PagrindinisNaujienos

Naujienos

Lietuvos kultūros tarybos pranešimas dėl STT išvados

2022 m. gegužės 19 d.
Lietuvos kultūros tarybos pranešimas dėl STT išvadosVytenio Budrio nuotrauka.

Šiandien, gegužės 19 d., Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriame pateikta STT antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų ir skiriamų stipendijų teisinio reglamentavimo.

Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) patvirtina, kad yra susipažinusi su STT antikorupcinio vertinimo išvada ir informuoja, kad LKT per nustatytą terminą (ne vėliau kaip iki š. m. birželio mėn. pabaigos) pateiks išsamią informaciją apie STT pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą viešai prieinamoje Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje. LKT atkreipia dėmesį, kad STT išvadą žiniasklaidai išplatino nesulaukusi LKT informacijos patikslinimo, todėl pateikiamos išvados turėtų būti vertinamos atsargiai. Pastebėtina, kad dalis STT išreikštų pastabų remiasi neišsamia informacija ir dėl šios priežasties galimai neįvertintos visos reikšmingos aplinkybės – pavyzdžiui, LKT ekspertų kadencijos pasikeitimai.

„Lietuvos kultūros taryba apgailestauja, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba nesuteikė galimybės patikslinti informacijos ir aplinkybių prieš išplatinant išvadą žiniasklaidoje. Manome, kad tokia vienašališka pozicija daro žalą institucijos reputacijai, ekspertų bendruomenei ir iš esmės pakerta pasitikėjimą Lietuvos kultūros tarybos veikla, todėl tikimės, kad per nustatytą laikotarpį Teisės aktų informacinėje sistemoje pateikti LKT išaiškinimai visoms suinteresuotoms šalims leis į situaciją įsigilinti turint išsamią informaciją. Dar kartą pažymime, kad Lietuvos kultūros taryba vykdydama savo veiklą visuomet vadovaujasi nešališkumo ir skaidrumo principais.“– teigia Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė.

Derėtų patikslinti, kad LKT ekspertų duomenų bazėje esančių ekspertų darbo reglamentavimas yra nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas siekiant maksimalaus objektyvumo ir nešališkumo. Pavyzdžiui, LKT 2022 m. kovo 29 d. Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos apraše numatyta, kad ekspertas negali būti atrinktas į jo atstovaujamos srities ar programos vertinimo darbo grupes, jeigu šis konkretus ekspertas yra pateikęs savo vadovaujamos įstaigos paraišką vertinimui, arba yra pateikto vertinimui projekto vadovas, arba yra pateikęs paraišką stipendijai gauti. Svarbu išskirti, kad viešos atrankos būdu į LKT ekspertų duomenų bazę įtraukti ekspertai per visą savo kadenciją gali būti ir visai neįtraukti į sudaromų ekspertų darbo grupių sudėtį.

Taipogi, reikia įvertinti, kad ribojimas dėl asmenų galimybių gauti LKT finansuojamas individualias stipendijas kelis laikotarpius iš eilės buvo panaikintas išimtiniu atveju – COVID-19 pandemijos metu – siekiant palaikyti kūrėjus ekstremaliosios situacijos metu, kai stipendijų programa buvo viena iš specifinių pagalbos priemonių šalies kūrėjams. Minėtas ribojimas buvo grąžintas ir bus taikomas 2023 m. ir tolesniuose LKT finansavimo konkursuose.

Galiausiai, aptariant Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo sprendimų legitimumą, svarbu patikslinti, kad Lietuvos kultūros tarybos įstatyme nustatyta, jog LKT narių susirinkimas yra įgaliotas pagal kompetenciją priimti sprendimus dėl LKT kultūros ir meno programų ir projektų finansavimo, o taip pat skirti kultūros ir meno kūrėjams stipendijas ir kitokią paramą.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos