PagrindinisNaujienos

Naujienos

Pandemijos laikotarpiu kultūros sektoriui jau paskirstyta 22 mln. eurų

2020 m. rugpjūčio 27 d.
Pandemijos laikotarpiu kultūros sektoriui jau paskirstyta 22 mln. eurųVytenio Budrio nuotrauka.

Lietuvos kultūros taryba baigia įgyvendinti priemonių, skirtų pandemijos pasekmėms kultūros srityje mažinti, paketą. Lietuvos kultūros ir meno organizacijoms bei kūrėjams baigiama paskirstyti 16,6 mln. eurų, numatytų Vyriausybės ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane. Be to, atsižvelgiant į pakitusias aplinkybes buvo tikslingai perskirstytos Kultūros rėmimo fondo lėšos (daugiau nei 5 mln. eurų). Taigi, reaguojant į koronaviruso (COVID-19) plitimo ir su tuo susijusių aplinkybių padarinius, jų poveikio kultūros ir meno organizacijoms ir kūrėjams mažinimui iš viso numatyta paskirstyti beveik 22 mln. eurų. 

Karantino laikotarpiu ir po jo Lietuvos kultūros taryba: finansavo 1 343 kultūros ir meno projektus, paskyrė 1 515 individualių stipendijų kūrėjams ir išmokėjo 799 kompensacines išmokas savarankiškai dirbantiems kūrėjams. Jau pradėtos mokėti ir subsidijos atšauktų renginių Lietuvoje ir užsienyje organizatorių nuostoliams padengti (planuojama, kad bus išmokėta iki 1,21 mln. eurų). 

Vertindama galimas pasaulinės koronaviruso (COVID-19) pandemijos pasekmes Lietuvos kultūros ir meno bendruomenei, Lietuvos kultūros taryba ėmėsi skubių ir ilgalaikių sprendimų, siekdama užtikrinti kultūrinių procesų ir kūrybinės veiklos tęstinumą bei kultūros ir meno prieinamumą visuomenei sudėtingomis aplinkybėmis, stipriai pakeitusiomis kasdienybę. „Suprasdami kokioje sudėtingoje situacijoje atsidūrė kultūros bendruomenė, stengėmės reaguoti greitai ir efektyviai: skatinome įgyvendinti, o ne atidėti numatytas, Lietuvos kultūros tarybos finansuotas veiklas, nuolat konsultavome projektų vykdytojus dėl jiems kylančių sunkumų, inicijavome pokalbius ir virtualius susitikimus aktualiais klausimais. Esame Lietuvos kultūros bendruomenės savivaldos institucija, ir nors savo indėlį į jos raidą ir plėtrą dažnai esame linkę pateikti skaičiais, tačiau šiomis sudėtingomis aplinkybėmis dar kartą teko įsitikinti kokie svarbūs yra šios bendruomenės tarpusavio ryšiai ir bendradarbiavimas. Todėl Lietuvos kultūros tarybos narių vardu noriu išreikšti dėkingumą kultūros ir meno organizacijoms bei individualiems kūrėjams už drąsius sprendimus prisitaikant. Taip pat dėkojame Lietuvos kultūros tarybos ekspertams už išėjimo iš pandeminės situacijos vizijos palaikymą bei Lietuvos kultūros tarybos administracijai už nuoseklų darbą, skatinant ir palaikant kultūros sektoriaus savivaldos mechanizmus“, – teigia Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė. 

Lietuvos kultūros tarybos taikomos priemonės pandemijos pasekmėms kultūros srityje mažinti apima platų spektrą nuo skubios pagalbos (vienkartinės kompensacinės išmokos individualiai dirbantiems kūrėjams, subsidijos atšauktų bei perkeltų kultūros ir meno renginių organizatorių nuostoliams padengti, parama periodiniams kultūros leidiniams) iki ilgalaikės kūrybinės veiklos palaikymo ir tęstinumo užtikrinimo (individualios stipendijos kūrėjams ir kultūros organizacijoms skirta naujų produktų bei paslaugų kūrimą skatinanti finansavimo programa). Prie skubios pagalbos veiksmų priskirtina ir force majeure taisyklės taikymas visoms dar iki karantino paskelbimo finansuotoms kultūros ir meno organizacijų bei kūrėjų veikloms, kurioms įtakos turėjo koronaviruso (COVID-19) plitimas ir su tuo susijusios aplinkybės. 

Pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas paveikė visas kultūros sritis, todėl, siekdama visas jas apimti, Lietuvos kultūros taryba taikė skirtingus finansavimo įrankius (stipendijas, negautų pajamų kompensacijas, konkursinį projektinį finansavimą, subsidijas). Rengiant skubios pagalbos įrankius, prioritetas buvo teikiamas biurokratijos mažinimui, o siekiant užtikrinti kultūrinių ir kūrybinių veiklų tęstinumą – meninei ir kultūrinei kokybei. Šioms priemonėms įgyvendinti pasitelktos Vyriausybės ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane numatytos (16,6 mln. eurų) ir atsižvelgiant į pakitusias aplinkybes perskirstytos Kultūros rėmimo fondo lėšos (daugiau nei 5 mln. eurų).

Susipanžinkite su visa Lietuvos kultūros tarybos taikytų priemonių pandemijos pasekmėms kultūros srityje mažinti įgyvendinimo ataskaita.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, aktorė, pedagogė dr. Elzė Gudavičiūtė, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė dr. Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, etnologė dr. Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė dr. Skaidra Trilupaitytė ir literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas. « Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos