PagrindinisNaujienos

Naujienos

Nuo rugsėjo keičiasi stipendijų skyrimo tvarka

2016 m. rugpjūčio 16 d.
Nuo rugsėjo keičiasi stipendijų skyrimo tvarka

Kaip ir kiekvieną rudenį, Lietuvos kultūros taryba netrukus skelbs kultūros ir meno kūrėjams skirtų stipendijų konkursą. Šį pavasarį buvo patvirtintas naujas Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas, pakeisiantis iki šiol stipendijų skyrimą reglamentavusius du dokumentus – Valstybės stipendijų meno kūrėjams nuostatus ir Stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą. Naujasis dokumentas įsigalios ir pirmasis stipendijų konkursas bus skelbiamas rugsėjo 1 dieną, todėl planuojančius teikti paraiškas iš anksto kviečiame susipažinti su pakeitimais.

Pagrindinė naujovė – padidėjęs edukacinių stipendijų konkursų skaičius: nuo šiol edukacinių stipendijų paraiškas bus galima teikti ne du, o tris kartus per metus. Tikimasi, kad tai padės kultūros ir meno kūrėjams patogiau ir efektyviau planuoti edukacines veiklas. Be to, iki 600 eurų padidės individualių ir vardinių stipendijų mėnesinė išmoka, o paskirtos edukacinės stipendijos (iki 3 600 Eur) bus išmokamos iš karto.

Skelbiant stipendijų konkursą rugsėjį įsigalios ir naujos paraiškų formos, tad raginame ne tik įsiskaityti į naująjį Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą, bet ir atidžiai pildyti paraiškų formas.

SVARBU:

Kas gali teikti paraiškas?

Teikti paraiškas gauti edukacines ir individualias stipendijas gali pilnamečiai meno ar kultūros kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, kurių veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.

Kokios yra stipendijų rūšys?

Individuali stipendija skiriama individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti. 600 eurų stipendija mokama kas mėnesį ir yra skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui.

Edukacinė stipendija skiriama kultūros ar meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir panašioje veikloje). Edukacinėms veikloms prašoma suma negali viršyti 3600 eurų, ši stipendija skiriama ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.

Vardinė stipendija kultūros ministro teikimu skiriama kultūros ar meno kūrėjams už jų išskirtinį asmeninį indėlį į Lietuvos kultūros ir meno raidą ir sklaidą. Vardinė stipendija gali būti skiriama ir jauniems menininkams, studijuojantiems svarbiausiose pasaulio meno akademijose ir universitetuose, ar menininkams, siekiantiems sukurti Lietuvos kultūrai reikšmingus kūrinius. Ši stipendija yra 600 eurų dydžio, mokama kas mėnesį, ir gali būti skiriama ne ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui.

Kada vyksta konkursai?

Paraiškos gauti individualias stipendijas priimamos 1 kartą per metus – nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (stipendija pradedama mokėti kitų metų sausio mėnesį).

Paraiškos gauti edukacines stipendijas priimamos 3 kartus per metus:

nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (stipendija pradedama mokėti kitų metų sausio mėnesį);

nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d. (stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo);

nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. (stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo).

Prašymus (laisvos formos) dėl vardinės stipendijos kultūros ar meno kūrėjai teikia Kultūros ministerijai kasmet iki rugsėjo 30 dienos.

 

Kam teikiami prioritetai?

Vertinant paraiškas gauti individualias stipendijas, prioritetas teikiamas:

  • jauniesiems kultūros ar meno kūrėjams,
  • numatomoms veikloms negavusiems lėšų iš kitų finansavimo šaltinių,
  • iki šiol negavusiems valstybės stipendijų,
  • tiems, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

Vertinant paraiškas gauti edukacines stipendijas, prioritetas teikiamas:

  • jauniesiems kultūros ar meno kūrėjams,
  • numatomoms veikloms negavusiems lėšų iš kitų finansavimo šaltinių,
  • iki šiol negavusiems valstybės stipendijų,
  • tiems, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida),
  • planuojantiems aktyviai dalyvauti edukacinėje veikloje (skaityti pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose ir pan.),
  • Lietuvoje nenagrinėjamiems objektams, temoms ir problemoms skirtoms edukacinėms veikoms.

Verta atkreipti dėmesį: edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Prašymus gauti vardinę stipendiją vertina Lietuvos Respublikos kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atsižvelgdami į asmeninio kultūros ar meno kūrėjo indėlio į Lietuvos kultūros ir meno raidą išskirtinumą, studijų pasaulio meno akademijose ar universitetuose svarbumą, ar ketinamų sukurti kūrinių reikšmingumą. Per metus skiriamos ne daugiau nei 3 vardinės stipendijos.

Parsisiųskite naująjį Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą.

Stipendijų paraiškos formos ir kitų dokumentų ieškokite nuo šių metų rugsėjo 1 d. stipendijoms skirtoje skiltyje „Konkursai“. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į Gintautą Žemaitienę, tel. (8 5) 255 9359 arba el. paštu: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos