PagrindinisNaujienos

Naujienos

Primename: vis dar vyksta valstybės stipendijų konkursas

2016 m. rugsėjo 23 d.
Primename: vis dar vyksta valstybės stipendijų konkursas

Artėja galutinis terminas pateikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybos skiriamoms valstybės stipendijoms. Kultūros ir meno kūrėjų paraiškų laukiame iki šių metų rugsėjo 30 dienos. Šį pavasarį buvo patvirtintas naujas Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas, todėl norėtume atkreipti planuojančiųjų teikti paraiškas dėmesį į keletą aspektų.

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas gali teikti pilnamečiai meno ar kultūros kūrėjai, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų šalių piliečiai, kurių veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra. Paraiškos privalo būti užpildytos valstybine (lietuvių) kalba, o priedai užsienio kalbomis pateikti su vertimu. Norint gauti stipendiją, meno kūrėjo statusas nėra būtinas.

Kokios yra stipendijų rūšys ir kam jos skiriamos?

Individualios stipendijos (600 eurų per mėnesį) skiriamos ne ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui, ir yra skirtos individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.

Edukacinės stipendijos skiriamos kultūros ar meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvavimui stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti). Šios stipendijos skiriamos ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, o prašoma suma negali viršyti 3600 eurų. Verta atkreipti dėmesį, kad edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Vardinės stipendijos (iki 3 per metus) kultūros ministro teikimu skiriamos už išskirtinį asmeninį indėlį į Lietuvos kultūros ir meno raidą ir sklaidą. Vardinė stipendija taip pat gali būti skiriama ir jauniesiems menininkams, studijuojantiems svarbiausiose pasaulio meno akademijose ir universitetuose, ar menininkams, siekiantiems sukurti Lietuvos kultūrai reikšmingus kūrinius. Ši stipendija yra 600 eurų dydžio ir gali būti skiriama ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Kam teikiami prioritetai?

Vertinant paraiškas individualioms stipendijoms, prioritetas teikiamas: jauniesiems kūrėjams; paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti negavusiems papildomo finansavimo; iki šiol negavusiems stipendijų; veikloms su išplėtotomis sklaidos galimybėmis (pvz. sudaryti planuojamų koncertų ar parodų sąrašai, numatyti seminarai ir kita veikla).

Be išvardytų prioritetų, vertinant paraiškas edukacinėms stipendijoms papildomai prioritetas skiriamas aktyviam dalyvavimui edukacinėje veikloje (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose) ir veikloms, skirtoms Lietuvoje nenagrinėjamiems klausimams ir problemoms.

Prašymus gauti vardinę stipendiją vertina Lietuvos Respublikos kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba, atsižvelgdami į asmeninio kultūros ar meno kūrėjo indėlio į Lietuvos kultūros ir meno raidą išskirtinumą, studijų pasaulio meno akademijose ar universitetuose svarbą ar ketinamų sukurti kūrinių reikšmę.

Kaip pateikti paraišką?

Jei norite gauti individualią ar edukacinę stipendiją, atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą (4 psl.) ir nuosekliai kompiuteriu užpildykite pasirinktos rūšies stipendijos paraiškos formą. Šiuos dokumentus galite rasti Stipendijoms skirtoje LKT tinklalapio www.ltkt.lt skirtyje Dokumentų formos.

Kartu su paraiška privaloma pateikti gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

Kartu su popierine paraiškos versija privaloma pateikti pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų dokumentų elektronines kopijas, išsaugotas vienu failu PDF formatu, įrašant jį į elektroninę laikmeną (CD, DVD, atmintukas, USB atmintinė ir kt.).

Paraiškos individualioms ir edukacinėms stipendijoms siunčiamos Lietuvos kultūros tarybai paštu, arba pristatomos asmeniškai (Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius). Ant voko būtina nurodyti „Stipendijos paraiška“. Saugiu elektroniniu parašu patvirtintas paraiškas galima siųsti el. paštu info@ltkt.lt.

Laisvos formos prašymai vardinei stipendijai gauti teikiami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai paštu arba pristatyti asmeniškai (J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius). Prašyme turi būti pateiktas kultūros ar meno kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas bei informacija apie veiklą, kuriai įgyvendinti prašoma suteikti vardinę stipendiją. Prašymai siunčiami paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatomi asmeniškai. Saugiu elektroniniu parašu patvirtintus prašymus galima siųsti el. paštu culture@lrkm.lt.

Kokie paraiškų teikimo terminai?

Paraiškų individualioms stipendijoms laukiame iki šių metų rugsėjo 30 d. (imtinai).

Paraiškas edukacinėms stipendijoms galima teikti tris kartus per metus. Šiuo metu vykstančiam konkursui paraiškas galima teikti iki šių metų rugsėjo 30 d. (imtinai). Tačiau, jei edukacines veiklas planuojate antrąjį kitų metų pusmetį, tuomet paraiškas dar galėsite pateikti 2017 m. sausio 1–31 d., arba gegužės 1–31 d. (imtinai).

Laisvos formos prašymus vardinei stipendijai gauti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai galima teikti iki šių metų rugsėjo 30 d. (imtinai).

Kaip išmokamos stipendijos?

Individuali stipendija mokama kas mėnesį ne ilgiau nei dvejus metus. Edukacinė stipendija skiriama ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui ir išmokama vienu kartu. Vardinė stipendija mokama kas mėnesį ne ilgiau nei vienerius metus.

Kas galėtų atsakyti į kitus kylančius klausimus?

Stipendijas kuruoja Gintauta Žemaitienė (8 5) 255 9359, gintauta.zemaitiene@ltkt.lt.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos