PagrindinisTolygi raidaKauno apskritis

Kauno apskritis

Kauno apskrities prioritetai ir jų galimos veiklos

Kultūrinės tapatybės kūrimas ir stiprinimas

1. Projektai saugantys ir aktualizuojantys vietos nematerialųjį kultūros paveldą.

2. Vietos  materialųjį kultūros paveldą aktualizuojantys projektai.

3. Vietos ir (ar) apskrities istorinę atmintį puoselėjantys kultūros projektai, ugdantys patriotiškumą ir pilietiškumą.

4. Kultūrinio turizmo projektai, skirti kurti kultūros kelius, pažinti apskrities kultūrą, istoriją ir (ar) paveldą.

5. Apskrities tapatybės kūrimo projektai formuojantys apskrities tapatybę ir išskirtinumą, jungiantys kultūros inovacijas ir tradicijas.

Kultūrinė bendruomenės įtrauktis

1. Kultūrinių jungčių kūrimo projektai (tarpsritiniai, tarpsektoriniai ir (ar)  tarpregioniniai bendradarbiavimo projektai, įtraukiantys įvairių vietos bendruomenės grupių gyventojus į aktyvią kultūrinę ir (ar) kūrybinę veiklą).

2. Profesionaliojo meno sklaidos projektai, įtraukiantys įvairių vietos bendruomenės grupių gyventojus į aktyvią kultūrinę ir (ar) kūrybinę veiklą.

3. Mėgėjų meno projektai, įtraukiantys įvairių vietos bendruomenės grupių gyventojus į aktyvią kultūrinę ir kūrybinę veiklą).

Kultūrinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas

1. Mokymosi visą gyvenimą projektai, ugdantys vietos ir (ar) apskrities bendruomenės narių kultūrines kompetencijas.

2. Projektai, ugdantys apskrities kultūros bendruomenės profesines kompetencijas, įgyvendinami daugiau nei vienoje apskrities savivaldybėje.

_______________________________

Kauno apskrities Regioninę kultūros tarybą sudaro:

Kilus klausimams kreipkitės į Kauno apskrities Regioninės kultūros tarybos kuratorę:

Živilė Gapšienė
Vyriausioji specialistė
Tel. +370 620 90605
El. paštas: zivile.gapsiene@ltkt.lt

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos