PagrindinisNaujienos

Naujienos

Atmintinė projektų vykdytojams

2015 m. gruodžio 23 d.
Atmintinė projektų vykdytojams

Mieli projektų vykdytojai,

Lietuvos kultūros tarybai (LKT) skelbiant 2016 m. projektų finansavimo konkurso rezultatus, pateikiame trumpą atmintinę dėl sutarčių su LKT pasirašymo, iš to kylančių įsipareigojimų bei atsiskaitymo už gautas lėšas:

Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau nei iki  einamųjų metų trečiojo ketvirčio pabaigos LKT pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Sąmata yra sutarties sudėtinė dalis. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o sąmatą papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo. Pareiškėjas prieš sutarties pasirašymą privalo turėti atskirą sąskaitą valstybės biudžeto lėšoms. 

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja tol, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba projekto įgyvendinimo sutartis yra nutraukiama. 

Jeigu projektui skirtas finansavimas, kurio įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei sutarties sudarymo metų gruodžio 31 d. ir projekto vykdytojas skirtas lėšas nori naudoti ir vėlesniais nei sutarties sudarymo metais, sutartyje nurodomi lėšų skyrimo etapai. 

Projekto vykdytojas privalės užtikrinti, kad projekto įgyvendinimui skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį. Projekto vykdytojo teisės ir pareigos apibrėžtos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse.

Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o jei teikiama nepriklausomo auditoriaus išvada – ne vėliau kaip per 2 mėnesius, nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, LKT pateikia projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą pagal sutartį ir jos priedus  ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą arba nepriklausomo auditoriaus išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje numatytoms išlaidoms.

Sutarčių ir ataskaitų formas rasite Lietuvos kultūros tarybos internetiniame puslapyje, skyrelyje Dokumentų formos.

Projektų įgyvendinimo sutarčių pasirašymą koordinuoja kultūros ir meno sričių ar programų kuratoriai.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos