PagrindinisNaujienos

Naujienos

Skelbiami stipendijų konkursai

2022 m. rugsėjo 1 d.
Skelbiami stipendijų konkursaiFestivalis „ConTempo“ 2022, „Spiralė“, Martyno Plepio nuotrauka

Lietuvos kultūros taryba skelbia individualių ir mobilumo valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursus. Kultūros ir meno kūrėjų paraiškos priimamos iki rugsėjo 30 d. (imtinai). Individualios stipendijos skiriamos skatinti kultūros ir meno kūrėjų individualią kūrybinę raišką. Mobilumo stipendijos skiriamos skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes, tobulinti meistriškumą, dalyvauti rezidencijose ar kituose renginiuose ir veiklose užsienyje.

Informuojame, kad šiemet yra keičiama stipendijų skyrimo tvarka, tad kviečiame dalyvauti rugsėjo 13 d. 13.00 val. nuotoliniame renginyje „LKT seminaras: Stipendijos. Seminaras skirtas individualių ir mobilumo stipendijų skyrimo tvarkos bei jos pokyčių pristatymui, taip pat paraiškų pildymo ypatumams ir aktualiausiems klausimams aptarti. 

Kas gali teikti paraiškas?

Teikti paraiškas individualioms ar mobilumo stipendijoms gauti gali visi Lietuvos kultūros ir meno kūrėjai, o kitų valstybių piliečiai paraiškas gali teikti tuo atveju, jeigu nuolat gyvena ir kuria šalyje (turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) arba jų planuojama kūrybinė veikla yra susijusi su Lietuvos kultūra, jos pristatymu ir sklaida.

Kas negali teikti paraiškų?

Individualių ir mobilumo stipendijų paraiškų negali teikti:

- Lietuvos kultūros tarybos nariai; 

- kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;

- kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis ir / ar prašantys mobilumo stipendijos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti;

- asmenys, kurie anksčiau yra gavę Lietuvos kultūros tarybos stipendiją ir suėjus atsiskaitymo terminui, nėra atsiskaitę už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija;

- asmenys, kurie yra anksčiau gavę individualią stipendiją ir nuo kurios veiklos ataskaitos pateikimo datos nėra praėję vieneri metai;

- kultūros ar meno kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs lėšas iš Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių.

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimo metu kultūros ir meno kūrėjas gali teikti tik vieną paraišką stipendijai gauti.

Kokiam laikotarpiui skiriama stipendija?

Individualios stipendijos dydis yra 600 eurų per mėnesį, ji gali būti skiriama ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Individuali stipendija už pirmus du mėnesius išmokama vienu kartu, o vėliau – mokama kas mėnesį. 

Mobilumo stipendijos dydis yra iki 3600 eurų, ji gali būti skiriama ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. Mobilumo stipendija išmokama vienu mokėjimu per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas galima pateikti TIK Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje, vienu kartu užpildant paraiškos formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

https://www.ltkt.lt/stipendijos/konkursai 

Prieš pateikiant paraišką

Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą.

Rekomenduojama paraiškos turinį pasirengti iš anksto, atskirame dokumente, ir paraiškos formą pildyti jau parengtais atsakymais, juos kopijuojant, nes iki pateikimo informacija nėra išsaugoma, formą reikia užpildyti ir pateikti vienu kartu.

Kokius dokumentus būtina pridėti?

- gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai;

- kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, privalo pateikti savo pareigybės aprašymą;

- teikiant paraišką mobilumo stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina dalyvavimą stažuotėje, konkurse, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ir kitame panašaus pobūdžio renginyje;

- kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

Kokiais vertinimo kriterijais remiasi Lietuvos kultūros tarybos ekspertai?

Vertindami individualių stipendijų paraiškas Lietuvos kultūros tarybos ekspertai vertina prioritetą – kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės (iki 10 balų), taip pat vertina veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninę ir kultūrinę vertę (iki 30 balų), idėjos pagrįstumą (iki 10 balų), aktualumą (iki 10 balų), planuojamus rezultatus (iki 10 balų), taip pat kūrybinės veiklos vertę ir aktualumą (iki 20 balų), ankstesnės kūrybinės veiklos sklaidą (iki 10 balų).

Vertindami mobilumo stipendijų paraiškas Lietuvos kultūros tarybos ekspertai vertina prioritetą –mobilumo veikla, skirta žinioms, praktikoms, ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje (iki 10 balų), taip pat vertina veiklos tikslus ir nustatytą grafiką (iki 20 balų), mobilumo veiklos pagrindimą, veiklos sklaidą ir viešinimą (iki 20 balų), mobilumo vietos, kursų, renginio, rezidencijos svarbą (iki 20 balų), ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatus ir sklaidą (iki 30 balų).

Iki kada priimamos paraiškos?

Paraiškos bus priimamos iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 23:59 (Lietuvos laiku).

Kilus klausimams dėl individualių ir mobilumo stipendijų konkursų kreipkitės į Kultūros ir meno skyriaus sričių ir programų kuratores« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos