PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kultūros organizacijų veiklos tęstinumui paskirti daugiau nei 4 mln eurų

2020 m. liepos 31 d.
Kultūros organizacijų veiklos tęstinumui paskirti daugiau nei 4 mln eurų Tomo Pabedinsko nuotrauka.

Lietuvos kultūros taryba pradeda skelbti ekstremalios situacijos ir karantino pasekmių kultūros srityje  mažinimui skirtos finansavimo programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo rezultatus. Šia finansavimo programa skatinamas kultūros ir meno organizacijų veiklų tęstinumas bei skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimas, aktyviai įtraukiant meno kūrėjus. Remiantis ekspertų rekomendacijomis, paskirtas finansavimas architektūrosdailėscirkokultūros paveldoliteratūrosteatrošokio ir tarpdisciplininio meno sričių projektams. Iš viso šiais sprendimais finansavimas paskirtas 243 projektams, jiems paskirstyta daugiau nei 4 mln. eurų. Visus šios finansavimo programos konkurso rezultatus planuojama paskelbti iki rugpjūčio vidurio. 

Finansavimas skirtas 12 architektūros projektų, kuriems paskirstyta kiek daugiau nei 197 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas virtualioms ar lengvai virtualiai aplinkai adaptuojamoms parodoms ir ekpozicijoms, leidiniams, tinklaveiklos projektams. Be to, planuojami nuotolinės edukacijos projektai. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, beveik visuose projektuose į veiklas numatoma aktyviai įtraukti architektus, akademinę bendruomenę, kitų sričių specialistus.   

Dailės srities projektamas paskirstyta 478 tūkst. eurų. Finansavimas daugiausia skirtas internetinių svetainių sukūrimui ir atnaujinimui, menininkų pristatymui video filmuose. Iš viso finansuotas 31 dailės srities projektas. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, dauguma paraiškų teikėjų planuodami savo veiklas atsižvelgia į pasikeitusias visuomenės galimybes naudotis kultūros ir meno produktais.  Planuojamos virtualios parodos ir kolekcijų pristatymai. Virtualiai savo miestų dailininkus pristatyti planuoja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių, Alytaus, Šiaulių ir kitų miestų ir miestelių menininkų platformos, asociacijos ir ga;erijos.

Didžiausias finansavimas šiuo etapu skirtas kultūros paveldo sričiai. 58 projektams paskirstyta beveik 888 tūkst. eurų.   Finansavimas skirtas virtualiems turams muziejuose, archyvų ir eksponatų skaitmenizavimui, naujų interneto svetainių sukūrimui (duomenų bazės, žemėlapiai, maršrutai, reprezentacinės svetainės) arba esamų atnaujinimui, taip pat projektams, susijusiems su virtualia ar papildyta realybe. Tikimasi, kad finansuoti projektai padidins muziejų ir kitų paveldo organizacijų turinio ir informacijos apie juos prieinamumą, suteiks galimybes su juo susipažiantgi ir juo naudotis fizinių apribojimų sąlygomis bei žmonėms, turintiems fizinę negalią. Nemaža dalis projektų vykdytojų į virtualią erdvę keliamą turinį planuoja pateikti ir anglų kalba, todėl tikimasi, kad tai padės muziejams ir kitoms kultūros ir meno įstaigoms tapti matomesniais taptautiniame kontekste, pritraukti užsienio auditoriją. Dalis finansuotų projektų akcentuoja edukacinį aspektą, todėl tikimasi, kad sukurti virtualūs arba skaitmeniniai kultūros paveldui skirti produktai bus dažniau naudojami mokymo procesuose bei įstaigose.

Teatro srities projektams paskirta 870 tūkst. eurų, kurie paskirstyti 46 įvairių žanrų ir formų  projektams. Visuose finansuotose projektuose numatomas tiesioginis menininkų įsitraukimas į projektuose numatytas veiklas. Finansavimas skirtas dramos ir gatvės teatro, teatro vaikams ir radijo teatro spektaklių sukūrimui, skaitmeninimui, ir pateikimui naujomis, besikeičiančioms visuomeninio gyvenimo aplinkybėms pritaikytoms formoms, taip pat  sklaidos, edukaciniams ir kultūrinės atminties įprasminimo projektams. Tarp finansuotų projektų dominuoja kultūriniu, socialiniu ar edukaciniu aspektu vertingos veiklos, o taip pat kultūros ir meno projektai, orientuoti į paslaugų, kurių sukūrimas ir teikimas besikeičiančioje epidemiologinėje situacijoje yra komplikuotas arba neįmanomas, skaitmeninimą bei kitokį pritaikymą. 

18 šokio srities projektų paskirstyta kiek daugiau nei 407 tūkst. eurų. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuotų projektų rengėjai, reaguodami į galimus, ekstremalios situacijos sąlygotus, apribojimus ir pasikeitusias visuomenės galimybes stebėti šokio spektaklius gyvai ar uždarose patalpose, kuria platų kūrybinės ir edukacinės veiklos lauką: aprėpiamos veiklos nuo naujų spektaklių sukūrimo, jų sklaidos iki šokio filmų ar edukacinių projektų skaitmeninėje erdvėje. Į daugelį projektų aktyviai įtraukiami šokio srities meno kūrėjai. Dalis projektų koncentruojasi ties įvairiomis skaitmeninėmis veiklomis ar veiklos sklaidos formomis, ieškodami ir siūlydami būdus, kaip užtikrinti didesnį šokio prieinamumą. Ekspertai pastebi, kad šiame finansavimo konkurse ryškėja aktyvesnis skirtingų kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimas, o tai gali užtikriti tvarų šokio srities vystymąsi. 

Finansavimas skirtas 9 cirko srities projektams, tarp kurių – spektaklių sukūrimas, sklaida, cirko edukacija, cirko istorijai Lietuvoje skirtos bei socialiai atsakingos iniciatyvos. Cirko srities projektams paskirstyta kiek daugiau nei 182 tūkst. eurų. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, tikimasi, kad finansuoti projektai padės didinti cirko profesionalų skaičių, kels cirko spektaklių meninę kokybę, didins jų prieinamumą, plės cirko auditoriją, padės ugdyti šios srities vadybinius gebėjimus ir megzti tarptautinius ryšius.

Literatūros srities projektams  paskirstyta beveik 535 tūkst. eurų. Tarp 49 finansuot7 projektų daugiausia audioknygos, naujų leidinių leidyba, nuotoliniam dalyvavimui pritaikyti renginiai, elektroninių parduotuvių kūrimas, edukaciniai projektai, turimų išteklių skaitmenizavimo ir jų sklaidos iniciatyvos. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, ekspertų, finansuoti projektai turėtų padidinti įvairių literatūros kūrinių prieinamumą visuomenei fizinių apribojimų sąlygomis ir padėti leidykloms sėkmingai tęsti veiklą. 

Tarpdisciplininio meno projektams paskirti 568 tūkst. eurų. 20 finansuotų šios srities projektų bus įgyvendinami Kaune, Molėtuose, Nidoje, Panevėžyje, Plungėje ir Vilniuje. Didžioji dalis finansuotų projektų suplanuoti įgyvendinti skaitmeninėje erdvėje, kiti – lauke, atsižvelgiant į galimus apribojimus ekstremalios padėties laikotarpiu. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuoti projektai prisidės prie kultūros ir meno organizacijų stiprinimo, veiklų plėtros ir skaitmenizavimo. Tikimasi, kad skirtas finansavimas prisidės prie meno lauko dinamikos. Dauguma finansuotų projektų aktyviai įtrauks menininkus ir kultūros kūrėjus. 

Iš viso programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo konkursui buvo pateiktos 939 įvairių kultūros ir meno sričių iniciatyvos. Šiai programai skirta 10 mln. eurų, kurie numatyti Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane. Visus šio finansavimo programos rezultatus planuojama paskelbti iki rugpjūčio vidurio. 

Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, aktorė, pedagogė dr. Elzė Gudavičiūtė, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė dr. Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, etnologė dr. Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė dr. Skaidra Trilupaitytė ir literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas. « Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos