PagrindinisNaujienos

Naujienos

Tarybos nariai aptarė siūlymus dėl projektų ir stipendijų finansavimo tvarkos 2024 metams

2023 m. kovo 21 d.

Kovą prasidėjo intensyvus projektų ir stipendijų finansavimo tvarkos tobulinimo procesas, besiruošiant 2024-ųjų konkursų ciklui. Lietuvos kultūros tarybos (LKT) nariai strateginiame posėdyje svarstė įvairius siūlymus dėl pokyčių – stipendijų dydžio ir trukmės, atminties institucijų, kultūros ir kūrybinių industrijų, kvalifikacijos kėlimo finansavimo, etapinių projektų, ataskaitų teikimo datų ir kitų aspektų. Peržvelgti ir kultūros bendruomenės teikti komentarai dėl finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kūrėjams skyrimo tvarkos. Lietuvos kultūros tarybos narių sutarti siūlymai bus teikiami svarstyti Kultūros ministerijos politinei komandai ir Lietuvos kultūros ir meno tarybai prie Kultūros ministerijos.

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas. Roko Niparo nuotrauka.

„Investicijos į žmogų“ – daugiau dėmesio individualiems kūrėjams

Posėdžio metu daug dėmesio skirta Lietuvos kultūros tarybos skiriamoms stipendijoms. Šiuo metu stipendijos dydis siekia 600 eurų per mėnesį ir ji vidutiniškai skiriama 6 mėn. laikotarpiui. Stipendijoms išleidžiama apie 8–9 proc. LKT biudžeto, nors užsienio menų tarybų ar kultūros fondų biudžetų dalis skiriama stipendijoms gerokai didesnė – Latvijoje ji siekia 11 proc., Estijoje – 20 proc., Norvegijoje – 26 proc., o Suomijoje net 53 proc. Posėdžio metu svarstyta daugiau dėmesio kreipti į individualų menininką, ypač pradedantį karjerą, siekti padidinti stipendiją, kuri nuo šių metų sausio 1 d. tapo mažesnė už minimalų atlyginimą atskaičius mokesčius. Dėl šių priežasčių sutarta teikti siūlymą Kultūros ministerijai didinti stipendijos dydį iki 800 eurų ir nukreipti daugiau lėšų į stipendijų priemonę.

Kultūros ir kūrybinių industrijų programos pokyčiai

Remiantis LKT analitikų atliktu programos „Kultūros ir kūrybinių industrijos“ (KKI) vertinimu sutarta teikti siūlymą sustiprinti „Tinklaveikos“ paprogramę, šioms veikloms pridedant „Kultūros startuolių“ lėšas. Pastarąją paprogramę bus siūloma užverti, nes minėtas tyrimas atskleidė, kad ji nesukūrė planuoto poveikio – tik maža dalis finansuotų projektų atitiko „kultūros startuolio“ sąvoką. Dėl šios priežasties verčiau skatinti kryptingesnes ir išplėtotas tinklaveikos veiklas. Finansuotam projektui būtų ir toliau ribojama skiriama maksimali suma, kuri siektų 20 tūkst. eurų, išskyrus Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse, verslo misijose ir panašaus pobūdžio renginiuose.

LKT strateginis posėdis. Roko Niparo nuotrauka.

Strateginių programų atnaujinimas

2025 metais baigiasi trejų metų strateginių programų finansavimo periodas, tad Lietuvos kultūros tarybos posėdyje buvo aptariami strateginio finansavimo kultūros organizacijoms, tarptautiniams ir mėgėjų meno renginiams atrankos konkursų aspektai. Pagrindinės diskutuotos naujovės – atrankos procesas ir jo palengvinimas organizacijoms teikiant tik vieną paraišką, kurią vertintų ir savo rekomendacijas dėl organizacijos atrinkimo Tarybos narių susirinkimui pateiktų nuolatinė ekspertų grupė, kurią papildytų keli kasmet rotuojami ekspertai.

Dalyvių sutikimai – projektų teikėjų atsakomybė

LKT narių susirinkimas atkreipė dėmesį, kad paraiškas teikiantys asmenys patvirtina, jog visa paraiškos informacija jos teikimo metu yra tiksli ir teisinga, įskaitant ir numatomus projekto dalyvius. Nepaisant to, LKT narių susirinkimas ir ekspertai ne sykį susidūrė su atvejais, kai paaiškėjo, jog įvardyti projektų dalyviai apie tokius ketinimus nebuvo informuoti ir sutikimo nedavė.

Posėdžio metu LKT narių susirinkimas svarstė galimybę įtvirtinti gairėse naują papildomą reikalavimą dėl rašytinio dalyvių sutikimo. Įvertinus visas galimas teigiamas ir neigiamas tokio reikalavimo pasekmes,  visgi nutarta siūlyti įtvirtinti nuostatą, jog projekto dalyviai paraiškoje įvardijami tik su jų žinia, tačiau paraiškų vertinimo metu kuratoriams, ekspertams, Lietuvos kultūros tarybos ar Regioninių kultūros tarybų nariams inicijavus dalyvių sutikimų patikrą ir išsiaiškinus, jog sutikimai nebuvo gauti, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą paraiškos toliau nebevertinti, o pareiškėjas prarasti teisę vienerius metus teikti paraiškas.

LKT strateginis posėdis. Roko Niparo nuotrauka.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos