PagrindinisTolygi raidaPanevėžio apskritis

Panevėžio apskritis

Panevėžio apskrities prioritetai ir jų galimos veiklos

Panevėžio apskrities kultūrinė tapatybė

1.  Įvairių formų istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reikšmingų istorijos ir (ar) kultūros įvykių, vietų, švenčių) aktualizavimo ir pilietiškumo ugdymo projektai.

2. Etninės kultūros ir nematerialiojo kultūros paveldo puoselėjimo, vietos tradicijų formavimo ir sklaidos projektai.

3. Projektai, pristatantys Panevėžio regiono kultūrą ir(ar) meną, skatinantys bendradarbiavimą su užsienio valstybių kūrėjais ir organizacijomis.

4. Projektai, kuriantys naujus kultūrinio turizmo objektus ir veiklas, įtraukiantys įvairias įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis, įveiklinantys kultūros objektus.

Panevėžio apskrities kultūros ir meno plėtra

1. Panevėžio apskrities identitetą  aktualizuojantys profesionaliojo ir (ar) mėgėjų meno projektai

2. Kūrybines partnerystes skatinantys projektai realizuojantys bendrus profesionaliojo meno ir mėgėjų meno projektus.

3. Projektai, skirti išbandyti inovatyvias kūrybines idėjas ir veiklų formas.

4. Projektai, kurių metu sukuriamas tvarus kultūros produktas ir užtikrinama jo sklaida.

Menininkų rezidencijos  ir (arba) kvalifikacijos kėlimas

1. Projektai, sudarantys galimybes Panevėžio apskrityje reziduoti Lietuvos (išskyrus Panevėžio apskritį) ir užsienio šalių kultūros ir (ar) meno kūrėjams.

2. Profesionaliojo ir mėgėjų meno kūrėjų ir organizacijų kvalifikacijos kėlimo projektai.

_______________________________

Panevėžio apskrities Regioninę kultūros tarybą sudaro:

Kilus klausimams kreipkitės į Panevėžio apskrities Regioninės kultūros tarybos kuratorę:

Živilė Gapšienė
Vyriausioji specialistė
Tel. +370 620 90605
El. paštas: zivile.gapsiene@ltkt.lt

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos