PagrindinisTolygi raidaŠiaulių apskritis

Šiaulių apskritis

Šiaulių apskrities prioritetai ir jų galimos veiklos

Kūrybinės iniciatyvos

1.  Bendradarbiavimo projektai, skirti atskleisti ir ugdyti įvairių visuomenės grupių kūrybinį potencialą, skatinantys bendradarbiavimą tarp institucijų, organizacijų, kūrėjų iš skirtingų Šiaulių apskrities savivaldybių, jungiantys profesionalųjį ir mėgėjų meną.

2. Įvairių kultūros ir meno sričių bei tarpsritiniai  renginiai Lietuvoje ir užsienyje, skirti tam tikrai visuomenės grupei  siekiant ją įtraukti į kūrybinę veiklą, skatinti jos kūrybiškumą ir saviraišką.

3. Projektai, didinantys profesionaliojo meno prieinamumą.    

4. Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektai, formuojantys jauno asmens vertybines nuostatas, platų kultūrinį akiratį, ugdantys komunikacinius, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, šiose veiklose dalyvaujant profesionaliems menininkams (ar jų kolektyvams), kultūros kūrėjams.

Istorinės atminties įprasminimas

1. Ekspozicijos, parodos, jų pagrindu sukurtos edukacinės programos, leidiniai, aktualizuojantys apskrities kultūros ir istorijos paveldą ir asmenybes.

2. Ekspedicijos, kurių metu fiksuojamas ir tiriamas apskrities kultūros paveldas.

3. Veiklos, sudarančios galimybę pažinti istorinį ir (ar) kultūrinį apskrities išskirtinumą.

4.  Istorinių - memorialinių vietų, apskrities istorinių įvykių aktualizavimas ir įamžinimas.

5. Gyvosios istorijos, archeologijos festivaliai, ugdantys istorinę savimonę

6. Kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida.

Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

1. Projektai, formuojantys apskrities identitetą (etninės kultūros šventės, festivaliai, edukacinės programos, kūrybinės dirbtuvės, parodos ir kt.).

2. Projektai skirti fiksuoti ir skleisti etninės kultūros tradicijas apskrityje.

Inovatyvi kultūra

Inovatyvūs šiuolaikinio profesionaliojo meno projektai ir (ar) jų edukacinės programos, skatinančios meno raidą, kūrėjų ir visuomenės kūrybiškumą.

_______________________________

Šiaulių apskrities Regioninę kultūros tarybą sudaro:

Kilus klausimams kreipkitės į Šiaulių apskrities Regioninės kultūros tarybos kuratorę:

Ramunė Stakutė
Vyriausioji specialistė
Tel. +370 687 65 947
El. paštas: ramune.stakute@ltkt.lt

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos