PagrindinisNaujienos

Naujienos

Patvirtintos 2018 m. finansavimo gairės

2017 m. rugpjūčio 28 d.
Patvirtintos 2018 m. finansavimo gairėsVytenio Budrio nuotrauka.

Patvirtintas pagrindinis kultūros ir meno projektų finansavimo dokumentas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gairės 2018 metams. Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson patvirtintos gairės įsigaliojo nuo rugpjūčio 26 d., o pirmasis kitų metų finansavimo konkursas prasidės jau rugsėjo 1 d., todėl kviečiame susipažinti su naujovėmis.

Viena jų – padidinta maksimali projektui skiriama Kultūros rėmimo fondo lėšų santykinė dalis viso projekto finansinio poreikio atžvilgiu: nuo 2018 m. ji jau sudarys 90 procentų. Kaip ir iki šiol, iki 80 procentų bus finansuojami Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai, kultūros ir kūrybinių industrijų projektai – iki 75 procentų, o muzikos ir literatūros leidybos projektai – iki 70 procentų.

Planuojantys teikti paraiškas turėtų atkreipti dėmesį ir į atnaujintas paraiškos ir sąmatos formas.

Finansavimo programos

Profesionalios kultūros ir meno pristatymui užsienio šalyse skirta programa nuo šiol vadinsis „Sklaida užsienyje“. Šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojamos visos profesionalios Lietuvos kultūros ir meno sklaidos veiklos. Kitaip tariant, profesionalios kultūros sklaidos užsienyje projektai nebebus finansuojami kultūros ir meno sričių konkursuose ir VISOS profesionalaus meno pristatymui užsienyje skirtos paraiškos turi būti teikiamos šiai programai. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad programos „Sklaida užsienyje“ lėšomis nebus finansuojamas meno produktų sukūrimas, kūrybinių industrijų projektai, mėgėjų meno veikla, kūrybinių rezidencijų projektai. Taip pat Programos lėšomis nebus finansuojami atlygiai (honorarai), tačiau nebėra taikomas griežtesnis Kultūros rėmimo fondo lėšų santykinės dalies apribojimas, t. y. projektai galės būti finansuojami iki 80 procentų.

Nemažai naujovių nuo 2018 m. numatyta ir šiais metais pradėtoje finansuoti programoje „Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“. Siekiant stiprinti efektyviai veikiančių nevyriausybinių kultūros ar meno srities organizacijų veiklą, šiai programai skirtos lėšos padidintos iki 1 mln. 200 tūkst. eurų. Paraiškas šiai programai gali teikti netrumpiau nei dvejus metus veikiančios, Lietuvoje registruotos nevyriausybinės kultūros ar meno srities organizacijos, kurioms nėra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas. Rengiant šią programą ir jos nuostatas buvo atsižvelgta į didėjančius sėkmingai projektus įgyvendinančių nepriklausomų kultūros ir meno įstaigų poreikius. Šios programos konkursui paraiškas pateikusios įstaigos pretenduos ne tik į jų numatytų kultūros ir meno veiklų finansavimą, bet ir administracinių išlaidų padengimą vieneriems metams. Tačiau tikimasi, kad jau nuo 2019 m. šiai programai skirtomis lėšomis finansuotoms įstaigoms bus suteikiamas trijų metų finansavimas. Taip siekiama sumažinti projektų administravimo naštą, bei užtikrinti ilgametės kultūrinės veiklos tęstinumą. Tačiau numatytos ir tam tikros išlygos. Jei įstaigai bus suteiktas finansavimas šiai programai skirtomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis, nebus finansuojamos kitoms kultūros ir meno programoms ar sritims pateiktos šios įstaigos paraiškos (išimtys taikomos tik tęstiniams mėgėjų meno renginiams, dalyvavimui programoje „Kūrybiškos Europos 2014–2020“, Lietuvoje rengiamiems tęstiniams tarptautiniams meno renginiams, muzikos atlikimo meno konkursams ir nacionalinio paviljono Venecijos bienalėje įgyvendinimui).

Nuo 150 iki 250 tūkst. eurų padidintas programos „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ finansavimas. Prasidėjus konkursui paraiškas šiai programai galės teikti visų sričių kultūros ar meno sričių atstovai, rengiantys Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai skirtus projektus.

Atnaujinta ir mėgėjų menui skirta programa. Atnaujintas tęstinių mėgėjų meno renginių, kurie bus finansuojami 2018–2020 m. sąrašas. Nuo šiol šiai programai skirtomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis bus finansuojami ir kūrybiškų vietų kūrimui (vietokūrai) skirti projektai, skatinantys kūrybines partnerystes, bendruomenių įtraukimą ir išlaikantys vietos identitetą. Šioje programoje nuo kitų metų atsiras nauja finansuojama veikla – „Mažosios kultūros sostinės“. Šiai veiklai kitąmet planuojama paskirstyti 50 tūkst. eurų. Mažosiomis 2018 m. Lietuvos kultūros sostinėmis bus: Viečiūnai (Druskininkų sav.), Šiluva (Raseinių r.), Salantai (Kretingos r.), Antanavas (Kazlų Rūdos sav.), Vaškai (Pasvalio r.), Kražiai (Kelmės r.), Laukuva (Šilalės r.), Tverai (Rietavo sav.), Užpaliai (Utenos r.), Aukštadvaris (Trakų r.).

Išplėsta kultūros edukacijai skirta programa, kuri nuo šiol vadinsis „Ugdymas kultūra“. Be įprastų šios programos veiklų, Kultūros rėmimo fondo lėšomis nuo šiol bus finansuojama vaikų ir jaunimo kultūra ir leidyba, t. y. vaikams ir jaunimui skirti meno kūriniai, renginiai, leidiniai ir kiti tiesioginio auditorijos įsitraukimo nereikalaujantys projektai.

Išplėstos ir programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ veiklos. Nuo kitų metų šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojama ne tik Lietuvoje rengiami kultūros ir kūrybines industrijas (KKI) propaguojantys, verslumą ir tinklaveiką skatinantys renginiai, Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse ir kituose renginiuose, KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose tarpsektoriniuose renginiuose, bet ir videožaidimų ir multimedijos, edukacinių, interaktyvių programų kūrimas, vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje. Be to, nuo šiol ši programa bus finansuojama du kartus per metus.

Siekiant paskatinti bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų iniciatyvas supaprastinti reikalavimai užsienio lietuvių organizacijoms teikiančioms paraiškas programai „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida. Nuo šiol dalinį finansavimą gavusioms, užsienio lietuvių bendruomenėms nebebus taikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad programa „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida“ integruota į Atminties institucijoms skirtą programą ir bus finansuojama kaip viena iš šios programos veiklų. Be to, 2018 m. nebus finansuojama Kultūros tyrimų programa ir Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai.

Kultūros ir meno sritys

Apjungus keletą giminingų meno sričių, nuo 2018 m. trumpėja finansuojamų kultūros ir meno sričių sąrašas. Operos ir muzikinio teatro sritys nuo šiol priskirtos muzikos sričiai, o 2017 m. kaip atskira sritis finansuotas lėlių teatras grąžintas į teatro sritį. Be to, nuo kitų metų tarp Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių neliks kino sklaidos – šių veiklų finansavimas perduodamas Lietuvos kino centrui. Taigi 2018 m. bus finansuojamos šios kultūros ir meno sritys: architektūra, dizainas, dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas, teatras, šokis, cirkas, literatūra, muzika, etninė kultūra ir tautodailė, tarpsritiniai projektai.

Rengiantieji profesionalios kultūros ir meno sklaidos užsienyje projektus turėtų atkreipti dėmesį, kad nuo 2018 m. jie bus finansuojami tik „Skaidos užsienyje“ programoje.

Kartu su gairėmis patvirtinti ir nauji kultūros ir meno sričių finansavimo prioritetai, kurie 2018 m. bus: vaikų ir jaunimo ugdymas kultūra; kultūros regionuose ir jos pasiekiamumo didinimas; kultūros tęstinumo, plėtros, įvairovės skatinimas; kultūros produktų ir paslaugų inovacijos; kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas. Atnaujinti ir kultūros ir meno sričių vertinimo prioritetai, tarp kurių atsirado naujas – projekto vadybos – kriterijus.

Stipendijos

Padidintos kultūros ir meno kūrėjų stipendijoms skirtos lėšos – numatoma, kad 2018 m. bus paskirstyta 1,5 mln. eurų. Tačiau nuo kitų metų nebebus finansuojamos vardinės ir kino srities stipendijos. Kaip ir kino sklaidos projektai, kino srities stipendijų finansavimas perduodamas Lietuvos kino centrui.

Kalendorius

Pirmasis 2018 m. finansavimo etapas prasidės rugsėjo 1 dieną – bus skelbiami kultūros ir meno projektų ir individualių bei edukacinių stipendijų finansavimo konkursai. Kultūros ir meno kūrėjai, norintys gauti stipendijas, paraiškas galės pateikti iki rugsėjo 30 d., o kultūros ir meno organizacijų atstovai paraiškas kultūros ir meno sričių ir programų konkursams galės teikti iki spalio 2 d. (imtinai, galioja pašto spaude nurodyta data). Su visais 2018 m. finansavimo konkursais ir jų terminais galima susipažinti čia.

LKT mokymai

Kaip jau tapo įprasta, 2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gaires Lietuvos kultūros tarybos administracijos atstovai kultūros ir meno bendruomenei pristatys viešų seminarų metu, kuriuos planuojama surengti didžiuosiuose šalies miestuose rugsėjo 8–15 dienomis. Seminarų metu bus pristatyti esminiai pasikeitimai, aptarti probleminiai paraiškų rengimo klausimai, administracijos atstovai atsakys į projektų rengėjams kylančius klausimus. Pristatymų grafikas bus paskelbtas savaitės pabaigoje.

Siekiant gerinti LKT pateikiamų paraiškų kokybę, rugsėjo 15–17 d. Klaipėdos Kultūros fabrike vyks paraiškų rengimo dirbtuvės „Mėlynas tušas“. Dirbtuvių dalyviai taip pat bus supažindinti su 2018 m. finansavimo gairėmis, aptars dažniausiai daromas paraiškų rengimo klaidas, galės pateikti jiems aktualius klausimus, dalyvaus diskusijose. Tiesa, dalyvavimas dirbtuvėse nesuteiks dalyvių paraiškoms jokio prioriteto ir negarantuos jų projektų finansavimo. Dirbtuvių metu parengtos paraiškos bus vertinamos nustatyta bendra tvarka.

---

Parsisiųskite 2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gaires« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos