PagrindinisNaujienos

Naujienos

Skelbiamas ketvirtasis individualių stipendijų konkursas

2020 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos kultūros taryba skelbia jau ketviortąjį šiais metais individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą. Individualios stipendijos, skiriamos individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti ir jai palaikyti. Paraiškų laukiama iki rugsėjo 15 d. (imtinai). 

Paraiškas individualioms stipendijoms šiame konkurse galima pateikti TIK elektroniniu būdu, Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Lietuvos kultūros taryba tikisi, kad šis palengvinimas bus naudingas ir parankus kultūros bendruomenei. 

Kas gali teikti paraiškas?

Teikti paraiškas individualioms stipendijoms gali pilnamečiai meno ar kultūros kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų šalių piliečiai, kurių veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.

Konkurse gali dalyvauti ir pirmojo bei antrojo 2020 m. konkurso stipendininkai. Pirmojo 2020 m. konkurso stipendininkai iki paraiškos pateikimo dienos jau turi būti įvykdę numatytas veiklas ir pateikę ataskaitą Lietuvos kultūros tarybai. O antrojo 2020 m. konkurso stipendininkai (stipendijos buvo paskirtos birželio–rugjūčio mėnesiams) iki paraiškos pateikimo dienos turi būti įvykdę numatytas veiklasKonkurse taip pat gali dalyvauti ir gavusieji vienkartines kompensacines Lietuvos kultūros tarybos išmokas savarankiškai dirbantiems kūrėjams. 

Kas negali teikti prašymų?

Už anksčiau gautas stipendijas Lietuvos kultūros tarybai neatsiskaitę kultūros ir meno kūrėjai, taip pat ir trečiojo 2020 m. konkurso stipendininkai (stipendijos skirtos rugpjūčio–spalio mėnesiams). 

Kokiam laikotarpiui skiriama stipendija?

Individuali stipendija bus skiriama 3 mėnesiams – spaliui, lapkričiui, gruodžiui. Mėnesinės išmokos suma – 600 eurų. Stipendija bus išmokama vienu kartu (1800 eurų), ją paskyrus, lapkritį. 

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas galima pateikti TIK Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje 

www.ltkt.lt –> Stipendijos –> Konkursai

Prieš pateikiant paraišką

Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašą.

Rekomenduojama paraiškos turinį pasirengti iš anksto, atskirame dokumente, ir paraiškos formą pildyti jau parengtais atsakymais, juos kopijuojant.

Kokius dokumentus būtina pridėti?

- Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą

- Ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus pristatanti medžiagą (tekstai, foto ir video dokumentacija ir kt., ne daugiau kaip 5 lapai)

- Studijų baigimą (jeigu asmuo yra baigęs studijas) patvirtinančių dokumentų kopijos. 

Galima pridėti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

Kokiais vertinimo kriterijais remiasi Lietuvos kultūros tarybos ekspertai?

– Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida (0-55). 
– Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida (0-30).

Prioritetas skiriamas tiems, kas paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų, anksčiau negavusiems stipendijų bei kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes.

Iki kada bus priimami prašymai?

Paraiškos bus priimamos iki 2020 m. rugsėjo 15 d. 24:00. 

Visas programos sąlygos.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos