PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kviečiame teikti kandidatus į Lietuvos kultūros tarybos narius

2020 m. rugsėjo 4 d.
Kviečiame teikti kandidatus į Lietuvos kultūros tarybos nariusVytenio Budrio nuotrauka.

Šių metų birželio 1 d. Kultūros ministerija paskelbė Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo rinkimų pradžią. Kultūros bendruomenės savivalda laikomos Lietuvos kultūros tarybos narių rinkimuose kviečiami dalyvauti visi kultūros bendruomenės nariai. Iki 2020 m. rugsėjo 28 d. (imtinai) Kultūros ministerijoje priimami pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius dokumentai. 

Pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius teikimas

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų (bet kokios juridinės formos įstaigų, veikiančių kultūros ar meno srityje) vadovai  ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.  

Siūlant pretendentą, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1. laisvos formos rekomendacija pretendentui, kurioje pateikiama ši informacija:

 1.1. pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;

 1.2. pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);

 1.3. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;

 1.4. informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;

 2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;     

 3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Dokumentų pateikimas 

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku (J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius). Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. 

Dokumentų kopiją prašome siųsti ir elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

Lietuvos kultūros tarybos rinkimų koordinatorė – Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės  vadovė Janina Krušinskaitė (tel. +370 60845515 el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt).

Svarbūs dokumentai

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu. Kultūros ministerijos skelbimą rasite čia, o kitus svarbius dokumentus – skityje Teisinė informacija.

Rinkimų procedūra

Pagal Lietuvos kultūros tarybos įstatymą, rinkimai vyksta keliais etapais. Iš pradžių kultūros, meno, mokslo ir nepriklausomos organizacijos bei tautinių mažumų bendrijos turi deleguoti Lietuvos kultūros tarybos rinkėjus, o iki rugsėjo 28 dienos laukiama pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius dokumentų. Vėliau rinkėjai išrinks 20 kandidatų į Lietuvos kultūros tarybos narius, iš kurių kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atrinks 10 kandidatų ir teiks tarybos sudėtį tvirtinti Vyriausybei. Kultūros ministras taip pat teiks tvirtinti Vyriausybei Lietuvos kultūros tarybos pirmininko kandidatūrą. Naujos sudėties taryba pradės veikti nuo 2021 m. birželio 1 dienos.

Lietuvos kultūros tarybos narių kadencija – ketveri metai, tas pats asmuo tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Lietuvos kultūros tarybos narių narių rinkimus organizuoja Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė. 

Antroji Lietuvos kultūros tarybos kadencija

2017 m. darbą pradėjo antrosios kadencijos Lietuvos kultūros taryba, kurią šiuo metu sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė, lektorė Daina Urbanavičienė, aktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė Agnė Narušytė, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rolandas Palekas, aktorė, „Auksinio scenos kryžiaus“ ir „Sidabrinės gervės“ laureatė, meno daktarė Elzė Gudavičiūtė, etnologė, humanitarinių moksų daktarė Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė Skaidra Trilupaitytė, literatūrologas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras Dainius Vaitiekūnas.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos