PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kviečiame dalyvauti renkant Lietuvos kultūros tarybos narius

2016 m. spalio 4 d.
Kviečiame dalyvauti renkant Lietuvos kultūros tarybos narius

Spalio 3 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paskelbė naujos kadencijos Lietuvos kultūros tarybos (LKT) narių susirinkimo rinkimus. Lietuvos kultūros tarybos įstatyme nustatyta tvarka LKT narius renka Lietuvos kultūros ir meno tarybos, Lietuvos meno kūrėjų̨ asociacijos, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos muziejų̨ asociacijos, Lietuvos kultūros centrų asociacijos, tautinių bendrijų ir nepriklausomų organizacijų bei asociacijų deleguoti atstovai. Kitaip tariant, specialiai rengiamų rinkimų metu LKT narius deleguoja ir renka Lietuvos kultūros bendruomenė.

Pretendentai į Lietuvos kultūros tarybos narius

Pretendentais į LKT narius gali būti siūlomi Lietuvos kultūros ar meno lauke žinomi asmenys, turintys ne mažesnę kaip penkerių metų kultūros projektų įgyvendinimo patirtį. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir LKT rinkėjai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys pateikdami laisvos formos rekomendaciją, kurioje nurodoma: pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant kultūros projektų įgyvendinimo patirtį), pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti įstatyme numatytas funkcijas, taip pat informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas bei pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys. Būtina pridėti pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją ir pretendento rašytinį sutikimą būti pasiūlytu. Dokumentai Kultūros ministerijoje priimami tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku (J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius) iki 2017 m. sausio 9 d. (imtinai).

Rinkimų procedūra

Rinkėjus rinksiančius LKT narius deleguoja anksčiau išvardintos institucijos ir organizacijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Iki 2016 m. spalio 24 d. (imtinai) po du rinkėjus turi deleguoti: Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, asociacija ,,Kultūros savivaldos kolegija“ ir Lietuvos mokslo taryba. Šios organizacijos rinkėjus deleguoja raštu, nurodant rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos organizacijos steigiamųjų dokumentų (įstatai, nuostatai, statutas ir pan.) nuostatos (punktai), kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjo (visuotinio susirinkimo protokolas, kolegialaus ar vienasmenio valdymo organo sprendimas, įgaliojimas atstovauti organizacijai ar pan.).

Iki 2016 m. spalio 24 d. (imtinai) Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos kultūros centrų asociacija turi deleguoti du bendrai atrinktus rinkėjus. Šios asociacijos atrenka du bendrai deleguojamus rinkėjus savarankiškai ir juos deleguoja raštu, nurodant rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos asociacijų steigiamųjų dokumentų nuostatos, kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjų.

Iki 2016 m. spalio 10 d. (imtinai) tautinės mažumos (bendrijos) turi kreiptis registruotu paštu į Kultūros ministeriją dėl dalyvavimo vieno bendro rinkėjo atrankoje. Kreipimesi nurodoma: bendrijos atstovo, kuris dalyvaus rinkėjo atrankoje, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; siūlomo rinkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; bendrijos steigiamųjų dokumentų nuostatos, kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjo atrankos arba suteikti įgaliojimai atstovauti bendrijas rinkėjų atrankoje. Jeigu bendrijos steigiamieji dokumentai viešai nepaskelbti, pridedama jų kopija arba išrašas. Kelios bendrijos gali siūlyti bendrą atstovą ir bendrą rinkėją.

Išvardintoms organizacijoms nepriklausančios asociacijos ir viešosios įstaigos iki 2016 m. spalio 17 d., registruotu paštu atsiunčia Kultūros ministerijai rašytinius prašymus dalyvauti nepriklausomų organizacijų rinkėjų atrankoje. Prašymus dalyvauti nepriklausomų organizacijų rinkėjų atrankoje gali teikti tik ne mažiau nei trejus metus kultūros ar meno srityje veikiančios organizacijos.

Kartu su prašymu nepriklausomos organizacijos (išskyrus organizacijas, kurioms suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas) turi pateikti: steigiamųjų dokumentų kopiją (jeigu šie dokumentai viešai nepaskelbti) ir per pastaruosius trejus metus įgyvendintų kultūros ar meno projektų aprašymą (pavadinimas, data, vieta, pobūdis, tikslas, partneriai, kūrybinės grupės nariai, dalyvių skaičius, atsiliepimai žiniasklaidoje ir kt.).

Prašyme nurodomas asmuo, kuris atstovaus nepriklausomai organizacijai rinkėjų atrankoje, bei du asmenys, kuriuos nepriklausoma organizacija siūlo į rinkėjus. Kandidatas į rinkėjus negali būti siūlomas į atstovus, kurie atrenka rinkėjus.

Kelios nepriklausomos organizacijos gali deleguoti bendrą atstovą ir bendrus kandidatus į rinkėjus. Šiuo atveju Kultūros ministerijai pateikiamos susitarimų ir (ar) susirinkimų protokolų, kuriuos pasirašo ar tvirtina nepriklausomų organizacijų steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai, kopijos.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku (J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius). Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt.

Svarbūs dokumentai

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-27. Kultūros ministerijos skelbimą rasite čia, o kitus svarbius dokumentusskityje Teisinė informacija.

LKT rinkimus organizuoja Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyrius.

Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybą sudaro Lietuvos kultūros tarybą sudaro: Tarybos pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, menotyrininkė, Lietuvos mokslo premijos laureatė Rūta Janonienė, teatro kritikas Vaidotas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, bibliotekininkė Rima Maselytė, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kęstutis Pempė, dailininkas Saulius Valius, tautinių mažumų atstovė, filosofė, dailės kritikė Pillė Veljataga, muzikos edukologas, kultūros vadybininkas Remigijus Vilys, literatūrologė Gintautė Žemaitytė ir fotomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Žvirgždas. Pirmoji Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo kadencija baigsis 2017 m. birželį.

 

Daugiau informacijos apie LKT narių susirinkimo rinkimus ir jų procedūras:

Rinkimų koordinatorė

Profesionalaus meno skyriaus patarėja

Janina Krušinskaitė

(8 5) 219 3439

janina.krusinskaite@lrkm.lt« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos