PagrindinisNaujienos

Naujienos

Lietuvos kultūros tarybos komanda stiprino kompetencijas supervizijose

2024 m. gegužės 20 d.
Lietuvos kultūros tarybos komanda stiprino kompetencijas supervizijoseAdministracijos direktorė R. Stepanovaitė, V. Budrio nuotr.

Lietuvos kultūros taryba siekdama gerinti administracijos darbuotojų patirtis ir auginti profesinius įgūdžius pakvietė komandą dalyvauti supervizijose. Supervizija – tai konsultacija komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Šiuo metu taryboje dirba 34 skirtingų sričių specialistai, kurie kasdien prisideda prie kultūros lauko šalyje puoselėjimo bei sprendžia kilusius iššūkius. 

Kartu puoselėjame organizacijos kultūrą 

Lietuvos kultūros tarybos komanda įgyvendina valstybės kultūros politiką, vykdo viešojo administravimo, kultūros tyrimų ir kitas funkcijas. Kiekviena(s) iš 34 profesional(i)ų yra labai svarbi ir vertinama organizacijos dalis – savo kompetencijomis, pastangomis ir atsakomybių prisiėmimu leidžia tarybos procesams vykti sklandžiai ir kokybiškai. Tarybos kasdienybė – greitas darbų tempas, padidinti darbo krūviai, ypač įtempti tampa kultūros ir meno projektų finansavimo laikotarpiai. Visa tai sukelia įvairių iššūkių darbo aplinkoje, kurių sprendimui šįkart pasitelkėme supervizijas.  

Administracijos direktorė Rūta Stepanovaitė ir jos patarėja Rasa Dereškevičienė atsižvelgusios į organizacijos poreikius domėjosi ir parinko supervizorių komandą, kuri kelis mėnesius intensyviai bendravo su tarybos darbuotojais. Supervizijos vyko keliais etapais – skyrių vadovės turėjo grupines supervizijas, o norintys darbuotojai – individualias konsultacijas. Jomis siekėme pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą organizacijoje, dar labiau susitelkti, siekti bendrų tikslų, gerinti organizacijos mikroklimatą ir prisidėti prie komandos narių gerovės.  

Lietuvos kultūros tarybos komanda, V. Budrio nuotrauka

Vadovių supervizijos – bendrų sprendimų paieškai 

Tarybos vadovės dalyvavo grupinėse konsultacijose – dalijosi vadovavimo komandoms patirtimi, aptarė kylančius iššūkius, reflektavo ir ieškojo bendrų sprendimų ar tiesiog įkvėpimo. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vadovavimo uždaviniams ir aplinkai bei vadovo laikysenai organizacijoje. Vykusios grupinės supervizijos įkvėpė tokį formatą įgyvendinti kaip tęstinę darbo kultūros taryboje dalį, kurioje reguliariai aptariami darbo santykiai, konsultuojamasi profesinės realybės klausimais. Supervizorė vadovėms padėjo į keblias situacijas pažvelgti iš šalies, aiškiai įvardyti problemas, taip pat būdus ir galimybes, kaip kilusius iššūkius spręsti. 

„Supervizijų, kaip profesinio konsultavimo, formatas nėra dažnas kultūros sektoriuje, tačiau aktualus plačiau taikyti įvairių organizacijų apimtyje – tiek viešųjų, tiek nevyriausybinių ar privačių. Galima pastebėti, kad kultūros srityje veikiančios komandos yra lanksčios, greitai prisitaikančios prie pokyčių, jose dirba itin motyvuoti žmonės, tačiau jie dažnai turi per mažai išteklių ar įrankių spręsti sudėtingus veiklos ar net visuomenės iššūkius. Vyrauja nuostata, kad darbas šioje srityje yra savaime prasmingas ir teikiantis grąžą, tačiau ilgainiui kiekvienas pradedame vertinti ne tik visuomenės, jos bendruomenių, su kuriomis dirbame, bet ir asmeninę gerovę. Norisi mūsų sektoriuje veikiantiems kolegoms ir kolegėms palinkėti jos kuo daugiau”, – teigia administracijos direktorė Rūta Stepanovaitė. 

Mums svarbus darbuotojų profesinis ir asmeninis augimas 

Patarėja Rasa Dereškevičienė taryboje koordinuoja žmonių išteklių procesus, taip pat siekia užtikrinti visų darbuotojų gerovę – padėti tobulėti ir kelti kompetencijas, taip pat pasirūpinti kiekvieno(s) emocine sveikata darbo aplinkoje. Individualios supervizijos darbuotojams – tai galimybė kalbėtis neutralioje, saugioje erdvėje, išgryninti stipriąsias savybes, reflektuoti darbo iššūkius ir džiaugsmus. Tai laikas geriau pažinti save, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus ir brėžti profesinio tobulėjimo kryptis, taip pat stiprėti ir mokytis dirbti sudėtingose situacijose. 

Aministracijos patarėja Rasa Dereškevičienė, V. Budrio nuotrauka

„Supervizijas pasitelkėme kaip papildomą priemonę komandos stiprinimui įtemptu laikotarpiu. Konsultacijose dalyvavo vadovės bei individualūs darbuotojai(os). Jų metu vyko santykių tarp komandos ir organizacinės aplinkos refleksija, vaidmenų ir užduočių supratimas, organizacinės kultūros plėtojimas. Šių konsultacijų tikslas – komandos nariams geriau suprasti ir tobulinti jų, kaip profesionalų, darbą ir tai, kaip jie taryboje realizuoja savo potencialą. Noriu pastebėti, kad supervizijų nauda – abipusė. Tarybos darbuotojai turėjo galimybę reflektuoti savo profesinius iššūkius, o vadovai gavo grįžtamąjį ryšį apie įstaigos stiprybes bei rekomendacijas dėl tobulintinų sričių. Tikime, kad supervizijos naudingos darbuotojų profesiniam augimui ir tobulėjimui ir prisidės prie reikiamų komandos pokyčių ir veiksmingo tarybos veikimo“, – sako patarėja Rasa Dereškevičienė.    

Grįžtamasis ryšys stiprina bendrystę 

Supervizijų sesijos dar kartą patvirtino, koks svarbus dialogo komandoje palaikymas. Dėl padidintų darbo krūvių tiek vadovai, tiek darbuotojai dažnai koncentruojasi ties einamųjų užduočių atlikimu. Tačiau reguliariai bendraujant ir suteikiant grįžtamąjį ryšį vieni kitiems, galima geriau suprasti komandos poreikius, motyvaciją ir siekius. Toks bendravimas ne tik palengvina sprendimų priėmimą, bet ir padeda kurti tinkamas darbo sąlygas bei skatina asmeninį bei profesinį augimą. Vadovai, įsiklausę į komandos narius, gali greičiau sužinoti su kokiais iššūkiais jie susiduria ir gali lengviau padėti juos įveikti. Šis nuolatinis dialogas sukuria aplinką, kurioje kiekvienas narys jaučiasi vertinamas ir suprastas, tai skatina geresnius darbo rezultatus ir stiprina bendrą komandos sąveiką. Supervizijos yra Lietuvos kultūros tarybos darbuotojų motyvacinės sistemos dalis. « Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos