PagrindinisApie mus

Apie mus

Mūsų šūkis
KULTŪRA SAUGO. KULTŪRA KEIČIA
Mums
rūpi
PasitikėjimasTarpusavio sąveika
ir bendradarbiavimas.
Pagrįsti lūkesčiai
ir susitarimų laikymasis.
TolygumasTolygios kūrybinės
raiškos galimybės.
Meno patirtys visiems
Lietuvos gyventojams.
PokytisTvarios permainos
ir pozityvus poveikis.
PrieinamumasAtvirumas ir komunikacija.
Įtraukties skatinimas,
atskirčių mažinimas.
ĮvairovėNaujos raiškos formos.
Senos raiškos formos.
Eksperimentas.
Tradicija. Visoks.
EdukacijaŠvietimo ir meno sinergija.
Žinios, įgūdžiai
ir kritinis santykis.
MES
ĮSTEIGTI
ĮGYVENDINTI KULTŪROS POLITIKĄ FINANSUOJANT
IR ANALIZUOJANT MENO IR KITUS KULTŪROS PROCESUS
MES
UŽTIKRINAME
MENO
SRIČIŲ RAIDĄ
IR SKLAIDĄ
Literatūros,
muzikos, scenos,
taikomųjų ir
vizualiųjų menų
organizacijų
projektų
finansavimas
KULTŪROS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMĄ3 didelės programų grupės
(Strateginis finansavimas,
Tolygi kultūrinė raida
ir Atminties institucijos);

3 mažesnių apimčių
programos (Tinklaveika, Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos, Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas);

9 atskiros programos
iš jų stambiausios:
Autorių teisių ir gretutinių
teisių apsauga, Etninė
kultūra ir nematerialus
kultūros paveldas,
Ugdymas kultūra).
STIPENDIJŲ KŪRĖJAMS SKYRIMĄIndividualių, mobilumo ir pradedančiojo kūrėjo stipendijų skyrimas
Kultūros tyrimus
ir analitiką
Įgyvendinamas trimetis
Kultūros ministerijos
ir Lietuvos kultūros tarybos
tyrimų planas, organizuojama,
koordinuojama
ir vykdoma keliolika veiklos
ir procesų analizių įstaigoje
per metus, atliekama meno
ir kitų kultūros sektorių
stebėsena.
EKSPERTIŠKUMĄSavo iniciatyva
ir pagal užklausas
teikia ekspertinius
siūlymus kultūros politikos
klausimais, vertina paraiškas
ir priima sprendimus
dėl finansavo, kasmet
pasitelkdama daugiau
kaip 300 meno profesionalų
ir kultūros ekspertų tinklą:
tarybos narių susirinkimą,
duomenų bazės ekspertus,
Regioninių kultūros tarybų
narius ir išorinius
ekspertus.
ADMINISTRAVIMĄ IR KONSULTAVIMĄPer metus
LKT vidutiniškai
gauna iki 7 000 projektų
ir stipendijų paraiškų, daugiau
kaip trečdalį jų finansuoja,
nuolat konsultuoja pareiškėjus
idėjų teikimo klausimais,
dalyvauja ekspertinėse
darbo grupėse už įstaigos ribų.
Ji kasmet vidutiniškai
administruoja
2 700 finansuotų organizacijų
projektų ir paskirtų
stipendijų.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos