PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kviečiame dalyvauti renkant Lietuvos kultūros tarybos narius

2020 m. birželio 12 d.

Šių metų birželio 1 d. Kultūros ministerija paskelbė Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo rinkimų pradžią. Kultūros bendruomenės savivalda laikomos Lietuvos kultūros tarybos narių rinkimuose kviečiami dalyvauti visi kultūros bendruomenės nariai. 

Rinkimų procedūra

Pagal Lietuvos kultūros tarybos įstatymą, rinkimai vyksta keliais etapais. Iš pradžių kultūros, meno, mokslo ir nepriklausomos organizacijos bei tautinių mažumų bendrijos turi deleguoti Lietuvos kultūros tarybos rinkėjus, o iki rugsėjo 28 dienos laukiama pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius dokumentų. Vėliau rinkėjai išrinks 20 kandidatų į Lietuvos kultūros tarybos narius, iš kurių kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atrinks 10 kandidatų ir teiks tarybos sudėtį tvirtinti Vyriausybei. Kultūros ministras taip pat teiks tvirtinti Vyriausybei Lietuvos kultūros tarybos pirmininko kandidatūrą. Naujos sudėties taryba pradės veikti nuo 2021 m. birželio 1 dienos.

Lietuvos kultūros tarybos narių kadencija – ketveri metai, tas pats asmuo tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Lietuvos kultūros tarybos narių narių rinkimus organizuoja Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė. 

Rinkėjų, rinksiančių Lietuvos kultūros tarybos narius delegavimas

Iki 2020 m. birželio 29 d. (imtinai) po 2 rinkėjus turi deleguoti: Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, asociacija ,,Kultūros savivaldos kolegija“ ir Lietuvos mokslo taryba. Šios organizacijos rinkėjus deleguoja raštu, nurodydamos rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos organizacijos steigiamųjų dokumentų (įstatai, nuostatai, statutas ir pan.) nuostatos (punktai), kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjo (visuotinio susirinkimo protokolas, kolegialaus ar vienasmenio valdymo organo sprendimas, įgaliojimas atstovauti organizacijai ar pan.).

Iki 2020 m. birželio 29 d. (imtinai) Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos kultūros centrų asociacija turi deleguoti 2 bendrai atrinktus rinkėjus. Šios asociacijos atrenka du bendrai deleguojamus rinkėjus savarankiškai ir juos deleguoja raštu, nurodydamos rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos asociacijų steigiamųjų dokumentų nuostatos, kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjų.

Nepriklausomos organizacijos (nurodytoms organizacijoms nepriklausančios asociacijos ir viešosios įstaigos) išrenka ir deleguoja 2 rinkėjus. Iki 2020 m. birželio 22 d. (imtinai) atsiunčia Kultūros ministerijai rašytinius prašymus dalyvauti nepriklausomų organizacijų rinkėjų atrankoje.  Kartu su prašymu nepriklausomos organizacijos turi pateikti:

1) steigiamųjų dokumentų kopijas (jeigu šie dokumentai viešai nepaskelbti); 2) trumpą informaciją apie savo veiklą ir svarbiausius per vienus metus įgyvendintus projektus. 

Prašyme nurodomas asmuo, kuris atstovaus nepriklausomai organizacijai rinkėjų atrankoje, bei du asmenys, kuriuos nepriklausoma organizacija siūlo į rinkėjus. Kandidatas į rinkėjus negali būti siūlomas į atstovus, kurie atrenka rinkėjus. Teikiant šiuos asmenis Kultūros ministerijai pateikiami šių asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai.

Kelios nepriklausomos organizacijos gali deleguoti bendrą atstovą ir bendrus kandidatus į rinkėjus. Šiuo atveju Kultūros ministerijai pateikiamos susitarimų ir (ar) susirinkimų protokolų, kuriuos pasirašo ar tvirtina nepriklausomų organizacijų steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai, kopijos.

Pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius teikimas

Pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius dokumentai Kultūros ministerijoje priimami iki 2020 m. rugsėjo 28 d. (imtinai).

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų (bet kokios juridinės formos įstaigų, veikiančių kultūros ar meno srityje) vadovai  ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.  

Siūlant pretendentą, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1. laisvos formos rekomendacija pretendentui, kurioje pateikiama ši informacija:

 1.1. pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;

 1.2. pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);

 1.3. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;

 1.4. informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;

 2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;     

 3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Dokumentų pateikimas 

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. 

Dokumentų kopiją prašome siųsti ir elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

Lietuvos kultūros tarybos rinkimų koordinatorė – Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės  vadovė Janina Krušinskaitė (tel. +370 60845515 el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt).

Svarbūs dokumentai

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu. Kultūros ministerijos skelbimą rasite čia, o kitus svarbius dokumentus – skityje Teisinė informacija.

Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė dr. Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, etnologė dr. Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė dr. Skaidra Trilupaitytė, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas ir aktorė, pedagogė dr. Elzė Gudavičiūtė. « Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos