PagrindinisNaujienos

Naujienos

Siekiama įvertinti kultūrinę edukaciją Lietuvoje

2020 m. rugsėjo 25 d.

Lietuvos kultūros taryba pakartotinai skelbia konkursą tyrimui „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“, kurio tikslas – apžvelgti ir įvertinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų apimtis, formas ir priemones, vykdomas bendradarbiaujant su kultūros ir meno įstaigomis bei organizacijomis. Pakartotinis „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimo“ viešasis pirkimas vyksta iki spalio 1 dienos. 

Šį tyrimą Lietuvos kultūros taryba inicijuoja bendradarbiaudama su 2019 m. vasarį prie Kultūros ministerijos įsteigta Kultūrinės edukacijos taryba, nagrinėja klausimus, susijusius su kultūrinės edukacijos procesais Lietuvoje, užsienio patirtį aktualiausiomis kultūrinės edukacijos politikos problemomis formaliojo, neformaliojo ugdymo, socialinės atskirties grupių ir Lietuvos regionų kultūrinės edukacijos srityse, taip pat klausimus, susijusius su profesionalaus ir neprofesionalaus meno, paveldo įstaigų, muziejų ir bibliotekų ugdymo kultūra ir menu bei kultūrinės edukacijos paslaugomis, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo.

Įgyvendinant tyrimą „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“, planuojama įvertinti kultūrinės edukacijos bei ugdymo kultūra ir menu projektų ir programų poveikį bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams (1–12 kl.), įvertinti Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas kultūrinės edukacijos veiklas, jų santykį su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomomis kultūrinės edukacijos priemonėmis, taip pat įvertinti Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamų veiklų, kaip papildančių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas kultūrinės edukacijos priemones ir prisidedančių prie kultūrinės edukacijos užtikrinimo po mokyklos baigimo, daromą poveikį.

Atlikus tyrimą bus pateiktos rekomendacijos formaliajame ir neformaliajame švietime vykdomų kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų moksleiviams įgyvendinimui bei kokybiškam kultūrinės edukacijos veiklų tęstinumo po mokyklos baigimo užtikrinimui. 

Rekomendacijos aktualios ir Kultūros ministerijai, įgyvendinančiai Kultūros paso programą, ir Lietuvos kultūros tarybai, finansuojančiai kultūros edukacijos veiklas. Be to, atliekant tyrimą bus nagrinėjamas kultūros ir meno įstaigų bei organizacijų indėlis į kultūrinę edukaciją moksleiviams. Tad tyrimas turėtų prisidėti ir prie kokybiškų, profesionalių kultūros ir meno įstaigų bei organizacijų kultūrinės edukacijos programų ir priemonių moksleiviams kūrimo, bendradarbiaujant su formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklą vykdančiomis įstaigomis. Tyrimo vykdymą prižiūrės bendra Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos atstovų darbo grupė.

„Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“ paskutinis šiais metais Lietuvos kultūros tarybos inicijuojamas tyrimas. Šiuo metu yra įgyvendinami „Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo“ ir „Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis“ tyrimai, taip pat finansavimo programos „Menas žmogaus gerovei“ bei meno rezidencijų poveikio vertinimai. Tyrimų rezultatus planuojama pristatyti 2021 m. pradžioje.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos