PagrindinisProjektų finansavimasFinansuoti projektai

Finansuoti projektai

Pasirinkite filtrą

I finansavimo konkurso etapas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaNeregių bendruomenės įkvėpta visuomenės kaita: modernios ekspozicijos projektasProjekto tikslas – parengti išbaigtą prieinamumo kriterijus atitinkančios modernios ekspozicijos, įprasminančios neregių bendruomenės įtaką visuomenės raidai, projektą.
Teikiamu projektu parengtą neregiams, silpnaregiams, neįgaliojo vežimėliu judantiems asmenims ar disleksiją (skaitymo sutrikimą) turintiems žmonėms pritaikytos ekspozicijos projektą numatoma įgyvendinti 2024 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos pastate Skroblų g. 10, Vilniuje.
Ekspozicija taps pavyzdžiu kitoms kultūros įstaigoms, siekiančioms prieinamumo.
7000.00
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejusBiudžetinė įstaigaArklio muziejaus Kaimo transporto ekspozicijos atnaujinimasProjektu numatoma atnaujinti XIX–XX a. Lietuvos kaimo arklinio transporto ekspoziciją Arklio muziejuje (Niūronių k., Anykščių r.), inovatyviomis kūrybinėmis priemonėmis išryškinant išskirtinį unikalios natūrinės ekspozicijos turinį. Vizualumo ir įsimintinumo problemoms spręsti pasitelkiami šiuolaikiniai eksponavimo sprendiniai. Projektą įgyvendins muziejininkai kartu su „Arklio muziejaus Kaimo transporto ekspozicijos koncepcijos“ kūrėjais architektais, dizaineriais projektuotojais Justinu Dūdėnu ir Jurgiu Dageliu.28850.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaVirtualių ir interaktyvių pažinimo aplinkų sukūrimasProjekto tikslas sukurti virtualius / interaktyvius produktus, kurie aktualizuotų Lietuvai svarbaus kultūrinio paveldo palikimą, užtikrintų muziejaus ir kultūros vertybių išsaugojimą, sklaidą ir prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, plėstų muziejų teikiamų paslaugų spektrą ir edukacijos įrankių sampratą. Įgyvendinimo vieta Kaunas, Druskininkai, interneto erdvė. Informacija apie projekto veiklas bus skleidžiama socialiniuose tinkluose, informaciniuose ir kultūros portaluose, rėmėjų ir partnerių informaciniuose kanaluose.38300.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKompleksinis edukacinis multimedijų projektas „Prano Domšaičio beieškant“Projektas prasmingai papildys galerijos 60-mečio proga performuojamą ilgalaikę dailininko P. Domšaičio kūrybos ekspoziciją integruotais, multimedija grįstais elementais, atliepiančiais įvairaus amžiaus ir patirčių lankytojų poreikius. Įdiegti nauji sprendimai priartins turinį prie šiuolaikinio lankytojo, didins muziejaus patrauklumą ir įtraukumą, muziejinio turinio pasiekiamumą bei turinio sklaidą, turinio panaudojimo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose ir kt. ne tik Klaipėdoje, bet ir už jos ribų.25500.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaInteraktyvus turas „Nematoma biblioteka“Interaktyvus turas „Nematoma biblioteka“ – nemokama patyriminė edukacinė ekskursija, kuri galima dviem būdais: virtualiai apsilankius interneto svetainėje www.lnb.lt ir fiziškai atvykus į Lietuvos nacionalinę biblioteką Vilniuje. Vadovaudamasi „Design Thinking“ metodu šią naują paslaugą kurs Lietuvos nacionalinės bibliotekos komanda, bendradarbiaudama su Vilniaus kolegijos studentais, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviais ir atsižvelgdama į Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos ekspertų rekomendacijas.11600.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaNacionalinė skaitmeninės informacijos platforma, skirta M. K. Čiurlionį pažinti2025 m. Lietuva minės garsiausio savo kūrėjo M. K. Čiurlionio 150-ąjį jubiliejų, pasitikdamas šią sukaktį Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus sukurs išsamią ir reprezentatyvią nacionalinę skaitmeninės informacijos platformą, lietuvių ir anglų kalba, skirtą pažinti visapusišką M. K. Čiurlionio asmenybę. Informacinė platforma ne tik plės akiratį, ragins dalyvauti kultūrinėje veikloje, bet ir apjungs visas su M. K. Čiurlioniu susijusias įstaigas, padės akademinei bendruomenei tyrinėti šį kūrėją ir dalintis savo atradimais.27000.00
Lietuvos energetikos muziejusViešoji įstaigaPirmieji aviacijos kilometrai. Dariaus ir Girėno skrydisProjekto metu bus sukurtas patyriminis eksponatas Energetikos ir technikos muziejaus terasoje – istorinio lėktuvo imitacija. Ji atspindės praeities technikos ir mokslo pasiekimus bei sugretins juos su dabartinėmis technologijomis, mininit 90-ąsias Dariaus ir Girėno skrydžio metines. Matomas miesto gyventojams ir svečiams, lėktuvas taps komunikacine žinute, kviečiančia susipažinti su kultūriniu paveldu, o garso įrašų bei interaktyvios zonos suteiks galimybę lankytojams išbandyti istorinio lėktuvo valdymą.28000.00
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės bibliotekaBiudžetinė įstaigaKrašto paveldo gidas 2.0KLAVB įgyvendina projektą „Krašto paveldo gidas 2.0“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama atnaujinta Krašto paveldo gido svetainės versiją, kuri bus pritaikyta visiems įrenginiams, jų programinėms įrangoms bei operacinėms sistemoms, turinys bus papildytas naujais objektais, sukurti nauji maršrutai. Taip pat bus organizuojami įvairūs renginiai: Krašto paveldo gido pristatymai vartotojams, rengiamos ekskursijos miesto gyventojams ir svečiams, edukaciniai užsiėmimai moksleiviams.24200.00
Merkinės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaMerkinės pilis. 1377-ieji. Virtualios realybės eksponato sukūrimasProjektas MERKINĖS PILIS. 1377 M. VIRTUALIOS REALYBĖS PRODUKTO SUKŪRIMAS skirtas inovatyviomis priemonėmis sukurtos virtualios
realybės pagalba papasakoti vieną iš Merkinės istorijų, skirtų Merkinės pilies laikotarpiui. Pagrindinis projekto rangovas – UAB „Multimediamark“ komanda bei Merkinės krašto muziejaus specialistai. Projekto rezultatai bus demonstruojami Merkinės krašto muziejuje, o sukurtas produktas bus prieinamas nuolat muziejaus ekspozicijos lankytojams, taip pat numatoma galimybė pasikviesti muziejaus edukatorių į kitas erdves.
15800.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaEdukacinių patirčių pabėgimo kambarys S.O.SInovatyvaus edukacinių patirčių pabėgimo kambario „S.O.S“ įrengimas aktyvią tarnybą baigusiame laive M52 „Sūduvis“, siekiant supažindinti su priešmininio laivo įgulos funkcijomis, komandinio darbo poreikiu ir t.t. atliekant laivo misiją per interaktyvias edukacines patirtis. Kambarys ir jame esančios virtualios ir fizinės užduotys bus pritaikytos vyresnių klasių moksleiviams ir plačiajai visuomenei, užduočių atlikimas sustiprins apsilankymo laivo ekspozicijoje lankytojų patirtį, skleis žinią visuomenei apie jūrinio laivyno svarbą Lietuvai.15200.00
Palangos kurorto muziejusBiudžetinė įstaigamuziejus be kliūčiųPalangos kurorto muziejus su džiaugsmu plačiau atveria duris neįgaliesiems.
Siekdamas, kad muziejuje sistemingai lankytųsi žmonės su specialiaisiais poreikiais, čia įrengta speciali veiklų erdvė – interaktyvios grindys. Tai yra vieta, kur šie žmonės gali pagal savo negalios pobūdį ne tik fiziškai lavintis ir ugdytis, bet ir gilinti Palangos istorijos žinias, susirungti protmūšyje.
Erdvėje laukiami ir mūsų mažiausieji lankytojai.
3800.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaVaikų dainuojamosios tautosakos transformacijos ir tąsa XXI a.Projektas „Vaikų dainuojamosios tautosakos transformacijos ir tąsa XXI a.“ yra skirtas vaikiškų dainelių sklaidai ir populiarinimui. Šiam tikslui bus sukurta 5 animuotos lietuviškos dainelės, skirtos ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams. Dainelių fonogramą kurs Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius, dainelių animaciją – UAB „Indeform“. Animuotos dainelės bus įkeltos į Youtube kanalą „Tilidūda dainelės“. Projekto įgyvendintojas – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, projekto vadovė – Andželika Jakubynienė.32200.00
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAnimacija – vaikų kūrybiškumuiĮgyvendinant projektą bibliotekoje sukurta nauja inovatyvi paslauga – įrengus mobilią animacijos studiją joje projekto dalyviams vaikams organizuoti 5, o išvažiuojamieji 4 animacijos užsiėmimai, kurių metu sukurtos 8 kraštotyrinės animacijos. Vaikų sukurtos animacijos viešai prieinamos bibliotekos „YouTube“ kanalu.5000.00
Lietuvos energetikos muziejusViešoji įstaigaKultūros paveldo įveiklinimas: istorinių garo katilų pritaikymas lankymuiProjektas skirtas įveiklinti Energetikos ir technikos muziejaus eksponatus – garo katilus. Užtikrinus saugumą ir įdiegus sistemą, kuri pasakos garo katilų istoriją, lankytojai galės pamatyti kultūros paveldą iš kitos pusės – užlipti ant jo ir išnagrinėti iš arčiau, tuo pačiu išmėginti naujus interaktyvius eksponatus. Tokiu būdu garo kaltilai bus pristatyti patrauklesniu ir informatyvesniu būdu įvairaus amžiaus muziejaus lankytojų grupėms.15600.00
Lietuvos energetikos muziejusViešoji įstaigaTaktilinis-mokomasis kultūros paveldo (garo tubinos) maketas, pritaikytas akliesiems ir silpnaregiamsProjekto metu bus sukurtas Energetikos ir technikos muziejaus eksponato – garo turbinos, taktilinis maketas. Sukūrus interakyvią sistemą, kultūrinį paveldą inovatyviai pristatyti muziejaus lankytojams su regėjimo negale aktualizuojant pirmosios Vilniaus centrinės elektrinės techninį ir kultūrinį paveldą bei jo svarbą. Garso įrašų ir interakyvių zonų dėka bus mažinama kultūrinė ir socialinė atskirtis suteikiant lygias galimybes lankytojams edukuotis.16100.00
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaInteraktyvus edukacinis žaidimas „JOnas ir raJOnas“Siekiama sukurti interaktyvų grindų žaidimą, kurio pagalba vaikai inovatyvioje aplinkoje mokysis: sportuodami, šokdami, žaisdami sužinos apie Klaipėdos rajono istoriją, tradicijas, gamtos paveldo reikšmę, bus ugdomas pilietiškumas. Projekto autorius – Klaipėdos r. sav. Jono Lankučio viešoji biblioteka, pagrindiniai dalyviai: aktorius A. Mozeris, UAB „Creative Partner“, BĮ „Klaipėdos dramos teatras“. Veiklos viešinamos rajoninėje spaudoje, socialiniuose tinkluose bei tinklalapyje www.gargzdaivb.lt. Sklaida – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apsk.29500.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDaiktų biblioteka: dalijimosi ekonomikos principų diegimas viešosiose bibliotekoseTikslas – diegiant DB paslaugas mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį Šiaulių regione, skatinti pažinimo ir kūrybiškumo įgūdžius suteikiant prieigą prie sunkiai prieinamų išteklių. Rezultatai – sudarytos daiktų bibliotekos Šiaulių, Akmenės ir Telšių VB ir sukurtos daiktų bibliotekos užsakymo sistemos. Projekto dalyviai: Šiaulių kino klubas, Šiaulių fotografų–mėgėjų klubas. Vieta – Šiaulių, Telšių ir Akmenės viešosios bibliotekos. Viešinimas vyks pagal numatytą viešinimo planą.16100.00
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaNykstančių Radviliškio dvarų retrospektyvaProjekto metu Grinkiškio ir Pakalniškių seniūnijose, prie 3 davarų bus sukurti stendai, kuriuose pavaizduoti senieji Grinkiškio, Raudondvario ir Radvilonių dvarai. Šių stendų vaizdas, pritaikius 3D modelius, susilies su likusiomis dvarų sienomis, tokiu būdu atkuriant senuosius dvarus. Taip pat bus sukurta trimatė dvarų instaliacija, kuria apžiūrėti bus galima e. erdvėje, viešosios bibliotekos puslapyje.10900.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaTaikomoji programėlė „Šventaragio turas“ – edukacijoms ir navigacijaiSukurti inovatyvų edukacinį įvykį Vilniaus 700-ųjų metinių paminėjimui. Projektu siekiama sukurti interaktyvių istorinių – edukacinių užsiėmimų ciklą, skatinantį giliau domėtis ir pažinti Vilniaus miesto istoriją. Įtraukti į šią veiklą kuo daugiau moksleivių ir jaunimo grupių iš Lietuvos regionų bei naudojantis interaktyvia (apps) programėle pažinti įdomias ir netikėtas Vilniaus istorijos detales, akcentuojant pradingusių ir išlikusių viduramžių miesto upių pėdsakus.6500.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaPasivaikščiojimai su Gustavu po Lietuvos laivybos istoriją15 edukacinių siužetų ciklas populiarių TV laidų „Gustavo enciklopedija“ stiliumi, kuriuose per LJM eksponatus pristatomas jūrinės kultūros paveldas, plėtojama Lietuvos kaip jūrinės valstybės samprata, žadinamas tautinis pasididžiavimą jūrinės Lietuvos vertybe, visuomenėje diegiama jūrinė tapatybė, atskleidžiami auditorijai mažiau žinomi Lietuvos jūrinės istorijos faktai.10500.00
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaINTERAKTYVUS PAMARIO RAŠTIJOS LOBYNAS: IŠGIRSK, PRISILIESK, PAMATYK (TĘSTINIS PROJEKTAS)Visuomenei pateiksime Šilutės miesto interaktyvų maršrutą – išplėstą mobilią aplikaciją su papildytos realybės žaidimu (3D dėlione), sukurtą naudojant šiuolaikines informacines technologijas ir bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais. Inovatyviomis edukacinėmis formomis įveiklinsime ir populiarinsime Pamario raštijos, istorijos, architektūros autentiškumą reprezentuojančius objektus, turinčius išskirtinę vertę Lietuvos kultūros paveldo kontekste. Į projekto veiklas įtrauksime ugdymo įstaigas, Šilutės Hermano Zudermano draugiją.3100.00
Lietuvos Nacionalinis MuziejusBiudžetinė įstaiga„Kalbantys ąžuolai“ Jono Basanavičiaus gimtinės ekspozicijos atnaujimimo projektas2024 m. tautinis Ąžuolynas švęs 35-ąjį gimtadienį, ta proga bus sukurta atnaujinta muziejaus ekspozicija, grįsta skaitmeniniu turiniu, šiuolaikinių technologijų panaudojimu, inovatyvių kūrybinių sprendimų pritaikymu. Projektas orientuojasi į jaunimo (14–18 m.) ir šeimų pritraukimą bei lankytojų patirties muziejuje gerinimą. Sėkmingai įgyvendinus projektą Ąžuolynas taptų atpažįstamu šiuolaikinės Lietuvos atgimimo istorijos pažinimo centru. Pargindinės temos – valstybingumas, gamtinis apsektas ir mitologija. Kuratorė: Rūta Vasiliauskienė.33000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaIr apeigai, ir pramogaiĮgyvendinus projektą bus įrengta vaikams, jaunimui ir šeimoms skirta erdvė, kurioje moderniai pateikiama lietuvių apeiginio ir pramoginio muzikavimo tradicija. Joje pristatomi muziejaus eksponatai, autentiški garso įrašai ir žaidybiniai elementai. Naujai įrengta erdvė ne tik sudomins lankytojus patraukliai ir įdomiai pateiktu turiniu, bet ir leis aktyviai įsitraukti į muzikinio paveldo tradicijų tąsą bei puoselėjimą, didins kultūros prieinamumą judėjimo ir regos negalią turintiems asmenims. Numatomi ne mažiau kaip 4 pristatymai.30900.00
Kauno apskrities viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaPlanas B: literatūra į namusProjektas „Planas B: literatūra į namus” – tinklalaidžių ciklas, skatinantis neskaitančius ar mažai skaitančius gyventojus įsitraukti į skaitymo veiklas. Vienos tinklalaidės metu vyks moderuojama diskusija tarp dviejų dalyvių, priimančių iššūkį perskaityti vieną knygą per mėnesį ir pasidalinti įspūdžiais apie skaitymo procesą. Tinklalaidės dalyviai – skirtingų profesijų 18–45 m. amžiaus nuomonės formuotojai. Tinklalaidėje dalyviai analizuos 4 šiuolaikinės literatūros ir 4 knygas iš 11–12 kl. mokiniams skirto privalomosios literatūros sąrašo.4700.00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaityk lengvaiProjekto tikslas – parengti vaikams adaptuotą, pagal lengvai suprantamos kalbos metodiką, grožinės lieratūros el.rinkinį ir skatinti vaikų, patiriančių skaitymo sunkumų, skaitymo prieinamumą ir įtrauktį švietime ir kultūriniame gyvenime. Rinkinį sudarys 8 novelės adaptuotos lengvai suprantama kalba. Projekto metu vyks mokymai bibliotekininkams, edukacijos šeimoms. Projekte dalyvaus spec. pedagogai, bibliotekininkai. Informacija bus viešinama interneto svetainėse ir soc. tinkluose.9000.00

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos švietimo istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaVaclovo Strauko fotografijų paroda „Paskutinis skambutis“2023 metais minint 100-tąsias fotografo V. Strauko gimimo metines, Lietuvos švietimo istorijos muziejus rengia parodą „Paskutinis skambutis“ bei parodą papildančią diskusiją.
Projektas visuomenei pristatys išskirtinio fotomenininko Vaclovo Strauko nuosekliai kurtą ciklą (1975–1987 m.). Parodoje eksponuojamos nuotraukos leis pažinti ne tik unikalaus menininko žvilgsnį į kasdienybės momentus, bet ir kvies nauju žvilgsniu pažvelgti į fotografijų padarymo laikotarpio kasdienybės realijas, tuometę mokyklinių švenčių kultūrą.
4500.00
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKultūros sklaidos projektas „Kūrėjai ant ratų“Projektas „Kūrėjai ant ratų“ – tai meno sklaidą regionuose skatinantis renginių ciklas, kuris pristatys rašytojų, edukatorių, poetų, muzikantų kultūrines programas Ukmergės rajono bibliotekose, skatins profesionalios kultūros prienanumą kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms. Turėsite galimybę susitikti su poetu kraštiečiu Vainiumi Baku, rašytojomis–edukatorėmis Jurga Vile, Lina Itagaki, Agne Nananai, aktore Aldona Vilutyte, muzike Gintare Bauryte, dailininke Ieva Babilaite, fiziku Simu Januliu.3300.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaParodos „Laiko pėdsakai: sienos ir spalvos“ baigiamieji darbaiR. Paknys fotografijomis siekia paskatinti susidomėjimą senosios LDK architektūros paveldu, kurio išlikimas yra itin aktualus vykstant karui Ukrainoje. Parodoje, rengiamoje Valdovų rūmų muziejuje, pirmą kartą išvysime magišką XVI–XVIII a. polichromijos paveldą subtiliai užfiksuotą foto objektyve. Suburtas rengėjų kolektyvas – kuratorė Prof. G. Jankevičiūtė, R. Paknys, Š. Nakas ir O. Narbutaitės muzika numato puikiai suderintą, profesionaliai rengtą ir istorine, kultūrine, politine prasme karo Ukrainoje kontekste aktualų parodinį projektą.5000.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaJuozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida pasitelkiant papildytos realybės technologijas. Antrasis etapasSuprogramuotas virtualios ekspozicijos – virtualaus turo Juozo Miltinio autentiškos aplinkos ir memorialinės ekspozicijos su išplėstos realybės elementais – turinys, prieinamas kiekvienam lankytojui patogiu laiku ir prieinamoje vietoje bei pristatytas visuomenei. Projektą įgyvendins Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės–Bitės viešoji biblioteka, bendradarbiaujant su VU komunikacijos katedra ir VšĮ paveldo komunikacija, dailininku-dizaineriu. Projekto sklaida bus vykdoma regiono bibliotekose.7000.00
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKnygos „Raudondvario grafai Tiškevičiai. Praeities įprasminimas XIX a. pradžia – XIX a. pirmas ketvirtis“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas – pateikti skaitytojui išsamiai išgvildentus Raudondvario grafų Tiškevičių gyvenimo dvare istorinius faktus, apžvelgti mecenatystės mastą, meno kūrinių rinkinius. Katalogas atskleidžia Raudondvario grafų interesus, rinkinių formavimą. Knyga praplės skaitytojų akiratį ne tik istorinėmis žiniomis, bet supažindins su grafų kultūros paveldo vertybėmis. Bus viešinima per LRT radiją ir televiziją bei „Kauno dienoje“: pristatymai – Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Kauno rajono muziejuje, Vilniaus knygų mugėje – 2024 m.10000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvos migracijos istorijai skirtos parodos parengimas ir įgyvendinimasProjekto tikslas parengti ir atidaryti kompleksinę, išskirtinę Lietuvos migracijos istorijai skirtą parodą Istorijų namuose, Vilniuje. Iki šiol tokio tipo parodos migracijos tema nėra buvę ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su 28 partneriais ir keliasdešimčia „idėjos draugų“ ėmėsi lyderystės suartinti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius tautiečius bei užsieniečius gyvenančius Lietuvoje ir plačiajai visuomenei pristatyti parodą, kurioje bus atspindėta asmeniniais pasakojimais grįsta migracijos istorija.56000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaSąmokslo teorijos: praeitis ir dabartisNuo 2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos nacionaliniame muziejuje bus atidaryta tarptautinė paroda „Sąmokslo teorijos: praeitis ir dabartis“. Ši paroda bus pirmoji Lietuvoje pristatanti kultūros vertybes per sąmokslo teorijų temą, taip parodant jų įtaką politiniam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui.
Parodos kuratorės: dr. Milda Kvizikevičiūtė ir dr. Ina Ėmužienė.
40000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaNaujas požiūris į gintarą: Palangos gintaro muziejui – 60Projektas atskleis dar niekada plačiau nenagrinėtas temas ir apims du segmentus, susijusius su LNDM Palangos gintaro muziejaus tiriamąja ir parodine veikla. Paroda „Gintaras iš gelmių“, rengiama bendradarbiaujant su Vokietijos gintaro muziejumi ir Neringos muziejais, perteiks unikalų gintaro paveldą ir jo apdirbimo tradicijų tąsą. „Politinis gintaras“ atspindės skirtingų laikotarpių ideologines nuostatas ir atskleis gintaro bei valstybės politikos sąsajas. Parodos orientuojamos ne tik į nacionalinę, bet ir tarptautinę kultūrinio turizmo erdvę.20000.00
VšĮ Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaigaParodos „Vilniaus suvenyrai“ katalogo leidimasProjekto tikslas yra parengti ir išleisti Vilniaus muziejaus parodos „Vilniaus suvenyrai“ katalogą. Jį sudarys eksponatų fotografijos ir jas pristatantys kuratorių parašyti tekstai, išplėtotas įvadas bei penki autoriniai tyrėjų tekstai, analizuojantys Vilniaus suvenyrus. Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga rengiamas leidinys funkcionuos kaip meta-suvenyras, padėsiantis geriau suprasti Vilniaus ikoniškumo, Baltijos šalių suvenyrų Sovietų Sąjungos sudėtyje, taikomosios dailės institucijų ir gamybos virtuvės sovietmečiu kontekstus.8000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaParoda su edukacinėmis veiklomis, skirta Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osioms gimimo metinėmsProjekto tikslas – paminėti svarbios Lietuvos istorijos asmenybės, šaulių sąjungos kūrėjo V. Putvinskio-Pūtvio 150-ąsias gimimo metines ir šia proga visuomenei pristatyti išskirtinę Lietuvos istorijos ir kultūros vertybę, UNESCO paveldo objektą – Putvinskių šeimos archyvą. Projektas bendram darbui suvienija Šiaulių „Aušros“ muziejų, Lietuvos šaulių sąjungą, Vytauto Didžiojo universitetą ir kt. Projekto veiklomis siekiama visuomenei pateikti jos pažinimo poreikius atitinkantį kultūrinį produktą – stacionarią, keliaujančią, virtualią parodą.20000.00
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekaBiudžetinė įstaigaNepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekoseVilniaus 700-ųjų metų jubiliejui skiriamoje jungtinėje LMA Vrublevskių, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo ir VU bibliotekų bei LNDM parodoje, kuri veiks Radvilų rūmuose Vilniuje (2023-12-15–2024-03-15), visuomenei pirmąkart vienoje vietoje pristatomas išblaškytas LDK didikų bibliotekų paveldas, akcentuojant dvarų paveldo, senosios knygos meninę ir kultūrinę vertę, bibliotekas kūrusius bibliofilus. Parodos turinys pritaikytas ir negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto žmonėms; jį papildo video pasakojimai, edukacinė programa, ekskursijos.12000.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaLVIVAS SVEIKINA VILNIŲ. Dailės šedevrai iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio paveikslų galerijosParodoje pristatomi ryškiausių vakarų Europos pasaulio tapybos įžymybių darbai nuo pat XV iki XX a. pr. leis pajusti tikrą renesanso ir baroko magiją. XIX ir XX a. pr. kūriniai primins istorizmo ir akademizmo simbiozę. Garsiausių ir pripažintų dailininkų pavardės, kurių darbai puošia didžiausius pasaulio muziejų sienas, pirmą kartą Lietuvos muziejininkystės istorijoje bus pristatomi Valdovų rūmų muziejuje ir galės nudžiuginti ne tik Lietuvos gyventojus bet ir Vilniaus miesto svečius jubiliejiniais miestui metais.35000.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKraupios istorijos. Aleksandra Waliszewska ir Rytų bei Šiaurės Europos simbolizmas.Paroda –Kraupios istorijos: Aleksandra Waliszewska ir Rytų bei Šiaurės Europos simbolizmas“ (2023 01 27–05 22), Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.
Tai pirmasis toks išsamus lenkų tapytojos A. Waliszewskos kūrybos pristatymas Lietuvoje bei netikėtas šiuolaikinės menininkės sugretinimas su XIX a. pab.–XX a. pr. Rytų ir Šiaurės Europos simbolizmo kūrėjais. Parodą lydės plati renginių programa su paskaitomis, specializuotomis ekskursijomis ir edukacinėmis programomis.
Parodos kuratorės N. Sielewicz ir A. M. Gingeras.
22000.00
Kauno IX forto muziejusBiudžetinė įstaiga„Tremtinių tekstilės paroda“Šiuo projektu siekiama pristatyti Kauno IX forto muziejaus rinkiniuose saugomą tremtinių tekstilės rankdarbių kolekciją ir išsamų Lietuvos istorijos instituto atliktą tyrimą šia tema. Tremtinių tekstilę atskleisti kaip lietuvių tautodailės žanrą, reikšmingą lietuvių meno ir istorijos dalį. Projekto sudedamoji dalis yra menininkų interpretacijos ir sukurti kūriniai, kurių inspiracija – tremtinių tekstilės miniatiūros. Projekte dalyvaujantys menininkai: Greta Kardi, Marius Jonutis, Džiugas Karalius, Eglė ir Rokas Kašėtos, Lina Jonikė.17000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaLeidinio Conservatio Lituana I knyga. „Pranciškaus Smuglevičiaus kūrinių restauravimas ir tyrimai“Projekto tikslas – leidinyje publikuoti niekada neskelbtus P. Smuglevičiaus kūrinių technologinių tyrimų duomenis ir atliktus restauravimo darbus, t.y. susisteminti restauratorių, tyrėjų, menotyrininkų ir dailės istorikų bendro darbo rezultatus. Siekiamas rezultatas – leidinys, kurį numatoma plačiai anonsuoti visuomenės informavimo priemonėse, atminties institucijų interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Leidinys elektroniniu formatu bus patalpintas LMA tinklalapyje.10000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaVilniaus 700 metų jubiliejaus renginiai Nacionalinėje bibliotekojeLietuvos kultūros tarybos paramos dėka įgyvendinti 700 m. Vilniaus jubiliejaus progai skirti renginiai Nacionalinėje bibliotekoje: surengtos dvi dokumentinio paveldo parodos ir dvi tarptautinės konferencijos, kuriose naujai ir šiuolaikiškai žvelgiama į XV–XXI a. kintantį Vilnių, supažindinama su įvairiomis jo bendruomenėmis skirtingais sociokultūriniais aspektais. Renginiai sumažins atskirtį tarp visuomenės ir retų, menkai atpažįstamų dokumentinio paveldo objektų – aktyvių intelektualinių lauko dalyvių.20000.00
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAntano Dilio fotografijos erdvinėje materijojeProjekto tikslas – supažindinti ir pristatyti dar nematytus Fotografijos muziejaus Šiauliuose įkūrėjo, muziejininko Antano Kazimiero Dilio fotografijos lobynus meno ir fotografijos gerbėjams – fizinių autoriaus fotografijų sklaida Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos regionuose, gyvenimo darbo, autoriaus, kaip istorinės asmenybės fotomeno plotmėje, bei pačio autoriaus asmenybės atminimo išsaugojimas ir puoselėjimas, sukuriant videofilmą. Fizinių fotografijų išsaugojimas, perkėlimas į skaitmeninį formatą ir sklaida epaveldas.lt svetainėje.6500.00
Panevėžio kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaKnygos „Fotografas Antanas Patamsis. Panevėžys“ paruošimas spaudai ir leidybaProjektu siekiama supažindinti visuomenę su tarpukario Panevėžio fotografu Antanu Patamsiu, jo veikla Lietuvoje ir emigracijoje, atskleisti jo indelį į vizualiąją Panevėžio miesto ir Lietuvos fotografijos istoriją, sekant vienos šeimos gyvenimo pėdsakais papasakoti apie svarbius XX a. I pusės žmonių likimus nulėmusius įvykius. Tekstų autorė ir knygos sudarytoja dr. Zita Pikelytė. Projektas įgyvendinamas Panevėžio kraštotyros muziejuje. Numatomas knygos pristatymas visuomenei, informacinė sklaida žiniasklaidoje.6700.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaKeliaujanti paroda „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo„ (1939–1944) antras etapasKeliaujanti paroda „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“ aktualizuos Lietuvos kino teatrų nuotraukų rinkinį. Pasirinkus dramatišką istorinį laikotarpį – 1939–1944 m., mėginama atskleisti skirtingas tikroves, kuriose tuo metu gyveno žmonės – gyvenimo ir kino. Parodai surengti pasitelkiamos nuotraukos, kino kronikos, afišos, periodika, vaidybiniai filmai. Paroda keliaus jūriniame konteineryje. Ji bus vežama ir pristatoma dešimtyje skirtingų Lietuvos vietų.12000.00

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kretingos muziejusBiudžetinė įstaigaMedinių kolonų iš grafų Tiškevičių rūmų restauravimasProjekto metu bus restauruoti XIX a. pab. du mediniai pastovai-kolonos, priklausę grafų Tiškevičių šeimai. Naujam gyvenimui prikelti eksponatai papildys Kretingos muziejaus Dvaro istorijos ir kultūros ekspoziciją, suteiks dvaro interjerui autentiškumo bei sudarys galimybę muziejaus lankytojams, edukacijų dalyviams susipažinti su didikų XIX a. pab. – XX a. pr. kultūrinu palikimu. Projektas bus viešinamas muziejaus internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, rajoninėje spaudoje.4900.00
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaSimono Daukanto Suolelio rekonstrukcijaProjekto „Simono Daukanto suolelio rekonstrukcija“ tikslas yra atrestauruoti ir visuomenei pristatyti unikalų Simono Daukanto muziejui itin vertingą eksponatą. Siekiamas rezultatas–papildyta ir patobulinta muziejaus ekspozicija, suolą restauruos aukščiausios kategorijos restauratorius Arūnas Baublys, o aprašą parengs istorikė ir Daukanto žinovė Vida Girininkienė. Projektas bus įgyvendintas Papilėje, po restauracijos suolas bus pristatytas viešame renginyje, informacija skleidžiama muziejaus internetiniame puslapyje, vykdomos edukacijos su juo.2300.00
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejusBiudžetinė įstaigaMažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracijaProjektas skirtas Martyno Jankaus atminimo įamžinimui 165-ųjų gimimo metinių proga, restauruojant unikalų Martyno Jankaus šeimos namų baldą – stalą. Šis stalas reikšmingas tuo, kad tai vienintelis išlikęs autentiškas baldas iš jo namų. Restauravus minėtą eksponatą, jis taps prieinamas plačiajai visuomenei, rengiant parodas, pranešimus, edukacines programas. Stalas bus eksponuojamas atnaujintoje ekspozicijoje, suskaitmenintas ir paskelbtas LIMIS. Įgyvendinti projektą padės I kategorijos meninių baldų restauratorius – Bangutis Prapuolenis.1100.00
A. Baranausko ir A. Vienuolio–Žukausko memorialinis muziejusBiudžetinė įstaigaAnykščių istorija prabyla: archeologinių eksponatų konservavimasProjekto metu bus konservuoti 85 archeologiniai radiniai – tie, kurių būklė kelia didžiausią susirūpinimą, bei reikšmingiausi Anykščių krašto istorijai, iliustruojantys laikotarpį, apie kurį yra labai mažai rašytinių ir ikonografinių šaltinių (XIV−XVIII a.). Radinius konservuos restauratorė ekspertė Marytė Glemžaitė. Konservuoti radiniai bus eksponuojami trijose parodose, o suskaitmeninti pasieks ir virtualią bendruomenę.3000.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaArcheologinių radinių iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių restauravimasProjekto tikslas – restauruoti labiausiai suirusius Alytaus kraštotyros muziejaus saugomus archeologinius radinius, remiantis restauravimo specialistų atliktu eksponatų būklės vertinimo išvadomis, ir restauruotais eksponatais atnaujinti bei papildyti ekspozicijas.
1. Restauruoti Alytaus kraštotyros muziejuje saugomas labiausiai suirusias muziejines archeologines vertybes.
2. Supažindinti su reprezentatyviausiais eksponatais muziejaus virtualioje erdvėje.
5000.00
Lietuvos liaudies buities muziejusBiudžetinė įstaigaXVIII a. vid. skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ restauravimas (LBM 53468)Projekto vykdymo metu, pagal parengtą programą, bus atlikti restauravimo ir konservavimo darbai, siekiant sutvarkyti ypač vertingą ir retą Lietuvos mastu LLBM eksponatą – XVIII a. vid. vėlyvojo baroko stiliaus profesionalią, patenkinamos būklės, autentiškos polichromijos medžio skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“. Restauravimas bus vykdomas LNDM P. Gudyno restauravimo centre per 2023 m. Sutvarkyta skulptūra bus nuolat eksponuojama muziejaus miestelio bažnyčioje. Pagrindiniai dalyviai – Greta Žičkuvienė, dr. Jurga Bagdzevičienė, Ina Dringelytė.8000.00
Šilutės Hugo Šojaus muziejusBiudžetinė įstaigaTęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas „Eksponatai laikmečio liudininkai“Projektas skirtas išsaugoti muziejaus unikalias bei retas vertybes nuo sunykimo, jas restauruojant. Švėkšnos muziejaus nuolatinei naujai ekspozicijai, atspindinčiai dvaro istoriją, 2020 m. pavyko aptikti labai vertingą eksponatą-stalą, kuris galimai galėjo priklausyti Švėkšnos dvaro savininkams. Tačiau stalas yra kritiškos būklės, todėl jį būtina restauruoti. Įgyvendinti projektą padės meninių baldų pirmosios kategorijos restauratorius Bangutis Prapuolenis. Su restauruotu baldu galės susipažindinti plačioji visuomenė.2000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaValstybės teatro scenografijos kolekcijos restauravimas ir tyrimaiRestauruotos vertybės bus pristatytos visuomenei žiniasklaidoje, muziejaus svetainėje, socialiniuose tinkluose.10000.00
Viešoji įstaiga Molėtų krašto muziejusViešoji įstaiga„Vertingiausių kunigaikščių Giedraičių giminės eksponatų restauravimas“ trečias etapasProjektas „Vertingiausių kunigaikščių Giedraičių giminės eksponatų restauravimas„ trečias etapas tai naujas žingsnis Lietuvoje tebegyvuojančioje Kryžiaus kelio pamaldumo tradicijoje, komunikacija su XVII–XIX a. artefaktais. Tai sugrąžinimas išsaugoto paveldo į jo pirmapradę vietą.
Projektą kuria didžiulę patirtį sukaupę aukščiausios kategorijos restauratoriai: molbertinės tapybos Jūratė Derkintienė, restauravimo technologas Rapolas Vedrickas, meninių baldų restauratorius Arūnas Baublys.
6000.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaArcheologinių radinių konservavimasGautas finansavimas iš archeologinių tyrimų į muziejų patekusiems vario lydinio ir geležiniams radiniams: segėms, žiedams, smeigtukams, yloms, peiliams ir jų dalims konservuoti, taip sustabdant jų nykimo procesą. Bus išsaugoti radiniai iš garsiosios Aukaimio pilies (Batakių piliakalnio papėdės gyvenvietė), VI a. tautų kraustymosi liudininko Vėluikių kapinyno, vieno iš Žemaitijos senųjų žemių administracinių centrų – Ivangėnų–Karšuvos piliakalnių papėdės gyvenvietės radiniai bei kiti atsitiktinai rasti senųjų baltų juvelyrų dirbiniai.1500.00
Palangos kurorto muziejusBiudžetinė įstaigaPaulinos Mongirdaitės rinkinio restauravimas ir konservavimasTikslas – restauruoti ir konservuoti pirmosios Lietuvoje fotografės moters Paulinos Mongirdaitės devynias fotografijas bei aštuoniolika atvirukų. Eksponatai bus restauruojami pirmos kvalifikacinės kategorijos dokumentų restauratorė Gabijos Gužaitės. Fotografijos bei atvirukai bus suskaitmeninti ir patalpinti trijose: LIMIS, VEPIS bei Europeana skaitmeninėse platformose. Informacija apie projektą bus viešinama vietinėje ir respublikinėje spaudoje, taip pat muziejaus internetinėje svetainėje bei facebook paskyroje.1300.00
Ukmergės kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaMetalinių archeologinių radinių konservavimas, tyrimai, paruošimas saugojimui ir eksponavimuiŠiuo projektu įgyvendintas pagrindinis tikslas – sustabdytas muziejinių vertybių nykimas, prailgintas jų saugojimo laikas, kultūrinės vertybės paruoštos eksponuoti. P. Gudyno restauravimo centre pašalinti agresyvūs koroziją sukeliantys cheminiai junginiai, radiniai buvo struktūriškai sutvirtinti, lūžę – suklijuoti, rekonstruota jų forma. Ištirta, konservuota-restauruota partizanų bunkerio vietos ir kapavietės, Ukmergės senojo miesto, rajono kapinynų datuojamų XII–XVIII a. radiniai bei gydytojo R. Labučio iškaba.4600.00
Vytauto Didžiojo karo muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejinės vertybės restauravimasĮgyvendinus projektą bus restauruotas vienos žymiausių ir ilgiausiai Vilniuje veikusių spaustuvių – Vilniaus akademijos spaustuvės leidinys, kurio skaitmeninimas ir viešinimas prisidės prie žinios apie Vilniaus akademijos spaustuvės 450-ųjų metų sukaktį sklaidos, bei suteiks galimybę visuomenei susipažinti su rašytiniu LDK paveldu, saugomu Vytauto Didžiojo karo muziejaus Spaudos rinkinyje.1300.00
Lietuvos ypatingasis archyvasBiudžetinė įstaigaAlgimanto apygardos Šarūno rinktinės dokumentų restauravimasĮgyvendinant projektą, bus restauruoti Algimanto apygardos Šarūno rinktinės, veikusios Troškūnų apylinkėse 1945–1950 m., dokumentai. Šie dokumentai apie 70 metų išbuvo paslėpti žemėje ir laimingo atsitiktinumo dėka rasti 2022 m. gegužės mėn. Restauruoti dokumentai bus suskaitmeninti, o skaitmeniniai vaizdai – paskelbti interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ ir laisvai prieinami vartotojams Lietuvoje ir užsienyje.28000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaXIX a. Klaipėdos krašto kraitinės skrynios restauravimas ir tyrimai2023 m. Lietuvos kultūros tarybos ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus lėšomis buvo restauruotas svarbus muziejaus eksponatas, KLaipėdos krašto kraičio skrynia (su 1855 data), kurią dovanojo garsios Klaipėdos krašto Reizgių giminės palikuonys. Prieš 100 metų Reizgių giminės atstovai buvo aktyvūs Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dalyviai.
Eksponatas buvo restauruotas Klaipėdos universiteto restauravimo ir konservavimo centre.
2300.00
Gargždų krašto muziejusBiudžetinė įstaigaLaivadirbio kasdienybę menančių muziejinių vertybių restauravimasProjektas skirtas restauruoti unikalų, tačiau blogos būklės muziejaus eksponatą – liemenę, priklausiusią garsiausiam Pamario laivadirbiui Jonui Gižui. Atlikus restauravimo darbus kilnojamoji kultūros vertybė bus eksponuojama J. Gižo etnografinės sodybos istorinėje ekspozicijoje „J. Gižas. Laivadirbio skrynią atvėrus“. Eksponatas bus pristatomas visuomenei edukacinių programų „Žuvies kelias“ bei „Apie kurėną ir kitus pamario savitumus“ metu bei suskaitmenintas Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje.1100.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaiga„Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugomų teatrinių lėlių restauravimas: Kauno valstybinio lėlių teatro lėlių kolekcija (II dalis)“Siekiamas rezultatas: restauruoti bei suskaitmeninti kultūros vertybes.
Veiklų skaida: pristatyti visuomenei restauruotas kultūros vertybes Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus virtualiose erdvėse.
Projekto įgyvendinimo vietovė: Lietuva, Vilnius.
Dalyviai: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras (restauratoriai: A. Baublys, J. Bogdanaitė, I. Fridrikaitė, L. Grabauskaitė, E. Mazūraitė, D. Valujevičienė, R. Vičys); Aida Juodienė (projekto vadovė), Rima Grašienė.
10000.00
Žemaičių muziejus „Alka“Biudžetinė įstaigaMETALO RADINIŲ KONSERVAVIMAS NAUJAI ARCHEOLOGIJOS EKSPOZICIJAIKonservuota iki 100 archeologinių metalo dirbinių, rastų istorinės Varnių kunigų seminarijos (Žemaičių vyskupystės muziejaus) teritorijoje. Konservavimo darbai atlikti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų Restauravimo skyriuje.3000.00
Lazdijų krašto muziejusBiudžetinė įstaigaPetro Švelinskio Kryžiaus kelio stočių restauravimasPetro Švelinskio Kryžiaus kelio stotys atgims naujam gyvenimui. Tęsiami Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčios 14 religinių paveikslų, tapytų XIX a., tyrimai ir restauravimo darbai. Restauratorius Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius ekspertas Linas Lukoševičius. Projekto įgyvendinimo vietovės Veisiejai-Lazdijai-Kapčiamiestis-Vilnius-Veisiejai. Informaciją apie projekto veiklas sekite vietinėje spaudoje, internetinėse svetainėse, Fb paskyrose.9000.00
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejinių vertybių restauravimas ir konservavimasTikslai:
1. Išsaugoti eksponatus ateities kartoms.
2. Naujų ekspozicijų kūrimas, senų atnaujinimas, parodų rengimas.
3. Eksponatų viešinimas LIMIS sistemoje.
Rezultatas
Eksponatų apsauga nuo nuo sunykimo.
Įgyvendinimo vietovės:
1. Marijampolė
2. Vilnius
3. Trakai.
10000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaKauno miesto muziejaus odinių dirbinių, surastų archeologinių tyrimų metu Vilniaus g. (Kaunas), restauravimasKauno miesto muziejaus fonduose saugomų odinių bei medinių eksponatų, rastų archeologo Pavel Vutkin vykdytų tyrimų metu Kaune, Vilniaus g., 2021 m., restauracijos tikslas – atkurti XV a. Kaune naudotus įvairius odinius bei medinius dirbinius. Restauruoti eksponatai bus eksponuojami atnaujintame Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje, parodų erdvėje „Miestas ir atmintis“, bei suskaitmeninti ir įkelti į LIMIS bei VEPIS duomenų bazes. Eksponatai bus prieinami plačiajai auditorijai: suteiks daugiau žinių apie XV a. Kauno materialiąją kultūrą.2000.00
Rokiškio krašto muziejusBiudžetinė įstaigaEksponatų konservavimas ir restauravimasInformaciją apie restauruotus eksponatus patalpinti muziejaus facebook svetainėje, parašyti straipsnius rajoninei spaudai: laikraščiams „Gimtasis Rokiškis“ ir „Rokiškio sirena“2300.00
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaVilniaus Didžiosios sinagogos memorialinės plokštės restauravimas /konservavimasVilniaus Gaono žydų istorijos muziejus 2023 metų antroje pusėje naujame padalinyje – Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejuje atidarys modernią ekspoziciją, kurioje lankytojai pamatys autentiškus eksponatus ir turės galimybę interaktyviai įsitraukti į Lietuvos žydų istorijos pažinimą. Iki šiol naujai ekspozicijai buvo tikslingai kaupiami eksponatai, dalį kurių būtina konservuoti / restauruoti. Pasitelkus restauravimo specialistus bus restauruotas / konservuotas unikalus muziejaus eksponatas, susijęs su Vilniaus Didžiąja sinagoga.3800.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaL. Truikio ir M. Rakauskaitės kolekcijoje esančių kultūros vertybių tyrimai ir restauracijaProjektas skirtas aktualizuoti ir išsaugoti L. Truikio ir M. Rakauskaitės namuose–muziejuje saugomas unikalias kilnojamąsias kultūros vertybes, atliekant jų tyrimus, konservavimo ir restauravimo darbus, užtikrinti projekto veiklų sklaidą ir rezultatų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. Projekto vadovė Lina Pranaitytė, partneriai Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras. Įgyvendinimo vieta – Kaunas ir Vilnius. Informacija apie veiklas bus skleidžiama projekto vykdytojų ir partnerių informaciniuose kanaluose.19000.00
Kupiškio etnografijos muziejusBiudžetinė įstaigaŠventųjų skulptūrėlių restauravimasŠio projekto pagalba bus išsaugota XIX a. – XX a. pr. šventųjų skulptūrų kolekcija, kuri atspindi senąsias liaudies meistrystės tradicijas. Taip bus užtikrintas materialaus paveldo išsaugojimas, prieinamumas visuomenei ir perdavimas ateinančioms kartoms.3900.00
Biržų krašto muziejus „Sėla“Biudžetinė įstaigaRadvilų ir Tiškevičių archyvo eksponatų restauravimasŠiuo projektu siekiama restauruoti vienetinius planus iš Radvilų ir Tiškevičių archyvo. Projektą numatomą įgyvendinti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre Vilniuje.2900.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvos XX a. 8 deš. modernizmo paveldo išsaugojimas: Petro Mazūro marmurinės skulptūros „Moters torsas“ (1975) restauravimas ir edukacinė projekto programaProjektas atliepia programos tikslą užtikrinti LR atminties institucijom galimybę išsaugoti nacionalinį kultūros, XX a. 8 deš. lietuvių modernizmo paveldą, jo eigoje numatoma restauruoti unikalią, kritiškos būklės kilnojamąją kultūros vertybę – ankstyvąją Petro Mazūro skulptūrą „Moters torsas“ (1975) saugomą LNDM.
Kadangi LNDM Prano Gudyno restauravimo centre nėra skulptūrų restauratorių, šį darbą sutiko atlikti natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros restauratorė Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė. Projektą lydės jam skirta edukacinė programa.
8700.00
Maironio lietuvių literatūros muziejusBiudžetinė įstaigaP. Višinskio, Maironio ir senųjų knygų rinkinių eksponatų restauravimasRestauruotos šešios Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomos kilnojamosios kultūros vertybės: Povilo Višinskio 1898 m. rankraštis apie žemaičių antropologiją, trys XX a. pradžios Maironio memorialinės bibliotekos knygos (dvi iš jų su įrašais) ir dvi XIX a. vidurio – pabaigos knygos. Dabar, sustabdžius jų nykimas, šios kultūros vertybės bus eksponuojamos muziejaus lietuvių literatūros istorijos ekspozicijoje „Literatūra keičia“, Maironio memorialiniame bute, parodose.3000.00
Kauno arkivyskupijos muziejusViešoji įstaigaKauno arkivyskupijos muziejaus eksponatų restauravimas 2023Kauno arkivyskupijos muziejus įgyvendindamas eksponatų restauravimo projektą siekia ištirti, konservuoti ir restauruoti saugomus XVII a. II ketv. skulptūras Šv. Brigita ir Popiežius, altoriaus frontoną, 1792 m. sukurtą paveikslą „Jėzaus Krikštas“, planuojant eksponatus naudoti nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje ir parodoje. Projektas rengiamas bendradarbiaujant su Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejumi.6000.00
Utenos kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaiga„Klėtelių aukštumas, skrynelių margumas“Gavus finansavimą bus restauruoti kraičiui laikyti skirti baldai bei indauja. Šių baldų dekoras atskleidžia kiekvieno etnografinio regiono savitumą. Ekspozicijos atidarymo metu bus galima vizualiai palyginti restauruotus ir nerestauruotus eksponatus. Teatralizuotas pristatymas leis geriau suvokti liaudies papročius, dekoruodami baldus edukacinio užsiėmimo metu įgytas žinias ir mokėjimus panaudosime muziejaus rengiamuose užsiėmimuose autentiškoje aplinkoje. Viešinsime projekto veiklas, pasakodami apie vertybių išsaugojimo, populiarinimo svarbą.10000.00
Lietuvos aviacijos muziejusBiudžetinė įstaigaĮžymaus lietuviškų lėktuvų konstruktoriaus brig. generolo Antano Gustaičio žvalgybinio lėktuvo ANBO–IV (ANBO–41) brėžinių restauravimas ir saugojimo sąlygų pagerinimas. Septintas etapasProjekto finansavimo atveju visuomenei muziejus internetinėje svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pristatys restauruojamų brėžinių sąrašą, jų fotografijas. Dalyvaus projekto vadovas ir rengėjai, bus įvardinti restauratoriai.24000.00

Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos literatūros ir meno archyvasBiudžetinė įstaigaPietų Afrikos Respublikos lietuvių ir žydų kilmės asmenų iš Lietuvos archyvų paieška, priežiūra, sklaida, tyrimai ir sugrąžinimasSurinkus bei patikslinus informaciją apie PAR lietuvių ir žydų kilmės iš Lietuvos bendruomenės narių ir pavienių lietuvių ir žydų kilmės iš Lietuvos asmenų iš Lietuvos išgabento ar su Lietuva siejamo bei ilgalaikės kultūrinės veiklos dokumentinį paveldą, bendradarbiaujant su Lietuvių bendruomene PAR ir su LR ambasada PAR, atrinkti, kopijuoti ir pargabenti į Lietuvą nacionalinio kultūros paveldo bei istorijos tyrinėjimams svarbius dokumentus; Sutvarkyti pargabentus dokumentus ir paruošti juos tyrinėjimams; Parengti informacinius pranešimus.7500.00
Lietuvos bibliotekininkų draugijaAsociacijaBiržiškos skaitymai'23: ant infodemijos bangos2023 m. gruodžio 1–2 d. Vilniuje organizuojama tradicinė informacijos ir komunikacijos profesinei bendruomenei iš Lietuvos ir užsienio šalių skirta mokslinė ir praktinė konferencija XXXII „Biržiškos skaitymai’23: ant infodemijos bangos“. Konferencijos metu bus skaitomi pranešimai apie tai, kas yra infodemija; kaip būti ant infodemijos bangos ir nepakliūti po ja; kaip infodemijos akivaizdoje kurti ir teikti visuomenei aktualias informacijos paslaugas. Renginyje dalyvaus 150 dalyvių, konferencija bus transliuojama nuotoliniu būdu.9000.00
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijaBiudžetinė įstaigaIV „Beatričės namai ant ratų“ maršrutas „Su dainomis pas senjorus“Pirmuose LKT finansuojamuose „Muziejaus ant ratų“ projektuose – dėmesys užsienyje esančioms bendruomenėms, šiame – Lietuvoje gyvenantiems senjorams. Kartu su B. Grincevičiūtės memorialinio buto – muziejaus „Beatričės namai“ edukacine veikla planuojamas ir Vilniaus kolegijos studentų tyrimas, kurio tikslas – nustatyti edukacinės veiklos poveikį, identifikuojant esamą edukacinių veiklų Lietuvoje pasiūlą vyresnio amžiaus žmonėms. Dalyvauja Klaipėdos, Telšių, Jonavos, Druskininkų, Gargždų, Vilkaviškio, Prienų globos namai.3500.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaDovana Lietuvai: Jurgio Mikševičiaus kūrybos sugrįžimas į tėvynęAustralijoje kūrusio lietuvių dailininko Jurgio Mikševičiaus šeimos Lietuvai dovanotos kūrinių kolekcijos ir archyvo pargabenimas iš Leura (Australija) į LNDM leis išsaugoti ir Lietuvos visuomenei pristatyti unikalaus, bet dar mažai žinomo menininko kūrybą, inspiruos naujus dailėtyrinius tyrimus. Projekte dalyvauja svarbiausi LNDM struktūriniai padaliniai ir kompetetingi specialistai. Projekto viešinimas žiniasklaidos ir internetinėmis priemonėmis paskatins reikšmingo meninei kultūrai lituanistinio paveldo sugrąžinimą į Lietuvą.11100.00
Kupiškio etnografijos muziejusBiudžetinė įstaigaPalėvenės dominikonų vienuolynasMuziejus, kaip atminties institucija, bendradarbiaudamas su mokslo ir bendruomenės atstovais, sukurs dar vieną Kupiškio kraštą garsinantį leidinį ir pritrauks daugiau vietos bei užsienio lankytojų.9000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaTarptautinis Baltijos šalių styginių skambinamųjų instrumentų tyrinėtojų simpoziumasTarptautinis Baltijos šalių styginių skambinamųjų instrumentų tyrinėtojų simpoziumas / Inernational Baltic Psaltery Symposium – tai citros tipo instrumentus ir jų muziką nagrinėjančių mokslininkų ir kanklių muzikos mylėtojų simpoziumas. Simpoziumo metu pristatomi naujausi tyrinėjimai, aptariamos idėjos, dalinamasi patirtimi, supažindinama su įvairių šalių muzikavimo tradicijomis. Šiame simpoziume bus gilinamasi į instrumentų išsaugojimo, restauravimo, rekonstravimo, skambesio atkūrimo problemas.16000.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaTarptautinė mokslinė konferencija „Karyba tarp Baltijos ir Juodosios jūrų“Projekto tikslas yra naujausių karo istorijos tyrimų viešinimas, mokslinių problemų sprendimas bei karo istorijos tyrėjų bendradarbiavimo skatinimas į diskusiją įtraukiant ir šia tema besidominčią plačiąją visuomenę. Tarptautinėje konferencijoje, vyksiančioje Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, dalyvaus 30 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio. Siekiama, kad konferencija taptų tęstine, o joje skaityti tyrėjų pranešimai būtų publikuojami atskirame leidinyje.20000.00
Apskričių Viešųjų Bibliotekų AsociacijaAsociacijaBibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę: Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumasProjektas atliepia šiandienos neišsenkantį poreikį – palaikyti Ukrainos kultūros institucijas – bibliotekas, jų svarbiame vaidmenyje pilietiškos ir demokratinės visuomenės link. Projektu siekiama pakviesti Ukrainos bibliotekų atstovus į Lietuvos–Ukrainos bibliotekų forumą organizuojamą Lietuvoje, taip padedant stiprius pamatus bendrystei, kuri stiprintų bibliotekos vaidmenį palaikant ir įgyvendinant demokratines idėjas bei pilietines iniciatyvas abiejose šalyse. Forumas vyks 4 dienas skirtingose Lietuvos vietose, transliuojama tiesiogiai.14000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaIstorinis šaltinis užsienio archyve. Dokumentų surinkimas, vertimas ir išleidimas: Lietuvos kultūrinis ir politinis gyvenimas Tadeuszo Katelbacho raportuoseLietuva ir Lenkija 4 dešimtmečio pradžioje, po nepavykusių neoficialių diplomatinių vizitų abiejose šalyse, buvo sutarusi pasikeisti žurnalistais, kurie atliktų dviejų šalių politikos pareigūnų ryšininkų vaidmenį. Lenkijai atstovavęs T. Katelbachas reguliariai rengė Užsienio reikalų ministerijai išsamias ataskaitas apie Lietuvos kultūros ir politikos gyvenimą; šie iš Lenkijos archyvo surinkti ir išversti dokumentai, iliustruoti nuotraukomis, sudaro galimybę išsamiau pažinti Lietuvos XX a. tarpukario gyvenimą.16000.00
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijaAsociacijaBibliotekų pokyčių evoliucija: tarptautinis tarpinstitucinis dialogas „Nauja patirtis“Projektu siekiama stiprinti Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų asociacijų partnerystę, kurti efektyvias viešųjų bibliotekų veiklos strategijas ir priimti inovatyvius vadybos sprendimus. Projekte dalyvaus Lietuvos viešųjų bibliotekų atstovai, bei Lenkijos, Ukrainos, Slovėnijos, Latvijos ir Estijos bibliotekų darbuotojai, projekto veikla bus viešinama visose Lietuvos savivaldybių viešosiose bibliotekose. Konferencija „Nauja patirtis„ vyks Lietuvoje, Klaipėdos regione. projekto vykdymo metu numatytas vizitas–diskusija Torunėje (Lenkija).5000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaDailininko Ludolfo Liberto kūrybos tyrimai.2024–2025 m. Latvijos nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus ketina surengti L.Libertui skirtą parodą Rygoje ir Vilniuje bei išleisti jo kūrybai skirtą katalogą. Siekdami šio tikslo 2023 m. planuojame nuodugniai išanalizuoti jo kūrybą, identifikuoti turimus neišaiškintus LTMK muziejuje, Lietuvos literatūros ir meno archyve bei Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje saugomus Lietuvos Valstybės teatro pastatymams kurtus scenografijos darbus, susisteminti Lietuvoje ir Latvijoje saugomą jo kūrybinį palikimą.9500.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaMenininkės Aleksandros Kašubos (1923–2019) kūrybinio palikimo paieška ir darbų sugrąžinimas į LietuvąProjektas atliepia programos tikslą užtikrinti LR atminties institucijų veiklą, siekiant ieškoti, sugrąžinti nacionalinį kultūros paveldą į Lietuvą. Jo dėka, LNDM saugomą Lietuvos–JAV aplinkos menininkės Aleksandros Kašubos (1923–2019) kūrybinį palikimą papildis lietuvių kilmės JAV galeristės ir meno dilerės Lauros Bandrowski dovana – du unikalūs menininkės darbai:
Keramikinių plytelių reljefą „Metų laikai“ (1956);
Ekspermentinę kompoziciją „Kiautai“ (1989).
Į Lietuvą sugrąžinti darbai bus pristatyti NDG ir Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.
7000.00
Lietuvos bibliotekininkų draugijaAsociacijaNacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė: Kartu įveikiant krizesKiekvienais metais vykstanti Lietuvos bibliotekų savaitė siekia aktyvinti bibliotekų ir bibliotekininkų dalyvavimą diskutuojant ir įvardijant iššūkius bibliotekoms, jų reikšmę ir indėlį kuriant išsilavinusią ir kritiškai mąstančią visuomenę, mažinant socialinę ir kultūrinę atskirtį. Savaitė metu vyks renginiai skirtis atliepti šių dienų aktualijas – krizinių situacijų, sukeltų pandemijų ir geopolitinių veiksnių, trikdančių darbus tradicinėmis sąlygomis, bet iškeliančių naujus organizacinius, technologinius ir komunikacinius iššūkius valdymą.6000.00

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga / Stowarzyszenie młodzieży litewskiej w PolsceAsociacijaEtninė kultūra – tai gyvenimo būdasProjekto siekis per tautinę kultūrą apjungti Vilniaus universiteto ir Lenkijos lietuvių bendruomenes, ugdyti ir puoselėti lietuvišką tapatybę. Norime, kad projekto veiklos paskatintų užsienio lietuvius siekti aukštojo mokslo Lietuvoje ir įsilieti į kultūrinę veiklą. Projekto tikslinė grupė – Lenkijos lietuvių jaunimo bendruomenė. Projektas bus įgyvendinamas Punske. Projektas bus viešinamas: socialiniuose tinkluose, vietinėje spaudoje, ansamblio ir Vilniaus universiteto internetinėse svetainėse, Lenkijos lietuvių televizijoje ir radijuje.7100
Lietuvių mokyklos bendruomenė LiuksemburgeNe pelno siekianti asociacijaRiteriai Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeViduramžiai šiandien atrodo kaip tolima, nepasiekiama praeitis: riteriai, mūšiai, žirgai, kunigaikščiai. Edukacine programa vaikus ir suaugusiuosius supažindins su XIV–XV amžių karyba, leis gyvai pažvelgti į riterių kasdienį gyvenimą ir jų karo meną. Pagilinsime žinias apie Vytauto Didžiojo laikais susiformavusį LDK riterijos luomą. Sužinosime apie riterių kasdienybę, pareigas ir teises, supažindinsime moksleivius su viduramžiškų ginklų valdymo ir kautynių technika, išsamiai papasakosime apie kiekvieno ginklo panaudojimo ypatumus.3600
Liuksemburgo lietuvių bendruomenė / „La communauté des lituaniens au Luxembourg“ asbl.Ne pelno asociacijaTeatro gastrolės Liuksemburgo, Belgijos ir Vokietijos (Huttenfeld) lietuvių bendruomenėseLietuvos Stalo teatras aplankys lietuvių bendruomenes trijose Europos šalyse: Belgijoje, Liuksemburge ir Vokietijoje ir parodys savo kurtus spektaklius. Stalo teatras savo originaliais tautinės bei pilietinės savimonės spektakliais prisidės prie lietuvybės idėjos – lietuvių bendruomenių vaikų ir suaugusiųjų patriotizmo bei meilės Lietuvai puoselėjimo.13900
Lietuvių jaunimo organizacija Gruzijoje „Labas“Ne pelno siekianti organizacijaLangas į Lietuvą 2023Festivalis „Langas į Lietuvą 2023“ – kultūrinis renginys apjungiantis lietuvių bendruomenę Sakartvele, skirtas Lietuvos sostinės Vilniaus gimtadienio progai ,,Vilnius 700“ paminėti ir pristatyti Lietuvos istorinės atminties ir šiuolaikių medijų sintezę. Festivalio programoje akcentuojama žmogaus laisvės vertė ir tautiškumo svarba. Šiuo projektu norima suteikti galimybę Sakartvele gyvenančiai lietuvių bendruomenei pamatyti lietuvišką kiną, išgirsti lietuviškos modernios muzikos derinant ją su istorinės atminties muzikiniais instrumentais.24500
Italijos lietuvių bendruomenėAsociacijaLietuvių autorių menas ir literatūra Italijoje: kultūrinių įvykių atminties įprasminimas ir sklaida internetinėje leidyboje2023 m. Seimo nutarimu paskelbti Šventojo Juozapato metais. Jų proga ypatingą dėmesį skirsime lietuvių autorių bažnyčios menui ar su Lietuva susijusiam paveldui Italijoje, aprašant jų atsiradimo istoriją ir papildant lietuvišką Italijos žemėlapį. Taip pat tęsime „Literatūros gido“ apžvalgas ir kitus su lietuvių menu ir kinu susijusius straipsnius.4600
Rogalando lietuvių bendrija BendrijaGeležinio vilko aidas – nuo šiaurės iki pietųSpektaklio vaikams ir visai šeimai ŽALIA GYVA (teatras „Teatriukas“) sklaida Šiaurės ir Pietų Europos lietuvių bendruomenėse švenčiant vasario 16 ir kovo 11 šventes bei minint Vilniaus paminėjimo jubiliejų. Renginys orientuotas į mažuosius ir jaunuosius lietuvius, gyvenančius svetur, su tikslu prisiminti Lietuvos istoriją, domėtis Vilnių kūrusių įvairių tautybių žymių žmonių gyvenimu, skatinti patriotiškumo ir pilietinio sąmoningumo jausmus. Įgalinti pasijusti pilnaverčiu gimtosios šalies istorijos dalyviu ir kūrėju!10000
Liuksemburgo lietuvių bendruomenė /„La communauté des lituaniens au Luxembourg“ asbl.Ne pelno siekianti asociacija (lVaikų literatūros festivalis „Neriame į knygą!“Projektu siekiama puoselėti skaitymo kultūrą lietuvių bendruomenėse, pažindinti jaunuosius bendruomenės narius su šiuolaikine vaikams ir paaugliams skirta Lietuvos kultūra ir jos kūrėjais, taip pat pristatyti šiuolaikinę vaikų literatūrą kitų Liuksemburge gyvenančių bendruomenių – vokiečių, prancūzų, italų, portugalų ir t. t. – vaikams ir jų šeimoms. Bertrange savivaldybėje, Liuksemburge, vyksiančiame festivalyje dalyvaus žinomi Lietuvos rašytojai ir iliustruotojai, teatro trupės, kino kūrėjai.14000
Austrijos lietuvių bendruomenė / Litauische Gemeinschaft in Österreich)AsociacijaFestivalis „LT.art Vienna: Still fun“„LT.art Vienna“ – tai penktus metus vyksiantis šiuolaikinę Lietuvos kultūrą Austrijos sostinėje Vienoje pristatantis renginių ciklas. 2023 m. festivalis, kurio tema „STILL FUN“ teigia, kaip svarbu rasti džiaugsmą ir lengvumą būnant kartu, kuriant ir mėgaujantis menu. Festivalis ieško būdų švęsti gyvenimą, žaisti, kurti kartu, ne neigiant, o sąmoningai priimant gyvenimo ir ryšių trapumą.18000
Lietuviška mokykla „Gintaras“ / Litauisk skole GintarasAsociacijaKartočių kambarysNorvegijos lietuvių bendruomenei skirtas projektas „Kartočių kambarys“ supažindins tiek įvairaus amžiaus vaikus, tiek jų tėvelius su su šiuolaikiniu Lietuvos menu. Per užsiėmimus bus bendraujama lietuvių kalba, tai ypač svarbu lietuvių kilmės vaikams, kurie auga mišriose šeimose Norvegijoje. Kūrinių pristatymas, diskusijos, per vaikų ir jų tėvelių kūrybinį procesą prisidės prie gilesnio Lietuvos kultūros suvokimo ir per meną prie lietuvybės puoselėjimo.9000
Niujorko Maironio mokykla Ne pelno siekianti organizacijaKanklės in New York„Kanklės ir New York“ – tai Niujorke gyvenančios lietuvių kompozitorės ir kanklininkės Simonos Smirnovos naujos knygos ir audio plokštelės pristatymas bei kanklių pamokų ciklas. Atvirose kanklių pomokose dalyvaus Niujorko, Naujojo Džersio ir Konektikuto lituanistinių mokyklų mokiniai, mokytojai ir bendruomenės nariai, tarptautinė Niujorko muzikantų ir entomuzikologų bendruomenė. Pamokų metu mokiniai išmoks skambinti kūrinius iš knygos bei pristatys bendruomenės koncerte Niujorke.2300
Belgijos lietuvių bendruomenė /„Communauté Lituanienne en Belgique ASBL“ / „Gemeenschap van Litowers in België VZW“Ne pelno siekianti asociacija Baltų kultūros dienos Belgijoje „Solstitium Balticum2023“ Visą informaciją apie renginį bus galima rasti specialiai tam sukurtoje svetainėje pagal mūsų tinklalapio modelį jonines.belglietuviai.eu. (penkiomis kalbomis: LT, LV,EN, FR, NL). Joje bus sudėta visa informacija: detali programa, praktinė informacija, kontaktai ir kt.11400
Lituanistikos tyrimo ir studijų centrasNe pelno siekianti korporacijaIšeivijos DP stovyklų laikraščių skaitmeninimas ir sklaidaLituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje, JAV, vykdomo projekto „Išeivijos DP stovyklų laikraščių skaitmeninimas ir sklaida“ tikslas – yra suskaitmeninti tris didžiausius Vokietijoje 1945–1949 m leistus lietuvių laikraščius (apie 15 tūkstančių puslapių) ir paskelbti juos interneto puslapyje www.spauda.org. 10700
Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga Bendruomenės interesų įmonė B.I.Į Deep splash DEEP SPLASH – tai projektas, kuris jau keletą metų veikia internetinėje platformoje. Projektas prasidėjo nuo pokalbių su lietuvių menininkais, gyvenančiais užsienyje, o ilgainiui išaugo iki įvairių videodarbų konsteliacijos ir interviu bei susitikimų su tarpsritiniais šiuolaikinės Lietuvos išeivijos kūrėjais.10000

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: Valstybinės reikšmės renginiai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Naujosios Romuvos fondasLabdaros ir paramos fondasMiestas ir jo kalnasVilniaus 700 metų jubiliejaus proga apie miesto simbolį, Gedimino kalną, Akademiko Algimanto Grigelio vadovaujama grupė autorių keturių straipsnių ciklu, paremtu mokslininkų filosofų, istorikų įžvalgomis apie baltų kultūros fenomeno – piliakalnių ypatybes, pateiks visuomenei požiūrio į Gedimino kalną plačiausią spektrą. Straipsnių autoriai: dr. Jonas Satkūnas, akademikas dr. Eugenijus Jovaiša, dr. Gediminas Vaitkevičius, dr. Liudas Furmanavičius, Gediminas Zemlickas. Sklaida: diskusijos Vilniaus mieste ir jų skaida internetinėje erdvėje.2500.00
Grigiškių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKita stotelė – Grigiškės. (Ne)paskutinė maršruto stotelė.Pristatant grigiškietiškąją šio atokaus Vilniaus rajono istoriją, svarbus uždavinys – įtikinti, kad yra kuo didžiuotis! Interaktyvus maršrutas–paroda „Kita stotelė – Grigiškės. Paskutinė maršruto stotelė“ tai muziejus po atviru dangumi. Nuo liepos 6 d. visus vilniečius kviečiame atvykti 59 arba 29 autobusu iki paskutinės stotelės – Grigiškių. Išlipkite ir kelionės aplink Grigiškes metu sužinosite šios unikalios Vilniaus miesto dalies 100-mečio istoriją, išgirsite nepaprastus pasakojimus ir legendas apie miesto pastatus, žmones bei vietas.19900.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaVilnius. XXI amžiaus heraldika„XXI amžiaus heraldika – tai tęstinis „Studijos 75B“ (Olandija) projektas. Šiuo projektu tiriama, analizuojama ir kuriama šiuolaikinės urbanizuotos visuomenės heraldika. Taip gimė šiuolaikinis Vilniaus heraldinis gobelenas, sudarytas iš šūkių, simbolių, logotipų ir ženklų. Naudojant klasikinę herbų formą ir Nyderlandų tradicinio gobeleno audimo techniką (gobelenas išaustas Tilburgo tekstilės muziejuje), sukurtas komunikaciškai atpažįstamas šiuolaikinės heraldikos pavyzdys, kuris suformuojamas apjungiant fragmentuotus miesto vaizdinius.8500.00
Karaliaučiaus lietuvių bendruomenėViešoji įstaigaMažoji Lietuva. Lietuvybės takai abipus Nemuno„Mažoji Lietuva. lietuvybės takai abipus Nemuno„ renginiai skirti Klaipėdos krašto priglaudimo prie Lietuvos 100–mečiui.
Įgyvendinant projektą metu Rambyne ir Klaipėdoje bus surengtos konferencijos bei įsteigta etninių žemių lietuvių sandrauga „Santara“.
Projekto tikslas: saugoti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą ir paveldą etnografinėje Mažojoje Lietuvoje;
– padėti Lietuvos ir etninių žemių lietuvių kultūros darbuotojams ir mokytojams tobulėti bei keistis patirtimi. Apie renginius bus skleidžiama informacija, jie atviri visuomenei.
7000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiuiLTMK muziejus 2023 m. pristato parodą „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui Mažosios Lietuvos istorijos, Šilutės Hugo Šojaus muziejuose, Dovilų etninės kultūros centre. Projekto kuratorė Janina Armonaitė.18000.00
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaigaPILOTINĖ VILNIAUS PAŽINIMO EKSPOZICIJA: DU KAMBARIAIParodoje pristatysime du iki šiol neatskleistus, nepastebėtus ir nepakankamai įvertintus Vilniaus miesto raidos ir gyvavimo aspektus: geologinį karkasą ir visus miesto gyventojus – žmones, augalus ir gyvūnus. Šitaip išplėsime miesto vaizdinį, pasiūlysime naują miesto pažinimo naratyvą ir paįvairinsime jubiliejinių metų Vilniaus pasakojimus. Projekte bendradarbiaus istorikai, biologai, zoologai, geologai, bioarcheologai, sociologai, animatoriai, architektai–scenografai ir dizaineriai.19100.00

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ Romų visuomenės centrasViešoji įstaigaLietuvos, Latvijos ir Estijos romų nematerialinės kultūros sklaida per archyvinių nuotraukų albumąTai unikalus Baltijos šalių projektas, kurio metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslininkai ir bendruomenės aktyvistai sukurs archyvinių tarpukario romų bendruomenių fotografijų albumą, papildytą socialiniais–kultūriniais komentarais apie romų etninę kultūrą, papročius ir istoriją. Pagrindinis projekto tikslas – didinti Lietuvos ir Baltijos šalių visuomenės informuotumą ir sąmoningumą apie Baltijos šalių romų bendruomenių etninę kultūrą ir istoriją, puoselėti (ne)materialios kultūros paveldą ir folklorą.9400.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaTradicinių ir istorinių laivų festivalis DANGĖS FLOTILĖTradicinių istorinių laivų festivalis „Dangės flotilė“ – unikalus, analogų Lietuvoje neturintis renginys, reprezentuojantis jūrinę kultūrą ir Pamario krašto tradicijas. Renginių ciklo metu pristatomos ir populiarinamos Lietuvos kilnojamosios kultūros vertybės – tradiciniai istoriniai laivai ir su jais susijęs nematerialusis kultūrinis paveldas.
Projekti siekiama aktualizuoti pamario krašto kultūros paveldą ir įtraukti tikslines auditorijas į pažinimo procesą vykdant edukacines – patyrimines veiklas.
6500.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centrasBiudžetinė įstaigaRegioninė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla VĖLUNGISRegioninė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla „Vėlungis“ rengiama siekiant vaikus supažindinti su Klaipėdos krašto tradicijomis, gamtovaizdžiu, šio regiono amatais, Mažosios Lietuvos gyventojų (kopininkų, pelkininkų, laukininkų, pievininkų) pasaulėjauta ir gyvenimo būdu.
Siekiame, kad jaunoji karta vertintų ir didžiuotųsi savo kilmės vieta, šeimos bei giminės istorija, pažintų krašto papročius bei tradicijas, jaustų ir išmanytų regiono folklorą, suvoktų šioje teritorijoje gyvenusių protėvių pasaulėžiūrą.
7200.00
Prigimtinės kultūros institutasViešoji įstaigaXXI Prigimtinės kultūros seminaras „Lietuvis ir miškas“XXI Prigimtinės kultūros seminaro „Lietuvis ir miškas“ tikslas – filosofijos, geografijos, biologijos, antropologijos, mitologijos, istorijos, literatūros ir kitų mokslo sričių požiūriu išdiskutuoti, išgryninti žmogaus, vietos bendruomenių santykį su mišku. Suformuluotų išvadų pagrindu numatyta parengti paraišką šio santykio vertybei registruoti nacionaliniame nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade.6000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKuriančioji pasakos galiaProjektas „Kuriančioji pasakos galia“ apims tris veiklas – bus surengtas seminaras mokytojams, konkursas Lietuvos mokiniams, surengti pasakų renginiai. Rezultatas – mokytojai, edukatoriai pasaką pažins įvairiais aspektais, žinias perduos savo mokiniams. Mokinių sukurtos pasakos tai ne tik jų kūrybos skatinimas, naujas požiūris į pasaką, bet kartu tęsiamas pasakojamosios tautosakos žanras. Dalyviai pedagogai ir mokiniai, lektoriai iš visos Lietuvos. Viešinsime įstaigos socialiniuose tinkluose, partnerių puslapiuose.4000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis pleneras „Sodai – Himmeli“Tarptautinis sodų rišėjų pleneras, kuriame ketina dalyvauti 20 žymiausių Lietuvos ir kaimyninių šalių rišėjų, pasibaigs mėnesio trukmės sodų paroda. Po parodos vyks aukcionas, o jo metu gauti pinigai bus pervesti į Ukrainai paramą teikiančios organizacijos – VšĮ „Stiprūs kartu“ sąskaitą. Parodoje ir aukcione dalyvaus ne tik plenero dalyviai, bet ir asociacijos „Dangaus sodai“ nariai.4230.00
Baltijos griaustinisViešoji įstaigaŠiuolaikinės baltų kultūros festivalis MĖNUO JUODARAGIS XXIIIŠiuolaikinės baltų kultūros festivalis „Mėnuo Juodaragis XXIII“ – didžiausias ir įvairiausias savitų patirčių renginys, iš naujo atrandantis ir kuriantis
etninio paveldo reikšmes šiandieniniam gyvenimui. Tarptautinė 4 dienų šventė vyks paskutinį vasaros savaitgalį nuostabioje Dūburio ežero saloje Zarasų r. Lankytojų laukia įdomiausių Lietuvos ir užsienio muzikos kolektyvų pasirodymai, gausus tradicinių amatų ir kūrybos dirbtuvių miestelis, turininga žinių, kino, sporto, gamtos pažinimo, kraštotyros ir pramogų šventė visai šeimai.
28000.00
VšĮ „Saulės muzika“Viešoji įstaigaNaujos medžiagos sukūrimas edukaciniam portalui ltinstrumentai.ltProjektą sudaro dvi dalys. Pirma – edukacinės programos „Skambančios pilys ir keliaujantys muzikantai“ nufilmavimas. Ji skirta sudominti jaunimą senaisiais mūsų regiono bei pasaulio instrumentais. Antra projekto dalis – skaitmeninis 11 S.Petreikio folk kūrinių aranžuočių rinkinys. Kiekvienam kūriniui bus paruoštos natos 16 skirtingų instrumentų. Tai reikalinga tam, kad muziką studijuojantys moksleiviai galėtų kūrinius mokintis tiek individualiai, tiek ir susibūrę į grupes. Visa medžiaga bus prieinama edukaciniame portale ltinstrumentai.lt15000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKunigo Vincento Dumčiaus užrašytų sūduvių dainų leidybaRengiamasi parengti ir išleisti kunigo Vincento Dumčiaus XX a. pr. Sūduvoje užrašytų dainų su melodijomis rinktinę, taip pat atviros prieigos duomenų bazėje paskelbti visą skaitmeninę V. Dumčiaus užrašytos tautosakos kolekciją. Abi publikacijos pristato vienalaikės lokalinės dainų tradicijos vaizdą, kuriame susipynė autentiška žodinė tradicija ir tarp žmonių raštu plitusi pasaulietinė ir religinio turinio dainuojamoji poezija. Publikacijų sudarytojos: Jurgita Ūsaitytė, Eligija Garšvienė, Andželika Jakubynienė.5500.00
SamanukėsViešoji įstaigaDzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ 2023IV Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“, skiriamas S. Gedai – tai galimybė ne tik daugiau sužinoti apie šią asmenybę bei jos kūrybą, bet ir per patirtį pažinti Dzūkijos krašto istoriją, tradicijas, kraštovaizdį ir gamtą, prisiliesti prie Dzūkijos istorijos ir kultūros, išmėginti save tradiciniuose amatuose, žygiuose, padainuoti ir pašokti dzūkiškai, pamatyti ypatingų spektaklių, parodų, iš naujo jaukintis dzūkavimą, rasti įkvėpimą kurti dzūkų kultūros pagrindu. Susitinkame Veisiejų krašte liepos 13–16 d.!28480.00
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAtviros kūrybinės dirbtuvės „Etnosodas“ IVProjekto tikslas – įgyvendinti šiuolaikiniam miestiečiui palankų edukacinių dirbtuvių modelį, kuris skatintų pažinti, vertinti ir integruoti etninę kultūrą į savo kasdieninį gyvenimą. Kūrybinės dirbtuvės sumanytos kaip atvira, įtraukianti, bet neįpareigojanti erdvė, kurioje vykstantys užsiėmimai būtų tinkami ir patrauklūs įvairioms amžiaus grupėms. Numatytos 3 dirbtuvių kryptys: lietuvių liaudies dainų, šokių ir tautodailės mokymai.5700.00
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEtninės kultūros paveldas XXI a.: tyrimai ir interpretacijosProjekto tikslas – šešiuose periodinio leidinio BŪDAS numeriuose pristatyti etninės kultūros reiškinius, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertybes. Leidinio tikslas – stiprinti kultūrinę atmintį, supažindinti tiek su savosios kultūros tradicijomis, tiek su įvairialypiais kultūriniais kontekstais, padedančiais jas suprasti ir įvertinti; atskleisti, kokiomis formomis etninės kultūros reiškiniai gyvuoja ir kaip jie yra įprasminami XXI amžiuje. Leidžiamas Vilniuje, skaitomas Lietuvoje ir pasaulio lietuvių.15000.00
ByTikZyz folkloro studijaAsociacijaDRAM BAM BURTAI tradicinės ir elektroninės muzikos remiksavimas, skaitmeniniai įrašai„Dram bam burtai“ – mistiškas, tradicinės ir elektroninės muzikos albumas. Tikslas išplėsti etnokultūrinio turinio įvairovę sukuriant 8 muzikinių kompozicijų skaitmeninį albumą. Kompozicijų autorius elektroninės muzikos kūrėjas, prodiuseris, grupės „Happyendless“ narys Marius Narbutis, bendraautorė tradicinės muzikos atlikėja smuikininkės Edita Gumauskaitė, šiuolaikinės muzikos atlikėjai: gitaristas Mantas Zigmantas, bei būgnininkas Šaras Kvaraciejus. Albumas bus platinamas muzikos klausymo platformose: Pakartok.lt, Spotify, Youtube ir t. t.4900.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVaikų tautosaka: dainelės apie paukščiusParengti ir išleisti leidinį, skirtą supažindinti tėvus ir vaikus su lietuvių folkloru. Leidinys pristatytų nestilizuotą folklorą, atliekamą šiuolaikinių vaikų ir paauglių bei būtų patraukliai iliustruotas.7200.00
ByTikZyz folkloro studijaAsociacija„FOLK LT“ VII TARPTAUTINIS TRADICINĖS MUZIKOS IR ŠOKIŲ FESTIVALISKasmet vykstantis jau VII–asis tarptautinis tradicinių šokių ir muzikos festivalis „FOLK LT“. Tai projektas, kuriame dalyvauja tradicinės muzikos atlikėjai ir šokių mokytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Festivalyje vyksta etnokultūrinio turinio sklaida – patiriant etninę kultūrą per savo patirtį – dalyvaujant, o ne stebint. Tai trijų dienų aktyvios veiklos po atviru dangumi šokių aikštelėje Rakonių miške, Vilniaus rajone. Festivalio veiklose yra praktiniai mokymai šokėjams ir muzikantams, diskusija, šokių konkursai, naktišokiai.6000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai 2023“Nuo 1973 m. kasmet paskutinę gegužės savaitę vykstantis festivalis yra tapęs metų švente ir pagrindiniu renginiu, atspindinčiu Lietuvos muzikinio folkloro ir kitų etninės kultūros reiškinių gyvavimą. Metiniais folkloro atlaidais vadinamas festivalis telkia folkloro ansamblius, tradicines kapelas, kitus atlikėjus, visą tradicinę kultūrą branginančią bendruomenę. 4–6 dienas trunkantys renginiai suburia per 1,5 tūkst. atlikėjų – Vilniaus, Lietuvos etnografinių regionų, užsienio kolektyvų narių – ir per 20 tūkst. žiūrovų. Daugiau www.ssk.lt20000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLeidinys „Etninės kultūros pažinimo maršrutas“ VilniujeProjekto tikslas – parengti ir išleisti etninės kultūros pažinimui skirtą leidinį – gidą, leidžiantį šiuolaikiškai ir interaktyviai pažinti Lietuvos etninę kultūrą Vilniaus mieste. Maršrutas orientuotas į kultūriniu turizmu besidominčius vietos bei užsienio turistus. „Etninės kultūros pažinimo maršrutas“ skatins atvykstamąjį kultūrinį turizmą Lietuvoje, leis šiuolaikiškai ir patraukliai pažinti etninę kultūrą. Projekto vykdytojas – Vilniaus etninės kultūros centras.5280.00
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaXVIII tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovo varpai“„Pokrovo varpai“ – tęstinis, nuo 2004 m. vykstantis, Lietuvos ir užsienio šalių muzikos kritikų, menotyrininkų ir liaudies muzikos mylėtojų pripažinimą bei aukštą įvertinimą pelnęs tarptautinis folkloro festivalis. Programoje – dalyvių koncertai, UNESCO saugomų perlų – Dniepropetrovsko apskrities Ukrainiečių kazokų dainos, Lietuviškos sutartinės ir gruzinų tradicinės polifoninės muzikos koncertai, liaudies šokio vakarai, mokslinė konferencija, meistriškumo pamokos ir tradicinio dainavimo laboratorija.10000.00
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2023“Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2023“ ugdo jaunuosius folkloro atlikėjus – dainininkus, muzikantus, pasakotojus nuo 3 iki 19 metų, padeda atrasti gabius vaikus didmiesčiuose ir atokiausiuose Lietuvos vietose. Rengiamas trimis ratais: vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu, kurie vyks Panevėžyje, Molėtuose, Lazdijuose, Prienuose, Klaipėdoje, Telšiuose, Kaune, laureatų koncertas – Vilniuje. Konkursas prisideda prie folkloro sklaidos tarp vaikų ir jaunimo, kultūros paveldo tradicijų išsaugojimo.15000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos „Adomui be Ievos rojuj buvo liūdna“ (sud. Martynas Vingrys, iliustratorius Marius Jonutis) išleidimasSakmių knygoje „Adomui rojuj be Ievos buvo liūdna“ bus surinktos ir publikuojamos iki šiol mažai težinomos etiologinės sakmės, labiau priskirtinos suaugusiųjų ausiai, nors kaime ypač mėgtos piemenų ir pusbernių. Tokio pobūdžio medžiaga ne tik patraukli jaunimui, bet ir geras šaltinis mūsų tautos psichologiniams ypatumams pažinti. Panašią mintį yra pateikęs ir Jonas Balys 1937 m. pasirodžiusioje knygelėje „Lietuvių sąmojus“:
Sudarytojai Martynas Vingrys ir Gytis Vaškelis, iliustracijos Marius Jonutis, Adaptacija – Danutė Kalinauskaitė.
8550.00
Asociacija „Pikuolis“AsociacijaEtninės kultūros programa festivalyje „Kilkim žaibu XXIII“Festivalio „Kilkim žaibu“ 2022 m. organizavimas buvo labai sudėtingas dėl naujos renginio vietos ir nepalankių oro sąlygų (buvo rekordiniai lietūs).
Pradėdami 2023 metų festivalį esame geriau susipažinę su nauja renginio teritorija. Festivalio vieta įkvepia, o nauji žmoniški resursai prisideda prie festivalio etninės kultūros programos plėtimo ir puoselėjimo. Tikime, kad suorganizuosime kokybišką aukšto lygio alternatyvios muzikos renginį, o etninė renginio dalis suteiks festivaliui dar daugiau „namų jausmo“ ir unikalumo.
15000.00

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
UAB Tag of JoyUždaroji akcinė bendrovėNuotykinio kompiuterinio žaidimo koncepcijos vystymasKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Nuotykinio kompiuterinio žaidimo pradinės koncepcijos vystymas. Projekto metu bus kuriamas žaidimo scenarijus, pirmosios scenos, veikėjai – visi pagrindiniai elementai, reikalingi projektui pristatyti ir ieškoti finansavimo šaltinių bei projekto partnerių.
VšĮ „Medžiagotyra“Viešoji įstaigaBiologiškai skaidžių pakuočių iš dumblių pagrindu sukurtos medžiagos viešinimas, įvedimas į rinkas, populiarinimas Lietuvoje ir užsienyjeKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projektas skirtas viešinti ir populiarinti biologiškai skaidžias pakuotes iš dumblių pagrindu sukurtos medžiagos Lietuvos ir užsienio rinkose bei atkreipti dėmesį į šiandieninę vienkartinių pakuočių atliekų problemą. Įgyvendintas viešinimo planas padės tikslingai pozicionuoti startuolio kuriamą produktą, sukurs pridėtinę gaminio vertę, edukuos visuomenę apie gamtoje natūraliai suyrančias sintetinių medžiagų alternatyvas ir įkvėps domėtis bei rinktis aplinkai draugiškesnius gaminius.
MB „Reklamos planas“Mažoji bendrijaKnygnešiaiKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Tikslas sukurti demonstracinę žaidimo „Knygnešiai“ versiją, ją nemokamai talpinti internete ir pristatyti mokykloms, kaip papildomą edukacinę priemonę. Taip pat auginti prasmingų Lietuvos istorijai ir kultūrai žaidimų tendenciją. Siekiama sukurti žaidimą ir pristatyti bent 10 Lietuvos mokyklų. Pagrindiniai dalyviai – Rytis Jadzevičius, Ieva Mikalajūnaitė, Jevgenij Bogdanov, Tomas Lysionok, Domantas Valiulis, Evaldas Dzimanavičius, Antanina Duz, Sergėjus Koznovas, Aleksandras Levoshin. Projekto įgyvendinimo vieta A. Goštauto g. 8, Vilnius.
PasakViešoji įstaigaRemote Player atnaujinimasKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projektu siekiama atnaujinti garsiniams pasivaikščiojimams kurti skirtą platformą „Remote Player“, paverčiant ją universalesniu įrankiu, leidžiančiu per atstumą valdyti įvairų medijų turinį ir tinkamu instaliacijoms, parodoms bei turizmo sektoriui.
Structurum, MBMažoji bendrijaKultūros DokasKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Stiprinti lojalumą kultūros laukui, skatinant ryšius tarp kultūros operatorių bei vartotojų. Siekiamas rezultatas: Produktas, kurio dėka kultūros institucijos lengviau pažįsta savo auditorijas bei produkto pagalba mezga ryšius su jais, o lankytojai jaučiasi įsitraukę, motyvuoti bei įvertinti dalyvauti kultūriniuose įvykiuose. Projekto autoriai: • Gytis – Projekto vadovas; • Rūta – Projekto koordinatorė; • Ugnė – Komunikacija; • Andrius Simanavičius – IT sprendimai; Projekto įgyvendinimo vieta Lietuva, Estija.
UAB Tag of JoyUždaroji akcinė bendrovėNaratyvinio nuotykių žanro žaidimo „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ vertimas į lietuvių kalbą ir sklaida Lietuvos auditorijaiKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Šiuo projektu planuojama jau sukurto žaidimo „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ tekstus išversti į lietuvių kalbą. Pamačius susidomėjimą žaidimu Lietuvoje, šiuo projektu siekiama, jog produktas būtų lengvai žaidžiamas dar platesnei lietuviškai kalbančiai auditorijai.
Meniniai tyrimaiUždaroji akcinė bendrovėŽmogus–linksmalazdė: žmogaus judesiais valdoma sistema scenos menų robotikaiKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projektas leis išvystyti ir rinkai pristatyti kultūros inovaciją, t.y. aukštą ekonominę vertę kuriantį gravitacinio dizaino technologiją ir produktą – žmogaus kūno judesių fiksavimo ir atkartojimo robotiniais įrenginiais sistemą. Produktas turi didelį pritaikymo potencialą scenos menų srityje. Projektas bus įgyvendinamas su 4 partneriais.
UAB „Julijos namai“Uždaroji akcinė bendrovėKultūros startuolio „Slapta meilė“ vystymas ir plėtra į Lenkijos rinkasKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projekto metu bus toliau vystomas kūrybinių industrijų produktas – kultūros startuolis „Slapta meilė“ – papildant jį naujais objektais, įgyvendinant plėtrą į Lenkijos rinką, sklaidą per dizaino platformą www.slaptameile.lt bei gamybos partnerių pardavimo kanalus. Startuoliu siekiama sukurti gerąją praktiką reikšmingų istorinių ir kultūrinių įvykių įveiklinimui per modernias išraiškos formas. Startuolį kuria dizainerė, tarpdisciplininė menininkė Julija Janus su komanda.
StructurumMažoji bendrijaNešiojamas muzikos sintezatorius (II)Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1MÕNAI – išskirtinio dizaino nešiojamas muzikos sintezatorius, leidžiantis kurti, atlikti ir įrašyti muziką bet kur ir bet kada. Neribotos tembrų ir ritmų galimybės. Sukurta VOID9.

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaKompetencijų KKI srityje ugdymas ir kėlimas. Lietuvos kultūros produktų eksporto galimybių pristatymasTarptatutinės WFIMC ir ISPA muzikos konferencija suburs viso pasaulio muzikos profesionalų bendruomenę.
Dalyvaujant joje siekiama ne tik kelti darbuotojų profesinę kompetenciją bet ir bendradarbiavimo su užsienio partneriais, skatinti Lietuvos muzikos atlikėjų bei kolektyvų koncertinę veiklą užsienyje. Taip pat siekiama bendros veiklos kartu dalyvaujant ES (ir ne tik) remiamuose projektuose. Pristatyti Lietuvos sukurtas ir taikomas inovacijas, didinti Lietuvos kultūrinių produktų ir paslaugų eksportą į ES ir kitas svarbias rinkas.
7000.00
VšĮ UPĖ MediaViešoji įstaigaBLON x A MAZE.BLON x A MAZE organizuoja BLON festivalis kartu su garsiausiu Europoje žaismingų medijų ir art–House žaidimų festivaliu A MAZE (Berlynas) ir jo kuratoriumi Thorsten S. Wiedemann. Šis renginių ciklas numatytas 2023 m. rugsėjo 7–10 d. Klaipėdoje. Juo siekiame sukurti naujos kartos medijų tinklaveikos projektą, pilnai atitinkantį besivystančių kūrybinių industrijų poreikius tinklaveikai, eksperimentavimui, kūrybai ir įkvėpimui.18000.00
Viešoji įstaiga „Menų vartai“Viešoji įstaigaŠiuolaikinio meno kūrėjų pristatymas „Liste“ meno mugėjeSiekiant kryptingos Lietuvos kultūros sklaidos ir prestižo auginimo, „Vartai“ 2023 m. „Liste“ mugėje Bazelyje, Šveicarijoje, siekia pristatyti jungtinę jaunosios kartos kūrėjų Godos Palekaitės ir Monikos Radžiūnaitės ekspoziciją. Joje, pasitelkiant skirtingas medijas (video, skulptūrą ir tapybą), kritiškai peržiūrimos viduramžių tradicijos ir ikonografija. Dalyvavimas šioje mugėje reikšmingai prisidėtų prie Lietuvos vardo ir pristatomų menininkių žinomumo didinimo tarptautiniame meno profesionalų lauke ir karjeros galimybių.18000.00
AV17Viešoji įstaigaDalyvavimas tarptautinėje meno mugėje Niujorke2023 m. gegužės mėn. galerija (AV17) antrą kartą dalyvaus tarptautinėje meno mugėje VOLTA NY, Niujorke (JAV), kur pristatys Lietuvos šiuolaikinio skulptoriaus Mindaugo Junčio kūrybą. Mugėje bus eksponuojami specifiškai Amerikos meno rinkai atrinkti kūriniai, kurie atlieps menininko kūrybą bei formuos Lietuvos šiuolaikinės skulptūros identitetą tarptautiniu mastu.14000.00
Mobili GalerijaViešoji įstaigaDalyvavimas tarptautinėje meno mugėje Art Dubai 2023Jaunosios kartos Lietuvos menininkų kūrybą reprezentuojančios galerijos „The Rooster Gallery“ dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje „Art Dubai 2023“, pristatant menininko Vytauto Kumžos ekspoziciją „Fields of Vision“.19200.00
Arkos dailės galerijaViešoji įstaigaTinklaveikos programa ir dalyvavimas meno mugėseGalerija „Arka“ įgyvendina taptautinio mobilumo, tinklaveikos ir dalyvavimo meno mugėse programą 2023 m., sudarydama sąlygas su galerija bendradarbiaujantiems menininkams būti pristatytiems užsienio rinkose.12000.00
Lietuvos Džiazo FederacijaAsociacijaLietuvos džiazo sklaida ir tinklaveika tarptautinėje rinkojeProjektu „Lietuvos džiazo sklaida ir tinklaveika tarptautinėje rinkoje“ Lietuvos džiazo federacija įgyvendina atlikėjų integraciją į tarptautinę muzikos rinką mezgant tvarias partnerystes su užsienio organizacijomis. Aprėpiamas dalyvavimas tinklaveikos platformose, mugėse, vitrinų festivaliuose, edukaciniai projektai, konferencijos ir seminarai apie verslumą muzikoje Lietuvoje bei užsienyje.10000.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaKauno kultūros mugė 2023Kauno kultūros mugė – KMN Kultūros infocentro organizuojamas renginys, kuriuo skatinama kultūros atstovų ir visuomenės bendrystė. Rugsėjo 1–3 d. Vienybės aikštėje bus įrengtas paviljonas, kuriame po vienu stogu susiburs per 30 kultūros organizacijų ir iniciatyvų, kurios supažindins lankytojus su savo veiklomis, naujo sezono planais bei kvies įsigyti įvairių kultūros paslaugų ir produktų. Taip pat vyks scenos programa ir kultūros operatorių vizitų iš kitų Lietuvos miestų programa.18300.00
EditorialViešoji įstaiga„Editorial“ projektų erdvės dalyvavimas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „Material“ Meksiko miestePirmasis „Editorial“ erdvės dalyvavimas meno mugėje – „Material“ mugėje Meksiko mieste – pristatant trijų jaunosios kartos lietuvių kilmės bei tarptautinių menininkių darbus. Mugėje bus pristatyti Anastasios Sosunovos, Vikos Prokopavičiūtės bei Annos Reutinger nauji kūriniai. Šis prisistatymas atvers ne tik naujas rinkas Lietuvos menininkams bei organizacijoms, tačiau ir prisidės prie hibridinio „Editorial“ veiklos modelio kūrimo.12000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaMuzikos inovacijų Lietuvoje ir Šiaurės/Baltijos šalių regione plėtros skatinimasProjekto tikslas – užtikrinti Lietuvos ir Šiaurės / Baltijos regiono šalių muzikos industrijų ekosistemos pasirengimą technologijų lemiamai kaitai, susijusiai su dirbtinio intelekto ir metavisatos (susietos virtualios realybės) technologijų plėtra. Vykdant projektą, bus suorganizuotas tarptautinis muzikos inovacijoms skirtas forumas Vilniuje ir tarptautinės kūrybinės laboratorijos, kurių metu bus eksperimentuojama su DI ir metavisatos technologijomis kūrybiniuose kontekstuose. Projekto sklaidą užtikrins internetinė tinklaveikos platforma.18000.00
Galerija „Kontūras“Viešoji įstaigaDalyvavimas Art Brussels meno mugėje„Contour Art Gallery“ dalyvaus šiuolaikinio meno mugėje Art Brussels (BE), kur prisatys trijų šiuolaikinio meno kūrėjų Laisvydės Šalčiūtės, Monikos Žaltauskaitės–Grašienės ir Laimos Oržekauskienės kūrybą. Pasirodymu prestižinėje mugėje siekiama plėsti ir stiprinti kontaktų tinklą, suteikti didesnes kūrybos sklaidos galimybes stiprioms šiuolaikinio Lietuvos meno atstovėms moterims, taip prisidedant prie jų karjeros galimybių, konkurencingumo augimo ir įsiliejimo į tarptautinę meno rinką.16800.00
Kultūrinės ir organizacinės idėjosViešoji įstaigaLietuvos–Japonijos kultūros ir kūrybinių industrijų tinklaveika „Creative Lithuania 2023“Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) tinklaveika Japonijoje: susitikimai, konferencija. Įgyvendinama nuo 2017 metų, yra vienintelė tęstinė nepriklausoma Lietuvos kūrybiškumo pristatymo Japonijai iniciatyva.10000.00
Skaitmeninis PatefonasViešoji įstaigaKultūros produktas: Lietuva tarptautinės rinkos konteksteProjektu „Kultūros produktas: Lietuva tarptautinės rinkos kontekste“ siekiama įgyvendinti Lietuvos ir Danijos tarpkultūrinius mainus, kurių metu nekomercinio meno sektorius kviečiamas į vadybinių kompetencijų kėlimo kursus, kūrybines dirbtuves bei naujo džiazo produkto „Kemaca Kinetic feat. Vilnius JJAZZ ensemble“ pristatymą. Lietuvos kultūros specialistams atskleidžiami tinklaveikos principai bei galimybės, pristatomos sėkmės istorijos ir demonstruojama kaip teorinės meno rinkos žinios gali būti pritaikomos praktikoje.6000.00

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaXIII tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėjaPagrindinis Asamblėjos organizatorių tikslas – apjungti įvairias Lietuvos tautines bendruomenes, saugoti ir puoselėti autentiškas jų etninės kultūros raiškos formas, perteikti jas vaikams ir jaunimui, skatinant jų bendruomeniškumą, ugdyti norą pažinti istoriją, kultūrą bei tradicijas. Programoje – koncertai, meistriškumo kursai, vaikų konferencija, liaudies meistrų dirbtuvės ir mugė. Dalyviai – Lietuvos tautinių bendruomenių ir lietuvių vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvai, Lietuvos ir užsienio šalių suaugusiųjų ansambliai ir kt.10000.00
Lietuvos sakaliukų sąjungaAsociacijaMIRO FORO / MANO MIESTAS: Vilniaus romų bendruomenės įgalinimas per kūrybinę raiškąProjekto MIRO FORO / MANO MIESTAS tikslas – skatinti Vilniaus romų bendruomenės jaunuolius dalyvauti kūrybinėse veiklose, kurios įgalintų jų balsą kalbėti apie teisę į miestą, skatintų aktyvų įsitraukimą į bendruomenines iniciatyvas, atkreiptų visuomenės dėmesį į socialinę atskirtį patiriančio jaunimo problemas ir poreikius. Projektas padės lavinti Vilniaus romų jaunimo meninę saviraišką, įtrauks juos į aktyvią kultūrinę veiklą ir visuomeninį miesto gyvenimą.7000.00
Lietuvos neįgaliųjų draugijaAsociacijaVilties paukštė 2023Siekdama skatinti ir įgalinti meno mėgėjų su negalia dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, Lietuvos neįgalių draugija vykdys tęstinį projektą „Vilties paukštė 2023“. Ši neįgaliųjų muzikos kolektyvų šventė kasmet kviečia muzikos mylėtojus iš visų Lietuvos kampelių – joje aktyviai dalyvauja beveik visos draugijos asocijuotos narės (per 60 kolektyvų). „Vilties paukštė 2023“ bus organizuojami 6 atrankiniai turai skirtinguose Lietuvos miesteliuose ir finalinis koncertas pasirinktame mieste.6300.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaNegalios jungtys: nuo integracijos link inkliuzijosProjekto tikslas – kurti socialinius santykius, pagrįstus partnerystės principais bei skirtybių toleravimo filosofija, adresatas – neįgalieji, neįgaliųjų bendruomenės, jų šeimos nariai, ir su neįgaliaisiais dirbantys specialistai. Projekto veiklomis siekiama mažinti įvairią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę bei informacinę atskirtį, skatinti neįgaliųjų kūrybiškumą, lavinti meninius gebėjimus. Vienas svarbiausių uždavinių – neįgaliųjų veiklų, sukurtų darbų ir kūrybos proceso pristatymas visuomenei, bendrystės vakarai, diskusijos.5600.00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaIntymu. Kūryba sau ir saviesiems – egodokumentaiProjekto „Intymu. Kūryba sau ir saviesiems“ tikslas – Vilniaus ir Alytaus regionų jaunimui (16–29 m.) sudaryti galimybes įsitraukti į egodokumentų kultūrinės reikšmės ir vertės pažinimą, egodokumentų kaip kasdienybės (socialinės) istorijos šaltinio kūrimą ir asmens identiteto bei meninės saviraiškos galimybę bei atrasti, tyrinėti ir vienyti savo bendruomenę ir artimąją aplinką, pasitelkiant individualias kūrybines galias.7500.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaViskas prasideda nuo taško: Brailio raštas įkvepia prieinamumuiProjektu bus puoselėjama Brailio r. naudojimo kultūra, didinama regos negalią turinčiųjų informacinė ir kultūrinė įtrauktis, plėtojamas bendradarbiavimas su būsimuosius viešųjų erdvių kūrimo specialistus ugdančia įstaiga – Vilniaus dizaino kolegija, į ugdymo programas integruojant praktinius seminarus apie Brailio r. naudojimą įvairiose aplinkose ir vizualinį aplinkos prieinamumą.
Siekiant įgyvendinti Bibliotekų prieinamumo manifesto siekius, vizualinio aplinkos prieinamumo sprendimai bus kuriami Vilniaus m. savivaldybės centrinei bibliotekai.
8200.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejus kaip laboratorijaSukurtas bendradarbyste, empatija ir bendruomeniškumo poreikio patenkinimu grįstas tvarus bendrabūvis su Klaipėdoje gyvenančiomis jaunimo grupėmis. Sustiprintas emocinis ryšys su vieta, pasiūlant prasmingas ir naudingas laisvalaikio praleidimo alternatyvas. Kartu su menininkais sukurti edukaciniai užsiėmimai bei speciali erdvė paskatins bendruomeniškus susibūrimus ir socializaciją. Menas, kuris čia aktualizuojamas kaip tarpininkas dialogui kurti, paskatins muziejaus transformaciją iš pasyvios ir senove dvelkiančios vietos į idėjų inkubatorių.6000.00
Trakų Vokės dvaro sodybaViešoji įstaigaMeno receptasProjektas „Meno receptas“ nukreiptas į naują patirtį ir tikslą, kai parodos lankytoju ir kūrybinių dirbtuvių dalyviu tampa vyresnio amžiaus, ar negalią turintis asmuo.
Projekto vykdytojai–projektų vadovė, edukatorė Daiva Tuinylienė, parodų kuratorė Dovilė Dargė, kultūros paveldo specialistė Ieva Šiušaitė, meno terapeutė, dailininkė–keramikė Vida Juškaitė ir menininkai, kurie metų bėgyje surengs autorines parodas Trakų Vokės dvare. Projektas bus plačiai viešinamas dalykinių partnerių svetainėse.
4700.00
Lietuvos mėgėjų teatro sąjungaAsociacijaTrečiasis teatro pedagogo Gedimino Šimkaus atminimui skirtas menų festivalis – mėgėjų teatrų forumas „Gedimino 40“Menų festivalis 2023 m. birželio 16–18 d. vyks Klaipėdoje. Auklėtiniai prisimins talentingą pedagogą ir režisierių Gediminą Šimkų, Klaipėdos žiūrovai išvys įvairiausių teatro formų, kitų meno rūšių apraiškų, padės propaguoti mėgėjų teatrą, supažindins su įvairių sričių talentingų kūrėjų darbais iš visos Lietuvos. Mėgėjų teatrų forume dramos kolektyvų vadovai kels kvalifikaciją, dalinsis kūrybine patirtimi, išsakys rūpimus klausimus. Kūrybiniais darbais bus paminėtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetis.12200.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaInteraktyvios kūrybinės žmonių su negalia bendruomenės iniciatyvosLŽNS bendruomenės poreikius atliepiantys projektas skatins prieinamumą, profesionalaus meno ir kultūros atskirtį jaučiančioms visuomenės grupėms. Plėtojant kultūrinės – socialinės sanglaudos erdvę ir kultūros inovacija, mažinti visuomenės grupių atskirtį ir vystyti novatoriškas edukacines veiklas. Bendruomeniniai integratyvaus meno kūriniai, edukacinės programos ir metodikos įtakojančios pozityvius socialinius bei
kultūrinius pokyčius bus ir toliau talpinamos integratyvaus meno platformoje www.implietuva.org.
21500.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaDūzgynė pagal muziejųMuziejus dūzgia – sergantys Alzheimeriu ir jų artimieji, kartu su menininke I. Babilaite lankysis muziejaus etnografijos saugykloje, sužinos, kokios fotografijos parodos vyko muziejuje, šiuos apsilankymus lydės cianotipijos užsiėmimai . Klausos negalią turintys vaikai kartu su Rankų šešėlių teatro aktoriais A. Skalandyte bei E. Matulyte statys improvizaciją Vilniaus baziliskas. Vaikai, turintys regėjimo, klausos negalią dalyvaus istorijų pasakojimų dirbtuvėse. Jų kūrybiškumą žadins profesionali istorijų pasakotoja M. Varnauskaitė.8500.00
MB Greito gyvenimo lėti dalykaiMažoji bendrijaNeišgirsti balsai – kūrybinės rašymo dirbtuvės su nuteistaisiaisProjekto metu Pravieniškių ir Panevėžio pataisos namuose vyks kūrybinės rašymo bei skaitymo dirbtuvės nuteistiesiems ir nuteistosioms, o atrinktų tekstų ištraukos bus viešinamos Instagram paskyroje „Neišgirsti balsai“, siekiant artimiau supažindinti su literatūra, mažinti šios socialinės grupės atskirtį ir suteikti visuomenei galimybę susipažinti su kita nuteistųjų puse. Dirbtuvių vedėja – poetė, LRT žurnalistė Urtė Karalaitė.6000.00
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrasViešoji įstaigaGedimino laiškai lietuvių gestų kalbaProjektas „Gedimino laiškai lietuvių gestų kalba„ skirtas pamineti Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, kurčiųjų bendruomenei pristatant spektaklį „Gedimino laiškai„ (vaidina kurčiųjų teatro „Mimika„ aktoriai) ir edukacines paskaitas apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Gediminą ir Vilniaus miestą.
Projekto partnerės – kurčiųjų ugdymo įstaigos: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla.
6000.00
Liūdni slibinaiViešoji įstaigaDainuojamų gestų dirbtuvėsDAINUOJAMŲ GESTŲ DIRBTUVĖS – tai meninis–socialinis projektas, kurio pagrindinis siekis yra rasti kokybiškas gestų kalbos (judesių) ir dainuojamo teksto menines sąsajas ir bendras raiškos galimybes, bei įgalinti kurčiuosius prisidėti prie dainų kūrimo. Veiklos rezultatas – parengti šio proceso viešą projekto pristatymą visuomenei, atliekant dirbtuvių metu sukurtus kūrinius.14000.00
Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namaiViešoji įstaigaXX tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis TAI–AŠTarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis TAI–AŠ rengiamas kasmet nuo 2003 m., turi savo nuolatinį klausytoją ir skatina šio žanro vystymąsi. Per 19 veiklos metų festivalis sukūrė savo legendą ir kasmet siekia auginti dainuojamosios poezijos žanro entuziastų bendruomenę: koncertais Vilniuje ir regionuose pristatoma žanro įvairovė, profesionalių bardų kūryba, skatinamas tarpkultūrinis dialogas ir kartų bendrystė, kuriami nauji teminiai pasirodymai.13000.00
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaBendruomenės plius kultūros profesionalai: scenos meno sklaidos tinklas Lietuvos regionuoseSiekiant mažinti kultūrinę ir socialinę regionų atskirtį bei remiantis tarptautinių projektų patirtimis ir metodikomis, kuriamas profesionalaus scenos meno sklaidos regionuose tinklas, apimantis visas Lietuvos apskritis. Tinklo geografinė erdvė – miesteliai ar kaimiškos gyvenvietės, turintys mažiau nei 3000 gyventojų. Projekto sėkmė glūdi glaudžiame kultūros profesionalų ir pačios vietos bendruomenės bendradarbiavime.18000.00
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijaAsociacijaMetai su knygaProjekto „Metai su knyga“ tikslas – skatinti nuolatinį skaitymo kultūros vystymą, kūrybingų, kritiškai mąstančių, išsilavinusių, įvairaus amžiaus skaitytojų skaičiaus didėjimą. Projektą įgyvendina Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos aklųjų biblioteka, veiklos vyks visoje šalyje. Projekto metu vyks knygų klubų veiklos ir susitikimai su vaikų, paauglių, suaugusiųjų skaitymo ambasadoriais, literatūrinės edukacijos. Dalyviai: Sigutė Ach, Ilona Ežerinytė, Jurga Šeduikytė ir kt.14000.00
Nepatogus kinasViešoji įstaigaAudio festivalis „Banguoja“Audiofestivalis „Banguoja“ siekia telkti audio turinio kūrėjų bendruomenę, skatinti jos augimą populiarinant audio medija kaip saviraiškos priemonę, bei kelti audio kūrėjų bendruomenės Lietuvoje profesionalumą. Festivalio metu vyks perklausos, kuriose bus galima išgirsti tarptautinę audio dokumentikos programą išverstą į lietuvių kalbą, hibridinė konferencija skirta pradedantiesiems ir patyrusiems ausio turinio kūrėjams bei mentorystės programa.21000.00
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“AsociacijaMeno ir kultūros dienos „Bėgant iš tylos pasaulio...“Projektas skirtas stiprinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus kūrybingumą ir saviraišką, bei mažinti neįgaliųjų kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį įgalinant juos dalyvauti kūrybinėse veiklose. Projekto tikslinė grupė – šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų benruomenės nariai, meno ir kultūros atstovai. Pagrindinės projekto veiklos bus vykdomos Šventojoje, Palangoje ir Klaipėdoje. Informacija apie renginius platinama bendrijos ir partnerių facebook paskyrose, tinklalapyje.7500.00
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaiga„Krasnūcha“: pažinimo laboratorijaProjektas pakvies „Krasnūchos“ gyventojus geriau pažinti savo gyvenamąją vietą ir kurti naują, glaudesnį santykį su savo aplinka ir aplinkiniais. Edukacinių dirbtuvių, ekskursijų, patyriminių pasivaikščiojimų metu aiškinsimės čia gyvenančių žmonių patirtis, drauge dekonstruosime stereotipus, bei suteiksime balsą ir įrankius vietiniams gyventojams patiems pasakoti savo istorijas. Projektas stiprins šeimininkiškumo, atsakomybės už gyvenamąją aplinką ir aplinkinius jausmą, ugdys bendruomeniškumą, įsiklausymą į skirtingas nuomones ir patirtis.3880.00
Audialinės salosViešoji įstaigaRegėjimo fonasEdukacinis garso meno projektas „Regėjimo fonas“ yra VšĮ „Audialinės salos“ iniciatyva, skirta megzti kūrybinius mainus tarp aklųjų, silpnaregių ir kompozitorių, garso menininkų Lietuvoje.9520.00
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė bibliotekaBiudžetinė įstaiga„SuArtĖjimai– asmeniniam ir bendruomeniškam augimui“Per menines priemones: literatūros kūrinius suaugusiems, vaikų knygas, iliustracijas, multisensorines menines priemones vaikams ir šeimoms, švenčių meninės programos pristatymą, per kūrybinius metodus N. Vilnios bendruomenės ir įsikūrusių ukrainiečių, baltarusių – jautriausioms socialinėms grupėms: suaugusiems, pagyvenusiems žmonėms, šeimoms su spec. poreikių vaikais, ugdyti kultūrinių, socialinių ryšių svarbą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, saviraišką mažinant, socialinę bei kultūrinę atskirtį.8500.00
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrasViešoji įstaigaKurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2023)Projekto tikslas – kurčiųjų bendruomenei ir girdinčiai visuomenei pristatyti Lietuvos kurčiųjų menininkų darbus (Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpis), supažindinti su pasaulio ir Lietuvos kurčiųjų dailės istorija, paskatinti ja domėtis; kurčiųjų bendruomenės nariams parodyti Lietuvos regionų ir miestų kultūrinį savitumą.
Projekto partnerės: Akmenės rajono savivaldybės, Kaišiadorių rajono savivaldybės, Pasvalio Mariaus Katiliškio, Prienų Justino Marcinkevičiaus, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos.
7500.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaTeatrinės bendruomenės iniciatyvos: tarptautinis jubiliejinis XV ypatingų teatrų fetivalis ,,Begasas 2023''Įtaigia scenos meno forma didinti visuomenės susidomėjimą bei prieinamumą taip atskleidžiant visuomenei neįgaliųjų bendruomenės gebėjimus pilnavertiškai dalyvauti kultūriniame Lietuvos gyvenime. Bendru menininkų ir neįgaliųjų kūrybinio scenos meno rezultato pristatymu visuomenei skatinti abipusę integraciją, keisti neįgalaus žmogaus įvaizdį visuomenėje ir parodyti jo sugebėjimus bei norą dalyvauti ir kurti profesionalioje meninėje aplinkoje.18000.00
ArtotekaViešoji įstaiga„Kūrybos džiaugsmas 2023“ – kūrybiniai–edukaciniai užsiėmimai asmenims su negalia kartu su senjoraisSiekdama sumažinti kultūros paslaugų prieinamumo stygių vyresnio amžiaus ir negalią turintiems žmonėms bei sudaryti sąlygas jų įsitraukimui į meną, VšĮ „Artoteka“ vykdys tęstinį projektą „Kūrybos džiaugsmas 2023“ – kūrybiniai–edukaciniai užsiėmimai asmenims su negalia kartu su senjorais“. Projektą sudarys 9 etapai: kiekvienas etapas – tai 8 kūrybiniai–edukaciniai užsiėmimai senjorams, vedami profesionalių menininkų, Artotekoje, po kurių iš karto seka tie patys užsiėmimai kartu su senjorais neįgaliųjų organizacijose.15000.00

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: mažosios Lietuvos kultūros sostinės

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Isuomeninė organizacija Platelių bendruomenėAsociacijaPlateliai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023Projekto tikslas – telkti bendruomenę bendroms veikloms, apjungti vietos kolektyvus ir profesionalius atlikėjus, kitų bendruomenių narius, garsinti Platelių miestelio gamtos ir kultūros paveldą, diegti inovatyvias kūrybos formas, telkti bendroms veikloms įvairias socialines grupes. Per kalendorines, tradicines šventes, edukacijas, kūrybines dirbtuves, konferenciją pristatyti vietos bendruomenę ir Platelių krašto kultūrą bei tradicijas besidomintiems žmonėms iš visos Lietuvos.17700.00

Kvalifikacijos kėlimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ UžtaisasViešoji įstaigaKūrybiškumo pamokos parkeKūrybiškumo pamokos parke – tai antrus metus vyksiantis septynių mokymų ciklas, skirtas Vakarų regiono kultūros ir meno įstaigų darbuotojams. Įvairiose Palangos vietuose vykstančių pamokų metu dalyviai praktiškai nagrinės ir žadins savyje kūrybiškumą bei vaizduotę, gilinsis į aktualių problemų sprendimą, paslaugų kokybės gerinimą, auditorijos plėtrą, bendruomenių įtrakimą, kūrybinį progreso vertinimą. Mokymus ves profesionalūs kūrybininkai iš reklamos agentūrų NEW!, AdDrama, Caption, Milk ir kt.8000.00
Nepatogus kinasViešoji įstaigaVšĮ „Nepatogus kinas“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymaiSiekiant didinti VšĮ „Nepatogus kinas“ vystomų veiklų prieinamumą, stiprinti organizacijos darbuotojų kompetencijas ir užtikrinti tvarią strateginę plėtrą, 2023 m. numatoma įgyvendinti projektą „VšĮ „Nepatogus kinas“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai”, kurio metu organizacijos darbuotojai ir nariai dalyvaus Ekonominių tyrimų centro rengiamame kvalifikacijos kėlimo mokymų cikle.6000.00
Šiuolaikinio cirko asociacijaAsociacijaLietuvos šiuolaikinio cirko menininkų kvalifikacijos kėlimasŠiuolaikinio cirko menininkų kvalifikacijos kėlimas – projektas siekiantis padėti Lietuvos cirko menininkams stiprinti profesionalumą – ne tik kurti spektaklius, bet ir suprasti kaip veikia vadyba, kaip bendrauti su užsienio kolegomis dėl savo darbų pristatymo, kokie fondai gali padėti gauti finansavimą darbų pristatymui užsienyje (kelionėms), kokias kitas veiklas galima siūlyti šalia spektaklių kūrimo ir pristatymo veiklų. Cirko menininkai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose, kurie vyks Vilniuje, Menų spaustuvėje.3000.00
VšĮ „Kino pavasaris“Viešoji įstaigaVšĮ „Kino pavasaris“ darbuotojų vadybinės kvalifikacijos tobulinimas 2023 m.Siekiant sustiprinti VšĮ „Kino pavasaris“ vadovų bei darbuotojų vadybines kompetencijas bei didinti organizacijos verslumą, 2023 m. numatoma įgyvendinti projektą „VšĮ „Kino pavasaris“ darbuotojų vadybinės kvalifikacijos tobulinimas 2023 m.“, kurios metu 14 organizacijos darbuotojų dalyvaus derybų bei pardavimų įgūdžių gerinimo mokymuose ir stiprins savo kompetencijas šiose srityse.3200.00
Kauno apskrities viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSėkminga komunikacija partnerystėms vystyti2023 m. vasario–gruodžio mėn. Kauno apskrities viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Sėkminga komunikacija partnerystėms vystyti“, tobulinti KAVB bei Kauno regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijas komunikacijos srityje, siekiant efektyviau pritraukti potencialius rėmėjus bendrų regiono bibliotekų idėjų finansavimui bei šiuolaikiškam bibliotekų vystymui ir plėtojimui. Projekto veiklos bus viešinamos Kauno regiono bibliotekų informaciniuose kanaluose ir regioninėje spaudoje.4000.00
Lentvario kultūros rūmaiViešoji įstaigaVilniaus apskrities kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarų ir kūrybinių dirbtuvių ciklasLentvario kultūros rūmai, įgyvendindami projektą, ketina užtikrinti kokybišką kultūros darbuotojų vadybinės ir organizacinės kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę regione. Projekto metu bus organizuojamas 40 ak. val. seminarų–kūrybinių dirbtuvių ciklas, užsiėmimus ves patyrę lektoriai: Juris Belte, Romas Matulis, Sigita Petrovė bei Aistė Ptakauskė. Mokymai vyks 2023 m. kovo 1–22 d. Lentvario kultūros rūmuose. Daugiau informacijos ieškokite čia: www.facebook.com/lentvariokultura.3500.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Bibliotekų edukatorių vadybinių kompetencijų gerinimas pasakojimo metodais grįstų edukacijų plėtrai Panevėžio regione“Tai projektas, skirtas suteikti vadybinių žinių Penevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams, įgijusiems kompetencijų pagal Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtą ugdymo modelį ir pasakojimo metodais vykdantiems edukacijas viešosiose bibliotekose, siekiant gerinti pasakojimo edukacijų prieinamumą įv. amžiaus vartotojų grupėms Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų tinkle.7000.00
Prienų krašto muziejusBiudžetinė įstaigaPietų Lietuvos muziejų specialistų kūrybinių, komunikacinių, kompetencijų tobulinimas.Projekto tikslas – kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei prieinamumą visuomenei. Siekiamas rezultatas – muziejaus darbuotojų kompetencijų ugdymas bei kvalifikacijos tobulinimas, muziejų specialistų kultūrinių ir edukacinių, komunikacinių, projektinių, kompetencijų didinimas. Projekte dalyvaus pietų Lietuvos muziejų specialistai. Projektą viešinsime Prienų krašto muziejaus, partnerių, svetainėse. Bendrausime su žiniasklaidos priemonėmis rengsime informacinius pranešimus.6000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaAtviras muziejus: lankytojų patirčių gerinimasProjektu „Atviras muziejus: lankytojų patirčių gerinimas“ siekiama kurti muziejų ne tik kaip informacijos ir žinių apie Lietuvos istoriją erdvę, bet ir kaip atvirą, draugišką bei tolerantišką erdvę skirtingų išsilavinimų, įsitikinimų lankytojams ir bendruomenėms.
Projekto tikslas: tobulinti su lankytojais tiesiogiai dirbančių LNM darbuotojų (kasų darbuotojų, ekspozicinių salių konsultantų, edukatorių ir gidų) įgūdžius lankytojų aptarnavimo, efektyvios komunikacijos, bendravimo psichologijos, kūrybiškumo srityse.
8000.00

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
TeatronasAsociacija„circusnext“ Lietuvoje„Teatronas“ tapdamas vienu iš Europos šiuolaikinio cirko platformos „circusnext“ nariu prisideda prie Lietuvos šiuolaikinio cirko lauko vystymosi. Projekto eigoje bus sudaromos galimybės Lietuvos šiuolaikinio cirko kūrėjams pristatyti savo kūrybą ir didinti jų mobilumą, suteikti sceną jaunųjų Europos kūrėjų darbams, taip pat plėsti Lietuvos šiuolaikinio cirko profesionalų žinias, patirtį.2753.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaiga„Aerowaves“ LietuvojeŠokio tinklas AEROWAVES vienija šokio organizacijas iš trisdešimt trijų Europos šalių. Lietuvos šokio informacijos centras yra vienas iš tinklo partnerių ir programos vykdytojų, atstovaujantis LT šiuolaikinio šokio kūrėjus tinkle. Šios programos tikslas – suteikti išskirtinę choreografinę kalbą vystantiems jauniesiems choreografams didesnį tarptautinį matomumą, skatinti idėjų mainus. LŠIC dalyvavimas šiame tinkle užtikrina LT šokio kūrėjų pristatymą atrankos procese, supažindinas žiūrovus su ryškiausiais jaunosios kartos choreografais.9644.00
Saulės muzikaViešoji įstaigaFestivalis „Saulės muzika“Susibūrę į kūrybinę parnerystę Vilniaus mokytojų namų ir Sauliaus Petreikio kūrybinės komandos jau trečius metus rengia tarptautinį pasaulio muzikos festivalį „Saulės muzika“. Festivalio metu į Lietuvą atvyksta užsienio muzikos ekspertai, vyksta paskaitos muzikantams. Šių metų festivalis dedikuojamas muzikantams iš Švedijos, Suomijos, Airijos, Estijos, Latvijos bei Lietuvos. Tolygiai svabi festivalio dalis yra edukacijos vaikams ir meistriškumo pamokos su profesionaliais festivalio muzikantais.29745.00
Svingo rojusViešoji įstaiga„Swinging Europe Network #2 (SwingNet#2)“Kasmetinis tarptautinis svingo muzikos ir šokių festivalis „Swing Paradise“ penktąjį kartą kviečia į istorinį Vilniaus Vaidilos teatrą, kuriame profesionalūs džiazo muzikantai iš Lietuvos, Belgijos, Olandijos, JK suburs unikalų ir autentišką bigbendą, nukeliantį džiazo mėgėjus į XX a. ketvirtojo dešimtmečio svingo erą – autentiškos laikmečio ir originalios aranžuotės, speciali edukacinė ir džiazo šokių programa. Koncertas filmuojamas ir vėliau transliuojamas viešai. Projektu siekiama kokybiškai kelti ir reprezentuoti džiazo kultūrą Lietuvoje.6700.00
Menų FabrikasViešoji įstaiga„PPP (Power People Partnership) VILNIUS 2023“Power People Partnership (PPP) – tai tęstinis tarptautinis 4 metų didelio masto „Kūrybiškos Europos“ bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvauja 14 partnerių iš 11 Europos šalių (Vokietija, Didžioji Britanija, Danija, Italija, Ispanija, Portugalija, Kroatija, Rumunija, Čekija, Latvija ir Lietuva), skirtas šiuolaikinio šokio tarptautinės bendruomenės, naujų kūrybinių produktų kūrimo ir auditorijos plėtros, kultūrinių mainų, tarptautinio mobilumo ir kūrybinių profesinių įgūdžių ir kompetencijų kėlimui.29950.00
Vilniaus universitetasViešoji įstaiga„Identity on the Line“„Identity on the Line“ – didelio masto bendradarbiavimo projektas, apimantis 6 kultūros ir istorijos muziejus bei universitetą iš 7 Europos šalių. Lietuvoje vykdomo tyrimo metu siekiama ištirti ir vietinėje parodoje pristatyti Holokaustą išgyvenusių moterų bei į Lietuvą dėl priverstinės migracijos atvykusių moterų patirtis ir istorijas bei jų šeimose (ne)perduodamą trauminę atmintį. Ukrainoje vykdomo karo akivaizdoje paroda įgyja naują reikšmę atskleisdama šiandienos karo pabėgėlių moterų traumines patirtis.6840.00
Raudonos nosys Gydytojai klounaiAsociacija„ClowNex – Us“ – klounavimas jungia mus„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ kartu su RED NOSES INTERNATIONAL ir partnerėmis organizacijomis ROTE NASEN Doctorsclowns (Austrija), Pallapupas (Ispanija), Crveni Nosovi (Kroatija), Piros Orr (Vengrija), CliniClowns (Nyderlandai), Sairaalaklovnit (Suomija) dalyvauja tęstiniame Creative Europe finansuojame projekte „Clowning Connects Us – ClowNexus“. Projekto pagrindinis tikslas – remiantis klounados praktika, sukurti naujus formatus, kurie padės įgalinti žmones turinčius demensiją bei vaikus su autizmo spektro sutrikimais.9645.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaigaBendradarbiavimo projektas „The Big Pulse Dance Aliance“„Big Pulse Dance Alliance“ (BPDA) – bendradarbiavimo projektas, kuris vienija 12 pagrindinių tarptautinių šokio festivalių ir organizacijų Europoje. Šio projekto misija – auginti šokio sektoriaus ekonominį stabilumą ir atsparumą, atveriant menininkams naujas tarptautines platformas, ieškant talentų ir stiprinant lyderystę šokio srityje. Šio projekto partneriai, turintys didžiulę patirtį šiuolaikinių scenos menų srityje, per skirtingas projekto veiklas padeda spręsti problemas, su kuriomis susiduria festivaliai ir choreografai visoje Europoje.17550.00
Nacionalinis Kauno dramos teatrasBiudžetinė įstaiga„DECONFINING – išsilaisvinimas“Projekto „Deconfining“ tikslas yra paskatinti socialinę ir kultūrinę kaitą, naudojantis istorine galimybe postpandeminiame pasaulyje išsivaduoti iš vidinių ir išorinių apribojimų, senų mąstymo, kultūros ir kūrybos formų. Projektu siekiama užmegzti kultūrinį ir meninį bendradarbiavimą tarp Europos ir Afrikos žemynų, kultūros institucijų, auditorijų ir menininkų, kaip naujos transnacionalinės kultūros formą ir bendrų naujų galimybių paiešką. Projektas apims menines ir edukacines veiklas, auditorijų ir bendruomenių įtraukimą.13600.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaigaBendradarbiavimo projektas „Dance Well“„Dance Well“ – tarptautinis projektas, vienijantis 8 kultūros organizacijas iš 5 Europos šalių. Projekto misija – suvienyti Europos choreografų, menininkų, šokio organizacijų specialistų ir medicinos atstovų bendruomenę, pasižyminčią aukštomis kompetencijomis ir žiniomis neurologinių judėjimo sutrikimų (įskaitant ir Parkinsono ligą) problematikos srityje. Projekto metu, atliekant šokio praktikos ir kūrybinių procesų tyrimus, bus ieškoma naujų metodų, galinčių sukurti sąlygas judėjimo sutrikimų turinčių žmonių gyvenimo kokybei gerinti.8367.00
Kauno bienalėViešoji įstaiga„Magic Carpets“VšĮ „Kauno bienalė“ kartu su 14-a tarptautinių partnerių vykdo „Kūrybiškos Europos 2021-2027“ projektą „Magic Carpets“ (liet. „Stebuklingi kilimai“), kuris sukuria sąlygas bendradarbiauti kylantiems kuratoriams ir įvairių disciplinų menininkams, įgyvendinti rezidencijas, dirbant su vietos bendruomenėmis skirtingose Europos šalyse, sukurti naujus kūrinius, aktualizuojančius vietos specifiką ir didinančius kultūros prieinamumą.52880.00
Menų spaustuvėViešoji įstaigaBABEL – or The Art of Listening in Theatre for Young Audience (TYA)MENŲ SPAUSTUVĖ, bendradarbiaudama su 13 kitų Europos partnerių, įgyvendina 4 metus besitęsiantį projektą "BABEL or the Art of Listening in Theatre for Young Audiences". Projekto idėja gimė remiantis ilgalaike ASSITEJ International, tarptautinio vaikams ir jaunimui kuriančių tinklo narių, patirtimi ieškant universalios vaikams ir jaunimui suprantamos sceninės kalbos. Pagrindinis projekto dėmesys skiriamas bendradarbiavimui ir skirtingų kultūrų dialogui. Tarp projekto veiklų – Babelio aikštelės 16 festivalių metu, mokymai, tyrimas ir kt.8367.00
Menų FabrikasViešoji įstaiga„Europavox Vilnius 2023“EUROPAVOX – tai tęstinis tarptautinis 4 metų didelio masto „Kūrybiškos Europos“ bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvauja 7 šalys: Prancūzija, Austrija, Belgija, Italija, Kroatija, Rumunija ir Lietuva. Projekto misija – didinti Europos muzikinę įvairovę ir jos reputaciją. Juo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į originalią šiuolaikinę Europinę kūrybos įvairovę, skatinti skirtingų Europos šalių kultūrų pažinimą, o atlikėjams suteikti galimybę plėsti savo auditoriją ir užmegzti profesionalius tinklus už savo šalies ribų.18000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaiga„ECMA Pro“ECMA Pro projekto tikslas yra pakelti ECMA – Europos kamerinės muzikos akademiją (https://www.ecma-music.com/) į kitą lygmenį pridedant naujus formatus ir naujas veiklas. 12 partnerinių institucijų 9 Europos šalyse realizuos šį projektą nuo 2020 m. iki 2024 m. ECMA Pro projektas prisidės prie jaunų kamerinių ansamblių įgūdžių tobulinimo ir jų žinomumo didinimo ECMA sesijų, kuriose pasaulinį pripažinimą pelnę ECMA profesoriai dalinsis patirtimi, pagalba ir skleidžiant informaciją naujai sukurtose skaitmeninėse platformose.9840.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaigaBendradarbiavimo projektas „The Sphere"„The Sphere" – tai inovatyvus tarpdisciplininis kūrybinio tyrimo projektas, jungiantis kultūros, kūrybinių industrijų, socialinių, ekonomikos ir naujųjų technologijų sričių profesionalus, kurie bendradarbiaudami kuria tarptautinę, išmaniosiomis technologijomis pagrįstą kūrybinę-bendruomeninę web 3.0 platformą ir ja pagrįstą verslo modelį.11406.00
RupertasViešoji įstaigaTvari institucija (darbinis pavadinimas) tarptautinis simpoziumas ir tinklaveikaKultūros industrija susiduria su ekonominiais ir ekologiniais iššūkiais, pati būdama šios problemos dalimi. Rupert, kartu su LUMA ir E-Werk projekte „Tvari institucija“ analizuoja, kaip kultūros veiklas padaryti ekologiškai ir ekonomiškai tvaresnes, kokios yra galimos kūrybinės ir metodinės praktikos, mažinančios taršą ir didinančios sąmoningumą. Vilniuje 2023 m. balandį rengiamas simpoziumas suburs rezidencijas bei menininkų iniciatyvas informacijos mainams ir praktiniams eksperimentams, kels tvarumo kultūros institucijų veikloje klausimus.7650.00

Literatūra

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėAnne Applebaum knygos „Raudonasis badas. Stalino karas prieš Ukrainą“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti istorikės Anne Applebaum knygą „Raudonasis badas. Stalino karas prieš Ukrainą“. Tai nuodugni 1932–1933 m. Ukrainoje vykusio badmečio studija. Tikimasi, jog knyga užpildys lietuviškai prieinamos literatūros apie Holodomorą spragą ir paskatins vaisingas diskusijas apie Rusijos ir Ukrainos karo ištakas ir istorinę raidą. Knygą iš anglų k. vertė Jolita Parvickienė. Dizaineris Jokūbas Jacovskis. Knyga bus pristatoma renginiuose, spaudoje bei naujienų portaluose, parduodama visuose Lietuvos knygynuose.6000.00
SlinktysAsociacijaKaterynos Jehoruškinos knygos vaikams „Mano priverstinės atostogos“ leidyba ir sklaida„Slinktys“ išleis ukrainiečių rašytojos Katerynos Jehoruškinos knygą vaikams „Mano priverstinės atostogos“ (vertėja Donata Rinkevičienė). Autorės iliustruotoje knygoje, skirtoje 8–12 metų vaikams, dienoraščio principu iš vaiko perspektyvos pasakojama apie pirmąsias karo dienas Ukrainoje: lėktuvų antskrydžius, baimę, slėpimąsi, beprasidedantį badą, nerimą dėl artimųjų. Knyga skatina mąstyti apie pamatines vertybes – laisvę, pagarbą gyvybei, leidžia suprasti, ką išgyvena karo draskoma šalis.6000.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėRašytojo Rolando Rastausko kelionų esė knygos išleidimasEsė žanro pradininkas Lietuvoje, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rolandas Rastauskas, kurio rinktinės „Kitas pasaulis“, „Privati teritorija“ ir „Trečias tomas“ jau tapo eseistikos klasika, šįkart parengė kelionių esė knygą. „Rastausko kelionių tekstai pripažintini kaip reikšmingas šiuolaikinės lietuviškos tapatybės sandas, formavęs ir tebeformuojantis šiuolaikinės Lietuvos gyventojo savivoką globaliame ir atvirame pasaulyje.“ (dr. Jonas Dagys).8000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaJustino Žilinsko knygos „Kaukas Gugis ir sielų akmuo“ išleidimasJustinas Žilinskas „Kaukas Gugis ir sielų akmuo“, Aukso žuvys, 20235700.00
HUBRISMažoji bendrijaSigmundo Freudo „Nerimastis kultūroje“ parengimas ir leidyba„Nerimastis kultūroje“ – nedidelės apimties, bet vienu svarbiausių laikomas psichoanalizės tėvo Sigmundo Freudo veikalas. Ši knyga nagrinėja įtampą tarp individualios laisvės ir visuomenės individui keliamų lūkesčių ir reikalavimų. Šioje įtampoje atsiranda ir nerimo fenomenas. Kūrinį iš vokiečių kalbos išvertė filosofas Jokūbas Andrijauskas. Knyga bus pristatoma viešų pristatymų formatu Vilniuje, taip pat per viešinimo kampanijas kultūrinėje spaudoje ir socialinėje medijoje.3900.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos Janina Degutytė, „Taip skaudžiai purpuru žydi erškėtis“, serija „Gyvoji poezija“ su CD, išleidimasJanina Degutytė neabejotinai yra viena reikšmingiausių sovietmečio poečių. Jos lyrinis asmenis kalbėjimas 6
deš. pabaigoje (lozungų kontekste) skaitytojų buvo sutiktas itin palankai. Jos rinkiniai buvo persirašinėjami,
eilėraščiai mokami mintinai. Savo kūrybinį kelią pati Degutytė yra suvokusi kaip lėtą ėjimą į save, į tai, kas
svarbiausia, pridurdama, kad tai nebuvo nei lengva, nei paprasta. Taip per visą sovietmetį jos kūryba išliko
kaip unikalus moters poetės balsas. Knygos sudarytoja – dr. Giedrė Šmitienė.
6000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaDvitomio Martynas Liudvikas Rėza „Prutena“, vokiečių ir lietuvių kalbomis, parengimas ir išleidimasMartynas Liudvikas Rėza (1776–1840), Karaliaučiaus universiteto profesorius, lietuvių raštijoje žinomas kaip pirmasis Donelaičio kūrybos publikuotojas ir lietuvių liaudies dainų leidėjas. Paties Rėzos poetinė kūryba žinoma kur kas mažiau, nes jis kūrė vokiečių kalba. Iki šiol į lietuvių kalbą buvo išversta vos apie 10 eilėraščių.
Dabar abu Rėzos tomus yra išvertęs poetas A. A. Jonynas, ir rengiama pirmoji Rėzos poezijos publikacija.
Jos išleidimą sunku pervertinti, nes į mus lietuviškai prabyla Donelaičio amžininkas ir pirmasis leidėjas
10000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos Leonardas Gutauskas „Pelynais švytintis laikas“ išleidimasNacionalinės premijos laureato poeto, rašytojo, tapytojo Leonardo Gutausko eilėraščių rinktinė „Pelynais švytintis laikas“ yra pomirtinis jo poetinės kūrybos leidimas ir pirmoji jo poezijos rinktinė. Į ją atrinkti 1995–2021 m. sukurti ir atskiru leidiniu nepublikuoti eilėraščiai (jų iš viso 250), paimti iš autoriaus sudarytų ir nespėtų išleisti poezijos rinkinių. Leidinio sudarytoja, įvado autorė dr. Gintarė Bernotienė.3850.00
Phi knygosMažoji bendrijaJano Patočkos knygos „Platonas ir Europa“ parengimas ir leidyba„Platonas ir Europa“ vienas svarbiausių čekų filosofo Jano Patočkos veikalų, sudarytas pogrindyje skaitytų paskaitų pagrindu. Esminė Patočkos įžvalga apie Europą, kad tai nėra geografinėmis sienomis, politinėmis sąjungomis grįstas projektas. Europos projektas remiasi ne kuo kitu, o rūpesčiu siela, kylančiu iš noro gyventi tiesoje. Knygą iš čekų k. verčia Almis Grybauskas, redaguoja Ernesta Pauwels, spec. redaktorius – Dalius Jonkus.4720.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaAzar Nafisi literatūrinių memuarų „Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti ir išleisti Azar Nafisi memuarus „Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books“, siekiant supažindinti lietuvių skaitytoją su kritikų ir skaitytojų pripažinta autore, keliančia svarbius klausimus apie kultūros ir demokratijos santykius, žmogaus ir ypač moterų teises totalitariniuose režimuose ir literatūros ir meno reikšmę nuo represyvių režimų kenčiantiems individams. Informacija apie knygą bus platinama žiniasklaidoje, LAPAS socialiniuose tinkluose. Knyga bus platinama visoje Lietuvoje.6220.00
UAB „Alma littera“Uždaroji akcinė bendrovėVytautės Žilinskaitės apsakymų rinkinys „Seneliūkštis“Vytautė Žilinskaitė – viena svarbiausių literatūrinių pasakų ir apsakymų vaikams autorių, stipriai prisidėjusių prie literatūros vaikams prestižo augimo. Leidykla planuoja parengti ir išlesiti rašytojos vertingiausių apsakymų rinkinį, kurį sudarys vaikų literatūros ekspertas doc. dr. Kęstutis Urba. Rinkinį iliustruotų dailininkė Rasa Joni, jau sukūrusi iliustracijas V. Žilinskaitės pasakoms, kurios darbai vizualiai papildys ir atvers rašytojos kūrinių pasaulį. Leidykla įsipareigoja pristatyti leidinį jauniesiems skaitytojams ir visuomenei.5200.00
VšĮ „Vilniaus reviu“Viešoji įstaigaVilnius Review/vilniusreview.comvilniusreview. com – šiuolaikinės lietuvių literatūros interneto svetainė anglų kalba. Joje pateikiami naujausi lietuvių (ir lietuvių diasporos) prozos, poezijos, dramaturgijos, esė ir kt. kūriniai anglų kalba, publikuojami interviu su rašytojais, knygų recenzijos, kritiniai straipsniai. Kasmet parengiama ir išleidžiama popierinė reikšmingesnių metų publikacijų antologija.42100.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaHerkaus Kunčiaus romano „Šaltasis karas“ leidybaVykdant šį projektą bus išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojo Herkaus Kunčiaus romanas „Šaltasis karas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Herkus Kunčius, knygos dailininkas ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.6700.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaTado Zaronskio poezijos knygos „Ganėtinai trumpi periodai“ parengimas ir leidybaTado Zaronskio poezijos knyga „Ganėtinai trumpi periodai“, kurią 2023 m. pavasarį išleis asociacija „Bazilisko ambasada“ Lietuvos skaitytojus supažindins su įdomia jaunojo filosofo poezija. Autoriaus knyga, kuria tikimasi praturtinti Lietuvos šiuolaikinės literatūros lauką, bus pristatoma renginiuose įvairiuose Lietuvos miestuose, spaudoje, parduodama visuose šalies knygynuose.4000.00
Mokyklų tobulinimo centrasViešoji įstaigaLiteratūros festivalis vaikams „Nuotykiai tęsiasi“Literatūros festivalis vaikams „Nuotykiai tęsiasi“ – vienintelis 0–12 metų vaikams skirtas festivalis po atviru dangumi Lietuvoje. Nuostabiame Anykščių Dainuvos slėnyje vykstantis renginys siekia įvairiomis meno formomis (teatras, kinas, vizualieji menai) pristatyti šiuolaikinę vaikų literatūrą. Festivalio dėmesio centre – susitikimai ir kūrybinės dirbtuvės su vaikams skirtų knygų kūrėjais – rašytojais (-omis) ir iliustruotojais (-omis). Svarbi festivalio programos dalis – Anykščių miesto kultūrinės ir meninės bendruomenės atstovų rengiamos veiklos.15000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėSerhij Žadan poezijos rinktinės leidybaProjekto metu, pasitelkus profesionalų komandą bus išleista Serhijaus Žadano poezijos rinktinė. Vertėjai Vytas Dekšnys ir Antanas A. Jonynas, sudarytojas ir redaktorius Marius Burokas, įžangos autorė Marijana Kijanovska. Dizainą kurs Jurgis Griškevičius.
Knyga bus išleista 1000 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose, kai kuriuose prekybos centruose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje.
6850.00
GelmėsViešoji įstaigaJuhanio Puttseppio knygos „Delčia kaip aukso valtis“ vertimas ir leidybaJuhanio Püttseppo knyga paaugusiems vaikams „Delčia kaip aukso valtis“ (dail. Gundega Muzikante) vaiko akimis jautriai piešia, kaip 1944 m. estai nuo sovietų okupacijos valtimis bėgo per jūrą Švedijon. Estų vaikų literatūroje ši skaudi tema vaizduojama pirmą kartą, o Estijoje beveik nėra šeimos, kurios ji nebūtų palietusi. Todėl knygą noriai skaito ir suaugusieji. Ji šiemet pelnė net trejetą svarbiausių vaikų literatūros prizų, tarp jų ir Virumos, kuris jau tris dešimtmečius teikiamas vertingiausiems, Estijos istoriją atspindintiems kūriniams.2600.00
Terra publicaViešoji įstaigaJef Aerts knygos „De blauwe vleugels“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Jef Aerts knygą jauniesiems paaugliams „Mėlyni sparnai“ (orig. „De blauwe vleugels“). Autorius už kūrybą tris kartus apdovanotas „Zilveren Griffel“, jo knygos įtrauktos į „White Raven“ ir IBBY katalogus. Knygą iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė. Vertimas iš nyderlandų kalbos praturtina knygų vaikams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių. Per menišką grožinį tekstą vaikams siunčiama svarbi žinutė apie bendraamžius, turinčius fizinių ar psichinių negalių.4400.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaŠiaulių knygų mugė 2023: taika prasideda žodžiaisŠiaulių knygų mugė – vienintelis tokio pobūdžio renginys Šiaulių mieste ir didžiausias Šiaurės Lietuvoje. 2023 metų mugė dedikuota dialogui apie laisvę, nepriklausomybę literatūroje ir gyvenime tiek praeities, tiek ateities kontekstuose. Mugė bus vykdoma visą lapkričio mėnesį, sujungiant literatūrinę, kultūrinę ir edukacines dalis. Siekiama pristatyti gyventojams ir svečiams knygų leidybos, literatūros, kultūros ir meno aktualijas, vykdyti profesionalias edukacines veiklas.18370.00
Vox raraMažoji bendrijaFernandos Melchor romano „Paradais“ („Páradais“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti meksikiečių autorės Fernandos Melchor romano „Paradais“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos svarbiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. Knygą iš ispanų kalbos vers Eglė Naujokaitytė, tekstą redaguos Greta Ambrazaitė, knygos dizainu rūpinsis Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje. Bus suorganizuotas viešas knygos pristatymas.4590.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėVirginijos Kulvinskaitės apsakymų rinkinio sudarymas ir leidybaProjekto metu bus išleista antroji Virginijos Kulvinskaitės knyga, apsakymų rinkinys. Turinio ir kalbos redaktorė Aira Niauronytė, korektorė Rozita Znamenskaitė. Knygos dizainą kurs Lina Sasnauskaitė.
Knyga bus išleista 1200 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje. Bus rengiami knygos pristatymai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
3005.00
LASS respublikinis centrasViešoji įstaigaSparnuotoji negaliaBrailio raštas tiek Lietuvoje, tiek Vakarų šalyse tebelieka svarbiausia aklųjų ir silpnaregių raštingumo, kultūrinio identiteto sąlyga bei prielaida. Projektu „Sparnuotoji negalia“ siekiama gerinti neregių ir silpnaregių skaitomumo galimybes, palaikyti brailio rašto vartojimo tradiciją, ugdyti regėjimo negalią turinčių jaunųjų skaitytojų estetinę pajautą, mažinti šiuo raštu skaitančių žmonių informacinę ir kultūrinę atskirtį. Meniškai brandžios knygos apie negalios įveiką stiprina savęs pažinimą ir priėmimą.9226.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaItalo Calvino romano „Palomaras“ vertimas ir leidybaItalo Calvino (1923–1985) romanas „Palomaras“ – tai kūrybinis vieno iškiliausių italų rašytojų testamentas. Pristatydamas romaną autorius rašė, kad „Palomaro“ istoriją galima nusakyti dviem sakiniais: „Žmogus išeina ieškoti išminties. Ir vis dar yra kelyje.“6407.00
Rašytojų klubasViešoji įstaigaRenginių ciklas „Atradimai: knyga ir rašytojas“Bus surengta 30 literatūros renginių. Renginiuose dalyvaus įvairių kartų rašytojai su naujausiomis knygomis, literatūros kritikai, jaunieji rašytojai išleidę pirmąsias knygas, kiti menininkai. Bus prisiminti literatūros klasikai, jų kūryba. Renginiai vyks Rašytojų klube ir rajonų kultūros įstaigose. Apie renginius informuosime savo ir partnerių Facebook paskyrose, internetinėse svetainėse. Jeigu dėl pandemijos negalėsime rengti gyvai, renginiai bus virtualūs, kuriuos rodysime Rašytojų klubo Facebook paskyroje ir „YouTube“ socialiniame tinkle.14000.00
VšĮ Naujasis Židinys-AidaiViešoji įstaigaLiteratūros lauko transformacijos: naujosios lietuvių literatūros refleksija „Naujajame Židinyje-Aiduose“Projektas apima literatūros kritiką, apžvalgas ir profesionalius interviu su rašytojais žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“. Juo siekiama palaikyti betarpiškos literatūros kritikos ir refleksijos tradiciją, plačiają visuomenę supažindinti su lietuvių literatūros procesu, debiutuojančiais autoriais ir reikšmingiausiais kūriniais, taip pat – šį lietuvių literatūros procesą dokumentuoti.10100.00
Terra publicaViešoji įstaigaMarisha Rasi-Koskinen knygos „Auringon pimeä puoli“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Marisha Rasi-Koskinen knygą jauniesiems paaugliams „Tamsioji saulės pusė“ (orig. „Auringon pimeä puoli“). Suomijoje knyga pelnė tris apdovanojimus. Knygą iš suomių kalbos vertė Urtė Liepuoniūtė. Vertimas iš suomių kalbos praturtina knygų paaugliams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių.6000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaKristinos Tamulevičiūtės poezijos knygos „Iš tamsos ir vilties“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poetės Kristinos Tamulevičiūtės poezijos knyga „Iš tamsos ir vilties“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Kristina Tamulevičiūtė, knygos redaktorė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.4000.00
SofoklisUždaroji akcinė bendrovėAlice Walker knygos „Purpuro spalva“ vertimas ir leidybaProjektu „Alice Walker knygos „Purpuro spalva“ vertimas ir leidyba“ siekiama suteikti Lietuvos skaitytojams galimybę skaityti pasaulyje pripažintos ir įvertintos amerikiečių autorės kūrinį, susipažinti su šiuolaikiniais moterų parašytais kūriniais, paskatinti domėjimąsi įvairiais kultūriniais ir socialiniais reiškiniais. Projekto dalyviai: vertėja Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, redaktorė Rima Bertašavičiūtė. Leidinys bus platinamas visuose knygynų tinkluose ir interneto knygynuose, rengiami pristatymai.3000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaAntropologijos serija: Marcel Mauss „The Gift“ ir Mary Douglas „Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti ir išleisti antropologijos klasika tapusias knygas Marcel Mauss „The Gift“ ir Mary Douglas „Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo“. Tai pirmosios LAPAS antropologijos serijos, kuruojamos antropologijos profesionalų – dr. Kristinos Jonutytės, dr. Ievos Jusionytės bei dr. Arvydo Grišino, knygos. Siekiama skatinti diskusijas apie antropologinės žiūros svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Knygos platinamos visoje Lietuvoje.5580.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaLinos Itagaki, Mariaus Marcinkevičiaus ir Vytenės Saunoriūtės komikso „Prieš srovę“ išleidimasLina Itagaki, Vytenė Saunoriūtė, Marius Marcinkevičius komiksas „Prieš srovę“, Aukso žuvys, 20233550.00
Leidykla JOTEMAUždaroji akcinė bendrovėKnuto Hamsuno knygos „Markens Grøde“ vertimasLeidykla „Jotema“, įsikūrusi Kaune, planuoja išleisti norvegų klasiko K. Hamsuno romaną „Markens grøde“ („Auganti dirva“) (vertėja G. Rakauskaitė) 1 500 egz. tiražu. Projektas skirtas visiems lietuvių skaitytojams, viešinamas įvairiais reklamos kanalais spaudoje, naujienų portaluose, leidyklos svetainėje, socialiniuose tinkluose ir knygos pristatymo renginiais, socialiniuose tinkluose, literatūro renginiuose, kultūros, švietimo įstaigose, visoje Lietuvoje. Knyga pasiekiama visose Lietuvos knygų prekybos vietose ir bibliotekose.5300.00
Leidykla „Margi raštai“Uždaroji akcinė bendrovėF. W. J. Schelling Filosofijos darbų rinktinė ( Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie; System des transzendentalen Idealismus; Darstellung meines Systems der Philosophie) vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba1000 vnt. tiražu 25 autorinių lankų apimties išleista F. W. J. Schelling Filosofijos darbų rinktinė papildys „Filosofijos klasikos“ knygų seriją, prisidės prie pasaulinio filosofijos palikimo tolesnės lituanizacijos.7000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaSimono Bernoto poezijos knygos „Pasakų parkas“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poeto Simono Bernoto poezijos knyga „Pasakų parakas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Simonas Bernotas, Aidas Marčėnas, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.4000.00
„Baltų lankų“ leidybaUždaroji akcinė bendrovėVytauto Landsbergio ir Sergejaus Loznicos pokalbių knygos „Landsbergis“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas kokybiškai parengti ir Lietuvoje išspausdinti prof. Vytauto Landsbergio ir ukrainiečių režisieriaus Sergejaus Loznicos pokalbių knygą „Landsbergis“. Knyga itin aktuali šiandien, kai vyksta Rusijos karas prieš Ukrainą, kai laisvės ir valstybingumo klausimai vėl yra patys svarbiausi. Knygos sudarytojas – rašytojas ir redaktorius Arnas Ališauskas, vertėjas iš rusų k. – istorikas Nerijus Šepetys. Knyga bus platinama visoje Lietuvoje.6000.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaAisčio Žekevičiaus poezijos knygos „Atlaidžiai šypsosi bedugnė“ parengimas ir leidybaAntrasis žinomo jaunosios kartos poeto, vertėjo Aisčio Žekevičiaus eilėraščių rinkinys „Atlaidžiai šypsosi bedugnė“, kurį 2023 m. išleis asociacija „Bazilisko ambasada“, kvies ironiškai pažvelgti į XXI a. kasdienybę. Rinkinyje nagrinėjamos geismo, laiko ir atminties temos. Knygos dizainą sukurs menininkė Inga Staugaitė. Rinkinys bus pristatomas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje bei virtualioje erdvėje.3700.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaOlgos Tokarczuk romano „Empoziumas“ leidybaVykdant šį projektą bus į lietuvių kalbą išversta, išleista ir pristatyta žinomos šiuolaikinės lenkų rašytojos Olgos Tokarczuk knyga „Empoziumas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: autorė, autoriaus teisių atstovai, knygos dailininkas ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.
Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai.
8800.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaMarc Bloch knygos „Istoriko amatas“ vertimas ir leidybaMarc Bloch „Istoriko amatas“, vertėjas Dainius Gintalas, Aukso žuvys, 2023.5000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaCzesławo Miłoszo eseistikos knygos „Rusija“ vertimas ir leidybaNobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo knyga „Rusija“, parengta lenkų literatūrologės ir leidėjos Barbaros Toruńczyk, pasirodė 2010 metais, jau po rašytojo mirties. Ši knyga buvo pristatyta XXI amžiaus skaitytojams kaip Czesławo Miłoszo testamentinis perspėjimas. Visuomenė ją sutiko kaip savitą „Pavergto proto“ tęsinį. Knygoje tyrinėjamas „rusiškumo“ fenomenas, mėginama pažinti ir perprasti maištaujantį, kenčiantį ir prieš valdžios jėgą nuolat suklumpantį, prievartai nusilenkiantį „rusišką protą“.6000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaJono Meko „Raštų“ IV tomo parengimas ir leidybaJono Meko „Raštų“ ketvirtąjį tomą sudaro išskirtinai archyvinė medžiaga: dar niekada neskelbti ankstyvieji angliškai rašyti Jono Meko eilėraščiai, rankraščiuose likusios impresijos, pastabos, atsiminimų nuotrupos ir paties menininko darytos bei nuo jaunystės laikų rinktos jo portretines nuotraukos.6300.00
„Baltų lankų“ leidybaUždaroji akcinė bendrovėDamon Galgut romano „Pažadas“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas – kokybiškai parengti ir išspausdinti Damon Galgut romaną „Pažadas“ ir paruošti jo elektroninę versiją. Dalyviai: vertėja iš anglų k. Violeta Tauragienė, patyrę leidyklos darbuotojai: projekto vadovė vyr. redaktorė Saulina Kochanskaitė, kalbos redaktoriai, korektoriai,maketuotojai, dizaineriai. Išleidusi knygą Lietuvoje, leidykla ją pristatys ir viešins žniasklaidoje, įvairiuose literatūros ir kultūros leidiniuose bei laidose; rengs knygos pristatymo renginius; organizuos interviu su knygos autoriumi bei vertėja.7040.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPirmoji knyga. ProzaBus surengtas jau tradicija tapęs, literatūros ir kultūros laukui itin svarbus „Pirmosios knygos“ konkursas. Pateiktus pradedančių autorių rankraščius vertins ir laureatą išrinks 3 Rašytojų sąjungos valdybos patvirtinti vertinimo komisijos nariai. Bus profesionaliai parengta, išleista ir visuomenei pristatyta laureato prozos knyga. Pagrindiniai dalyviai: vertinimo komisija, atrinktos knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama knygynuose, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.4300.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaNorberto Černiausko knygos „Trys esė apie neįvykusią Lietuvos istoriją“ išleidimasNorbertas Černiauskas „Trys esė apie neįvykusią Lietuvos istoriją“, Aukso žuvys, 2023.6150.00
Rašytojų klubasViešoji įstaigaTęstinis renginių ciklas vaikų globos staigoms „Atverstos knygos puslapiai“Tęstinis renginių ciklas „Atverstos knygos puslapiai“ – 22-jų renginių ciklas, skirtas vaikų literatūros sklaidos skatinimui, vaikų kultūrinės ir kūrybinės edukacijos ugdymui. Projektą planuojama vykdyti skirtingų Lietuvos regionų: Alytaus, Skuodo, Telšių, Utenos, Zarasų, Elektrėnų, Kėdainių, Ignalinos, Anykščių ir kitose vaikų globos įstaigose. Projekte – susitikimai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, kuriuos ves profesionalūs rašytojai, kritikai, aktoriai siekiant ugdyti vaikų skaitymo kultūrą, lavinti vaikų kūrybiškumą.10000.00
Phi knygosMažoji bendrijaFilosofo Nigelo Warburtono knygos „Trumpa filosofijos istorija“ vertimas ir leidybaNigelo Warburtono „Trumpa filosofijos istorija“ – įvadas į filosofiją, skirtas 14–22 m. jaunimui, suteikiantis panoraminį Vakarų filosofijos vaizdą. Šis įvadas išsiskiria savo prieinamu, neakademiniu, lengvu, tačiau aiškiu ir įtraukiančiu stiliumi, gebančiu pristatyti esmines Vakarų filosofijos figūras ir perpasakoti jų idėjas.7440.00
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaFestivalis „Inkultūracija“Festivalis „Inkultūracija“ yra tradicinis renginys, skirtas knygai, literatūrai ir skaitytojui, vykstantis Klaipėdos regione. 2023 m. festivalis organizuojamas rugsėjo 25–30 d., programoje numatyta pristatyti aukštos meninės vertės aktualią šiuolaikinę literatūrą ir atskleisti jos raiškos formų įvairovę, stiprinti visuomenės kokybiško skaitymo, literatūros pasirinkimo, kritinio mąstymo, teksto interpretavimo gebėjimus, sukurti Klaipėdos regiono gyventojams ir svečiams literatūros ir kultūros šventę.15750.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaInger Christensen poezijos knygos „Tai“ parengimas ir leidyba2023 m. asociacija „Bazilisko ambasada“ išleis pirmąjį Lietuvoje danų poezijos vertimą – moderniosios poezijos klasikės, eksperimentatorės Inger Christensen eilėraščių rinkinį „Tai“, kurį iš danų kalbos išvertė jaunosios kartos poetas Dovydas Grajauskas. Knyga bus pristatoma skirtinguose Lietuvos miestuose bei virtualioje erdvėje.4200.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaRamutės Skučaitės poezijos knygos „Kas ateina tom pėdutėm?“ leidybaVykdant šį projektą bus profesionaliai parengta, išleista ir pristatyta Ramutės Skučaitės ir Jūratės Račinskaitės knyga vaikams „Kas ateina tom pėdutėm?“. Pagrindiniai projekto dalyviai: knygos autorė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai.8000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaUnės Kaunaitės knygos „2084“ leidybaVykdant šį projektą į lietuvių kalbą bus išverstas, išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojos Unės Kaunaitės romanas „2084“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Unė Kaunaitė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.5000.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaGrožinės literatūros prieinamumo didinimas įprasto spausdinto teksto negalintiems skaityti žmonėmsTeikiamo projekto įgyvendinimo metu garsiniu formatu bus išleista 20 naujausių aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros knygų.
Garsinimui bus pasitelkti profesionalūs diktoriai, garso įrašus suredaguos profesionalūs garso operatoriai.
Vartotojams informuoti bus sukurtas garso klipas bus transliuojamas „Žinių radijo„ eteryje.
9600.00
MetaiViešoji įstaigaVertimų metai 2023: užsienio literatūros vertimai „Metų“ žurnaleŽurnalas „Metai“, pasitelkdamas rubrikas „Mūsų publikacija“, „Akiratis“, „Verstinė proza ir poezija“, „Esė“, yra per daugelį metų subrandinęs tradiciją ir siekį: nuolat supažindinti lietuviškąją skaitytojų auditoriją su profesionaliai parengtais, aukšto lygio vertimais. Todėl kiekviena tokia publikacija yra galimybė skaitančiajam atidžiau pažvelgti į šiuolaikinį pasaulinės literatūros lauką.16470.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėMAYOS ANGELOU knygos ŽINAU, KO GIEDA PAUKŠTIS NARVE vertimas ir leidybaProjekto metu, pasitelkus profesionalų komandą bus išleista Mayos Angelou knyga „Žinau, ko gieda paukštis narve“. Knygos vertėja Lina Būgienė, redaktorė Bronė Balčienė, korektorė Asta Bučienė. Dizainą kurs Lina Sasnauskaitė, maketuos Marija Mlinkauskaitė.
Knyga bus išleista 1500 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose, kai kuriuose prekybos centruose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje.
6000.00
Leidykla HieronymusViešoji įstaigaMargaret Atwood poezijos rinktinės sudarymas ir vertimasVykdant šį projektą į lietuvių kalbą bus išversta, išleista ir pristatyta vienos garsiausių šiuolaikinės Kanados rašytojų Margaret Atwood aukštos meninės vertės atrinktų eilėraščių knyga. Pagrindiniai projekto dalyviai: autorė, jos autorinių teisių atstovai, sudarytojai ir vertėjai M. Burokas ir G. Pulokas bei leidybos profesionalų komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse.6000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaAlinos Bronsky romano „Šukparkis“ vertimas ir leidybaAlina Bronsky „Šukparkis“, vertėja Vytenė Saunoriūtė Muschick, Aukso žuvys, 2023.6000.00
Šiaurės Atėnų fondasViešoji įstaigaPasaulio literatūros vertimaiKultūros leidinio „Šiaurės Atėnai“ vertimų projektu lietuvių skaitytojai pažindinami su iškiliausios klasikinės ir šiuolaikinės pasaulio grožinės literatūros pavyzdžiais. Kiekviename iš 24-ių numerių pateikiami 3 puslapiai dvi literatūros rūšis (pvz., lyriką ir epiką) reprezentuojančių įvairiažanrių tekstų, kokybiškai išverstų ir parengtų, palydimų pristatomuoju žodžiu. Projekte dalyvauja tiek profesionalūs, tiek pradedantieji vertėjai. Tekstai skelbiami ir leidinio internetinėje svetainėje, taigi prieinami viso pasaulio lietuviams.18400.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėŠvedų poeto Bruno K. Öijerio poezijos rinktinės „Sidabro juodumo“ išleidimasŠvedų kultinį poetą Bruno K. Öijerį lietuvių skaitytojai jau spėjo pamėgti iš jo rinktinės „Kol nuodai veikia“ (Apostrofa, 2004). Šįkart pristatome naują, iš naujausių jo knygų sudarytą rinktinę „Sidabro juodumo“ (vertėjai Liana Ruokytė-Jonsson ir Gintaras Grajauskas). Per šimtas puikių eilėraščių poezijos gurmanams.6600.00
Dominicus LituanusUždaroji akcinė bendrovėVytauto V. Landsbergio knyga vaikams PŪKIO TĖVYNĖLeidykla „Dominicus Lituanus“ išleidžia trečiąją Lapiuko Pūkio pasakų penkiaknygę mažiesiems. Pūkis užkariavo jaunųjų skaitytojų širdeles nuo pirmosios „Iš kur atsirado Pūkis?“ pasakėlės. Vaikai nepaprastai pamilo rašytojo Vytauto V. Landsbergio ir dailininkės Dalios Karpavičiūtės sukurtą personažą!4900.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaJurgos Tumasonytės romano „Naujagimiai“ leidybaVykdant šį projektą išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojos Jurgos Tumasonytės romanas „Naujagimiai“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Jurga Tumasonytė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.3900.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėNobelio premijos laureatės lenkų poetės Wisławos Szymborskos dvikalbės rinktinės (vertėjas Tomas Venclova) išleidimasMinėdami lenkų poetės, Nobelio literatūros premijos laureatės Wisławos Szymborskos (1923–2012) 100-metį išleidome dvikalbę jos poezijos rinktinę. Eilėraščius atrinko, išvertė ir esė parašė poetės bičiulis prof. Tomas Venclova. Didžioji knygos dalis – nauji vertimai.7250.00
Žalias kalnasMažoji bendrijaIlonos Ežerinytės knygos vaikams „Pepsė“ leidybaIšleisti originalią, išliekamąją meninę vertę turinčią lietuvių kūrėjų knygą vaikams, kuri siekia skatinti empatiją ir draugystę, jautrumą kitam, lavinti vaizduotę, estetinį suvokimą, turtinti jų kalbą, formuoti vaikų vertybinį pamatą. Pagrindiniai dalyviai – rašytoja Ilona Ežerinytė ir dailininkė Irma Gineikienė. Projektas įgyvendinamas Kaune, Zarasuose, Vilniuje. Informacija apie veiklas viešinama leidyklos fb profilyje, svetainėje www.zaliaskalnas.lt ir kitose žiniasklaidos priemonėse.4200.00
HUBRISMažoji bendrijaDavido Graebero knygos „Šūdmalos darbai“ parengimas ir leidyba„Šūdmalos darbai“ – vieno garsiausių pasaulyje antropologų Davido Graebero knyga, apibrėžianti šūdmalos darbų fenomeną. Tokie darbai neteikia prasmės jausmo juos dirbančiajam, o taip pat pats dirbantysis puikiai suvokia šių darbų beprasmybę ir visuomenės atžvilgiu, tačiau, dėl susiklosčiusios visuomenės pozicijos, nuolat turi apsimesti, kad jo darbas svarbus, prestižinis, esmingas. Knygą iš anglų kalbos vertė Aistis Žekevičius. Knyga bus pristatoma viešų pristatymų formatu Vilniuje, per viešinimo kampanijas kultūrinėje spaudoje ir soc.medijoje.8500.00
Terra publicaViešoji įstaigaElia Barceló knygos „El efecto Frankenstein“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Elia Barceló knygą paaugliams „Frankenšteino efektas“ (orig. „El efecto Frankenstein“). Ispanijoje knyga pelnė šešis apdovanojimus. E. Barceló kūryba Ispanijoje įvertinta 25 apdovanojimais, tai viena žymiausių šiuolaikinių fantastikos kūrėjų Ispanijoje. Knygą iš ispanų kalbos vertė Eglė Naujokaitytė. Vertimas iš ispanų kalbos praturtina knygų paaugliams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių.4000.00
Kauko laiptaiViešoji įstaigaDovilės Zelčiūtės knygos „Koks tavo vardas„ parengimas ir leidybaParengti, išleisti, viešinti bei platinti Dovilės Zelčiūtės knygą „Koks tavo vardas“.
Informacijos apie knygą bus platinama leidyklos feisbuko paskyroje, virtualioje Kauno rašytojų
svetainėje,numatomos recenzijos spaudoje. Knyga bus platinamas šalies knygynuose, įskaitant internetinius,
LITEXPO, didžiųjų miestų ir rajono centrų knygų mugėse.
3500.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėMary Beard knygos „SPQR. Senovės Romos istorija“ vertimas ir leidybaProjekto metu, pasitelkus profesionalų komandą bus išleista Mary Beard knyga „SPQR. Senovės Romos istorija“. Knygos vertėjas Matas Geležauskas, mokslinis konsultantas Eugenijus Saviščevas, redaktorė Asta Bučienė. Dizainą kurs Jurgis Griškevičius.
Knyga bus išleista 1200 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose, kai kuriuose prekybos centruose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje.
11000.00
Šiaurės Atėnų fondasViešoji įstaigaSkaitykla Nr. 5: literatūros kritika, refleksija, analizėRubrika „Skaitykla Nr. 5“ skirta Lietuvos ir užsienio literatūros, literatūrinio gyvenimo analizei ir pristatymui. Čia skelbiami kritiniai, analitiniai, apžvalginiai, eseistiniai tekstai (originalūs ir verstiniai) apie naujausias literatūros tendencijas, istoriškai reikšmingus literatūros ir literatūrinio gyvenimo reiškinius, išskirtinių knygų recenzijos, pristatomi ryškesni autoriai ir svarbiausi literatūros pasaulio įvykiai, lietuvių išeivių ar užsienyje gyvenančių lietuvių autorių kūryba, lietuvių literatūros recepcija užsienio spaudoje.7600.00
VšĮ „Literatūra ir menas“Viešoji įstaigaSkaitykla Nr. 5: literatūros kritika, refleksija, analizė„Literatūros kiemas: Lietuva ir pasaulis“ – tai kiemas, į kurį pakviečiami įvairiausio plauko ir svorio kategorijų tekstai: poezija, proza, esė, drama, publicistika, kritika. Jie varžosi, žaidžia, triukšmauja ir vienas kitą papildo. Šitaip apibrėžtoje erdvėje veriasi viso pasaulio balsai, pasimato kontekstai. Autoriai – nuo patyrusių iki jaunuomenės, nuo Julio Cortazaro iki Nariaus Kairio. „Literatūros kiemas“ įsikurs „Literatūroje ir mene“. Kiemą prižiūrės leidinio redaktoriai Lina Laura Švedaitė, Virgina Cibarauskė, Gytis Norvilas.19953.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaIlya Kaminsky poezijos knygos „Kurčiųjų respublika“ parengimas ir leidybaIljos Kaminskio poezijos knyga „Kurčiųjų respublika“, kurią 2023 m. vasarą išleis asociacija „Bazilisko ambasada“ Lietuvos skaitytojus supažindins su pripažinto poeto kūryba. Autoriaus knyga, kuria tikimasi praturtinti Lietuvos šiuolaikinės literatūros lauką, bus pristatoma renginiuose įvairiuose Lietuvos miestuose, spaudoje, parduodama visuose šalies knygynuose.4100.00
Vox raraMažoji bendrijaOlgos Ravn romano „Darbuotojai“ („De ansatte“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti šiuolaikinės danų rašytojos romano „Darbuotojai“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės Europos literatūros gretas. Knygą iš danų kalbos vers Aurelija Bivainytė. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.3480.00
Socialinių inovacijų institutasViešoji įstaigaJurgos Vilės iliustruota knyga vaikamsProjekto metu didinant profesionalių nekomercinių aukštos meninės ir literatūrinės vertės kūrinių vaikams asortimentą Lietuvoje, parengta ir išleista Jurgos Vilės knyga „Šuo, kuris išeina naktį“, kviečianti jaunuosius skaitytojus pažinti ir prisiminti amžinąsias vertybes. Leidinys išplatintas šalies knygynuose ir kitose knygų pardavimo vietose. Su knygos turiniu supažindinami sostinės ir regionų jaunieji skaitytojai knygos apžvalgose bei susitikimuose su autore.6000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaJames Graham Ballard romano „High–Rise“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti ir išleisti James Graham Ballard romaną „High–Rise“. Pristatyti literatūros kritikų pripažinto, tačiau lietuvių skaitytojams menkai pažįstamo autoriaus kūrybą. Skatinti skaitytojus per architektūrinę prizmę kritiškai reflektuoti visuomenę, apmąstyti literatūros ir architektūros ryšį. Knyga platinama visoje Lietuvoje.6900.00
Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondasLabdaros ir paramos fondasLiteratūros seimelisNuo 2013 metų Krasnagrūdoje, Cz.Miłoszo dvare vykdomo projekto „Literatūros seimelis“ pagrindinė tema 2023 metais: „Vilnius šiuolaikinių Lietuvos rašytojų kūryboje“. Į Seimelį bus kviečiami visų pirma poetai ir vertėjai, kurių pageidauja lenkų vertėjai, šiuo metu verčiantys konkrečius kūrinius, o taip pat tie, kurių kūriniuose atsispindi Vilnius. Seimelio tikslas – kad būtų kuo daugiau į lenkų kalbą išverstų lietuvių autorių knygų, kad kuo plačiau nuskambėtų Vilniaus 700-metis, kad vyktų aktyvus literatūrinis ir kultūrinis bendradarbiavimas.12000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaAlmio Grybausko knygos „Apeigos stebykloje“ leidybaVykdant šį projektą bus išleistas ir visuomenei pristatyta rašytojo Almio Grybausko prozos knyga „Apeigos stebykloje“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Almis Grybauskas, knygos dailininkas ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.6000.00
Vox raraMažoji bendrijaShuang Xuetao apysakų rinkinio „Rausva gatvė“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti šiuolaikinio kinų autoriaus Shuang Xuetao apysakų rinkinio „Rausva gatvė“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. Knygą iš šiuolaikinės kinų kalbos vers Indrė Balčikonytė-Huang. Bus organizuojamas viešas knygos pristatymas. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.5300.00
Žiemos žodžiaiViešoji įstaigaTekstai TV: lietuvių literatūros metraštisTekstai TV – lietuvių literatūros gyvenimo metraštis aprėpiantis ne tik sostinę bet ir regionus. 2022 m. Tekstai TV svetainėje matysite ne tik reportažus iš didžiųjų festivalių, bet ir išvysite bei išgirsite regionuose kuriančių
rašytojų kūrybą. Tarmiška poezija šalia megapoliuose kuriančių rašytojų kūrybos pristatymų – Tekstai TV stilius!
7000.00
HUBRISMažoji bendrijaHannah’os Arendt knygos „Apie smurtą“ parengimas ir leidybaVienos įtakingiausių XX a. politikos mąstytojų – Hannah’os Arendt – veikalo „Apie smurtą“ leidyba. Šis kūrinys skvarbiai žvelgia į politikos tikrovę ir padeda suvokti esminius skirtumus tarp to, kas yra galia ir kas yra smurtas. Kūrinys kaip niekada aktualus šiandieniniame, karo tikrovės apsuptame, kontekste. Iš anglų kalbos vertė Simas Čelutka.4000.00
Terra publicaViešoji įstaigaKnygos „Fula tjejer“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido J. Lindbäck, L. Bjärbo, S. Ohlsson knygą paaugliams „Baidyklės“ (orig. „Fula tjejer“). Autorių trijulė Švedijoje gerai žinoma vaikų ir jaunimo literatūros padangėje. Jų bendras darbas „Baidyklės“ sulaukė dviejų tęsinių. Knygą iš švedų kalbos vertė Liveta Ūselė. Vertimas iš švedų kalbos praturtina knygų paaugliams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių.4600.00
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėDanutės Kalinauskaitės romano „Baltieji prieš juoduosius“ parengimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti smulkiosios prozos meistrės Danutės Kalinauskaitės debiutinį romaną „Baltieji prieš juoduosius“. Tai kultūrinės atminties ir užmaršties dinamiką refektuojantis kūrinys – iš tikrų šeimų likimų ir autentiškų istorijų vystomas pasakojimas atveria platesnį žvilgsnį į Lietuvos praeitį ir dramatiškiausius jos momentus. Teksto redaktorė Rita Dikavičienė. Knygos dizainą kuria Lina Sasnauskaitė. Romanas bus pristatomas renginiuose, spaudoje bei naujienų portaluose, parduodamas visuose Lietuvos knygynuose.7000.00
Brailio knygaViešoji įstaigaKnygos vaikams Brailiu su spalvotomis taktilinėmis iliustracijomis 2023Keturios puikios knygelės vaikams kviečia į savo fantastinius pasaulius. Skaitydami jas, vaikai keliaus laiku, patirs daug nuotykių, išmoks gyvenimo pamokų, drauge su veikėjais patirs džiaugsmo, vienybės, draugystės jausmų.10600.00
Vytauto Didžiojo universitetasViešoji įstaigaKauno literatūros savaitė. Tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis2023 m. gegužės 10–14 d. Kaune planuojamas trečiasis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis „Kauno literatūros savaitė“, o rudenį – literatūrinių susitikimų ir diskusijų ciklas „Šetenių skaitymai“. Festivalio programoje numatyta daugiau nei dešimt renginių, kuriuose dalyvaus užsienio ir lietuvių rašytojai, taip pat bukinistų mugė „Knygų laisvė“, poetiniai „puspiečiai“, skaitymai viešose erdvėse, literatūrinės instaliacijos ir kita. Informacija bus skelbiama festivalio tinklalapyje, viešose erdvėse, žiniasklaidoje, bibliotekose.17000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaAkademinis vasaros seminaras „Literatūros salos 2023“Projektu siekiama surengti XVIII akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos“, kuriame, minint Vilniaus 700 metų jubiliejų, bus naujai, išsamiai ir įvairiapusiškai aptartos Vilniaus reprezentacijos, vaizdiniai, refleksijos Lietuvos ir užsienio literatūroje ir kultūroje. Seminare dalyvaus aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, literatūros tyrėjai, rašytojai. Seminaras vyks Trakų raj. Renginį organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.7900.00
Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijaAsociacijaTarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės vasara“Devynioliktą kartą tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės vasara“ vyks Biržų krašto muziejuje „Sėla“: Arsenale, arkadose ir pievelėje. Forumo temą skirime siaubui, o pranešimų temų laukas, kaip ir kasmet, labai įvairus: nuo literatūros iki mitų ir istorijos, nuo dailės iki kino.
Forumo metu: 14 pranešimų, diskusijos, literatūros skaitymai, filmo peržiūra.
Forume kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių svečiai: rašytojai, psichologai, literatūros kritikai.
14000.00
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriusAsociacijaVienas pasaulis, daug istorijų: IBBY geriausių 2022 m. knygų vaikams ir paaugliams apdovanojimaiTarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus literatūros sklaidos projektas,
skirtas 31–ą kartą vykstantiems vaikų literatūros apdovanojimams paminėti bei 2022 m. vaikų literatūros leidybos ir kūrybos analizei, vertinimams bei profesionaliam jų pristatymui. Paskelbiami Geriausių 2022 m. vaikų ir paauglių knygų premijų (8 kategorijos) nominantai, apdovanojami laureatai.
15000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPirmoji knyga. PoezijaBus surengtas jau tradicija tapęs, literatūros ir kultūros laukui itin svarbus „Pirmosios knygos“ konkursas. Pateiktus pradedančių autorių rankraščius vertins ir laureatą išrinks 3 Rašytojų sąjungos valdybos patvirtinti vertinimo komisijos nariai. Bus profesionaliai parengta, išleista ir visuomenei pristatyta laureato poezijos knyga. Pagrindiniai dalyviai: vertinimo komisija, atrinktos knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama knygynuose, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.4000.00

Menas žmogaus gerovei

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ Pojūčių teatrasViešoji įstaigaPrisijaukinti teatrą. Programa šeimoms, auginančioms sensorinių iššūkių turinčius vaikusPojūčių teatro projektas „Prisijaukinti teatrą. Programa šeimoms, auginančioms sensorinių iššūkių turinčius vaikus“ – tai nuoseklus kūrėjų tyrinėjimų ir praktikos tęsinys. Jo metu visoje Lietuvoje bus vykdomos sensorinių žaislų kūrybinės dirbtuvės, rodomas spektaklis „Padarėliai“ ir vedami mokymai kultūros darbuotojams bei pedagogams. Taip bus suteikiama galimybė šioms šeimoms būti pilnaverčiais kultūros vartotojais, įgyti naujų bendravimo būdų su vaikais, o įstaigos įgys tinkamus įrankius suteikti meno potyrį jautresniems žiūrovams.18900.00
Šiuolaikinio Meno CentrasBiudžetinė įstaiga„Gerovės rezidencija. Kūryba bendrystėje“Visuomenei yra planuojama pristatyti projekto rezultatus per ŠMC tinklalapį, taip pat atlikti interviu su meno kūrėjais bei slaugos namais Addere Care, kurie bus viešinami per partnerių platformas bei kitus vietinius naujienų portalus.
Viešieji renginiai rezidencijų pabaigoje bus dokumentuojami, priklausant nuo „Addere Care“ slaugos namų gyventojų sutikimo, bus vizualia ir tekstine menininkų darbų dokumentacija dalinamasi viešai.
9750.00
Sėkmės idėjaViešoji įstaiga„Pasimatymas su muzika. Susitikim, mieli senjorai“VšĮ „Sėkmės idėja“ ir jos inicijuotas projektas „Susitikim, mieli senjorai“ jau šešerius metus dirba su vyresnio amžiaus žmonių grupe. Mūsų tikslas – nė viena socialinė grupė neturi likti atskirtyje, todėl bendradarbiaudami su jaunais talentingais profesionaliojo meno atstovais – smuikininke Julija Ivanovaite ir klavesino virtuozu Vilimu Norkūnu – pristatome projektą „Pasimatymas su muzika. Susitikim, mieli senjorai“, skirtą, bene, pažeidžiamiausiai visuomenės grupei – Lietuvos miestų ir miestelių slaugos ir senelių globos namų gyventojams.13970.00
Nuo 0Mažoji bendrijaNeišsiųsti laiškaiProjektas „Neišsiųsti laiškai“ – tęstinis teatro projektas, skirtas senoliams, esantiems globos namuose. Projekte senoliams, atsižvelgiant į jų amžiaus poreikius rengiami teatro užsiėmimai ir sukuriamas dokumentinis vaidinimas iš prisiminimų. Projektas siekia mažinti senolių kultūrinę atskirtį ir suteikti žmonėms esantiems globos namuose galimybę dalyvauti profesionaliose teatro veiklose bei užsiėmimų metu įsitraukti į aktyvų kultūrinį ir socialinį gyvenimą.6000.00
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMenas – tobuliausia žmonių bendravimo kalbaPrisidėdama prie vienišų senjorų socialinės, kultūrinės atskirties mažinimo, dvasinės sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimo, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka parengė poezijos terapijai skirtą projektą, kuriame – užsiėmimai su terapeutėmis J.Sučylaite ir D.Žukauskiene, poetės D. Teišerskytės kūrybos vakaras, poetinės kompozicijos su P. Venclovu, „Teatru P“ (B. Ivanauskas, A. Dubaka) ir „Teatriuku“ (Ž. Ramanauskas, D. Mikoliūnaitė). Informacija apie renginius bus skelbiama spaudoje, Bibliotekos ir Socialinių paslaugų centro sklaidos kanaluose.3730.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaLIPDAU PASAULĮ IR SAVE 2023Tęstinis projektas LIPDAU PASAULĮ IR SAVE skirtas stiprinti ryšius tarp kultūros ir socialinės sričių, tarp profesionalaus meno ir asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikis. Projektas, paremtas socialinės keramikos ant ratų koncepcija, kuriamas aplankant įvairius Lietuvos socialinės globos namus. 2023 m. – tai Zarasų, Nijolės Genytės (Pabradės) ir Strūnos globos namų gyventojai, kurie dalyvaus profesionalių keramikų įgyvendinamose kūrybinėse dirbtuvėse ir surengs savo sukurtų darbų parodas.13480.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaGarsiniai leidiniai buria bendruomenes: specialiosios bibliotekos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo modelis – 22021 m. Lietuvos aklųjų biblioteka projektu „Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui“ sukūrė metodiką, pagal kurią parengė specialiąją leidinių seriją bei įvertino šių leidinių poveikį žmogaus gerovei.
2022 m. pradėtas ir 2023 m. tęsiamas bendradarbiavimas tarp specialiosios bibliotekos ir socialinių paslaugų įstaigų bei vietos bendruomenės – Adakavo socialinių paslaugų namuose ir Alytaus dienos centre senjorams ir žmonėms su negalia „Gerumo skraistė“ taikant garsinius leidinius socialiniame darbe.
10580.00
Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“AsociacijaAtvirumo s@la vaikui ir šeimaiTikslas – per virtualius literatūrinius skaitymus ir diskusijas, dailės darbų pristatymą ir refleksijas, skatinti socialiai jautrių – vaikų, ir suaugusiųjų, lietuvių, nuo karo ir represijų nukentėjusių ukrainiečių ir baltarusių domėjimąsi literatūros, dailės kūriniais kaip kokybiška priemone, stiprinančia dalyvių emocijas, kritinį mąstymą, nukreiptų žmogaus gerovei. Vykdytojai – biblioterapinės literatūros, dailės specialistai. Dalyviai virtualiai jungsis iš namų, projekto partnerių bibliotekų. Viešinimas vyks teikėjo ir partnerių institucijose.4300.00
Menų agentūra „Artscape“Viešoji įstaigaARTSCAPE SiHHA programaProjekto tikslas – vykdant tęstines menines veiklas didžiuosiuose miestuose bei migrantų apgyvendinimo centruose atliepti pažeidžiamiausių migrantų vaikų ir jaunimo psichosocialinius poreikius, taip prisidedant prie šios tikslinės grupės gerovės kūrimo. Pokytis, kurį kuria „Artscape“ per meno prieinamumo ir meno edukacijos programas, Pokytis, kurį kuria „Artscape“ per meno prieinamumo ir meno edukacijos programas, pasireiškia atviresne ir aktyvesne pilietine visuomene, emociškai stipriomis bendruomenėmis.34080.00
Judesio ir minties teatrasViešoji įstaigaEmocinio ugdymo tyrimas „Jausmų pasaulis“Tęstinio projekto metu, siekiant įvertinti kultūrines aplinkas, nuostatas ir užfiksuoti dalyvių patirtis, bus vykdomas kokybinis tyrimas. Bus fiksuojamas projekto kultūrinės veiklos ir emocijų ugdymo poveikis ir teikiami siūlymus atsakingoms institucijoms. Kūrybinę komandą apjungs skirtingų sričių specialistai: aktoriai, sociologės, psichologai, psichodramos ekspertė, edukatoriai ir dramaturgas. Teikiant konsultacijas ir kultūrines veiklas siekis gerinti pasienio zonos gyventojų emocinę būseną.22200.00
Baletas jumsViešoji įstaigaBaletas senjoramsBaletas senjorams, tai galimybė socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms pamatyti profesionalaus, klasikinio baleto koncertus nepaliekant savo globos namų. „ClassicArt“ mobili, Lietuvos baleto solistų trupė leis pamatyti aukštosios kultūros kūrinius. Bus užmegzti ilgalaikiai ryšiai tarp kultūros ir socialinės globos įstaigų.13460.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaSAVAS MUZIEJUSProjekto tikslas – įtvirtinti naują modelį Lietuvos muziejinėje praktikoje, kuomet bendradarbiauja trys esminiai sektoriai (sveikatos, menų, edukacijos), siekiant esminių pokyčių socialiai jautrių grupių socialiniame gyvenime, gyvenimo kokybėje ir dinamikoje. Projektu siekiama į įprastą užimtumo ir lavinimo strategiją įtraukti meno edukaciją ir profesionalųjį meno pažinimą. Projekto organizatoriai naujomis sukurtomis metodikomis sieks mažinti socialiai jautrių grupių segregaciją ir kurti unikalų inkliuzijos modelį.25600.00
Raudonos nosys Gydytojai klounaiAsociacija„Spektaklio „Keliaujantis klounų orkestras“ ir kūrybinių dirbtuvių „Cirko pacientai“ sklaida Lietuvoje 2022–2024 metaisOrganizacijos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ vykdomo projekto „Spektaklio „Keliaujantis klounų orkestras“ ir kūrybinių dirbtuvių „Cirko pacientai“ sklaida Lietuvoje 2022–2024 metais pagrindinis tikslai – užtikrinti profesionalaus cirko meno prieinamumą proto ir kompleksine negalią turintiems vaikams bei įtraukti į cirko meno veiklas vaikus, kurie turi labai mažas galimybes dalyvauti kultūrinėse veiklose dėl sveikatos
problemų ir užtikrinti kultūrinių veiklų tęstinumą.
26000.00

Muzika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikos fondasLabdaros ir paramos fondas„Avangardo šimtmetis“2023 m. Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos (ISCM) Lietuvos ir Austrijos sekcijos vykdo bendradarbiavimo ir mainų projektą, skirtą pirmojo ISCM festivalio 100–čiui pažymėti. Rengiamas koncertų ciklas ir simpoziumas „Avangardo šimtmetis“ Vilniuje, lietuvių atlikėjų ir kompozitorių dalyvavimas festivalyje Austrijoje. Dėmesio centre jaunųjų kūrėjų muzika ir ISCM festivaliuose pristatytų lietuvių kūrinių rinktinė programa. Projekto tikslas – propaguoti Lietuvos šiuolaikinės muzikos sceną kaip aktyvų naujos muzikos centrą.26800.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaRūtos Gaidamavičiūtės knygos „Su lietuviškos muzikos tėkme“ leidybaRūtos Gaidamavičiūtės straipsnių rinktinė – svarbus leidinys, atskleidžiantis pastarųjų dešimtmečių muzikologės veiklą ir lietuvių muzikologinės minties plėtotę. Šiandienos aktualijas atspindintys straipsniai atskleidžia daugybę kultūrinio gyvenimo pjūvių, naujų vardų, kūrinių analizių, pokalbių su menininkais. Ši knyga, pratęsianti solidžią „Lietuvos muzikologijos šaltinių“ seriją, stoja į vieną gretą šalia ryškiausių Lietuvos muzikologų J. Antanavičiaus, J. V. Bruverio, D. Katkaus, V. Landsbergio, D. Palionytės straipsnių rinktinių.9554.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaLietuvių kompozitorių muzikos natų leidybaLietuvių kompozitorių muzikos natų leidiniai – vienas svarbiausių lietuvių muzikos sklaidos būdų, padedantys atlikėjui tinkamai kūrinius interpretuoti ir juos parengti koncertams, naudoti mokymosi procese. Profesionaliai suredaguoti, parengti su anotacijomis ir metodinėmis atlikimo nuorodomis, natų leidiniai skleidžia žinią apie lietuvių muziką Lietuvoje ir svetur, aktualizuoja lietuvių kompozitorių kūrybą. Projektu ketinama išleisti J. Jurkūno, D. Digimo, Ž. Martinaitytės, M. Urbaičio ir G. Kuprevičiaus, J. Andrejevo ir V. Laurušo kūrinius.11580.00
Canto fioritoViešoji įstaigaArs nova: muzika Vilniaus 700 metų jubiliejuiŠio projekto tikslas – specialiai Vilniaus 700–ojo jubiliejaus proga sukurti 700 metų senumo muzikos programą – t.y. XIV a. viduramžių ars nova muzikos stiliaus programą, kurią atliks vienas garsiausių Europoje viduramžių muzikos žinovų ir dainininkų iš Prancūzijos Marc Mauillon kartu su Vilniuje įsikūrusiu senosios muzikos ansambliu „Canto Fiorito“ seniausioje Vilniuje Šv. Mikalojaus bažnyčioje, kuri taip pat pastatyta XIV amžiuje. Bus surengti du nemokami koncertai.10000.00
SambalsiaiViešoji įstaiga„Medynės 2023“ – IX tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis“IX tęstinis tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės 2023“ (rugsėjo–lapkričio mėn.), vyksiantis Marijampolėje. 6 koncertinės programos, populiarinančios medinius aerofonus, jiems kuriant platformą ir teikiant impulsą platesnei jų sklaidai (Muzikų sąjunga, Ryto allegro etc.) Dalyviai: Trio „Bastarda“ (Lenkija), Išilginių fleitų konsortas „Windu“ (Ispanija), Ansamblis „Reversio“ (Lietuva, Lenkija, Estija), „High Castel Ensemble“ (Ukraina), Birbynininkas Darius Klišys ir Česlovo Sasnausko choras, Ansamblis „Ainiai“.15000.00
KINTAI ARTSViešoji įstaigaKINTŲ MUZIKOS FESTIVALISKintų muzikos festivalis siekia prisidėti prie regioninės plėtros ir sukurti vis daugiau priežasčių apsilankyti ir pasilikti Pamario krašte ne tik dėl įspūdingos gamtos, bet ir dėl aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų. Festivalyje dalyvauja pasaulinio lygio atlikėjai L. Geniušas, G. Pyšniak; D. Dėdinskaitė, šiuolaikinės muzikos ansambliai: „Synaestezis“, „Melos“, choras „Jauna muzika“, atlikėjai iš Vakarų Europos.30000.00
„Šiuolaikinė ausis“Viešoji įstaigaSvarbių užsienio šiuolaikinės muzikos kūrėjų darbų paruošimas ir pristatymas Lietuvos publikaiNorint stiprinti šiuolaikinės muzikos atlikimo kultūrą Lietuvoje, itin svarbus komponentas yra ryškiausių dabarties autorių kūrybos studijos, paruošimas ir pristatymas publikai. Šio projekto svarbiausias tikslas – sukurti sąlygas „Synaesthesis“ atlikėjams toliau kelti sau iššūkius atlikėjiškoje sferoje ir paruošti kompleksišką, išplėstinių technikų įvaldymo reikalaujančią programą. Plati projekto geografija sukurs galimybę įdomiausias dabarties instrumentinės kūrybos tendencijas išgirsti publikai visoje Lietuvoje.12500.00
L.T. Ansamblių TinklasViešoji įstaigaŠiuolaikinės akademinės muzikos sklaida ir atlikimo plėtraLAT, bendradarbiaudamas su tokiais partneriais, kaip Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Goethe's institutas, tarptautinis festivalis „Gaida“, šiuolaikinės muzikos festivalis „Muzikos ruduo“, „Kintų festivalis“, taip pat Bavarijos dailiųjų menų akademija, „Villa Concordia“ Bamberge ir „No Business Records“ planuoja ir toliau reikšmingai prisidėti prie Lietuvos šiuolaikinės akademinės muzikos ir jos atlikimo sklaidos Lietuvoje ir už jos ribų.20000.00
Meno genasViešoji įstaigaMuzika erdvėje'23. Užribiai: koordinatės nežinomos9–ais tarptautinis šiuolaikinės įvietintos ir socialiai orientuotos muzikos festivalis „Muzika erdvėje“ į bendrą dialogą sujungia muziką, garsinės aplinkos tyrimus, psichoakustiką, architektūrą ir urbanistiką, socialinius bei kultūrinius kontekstus. Festivalio tema – „Užribiai: koordinatės nežinomos“ – kviečia Vilnių pamatyti kaip visumą: įvairovę, sujungiančią visa, kas patinka arba ne, taičiau tai, kas Vilnių daro savitu miestu, be ko neįsivaizduojamas jo identitetas, miestas, kokį jį pažįstame.28000.00
Žemaičių dailės muziejusBiudžetinė įstaigaXVIII Tarpautinis Mykolo Oginskio festivalisMuziejus, didindamas kultūros prieinamumą visų socialinių grupių žmonėms ir ugdydamas poreikį klasikinei muzikai, rugpjūčio 26 – rugsėjo 24 dienomis kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose rengia XVIII tarptautinį Mykolo Ogiskio festivalį. Programoje Lietuvos, Ukrainos smfoniniai bei kameriniai orkestrai, žirgų konkūro varžybos. Visi renginiai nemokami.26000.00
Šou imperijaViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje 2023“Tarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje 2023“ – devintą kartą vyksiantis koncertų ciklas. Koncertai numatomi birželio – liepos mėn. ir vyks Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Šilalės kultūriškai turtingose erdvėse. Numatomi dalyviai iš Lietuvos, Ukrainos, Latvijos, Čekijos, Airijos, Suomijos. Džiazo šventė, kurios scenoje vietos yra ir talentingam šalies jaunimui. Vyks fotografijų parodų ciklas „#TaurageJazz 9“, netradicinės edukacinės pamokos moksleiviams mokyklose.25000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaIV Tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursasLietuvos muzikos ir teatro akademija 2022-ųjų metų spalio 24–27 d. ketina surengti IV-ąjį tarptautinį Juozo Naujalio choro dirigentų konkursą. Ketinama orientuotis į įvairių pasaulio šalių aukštųjų meno mokyklų, universitetų, konservatorijų choro dirigavimo specialybių 18–30 metų studentus ir absolventus. Pagrindiniai tikslai – choro dirigavimo kultūros puoselėjimas Lietuvoje, jaunųjų choro dirigavimo talentų paieška, jų
kūrybiškumo ir savarankiškumo skatinimas, tarptautinių ryšių choro dirigavimo kultūros srityje plėtojimas.
20000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaKlaipėdos kariliono festivalisKlaipėdos kariliono festivalis – unikalus ir savo formatu vienintelis Baltijos šalių regione. Ilgiausią metų dieną, birželio 24-ąją, vyksta keturi jo koncertai. Festivalio programoje atliekami ir specialiai jam sukurti nauji kūriniai. Karilionas skamba tiek solo, tiek ansamblyje su kitais instrumentais ir kolektyvais. Garsų dermė pasklinda virš miesto, sukurdama savitą Klaipėdos garsinį peizažą, suteikdama jam žavesio ir išskirtinumo. Koncertai yra nemokami, o atlikėjų pasirodymas transliuojamas dideliame ekrane Laikrodžių muziejaus kiemelyje.11000.00
Ars LituanicaViešoji įstaigaTarptautinis Josepho Achrono muzikos festivalis2021-aisiais metais pasaulis minėjo iškilaus klasikinės muzikinės litvakų kompozitoriaus Josepho Achrono 135-ąsias gimimo metines. Siekiant atkreipti dėmesį į turtingą Lietuvos kultūros paveldą, Lietuvos žydų neatsiejamą svarbų kultūrinį indėlį, plačiai pristatyti bei sureikšminti litvako Jozefo Achrono kūrybą, 2023-aisiais metais planuojama surengti ir tęsti kasmetinį aukščiausio profesionalumo klasikinės muzikos Josepho Achrono vardo festivalį Šiauliuose ir aplinkiniuose miestuose.20000.00
M. K. Čiurlionio namaiBiudžetinė įstaigaDialogai su ČiurlioniuČiurlionio namai siekia, kad 150-ojo jubiliejaus metu 2025 metais Čiurlionio muzika būtų įsitvirtinusi pasaulinio garso užsienio šalių pianistų ir muzikos kolektyvų koncertiniuose repertuaruose. 2023 metais Lietuvoje skambės aštuonios šio projekto programos, kuriose pasaulinio garso muzikai iš Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos, Šveicarijos, Argentinos, JAV, skambins Čiurlionio muziką, jungdami ją su kitų pasaulio genijų kūryba.14000.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinės elektroakustinės muzikos koncertų ciklas NICHEKoncertų ciklas skirtas skleisti ir pristatyti jaunosios kartos lietuvių garso menininkų ir kompozitorių kuriamą
gyvai atliekamą nišinę elektroakustinę šiuolaikinę muziką. Cikle neapsiribojama vienos kurios nors krypties
šiuolaikine muzika. Programoje bus atliekama vokalinė, instrumentinė kamerinė, elektroninė alternatyvioji
kūryba, klubinė ir eksperimentinė muzika.
7000.00
„Klasika LT“Viešoji įstaigaTarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalisTęstinis projektas, ženkliai prisidedantis prie M. K. Čiurlionio vardo garsinimo, pristatantis visuomenei aukščiausio lygio tradicinius bei inovatyvius meninius projektus, inspiruojantis naujų čiurlioniškų projektų atsiradimą, sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.
2023 m. įvyks 15 renginių Palangoje, 8 edukaciniai renginiai Lietuvos regionuose. Pagrindiniai atlikėjai – NIKO, Wiener Kamersymphony, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos orkestras; V.Velyak, P. Geniušas, P. Vyšniauskas ir kiti.
18000.00
Muzikos ruduoViešoji įstaigaMuzikos ruduo 2023 „Performatyvumas muzikoje“Unikalus ir kultūriškai fiksuotas šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis „Muzikos ruduo“ siekia pilnavertiškai ir išsamiai pristatyti lietuvių kompozitorių kūrybą konceptualiomis ir tematiškai kryptingomis programomis. 2023 m. festivalio koncertuose, parodose ir diskusijose bus pristatyta programa, skirta performatyvumo muzikoje radimosi ir raidos temai. Festivalio koncertines programas parengs pagrindiniai šalies ir kviestiniai užsienio šiuolaikinės muzikos atlikėjai.30000.00
Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“Biudžetinė įstaigaPrograma Miko Petrausko 150 – sioms gimimo metinėms „Aš ir Mikas“Tikslas – su Kauno muzikos ansambliu „Ainiai“ parengti trijų programų ciklą „Aš ir Mikas“, skirtą kompozitoriaus Miko Petrausko 150 – sioms gimimo metinėms. Programas sudaryti iš įvairių, beveik nežinomų operečių fragmentų, parengti aranžuotes, scenarijus ir pristatyti jas skirtingose Lietuvos vietose (Kaunas ir Kauno rajonas, Ignalina, Rokiškis ir kt.). Siekiamas rezultatas – kompozitoriaus Miko Petrausko atminimo įamžinimas, repertuaro atnaujinimas ir pasidalinimas. Programai bus atrinkti fragmentai beveik iš 20 operečių.15970.00
Kauno religinės muzikos centrasViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „Musica sacra“Kauno arkikatedroje esantys Juozapo Radavičiaus vargonai – instrumentas, apie kurį žino daugelis profesionalių vargonininkų už Lietuvos ribų. Klausytojai turės galimybę mėgautis tauriausiu vargonų skambesiu. Kviečiami aukščiausio lygio muzikai bus papildomas veiksnys pritraukiantis klausytojus patirti unikalų vargonų skambesį. Atlikėjų programose skambės tiek lietuvių, tiek didžiųjų kompozitorių romantikų (C. Franck, M. Reger ir kt.) kūriniai, nes Kauno arkikatedros vargonai šią muziką itin puikiai atliepia savo ypatingu skambesiu.13000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaXLVIII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“Jau 48 kartą festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ švartuojasi Klaipėdos koncertų salėje – didžiausiame Lietuvos pajūrio klasikinės muzikos uoste, kur puoselėjamos istorinės vertybės ir kuriami modernios kultūros ženklai. Įkūnydama patrauklią tradicijų ir naujovių sintezę įspūdinga renginio programa pirmenybę teikia stambių formų ir didelių orkestrinių sudėčių projektų pristatymui. Tobulas muzikos grožis ir jėga žavės ir pakraus savo energija, o galimybė gyvai klausytis aukščiausio meistriškumo koncertų dovanos daug džiaugsmo akimirkų.30000.00
NEON REALISMViešoji įstaigaOperos-performanso „Saulė ir jūra“ gastrolės Čilėje 2023 sausio 27–30 d.Projekto tikslas – operos-performanso „Saulė ir jūra„ pristatymas Čilės tarptautiniame „Santiago a Mil“ festivalyje, vykstančiame Santjago mieste, 2023 sausio 27–30 d.
Festivalyje kūrinys bus parodytas keturis kartus, planuojama, kad iš viso jį pamatys apie 3520 žiūrovų: festivalio svečiai, Santjago gyventojai ir svečiai, speciali kviestinė publika.
Projekto autorės – Nacionalinės premijos laureatės, režisierė Rugilė Barzdžiukaitė, rašytoja Vaiva Grainytė ir kompozitorė Lina Lapelytė. Dalyviai – 12 solistų trupė bei techninė komanda.
20000.00
ImprodimensijaViešoji įstaigaKoncertų ciklo „Improdimensija“ organizavimas, koncertų archyvavimas, sklaida, kolektyvų mainai, ir edukacijaSukurti, paruošti ir pristatyti koncertų ciklo „Improdimensija“ programas, įtraukiant profesionalius atlikėjus, įvairiuose
Lietuvos miestuose ir užsienyje (vykdant kolektyvų mainus su partneriais užsienyje). Išlaikyti platformą profesionaliu beu jaunųjų menininkų kūrybai, įtraukiant tarptautinius atlikėjus.
31000.00
Canto fioritoViešoji įstaigaVII Tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalisTarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis pristato geriausius Europos ir pasaulio ansamblius ir solistus, kurių pasirodymuose remiamasi istoriškai pagrįsto muzikos atlikimo principais. Festivalio tikslas – įprasminti ir garsinti Kretingos bažnyčioje saugomus seniausius Lietuvoje barokinius vargonus. 2023 m. festivalyje bus surengti 7 koncertai, kuriuose skambės vėlyvojo renesanso ir baroko muzika, o vieną koncertą filmuos ir transliuos LRT televizija. Visi koncertai nemokami.45000.00
Meno genasViešoji įstaigaMuzika Vilniui / Music for VilniusProjektas „Muzika Vilniui“ sujungs 7 vienus ryškiausių pasaulyje šių dienų kompozitorių sukurti kompozicijas, skirtas Vilniui, tam tikrai miesto vietai, bei išryškinančias jubiliejų švenčiančios sostinės identitetą, svarbias miesto istorijos, dabarties ir ateities vizijų paradigmas.15000.00
VšĮ „Tempo primo„Viešoji įstaigaMistinės sužadėtuvės„Mistinės sužadėtuvės“ – tai dainininkės Renatos Dubinskaitės sukurta senosios muzikos programa, pristatanti net tryliką XVII a. italų moterų kompozitorių, kurių dauguma gyveno ir kūrė vienuolynuose ir yra visiškai nežinomos Lietuvos klausytojams. Programa išskleidžia mistinių sužadėtuvių – vienuolės susižadėjimo su Kristumi metaforą, jausmingą meilės Dievui retoriką. Tarptautinė moterų senosios muzikos atlikėjų komanda atliks programą 4 koncertuose Vilniuje ir regionuose, bus parengta paskaita apie joje pristatomas moteris kompozitores14500.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaIX TARPTAUTINIS MARCO SCACCHI SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS VILNIUJE 20232023 m. kovo 4–18 dienomis Valdovų rūmų muziejus vilniečius ir miesto svečius ketina pakviesti į jau devintą kartą rengiamą tarptautinį Marko Skakio (Marco Scacchi) senosios muzikos festivalį, pavadintą pirmųjų Lietuvoje XVII a. pastatytų operų muzikos autoriaus vardu.26000.00
Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“Viešoji įstaigaKoncertas Hermano Perelšteino 100–osioms gimimo metinėms paminėtiBerniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ 2023–2024 metų sezoną pradės koncertu skirtu choro įkūrėjo, žymaus Lietuvos choro dirigento, pedagogo Hermano Perelšteino 100-osioms gimimo metinėms. Programoje skambės Edwardo Elgar „The Light of Life“, o kartu su „Ąžuoliuku“ scenoje pasirodys – „Ąžuolų klubo“ vyrų choras (meno vadovas Povilas Gylys), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas Gintaras Rinkevičius) ir solistai – Viktorija Miškūnaitė, Ieva Prudnikovaitė, Vaidas Vyšniauskas, Kostas Smoriginas.10000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaV. Bacevičiaus Koncerto fortepijonui ir orkestrui Nr. 1, Op. 12 redakcijos parengimas ir paruošimas spaudaiLietuvos teatro muzikos ir kino muziejus, ruošdamasis minėti vieno iš žymiausių Lietuvos kompozitorių Vytauto Bacevičiaus 120 m. gimimo sukaktį, planuoja įgyvendinti plačią kultūrinę programą, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – parengti ir paruošti spaudai Vytauto Bacevičiaus Koncerto fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 (sur les thèmes lithuaniens), Op. 12 – pirmo šio žanro lietuvių kompozitoriaus sukurto kūrinio – partitūrą, orkestro partijas, ir klavyrą.9500.00
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijaAsociacijaGrigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2023Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2023 vyks liepos 23–28 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vysk. pastoraciniame centre, J. Bendoriaus g. 3. Savaitės vyr. mokytojas – Juan Carlos Asensio (Ispanija), vargonininkė Akvilė Kergytė. Savaitės programoje liturgijos ir grigališkojo choralo studijos, liturginės apeigos, koncertai Vilkaviškio katedroje ir Marijampolės bazilikoje.10000.00
Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“Viešoji įstaigaLietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursas 2023Organizuojant Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą 2023 siekiama sukurti aukštos meninės vertės Lietuvos parapijų chorams pritaikytus liturginės muzikos kūrinius valstybine kalba, kurie bus atliekami liturgijos metu. Skatinama Lietuvos kompozitorių kūrybinė veikla, ugdomas Lietuvos piliečių muzikinis mentalitetas, pasitelkiant Bažnyčią, kaip vieną iš arčiau esančių institucijų; Išleistas natų rinkinys ir įrašai taps mokomąją priemone plečiant bažnytinių chorų repertuarą.10000.00
Naujosios muzikos komunikacijos centrasViešoji įstaigaInteraktyvios muzikos ir garso instaliacijos Genocido muziejujeŠiandienos pasaulio įvykių fone– tarptautinės Menų terapijos ECARTE konferencijos 2022 m. „Atmintis“ organizacinio komiteto pageidavimu, inicijuoti skirtingų kartų kompozitorių naujų muzikos kūrinių ir garso instaliacijų Genocido muziejuje sukūrimą ir atlikimą.20000.00
Klaipėdos džiazo festivalisAsociacijaXXIV Klaipėdos pilies džiazo festivalisXXIV Klaipėdos Pilies džiazo festivalis – 2023 m. liepos 19–25 d. džiazo savaitė Klaipėdoje, tai edukaciniai renginiai, meistriškumo pamoka, seminaras–koncertas „Muzika gydo“, paroda ir muzikos improvizacijų vakarai skirtigose miesto erdvėse, bei 11 įvairaus stiliaus džiazo atlikėjų, tiek pasaulinio lygio tiek jaunųjų menininkų, koncertai Klaipėdos Kruizinių laivų terminale / Klaipėdos piliavietėje, Festivalio meninę programą palaikys ir lydės jachtų regata. Visi XXIV Klaipėdos Pilies džiazo festvalio renginiai nemokami.45000.00
7 meno dienosViešoji įstaigaApie muziką profesionaliaiProjektas atspindi muzikinio gyvenimo procesus, kritiškai reflektuoja ir analizuoja visos Lietuvos (ir ne tik) profesionaliosio muzikos gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius, palaiko dialogą su muzikos scenos dalyviais aktualiomis temomis, prisideda kuriant muzikos gyvenimo metraštį autoriniais tekstais ir informacine (anonsų) sklaida. Projektas suteikia galimybę puoselėti profesionalią muzikos kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.7000.00
Vilniaus džiazo festivalisViešoji įstaigaXXXVI tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Vilnius Jazz 2023“Festivalio „Vilnius Jazz“ tikslas – supažindinti Lietuvos publiką su naujausiomis pasaulio šiuolaikinio džiazo tendencijomis; propaguoti šiuolaikinio džiazo raiškos formas tarp Lietuvos džiazo muzikantų ir įtraukti juos į tarptautinius projektus; inicijuoti naujus projektus, taip suteikiant institucinį pagrindą Lietuvos džiazo scenos gyvybingumui; ugdyti ir palaikyti jaunąją Lietuvos džiazo atlikėjų kartą. 2023 m. festivalį norime dedikuoti Vilniaus miesto 700-mečiui, taip pat naujojo džiazo ikonos Johno Zorno kūrybai.75000.00
„Šiuolaikinė ausis“Viešoji įstaigaRecycling Bastards„Recycling Bastards“ tai unikalaus formato projektas – du jaunosios kartos atlikėjai saksofonininkas Arminas Bižys ir tūbininkas Simonas Kaupinis, leisis į Lietuvos kompozitorių archyvų peržiūrą, išsirinks jiems aktualiausias kompozicijas ir jas rekontekstualizuos šiandien. Unikalus muzikantų požiūris į muzikinį tekstą ir jo interpretaciją suformuos galimybę apmąstyti teksto ir atlikimo santykį, o tuo pačiu, naudojant egzistuojančias kompozicijas, sukurs lietuviškos muzikos kultūros tąsą.7000.00
Kosmos TheatreViešoji įstaigaKoncertas–instaliacija fortepijonui ir balduiKoncertas fortepijonui ir baldui, tai inovatyvus retransliacijos bei medijų komunikacijos garso meno projektas susiejantis gyvai atliekamą akademinės muzikos fortepijono rečitalį su kitoje erdvėje veikiančia vizualia garso instaliacija. Projektas nagrinėja buitinės–fizinės bei meninės–idėjinės fortepijono prigimties dualizmą – tarpusavyje paradoksaliai derančius vieno populiariausių akademinės muzikos instrumentų bei apkrauto ir nenaudojamo namų baldo amplua.5000.00
Joniškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis Vaclovo Daunoro vardo vokalinis solistų (bosų) konkursasKonkursu siekiama garsinti operos solisto Vaclovo Daunoro vardą tarptautiniu lygmeniu jo gimtajame krašte, didinti Lietuvos žinomumą vokalinio konkurso unikalumu tarptautinėje erdvėje, užpildyti operos solistų (bosų) vokalinio konkurso nišą tarptautiniu lygmeniu. Konkursas vyks 3 etapais: internetinė atranka, pusfinalis (Žagarėje), finalas (Joniškyje). Dalyvauti konkurse bus kviečiami visų tautybių solistai (bosai). Solistus vertins kompetentinga komisija iš Lietuvos ir užsienio. Konkurso laureatai bus apdovanojami piniginiais prizais.15000.00
Všį Tytuvėnų festivalisViešoji įstaigaXX Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalisViena pagrindinių festivalio idėjų yra tolygios kultūros periferijoje puoselėjimas, sudaromos sąlygos net mažiausiose regiono vietovėse turėti prieinamumą prie aukščiausio lygio profesionalaus meno. Šio festivalio meno vadovas yra Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas dirigentas Robertas Šervenikas. Festivalyje pasirodys eilė geriausių Lietuvos orkestrų ir ansamblių, pasaulinį pripažinimą pelnę solistai bei tik pradedantys savo profesinę veiklą jaunieji Lietuvos talentai.50000.00
Violončelių muzikaViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „N žemė 2023“Festivalio „N žemė“ organizatoriai plečia kontekstą ir skirtingų meno sričių bendradarbiavimą bei siekia lankstesnių auditorijos pritraukimo galimybių, aukštos meninės kokybės turinio, sukoncentruoto į žmogaus santykio su savimi, gamta, architektūra, muzika, judesiu ir kitu žmogumi temų sampratą, ieškant pamatinio ryšio tarp klausytojo ir atlikėjo, profesionalų ir bendruomenės.20000.00
Lietuvos akordeonistų asociacijaAsociacijaJubiliejinis XV Tarptautinis akordeonistų konkursas VILNIUS 2023Tarptautinis akordeonistų konkursas Vilniuje, tai profesionalaus atlikimo meno karjeros atspirties taškas pasauliniame kontekste. Konkursas į Vilnių sutraukia gabiausius šalies ir užsienio atlikėjus, suteikdamas galimybę pademonstruoti meninius sugebėjimus, pasisemti patirties iš kitų dalyvių ir pradėti savo kelią profesionalios karjeros link. Šis vienintelis šalyje aukšto lygio tarptautinis konkursas,reprezentuoja lietuviškąją akordeono mokyklą visos Europos ir pasaulio mastu, atkreipia dėmesį į šalyje sparčiai besiplečiantį profesionalų ratą.26000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“Festivalis „Permainų muzika“ kviečia susipažinti su permaininga XX–XXI amžių muzikos kūryba ir novatoriškomis muzikinės raiškos formomis. Festivalis intriguoja įkvepiančiais susitikimais su žymiausiais šiuolaikinės muzikos kūrėjais ir atlikėjais iš Lietuvos ir viso pasaulio. Programose skamba kūriniai, lėmę praėjusio amžiaus muzikos istorijos permainas ir šių dienų autorių muzikiniai ieškojimai. Veržliai pateikiantis įdomiausią dabarties menininkų kūrybą festivalis skatina įsiklausyti į nuolat kintantį garsų pasaulį ir keistis patiems.30000.00
Baltijos gitarų kvartetasViešoji įstaigaBaltijos gitarų festivalisNuo 2009 m. Baltijos gitarų kvarteto muzikantai rengia Baltijos gitarų festivalį, kuriame pristato geriausius klasikinės gitaros atlikėjus. Ilgainiui festivalius, kurie pastaraisiais metais reziduoja Birštone, papildė ir įvairi edukacinė veikla, apimanti klasikinės gitaros konkursus, seminarus, kviestinių žvaigždžių meistriškumo kursus, netgi gitaros parodas ir pažintis su instrumentų meistrais. Šiemet festivalyje vėl išvysime garsiausius klasikinės gitaros vardus, tarp jų ir retai koncertuojanti fantastiškąjį Steidl ir Karamazov duetas.22000.00
Mano nataViešoji įstaigaXIV nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“Nacionalinis moksleivių muzikos kūrybos konkursas „Mano nata“ – vienintelis Lietuvoje moksleivius akademinę muziką skatinantis kurti konkursas,ne tiks skatinantis moksleivius kurti, bet ir analizuoti bendraamžių kūrybą.
Projekto tikslai – ugdyti moksleivijos pozityvias kultūrines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos procesų supratimą; skatinti šalies moksleivių domėjimąsi profesionalia muzikos kūryba, muzikologine veikla ir šios srities studijomis; supažindinti visuomenę su moksleivių muzikos kūrybos ir muzikologiniais pasiekimais.
13000.00
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“Biudžetinė įstaigaGrupės MEROPE ir choro JAUNA MUZIKA „Salos“ BelgijojePrestižinėje muzikos salėje „Bozar“ (Briuselis) bus pristatyta choro JAUNA MUZIKA ir grupės MEROPE dar gyvai negirdėta programa „Salos“, kurios pavadinimu 2021–aisiais išleistas didelio pripažinimo tarptautiniu mastu sulaukęs albumas. Projekto metu užsienio rinkai bus parodyti Lietuvos profesionalių muzikantų kolektyvai bei pinanti žanrus jų kūryba, pristatytas lietuviško folkloro grožis, bus prisidėta prie šalies profesionaliojo meno sklaidos užsienyje, pristatytos kompozitoriaus Vaclovo Augustino aranžuotės, mezgami svarbūs ryšiai užsienyje.5000.00
VšĮ Vargonų paveldo centrasViešoji įstaigaŽemaitija 2: restauruotų istorinių Telšių katedros, Žemaičių Kalvarijos bazilikos ir Žemalės bažnyčios vargonų garso įrašai ir sklaidaŠis projektas (dvigubo CD parengimas, leidyba ir pristatymas 3 viešuose koncertuose ir paskaitose) pristato unikalius neseniai restauruotus romantinius Telšių katedros ir Žemaičių Kalvarijos bazilikos, bei barokinius Žemalės bažnyčios vargonus. Projektas tęsia VšĮ Vargonų paveldo centras ir vargonų tyrinėtojo doc. dr. Girėno Povilionio 2008 m. inicijuotą Lietuvos istorinių vargonų CD seriją, kuria siekiama ugdyti vietos bendruomenių, ypač jaunimo suvokimą apie istorinius, 100–200 m. senumo vargonus kaip vertingą mūsų šalies kultūros palikimą.8200.00
Nepriklausomi garso režisieriaiViešoji įstaigaXIX Tarptautinis muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“Tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“, organizuojamo kasmet jau 19-tus metus, tikslas – sukurti unikalų Lietuvą ir Trakus reprezentuojantį vasaros festivalį, skirtą simfoninės, kamerinės, baroko ir džiazo muzikos mylėtojams. Aukštos meninės vertės laisvalaikio renginių ciklas Lietuvos gyventojams ir svečiams iš užsienio rengiamas išskirtinėje šalies istorijos ir gamtos vietoje, todėl festivalis prisideda ir prie šalies įvaizdžio stiprinimo kultūros ir meno srityje.28000.00
Nacionalinė vargonininkų asociacijaAsociacijaŠv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalisProjektas skirtas Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios austriškų „Rieger“ vargonų 10-ies metų jubiliejui. Atliepdami architektūrinę koplyčios vidaus erdvės – tarsi apversto laivo kogo – koncepciją austrų dizaineriai sukūrė išties unikalų Klaipėdos vargonų fasadą, primenantį laivo burę. Projektas kviečia atrasti ir išgirsti sodriomis registrų spalvomis turtingus moderniausius Lietuvos vamzdinius vargonus: solinius pasirodymus Klaipėdoje surengs vargonų virtuozai iš Austrijos, Izraelio, Latvijos, Suomijos, Vokietijos ir Lietuvos.9800.00
Liudo Mikalausko koncertaiViešoji įstaigaXIII tarptautinis Tauragės muzikos festivalisXIII tarptautinis Tauragės muzikos festivalis kasmet tampa dideliu regiono traukos centru. Vidutinis festivalio koncerto žiūrovų skaičius apie 500 lankytojų, atvykstančių ne tik iš Tauragės, bet ir iš visos Lietuvos. Jame pristatome stambios formos kūrinius, rečitalius, įvairių šalių muziką bei edukacijas. 2023 m. programas atliks Lietuvos kamerinis orkestras, mušamųjų grupė „Giunter percussion“, šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“, LNOBT orkestras, atlikėjai iš Prancūzijos bei kiti profesionalūs įvairaus žanro atlikėjai, solistai.25000.00
Tilto namaiViešoji įstaigaGrupės „Graži ir ta galinga“ naujos programos „Mimozos ir sirenos“ įrašai, albumo leidyba ir sklaidaGrupė „Graži ir ta galinga“ atstovauja laisvos, drąsios, stiprios moters įvaizdį ne tik muzikinėje Lietuvos scenoje, bet ir viešojoje erdvėje. Projektas „Grupės „Graži ir ta galinga“ naujos programos „Mimozos ir sirenos“ įrašai, albumo leidyba ir sklaida“ siekia užtikrinti grupės veiklos tęstinumą sukuriant muzikinius naujos programos įrašus, juos išleidžiant CD formatu, nufilmuojant muzikinį klipą pagal vieną iš naujų dainų bei vykdant sklaidos koncertus Lietuvoje.7000.00
Edmundo Seiliaus meno projektaiViešoji įstaigaIX Tarptautinis Šv. Jurgio meno sezonasIX Tarptautinis Šv. Jurgio meno sezonas sėkmingai tęsia novatoriaus tradicijas. Šių metų pristatomos koncertinės programos pasižymi ryškiomis tautinėmis spalvomis. Ukrainiečių ir ispanų kompozitorių kūryba parodys tautos kūrėjų vystymosi kelią. Roberto ir Klaros Schumann koncertas atskleis retai skambančius vokiškojo romantizmo opusus. Senosios muzikos koncertas prabils 14 kalbų. Lietuvių kūrėjai pristatys jazz kvinteto vinilinę plokštelę „Among the Pines“ bei pasauliui atvers naują sceninį veikalą „Žilvinas ir Eglė“.18000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas Petrui Bingeliui atminti „Muzika – mano gyvenimas“2023 m. minėsime Petro Bingelio 80–ąsias gimimo metines, kurių proga bus organizuojamas renginių ciklas „Muzika – mano gyvenimas“. Projekto tikslas pagerbti iškilią muzikos asmenybę P. Bingelį bei puoselėti chorines muzikos žanrą. Siekiama skatinti mėgėjų meno kolektyvų ir profesionalios kūrybos atstovų bei kultūrinių įstaigų bendradarbiavimą. Bus pristatyta fotografijų paroda apie P. Bingelio veiklą, parengtas informacinis stendas prie gimtojo maestro kaimo bei sukurta atminimo skulptūra, vyks koncertai bei chorų šventė.10000.00

Scenos menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaCirko kūrybinio ugdymo plėtra VisagineUžsienio cirko profesionalų kūrybinės laboratorijos naujosios šiuolaikinio cirko ugdymo programos ir kitų ugdymo programų Visagine lankytojams, vykdomos partneriaujant su užsienio partneriais: Suomijos cirko ir šokio informacijos centru (Circus and Dance Finland), Auch (Prancūzija) licėjaus
cirko skyriumi, plačiau žinomu kaip „Pop Circus“ cirko mokykla, ir cirko centru „La Grainerie“ Tulūzoje (Prancūzija); taip pat smulkios cirko įrangos įsigijimai ir įrengimas.
10000.00
OkarukasViešoji įstaigaŠokio spektaklio „Meat Factory“ sukūrimas pagal ukrainiečių–lietuvių rašytojo J. Melniko knygą „Maša arba postfašizmas“Šokio spektaklyje analizuojamos fašizmo prielaidos susiskaidžiusioje post–tiesos šiuolaikinėjė visuomenėje, kurioje vyrauja propaganda ir melagienos. Nagrinėjama, kokios žmogaus nužmogėjimo priežastys, kai asmeninis gerbuvis atsiduria pavojuje ir pasireiškia dviguba moralė. Spektaklis gvildena žmogiškumo, laisvės ir atsakomybės temas, humanizmo ir post–humanizmo idėjas bei demokratijos, tautos suveriniteto ir šalies nepriklausomybės trapumą šiuolaikiniame pasaulyje, dominuojant kapitalizmui, kai ekonominių interesai yra vieni svarbiausių.20000.00
7 meno dienosViešoji įstaigaApie teartą, šokį ir cirką profesionaliaiProjektas atspindi teatro, šokio ir šiuolaikio cirko meno procesus, kritiškai reflektuoja ir analizuoja Lietuvos (ir ne tik) sceninį gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius, palaiko dialogą su scenos meno lauko dalyviais aktualiomis temomis, prisideda kuriant scenos menų metraštį autoriniais tekstais ir informacine (anonsų) sklaida. Projektas suteikia galimybę puoselėti profesionalią scenos menų kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.10000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXIV Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalisXIV Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis – prasmingas iš Senosios Varėnos kilusios ir amžinojo poilsio į gimtinę sugrįžusios žymios lietuvių režisierės ir teatro meno pedagogės D. Tamulevičiūtės atminimo įamžinimas. Festivalyje dalyvaus profesionalūs kultūros ir meno dalyviai, bus rodomi brandžiausi bei naujausi įvairių Lietuvos teatrų spektakliai suaugusiems ir vaikams, veiks paroda, meistriškumo dirbtuvės
jaunimui. Įvairi festivalio programa skirta visų socialinių sluoksnių žmonėms ir aktuali visoms visuomenės grupėms.
15000.00
Teatras Atviras ratasViešoji įstaigaMonospektaklio „PRAeis“ pagal Justo Tertelio pjesę sukūrimasMonospektaklio „PRAeis“ pagal dramaturgo Justo Tertelio pjesę „PRAeis – vienaveiksmė monopjesė nebePRAdedančiam, vid(ut)iniam aktoriui“ sukūrimas, idėjos autorius, režisierius ir vaidmens atlikėjas Justas Tertelis. Projekto bendrakūrėjai: scenografė ir kostiumų dailininkė Laura Luišaitytė, kompozitorius Nikolajus Polujanovas. Planuojama monospektaklio premjera 2023 m. lapkričio mėn. Vilniuje, Menų spaustuvėje,
numatoma ir derinama monospektaklio sklaida 2024 m. Lietuvos regionuose ir festivaliuose.
9350.00
Menų agentūra „Artscape“Viešoji įstaigaSpektaklio „Taksai“ adaptacija interneteTikslas – adaptuoti skaitmeniniam formatui dokumentinį spektaklį „Taksai“, kuriame dokumentiniu ir skaitmeniniu pasakojimu bus pateikiamos 9 taksi vairuotojų ir vienos „centriuko“ operatorės istorijos.9700.00
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose„Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose“ – profesionalių teatrų festivalis Šalčininkuose, kuriuo siekiama plėtoti profesionalaus meno sklaidos tradicijas. Tai galimybė geriau pažinti profesionaliąją meninę kūrybą bei ugdyti kultūrinius poreikius. Aukšto meninio lygio renginių programos, pateikiant daug originalių meninės išraiškos priemonių, užtikrina, kad kiekvienas atranda savo poreikiams tinkamą meninį pasirodymą. Informacija skelbiama radijuje, socialiniuose tinkluose, vietinėje, regioninėje spaudoje.12400.00
NUEPIKO šokio trupėViešoji įstaigaŠokio spektaklių sklaida Lietuvos didžiuosiuose ir regioniniuose miestuose„Šokio spektaklių sklaida Lietuvos didžiuosiuose ir regioniniuose miestuose“ – Nuepiko šokio trupės projektas, siekiantis tęsti ar plėtoti bendradarbiavimą su įvairių Lietuvos miestų kultūrinėmis įstaigomis pristatant savo repertuaro spektaklius – „Perdegimas“, „Pakankamas atstumas“, „Niekur, bet ne čia“. Projekto metu šokio spektaklius siekiama pristatyti dešimtyje skirtingų Lietuvos miestų, tokiu būdu užtikrinant tolygią šiuolaikinio šokio kaip sceno meno sklaidą tiek didžiuosiuose, tiek regioniniuose Lietuvos miestuose.12000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaBe kompanijos šokio spektaklių sklaidaMenininkių Agnietės Lisičkinaitės ir Gretos Grinevičiūtės įkurta nepriklausoma šiuolaikinio šokio organizacija „Be kompanijos“ plečiasi ir prodiusuoja ne tik savo kūrybos spektaklius, bet ir kitų jaunųjų šokio menininkų. Organizacijos spektaklių repertuare: „Hands up“, „I slave: šiuolaikinė meilės istorija“, „Paveikslas“ ir „Yet another day in paradise”. Norima plėtoti organizacijos veiklas, skiriamas dėmesys į šokio spektaklių sklaidą, todėl šio projekto tikslas – suorganizuoti visų keturių spektaklių gastroles Kaune ir Vilniuje.8000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaChoreografės V. Pitrinaitės šokio spektaklio „MATCH 3“ sukūrimas ir pristatymasŠiuolaikinio šokio spektaklis „MATCH 3“ – tai jau 2018 m. sukurto šokio spektaklio „MATCH“ tęsinys. Šis spektaklių ciklas remiasi inovatyviu tyrinėjimais paremtu kūrybos metodu ir tarpsektoriškumu: nagrinėjant varžybų / konkurencijos temą pasitelkiamos specialistų (iš filosofijos, ekonomikos ir antropologijos) žinios. Spektaklio idėjos autorė ir choreografė – Vilma Pitrinaitė.10000.00
Solo teatrasViešoji įstaigaSolo teatro kūrybos sklaida LietuvojeProjektas pristato nūdienos visuomenei aktualių, XX a. istoriją ir dabartį tyrinėjančių „dokumentinio teatro“ principu sukurtų naujų Solo teatro spektaklių ciklą : „Mąstanti barako širdis“, „Liepsnos geltonos ir mėlynos“ „Motinos pienas“, „Buda palėpėje“, „Lietuviškoji Nora“. Po spektaklių vyks diskusijos su žiūrovais, regionų jaunuomene. Projekto vadovė – aktorė ir režisierė Birutė Mar. 2023 m. įvyks 18 projekto renginių: Vilniuje, Kaune ir Kauno raj., Panevėžyje, Anykščiuose, Šiaulių raj., Varėnoje, Klaipėdoje, Druskininkuose.18000.00
Bilietų nėraViešoji įstaigaPerformanso „Žiūrėdama viena į kitą“ sklaida Lietuvoje ir užsienyjeProjekto tikslas – pristatyti performansą „Žiūrėdama viena į kitą“ (rež. Eglė Švedkauskaitė) Lietuvoje ir užsienyje, populiarinti dailininkės ir fotografės Veronikos Šleivytės meninį palikimą, skatinti moteriško žvilgsnio mene, feminizmo, queer bendruomenės refleksiją. Performanso atlikėjos – Eglė Gabrėnaitė, Elžbieta Latėnaitė, Justina Mykolaitytė, kūrybinė komanda: Ieva Kotryna Skirmantaitė, Agnė Matulevičiūtė, Ona Juciūtė, Monika Baranauskaitė, Julius Kuršys, Mantas Stabačinskas, Giedrė Bagdžiūnaitė, Vytautas Narbutas, Dalija Kaukėnaitė.11000.00
Artūro Areimos teatrasViešoji įstaigaSpektaklio pagal dokumentinę medžiagą „Arti / Близько” sukūrimas2022 m. vasario–balandžio mėnesiais režisierius Artūras Areima, dramaturgė Kristina Marija Kulinič bei septyni jaunosios kartos aktoriai sukūrė pjesę, kalbančią apie stipriai mus visus veikiančius karo įvykius, kuri pristato ne tik aktualią dokumentinę medžiagą, Ukrainos autorių kūrybą, bet ir esamu laiku patiriamus savo, kaip Lietuvos piliečių, jaunų karo liudininkų, išgyvenimus. Ši pjesė išsivystė į spektaklį, skatinantį analizuoti asmeninį, autentišką santykį su vykstančiu karu bei pajusti dabartiniame kontekste tokią svarbią vienybę.25000.00
TeatriukasViešoji įstaigaŽalias Gyvas 700Spektaklio ŽALIA GYVA (rež. A.Sunklodaitė) sklaida visoje Lietuvoje minint Vilniaus 700 metų jubiliejų. Įtraukus spektaklis, tikros Vilniaus istorijos – aktuali, svarbi ir įdomi tema vaikams, įkvepianti domėtis, didžiuotis savo istorija, būti tolerantiškais ir kurti savo miesto istoriją šiandienos kasdienybėje. Profesionali kūrybinė grupė Lietuvos vaikus, Punsko lietuvius ir ukrainiečius, gyvenančius čia pakvies švęsti sostinės gimtadienį, kartu su Gediminu, Lizdeika, S. Batoru, C. Šabadu, ir visais, kurie kūrė Vilnių ir Lietuvą 700 metų!16000.00
Arkos dailės galerijaViešoji įstaigaTeatro navigacija: kas ten. Lietuvos scenografijos pristatymas tarptautinėje Prahos kvadrienalėje PQ23Projektu siekiama sukurti ir įgyvendinti ekspoziciją – nacionalinį paviljoną – ir atstovauti Lietuvą didžiausiame pasaulyje tarptautiniame scenografijos ir teatro dizaino bei architektūros forume – nuo 1967 m. rengiamoje Prahos kvadrienalėje (PQ). Ekspoziciją kuruoja dr. Raimonda Bitinaitė–Širvinskienė, architektė – Sigita Šimkūnaitė. Pristatomi 7 spektakliai iš 5 teatrų ir 6 scenografės: Julija Skuratova, Sigita Šimkūnaitė, Birutė Ukrinaitė, Neringa Keršulytė, Barbora Šulniūtė ir Laura Luišaitytė.39100.00
Panevėžio teatras „Menas“Biudžetinė įstaigaSpektaklio „Pykšt pokšt tratata“ sklaida Graikijoje2023 m. Atėnuose, KET teatre bus pristatytas judesio spektaklis „Pykšt pokšt tratata“.
Spektaklis analizuoja karo ir žmogaus santykį.
Spektaklio kūrybinė komanda – M. Klimaitė, P. Soutou, K. Švenčionytė, A. Jucius, R. Mur.
3600.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaSpektaklio „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ pristatymas PakistaneBendradarbiaujant su Karachi drama circle, spektaklis „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ bus pristatytas 3 Pakistano miestuose: Karachi, Islamabad ir Lahore. Tai leis vykdyti tarptautinę spektaklio sklaidą, tarptautinei auditorijai pristatyti G. Grinevičiūtės ir MMLAB kūrybą. Lietuvos teatras bus pristatytas Pakistane, kūrybinė komanda susipažins su Pakistano scenos meno lauku, įgytą patirtį pristatys Lietuvos scenos meno institucijoms.15400.00
Nuo 0Mažoji bendrijaMonospektallio Lapkričio 20 sklaida (režisierė Loreta Vaskova)Dokumentinio monospektaklio pagal Larso Noreno pjesę „Lapkričio 20“ sklaida Lietuvos respublikos regionuose. Spektaklis skirtas paauglių auditorijai. Pagrindinį vaidmenį spektaklyje atlieka aktorius Šarūnas Januškevičius, o režisavo Loreta Vaskova. Šis scenos kūrinys – aktualus tiklsinei auditorijai, nes narplioja sudėtingą smurto, savižudybės, agresijos ir patyčių temas iš teatro perspektyvos. Po kiekvieno spektaklio vyks diskusija, kurią padėjo parengti profesionali psichologė Ivona Suchodolska.3700.00
Ulna šokio trupėViešoji įstaigaInteraktyvaus patyriminio šokio spektaklio „Ribos“ ir spektaklio – ekskursijos „Pakopa po pakopos“ sklaida LietuvojeULNA trupės projektas skirtas Interaktyvaus patyriminio šokio spektaklio „Ribos“ ir šokio ekskursijos „Pakopa po pakopos“ sklaidai Lietuvoje, siekiant skatinti profesionalaus meno prieinamumą negalią turintiems žmonėms, plėsti žmonių savimonę, bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti kuriančius menininkus mastyti apie scenos meno pasiekiamumą negalią turintiems žmonėms. Projektas įgyvendinamas su LAAS ir Lietuvos kultūros centrais.15000.00
Nuo 0Mažoji bendrijaDokumentinis spektaklis Antraplaniai (režisierė Loreta Vaskova)Projektas skirtas sukurti vienos dalies dokumentinį spektaklį „Antraplaniai„ (1 val. 40 min., Vilnius). Jame remiantis įvairiais liudijimais, kuriuos surinks dramaturgė Monika Baranauskaitė ir režisierė Loreta Vaskova iš įvairių Lietuvos respublikos piliečių. Spektaklyje planuojama atskleisti karo Ukrainoje poveikį antrame plane santiems lietuviams.11000.00
DarbininkaiViešoji įstaigaSpektaklio pagal Jean Paul Sartre pjesę „Užsklęstos durys“ sukūrimasVšĮ Darbininkų vienos dalies spektaklis pagal Jean Paul Satre pjesę „Užsklęstos durys“ (trukmė 1 val. 40 min.). Spektaklio režisierius Darius Gumauskas. Vaidmenis atlieka aktoriai – Vilma Riaubaitė, Justina Mykolaitytė, Salvijus Trepulis, Andrius Alešiūnas.
Pagrindinė spektaklio mintis formuluojama aforizmu – pragaras tai kiti – žmogaus laisvė rinktis vyksta ne tik jo paties, bet ir kitų akivaizdoje – laisvė rinktis daro žmogų atsakingą sau ir kitiems, nes jo pasirinkimas lemia kitų likimą.
22000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaTarptautinis simpoziumas „Kalbėjimo fenomenas“Projektu siekiama gerinti scenos meno kūrėjų scenos kalbos įgūdžius. Šiuo tikslu 2023 m. lapkričio mėn. Vilniuje numatoma organizuoti tarptautinį simpoziumą „Kalbėjimo fenomenas“, kuriame bus sutelkti įvairių sričių specialistai (scenos kalbos ir vaidybos, literatūros tyrinėtojai, kalbininkai, medicinos specialistai) diskusijai apie priežastis, turinčias didžiausią įtaką scenos kalbos įgūdžiams. Projekto vadovė Rita Juodelienė, LMTA lektorė, scenos kalbos specialistė.6000.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaSpektaklio „bowel“ sklaidaProjekto tikslas – vykdyti jaunosios kartos režisieriaus Nauberto Jasinsko spektaklio „bowel“, kuriame kvestionuojama tapatybės ir ją
formuojančių kasdienių įtakų sąveika, nagrinėjama šiuolaikinio žmogaus tapatybės krizė bei naudojami Lietuvoje iš viso netyrinėti „voice over“ ir „lip sync“ sceninės išraiškos metodai, sklaidą Lietuvoje ir Latvijoje, vykstant į gastroles. Šis sklaidos projektas bus įgyvendinamas Vilniuje, Alytuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Rygoje.
10000.00
Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽASAsociacijaVII Tarptautinis teatro vaikams ir jaunimui ASITEŽO festivalis JĖGA / COOL!Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS septintą kartą organizuojamas Tarptautinis teatro vaikams ir jaunimui festivalis JĖGA / COOL! kviečia vaikus ir jaunimą nuo 0 iki 18 metų patirti aktualiausią Lietuvos ir užsienio scenos meną, sukurtą ir skirtą specialiai jiems. Festivalio programa, apimanti spektaklius, edukacijas, diskusijas, turėtų susidominti ir jaunųjų žiūrovų artimuosius, pedagogus bei scenos meno profesionalus. 2023 m. balandžio 24–29 d. festivalis pirmą kartą vyks pietų Lietuvos regione – Alytuje ir Alytaus apskrityje.42700.00
Vyčio Jankausko šokio teatrasViešoji įstaigaPerformatyvus šokio, garso bei vizualaus meno vyksmas „Dekreacija“Meninio vyksmo centre – žmogaus dekreacijos procesas. Šis procesas – tai sąmoningas žmogaus savojo „aš“ atsižadėjimas, suspendavimas ir dėmesio nukreipimas link to, kas yra anapus jo, t. y. pati tikrovė, pasaulis su visa savo įvairove, o jis pats tuo metu atsiskleidžia kaip viso to neprivilegijuota dalis, susiliejanti su savo aplinka, su kosmosu kaip visuma. Idėjos, režisūros ir choreografijos autorius – Vytis Jankauskas, dailininkė, scenografijos ir instaliacijos autorė – Sigita Šimkūnaitė, muzikos ir garso dizaino autorius – Vladas Dieninis.23000.00
TeatronasAsociacijaSpektaklis darbiniu pavadinimu „Love“ pagal Giovanni Boccaccio „Dekameroną“Spektaklio pagal G. Boccacio „Dekameronas“ (rež. Gildas Aleksa) tikslas sukurti teatrinę patirtį, nagrinėjančią lytinę komunikaciją dabartiniame kontekste, kur lytinis švietimas neatitinta jaunosios kartos laisvių ir poreikių. Suprantama teatrine kalba išplėsti giluminį suvokimą apie lytiškumo ir psichologinio gerbūvio santykį, siekiant sukurti tvaresnius tarpusavio santykius bei užpildant dažnai atsiveriantį disonansą tarp daugybės galimų seksualinės raiškos priemonių ir žinių stygiaus. Spektaklio premjera 2023 m. balandžio 15 d., Menų spaustuvėje15000.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaMuzikinio spektaklio „Good Girls“ sklaida LietuvojeProjekto tikslas – spektaklio „Good Girls“ sklaida Lietuvoje (Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje), siekiant abortų temą pristatyti per feministinę prizmę, suteikiant balsą viešumoje retai girdimam į užribį nustumtam diskursui, mažinti abortą pasidariusių moterų atskirtį nuo visuomenės, atsikratant abortus gaubiančių stigmų bei skatinti diskusiją visuomenėje, kurioje pokalbiai abortų tema vis dar yra tabu. Spektaklio režisierė Larisa Faber – jauna režisierė iš Liuksemburgo, tyrinėjanti aktualias socialines ir politines temas.7700.00
Stalo teatrasViešoji įstaigaStalo teatro spektaklių sklaida Lietuvos miesteliuoseKad 12 miestelių vaikai ir paaugliai pamatytų profesionalų teatrą vaikams, o susipažinę su objektų teatro priemonėmis, jas pritaikytų namuose, ugdymo įstaigose, kaip kūrybos objektus. Režisierė, scenografė Saulė Degutytė, Kompozitorė, atlikėja Snieguolė Dikčiūtė, multiinstrumentalistas, etnologas Gediminas Žilys, aktoriai: Saulius Čėpla, Balys Ivanauskas, Paulina Simutytė, Kristina Baranauskaitė, Eliza Bondarenko, šviesų d. Tadas Juozapaitis. Spektaklius rodysime Utenos, Salako, Švenčionėlių, Daugų, Miroslavo, Labanoro ir kt. kultūros centruose.11000.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaProfesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi2023 m. Anykščiuose vyks tradicinis profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“. Projekto tikslas – pristatyti profesionalių teatrų spektaklius, propaguojant nacionalinės dramaturgijos svarbą, ugdant žiūrovų suvokimą apie profesionalaus teatro poveikį asmenybei, formuojant kūrybiškumą, produktyvų laisvalaikio praleidimą bei mažinant socialinę, kultūrinę atskirtį tarp miestų, kaimų ir mažų miestelių.
Projektas skiriamas vaikams, jaunimui, vidutinio amžiaus žmonėms, senjorams.
12000.00
Alytaus miesto teatrasBiudžetinė įstaigaSpektaklio „Blogi keliai„ sukūrimas ir sklaidaSpektaklis „Blogi keliai“ (rež. T. Trunova), sukurtas pagal N. Vorožbit, vienos sėkmingiausių savo kartos Ukrainos autorių, to paties pavadinimo pjesę – tai šeši epizodai apie meilę, neapykantą, pasitikėjimą, išdavystę ir asmeninių ribų pažeidimą vykstančio karo fone. Tai istorija ne apie ginklus ir kovas, o apie žmogišką silpnumą, apie kasdienį pavojų ir apie tai, kad nereikia ieškoti blogio tik karo lauke. Tai savotiška sudėtingo, bet aistringo mąstymo treniruotė, iš naujo pasveriant savo pačių vertybes, horizonte ieškant teisingumo taško.16000.00
Viešoji įstaiga Teatras „Utopia“Viešoji įstaigaDramų stalčius: vertimų programa„Dramų stalčius“ (www.dramustalcius.lt) – tai tęstinis nemokamas dramaturgijos archyvavimo ir naujų klasikinės dramaturgijos vertimų inicijavimo projektas. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti suinteresuotų grupių laisvą ir organizuotą prieigą prie išverstos klasikinės dramaturgijos.15000.00
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaXVII Tarptautinis menų festivalis PLARTFORMATarptautinis menų festivalis PLARTFORMA 2023 m. Klaipėdos mieste ir apskrityje bus įgyvendintas jau XVII–ąjį kartą. Festivalio misija – bendrame kūrybiniame vyksme suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio šokio ir performanso, naujojo cirko ir teatro, naujosios operos ir multimedija projektų kūrėjai bei jų grupės.
Daugiau apie festivalį: http://www.plartforma.lt
50000.00
Teatro informacijos centrasViešoji įstaigaLietuvos teatro vitrina ItalijojeLietuvos teatro vitrinos pristatymas Italijoje, Breša / Bergamo Europos kultūros sostinės programoje. TIC kartu su Residenza IDRA sieks supažindinti Italijos teatro auditoriją su jaunesniu ir įvairių formų Lietuvos scenos menu. Atrinkti darbai atspindi skirtingas scenos meno kryptis Lietuvoje – vienas šokio teatro spektaklis (Agnijos Šeiko šokio teatras spektaklis „Brandir“), vienas performansas (Agnietės Lisičkinaitės „Hands up“) ir trečiasis (dar nepasirinktas) dramos monospektaklis.12600.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaSpektaklio „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ sklaida LietuvojeBus vykdoma aukštos meninės kokybės ir aktualios tematikos spektaklių sklaida Lietuvoje, skatinami kultūros decentralizacijos procesai, vykdoma šiuolaikinio šokio sklaida. Spektaklis „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ (choreografė Greta Grinevičiūtė) bus pristatytas Lazdijuose, Anykščiuose, Kretingoje, Šilutėje, Telšiuose, Šilalėje, Tauragėje, Molėtuose.15000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaSpektaklio „Brūzgynų eilės“ sklaida tarptautiniame teatrų festivalyje užsienyjeReikšmingame tarptautiniame, šiuolaikinias lėlių teatro formas populiarinančiame Immagini del „Interno festivalyje pristatysime originalios formos spektaklį–žygį „Brūzgynų eilės“, praturtintą pop–up knygų galimybių įkvėptais meniniais objektais. Supažindinsime užsienio šalių publiką su Lietuvos teatro scenos ir poezijos vaikams įvairove, savitumu, prisidėsime prie kultūrinio dialogo tarp Lietuvos ir kitų šalių plėtros. Spektaklio sklaidos kūrybinė komanda: K. Mauruševičiūtė, A. Dubaka, R. Kulytė–Polini, A.R. Stravinskaitė, J.Tulaba ir kt.8600.00
Šokio teatras AIROSViešoji įstaigaŠokio spektaklio „#NaujaKarta“ sklaida Lietuvos mokyklosePer 2023 metus Lietuvos miestų ir rajonų mokyklose 10 kartų bus pristatytas šokio spektaklis „#NaujaKarta“ (chor. A. Lisičkinaitė), kuriuo siekiama skatinti Lietuvos moksleivių domėjimąsi šokiu, ugdyti dalyvavimo kultūros renginiuose įpročius, atskleisti ir ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą bei kviesti gilintis į šių dienų aktualijas, socialines problemas, atrasti bendravimo būdus tarp skirtingų kartų. Spektaklius planuojama pristatyti Kauno, Rokiškio, Raseinių, Marijampolės ir, Ukmergės Šalčininkų miestuose / regionuose.16000.00
DarbininkaiViešoji įstaigaEdukacinio spektaklio-diskusijos apie Dauno sindromą „Mongolija“ sklaida Lietuvos regionuoseVšĮ „Darbininkų“ sklaidos projekto metu planuoja pristatyti režisieriaus D.Gumausko edukacinį spektaklį-paskaitą apie Dauno sindromą „Mongolija“ – Radviliškio, Marijampolės, Vilkaviškio, Rietavo, Prienų, Pasvalio, Molėtų, Elektrėnų kultūros centruose. Spektaklį kviesime pamatyti 5–12 klasių moksleivius bei pedagogus. Renginys nemokamas.15000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaSpektaklių „Miesto eilės“ ir „Brūzgynų eilės“ sklaida vaikų dienos centrams šalies regionuoseSiekdami mažinti kultūrinę atskirtį, aukštos meninės vertės, inovatyvius garsinius spektaklius („Miesto eilės“, „Brūzgynų eilės“) pristatysime socialiai pažeidžiamoms vaikų grupėms šalies regionuose bei ukrainiečių šeimoms Lietuvoje. Atvirose miesto ir Pučkorių pažintinio tako erdvėse rodomus spektaklius išvys 200 vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių. Spektakliuose skamba Lietuvos poetų eilės vaikams, įgarsintos žinomų aktorių (R. Samuolytė, R. Saladžius, Il. Kvietkutė ir kt.). Vaidina aktoriai M. Gotbergas, A. Dubaka. Dramaturgė – D. Ganc.7000.00
Šokio teatras „Dansema“Viešoji įstaigaŠiuolaikinio šokio spektaklių vaikams sklaida LietuvojeProjekto dėka, žiūrovų pamėgti ir visai nauji šokio teatro „Dansema“ šokio spektakliai pasieks mažuosius žiūrovus daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. Šokio spektakliai kūdikiams, vaikams su įvairia negalia, papildyti kūrybiniais užsiėmimais po spektaklių, skatins vaikų kūrybinį mąstymą ir kultūrinį išprusimą. Projekto kūrybinę komandą sudaro pripažinti spektaklių vaikams šokėjai Giedrė Subotinaitė, Indrė Bacevičiūtė, Agnė Ramanauskaitė, Raimonda Gudavičiūtė, Mantas Stabačinskas, Marius Pinigis, choreografė Birutė Banevičiūtė ir kiti.18600.00
Meno alchemijaViešoji įstaigaSpektaklio–instaliacijos „Vegetacinė būklė“ sklaida LietuvojeSpektaklis – instaliacija „Vegetacinė būklė“ (rež. Naubertas Jasinskas) bus pristatytas 9 Lietuvos miestuose: Kaune, Alytuje, Kretingoje, Lazdijuose, Šilalėje, Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje. Projektu bus vykdoma jaunosios kartos kūrėjų sklaida bei mažinama šalies kultūros centralizacija.14000.00
Kultūros platformaViešoji įstaigaTarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“„ConTempo“ – tarptautinis scenos menų festivalis, inicijuotas „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, nuo 2019-ųjų organizuojamas Kaune ir Kauno rajone, kaip nurodo pavadinimas, miestui padedantis tvirtai žengti iš laikinosios į šiuolaikinę sostinę. 2023 m. festivalio programoje – bent 20 renginių, edukacinės veiklos, kruopščiai atrinkti šiuolaikinio scenos meno kūrėjai iš Lietuvos ir užsienio. Kaunas ir Kauno rajonas vėl pulsuos šiuolaikinių scenos menų ritmu!75000.00
Teatro gatvėViešoji įstaigaLietuvos ir pasaulio scenos menų refleksija „Teatro žurnale“„Teatro gatvės“ projekto siekiamas rezultatas – 2023 m. parengti keturis teminius jau šeštus metus leidžiamo „Teatro žurnalo“ numerius, kuriuose bus publikuojami turintys išliekamąją vertę tekstai. Keturias metų temas puslapiuose analizuos didžioji dalis Lietuvos teatrologų, interviu skambės ir teatro menininkų balsas. Žurnalas platinamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose knygynuose bei kituose spaudos platinimo taškuose.13300.00
Solo teatrasViešoji įstaigaSpektaklio „Neparašytas laiškas“ (Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais) sukūrimas ir sklaidaDokumentinio spektaklio „Neparašytas laiškas“ (Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais) sukūrimas ir pristatymas visuomenei. Rež. ir dramaturge Birutė Mar. Projektas siekia šiuolaikinio teatro priemonėmis scenoje prikelti rašytojos gyvenimą ir kūrybą, skatinti žiūrovą mąstyti apie istorijos ir dabarties kultūrinio gyvenimo sąsajas, svarbias žmogiškąsias vertybes. 2023 m. įvyks 9 projekto renginiai netradicinėse kultūrinėse erdvėse, Lietuvos dvaruose.16000.00
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVI lėlių teatrų festivalis „Vaikai ir lėlės“Šeštasis profesionalaus meno sklaidos projektas Kupiškio krašte, skirtas vaikams, paaugliams ir visai šeimai. Užsimezgęs kultūrinis bendradarbiavimas tarp 10 Lietuvos lėlių teatrų populiarina lėlių teatro meną Aukštaitijoje, atskleidžia lėlių teatro meno galimybių įvairovę, ugdo jaunąjį žiūrovą, formuoja jo meninį skonį. Į projekto veiklas įtraukiami socialiai remtini ir specialiųjų poreikių turintys vaikai, vykdomos edukacinės programos. Festivalio populiarumas išaugo, lėlė Babausiukas vaikų mylimas, atpažįstamas lėlių festivalio simbolis.13600.00
Asociacija „Walls Have Ears“AsociacijaLedynai 2.0Ledynai 2.0 yra režisierės Kamilės Gudmonaitės šiuolaikinės dramos-operos „Ledynai“ (dramaturgė – Teklė Kavtaradzė, kompozitorius – Dominykas Digimas), pastatyto Estijoje ir rodyto Sirenų festivalyje, tęsinys. Šįkart drama-opera grįžta į Vilniaus mikrorajoną Karoliniškes ir bus rodoma kitokiu formatu – video (dokumentinė medžiaga) projekcija, rodyta spektaklyje, ant daugiabučio sienos ir šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ gyva muzika, atliekama daugiabučio kieme. Pasak režisierės Kamilės Gudmonaitės, spektaklis sugrįš į savo įsčias.4600.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaJaunimo teatro festivalis „Išeities taškas“„Išeities taškas“ – kasmetinis jaunimo teatro festivalis, organizuojamas Kauno miesto kamerinio teatro nuo 2016 m. Jo funkcija – suteikti platformą jauniems, pradedantiems scenos menų menininkams pristatyti savo aktualijas, socialines idėjas, požiūrį į teatrą kaip į socialiai aktyvią, jaunimui aktualią ir svarbią bendruomenės komunikavimo formą. Festivalio metu vyks įvairūs į jaunimo (14–29 m.) auditoriją orientuoti spektakliai, kiti scenos meno kūriniai, susitikimai, kūrybinės dirbtuvės, eskizų pristatymai, kūrybinės stovyklos ir kt.13000.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis šokio festivalis „Pėdos“2023 m. Anykščiuose vyks šeštasis šokio festivalis „Pėdos“. Projektu siekiama paskatinti projekte dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių šokio teatrus, trupes, pavienius atlikėjus, edukatorius ir įveiklinant jaunuosius menininkus, pristatyti šokio spektaklius, skatinant teikti Anykščių krašto bei kitų regionų žmonėms pažintinę, švietėjišką, mokomąją bei kokybiškos, inovatyvios, profesionalios kultūros prieinamumo naudą.
Festivalyje dalyvaus ryškiausi šalies šokio teatrai bei teatrai iš užsienio šalių, vyks kūrybinės šokio dirbtuvės.
16000.00
Lietuvos nacionalinis UNIMA centrasAsociacijaLietuvos lėlininkų profesinė stovykla2023 m. rugpjūčio mėnesį vyksianti stovykla bus organizuojama bendradarbiaujant su projekto partneriu Priekulės kultūros centru. Pamatyti stovyklos rezultatus bus kviečiami žiūrovai, kuriems bus pristatyti meninėje laboratorijoje sukurti lėliški performansai. Kūrybinių dirbtuvių ir seminarų programa sudaroma atsižvelgiant į tai, kokių žinių Lietuvos lėlininkams šiandien reikia labiausiai, ir kokie šiuo metu procesai vyksta teatro pasaulyje.9000.00
Teatras „Mens Publica„Viešoji įstaigaSpektaklio pagal Roland Schimmelpfennig pjesę „Der goldene Drache“ sukūrimasEgzistencinė demokratijos kova su totalitarizmu, karas, pasaulio akivaizdoje vykstantis Ukrainoje, verčia milijonus žmonių palikti gimtuosius namus ir ieškoti laikino prieglobsčio „normaliame“ pasaulyje. Ar šis pasaulis pasiruošęs dėl jų paaukoti bent dalį savo įprasto gyvenimo privalumų?
Spektaklis siekia universalia meno kalba prabilti į visų kartų (ypač jaunosios kartos) protus ir širdis, iškeldamas nepatogius, bet neišvengiamus klausimus, tampančius mūsų etinių ir moralinių principų išbandymu.
20000.00
Kosmos TheatreViešoji įstaigaKOSMOS LAB23KOSMOS LAB – tai penktus metus organizuojama vizualinio teatro laboratorija, skirta jaunosios kartos menininkų profesiniam tobulėjimui, kūrybinei saviraiškai bei vizualaus – tarpdisciplininio teatro raidai Lietuvoje vystyti. Šių metų laboratorija skirta tyrinėti garso ir vaizdo tarpusavio santykius eksperimentinio vizualaus muzikinio teatro kontekste. Pagrindiniai lektoriai – vokiečių režisierius ir kompozitorius Heineris Goebbelsas bei lietuvių garso menininkas, kompozitorius ir režisierius Arturas Bumšteinas.9000.00
Stalo TeatrasViešoji įstaigaInteraktyvus garso objektų teatras: vaizdo ir garso objektų spektaklis „Vanduo ir Vėjas“1. Objektų, muzikos, vaizdinių bei vandens plastikos pagalba sukursime spektaklį „Vanduo ir Vėjas“, kuris praplės teatrinio poveikio ribas;
2. Skirtingų kartų žiūrovus interaktyviai įtrauksime į veiksmo eigą, paskatinsime domėjimąsi modernia sceninio meno forma;
3. Empatiškai reaguojant į dabarties aktualijas – karą Ukrainoje, modernia garso objektų teatro forma vaikams ir jaunimui kalbėsime apie
beprasmiško karo baigtį, humanistines vertybes bei tęstinumą;
4. Šį spektaklį parodysime 4 Lietuvos regionuose ir 2 pasaulio lietuvių bendruomenėse.
15100.00
Teatras Atviras ratasViešoji įstaigaSpektaklio „Arčiau“ (darbinis pav.) pagal P. Marber pjesę „Closer“ sukūrimas (rež. Ieva Stundžytė)Spektaklio pagal britų dramaturgo Patricko Marberio pjesę „Closer“ sukūrimas (režisierė Ieva Stundžytė), aktoriai: Giedrius Kiela, Vesta Šumilovaitė, Matas Pranskevičius, Karolina Kildaitė, Jurgis Marčėnas. Kūrybinė rezidencija Anykščių menų inkubatoriuje ir spektaklio premjera teatre Atviras ratas 2023 m. rugsėjį.25000.00
ArtlagamineViešoji įstaigaMenų faktūros redakcijos veiklaProjekto tikslas – palaikyti bei plėtoti kritinę mintį, kuriant sąlygas profesionaliems Lietuvos scenos menų kritikams kuo intensyviau užsiimti šia veikla. Pagrindinis uždavinys – plėsti redakcijos veiklą, tęsiant ir tobulinant iki šiol sėkmingai vykdytas veiklas bei ieškant naujų krypčių. 2023-iaisiais bus aktyviau nei anksčiau reflektuojami einamieji scenos menų reiškiniai bei su jais susiję politiniai sprendimai, skiriamas ypatingas dėmesys profesionaliai Lietuvoje ir užsienyje sukurtų spektaklių kritikai, meninių ir socialinių problemų anal20000.00
MB „No Shoes teatras“Mažoji bendrijaMonospektaklio AVINAI sukūrimas ir sklaidaTai audiovizualinio teatro žanro spektaklis, skirtas 11–12 klasių mokiniams, specialiai rodyti mokyklos erdvėse, kuriose galima sudaryti sąlygas tamsai. Spektaklio idėja gimė galvojant apie paauglius, kurie greitu metu pradės gyventi atskirai nuo tėvų ir kurti savąjį gyvenimą. Taip pat toks spektaklio žanras ir kompaktiškumas pasirinktas atsižvelgiant į faktą, kad sunku pasiekti ir
prisikviesti į profesionalaus teatro pastatą, taip teatrą jaunimui paliekant paraštėse, tarsi jis būtų prieinamas tik išrinktiesiems.
9400.00
Inter SeUždaroji akcinė bendrovėKnyga apie scenografę Jūratę PaulėkaitęKnygos tikslas – ir priminti J. Paulėkaitės kūrybą, ir patyrinėti, kaip ji dirbo, kaip laikas jos pastangomis veržėsi į sceną. Tai ne tik menininkės asmenybės bei jos kūrinių, bet ir dalies teatro istorijos, gyvento laiko liudijimas.
Pagrindiniai projekto dalyviai: Rūta Noreikaitė (slapyvardis Oginskaitė), Rasa Paukštytė, Eglė Bielskytė.
16000.00
KolibrisViešoji įstaigaKlounados spektaklio „Tėčiai“ sukūrimasKlounados spektaklis „Tėčiai“ – nauja kūrybinė partnerystė, sujungsianti „Šiuolaikinės Intelektualios Klounados Teatro” ir Teatro laboratorijos „Atviras ratas” kūrėjus, bei kitus teatro profesionalus.
Bus sukurta autentiška, biografijomis paremta pjesė, surengtas aktorių kastingas, sukurtas du žanrus apjungiantis komiškas, interaktyvus, tėvystės temą nagrinėjantis spektaklis.
14200.00
Stalo teatrasViešoji įstaigaObjektų spektaklio „Bitės ir išblyškus kandis“ pastatymas ir sklaida rytų Lietuvos regionuoseAštraus siužeto, kontrastinių vaizdų, šviesų ir garsų spektaklis „Bitės ir blyškioji kandis“ nukels žiūrovą į vabzdžių mikropasaulį, kuriame lyg veidrodyje atsispindi žmonių civilizacijos nuopuolis.
Rūta Mėlynė, Saulė Degutytė, Marjan Pyrig Pyrozhok, Renata Valčik, Gediminas Žilys, Tadas Dešukas, Saulius Čėpla, Balys Ivanauskas, Paulina Simutytė, Eliza Bondarenko, Kristina Baranauskaitė. Daugiau informacijos www.staloteatras.lt ir Stalo teatro fb ir Saulės Degutytės paskyrose, spektaklio premjerą pristatyti rytų Lietuvos regionų KC.
15000.00
Šokančio ruonio kompanijaViešoji įstaigaJungtiniai Ukrainos choreografo Artem Spitfire ir Vilmos Pitrinaitės seminarai jaunimui, gatvės šokių ir šiuolaikinio šokio profesionalams, nemokami šokio performansai plačiajai publikai Vilniuje ir KauneŠis projektas skatins bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ukrainos šokio profesionalų taipogi didindamas jaunimo ir šokio profesionalų užimtumą ir įtraukdamas plačiąją publiką į protestą šokio ritmu nemokamų pasirodymų metu. Šokio seminarams pasirinkti du šokio stiliai – šiuolaikinis šokis, kurio atstovė yra V. Pitrinaitė ir „krump“, gatvės šokio stilius kurį dėstys Ukrainos choreografas A.Spitfire ir kurio stiliaus idėja atitinka projekto aktualumą – tai šokis, leidžiantis nukreipti pyktį ir iškelti reikalavimus visuomenei pozityvesniu pavidalu.8700.00
Vilniaus keistuolių teatrasViešoji įstaigaSpektaklio jaunimui pagal „Pilni Viljamo Šekspyro raštai (sutrumpintai)“ pjesę sukūrimasSpektaklio „Pilni Viljamo Šekspyro raštai (sutrumpintai)“ (rež. L. Jurkštas, aktoriai: D. Kamarauskas, J. Marčėnas ir G. Zapalskis), kuriamo pagal tarptautinės teatro kompanijos Reduced Shakespeare Company trupės pjesę tuo pačiu pavadinimu, pastatymas ir pristatymas Vilniuje, edukacijų atrinktai Vilniaus rajono mokyklos mokinių grupei sukūrimas, kviečiant tapti kūrybinio proceso dalimi, nagrinėti Šekspyro fenomeną, lavinti kūrybiškumą, tekstinės medžiagos atkūrimo scenoje gebėjimus.18500.00
„Taško„ teatrasViešoji įstaigaSpektaklio vaikams „Pirštinė“ (pagal to paties pavadinimo ukrainiečių liaudies pasaką) sukūrimas ir sklaidaProjekto metu „Taško“ teatro aktoriai kartu su režisiere L. Krivickaite, kompozitoriumi Roku Zubovu ir dramaturge D. Katiliūte sukurs spektaklį vaikams „Pirštinė“ (pagal to paties pavadinimo ukrainiečių liaudies pasaką). Kūrybinio proceso metu dalyviai gilinsis į dviejų tautų liaudies meną bei bendras patirtis. Spektaklis bus kuriamas Klaipėdoje, o rodomas visoje Lietuvoje. Spektaklis praplės Lietuvos kultūrinį lauką, praturtins mažųjų žiūrovų požiūrį į amžinųjų vertybių svarbą ir puoselėjimą.12900.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVisagino erdvių festivalis'23. Šokio dalisVisagino erdvių festivalio šokio dalis. Renginys apima įvairias šokio bei su šokiu / plastine raiška susijusios akrobatikos formas ir spektaklius iš Latvijos, Lietuvos, Armėnijos, Ukrainos ir Prancūzijos. Programos turinys pritaikomas prie pasirenkamų skrtingų miesto erdvių, patalpų, tarpusavy derinamos skirtingos meninės kryptys – nuo kokybiškos klasikos iki šiuolaikinių scenos menų apraiškų ir formatų.24053.00
Taigi CirkasViešoji įstaigaŠiuolaikinio cirko spektaklio, paremto „tensegrity„ principu sukūrimas ir paruošimas sklaidaiŠiuolaikinio cirko spektaklio, paremto įtampos vientisumo (angl. tensegrity) principais sukūrimas ir premjera. Kūrybinė grupė – Konstantin Kosovec, Elena Kosovec, Izabelė Kuzelytė.17100.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaŠokio spektaklio „Vyrsmas“ (darbinis pavadinimas) koprodukcija ir sklaidaBendradarbiaujant Low Air Vilniaus miesto šokio teatrui (prodiuseris) ir Kauno miesto kameriam teatrui (koprodiuseris) kuriamas ir pristatomas šokio spektaklis. Bendradarbiaujant su L. Žakevičiumi, jaunasis kūrėjas M. Eidrigevičius kūrybiniame spektaklio procese įgyja jo karjerai profesionalioje šokio teatro scenoje reikalingų kompetencijų. Idėja ir atlikimas: M. Eidrigevičius, kuruojantis choreografas: L. Žakevičius. Projektas įgyvendinamas: Vilniuje, Kaune, Anykščiuose.9100.00
Šiauliai ARTSViešoji įstaigaJaunimo teatro festivalis „KULTŪRizmas“Jaunimo teatro festivalis „KULTŪRizmas“ didžiausia jaunimo teatro renginių serija Šiaurės regione. Festivalio siekis pritraukti Lietuvos jaunimo teatrus, performanso menininkas ir būsimus žiūrovus į vieną bendrą, dinamišką kultūrinę patirtį. Festivalio partneris, Šiaulių valstybinis dramos teatras užleidžia sceną festivaliui. O festivalio dalyviai po pagrindinės festivalio programos, net du vakarus iš eilės galės džiaugtis muzikiniai pasirodymais ir neformalia socializacijos erdve.8000.00
TeatronasAsociacijaŠiuolaikinio cirko menininkų mainai: Lietuva–PortugalijaProjektas tikslas – sudaryti sąlygas kultūriniams mainais tarp Lietuvos ir Portugalijos šiuolaikinio cirko menininkų. Aktyvinti kūrybinius procesus šiuolaikinio cirko lauke: prisidėti prie profesionalių menininkų tobulėjimo ir profesinio augimo. Siekiama įgyvendinti tarptautinius cirko menininkų mainus ir kūrybines laboratorijas.8400.00
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmaiBiudžetinė įstaigaXXII tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“Projektu siekiama populiarinti gatvės teatro meną, supažindinti žiūrovus su aukšto meninio
lygio užsienio ir Lietuvos kūrėjų spektakliais. Festivalio renginiai vyks Klaipėdoje, Priekulėje, Šilutėje, Palangoje (Šventojoje). Dalyvaus teatro kolektyvai iš Danijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos. Dedikuojama Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-sioms metinėms.
40000.00
TeatronasAsociacijaŠiuolaikinio cirko spektaklio „Accompany ME“ parengiamieji darbai ir pastatymasŠiuolaikinio cirko spektaklio „Accompany ME“ kūrimas ir pristatymas. Profesionalių cirko artisčių dueto kuriamas spektaklis, grindžiamas Cyr'o rato disciplina ir keliantis klausimus apie žmonių pagarbą vienas kitam ir toleranciją. Šiuolaikinio cirko bendruomenė Lietuvoje nėra didelė, o siekiant plėsti šį kultūros lauką būtina prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendint kūrybą ir jos sklaidą.8650.00
„Taško“ teatrasViešoji įstaigaSpektaklio „Prestižinė profesija“ sukūrimasSiekiant paskatinti visuomenės sąmoningumą mokytojo profesijos atžvilgiu bus sukurtas dokumentinio žanro spektaklis „Prestižinė profesija“ (iki 1,5 val.). Spektaklio dramaturgija bus kuriama iš mokinių interviu ir skirtingo amžiaus ir įvairią dėstymo patirtį turinčių mokytojų, bei „Taško“ teatro aktorių improvizacijų repeticijų eigoje. Bus remiamasi L. Bručkienės atsiminimų knyga „Be 5 min. prestižinė“ Markus Orths romanu „Mokytojų kambarys“, Frank McCourt atsiminimų knyga „Tamsta mokytojas“.7000.00
Dailininkų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPQ'23 Lietuvos parodos katalogasProjektu siekiama atskleisti sudėtingiausių praeities ir dabarties išgyvenimo paieškų artumą scenografijoje. Projekte dalyvaujančios pripažinimą pelniusios teatro dailininkės siekia išsiaiškinti, kaip galima suartinti konfliktuojančius pasaulius. Savo tiesą jos teigia įtvirtindamos kūrybinę bendrystę tarpusavyje, ieškodamos kūrinio suartėjimo su žiūrovu ir atviro įsijungimo į šalia esančius pasaulius, neprarandant savojo.9100.00
Teatras Meno FortasViešoji įstaiga25–eri „Meno forto“ kūrybos metaiTeatras Meno fortas – viena pirmųjų nevalstybinio teatro iniciatyvų Lietuvoje buvo įkurtas 1998. Tai projektas, tuomet įkūnijęs vieną progresyviausių teatro veiklos modelių. Per 25 įstaigos gyvavimo metus sukurta kelios dešimtys spektaklių, dalyvauta šimtuose įvairių projektų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Programa „25–eri „Meno forto“ kūrybos metai – tai spektaklių, parodų ir filmų esencija, atskleidžianti geriausius įstaigoje sukurtus spektaklius, juos kūrusias asmenybes.19500.00
Oskaro Koršunovo teatrasViešoji įstaigaRežisieriaus Kirilo Glušajevo spektaklis pagal Floriano Zelerio pjesę „Motina“Įgyvendinant projektą bus sukurtas spektaklis „Motina“ pagal šiuolaikinio prancūzų dramaturgo Floriano Zelerio pjesę. Spektaklį kurs režisierius Kirilas Glušajevas, vaidins aktoriai viduriniosios kartos aktoriai Rasa Samuolytė, Darius Gumauskas, taip pat jaunosios kartos aktoriai Aurelijus Pocius ir Augustė Šimulynaitė. Spektaklis bus įtrauktas į teatro OKT/Vilniaus miesto teatro repertuarą, taip pat į gastrolių po Lietuvos miestus ir užsienio festivalius planus.22000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaChoreografo D. Strimaičio šokio spektaklis „Duetas“ sukūrimas ir pristatymas (koprodukcija)„Duetas“ (ang. A duet) – tai šiuolaikinio šokio spektaklis, nagrinėjantis tradiciškai nusistovėjusių ir modernių, inovatyvių šokio stilių dvilypumą, pasitelkiant griežtą choreografijos struktūrą ir kompoziciją. Pagr. ašis – viena labai paprasta šokio frazė, paimta iš Vakarų klasikinio baleto tradicijos dalių – „petit allegro“ šuolis. Choreografas – Lietuvos šiuolaikinio šokio menininkas Dovydas Strimaitis.14000.00
Kauno šokio teatras „Aura“Biudžetinė įstaigaX | Emanuel GatŠis projektas yra choreografo Emanuelio Gato ir Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjų bendradarbiavimo rezultatas. Tai asmeninė dešimties asmenų, ieškančių ryšio, kelionė. Sudėtinga choreografinė struktūra ir kartu iki esminių elementų redukuotas šokis, kai šokėjai „varo“ kūrinį ir atkuria jį kiekvieną kartą iš naujo, nagrinėdami atlikėjo, kaip scenos, gyvo kūrėjo, vaidmenį.25000.00
Šeduvos kultūros ir amatų centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis mažųjų erdvių profesionalių teatrų festivalis „MIZANscena“Šeduvos kultūros ir amatų centras įgyvendina tarptautinį mažųjų erdvių profesionalių teatrų festivalį „MIZANscena“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Festivalyje dalyvaus Lietuvos bei užsienio teatrai, kurie parodys skirtingų žanrų spektaklius: dramos, muzikinius bei šiuolaikinio šokio eklektikos, šešėlių, gatvės bei lėlių teatro. Festivalio kuratorė, Auksinio scenos kryžiaus laureatė aktorė, režisierė Birutė Mar.12000.00
„Taško“ teatrasViešoji įstaiga„Taško“ teatro kūrybos sklaida Lietuvos miestuose ir regionuoseProjekto metu bus vykdoma profesionalių, aktualus, aukštos meninės vertės „Taško” teatro reperturaro spektaklių sklaida visoje Lietuvoje. Projekto tikslas – surinkti kuo platesnę auditoriją, vykdyti teatro gastroles po visa Lietuvą (nuo mažiausių miestelių iki didžiųjų miestų), didinti kultūrinį prieinamumą visiems visuomenės nariams bei plėsti žiūrovų kultūrinį akiratį.11000.00
Panevėžio teatras „Menas“Biudžetinė įstaigaGabrieliaus Zapalsio spektaklis „Diskoteka angelams„Įgyvendinant projektą bus sukurtas spektaklis apie panevėžiečiams gerai žinomą turgaus prekeivį, rašytoją Audrių Skačkauską. Spektaklyje „Diskoteka angelams“ bus narpliojama priklausomybių problematika, vienatvės, pasiaukojimo temos.
Spektaklį kurs jaunosios kartos režisierius Gabrielius Zapalskis. Spektaklis bus įtrauktas į Panevėžio teatro „Menas“ teatro repertuarą ir 2023 m. bus parodytas 5 kartus.
3700.00
Judesio ir minties teatrasViešoji įstaigaStovykla – festivalis „Kūrybingi stebuklai“Aktorių duetas Virginija Kuklytė ir Šarūnas Gedvilas 10–tus metus iš eilės organizuoja meno stovyklą – festivalį Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui. Tęstinėmis veiklomis siekiama didinti Pietryčių Lietuvos jaunimo užimtumą, skatinti jų saviraišką per kūrybines veiklas ir didinti kultūros prieinamumą. Nemokama festivalio programa atvira visai bendruomenei. Už pastarųjų metų projektus organizatoriai yra apdovanoti LR kultūros ministerijos premijomis už geriausias Kultūrinės edukacijos veiklas su jaunimu.17000.00

Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos leidėjų asociacijaAsociacijaLietuvos leidėjų asociacija atstovauja Lietuvos leidėjams ir leidybos sektoriuje dirbantiems bei kuriantiems žmonėms. Savo veikla siekiame vienyti literatūros lauką; siekti palankių konkurencinių, mokestinių ir teisinių sąlygų knygų leidybos sektoriaus plėtrai ir literatūros sklaidai; ugdyti etišką leidybą ir visais šiais būdais prisidėti prie lietuvių kalbos išsaugojimo, skaitančios, raštingos ir kūrybingos visuomenės ugdymo, Lietuvos įvaizdžio pasaulyje per lietuvišką knygą gerinimo. Pagrindinės LLA ilgalaikės strategijos ir veiklos kryptys: knygų skaitymo skatinimas; knygų sklaida (prieinamumas ir informacija apie knygas); literatūros ir leidybos politikos formavimas; leidybos sektoriaus kvalifikacijos ir prestižo kėlimas. Siekdami šių tikslų, visus metus organizuojame daugybę renginių, skirtų ne tik lauko profesionalams, bet ir visuomenei: LLA yra viena iš Vilniaus knygų mugės organizatorių, rengia konferencijas apie teisės naujoves, galimus leidybos pokyčius, organizuoja Knygų aikštę Sostinės dienose, vasaros renginius su Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Akcija „Lietuva skaito“ – mūsų tradicinė akcija, skirta visuomenei: ji ne tik kviečia jungtis prie literatūros skaitymų, bet ir ugdo požiūrį į knygos ir kultūros apskritai svarbą. LLA bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis – Lietuvos kultūros institutu, LITEXPO, AVAKA, AGATA, IBBY, Vaikų žeme, Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos spaustuvininkų asociacija, Fralita Films, asociacija „baltas“, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus klubu, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Dailininkų sąjungos fondu. Asociacija yra Europos leidėjų federacijos narė.107000
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“AsociacijaProjekto vizija – per įtraukią, kokybišką kūrybinę, meninę, edukacinę veiklas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtrą, prisidėti prie atviros, tolerantiškos, smalsios visuomenės kūrimo. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ yra skėtinė neįgaliųjų asociacija, 30 metų veikianti asmenų su negalia kultūrinės atskirties mažinimo srityje, sieks telkti veržlią, kūrybingą, gabių menui vaikų, jaunuolių, suaugusiųjų, turinčių negalią, jų pedagogų, juos palaikančiųjų menininkų bendruomenę, siekiančią prasmingai įsilieti į kultūrinį šalies gyvenimą. Kursime sąlygas visoms asmenų grupėms, dalyvaujančioms projekte, bendradarbiauti, empatijai ir kūrybiškumui atsiskleisti. Projekto prioritetinės veiklos kryptys: 1) užtikrinti kokybišką asmenų su negalia, ypač vaikų ir jaunimo muzikinį ugdymą, sudaryti sąlygas jų saviraiškai, tobulėjimui, kultūrinių, edukacinių poreikių tenkinimui; 2) stiprinti bendradarbiavimą su kultūros, švietimo, asmenų su negalia organizacijomis, profesionaliais muzikais, kitais kūrėjais; 3) užtikrinti visuomenės švietimą, gerosios patirties sklaidą šalyje, užsienyje; 4) aktyvinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį bendradarbiavimą, partnerių, rėmėjų telkimą. Siekdami meninės veiklos tobulinimo, po renginių organizuosime jų refleksiją. 2023 m. bus organizuotas III tarptautinis „Spalvų muzikos“ festivalis Vilniuje (dalyvaus 100 asm. su / be negalios iš Lietuvos, užsienio). Numatome, kad šiame inkliuziniame muzikiniame renginyje dalyvaus įdomiausi, profesionaliausi įvairių žanrų Lietuvos žmonių su negalia muzikos kolektyvai, solistai (dainininkai, instrumentalistai). Plačiajai visuomenei prestižinėse salėse bus pristatytos kokybiškos, įtraukios muzikinės programos, kuriose kūrybines pajėgas apjungs gabūs, talentingi asmenys su negalia iš Lietuvos, užsienio, o taip pat profesionalūs muzikantai, žinomi, populiarūs muzikos atlikėjai. Tarp koncertų vyks tarptautinis seminaras, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai, kiti renginiai. Siekiant įtraukti į meno pažinimo procesą asmenis su negalia (ypač jaunimą) ir tuo būdu mažinti jų kultūrinę atskirtį, po regionus keliaus edukacinių renginių ciklas „Kūrybiniai susitikimai“. Per kūrybines užduotis, bendradarbiavimą su profesionaliais, žymiais menininkais, asmenys su negalia susipažins su klasikine, džiazo, liaudies muzika ar teatru, lavins meninį skonį, suvokimą, vaizduotę. Iš viso Vilniuje ir regionuose įvyks 6 edukaciniai renginiai: 4 muzikiniai susitikimai ir 2 kūrybinės laboratorijos (iš viso: 150 dal. su / be negalios). Vilniuje ir Lietuvos regionuose bus įgyvendinamos neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos (iš viso: 8 renginiai, 100 dal.). Iniciatyvos apims nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro (60 asm. su negalia, jų vadovų ir muzikos profesionalų iš visos šalies) įtraukią veiklą (kūrybinės dirbtuvės, muzikinė stovykla su koncertais visuomenei, edukaciniais renginiais ir virtualius teminius renginius), o taip pat „Perliukų akademiją“ Palangoje (18 dal., kurie koncertuos tarptautiniame M. K. Čiurlionio festivalyje, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, edukacinėse veiklose). Kadangi Vilnius 2023 m. minės 700 metų sukaktį, Sostinės dienų metu organizuosime šventę „Tau, Vilniau!“ (neįgaliųjų bendruomenės jungtinį muzikinį projektą-koncertą), kuriame dalyvaus 100 asm. iš Vilniaus, regionų. Visuomenei bus pristatyti kūrybiškiausi neįgaliųjų bendruomenės (aklųjų, fizinės negalios, sutrikusio intelekto, kurčiųjų), muzikos, šokio pasiekimai, taip pat jungtiniai pasirodymai su populiariais, žinomais atlikėjais. Siekiant tęsti šios šventės tradicijas regionuose, 2023 m. Lietuvos kultūros sostinėje – Tauragėje – įvyks neįgaliųjų bendruomenės sąskrydis „Už miestą man ir tau“ (iš viso: 250 dal. su / be negalios). Atvirose šio miesto erdvėse vyks vieši koncertai, parodos, kūrybinės dirbtuvės, skirtos Tauragės miesto gyventojams, svečiams. Renginys bus praturtintas populiarių atlikėjų pasirodymais, kūrybinių susitikimų erdve. Numatoma, kad esant sudėtingai COVID-19 situacijai, dalis anksčiau minėtų kultūros, edukacinių renginių vyks nuotoliniu būdu. Projekto veikla bus viešinama asociacijos, savivaldybių, partnerių „Facebook“ paskyrose, www.guboja.lt, „Youtube“ kanale, naujielaiškyje, publikuojami nacionaliniuose, kituose portaluose, spaudoje, radio laidose ar / ir TV. Bus sukurtos renginių afišos, rengiami užsakomieji straipsniai spaudoje, III tarptautiniam „Spalvų muzikos“ festivaliui parengta brošiūra. Vykdydami projektą, nuolat atliksime veiklų stebėseną, fiksuosime pasiektus rodiklius, juos vertinsime. Metų gale bus atliktas projekto auditas. Tikimės, kad projektu sukursime asmenims su negalia lygiateisio dalyvavimo kultūriniame gyvenime prielaidas – muzikinis švietimas, aktyvi, kokybiška kūrybinė, edukacinė veikla padės jiems atskleisti save, įgyti naujas kompetencijas. Projektu didinsime kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą regionuose, kelsime renginių kokybę ir tuo pačiu spartinsime šių asmenų įtrauktį į šalies kultūrinį gyvenimą.65000
Lietuvos muziejų asociacijaAsociacijaNacionalinėje muziejų koncepcijoje akcentuojama, kad Lietuvos muziejai tik pagal tvaraus vystymosi principus kurdami kultūrinę, edukacinę, mokslinę, ekonominę, aplinkosauginę, socialinę ir kultūrinės diplomatijos vertes, tampa kūrybiškomis, atviromis, kultūros paveldą ir jo pažinimą puoselėjančiomis institucijomis. Todėl Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA), apjungusios į vieningą tinklą 100 šalies muziejų, pagrindinis 2023 metų veiklos programos tikslas telkti muziejus bendrai veiklai siekiant šiuolaikiškai komunikuoti šalies muziejuose sukauptas kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo vertybes bei skatinti kurti tvarias kultūros paslaugas, generuoti socialinę pridėtinę vertę. Atsižvelgiant į besikeičiančią Lietuvos ir Europos raidos situaciją bei poreikį stiprinti muziejaus kaip socialinio moderatoriaus vaidmenį visuomenėje, dėmesys LMA 2023 metų veiklos programoje pirmiausia sutelktas į žmogiškuosius išteklius – muziejininkų ir kitų, giminingų kultūros organizacijų darbuotojų kompetencijų ugdymą, kuris įgalintų inovatyvių muziejinių iniciatyvų bei paslaugų kūrimą. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos pasižymi formų įvairove: konferencijos, seminarai, savitarpio pagalbos tinklaveikos, susitikimų vadovams bei specialistams organizavimas, kūrybinės dirbtuvės muziejų edukatoriams ir mokytojams, mobilios konsultacijos savivaldybių muziejų rinkinių saugotojams ir kt. Kita LMA 2023 metų veiklos programos dalis sutelkta į kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos, kultūrinės edukacijos ir kultūros kelių programos bei projektų įgyvendinimą. 2023 m. gegužės 18 d. Tarptautinę muziejų dieną bus pristatyta ir pradėta nauja Lietuvos muziejų kelio projekto tęstinė kultūros paveldo sklaidos programa „Gimtoji Europa“, kuri sumanyta pasitelkiant Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz (1911-–2004)) esė „Gimtoji Europa“ ir skirta aktualizuoti Vakarų Europos civilizacijos ženklus Lietuvoje. Programa skatins analizuoti ir suvokti, kaip į baltišką Lietuvos tapatybę įsismelkė Lotynų civilizacija. Akivaizdus šios programos aktualumas vertinant ir šių dienų geopolitiniame konstekste, kai geopolitiniame ir informacinio karo kontekste Lietuvą istoriškai bandoma orientuoti į Rytų Europos įtakos sferą. Įgyvendinama „Muziejų kelio“ programa suponuos istorinę-kultūrinę kontrargumentaciją šiems klaidingiems teiginiams. Įgyvendinant programą LMA priklausančios įstaigos pristatys kaip kiekvienas konkretus muziejus supranta ir interpretuoja jų reprezentuojamus europietiškumo atspindžius, pasitelkiant tik tai konkrečiai įstaigai ar regionui būdingas turinio formavimo formas. LMA suformuota darbo grupė vertins pateiktus pasiūlymus ir atitinkamai suformuos bei viešins potencialius Muziejų kelio maršrutus. Taip pat bus plėtojama nacionalinių kultūros kelių programos projekto, skirto genialaus kūrėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio asmenybės, gyvenimo ir kūrybos ženklų aktualizavimui, kultūros renginių programa „Čiurlionio Lietuva“ bei kuriamas Čiurlionio kelio tarptautinis maršrutas į Vokietiją. Trečioji LMA veiklos 2023 m. programos dalis apims LMA ir jos narių-muziejų aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose muziejiniuose ir kultūriniuose procesuose: tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje bei švietimo inovacijų parodoje „Mokykla“ ar pakviesti savo lankytoją į Europos muziejų nakties bei Tarptautinės muziejų dienos renginius Lietuvoje. LMA narystė ir bendradarbiavimas su Europos muziejų organizacijų tinklu (NEMO) bei kitų šalių muziejų organizacijomis, atveria tarptautinę veiklos dimensiją, leidžiančią ne tik jaustis Europos muziejų ir kultūros paveldo bendruomenės dalimi, bet aktyviai dalyvauti tarptautiniuose dialoguose ir prisidėti prie Lietuvos muziejų kultūrinės diplomatijos vertės kūrimo. Visos LMA 2023 m. veiklos įgyvendinamos aktyviai reaguojant į šiuolaikinės visuomenės lūkesčius, plėtojant socialiai atsakingą partnerystę bei kuriant muziejų ir muziejininkų – aktyvių kultūrinio gyvenimo dalyvių įvaizdį tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyse. Visos LMA veiklos orientuotos į strateginių Lietuvos kultūros tarybos krypčių – įvairovė, edukacija, prieinamumas – įgyvendinimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2023 m. LMA veiklos programą įgyvendins iš esmės atnaujinta komanda, kurios darbe persipins patirtis ir tradicija su jautnavišku veržlumu ir inovacijų siekiu.82000
Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijaAsociacijaLietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos (LŽKA) misija – propaguoti žaidimų kūrimą Lietuvoje, vienijant Lietuvos žaidimų kūrėjus, skatinant jų tarpusavio ir tarptautinį bendradarbiavimą, atstovaujant žaidimų kūrėjų interesams, edukuojant kūrėjus, valdžios institucijų atstovus ir visuomenę. Pagrindinė LŽKA veikla yra edukaciniai renginiai, skirti žaidimų industrijos profesionalams, mėgėjams bei visiems besidomintiems žaidimų kūryba. Vienas didžiausių organizacijos renginių – LT Game Jam, kuris yra dalis pasaulinio Game Jam žaidimų kūrimo hakatono ir Lietuvoje sulaukia daugiau nei 500 dalyvių. Taip pat rengiami Lietuvos žaidimų apdovanojimai, žaidimų kūrėjų susitikimai, kuriuose pristatoma Lietuvos ir užsienio kūrėjų patirtis, meistriškumo seminarai skirti gilinti kūrėjų žinias tam tikroje temoje, kūrybinės dirbtuvės, žaidimų industrijos pristatymo regionuose renginiai, žaidimų kūrimo vasaros stovykla moksleiviams. 2023 m. LŽKA ketina aktyviau dalyvauti tarptautiniuose žaidimų industrijos renginiuose, vykstančiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat planuojama išleisti metinę Lietuvos žaidimų industrijos apžvalgą. Asociacija dirba su socialiniais partneriais švietimo srityje, kuruoja žaidimų industrijai aktualias studijų programas, tarpininkauja dėstytojų paieškoje, vertina studentų baigiamuosius darbus, užtikrindama tinklaveiką šių švietimo įstaigų absolventams, ieškantiems karjeros galimybių Lietuvos žaidimų industrijoje. LŽKA renginiai ir kita veikla sulaukia pagrindinių Lietuvos žiniasklaidos kanalų dėmesio, asociacijos atstovai nuolat kviečiami į įvairias su žaidimų kūryba bei technologijomis susijusias laidas. Asociacija mezga vis platesnius tarptautinius ryšius, taip skleisdama informaciją apie Lietuvos industriją ir suteikdama galimybių vietos kūrėjams dalyvauti užsienio renginiuose bei rasti tarptautinei veiklai reikiamų partnerių.53600
Lietuvos muzikos verslo asociacijaAsociacijaLietuvos muzikos verslo asociacija – 2015 m. lapkritį įsteigta organizacija, vienijanti aktyviausių Lietuvos muzikos vadybos, leidybos ir koncertų organizavimo įmones, atstovaujanti esamų ir potencialių narių interesams muzikos lauko edukacijos, eksporto skatinimo bei lobizmo srityse. Asociacija buvo įsteigta siekiant paskatinti aktyvesnį muzikos industrijos veikėjų bendradarbiavimą, kartu prisidedant prie spartesnio ir efektyvesnio šios industrijos vystymosi. LMVA jau aštuntus metus organizuoja nemokamą, visuomenei prieinamą tarptautinę muzikos industrijos aktualijų konferenciją-festivalį „What‘s Next in Music?“, kasmet dialogui suburiančią vietinės bei užsienio rinkų profesionalus bei pradedančiuosius, skatinančią tęstinę jų tinklaveiką bei profesinį tobulėjimą. Renginio metu dienomis vyksta 2 dienų trukmės konferencija (dalis pranešimų transliuojama internetu), o vakarais festivalio scenose pasirodo didžiausią eksporto potencialą turinčios grupės iš Lietuvos ir užsienio. Asociacija kasmet organizuoja ir Lietuvos atstovų dalyvavimą svarbiausiose tikslinėse eksporto rinkose vykstančiuose tarptautiniuose parodomuosiuose (angl. showcase) festivaliuose-konferencijose – didžiausiame tokio tipo Europos renginyje „ESNS“ Olandijoje, įtakingiausiame Centrinės ir Rytų Europos renginyje „Tallinn Music Week“ Estijoje, „Reeperbahn Festival“ Vokietijoje, „MENT Ljubljana“ Slovėnijoje ir kituose. Be minėtų renginių, 2023 m. bus dalyvaujama ir Taivane vykstančiame festivalyje „LUCfest“, didžiausiame Pietų Europos regiono festivalyje „Primavera Pro“ Barselonoje bei „BuSH“ Budapešte. Ilgametė LMVA narystė tarptautiniuose tinkluose ESNS Exchange (European Talent Exchange Program), INES (Innovation Network of European Showcases) bei EMEE (European Music Exporters Exchange) užtikrina Lietuvos muzikos industrijos interesų atstovavimą tarptautiniu lygmeniu – šių tinklų kvietimai yra atviri ne tik LMVA nariams, bet ir visiems kitiems muzikos lauko dalyviams. LMVA vykdo ir edukacinius seminarus – 2016-2019 m. sėkmingai įgyvendintą kovai su nelegaliu intelektinės nuosavybės naudojimu skirtą seminarų ciklą „Pradėk nuo savęs“ 2023 m. tęs muzikos lauko profesionalams ir naujokams skirtus mokymus, kurių metu jie galės įgyti ir patobulinti sėkmingam karjeros vystymui reikalingas kompetencijas (verslumą, kūrybiškumą ir pan.). Siekiant kuo efektyviau atstovauti muzikos sektoriaus interesams ir toliau planuojama aktyvi lobistinė veikla, palaikant nuolatinį dialogą su valdžios institucijomis, užtikrinant sektoriaus atstovų dalyvavimą darbo grupėse įvairiais aktualiais klausimais, tęsiant bendradarbiavimą su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, kurios narė LMVA yra nuo 2017 m. LMVA siekia tapti efektyviausiai veikiančia ir nuolat augančia muzikos sektoriaus tinklaveikos platforma Lietuvoje – tęstinis jos veiklų stiprinimas leistų padidinti narių skaičių, kartu užtikrinant naudos generavimą kuo didesnei šio lauko daliai.54800
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijaViešoji įstaigaNacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kaip skėtinė organizacija telkia Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) bendruomenę ir siekia formuoti palankią bei tvarią politinę, kūrybinę, teisinę, ekonominę aplinką sėkmingam Lietuvos KKI sektoriaus augimui, įvairiapusiam potencialo panaudojimui Lietuvos visuomenėje, siekia stiprinti ir skleisti socio-ekonominį KKI sektoriaus vaidmenį bei poveikį. Projekto metu organizuosime nacionalinį kultūros forumą, skirtą suburti kultūros ir politikos lyderius bei ekspertus, pristatyti naujausius tyrimus, aktualijas, daryti įtaką politikos formavimui, akcentuoti ekonominę bei socialinę KKI sektoriaus kuriamą vertę visuomenėje. Projekto veiklomis stipriname ekspertinį KKI sektoriaus dalyvavimą politikos formavime per vidines sritines ekspertų darbo grupes ir atstovavimą kultūros, švietimo, ekonomikos, sveikatos ir socialinių reikalų bei regionų klausimais įvairiose institucinėse darbo grupėse. Projekto metu skatinsime KKI sektoriaus tinklaveiką, įvairovę ir edukaciją, kompetencijų plėtrą, atsižvelgiant į besikeičiančios visuomenės poreikius, paslaugų prieinamumą ir visuomenės grupių įvairovę. Siekiant didinti veiklų prienamumą bus naudojami ne tik fiziniai bet ir skaitmeniniai formatai, vieklos viešinimas socialinėje medijoje, žiniasklaidoje, televizijoje.79000

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
MO muziejusViešoji įstaigaPagrindinės MO muziejaus veiklos kryptys – įtraukios, aktualias temas nagrinėjančios parodos, kviečiančios visuomenę per meną įsijungti į reflektyvų, pokyčius kuriantį dialogą bei edukacija vaikams, suaugusiems ir šeimoms, siekiant profesionalų meninį turinį pateikti plačiajai visuomenei suprantama forma ir vystyti svarbiausius XXI a. gebėjimus. Atliepdami LTKT strategines kryptis – įvairovę, edukaciją ir prieinamumą, 2023 metais MO muziejuje pristatysime naują didžiąją ir dvi mažąsias parodas bei 3-4 interaktyvias parodas muziejaus hole, pateiksiančias netikėtus MO kolekcijos pjūvius. Bus įgyvendinama įvairiapusė kultūrinės edukacijos programa įvairaus amžiaus ir socialinėms grupėms. Užtikrinant kuo didesnį turinio prieinamumą, bus vykdoma virtuali turinio sklaida bei keliaujančio muziejaus veikla. Apie visas šias veiklas bus intensyviai komunikuojama. Didžiojoje parodoje „Vilniaus pokeris“, Švenčiant 700-ąjį Vilniaus jubiliejų, režisierius Oskaras Koršunovas bei scenografas, menininkas Gintaras Makarevičius kartu su menotyrininkėmis Dovile Barcyte ir Alge Gudaityte, MO muziejaus lankytojus kvies tyrinėti pažįstamą bei dar neatrastą Vilnių klajojant po iš teksto, vaizdo ir garso sukonstruotą miestą-labirintą. Bus pristatomi vieną žinomiausių lietuviškų romanų, R. Gavelio „Vilniaus Pokerį“ reflektuojantys vizualiojo meno kūriniai iš MO kolekcijos bei įvairių kitų rinkinių, taip pat – unikalūs šiai parodai sukurti meniniai bei patyriminiai sprendimai. Paroda klaus, koks personažas yra Vilnius šiandien ir kokį jį įsivaizduojame ateityje. Kūrybinė komanda nežada pateikti vieno teisingo atsakymo. Kiekvieno lankytojo versija – Vilniaus dėlionės dalis. Mažojoje parodoje „Žilvinas Kempinas. Portretai–fosilijos“ lankytojai turės galimybę stebėti unikalų procesą. Vienas garsiausių Lietuvos šiuolaikinių menininkų, gyvenantis ir kuriantis Niujorke, Žilvinas Kempinas 1996 metais įgyvendino projektą „Portretai – fosilijos“. Menininko dirbtuvėse liejosi gipso kaukes bičiuliai ir atklydėliai, kurių dauguma šiomis dienomis yra gerai visuomenėje žinomi tapytojai, šokėjai, režisieriai, aktoriai: Patricija Jurkšaitytė, Eglė Špokaitė, Oskaras Koršunovas ir kt. Per porą dešimtmečių išliko tik kelios kaukės iš maždaug 70-ies ir režisieriaus Ginto Smilgos filmuotas liejimo procesas. Po daugiau nei 20 metų bus atnaujinamos dirbtuvės, o jų metu nulietos kaukės eksponuojamos parodoje. Nebylios gipso kaukės tradiciškai buvo naudojamos garsių mirusių asmenybių atvaizdui užfiksuoti, tačiau Kempinui jos ne tik reiškia atminties išsaugojimo temą, bet šių dienų kontekste atskleidžia pakitusį laiką – „selfie“ (liet. asmenukė) kultūrą. Dar viena mažoji paroda bus skirta vaikams. Įvertinus neįtikėtiną 2021 metų MO parodos mažiesiems „Ežeras pilnas žvaigždžių“ sėkmę ir nesiliaujantį lankytojų susidomėjimą, bus organziuojama nauja meno paroda vaikams. Joje vaikai galės tyrinėti ir žaisti. Kūriniams iš MO kolekcijos specialiai bus sukurti interaktyvūs objektai, kurie leis įdėmiau ir kūrybingiau pažvelgti į meno darbus. Pasitelkiant MoMA muziejuje išvystytą Vizualiojo mąstymo strategiją, vaikai lavins kritinį mąstymą ir individualų meno suvokimą diskutuodami apie kūrinius. Interaktyvūs erdviniai sprendimai skatins vaikus visomis juslėmis patirti parodą. MO muziejus yra ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos muziejus, todėl stengiamės kad kuo didesnė dalis veiklų bei kuriamo turinio būtų prieinama kuo didesniam skaičiui žmonių visoje šalyje, tai pasiekiame ne tik per virtualų muziejų, bet ir per keliaujančias parodas, edukacijas, įvairius projektus, buriančius visos šalies mokytojus, įtraukiančius moksleivius ir šeimas. Bus įgyvendinamas platus, įvairių tikslinių grupių interesus atliepiantis kultūrinės edukacijos tinklelis: paskaitos, diskusijos, susitikimai su kultūros profesionalais, veiklos, skirtos išplėsti parodų kontekstui, supažindinti su kūrėjais, parodose nagrinėjamomis temomis, lietuvišku menu ir jo pasauliniais kontekstais240000
OperomanijaViešoji įstaiga2023 m. strateginė VšĮ „Operomanija“ programa suformuota siekiant pagrindinių tikslų – kurti ir puoselėti naujosios operos, šiuolaikinio muzikos teatro kultūros lauką Lietuvoje, atstovauti šaliai tarptautiniuose kontekstuose. Atsižvelgdami į išaugusias organizacijos prodiusuojamo turinio apimtis, pagrindine 2023 m. veiklos vystymo kryptimi įvardytume partnerystes. Bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis, municipalinėmis, nacionalinėmis įstaigomis, nepriklausomais kolektyvais, koprodukcijų inicijavimas – tai kelias, kuriuo, įvertinę šalies kultūros rinkos situaciją ir organizacijos plėtros galimybes, judėsime artimiausiu metu. Ir nors Lietuvos kultūros tarybos kuruojama „Strateginio kultūros organizacijų finansavimo“ programa užtikrina stabilumą, vis dėlto tolesnei plėtrai ir organizacijos augimui šios programos teikiamos galimybės yra ribotos. Todėl nuo 2023 m. žengsime partnerysčių keliu ir ieškosime naujų veiklos plėtros galimybių, galimai peržengiančių kultūros lauko ribas (pvz., kūrybinės rezidencijos erdvės projektas). 2023 m. vykdysime organizacijos repertuaro (kurį sudarys 14 kūrinių) sklaidą Lietuvoje; dirbsime su tarptautine rinka (rengsime spektaklių pristatymus užsienio festivaliuose, dalyvausime konferencijose, tarptautinio tinklo „Music Theatre NOW“ veikloje); drauge su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru išleisime 2 šiuolaikinių operų premjeras; vystysime 8 naujų kūrinių idėjas; aktyviai plėtosime edukacinę veiklą; realizuosime leidybos projektus; kursime tinklalaidę, reprezentacinių vaizdo klipų seriją; skatinsime naujų / jaunų kūrėjų domėjimąsi šiuolaikiniu muzikos teatru, įsitraukimą į organizacijos veiklą; plėsime organizacijos auditorijas. 2022 m. nemažas dėmesys buvo skirtas VšĮ „Operomanija“ organizacinės struktūros ir infrastruktūros tobulinimui: įstaigos komandą papildė 2 kvalifikuoti darbuotojai, įrengta darbui ir muzikinėms repeticijoms pritaikyta studija, gautas profesionaliojo scenos meno įstaigos statusas. 2023 m. vykdydami aukščiau įvardytas veiklas, ieškodami prasmingų ir įdomių partnerysčių, sieksime aukščiausios organizacinio darbo ir prodiusuojamo meno kokybės. Tikime, kad „Operomanijos“ generuojamo turinio apimtys, pobūdis, organizacijos veiklos specifika svariai praturtina Lietuvos meno rinką.170000
Lietuvos šokio informacijos centras Viešoji įstaigaLietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. privačių asmenų iniciatyvos dėka. Tai pagrindinė organizacija, kaupianti ir skleidžianti informaciją apie Lietuvos profesionalų šiuolaikinio šokio / cirko lauką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. LŠIC skatina profesionalaus šokio / cirko lauko vystymąsi ir plėtrą, vykdant aktyvią tinklaveiką, sklaidos bei kitas meno profesionalams skirtas veiklas. LŠIC misija – užtikrinti ryškų Lietuvos šiuolaikinio šokio srities žinomumą tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyje, puoselėjant nuoseklų Lietuvos šiuolaikinio šokio srities vystymąsi, augimą ir glaudų tarptautinį bei nacionalinį kūrėjų ir įvairių organizacijų bendradarbiavimą, tokiu būdu šiuolaikinio šokio sričiai tampant pirmu pasirinkimu kultūros paslaugų vartotojams. LŠIC strateginiai tikslai ir prioritetinės veiklos kryptys: užtikrinti nuoseklų šiuolaikinio šokio ir cirko duomenų ir informacijos rinkimą, archyvavimą, sisteminimą ir sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; užtikrinti šiuolaikinio šokio integraciją į tarptautines rinkas, tęsti ilgamečius ir kurti naujus tarptautinius ryšius, atstovauti ir pristatyti šalies profesionaliojo šokio, bendruomenę bei jos kūrybinius darbus tarptautiniuose kultūros renginiuose, susitikimuose, mugėse, užsienio ekspertams ir profesionalams; stiprinti Lietuvos šiuolaikinio šokio bendruomenę (šokėjus, choreografus, dramaturgus, vadybininkus, prodiuserius, kritikus), dirbančią Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinant nuolatinę jos edukaciją, profesinį tobulėjimą, tarpusavio tinklaveiką ir socialinius ryšius; atstovauti profesionaliojo šiuolaikinio šokio lauko interesus valdžios institucijose, formuojant kultūros politiką, derinant aktualius teisės aktus ir pan.; aktyviai dalyvauti strateginių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų bei asociacijų veiklose; stiprinti visuomenės kūrybinį potencialą, scenos menų įvairovės plėtrą ir naujos auditorijos augimą, kuriant ir pristatant aukšto lygio kokybišką meninį ir edukacinį turinį; spręsti aukštąsias šokio mokyklas baigusių šalies šokėjų bei choreografų įsidarbinimo problemas; bendradarbiaujant su regioniniais partneriais, švietimo įstaigomis ir pagrindinėmis kultūros institucijomis dėti pagrindus nacionalinei šokio sklaidos sistemai; kurti aukštos kokybės edukacinį turinį (knygos, straipsniai, video medžiaga, paskaitos, seminarai), pasitelkiant skirtingas medijas, regioninius partnerius, šokio profesionalus, švietimo ir kultūros įstaigas, pasitelkiant skirtingas skaitmenines ir fizines platformas užtikrinti edukacinės medžiagos sklaidą visoje Lietuvoje; stiprinti Lietuvoje veikiančias šiuolaikinio cirko organizacijas, įtraukiant jas į tarptautinius projektus ir tinklus, konsultuoti veiklos vykdymo klausimais, prisidėti prie jų vystomų projektų žmogiškaisiais ištekliais; ugdant ir auginant auditoriją, bei rengiant įvairias veiklas atsižvelgti į socialinių grupių skirtumus ir jų poreikius didinti paslaugų prieinamumą gyvai ir skaitmeninėse erdvėse; šiuolaikinio šokio profesionalų užimtumo didinimas, finansinio stabilumo užtikrinimas, jau sukurtų šokio produktų (spektaklių, filmų, edukacinių programų) platesnė, ilgesnė ir nuoseklesnė sklaida.250000
„Skalvijos“ kino centrasViešoji įstaiga„Skalvijos“ kino centras – seniausias kino teatras Vilniuje, pristatantis išskirtinį išliekamąją vertę turintį filmų repertuarą bei vykdantis edukacines programas, ugdančias žiūrovų kultūrines bei kūrybines kompetencijas. Pagrindinis repertuaro sudarymo principas – kultūrinė, geografinė, tematinė, žanrinė įvairovė. „Skalvijos“ kino centras rengia kino festivalius, kino klasikos seansus, retrospektyvas ir kitus kino renginius, padedančius pristatyti svarbius kino reiškinius bei asmenybes, plėtoja edukacinę veiklą, prisideda prie mažiau galimybių turinčių visuomenės grupių (neįgaliųjų, vaikų ir jaunimo iš rizikos šeimų, senjorų, didelių šeimų ir t. t.) kultūrinės integracijos didinimo. Plečiant ir stiprinant kino edukacijos procesus regionuose, „Skalvijos“ kino centras bendradarbiauja su kino teatrais visoje Lietuvoje, vykdo kompetencijų kino edukacijos srityje stiprinimo programą, skatina tinklaveiką. Svarbiausi projektai – Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, Kino klasikos vakarai, autorinės retrospektyvos, filmų ir edukacinių užsiėmimų ciklas šeimoms „Karlsono kinas“, kino edukacijos programa bendrojo lavinimo mokykloms „Mokausi iš kino“, kino mokykla vyresniųjų klasių moksleiviams „Skalvijos“ kino akademija.90000
Menų spaustuvėViešoji įstaiga2023 m. „Menų spaustuvė“ ir toliau išliks ištisus metus veikiantis šiuolaikiškas ir atviras menų miestelis, užtikrinantis paslaugų kompleksiškumą ir kokybę, veiklų prieinamumą šalies žiūrovui ir prisidedantis prie šalies šiuolaikinių menų tarptautinio žinomumo. Savo veikla organizacija ir toliau sieks būti atvira, šiuolaikiniams scenos menams skirta, nepriklausoma aikštele, ugdančia šiuolaikinius menus vertinančią ir jais besidominčią auditoriją. 2023 m. „Menų spaustuvė“ yra nusimačiusi 3 prioritetus su tam tikromis veiklos kryptimis: „Menų spaustuvės“ vykdomų veiklų prieinamumo didinimas: a) Organizacijos infrastruktūros prieinamumas kultūros ir meno profesionalas; b) „Menų spaustuvės“ dėmesys vietos kūrėjams, kuriantiems šiuolaikinį cirką, gatvės teatrą ir šiuolaikinį teatrą vaikams; c) „Menų spaustuvės“ dėmesys jauniesiems kūrėjams ir jų eksperimentams; d) Lengvatų publikai taikymas ir nemokami „Menų spaustuvės“ renginiai plačiai auditorijai, e) Prieinamumo pristatant „Menų spaustuvės“ vykdomas veiklas didinimas socialinės atskirties grupėms (žmonėms su judėjimo, turintiems regėjimo ir klausos negalią, autistams ir kt.). Šiuolaikinių šalies scenos menų (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams) ir„Menų spaustuvės“ kaip organizacijos žinomumo didinimas Lietuvoje ir užsienyje: a)„Menų spaustuvės“ žinomumo sostinėje didinimas vykdant komunikaciją apie unikalias organizacijos veiklos kryptis (rengiant pranešimus spaudai, interviu, vykdant plataus masto komunikacijos kampaniją „Menų spaustuvės“ organizuojamų festivalių metu ir visus veiklos metus); b) „Menų spaustuvės“ veiklų ir sukauptos patirties sklaida regionuose (dalies sostinėje pristatomų festivalių programos, edukacinių ir kitų veiklų pristatymas regionuose); c) Šalies šiuolaikinių scenos menų ir „Menų spaustuvės“ vykdomos veiklos žinomumo užsienyje didinimas. Edukacija, skirta profesinių (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams) bendruomenių ir auditorijos ugdymui bei plėtrai: a) Profesionalams (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams) skirta edukacija; (b) Edukacinės veiklos potencialiai ir esamai „Menų spaustuvės“ auditorijai.240000
Šeiko šokio teatrasViešoji įstaigaŠeiko šokio teatras – šiuolaikinį šokį puoselėjanti trupė, kurios veikla apima šokio ir muzikos spektaklių, meno netradicinėse erdvėse, performanso žanrus bei šokio edukacijos, teatro laboratorijos kryptis. Aukščiausius scenos menų apdovanojimus pelnęs kolektyvas, vadovaujamas choreografės Agnijos Šeiko, savo veiklą pradėjęs Klaipėdoje, per dešimt veiklos metų spektaklių geografiją išplėtė į daugybę šalių. Teatro misija – kalbėti universalia šokio kalba be suvaržymų, cenzūros, politinių, kultūrinių, etninių, religinių ar socialinių apribojimų.
Ateinančių metų teatro vizija skirta šiuolaikinio šokio strategijos Vakarų Lietuvos tripolyje (Klaipėda-Neringa-Palanga) įgyvendinimui per kūrybinę teatro veiklos programą „Šokis+“, apimančią aukščiausius kokybės ir meninio lygio reikalavimus atitinkančios šokio produkcijos kūrybą, tarptautinį bendradarbiavimą ir profesionalių jaunųjų menininkų pritraukimą, edukacines veiklas ir bendruomenės įtraukties programas.
Programos „Šokis+“ strateginiai tikslai atliepia Lietuvos kultūros tarybos kryptis – įvairovė, edukacija, prieinamumas:
Šokis+sklaida: repertuarinių šokio spektaklių sklaida Lietuvoje (ypatingai Vakarų Lietuvos regione); Šokis+pastatymai: naujų šokio ir tarpdisciplininių projektų pastatymai, pritraukiant stipriausias kūrybines Lietuvos pajėgas;
Šokis+ bendradarbiavimas (tarptautinės partnerystės): tarptautinio bendradarbiavimo vystymas per koprodukcijų kūrimą ir jų sklaidą, kviečiant į teatrą dirbti pripažintus užsienio choreografus ir režisierius bei organizuojant tarptautines gastroles;
Šokis+ bendruomenė: edukacinės veiklos su įvairiomis socialinėmis, amžiaus ir kt. bendruomenės grupėmis, užtikrinant vaikų ir jaunimo meninį ugdymą, senjorų ir neįgaliųjų kūrybinę įtrauktį bei mažinant kultūrinę atskirtį; Šokis+ tapatybė: specialūs šokio projektai ir edukacinės veiklos, skirti regioninės tapatybės skatinimui ir ypač jautrių soc. grupių įtraukčiai, didinant kultūros prieinamumą.
Programa sudarys sąlygas kurti ilgalaikius ir tvarius meno produktus, pristatyti šokio spektaklius nacionaliniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, auginti auditoriją bei siekti gyventojų įtraukties į kultūrinį Vakarų Lietuvos gyvenimą, kūrybos dėka trinant atskirties ribas ir atrandant naujus socialinius ryšius tarp bendruomenės narių.
125000
Architektūros fondasViešoji įstaigaArchitektūros fondas – tai 2004 m. įsteigta nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, veikianti architektūros, kultūros ir edukacijos srityse. Architektūros fondas savo veiklomis telkia žmonių, iniciatyvų ir idėjų tinklą, siekia vystyti visuomenės ir architektūros sąveikas bei plėsti architektūros įsitraukimą į erdvinės kaitos procesus. Organizacija pasižymi itin plačiu veiklų spektru: rengia viešas paskaitas, diskusijas, kūrybines dirbtuves, architektūros parodas ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje, leidžia leidinius ir organizuoja renginius, skirtus architektūros kultūros sklaidai, dalyvauja tarptautinėse tinklinėse veiklose. 2023 m. Architektūros fondas organizuos atviros architektūros savaitgalius „Open House Vilnius“ bei „Pastatai kalba. Druskininkai“, Keliaujančias architektūros dirbtuves, pokalbių ciklą „A Pokalbiai“, architektūros kritikos platformą „Aikštėje“, Eksperimentų platformą ir Mikroparodų ciklus kultūros komplekse „SODAS 2123“.172000
Lithuanian ShortsViešoji įstaigaLITHUANIAN SHORTS – lietuviškų trumpametražių filmų agentūra, kurios pagrindinis tikslas – populiarinti profesionalaus trumpametražio kino žanrą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ne tik pristatant trumpuosius filmus Lietuvos ir užsienio auditorijai, bet ir įgyvendinant efektyvias edukacines, kompetencijų kėlimo iniciatyvas pradedantiesiems kino, audiovizualinio meno kūrėjams. Šiam tikslui pasiekti „Lithuanian Shorts“ įgyvendina pagrindines veiklos kryptis: profesinės kvalifikacijos kėlimo, edukacinius projektus: Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumą „Baltic Pitching Forum“, Baltijos šalių scenarijų rašymo rezidenciją „Baltic Shorts Residency”, profesinės mentorystės programą Lietuvos kino ir televizijos moterims „Lithuanian Shorts Mentorship”, trumpametražių filmų prodiuserių kompetencijų kėlimo programą Klermono-Ferano tarptautinėje filmų mugėje (Prancūzija), kino kritikos mokymų programą „Shorts Critics”, filmų programų kuravimo kūrybines dirbtuves senjorams „Kino kelionės”; -profesionalaus trumpametražio kino sklaidos ir kūrėjų pristatymo ir populiarinimo iniciatyvas: tarptautinės trumpametražių filmų dienos „Trumpa, bet diena“ renginius, lietuviškų trumpametražių filmų programų pristatymą Lietuvos ir užsienio kino renginiuose, šalies kino teatruose bei virtualiose platformose, kasmetinio lietuviškų trumpametražių filmų katalogo sudarymą ir leidybą, Vilniaus tarptautinį trumpųjų filmų festivalį. „Lithuanian Shorts“ priklauso pasaulinei trumpametražio kino sklaidą skatinančiai organizacijai „Short Film Conference”, Europos trumpametražių filmų ir video meno platinimo tinklui „Short Circuit” bei tarptautiniam tinklui „European Women's Audiovisual Network“ (EWA).85000
Meno avilysViešoji įstaigaPrioritetinės organizacijos „Meno avilys“ VEIKLOS KRYPTYS: kultūros edukacija ir kultūrinė atmintis. Remdamiesi 15 metų patirtimi ir pasitelkdami audiovizualines medijas ir toliau teiksime paslaugas bei produktus, kurie: ugdo vaikų ir jaunimo bendrąsias kompetencijas, jų santykį su artima aplinka ir tarpkultūrine erdve; kelia kultūros edukatorių kvalifikaciją; skatina socialiai jautrių grupių ir regionų įtrauktį; aktualizuoja kultūrinę atmintį, kaip bendruomenės tapatumo principą; didina kultūros ir meno paslaugų įvairovę. Organizacija sieks kūrybinių, socialinių ir ekonominių STRATEGINIŲ TIKSLŲ: 1. Kurti, diegti ir skleisti inovatyvius kultūros edukacijos metodus; vystant dialogą ir kuriant bendrus kultūros produktus, paslaugas su Lietuvos ir užsienio kultūros ir švietimo organizacijomis, skatinti kultūros ir švietimo sektorių sinergiją; kelti kultūros edukatorių ir pedagog(i)ų kompetencijas. 2. Tirti, dokumentuoti kultūrinę atmintį, ją pristatyti visuomenei įvairiomis meno formomis; sukurti erdvę (mokymus) naujų kūrinių, susijusių su kultūrine atmintimi, atsiradimui; didinti prieinamumą prie įvairių audiovizualinių medijų formų. 3. Regioninius partnerius įtraukti ne tik į projektų įgyvendinimą, bet ir į vystymą; surengti daugiau nei 60 proc. edukacinių veiklų ne didžiuosiuose miestuose; dalį veiklų ir renginių pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais bei nuolatinio gyventojo Lietuvoje statusą tik ką gavusiems žmonėms; į projektus įtraukti socialiai jautrias grupes bei aktualizuoti lyčių lygybės ir įvairovės klausimus. 4. Prisitaikyti prie įvairių globalių krizių keliamų iššūkių, tarp kurių – COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje. Lanksčiai į tai reaguojant, tobulinant nuotolines ir hibridines veiklų formas ir plečiant renginių auditoriją, išpildyti ne tik numatytus projektinių veiklų planus, bet ir pritaikant juos prie susidariusios situacijos, elgtis socialiai atsakingai. 5. Skatinti profesionalumą ir darbo vietos patrauklumą, didinti darbuotojų, dirbančių organizacijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje (pilnu etatu), skaičių, užtikrinti kvalifikacijos kėlimo galimybes, didinti darbo užmokestį; diversifikuoti pajamų šaltinius, stambinti projektus ir ilginti finansavimo periodus. 6. Kurti ir įgyvendinti tvarią komunikacinę-rinkodarinę strategiją, kur viešinimo kampanijos būtų nukreiptos: pabrėžti organizacijos profesionalumą, komunikuotų apie veiklų kokybę bei jų rezultatus; supažindintų su organizacijose dirbančiomis|iais savo sričių specialistėmis|ais, kurios|ie savo gerąja patirtimi dalijasi tiek su kolegėmis|omis, tiek su plačiąja visuomene.135000
Bažnytinio paveldo muziejusViešoji įstaigaBažnytinio paveldo muziejaus misija – saugoti, tirti, restauruoti ir pristatyti visuomenei sakralinį paveldą. Pasaulinių karų metais ir sovietinės okupacijos laikotarpiu šis paveldas smarkiai nukentėjo: daug kas buvo nesugrąžinamai prarasta, o daugeliui išlikusių vertybių iškilo restauravimo būtinybė. Bažnytinio paveldo muziejus siekia suteikti vertingiausiems sakralinio paveldo objektams tinkamą apsaugą bei priežiūrą ir, integruojant jų religinę, meninę, istorinę vertę, pristatyti šio paveldo ypatumus Lietuvos ir užsienio svečiams. Pagrindinės Bažnytinio paveldo muziejaus veiklos kryptys yra šios: 1. Kultūrinė edukacija: parodose, leidiniuose ir renginiuose tikslinėms auditorijoms pristatomas bažnytinis paveldas, diegiami inovatyvūs, šiuolaikinėmis technologijomis grįsti sprendimai muziejaus edukacinėse erdvėse ir ekspozicijose. Plečiami edukacinės veiklos mastai, įtraukiant Lietuvos regionus ir bendruomenes užsienyje. Siekiama lankytojams suteikti kokybišką laisvalaikio praleidimo paslaugą, skatinti kūrybiškumą, ugdyti kritiškai mąstančius visuomenės narius. Rengiamos realios ir virtualios parodos, ekskursijos, edukacijos, paskaitos, diskusijos. 2. Restauravimo dirbtuvių veiklos plėtra: muziejaus pareiga – prižiūrėti, inventorinti, saugoti ir restauruoti bažnytinio meno kūrinius, kuriais rūpintis nepajėgios bendruomenės. Tuo tikslu plečiama restauratorių kvalifikacija ir kuriamas muziejaus tekstilės, metalo ir medžio restauravimo centras. 3. Tarptautinio bendradarbiavimo intensyvinimas: naujų partnerių užsienyje paieška, eksponatų skolinimas ir skolinimasis tarptautinėms parodoms Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje; dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose, edukaciniuose renginiuose ir jų rengimas, kvalifikacijos kėlimas užsienyje. 4. Vilniaus katedros varpinės ir požemių administracijos ir jos kompetencijų plėtra: ypatingas dėmesys skiriamas katedros, varpinės ir požemių, kaip reprezentacinių valstybinės reikšmės objektų bei integralios Vilniaus senamiesčio (UNESCO paveldo objekto) dalies aktualinimui. Bendradarbiavimo su tarptautinių projektų kuratoriais intensyvinimas ir suaktyvinta reprezentacija, ypač didžiųjų renginių (Vilniaus 700-mečio jubiliejaus, valstybinių švenčių bei kitų minėjimų Katedros aikštėje) metu, inovatyvių, visuomenei patrauklių edukacinių ir pramoginių projektų, įvykių, parodų, ekskursijų, virtualių ir gyvų renginių organizavimas.116000
Klaipėdos jaunimo teatrasViešoji įstaigaRemdamasis per 10 veiklos metų sukaupta patirtimi Klaipėdos jaunimo teatras įsitvirtina kultūros įstaigų kontekste bei publikos sąmonėje ne tik kaip jauna ir potenciali trupė, bet ir kaip viena iš stipriausių nepriklausomų organizacijų, kuriančių Lietuvos kultūrinį veidą ir pildančių jį Vakarų regiono išskirtinumu. 2023 metais Klaipėdos jaunimo teatras ir toliau siekia dirbti trimis veiklos kryptimis, kurios glaudžiai susijusios su Lietuvos Kultūros tarybos strateginėmis kryptimis - įvairove, edukacija ir prieinamumu. Tai: 1. Nepriklausomo teatro organizacinės ir kūrybinės veiklos stiprinimas, įtvirtinantis Klaipėdos jaunimo teatrą reikšmingiausių šalies teatrų kontekste ir sukuriantis sąlygas nuolatinei meninės veiklos įvairovei Lietuvoje. 2. Įvairi ir į tikslinių grupių poreikius reaguojanti edukacinė veikla skirta tiek publikai, tiek teatro profesionalams – jos kūrimas, dalinimasis patirtimi ir patirties perėmimas, prisidėjimas prie kūrybinių švietimo procesų. 3. Auditorijos plėtimas vykdant bendruomenių įtrauktį į kultūrinius procesus, įgyvendinant eksperimentinius projektus, plečiant repeturarą įvairių žanrų pastatymais, rengiant tarptautinius projektus, peržengiant teatro srities veiklas. Remiantis šiomis veiklos kryptimis ir pagal jas nustatytais programos tikslais 2023 m. bus vykdoma aktyvi, aktuali ir universali kūrybinė veikla: vyks trys skirtingų žanrų spektaklių statymai, rengiamas vienuoliktasis festivalis „Jauno teatro dienos“, plėsis teatro ribas peržengianti trupės muzikinė veikla, bus vykdomos vaikams, jaunimui ir scenos menų profesionalams skirtos edukacinės veiklos, vyks apie šimtą spektaklių per metus siekianti kūrybos sklaida Lietuvoje bei specialios regionams, pažeidžiamoms visuomenės grupėms bei ryšiams užsienyje stiprinti skirtos iniciatyvos.160000
Lietuvos muzikos informacijos centrasViešoji įstaigaLietuvos muzikos informacijos centras 2023 metais tęs savo įvairialypes veiklas: portale „mic.lt“ lietuvių ir anglų kalbomis rašys apie įdomiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius ir reiškinius, plėtos e. parduotuvės „MusicLithuania.com“ asortimentą, užsakys naujus kūrinius Lietuvos kompozitoriams, leis šiuolaikinės, elektroninės, eksperimentinės muzikos albumus, edukacinius natų leidinius vaikams ir aktualiausius kūrinius profesionalams. Taip pat tęs tinklalaidės „Composers on Air“ ir žurnalo „Lithuanian Music Link“ kūrimą, verslumo mokymus muzikos profesionalams, organizuos muzikos kritikų inkubatorių. Tarptautiniame kontekste LMIC sieks stiprinti Lietuvos muzikos eksportą, kartu su Lietuvos kultūros institutu tęs bendradarbiavimą su Jungtinės Karalystės Hadersfildo festivaliu, toliau bendradarbiaus su Latvijos ir Estijos atstovais muzikos industrijos renginiuose, skirtuose šiuolaikinei ir pasaulio muzikai, prisidės prie Vilniaus 700-ųjų metinių paminėjimo programos.185000
Klaipėdos lėlių teatrasViešoji įstaigaKlaipėdos lėlių teatras – atviras, modernus, lėlių teatro tradicijas puoselėjantis ir nuo šiuolaikinių pasaulinių tendencijų neatsiliekantis, tarptautiškas lėlių teatras, kuriame kuria lėlių teatro meną mylintys ir gerbiantys profesionalai. Vienintelio profesionalaus lėlių teatro Vakarų Lietuvoje pagrindinis siekis – vykdyti profesionalią ir kokybišką lėlių teatro kūrybinę veiklą ir sklaidą Klaipėdos mieste, Klaipėdos krašte ir Lietuvos regione, jungti ir auginti Lietuvos lėlininkų bendruomenę. 2023 m. Klaipėdos lėlių teatras vykdydamas veiklas išsikėlė kūrybinius, edukacinius, socialinius ir ekonominius tikslus: pastatyti 1 spektaklį vaikams, kurį kurs režisierė Olga Lapina; pastatyti 1 marionečių spektaklį suaugusiesiems, kurį, bendradarbiaujant su žinoma vokiečių marionečių meistre Alice Gottschalk, kurs Klaipėdos lėlių teatro režisierė Aušra Bakanaitė; vystyti repertuarinę veiklą, siekti, kad lėlių teatro menas būtų prieinamas visiems; dalyvauti bendruomenių projektuose, rodant spektaklius bei teatralizuotas edukacijas; toliau vystyti nenutrūkstamą edukacinę veiklą vaikams ir paaugliams Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje; trūkstant lėlių teatro studijų ir tobulinimosi galimybių Lietuvoje planuojama ir toliau rengti kūrybines dirbtuves profesionaliems lėlininkams (priešingai nei rengiamos kitų teatrų, šios būtų atviros visos šalies lėlininkams, o galimo karantino metu vyktų nuotoliniu būdu). Bus surengtos trejos kūrybinės dirbtuvės, kurias ves mentoriai Arielis Doronas, Naomi Yoeli, Simonas Nekrošius; suorganizuoti teatrologų ir lėlininkų vertinamą tarptautinį lėlių teatro festivalį MATERIA MAGICA, vyksiantį gegužės 1-7 d. Festivalyje numatoma spektaklių ir kino programos, kūrybinės rašymo dirbtuvės teatro kritikams, kurias ves vokiečių teatrologas, kritikas ir dramaturgas Jonas Klinkenbergas; surengti Simono Nekrošiaus kinetinių garso objektų parodą. Klaipėdos lėlių teatras yra socialiai aktyvus teatras. Savo veiklomis jis siekia tapti visoms socialinėms grupėms prieinamu teatru: per metus bus parodyta 10 spektaklių socialinę atskirtį turintiems žiūrovams (neįgaliesiems, socialiai remtiniems vaikams, kūdikių namams), bus bendradarbiaujama su Klaipėdos socialinėmis organizacijomis, vaikų dienos centrais, dalyvaujant šių įstaigų vykdomuose projektuose. Taip pat Klaipėdos lėlininkai dalinsis patirtimi ir savo pavyzdžiu stengsis įkvėpti jaunus žmones – vykdami į mažesnes Lietuvos bendruomenes, mokyklas, bibliotekas jie skleis lėlių teatro meno idėją vaikams, pedagogams, tėvams. Klaipėdos lėlių teatre kuriantys lėlininkai žvelgia į lėlių teatro meną plačiau: jie prisideda kuriant stipresnę lėlininkų bendruomenę (pavyzdžiui, Klaipėdos lėlių teatro darbuotojai yra pagrindiniai profesionalus iš visos šalies suburiančios Lėlininkų stovyklos organizatoriai), bendradarbiauja su Lietuvos lėlininkais, inicijuoja bendrus projektus, konsultuojasi su lėlių teatro meistrais, organizuoja seminarus, dalijasi savo sukaupta patirtimi. Klaipėdos lėlių teatras siekia tapti ekonomiškai stabiliu teatru. Teatro planuose: naujų darbo vietų kūrimas ir senų darbo vietų išlaikymas, verslo partnerių ir partnerių iš užsienio pritraukimas, uždirbamų pajamų didinimas.105000
Thomo Manno kultūros centrasViešoji įstaigaThomo Manno kultūros centras (toliau TMKC) yra aukščiausios intelektinės ir kultūrinės kokybės siekianti tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų viešoji institucija. Remdamasis Nobelio premijos laureato rašytojo Thomo Manno, kaip tarptautinio pasaulinės literatūros, Europos kultūros ir humanistinių vertybių simbolio atminimo saugojimo Nidoje, bendradarbiaudamas su tarptautiniu Thomo Manno centrų tinklu ir su Baltijos regiono kultūros institucijomis bei veikėjais, TMKC siekia sukurti platformą tarptautiniam ir atviram skirtingų kultūrų, socialinių partnerių ir kartų dialogui, apmąstančiam Baltijos regiono kultūrinę ir intelektualinę tapatybę bei jos kismą. Thomo Manno kultūros centro organizuojami renginiai, ypač tarptautinis Thomo Manno festivalis ar Nidos forumas suteikia galimybę jaunajai kartai, vietos bendruomenei ir Neringos svečiams susipažinti su aukšto profesinio lygio kūrybine veikla, prisideda prie Kuršių nerijos krašto savitumo sklaidos, siekia į kultūrinę veiklą įtraukti vietos gyventojų ir atvykstančios publikos įvairias socialines grupes, sudaro sąlygas lankytojų savišvietai ir kūrybiškumo ugdymui. Thomo Manno festivalio muzikos, diskusijų, dailės ir kino programoms atrenkami aukščiausio lygio ne tik Lietuvos, bet visos Europos ar net pasaulio reprezentantai. Sudarant menines programas, orientuojamasi į šiandienos aktualijas: 2020 m. pradėtas trijų metų tarptautinio Thomo Manno festivalio temų ciklas „Kultūros kraštovaizdžiai: Orų ženklai - Kaimynystė - Pakrantės“ atveria labai daug galimybių interpretuojant mūsų gyvenimą XXI a. visuomenės, ekologijos, ekonomikos, geopolitikos, kultūros aspektais. Rengiant kultūrines ir edukacines programas, Thomo Manno kultūros centras analizuoja auditoriją ir atsižvelgia į auditorijos socialinę charakteristiką, t. y. edukacinę ir komunikacinę programą rengia pagal atskiras socialines grupes ir šių grupių sociokultūrinę charakteristiką. Pastebima, kad vykdydami ugdomąją veiklą, įtraukiant mokinius ir studentus tiek tarptautinio Nidos Forumo metu, tiek įgyvendinant Esė projektą Thomo Manno festivalio metu, dalyviai ir auditorija jaunėja. Įgyvendinant VšĮ Thomo Manno kultūros centras strateginę renginių ir projektų programą, nuolat bendradarbiaujama tiek su Lietuvos, tiek užsienio organizacijomis. Būtina pabrėžti, kad Thomo Manno kultūros centro strategija paremta savanorystės programos skatinamu ir puoselėjimu. Savanorystės principais veikia ir tarptautinis kuratoriumas, t.y. aukščiausio lygio profesionalios kultūros Lietuvos ir užsienio atstovai, jau daugiau kaip 20 metų negailėdami laiko ir intelekto prisideda prie Thomo Manno kultūros centro veiklų puoselėjimo ir tvarumo, ilgaamžiškumo ir platausų tarptautinio bendradarbiavimo visuose lygiuose, tuo pačiu integruojantis į Lietuvos Vakarų regiono kultūros veiklas.91000
RupertasViešoji įstaigaRupert yra privačia iniciatyva įkurtas, Lietuvos kultūros tarybos ir tarptautinių kultūros projektų pagrindu finansuojamas meno, rezidencijų ir edukacijos centras. Rupert misija yra užmegzti glaudų menininkų, mąstytojų, tyrėjų ir kitų kultūros veikėjų bendradarbiavimą, pasitelkiant tarpdisciplines, edukacijos programas ir rezidencijas bei proaktyviai perteikti šių partnerysčių rezultatus Lietuvos ir užsienio publikai. Rupert centras mato integravimąsi į socialinį ir kultūrinį Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų gyvenimą kaip pamatinį veiklų aspektą, tačiau kartu skiria didelį dėmesį tarptautinių ryšių mezgimui ir plėtrai. Rupert misija atsiskleidžia per tris programas: rezidencijų, alternatyvios edukacijos ir viešąją. Rupert veiklos grindžiamos atvirumo, plačiosios visuomenės ir socialiai jautrių grupių įtraukimo, tarpusavio empatijos, palaikymo ir aplinkos tausojimo principais. Pastarieji yra integruoti į centro misiją, vidinę struktūrą, sprendimų priėmimą ir Rupert programas. Rezidencijų programa skirta meno srityje įsitvirtinusiems Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, rašytojams, tyrėjams ir kitų kūrybinių veiklų atstovams, kurie atrenkami viešo konkurso metu. Rezidencijų programa atrinktiems dalyviams (kasmet iki 24 rezidencijų) suteikia galimybę gyventi ir dirbti Vilniuje 1–2 mėnesius, įgyvendinant individualius projektus ar tyrimus, susijusius su vietos kultūra, bei aktyviai įsitraukiant į Lietuvos kultūros lauką. Programos tikslas yra suteikti programos dalyviams profesionalią mentorystę ir skatinti informacijos sklaidą ir apykaitą tarp skirtingų vietos ir tarptautinių, kultūrinių ir mokslinių kontekstų. Paraleliai veikiančios Rupert edukacinė ir viešoji programos leidžia rezidencijų programos dalyviams bendradarbiauti su jose dalyvaujančiais karjerą pradedančiais menininkais bei profesionalais iš įvairių kultūros sričių, įsitraukiant į jų vedamas paskaitas, kūrybines dirbtuves ir kitus renginius. Alternatyvios edukacijos programa skirta karjerą pradedantiems skirtingų disciplinų atstovams iš Lietuvos ir užsienio (iki 10 dalyvių grupėje kasmet) plėtoti savo kūrybines praktikas 6 mėnesius trunkančioje edukacinėje programoje ir aktyviai permąstyti šiandien vykstančius edukacinius procesus. 2013 m. prasidėjusi kaip nomadiška mokymosi iniciatyva, programa išsiskyrė gebėjimu reaguoti į kintatį meno ir edukacinės kultūros klimatą, kartu išlaikydama aiškų, kuratorine vizija pasižymintį metodologinį pagrindą. Esminiai šio pagrindo dėmenys: praktinių žinių ir tinklaveikos galimybių suteikimas karjerą pradedantiems menininkams, kuratoriams ir kitiems kultūros lauko atstovams; tarpdisciplinių mainų skatinimas; alternatyvių edukacinių (teorinių ir praktinių) įgūdžių lavinimas. Šios programos veiklos yra iš dalies viešos, per bendras veiklas, paskaitas ir kūrybines dirbtuves inicijuojamas Rupert kuratorių, partnerių ar pačių dalyvių. Viešoji programa skirta supažindinti Lietuvos ir tarptautinę publiką su institucijoje vykstančiais procesais ir nagrinėti aktualias meno lauko temas. Viešoji programa yra kuruojama formuluojant aktualią temą, kuri 2023-2024 plėtosis apie „Pasaulių keliavimą“ (darbinis pavadinimas). Ruošdami temas, institucijos kuratoriai atlieka tyrimus ir siekia, kad jos būtų aktualios vietiniam ir tarptautiniam kontekstui bei integruojamos vykdant kitas veiklas. Programą 2023 metais sudarys du sezonai, mažiausiai 4 pagrindinės ir kitos papildomos paskaitos, mažiausiai 6 kūrybines dirbtuvės; 3 parodos ir performansai, 6 menininkų darbų pristatymai, skaitymų sesijos; tarptautinis simpoziumas, kiti institucijos organizuojami vieši renginiai. Siekdamas platesnės ir įvairesnės programos sklaidos, Rupert taip pat leidžia metinį internetinį žurnalą „Rupert Journal“ ir tinklalaidę ,,Open Studio”, suteikia programos dalyviams galimybę dalyvauti partnerių rengiamose parodose, pasirodymuose ar programose. Daugelis viešosios programos veiklų sėkmingai įgyvendinami drauge su stiprių tarptautinių partnerių parama.132000
Anykščių menų inkubatorius - menų studijaViešoji įstaiga2023 metais įgyvendinamos veiklos padės įstaigai tapti dar efektyviau veikiančia, stipriausia kultūros organizacija regione, prisidedančia prie regiono kultūrinio gyvenimo turtinimo, profesionalaus meno prieinamumo didinimo, regiono profesionalių kūrėjų bei amatininkų telkimo ir bendros šalies kultūros ir meno raidos formavimo. Patirtis, įgyta įgyvendinant 2019-2021 m. organizacijos strategiją ir pasiekti rezultatai, leidžia ateityje projektuoti profesionalesnes, didesnės apimties, sudėtingesnes, meniškesnes, kartais net regiono žiūrovą šokiruojančias menines instaliacijas, renginius, parodas. Strategijos įgyvendinimas mums yra gyvybiškai reikalingas (svarbus), nes tai – unikali proga suburti stiprių, profesionalių partnerių ratą, paskatinti visas Aukštaitijos regiono kultūrines veiklas, pristatyti visuomenei mažiau žinomus kūrėjus, kurių darbai kartais ne ką mažiau iškalbingi negu žinomų ir tapti įtraukios kultūros centru, šiuolaikinio meno ir inovacijų centru. Misija – pritraukti, sutelkti, maksimaliai atskleisti visą kūrybinį ir kultūrinį regiono potencialą, efektyviai išreikšti bei panaudoti jo išskirtinumą kaip konkurencinį veiksnį ir plėtoti kūrybines ir kultūrines industrijas kaip vyraujantį regiono ekonomikos sektorių. Vizija – menų inkubatorius – regiono kūrybinių ir kultūrinių industrijų, įtraukios kultūros, šiuolaikinio meno ir inovacijų centras. Mūsų vizija paremta trimis pagrindinėmis vertybėmis – kūrybinio verslumo, edukacinės įvairovės ir įtraukumo. Organizacijos veiklos strategijoje išskyrėme keturis prioritetus, kurie apjungia visas įstaigos veiklos sritis ir sujungia įstaigos veiklą ir strategiją ilgalaikėje perspektyvoje. Strategijos įgyvendinimui pasirinkti prioritetai: kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtra; kultūros paslaugų kokybės, įvairovės ir prieinamumo didinimas; visuomenės kūrybiškumo ir bendruomeniškumo skatinimas per edukacines veiklas; tinklaveiklos ir tarptautiškumo plėtojimas. Inkubatoriaus įgyvendinama strategija tai galimybė: Anykščius pozicionuoti kaip kūrybinį miestą, paskatinti visas miesto kultūrines veiklas ir įlieti naujų, pasidalinti patirtimi, kurią turime ir dar turėsime su kitais regiono miestais. Didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinės, profesionalios kultūros pasiūlos didinimui ir regiono gyventojų įtraukimui. Tik kultūra Anykščiuose yra varomoji jėga, kuri buria bendruomenę, skatina kūrybines iniciatyvas, kūrybinių verslų ir turizmo objektų kūrimąsi ir plėtrą. Menų inkubatoriaus atsiradimas Anykščiuose siejamas ne tik su miesto ir regiono atgaivinimu, bet ir nauja komunikacine meno samprata, nauju požiūriu į menus ir į menininkus bei jų vietą visuomenėje. Strategijoje numatytomis veiklomis siekiame regiono kultūros lauką papildyti išskirtiniais meniniais akcentais, pritraukiant vietinius, Lietuvoje ir pasaulyje žinomus menininkus. Strategijoje suplanuoti renginiai didins miesto patrauklumą svečiams, taps paskata Lietuvos ir užsienio svečiams aplankyti Anykščius. Miestas garsės, kaip turistus traukiantis dėl šiuolaikinės kultūros ir meno, ir gebėjimo inovatyviai įveiklinti paveldą. Strategijoje prioritetas teikiamas veikloms turinčioms ilgalaikį poveikį, tęstinumo galimybę ir skatinančioms partnerystę ir bendradarbiavimą. Bendruomenės įtraukimas į kūrybos procesą formuoja meno supratimo ir vertinimo modelius, skatina aktyvų kultūros vartojimą. Visoms visuomenės grupėms bus garantuotas prieinamumas (teisė dalyvauti kultūroje) ir dalyvavimas (aktyvi veikla, grupinė kūryba, individuali kūryba, kultūrinis tarpininkavimas, kūrybinė saviraiška). Inkubatoriaus parengta strategija siekiama užtikrinti kiekvieno regiono gyventojo ir svečio teisę į kultūrą, jos pasiekiamumą ir prieinamumą – fiziškai, tai yra rūpinantis neįgaliems ar tėvams su mažais vaikais patogiomis prieigomis ir renginių organizavimo vietomis, tiek kalbiškai – kitakalbiams suteikiant informaciją keliomis kalbomis, tiek intelektualiai – kuriant kultūros pasiūlą kuo įvairesnėms amžiaus ir interesų grupėms. Strategijoje įgyvendintos veiklos įtakos intelektinės nuosavybės panaudojimą ne tik estetinių vertybių kūrimui, bet ir menininkų materialinės gerovės didėjimui. Palengvins meno sektoriaus veiklos sąlygas, įtakos kūrybinių verslų plėtrą ir nedarbo mažėjimą. Planuojamos veiklos užtikrins kultūrinių ir kūrybinių industrijų regione plėtrą ir veiklų tęstinumą. Platesnis kultūrinių ir kūrybinių industrijų pristatymas ir propagavimas leidžia regioną identifikuoti kaip kūrybingą, turintį potencialą kūrybinių verslų plėtrai, jaunų kūrybingų asmenybių pritraukimui ir didesnės pridėtinės vertės kūrimui. Kultūrinių ir kūrybinių industrijų populiarinimas regione yra siejamas ne tik su miesto ir regiono atgaivinimu, bet ir nauja komunikacine meno samprata, nauju požiūriu į menus ir menininkus bei jų vietą visuomenėje. Prisideda prie bendrosios kultūros meninio mąstymo ir meninio požiūrio kūrimo. Padeda visuomenei įgyti įrankius leidžiančius mėgautis šiuolaikiniu menu.51000
Kūrybinės jungtysAsociacijaAsociacija „Kūrybinės jungtys” yra kūrybos profesionalų bendruomenė, kurianti gilius mokymosi procesus, išjudinanti ir įkvepianti pokyčiams kultūros ir švietimo organizacijas. „Kūrybinių jungčių” veikla apima tęstines mokymosi ir inovacijų diegimo programas: mokykloms skirtą programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”, kultūros organizacijų programą „Atvirumo menas”, diagnostinį įrankį „Kūrybingos organizacijos žemėlapis”, nuodugnią „Kūrybinių jungčių” bendruomenės profesinio tobulėjimo programą „Kūrėjų bendruomenė mokosi”, tarpsritinį į kompetencijų telkimą ir inovacijų vystymą orientuotą padalinį „Kūrybinio ugdymo inovacijų laboratorija”, taip pat mokymus, konsultacijas, tyrimus, švietimo ir kultūros laukui aktualių renginių organizavimą. Savo vykdoma veikla ,,Kūrybinės jungtys” siekia: kurti ir stiprinti jungtis tarp kultūros ir švietimo; kultūros ir švietimo organizacijose kryptingai, nuosekliai ir kokybiškai ugdyti kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas; telkti ir ugdyti kūrybos profesionalų bendruomenę, kuri būtų pajėgi įgyvendinti pokyčius, inovacijas ir kūrybiško mokymosi procesus švietime, kultūroje ir visuomenėje; kurti ir įgyvendinti kūrybinio ugdymo inovacijas, stiprinti bendruomeninius ryšius; atstovauti kūrybingumo, kaip kasdienės praktikos svarbą.71000

Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijaAsociacijaTeatro sąjungos meno kūrėjų asociacijos strateginė veikla 2023 m.TSMKA 2023 metų strateginei veiklai įgyvendinti pasirinko šias, vertybiniu požiūriu esmingai atitinkančias organizacijos įstatus, kryptis. Trys projekto temos – „Dialogai”, „Kūrybinė laboratorija”, „Teatralai” – jungia vyresniosios kartos ir jaunųjų menininkų kūrybines intencijas, siekia teatro meną pažinti iš labai arti, įprasminti kūrybinio palikimo vertę ir pristatyti TSMKA narių veiklą šiuolaikiškomis priemonėmis.24700.00
Lietuvos chorų sąjungaAsociacijaLietuvos chorų sąjungos 2023 m. strateginė programaPastebėti ir įv. formomis paskatinti visos Lietuvos chorų vadovus, organizuoti naujus ir jau tradiciniais tapusius renginius profesiniam tobulėjimui. Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, nuosekliai stiprinti administracinę veiklą ir skatinti aktyvesnį esamų ir naujų narių įsitraukimą į LCHS veiklą, taip pat – jų pačių kūrybinę veiklą, jos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Inicijuoti naujo repertuaro atsiradimą, prisidėti prie visuomenės kultūrinio švietimo. Dalyviai – Lietuvos chorai ir jų vadovai, choro dirigavimo spec. studentai, visuomenė.52400.00
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacijaAsociacijaLaisva žurnalistika – laisva visuomenėNacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija siekia skatinti profesionalią ir vertybės grįstą žurnalistiką ir skatinti visuomenę domėtis aukščiausius profesinius standartus atitinkančia ir pilietiška bei išeivijos žurnalistika. Prestižinių premijų laureatų pasiekimai bus plačiai žinomi, o naujų žurnalistų įvertinimas prestižinėmis premijomis ir jų veiklos sklaida bei vykdomi mokymai padės įkvėpti kitus žurnalistus Lietuvoje ir užsienyje ambicingiems projektams.29650.00
Lietuvos muzikų sąjungaAsociacijaMUZIKOS ATLIKIMO MENO PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDALietuvos muzikų sąjunga – visuomeninė kūrybinė asociacija, vienijanti atlikėjus, muzikinius kolektyvus, kompozitorius, muzikos kritikus, mokslininkus ir pedagogus. Įkurta 1936 metais ir atkurta 1989 metais, LMS tęsia Lietuvių muzikų draugijos aktyvios veiklos tradicijas: siekia aktyviai dalyvauti krašto muzikiniame gyvenime, nuosekliai įvairiomis formomis plėtoja veiklą visoje Lietuvoje ir užsienyje, remia muzikų kūrybines
iniciatyvas, telkia juos meninei ir švietėjiškai veiklai, svarbiausius įvykius fiksuoja istorijai (leidybos projektai).
79100.00
Scenos meno kritikų asociacijaAsociacijaScenos meno kritikų asociacijos metinė veikla2017 m. įsteigta Scenos meno kritikų asociacija (SMKA) vienija 35 teatro, šokio, cirko bei muzikinio teatro kritikus. 2023 m. SMKA planuoja ne tik įsitraukti į svarbiausias diskusijas apie šiuolaikinį Lietuvos teatrą, dalyvauti jo pristatyme užsienyje, skatinti savo narių kūrybinę bei mokslinę veiklą, bet ir plėsti savo veiklas, daugiau dėmesio skirdama dažnai teatro kritikos paraštėse liekantiems procesams ir kūrėjams.29650.00
Lietuvos kinematografininkų sąjungaAsociacijaLietuvos kinematografininkų sąjungos kūrybinės programos ir veikla 2023 m.LKS tikslas stiprinti kūrybinės profesijos, reputacijos ir reikalingumo valstybės gyvenimui suvokimą: nuolat kokybiškai pristatyti kūrėjų darbus „Kino klube“, festivalyje „Baltijos banga“, Sąjungos narių autoriniuose vakaruose, Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimuose, kasdien bendradarbiaujant su medijomis ir socialiniuose tinkluose, akcentuojant europinę tapatybę reflektuojant, tyrinejant kiną, jaunųjų kino kūrėjų kūrybą. Dalyvauti valstybės institucijų, susijusių su kino politikos formavimu, veikloje.74150.00
Lietuvos rašytojų sąjungaAsociacijaLietuvos rašytojų sąjungos kūrybinė programa 2023Lietuvos rašytojų sąjunga vienija 355 literatūros profesionalus: prozininkus, poetus, dramaturgus, vertėjus, literatūros kritikus ir mokslininkus. 100 m. sukaktį 2023 m. atšventusi organizacija „Lietuvos rašytojų sąjungos kūrybine programa 2023“ siekia aktyviai prisidėti prie profesionaliosios literatūros raidos, sklaidos, refleksijos; palaikyti tamprius ryšius tarp Lietuvos literatūros tradicijos bei modernybės, kurti bei puoselėti tvarias literatūrines iniciatyvas (25 programoje nurodytos veiklos – pasiteisinę tęstiniai projektai).135450.00
Lietuvos dailininkų sąjungaAsociacijaLietuvos dailininkų sąjungos 2023 m. kūrybinės ir socialinės strategijos programaTvari, istorinę atmintį puoselėjanti, šiuolaikinio meno klausimus sprendžianti, 1534 narių vienijanti Lietuvos dailininkų sąjunga 2023 m. veiklos programą įgyvendina atstovaudama nariams nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu bei skatindama, reprezentuodama ir viešindama narių kūrybą kone šimte lokalių ir tarptautinių projektų, parodų, kūrybinių dirbtuvių, konferencijų, diskusijų, pristatymų, edukacinių renginių, kuriuose dalyvaus virš 800 menininkų, kuratorių ir kultūros lauko atstovų, bei įgyvendindama socialinės pagalbos ir tinklaveikos veiklas.197750.00
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungaAsociacijaLietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos 2023 m. programaLTMKS programa 2023-iesiems – tai Lietuvos kultūros lauke aktyviai veikiančios meno kūrėjų organizacijos idėjų ir veiklų planas asociacijos narių aktyvinimui ir kūrybos sklaidai, profesionaliojo tarpdisciplininio meno renginių pristatymui, populiarinimui ir auditorijų auginimui, kultūros organizacijų bendradarbiavimo skatinimui ir bendruomenių stiprinimui. Projekto vieta – visa Lietuva ir toliau už jos ribų. Dalyviai – LTMKS nariai, komanda ir bendradarbiaujančios kultūros organizacijos bei kūrėjai.106800.00
Šiuolaikinio šokio asociacijaAsociacijaŠiuolaikinio šokio kūrėjų ir atlikėjų meistriškumo skatinimas ir šokio sklaidaProjekto tikslas kurti diskusijų, mokymosi ir šiuolaikinio šokio idėjų sklaidos terpę, skirtą plačiajai visuomenei bei užtikrinti profesinės veiklos galimybes ŠŠA nariams, šokio profesionalams ir jauniesiems kūrėjams bendrai. Veiklos sudarytos vadovaujantis ilgalaikiais ŠŠA tikslais, siekiant atskleisti įvairialypį požiūrį į šiuolaikinio šokio meną, sukurti kuo palankesnę terpę šiuolaikinio šokio profesionalų visokeriopam tobulėjimui. Projektu siekiama aprėpti kuo platesnį amžiaus bei geografinį diapazoną užtikrinant tolygią kultūros sklaidą.58350.00
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungaAsociacijaLietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2023 m. kūrybinė programaLietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2023 metų kūrybinės programos tikslas – literatūros vertimo meno sklaida ir tradicijų puoselėjimas, šios profesijos populiarinimas, jaunosios literatūros vertėjų kartos ugdymas, kūrybinės ir socialinės literatūros vertėjų padėties stebėsena, atstovavimas jų interesams, vertėjų – kaip vertimų autorių – teisių gynimas, profesionalių vertėjų kvalifikacijos kėlimas. Stengsimės visuomenę supažindinti su geriausia dabar išleidžiama verstine literatūra, kūrybiniais vertėjų laimėjimais ir darbo specifika.49450.00
Lietuvos kompozitorių sąjungaAsociacijaLietuvos kompozitorių sąjungos strateginė programa2023 m. bus tęsiama Lietuvos kompozitorių sąjungos veikla, pagrįsta įstaigos strateginėmis gairėmis (2021–2023 m.), kurios apima aktualiausių Lietuvos šiuolaikinės muzikos kultūros aspektų stiprinimą ir potencialo atskleidimą. Rengiant programą remiamasi gerąja užsienio šalių praktika (Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos kompozitorių sąjungų veikla), kaimyninių valstybių patirtimi bei tvaraus ES kultūros vystymosi gairėmis. Sąjungos veikla orientuota į Lietuvos šiuolaikinės muzikos ekosistemos puosėljimą bei plėtrą.205650.00
Lietuvos meno kūrėjų asociacijaAsociacijaLMKA 2023 m. programaLietuvos meno kūrėjų asociacija 2023 m. veiklose iškelia šias pagrindines temas:
Pagrindinių organizacijos tikslų vykdymas: menininkų atstovavimas teisėkūroje ir kultūros politikos formavime bei įgyvendinime.
Sutelktinio finansavimo galimybės ir jų potencialo išnaudojimas meno kūrėjams ir jų organizacijoms vykdant įvairiausias veiklas.
Kasmetinis nacionalinis renginys „Meno kūrėjų apdovanijimai“, LMKA premijos konkursas.
Konferencijoje „Kūrėjas visuomenei, kūrėjas ekonomikai“ kviečiame diskutuoti tema „Menas – perkamas ar parduodamas?“.
15000.00
Vilniaus krašto tautodailininkų–meno kūrėjų bendrijaAsociacijaVILNIAUS KRAŠTO TAUTODAILININKŲ – MENO KŪRĖJŲ BENDRIJOS KŪRYBINĖ PROGRAMA 2023VKTMKB kūrybinėje programoje – 2023, numatytomis kūrybinėmis veiklomis bus skatinamas tautodailininkių ir meno kūrėjų kūrybinio produkto kūrimas, jo sklaida, tęstinumo užtikrinimas bei sudarytos sąlygos meistriškumo augimui, siekiant bendradarbiavimo šalies ir užsienio mastu. Joje siekiama didinti tautodailės meno prieinamumą ir populiarinimą visuomenėje bei jo sklaidą už šalies ribų, užtikrinti tautodailės meno tradicijų puoselėjimą, sklaidą, išsaugojimą bei tęstinumą, ypač perduodant jaunajai kartai.15000.00
Lietuvos architektų sąjungaViešoji įstaigaLietuvos architektų sąjungos kūrybinė programa 2023Siekdama didesnio kokybiškos architektūros ir architekto-kūrėjo pripažinimo visuomenėje, architekto profesijos prestižo kilimo, Lietuvos architektų sąjunga parengė plačią kūrybinę programą. Joje numatyta parodomis, viešais renginiais, publikacijomis tradicinėje žiniasklaidoje, internete ir socialinėje medijoje supažindinti su geriausiais šiuolaikinės Lietuvos architektūros pavyzdžiais Lietuvos didžiųjų miestų ir regionų
visuomenę, konkursais ir profesionaliais renginiais paskatinti kūrybiškumą ir architektūros raidą.
98900.00
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijaAsociacijaStrateginė Lietuvos tautodaillės kūrėjų asociacijos programaVisuomenei pateikta meno kūrėjų kūryba, pakelta kvalifikacija, įvykdytas 2023 m. monitoringas, spaudai parengta monografija „Regina Juodžbalienė“, įvardintas geriausias metų tautodailininkas, įvykdyta sklaida virtualioje erdvėje, pateikta kūrybos proceso kronika, sukurtas dokumentinis filmas, kūrybos eksponavimas tarptautinėje parodoje, patobulinti tapytojų įgūdžiai. Pagrindiniai dalyviai: virš 300 LTKA kūrėjų, menotyrininkai, muziejininkai, fotografai, kuratoriai, IT specialistai, etninės kultūros ekspertai. Vietovės – Lietuva, Lenkija.29650.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungaAsociacijaAsociacijos „Lietuvos fotomenininkų sąjunga“ 2023 m. strateginė veiklos programaLietuvos fotomenininų sąjunga yra pagrindinė institucija Lietuvoje plėtojanti fotografijos estetinę ir konceptualią raidą, siekianti užtikrinti idėjų apyvartos, paveldo kaupimo ir saugojimo funkcijas. Fotografijos gyvybingumas ir traditcijos išsaugojimas yra pagrindiniai LFS uždaviniai. Dvejose galerijose pristatomos menininkų V. Strauko, R. Urbono, D. van de Velde, N. Reinhart, D. Mikonytės, K.Kiliulytės, R. Šulskytės, E. Krukonytės, A.Šeštoko ir kt. parodos. Visa informacija apie LFS veiklą – www.photography.lt.148350.00

Strateginis meno mėgėjų renginių finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Baltų centrasAsociacijaTarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“9-asis tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“ vyks 2023 m. liepos 3-9 dienomis Šiauliuose ir Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Akmenės Šiaulių bei Telšių rajonų savivaldybėse. Į šį stambiausią Lietuvoje 2023 m. tarptautinį mėgėjų meno renginį numatoma pakviesti per 350 folkloro atlikėjų iš 10 užsienio šalių (Europos ir kitų žemynų – Portugalijos, Čekijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kosovo, Italijos, Bulgarijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Sakartvelo, P. Korėjos, Brazilijos) ir per 300 folkloro atlikėjų bei meno mėgėjų (ne žemesnės nei II kategorijos) iš Lietuvos. Dalyvių paraiškos bus registruojamos nuo 2022 rugsėjo 15 d. iki 2023 m. gegužės 15 d. Užtikrinant Dainų švenčių tradicijų tęstinumą ir plėtrą, inovacijų taikymą šioje srityje bus surengtas tarptautinis konkursas 6 kategorijose – tradicinių ir stilizuotų šokių ansamblių, tradicinio dainavimo ansamblių ir solistų, tradicinio muzikavimo ansamblių ir solistų), užsienio šalių ir Lietuvos atlikėjų koncertinių programų pristatymai, tradicinių šokių mokymai, Lietuvos kanklių atlikėjų koncertas „Skambėkite kanklės“ (Šiaulių katedroje) ir seminaras kanklių muzikos mokytojams bei kolektyvų vadovams (bendradarbiaujant su Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“), edukacinės veiklos visuomenei (temos: lietuvių tradiciniai instrumentai (ved. A. Martinaitis, A. Stankus), tradicinės etnoregionų juostos (S. Milvydienė), lietuvių liaudies dainos (Z. Kelmickaitė, dr. L. Sungailienė), grojimas lietuvių liaudies instumentais (doc. G. Ramanauskas), „Apskritojo stalo“ diskusija etninės kultūros tradicijų perdavimo jaunimui sparčiai globalėjančiame pasaulyje tema, respublikinė moksleivių piešinių paroda „Mano tautinė juosta“, kiti renginiai. Preliminari renginio programa pateikta. Visi renginiai nemokami ir skirti plačiajai visuomenei.29000
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmaiBiudžetinė įstaigaTarptautinis moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis-konkursas „Vox Maris“2023 m. Balandžio 14-16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai organizuos tarptautinį moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį – konkursą „Vox Maris“ (Klaipėda, Palanga, Kretinga). Projekto metu numatome organizuoti šias veiklas: tarptautinį moterų chorų ir vokalinių ansamblių konkursą; seminarą moterų chorų ir vokalinių ansamblių veiklos temomis, kurioje pranešimus meninio tobulėjimo, repertuaro klausimais skaitytų kviestiniai lektoriai; kūrybines dirbtuves, kuriose įvairių šalių chorų vadovai ruoš savo pasirinktus kūrinius; kolektyvų koncertus Klaipėdos miesto ir rajono bažnyčiose, LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje; baigiamąjį festivalio koncertą, kuriame skambės specialiai šiam festivaliui užsakytas, kompozitoriaus Vytauto Miškinio kūrinys „Trys žvilgsniai į Saliamoną – Tres Aspectus Salamonis“, skirtas moterų chorams, kameriniam ansambliui ir mušamiesiems. Numatomi renginio dalyviai Lietuvos moterų chorai: „Liepos“, „Virgo“, „Vaidilutės“, „Viva” (Vilnius), Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Merginų choras „Veni Gaudere“ (Kaunas), „Dangė“ (Klaipėda), „Smiltalė“ (Neringa). Ansambliai: „Raskila“, (Miežiškiai), „Melodija“ (Šiauliai), „Neringa“ (Neringa). Užsienio dalyviai: merginų chorai: „Atbalss“ Liepojos universitetas (Latvija), „Canzona Absolvent“ (Murowana Goślina, Lenkija), Konstantino Ušinskio valstybinio Pedagoginio universiteto merginų choras (Odesa, Ukraina) ir kiti kolektyvai. Lektoriai: 1) Wioletta Milkowska (Bialystok, Lenkija) – Frederiko Šopeno Muzikos akademijos profesorė, hab. dr., choro dirigentė, įvairių chorų vadovė, tarptautinių konkursų laureatė; 2) Mara Marnauza Jozepo Vitolio Muzikos akademijos profesorė, choro dirigentė, moterų choro „Balta“ meno vadovė, tarptautinių konkursų lauretė (Ryga, Latvija); 3) Rasa Gelgotienė Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, Vilniaus universiteto chorų „Gaudeamus“, „Virgo“ ir „Pro musica“ vadovė, LMTA docentė, įvairių tarptautinių chorų konkursų laureatė, vertinimo komisijų pirmininkė, narė (Vilnius, Lietuva), 4) Judita Kiaulakytė LMTA Klaipėdos fakulteto docentė, chorų vadovė, tarptautinių konkursų laureatė; 5) Danguolė Aukselienė Vilniaus moksleivių namų muzikos studijos „Kivi“ kolektyvų meno vadovė, tarptautinių konkursų laureatė. Festivalio visi renginiai nemokami ir bus organizuojami keliuose miestuose, tai didins kultūros atvirumą ir prieinamumą įvairiems visuomenės sluoksniams. Festivalio pagrindiniai tikslai: skatinti visuomenės, ypač jaunimo, kultūrinį bei kūrybinį aktyvumą ir poreikį kultūrai; skatinti chorų bendruomenę meniškai tobulėti; susipažinti su kaimyninių šalių moterų chorų bei vokalinių ansamblių veikla, semtis patirties; propaguoti lietuvių kompozitorių autorinę kūrybą; raginti kurtis naujiems meno mėgėjų kolektyvams ir padėti esamiems pasirengti 2024 m. Lietuvos dainų šventei.10500
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPučiamųjų orkestrų festivalisTęstinis projektas „Pučiamųjų orkestrų festivalis“ vyksta kas antri metai Plungės miesto, rajono, Žemaitijos nacionalinio parko viešosiose erdvėse, kunigaikščio M. Oginskio rūmuose, jų prieigose ir Plungės kultūros centre. 2023 m. birželio mėnesį įvyks jau 18-asis projektas, kurį Plungės kultūros centras rengia bendradarbiaudamas su Lietuvos varinių pučiamųjų orkestrų asociacija, Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos Dainų švenčių Orkestrų dienos kūrėjais, šalies profesionalais ir mėgėjų meno pučiamųjų orkestrais. Projektas „Pučiamųjų orkestrų festivalis“ puoselėja gilias ir turtingas Plungės žemių valdytojo, Lietuvos šviesuolio kunigaikščio Mykolo Oginskio kultūrines, muzikines tradicijas. Kadangi pirmasis pučiamųjų orkestras Lietuvoje buvo įkurtas būtent Plungėje kunigaikščio M. Oginskio iniciatyva, dėsninga laikyti Plungę pačios orkestrinės muzikos lopšiu. Pirmajame Lietuvos orkestre Plungėje pirmuosius savo muzikinius žingsnius pradėjo ir dailininkas, kompozitorius M. K. Čiurlionis. Todėl šio projekto organizavimas, orkestrinės muzikos tradicijų gaivinimas užtikrina Plungės krašto kultūrinį savitumą bei daro jį išskirtinį visame kultūriniame šalies kontekste. Kitas svarbus projekto siekinys – užtikrinti Lietuvos Dainų švenčių tradicijos tęstinumą, deramą pučiamųjų orkestrų pasirengimą Dainų šventei, skatinti šalies mėgėjų ir profesionalių pučiamųjų orkestrų, choreografinių grupių kūrybiškumą, bendravimą, plėtrą, naujų narių, ypač vaikų ir jaunimo, įsitraukimą į muzikavimą bei kūrybą. Projektas užtikrina naujų, įdomių, integruotų įvairių žanrų programų atsiradimą, vietos kūrybines iniciatyvas, aktyvų regiono gyventojų įsitraukimą į kūrybiškumą ir meno kolektyvus, į savo krašto kultūrinį pažinimą. Festivalio dėka regionuose kuriantis jaunimas, kultūros darbuotojai, muzikos pedagogai, meno kolektyvų nariai gali kartu kurti su ryškiausiais šalies profesionaliais kūrėjais, mokytis, pažinti, plėsti savo galimybes. 2023 m. birželio mėnesį vyksiančiose projekto baigiamosiose veiklose bus surengtas kūrybinių dirbtuvių ciklas, kuriose vaikai ir jaunimas, kultūros darbuotojai ir muzikos pedagogai galės mokytis ir kurti kartu su profesionaliais kūrėjais. Projekto veiklose dalyvaus Platelių, Plungės kultūros centro, Plungės meno mokyklos, Mažeikių rajono Sedos muzikos mokyklos, Panevėžio rajono, Marijampolės, Kybartų ir kiti mėgėjų pučiamųjų orkestrai bei profesionalūs kolektyvai – Valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“, Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pučiamųjų orkestrai „Ąžuolynas“, „Panevėžio garsas“, Šiaulių miesto orkestras bei kiti pučiamųjų muzikos kolektyvai. Kartu su orkestrais dalyvaus choreografinės grupės bei istorinių šokių kolektyvai. Kartu su meno kolektyvais kurs įvairūs meno profesionalai, jungiantys šokio meną, cirką, medijas, šviesą bei šiuolaikinius scenos menus. Siekiant pučiamųjų orkestrų muziką pristatyti kaip šiuolaikišką, ieškančią, patrauklią ne tik suaugusiems, bet ir jaunimui kartu su pučiamųjų orkestrais bendras programas kurs jaunimo pamėgti didžėjai bei muzikinės grupės. Tikimasi, kad jungsis grupės „Kamanių šilelis“, Lilas ir Innomine ir kiti atlikėjai. Šiuolaikiškai ir patraukliai visi meno kolektyvai rengs jungtinį repertuarą, kartu repetuos ir muzikuos. Specialiai projektui bus atlikti K. Daugėlos „Plungės maršas“ ir M. K. Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Be jungtinio repertuaro atlikimo ir kūrybinių laboratorijų ciklo bus surengti profesionalių orkestrų koncertai, jungtinio vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestro koncertai, sukurtos ir atliktos choreografinių grupių ir istorinių šokių kolektyvų aikštės kompozicijos, orkestrų paradas, projektas „Parko muzika“, vyksiantis atgimusiame XIX a pradžios Oginskių dvaro parke, jaunimo grupių pasirodymai, jungtinis koncertas su cirko atlikėjais ir operos solistais, konkursinių programų pristatymas, seminaras kolektyvų vadovams ir atlikėjams.29000
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „ARTimi“2023 m. Anykščių kultūros centro projekto kūrybinė komanda planuoja vykdyti tradicinį Tarptautinį festivali „ARTimi“, stengdamasi sudaryti kokybišką, inovatyvią, produktyvią projekto programą, atsižvelgdama į vietos ir Lietuvos bendruomenių narių poreikius. Projekto vykdymu siekiama pritraukti ir paskatinti projekte dalyvauti Lietuvoje bei užsienyje kuriančius lietuviškus teatrus ir pristatyti žiūrovams teatro spektaklių premjeras, Inicijuoti kūrybines teatro dirbtuves, skatinant teikti Anykščių krašto bei kitų Lietuvos regionų žmonėms pažintinę, švietėjišką kokybiškos kultūros prieinamumo naudą. Projekto siekiamas rezultatas: kokybiškos kultūros pagalba, skatinant tarptautinę partnerystę, ugdyti visavertę, kūrybišką asmenybę, siekiančią pažinti, lavėti, tobulėti, vertinti ir per teatro formas gilinti savirealizaciją, savišvietą bei kokybišką laisvalaikio praleidimą. Projekto veiklos bus skiriamos įvairių amžių bei grupių nariams: jaunimui, vidutinio amžiaus bendruomenių nariams, senjorams. Projekto vykdymui bus parengta kokybiška, meninė teatrų festivalio „ARTimi“ projekto programa. Sukurtas ir parengtas informatyvus, produktyvus projekto viešinimo bei sklaidos planas. Pritrauksime projekte dalyvauti Anykščių rajono organizacijas, asociacijas bei jaunimo savanorių grupes, kurie rūpinsis meninėmis veiklomis, projekto sklaida ir viešinimu. Bendradarbiaujant su Lietuvos bei užsienio šalių lietuviškais teatrais, festivalyje bus pristatyta 9-12 teatrų spektaklių premjerų. Organizuosime ir vykdysime ir vykdysime 3 teatro kūrybines dirbtuves. Organizuosime ir vykdysime edukacinę teatro 2 dienų trukmės edukacinę stovyklą. Fiksuosime, sisteminsime projekto menines veiklas viso projekto vykdymo metu. Festivalyje dalyvauja užsienio šalių kolektyvai: Juodkalnijos, Maroko, Lenkijos, Estijos teatro kolektyvai. Viso dalyvaus apie 40 dalyvių. Festivalyje dalyvauja Lietuvos teatrų kolektyvai: Anykščių, Jurbarko, Utenos, Telšių, Palangos, Pasvalio, Ignalinos, Rokiškio teatrų kolektyvai. Festivalio vykdymo laikas: 2023 m. birželio 1-4 d. Festivalio vykdymo vietos: Anykščių kultūros centras, Anykščių menų inkubatorius-menų studija. Anykščių Arklio muziejus (Niūronių kaimas), Troškūnų miestas (Bernardinų vienuolyno dalis). Taip pat projektas planuojamas vykdyti ir įvairiose žaliosiose zonose: miesto parke, prie vandens telkinių, akcentuojant žmogaus ryšį su gamta ir ugdant tvarios visuomenės sąmonę bei vystant ekologinį žmonių požiūrį per menines priemones. Edukatoriai, teatro režisieriai, kūrybinių dirbtuvių vedėjai, dalyvaujantys projekte: Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė Vita Vadoklytė. LMT Klaipėdos teatro katedros vedėja, scenos kalbos ekspertė Danutė Vaigauskaitė. LNKC teatro vyr. specialistė, režisierė Irena Maciulevičenė. Lektorius, kūrybinių dirbtuvių režisierius Konstantinas Grosmas. Režisierius Gytis Padegimas. Režisierė Jolanta Viaktorienė. Režisierius Šarūnas Kunickas. Režisierius Ramūnas Abukevičius Vienas iš svarbių organizatorių tikslų yra įtraukti dalyvauti projekto veiklose savanorių, kurie produktyviai rūpintųsi projekto viešinimu bei sklaida, rengtų projekto reklaminę medžiagą, straipsnius apie renginio veiklas, taip pritraukiant žmones dalyvauti festivalyje iš Anykščių ir visos Lietuvos. Anykščių kultūros centro projekto veiklos kūrybinė komanda, kurią sudaro režisieriai, dailininkas, kultūros centro teatro nariai, aktyviai bendradarbiaudami su Anykščių rajono įstaigomis, organizacijomis, bendrojo lavinimo mokyklomis stengsis, kad projekto veiklos būtų prieinamos skirtingų socialinių sluoksnių bei poreikių žmonėms. Kūrybinė komanda, turėdama didelę patirtį festivalių organizacinėje srityje, per daugelį metų, subūrė didelį užsienio šalių bei Lietuvos miestų, miestelių teatrų bendruomenių, kolektyvų, teatrų vadovus ir kooperuodami žinias bei įgūdžius, bendradarbiaudami siekia sudaryti ir pateikti žiūrovams kuo įdomesnę ir patrauklesnę festivalio „ARTimi“ programą ir kitas teatrines veiklas. Dalyvavimas festivalyje ypatingą naudą teikia ir užsienio teatrų kolektyvams. Tai teigiamas pavyzdys dalyviams ir žiūrovams, kaip lietuvių kalba, kultūros tradicijos yra puoselėjamos kitose šalyse. Visi festivalio spektakliai rengiami ir bus vaidinami lietuvių kalba. Festivalis „ARTimi“ yra paremtas savanorystės pagrindu. Projekte savanorišku pagrindu skatinami ir pritraukiami dalyvauti įvairių amžiaus grupių bei socialinių sluoksnių bendruomenių nariai, vykdant projekto sklaidą, viešinimą, dalyvaujant projekto kūrybiniuose-edukaciniuose procesuose. Projektas inovatyvus, įdomus ir turi tęstinumo perspektyvas ateityje. Kasmet augantis susidomėjimas festivalio veiklomis rodo projekto svarbą bei teigiamą poveiki bendruomenių nariams.11000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSkudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ Tai pasiruošimo projektas 2024 m. VIII skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivaliui „Dudutis“. Numatoma užsakyti 10 min. trukmės kūrinį jungtiniam skudučių ansambliui, instrumentiniam ansambliui ir elektronikai, kurį sutiko parašyti kompozitorė Zita Bružaitė. 2023 m. rudenį numatomi šio kūrinio ir 2024 m. „Dudučio“ festivalio repertuaro mokymai kolektyvų vadovams ir ansamblių dalyviams Aukštaitijos ir Suvalkijos regionuose. Bus suskaitmenintas ir pateiktas kolektyvų vadovams naujas repertuaras.5000
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“AsociacijaLietuvos vakarų krašto dainų šventėTradicinė Lietuvos vakarų krašto dainų šventė vyksta kasmet. Ją rengia Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Lietuvos nacionaliniu kultūros centru. Dėl pandemijos ji nebuvo rengiama nei 2020 m. nei 2021 m., ir tik 2022 m. birželio 11-12 dienomis buvo vėl surengta. 2023 m. birželio 10-11 dienomis vyks Tradicinė Lietuvos vakarų krašto dainų šventė. Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje atsispindi esminiai dainų švenčių bruožai, principai ir siekiamybės: šventės tautinis-etninis pobūdis, nūdienos aktualumas, chorinės bei muzikinės kultūros tradicijų puoselėjimas, jų tęstinumas, šventės dalyvių įvairovė ir gausa, programos universalumas, žanrinė darna bei jos geras pasirengimas, meninio lygio ir kokybės siekis, daugiažanrinis jų pobūdis ir visų tradicinių meno sričių apjungimas bei darna vienai idėjai. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės dalyviai tai: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų chorai, tautinių ir pramoginių šokių kolektyvai, folkloro bei liaudies instrumentų orkestrai ir ansambliai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir kiti atlikėjai. Tradiciškai į Klaipėdos Vakarų krašto dainų šventę suvažiuoja per 250 mėgėjų meno kolektyvų, tai daugiau nei 6500 dalyvių iš visos Lietuvos. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės renginiai vyks dvi dienas (2023 m. birželio 10-11 dienomis). Be pagrindinio dainų šventės koncerto Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje bus rengiami ir kiti renginiai, tai: atskirų žanrų (chorų, šokių, orkestrų pasirodymo koncertai Klaipėdos miesto Atgimimo aikštėje, Laikrodžių muziejaus kiemelyje, senamiesčio bei kitose erdvėse, Dainų šventės dieną vyks dalyvių eitynės (nuo miesto savivaldybės iki Vasaros koncertų estrados), eitynių metu vyks kariliono muzikos koncertas šventės dalyviams, gėlių padėjimo ceremonijos prie paminklų tremtiniams, Mažvydui ir Dainų švenčių žymioms asmenybėms, abi dienas Vasaros koncertų estrados teritorijoje bus organizuojama tautodailininkų mugė, kiti renginiai miesto bendruomenei ir svečiams. Dainų šventės pasirengimo metu chorų vadovams, muzikos pedagogams ir kitiems dalyviams bus organizuojami seminarai, kursai kuriuose bus detaliai analizuojama šventės programa, pasirengimo šventei problemos bei kiti aktualūs su švente susieti klausimai. Dainų šventei rengti padės didelis būrys savanorių (per 100), kurie pagelbės šventės dalyvių priėmimo, registracijos, apgyvendinimo, maitinimo ir visų renginių metu. Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ rengdama tradicinę Lietuvos vakarų krašto dainų šventę aktyviai bendradarbiauja su daugelio Lietuvos regionų savivaldybėmis, meno kolektyvais bei Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, kitomis organizacijomis – Lietuvos chorų sąjunga, Lietuvos muzikos sąjunga ir t.t. Jų meno kolektyvai bei nariai aktyviai dalyvauja dainų šventės ne tik pasirengimo darbuose, bet ir veda seminarus, diriguoja dainų šventei, yra atskirų žanrų kolektyvų kuratoriai, o ir su savo kolektyvais atvyksta į Klaipėdą, dalyvauja koncertuose ir kituose renginiuose, pristato savo organizacijų veiklą, dalinasi patirtimi ir pan. Esame pasirašę dvišales bendradarbiavimo sutartis, o ir dalykiškai aptarę bendradarbiavimo galimybes su Palangos, Kretingos, Plungės ir kitų miestų savivaldybėmis, Kultūros centrais ar atskirais meno kolektyvais. Palaikome tamprius ryšius su visų žanrų šakinėmis organizacijomis (Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“, VšĮ „Edukateka”, VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“, Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija ir kit.). Apie Lietuvos vakarų krašto dainų šventę informacija viešinama vietinėje ir respublikinėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, internete bei socialiniuose tinklapiuose, o tiesioginės dainų šventės transliacijos internete sulaukia daugiau nei 500000 peržiūrų bei puikių atsiliepimų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso Pasaulio. Be to, rengiama reklama mieste, atspausdintos ir platinamos afišos, bukletai, skrajutės ir t.t. Informaciją apie Tradicinę Lietuvos vakarų krašto dainų šventę galima rasti internete: https://www.youtube.com/results?search_query=Vakar%C5%B3+Lietuvos+kra%C5 %A1to+dain%C5%B3+%C5%A1vent%C4%97 bei Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinėje svetainėje: https://www.aukuras.org/renginiai/lvkds. Visa tai daro teigiamą poveikį miesto bendruomenei, ženkliai prisideda prie kultūrinės atskirties mažinimo, o platus dainų šventėse meno mėgėjų žanrų, dalyvių spektras dar daugiau prisideda bei suaktualina renginį atskiruose bendruomenėse, daro jį populiarų, mėgstamą ir laukiamą. Todėl tradicinė dainų šventė Klaipėdoje turi gerą rezonansą visuomenėje, gausiai lankoma.23000
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkursinis sambūris „Iš aplinkui“Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių konkursinis sambūris „Iš aplinkui“ – tęstinis mėgėjų meno renginys, puoselėjantis sceninio šokio tradiciją bei kviečiantis aktyviai ruoštis 2024 m. jubiliejinei, 100-metį minėsiančiai Lietuvos dainų šventei „Kad giria žaliuotų“. Konkursinis sambūris skatina šokių kolektyvus bendradarbiauti, konkuruoti, siekti geresnių rezultatų bei burtis į šokių kolektyvus naujus narius. Siekiant reprezentuoti liaudies šokio meną, aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą bei užtikrinti šokių tradicijų išsaugojimą 2002 m. Širvintų kultūros centras organizavo liaudiškų šokių sambūrį „Iš aplinkui“, sukvietė šokėjus iš aplinkinių rajonų (Trakų, Ukmergės, Molėtų, Kaišiadorių ir Vilniaus). Vėliau konkursas išplėtė savo geografiją ir tapo kas du metus organizuojamu tęstiniu, prioritetiniu mėgėjų meno renginiu – respublikiniu vyresniųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkursiniu sambūriu „Iš aplinkui“. 2021 metų lapkričio 6 d. konkursas buvo rengiamas dešimtą kartą, kuriame varžėsi visos Lietuvos šokėjai. 2023 metų lapkričio mėn. 4 d. Širvintų kultūros centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru rengs konkursą vienuoliktą kartą. Sambūryje dalyvaus virš 20 kolektyvų – apie 400 šokėjų ir muzikantų. Šokių grupės varžysis dėl 1–3 vietų trijose kategorijose: miestų, rajonų centrų, miestelių ir kaimų, bei dėl Didžiojo ir Mažojo laureato vardo, prizų ir piniginių premijų. Visi šokių kolektyvai konkurse šoks du savo nuožiūra laisvai pasirinktus šokius ir vieną savo pačių ar kolegų išplėtotą folklorinį šokį, ratelį arba kelių folklorinių šokių siuitą, pritaikytą šokti scenoje, arba naują autorinį šokį. Tarp pasirinktų šokių gali būti 2024 m. Lietuvos dainų šventės šokiai. Konkurse taip pat bus renkami ir apdovanojami: kūrybiškiausias sambūryje dalyvaujančių šokių grupių vadovas, išraiškingiausias ar originaliausiai atliktas šokis, artistiškiausi, elegantiškiausi šokėjai. Kolektyvai vertinami pagal šiuos kriterijus: repertuaro pasirinkimą, šio amžiaus šokėjams tinkamą šokių atlikimo manierą, meninį lygį ir skonį, sceninę kultūrą, tvarkingus kostiumus, originalumą, naujų šokių įtraukimą į programą. Vertins Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro sudaryta vertinimo ekspertų komisija (Lietuvos dainų švenčių baletmeisteriai ir choreografai). Į renginio veiklas numatoma įtraukti Širvintų kultūros centro savanorius. Savanoriai renginio metu registruos sambūrio dalyvius, dirbs rūbinėje, viešins renginį socialiniuose tinkluose. Apdovanojimus laureatams gamins profesionali keramikė Kristina Ranonienė. Po konkurso, apdovanojimų, aptarimų bei konsultacijų šokėjų bendruomenės ryšio sustiprinimui bus organizuojama vakaronė. Organizuodami konkursinį sambūrį „Iš aplinkui“ siekiame sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose. Konkurso tikslai yra aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą, puoselėti sceninio šokio tradiciją, skatinti kurtis naujus suaugusiųjų šokių kolektyvus, remti ir palaikyti veikiančias ir naujai susikūrusias vidutinio amžiaus žmonių šokių grupes, ugdyti meninį lygį ir skonį, sceninę kultūrą.10000
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaII Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursinis festivalis „Supynėm šokių pynę“Seminaras „Žaidžiame, šokame, kuriame“ – I paruošiamasis 2024 m. vyksiančio konkursinio festivalio etapas. Tikslas: plėtojant meno mėgėjų kolektyvų profesines kompetencijas, kūrybiškumą ir improvizacinius gebėjimus, supažindinti su Suvalkijos krašto folkloro (rateliai, šokiai, žaidimai) „kanonų“ ir sceninių šokių sąsajomis. Rezultatas: seminaro dalyviams pagal šio krašto liaudies kūrybą pristatytas chor. Ž. Adomaitienės sukurtas šokis, t.y. privaloma konkursinės programos dalis. Ruošiant kitas programas, vyks individualaus darbas meno mėgėjų kolektyvuose. Dalyviai: Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo liaudiško šokio kolektyvų nariai (viso: 110 žm.). Viso projekto eigoje bus užtikrintas socialiai jautrių grupių įsitraukimas į visus edukacinius procesus. Vieta: Vilkaviškio kultūros centras.2500
Lietuvos chorų sąjungaAsociacijaFestivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ – tęstinis festivalis-akcija, organizuojamas kas antri metai koncertiniams berniukų ir jaunuolių chorams. Tai keturių Lietuvos berniukų chorų jungtinis darinys, paprastai atliekantis bendrą repertuarą bei stambų kūrinį su orkestru. 2023 metų festivalyje numatytas C.Saint-Saens „Kalėdų oratorijos“ atlikimas. Paprastai koncertai vyksta keturiuose Lietuvos miestuose. 2023 m. festivalio koncertai planuojami gruodžio mėnesį Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje, Kauno filharmonijoje, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, Klaipėdos Šv. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Chorai: Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas Vytautas Miškinis; Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“, meno vadovas Tomas Ambrozaitis; Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, meno vadovas Remigijus Adomaitis, Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, meno vadovas Tomas Vavilovas. Planuojami trys styginių orkestrai: Klaipėdos Koncertų salės styginių orkestras, Panevėžio Muzikinio teatro simfoninio orkestro styginių grupė, Kauno Muzikinio teatro simfoninio orkestro styginių grupė. Arfos partija – Joana Daunytė, vargonų partija – Rimvydas Mitkus. Solistai: Indrė Alankaitė Kalašnikovienė, sopranas; Ieva Barbora Juozapaitytė, sopranas; Vaidas Bartušas, altas; Vygantas Bemovas, tenoras; Steponas Zonys, baritonas. Turint omeny, kad berniukų balsai gretai bręsta, kiekvieno festivalio chorų sudėtis nuolat keičiasi, nauji susitikimai repeticijų metų bei scenoje suteikia atlikėjams galimybę pažinti vienas kitą, dalyvauti bendrame muzikos kūrimo bei jos realizavimo procese. Pažintis su naujais orkestrais, solistais, dirigentais, galimybė koncertuoti prestižinėse koncertų salėse suteikia jauniems dainininkams ne tik naujos meninės patirties, bet didelę muzikinės edukacijos dozę. Koncertai su rimtomis programomis kelia jaunų dainininkų dalyvavimo meninėje veikloje motyvaciją, tarnauja klasikinio muzikinio ugdymo pagrindams. Galų gale ne kiekvienas atskiras choras turi galimybę atlikti stambios apimties kūrinį su orkestru. Jungtinis Lietuvos berniukų choras pajėgus tai atlikti. Tai svarbus akcentas, stimuliuojantis kiekvieno iš chorų meninę brandą, formuoja atsakingą požiūrį į meninio pasiruošimo kokybę. Lietuvos koncertų geografinė rinka labai ribota. Koncertinė stambių kūrinių atlikimo praktika rodo, kad dažnai stambaus kūrinio pastatymas galimas įgyvendinti tik viename mieste ar salėje. Šio festivalio išskirtinumas – galimybė tokius pastatymus realizuoti ir kituose miestuose. Keturių koncertų ciklas – pastatymo kaštų požiūriu tai žymiai rentabilesnis veiksnys nei vieno koncerto atlikimas. Švietėjiška šio festivalio misija – pateikti koncertinį atlikimą kuo platesnei klausytojų auditorijai, kuo platesniam žiūrovų geografiniam spektrui. Tai – dabartinės šalies kultūros politikos strateginis uždavinys – kultūros plėtra į regionus.18000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaStudentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos"Studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos 2023“ sujungia visus Lietuvos studentų liaudiškos muzikos kolektyvus – dainų ir šokių, šokių ansamblius, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies instrumentų orkestrus, visus grojančius gyvai, be sinchroninių įrašų. Planuojame, kaip ir ankstesniais metais, pakviesti ir du studentų kolektyvus iš užsienio aukštųjų mokyklų. Derinamos atvykimo ir dalyvavimo sąlygos su Armenijos Chačaturo Aboviano pedagoginio universiteto liaudiškų šokių ansambliu. Festivalio tikslinė grupė – akademinis jaunimas ir visa akademinė bendruomenė. Festivalis, paremtas Lietuvos liaudiškos muzikos ansamblių judėjimo plėtros patirtimi ir tradicijomis. Festivalis išsaugo ir aktualizuoja dainų šventės tradiciją, nes visi festivalio kolektyvai dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, yra aktyvūs ir labai svarbūs švenčių repertuaro mokymuose ir seminaruose. Festivalio meninė-kultūrinė kokybė aukšta, nes visi dalyvaujantys kolektyvai yra I meninio lygio kategorijos. Be to, savo idėjomis festivalis artimas Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivaliui „Gaudeamus“ ir plačiai prieinamas Lietuvos jaunimui ir visiems suinteresuotiems, taip pat ir plačiam žiūrovų ratui (festivalio koncertai nekomerciniai). Ši tradicija palankiai veikia akademinio jaunimo vertybines nuostatas, skatina tobulinti muzikinį ugdymą, formuoti, aktyvaus Lietuvos piliečio sąveiką su kultūra. Tikimasi, kad festivalis sutelks akademinį jaunimą, akcentuos sociokultūrinę veiklą puoselėjant nacionalines menines vertybes, suteiks galimybę savirealizacijai ir sociokultūrinės raiškos įgūdžių formavimui, sustiprins universitetų bendruomenių saitus, prisidės prie liaudiškos muzikos populiarinimo. Studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos 2023“ vyks 3 dienas, t. y. lapkričio 24-26 d. Koncertuose dalyvaus per 500 įvairių aukštųjų mokyklų studentų iš 14 kolektyvų, o pagal numatomą koncertų planą, renginius stebės 1500 žiūrovų.20000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAukštųjų mokyklų studentų chorų festivalisAukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis yra vienas svarbiausių, jau nuo 1998 m. vykstančių šalies mėgėjų meno renginių, padedantis nuosekliai plėtoti ilgametes Dainų švenčių ir studentiško chorinio dainavimo tradicijas, ugdyti išsilavinusią, veiklią ir kultūringą jaunąją kartą. Pagrindiniai renginio tikslai yra pristatyti visuomenei pajėgiausius studentų chorus, suteikti jiems galimybę koncertuoti su ryškiais šalies muzikos atlikėjais, užtikrinti dainų švenčių tradicijų tęstinumą ir aukštųjų mokyklų chorų tarpusavio bendradarbiavimą. Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivaliai yra reikšminga pasirengimo Dainų šventei programos dalis. Studentų chorai – vieni pajėgiausių šalies meninių kolektyvų, nuolat dalyvaujantys tarptautiniuose bei šalies festivaliuose, konkursuose ir pelnantys solidžius apdovanojimus. Svarbus šio renginio aspektas yra ir tai, jog rengiant šiuos festivalius choristams suteikiama galimybė koncertuoti su ryškiais šalies atlikėjais, parengti koncertines programas kartu su kameriniu ar simfoniniu orkestru bei solistais. Taip pat siekiama pagal išgales atnaujinti naujų chorinės muzikos kūrinių repertuarą ir kasmet festivaliuose atlikti bent vieną naujo kūrinio premjerą – užsakomas naujas lietuvių kompozitoriaus kūrinys arba atliekamas dar neskambėjęs užsienio autoriaus opusas (esant finansinėms galimybėms stengiamasi atlikti ir daugiau naujų užsakomųjų kūrinių). Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivaliai padeda puoselėti studentų chorų, jų vadovų bei universitetų tarpusavio bendradarbiavimą, sutelkti studentų ir jų vadovų menines pajėgas. Šių renginių dėka ugdoma kultūringa ir išsilavinusi jaunoji karta. Festivalių metu studentams suteikiama galimybė koncertuoti įvairiose šalies koncertinėse erdvėse ir tokiu būdu plėsti savo kultūrinį akiratį. Siekiant maksimaliai užtikrinti renginių prieinamumą ir sudominti platesnę auditoriją visi festivalio renginiai būna nemokami. Nors atsižvelgiant į renginio formatą jis labiau yra orientuotas į jaunąją auditoriją – akademinį jaunimą – festivalio metu rengiamuose koncertuose noriai lankosi įvairaus amžiaus publika. 2023 m. festivalis vyks lapkričio 17-19 d. Klaipėdoje, o atskirų chorų pasirodymai planuojami surengti ir kitose Klaipėdos apskrityje esančiose vietovėse – Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Nidoje. Numatoma, jog renginyje dalyvaus Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių aukštųjų mokyklų ir kviestiniai svečiai iš Baltijos šalių. Tęsiant susiklosčiusias festivalio tradicijas numatoma, jog didžiausias ir reikšmingiausias festivalio renginys – jungtinis festivalio dalyvių koncertas su solistais ir kameriniu ar simfoniniu orkestru – bus rengiamas Klaipėdos koncertų salėje arba Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje. Greta festivalio koncertų numatoma ir edukacinė veikla – į renginį skaityti savo paskaitų planuojamas kviesti bent 1 lektorius (kompozitorius, choro vadovas ar pedagogas), kuris pristatytų savo darbo su choru metodiką, kūrybinės veiklos proceso ypatumus ar pasirinktų kompozitorių chorinę kūrybą.20000
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursas-festivalis „Suk, suk ratelį - 2023“Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursas-festivalis „Suk, suk ratelį 2023“ vyks Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 2023 metais lapkričio 18 d. Konkursas-festivalis rajone rengiamas nuo 1976 m. Konkursas-festivalis vyksta kas antri metai. Konkurse-festivalyje dalyvauja Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų (merginų, jaunimo, vyresniųjų ir senjorų) liaudiškų šokių kolektyvai, apie 700 šokėjų ir muzikantų iš Šiaulių , Akmenės, Joniškio, Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio, Telšių, Mažeikių, Kelmės miestų ir rajonų. Dalyviai varžosi, vadovaudamiesi konkurso-festivalio nuostatais, dėl Laureato vardo, Pereinamojo prizo ir 500 € piniginės premijos. Kolektyvus vertina kompetentinga, LNKC suburta, choreografų ekspertų komisija. Visi konkurso-festivalio dalyviai gauna konkurso-festivalio padėkas ir prizus. Lietuvos Choreografų asociacija planuoja įsteigti keturis specialiuosius prizus liaudiškų šokių kolektyvams. Konkurso dalyviai ir žiūrovai turės galimybę dalyvauti Tautiškos kapelijos „Sutaras“ koncerte. Pertraukų metu dalyviams ir žiūrovams vyks edukacijos, kurias ves Šiaulių rajono Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras. Konkursu siekiama puoselėti tautinio šokio tradiciją, skatinti ir remti mėgėjų meną, choreografijos plėtotę. Aktyvinti suaugusiųjų ir jaunimo kultūrinį gyvenimą. Projekto veiklos nemokamos. Projektas tęstinis.10000
Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“AsociacijaXXIV Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja – 2023“Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja 2023“ – tęstinis, regioninis renginys, orentuotas į mėgėjų chorų, chorinės muzikos puoselėjimą Marijampolės ir kituose Lietuvos regionuose, organizuojamas kiekvienais metais. Nuo 2000 metų renginys yra mėgiamas tiek atlikėjų, tiek klausytojų ir tapo vienu didžiausių mėgėjiškų chorų festivalių ne tik regione, bet ir Lietuvoje. Festivalis tapo tradiciniu, įvedamos ir prigyja naujos veiklos, daugėja kolektyvų, kyla dalyvaujančių kolektyvų meninis lygis. Pagrindinis siekiamas rezultatas – puoselėti Marijampolės regiono ir visos Lietuvos chorinės kultūros tradicijas, organizuojant įvairaus amžiaus chorinio meno mėgėjų renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tęstinumą; sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, pasiūlant renginių įvairovę ir edukacines veiklas: organizuoti renginius ir veiklas skatinančias atlikėjus tobulėti, kelti savo ir kolektyvų meninį lygį; organizuoti renginius užtikrinančius Sūduvos krašto kultūrinio tapatumo išsaugojimą, chorinių tradicijų puoselėjimą; organizuoti veiklas skatinančias gyventojus aktyviai dalyvauti meninėse veiklose, padedančioms ugdyti muzikinius, meninius, komunikacinius gebėjimus, auginti naujus dainininkus, muzikiniai išsilavinusią, gebančią girdėti ir įvertinti klausytojų auditoriją; didinti chorinės kultūros prieinamumą, pripildant Marijampolės ir kitų Lietuvos regionų sales, bažnyčias, bazilikas, katedras aukšto meninio lygio atliekama chorine muzika, pateikiant klausytojams įdomiai, šiuolaikiškai, inovatyviai paruoštas programas; sudaryti sąlygas mėgėjų kolektyvams, atlikėjams renginius perkelti į virtualią erdvę ir virtualių veiklų pagalba organizuoti bendradarbiavimą tarp chorų partnerių Lietuvoje bei tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio kolektyvais, tarptautiniais festivaliais, ruošiant bendrus projektus. Festivalis prasidės 2023 sausio 9 dieną parengiamaisiais darbais, kur suburta kompetentinga meno darbuotojų komanda iki balandžio 3 dienos visapusiškai pasiruoš sėkmingam projekto tikslų įgyvendinimui. Festivalio veiklų renginiai suskirstyti į tris sesijas. Pirmoji pavasario sesija prasidės Šv. Velykų antrą dieną (04.10) dideliu atidarymo renginių ciklu, kuriame bus pristatyti festivalio tikslai ir uždaviniai, rėmėjai, organizatoriai, visų metų koncertinių, edukacinių ir kitų veiklų kalendorius. Renginiai vyks įvairiose Marijampolės regiono ir kitose Lietuvos vietovėse Alytuje, Lazdijuose, Prienuose, Seredžiuje, Kaune, Domeikavoje, Jurbarke, Vilniuje, Kretingoje, Vilkijoje, Punske, Norvegijoje dalyvaus festivalio partneriai savo miestų, miestelių bažnyčiose, kultūros įstaigose, mokyklose. Pavasario sesijos metu organizuosime šviečiamojo, pažintinio pobūdžio renginius, kuriuose buvo jungiamos įvairios meno sritys, tai architektūra ir muzika, dailės parodos ir chorinė muzika, literatūra ir chorinė muzika, taip pat pakviesime chorus ir klausytojus į muzikines svetaines, kuriose dalyvaus po 3- 5 kolektyvus. Pavasario sesijos metu organizuosime XIV tarptautinį berniukų ir jaunuolių solistų konkursą „Jaunieji Maestro“. Konkursas vyks Marijampolės kultūros centre. Pirmoji pavasario sesija baigsis per Sekmines, gegužės 28 dieną, taip pat dideliu renginiu – Chorų dainų švente Marijampolėje. Planuojama, kad tai bus ne tik regiono šventė, bet joje dalyvaus chorai iš visos Lietuvos bei užsienio. Vasaros sesija vyks nuo birželio 15 dienos iki rugpjūčio 30 dienos, kurios metu organizuosime renginius skatinančius bendradarbiavimą tarp chorų Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiavimą su festivalių ir dainų švenčių organizatoriais pvz. Vievio dainų šventė „Mūsų dainose“, Č.Sasnausko festivaliu Lazdijuose, sakralinės muzikos festivaliu Sintautuose, festivaliu „O sacrum convivium“ Domeikavoje ruošiant bendrus projektus. Tarptautinis Marijampolės chorų bendradarbiavimas su Glowno bažnyčia Lenkijoje, Krokuvos šv.Onos bažnyčia, Šv.Jokūbo katedra Liepojoje, Bazelio festivaliu Šveicarijoje. Vasaros metu vyks edukacinės veiklos: seminarai, dainavimo mokymai Marijampolės ir aplinkinių regionų visų amžiaus grupių, ypač įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui. Tai puiki galimybė ugdyti meninius gebėjimus. Trečioji – Rudens sesija – prasidės rugsėjo 15 dieną ir baigsis gruodžio 26, antrą Šv. Kalėdų dieną dideliu renginiu. Pagrindiniai dalyviai – Lietuvos choriniai kolektyvai iš Marijampolės savivaldybės, regiono, visos Lietuvos ir kolektyvai iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Vokietijos Tikimės sulaukti apie 50 įvairaus amžiaus chorų, kurių 70 proc. sudarys pirmos ir antros kategorijos mėgėjų kolektyvai, du profesionalūs chorai ir du orkestrai bei 6 profesionalūs solistai. Visą projektą sudaro septyniolika veiklų, kurias sugrupuojame į giminingų veiklų paketus praturtinamus veiklų formų įvairove. Viso planuojame 80 renginių. Visi projekto renginiai ir veiklos nemokami, todėl prieinami visiems festivalio dalyviams ir klausytojams.11000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra-šventė „Atspindžiai“„Atspindžiai“ – tęstinis mėgėjų meno projektas, rengiamas nuo 1991 m. Jame dalyvauja Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrai, veikiantys miestų, rajonų centrų, miestelių ir kaimų kultūros ir švietimo įstaigose. Projektas aktyvina mėgėjų teatrų veiklą, skatina spektaklių meninio lygio augimą, sudaro sąlygas jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų meninei raiškai. „Atspindžiuose“ teatrai rodo savo naujausius spektaklius, kuriuos vertina teatro specialistai. Vyksta visų spektaklių aptarimai, geriausi darbai įvertinami diplomais, meniškiausi spektakliai skelbiami laureatais. Projektas vykdomas 3 turais: I vietos (miestų, rajonų) apžiūros, II regioninės apžiūros šventės ir III baigiamoji šventė. Šie renginiai didina kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, gerina sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose. Antrame ture rajonui atstovauja vienas rajono centro ir vienas kaimo ar miestelio mėgėjų teatrai, didieji miestai gali deleguoti po 3 teatrus. Vietos apžiūros vyks nuo 2023 balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. spalio-lapkričio mėn. regioninės apžiūros šventės vyks Krekenavoje, Baisogaloje, Kaišiadoryse, Vilkaviškyje, Mažeikiuose, Telšiuose. Gruodžio mėn. baigiamoji „Atspindžių“ šventė vyks Pasvalyje. Joje spektaklius rodys geriausiai apžiūroje pasirodę teatrai, kuriuos pamatys ne tik žiūrovai, bet ir apžiūroje dalyvavusių teatrų vadovai, režisieriai. 2023 m. „Atspindžiai“ bus rengiami 26-ą kartą.11000

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Pažaislio muzikos festivalisViešoji įstaigaXXVIII Pažaislio muzikos festivalisXXVIII Pažaislio muzikos festivalis, kurio pagrindinį tikslą nusako motto „Kuriame meilę muzikai“, siekia padėti klausytojams pažinti klasikinės muzikos grožį bei įvairovę, atsisakant šiam žanrui priskiriamų stereotipų bei išankstinių nuostatų. Programoje skambės nauji klasikinių kūrinių atlikimai, premjeros Lietuvoje, tarpdisciplininiai projektai, įtraukiantys klausytojus ir naujas auditorijas. Festivalio vizija – tapti atviru bei visiems prieinamu klasikinės muzikos festivaliu, kuriančiu išskirtines patirtis klausytojams, todėl festivalis net trečdalį savo renginių rengia regionuose, jau trečius metus bus rengiami „draugiški visiems“ koncertai, pritaikyti juose dalyvauti autizmo sutrikimą bei kitų negalių turintiems asmenims, festivalio spauda kuriama atsižvelgiant į disleksijos sutrikimą turinčių žmonių poreikius. 2023 m. festivalio programos paantraštė „Tolimi horizontai“ kvies klausytojus susipažinti su festivalio kvietimu Lietuvoje pirmą kartą koncertuosiančiomis ryškiausiomis pasaulio klasikinės muzikos žvaigždėmis, o taip pat susipažinti su jaunais perspektyviais Lietuvos atlikėjais, kurių tolimi horizontai tikrai laukia artimiausioje ateityje. Muzikos pagalba klausytojai galės keliauti po įvairiausias pasaulio šalis, o kartais „tolimo horizonto“ bus proga paieškoti savyje, kuomet muzika kviečia sustoti ir nerti gilyn iki pat sielos gelmių. 2023 m. Pažaislio muzikos festivalio kvietimu bus kuriama nauja jaunos kompozitorės Silvijos Miliūnaitės opera vaikams „Skraidanti muzika“ (darbinis pavadinimas), kurios libreto bendrakūrėjai taps patys jaunieji žiūrovai. Įvairių šalies ugdymo įstaigų auklėtiniai bus kviečiami dalyvauti kuriant operos istoriją pagal Remigijaus Januškevičiaus paveikslą „Skraidanti muzika“. Projekte bus vykdomos ir įvairios kitos edukacinės veiklos, skirtos jauniesiems žiūrovams – protmūšis, muzikinės edukacijos „Metai su muzika“, o vyresnius klausytojus drauge kurti ir stiprinti festivalio bendruomenę kvies diskusijos, susitikimai ir „Pokalbiai apie muziką“. XXVIII Pažaislio muzikos festivalis vyks 2023 m. birželio 2 – rugpjūčio 27 dienomis Kaune, Kauno rajone ir kituose Lietuvos regionuose. Festivalyje dalyvaus atlikėjai iš Lietuvos, Belgijos, Australijos, Kanados, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Kubos, Ukrainos, Vokietijos.115000
Mokyklų tobulinimo centrasViešoji įstaigaVaikų ir paauglių literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“Literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ siekia kelti vaikų literatūros prestižą ir pabrėžti jos svarbą asmenybės raidai, kurti vaikams ir paaugliams skirtų literatūros renginių tradiciją Lietuvoje, skatinti šeimas rinktis skaitymą kaip vieną iš smagių ir prasmingų laisvalaikio praleidimo formų, burti aktyvią vaikų knygų kūrėjų bendruomenę, pabrėžti vaikų ir jaunimo literatūros ir leidybos industrijos svarbą Lietuvos ir tarptautiniame kultūros, ekonomikos ir skaitmeninių inovacijų kontekste, suteikti galimybę Lietuvos kūrėjams ir leidykloms prisistatyti įvairiems industrijos profesionalams, padėti užmegzti tvarias, abipusiai naudingas partnerystes. Atliepdami pasaulines vaikų literatūros tendencijas, festivalio veiklomis siekiame kultūrinės ir socialinės įvairovės, socialinės įtraukties didinimo, platesnio įvairių visuomenės grupių reprezentavimo vaikų literatūroje. Didelį dėmesį skiriame vaikų, švietimo ir vaikų literatūros bendruomenių edukacijoms, tokiu būdu prisidėdami prie ateities kultūros vartotojų ugdymo, šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros integravimo į ugdymo procesą, vaikų literatūros industrijos lauko stiprinimo. Festivalį sudaro dvi pagrindinės dalys – vaikams (šeimoms) skirta renginių programa ir vaikų literatūros industrijos profesionalams skirti renginiai. Festivalio veiklos vyksta įvairiose Vilniaus miesto erdvėse (Vilniaus mokytojų namai, kino ir medijų erdvė „Planeta“, Vilniaus dailės akademija ir kt.), o dalis keliauja į kitus Lietuvos miestus ir miestelius. 2023 m. festivalį, kuris vyks lapkričio 15-19 d., organizuojame drauge su Lietuvos kultūros institutu ir Lenkijos, Latvijos bei Estijos partneriais. Renginio partneriai Lietuvoje – Vilniaus dailės akademija, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilniaus mokytojų namai ir kiti. 2023 metų festivalio tema – miestas vaikų literatūroje. Ji skirta Vilniaus miesto 700-ųjų metinių paminėjimui.50000
TeatronasAsociacijaTarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“Cirkuliacija: nuo migracijos prie cirkuliacijos (angl. Change the word migration into circulation). Data: 2023 m. birželio 3-11 d. (parengiamieji ir baigiamieji darbai vyks periodu 2023 m. sausio 2 d. – 2023 m. spalio 2 d.). Vieta: Aleksotas (Kaunas), Druskininkai, Kelmė ir Prienai. Programa: a) šiais metais koncentruosis į ne Europinį cirką, šiuolaikinio cirko technikas ir gebėjimą perpasakoti asmenines istorijas neverbaline šiuolaikinio cirko kalba; b) edukacinė programa orientuota į scenos menų kritikus ir vadybininkus ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione (Latvija, Estija, Lenkija); c) Lietuvos ir Baltijos šalių šiuolaikinio cirko esamos ir būsimos produkcijos pristatymai Lietuvos kultūros centrams, siekiant populiarinti šiuolaikinio cirko discipliną ir prieinamumą; d) Pagrindinės programos sklaida Kelmėje, Prienuose ir Druskininkuose. Pagrindiniai dalyviai: 1) Hisashi Watanabe (Japonija); 2) Trupė „Sencirk“ (Senegalas); 3) Trupė „Palcircus“ (Palestina); 4) Trupė „Colokolo“ (Marokas). Festivalio įvairovė, edukacija ir prieinamumas. „Cirkuliacija“ – tai tarptautinis kasmetinis šiuolaikinio cirko festivalis vykstantis Kaune nuo 2017 m. Nuo 2021 m. išplėtėme savo programą ir pradėjome vykdyti festivalio sklaidą ir Lietuvos regionuose. Kuriamoje programoje siekiame: a) pristatyti aukščiausio meninio lygio, šiuolaikinio cirko pasirodymus iš užsienio ir Lietuvos, netradicinėse erdvėse; b) edukuoti plačiąją auditoriją, supažindinanti ją su šiuolaikinio cirko kalba, griauti stereotipus apie cirką, skatinti šiuolaikinio cirko produkcijos vartojimą; c) decentralizuoti kultūrą ir taip atrasti naujas auditorijas bei gilinti santykį su turimais žiūrovais / dalyviais Kaune ir kituose miestuose bei regionuose per inovatyvaus, įtraukaus pobūdžio kūrinius ir novatoriškus komunikavimo būdus. Jau dabar rengiame programą kitam festivaliui, kuris vyks 2023 m. birželio 3–11 d., Kaune (Aleksote) bei dar trijuose miesteliuose (Druskininkai, Prienai ir Kelmė). Tarptautinio šiuolaikinio cirko festivalio „Cirkuliacija“ 2023 m. šūkis „nuo migracijos prie cirkuliacijos“ (angl. change the word migration into circulation). Pagrindinis festivalio tikslas – pristatyti Lietuvoje aukščiausio meninio lygio, ne Europos šiuolaikinio cirko kūrėjų darbus, pasakojančius asmenines istorijas (politines, personalines, kultūrines ir pan.) šiuolaikinio cirko kalba. Festivalio komanda siekia šiuolaikinį cirką pristatyti ne kaip pramogą ar įspūdingų triukų rinkinį, o kaip universalią, neverbalią kalbą galinčią papasakoti savo istorijas, kurios nedaug skiriasi nuo mūsiškių, taip siekiant skatinti įvairovę, kito žmogaus / kultūros / religijos / t.t. pažinimą, emigrantų ir pabėgėlių integraciją per meninius projektus.87000
Kristupo festivalisViešoji įstaigaKRISTUPO VASAROS FESTIVALISPirmuosius kamerinius klasikinės muzikos koncertus surengęs dar 1995-aisiais, šiandien Kristupo vasaros festivalis trina ribas tarp muzikos žanrų, stilių ir kviečia patirti jų sintezės grožį. Nauji skambesiai, formatai dovanoja patirtis, praplečiančias požiūrį į profesionaliąją muziką. Tai atsispindi naujajame festivalio ženkle – poslinkis iš Petro Repšio sukurtos paukštės į abstraktesnį simbolį „daugiau“ praplečia prasmių lauką ir atveria neišsemiamas galimybes kūrybai bei naujiems festivalio naratyvams. Kristupas - tai vedinys iš vardo Kristoforas. O Šv. Kristoforas - keliautojų ir Vilniaus miesto globėjas. Štai kodėl jau pavadinime užkoduota Kristupo vasaros festivalio esmė – plati (tiek geografine, tiek žanrų, stilių prasme) muzikinė panorama bei priklausymas Vilniui. Nuo pirmųjų savo gyvavimo dienų, festivalis siekia: išplėsti profesionaliosios muzikos suvokimo ribas, kviečiant lankytojus patirti stilių, žanrų įvairovę bei jų sintezės grožį; kurti jaukią, demokratišką, įtraukiančią erdvę, parodant, jog muzikai nėra netinkamo laiko ar vietos; atskleisti, jog muzika – universali kalba, kurią lengva ir malonu suprasti. Kristupo vasaros festivalis kryptingai bei nuosekliai siekdamas tikslų įgyvendinimo, suformavo pagrindines savo stiprybes – lankstumą, demokratiškumą. Jų dėka, kiekvienas klausytojas atranda koncertą sau, o profesionalūs muzikai nevaržomi stilistinių rėmų, įgyvendina netikėčiausias idėjas. Neformali, palanki kūrybai aplinka, vasariška nuotaika, originalūs projektai – tai Kristupo vasaros festivalio veidas. Festivalis nebijo eksperimentuoti, ieškodamas naujų koncertų formų, nestandartinių pasirodymų vietų, paveikių auditorijos įtraukimo būdų. Šioje srityje per daugiau nei 20 metų, jis sukaupė įvairialypę patirtį, o įgyvendinti sprendimai pelnė tarptautinį pripažinimą: EFFE Label (Europe for Festivals, Festivals for Europe) tarptautinį kokybės ženklą bei kūrybiškumo ir inovatyvumo tarptautinį pažymėjimą FestLabPass. 2023-iaisiais, reaguodamas į aštrėjantį tapatybės klausimą, festivalis, programoje pristatydamas įvairiausią muziką (sevdah, fado ir kt.) moderniame kontekste, kelia klausimą – ar tapatybė paveldima, ar ją sąmoningai pasirenkame? Ar ji dera su jautrumu kitoms kultūroms? Birželio 30 – rugpjūčio 29 dienomis į Šv. Kazimiero bažnyčią, Sereikiškių parko Bernardinų sodą, Šv. Kotrynos bažnyčią bei kitas sostinės erdves kvies Lietuvos atlikėjai, svečiai iš Bosnijos ir Hercegovinos, JAV, Danijos, Prancūzijos, JK, Portugalijos, Čekijos, Šveicarijos ir kt. Programoje planuojami šiuolaikinės muzikos ansamblio Synaesthesis, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius) pasirodymai, laukiama vienos svarbiausių naujosios portugalų muzikantų kartos dainininkių ir dainų autorių Luisos Sobral, moderniojo sevdah atlikėjo Božo Vrečo, J. P. Sweelincko tarptautinio vargonininkų konkurso laureato Marcin Kucharczyk, Kristiansborgo pilies ir Karališkosios jūrų laivyno bažnyčios vargonininko bei meno vadovo Jakobo Lorentzeno, specialiai Baltijos kelio minėjimui skirtą programą paruošusio amerikiečių muziko Jameso Hickso ir kt. Toliau bus tęsiamas didžiausias ir seniausias festivalio ciklas „Sakralinės muzikos valandos“, kuriame nemokamai jau beveik dvidešimt metų klausytojams koncertuoja vargonų muzikos pasaulio korifėjai, taip pat itin vilniečių pamėgtas ciklas „Kristupo piknikai“, skirtas jaunųjų muzikos profesionalų motyvacijai ir pristatymui, didelio susidomėjimo sulaukusios „Gatvės gyvos“ edukacinės ekskursijos, įtraukiančios itin kokybišku turiniu bei apgalvotais interaktyviais elementais. Dalį programų festivalis pristatys kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Kristupo vasaros festivalis atliepia strategines Lietuvos kultūros tarybos kryptis, nes plačiąja prasme siekia prisidėti prie atviros, kūrybiškos visuomenės ugdymo, pasitelkiant muziką.135000
Vilniaus džiazo klubasViešoji įstaigaTarptautinis džiazo muzikos festivalis „Vilnius Mama Jazz 2023“Dvidešimt vienerius metus vykstantis festivalis „Vilnius Mama Jazz“ yra labai ženklus Lietuvos kultūros gyvenime: festivalis ryškiai išsiskiria profesionalių atlikėjų parinkimu ir dinamiška programa, kurią vienija trys esminiai veiksniai: muzikos kokybė, originalumas ir aktualumas. Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ vyks 2023 metų gegužės mėn. 24 – 28 dienomis Vilniuje. Klausytojams bus pristatytos programos ir atlikėjai iš Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Viena iš festivalio programos sudėtinių dalių – „Džiazo vitrina“ (Showcase Stage), kuri veikia nuo 2016 metų. Į šį forumą atvyksta muzikos kritikai, žurnalistai, užsienio muzikos ekspertai, džiazo industrijos atstovai: džiazo festivalių prodiuseriai, organizatoriai, reprezentuojantys žymiausius savo šalies džiazo festivalius, klubus ir agentūras. Mūsų šalies atlikėjų tarptautinėje aplinkoje įgytas konkurencinis pranašumas stiprina jų motyvaciją. Programa pasitarnauja Lietuvos džiazo sklaidai užsienyje. Tradiciškai vykstanti Lietuvos džiazo muzikantų vitrina 2023 metais kviečia joje dalyvauti Ukrainos džiazo atlikėjus, kurių atranka vyks tokiu pačiu principu. Tarpdiscipliniškumo formavimui festivalio diskusijų platforma „Vilnius Mama Jazz paraštės“ subūrė kitų sričių menininkus, žurnalistus, kritikus ir intelektualus. Festivalio didžioji naujovė – šių diskusijų virsmas į tarptautinę konferenciją: užsienio festivalių vadovai, džiazo prodiuseriai ir ekspertai „Džiazo vitrinoje“ ne tik žvalgosi grupių savo renginiams, bet ir viešai dalinasi su kolegomis patirtimi bei patarimais. Edukacija išlieka viena pagrindinių festivalio funkcijų nuo pat jo įkūrimo. Renginio organizatoriai, siekdami skatinti Lietuvos muzikantų profesinį tobulėjimą, nuolat bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, sudaro sąlygas jauniesiems menininkams dalyvauti festivalio programoje, meistriškumo pamokose ir diskusijose. Naujų iššūkių paieška atvedė prie sumanymo sukurti ir įgyvendinti Mentorystės programą. Sukaupęs daugiau nei 20-ties metų tarptautinę patirtį, festivalis siekia ja pasidalinti su mažesniais ir jaunesniais džiazo festivaliais, vykstančiais regionuose: pristatyti juos tarptautinės konferencijos rėmuose, pasidalinti gerąja patirtimi pritraukiant rėmėjus ir kitą įvairių fondų teikiamą finansinę paramą, užmezgant naujus ryšius, pažintis, verslo kontaktus, gerinti žiūrovui / klausytojui pateikiamo turinio kokybę. 2022 metais ypatingai sėkmingas bendradarbiavimas su pirmuoju partneriu – festivaliu „Džiazo dienos Tauragėje“ ir pasiekti puikūs Mentorystės programos rezultatai paskatino 2023 metais kūrybinį bendradarbiavimą tęsti su festivaliu „Jonava Jazz“. 2022 metais festivalis paskelbė savo Ambasadorių – juo tapo ilgametis festivalio dalyvis ir bičiulis, reprezentuojantis „Vilnius Mama Jazz“ Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vladimiras Tarasovas. Nuo 2002-ųjų metų sostinėje vykstantis spalvingas ir jokių stiliaus rėmų nevaržomas festivalis „Vilnius Mama Jazz“ per du dešimtmečius pristatė daug žymių atlikėjų: Marcus Miller Band, Chick Corea, John McLaughlin, Ravi Coltrane, Bill Frisell, Christian McBride Band, Medeski Martin and Wood, Wayne Shorter Quartet, Terence Blanchard, Pharoah Sanders, Chris Potter Trio, The Bad Plus (2007, 2019), Kneebody, Snarky Puppy, Steve Coleman and Five Elements, The Ambrose Akinmusire Quartet, Robert Glasper (2010, 2011), OREGON, Dee Dee Bridgewater, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, GHOST-NOTE, Ben Wendel, Joe Sanders, Greg Hutchinson, Anthony Braxton (visi – iš JAV), Shai Maestro, Avishai Cohen Trio (bass, 2015, 2021, Izraelis), Vienna Art Orchestra (Austrija), Peter Brötzmann (Vokietija), Copenhagen Art Ensemble (Danija), Jean-Luc Ponty, Marcas Ducret, Emile Parisien Quartet, Erik Truffaz Quartet (visi – iš Prancūzijos), Miroslavas Vitous (Čekija), Arve Henriksen, Jan Bang & Stian Westerhus, Marius Neset, Jaga Jazzist, Mathias Eick, Nilsas Petteris Molværis, Eivind Aarset: Sonic Codex 4tet (visi – iš Norvegijos), Larsas Danielsson (Švedija), Rosario Giuliani, Flavio Boltro (visi – iš Italijos), Sons of Kemet, Get The Blessing, Neil Cowley Trio, GoGo Penguin, Portico Quartet, The Comet Is Coming (visi – iš Didžiosios Britanijos), Phronesis (Danija, Didžioji Britanija, Švedija), RYMDEN (Norvegija, Švedija) ir kiti.100000
JJJAZZViešoji įstaiga33-iasis TARPTAUTINIS DŽIAZO FESTIVALIS KAUNAS JAZZ 2023Su šūkiu „Ateitis prasideda šiandien!” didžiausias džiazo festivalis Lietuvoje „Kaunas Jazz“ toliau aktyviai stiprina savo pozicijas ir 2023-iais metais numato tęsti vykdyti užsibrėžtus bei tarptautiniam festivaliui keliamus aukščiausius tikslus ir iššūkius. 33-iasis „Kaunas Jazz 2023“ pristatys, skleis ir populiarins Lietuvos visuomenei pasaulio džiazo kritikų aukščiausiai vertinamus užsienio džiazo kūrėjus ir Lietuvos džiazo kūrėjus bei jų projektus; pristatys džiazo stilių įvairovę; vykdys edukacinę programą – kurs efektyvias motyvuojančias edukacines aplinkas, skatinančias KARTU atrasti, taikyti, dalintis, augti bei kurti, ugdys jaunuosius džiazo kūrėjus; suteiks galimybes Lietuvos visuomenei aktyviai dalyvauti festivalio renginiuose – aktyviai skatins, kvies, bus atviras bei prieinamas visoms gyventojų grupėms, mažins jautrių socialinių grupių kultūrinę atskirtį; populiarins džiazo muziką Lietuvos regionuose bei skatins kultūrinį turizmą; vystys bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo institucijomis, tarptautinį bendradarbiavimą su „Kaunas Jazz“ partneriais – tarptautiniais džiazo festivaliais; pristatys Lietuvą Europai ir pasauliui, taps Europos džiazo sostine, kurioje džiazas – universali ir vienijanti laisvės kalba. 33-iasis „Kaunas Jazz 2023“ vyks balandžio 27 d. – gegužės 1 d., liepos 7 d., rugsėjo 8 d. ir gruodžio mėn. Kaune bei Kauno r., Birštone, Vilniuje, Jurbarko r. (Raudonėje), Trakuose, Palangoje ir Joniškyje. „Kaunas Jazz 2023“ metu numatoma suorganizuoti 40-44 mokamus ir nemokamus koncertus / renginius bei nemokamus edukacinius renginius. Numatoma, jog festivalį „Kaunas Jazz 2023“ galės saugiai aplankyti daugiau nei 32 000 džiazo klausytojų, mylėtojų bei puoselėtojų iš Lietuvos bei Europos. Festivalis skirtas įvairioms visuomenės grupėms: įvairių pažiūrų, pomėgių, įvairaus amžiaus (nuo kūdikių iki senjorų), įvairaus finansinio pajėgumo ir kt., nediskriminuojant nei vienos.
„Kaunas Jazz 2023“ programoje – aukščiausio meninio, profesinio lygio Lietuvos džiazo kūrėjai, jų projektai (numatomi šie kūrėjai: Dainius Pulauskas, prof. Giedrius Kuprevičius, Monika Liu, Veronika Chi Chi, Vytautas Labutis, Dominykas Vyšniauskas, Domas Žeromskas ir kt.) ir pasaulio kritikų pripažinti bei aukščiausiai vertinami užsienio džiazo meistrai iš JAV, Jamaikos, Izraelio, Danijos, Ispanijos, Ukrainos, Lenkijos ir kt. šalių (numatomi šie kūrėjai: TAKE 6 su Kauno miesto simfoniniu orkestru, Lizz Wright, Jon Cleary, Steve Coleman, Brandee Younger, Zara McFarlane, Adam Ben Ezra, Ida Nielsen, Jorge Pardo ir kt.). 33-iasis „Kaunas Jazz 2023” taps tikru teigiamų patirčių, dialogų bei laimingų žmonių vieta, išsiskiriančia aukščiausia džiazo kokybe bei įvairove, prieinama kiekvienam ir kviečiančia KARTU atrasti, kurti, dalintis bei augti!
85000
Kauno bienalėViešoji įstaiga14-oji Kauno bienalėKauno bienalė kuria prieinamus, įtraukiančius ir įkvepiančius šiuolaikinio meno projektus. Vienas didžiausių šiuolaikinių meno renginių – 14-oji Kauno bienalė – vyks 2023 m. rugsėjo 15 d. – lapkričio 26 d., Kaune. Paroda siekiama užtikrinti šiuolaikinio meno prasmingumą ir aktualumą, suteikiant įrankius šiuolaikiniam menui pažinti bei laisvę įvairioms šiuolaikinio meno interpretacijoms. Kuriant tarptautines partnerystes, inicijuojant naujų meno kūrinių sukūrimą ir pristatant tiek gerai žinomus, tiek ką tik karjerą pradėjusius Lietuvos ir užsienio menininkus bei kuratorius, Kauno bienalė siekia stiprinti ir įvairinti šiuolaikinio meno lauką, pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir meno raidą šalyje, skatinti kultūros produktų vartojimą ir jų prieinamumą bei pristatyti Lietuvos kultūros pasiekimus tarptautiniu mastu.116000
Teatro informacijos centrasViešoji įstaigaVilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ 2023VšĮ „Teatro informacijos centras“ ir VšĮ „Vilniaus festivaliai“ organizuojamas Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ – tai jau 20 kartą vykstanti teatro šventė Lietuvos sostinėje. „Sirenos“ pristato į iššūkius reaguojantį ir iššūkius metantį šiuolaikinį Europos ir pasaulio teatrą, siekia iškelti įvairių kultūros institucijų, kultūros ir verslo partnerystę kaip vertybę. Festivalio rengėjai laikosi devizo: nauja realybė – naujas teatras – kokiai auditorijai? Festivalis nesiekia prisirišti prie vienos kartos kūrėjų, konkrečios estetikos ar žanrinių ribų. Primetamų ribų įveikimas, naujos eksperimentinės strategijos, kultūrinės sąveikos, impulsai, jautrumas pokyčiams – visa tai yra festivalio veiklos lauko orientyrai. Pagrindinės festivalio veiklos vyksta Vilniuje, tačiau kasmet dalis kų keliasi į kitus miestus – 2023 m. jie vyks ir Alytuje, Rietave. Lietuvos teatro vitrina pagal atrinktų spektaklių geografiją gali vykti ir kituose Lietuvos miestuose. Greta Lietuvos ir užsienio spektaklių „Sirenose“ vyksta edukaciniai renginiai profesionalams ir teatro publikai, taip pat „Sirenų“ klubo renginiai, kurie yra nemokami ir atviri visiems.130000
Menų FabrikasViešoji ĮstaigaTarptautinis miesto muzikos ir meno festivalis „LOFTAS FEST 2023“„Loftas fest“ – tai nuo 2012 m. vykstantis tarptautinis miesto muzikos ir šiuolaikinio meno festivalis, kasmet vilniečiams bei miesto svečiams pristatantis kruopščiai atrinktą aktualią, pasaulines tendencijas atspindinčią šiuolaikinės muzikos ir meno festivalio programą, kurioje kiekvienais metais siekiama pateikti kuo platesnę šiuolaikinės muzikos bei scenos ir audiovizualinių menų pasirodymų ar šiuolaikinių meninių išraiškų įvairovę ir jų tarpusavio sintezę. Festivalio metu pristatomi tiek jau žinomi ir pripažinti vardai bei kartu ypatingas dėmesys kreipiamas į kylančių naujų talentų paiešką ir jų pristatymą plačiai auditorijai. Festivalis vyksta Vilniaus centre, Naujamiestyje esančiame post-industrinio „Elfos“ gamyklos kieme. Šio festivalio atsiradimas prisidėjo ir prie šios vietos atgaivinimo, bendruomenės būrimo, jo dėka gimė nauji kūrybiniai projektai, vyko vietos konversijos. „Loftas fest“ festivalis taip pat kasmet pateikia ir naujų technologinių bei inovatyvių renginių inžinerijos sprendimų ar kūrybiškų turinio pristatymo formų, atskleidžia post-industrinę aplinką kaip originalią erdvę netradiciniam naujų kūrybinių projektų pristatymui. Festivalis yra pripažintas tarptautiniu mastu, kasmet pritraukia užsienio žurnalistų dėmesį (tarptautinis portalai „Time out“, „Vice“, Vokietijos radijas NDR, Prancūzų žurnalas „Rolling Stones France“, dienraštis „Le Monde“, kt.). Projektas siekia didinti kokybišką šiuolaikinio meno ir kultūros įvairovę ir prieinamumą visų amžiaus ir socialinių grupių auditorijai, taip pat sukurti ilgalaikį kultūrinį poveikį visuomenei, prisidėti prie kultūros bei meno raidos, supažindinti žiūrovus su įvairiomis šiuolaikinės kultūros išraiškomis, naujais šiuolaikinės muzikos ir meno talentais, prisidėti prie gyvo ir kūrybiško Lietuvos bei Vilniaus miesto įvaizdžio kūrimo, skatinti kultūrinį turizmą ir profesionalų tinklaveiką. To siekiant, festivalis yra visiškai nemokamas ir atviras visiems. 2023 m. bus siekiama pritraukti mažiausiai 10.000 žiūrovų. Siekiant plėsti auditoriją, įtraukiant kuo didesnę ir platesnę auditorijos dalį bei socialiai jautrias visuomenės grupes, dalis festivalio programos bus filmuojama ir transliuojama internetu. Planuojama festivalio data: 2023 m. rugsėjo 7-9 d. 2023 m. planuojama nemokamai aktualią urbanistinės šiuolaikinės muzikos ir meno tarptautinę programą auditorijai pristatyti per 3 festivalio dienas. Festivalyje numatomos šiuolaikinio meno ir muzikos scenos (ne mažiau 4 scenų), šiuolaikinio meno instaliacijų ekspozicija, edukacinė ir profesionalų tinklaveikos zonos. Viso ne mažiau nei 60 šiuolaikinės muzikos, šokio, teatro, tarpdisciplininių ar audiovizualinių pasirodymų bei instaliacijų. Festivalio metu bus siekiama pristatyti mažiausiai 200 atlikėjų ir menininkų iš Lietuvos ir užsienio (dalyviai iš ne mažiau nei 8 šalių). 2023 m. ypatingas dėmesys numatomas Ukrainos muzikantams ir menininkams ir Baltijos šalių atlikėjams bei jų tiksliniam pristatymui užsienio žurnalistams bei muzikos industrijos profesionalams. Bendradarbiaujant su partneriais, didelis dėmesys bus kreipiamas ir į tikslinių profesionalų sukvietimą ir meno ir muzikos profesionalų tinklaveiką. Festivalio programa atrenkama ir įgyvendinama, bendradarbiaujant su atrinkta kuratorių grupe ir turinio partneriais, tame tarpe ir su „Europavox“ partneriais (Europos muzikos industrijos profesionalai), su kuriais kartu yra ieškomi nauji Europos talentai tarptautinėje rinkoje. Siekiant kuo daugiau įtraukti jaunuosius Lietuvos menininkus – festivalio programoje bus pristatyti Baltijos šalių jaunų grupių konkurso „Novus“ finalininkai bei bus skelbiama atvira atranka menininkams, eksperimentinės muzikos ir video kūrėjams, šokėjų, teatro kolektyvams.
„Loftas fest“ edukacinės veiklos ypatingai orientuotos į jaunąjį lankytoją. „Loftas fest“ yra miesto festivalis, todėl jame yra puiki terpė tiek diskusijoms apie post-industrinį paveldą, šiuolaikinę kultūrą ar miestą ir meną, tiek jaunimo edukacijai ypatingai jautriomis socialinėmis temomis (imigrantai, LGBT, pabėgėliai, narkotikai, dekriminalizacija, jaunimo psichologinės problemos, psichotropinės medžiagos, ŽIV klausimai). Bus siekiama sukurti saugią erdvę, kurioje lankytojai galėtų laisvai jausdamiesi apie tai diskutuoti ar konsultuotis. 2023 m. bus skiriamas dėmesys ir su Ukraina susijusioms socialinėms temomis. Festivalio veiklos – taip pat puiki platforma savanorystei, jaunų žmonių užimtumo didinimui, jų įgūdžių bei renginių organizavimo kompetencijų ugdymui. Festivalį įgyvendins VŠĮ „Menų fabrikas“, festivalio muzikinės programos vadovas – Victor Diavara, meninės dalies vadovas – Deivydas Valenta, prie programos sudarymo dirbama su patikrintais ilgamečiais partneriais, įvairiomis organizacijomis ir įstaigomis, samdomi išoriniai specialistai bei renkami savanoriai (apie 200 žmonių komanda, kurios dalimi taps iki 60 savanorių).
110000
Viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto musicale“Viešoji įstaigaTarptautinis senosios muzikos festivalis BANCHETTO MUSICALE 20232023 m. rugsėjo 5–24 d. vyksiančio XXXIII tarptautinio senosios muzikos festivalio „Banchetto Musicale“ pagrindinė tema – Tremtis. Palikti namus, kad išsaugotum gyvybę, ar tiesiog ieškant lengvesnės ateities, o gal pabėgti kaip kaltas ar nekaltas atstumtasis, gyventi dvigubą, slaptą dvasinį gyvenimą, kol tava ar svetima šalis nepriima dėl religinių pažiūrų, visa tai ir daugiau yra tremties formos. Tačiau, kartu su prakeikimu, kurį lydi milijonus, tai reiškia ir palaiminimą, ir tai yra sprendimas dėl paties savęs išsaugojimo, išlikimo, dėl evoliucijos. Festivalyje dalyvaus solistai ir ansambliai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos. Koncertai, kursai bei edukacinės programos vyks Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Pranciškonų vienuolyno bažnyčioje, Šv. Jonų bažnyčioje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, Valdovų rūmų muziejuje Vilniuje bei internetu.70000
Lietuvos meno galerininkų asociacijaAsociacijaArtVilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugėTarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“ – didžiausias vizualiųjų menų renginys Baltijos ir Šiaurės šalių regione. 2023 metais mugė „ArtVilnius“ bus organizuojama jau 14-tą kartą. Kasmet pristatoma nauja, originali, tarptautinė programa. Remdamiesi tokių garsių pasaulio meno mugių, kaip Frieze London, ArtBasel, Arco Madrid ir kt. organizavimo, komunikacijos ir viešųjų ryšių kompanijų analizėmis, nuolat mokomės, ieškome geriausių sprendimų ir juos pritaikome organizuojant „ArtVilnius“. Vykdant Lietuvos potencialių dalyvių, meno rinkos ir meno lauko analizę sudaryta aiški „ArtVilnius“ tarptautinė meno programa, komunikacijos ir viešinimo strategija. Išlaikant mugės struktūrą, didinama atrankos konkurencija tarp galerijų, menininkų, kviečiami tarptautiniai kuratoriai, meno ekspertai, bendradarbiaujama su tarptautinėmis ir Lietuvos meno institucijomis, institutais, meno fondais, muziejais ir kolekcijomis, vykdoma atranka, analizuojant pasaulines šiuolaikinio meno tendencijas, atsižvelgiant į savo regiono specifiką, poreikį ir pabrėžiant išskirtinumą. „ArtVilnius“ kupinas įvairovės, dėl dėkingo parodų centro išplanavimo, turime galimybę rodyti daug performansų, vaizdo ir garso instaliacijų, didelio formato skulptūras ir objektus, plačiau pristatomas naujų medijų menas, kur kitose mugėse šis žanras santykinai rodomas mažai. „ArtVilnius“ yra įvairialypis renginys, atliekantis edukacinę funkciją – pristatoma galerijų ir projektų zonos programa, diskusijų programa, institucijų ir leidinių pristatymai, vykdomos kūrybinės dirbtuvės, tinklaveikos renginiai, turai po mugę, VIP programa, menininkų ir galerijų apdovanojimai. Vykdomas savanorių įveiklinimas ir pritaikoma diferencijuota bilietų pardavimo sistema.
2023 m. meno mugė „ArtVilnius‘23“ vyks spalio 13-15 d. Pagrindinis mugės akcentas – performanso menas. Planuojame išnaudoti ne tik Litexpo, bet ir Vilniaus miesto viešąsias erdves performansų atlikimui. Bendradarbiaujant su 2023 metais startuojančia GO Vilnius 700 programos konkurso laimėtoja Vilniaus performanso meno bienale ir festivaliu „Art After Hours“, kuris vyksta „ArtVilnius“ metu Vilniaus galerijose, meno institucijose. Didinsime renginio programos prieinamumą socialiai jautrioms gyventojų grupėms. Sieksime reprezentuoti performanso meno sceną šiuolaikinio meno kontekste jų įgyvendinimu ir edukaciniu formatu. Per paskutiniuosius kelerius metus mugės programoje rodomi performansai pritraukia vis didesnį žiūrovų srautą, tai meno žanras, kurio populiarumas auga. Pagrindinis meno mugės „ArtVilnius“ tikslas – stiprinti ir plėsti Lietuvos ir viso Baltijos regiono meno rinką. Skatinti meno galerijų verslumą, įsitvirtinimą regiono ir Europos meno rinkoje. Didinti meno kūrinių pardavimus, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio meno galerijų, meno institucijų, menininkų, kuratorių. Didinti įsitraukimą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sinergiją tarp meno, kultūros, verslo atstovų. Sieksime atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vizualiųjų menų sektorių. Aktyvinti šiuolaikinio meno kolekcionavimą – plėsti Lietuvos kolekcininkų ratą, pritraukti užsienio meno kolekcininkus, muziejininkus, meno ekspertus. Meno mugė suteikia galimybę dalyvaujančioms galerijoms, menininkams, kuratoriams parduoti kūrinius, užmegzti svarbius tarptautinius kontaktus, kurie ateityje atveria naujas galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui, duoda naudingus rezultatus. Plėsime virtualią mugės auditoriją su 3D turais, elektroniniu katalogu, mugės TV, taip skatinant susidomėjimą muge ir meno kūriniais toms auditorijoms, kurie negali gyvai atvykti į mugę. Planuojama sulaukti 200 paraiškų, atrinkti 65 Lietuvos ir užsienio Prancūzijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Italijos, Suomijos, Ukrainos, Vokietijos, Rusijos, Danijos, Belgijos, ir kt. galerijas. Pristatyti 400 menininkų. Veiklas vykdo mugės organizatoriai: vadovė Diana Stomienė, meno vadovė Sonata Baliuckaitė, architektė Olga Voišnis, dizaineriai, atrankos komisijos nariai, kviestiniai kuratoriai, koordinatoriai. Suformuota „ArtVilnius“ taryba: menotyrininkai Virginijus Kinčinaitis, Neringa Bumblienė, Justė Jonutytė. Planuojami dalyviai: „Meno parkas“, „Meno niša“ „Menų tiltas“, „Kunstkamera“, „AV17“, „The Rooster gallery“, LDS galerijos, VDA galerijos, regionų: Klaipėdos, Dusetų, Molėtų, Palangos, Ukmergės galerijos. Užsienio: MākslaXO, Alma, Nivet-Carzon, NB Galleri, PILOT gallery, EKA, TSEKH, Erika Deak, Taddeush Ropac, Ulf Larsson ir kt. Kuratoriai: Valentinas Klimašauskas, Vytenis Burokas, Neringa Bumblienė, Monika Kozioł (Lenkija), Annika Toots (Estija) ir kt. Planuojame mugės lankytojų skaičiaus augimą dėl akcentuojamo performanso meno žanro. Skirsime didesnį dėmesį lankytojams iš regionų, skatinsime juos atvykti į Vilnių mugės metu, apsilankyti paraleliai vykstančiame partnerių renginyje „Art After Hours“ bei kitose meno institucijose.
91000
Vilniaus festivaliaiViešoji įstaigaTarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA 2023Nuo 1991 metų Vilniuje kasmet rengiama GAIDA – pagrindinis ir didžiausias šiuolaikinės muzikos renginys Lietuvoje. Festivalis GAIDA vienintelis iš Lietuvos ir Baltijos šalių festivalių yra pelnęs ypatingą tarptautinį įvertinimą – Europos festivalių laureato vardą „EFFE Laureate“, kuris suteikiamas tik patiems geriausiams senojo žemyno festivaliams. Festivalis GAIDA supažindina Lietuvos visuomenę su aktualiausia dabarties muzikine kūryba, su ypatingais viso pasaulio muzikos pasiekimais – į festivalį kviečiami žymiausi dabarties kompozitoriai ir atlikėjai iš įvairių šalių, skamba tarptautinio pripažinimo sulaukę kūriniai ir pasaulinės bei Lietuvos premjeros. GAIDA išsamiausiai iš visų šalies muzikos festivalių bando atspindėti gyvąjį kompozitorių kūrybinį procesą.120000
Viešoji įstaiga „Rašytojų klubas“Viešoji įstaigaTarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ yra vienas seniausių Europoje nenutrūkstamai organizuojamų literatūros renginių, 2023-aisiais metais festivalis bus rengiamas jau 59-ąjį kartą, sėkmingai išlaikantis tradiciją ir kasmet praturtėjantis naujomis formomis. Tradicijos ir naujovės festivalyje yra derinamos ir kasmet plačiai atsiskleidžia ne tik Lietuvoje, bet ir keliose užsienio šalyse (Lenkijoje, Šveicarijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV, Austrijoje ir kt.). Festivalyje atspindima visa metų Lietuvos kūrybinio gyvenimo panorama – žymiausių plunksnos meistrų, ir primirštų vyresnės kartos, ir gabių jaunų autorių kūryba. Ji atsispindi ir nuo pat festivalio įkūrimo leidžiamame „Poezijos pavasario“ almanache. 2023 m. „Poezijos pavasario“ almanachą sudarys poetas K. Platelis, festivalio užsienio svečių kūrybą atrinks poetė I. Valantinaitė. Kartu su almanachu bus išleista kompaktinė plokštelė su poetų balsais. Festivalio tikslas yra rengti aukštos meninės vertės literatūros renginius, siekiant plėsti profesionaliojo meno sklaidą Lietuvoje ir užsienio šalyse, pateikti Lietuvos kultūrinei visuomenei praėjusių metų Lietuvos poetų kūrybos panoramą, fiksuoti ir atspindėti lietuvių poezijoje vykstančius procesus, tradicijos ir naujovių sąveikos ypatumus, pateikti literatūros proceso dalyvių (poetų, kritikų, redaktorių) nuomonę apie dabarties poezijos raidos tendencijas, priminti jų kontekstą (paminint svarbiausias metų sukaktis), skleisti lietuvių poezijos žodį plačiajai Lietuvos ir užsienio šalių skaitytojų auditorijai. 2023 m. festivalis vyks gegužės 14 - 28 d. Per 15 festivalio dienų planuojama surengti iki 120 profesionaliosios literatūros ir su ja susijusių ir / ar ją papildančių meno sričių renginių. Festivalio renginiuose šiuolaikiškai ir profesionaliai pristatysime naujausią Lietuvos ir užsienio autorių kūrybą, siekdami, kad festivalis būtų įdomus ir įvairus, į festivalio renginius kviesime įvairių kartų Lietuvos ir užsienio poetus, kritikus bei kitų sričių profesionalius menininkus: aktorius, muzikus, dainuojamosios poezijos autorius ir atlikėjus, dailininkus, fotografus su specialiai festivaliui paruoštomis programomis ar parodomis. Žiūrovus kviesime susitikti su lietuvių kūrėjais, įvairių literatūros premijų laureatais, jaunaisiais kūrėjais, taip pat bus prisiminta jau išėjusių poetų kūryba. Ir 2023 m. bus organizuojama tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija, kuri kasmet pristato vis naują, ne tik literatūros bendruomenei, bet ir visuomenei svarbią temą, kuri analizuojama lietuvių ir anglų kalbomis. Konferencijoje dalyvauja ne tik Lietuvos poetai ir literatūros kritikai, tačiau ir užsienio šalių kūrėjai, tad tai leidžia į gvildenamą temą pažvelgti plačiau ir išplėsti ją į tarptautinį-tarpkultūrinį lygmenį. Visa tai padeda pritraukti plataus amžiaus ir kultūrinio išsilavinimo žiūrovų auditoriją. Festivalyje planuojama rengti poetų autorinius kūrybos vakarus, poezijos skaitymus, poezijos ir muzikos vakarus, literatūrines diskusijas. Taip pat edukacinius renginius: literatūros pamokas, slemo varžytuves, literatūrines ekskursijas, kūrybines dirbtuves, moksleivių poezijos skaitymus. Renginiuose dalyvaus per 100 šiuo metu aktyviai kuriančių lietuvių poetų, taip pat 8 užsienio poetai iš Anglijos, Makedonijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Irano / Norvegijos, JAV / Rumunijos. Siekiant kuo didesnės visuomenės įsitraukimo ir kūrybinių bendrysčių puoselėjimo dalį renginių planuojame rengti užsienio šalyse – Lenkijoje, Šveicarijoje, Airijoje ir kt., kuriose mūsų šalies poetai susitiks ir kūrybą pristatys šiose šalyse gyvenančioms lietuvių bendruomenėms bei kitiems svečiose šalyse gyvenantiems poezijos kūrėjams bei literatūros mėgėjams. Organizuojant festivalį siekiama skatinti profesionalaus meno sklaidą, literatūros ir jos autorių žinomumą Lietuvoje ir užsienio šalyse, kūrybines menininkų bendrystes, tarptautinius kūrybinius saitus ir bendradarbiavimo tinklus. Siekiama skatinti ir palengvinti jaunųjų kūrėjų įsitraukimą į profesionaliojo meno pasaulį. Taip pat norima skatinti visuomenės įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, domėjimąsi literatūra ir menu apskritai, kurti kiekvienam pasiekiamą vietą – įdomiam ir prasmingam laisvalaikio praleidimui kartu su menu. Festivalio programą sudarys iki 120 renginių (iš jų daugiau nei 55% renginių skirti regionų ir / ar jautrių socialinių grupių atskirties mažinimui), maždaug 30 planuojama surengti Vilniuje, po 10 renginių Kaune ir Klaipėdoje. Net 70 renginių planuojama surengti mažesniuose šalies rajonuose. Festivaliui ir 2023 m. rinksimės kuo įvairesnes vietas: aikštes, skverus, piliakalnius, muziejus, bažnyčias, vienuolynus, dvarus, skaitymus laive ar traukinyje ir kitur. Festivalyje vyks ir virtualūs renginiai su poetais gyvenančiais Švedijoje, JAV, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje. Organizuodami festivalį siekiame, kad jis būtų kuo plačiau prieinamas kultūra ir menu besidominčiam žmogui, tad visi festivalio renginiai bus nemokami.65000
Poetinis Druskininkų ruduoViešoji įstaigaTarptautinis literatūros festivalis „Poetinis Druskininkų ruduo“Poetinis Druskininkų ruduo – kasmetinis tarptautinis literatūros festivalis, pirmoje spalio mėnesio pusėje rengiamas Druskininkuose ir Vilniuje. Tai festivalis-laboratorija, skirtas pirmiausia poetams, kritikams, literatūros tyrinėtojams ir leidėjams, į kurį maloniai kviečiama publika. Pagrindinis festivalio siekis – telkti poetų bendruomenę, sudaryti sąlygas dalintis savo kūryba, apmąstyti ir vertinti kūrinius, įvardyti kaitos tendencijas. Festivalis, kaip rodo poetų anketos, pirmiausia yra svarbus patiems poetams ir visai literatūros bendruomenei. Tačiau jis svarbus ir Druskininkams – miesto mokyklose kasmet vyksta susitikimai su poetais, tad jau ne vienas mokinys yra užaugęs su festivalio poezijos renginiais mokyklose ir pasirinkęs literatūros studijas. Literatūros renginiai yra esminiai ir vertybiškai svarbūs, norint ugdyti skaitančią, kritiškai mąstančią kartą. Svetainė www.pdr.lt skatina įvairovę, poezijos (ir prozos) skaitymą, analizę, gilesnį žvilgsnį. PDR organizuojantys ir festivalyje dalyvaujantys poetai aktyviai išsako savo pilietines poziciją: palaiko laisvės kovą Ukrainojeir ten gyvenančius kolegas rašytojus. Per pastaruosius trejus metus prie PDR renginių ir leidinių yra prisidėję daugiau nei 50 Lietuvos literatūros lauko žmonių – poetų, vertėjų, redaktorių, leidėjų, dailininkų, maketuotojų. Jiems festivalis yra ne tik šventė, tačiau ir galimybė parodyti savo darbus, užsidirbti, bendrauti su kolegomis, išgirsti atsiliepimus ir vertinimus. Jaunus poetus dalyvavimas festivalyje skatina žengti toliau (ne vienas iš jaunųjų poetų skaitymų laureatų vėliau yra laimėję Pirmosios knygos konkursą (Laura Kromalcaitė, Greta Ambrazaitė, Dovydas Grajauskas). Almanachas augina ir puikius poezijos vertėjus (Dominykas Norkūnas 2021 m. buvo įvertintas Dominyko Urbo premija už vertimo debiutą, Agnė Bernotaitė Jakubčionienė, verčianti iš estų kalbos, ta pačia premija buvo įvertinta 2020 metais).50000
Kauno šokio teatras AURABiudžetinė įstaigaTarptautinis šokio festivalis AURA 33Tarptautinis šokio festivalis AURA pirmą kartą surengtas 1989 metais. Kaune organizuojamas tarptautinis šokio festivalis tapo ne tik prasminga miesto tradicija, bet ir reikšmingu šalies kultūrinio gyvenimo vyksmu. Supažindindamas su šiuolaikinio šokio tendencijomis bei kviesdamas priimti naujus kūrybinius iššūkius, šis festivalis ugdo publiką, plečia šokio meno suvokimo ribas. 2023 metais festivalis vyks spalio mėn. 5-8 dienomis Kaune. Kaip ir kiekvienais metais festivalio programoje bus pristatomos šokio trupės iš įvairių pasaulio šalių, tarp jų ir žymioji Sasha Waltz, kurios trupėje šoka ir buvęs aurietis Virgis Puodžiūnas.66000

Taikomieji menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriusAsociacijaKauno uostamiesčio kontūraiProjekto metu pagal surinktą archyv. medžiagą ir ikonografiją virtualioje trimatėje aplinkoje bus atkuriami neišlikusių Kauno uostamiesčio teritorijų fragmentai: architektūros objektai, uosto infrastruktūra, laivybos priemonės ir kiti vandens bei pakrantės atributai. Parengta edukacinė medžiaga taps laisvai prieinama kaip atviras skaitmeninis išteklis, supažindinantis visuomenę su upių reikšme Kauno m. urbanistikai ir architektūrai.
Projektą vykdo Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius kartu su kultūrine upių tyrimų platforma TẽKA.
13000.00
Artnews.ltViešoji įstaigaTekstų ciklas apie šiuolaikinės architektūros ir šiuolaikinio meno jungtįPublikuota tekstų serija apie šiuolaikinės architektūros ir šiuolaikinio meno integralų vystymąsi Lietuvos istorijoje. Į tai bus pažvelgta pamatiniais pjūviais – viešuoju, privačiu / komerciniu, valstybiniu, keliant klausimus apie dažnai nematomus šių dviejų šakų jungtinius procesus ir kokią įtaką jie daro visuomenei.9000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaiga„Jaunojo dizainerio prizas 2023“Konkurso tikslas – išskirti ir apdovanoti ryškiausius ir didžiausią potencialą demonstruojančius jaunuosius dizainerius, taip skatinant jų konkurencingumą ir tobulėjimą.
Siekiamas rezultatas – pristatyti jų darbus parodoje (verslo ir pramonės atstovams bei visuomenei). Komisija išrinks parodos dalyvius (autorius).
Projekto įgyvendinimo vietovė – Vilnius, Klaipėda.
Detali informacija kiekvienais metais pateikiama leidinyje, kuris yra nemokamas ir dalijamas plačiajai visuomenei.
26000.00
Vilniaus mados savaitėViešoji įstaigaJUBILIEJINIS MADOS FESTIVALIS MADOS INFEKCIJA 2023„Mados infekcija“ – didžiausias Baltijos šalyse tęstinis tarptautinis mados festivalis, jau virš 20 m. nenutrūkstamai vykstantis Vilniuje.Tai vienintelis tokio masto šiuolaikinės mados konceptualus renginys, vienijantis jauniausius autorius ir mados pasaulio profesionalus, kur sukuriamos galimybės kokybiškai pristatyti naujausią savo kūrybą. Pirmą kartą įvykus 1999 m., tapo ryškiausiu mados ir kultūros reiškiniu, o
festivalio logotipas – kaukolė ir žirklės – yra vienas labiausiai atpažįstamų ženklų. Festivalio idėjinė vadė – Sandra Straukaitė.
20000.00
MB „Dukart jot“ Mažoji bendrijaSovietmečiu statytų daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo gidas. Architektūros transformacijosDaugiabučių butų atsinaujinimo gidas – paprastas ir suprantamas standartinių sprendimų rinkinys, kuris iliustruoja masinės statybos daugiabučių Lietuvoje transformacijos galimybes, taip pat pateikia rekomendacijas daugiabučių butų savininkams ir administratoriams, kaip tvariai ir saugiai modernizuoti ir pritaikyti šiuos pastatus šiandienos poreikiams.13000.00
MikroempatijaViešoji įstaiga„Žaliuojantys Šilainiai“ – Gamtos pažinimo erdvė„Gamtos pažinimo erdvė“ – pirmoji Lietuvoje iš natūralių elementų ir pernaudotų medžiagų suformuota vaikų ir jaunimo viešoji žalioji erdvė, sukurta kartu su Šilainių jaunimo bendruomene ir profesionalais. Remdamiesi bendrakūros ir vietokūros metodais, visi dalyviai taptų šios gamtos pažinimo erdvės aktyviais kūrėjais, skatinant bendruomenės ryšių mezgimą, kūrybiškumą, fizinį aktyvumą, neformalų ugdymą (lauko pamokų vedimą) ir atsakomybę rūpintis bei kurti supančią aplinką gyvenamajame mikrorajone.15000.00
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrasBiudžetinė įstaigaKūrybiškumo stovykla „Dizainas + technologijos + menas“ (tęstinis projektas)BĮ „Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro“ kartu su UAB „Vivita Lithuania“ organizuojamas projektas Kūrybiškumo stovykla ,„Dizainas + technologijos + menas“ yra skirtas 8–12 m. vaikams. Šio projekto metu vaikai yra supažindinami su skirtingomis dizaino, meno ir technologijų sritimis bei gali kurti ir eksperimentuoti naudodami skirtingas medžiagas ir įrankius. Šio projekto tikslas – sudaryti prielaidas 8–12 metų vaikams ugdyti dizaino mąstymą, technologinio raštingumo, dizaino ir meno pagrindus.6200.00
Balta baltaViešoji įstaigaTaikomojo meno simpoziumas STEBUKLINGUMO PATIRTYS MARIJOS ŽEMĖJETaikomojo meno simpoziumo STEBUKLINGUMO PATIRTYS MARIJOS ŽEMĖJE tikslas – profesionalių
menotyrininkų ir filosofų pranešimais, menininkų tyrimais atverti LDK laikotarpiu užgimusią stebuklingumo
problematiką, sukviesti tekstilės, juvelyrikos, keramikos, taikomosios grafikos kūrėjus, interpretuojant temą
simpoziume sukurti taikomųjų kūrinių kolekciją, ją pristatyti parodose Vepriuose ir Vilniuje, išleisti kūrinių
kolekcijos katalogą, renginių metu diskutuoti apie „įvietintų suvenyrų“ kūrimo ir komercializavimo poreikį ir
perspektyvas.
23600.00
subito AnšlagasViešoji įstaigaŠiaulių rajono veidai: Pietinis„Šiaulių rajonų veidai: Pietinis“ – tai televizijos laidų ciklo „Rajonų veidai“ apie Lietuvos miestų architektūrą, kultūrą ir meną kelionės dalis. Laidos herojai, vedėjas Julijus Aleksovas, rašytojas Rimantas Kmita, Šiauliečių muzikos grupė „Colours of Bubbles“, architektės Aušra Černiauskienė ir Margarita Kaučikaitė, augę šiame rajone, savo kūryboje ir darbuose kalbantys apie Šiaulius ir Pietinį. Architektūros istorikė Marija Drėmaitė, tyrinėjanti 20 a. architektūros istoriją, sovietmečio paveldą, visi vienoje kelionėje Pietiniame.14600.00
Vilniaus mados savaitėViešoji įstaigaTarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „INJEKCIJA 2023“INJEKCIJA – vienintelis tokio tipo mados dizaino tarptautinis renginys Lietuvoje. Tai jaunųjų mados dizainerių konkursas, kurių nugalėtojai gali pristatyti savo pirmasias sukurtas kolekcijas ant profesionalaus podiumo, o tarptautinės komisijos išrinkti nugalėtojai įgyja teisę pristatyti savo kolekcijas festivalyje „Mados infekcija”, taip pelnyti matomumą ir dažnai žinomumą.32000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaSusitikimas su Estijos dizainu. ĮvadasParoda „Susitikimas su Estijos dizainu. Įvadas“ – apžvelgti Estijos dizaino prasminius ir formalius sluoksnius, savybes ir įvairovę, pasirenkant esminius skirtingais laikotarpiais sukurtus dizaino objektus, kurie suformavo dizaino sceną. Ši paroda – tai koncentruotas, tačiau tuo pat metu solidus retrospektyvinis estų dizaino pristatymas. Ekspozicija chronologiškai apima laikotarpį nuo XX a. pr. iki šių dienų, kruopščiai atrinktais objektais iliustruodama estų dizaino raidą ir pateikdama esminius šalies vizualinį įvaizdį formavusius dirbinius.15000.00
VšĮ „7 Kauno dienos“ Viešoji įstaiga„Virsmo ir laisvės architektūra. Lietuvių paveldas emigracijoje“ Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti lietuvius išeivius bei litvakus architektus ir inžinierius, jų sukurtus objektus bei lietuviškąjį paveldą, kurie iki šiol nebuvo tyrinėti architektūriniu aspektu.
Projekto įgyvendinimo metu JAV, Kanadoje ir PAR bus kuriamos TV laidos „Stop juosta“, transliuojamos LRT eteryje, orientuotos į įvairiais amžiaus grupes. TV laidos kuriamos kaip maršrutai, istorinės ir architektūrinės žinios perteikiamos šiuolaikiškai, patraukliai ir dinamiškai.
20000.00
VšĮ „Sodas 2123“Viešoji įstaigaTarptautinė konferencija ir kūrybinės dirbtuvės apie tvarią atributikąSkatinti Lietuvos kultūros organizacijų kūrybiškumą ir tarptautinius ryšius bei bendravimą su dizaino kūrėjais, specialistais, tyrėjais inicijuojant tarptautinę konferenciją ir praktines kūrybines dirbtuves apie atributikos fenomeną. Paskatinti permąstyti atributikos reiškinį ir pažvelgti į jį originaliau, konceptualiau, nebijoti eksperimentuoti taip išjudinant sustabarėjusį atributikos suvokimą, dalintis gerosiomis patirtimis. Atkreipti visuomenės dėmesį į atributikos reiškinį ir poreikį skatinti jos originalumą ir tvarumą.20000.00
Audiovizualinė medijaMažoji bendrijaMediniai Lietuvos dvarai„Mediniai Lietuvos dvarai“ – tai tęstinis dokumentinių vaizdo apybraižų ir lydimųjų straipsnių ciklas skirtas fiksuoti, puoselėti bei išsaugoti Lietuvos medinės architektūros dvarų kultūros paveldą. Šiuose pasakojimuose apjungiamas įtraukiantis vizualinis turinys, archyvinė medžiaga ir profesionali architektūros istorikų, menotyrininkų, kultūros paveldo ekspertų analizė. Dokumentinių pasakojimų turinį kuria architektūros istorikai, paveldosaugos specialistai ir ne vieną apdovanojimą už savo profesinę veiklą pelniusi video meno kūrėjų komanda.9730.00
Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacijaAsociacijaMados savaitė Klaipėdoje / Fashion Week KlaipėdaMados savaitė Klaipėdoje yra didžiausias tarptautinis mados festivalis Lietuvoje, vykstantis Klaipėdoje. Festivalis formuoja srities tendencijas, daro įtaką naujovių ir technologijų taikymui bei diegimui, kuria bendradarbiavimo tinklus, vysto tarptautinius ryšius, skatina dalijimąsi patirtimi. Festivalio metu pristatomi profesionalūs Lietuvos ir užsienio kūrėjai. 2023 metais vyksta 12-asis mados festivalis.28000.00
Architektūros kokybės vystymo asociacijaAsociacijaPaskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“5 nuotolinių paskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“, kviečiantis architektūros profesionalus ir visuomenę reaguoti į pastarųjų metų klimato, migracijos iššūkius ir apmąstyti, kaip kurti tankesnius mūsų miestus, būstus, sykiu užtikrinant žmogui būtiną gyvenimo kokybę. Lektoriai: M. Drėmaitė, G. ir A. Šarkauskai, Carles Baiges Camprubí (LACOL), Ph. Bluyssen, D. Baltrušaitis. Paskaitų įrašai skelbiami youtube, straipsniai – sa.lt („Statyba ir architektūra“). Moderatoriai: M. Šiupšinskas ir A. Štelbienė.8000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaSerija „Architekstai“: Robert Venturi, Denise Scott Brown ir Steven Izenour knygos „Learning from Las Vegas“ ir Charles Jencks knygos „Language of Postmodern Architecture“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti, suredaguoti ir išleisti dvi kanonines knygas apie postmodernizmo architektūrą – R. Venturi, D. S. Brown, S. Izenour „Learning from Las Vegas“ bei Ch. Jencks – „Language of Postmodern Architecture“. Tęsti kritinių tekstų apie architektūrą seriją „Architekstai“, ugdyti visuomenės supratimą apie skirtingus būdus skaityti architektūrinę raišką, ugdyti gebėjimą informuotai ir kritiškai vertinti architektūros palikimą, plėsti architektūrinį žodyną lietuvių kalbą. Knygos platinamos visoje Lietuvoje.11000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaMažosios architektūros ekspozicijos Nacionalinėje dailės galerijoje2023 m. Nacionalinė dailės galerija tęsia architektūrai skirtų parodų seriją ir pristatys dvi parodas-lauko ekspoziciją „Mažoji architektūra II“ (projektų autoriai: Darius Čiuta ir„Office De Architectura“ (Jautra Bernotaitė, Andrius Ropolas, Paulius Vaitiekūnas)) ir parodą „Asmeninės utopijos: architektūrinė raiška Lietuvos kolektyviniuose soduose“ (kuratoriai: Matas Šiupšinskas ir Goda Aksamitauskaitė). Projekto tikslas – puoselėti konceptualios architektūrinės raiškos sklaidą bei skatinti visuomenės domėjimąsi architektūros raida.28000.00
VšĮ „Medžiagotyra“Viešoji įstaigaBiomedžiagų bibliotekaBiomedžiagų biblioteka – tai nuolat plečiama ir atnaujinama pirmoji ir vienintelė visoje Lietuvoje, visiems fiziniams ir juridiniams asmenims laisvai prieinama novatoriškų medžiagų kolekcija, kuri atspindi dabartines dizaino ir gamybos tendencijas. Didžiausias dėmesys yra skiriamas tvarioms, ekologiškoms ir aplinkai draugiškoms biomedžiagoms, todėl projektas plėtoja darnaus vartojimo ir tvaraus dizaino idėjas, taikant žiedinį požiūrį į visus išteklius bei atliekas.14570.00
Architektūros studentų klubasAsociacijaSIKON archyvasProjektu siekiama sukurti SIKON (studentų idėjų konkurso) reiškinio, reguliariai vyksiančio nuo 1983 metų, archyvą. SIKON archyvas – itin aktuali, tai iš kartos į kartą keliaujanti ir vis neįgyvendinama ambicija, tačiau būtent 2023 metais, švenčiant keturiasdešimt metų nuo idėjos gimimo, norima vėl atsigręžti ir pasinaudoti proga susisteminti SIKON atmintį, sutelkti architektų bendruomenę ir skleisti žinią apie alternatyvius architektūros mokymosi būdus. SIKON renginiai sieja skirtingas architektų ir architektūros studentų kartas.7200.00
Asociacija „Dizaino forumas“AsociacijaDizaino savaitė 2023Dizaino savaitė'23 – tradicinis dizaino festivalis, kuris gegužės 29 – birželio 4 dienomis vyks 6-iuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose, Anykščiuose ir Alytuje. Šių metų tema – IŠŠŪKIAI. Visi šiuo metu ieškome atsąkymų į klausimus: o kaip gyvensime toliau, ar teisingai pasirenkame pragmatinius sprendimus, ar žinome visas naujausias tendencijas ir technologijas, ar esame madingi. Į šiuos klausimus atsakys Dizaino savaitėje'23 dalyvaujantys dizaineriai. Sekite mus www.dizainosavaite.lt27940.00
VšĮ „Kultfliuksas“ Viešoji įstaigaKonceptualaus dizaino parodos vieno kūrinio galerijoje APIECEAPIECE – pirma tokia galerija Vilniaus Naujamiesčio rajone ir Lietuvoje apskritai, kurios novatoriškumas slypi tiek jos koncepcijoje, tiek veiklos modelyje. Galerijoje rengiamos menininkų iš Lietuvos bei užsienio šiuolasikinio meno ir konceptualaus dizaino parodos.
Projekto tikslas yra pristatyti naujus, specialiai galerijai skirtus arba jau sukurtus, bet ekspozicinei erdvei pritaikytus dizaino objektus, kurie žiūrovams prieinami 24/7 ir yra apžiūrimi pro vitrininius langus.
5614.00

Tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaVII Tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursasTarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas yra vienas iš populiariausių Lietuvoje rengiamų profesionalaus atlikimo meno konkursų. Įprastai beveik 200 jaunų ir charizmatiškų smuikininkų – būsimasis šios nelengvos profesijos pasaulio elitas – pareiškia norą dalyvauti šiame Lietuvoje, Vilniuje vykstančiame konkurse. J. Heifetzo ir ilgamečio žiuri pirmininko G. Kremerio asmenybės daro didžiulę įtaką kiekvieno smuikininko gyvenimui. Tai autoritetai, į kuruos norisi lygiuotis ir tapti tokiais pat „didžiais“.110000.00

Ugdymas kultūra

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Eik artViešoji įstaigaArtojo gatvės meno kūrybinės dirbtuvėsRengdami gatvės meno edukacinę programą, kuriame Artojo gatvės meno parką Klaipėdoje. Siekiame šio meno lauko įprasminimo ir aktualizavimo. Įveiklindami daug erdvės sienų tapybos kūriniams turinčią industrinę teritoriją, kviečiame vaikus ir jaunimą į meninės saviraiškos kūrybines dirbtuves ir siekiame kurti santykį su gyvenama erdve. Interaktyvioje edukacinėje programoje bendradarbiausime su žymiausiais šalies gatvės meno dalyviais ir su erdvių apipavidalinimu dirbančiais menininkais, kurie ves paskaitas ir edukacijas jaunuomenei.7200.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaEdukacinis meninių- socialinių performansų kūrybos pleneras „Tapatumai“Jauno neįgalaus po mokyklos baigimo bei profesionalo menininko kooperacijos pagrindu, diskusijų bei tarpdisciplininio meno kūrybos priemonėmis – ugdyti socialinį pažinimą, skirtingų kultūrų pažinimą, pilietiškumą, socialinę atsakomybę, atrasti save, skatinti dalyvavimą kultūrinėse veiklos bei išsiaiškinti Jaunų neįgaliųjų problemas – atrasti šių problemų meninę išraišką atvirose erdvėse ir taip atskleisti bei ugdyti jauno žmogaus kūrybinį potencialą, gilinti žinias apie modernaus tarpdisciplininio meno formas.11000.00
Nacionalinis Kauno dramos teatrasBiudžetinė įstaigaEdukacinis festivalis „Nerk į teatrą“ 2023„Nerk į teatrą“ tai – festivalis, skirtas vaikams ir jaunimui, kurio tikslas pasitelkiant įgytą daugiametę festivalio organizavimo patirtį ir aktyviai naudojamus teatro edukacinius metodus, sukurti galimybes kūrybiškos visuomenės tobulėjimui per scenos menų prizmę. Festivaliu siekiama ugdyti vieningą, solidarią ir tolerantišką Lietuvos visuomenę, integruojant socialinę atskirtį turinčius visuomenės narius į festivalio programos veiklas.12000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaPažink meną be ribų – 360 laipsniųSkatinti vaikus ir jaunimą domėtis profesionaliu menu, virtualiai susipažįstant su geriausių Europos galerijų kolekcijomis, supažindinti su šiuolaikiniais meno kūrėjais ir patiems išbandyti keletą dailės technikų, ugdyti gebėjimą suvokti meną ir reflektuoti meno kūrinius, ieškant sąsajų ir socialinių kontekstų savo laikmetyje ir asmeniniame gyvenime.3900.00
Žagarės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIniciatyvų ir edukacijų ciklas „Diagnozė: kūryba“Projektas skirtas vaikams ir jaunimui. Vaiko pasulėžiūros formavimuisi, jauno asmens saviraiškos ugdymui, talentų atsiskleidimui, motyvacijai, kultūrinio akiračio plėtimui. Kultūrinės atskirties mažinimui. Dalyvaujant profesionaliems ir inovatyviems menininkams, tvirtiems savo srities specialistams vyksta edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos. Projekto veiklos vyksta Žagarėje, Skaistgiryje ir Juodeikiuose. 7900.00
Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“Biudžetinė įstaigaJaunimo muzikos grupių konkursas „Interpo“Jaunimo grupių konkursas yra sudarytas iš dviejų dalių: edukacinės, kurios metu seminarų ir paskaitų pagalba, jaunos grupės turės galimybę įgyti konkrečius įgūdžius ir kompetencijas bei konkurso, kurio metu atlikėjai turės atlikti vieno pasirinkto klasikos kompozitoriaus bei autorinį grupės kūrinį. Projekto tikslas – ugdyti Šiaurės Lietuvos regiono moksleivių kūrybiškumą, muzikinį raštingumą ir skatinti bei įgalinti dalyvavimo kultūroje įpročius.5000.00
Jonavos rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaUgdymas literatūra: augu su knygų kūrėjaisTikslas – skatinti socialiai pažeidžiamų vaikų kūrybinę saviraišką ir įsitraukimą į kultūrines veiklas, pasitelkiant šiuolaikiškas literatūros pažinimo priemones. Įgyvendinus projektą, socialinės rizikos šeimose ir Vaikų globos namuose augantys vaikai gyvai susipažins su 10 šių dienų Lietuvos rašytojų, vaikų knygų kūrėjų, pažins jų kūrybą kartu gvildendami aktualias gyvenimo temas. Surengus 10 susitikimų bibliotekoje, vaikai įgis dalyvavimo kultūrinėje veikloje praktikos, edukacinių ir kūrybinių dirbtuvių metu galės išbandyti savo kūrybiškumą.4000.00
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaBrass Band Willebroek (Belgijos Karalystė) akademijos gerosios patirties perteikimas Lietuvoje „Brass Band Sklepučini Mokykla“„Brass Band Sklepučini mokykla“ – veikla stengiamės skatinti ir įtraukti Lietuvos ir užsienio jaunuosius meno kūrėjus. Daugelis Lietuvos orkestruose grojančių vaikų ir jaunimo neturi pakankamai galimybių mokytis muzikos ar menų mokyklose, skirti lėšų privatiems dėstytojams (didžioji dalis orkestrų veikloje dalyvaujančiųjų gyvena kaimo vietovėse). Grojantiems vaikams ir jaunimui bus suteiktos puikios galimybės atskleisti savo talentus ir gabumus, skatins jų motyvaciją toliau užsiiminėti, susidarys galimybės mokytis ir tobulėti.10000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaAntri namaiTarpusavyje jungiant įvairias meno formas ir metodus, sukurti socialiai pažeidžiamiems projekto dalyviams saugias erdves, kurios padėtų vystyti kūrybiškumą, skatintų komandinį darbą, formuotų refleksijos įpročius, bei ugdytų smalsumą. Skatintų socialiai jautrių grupių šalies regionuose įtraukimą į kultūrinį gyvenimą. Atskleistų, ugdytų, įgalintų dienos centrų personalą. Mažintų socialinę atskirtį. Programą įgyvendina skirtingi kūrėjai (šokėjas – T. Dapšauskas,rašytoja – A. Guginis, aktorė – K. Mauruševičiūtė), kuriuos jungia kultūros ir švietimo laukas.7000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaKūrybinės dirbtuvės „Vasaros MEDIA studija: Žalioji ateitis“Kūrybinės dirbtuvės „Vasaros Media studija“ – projektas, skirtas jauniesiems audiovizualinių menų kūrėjams ir jaunimui, norinčiam praktiškai pažinti kino meno industriją. Neringoje vykstantis projektas kviečia teoriškai ir praktiškai susipažinti su kino industrija, opiausiomis jos tendencijomis, o vėliau – komandose filmuoti trumpametražius filmus. Dalyviams paskaitas skaitys ir konsultuos kino industrijos profesionalai: režisierius, scenaristas S. Kalwinek, režisierius M. Survila, scenaristė B. Kapustinskaitė, klimatologas P. Brereton.6000.00
Alytaus rajono savivaldybės viešoji bibliotekaViešoji įstaigaNerk į kūrybą 2023Alytaus r. vaikai bus įtraukiami į šiuolaikinį kultūrinį vyksmą. Edukacijų metu, kurias ves dailininkai A., R. Gataveckai, Alytaus miesto teatro aktoriai, režisieriai (A. Kavaliauskaitė, E. Rakauskas O. Gudaitytė, A. Purvinytė) ir kt., meninių ir interaktyvių priemonių pagalba plėsis vaikų kūrybinių veiklų ir raiškų įvairovė, pasaulėžiūra. Bus sukurta: 1 spektaklis; scenografijos, kostiumų eskizai; kompiuterinės grafikos kūrybiniai darbai, surengtos parodos. Numatytas projekto viešinimas, sklaida Alytaus regioninėje spaudoje, interneto erdvėje.5300.00
Kamerinės muzikos rėmimo fondasLabdaros ir paramos fondasIV tarptautiniai J. Naujalio kamerinės muzikos muzikos kursai - edukacinis projektas jauniesiems Lietuvos stygininkams„IV tarptautiniai J. Naujalio kamerinės muzikos kursai“ jauniesiems Lietuvos stygininkams – vienintelis tokio pobūdžio ir apimties renginys Lietuvoje. Data: 2023-06-26 – 07-02. Vieta: Kauno kunigų seminarija. Dėstytojai: žymūs kamerinės muzikos atlikėjai bei pedagogai iš Europos ir Lietuvos. Veikla: grojimas ansambliuose bei orkestre, susitikimai su įdomiais žmonėmis, įsimenančios ekskursijos, spalvingas laisvalaikis su draugais, kursuose paruoštų kūrinių viešas atlikimas puikiose Kėdainių, Birštono ir Kauno koncertų salėse.10000.00
AV17Viešoji įstaigaKūrybinės-edukacinės dirbtuvės jaunimui: skulptūra ready-made kūrybojeProjektu „Kūrybinės – edukacinės dirbtuvės jaunimui: skulptūra ir ready-made kūryboje” siekiama gilinti šiuolaikinio meno pažinimą Lietuvos regionų meno –mokyklose, nutolusiuose nuo kultūros centrų, kur jaučiamas tokio pobūdžio veiklų trūkumas. Projekto metu regionuose gyvenantys jaunuoliai, besidomintys menu, bus ne tik teoriškai supažindinami su šiuolaikinio meno sritimis, bet ir prisilies prie kūrybos proceso dalyvaudami praktiniuose užsiėmimuose su sričių specialistais.5500.00
Nacionalinė vargonininkų asociacijaAsociacijaEdukacinis ciklas „Instrumentų karalius kviečia“Edukacinės programos, pavadintos „Instrumentų karalius kviečia“, yra skirtos vaikų supažindinimui su vamzdiniais vargonais, esančiais jų gyvenamosios vietos bažnyčiose. Šis projektas keliauja po visą Lietuvą: bendradarbiaujant su bendruomenėmis, darželiais, mokyklomis, projekto renginiai įvyko daugiau nei 50 miestų ir miestelių. Projekte naudojama ir unikali transportuojama vargonų surinkimo priemonė vaikams – „Orgelkids“ (vargonų lego): jos pagalba vaikai savomis rankomis gali sukonstruoti pilnos sudėties grojančius vamzdinius vargonėlius.9000.00
Vilniaus universitetasViešoji įstaigaTEATRO EDUKACIJA. JUNGTINIO LIETUVOS IR UKRAINOS ŠOKIO SPEKTAKLIO „STARTING POINT“ SUKŪRIMASVU Kultūros centro projektas, kuriame VU studijuojantys lietuviai, ukrainiečiai, reziduojantys Lietuvoje, ir akademinis jaunimas iš Ukrainos dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, mokysis visapusiškai pažinti, suprasti bei tiesiogiai dalyvauti teatro, meno, kūrybos bei įgyvendinimo procesuose – nuo pat užuomazgos (angl.Starting point) iki galutinio įgyvendinimo–viešo pasirodymo, bendrai dirbant su profesionaliais Lietuvos ir Ukrainos teatro bei scenos menininkais. Rezultatas – jungtinio šokio spektaklio sukūrimas bei viešas pasirodymas VU Teatro salėje.10000.00
BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybaBiudžetinė įstaiga„PasiNERK į teatro ir kino pasaulį“Projekto „PasiNERK į teatro ir kino pasaulį“ idėja – supažindinti 30 mažai kultūroje dalyvaujančių Mažeikių rajono savivaldybės vaikų dienos centrus lankančių vaikų su teatro ir kino menu, kūrybos procesais bei įtraukti juos į aktyvią kūrybinę veiklą, kuriant interaktyvius spektaklius ir trumpametražius filmus. Edukacinius užsiėmimus ves teatro režisierė A. Lementauskienė, kino režisierė J. Samulionytė, aktorius R. Lenartavičius. Vieši pristatymai reikšmingai prisidės ir prie Mažeikių rajono gyventojų kultūrinio švietimo.3900.00
Bardai LTViešoji įstaigaXI jaunųjų dainų autorių stovyklaNuo 2013 m. Rūdiškėse (Trakų raj.) rengiama Jaunųjų dainų autorių stovykla – erdvė kuriančiam jaunimui. Joje vienai savaitei susirenka bendraminčiai iš visos Lietuvos. Čia ieškoma, atrandama, užmezgamos kūrybinės draugystės, o patyrę pedagogai, savo srities profesionalai – aktoriai G. Arbačiauskas, G. Storpirštis, etnomuzikologas G. Andrijauskas, aktorius, režisierius D. Miniotas – padeda jaunimui atsiskleisti. Visos stovyklos veiklos koncentruojasi į kūrybinį procesą, o visuma formuoja harmoningą kūrėjo santykį su savimi ir supančiu pasauliu.8000.00
Bendruomenė „Miško uostas“AsociacijaKasdienybės muziejus: kūrybinės dirbtuvės ir paroda„Miško uosto“ bendruomenės meno rezidencijų programos „Trainspotting“ rengiamos kūrybinės dirbtuvės derina antropologiją, vaizduojamąjį meną ir pasakojimų kūrimo žinias, kad sukurtų ryšius tarp žmonių tiek vietos bendruomenėje, tiek už jos ribų. „Kasdienybės muziejaus“ (Islandija) edukatorių rengiamos kūrybinės dirbtuvės kviečia Švenčionėlių meno mokyklos mokinius tyrinėti artimąją aplinką ir vietinių istorijas, susijusias su miesteliu ir geležinkeliu bei pristatyti objektų ir pasakojimų parodą geležinkelio stotyje veikiančioje galerijoje.4000.00
VšĮ „Mokymų sinergija“Viešoji įstaigaNetikėtas menasProjekto „Netikėtas menas“ veiklos skirtos Mažeikių r. jaunuomenei, pirmiausiai tai jos daliai, kuri mažai dalyvauja kultūroje ir jaučią kultūrinę atskirtį dėl geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ir turi ribotas galimybes meninei saviraiškai.
Projekto programa susideda iš trijų teminių veiklų, interaktyviai įtraukiančių tikslines jaunimo grupes į kūrybos procesą:
– Žemės meno kūrybinė akcija „Nedaloma“;
– Teatrinio veiksmo viešose erdvėse (flešmobo) kūrybinė akcija „Ku–ku“;
– Gatvės meno kūrybinė akcija „Čia dabar“.
12000.00
Sigutė Trimakaitė ir KoViešoji įstaigaMeno šventė „Muzikiniai pokalbiai jaunimui“Meno šventė „Muzikiniai pokalbiai jaunimui“ – tai edukacinių koncertų ciklas, skirtas jaunimui Lietuvoje, tiems jaunuoliams, kurie po mokyklos baigimo tęsia savo meninę veiklą kolegijose, profesinio rengimo centruose, žemės ūkio mokyklose, jaunimo laisvalaikio centruose.
Laikas: 2023m. vasario–gegužės mėn.
Vieta: Ukmergė, Kėdainiai, Vievis, Kruonis, Birštonas, Alanta, Šilutė, Plungė, Vilnius, Kaišiadorys, Vilkija.
Meno vadovė dainininkė, kamerinės muzikos atlikėja Sigutė Trimakaitė.
7900.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaigaCOOL'TŪRAProjektas sujungs kūrėjus su Panevėžio raj. gimnazijomis per kūrybinį procesas ir eksperimentinę plotmę. Projekto tikslas yra mažinti kultūrinę atskirtį, inovatyviai įtraukiant mokinius į kūrybinius procesus, suteikiant sąlygas bendradarbiauti su profesionaliu menininku, ugdyti dalyvavimo kultūroje įpročius, menines kompetencijas, ugdyti asmenybės identitetą.11000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaPatirčių lagaminas„Patirčių lagaminas“ suteiks galimybę vaikams ir jaunimui pažvelgti į išeivijos dailininkų kūrybą atspindinčią migracijos ir emigracijos temas, adaptacijos iššūkius naujoje aplinkoje, kitose kultūrose. Leis atrasti bendrų patirčių su skirtingų laikotarpių kūrėjais, išbandyti jų naudojamas raiškos formas.
Meno kūriniai taps diskusijų katalizatoriumi. Padės dalyviams įvardinti kylančius jausmus, pastebėti kaip elgiasi grupėje, prisitaiko neįprastose situacijose, reflektuoti kas apibrėžia jų tapatybę.
6000.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaGrafikos laboratorijaTęstinis edukacinis projektas, skirtas įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui. Programos metu kviečiama dalyvauti įvairių grafikos meno technologijų kūrybiniuose užsiėmimuose, ekskursijose po Vilniaus grafikos meno centre veikiančias meno dirbtuves bei centro galerijoje vykstančias parodas. Dalyviai gauna progą praktiškai išmėginti grafikos technologijas ir susitikti su žinomais meno kūrėjais.6600.00
Džiazo šokių asociacijaAsociacijaEdukacinių atvirų seminarų, paskaitų ir šokių vakaronių ciklas „Age of jazz – Džiazo amžius“ Kauno miesteEdukacinių atvirų seminarų, paskaitų ir šokių vakaronių ciklas „Age of jazz – Džiazo amžius“ Kauno mieste
„Jazz house“ studijoje ir viešose erdvėse, kurio metu Vilniaus ir Kauno lektoriai ir meno atlikėjai veda
paskaitas apie 20 a. 2–4 dešimtmečio kultūros periodą – šokius, muziką, socialinį ir kultūrinį gyvenimą.
Dalyviai įtraukiami į pažintinius šokių seminarus, teminius praktinius užsiėmimus, diskusijas, paskaitas bei
socializuojasi šokių vakaruose. Renginių viešinimas Asociacijos ir partnerių soc. kanaluose (jazzhouse.lt,
lindyhop.lt).
6100.00
Klaipėdos universitetasViešoji įstaiga„Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ XXIII seminaras ir festivalis „Geriausi iš geriausių“, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui paminėtiTęstinis 22 metus vykdomas projektas, skirtas sudaryti sąlygas profesionalaus fortepijono, smuiko, klarneto, akordeono ir vokalinio meno studijų plėtotei rengiant mokinius tarptautiniams konkursams, festivaliams, koncertams, jų konsultavimui profesinio meistriškumo klausimais, ugdant vaikų kūrybinį potencialą dalyvaujant kultūroje bei kelti teorinę–praktinę pedagogų kompetenciją.
11000.00
J. Vienožinskio tėviškės bendruomenėAsociacijaStovykla „Kuriame legendą“J. Vienožinskio tėviškės bendruomenės projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius ir ugdyti kūrybinį potencialą.
Stovykla „Kuriame legendą“ bus skirta Rokiškio rajono vaikams ir jaunimui, kurie turi mažesnes galimybes dalyvauti kultūrinėje veikloje.
Kūrybinė stovykla vyks J. Vienožinskio muziejaus erdvėse bei meno ir amatų erdvėje „Kultūros klojimas“. Su vaikais dirbs menininkas R. Pupelis ir bendruomenės savanorių komanda. Stovykloje vaikai kurs gamtos ir aplinkos meno kūrinius skulptūras.
6000.00
VšĮ „Cantates“Viešoji įstaigaVaikų chorinės muzikos stovykla Junior Choir Camp„Junior Choir Camp“ – trečią kartą Birštone vykstanti vaikų chorinės muzikos stovykla, kurioje susirenka jaunieji dainininkai iš visos Lietuvos. Šiemet jie muzikuoja su dirigentais Kaie Tanner (Estija), Ruben Tolmachov (Ukraina) ir Adele Mikalkėniene (Lietuva) ir rugpjūčio 11 d. kviečia į baigiamąjį stovyklos koncertą Birštono Kurhauze, kuriame atliks stovyklos metu paruoštas muzikines programas. 10000.00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaitymo festivalis'23Projekto tikslas – skatinti 16–29 m. jaunimą aktyviai įsitraukti į kultūrines veiklas ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pristatyti biblioteką kaip atvirą ir įtraukiančią, sudominti bibliotekos paslaugomis ir pritraukti šią auditoriją. „Skaitymo festivalio'23“ tema – literatūros transformacija: skaityk išmaniai!, todėl festivalyje dalyvaus kultūros, kino, teatro ir kitų sričių specialistai. Veiklos vyks Vilniuje, Vilniaus regione ir interneto erdvėje. Projektas bus viešinamas soc. tinkluose, partnerių kanalais.7600.00
ArtotekaViešoji įstaiga„Ukrainos vaikų menas 2023 m.“ nemokami kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai vaikams iš UkrainosSiekdami mažinti Ukrainos vaikų / jaunimo socialinę-kultūrinę atskirtį, VšĮ Artoteka savo buveinėje nusprendė įgalinti edukacinius-meninius užsiėmimus. Užsiėmimų metu numatoma atliepti minėtos tikslinės grupės poreikius bei šios iniciatyvos dėka paskatinti išreikšti mintis, mokyti valdyti emocijas, bendrauti ir bendradarbiauti, praplėsti akiratį. Projekto metu numatoma įgyvendinti 90 užsiėmimų skrtingomis meninėmis-kultūrinėmis temomis, kurių metu pritrauksime ne mažiau kaip 1350 vaikų/jaunimo iš Ukrainos gyvenančių Lietuvoje.6000.00
Neįgaliųjų Naujasis teatrasViešoji įstaigaTe_atras tavyjeProjektas „Te_atras tavyje“. Dalyviai – jaunimas iš visos Lietuvos, mažai dalyvaujantis kultūrinėje veikloje. Viso 600 asmenų iš 20 ugdymo institucijų. Edukacinė programa „Savęs pažinimo keliu“, kuri bus įgyvendinta teatrinės raiškos priemonėmis: patyriminiai pojūčių spektakliai „Kodėl aš čia?“ (tamsoje) ir „Savanoriškai privaloma“ (apie absurdišką sovietinį laikotarpį Lietuvoje). Projekte dalyvaus profesionalūs aktoriai, kompozitoriai, dailininkai. Projekto metu bus ugdomi įpročiai dalyvauti kultūrinėje veikloje. Projektas tęstinis.7200.00
UžiatekaMažoji bendrija„City Sonic Vilnius / Sound Art Camp“ garso meno dirbtuvėsBendradarbiaujant su tarpdisciplininės skaitmeninės ir garso kultūros centru „Transcultures“ (http://transcultures.be/), 2023 metų pavasarį (kovo pabaiga – balandžio pradžia) planuojama organizuoti tarptautinio garso meno festivalio „City Sonic Vilnius / Sound Art Camp“ workshopą (dirbtuves), į procesą įtraukiant jaunus Lietuvos garso menininkus / studentus ir šios bendro darbo rezultatus pristatant visuomenei miesto erdvėse, taip pat megzti tarptautinį garso meno bendruomenės, ypač jaunųjų menininkų, tinklą ir tarpšalinį bendradarbiavimą.10000.00
Bardai LTViešoji įstaigaŠalies jaunimo dainuojamosios poezijos konkursas „Žemės ir pavasariai„Jaunimo dainuojamosios poezijos konkursas „Žemės ir pavasariai“ suburia kūrybingus jaunus žmones iš visos Lietuvos. Konkursas skatina jaunimo kūrybinę raišką, kūrybinius eksperimentus, turtina bręstančios asmenybės vidinį pasaulį, plečia kultūrinį akiratį. Konkursą sudaro dainų atranka, pats konkursas, jungtinis viešas laureatų koncertas ir apdovanojimai. Laimėtojams skiriami piniginiai prizai ir galimybė pasirodyti su žinomais šalies atlikėjais vienoje scenoje. Projektas padeda jaunam žmogui nepaskęsti neramioje nūdienoje.3200.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaTarptautinis edukacinis Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalisTryliktasis tarptautinis edukacinis Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalis Valdovų rūmuose kviečia jaunuosius senosios muzikos specialistus, gyvenančius ir studijuojančius užsienyje, sugrįžti į Lietuvą ir pasidalinti savo patirtimi su Lietuvoje muzikos meną studijuojančiu jaunimu bei senosios muzikos bendruomene. Festivalis ne tik tęsia senosios muzikos pažinimo ir išlavinto skonio klausytojo ugdymo tradiciją, bet ir kviečia į pirmąją Lietuvoje tarptautinę senosios muzikos konferenciją ir edukacinius koncertus Valdovų rūmų muziejuje.5900.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaJaunųjų astronomų sąskrydis 2023Jaunųjų astronomų sąskrydis – kasmetinė stovykla, kurios metu mokslui gabus jaunimas susipažįsta su kūrybine veikla. Stovykla vyksta 7 dienas, kasmet joje dalyvauja apie 80 jaunuolių. Apjungiant kūrybines ir mokslines veiklas, sąskrydžio dalyviai susipažįsta su kultūros veiklomis, išbando jas, tokiu būdu ugdoma kūrybinga asmenybė bei išsilavinęs ateities vartotojas. Partneriai – Molėtų astronomijos observatorija ir Lietuvos Etnokosmologijos muziejus.6000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaGražiausios knygos Kazio Varnelio namuose-muziejujeKazio Varnelio namuose-muziejuje rengiama gražiausių čekiškų ir lietuviškų knygų paroda ir kūrybinės dirbtuvės šeimoms, įtraukiančios į paties sumanytos - svajonių knygos kūrimą. Sukurti ir įrišti knygas padės menininkės Sigutė Chlebinskaitė, Ieva Babilaitė, Agnė Kananaitienė ir Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.2200.00
MB „No Shoes teatras“Mažoji bendrijaEdukacinė ekspedicija „Kiemas“ Betygaloje„Kiemas“ – tai No Shoes teatro, Raseinių kultūros centro ir Betygalos Maironio gimnazijos rengiamas projektas – edukacinė ekspedicija į Raseinių raj., Betygalos miestelį. Projekto metu trys profesionalūs meno kūrėjai penkias dienas drauge su Betygalos Maironio gimnazijos 10–12 klasių mokiniais organizuos kūrybines veiklas–edukacinę ekspediciją. Projekto pabaigoje bus surengtas performansas ir fotografijų paroda. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie bendruomenės telkimo, mažinti atskirtį tarp jaunimo ir vyresnės kartos, ugdyti pilietiškumą.4000.00
TeatriukasViešoji įstaigaDRĄSIŲ KALVĖTeatro, muzikos, judesio edukacijos Drąsių kaime, į kurias atvyks klasės atvyks du kartus per metus. DRĄSIŲ KALVĖJE (Molėtų rajone) apsilankę mokyklinio amžiaus vaikai atsikratys baimių, įgys pasitikėjimo savimi, taps kūrybiškesni, atviresni, sužinos daug apie menus ir kūrėjus, „pasimatuos“ aktoriaus, režisieriaus, choreografo profesijas. Edukacijose dalyvaus iki 700 Vilniaus rajono ir Utenos apskrities vaikų. Edukacijas ves savo sričių profesionalai Ž. Ramanauskas, G. Žilys, K. Žernytė, R. Čekuolytė, P. Lisauskas, G. Venčkauskienė ir kiti.12000.00
Radviliškio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Fotomokykla“Projekto tikslas – ugdyti kuriančią asmenybę, brandinti kūrybiškai, laisvai mąstantį žmogų, pasitikintį savo kūrybine jėga ir talentais, pravedant 2 dienų teorinį ir praktinį fotoseminarą su fotomenininke Kristina Sereikaite, 4 edukacinius užsiėmimus ir 1 nuotolinį užsiėmimą su Šiaulių muziejaus Fotografijos skyriaus darbuotojais bei vienas kūrybines dirbtuves su Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojais. Veiklos vyks Radviliškio VB ir miesto teritorijoje su jaunimu. Įrengta foto studija bus prieinama visiems bibliotekos lankytojams.3900.00
Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklaAsociacijaAtvira Bernardinų giedojimo mokyklos vaikų ir jaunimo chorų kūrybinė-ugdomoji vasaros stovyklaTradicinė Bernardinų giedojimo mokyklos chorų vasaros stovykla skirta paskatinti mokinius, mažiau dalyvaujančius kultūrinėje veikloje, keisti savo įpročius ir grįžti į aktyvias veiklas bei stiprinti kolektyvo bendruomeniškumą. Edukacinė programa sudaryta siekiant supažindinti vaikus su įvairiomis muzikos formomis ir raiškos būdais. Edukacinėje programoje dalyvaus muzikos profesionalai, kviestiniai lektoriai.6500.00
Stalo teatrasViešoji įstaigaObjektų teatro dirbtuvių „Prieik arčiau“ vaikams ir jaunimui su negalia sukūrimas ir sklaida Lietuvos spec. mokyklose ir daugiafunkciniuose centruoseSukurti dvi programas „Prieik arčiau“ specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui, kurios padės lengviau integruotis jiems į visuomenę. Užsiėmimų rezultatus – spektaklius parodyti specialiųjų mokyklų darbuotojams ir ugdytojams, pagal dirbtuvių dienraštį sukurti darbo su spec. vaikais ir jaunimu metodoką. Plėsti galimybes ir padėti visuomenei priimti juos tokius, kokie jie yra. Programas kurs Saulė Degutytė, nuo 2004 m. dirba su spec. vaikais ir jaunimu, dailės terapeutė Ligita Skukauskaitė, Gaudutė Žilytė, hab. m. dr. Bronislava Kerbelytė.11600.00

Vizualieji menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriusAsociacija44 Kauno fotografijos galerijos sezonas2023 m. įgyvendinamas 44-asis Kauno fotografijos galerijos sezonas nuves prie atsinaujinimo ir naujų veiklos krypčių kūrimo ir tęstinumo. Paraiškos kompleksiškumas leidžia lanksčiai prisitaikyti prie įvairios auditorijos, pristatyti Lietuvos kūrėjų turinį, išlaikyti santykį su vietine auditorija, tuo pačiu sukuriant galimybes tarptautinei sklaidai. Projekto metu bus pristatomas, kuriamas, analizuojamas, aptariamas aukštos vertės fotografinis turinys, apimantis tiek vyresniosios kartos, tiek kylančių kūrėjų pristatymą.30000.00
Jono Meko vizualiųjų menų centrasViešoji įstaigaFluxus video archelogijaJono Meko vizualiųjų menų centras kartu su menininku Arūnu Kulikausku „kapstėsi“ po neišsemiamus menininko filmuotos medžiagos video archyvo apie Jurgį Mačiūną klodus ir per jo amžininkų prisiminimų prizmę tarsi sluoksnis po sluoksnio iškėlė į paviršių reikšmingiausius fluxistų pasakojimus apie to meto įvykius, personalijas, renginius, Fluxus genezę. Ši unikali archyvinė medžiaga pirmą kartą pristatoma Vilniaus ir Klaipėdos publikai parodoje „Fluxus video archelogija“. Parodos kuratorė Laima Kreivytė.10000.00
Sodas 2123Viešoji įstaigaTarptautinė meno rezidencijų programa SODAS 2123SODAS 2123 – tarptautinė meno rezidencijų programa, įsikūrusi Rasų kolonijoje esančiame kultūros komplekse, kviečia įvairių sričių kūrėjus į temines bei individualias rezidencijas. Programa yra unikali tuo, jog kviečia kūrėjus įsilieti į komplekse įsikūrusią menininkų bendruomenę ir kartu vystyti projektus, dalyvauti bendruomenės veikloje, išbandyti eksperimentines kūrimo formas įtraukiant vietinius kūrėjus. Rezidencija fokusuojasi į naujas bendradarbystės formas, žinių keitimąsi bei kūrybinių idėjų vystymą.19450.00
MarginaliaViešoji įstaigaJakub Czyszczoń ir Grupa Budapeszt paroda „Vien paviršiaus negana“ Swallow projektų erdvėjeProjektų erdvė „Swallow“ tęsia 2021 m. prasidėjusį bendradarbiavimą su lenkų menininkais bei juos pristančiomis institucijomis ir šių metų vasaros pradžioje organizuoja parodą „Vien paviršiaus negana“ (angl. „The Surface Is Not Enough“), kurioje pirmą kartą Lietuvos auditorijai bus pristatomi tarptautinį pripažinimą pelniusio jaunosios kartos lenkų tapytojo Jakubo Czyszczoń ir menininkų ir kuratorių kolektyvo „Grupa Budapeszt“ (kurį sudaro Igorio Krenz, Michało Libera & Danielio Muzyczuk) kūriniai.7400.00
Meno parkasViešoji įstaigaEteris. 2023.Projektu siekiama suteikti galimybes ypač kokybiškam profesionalaus tarpdisciplininio meno kūrėjų kūrinių pristatymui ir sklaidai, naujų kūrinių sukūrimui. Tai ypač svarbus žingsnis plečiant ir edukuojant šiuolaikinio meno auditoriją. Lokaliai auditorijai pristatyti projektus, kurie dažniausiai pristatomi užsienio šalyse. Projekte dalyvauja 16 tarpdisciplininio meno kūrėjų, bus surengti penki renginiai ir edukacinė programa.10000.00
VšĮ „Kultfliuksas“Viešoji įstaigaTarpdicsiplininio meno parodos vieno kūrinio galerijoje APIECEAPIECE – pirma galerija Vilniaus Naujamiesčio rajone ir Lietuvoje apskritai, kurios novatoriškumas slypi tiek jos koncepcijoje, tiek veiklos modelyje. Galerijoje rengiamos Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno arba konceptualaus dizaino parodos. Projekto tikslas – pristatyti naujus, specialiai galerijai skirtus kūrinius, kurie žiūrovams prieinami 24/7 ir yra apžiūrimi pro vitrininius langus.6800.00
VšĮ „Artišokai“Viešoji įstaigaSimonos Žemaitytės vaizdo instaliacija Nacionalinėje dailės galerijojeProjekto metu menininkė ir kino kūrėja Simona Žemaitytė Nacionalinėje dailės galerijoje pristatys didelio formato 25 minučių vaizdo instaliaciją apie priklausomybę nuo meilės ir sekso.5800.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriusAsociacijaStanislavo Ostrous fotografijos projektas „Chersonas. Miestas X“Vykdant projektą „Chersonas. Miestas X“ bus rengiama S. Ostrouso fotografijų paroda bei leidžiama knyga apie Ukrainos miestą Chersoną. Šalia fotografijų, knygoje bus publikuojami knygos bendraautorių, Chersono rašytojų, menininkų, kultūros veikėjų įvairios refleksijos apie miestą – nuo linksmų, šmaikščių tekstų iki mažosios prozos formų, eilių ar meno manifestų. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – šiuolaikinės fotografijos plėtros ir populiarinimo Lietuvoje ir Ukrainoje aplinkos kūrimas. Numatomi knygos pristatymai Lietuvoje ir užsienyje.10000.00
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrasBiudžetinė įstaigaRoberto Narkaus solo paroda KlaipėdojeRoberto Narkaus solo paroda Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (kuratorė Neringa Bumblienė) – pirmasis išsamus menininko kūrybos pristatymas Vakarų Lietuvoje, kuriame bus eksponuojami naujausi autoriaus darbai. Parodoje plėtojama dalis Lietuvos paviljone 59-ojoje Venecijos meno bienalėje menininko sukurto kūrinio „Gut Feeling“ idėjų. Parodą lydės speciali edukacinė programa.9200.00
EditorialViešoji įstaigaOnos Juciūtės ir Lauros Kaminskaitės jungtinė paroda „Editorial“ erdvėjePirmoji jungtinė menininkių Onos Juciūtės ir Lauros Kaminskaitės paroda „Editorial“ erdvėje – kūrybinis eksperimentas, trinantis ribas tarp kūrinių ir juos supančios erdvės bei architektūros. Parodoje skleisis medžiagų ir jų vaidmens kasdienybės kūrime nagrinėjimai, o lankytojai taps performatyviais parodos dalyviais. Parodą taip pat lydės specialus renginys bei susitikimai su menininkėmis ir parodos kuratoriumi.13000.00
VšĮ „Dokumedija“Viešoji įstaiga​ Audiovizualios parodos „Ukraina: lūžio būsena“ sklaida Baltijos jūros regione„Ukraina: lūžio būsena“ – tai audiovizuali paroda, vienijanti autentiškus karą išgyvenusiųjų pasakojimus, fotografijas ir liudijimus. Parodos sklaida Baltijos jūros regione padės atverti platesnes galimybes už Lietuvos ribų pristatyti ir Baltijos jūros regiono gyventojams susipažinti su užfiksuotomis Ukrainos karo akimirkomis bei jose atsispindinčiomis emocijomis – bejėgiškumu, jautriu, emocionaliu žvilgsniu į Ukrainos žmones, juos supančią aplinką ir esamo karo situaciją. Parodos metu renkamos lėšos lietuvių humanitarinėms misijoms į Ukrainą.5500.00
Mobili GalerijaViešoji įstaigaParodų ciklas 2023„The Rooster Gallery“ personalinių ir grupinių parodų ciklas, kurio metu bus pristatyta vienuolikos jaunųjų ir jau įsitvirtinusių menininkų – K. Brazdžiūno, R. Blaževičiūtės-Mozūraitienės, T. Daukšos, V. Kumžos, E. Karpavičiūtės, A. Melnikovos, A. Miliukaitės, E. Norkutės, V. Opolskytės-Brazdžiūnienės, S. Strėlės, A. Zakarausko – naujausia kūryba.6000.00
VšĮ „Verpėjos“Viešoji įstaigaVerpėjų kūrybinės ganyklos 2023Projekto „Verpėjų kūrybinės ganyklos 2023“ tikslas – vizualaus meno profesionalaus meno kūrėjų rezidencijų serija Šilų Dzūkijos regiono Grūdos aukštupyje, skatinanti krašto savasties tyrinėjimus ir jo kultūrinį aktyvinimą, pasitelkiant tarpdisciplininio meno ir tradicines praktikas – piemenavimą, vilnos verpimą ir kitas. Viešų renginių serija ir projekto pristatymas vyks Marcinkonyse ir Kabelių kaime.13000.00
Tautos paveldo tyrimaiViešoji įstaigaFotografijos paroda „Tirpstanti tapatybė: Baltarusijos lietuviai“Fotografijos paroda „Tirpstanti tapatybė: Baltarusijos lietuviai“ – fotografijos ir jas palydintys tekstai apie lietuvius, gyvenančius Baltarusijoje.
Projekto dalyviai: fotomenininkas Klaudijus Driskius, prof. Vytautas Ališauskas, doc. dr. Regimantas Pranaitis. Paroda bus eksponuojama Lietuvos didžiuosiuose miestuose, su Baltarusija besiribojančių Švenčionių ir Šalčininkų rajonų gimnazijose, pristatoma žiniasklaidoje: laikraščiuose „Lietuvių godos“, „Šiaurės Atėnai“, svetainėse: www.photography.lt; www.8diena.lt; www.15min.lt.
4400.00
VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“Viešoji įstaigaDailė paribyje, centre ir provincijoje: Lietuvos muziejų gyvenimasProjektu siekiama parengti ir kultūros žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“ publikuoti aštuonias Aistės Paulinos Virbickaitės parengtas Lietuvos muziejų apybraižas.3600.00
Dailininkų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaMeno publikacijų projektas KAIMINYSTĖMeno publikacijų projektas „Kaimynystė“ – tai siekis artimiau susipažinti ir iš pirmų lūpų išgirsti apie šiuolaikinių meno vyksmus pas mūsų artimiausius kaimynus – Latviją, Estiją, Lenkiją ir Ukrainą. Projekto metu planuojama paruošti straipsnių seriją, pristatančią Baltijos šalių, Ukrainos ir Lenkijos šiuolaikinį meną Lietuvos auditorijai, kiekvienai šaliai skiriant po du straipsnius.4400.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaiga„Orai keičiasi“: paroda, renginiai ir rezidencijos NMK„Orai keičiasi“ – tai menininkės Anastasijos Sosunovos kuruojamos parodos, kūrybinių dirbtuvių, rezidencijų ir renginių serijos projektas Nidos meno kolonijoje. Jo metu siekiama meninėmis priemonėmis apžvelgti ir nagrinėti besikeičiantį socioekonominį peizažą ir menininkų galimybes jame veikti.12200.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriusAsociacijaFotografijų paroda „Photography Noir. Existence“Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius tęsdamas bendradarbiavimą su užsienio šalių fotografais bei aktualizuodamas Lietuvos fotografų kūrybą europiniame fotografijos kontekste 2023–2024 m. rengia grupinę fotografijų parodą „Photography Noir. Existence“. Parodos dalyviai: Vokietijos fotografas Mironas Zowniras (Miron Zownir), Ukrainos fotografas Aleksandras Čekmeniovas (Alexander Chekmenev) ir Lietuvos fotografas Rimaldas Vikšraitis. Inicijuoti ir surengti trijų fotografų parodą Lietuvoje, Italijoje, Vokietijoje ir Ukrainoje.13000.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondasViešoji įstaigaTarptautinis fotografijos simpoziumas „NIDA. Sutikti fotografiją“Tarptautinis fotografų simpoziumas „NIDA. Sutikti fotografiją“ tapo svarbiu kultūriniu reiškiniu, apibendrinančiu praėjusių metų fotografų darbus, skatinančiu bendradarbiavimą, kūrybingumą, naujus kūrybinius procesus. Renginyje planuojami 24 edukaciniai užsiėmimai, 3 meninės dirbtuvės, 3 parodos, 1 rezidencija, 2 projekcijų vakarai, paraleliniai veiksmai Klaipėdoje ir Palangoje. Po renginio įvyksta daug bendradarbiavimo projektų, kurie buvo pradėti diskutuoti ar apgalvoti renginio metu.32000.00
Meniniai tyrimaiUždaroji akcinė bendrovė„Šaudyklė ir ruoželis“Paroda „Šaudyklė ir ruoželis“ siekiama kontekstualizuoti tekstilės mediją bei sukurti įdomų ir aktualų šiuolaikinio meno produktą, pristatant naujus šiuolaikinių lietuvių menininkių Ievos Rojūtės, Mortos Jonynaitės ir Eglės Jauncems darbus šalia lietuviškosios tekstilės pradininkų Anastazijos ir Antano Tamošaičių kūrinių bei lietuvių liaudies artefaktų. Paroda vyks 2023 m. kovo mėnesį VDA „Židinio“ galerijoje, Vilniuje. Apie parodą, jos veiklas, dokumentaciją ir rezultatus bus komunikuojama meno spaudoje bei socialinės medijos kanaluose.9500.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaNepadorūs vakarai. NaglisProjektu „Nepadorūs vakarai. Naglis“ siekiama sukurti erdvę analizuoti 10-ajame dešimtmetyje vykusius pasikeitimus seksualumo kultūros kontekste, tyrinėti tuo metu besiformuojančią queer kultūrą ir jos socialinės aplinkos santykius. „Nepadorūs vakarai. Naglis“ programą sudarys plačiaformatė 7 renginių programa su kuratoriais, tyrėjais ir menininkais iš Lietuvos ir Baltijos šalių. Projekto programą lydės Lietuvos ir Baltijos šiuolaikinio meno žurnalų internete specialios teminės publikacijos.12000.00
UAB meno galerija „Kauno langas“Akcinė bendrovėDailėtyrininko Algio Uždavinio dalyvavimas kultūrinėje–parodinėje veikloje (1995–2010), projektas skirtas išlikusio vaizdo archyvo dokumentavimui, skaitmeninimui ir amžininkų bei bendražygių prisiminimų išsaugojimui (2010–2023).„Kauno lango“ galerija, glaudžiai bendradarbiavusi su prof. A.Uždaviniu (1995–2010) siekia išsaugoti išlikusį unikalų S. Dargio filmuotą parodinio Kauno gyvenimo archyvą, padaryti jį prieinamą plačiajai visuomenei ir surinkti amžininkų prisiminimus, kurie leistų išsamiau pažinti šią Lietuvai svarbią asmenybę.8000.00
Meniniai tyrimaiUždaroji akcinė bendrovėAstromeno observatorija. Julijono Urbono kūrybos pristatymasJulijono Urbono kosminio meno paroda Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje lydės Astronomijos observatorijos paviljono atidarymą, skatins mokslo ir meno dialogą, paženklins naująjį kosmoso amžių.

Dalyviai:
Julijonas Urbonas (autorius), Milda Dainovskytė (kuratorė), Vladas Suncovas (parodos architektas), Gailė Pranckūnaitė (parodos dizainerė), Danguolė Švegždienė (astrobotanikė), Dominykas Juknelevičius (chemijos mokslų daktaras, pirotechnikos ir fejerverkų ekspertas), Alexandra Bondarev (redaktorė).
25000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaPakui Hardware instaliacija Lietuvos taikomosios dailės ir dizaino muziejujeŠiuo metu vienas labiausiai šiuolaikinio meno pasaulyje pripažintas Lietuvos menininkų duetas Pakui Hardware (Neringa Černiauskaitė ir Ugnius Gelguda) pristato naują didelio mastelio parodą-kinetinę instaliaciją, kuri yra specialiai kuriama Lietuvos Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus Arsenalo salei (876 kv. m.) Vilniuje. Šios salės simetriškų baltų kolonų arkada, lyg milžiniškos fosilijos griaučiai, laikantys pastato kūną, įkvėpė menininkus sukurti įtraukiančią naują judančią instaliaciją.75000.00
Dailininkų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaŠiuolaikiniai lietuvių dailininkai: Monika Žaltauskaitė-GrašienėMonikos Žaltauskaitės-Grašienės konceptualusis kūrybos pradas glūdi tekstilės filosofijoje. Jos kūriniuose atsiveria įvairūs praregėjimai ir patirtys, susipina skirtingos temos ir aliuzijos, tačiau tekstilė visuomet yra pirminis kūrybos impulsas. Tekstiliškumas yra daugiau nei tik tekstilė. Tai bet kokio būtiškojo fenomeno pagrindas. Jis įvairiai įprasminamas menininkės kūryboje, pasitelkiant fotografijos, skulptūros, instaliacijos pavidalus, įterpiančius menininkę į tarpdisciplininio meno audinį.4800.00
Vilniaus rotušėViešoji įstaigaEglė Gineitytė. MOKYTOJAS ANT AKMENSEglė Gineitytė, viena iš ryškiausių Lietuvos viduriniosios kartos tapytojų, pristatys savo kūrybą Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio parodinėse erdvėse. Projekto metu bus sukurta 13 didelio formato tapybos darbų. 7500.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriusAsociacijaFotografijos meno rezidencija KlaipėdojeVykdyti Klaipėdos fotografijos meno rezidencijų programą kaip profesionalią kūrybinę erdvę užsienio bei šalies fotografams, idėjinių, kūrybinių mainų platformą, menininkus ir miesto bendruomenę jungiančią grandį. 2023 m. planuojame tęsti pradėtą fotografijos meno rezidencijų programą Klaipėdoje. Daug dėmesio teiksime fotografams iš Ukrainos. 2023 m. į Klaipėdos fotografijos meno rezidenciją planuojame pakviesti 5–7 fotografijos meno kūrėjus iš Ukrainos.12000.00
Kauno modernaus meno fondasViešoji įstaigaNepaklusnioji tapyba amžių sandūroje: paroda, katalogas, edukacinės veiklosParoda dėmesį fokusuoja į XX a. pab. Lietuvos dailėje įsitvirtinusio abstrakčiojo neoekspresionizmo reiškinį, ypač jo svarbą Kauno kultūriniame gyvenime. Projektas parodo, kaip Kauno dailę veikė prieškario modernizmas, sovietų priespaudoje „nepaklusniųjų dailininkų“ naudota ezopinė meno kalba bei kokias transformacijas suteikė su Nepriklausomybės atgavimu atsiradęs poreikis neatsilikti nuo europinės neoekspresionizmo bangos. 13000.00
OirA ArtlessViešoji įstaigaProfesionalaus meno ir kultūros sklaida provincijoje2023 m. VšĮ „OirA Artless“ kvies žiūrovus į profesionalaus meno parodas ir renginius provincijoje: Ukmergėje, Vilkaviškyje ir Kurtuvėnuose (Šiaulių r.)8250.00
VšĮ „Mirror Matter“Viešoji įstaiga„Fluvial Extents“: personalinė Emilijos Škarnulytės paroda2023 m. gegužės mėn. Emilija Škarnulytė pristatytis personalinę parodą „Fluvial Extents“ Sione, Šveicarijoje. „Fluvial Extents“ – ekologinių temų meditacija po Ronos upės tėkme stebint kokios paslaptys ir istorijos po truputį yra dengiamos povandeninių srovių atnešamų nuosėdų sluoksniu.11000.00
Lietuvos spaudos fotografų klubasViešoji įstaiga„Vilniaus fotografijos ratas“Bus surengtas septynioliktasis tarptautinis fotožurnalistikos festivalis „Vilniaus fotografijos ratas“, kurio metu vyks edukacinis „Fotografų savaitgalis“ ir tarptautinė konferencija „FotoŽurnalistikos ribos“.
Bus parengtos ir eksponuojamos lauko parodos viešose Vilniaus miesto erdvėse, kuriose bus eksponuojami festivalio konkursų finalistų ir nugalėtojų fotopasakojimai bei išleistas žurnalas „Fotografijos ratas“.
13700.00
Dailininkų Sąjungos Skulptūros ir Vitražo CentrasViešoji įstaigaNaujų kultūros produktų sukūrimas ir pristatymas parodoseProjekto metu aštuoni puikiai žinomi Lietuvos skulptoriai (A. Vasiliauskaitė, M. Sauka, D. Kučas, J. Aničas, K. Musteikis, A. Jasiukevičiūtė, T. Kensminas ir E. Pilkauskaitė) sukurs naujus kūrinius, kurie bus pristatomi parodose Paežerių dvaro sodyboje ir VDA Panemunės pilies parke, siekiant pristatyti šiuolaikinę skulptūrą lankytinose, tačiau nuo kultūros centrų nutolusiose Lietuvos vietovėse.20000.00
AV17Viešoji įstaigaProfesionalaus Lietuvos kūrėjų meno sklaida regionuoseTai projektas, apimantis profesionalių Lietuvos menininkų – Donato Jankausko-Duonio parodą Kėdainių Daugiakultūriame centre, Arturo Bumšteino – Zarasų kultūros centre ir Algio Kasparavičiaus – Tauragės krašto muziejuje „Santaka“, susitikimus su autoriais bei edukacinių paskaitų ciklą. Projektas skatins kultūros plėtrą Lietuvos regionuose, šiuolaikinio meno pažinimą bei stiprins bendradarbiavimo ryšius su regionuose įsikūrusiomis kultūros institucijomis.7000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaParoda ir katalogas „Neišspręsta kompozicija: Antrasis pasaulinis karas ir cenzūra okupuotos Lietuvos dailėje“2023 m. antroje pusėje Naujajame Arsenale veiks paroda, skirta Antrojo pasaulinio karo vaizdavimui ir cenzūrai sovietų Lietuvos dailėje. Parodoje pristatomas propagandinis karo naratyvas, ryškiausi karą įvaizdinantys sovietinės dailės kūriniai. Pasakojimą apie cenzūrą išplečia menininko Rimanto Dichavičiaus kūrybos atvejo studija. Parodą papildys įvairių sričių specialistų vedama edukacinė programa, dvikalbis katalogas. Kuratorės: Indrė Urbelytė, Renata Kovalčiukienė.25000.00
Vilniaus rotušėViešoji įstaigaKęstutis Stoškus. VILNIAUS PORTRETASProjektas pristatys fotomenininko Kęstučio Stoškaus kūrybą, skirtą Vilniaus architektūriniam paveldui. Parodoje Vilniaus rotušėje analoginė fotografija bus praturtinta autoriaus atrinktų gražiausių Vilniaus architektūros paminklų ansamblių ar jų fragmentų fotografijų skaitmeniniais atspaudais ant aliuminio. Paroda, skirta Vilniaus 700 jubiliejui, Vilniaus rotušėje veiks kovo mėn.4900.00
Kirtimų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVilniaus analoginės fotografijos ir kino festivalis„Vilniaus analoginės fotografijos ir kino festivalis“ siekia priminti ar supažindinti žiūrovus su senosiomis fotografijos ir kino technologijomis bei jomis grįstomis meninėmis praktikomis, sukurti sąlygas visuomenės kūrybiškumo augimui, prisidėti prie amato išsaugojimo ir aktualizavimo. Dalyviai – Guillaume Anglard, Yauheni Hlushan, Mindaugas Janušaitis, Domas Rinius, Vytautas Kazimieras Juozėnas, Andrei Antonau, Eglė Gudonytė, Teodoras Malinauskas.9000.00
Lietuvos literatūros ir meno archyvasBiudžetinė įstaigaFotografo Vytauto Ylevičiaus (1930–2020) kūrybinės veiklos dokumentų archyvavimas, dokumentavimas ir sklaidaParengti fotografo Vytauto Ylevičiaus kūrybinės veiklos dokumentai tinkamam ilgalaikiam saugojimui;
Užtikrinta sklaida Lietuvoje bei užsienyje;
Suskaitmeninti fotografo Vytauto Ylevičiaus kūrybinės veiklos ir biografiniai dokumentai;
Užtikrinta prieiga prie skaitmeninio turinio atnaujintoje Lietuvos archyvų „Elektroninio archyvo informacinė sistemoje (EAIS);
Parengti spaudos pranešimai apie įgyvendintą projektą įvairiuose internetiniuose portaluose ir socialiniuose tinkluose;
Parengtas multimedijos pasakojimas;
Parengta virtuali paroda.
5000.00
VšĮ ArtišokaiViešoji įstaigaArtūro Morozovo fotografijų ciklo „Sutikau žmogų“ parengimas ir pristatymas miesteliuoseProjekto metu Artūras Morozovas – vienas iš nedaugelio Lietuvos humanistinės fotografijos atstovų – parengs ir aštuoniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose pristatys fotografijos kūrinių ciklą „Sutikau žmogų“. Projektu siekiama supažindinti viena nuo kitos nutolusias visuomenės grupes, didinti empatiją bei mažinti socialinę, etninę, geografinę atskirtį.7000.00
Kūrėjų sąjungaAsociacijaPra/rasti pasauliai. Raimundo Urbono fotografijaProjektu siekiama populiarinti Lietuvos fotografijos meną, priminti apie vieno svarbiausių Klaipėdos (ir Lietuvos) fotografijos istorijoje autorių Raimundo Urbono kūrybą. Aktualizuojant archyvinės fotografijos pristatymą, pateikti tai originalia, žiūrovui patrauklia forma, sieti ją su šiandieną kultūros lauke aktyviai veikiančių menininkų kūryba. Tokiu būdu ne tik informuojant apie R. Urbono kūrybinį palikimą, bet ir atskleidžiant uostamiesčio menininkų tarpusavio ryšius, išryškinant autoriaus kūrybos jungtis su šiandieniniais meno procesais.13000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaParoda ir katalogas „Litvakų dailininkai Paryžiuje“Vilniaus 700 metų jubiliejui skirta paroda ir katalogas kviečia pažvelgti į Vilnių ir Lietuvą kitaip – akcentuojant ir įvertinant litvakų dailininkų unikalų indėlį į Vakarų Europos kultūrą ir pasaulio dailės raidą. Parodoje eksponuojami apie 150 garsiausių litvakų dailininkų – M. Šagalo, Ch. Sutino Ž. Lipšico, M. Kikoino, P. Kremenio ir kitų – kūriniai iš Marko Šagalo komiteto Paryžiuje, Žydų meno ir istorijos muziejaus Paryžiuje bei Lietuvos institucijų. Paroda vyks 2023 m. gegužės 25 d. – rugsėjo 29 d. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.20000.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaKęstučio Kasparavičiaus kūrybos retrospektyva: paroda ir leidinysParoda ir leidinys, pristatantis dailininko iliustratoriaus Kęstučio Kasparavičiaus kūrybą. Siekiama parodyti iki šiol netirtą menininko kūrybinę biografiją ir kūrybos metodus, iliustracijų kolekciją ir jos įvairovę, užtikrinti kūrinių viešinimą ir prieinamumą visuomenei bei talentingo menininko kūrybinio paveldo išsaugojimą. Parodos kuratorė ir leidinio sudarytoja – dr. Jolita Liškevičienė.20000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaNomedos ir Gedimino Urbonų retrospektyvinė kūrybos paroda Nacionalinėje dailės galerijoje ir ją lydinti edukacinių renginių programa2023 m. LNDM Nacionalinėje dailės galerijoje rengiamas pirmas išskirtinės apimties vienų ryškiausių ir aktyviausiai kuriančių Lietuvos menininkų Nomedos ir Gedimino Urbonų kūrybos pristatymas. Parodą kuruos meno istorikas, kritikas ir publicistas Larsas Bang Larsenas (Danija). Paroda sieks supažindinti parodos lankytojus ir edukacinių programų dalyvius su meninėmis priemonėmis aktualizuojama ekologine problematika bei jų svarba visuomenei.35000.00
VšĮ „Hungry eyes“Viešoji įstaiga„Hungry Solos“ parodų ciklas„Hungry Solos“ parodų ciklas „Hungry Eyes“ naujai kuriamoje plačiajai auditorijai atviroje Geležinkelio stoties galerinėje erdvėje pristato įdomiausius šių dienų menininkus, dirbančius iliustracijos, gatvės meno srityje. Parodų ciklą sudarys 10 personalinių parodų, tęsenčių jau birželį pradėtą personalinių parodų tradiciją didesnėje galerijos erdvėje. Parodas lydės atidarymo renginiai, menotyriniai straipsniai bei tinklalaidės su autoriais, taip pat risografinės spaudos leidinys, konceptualiai pristatantis parodos darbus, straipsnius ir interviu.10000.00
Six Chairs BooksViešoji įstaigaGerdos Paliušytės fotografijų knyga „Vaikinai ir mėlynos gėlės“G. Paliušytės fotoknygoje „Vaikinai ir mėlynos gėlės“ (Six Chairs Books, 2023) pristatomi du analoginės fotografijos ciklai. „Vaikinuose“ autorė nuomojamų ar remontuojamų kambarių aplinkoje fiksuoja vyrų kūnus, o „Mėlynose gėlėse“ – makrofotografijos technika įamžina nuspalvintas rožes ir orchidėjas. Jei „Vaikinai”, pabrėžiant jų tekstūrą ir linijas, atrodo kaip organiškos formos, tai dažytos gėlės Paliušytės nuotraukose mena erotiškus, yrančius kūnus. Kūrybinė komanda: G. Paliušytė, E. Narbutaitė, M. Janulevičiūtė, J. Zubaitė–Bundzė.8000.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaUnlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platformaPastebint aktualių ir eksperimentinių, globalias šiuolaikinio meno tendencijas atliepiančių kūrybinių praktikų pristatymo stygių Lietuvoje, ypatingai Kauno mieste, projektu „Unlearning Eastern Europe: kylančių kuratorių platforma“ (liet. „Atsimokant Rytų Europą“) siekiama pristatyti šiuolaikinio meno lauke veikiančių kylančių kuratorių ir meno tyrėjų praktikas ir vystomus projektus, išskirtinį dėmesį sutelkiant socio-politiniams jų aspektams bei skatinant eksperimentuoti ieškant performatyvių ir kūrybiškų pristatymo / pateikimo formų.8000.00
Všį MikroempatijaViešoji įstaigaFirestarterProjekto tikslas – sukurti baigtinę kino trilogijos dalį bendradarbiaujant su skirtingomis institucijomis (Bolonijos meno akademija, MAMbo muziejus, Bolonijos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, „Spongė“ ir „Home Movies“ analoginio kino studijos ir kiti dalyviai). Pristatyti naują meninį filmą „Firestarter“ analoginio kino instaliacijos formatu, personalinėje parodoje MAMbo muziejuje Bolonijoje, Italijoje.15000.00
Aleknaičių bendruomenėAsociacijaBaidyklėKurti galimybę šiuolaikiams skulptūros kūrėjams sukurti viešą permanentinę skulpt. baidyklės tema ir ją pristatyti Aleknaičių k, Pakruojo raj. Tokiu būdų didinti prof. kultūros prieinamumą Lietuvos regionuose, atliepti su užmiesčiu susijusių temų aktualumą prof. kultūros lauke, prisidėti prie Lietuvos šiuolaik. skulpt. raidos. Skulpt. autorė(-ius) bus atrinktas atviro kvietimo būdu. Projektą kuratorė – A. Vaičiulytė, dizaineris – T. Karpavičius, vadovas – V. Vaitiekūnas ir kiti. Sklaida: artnews.lt, Šiaulių reg. laikrašč., LTKM nar. bendruomenė.9000.00
VšĮ „Artišokai“Viešoji įstaigaDano Aleksos ir Žilvino Landzbergo „Ola“„Ola“ – tarpdisciplininis Dano Aleksos ir Žilvino Landzbergo projektas, nagrinėjantis aplinkos savitumo kilmę – paroda tarsi pasivaikščiojimas Žaliakalnio gatvelėmis, kiemais, laiptais. Paroda tarsi ekskursija po Žaliakalnį, ieškant jo savitumo ištakų. Tiek Žaliakalnis, tiek pati galerija yra unikalūs tiek geografine, tiek istorine prasme, ir ne vien miesto, bet ir platesniame kontekste. Paroda veiks Kaune, buvusioje laikinojoje M. K. Čiurlionio dailės galerijoje, 2023 m. Parodą lydės ekskursijos ir susitikimai su menininkais.12000.00
DriftsViešoji įstaigaPersonalinė Agnės Juodvalkytės paroda ir tapybos leidinio pristatymasProjektu siekiama pristatyti pirmąją menininkės Agnės Juodvalkytės personalinę parodą Vilniuje ir pirmąjį jos kūrybą pristatantį leidinį „Tools for the Future“ Lietuvos visuomenei. Parodą lydės edukacinė programa. Siekiant įtraukti kuo platesnę visuomenės dalį, bus ieškoma įvairių kūrybos pristatymo formų, bendradarbiaujama su komunikacijos specialistais, viešinimo platformomis. Taip pat bus siekiama ieškoti tvaraus ir atsakingo parodų organizavimo modelio ir sklaidos užtikrinimo.9000.00
Viešoji įstaiga „Menų vartai“Viešoji įstaigaRoberto Narkaus personalinė paroda „Torso“Galerijos „Vartai“ organizuojamoje parodoje „Torso“ bus pristatomi naujai sukurti menininko Roberto Narkaus kūriniai. Parodoje bus nagrinėjamos idealaus kūno įvaizdžio temos, dominuojantys grožio standartai, jų poveikis individo savimonei, psichologinei sveikatai. Per humoristišką priėjimą bus siekiama priartėti ir kvestionuoti nusistovėjusios estetines normas ir kolektyvinio įvaizdžio formuojamas problemas, skatinamas empatiškas požiūris į savo ir kitų kūną. Parodą lydės „Ikebanos“ dirbtuvės, susitikimai su autoriumi bei ekskursijos.10000.00
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijaViešoji įstaigaDailininkės vaikams: Sigutės Valiuvienės knygų ir periodikos vaikams ir jaunimui iliustracijosDAILININKĖS VAIKAMS – tai projektai, kuriais siekiame išsamiai atskleisti ir supažindinti visuomenę su lietuviškosios iliustracinės grafikos specifika ir raida, aktualizuoti ryškiausius vaikų knygų dizaino pavyzdžius.
Šio projekto tikslas – paruošti ir pristatyti parodą, skirtą Sigutės Valiuvienės atminimui ir gausiam kūrybiniam jos palikimui, kuris neabejotinai priklauso iliustracijų vaikų knygoms aukso fondui. Kartu su edukatoriais kūrybinių dirbtuvių metu atskleisime knygų kūrimo ir iliustravimo subtilybes.
6000.00
7 meno dienosViešoji įstaigaApie dailės ir fotografijos įvykius profesionaliaiProjektas atspindi dailės ir fotografijos meno procesus, kritiškai reflektuoja ir analizuoja Lietuvos (ir ne tik) parodinį gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius, palaiko dialogą su meno lauko dalyviais aktualiomis temomis, prisideda kuriant vizualiųjų menų metraštį autoriniais tekstais ir informacine (anonsų) sklaida. Projektas suteikia galimybę puoselėti profesionalią meno kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.10000.00
DriftsViešoji įstaigaPersonalinė Vytenio Buroko parodaProjekto tikslas – pristatyti personalinę Vytenio Buroko naujausių kūrinių parodą ir įgyvendinti šią parodą lydinčią edukacinę programą (ekskursijos, susitikimai su menininku ir parodos kuratoriumi) „Drifts“ galerijoje. Bendradarbiaujant su komunikacijos specialistais, viešinimo platformomis, įgyvendinti komunikacijos strategiją siekiant sudominti kuo platesnę visuomenės dalį šiuolaikinio meno procesais ir raiškos formomis. Taip pat bus siekiama ieškoti tvaraus ir atsakingo parodų organizavimo modelio ir sklaidos užtikrinimo.7000.00
SchizmaViešoji įstaigaParoda: Jusliškumas ir ribinė laisvė kurtizanių kultūrojeTai menininkių Godos Palekaitės ir Marijos Puipaitės duo paroda galerijoje „Vartai“. Kūrybinis projektas paremtas judviejų vykdomu tyrimu Venecijoje, humanitarinių tyrimų centre Fondazione Giorgio Cini. Sujungdamos savo praktikas, autorės aktualizuoja renesanso kurtizanių kultūros fenomeną kaip protofeminizmo, moters socialinio mobilumo ir kūrybinės emancipacijos apraišką. Pasitelkdamos knygą ir audinį kaip juslinę patirtį talpinančius objektus, jos pristato galimus kontra-naratyvus faktinės istorijos plyšiuose.11000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaMiestas eina per laiką: pirmą ir antrą kartąPagrindinėje Nacionalinės bibliotekos parodų salėje pristatoma retroaktyvi paroda „Miestas eina per laiką: pirmą ir antrą kartą“, kurioje eksponuojami Mindaugo Navako „Vilniaus sąsiuvinio“ ir Arūno Gudaičio „Vilniaus atvirukų“ projektai. Parodoje minėti projektai pirmą kartą pristatomi greta vienas kito ir komentuoja kūrybinės laisvės kismą, kultūrinio ir sociopolitinio lauko transformaciją, Vilnių kaip inspiracijos šaltinį. Ja klausiama – ar Navako ir Gudaičio projektų, taip pat būsimos parodos laiką įmanoma „suderinti“?5000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaAktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama Vilniaus 700 metų jubiliejujViešų paskaitų / diskusijų ciklas, kuriame profesinės veiklos atradimais įtraukiančiai dalijasi Vilniaus kultūros, meno lauką ir paveldą tyrinėjantys, jame aktyviai veikiantys žinomi dailėtyrininkai. Numatyta mišri paskaitų forma – gyvai NDG auditorijoje ir tiesioginė transliacija internete. Projektas skatina visų kultūros lauke dirbančių profesionalų diskusijas / dialogą, atliepia visuomenės poreikį pažinti meną, jo tyrimų specifiką bei aktualijas, vykdo meno sklaidos ir profesionalaus jo pažinimo regionuose misiją.10000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaMEDIARAMOSProjektas MEDIARAMOS – paroda ir gyvų susitikimų platforma, ekspozicijomis, paskaitomis, dirbtuvėmis ir performansais pristatysianti aparatinių medijų meną ir jau ketvirtį amžiaus Lietuvoje trunkančią jo edukaciją. Tyrimo kompleksiškumu, medijų raiškos įvairove ir sklaidos apimtimi unikalus projektas, skirtas medijų meno edukacijos Lietuvoje 25-mečiui, nusidrieks per keletą galerinių erdvių ir atvers jose skirtingas žiūros perspektyvas į meno, medijų ir edukacijos santykį.15000.00
VšĮ „Sodas 2123“Viešoji įstaigaTarptautinis simpoziumas apie ėjimo praktikas šiuolaikiniame meneTurtinti Lietuvos vizualiojo ir tarpdisciplininio meno ir visos kultūros lauką inicijuojant tarptautinį simpoziumą apie ėjimo praktikas šiuolaikiniame mene. Renginyje pritraukiamos mūsų šalyje mažiau girdėtos bei patirtos eksperimentinės, performatyvios meninės praktikos bei teoriniai tyrimąi, kuriuose permąstomas ėjimo veiksmas.21000.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaRytojaus horizontai 2023Projektas RYTOJAUS HORIZONTAI sudaro sąlygas per jaunų, profesionalių menininkų ir kuratorių kūrybą tyrinėti ir išsaugoti Lietuvos dailės tapatybę, formuoti naujas jos kryptis, užtikrinti jos tęstinumą, ir ypač, atsinaujinimą. Projektas pasiūlys turtingą programą, susidarančią iš devynių jauno, aktualaus meno parodų, kuriose bus pristatyti daugiau kaip 30 talentingų ir perspektyvių kūrėjų iš Lietuvos bei kitų šalių.18000.00
Vaizdų archyvasViešoji įstaigaPokaris, 1946Galerija „Akademija“ Vilniuje pristato Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato K. Grigaliūno interaktyvią instaliacją istorinės atminties tema „Pokaris, 1946“. Tai tęstinio projekto „Pokaris, 1944–1953“ paroda, kurios atidarymo metu įvyks knygos „Pokaris, 1946“ pristatymas ir diskusija „Pilietiškumas šių dienų agresijos akivaizdoje“, kurioje dalyvaus prof. N. Arlauskaitė, istorikai dr. A. Bubnys ir dr. T. Vaiseta.6000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaIn natura veritasVilniaus paveikslų galerijoje vykdomas projektas „In natura veritas“ (dalys „Florentem“ ir „Kunstkamera“) atskleidžia gamtinių motyvų kūrybiniuose procesuose svarbą, parodo, kad iš pažiūros dekoratyvus elementas iš tiesų perteikia svarbias epochos idėjas, atspindi žmogaus santykio su gamta, savimi, kitais sociumo nariais kaitą. Parodų ir jas lydinčių renginių dėka senoji dailė čia „prakalbinama“ laikui nepavaldžiomis temomis (laikinumas, įtaka aplinkai, lyčių vaidmenys), o žiūrovas skatinamas į meną žvelgti kontekstualiai, problemiškai.18000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Chameleono spalvos 2.0“Pagrindinėje Nacionalinės bibliotekos parodų salėje pristatomas „ELTOS“ (taip pat „TASS“) archyvas bei avangardinio meno kūriniai. Paroda apima 1986/87 – 1994 metų laikotarpį, o joje derinant sovietmečio pabaigos vizualų (fotografinį) oficiozą su (tarpdisciplininio) meno paribiais, siekiant atverti anos epochos prasminius (sociokultūrinius ir iš dalies ideologinius) pjūvius.6500.00
AV17Viešoji įstaigaPetro Mazūro personalinė parodaProjektas pristato vieno žymiausių Lietuvos skulptorių Petro Mazūro naujausių darbų personalinę parodą galerijoje AV17 bei ją lydinčius edukacinius renginius (susitikimą su autoriumi bei galerijos rengiamas ekskursijas). Projektu siekiama pristatyti naujausius didelę įtaką skulptūros meno laukui padariusio autoriaus darbus, stiprinti profesionaliosios šiuolaikinės skulptūros pristatymą Lietuvoje bei edukuoti plačiąją visuomenę.7300.00
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinio meno centro (ŠMC) skaityklos renginių programa 2023 m.2023 m. įprastų Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) skaityklos veiklų programą papildo du ambicingi projektai: Tarptautinis rašymo apie šiuolaikinį meną paskaitų ir dirbtuvių ciklas (4–5 renginiai) bei Šiuolaikinio meno centro ir pagrindinių projekto partnerių – Nacionalinės dailės galerijos (NDG) ir Artnews.lt – įsteigti pirmieji Vizualaus meno kritikos tekstų apdovanojimai. Renginiai nukreipti į rašymo kompetencijų meno lauke kėlimą ir meno kritikos praktikos viešinimą visuomenei.21000.00
Krantų redakcijaAsociacijaKnygos „Romualdas Kvintas (1953–2018). Atminimo knyga“ leidybaIšleisti atminimo knygą, skirtą skulptoriui Romualdui Kvintui (1953–2018), memorialinių ir dekoratyvinių skulptūrų autoriui, savo kūriniais įamžinusiam daugelį Lietuvos asmenybių bei reikšmingų istorinių faktų, ir ją pristatyti visuomenei.4100.00
Trakų Vokės dvaro sodybaViešoji įstaigaParoda „Trys spalvos“Parodoje pristatomi trijų autorių – Sigitas Ūlos Gečaitės, Agnė Jonkutės ir Gintauto Trimako – darbai. Trys autoriai – trys spalvos. Parodos autoriai kūrybiniame lauke yra draugai, kalbantys apie spalvas. Taip gimė ir šios parodos idėja, dedikuota spalvai. Spalva ir jos srautas yra kaip saviidentifikacija. Spalvos kaip ir žmonės viena su kita kalbasi. Tas kalbėjimo tonas ir yra vidinis kamertonas ir, matyt, yra tas skambesys, kuris apjungia tris kūrėjus. Ar dera šių trijų žmonių spalviniai kodai?6000.00
Alytaus dailės mokyklaBiudžetinė įstaigaKnygos SĄVOKŲ KAPITALIZMAS LIETUVIŲ MENO SISTEMOJE 1988–2021 m. leidyba ir pristatymasKęstučio Šapokos ir Redo Diržio knyga apie dailės aplinkos terminų vartojimo ypatumus per tris kapitalizmo dešimtmečius: atsiradimo aplinkybės, kilimas, devalvavimas, keitimas kitais terminais, jų sąsajos su konkrečiomis interesų grupėmis bei plačiąja geopolitine ir sociokultūrine aplinka. Ji tęsia leidybinę AQUANSU Press (Alytaus kvantinės ir negatyviosios semiotikos universiteto) seriją ir toliau gvildena nesisteminės kritikos, agnosticizmo, negatyviosios ir kvantinės semiotikos klausimus. Pristatymai numatomi Vilniuje ir Alytuje.4200.00
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaSAMUELIS BAKAS: KARO TRAUMOS IR IŠGIJIMASVilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje eksponuojamoje litvakų dailininko Samuelio Bako 90-mečiui skirtoje parodoje „Samuelis Bakas: karo traumos ir išgijimas“ pristatomi nauji dailininko muziejui ir Lietuvai dovanoti kūriniai, atliepiantys dėmesį nūdienos – vėl karų krečiamos Europos – realijas. Dar vaikystėje Vilniaus gete Holokaustą išgyvenęs menininkas, profesionalios kūrybos simbolių dėka suteikia įrankį išgyti po gyvenimą nusiaubusios katastrofos, vizualiojo meno pagalba mokytis iš nepatogių istorijos temų.20000.00
Artnews.ltViešoji įstaiga„Artnews.lt“ meno žurnalas interneteArtnews.lt meno žurnalo internete turinio kūrimas ir plėtotė naujomis kryptimis, sklaidos priemonių vystymas ir infrastruktūros atnaujinimas. Siekiama aktualizuti šiuolaikinės dailės diskursą, ugdyti visuomenės kritinį mąstymą, savireflektyvumą ir kūrybiškumą, skatinti domėjimąsi šalies kultūriniais procesais ir augti kaip kultūrinei visuomenei.28000.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaMeno knygos bendrijaParoda ir leidinys, pristatantis į Lietuvos kūrėjų meninės leidybos praktikas. Siekiama parodyti iki šiol netirtą menininkų knygų ir savilaidos projektų praktiką kaip integralią Lietuvos šiuolaikinio meno istorijos dalį, užtikrinti kūrinių viešinimą ir prieinamumą visuomenei. Parodos kuratorė ir leidinio sudarytoja – Justina Zubaitė–Bundzė.12000.00
Artnews.ltViešoji įstaigaŽurnalas internete „Echo Gone Wrong“ – 2023Projektas tęsia internetinio žurnalo „Echo Gone Wrong“ veiklas, papildant jas analitiniais tekstais nagrinėjančiais Baltijos šiuolaikinio meno lauko reiškinius. „Echo Gone Wrong“ yra vienintelis Lietuvos ir Baltijos šalių šiuolaikinio meno sklaidos kanalas publikuojamas anglų kalba, kuriame skelbiamos parodų recenzijos, apžvalginiai tekstai, foto/video reportažai iš parodų, renginių anonsai. Žurnalas itin svarbus skleidžiant žinią apie Lietuvos meną tarptautinei bendruomenei, jis aktualus ir tuo jog vykdo archyvavimo funkciją,veikia kaip įrank25000.00
VšĮ „Šv. Jono gatvės galerija“Viešoji įstaiga„Videokapsulė“ – nuolat veikianti erdvė judančio vaizdų meno ekspozicijai ir Luko Brašiškio kuruota programaŠio projekto tikslas – naujoje Lietuvos dailininkų sąjungos šiuolaikinio meno ir kultūros erdvėje „Medūza“ įrengti „Videokapsulę“ – nuolat veikiančią erdvę, skirtą video meno ir eksperimentinio kino darbams eksponuoti ir joje visuomenei pristatyti tęstinę, metų trukmės, kino tyrinėtojo ir kuratoriaus Luko Brašiškio sudarytą judančių vaizdų meno kūrinių programą.18000.00
Galerija „Meno niša“Viešoji įstaiga1-oji Vilniaus performanso meno bienalė1-oji Vilniaus performanso meno bienalė yra pirmasis ir vienintelis performanso meno festivalis sostinėje, kuris vyks 2023 metais viešosiose ir pusiau viešosiose erdvėse. Bienalė vilniečiams ir miesto svečiams pristatys pripažintų ir savo karjerą pradedančių Lietuvos ir kitų pasaulio šalių menininkų performansus. Renginį sudaro kuruota programa, sudaryta kuratorės, bienalės meno vadovės Neringos Bumblienės, ir konkursinė programa, tarptautinės komisijos atrinkta iš atviro kvietimo būdu bienalei atsiųstų paraiškų.30000.00
VšĮ „Šv. Jono gatvės galerija“Viešoji įstaigaXII Lietuvos Medalių TrienalėTęstinis projektas, anksčiau vadintas Respublikine medalių trienale, atsinaujina. Pirmiausia, pakeisdamas pavadinimą į „Lietuvos medalių trienalę“, taip pat praplėsdamas veiklų bei projekto partnerių ratą. 700-ojo Vilniaus jubiliejaus proga, XI Lietuvos medalių trienalėje bus pristatomi šiuolaikiniai šios srities meno kūrėjai, o jų pasakojimai specialiose ekskursijose persipins su Vilniaus miesto istorija.10200.00
VšĮ „Šv. Jono gatvės galerija“Viešoji įstaigaAndriaus Arutiunian personalinė paroda LDS šiuolaikinio meno ir kultūros erdvėje „Medūza“Šio projekto tikslas – sukurti, įgyvendinti ir Lietuvos bei užsienio auditorijoms pristatyti pirmąją armėnų kilmės lietuvių menininko Andriaus Arutiunian (g. 1991) personalinę parodą Lietuvoje. Nepaisant sąlyginai jauno amžiaus, menininkas jau spėjo palikti ryškų pėdsaką tarptautiniame meno lauke. Parodos pagrindą sudarys trys kūriniai, kurių kiekvienas bus skirtas tirti skirtingoms įtampoms tarp „Vakarų“ ir „Rytų“ visuomenių ir kultūrų.12500.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Virtuali rezistencija“ ir lydintys renginiaiParoda, skirta pristatyti įtraukius šiuolaikinio meno projektus, apmąstančius kibernetinio karo, skaitmeninio aktyvizmo, solidarumo tinklų posovietinėje erdvėje pobūdį ir reikšmę. Parodoje dalyvaus Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Kazachstano, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės menininkai, savo kūryboje naudojantys video ir naujasias medijas. Paroda rengiama bendradarbiaujant su baltarusių kuratoriais Antonina Stebur (2021–2022 Kyjivas, šiuo metu Berlynas) ir Aleksei Borisionok (Viena). Parodą lydės viešųjų renginių programa.25000.00
Krantų redakcijaAsociacija„Kultūrų ir kartų dialogai“. Straipsnių apie vizualiuosius menus ciklas meno kultūros žurnale „Krantai“Projekto tikslas – fiksuoti ir tyrinėti Lietuvos dailės gyvenimą, jo paveldą bei šiuolaikinius pavidalus, kurti grįžtamąjį ryšį, padedantį menininkams suvokti savo kūrybos vietą visuomeniniame gyvenime. Projekto metu planuojama išleisti 4 žurnalo numerius, kurio autoriai – profesionalūs dailėtyrininkai, besigilinantys į dailės gyvenimo problemas. Projektas įgyvendinamas Vilniuje, bet jo dalyviai gyvena įvairiose Lietuvos vietose. Projekto rezultatai skelbiami ir www.kranturedakcija.lt8400.00
Arkos dailės galerijaViešoji įstaigaBaltijos šalių šiuolaikinio meno paroda „Emociniai vietovaizdžiai“Šeldos Puķīte (LV/EE) kuruojama Baltijos šalių menininkų paroda „Emociniai vietovaizdžiai“, kurioje nagrinėjami su aplinka ir dabartine žmogaus būkle susiję klausimai. Projekto paroda išsiskleis visose galerijos „Arka“ parodų erdvėse. Parodoje dalyvauja keliolika talentingų, tarptautinį pripažinimą pelniusių menininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kurie pristatys tiek ankstesnius, temą atliepiančius meninius tyrimus, tiek specialiai šiai parodai sukurtus naujus kūrinius.20000.00
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos