PagrindinisNaujienos

Naujienos

Atšauktų renginių ir gastrolių kompensavimui – 2 mln eurų

2020 m. liepos 8 d.
Atšauktų renginių ir gastrolių kompensavimui – 2 mln eurųMindaugo Plepio nuotrauka.

Lietuvos kultūros taryba pradeda prašymų Subsidijoms kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar  juos perkėlus, priėmimą. Prašymus kviečiami teikti Lietuvoje ir užsienyje dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino atšauktų ar koreguotų kultūros ir meno renginių organizatoriai. Šiai programai iš viso skirta 2 mln. eurų, kurie numatyti Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane.

Tai paskutinė iš šiuo metu parengtų Lietuvos kultūros tarybos finansavimo priemonių, skirtų mažinti ekstremaliosios situacijos sukeltas pasekmes kultūros bendruomenei. Kultūros ir meno kūrėjams buvo skirtos ir jau baigiamos mokėti vienkartinės kompensacinės išmokos, perskirsčius stipendijoms skirtą fondą, vietoje vieno, surengi trys individualių stipendijų konkursai (trečiojo konkurso rezultatus planuojama paskelbti rugpjūtį). Iš viso šiais metais individualiems kultūros ir meno kūrėjams Lietuvos kultūros taryba paskirstys 4,7 mln. eurų. Kultūros ir meno organizacijos galėjo pretenduoti į 10 mln. eurų, skirtų kultūros ir meno organizacijų veiklų tęstinumo užtikrinimui bei naujų, ypač skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimui (finansavimo konkurso rezultatus taip pat planuojama paskelbti rugpjūtį).

Subsidijos kultūros ir meno renginiams, dėl kurių organizatoriai patyrė nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus tikslingai skiriamos tik valstybės, savivaldybių ar ES fondų finansavimo negavusiems renginiams, siekiant atlygint dalį jų nuostolių. Tai vienintelė būtent šiai kultūros sektoriaus daliai Lietuvos kultūros tarybos skirta finansavimo priemonė, kuria siekiama sumažinti ekstremaliosios situacijos pasekmes. 

Valstybės ar savivaldybių bei ES lėšomis finansuotų projektų vykdytojams parama suteikta paliekant paskirtą finansavimą ir suteikiant galimybes koreguoti veiklas. Lietuvos kultūros tarybos 2020 m. finansuotų, ir ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo paveiktų projektų vykdytojai ne tik nebuvo ir nebus prašomi grąžinti jau panaudotas atšauktiems renginiams skirtas lėšas, bet derindami su Lietuvos kultūros tarybos administracija gali lanksčiai koreguoti numatytas veiklas ir taip užtikrinti savo organizacijų veiklos tęstinumą. 

Naujosios finansavimo programos sąlygos ir kompensacijoms numatyta suma buvo suderinta su Kultūros ministro vadovaujama darbo grupe, kurią sudarė Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kino centro ir savivaldybių asociacijos, kultūrinių ir kūrybinių industrijų, nevyriausybinių organizacijų, nacionalinių kultūros ir meno įstaigų, muziejų, gretutinių teisių ir interneto žiniasklaidos asociacijų atstovai. 

Kaip pateikti prašymą?

Prašymus subsidijoms gauti gali teikti tik juridiniai asmenys, kurių Lietuvoje šių metų kovo 16 d.–birželio 17 d. organizuoti kultūros ir meno renginiai dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino buvo atšaukti ar adaptuoti pagal taikomus apribojimus. Subsidijos taip pat suteikiamos užsienyje šių metų kovo 16 d.–gruodžio 31 d. turėjusių įvykti, tačiau dėl pasaulinės pandemijos ir ekstremalios situacijos atšauktų ar koreguotų kultūros ir meno renginių ir gastrolių organizatoriai. Subsidijos suteikiamos tik tų renginių, kuriems nebuvo gautas valstybės, savivaldybių ar ES fondų finansavimo finansavimas, organizatoriams. 

Prašymai priimami elektroniniu būdu, Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Prašymai teikiami kiekvienam atšauktam (ar pakeistos apimties) renginiui ar gastrolėms atskirai. Todėl nėra ribojamas vieno juridinio asmens teikiamų prašymų skaičius. Subsidijos dydis bus skaičiuojamas pagal faktines išlaidas ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus, kurie turi būti pridėti prie prašymo. 

Prašymai priimami iki 2020 m. liepos 22 d. (imtinai). 

Kas bus kompensuojama?

Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams yra skirtos išlaidoms, susijusioms  su renginio įgyvendinimui sudarytų sutarčių nutraukimu, jeigu renginys nebuvo įgyvendintas (įtraukiant patirtas renginio administravimo išlaidas), kompensavimui. Taip pat bus kompensuojamos renginių Lietuvoje ar užsienyje organizatorių patirtos išlaidos, atsiradusios dėl renginio pobūdžio pakeitimo, pritaikant jį karantino ar ekstremaliosios situacijos metu taikomiems  apribojimams.

Kaip bus paskirstomas finansavimas?

Už neįvykusius, ar mažesne apimtimi įvykusius renginius skiriamos kompensacijos bus skirtos visiems tinkamai dokumentus pateikusiems renginių organizatoriams, tačiau ne daugiau nei 30 tūkst. eurų vienam juridiniam asmeniui. Jei poreikis subsidijoms bus didesnis nei visa šiai finansavimo priemonei skirta suma (2 mln. eurų), visų pareiškėjų prašomos subsidijų sumos bus sumažinamos vienoda procentine išraiška ir skirta suma paskirstyta visiems tinkamai dokumentus pateikusiems pareiškėjams.   

Daugiau informacijos finansavimo sąlygas:

https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos