PagrindinisStipendijos

Stipendijos

Ar teikiant paraišką stipendijai gauti būtinas meno kūrėjo statusas?

Valstybės stipendijoms gauti meno kūrėjo statusas nėra būtinas.

Kokiu adresu siųsti paraišką?

Paraiškos iki stipendijų konkurso kvietime nurodyto termino pabaigos pildomos Tarybos interneto svetainėje. Šiuo metu priimamos TIK elektroniniu būdu pateiktos paraiškos. 

Po kvietime nustatyto termino pabaigos, arba kitu nei kvietime nurodytu būdu pateiktos paraiškos nevertinamos. 

Ar galima teikti daugiau nei vieną paraišką?

Asmuo, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

Ar gali paraiškas stipendijai teikti ne Lietuvos Respublikos piliečiai?

Taip, gali. Paraiškas valstybės stipendijoms gauti gali teikti fiziniai asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai, tačiau jų veiklos objektas turi būti Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida. Be to, paraiška privalo būti užpildyta lietuvių kalba.

Ar galima paraišką stipendijai gauti pildyti užsienio kalba?

Ne, negalima. Paraiškos valstybės stipendijoms gauti turi būti užpildytos valstybine (lietuvių) kalba. Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai yra užsienio kalba, privaloma pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą.

Kaip pasirašyti stipendijos sutartį?

Sutartis pasirašyti galite 2 būdais:

1. Du kompiuteriu užpildytus, išspausdintus ir pasirašytus sutarties egzempliorius siųskite Lietuvos kultūros tarybai registruotu laišku (Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius). Dokumentus siunčiant registruotu laišku, jų pateikimo Lietuvos kultūros tarybai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. 

2. Kompiuteriu užpildytą sutarties formą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu (netinka Smart-ID) ADOC formatu. Tą galite padaryti interneto svetainėje Signa Web arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje. Tinkamai pasirašytą sutartį reiktų siųsti srities kuratoriui elektroniniu paštu.  

Valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams sutarčių formas rasite skiltyje „Dokumentų formos“

Kaip mokama paskirta stipendija?

2020 m. II (vyko 2020 m. balandžio 3–17 d.) ir III (vyksta 2020 m. gegužės 29–birželio 12 d.) individualių stipendijų konkursuose paskirtos stipendijos bus išmokamos vienu kartu už visus tris mėnesius, per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. 

2020 m. I individualių ir edukacinių stipendijų konkurse (vyko 2019 m. rugsėjo 1–30 d.) paskirtos stipendijos pradėtos mokėti ar išmokėtos ne vėliau nei 2020 m. vasario mėnesį. 

Kada reikia atsiskaityti už gautą stipendiją?

Ataskaitą už gautą stipendiją reikia pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutartyje nurodyto veiklos vykdymo laikotarpio pabaigos. Ataskaitos formą rasite skiltyje Dokumentų formos. Jeigu veikla trunka ne vienerius metus (įskaitant laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki gruodžio 31 dienos), stipendiją gaunantis kultūros ir meno kūrėjas Tarybai praėjusių metų ataskaitą turi pateikti kasmet iki sausio 31 dienos.

Ar prie ataskaitos reikia pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus ar jų kopijas?

Atsiskaitant už paskirtą stipendiją išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijų pridėti nereikia, tačiau būtina pateikti užpildytą ir pasirašytą ataskaitos formą bei būtinus priedus.

Informacija atnaujinta: 2024-04-23
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos