PagrindinisNaujienos

Naujienos

3,3 mln. eurų paskirstyta kultūros ir meno projektams regionuose

2024 m. vasario 28 d.
3,3 mln. eurų paskirstyta kultūros ir meno projektams regionuoseAsociacija „Muzikos ir teatro projektai“, „Bijotų dvaro festivalis 2022“, L. Laucuvienės nuotr.

Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą 2024 m. „Tolygios kultūrinės raidos“ programai. Finansuoti 485 kultūros ir meno projektai dešimtyje apskričių, jiems skirta daugiau kaip 3,3 mln. eurų. Šiemet vyksta tik vienas „Tolygios kultūrinės raidos“ finansavimo etapas, o 2025 m. skirtą konkursą planuojame skelbti šių metų rugsėjo mėnesį.

Alytaus apskrityje finansuoti 57 projektai, paskirstyta daugiau kaip 305 tūkst. eurų. Pasak Alytaus apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, dominuoja tęstinės veiklos, tačiau išaugo muzikos, tarpdisciplininio meno, dailės, muziejų ir kultūros paveldo iniciatyvų skaičius. Tikimasi, kad finansuojami projektai spręs socialinės atskirties problemas ir telks skirtingus visuomenės narius.

Kauno apskrityje finansuoti 49 projektai, paskirstyta daugiau kaip 264 tūkst. eurų. Daugiausiai vyks etninės kultūros, kultūros paveldo, muzikos, bibliotekų ir tarpsritinių projektų veiklų. Pasak Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, nors kaip ir pernai daugelis būsimų projektų yra tęstiniai, tačiau jie didins bendruomenės įsitraukimą į regiono kultūrą.

Klaipėdos apskrityje finansuotas 31 projektas, paskirstyta daugiau kaip 334 tūkst. eurų. Lėšos skirtos lokaliems, tęstiniams, pramoginiams-edukaciniams festivaliams, kuriuose dalyvaus bendruomenių kolektyvai ir profesionalai, taip pat vaikų ir jaunimo edukacijai, naujoms iniciatyvoms. Pasak Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, bus finansuojami projektai, kurie akcentuos slinktį nuo konservatyvios edukacijos link inovatyvaus bendruomenės įtraukimo, o būsimi tęstiniai renginiai taps išradingesni ir patrauklesni žiūrovams.

Marijampolės apskrityje finansuoti 37 projektai, paskirstyta daugiau kaip 355 tūkst. eurų. Pasak Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų bus finansuojami projektai, kurie formuos būsimą ir patenkins esamą profesionalaus meno poreikį. Žiūrovams bus siūlomi ne tik tęstiniai, jau įsitvirtinę festivaliai, tačiau gausiai vyks edukacijos, taip netiesiogiai investuojant į ateities renginių lankytojus. Finansuotomis iniciatyvomis tikimasi užtikrinti didesnę žanrinę įvairovę – nuo dvarų kultūros koncertų iki džiazo su folkloro žanro elementais, nuo dainuojamosios poezijos ir literatūros, nuo konkursų ir iki kūrybinių dirbtuvių, nuo fotografijos iki šokio kūrybinių veiklų.

Panevėžio apskrityje finansuoti 57 projektai, paskirstyta daugiau kaip 330 tūkst. eurų. Panevėžio apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų teigimu, nors vyrauja tradiciniai, kasmetiniai renginiai ir veiklos, bet tikimasi, kad finansuojami projektai išryškins šios apskrities kultūrinę tapatybę – stiprias mėgėjų teatro tradicijas, jaunimo ir vaikų varinių pučiamųjų orkestrų gausą ir aukštus jų pasiekimus, etninę regiono savastį pristatančius tautodailės, folkloro festivalių, etnokultūrinių mokymų, amatų dienų, plenerų ir leidybos projektus.

Šiaulių apskrityje finansuoti 108 projektai, paskirstyta daugiau kaip 720 tūkst. eurų. Pasak Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, bus finansuojami projektai, kurie supažindins visuomenę su vizualiaisiais ir scenos menais, kurs naujų meno formų sprendimus paveldui, istorijai aktualizuoti, įtrauks didesnę bendruomenės dalį į kultūrines veiklas, padės kurti kokybiškesnę gyvenamąją aplinką atnaujinant viešąsias erdves meno kūriniais, stiprins bendradarbiavimą tarp profesionalaus meno atstovų ir vietos bendruomenės, institucijų ir organizacijų, regiono savivaldybių.

Tauragės apskrityje finansuoti 38 projektai, paskirstyta daugiau kaip 239 tūkst. eurų. Pasak Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, nors dominuoja vienkartinės šventės-renginiai, tačiau gausu ir įtraukių kūrybinių veiklų – dirbtuvių, edukacinių stovyklų, taip pat festivalių ir renginių ciklų, įvairioms apskrities vietoms nusipelniusių žmonių, istorinės atminties įamžinimo, kultūros paveldo aktualizavimo. Tikimasi, kad šie projektai ugdys kultūros vartotojo meninę sampratą, skiepys pasididžiavimo savo kraštu jausmus.

Telšių apskrityje finansuoti 32 projektai, paskirstyta daugiau kaip 214 tūkst. eurų. Pasak Telšių apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, dominuoja festivaliai, koncertai ir edukacijos, gausu etninės kultūros, muzikos, tarpdisciplininio meno, tarpsritinių, teatro projektų. Finansuojamos iniciatyvos prisidės prie įvairių sričių kuriamų kultūros produktų įvairovės, užtikrinant etninės kultūros tęstinumą, kūrybinių iniciatyvų raišką, profesionalaus meno sklaidą.

Utenos apskrityje finansuoti 45 projektai, paskirstyta daugiau nei 339 tūkst. eurų. Pasak Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos atstovų, šiemet gausu festivalių, koncertų, plenerų, parodų, mokymų, kūrybinių dirbtuvių ir rezidencijų projektų. Tikimasi, kad jie didins aukštos vertės kultūros prieinamumą vietos gyventojams, skatins kūrybinių raiškų įvairovę, profesionalių meno kūrėjų pritraukimą bei nematerialaus ir materialaus kultūros paveldo pažinimą. 

Vilniaus apskrityje finansuoti 34 projektai, paskirstyta daugiau kaip 246 tūkst. eurų. Pasak Vilniaus apskrities regioninės tarybos atstovų, nors dominuoja muzikiniai projektai, tačiau atsirado ir naujovių, pavyzdžiui, lėlių teatrui skirtas festivalis, naujų meno patirčių ar sričių (šokio ar rezidencijų), taip pat daugiau orientavimosi į diskusijas ir dialogo kūrimą su vietos bendruomene. Tikimasi, kad finansuotos iniciatyvos paspartins profesionalaus meno plėtrą, didins regiono auditorijų pasiekiamumą, įtrauks socialiai pažeidžiamas grupes.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos