PagrindinisNaujienos

Naujienos

Lietuvos kultūros tarybos ekspertų komandą papildė 189 asmenys

2024 m. vasario 21 d.
Lietuvos kultūros tarybos ekspertų komandą papildė 189 asmenysLKT forumas 2023. V. Budrio nuotrauka

Lietuvos kultūros taryba patvirtino didžiosios ekspertų atrankos rezultatus. Prie ekspertų komandos prisijungė dar 189 asmenys – 141 įtraukti (-os) į duomenų bazę, o 48 – rezervinį sąrašą. Gruodžio mėnesį vykusios atrankos metu sulaukėme 335 anketų, o Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimui vertinti perduotos 323.

Šiuo metu ekspertų duomenų bazėje yra 60 pernai mažosios atrankos metu patvirtintų asmenų. 

„Labai džiaugiamės, kad šių metų ekspertų atranka sulaukė daug susidomėjimo. Jai anketas pateikė gausiausiai pretendentų per Lietuvos kultūros tarybos veiklos dešimtmetį. Mums tai didelis įvertinimas ir patvirtinimas, kad pati kūrybos bendruomenė siekia aktyviai įsitraukti į finansavimo paskirstymo procesą ir kurti pokyčius.“ – teigė Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė.

Atrankos naujovė – rezervinis ekspertų sąrašas

Šios atrankos naujovė – rezervinis ekspertų sąrašas, kuris bus aktualus dvejus metus, kaip ir reguliarių ekspertų kadencija. Į jį patekę asmenys gali būti pakviesti vertinti paraiškų, jeigu duomenų bazės potencialas bus išnaudotas ar jos ekspertai susidurs su kliūtimis vertinti paraiškas.

„Taryba per ilgalaikę praktiką yra gana tiksliai nustačiusi, koks ekspertų kiekis reikalingas kiekvienoje kompetencijoje, kad jų nepritrūktų ir kad kiekvienam išpultų galimybė bent sykį per kadenciją vertinti paraiškas. Tačiau tai, ko taryba negali nustatyti, yra įvairios nenumatytos aplinkybės ir staigūs kintamieji, kurie gali lemti aktyvių ekspertų stoką konkrečiu laiko momentu (ekspertų nusišalinimai, sveikatos būklė, užimtumas arba jų poreikio augimas pasikeitus programų tinkleliui, taisyklėms, paraiškų kontekstui ir pan.). Atsižvelgiant į tai, taryba nusprendė pirmą kartą formuoti rezervinį ekspertų sąrašą ir taip užtikrinti sklandų konkurso procesą, juo labiau, kad ir ankstesnėse atrankose pastebėta, jog labai gerai įvertintų ekspertų kiekis yra didesnis, nei jų reikiamas skaičius duomenų bazei.“ – komentavo Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė.

Svarbiausias kriterijus atrenkant ekspertus – kompetencijos

Lietuvos kultūros taryba sulaukė anketų į visas 23 kompetencijas. Po dviženklį kiekį ekspertų atrinkta muzikos, literatūros, tarpdisciplininio meno ir architektūros srityse, kuriose ir buvo gausiausiai pretendentų. Pereinamąjį balą surinko daugiau moterų (117) nei vyrų (72), tačiau jos pateikė daugiau anketų. 57 proc. patvirtintų ekspertų jau anksčiau užsiėmė šia veikla Lietuvos kultūros taryboje. 70 proc. iš jų gyvena Vilniuje, 9 proc. – Kaune, 6 proc. –  užsienyje, o likę skirtinguose šalies miestuose. Bet reikėtų pastebėti, kad vilniečiai ir buvo aktyviausi šioje atrankoje, pateikdami 63 proc. visų anketų. Šiai kadencijai atrinkti įvairaus amžiaus kultūros ir meno profesionalai nuo 26 iki 69 metų, tačiau didžioji dalis ekspertų yra 36–45 metų amžiaus grupėje.

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas posėdžio metu vertindamas pretendentus (-es) siekė atsižvelgti į amžiaus, lyties ar specializacijos įvairovę, vertino kiekvienos kompetencijos poreikį, aptarė individualiai sudarytus pretendentų sąrašus. Kultūros ir meno profesionalai į ekspertų duomenų bazę arba į rezervinį sąrašą įtraukiami dvejų metų kadencijai.

Tapau ekspertu (-e), kas toliau?

  1. Lietuvos kultūros taryba atsiųs pasirašyti preliminarią paslaugų teikimo sutartį.
  2. Laukite kvietimo vertinti kultūros ir meno programų paraiškas. Konkursų etapus galite sekti mūsų kalendoriuje.
  3. Sutikus teikti ekspertinio vertinimo paslaugas konkrečiame etape, jums reikės išsiimti individualios veiklos pažymą (EVRK kodas 749000) ir pasirašyti pagrindinę paslaugų teikimo sutartį bei pasižadėjimus dėl konfidencialumo ir nešališkumo, kuriuos atsiųs Lietuvos kultūros taryba.

Buvau įtraukta (-s) į rezervinį sąrašą, kas toliau?

  • Rezerviniame sąraše esantys asmenys pasitelkiami tuo atveju, jei nebelieka atitinkamos kompetencijos ekspertų duomenų bazėje arba jie dėl įvairių priežasčių negali būti įtraukiami į darbo grupes.
  • Pasitelkus ekspertus iš rezervinio sąrašo, su jais pasirašomos sutartys ir jie yra įtraukiami į pagrindinę Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazę iki kadencijos pabaigos.

Kaip vyksta ekspertinis vertinimas?

Kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės programų, sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimui – sudaro paraiškų reitingą pagal balus, aptaria siūlomas skirti sumas ir susitaria dėl konsoliduotų komentarų.

Ekspertai savo veiklą grindžia objektyvumo, nepriklausomumo, nešališkumo, konfidencialumo, įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitais su ekspertų vykdoma veikla susijusiais principais. 

Daugiau apie ekspertinį vertinimą galite sužinoti čia.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro: pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos