PagrindinisNaujienos

Naujienos

Baltijos kultūros fondas paskelbė 2020 metų finansavimo rezultatus

2020 m. balandžio 8 d.

Estijos kultūros rėmimo fondo koordinuojamas Baltijos kultūros fondas paskyrė dotacijas 2020 m. pateiktoms paraiškoms. Iš viso Baltijos šalių jungtiniams kultūros projektams skirta 300 000 eurų. Finansuojami 8 scenos menų, literatūros, architektūros ir dizaino projektai.     

Šį kartą buvo pateikta 20 projektų paraiškų, kurių bendra prašomo finansavimo suma sudarė 1 158 075 eurų. Kaip teigia projektus vertinusio Baltijos kultūros fondo ekspertų komiteto pirmininkas Ragnar Siil, visų pateiktų projektų įvairovė ir kokybė buvo įspūdinga. Tuo pačiu, šiais metais daug idėjų buvo skirtų renginiams, vyksiantiems Baltijos šalyse. „Baltijos kultūros fondo statute nurodyta, kad trijose Baltijos šalyse vykstančius renginius galima remti tik ypatingais atvejais, jeigu jie pasižymi išskirtiniu tarptautiniu aspektu, orientuotu į Baltijos šalis. Ekspertų komitetas nusprendė, kad be projektų, planuojamų už Baltijos šalių ribų, pateikti keli projektai, kuriuose įtikinamai pagrįstos veiklos, numatomos įgyvendinti vietiniame lygmenyje“, – teigė R. Siil. Didžioji dalis remiamų projektų veiklų suplanuotos 2021 m., todėl tikimasi, kad, nepaisant šiuo metu vyraujančios pasaulinės krizės, partneriai galės įgyvendinti visus planuojamus projektus.  

Fondo 2020 m. biudžetą sudarė 300 000 eurų, prie kurio kiekviena Baltijos valstybė prisidėjo 100 000 eurų įnašu.

55 000 eurų skirta Estijos NUKU fondui, kuris, siekdamas vietinei teatro rinkai atverti vartus į tarptautinę areną, kartu su Vilniaus teatru „Lėlė“ Lietuvoje ir ASSITEJ Latvijos nacionaliniu centru surengs teatrų festivalį „Baltic Visual Theatre Showcase. Festivalis įvyks Taline 2021 m. gegužę.

Projektui „The Baltic Stories: Culture. Place. Identity“, kuris orietuojasi į ir populiarina naujus kultūros įkvėptus plėtros projektus Baltijos šalyse, bus skirta 25 000 eurų.  Projektui vadovauja Latvijos urbanistikos institutas, o jo partneriai yra Estijos „Linnalabor“ ir nevyriausybinė organizacija „Lasnaidee“, Performatyvaus dizaino asociacija ir Europos humanitarinių mokslų universitetas. Projektas vykdomas Baltijos šalyse ir Suomijoje (Helsinkyje). Vaizdiniai leidiniai bus pradėti leisti ir paroda vyks 2021 m. sausio–balandžio mėn.

Kita 25 000 eurų dotacija skirta jungtiniam scenos menų projektui „Portable Landscapes“, kurį sudaro Baltijos regiono Latvijos šiuolaikinio meno centro, Lietuvos MO muziejaus ir Estijos Kai meno centro pokalbių, diskusijų ir pasirodymų programa. Projektas skirtas populiarinti šiuolaikinio meno kūrybą ir meno teoriją  rengiant pasirodymus ir pokalbius Stokholme, Paryžiuje ir Berlyne. Pagrindiniai projekto renginiai vyks nuo 2020 m. rudens iki 2021 m. pavasario.

Gavę 45 000 eurų finansavimą, VSIA Rygos cirkai, kartu su Menų spaustuve (Lietuva) bei Latvijos ir Estijos šiuolaikinio cirko plėtros centru, sieks didinti Baltijos šiuolaikinio cirko artistų profesinius gebėjimus  ir su projektu „Baltic Circus on the Road“ leistis į tarptautinį turą. Renginiai bus organizuojami JK (Bristolyje), Vokietijoje (Berlyne), Švedijoje (Geteborge) bei trijose Baltijos šalyse. Pasirodymai Baltijos šalyse prasidės 2021 m. liepą, o turas po anksčiau minėtas šalis vyks iki 2021 m. spalio.

Estijos „Academia Gustaviana“ organizacija, Latvijos šiuolaikinio meno centras ir  „Meno parko“ galerija (Lietuva) pristato šiuolaikinį Baltijos šalių vaizduojamąjį meną bei scenos meną tarptautinei auditorijai Baltijos meno festivalyje „High Voltage“ Manhatene,  Niujorke. Tam skirta 35 000 eurų. Paroda Niujorke bus atidaryta 2020 m. gruodžio mėn.  

Lietuvos rašytojų sąjunga, kartu su Estijos ir Latvijos rašytojų sąjungomis, tarptautinei skaitytojų, menininkų ir leidėjų bendruomenei pristatys žymiausius Baltijos šalių autorius ir jiems atstovaus, telkdamos literatūros organizacijų, leidybos partnerių, rašytojų ir vertėjų jėgas. Leidinys „Baltic Review“ bus pristatytas 2021 m. spalio mėn. Vokietijoje vyksiančioje Frankfurto knygų mugėje. Projektui skirtas 40 000 eurų finansavimas.  

Baltijos šalių dizainerius po vienu stogu subursiančiam ir tarptautinį matomumą Londone suteiksiančiam jungtiniam projektui, kuriame dalyvauja Estijos MTÜ NID, Lietuvos dizaino forumas ir nevyriausybinė organizacija Latvijos dizaino centras „Tactile Baltics“, skirta 50 000 eurų. Renginiai bus pristatyti 2021 m. rugsėjo mėn. Londono dizaino festivalyje.

NVO Estijos architektūros centras, Lietuvos meno ir edukacijos centrui „Rupert“ ir Latvijos architektų biurui NRJA bendrai buvo skirta 25 000 eurų už Estijos, Lietuvos ir Latvijos architektų tinklo platformos „Baltic Cooperation in Venice Architecture Biennale 2020“ kūrimą.  Dėl koronaviruso krizės šių metų Venecijos architektūros bienalė buvo nukelta į 2020 m. spalį–lapkritį.

2018 m. įsteigto Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Finansavimas projektams skiriamas kasmet, o kitas paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. vasario 20 d.

Baltijos kultūros fondas ypatingą dėmesį skiria naujiems ir vienkartiniams kultūros renginiams – koncertams, parodoms, festivaliams, spektakliams, – rengiamiems už Baltijos šalių ribų, taip pat tarptautiniams į Baltijos šalis orientuotiems kultūros tarptautiškumą skatinantiems pristatymams bei forumams.

Rotaciniu principu Fondą valdo nacionaliniai Estijos bei Latvijos kultūros rėmimo fondai ir Lietuvos kultūros taryba, keisdamosi kas trejus metus; Estijos kultūros rėmimo fondas yra pirmasis, koordinuojantis Fondo veiklą iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas vertins ekspertų komitetas, sudarytas iš šešių narių, atstovaujančių skirtingas kultūros sritis ir paskirtų trejų metų laikotarpiui. Kiekvienai šaliai atstovauja du komiteto nariai, kuriuos skiria Fondą administruojančių nacionalinių kultūros rėmimo fondų valdymo tarybos.

Kontaktai:

Estija

Estijos kultūros fondas
Suur-Karja 23, 10148 Talinas
Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d

Latvija

Valstybinis kultūros rėmimo fondas
Vilandes iela 3, Ryga LV-1010
Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d

Lietuva

Lietuvos kultūros taryba
Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius
Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos