PagrindinisNaujienos

Naujienos

IEŠKOME: Stebėsenos ir analizės skyriaus analitiko

2020 m. rugsėjo 2 d.
IEŠKOME: Stebėsenos ir analizės skyriaus analitiko

Lietuvos kultūros taryba toliau stiprina Stebėsenos ir analizės skyriaus komandą ir ieško pagal darbo sutartį dirbančio analitiko ar analitikės. 

Iš kandidatų tikimės:

 • aukštojo universitetinio išsilavinimo
 • mokėjimo valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • statistinės duomenų analizės metodų išmanymo;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kultūros rėmimo fondą ir Lietuvos kultūros tarybos veiklą;
 • sugebėjimo sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
 • sugebėjimo savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 
 • teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisyklių išmanymo, gebėjimo dirbti Microsoft Office programiniu paketu. 

Stebėsenos ir analizės skyriaus analitikės/analitiko darbo funkcijos yra šios:

 • renka, kaupia ir apdoroja Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų stebėsenos rodiklius ir vykdo šių rodiklių lyginamąją analizę;
 • vykdo Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų pasiektų rezultatų analizę;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl kultūros ir meno projektų finansavimo modelio tikslingumo ir efektyvumo;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia rekomendacijas dėl kultūros politikos modelio tobulinimo;
 • bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis, analizių centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, planuoja, organizuoja ir vykdo Lietuvos kultūros ir meno procesų raidos ir plėtros tendencijų analizę;
 • koordinuoja taikomuosius mokslinius tyrimus ir pagal kompetenciją prisideda prie jų atlikimo;
 • siekiant įgyvendinti Tarybos funkcijas ir užtikrinti jos veiklą, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvio Respublikos kultūros ministro įsakymų, Tarybos pirmininko įsakymų, kitų teisės aktų projektus;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Mes siūlome

Darbą unikalioje kultūros įstaigoje, kurios strateginės kryptys – įvairovė, edukacija ir prieinamumas. Ieškome Stebėsenos ir analizės sryriaus komandos nario (vieno iš keturių analitikų), sustiprinsiančio kultūros ir meno projektų pasiektų rezultatų, Lietuvos kultūros ir meno procesų analizės ir kultūros politikos modelio tobulinimo procesus. Lietuvos kultūros taryba visų pirma veikia kaip kultūros bendruomenės savivalda. Kviečiame tapti šios komandos dalimi!

Siūlomas atlyginimas

Nuo 1249,60 iki 1728,32 eurų (bruto, neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties). 

Dokumentų pateikimas

Norintieji dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos prašymų teikimo modulį turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. užpildytą pretendento anketą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 
 4. gyvenimo aprašymą

VISUS nurodytus dokumentus būtina pateikti iki 2020 m. rugsėjo 13 d. (imtinai).

Atrankos eiga

Visus privalomus pateikti dokumentus tinkamai (konkurso skelbime nurodytu būdu ir terminais) pateikusius ir konkurso skelbime nustatytus specialiuosius reikalavimus atitikusius pretendentus ir pretendentes pakviesime į atranką, kurios metu bus vertinamos pretendentų žinios, dalykinės savybės ir gebėjimai, būtini eiti analitiko(-ės) pareigas. 

Atranka vyks dviem etapais:

 1. individualaus pokalbio (testo žodžiu), 
 2. testo raštu (praktinės užduoties, skirtos Excel įgūdžiams patikrinti). 

 

Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. 

Parsisiųskite Stebėsenos ir analizės skyriaus analitiko (-ės) pareigybės aprašymą.

Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/3lD9RuG

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į:

Gerda Leonavičienė 
Vyresnioji patarėja 
el. paštas gerda.leonaviciene@ltkt.lt
tel.: (8 5) 255 93 62« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos