PagrindinisNaujienos

Naujienos

Skelbiamas pirmasis 2017 m. projektų finansavimo konkursas

2016 m. rugsėjo 12 d.
Skelbiamas pirmasis 2017 m. projektų finansavimo konkursas

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia pirmąjį 2017 m. kultūros ir meno projektų finansavimo konkursą. Pagrindinis finansavimo taisykles ir sąlygas reglamentuojantis dokumentas – Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gairės – šią vasarą buvo peržiūrėtas ir tobulinamas, o naujausia redakcija įsigaliojo tik rugsėjo 1 dieną. Pakeitimų jame iš tiesų nemažai, todėl labai rekomenduojame atidžiai perskaityti ir įsigilinti į šį dokumentą.

2017 m. LKT paskirstys 1,5 mln. eurų daugiau nei šiais metais. Į valstybės biudžetą surinkus daugiau lėšų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, KRF kitąmet sudarys apie 17 mln. eurų, kurie kultūros ir meno projektams bei programoms bus paskirstyti dviem etapais. LKT norėtų atkreipti dėmesį, kad, kaip ir kasmet, pirmajame konkurse planuojama paskirstyti didžiąją dalį finansavimo. Apie du trečdalius sritims ir dukart per metus finansuojamoms programoms skirtų KRF lėšų bus paskirstyta metų pradžioje. Todėl antrajame finansavimo etape bus ribojamas teikiamų paraiškų skaičius. Naujausius Gairių pasikeitimus ir pagrindinius paraiškų teikimo principus, LKT administracijos atstovai, kaip ir kasmet, pristatys viešuose seminaruose Vilniuje, Kaune Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Anykščiuose (detalų grafiką galite rasti čia). Užpildytų ir paštu išsiųstų paraiškų LKT laukia iki spalio 7 d. imtinai.

Sritys

2017 m. kultūros ir meno sritims bus iš viso paskirstyta 5,6 mln. eurų. Nuo šiol finansavimas bus skiriamas dar vienai meno sričiai – lėlių teatrui. Kvotas atskiroms sritims LKT nustatys atsižvelgiant į pateiktų paraiškų skaičių, bendrą finansavimo poreikį ir statistinius duomenis.

Programos

Įvairioms kultūros ir meno finansavimo programoms 2017 m. bus paskirstyta kiek daugiau nei 11 mln. eurų. Šiame kvietime pristatomos kelios naujos finansavimo programos. Visų pirma, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta finansavimo programa, kuriai 2017 m. numatyta skirti 800 tūkst. eurų. Kultūros ministro sprendimu, 150 tūkst. iš šiai programai skirtų lėšų bus paskirstytos įvairių kultūros ir meno sričių projektams, atitinkantiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus šventės koncepciją ir jos tikslus. O 650 tūkst. bus skirti Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymui Leipcigo ir Londono knygų mugėse.

Atsižvelgiant į meno kūrėjų organizacijų strateginiams tikslams įgyvendinti būtinas sąlygas, pakoreguota šioms įstaigoms skirta programa – jų poreikiams pritaikytos administracinių išlaidų normos. Meno kūrėjų organizacijoms bus paskirstyta 700 tūkst. eurų. Be to, greta šios programos pristatoma nauja, analogiška programa skirta asociacijoms ir skėtinėms organizacijoms, jų strateginių programų įgyvendinimui skiriant 300 tūkst. eurų.

Iki šiol su kitomis profesionalaus meno sritimis konkuravęs mėgėjų menas išskirtas kaip atskira finansavimo programa, kuriai bus skirta fiksuota, 503 tūkst. eurų suma.

Atsižvelgiant į kultūros bendruomenės poreikius ir projektų vykdytojų pageidavimus, menininkų rezidencijų Lietuvoje ir Lietuvos kultūros ir meno pristatymo užsienyje finansavimo programų konkursai nuo šiol bus skelbiami ne vieną, o du kartus per metus.

Šiame finansavimo konkurse bus pirmą kartą išbandyta ir Elektroninė kultūros ir meno projektų valdymo sistema. Pirmieji su ja susipažinti galės teikiantieji paraiškas Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių ir Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimo finansavimo programoms. Dar tik bandomoji elektroninės sistemos versija šiame kvietime bus išbandoma siekiant išmėginti, kaip ji veikia ir ar atitinka projektų vykdytojų poreikius. Sistemoje registruotis ir teikti paraiškas kviečiami tik šių dviejų programų aprašuose nurodyti galimi pareiškėjai. Visų kultūros ir meno sričių bei programų paraiškų priėmimui elektroniniu būdu vis dar trūksta lėšų. Tačiau LKT tikisi, kad artimiausiu metu šį klausimą pavyks išspręsti, ir kad jau kitais metais paraiškų teikimo procesą bus galima palengvinti visiems pareiškėjams.

Paraiškų vertinimas

Nors didžioji dalis kultūros ministro nustatytų kultūros ir meno sričių vertinimo prioritetų jau ne vienerius metus išlieka tie patys (vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas, kultūra regionuose, kultūros produktų ir paslaugų inovacijos), šiemet vienas iš jų praplėstas. Šiame kvietime prioritetas bus teikiamas ne tik kultūros prieinamumo didinimą užtikrinantiems projektams, bet ir skatinantiems kultūrų raiškos įvairovę. Išplėstas ir vertinimo kriterijų sąrašas: nuo šiol projektus vertinantys ekspertai remsis nebe penkiais, o devyniais kriterijais. Papildomai bus vertinamas projekto idėjos originalumas ir pagrįstumas, jo svarba kultūros ar meno srities raidai ir visuomenei, planuojami projekto rezultatai ir viešinimas.

Trumpėja administracinio projektų vertinimo terminas – nuo šiol jam bus skirta 20 darbo dienų (skaičiuojant nuo paraiškų teikimo termino pabaigos). Sprendimas dėl finansavimo turės būti priimtas per 70 darbo dienų.

Paraiškų rengimas

Atsižvelgiant į Gairių pakeitimus, buvo pakoreguota ir paraiškos forma. Be aiškių ir realiai pamatuojamų projekto tikslų ir uždavinių, paraiškoje reiks motyvuotai pagrįsti, kaip projektas atitinka pasirinktą finansavimo prioritetą.

Be to, naujoje Gairių redakcijoje tiksliau apibrėžtas projekto partnerių (rėmėjų) indėlis, įvardyti tokį indėlį įrodyti tinkami dokumentai (sutartis, preliminari sutartis, kėtimų laiškas ir pan.).

Projektų įgyvendinimas

Nuo 2017 m. gavusieji dalinį finansavimą KRF lėšomis sutartį su LKT privalės pasirašyti ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos (ir visais atvejais ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.). Nuo kitų metų bus griežtinama ir kitų terminų laikymosi tvarka. Argumentuotus prašymus dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo ar sąmatos prie sutarties keitimo projektų vykdytojai galės pateikti iki sutartyje nurodytos projekto įgyvendinimo pabaigos (terminas pratęstas), tačiau praleidus šį terminą, prašymai bus atmetami. Pasikeitus projekto pavadinimui ar vadovui, LKT apie tai bus privalu informuoti per 5 darbo dienas.

Siekiant geriau informuoti visuomenę apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektų finansavimui, patikslintos ir sugriežtintos finansavimo šaltinių nurodymo sąlygos Gairėse ir sutartyse. Kaip ir anksčiau, visoje projekto reklaminėje ir informacinėje medžiagoje bus privalu nurodyti, kad projektą iš dalies finansuoja LKT ir LRKM, naudojant aiškiai matomus šių institucijų logotipus. Detalesnę informaciją apie logotipų naudojimą rasite sričių ir programų dalinio finansavimo sutarčių formose ir LKT tinklalapio skiltyje Logotipai.

 

Visas būtinas dokumentų formas rasite čia.

Į rūpimus klausimus atsakys ir pakonsultuos sričių ir programų kuratoriai.

Finansavimo konkurso pristatymo seminarų grafikas.

Susipažinkite su 2017 m. kultūros ir meno projektų paraiškų teikimo kalendoriumi.

Sričių ir programų paraiškų laukiame iki 2016 m. spalio 7 d.

Individualių ir edukacinių stipendijų paraiškų laukiame iki 2016 m. rugsėjo 30 d.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos