PagrindinisNaujienos

Naujienos

Sirenos, Czeslawas Miloszas ir hibridinė kūryba: dar 4 programų finansavimo konkurso rezultatai

2016 m. vasario 2 d.
Sirenos, Czeslawas Miloszas ir hibridinė kūryba: dar 4 programų finansavimo konkurso rezultatai

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia dar 4 kultūros ir meno programų finansavimo rezultatus:

Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai

LKT dalinai finansavo 16 tarptautinių kultūros ir meno festivalių (skirta suma – 1 030 000 EUR) bei skyrė 20 000 EUR pasirengimui  įgyvendinti 11-ąją Kauno bienalę 2017 m. Tarp didžiausią paramą gavusių – „Sirenų“ ir „Naujojo Baltijos šokio“ festivaliai (jiems skirta po 115 000 EUR), taip pat XXI Pažaislio ir GAIDOS muzikos festivaliai (skirta po 95 000 EUR). Didiesiems kino renginiams – „Kino pavasariui“ ir „Scanoramai“ – paskirstyta atitinkamai 80 000 EUR ir 70 000 EUR.

Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą

Iš 100 į šią programą pateiktų paraiškų (poreikis – 1 062 024 EUR), LKT iš dalies finansavo 20 projektų (skirta suma – 119 600 EUR); tarp jų – Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro projektas „Gyvenu laisvai: meno priemonių kūrimas“, skirtas tautinių bendrijų kultūros savitumo bei unikalios tapatybės suvokimui ir puoselėjimui (15 000 EUR), Publicum Events rengiami Vasario 16-osios valstybingumo maršrutai (14 700 EUR), Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos organizuojamos edukacinės paskaitos-diskusijos Rytų Lietuvos jaunimui (12 000 EUR) bei 15min.lt rėmuose ateinančius trejus metus vyksiantis apybraižų apie nedidelius Lietuvos miestelius ir kaimus projektas „100 Lietuvų“.

Išnaudojus visą šiai programai 2016 m. skirtą kvotą, nuspręsta daugiau šios programos konkurso šiais metais nebeskelbti.  

Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų, Kultūros kelių projektai

Į šią kultūros paveldo programą buvo pateiktos 62 paraiškos (poreikis – 698 804 EUR), o LKT finansavimą skyrė 20 projektų (skirta suma – 161 000 EUR). Kultūros paveldo akademijos rengiamam XXII Europos archeologų kongresui skirta 50 000 EUR, Kėdainio krašto muziejaus iniciatyvai – Czeslawo Miloszo festivaliui – 11 300 EUR, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklos, skirtoms Lietuvos įstojimo į UNESCO 25-mečiui – 10 400 EUR, o informacijos apie piliakalnių tyrinėjimus, juose aptiktas senovines struktūras ir radinius surinkimo ir skaitmeninimo projektui „Piliakalnių palikimas“ skirta 10 200 EUR.  

Kultūros tyrimai

Po ilgų diskusijų LKT skelbia ir kultūros tyrimų programos konkurso rezultatus: iš 98 pateiktų paraiškų (poreikis – 3 993 964 EUR) finansuota 15 kultūros srities tyrimų (skirta suma – 338 200 EUR). Tarp jų  - kultūros politikos, atskirų kultūros ir meno sričių, kūrybiškumo vaidmens švietimo sistemoje analizės, kultūros procesus reguliuojančios teisinės bazės auditas. Taip pat finansuoti Lietuvos dailės muziejaus „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“ bei Vilniaus universiteto mokslininko, filosofo Kristupo Saboliaus „Hibridinė kūryba: šiuolaikinis menas ir mokslas“ meniniai-moksliniai tyrimai.

Taip pat priimtas sprendimas dėl Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimo programos:

Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas

Lietuvos kultūros taryba Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijai skyrė 20 000 EUR.

Atsižvelgiant į šios kultūros programos specifiškumą, taip pat siekdama užtikrinti Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo bei meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų kryptingą įgyvendinimą, LKT skelbia dar vieną papildomą Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimo konkursą, kuriame kviečia dalyvauti pirmame etape finansavimo negavusias organizacijas (paraiškos priimamos nuo 2016 m. vasario 5 d. iki 2016 m. kovo 7 d. imtinai). Šiame konkurse paraiškas gali teikti Lietuvos tautodailės kūrėjų, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų, Lietuvos fotomenininkų sąjungos, Lietuvos dizainerių sąjungos bei Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos asociacijos.

Antrasis 2016 m. kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų kultūros ir meno projektų finansavimo konkurso etapas prasidės vasario 9 d.

Dėl sutarčių su Lietuvos kultūros taryba pasirašymo konsultuoja kultūros programų kuratoriai. Taip pat galite susipažinti su LKT paruošta atmintine projektų vykdytojams.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro literatūrologė Gintautė Žemaitytė, fotomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Žvirgždas, kompozitorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vidmantas Bartulis, dailininkas Saulius Valius, bibliotekininkė Rima Maselytė, kultūros paveldo ekspertė, Lietuvos mokslo premijos laureatė Rūta Janonienė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, dirigentas Remigijus Vilys, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kęstutis Pempė, tautinių mažumų atstovė Pillė Veljataga ir LKT pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos