PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas antrajam 2017 m. kultūros ir meno projektų finansavimo konkursui

2017 m. vasario 9 d.
Kviečiame teikti paraiškas antrajam 2017 m. kultūros ir meno projektų

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia antrąjį 2017 m. finansavimo konkursą, kuriame paraiškas kviečiama teikti 16 kultūros ir meno sričių ir 19 programų. Šiame finansavimo etape sritims ir programoms planuojama paskirstyti kiek daugiau nei po 2 mln. eurų. Paštu išsiųstos kultūros ir meno organizacijų paraiškos bus priimamos iki šių metų kovo 14 d. (imtinai).

Sritys ir programos

Antrajame šių metų finansavimo etape ribojamas pateikiamų paraiškų skaičius antrą kartą skelbiamiems kultūros ir meno sričių (architektūra ir dizainas, vizualieji menai, scenos menai, literatūra, muzika, etninė kultūra ir tautodailė, kino sklaida, tarpsritiniai projektai) ir programų (jau finansuotos atminties institucijų programos veiklos, mėgėjų menas, kultūros edukacija, kultūros paveldas, Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje, Menininkų rezidencijos Lietuvoje) konkursams: viena organizacija ar įstaiga gali pateikti iki 3 paraiškų.

Tačiau 10 šiais metais dar nefinansuotų programų konkursams teikiamų paraiškų skaičius nėra ribojamas:

Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai

Menas žmogaus gerovei

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas

Skaitmeninių kultūros objektų sklaida

„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida

Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimas

Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas

Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes

Paraiškų rengimas

Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti paraiškos formą atitinkančią finansavimo priemonę, kurios konkursui teikiama paraiška. Atkreipkite dėmesį į tai, kad skiriasi kultūros ir meno sritims ir programoms skirtos paraiškų formos.

Teikiant paraišką kultūros ir meno sritims, būtina pasirinkti vieną iš prioritetų ir motyvuotai pagrįsti šį pasirinkimą. O teikiant paraiškas programoms, rekomenduojama atidžiai įsiskaityti į sąlygas ir atkreipti dėmesį į pareiškėjams taikomus specialiuosius reikalavimus.

Paraiškoje turėtų būti konkrečiai ir aiškiai įvardinta, kokiems tikslams prašoma lėšų, kaip jie bus įgyvendinti, atskleidžiamos planuojamos veiklos, jų etapai. Projekto įgyvendinimo terminą rekomenduojama tiesiogiai sieti su planuojamomis veiklomis, jų chronologinėmis ribomis ir etapais, o pastaruosius planuoti pagal projekto tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimui būtiną laiką bei resursus. Projekto tikslų ir uždavinių siekimas turėtų atsispindėti ir projekto sąmatoje, jos punktuose. 

Primename, kad viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2500 eurų, o iš Kultūros rėmimo fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų. Muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektų atveju – 1750 eurų, išskyrus, tuos atvejus, kai finansavimo sąlygose yra nustatyta kitaip.

Vertėtų atkreipti dėmesį, kad nuo šių metų įgyvendinus projektą, ataskaitą LKT pateikti būtina ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. (išskyrus projektus, kurie vyksta daugiau nei vienerius metus). Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad naujoje Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių redakcijoje tiksliau apibrėžtas projekto partnerių (rėmėjų) indėlis, įvardyti tokį indėlį įrodyti tinkami dokumentai (sutartis, preliminari sutartis, ketimų laiškas ir pan.).

Techninės rekomendacijos

Kompiuteriu užpildytas paraišką, sąmatą ir būtinus jų priedus sunumeruokite ir sudėkite eilės tvarka. Primygtinai prašome paraiškos lapų nesegti, nedėti į įmautes ar kitas papildomas priemones. Kartu su pasirašytomis paraiška ir sąmata būtina pateikti ir elektroninę paraiškos kopiją, kurią būtina išsaugoti PDF formatu kaip 1 dokumentą ir pateikti skaitmeninėje laikmenoje (CD, DVD, atmintuke). Ant voko nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros srities ar programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą. Paraiškos siuntimui rekomenduojama rinktis paprastą, popierinį voką. Paraiškų laukiame adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, iki kovo 14 dienos (galioja pašto spaude nurodyta data).

Naudingos nuorodos

Dokumentų formos

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

2017 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių pristatymo vaizdo medžiaga.

2017 m. kultūros ir meno projektų paraiškų teikimo kalendorius.

Į rūpimus klausimus atsakys ir pakonsultuos kultūros ir meno sričių ir programų kuratoriai.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos