PagrindinisNaujienos

Naujienos

Tolygiai kultūrinei raidai regionuose – 2,3 mln. eurų

2021 m. kovo 24 d.

Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą Tolygios kultūrinės raidos programai. Dešimties Lietuvos apskričių Regioninių kultūros tarybų atrinktiems projektams paskirstyta daugiau nei 2,3 mln. eurų. 

Alytaus apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta daugiau nei 196 tūkst. eurų. Tarp 53 finansuotų projektų daugiausia dailės, muzikos ir teatro projektų, taip pat leidybos iniciatyvos, folkloro festivaliai ir konkursai, šventės. Tai daugiausiai vietos bendruomenėms skirti renginiai ir projektai. Alytaus apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų teigimu, tikimasi, kad finansuoti projektai skatins kultūrinių veiklų ir renginių įvairovę regione. Šių metų Alytaus apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota – 280 330 eurų. 

Kauno apskrityje finansuoti 38 kultūros ir meno projektai, jiems paskirstyta daugiau nei 185 tūkst. eurų. Daugiausia finansuota muzikos, etninės kultūros ir bibliotekų projektų. Finansavimas taip pat skirtas tarpsritinėms, dailės, muziejų, literatūros, kultūros paveldo, tarpdisciplininio meno, teatro ir šokio iniciatyvoms. Pasak Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, finansuoti projektai prisidės prie vietos kultūrinio identiteto stiprinimo, tradicijų tęstinumo užtikrinimo. Didžioji dalis projektų įtraukia įvairias edukacines veiklas ir taip vietos bendruomenes skatina tapti aktyvesniais kultūrinio lauko dalyviais. Šių metų Kauno apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota – 232 210 eurų. 

Klaipėdos apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta beveik 200 tūkst. eurų. Dauguma finansuotų projektų skirta kompetencijoms ugdyti, finansavimas taip pat skirtas festivaliams ir profesionalaus meno sklaidai, bibliotekų veikloms populiarinti, aktualizuoti ir įveiklinti išskirtinius kultūros paveldo objektus ir vietoves regione. Iš viso finansuoti 35 projektai. Pasak Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuoti projetai sustiprins regiono įvaizdį, puoselėjant skirtingais istorijos laikotarpiais persipynusį Mažosios Lietuvos (Klaipėdos krašto) ir Žemaitijos kultūrinį palikimą. Klaipėdos apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiemet – 284 940 eurų. 

Marijampolės apskrityje finansuoti 54 kultūros ir meno projektai, tarp jų daugiausia muzikos, etninės kultūros, kultūros paveldo, tarpsritinės iniciatyvos. Projektų įgyvendinimui paskirstyta beveik 335 tūkst. eurų. Pasak Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, finansuoti projektai gali sukurti intensyvų kultūros paveldo įveiklinimą, turiningą laisvalaikio praleidimą, profesionalaus meno sklaidą regione. Marijampolės apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiemet – 334 840 eurų. 

Panevėžio apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta beveik 226 tūkst. eurų. 53 finansuotos iniciatyvos apima plačią žanrų amplitudę, nuo profesionalaus meno sklaidos regionuose iki mėgėjų meno skatinimo. Taip pat finansavimas skirtas konferencijoms, seminarams, mokymams, simpoziumams, stovykloms. Panevėžio apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų teigimu, tikimasi, kad suteiktas finansavimas ne tik stiprins Panevėžio apskrities kultūros indentitetą, bet ir paskatins kūrybinės raiškos formų įvairovę regione, o pandemijos nulemtą tarptautiškumo stoką kompensuos didesnis dėmesys vietos meno mėgėjų veiklai. Panevėžio apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiemet – 376 620 eurų. 

Šiaulių apskrityje finansuota daugiausiai – 77 kultūros ir meno projektai, jiems paskirstyta daugiau nei 485 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas sociokultūriniams bibliotekų projektams, tęstiniams festivaliams, edukacinėms ir etninės kultūros veikloms, interaktyviems maršrutams, parodoms, paskaitų ciklams, knygų leidybai, etnografinėms ir archeologinėms ekspedicijoms, kūrybingumo stovykloms, kūrybinėms dirbtuvėms ir laboratorijoms, inovatyvių paslaugų kūrimui ir diegimui. Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų teigimu, tikimasi, kad finansuotos iniciatyvos paskatins naujų institucijų įsitraukimą į projektinę veiklą, gerins tradicinių ir inovatyvių kultūros produktų ir paslaugų kokybę, ugdys bendruomenių kūrybiškumą. Šiaulių apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota 2021 m. – 721 840 eurų. 

Tauragės apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta daugiau nei 141 tūkst. eurų. Tarp 37 finansuotų projektų daugiausia menų festivaliai, įvairūs tęstiniai renginiai, šventės ir edukacinės iniciatyvos. Pasak Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, finansuojami projektai leis skleistis naujoms iniciatyvoms, kurių regione pasigendama labiausiai. Pasak jų, naujų projektų finansavimas padrąsina turinčius gerų idėjų, bet abejojančius savo organizaciniais gebėjimais. Be to, tikimasi, kad finansuotos iniciatyvos pritrauks turistus ir paskatins juos regione likti ilgesniam laikui. Tauragės apskrities Tolygios kultūrinės raidoskvota šiemet – 217 860 eurų. 

Dviems dešimtims Telšių apskrities kultūros ir meno projektų paskirstyta daugiau nei 135 tūkst. eurų. Dauguma siūlomų finansuoti projektų sudaro koncertai, festivaliai, kūrybinės dirbtuvės (edukacijos). Pasak Telšių apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuojami projektai paskatins regiono įstaigas ir organizacijas nebijoti naujų iniciatyvų ir skatins naujų idėjų sklaidą. Telšių apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiemet – 216 880 eurų. 

Utenos apskrityje finansuota beveik penkios dešimtys projektų, jiems paskirstyta 256 tūkst. eurų. Tai daugiausia literatūros, teatro, etninės kultūros, muzikos ir dailės projektai. Pasak Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuoti projektai prisidės prie kultūros kelių, menininkų rezidencijų, kultūros inovacijų, literatūros ir sakralinio meno plėtros, profesionalaus ir mėgėjų meno partnerysčių. Utenos apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiemet – 372 040 eurų. 

Trims dešimtims Vilniaus apskrities kultūros ir meno projektų paskirstyta daugiau nei 151 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas tarptautiniams festivaliams, varžytuvėms, etninės kultūros renginiams, skaitymo skatinimo, tautinių mažumų, turizmo skatinimo iniciatyvoms. Pasak Vilniaus apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuoti projektai kels regiono profesionaliojo ir mėgėjų meno lygį, užtikrins daugiakultūrio regiono savitumą ir kultūros prieinamumą įvairioms socialinėms grupėms. Vilniaus apskritiesTolygios kultūrinės raidos kvota 2021 m. – 262 440 eurų.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro administracijos direktorius, laikinai atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas Mindaugas Bundza, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, aktorė, pedagogė dr. Elzė Gudavičiūtė, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė dr. Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, etnologė dr. Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė dr. Skaidra Trilupaitytė ir literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos