PagrindinisNaujienos

Naujienos

Inicijuojama Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos sukūrimo galimybių studija

2021 m. rugpjūčio 24 d.

Lietuvos kultūros taryba planuoja rengti galimybių studiją Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos sukūrimui. Šiuo metu tam yra paskelbtas „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimo“ viešasis pirkimas

Greta Kultūros rėmimo fondo administravimo, kultūros ir meno tyrimų organizavimas yra viena iš pagrindinių Lietuvos kultūros tarybos veiklos krypčių, kurios įgyvendinimas pastaruosius kelerius metus nuolat intensyvėja. Vien praėjusiais metais Lietuvos kultūros tarybos iniciatyva įgyvendinami penki kultūros tyrimai

Siekdama užtikrinti kultūros sektoriaus ir kultūros ir meno projektų įgyvendinimo stebėseną, duomenų ir informacijos apie kultūros procesus bei kultūros ir meno projektų veiklas surinkimą ir panaudojimą vertinant kultūros politikos bei investicijų į kultūrą rezultatus, Lietuvos kultūros taryba inicijavo Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos (SAMS) sukūrimą. Jis įgyvendinamas dviem etapais. Pirmojo etapo tikslas – parengti rodiklių, kuriais galima aprašyti kultūros srities visumą ir raidos tendencijas bei Tarybos projektinio finansavimo rezultatus, matricą. Remiantis šiais rodikliais bus įgyvendinamas antrasis etapas, kuriame numatytas prieigų prie duomenų iš skirtingų šaltinių sukūrimas. Antrojo etapo tikslai: sukurti prieigas prie duomenų iš skirtingų institucijų duomenų bazių (duomenų bazę / sąsajas ar kt.); sudaryti galimybes tų duomenų eksportavimui išorės vartotojams; sudaryti galimybes grafiniam duomenų vizualizavimui išorės vartotojams; sudaryti galimybes tų duomenų analizavimui. Šiuo metu inicijuojama galimybių studija turi pateikti alternatyvas, kuriomis remiantis būtų galima įgyvendinti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos antrąjį etapą.

Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos sukūrimo projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. etapo Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 10.1.1- ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ finansavimo sąlygas. Projektą įgyvendinančioji institucija — Europos socialinio fondo agentūra.

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas: 2021-08-31 13.00.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos