PagrindinisNaujienos

Naujienos

Atrinktos strateginį finansavimą gausiančios organizacijos ir renginiai

2021 m. spalio 6 d.

Lietuvos kultūros taryba, remdamasi ekspertų rekomendacijomis, atrinko 17 kultūros ir meno organizacijų, 6 asociacijas ir skėtines organizacijas, 19 mėgėjų meno ir 16 tarptautinių renginių, kuriems trejus metus bus skiriamas strateginis finansavimas.

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas 

Iš 37 paraiškas strateginio finansavimo atrankos konkursui teikusių organizacijų remdamasi ekspertų rekomendacijomis Lietuvos kultūros taryba atrinko 17 įvairių sričių kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų, kurioms Lietuvos kultūros tarybos nustatytais rėžiais finansavimas bus skiriamas artimiausius trejus metus. 

Pasak Lietuvos kutūros tarybos ekspertų daugelis atrinktų organizacijų yra stiprios lyderystės nevyriausybiniame kultūros sektoriuje pavyzdžiai. Jos pasižymi novatorišku edukacijos supratimu, taiko originalias priemones, didinančias ir kultūros prieinamumą, ir aukštojo meno supratimą. Įtraukdamos savanorius ir aktyviai bendradarbiaudamos su kitomis kultūros bei švietimo įstaigomis, šios organizacijos formuoja kultūros poreikį įvairių socialinių grupių žmonėms bei ugdo kultūrinį sąmoningumą. Pažymėtinas ir reprezentacinis organizacijų veiklos dėmuo: ne viena organizacija didina Lietuvos kultūros žinomumą užsienyje. 

Ekspertų komisiją sudarė: Ramunė Balevičiūtė, Jurij Dobriakov, Karina Firkavičiūtė, Ieva Gaižutytė, Albinas Kuncevičius, Artūras Raila, Aldona Ruseckaitė, Gediminas Urbonas, Gintautė Žemaitytė. 

Strateginis asociacijų ir skėtinių organizacijų finansavimas

Naujai įgyvendinamam strateginiam finansavimui asociacijoms ir skėtinėms organizacijoms atrinktos 6 iš 8 paraiškas teikusių organizacijų. Nustatytais rėžiais artimiausius trejus metus bus finansuojamos leidėjus, muziejus, muzikos prodiuserius, kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei žaidimų kūrėjus vienijančios asociacijos ir sketinė asmenų su negalia teisių gynimo, meninio, darbinio ugdymo organizacija. 

Ekspertų komisiją sudarė: Zita Bružaitė, Justė Kostikovaitė, Dileta Nenėnė, Ernestas Parulskis, Radvilė Racėnaitė, Domantas Razauskas, Skaidra Trilupaitytė

Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas

Remiantis ekspertų rekomendacijomis strateginiam finansavimui atrinkti beveik visi megėjų meno renginiai – 19 iš 20 teikusių paraiškas. Tarp atrinktų renginių 9 muzikos, 3 teatro, 4 šokio, 3 etninės kultūros, 4 tarpsritiniai renginiai. 7 renginiai numatyti didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose – visi kiti planuojami įgyvendinti regionuose.

Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, daugelis renginių yra tęstiniai, publikos pripažinti ir gerai vertinami. Muzikos ir teatro renginių organizatoriai glaudžiai bendradarbiauja su užsienio šalių meniniais kolektyvais. Festivaliuose dalyvauja daug užsienio šalių menininkų. Pasak ekspertų, atrinkti renginiai daro teigiamą poveikį dalyvių kultūrinio, socialinio akiračio plėtimui ir vertybių ugdymui. Be to, šių renginių dėka įgyvendinama regioninė kultūros plėtra – renginiai vyksta skirtinguose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Didžioji dauguma atrinktų renginių reprezentuoja Lietuvą tarptautiniu mastu. Nemaža dalis renginių, skirti vaikų estetiniam lavinimui, jų kultūriniam švietimui, Dainų švenčių tradicijų tęstinumui ir išsaugojimui.

Ekspertų komisiją sudarė: Egidijus Ališaukas, Jonas Andriulevičius, Kastytis Barisas, Snieguolė Einikytė, Artūras Novikas, Vytautas Tetenskas, Milda Valančiauskienė, Inga Zinkevičiūtė. 

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas

Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas atrinkta 16 tarptautinių renginių, kuriems Lietuvos kultūros tarybos nustatytais rėžiais finansavimas bus skiriamas artimiausius trejus metus. Iš viso šiam atrankos konkursui buvo pateiktos 31 renginio paraiškos. 

Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, atrinkti renginiai užtikrina kultūrinę įvairovę, kokybiško meno sklaidą ir prieinamumą, atsiliepia tarptautines bei nacionalinio meno aktualijas, o taip pat formuoja kokybiško meno paklausą, skatina auditorijų plėtrą. Atrinktieji renginiai vyksta Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Vilniuje ir kituose Lietuvos regionuose.

Ekspertų komisiją sudarė: Jogintė Bučinskaitė, Dovilė Butnoriūtė Jūratė Čerškutė, Silvija Čižaitė-Rudokienė, Agnė Narušytė, Hans Anders Kreuger, Laima Slepkovaitė, Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė, Martynas Petrikas. 

Lietuvos kultūros tarybą sudaro  pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos