PagrindinisApie musKarjeraKarjera

Karjera

Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) skelbia konkursą Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjo (-os) pareigybei užimti (darbas pagal darbo sutartį).

Skyriaus vedėjas (-a) bus atsakingas (-a) už kultūros sektoriaus ir LKT taikomo finansavimo modelio aktualumo analizę, išvadų dėl kultūros politikos modelio tobulinimo rengimą, kultūros srities statistinių duomenų rinkimą, apdorojimą ir pristatymą visuomenei.

Pagrindinis Stebėsenos ir analizės skyriaus tikslas – vykdyti kultūros ir meno finansavimo sistemos stebėseną, analizuoti kultūros ir meno procesų raidą bei organizuoti ir įgyvendinti kultūros srities tyrimus, prisidėsiančius prie įrodymais grįsto kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Pretendentai (-ės) į skyriaus vedėjo (-os) pareigas turi turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu (ar jam prilygintą išsilavinimą), ne mažesnę kaip 1 metų analitinio arba vadovavimo darbo patirtį ir mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Parsisiųskite: Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. turimą ne mažesnę kaip 1 metų analitinio arba vadovavimo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
  4. anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis patvirtinantį dokumentą.
  5. gyvenimo aprašymą;
  6. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Visus dokumentus privaloma pateikti tik el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.

Pretendentų dokumentų laukiama iki kovo 14 d., o juos pateikti reikia per  Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Nurodytas terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo.

Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą.

Atrinktus pretendentus pakviesime į pokalbį (testas žodžiu) ir paprašysime atlikti su būsimomis pareigomis susijusią užduotį (testas raštu).

 

Papildomos informacijos kreipkitės į:

Mindaugas Bundza
Administracijos direktorius
el. paštas mindaugas.bundza@ltkt.lt
tel.: (8 5) 255 9361

Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos