PagrindinisNaujienos

Naujienos

Pradedami skelbti antrojo 2019 m. finansavimo etapo rezultatai (atnaujinta gegužės 17 d.)

2019 m. gegužės 13 d.

Lietuvos kultūros taryba (LKT) pradeda skelbti antrojo 2019 m. finansavimo etapo rezultatus. Išnagrinėjusi LKT duombazėje esančių ekspertų rekomendacijas, LKT priėmė sprendimus visų (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos) kultūros programų finansavimo.

2019 m. gegužės 17 d. informacija

Kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų programoje 25 iniciatyvoms paskirstyti 200 tūkst. Tarp finansuotų projektų – Lietuvos partizanų dokumentų, Karlo Fridmano piešinių kolekcijos ir kitų unikalių kultūros vertybių restauravimas. Taip pat finansuotas Kauno Laisvės alėjoje nesenai atrasto monetų lobio tyrimas.

Tinklaveikos programoje šiuo etapu finansuotos dar 7 kūrybinių industrijų iniciatyvos: „What‘s next? 2019“, „New Idea 2019“, „GameON 2019“, „Fail Nights“ bei galerijų dalyvavimas mugėse Berlyne ir Bazelyje.

Šiame etape taip pat finansuotos dar 16 kultūros edukacijos iniciatyvų, kurioms paskirstyta 80 tūkst. eurų: tai ir kūrybinio ugdymo programos, Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos nacionalinio dramos teatro, Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Rusų kultūros centro ir kitų kultūros ir meno organizacijų projektai.

26 Kūrybinėms bendruomenių iniciatyvoms paskirstyti 100 tūkst. eurų: senjorų kūrybiškumo akademija, kurčiųjų poezijos festivalis, 30-asis Lituaniconas, kūrybinės ekspedicijos pietryčių Lietuvoje ir kiti projektai, skirti tam tikrai bendruomenei (ar jų grupei) bei meno mėgėjų įtraukimui į kūrybinę veiklą.

Taip pat finansavimas skirtas 22 etninės kultūros projektams: įvairių festivalių, leidybinių projektų ir minėjimo iniciatyvos vyks visoje Lietuvoje, o šiai programai 2019 m. iš viso skirta 400 tūkst. eurų (137 tūkst. jų – šiame etape).

Atminties institucijų programoje finansavimas skirtas Inovatyvių paslaugų kūrimo (25 projektai, 235 tūkst. eurų), Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo (9 projektai, 40 tūkst. eurų) ir Kultūros ir meno sklaidos (25 projektai, 179 tūkst. eurų) veiklose. Šioje programoje iniciatyvas teikia visoje Lietuvoje veikiančios atminties institucijos: bibliotekos, archyvai bei muziejai, įgyvendindami savo nuostatose numatytas veiklas.

2019 m. gegužės 13 d. informacija

Sklaidos užsienyje programoje finansuoti 25 projektai (jiems paskirstant 180 tūkst. eurų): Lietuvos kultūros ir meno organizacijos savo veiklą pristatys Kinijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Austrijoje, Japonijoje, Estijoje, Vengrijoje, Singapūre, Sakartvele ir kitose pasaulio šalyse.

Dar 16 iniciatyvų finansuotos Menas žmogaus gerovei programoje, nukreiptoje į bendradarbiavimo tarp kultūros ir sveikatos bei socialinėje srityse veikiančių organizacijų skatinimą. 2019 m. šiems projektams skirta 70 tūkst. eurų.

6 projektai finansuoti Tremties ir palaidojimo vietų lankymo ir (arba) tvarkymo programoje: šiems projektams, kurių veiklos apima Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų lankymą ir inventorizavimą, šių kapų ir palaidojimų vietas žyminčių paminklų tvarkymą, skirta 73 tūkst.

Lietuvos kultūros taryba taip pat paskirstė 250 tūkst. eurų vienuolikai Lietuvos muziejų Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai programoje bei dar 100 tūkst. Lietuvos dailės, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės, Žemaičių „Alkos“, Lietuvos nacionaliniam ir Šiaulių „Aušros“ muziejams savo fondus papildysiančiais Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbais, sukurtais po 1990 metų.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė dr. Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, etnologė dr. Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė dr. Skaidra Trilupaitytė, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas ir paveldosaugininkė dr. Ingrida Veliutė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos