PagrindinisNaujienos

Naujienos

Tolygiai kultūrinei raidai regionuose – 2,4 mln. eurų

2022 m. vasario 25 d.
Tolygiai kultūrinei raidai regionuose – 2,4 mln. eurų Projektas „VAKAR DABAR“ 2021 m. Vytauto Petriko nuotrauka.

Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą Tolygios kultūrinės raidos programai. Dešimties Lietuvos apskričių Regioninių kultūros tarybų atrinktiems projektams paskirstyta daugiau nei 2,4 mln. eurų.

Alytaus apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta 172 tūkst. eurų. Tarp 34 finansuotų projektų daugiausia tarpdisciplininių, dailės, muzikos, etninės kultūros, kultūros paveldo, tarpsritiniai, literatūros, teatro ir muziejų projektai. Pasak Alytaus apskrities regioninės tarybos atstovų, finansuoti projektai užtikrins kasmet vykstančių renginių tęstinumą ir prisidės prie Alytaus apskrities kultūros lauko įvairovės ir praturtinimo. Šių metų Alytaus apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota – 265 210 eurų.

Kauno apskrityje finansuoti 39 kultūros ir meno projektai, jiems paskirstyta daugiau nei 169 tūkst. eurų. Finansuoti muzikos, tarpsritiniai, bibliotekų, teatro, etninės kultūros, dailės, kultūros paveldo, muziejų, tarpdisciplininio meno, cirko, literatūros ir šokio projektai. Pasak Kauno apskrities regioninės tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuoti projektai išlaikys stiprių tęstinių renginių tradiciją regione, užtikrins kūrybinių raiškų įvairovę regiono gyventojams ir prisidės prie svarbių sukakčių paminėjimo kūrybinėmis priemonėmis. Šių metų Kauno apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota – 223 290 eurų.

Klaipėdos apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta beveik 201 tūkst. eurų. Dauguma finansuotų projektų skirti aktualizuoti ir įveiklinti išskirtinius kultūros paveldo objektus bei vietoves regione. Iš viso finansuoti 29 projektai. Pasak Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuoti projektai padės išlaikyti regione susiformavusių festivalių tradiciją, suteiks galimybę išsamiau susipažinti su regiono istorija ir paveldu bei padės atrasti dar ir šiandien ieškomus tapatumo ženklus su etnografiniu Mažosios Lietuvos regionu. Klaipėdos apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiais metais – 287 370 eurų.

Marijampolės apskrityje finansuoti 53 kultūros ir meno projektai, tarp jų daugiausia muzikos, etninės kultūros, kultūros paveldo, tarpsritinės, teatro iniciatyvos. Projektų įgyvendinimui paskirstyta 351 tūkst. eurų. Pasak Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, finansuoti projektai gali sukurti intensyvų kultūros paveldo įveiklinimą, skatinti turiningą laisvalaikio praleidimą, profesionalaus meno sklaidą. Marijampolės apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiais metais – 351 410 eurų.

Panevėžio apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta 239 tūkst. eurų. Finansuotos 40 muzikos, teatro, dailės, šokio, tarpsritinės, etninės kultūros, bibliotekų, dizaino iniciatyvos. Finansavimas skirtas festivaliams, kūrybinėms dirbtuvėms, tarptautiniams renginiams, edukaciniams projektams, plenerams, parodoms, konkursams, rezidencijoms. Panevėžio apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų teigimu, tikimasi, kad finansuoti projektai sudarys sąlygas profesionaliojo meno prieinamumui, kūrybinėms meno mėgėjų ir profesionalų partnerystėms, paskatins istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimą bei perdavimą, prisidės prie kultūrinio turizmo plėtros, skatins meno kolektyvų tobulėjimą, augimą, padės regiono gyventojams įsitraukti į kūrybinius procesus su profesionalais. Panevėžio apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiemet – 342 750 eurų.

Šiaulių apskrityje finansuota 71 kultūros ir meno projektai, jiems paskirstyta 499 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas sociokultūriniams bibliotekų projektams, tęstiniams festivaliams, edukacinėms veikloms, etninės kultūros iniciatyvoms, interaktyviems maršrutams, parodoms, paskaitų ciklams, knygų leidybai, etnografinėms ir archeologinėms ekspedicijoms, kūrybingumo stovykloms, kūrybinėms dirbtuvėms, inovatyvioms paslaugoms. Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų teigimu, tikimasi, kad finansuotos iniciatyvos paskatins naujų institucijų įsitraukimą į projektinę veiklą, tradicinių ir inovatyvių kultūros produktų ir paslaugų kokybės gerėjimą, bendruomenių kūrybiškumo augimą. Šiaulių apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiais metais – 713 330 eurų.

Tauragės apskrities kultūros ir meno projektams paskirstyta 154 tūkst. eurų. Tarp 35 finansuotų projektų daugiausia profesionalųjį meną regionui pristatantys ir šį kraštą reprezentuojantys renginiai, taip pat knygų leidybos, tradicinių švenčių, etno stovyklų, meninių instaliacijų projektai, liaudiškos ir tradicinės muzikos festivaliai, edukacijų, stovyklų, mokymų, plenerų, filmų peržiūrų, skaitymo skatinimo iniciatyvos. Pasak Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, finansuojami projektai leis užgimti naujoms iniciatyvoms bei padės užpildyti profesionalaus meno stygių apskrityje ir puoselės didelės apimties mėgėjų meno renginius, taip pat rūpinsis etnokultūros, tradicijų saugojimu ir naujų formų, įprasminančių vietos paveldą, įgyvendinimu. Tauragės apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiais metais – 220 210 eurų.

Telšių apskrityje finansavimas skirtas 29 kultūros ir meno projektams, paskirstyta daugiau nei 173 tūkst. eurų. Daugiausia finansuota įvairių žanrų festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, koncertų ciklai, profesionalių teatrų gastrolės, tarpdisciplininio meno ir tarpsritiniai projektai, kultūros paveldo, dailės, fotografijos, teatro, muzikos, šokio, literatūros iniciatyvos. Pasak Telšių apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuojami projektai svariai prisidės prie pandemijos pasekmių mažinimo, bus užtikrinamas etninės kultūros tęstinumas, skatinama kūrybinių iniciatyvų raiška, profesionalaus meno sklaida. Be to, finansuoti projektai suteiks platesnes galimybes susipažinti su regiono kultūra, skatins kultūros prieinamumą regiono gyventojams, aktyvins kultūrinį turizmą. Telšių apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiais metais – 266 760 eurų.

Utenos apskrityje finansuota 46 projektų, jiems paskirstyta 230 tūkst. eurų. Tai daugiausia etninės kultūros, bibliotekų veiklos ir kultūros paveldo, tarpsritiniai, dailės ir profesionalios muzikos projektai. Pasak Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuoti projektai prisidės prie rajono savitumo išgryninimo bei apskrities vasaros festivalių, rezidencijų ir kūrybinių stovyklų plėtros krypties išryškinimo. Utenos apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota šiais metais – 354 970 eurų.

Vilniaus apskrityje finansavimas skirtas 41 kultūros ir meno projektų, paskirstyta 274 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas bibliotekų, muzikos, tarpsritinių, teatro, etninės kultūros, kultūros paveldo, tarpdisciplininių ir šokio projektams. Pasak Vilniaus apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, tikimasi, kad finansuoti projektai skatins kūrybinių raiškų įvairovę, stiprins vietos kultūrinį identitetą ir plės regioninį, tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, taip regione kels profesionaliojo ir mėgėjų meno lygį, stiprins ir išlaikys regiono kultūros lauko specifiką, vyraujančią paribio zonos kultūriniame lauke, puoselėjant išskirtinį regiono daugiatautiškumą ir daugiakultūriškumą. Vilniaus apskrities Tolygios kultūrinės raidos kvota 2022 m. – 274 700 eurų.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos