PagrindinisNaujienos

Naujienos

Plečiame ekspertų duomenų bazę

2021 m. balandžio 20 d.

Lietuvos kultūros taryba, plėsdama kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę skelbia ekspertų atrankos konkursą ir kviečia jame dalyvauti archyvų, antropologijos, cirko, dizaino, kūrybinių industrijų, kultūros organizacijų ir tarptautinių renginių vadybos, šiuolaikinės ir populiariosios muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro, socialinės integracijos (atskirties mažinimo) tarpkultūrinėmis veiklomis ir teisinės autorių teisių ir gretutinių teisių praktikos ekspertus. Paraiškos priimamos iki gegužės 4 d. 12.00. 

Ekspertų darbas

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo atrinkti pretendentai įtraukiami į ekspertų duomenų bazę dvejų metų kadencijai. Kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės kultūros finansavimo programų, meno sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai bei pateikia konsoliduotus komentarus dėl siūlomų skirti sumų. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

Reikalavimai pretendentams:
– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą;
– turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinę profesinės veiklos patirtį srityje, susijusioje su pretendento anketoje nurodyta(-tomis) kompetencija(-omis);
– būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertinio vertinimo paslaugų negali teikti:
– kultūros ir meno organizacijų vadovai; 
– iš Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazės pašalinti ekspertai (jei nuo sprendimo dėl jų pašalinimo priėmimo nėra praėję 2 metai);
– dvi kadencijas iš eilės Lietuvos kultūros tarybos ekspertais buvę ekspertai, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo 2 metai.
– Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Kompetencijų pasirinkimas:
Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 kompetencijas, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kaip dalyvauti konkurse:
Iki gegužės 4 d. 12 val. užpildykite ir pateikite elektroninę anketos formą (turite sulaukti patvirtinimo laiško, kad ji priimta). 

Susiję dokumentai:
Ekspertų atrankos aprašas
Ekspertų darbo reglamentas
Lietuvos kultūros tarybos narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarka

Kilus klausimams kreipkitės:
Agnė Silickaitė
Vyresnioji patarėja
Tel. +370 686 75793
El. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt

 « Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos