PagrindinisNaujienos

Naujienos

Skelbiamas edukacinių stipendijų konkursas

2022 m. vasario 1 d.
Skelbiamas edukacinių stipendijų konkursasVytenio Budrio nuotrauka.

Po beveik dvejų metų pandeminės pertraukos Lietuvos kultūros taryba skelbia edukacinių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą. Kultūros ir meno kūrėjų paraiškos priimamos iki kovo 2 d. (imtinai). 

Edukacinės stipendijos skiriamos kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti: dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose, rezidencijose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad edukacinės stipendijos negali būti skiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti. 

Edukacinės stipendijos suteikia kultūros ir meno kūrėjams ir tyrėjams mobilumo ir tobulėjimo galimybes bei progas apsilankyti profesiniuose renginiuose ar sudalyvauti rezidencijų programose. Pastaruoju metu jaučiamas išaugęs poreikis profesinio meistriškumo tobulinimo veikloms, todėl Lietuvos kultūros taryba kultūros ir meno kūrėjus kviečia aktyviai dalyvauti edukacinių stipendijų konkurse ir pasinaudoti galimybėmis kelti kvalifikaciją, įgyti naujų žinių ir patirčių.

Kas gali teikti paraiškas?

Teikti paraiškas edukacinėms stipendijoms gauti gali visi kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų šalių piliečiai, kurių veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.

Anksčiau Lietuvos kultūros tarybos stipendijas gavę asmenys, turi būti tinkamai atsiskaitę už gautą stipendiją. 

Kas negali teikti paraiškų?

Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, negali teikti paraiškų veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose.

Kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, negali teikti paraiškų veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis ar studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Asmenys, kurie anksčiau yra gavę Lietuvos kultūros tarybos stipendiją ir suėjus atsiskaitymo terminui, nėra pateikę ataskaitų.

Kokiam laikotarpiui skiriama stipendija?

Edukacinė stipendija skiriama ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, tad bendra stipendijos suma negali viršyti 3600 eurų. Edukacinė stipendiją išmokama vienu kartu. 

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas galima pateikti TIK Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje, vienu kartu užpildant paraiškos formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

https://www.ltkt.lt/stipendijos/konkursai

Prieš pateikiant paraišką

Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą.

Rekomenduojama paraiškos turinį pasirengti iš anksto, atskirame dokumente, ir paraiškos formą pildyti jau parengtais atsakymais, juos kopijuojant, nes iki pateikimo informacija nėra išsaugoma, formą reikia užpildyti ir pateikti vienu kartu. 

Kokius dokumentus būtina pridėti?

Kvietimą į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Jei dokumentas yra ne lietuvių kalba, kartu su juo turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą (vertimas gali būti laisvos formos);

- Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai.

Galima pridėti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

Kokiais vertinimo kriterijais remiasi Lietuvos kultūros tarybos ekspertai?

Vertinant paraiškas prioritetas skiriamas kultūros ir meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę kito finansavimo, taip pat kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes, taip pat numatantiems aktyvų dalyvavimą edukacinėje veikloje (kai konferencijoje ar kitame viešame renginyje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose). Prioritetas taip pat taikomas edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, kuriuos ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamais arba nenagrinėjamais Lietuvos Respublikoje. 

Vertindami paraiškas Lietuvos kultūros tarybos ekspertai vertina veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumą (iki 30 balų), aktualumą (iki 20 balų), veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją poreikį Lietuvoje (iki 10 balų), ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatus (iki 20 balų).

Iki kada priimamos paraiškos?

Paraiškos bus priimamos iki 2022 m. kovo 2 d. 23:59 (Lietuvos laiku). 

 « Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos