PagrindinisNaujienos

Naujienos

Paskirstytos ir Regioninėms kultūros taryboms perduotos kvotos

2018 m. lapkričio 27 d.

Toliau įgyvendindama Tolygios kultūrinės raidos modelį, Lietuvos kultūros taryba (LKT) perdavė Regioninėms kultūros taryboms (RKT) kiekvienai apskričiai skirtą Tolygios kultūrinės raidos kultūros programos finansinės kvotos dalį:

Kvotos nustatytos vadovaujantis Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašu, kuriame pagrindiniais rodikliais, lemiančiais skiriamą lėšų dalį, įvardinti finansinis apskrities kultūros ir meno projektų Tolygios kultūrinės raidos programoje poreikis 2019 metams, 2018 m. kultūros programų konkursuose apskrities projektams skirtos lėšos, savivaldybių kultūrai ir menui skiriamos lėšos, kultūros lauko apskrityje potencialas (meno kūrėjų, muziejų lankytojų, meno mėgėjų kolektyvų skaičius) ir socialinio klimato apskrityje indeksas (vidaus migracija, nedarbo lygis, visuomenės dalis, esanti socialinėje rizikoje, nusikalstamumo lygis ir kt.).

„2019 metais ypatingą dėmesį skirsime tiek kultūros ir meno bendruomenių potencialo ryškinimui, tiek iššūkių, su kuriais jos susiduria veikdamos Lietuvos regionuose, identifikavimui. Nustatytos kvotos apskritims yra pirminė dabarties nuotrauka – ir ši nuotrauka, tikime, leis RKT veikiantiems savivaldybių ir kultūros bendruomenių atstovams dar stipriau pasirengti ne tik konkrečių projektų finansavimo etapui, bet, kartu, ir regionų 2020-22 m. kultūros planų rengimui“, - kvotų nustatymo svarbą pabrėžė LKT pirmininkė Daina Urbanavičienė.

Iš viso Tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimui 2019 m. skirta 3 mln. eurų Kultūros rėmimo fondo lėšų.

RKT yra dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių̨ pagrindu veikiančių̨ kolegialių patariamųjų̨ organų, atliekančių̨ apskričių̨ meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas. RKT sudaro vietos kultūros ir meno bendruomenės ir apskričių savivaldybių deleguoti atstovai. Kiekvienai RKT taip pat priklausys po vieną Lietuvos kultūros tarybos narį (išskyrus pirmininkę).« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos