PagrindinisTolygi raidaAlytaus apskritis

Alytaus apskritis

Alytaus apskrities prioritetai ir galimos veiklos:

Profesionaliojo meno plėtra

1. Literatūros, muzikos, scenos menų, taikomųjų ir vizualiųjų menų projektai skatinantys profesionaliojo meno plėtrą apskrityje, naujų profesionaliojo meno kūrinių sukūrimą, partnerysčių su profesionaliojo meno organizacijomis Lietuvos ir užsienyje plėtrą.

2. Kultūrinės edukacijos projektai skirti pažinti skirtingas profesionaliojo meno formas, skatinantys profesionaliojo meno vartojimą ir (ar) aktyvų dalyvavimą profesionaliojo meno veiklose.

3. Projektai, ugdantys apskrities kultūros bendruomenės profesines kompetencijas, stiprinantys bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio kūrėjais ir (ar) kultūros organizacijoms.

4. Profesionaliojo meno projektai, įtraukiantys karjerą pradedančius apskrities profesionaliojo meno kūrėjus (asmenis, kurie per pastaruosius 5 metus, nuo paskutinės termino teikti paraiškas dienos, įgijo bet kurios studijų srities ir krypties pirmosios ar antrosios studijų pakopos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, arba ne ilgiau nei pastaruosius 5 metus savarankiškai vykdė profesionalią kūrybinę veiklą konkrečioje kultūros ir meno srityje), ir (ar) ne ilgiau nei 3 metus regione veikiančias nevyriausybines kultūros srities organizacijas, Registrų centre įregistravusias NVO statusą.

Etninės kultūros plėtra  ir istorinės atminties puoselėjimas

1. Etninės kultūros ir (ar) mėgėjų meno projektai,  formuojantys apskrities identitetą, etninės kultūros ir (ar) mėgėjų meno organizacijų bendradarbiavimą skatinantys projektai Lietuvos ir užsienyje, projektai  siekiantys skatinti vietos kultūros istorijos pažinimą ir (ar) puoselėjimą.

2. Projektai  skatinantys kultūrinį turizmą, aktualizuojantys ir saugantys vietos materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo objektus, formuojantys apskrities identitetą.

3. Istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reikšmingų įvykių, vietų, švenčių) aktualizavimo ir sklaidos projektai skatinantys pilietiškumą.

4. Etninės kultūros edukacijos projektai, užtikrinantys tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą, skatinantys naujų kūrybinių formų paiešką ir šiuolaikišką etninės kultūros interpretaciją.

Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Projektai skirti skatinti kūrybines iniciatyvas bendradarbiaujant profesionaliojo meno ir mėgėjų meno kūrėjams įtraukiant kitą kultūros įstaigą iš savo ir kitos savivaldybės ir (ar) užsienio šalies.

_______________________________

Alytaus apskrities Regioninę kultūros tarybą sudaro:

Kilus klausimams kreipkitės į Alytaus apskrities Regioninės kultūros tarybos kuratorę:

Rita Obukaitė
Vyriausioji specialistė
Tel. + 370 687 08 307
El. paštas: rita.obukaite@ltkt.lt

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos