PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų veiklą ir kūrybinių programų įgyvendinimą.

Finansuojama veikla

Meno kūrėjų organizacijų veikla ir kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius, strateginius organizacijos veiklos tikslus, numatytus jos įstatuose, ir sudarančios prielaidas nacionalinio meno plėtrai ir tarptautiniam kultūriniam bendradarbiavimui, formuojančios bendrą šalies meno raidą ir skatinančios menininkų mobilumą ir kūrybiškumą. Meno kūrėjų organizacijų veikla ir kūrybinės programos turi atitikti vieną ar kelias iš šių sąlygų:
1. užtikrinti meno kūrėjų tobulėjimo, nuoseklios kūrybos sklaidos ir viešinimo galimybes;
2. sudaryti sąlygas jaunųjų meno kūrėjų kūrybos sklaidai ir profesiniam meistriškumui plėtoti;
3. realizuoti tarptautinius bei tarpsritinius projektus;
4. užtikrinti meno paveldo ir kultūrinės atminties išsaugojimą;
5. dalyvauti tarptautinių profesinių organizacijų veikloje.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Programoje numatytos strateginės veiklos aktualumas, pagrįstumas, tęstinumas (0-20).
2. Meninė ir kultūrinė vertė, kūrybiškumas, inovacijos (0-40).
3. Programa skatinamas organizacijos narių profesinis meistriškumas, skiriamas dėmesys jauniesiems kūrėjams (0-10).
4. Partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0-10).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
6. Programos rėmėjų įsipareigojimai (projektų įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų (0-10).

Galimi pareiškėjai

Meno kūrėjų organizacijos, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu.

Veiklai įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

700 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos