PagrindinisNaujienos

Naujienos

Informacija projektų vykdytojams apie ataskaitas

2023 m. lapkričio 20 d.
Informacija projektų vykdytojams apie ataskaitas

Pildant finansinę ataskaitą:

 • svarbu susipažinti su finansinių ataskaitų teikimo instrukcija ir ja vadovautis;
 • išlaidų paskirtis privalo atitikti sutarties sąmatoje numatytų išlaidų paskirtį, pvz., atlygis negali būti išmokėtas kitam kūrėjui ar projekto vadovui, planuotų nuomos išlaidų neturėtų keisti prekių įsigijimas ar pan.;
 • kai paslaugą suteikia fizinis asmuo ir pateikia sąskaitą ar kitą dokumentą, prie asmens vardo ir pavardės būtina įrašyti individualios veiklos pažymėjimo (IVP) ar verslo liudijimo (VL) numerį. Pavyzdžiui, dokumento data, dokumento numeris, dokumento pavadinimas (pvz., sąskaita), vardas pavardė, IVP ar VL numeris, suma;
 • kai paslaugą suteikia fizinis asmuo ir teikiate sutarties duomenis, būtina pateikti paslaugos suteikimo perdavimo-priėmimo akto duomenis;
 • būtina detalizuoti tam tikras išlaidas. Pavyzdžiui, nenumatytas išlaidas, kelionės išlaidas nurodant datą ir maršrutą, nakvynės, dienpinigių, maitinimo išlaidas nurodant datą ir asmenų skaičių, degalų įsigijimo išlaidas nurodant maršrutą ir pan. Svarbu, kad šios išlaidos neviršytų nustatytų normų;
 • vienos sąskaitos sumos išskaidyti skirtingoms išlaidų grupėms (prie tiesioginių ir nenumatytų), užtenka šias išlaidas ataskaitoje parodyti vieną kartą; 
 • būtina pateikti ilgalaikio turto įsigijimo sąskaitų faktūrų kopijas.

Pildant rezultatų ataskaitą:

 • būtina pridėti reklaminės medžiagos pavyzdį atitinkantį sutarties 5 p. nuostatas;
 • nereikia įtraukti Tarybos skirtos sumos 1.5. punkte „Informacija apie projekto vykdymui panaudotą projekto vykdytojų, rėmėjų, partnerių indėlį“, nurodant jo formatą ir finansinę išraišką.

Pateikus rezultatų ir finansinę ataskaitą LKT IS:

 • Ataskaitos laikomos tinkamai pateiktomis ir gali būti priimtos tik pateikus patvirtintas parašu. Tarybai būtina pateikti popierines arba e. parašu pasirašytas ataskaitas Jūsų srities / programos kuratorei. Ataskaitas turi pasirašyti įstaigos vadovas ir finansininkas saugiu e. parašu ADOC formatu arba pasirašyti fiziniais parašais, uždėti antspaudą, jei įstaiga vadovaujantis registravimo dokumentais naudoja antspaudą, ir pateikti tokią ataskaitą Tarybai. Jei projekto įgyvendinimo rezultatų ir finansinė ataskaitos teikiamos ne kartu, kiekvieną jų Tarybai būtina pateikti pasirašytą.
 • Svarbu Tarybai pateikti pasirašytus dokumentus siekiant užtikrinti, kad įstaigų vadovai ir finansininkai su teikiamais dokumentais yra susipažinę. Skatiname organizacijas pirmenybę teikti dokumentų pasirašymui e. parašu.

Jei vėluojate pateikti projekto ataskaitas:

 • būtinai kreipkitės į Jūsų srities / programos kuratorę dėl tolesnių veiksmų;
 • atkreipiamie dėmesį, kad laiku pateiktos projektų finansų ir rezultatų ataskaitos prisideda prie sklandesnio Tarybos ir kitų institucijų darbo, tad tikimės, kad ataskaitas spėsite pateikti laiku.

Pateikti ataskaitas reikia ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad LKT IS yra nuolat atnaujinama ir tobulinama.

 • Jeigu susiduriate su sunkumais prisijungti prie sistemos, rekomenduojame paleisti naršyklę iš naujo, pavyzdžiui, naudojant klaviatūros kombinaciją Ctrl+Shift+R (Windows) ar Command+Shift+R (MacOS).


« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos