PagrindinisTolygi raidaMarijampolės apskritis

Marijampolės apskritis

Marijampolės apskrities prioritetai ir jų galimos veiklos

Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1. Projektai, orientuoti į aktualių, aukštos meninės ir (ar) kultūrinės vertės kultūros ir (ar) meno produktų ir (ar) paslaugų kūrimą ir jų sklaidą.

2. Projektai, skatinantys bendradarbiavimą tarp profesionaliojo meno ir  mėgėjų meno kūrėjų.

3. Projektai, įtraukiantys vietos gyventojus į aktyvią kūrybinę ir (ar) edukacinę veiklą.

Vietos kultūros paveldo ir identiteto stiprinimas

1. Projektai, skirti materialaus kultūros paveldo įveiklinimui.

2. Projektai, skirti nematerialiojo kultūros paveldo aktualizavimui.

3. Edukaciniai projektai, skirti materialiajam ir nematerialiajam kultūros paveldui pažinti.

4. Projektai, skatinantys kultūrinį turizmą, į veiklas įtraukiantys įvairias kultūros ir kitų sektorių įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis.

5. Projektai, puoselėjantys apskrities ir atskirų apskrities savivaldybių kultūrinį ir istorinį identitetą.

6. Apskrities kultūrinį identitetą aktualizuojantys profesionaliojo ar mėgėjų meno projektai.

_______________________________

Marijampolės apskrities Regioninę kultūros tarybą sudaro:

Kilus klausimams kreipkitės į Marijampolės apskrities Regioninės kultūros tarybos kuratorę:

Vaida Jonušytė
Vyriausioji specialistė
Tel. +370 615 92 034
El. paštas: vaida.jonusyte@ltkt.lt

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos