PagrindinisProjektų finansavimasFinansuoti projektai

Finansuoti projektai

Pasirinkite filtrą

II finansavimo konkurso etapas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybaBiudžetinė įstaigaVirtualus eksponato pristatymas Renavo dvaro rūmuoseProjekto įgyvendinimo metu, bendradarbiaudami su kūrybinių industrijų atstovais, supažindinsime visuomenę su XIX a. dvarų kultūra, virtualiai pristatant Renavo dvaro barono Antano Rionė dienoraščio rankraštį, saugomą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje. Jame yra aprašomi barono įspūdžiai iš gyvenimo žiemos sezono metu Vilniuje. Tai pakankamai informatyvus ir įdomus dokumentas, atskleidžiantis dvarininkų gyvenimo būdą bei to meto aktualijas.7950.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaInteraktyvus Tauragės Sąjūdžio istorijos pasakojimasProjektu siekiama interaktyvinti Sąjūdžio istorijos ekspoziciją, sukuriant įtraukius multimedijos elementus tradicinėje istorinėje ekspozicijoje, kurie leistų muziejaus lankytojams plačiau sužinoti apie Tauragės Sąjūdžio asmenybes ir istoriją. Įgyvendintas projektas turės išliekamąją vertę, nes dokumetuos gyvąją istorinę atmintį ir prisiminimus bei kartu sukurs patyrimines lankytojų patirtis: ką žmogui reiškia laisvė ir kaip galima susivienyti vardan bendro tikslo.9000.00
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSvečiuose pas Fridrichą BajoraitįDiegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais sukurta inovatyvi paslauga – interaktyvus galvosūkių kambarys. Dalyviai kviečiami į svečius pas 3D hologramoje atgijusį Mažosios Lietuvos kultūros bei visuomenės veikėją F. Bajoraitį ir spręsdami interaktyvias užduotis supažindinami su juo. Šia paslauga, kaip edukacine priemone, kviečiamos naudotis mokyklų bendruomenės ir visi, norintys artimiau pažinti F. Bajoraitį. Projekto veiklos vyks Šilutėje, viešinamos spaudoje.6600.00
VšĮ „Sugiharos fondas“ „Diplomatai už gyvybę“Viešoji įstaigaSugiharos namų virtualaus muziejaus sukūrimas ir pritaikymas tarptautinei auditorijaiVirtualus Sugiharos namų muziejus sieks sudominti plačiąją tarptautinę auditoriją per šiuolaikiškai ir įtraukiai pateiktą II Pasaulinio karo pradžios istorinių įvykių Kaune bei pasaulyje pristatymą, ypač aktualų šių dienų karo ir pabėgėlių krizės kontekste. Šis projektas didins Lietuvos žinomumą Japonijoje bei kitose pasaulio šalyse, taip pat edukuos visuomenę apie tolerancijos ir empatijos vertybių svarbą pasaulinės karo ir pabėgėlių krizės kontekste. 13000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaPalangos gintaro muziejaus archeologinės ekspozicijos atnaujinimas interaktyviais elementaisPanaudojant šiuolaikinės multimedijos ir kūrybiško dizaino sprendimus Palangos gintaro muziejaus archeologinėje ekspozicijoje kuriama interaktyvi audio-vizualinė instaliacija (autoriai: A. Našlėnas, G. Kaščionienė, E. Jonaitis), kuri padeda įtraukti ir sudominti įvairaus amžiaus bei specifinių poreikių auditoriją, lavina lankytojų kūrybingumą ir vaizduotę. Inovatyvių priemonių vertimas ir įgarsinimas anglų kalba prisideda prie tarptautinio kultūrinio turizmo plėtojimo.11000.00
Kupiškio etnografijos muziejusBiudžetinė įstaigaKupiškėnų vestuvininkai ir vestuvių simbolika virtualiaiProjekto tikslas - įrengti interaktyvią sieną su sensoriniais jutikliais, kurioje bus pateikti vizualūs sprendimai su technologijomis bei garsiniais įrašais, pristatančiais kupiškėnų vestuvių tradicijas.
Projekto įgyvendinimo vieta - Kupiškio etnografijos muziejaus edukacijų klasė.
16000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaJutiminė istorija: atgimstantys muziejaus eksponataiProjekto tikslas – pasitelkiant inovatyvias šiuolaikines technologijas (3D skenavimas, realybės modeliavimas ir adityvi gamyba) pagaminti inovatyvius taktilinius eksponatų modelius, kurie atskleistų eksponatų formą ir garso įrašo pagalba papasakotų eksponatų istoriją, taip užtikrinant muziejaus ekspozicijos pritaikymą silpnaregiams ir regos negalią turintiems žmonėms.

Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių sąjunga bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybiškumo ir inovacijų centru „LinkMenų fabrikas“.
23000.00
Šilutės Hugo Šojaus muziejusBiudžetinė įstaigaEdukacinis Macikų karo belaisvių stovyklos virtualios realybės turasPasitelkiant inovatyvius sprendimus, virtualioje realybėje atkurta Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla, veikusi 1941-1944 m. Projektu buvo siekiama edukacinio VR turo vartotojus supažindinti su unikalia, išskirtinės svarbos vieta Lietuvoje ir jos istorija.
Įgyvendinti projektą padėjo KU BRIAI mokslo darbuotojų, muziejininkų, scenaristų, animatorių ir IT specialistų bei kt. projekto įgyvendinimui
reikalingų specialistų komanda.
10000.00
Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKastuko namų istorijos: interaktyvus audiogidas ir užduočių knygaProjekto metu rašytoja Aistė Mišinytė bei dailininkė Dalia Bieliūnaitė pritaikys M. K. Čiurlionio sesers Jadvygos Čiurlionytės pasakojimus apie jų šeimos gyvenimą Druskininkuose interaktyviam audiogidui ir užduočių knygai. Šios priemonės palengvins šeimų su mažais vaikais ir žmonių su intelekto negalia bei juos lydinčių asmenų
apsilankymą M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje. Jos supažindins lankytojus su M. K. Čiurlionio asmenybe bei muziejaus ekspozicija šiuolaikiška ir patrauklia forma.
15000.00
Lietuvos liaudies buities muziejusBiudžetinė įstaigaPasivaikščiojimai po pelkininkų gyvenimą„Pasivaikščiojimai po pelkininkų gyvenimą“ – pirmoji inovatyvi tokio tipo ekspozicija Lietuvos liaudies buities muziejuje. Ja siekiama supažindinti muziejaus lankytojus su Mažosios Lietuvos politine istorija, gyvenimu pelkėse, vienos pelkininkų šeimos istorija, ir krašto religija. Projekte dalyvauja kūrybinių industrijų atstovai ir Klaipėdos krašto muziejai. Ši ekspozicija – nuolatinė ir svarbi muziejaus dalis, kur bus įtrauktos edukacijos ir ekskursijos, o sklaida bus užtikrinama per LLBM ir bendradarbiaujančių institucijų kanalus bei spaudą.25000.00
Kauno IX forto muziejusBiudžetinė įstaigaEkspozicijos „Pabėgimas iš IX forto" įrengimasTikslas – tarpdisciplininėmis poveikio priemonėmis paremtos modernios ekspozicijos įrengimas.  Rezultatas – sukurta patyriminė ekspozicija, kuri gali būti pažinta per tris sluoksnius: 1) degintos medienos meninę instaliaciją; 2) struktūruotą pabėgimo istorijos pasakojimą per paveikius piešinius; 3) autentiškus eksponatus ir informatyvią ikonografinę medžiagą.  Sklaida – informacija bus teikiama apie įgyvendintą projektą per socialinės medijos priemones, lauko reklamą, video klipų sklaidą visuomeninio transliuotojo eteryje.22000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaPasivaikščiojimai Šliūpo Palangoje (darbinis pavadinimas)Interaktyvi ekskursija ir žaidimas, nukeliantys į tarpukario Palangą ir pirmojo jos burmistro namus, dėmesį sutelkiantys į to meto lankytinus objektus, pirmųjų atostogautojų poilsio kultūros tradicijas, svarbius laikmečio įvykius ir aktualijas. Šios istorijos perteiktos naudojant mobilią aplikaciją, kurios turinys papildytas skaitmeninta archyvine tekstine, audio, video medžiaga, miesto garsovaizdžio elementais ir vietos bendruomenės istorijomis, o dalyviai įsitraukia atlikdami su šiais pasakojimais ir objektais susijusias užduotis.5500.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaTeksto supratimas – raktas į kultūros prieinamumą individualių reikmių turintiems vartotojamsProjekto tikslas – lengvai suprantama lietuvių kalba parengti ir iliustruoti Šlepiko romaną „Mano vardas Marytė“ (Rašytojų sąjungos leidykla, 2012) ir organizuoti jo sklaidą bei viešinimą.
Lengvai suprantama kalba – tai aiški, nuosekli ir konkreti kalba. Tai – iš dažniausiai naudojamų žodžių sudaryti trumpi sakiniai.
Šiuo metodu parengti literatūros produktai reikalingi žmonėms, kuriems originalus kūrinys neprieinamas dėl intelekto negalios, demencijos ar kitų priežasčių (pvz., kalbinės, kultūrinės ar socialinės atskirties).
18600.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDaiktų biblioteka vaikamsProjekto tikslas – Šiaulių, Telšių ir Pakruojo viešosiose bibliotekose įdiegti daiktų bibliotekos paslaugą, skirtą vaikams ir jų šeimoms, taip mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį ir suteikiant galimybę skatinti vaikų raidą, pažinimą, visavertiškai ugdyti jų kūrybines, menines, kritinio mąstymo ir kitas esmines kompetencijas. Kiekvieną daiktą lydės neilga (5–7 min), aiški edukacinė vaizdo pamoka (4 priedas), kurioje edukatoriai demonstruos įvairius galimus užsiėmimus, skirtus vaiko užimtumui ir lavėjimui naudojantis konkrečiu daiktu.9500.00

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaLeidinio „Lygtis su nežinomaisiais. Lietuvos dailininkai Vokietijoje nuo 1945 iki dabar“ parengimas ir spaudaProjekto tikslas – parengti, atspausdinti, pristatyti ir paviešinti leidinį „Lygtis su nežinomaisiais. Lietuvos dailininkai Vokietijoje nuo 1945 iki dabar“, pagrįstą 2022-2023 m. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje vykusia paroda, tokiu būdu įrašant atliktą išeivijos kultūros tyrimą ilgaamžiškesniu formatu, kuris pasitarnaus sklaidai profesionalų tarpe ir plačiojoje visuomenėje. Leidinio sudarytojos – parodos kuratorės prof. dr. Rasa Žukienė ir prof. dr. Dalia Kuizinienė, projekto vadovė Birutė Pankūnaitė-Kiškienė, koordinatorė Ilona Mažeikienė.10000.00
Lietuvos meno pažinimo centras TartleViešoji įstaigaParoda „Vilniaus laikas“, jos perkėlimas į skaitmeninę ir viešąsias erdvesLietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ paroda „Vilniaus laikas“ kviečia pajusti Vilnių per skirtingas laiko formas. Projekto tikslas pristatyti visuomenei kolekcijoje esantį gausų vilnistikos kūrinių spektrą, jungtis prie kitų sostinės jubiliejų mininčių renginių ir atskleisti netikėtus Vilniaus istorijos fragmentus, kurie ekspozicijoje išreiškiami ne tik per dailės kūrinius, bet ir kitus miesto savitumą liudijančius šaltinius. Paroda siekiama pasakoti alternatyvią, nechronologišką Vilniaus istoriją. Kuratorės – I. Burbaitė ir E. Vanagaitė.10000.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaiga„Broliai Gataveckai: nuo kūrybos (auto)biografiškumo iki socialinio poveikio“Projekto tikslas yra pristatyti šiuolaikinio profesionaliojo vizualaus meno atstovų, Algirdo ir Remigijaus Gataveckų, kūrybą, apimančią (auto)biografines pačių autorių bei jų vaizduojamų asmenybių patirtis bei kūrybos perėjimą į platesnį socialinį paveikumą. Paroda bus eksponuojama Audiovizualiųjų menų centre, restauruotoje Alytaus sinagogoje. Parodos atidaryme dalyvaus ir seminarą organizuos kūrinių autoriai. Informacija apie projekto veiklas bus viešinama regioninėje žiniasklaidoje, o projekto veiklos bus prieinamos visoms visuomenės grupėms.6000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaB. H. Tiškevičiaus fotografijų paroda Karališkųjų Lazienkų muziejuje Lenkijoje2023 m. pabaigoje Karališkųjų Lazienkų muziejuje Varšuvoje (Lenkija) rengiama Lietuvos fotografijos meno pirmeivio Benedikto Henriko Tiškevičiaus kūrybos paroda iš Lietuvos ir užsienio atminties institucijų bei privačių kolekcijų. XIX a. pab. tarptautinio kūrybinės fotografijos elito atstovo, pakylėjusio savo laikmečio Lietuvos fotografiją iki progresyvių europinių meno tradicijų kūryba tarptautiniu lygmeniu pristatoma pirmą kartą.15000.00
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Žalia“Tarpdisciplininė paroda „Žalia“ atskleidžia žalios spalvos reikšmę ir vietą XX ir XXI a. Lietuvos kultūroje, suaktualina primirštus liaudies meno meistrų ir nacionalinės dailės klasikų kūrinius, susieja juos su šiuolaikiniu menu. Parodoje – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, MO muziejaus rinkinių vertybės ir šiuolaikinių menininkų kūriniai, papildyti „mokslo koridoriaus“ objektais, kuriuose biologai, geologai, genetikai pristatys žalios spalvos spektro ypatumus.21000.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaNeeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėjeProjektu siekiama populiarinti lietuviškuosius ekslibrisus kaip kultūrinę ir meninę vertybę. Tikslui įgyvendinti ŠAVB ekslibrisų erdvėje bus surengtos penkių Lietuvos profesionalių dailininkų: Henrietos Vepštas, Rimto Kazio Tarabildos, Birutės Matijošaitytės, Evos Labutytės ir Gražinos Didelytės ekslibrisų parodos. Parodas lydės edukacijos, kurių metu bus siekiama padėti suprasti dalyviams simboliais išreikštus ekslibrisus ir patiems juos kurti. Ekslibriso parodų autoriai bus pristatyti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu.3000.00
Mažosios Lietuvos istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaKlaipėdos skulptūrų parkas: akmenimis srūvantis laikasĮvietintas spektaklis „Klaipėdos skulptūrų parkas: akmenimis srūvantis laikas“ – tai pasivaikščiojimas po Skulptūrų parką, per ausines klausantis pasakojimo ir stebint šokančias figūras.
Atsispiriant nuo dokumentalumo, spektaklyje konstruojama sintetinė garso, šokio ir vietos patirtis.
Spektaklio dalyviai kviečiami atrasti savo vietą tarp skulptūrų, paminklų, augalų, architektūrinių fragmentų, skirtingų parko atmosferų ir pažvelgti į Skulptūrų parko erdvę kaip į daugiasluoksnę klaipėdiečių bendruomenės patirtį sukaupusią vietą.
11000.00
Lietuvos ypatingasis archyvasBiudžetinė įstaigaLietuvių ir ukrainiečių partizanai: 1944–1954 m.Sukurti ir Lietuvos bei Ukrainos visuomenėms pristatyti stacionarią ir virtualią parodas, kuriose būtų eksponuojami 1944–1954 m. lietuvių ir ukrainiečių partizanų dokumentai, nuotraukas ir kitos kultūros vertybės, turinčios išskirtinę svarbą abiejų šalių kovų su sovietų okupantais už Laisvę ir Nepriklausomybę istorijai ir ypatingai aktualios karo su Rusija akivaizdoje.5000.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Geltona moteris“Tai pirmas išsamus ir įvairiabriaunis garsiojo Samuolio paveikslo analizės pristatymas ir įtakos atskleidimas XX a. antros pusės – XXI a. pradžios dailėje. Parodą lydės plati renginių programa su paskaitomis, specializuotomis ekskursijomis ir edukacinėmis programomis.20000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Spąstai su centriniu šildymu. Gyvenimas Lietuvoje 1964–1993 metais“2023 m. liepos mėn. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje, Buvusioje areštinėje, bus atidaryta paroda „Spąstai su centriniu šildymu“, rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu. Paroda pakvies į kelionę laiku ir atskleis Lietuvos sovietmečio istoriją per kasdienybės prizmę, suteikiančią galimybę patirti bei apmąstyti istoriją nauju būdu, susitelkiant į žmones tiesiogiai veikusį, jų patirtims artimiausią sovietinės
tikrovės lygmenį. Kuratoriai: doc. dr. D. Satkauskytė, dr. V. Klumbys, E. Parulskis, doc. dr. Ar Švedas.
16000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaPaversti stenkis realiu! Tik lyginant su kuo?Parodos tikslas – apžvelgti Lietuvos meno prasminius ir formalius sluoksnius, savybes ir įvairovę, pasirenkant esminius skirtingais laikotarpiais sukurtus meno kūrinius, kurie paskutinius tris dešimtmečius formavo Lietuvos šiuolaikinio meno sceną. Tačiau tai ne retrospektyva ir ne panorama, tai pjūvis paradokso aspektu. Šiuolaikinis Lietuvos menas paradokso aspektu pristatomas skulptūros, video, instaliacijų bei performansų dokumentacija, tapyba ir site specific kūriniais.18000.00

Atminties institucijos: Lietuvai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Vytauto Didžiojo karo muziejusBiudžetinė įstaiga1919–1940 m. Lietuvos kariuomenės ir sukarintų organizacijų ženklų įsigijimasDėl projekto Vytauto Didžiojo karo muziejus praturtino savo numizmatikos rinkinį ypač retomis Lietuvos kariuomenės istoriją atspindinčiomis muziejinėmis vertybėmis, kurios lankytojams bus pristatomos ne tik parodose, ekspozicijose, ekskursijų metu, bet ir suskaitmenintos bus publikuojamos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS, muziejaus internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose. Tokiu būdu šios unikalios muziejinės vertybės taps lengviau prieinamos platesnei visuomenės daliai.11000.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejinių vertybių įsigijimasĮvykdžius projektą apie įsigytas muziejines vertybes informuosime muziejaus svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Įgytos muziejinės vertybės bus integruotos į muziejaus ekspozicijas ir rengiamas parodas.35000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimas LNDM rinkiniams papildytiIš Kultūros tarybos lėšų įsigyti kūriniai bus eksponuojami Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ekspozicijose ir parodose, pristatomi muziejaus internetinėje svetainėje, muziejaus metraštyje, įvairiose edukacinėse programose.23000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvos ir Šiaulių krašto istorijai reikšmingų kultūros vertybių įsigijimasŠiaulių „Aušros“ muziejus įsigijo unikalius ir retus leidinius vokiečių kalba, spausdintus 1680–1830 m. Vokietijoje ir Prūsijoje. Knygose minima Lietuvos ir Žemaitijos istorija, Lenkijos ir Lietuvos valstybės, politinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. Istorinės vertybės bus eksponuojamos naujoje Šiaulių istorijos muziejaus ekspozicijoje.3800.00
Kauno IX forto muziejusBiudžetinė įstaigaUnikalios Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų ikonografinės medžiagos įsigijimasTikslas – papildyti muziejaus rinkinius autentiškais, didelę istorinę vertę turinčiais eksponatais.  Rezultatas – įsigytos vertybės bus panaudotos atnaujinant / papildant muziejaus ekspozicijose esančią ikonografinę medžiagą, naudojamos muziejaus istorines temas reprezentuojančiuose ir rinkinius populiarinančiuose visuomenėje leidiniuose bei informaciniuose pranešimuose.3200.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejinių vertybių įsigijimasĮgyvendindamas LKT lėšomis finansuojamą projektą, Lietuvos nacionalinis muziejus įsigijo išskirtinės reikšmės, unikalias ir ypač retas lituanistines muziejines vertybes. Šiuo projektu siekiama išsaugoti svarbų Lietuvos istorijai ir kultūrai paveldą, kryptingai ir sistemingai formuojant muziejaus rinkinius. Siekiant įtraukti į kultūrinę visuomenės apyvartą, šios naujai įsigytos muziejinės vertybės artimiausiu metu bus pristatytos muziejaus ekspozicijose ir laikinose parodose.20000.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaMarinistinės tematikos kultūros vertybių įsigijimasLietuvos jūrų muziejaus rinkinius turtinantis projektas, kurio metu įsigyjamos muziejinės vertybės, išsiskiriančios lituanistine, istorine, memorialine verte, reprezentuojančios 1901–1945 m. laikotarpio lietuvišką ir vokišką Klaipėdos krašto marinistikos istoriją. Suskaitmenintos ir plačiai viešinamos muziejinės vertybės suteikia daugiau galimybių jų pažinimui, tyrinėjimui, pritaikymui edukacinėje veikloje.5600.00
Lietuvos liaudies buities muziejusBiudžetinė įstaigaPaveikslų rinkinio „Kataloginiai, kolekciniai Elenos Kniūkštaitės tapybos darbai“ tęstinis įsigijimasProjekto tikslas – tęsti E. Kniūkštaitės, vienos savičiausių Lietuvos tapytojų, savo gyvenimu ir kūryba itin artimai susijusios su LLBM, kolekcinių darbų su muziejaus vaizdais įsigijimą, devyniais vertingais kūriniais papildant iki šiol jau įgytų darbų rinkinį. Šių kūrinių įsigijimas leistų užbaigti formuoti nuolatinę, kokybišką, praturtintą edukacijomis ir originaliais suvenyrais E. Kniūkštaitės darbų ekspoziciją.18000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaLietuvai svarbių kultūros vertybių įsigijimasDėl Lietuvos kultūros tarybos finansavimo LNMMB plačiajai visuomenei pristato įsigytus keturis Lietuvos kultūrai reikšmingus spausdintus dokumentus: garsiausioje Europos spaustuvėje „Officina Plantiniana“ 1558 m. leistas Olauso Magnuso veikalas, kuriame aprašyti lietuvių papročiai ir buitis, du Vilniuje gimusios Alix Janzé XIX a. romanai prancūzų kalba su pačios autorės dedikaciniais įrašais ir didelė XVIII a. pradžios graviūra, vaizduojanti Prūsijos karaliaus Frydricho I karūnavimą Karaliaučiaus pilies koplyčioje.6400.00

Atminties institucijos: Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų įsigijimo projektai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinių Lietuvos fotografų darbų įsigijimasĮgyvendindamas LKT lėšomis finansuojamą projektą, Lietuvos nacionalinis muziejus įsigijo reikšmingus ir unikalius šiuolaikinių fotomenininkų kūrinius. Šiuo projektu siekiama išsaugoti svarbų Lietuvos kultūrai paveldą, kryptingai ir sistemingai formuojant muziejaus rinkinius. Siekiant įtraukti į kultūrinę visuomenės apyvartą, šios naujai įsigytos muziejinės vertybės artimiausiu metu bus pristatytos muziejaus ekspozicijose ir parodose.40000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaDailininkės-scenografės Aleksandros Jacovskytės scenografijos darbų įsigijimasĮsigyti ir išsaugoti meno kūrinius, suteikti galimybę kultūros tyrinėtojams susipažinti su kuo išsamesniais Lietuvos teatro ir kino dailės raidos dinamiką atspindinčiais rinkiniais. Informuoti visuomenę apie įsigytas vertybes, pristatyti įsigytus kūrinius LTMKM parodinėse ir virtualiose erdvėse, kitose žiniasklaidos priemonėse, bei įsigytus eksponatus suskaitmeninti ir padaryti prieinamus LIMI sistemoje.
5700.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ir dizaino darbų, sukurtų po 1990 m., įsigijimas LNDM rinkiniams papildytiIš Kultūros tarybos lėšų įsigyti kūriniai bus eksponuojami Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ekspozicijose ir parodose, pristatomi muziejaus internetinėje svetainėje, muziejaus metraštyje, įvairiose edukacinėse programose.85000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaŠiaulių „Aušros“ muziejaus šiuolaikinių profesionalių menininkų kūrinių kolekcijos papildymasŠiaulių „Aušros“ muziejus – viena iš pagrindinių kultūros institucijų Šiaurės Lietuvoje, kaupianti, sauganti, tirianti, restauruojanti ir populiarinanti Šiaurės ir Vidurio Lietuvos regiono muziejines vertybes. „Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus rinkiniuose formuojamos įvairios kolekcijos, taip pat ir modernių profesionalių menininkų kūrinių. Šio projekto tikslas – įsigyti aliejinės tapybos Dalios Kasčiūnaitės, A. Petrašiūnaitės, V. Antanavčiaus, H. Natalevičiaus, P. Ričardo Vaitiekūno, A. Šerono ir S. Teitelbaumo kūrinių.14800.00
Lietuvos aviacijos muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvos aviacijos muziejaus rinkinių papildymas atnaujintai ekspozicijai svarbiais fotografijos meno kūriniaisLietuvos aviacijos muziejus Lietuvos kultūros tarybos finansavimo dėka įsigijo šešis Algio Griškevičiaus ir dvidešimt penkis Romualdo Požerskio fotografinius kūrinius, kurie papildys muziejaus rinkinius vizualinio meno skrydžio tematika bei praturtins naująją muziejaus ekspoziciją.4500.00

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ „Meshka Technologies“Viešoji įstaigaPatyriminis tradicijos išgyvenimas „Kryžių namai“. Ekspozicijos, skirtos Lietuvos kryždirbystės paveldo sklaidai ir puoselėjimui, įgyvendinimasProjektas sieks meninėmis priemonėmis aktualizuoti unikalų lietuviškosios kryždirbystės paveldą, kuris 2001 m. buvo paskelbta UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevru. Lietuvos visuomenei bus pristatyti apie 250 lietuviškų XIX–XX a. I pusės pakabinamųjų kryžių su Nukryžiuotojo skulptūromis. Ekspoziciją sudarantys kryžiai bus parinkti taip, kad reprezentuotų skirtingus etnografinius regionus, laikotarpius ir meninės raiškos formas.9000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaSenieji tradicinės instrumentinės muzikos manuskriptai: Jono Gregoravičiaus šokių rinkinys, 1930 VD metaiProjektas skirtas pradėti Lietuvos tradicinės instrumentinės muzikos unikalių senųjų manuskriptų leidybos ir sklaidos seriją, parengiant, publikuojant ir gaivinant bei patraukliai, šiuolaikiškai pristatant, viešinant svarų, didžiulės etnokultūrinės ir meninės vertės 1930–1937 m. žymaus liaudies muzikanto, vargonininko ir tautodailininko Jono Gregoravičiaus užrašytos šokių muzikos rinkinį Europos ir kitų pasaulio šalių atitinkamų tradicijų kontekste.9000.00
Baltijos griaustinisViešoji įstaigaJuodaragio amatų kiemas 2023„Juodaragio amatų kiemas 2023“ kviečia panardinti rankas ir vaizduotę į senuosius tradicinius amatus, juos betarpiškai pažinti, išmokti ir atrasti turtingą mūsų protėvių palikimą šiuolaikinės kūrybos šviesoje. Dūburio ežero saloje Zarasų rajone vyksiantis 4 dienų renginys sukvies geriausius amatų ir folkloro meistrus, kartu su jais pasinersime į kūrybines dirbtuves, pažintines paskaitas, tautosakos ir sutartinių gelmes, šokių vakarones, sporto turnyrus. Juodaragio kiemas – kietas kaip plienas!5480.00
Lietuvių etninės kultūros draugijaAsociacijaRasos šventė Verkių parkePagrindinis projekto tikslas – stiprinti tautinę savimonę, užtikrinti etninės kultūros tapatumą bei tradicinių kalendorinių švenčių tęstinumą, atsinaujinimą ir sklaidą. Projekto rezultatas – 23-ioji aukšto meninio lygio šventė Vilniaus mieste, kurioje dalyvauja tūkstančiai vilniečių. Dėl aukšto meninio lygio ir populiarumo tradicinė Rasos šventė Verkiuose tapo nacionalinės svarbos kultūros reiškiniu, vienintelė tokia šventė
sostinėje.
9000.00
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatasBiudžetinė įstaigaAnimacinis-edukacinis filmas ir diskusijos „Kryždirbystės paslaptys“Minint UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos 20-metį sukurtas ir jaunimui pritaikytas animacinis-edukacinis filmas apie vieną iš Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių – kryždirbystę. Filmo pristatymus jaunimui lydės kūrybinės dirbtuvės, diskusijos su moksleiviais kryždirbių dirbtuvėse. 10000.00
VšĮ „Romų visuomenės centras“Viešoji įstaigaLietuvos romų muzikinio folkloro rinkinys „Romane gilia“Projekto tikslas – surinkti, išsaugoti ir publikuoti sparčiai nykstančius Lietuvos romų muz. folkloro pavyzdžius. Duomenų rinkimas vyks rengiant etnomuzikologines ekspedicijas į romų bendruomenes skirtinguose Lietuvos regionuose. Siekiamas rezultatas – leidinys, kurį sudarys tiek ekspedicijų metu surinktos, tiek LMTA muzikinio folkloro archyve saugomos dainos, kurios bus pateiktos su trumpu aprašu, natomis, tekstais romų ir lietuvių kalbomis ir QR kodais, nukreipiančiais į skaitmeninio archyvo garso įrašus.9000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrasBiudžetinė įstaigaMažosios Lietuvos amatystėPrioritetas – Mažosios Lietuvos regiono tradicinės aprangos aktualizavimas, sklaida.
Regiono atpažinimo ženklų – delmono ir šimtaraštės juostos, šeimyninę bei socialinę padėtį atspindinčių galvos dangos ir apavo pristatymas ir viešinimas. Tradicinių amatų – audimo, siuvinėjimo, mezgimo, vėlimo pagrindų ir meistrystės tęstiniai mokymai. Mokslinių tyrimų bei rekonstrukcijų pristatymai parodose, seminaruose, meistrų diskusijos ir pasidalinimai patirtimi.
12880.00
Vilniaus dailės akademijaBiudžetinė įstaigaŽemaitijos kalvystė: PAMINKLINIAI KRYŽIAIVykdant projektą „Žemaitijos kalvystė: PAMINKLINIAI KRYŽIAI“ bus parengtas albumo maketas spaudai ir Lietuvos visuomenei pristatyti dabartiniame Žemaitijos regione paplitę, sunykę ir dar tebeesantys XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės etninės kūrybos paminklai – geležiniai kapų kryžiai. Gausiai iliustruotas leidinys skaitytojams, keliautojams, etnografams, amatininkams ir menininkams bus išsamus vadovas pažinti ir saugoti šį autentišką krašo kalvystės paveldą, esantį UNESCO sąraše.11000.00
Kauno tautinės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis tautosakos ekranizacijos konkursas „Animuoju lietuvišką pasaką 2024“Kviečiame 5–12 klasių mokinius ir jų grupes iš Lietuvos ugdymo įstaigų, klubų ar kolektyvų, mėgstančius kurti animacijas ar tik besimokančius tai daryti, registruotis į respublikinį tautosakos ekranizacijos konkursą „Animuoju lietuvišką pasaką 2024“, kurį Kauno tautinės kultūros centras organizuoja jau septintąjį kartą. Konkurse dalyvauja mokiniai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, kurie išradingai sukuria puikių animacinių filmukų – legendų, mįslių, skaičiuočių, sakmių, patarlių, dainų bei pasakų.2500.00
Kauno tautinės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXV tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai 2023“, skirtas Žirgo metams.Kauno tautinės kultūros centras organizuoja XV tarptautinį vaikų ir jaunimo folkloro festivalį „Baltų raštai 2023“, skirtą Žirgo metams. Festivalio metu bus supažindinama su senaisiais lietuvių amatais, kulinarija, muzika, vaikų kasdienybe. Lietuvos ir Latvijos folkloro ansambliai renginiuose pristatys menines programas, kuriose bus rodomos stipriosios baltiškosios kultūros vertybės.10450.00
EFIKSASUždaroji akcinė bendrovėTelevizijos laidų ciklas „Lietuvos kodas“Projekto „Lietuvos kodas“ tikslas – parengti ir viešinti 28 laidų ciklą apie Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade esančias tradicijas ir jų puoselėtojus. Šios laidos bus transliuojamos nacionalinės ir regioninės aprėpties kanalais, YouTube, socialiniuose tinkluose ir kitose platformose. Projekto vykdytojai – UAB „Efiksas“, VšĮ „Baltų atlantida“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Ši kūrybinė iniciatyva didins paveldo reikšmę, skatins tradicijų tęstinumą, pažinimą, sklaidą, stiprins tautinę ir etnokultūrinę savimonę.20000.00
VšĮ „Mano motyvas“Viešoji įstaigaArchainių liaudies dainų, sutartinių ir poezijos vakaro UPINĖS sklaida Lietuvos miesteliuoseArchainių liaudies dainų, sutartinių ir poezijos projektas UPINĖS – tai trijų moterų kūrėjų – Lauritos Peleniūtės, Aldonos Vilutytės, Justinos Smieliauskaitės kūrybinis vaisius, jungiantis lietuvių liaudies dainas, sutartines ir modernias lietuvių poečių Juditos Vaičiūnaitės ir Indrės Valantinaitės eiles. Projektas įįgyvendinamas Lietuvos miesteliuose (Zapyškyje, Birštone, Kernavėje, Musteikos kaime, Troškūnuose), numatyti 5 pasirodymai 2023 m. liepos–spalio m. Kuriamas video formato koncerto klipas užsienio sklaidai.5000.00
VšĮ „Geltonų plytų kelias“Viešoji įstaigaEtno erdvė tarpdisciplininiame menų ir muzikos festivalyje „Gaia Gathering 2023“Rugpjūčio 11–15 dienomis, Nevainionių k., Šalčininkų raj., festivalyje „Gaia Gathering 2023“ bus sukurta „Etno erdvė“, kviečianti giliau pažinti mūsų kultūrą, senąsias baltų tradicijas, amatus, folklorą, patirti tai kitų kultūrų kontekste. Lankytojų lauks per trisdešimt amatų dirbtuvių, 5 skirtingų tradicijų pirtys, vedamos patyrusių meistrų, patyriminė vaikų erdvė, 5 dienas truksiantys Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertai.10000.00
VšĮ „Gyvenimo praktikos centras“Viešoji įstaigaLietuvos totorių etnokultūrinio paveldo praktika bendruomenės nariamsProjektu Lietuvos totorių etnokultūrinio paveldo praktika bendruomenės nariams bus tęsiama gyvoji tradicija, vykdomas etnokultūrinis ugdymas, perduodant šios tautos tradicinių švenčių, apeigų papročius, žinias, formuojant patiekalų, įtrauktų į NKPV sąvadą, gamybos ir vartojimo žinias, įgūdžius, taip siekiant šios tautos tradicijų gyvybiškumo, jų aktyvaus praktikavimo ir sąmoningo integravimo į dabartinį gyvenimą. Projektas skirtas Lietuvos totorių bendruomenių nariams, persikėlusioms Ukrainos totorių šeimoms.10000.00

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Užupio meno inkubatoriusViešoji įstaigaUžupio meno inkubatoriaus komandos dalyvavimas Europos kūrybinių industrijų viršūnių forumo baigiamojoje konferencijoje.Užupio meno inkubatoriaus komandos dalyvavimas Europos kūrybinių industrijų viršūnių forume, kuris vyks gegužės 23–24 dienomis, Helsingborge, Švedijoje, sieks sustiprinti KKI sektorių; tinkamai pasirengti Kultūros ministerijos plėtojamai KKI akceleravimo programai, skatinant KKI tarptautinį konkurencingumą ir paslaugų eksportą. Renginio metu bus ieškoma potencialių partnerių ir užsienio lektorių / mentorių akceleravimo programai; plėtojama tinklaveika ir bendri projektai skatinantys KKI veiklų tarptautiškumą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.1980.00
VŠĮ SODAS 2123Viešoji įstaiga„Kultūros komplekso SODAS 2123 dalyvavimas tarptautinio tinklo Trans Europe Halles konferencijoje Sakartvele“2023 m., tęsdamas ir plėsdamas savo veiklą, kultūros kompleksas SODAS 2123 stiprins skirtingų krypčių veiklas (menininkų rezidencijų programa, muzikinės programos, sodo ir daržo įveiklinimas, mainų ekonomikos įgyvendinimas) tarptautinėmis partnerystėmis ir dalyvaus Europos nepriklausomų kultūros centrų tinklo Trans Europe Halles (TEH) veiklose. Tokiu būdu organizacija stiprins ryšius su naujomis partnerėmis užsienio organizacijomis, sudarys sąlygas kelti SODAS 2123 dirbančių profesionalų kvalifikaciją, stiprinti jų konkurencingumą.4056.00
Meno parkasViešoji įstaigaPositions BerlinGalerija „Meno parkas“ jau aštuntą kartą dalyvauja šiuolaikinio meno mugėje „POSITIONS Berlin“. Tikslas – plėsti tinklaveikos partnerių kontaktų tinklą, vykdyti šiuolaikinių Lietuvos menininkų kūrybos sklaidą, jų kūrybos pripažinimą, užsienio kolekcininkų rato didinimą. Mugėje bus pristatyti G. Aleksės, E. Ulčickaitės, N. Naujokaitės ir R. Antinio kūriniai, siekiama jų pardavimo.16116.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaTinklaveika ir mobilumas: Kolonija – žiemos šokio susitikimas #9Pagreitį įgaunantis bendradarbiavimas su Europos scenos menų organizacijomis ir festivaliais atveria naują galimybių visumą Lietuvos scenos menų ir ypač šokio srities profesionalams. Projektu į Lietuvą pritraukimas Europinis šokio tinklas STUDIOTRADE, kuris nuo 2023 m. tampo viena iš tinklo platformu į Lietuvą kasmet pritraukisiančių partnerius iš Vokietijos, Prancūzijos, Airijos, Portugalijos, Suomijos, Ispanijos, Islandijos, Nyderlandų, Lietuvos. „Kolonijos“ metu LT kūrėjam sudaromos galimybės pristatyti kūrybą ir veiklą bei būti atrastiems.16960.00
Meno parkasViešoji įstaigaArtissima. 2023Galerija „Meno parkas“ dalyvauja šiuolaikinio meno mugėje „Artissima“. Siekis – plėsti tinklaveikos partnerių kontaktų tinklą, vykdyti šiuolaikinių Lietuvos menininkų kūrybos sklaidą, didinti jų kūrybos pripažinimą, plėsti užsienio kolekcininkų ratą. Mugėje pristatyti šių Lietuvos menininkų. Mugėje bus pristatyti menininkų Patricijos Jurkšaitytės, Eglės Ridikaitės ir Žilvino Landzbergo kūriniai, siekiama jų pardavimo.17288.00
Menų FabrikasViešoji įstaigaMuzikos inkubatorius Novus 2023Muzikos inkubatorius NOVUS – tai tęstinis, tarptautiniu mastu pripažintas, muzikos tinklaveikai skirtas projektas. Projektu siekiama tęsti ir vystyti platformą, skatinančią Lietuvos ir Baltijos regiono jaunosios kartos debiutuojančių atlikėjų ir industrijos profesionalų tinklaveiką, jaunos kartos kūrėjų autorinę kūrybą ir jųkompetencijų augimą, tarptautinį konkurencingumą ir auditorijos plėtrą.12860.00
Lietuvos grafinio dizaino asociacijaAsociacijaADC*LT 2023 festivalisADC*LT 2023 festivalis – tai kasmetinis Lietuvos dizaino asociacijos rengiamas dizaino ir reklamos festivalis, kurį sudaro praeitų metų geriausių kūrybinių darbų apdovanojimai (komunikacija, dizainas, reklama, jaunojo kūrėjo ir kt. kategorijos) ir tarptautinė konferencija. Šiuo projektu siekiama burti ir aktyvinti dizaino ir KKI bendruomenę per idėjų ir veiklų pristatymą, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo aktyvinimo bei bendradarbiavimo veiklas. Projektą įgyvendina Lietuvos dizaino asociacija bendradarbiaudama su tarptautine ADC*E organizacija.19200.00
Mobili GalerijaViešoji įstaigaENTER 2023Jaunosios kartos Lietuvos menininkų kūrybą reprezentuojančios galerijos „The Rooster Gallery“ dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje „ENTER 2023“ Kopenhagoje.14400.00

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: mažosios Lietuvos kultūros sostinės

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Marcinkonių kaimo bendruomenėAsociacijaMarcinkonys – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023. Šilinių dzūkų tradicijos.Projekto tikslas – puoselėti ir tęsti Marcinkonių krašto Šilinių dzūkų tradicijas, stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp organizacijų ir garsinti Marcinkonių vardą. Suorganizuoti „Marcinkonys – Lietuvos mažoji kultūros sostinė“ atidarymo ir uždarymo renginius. Įrengti skulptūrų parką „Senieji Šilinių dzūkų dievai ir deivės“. Atgaivinti senąją „Kalėdų senio“ tradiciją. Suorganizuoti Lietuvos grybavimo čempionatą. Suorganizuoti 2 edukacijas vaikams (margučių marginimo ir žvakių liejimo).
Suorganizuoti parodų ciklą „Pažintys“ (4 parodos).
7200.00
Kulautuvos bendruomenės centrasAsociacijaKulautuva – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2023Projekto įgyvendinimas, aukštos meninės vertės kūrybos atnešimas ir sklaida į mažą gyvenvietę suteiks miesteliui pasitikėjimo, kartu skatins įsitraukti, tęsti tradiciją, burtis ir kurs šiandienos drąsios ir savimi pasitikinčios bendruomenės vaizdą. Renginių įvairovė kvies visus atvykti į Kulautuvą. Skatins Kulautuvos miestelio gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą, meną bei tradicijas, bendruomenės
kūrybines iniciatyvas bei profesionalaus meno ir kultūros paslaugų prieinamumą.
5000.00
Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo bendruomenėAsociacijaPačeriaukštė – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023Tikslas – bendruomeniškumo skatinimas Pačeriaukštės bendruomenėje, įtraukiant skirtingas visuomenės grupes į kultūrinę veiklą, siekiant išlaikyti kaimo tradicijas ir kultūrinį savitumą. Siekiamas rezultatas – skatinti bendruomeniškumą, kultūrinį įsitraukimą ir regioninį savitumą.6000.00
Baraginės kaimo bendruomenėAsociacijaBaraginė – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023Projektu siekiama skatinti Baraginės ir aplinkinių vietovių gyventojų kūrybiškumą ir įsitraukimą į kultūrinę ir meninę veiklą, vystyti bendradarbiavimą su menininkais ir kitomis bendruomenėmis ir atskleisti vietovės identitetą. Projekto metu bus kuriamas dokumentinis filmas apie Baraginės kaimą, organizuojamas medžio drožėjų pleneras Baraginėje bei kulinarinio paveldo pristatymas Plateliuose.4000.00

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Architektūros fondasViešoji įstaigaPlatforma LINA – mokymasis, sąveika ir tinklaveika architektūroje (angl. Learn, Interact, and Network in Architecture)LINA platforma yra subalansuota Europos ir Viduržemio jūros regiono kultūros lauke veikiančių architektūros organizacijų ekosistema. LINA siekia sujungti kylančius įvairių sričių talentus, architektūros praktikus ir mąstytojus su aukšto lygio organizacijomis-platformos narėmis, kurios kartu kurs Europos architektūros programą. Platforma jungia 8 Europos bienalės, trienales ir festivalius, 3 muziejus, 2 galerijas, 3 fondus, 5 mokslinių tyrimų tinklus ir laboratorijas, 2 leidyklas ir 6 universitetus iš 24 šalių.2150.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaCREA-CROSS-2022-INNOVLAB FORTISSIMO – FF101104660„Fortissimo“ – tai interaktyvus skaitmeninis įrankis, skirtas artimiau susipažinti su klasikine muzika. Jis leis vaikams lengvai ir smagiai mokytis bei suteiks mokytojams inovatyvų mokymo įrankį. „Fortissimo“ derina klasikinės muzikos klausymo įgūdžių lavinimą, žinių įsisavinimą su kompiuterinių žaidimų elementais. Tai pirmasis tokio masto inovatyvus kultūrinės edukacijos projektas Europos Sąjungoje, kuris taip pat siekia užtikrinti prieinamumą ir darnią plėtrą.1262.00
Architektūros fondasViešoji įstaiga„Open House Europe“ bendradarbiavimo projektas (1 etapas)„Open House Europe“ – tai 11 Europos kultūros organizacijų bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama skatinti platesnes diskusijas apie architektūrą ir jos vaidmenį formuojant bendrą Europos tapatybę, stiprinti architektūros vaidmenį sprendžiant socialinius ir aplinkosaugos uždavinius, užtikrinti, kad žinios apie aukštos kokybės architektūrą ir kuriamą aplinką būtų plačiai prieinamos. Architektūros fondo koordinuojamas projektas apjungs „Open House“ atviros architektūros savaitgalius, vykstančius daugiau nei 12-oje Europos miestų.68325.00
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaigaUlisas: Europos Odisėja2022-aisiais sukanka šimtas metų nuo Jameso Joyce'o romano „Ulisas“ pasirodymo. Tarptautinį, tarpdisciplininį projektą sudaro 18 unikalių renginių, vyksiančių 18 Europos miestų viešosiose erdvėse, šiuolaikiškai atliepiančių 18 „Uliso“ skyrių paliečiamas socialines temas. Trijuose Vilniaus rajonuose – Paupyje, Markučiuose ir Naujoje Vilnioje, prie Vilnelės bus kuriamos laikinos instaliacijos, kurios kvies rajonų gyventojus modeliuoti jų gyvenamosios aplinkos ateities scenarijus.6915.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaCREATE – Promoting CultuRE as A Tool to Empower citizens from disadvantaged backgrounds and enhance social cohesionCREATE – skatina kultūrą, kaip priemonę, kuriant suteikti piliečiam įtraukties galimybes, gerinti sanglaudą. Projektu siekiama sukurti menine ir kūrybine praktika pagrįstas socialinių intervencijų programas ir priemones, plėtoti kūrybą ir meninius procesus, skatinančius socialinę integraciją, aktyvų pilietiškumą, gerovę ir kultūrą. Tai daryti per jaunų žmonių su negalia, migrantų kilmės jaunuolių bei etninėms mažumoms priklausančių žmonių integravimą ir jų įgalinimą. Maksimaliai siekti rezultatų poveikio visoms vietos bendruomenės grandims.5100.00
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaSparse +: Menų sklaida Europos regionuoseSPARSE+ (2023–2026 m.) tęs ankstesnio projekto SPARSE siekį – pristatyti profesionalųjį scenos meną regionuose vietos bendruomenėms jų pačių aplinkoje, organizuos įvairias edukacines veiklas, tačiau daug platesnėje Europos geografijoje. SPARSE+ įgyvendina 11 partnerių iš Italijos, Čekijos, Vengrijos, Švedijos, Rumunijos, Vokietijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos. Partneriai nori atkreipti kultūros politikos formuotojų ir rėmėjų dėmesį regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu į būtinybę užtikrinti tolygų kultūros prieinamumą regionuose.8750.00
Lietuvos architektų sąjungaAsociacijaU-RE-HERIT. Architects for heritage in Ukraine: recreating identity and memoryProjekte architektai, kultūros paveldo specialistai iš Ukrainos ir Europos tyrimuose, diskusijose, kūrybinėse dirbtuvėse, kursuose nagrinės Ukrainos urbanistinio ir architektūrinio paveldo vertinimo, išsaugojimo ir atkūrimo karo metu ir po jo temas, suvokiant paveldą kaip tvaraus kultūrinio, socialinio, aplinkos ir ekonominio atsigavimo išteklių. Paveldo išsaugojimo ir įveiklinimo iššūkiai bus sprendžiami siekiant iš naujo apibrėžti ir išryškinti nacionalinį, vietinį kultūrinį tapatumą bei ieškant atminties įprasminimo atstatant šalį būdų.37135.00
Lietuvos dailininkų sąjungaAsociacijaTarptautinis mobilumo projektas „Common Ground„ (baigiamasis etapas)Tarptautinio mobilumo projekte 2020–2023 m. dalyvavo 18 Lietuvos, Lenkijos ir Islandijos menininkų. Baigiamajame projekto etape rengiamos kūrybinės dirbtuvės, parodos, diskusijos, rezultatų aptarimas seminare, vieši projekto metu sukurtų tyrimų pristaymai bei leidžiamas projektą vainikuojantis leidinys bei vykdoma jo sklaida.6855.00
VšĮ „Rupertas“Viešoji įstaigaReimagine Europe – New Perspectives for Action„Reimagine Europe – New Perspectives for Action“ (liet. „Naujai įsivaizduoti Europą – naujos veiklos perspektyvos“) – tai keturių metų trukmės tarptautinis projektas, rengiamas trylikos tarpdisciplininių meno organizacijų Europoje. „New Perspectives for Action“ siekia įgalinti bei suteikti įrankius jauniems europiečiams per menines praktikas atremti visuomeninius klimato kaitos keliamus iššūkius.13000.00

Literatūra

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaAido Marčėno poezijos knygos „Labai paprastai“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poeto Aido Marčėno poezijos knyga „Labai paprastai“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Aidas Marčėnas, redaktorius Vytautas Būda, knygos dailininkė Deimantė Rybakovienė ir profesionali leidyklos komanda. 4800.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKūrėjų atsiminimai: Aleksandros Fledžinskaitės-Kašubienės (1923–2019) knygos CHILD TICKING (liet. Tiksintis vaikas) vertimas iš anglų į lietuvių kalbą ir leidybaMinint Lietuvos–JAV aplinkos menininkės, vizionierės A. Kašubos 100-metį siekiama pristatyti Lietuvos visuomenei kūrėjos vaikystės atsiminimų (iki 9 metų) knygos „CHILD TICKING“ (liet. Tikslintis vaikas) vertimą į lietuvių kalbą. Knyga yra skirta pagerbti menininkę išauklėjusių tėvų ir senelių atminimą, atveria Lietuvos XIX–XX a. aukštuomenės etines, moralines ir socialiniai orientuotas pažiūras, kurios buvo svarbios konstruojant XX a. Lietuvos kultūros modernizacijos pasakojimą, skatina vaikų ir jaunimo pilietinį ugdymą.6000.00
SofoklisUždaroji akcinė bendrovėMarko Zingerio knygos „Kai gyvenimas buvo gražus“ vertimas ir leidybaProjektu „Marko Zingerio knygos „Kai gyvenimas buvo gražus“ vertimas ir leidyba“ siekiama suteikti galimybę skaityti žinomo, įvertinto lietuvių rašytojo naują kūrinį. Romane kalbama šiandienai aktualiomis temomis – kaip jaučiasi žmogus, netekęs namų ir tėvynės. Rašytojas kviečia mus žengti į baugią ateities istorijos sferą ir skatina permąstyti vertybes ir tai, kas atrodo savaime suprantama, bet gali pasikeisti bet kurią akimirką.4000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaNijolės Laurinkienės knygos „Saulė – dangaus karalienė“ leidybaNijolė Laurinkienė, Anete Bajere „Dangaus karalienė Saulė“ Aukso žuvys, 20235700.00
SofoklisUždaroji akcinė bendrovėSalmano Rushdie knygos „Pergalės miestas“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti naujausią Salmano Rushdie romaną „Pergalės miestas“. Tai kerintis nepaprastos vaizduotės kūrinys, moderni senovės epo versija. Šiuo kūriniu S. Rushdie dar kartą įrodo esąs menininkas, humoristas ir didis pasakotojas istorijų, kurioms būdinga ne tik magijos, metaforų gausa bei pagaulus siužetas, tačiau ir meninė, kultūrinė bei socialinė vertė. Kūrinį iš anglų kalbos verčia Danguolė Žalytė. 5000.00
Socialinių inovacijų institutasViešoji įstaigaJurgos Vilės iliustruota knyga vaikamsProjekto metu didinant profesionalių nekomercinių aukštos meninės ir literatūrinės vertės kūrinių vaikams asortimentą Lietuvoje, parengta ir išleista Jurgos Vilės knyga „Kašalotų radijas“, kviečianti jaunuosius skaitytojus pažinti jūros gyvūnus ir susimąstyti apie globalias gamtos problemas. 7000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėLouis Ferdinando Céline’o romano „Karas“ vertimas ir leidybaPrancūzų rašytojo L. F. Céline’o romanas „Karas“ – tai literatūrinė sensacija, prikėlusi iš užmaršties XX a. Vakarų Europos moderniosios literatūros klasiką. Neseniai atrastas rankraštis virto „Kitų knygų“ išleistu novatoriško stiliaus romanu, papildančiu pasaulinės klasikos vertimų aukso fondą, keliančiu aštrius klausimus dabarčiai aktualia karo tema. Knygai gimti padėjo vertėja Stasė Banionytė-Gervienė, redaktorė Diana Bučiūtė, pratarmę parašė literatūrologas Vytautas Bikulčius.5800.00
Terra publicaViešoji įstaigaKatherine Applegate knygos „Wishtree“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 m. leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Katherine Applegate kūrinį jauniesiems paaugliams „Norų medis“ (orig. „Wishtree“). JAV knyga pelnė 10 apdovanojimų, įtraukta į skaitymo skatinimo programas, rekomenduojamų knygų sąrašus vaikams. Knygą iš anglų kalbos vertė Vaida Jankūnaitė. Vertimas praturtina geriausių amerikiečių kūrinių aukso fondą lietuvių kalba.6800.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos Marcelijus Martinaitis „Poezijos pinklės“ (sud. Antanas Rybelis) sudarymas ir išleidimasLeidybos projektu siekiama išleisti spaudai parengtą Marcelijaus Martinaičio rašytos ir per daugiau kaip 50 metų periodikoje išsibarsčiusios kritikos tekstų bei literatūrologinės eseistikos rinktinę „Poezijos pinklės“. Knyga, kurią sudarė Martinaičio gyventą laiką ir kūrybą gerai išmanantis profesionalus leidėjas, vertėjas, redaktorius Antanas Rybelis, apima sovietmečiu ir nepriklausomybės laiku Lietuvos literatūriniame gyvenime aktyviai dalyvavusio poeto rašytas recenzijas, eseistinius komentarus.5825.00
A. Žandario įmonėIndividuali įmonėO. MIlašius „Išaiškintasis apreiškimas Jonui“ (sąlyginis projekto pavadinimas)O. Milašiaus knygoje „Išaiškintasis apreiškimas Jonui“ publikuokajama mistiškoji autoriaus kūryba bei svarbesni straipsniai, publikuoti 1917–1920 metais. Knygos vertėja bei pratarmė ir komentarų autorė, puiki O. Milašiaus kūrybos žinovė prof. Genovaitė Dručkutė. 6600.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėPatricijos Gudeikaitės pirmojo poezijos rinkinio parengimas ir leidybaLeidykla „Kitos knygos“ išleido pirmąjį poetės Patricijos Gudeikaitės eilėraščių rinkinį darbiniu pavadinimu „Jokio kontakto“ ir surengė ne tik jo pristatymų, bet ir diskusijų psichinės sveikatos temomis šios knygos kontekste, įtraukiant ir kitus kūrėjus. Aukštu lygiu parengta ir publikuota jaunos talentingos autorės knyga, kuri padės šiai menininkei įsitvirtinti Lietuvos kultūros lauke ir jame toliau sėkmingai veikti kaip poetei, taip pat – pradedančiai literatūros kritikei, viešajai figūrai, jaunai intelektualei.4000.00
HUBRISMažoji bendrijaPrimo Levi „Periodinė lentelė“ vertimas ir leidyba„Periodinė lentelė“ – pasaulinio garso Holokausto literatūros klasiko Primo Levi autobiografinių apsakymų knyga, originaliai ją derinanti su chemijos populiarinimu.5000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėMichelio Houellebecqo romano „Sunaikinti“ vertimas ir leidyba„Kitų knygų“ leidykla išleido M. Houellebecqo romaną „Sunaikinti“. Manoma, kad tai paskutinis garsiausio ir skandalingiausio Europos rašytojo romanas, jo gulbės giesmė, skelbianti Vakarų civilizacijos mirtį, kurią įveikti gali tik meilė ir tikėjimas. Parašyta aktualiomis temomis, ji įgalina Lietuvos skaitytojus įsilieti į Vakarų Europos kultūros diskursą. Iš prancūzų kalbos romaną išvertė Liucija Černiuvienė, kalbą redagavo Rozita Znamenskaitė.8000.00
LASS respublikinis centrasViešoji įstaigaBaltijos šalių literatūros įvairovė brailio raštuProjektu siekiama gerinti neregių ir silpnaregių skaitomumo galimybes, palaikyti brailio rašto vartojimo tradiciją, ugdyti regėjimo negalią turinčių skaitytojų estetinę pajautą, mažinti šiuo raštu skaitančių žmonių informacinę ir kultūrinę atskirtį. Brailio rašto skaitytojai supažindinami su aukštos meninės vertės naujausia Baltijos šalių grožine literatūra, pristatant jos tematinę ir stilistinę įvairovę. Projektą sudaro šešių (3 lietuvių, 2 latvių, 1 estų) autorių knygos.8800.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaUndinės Radzevičiūtės knygos „Ko laukia žiūrovai“ leidybaVykdant šį projektą į lietuvių kalbą bus išverstas, išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojos Undinės Radzevičiūtės romanas „Ko laukia žiūrovai“.7000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaSigito Poškaus eilėraščių vaikams rinktinės „Burtažodžiai“ leidybaProjektą įgyvendinus bus išleista Sigito Poškaus eilėraščių rinktinė vaikams „Burtažodžiai“. 5000.00
SlinktysAsociacijaJaunųjų kūrėjų festivalis „Literatūrinės slinktys“ 2023Rudenį kūrėjų bendruomenė jau dvyliktą kartą bus pakviesta į festivalį „Literatūrinės slinktys“. Festivalio metu bus išleistas penkių rašytojų ir dailininkų kūrybos rinkinys bei atvirlaiškis su konkrečiuoju eilėraščiu apie Vilnių, festivalio dalyviams organizuosime kūrybinio rašymo dirbtuves, o žiūrovai su rinkinio autoriais galės susipažinti renginiuose: festivalio atidarymas vyks Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekoje, įvairūs renginiai numatomi regionuose. Festivalyje netrūks Vilniaus gimtadieniui skirtų akcentų.9700.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaSauliaus Grybkausko studijos „Nomenklatūros skundai“ leidybaSaulius Grybkauskas „Nomenklatūros skundai“, leidykla „Aukso žuvys“, Vilnius, 20233000.00
Leidykla HieronymusViešoji įstaigaUkrainiečių autoriaus Jurij Andruchovyč romano „Moskoviada“ vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba2023 metų pabaigoje leidykla „Hieronymus“ išleis vieno svarbiausių šiuolaikinių ukrainiečių autorių Jurij Andruchovič romaną „Moskoviada“.5200.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaJakobo Wegeliuso romano „Netikra rožė“ vertimas ir leidybaJakob Wegelius „Žudiko beždžionė“; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė, išleido leidykla „Aukso žuvys“, 2023 m. Tiražas 1500 egz.5800.00
Viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“Viešoji įstaigaRašytojai ir juos kūrę kontekstai„Rašytojai ir juos kūrę kontekstai“ – „Bernardinai.lt“ vaizdo pasakojimų ciklas apie lietuvių literatūros klasikus ir juos kūrusios aplinkos kontekstus, tolstančius nuo šių dienų skaitytojų ir kartu naujai prabylančius šių dienų aktualijose. Tai pasakojimai apie kontrastuojančius rašytojų pasaulius kaime ir mieste, gimtinėje ir nelaisvėje, ieškant šių ir kitų svarbių kontekstų sintezės rašytojų kūryboje bei asmeniniuose portretuose.6000.00
Viliaus Gužauskio firma „Homo liber“Individuali įmonėIlmar Taska romano „Eliziejus.com“ vertimas ir leidybaIšleisti Ilmaro Taskos romaną „Eliziejus.com“ 500 egz. tiražu. Organizuoti autoriaus atvykimą į Lietuvą ir surengti diskusiją su jaunaisiais skaitytojais distopijų autorių keliamu klausimu ar ateities pagrindas yra vien mokslo ir technologijų pažanga? Pagrindiniai projekto dalyviai autorius Ilmar Taska, vertėja D. Sirijos Giraitė, rašytojas R. Gudaitis, literatūrologas R. Tamošaitis. 2400.00
SlinktysAsociacijaAlvydo Valentos poezijos rinktinės „Amerikos atradimas, arba vaizduotės šokis“ leidyba ir sklaidaAlvydo Valentos poezijos rinktinėje publikuojami nauji tekstai ir iš anksčiau išleistų knygų „Varpininkas“, „Nuožmiai artėjantys“, „Hormonai“. Poeto kūryba yra gana vientisa, bet ne monotoniška. Skaitant jo poeziją, akivaizdu, kad keitėsi autoriaus santykis su pasauliu ir su pačiu savimi: nuo jaunatviškai romantizuoto pirmuose rinkiniuose iki egzistenciškai tragiško knygose „Žodžiai sarginiai šunys“ (2000) ir „Varpininkas“
(2007); vėliau, su rinkiniu „Nuožmiai artėjantis“ (2013), atėjo „egzistencializmo“ atoslūgis: pasiekta emocinė pusiausvyra.
5200.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaAlvydo Šlepiko knygos „Namas anapus upės“ leidybaVykdant šį projektą bus išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojo Alvydo Šlepiko apsakymų knyga „Namas anapus upės“. 6500.00
Vox raraMažoji bendrijaAdanios Shibli romano „Menka detalė“ („Tafsil Thanawi“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti palestiniečių autorės Adanios Shibli romano „Menka detalė“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. 4340.00
Kauko laiptaiViešoji įstaigaMarijos Mažulės knygos „Fosilijos yra nėriniai“ parengimas ir leidybaRinkinio poetinis pasaulėvaizdis – šviesus, lyrinė subjektė kalba santūriai, nors kai kur regėti maišto užuomazgų, juntamas pasitikėjimas savimi ir tuo, kas pasakojama. Esama eilėraščių, kur subjektė yra tarsi mediumas tarp praeities ir dabarties (bei ateities), bet ne ką menkesnis klodas, kur kalbama autonomiškos, savyje jėgų gyventi ir teigti gyvenimą galinčios merginos – jaunos
moters – lūpomis.
3410.00
SlinktysAsociacijaRenatos Karvelis knygos „mOterOs“ parengimas ir leidybaBūsima Renatos Karvelis poezijos knygoje „Moteros“ pasitelkiama ironija, absurdas, kurie skatina kvestionuoti (vis dar) gajus moteriškumo stereotipus. Autorė rašo drąsiai, jos poetinė kalba – atvira, žaidybiška, provokuojanti, skatinanti permąstyti lyčių konstruktus ir peršamus standartus. Renatos Karvelis poezija yra performatyvi, aktuali socialine tematika. Rinkinyje daug savitos konkrečiosios poezijos, vizualiųjų sprendimų. Autorė kūrybiškai naudoja intertekstus, tačiau kuria savitą poetinę kalbą.3010.00
SlinktysAsociacijaLatvių vaikų poezijos antologijos parengimas ir leidybaLatvių vaikų poezijos antologija (sudarytojas Audrius Musteikis) sudaryta iš XX–XXI a. latvių poetų (nuo Aspazijos, Janio Rainio iki Karlio Vėrdini, Ievos Samauskės) eilėraščių vaikams vertimų į lietuvių kalbą. Tai pirma tokio pobūdžio knyga Lietuvoje per pastaruosius daugiau nei trisdešimt metų. Eilėraščius iš latvių kalbos į lietuvių vertė Sigitas Geda, Vladas Braziūnas, Erika Drungytė, Arvydas Valionis, Silvestras Gaižiūnas, A. Musteikis. Knygą iliustruoja Lina Valužienė.7000.00
Six Chairs BooksViešoji įstaigaAštuntasis „Paviljono“ knygų savaitgalis (2023 m.)„Paviljono“ knygų savaitgalis – nuo 2016 m. Vilniuje, kultūros klube „Paviljonas“, organizuojamas literatūros sklaidos, skaitymo skatinimo ir nepriklausomos leidybos praktikų pažinimo renginys. Festivalio istorijoje surengta daugiau nei 140 literatūros pažinimo renginių ir kultūrinių diskusijų. Planuojama, jog aštuntajame festivalyje (2023 m. gruodžio 1–3 d., Vilniuje, kultūros klube „Paviljonas“) dalyvaus apie dvylika leidyklų (bei knygynų), bus surengta apie 20 renginių, kuriuose dalyvaus 60 dalyvių: rašytojų, apžvalgininkų, menininkų.6000.00
SofoklisUždaroji akcinė bendrovėHan Kang knygos „Ateina berniukas“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti tarptautinį pripažinimą pelniusios Pietų Korėjos autorės Han Kang romaną apie vieną skaudžiausių Korėjos istorijos laikotarpių – 1980-ųjų gegužės 18-osios sukilimą. Tai kūrinys apie žmogiškumą gerąja ir blogąja to žodžio prasmėmis, aktualus nūdienos Ukrainos karo kontekste, taip pat atliepiantis ir Lietuvos patirtą sovietų priespaudą. Kūrinį iš korėjiečių kalbos verčia Martynas Šiaučiūnas-
Kačinskas.
5000.00
Viliaus Gužauskio firma „Homo liber“Individuali įmonėValentino Sventicko knygos „IR DAR“ parengimas spaudai ir leidybaIšleisti Valentino Sventicko užrašų, fragmentų, esė knygą „Ir dar“ (numatoma apimtis – 200 p.), kietais viršeliais, 500 egz. tiražu. Pagrindiniai knygos sklaidos dalyviai: prof. Petras Bražėnas, rašytoja Birutė Jonuškaitė, aktorius Rimantas Bagdzevičius, dainininkė Veronika Povilionienė, knygos leidėjai ir kt. 3500.00
Žemaičių dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKultūros slinktys: profesionalioji literatūra PlungėjeProjekto tikslas – Plungėje surengti profesionaliosios literatūros pristatymų ciklą bei kūrybinio rašymo edukacijas.
Šiais renginiais siekiama pristatyti profesionalios šiuolaikinės literatūros kūrinius – prozą, poeziją.
Dalyviai: rašytojas, dr. R. Kmita ir literatūros kritikė dr. J. Čerškutė; rašytoja J. Tumasonytė ir literatūros kritikė N. Butnoriūtė; menininkas
G. Grajauskas; D. Kalinauskaitė; Plungės M. Oginskio meno mokyklos mokiniai.
Kūrybinio rašymo edukacijose rašytoja J. Tumasonytė pasidalins savo teorine ir praktine patirtimi.
2300.00
Kauko laiptaiViešoji įstaigaVytauto Kazielos knygos „Neatsimerk, Viešpatie“ parengimas ir leidybaVytauto Kazielos eilėraščių rinkinys „Neatsimerk, Viešpatie“ tarsi sufleruoja, kad bus kalbama apie kraštutinius išgyvenimus. Taip ir yra –
rinkinyje kalbama apie egzistencinę subjekto vienatvę, išsiskyrimus, artėjančią mirtį, apie Rusijos sukeltą karą Ukrainoje.
Eilėraščiuose nuolat tvyro įtampa, kuri sukuriama pasitelkiant konkrečias detales, jungiant jas asociatyviais ryšiais.
3290.00
„Baltų lankų“ leidybaUždaroji akcinė bendrovėAlasdair Gray romano „Lanarkas“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas – kokybiškai parengti ir išspausdinti Alasdair Gray romaną „Lanarkas“ ir paruošti jo elektroninę versiją. Kūrinys galėtų būti aktualus visiems Lietuvos skaitytojams, modernizmo ir postmodernizmo literatūros mėgėjams, mokiniams ir studentams, vertėjams, kultūros ir literatūros tyrinėtojams, besidomintiesiems Škotijos literatūra.11000.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėNaujų Tomo Venclovos eilėraščių rinkinio „Už Onos ir Bernardinų“ išleidimasNauja poeto Tomo Venclovos eilėraščių knyga „Už Onos ir Bernardinų“. Už ankstesnį poezijos rinkinį autorius apdovanotas Maironio premija, pelnė „Poezijos pavasario“ laureato vardą. Rinkinyje – trys dešimtys per pastaruosius septynerius metus sukurtų eilėraščių. Aukščiausio lygio poezija. Be kita ko, skiriama ir Vilniaus, kurį poetas dar 1976-aisias yra pavadinęs gražiausiuoju Rytų Europos miestu, 700 metų sukakčiai.6300.00
Leidykla HieronymusViešoji įstaigaLatvių klasikės Annos Brigaderės romano „Dievas, Gamta, Darbas“ vertimas į lietuvių kalbą ir leidybą.2023 metais lietuviškai bus išleistas latvių XX amžiaus klasikės Annos Brigaderės romanas „Dievas, Gamta, Darbas“.2950.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaMarijaus Šidlausko literatūros kritikos ir eseistikos rinktinės parengimas ir leidybaŠi knyga – dvidešimties pastarųjų metų Marijaus Šidlausko brandžiausių publikacijų ir iki šiol neskelbtų tekstų rinktinė, kurioje problemiškai apmąstoma literatūros vieta šiandienos pasaulyje, šviežiu žvilgsniu aptariamas literatūros klasikų palikimas, argumentuotai diskutuojama literatūros istorijos sampratos klausimais, nekonjunktūriškai reflektuojamos naujos knygos ir kultūros reiškiniai, žvalgoma egzistencinių verčių Lietuvos rašytojų kūryboje ir laikysenose. 3400.00
Žalias kalnasMažoji bendrijaV. Vakulenko „Tėčio knygos“ leidybaLeidybinis projektas skirtas išleisti Lietuvoje meniškai vertingą V. Vakulenko eilėraščių knygą vaikams „Tėčio knyga“ bei prisidėti prie rusų okupantų nužudyto jos autoriaus kūrybinio palikimo išsaugojimo. Knygos autorius – Ukrainos rašytojas Volodymyras Vakulenko, dailininkė Natalka Hajda.4000.00
Kauko laiptaiViešoji įstaigaKarolio Baublio ir Neringos Dangvydės knygos „Sirenos ir vienaragiai“ parengimas ir leidybaEilėraščių rinkinys „Sirenos ir vienaragiai“ įvairiais lygmenimis (dvigubu pavadinimu, dviem autoriais, dviguba kultūrine atrama – senovės graikais ir
romėnais, dviem epigrafais, savitu tekstų struktūravimu, etc.) plėtoja su(si)dvigubinimo, dubliavimo(si), veidrodinio su(si)dvejinimo, atspindžio temą, kuri suvokiama kaip pasąmoninių impulsų perkėlimas į žodinės raiškos sferą ar, kalbant poetinėmis formulėmis, „poezijos gimimas iš lelijos dvasios“.
3990.00
GelmėsViešoji įstaigaFlorence Seyvos knygos „Kišenukė“ vertimas ir leidyba„Kišenukėje“ keliami didieji gyvenimo klausimai: draugystės, mirties, vienatvės. Tai vaikų literatūroje ne tiek įprastos, bet labai svarbios temos. Prancūzijoje knygutė įtraukta į Nacionalinio švietimo ministerijos rekomenduojamų knygų sąrašą. Švietimo ir literatūros specialistų nuomone, ji turėtų būti kiekvienos mokyklos ar net klasės bibliotekoje. Šiuo laiku, kai vaikams peršama tiek daug primityvumo, vaikams labai svarbu sužinoti, kad pasaulis yra sudėtingas, įvairus, gražus, kupinas ir smagių, ir liūdnų, kartais sunkiai suvokiamų reiškinių.2300.00
SlinktysAsociacijaRičardo Šileikos knygos „Pertrauka: dienoraščiai“ leidyba ir sklaidaPoeto, trumposios prozos meistro, nuogirdininko, geležėlių kolekcionieriaus Ričardo Šileikos minimalistinių impresijų knygoje „Pertrauka: dienoraščiai“ fiksuojami kasdienybės fragmentai, sutiktų žmonių gyvenimo vaizdeliai, paties autoriaus būsenos ir pamintijimai. Tai prozos knyga, bet ne vienas tekstas suskamba aukščiausios prabos poezijos tonais. Meistriškai išgryninęs žodį, autorius skatina susimąstyti apie pamatinius gyvenimo dalykus.4000.00
Leidykla HieronymusViešoji įstaigaElektroninis ir spausdintas žurnalas bei internetinė platforma „Hieronymus“.2023 metais Leidykla „Hieronymus“ ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga pristatys dešimtąjį pasaulio literatūrų almanacho „Hieronymus“ numerį lietuvių skaitytojamas visame pasaulyje portale www.hieronymus.lt ir spausdinto almanacho pavidalu.6600.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaKerry Shawn Keys eilėraščių rinktinės parengimas ir leidybaKerry Shawn Keys poezijos rinktinė „Pompėja riešuto kevale“, kurią 2023 m. rudenį išleis asociacija „Bazilisko ambasada“ Lietuvos skaitytojams pristatys su svarbaus amerikiečių poeto poezija. Autoriaus knyga, tikimasi, praturtinti Lietuvos šiuolaikinės literatūros lauką.4100.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaRoberto Calasso knygos „The Art of the Publisher“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS siekia pristatyti pirmąjį Roberto Calasso vertimą lietuvių kalba – knygą „The Art of the Publisher“. Knyga pasiūlo naują perspektyvą į leidyklą kaip intelektualinę mintį kuruojančią įstaigą bei leidybą kaip meno formą.6000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaWernerio Herzogo knygos „Kiekvienas už save ir Dievas prieš visus“Projektą įgyvendinus bus išleista Wernerio Herzogo knyga „Kiekvienas už save ir Dievas prieš visus“. 5500.00
Leidykla „Sofoklis“, UABUždaroji akcinė bendrovėJ. M. Coetzee knygos „Lenkas“ vertimas ir leidybaProjektu „J. M. Coetzee knygos „Lenkas“ vertimas ir leidyba“ siekiama suteikti Lietuvos skaitytojams galimybę gilinti pažintį su visame pasaulyje pripažinto ir įvertinto autoriaus, Nobelio literatūros premijos laureato, kūryba ir prisidėti prie skaitytojų kritinio mąstymo bei literatūrinio skonio ugdymo. Kūrinį iš anglų kalbos verčia „Metų vertėjo krėslo“ laureatė Nijolė Regina Chijenienė. 3300.00
Mokyklų tobulinimo centrasViešoji įstaigaKnyguKurejai.lt: lietuvių autorių vaikų ir jaunimo knygų „užkulisių“ istorijosKnygų kūrėjų internetinės platformos tikslas – plačiai ir visiems prieinamai skleisti inovatyvų literatūros pažinimo metodą pasitelkiant knygos autorių asmenybes ir jų asmenines kūrybines istorijas, nauju žvilgsniu pažvelgti į Lietuvos vaikų ir jaunimo literatūrą, skatinti kūrėjų dialogą. „Knygų anatomijų“ tekstuose pristatomos Lietuvos vaikų ir paauglių literatūros kūrėjų Ignės Zarambaitės, Justino Žilinsko, Ievos Toleikytės, Evelinos Daciūtės, Ilonos Ežerinytės ir kitų autorių knygų sukūrimo istorijos.3570.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaRimo Vėžio eilėraščių rinktinės parengimas ir leidyba2023 m. Lietuvoje bus pirmą kartą išleista bežemių kartos poeto, aktyvaus kultūros veikėjo Rimo Vėžio eilėraščių rinktinė. Knyga apims JAV išleistų knygų „Raidės laiko griaučiuose“ (1969) ir „Šešėliai veidrodyje“ (2002) kūrybą. Eilėraščius įskaitys jaunosios kartos aktoriai. Knygos pasirodymas įtvirtins Rimo Vėžio poezijos išskirtinumą XX a. lietuvių egzodo literatūroje ir aktualizuos bežemių kartos ir egzodo autorių kontekste.4130.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaAntano A. Jonyno poezijos knygos „153 sonetai“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poeto Antano A. Jonyno poezijos knyga „153 sonetai“. 5500.00
Open BooksViešoji įstaigaLiteratūros festivalis „Open Books“Š.m. rugsėjo 22–23 d., Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje vyks penktasis literatūros festivalis OPEN BOOKS (liet. „Atviros knygos“), kurio tikslas – apžvelgti pastaraisiais metais išleistus arba dar planuojamus išleisti lietuvių autorių kūrinius, susitikti su žymiausiais užsienio ir lietuvių meno kūrėjais ir kritikais, diskutuoti aktualiausiomis šių dienų temomis. Taip pat šiais metais pirmą kartą planuojami „Open Books knyga“ rinkimai ir solidi premija šios nominacijos laimėtojui. Festivalio informacinis partneris – portalas „15min“.13000.00
Leidybos ir edukacijos centras „Bonus animus“Viešoji įstaigaLiūnės Janušytės kelionių reportažų knygos „Madam ir karas“ leidybaLiūnės Janušytės kelionių reportažų rinkinyje „Madam ir karas“ surinkti rašytojos „Lietuvos aide“ 1939–1940 m. skelbti tekstai. Juose pasakojama apie paskutines taikos dienas ir karo pradžią Vakarų Europoje, politinius ir karo įvykius perpinant su taikių gyventojų išgyvenimais vadinamojo „keistojo karo“ metu. Tačiau sykiu ir šiuose tekstuose, kaip būdinga L. Janušytės kūrybai, gausu netikėtų komiškų situaciją, nereta parodija ir hiperbolė.4650.00
Rotary Klubas „Romuva“AsociacijaKnygos „Pelėdžiukas ir sapnų mašina“ išleidimasBus profesionaliai parengta, išleista ir visuomenei pristatyta iliustruota pasaka, skirta vaikams „Pelėdiukas ir sapnų mašina“, pasakojanti apie „kitokius“ vaikus per paukščiukų įvaizdį. Knyga bus išleista 1000 egz. tiražu. Pagrindiniai dalyviai: rašytojas Marius Marcinkevičius, iliustruotoja ir projekto vadovė Lina Itagaki, konsultantai su ASS dirbantys specialistai. 3600.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaNatsume Sōseki romano „Širdis“ leidybaVykdant šį projektą į lietuvių kalbą išverstas, išleistas ir visuomenei pristatytas japonų literatūros klasiko Natsume Sōseki romanas „Širdis“. 6050.00
SofoklisUždaroji akcinė bendrovėWang Ting-Kuo knygos „Mano priešo vyšnia“ vertimas ir leidybaProjektu Wang Ting-Kuo knygos „Mano priešo vyšnia“ vertimas ir leidyba“ siekiama suteikti Lietuvos skaitytojams galimybę skaityti savo šalyje ir užsienyje pripažinto taivaniečių autoriaus kūrinį ir susipažinti su Taivano moderniąja literatūra, paskatinti vertimus iš kinų kalbos. Knygą verčia kinų kalbos vertėja Kristina Karvelytė, gyvenanti Taivane. 5000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėRoberto Bolaño novelių rinkinio „Kekšės žudikės“ vertimas ir leidyba„Kitos knygos“ išleido Lietuvos kultūros tarybos paremtą ryškiausio šiuolaikinio Lotynų Amerikos autoriaus R. Bolaño novelių rinkinį „Kekšės žudikės“, atitinkantį rafinuotą literatūros gurmanų skonį. Tikimasi, kad rinkinys praplės išprususių Lietuvos skaitytojų ir eksperimentinės literatūros gerbėjų ratą, supažindins su tolima Lotynų Amerika, jos istoriniu ir kultūriniu unikalumu. Iš ispanų kalbos knygą išvertė Almos Naujokaitienės ir Simono Bernoto tandemas.5000.00
Terra PublicaViešoji įstaigaMette Vedsø knygos „Når hjertet er en elpisker“ vertimas iš danų kalbos, leidyba ir sklaida2023 metais leidyklos „Terra Publica“ parengtas geras meninis ir literatūrinis Mette Vedsø knygos „Når hjertet er en elpisker“ vertimas iš danų kalbos (vertėja Auksė Beatričė Katarskytė) ir išleista knyga įgyvendinus efektyvią knygos sklaidos ir viešinimo programą. Knyga skirta paaugliams nuo 12 metų, pagrindinės problemos, nagrinėjamos knygoje: nerimo sutrikimas, psichinė negalia, buvimas kitokiu, pasitikėjimas savimi, identitetas, bendruomeniškumas.2500.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaLiudviko Jakimavičiaus esė „Sietuvos“ parengimas ir leidybaProjektą įgyvendinus bus išleista rašytojo Liudviko Jakimavičiaus eseistikos knyga „Sietuvos“. 3500.00
Žalias kalnasMažoji bendrijaK. Michalicynos knygos „Kas auga sode“ leidybaLeidybinis projektas, kuriuo siekiama išeisti vaikams naudingą pažintinę-grožinę knygą „Kas auga sode“, prisidedant prie Ukrainos meno kūrėjų palaikymo. Knygos autorė – ukrainiečių rašytoja Kateryna Michalycina, dailininkė Oksana Bula. 3800.00

Muzika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaGarso menininkų ir kompozitorių dialogas, minint Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-etį (darbinis pavadinimas)2023 m. Klaipėda minės šimtmetį nuo 1923 m. sukilimo, po kurio Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Šią datą norisi paminėti supažindinant su 6 šimtmečio tėkmėje Klaipėdoje ar jos krašte kūrusių ar tebekuriančių kompozitorių kūriniais ir juos pristatyti šiandienos gasro menininkų interpretaciniame skambesyje. Garso kompozicijos bus pristatytos interaktyvaus maršruto principu, kviečiant klausytoją keliauti
iš taško į tašką ir atrasti ne tik koncertinę programą, bet ir pažinti krašto istoriją ir kultūrą.
6000.00
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaLietuvos kompozitoriaus Mindaugo Stumbro „world music“ žanro kūrinio ukrainiečių tradicinės muzikos pagrindu sukūrimas ir pristatymasNuo 2009 m. projekto organizatoriai vykdo unikalią, analogų Baltijos šalyse neturinčią veiklą – Lietuvos kompozitoriai, garsūs mūsų ir užsienio šalių atlikėjai konsoliduojami, sukuriant „world music“ kūrinius ir pristatant juos geriausiose Lietuvos, pasaulio salėse. 2023 m. organizatoriai atsigręžė į šiandien daugiausiai stiprybės demonstruojančią ukrainiečių tautą, kurios tradicinė muzika nepaprastai turtinga tiek savo harmonijomis, lyrizmu, tiek folklore užkoduotais istorijos fragmentais, filosofija, tautos išmintimi. Autorius: Mindauga Stumbras.10000.00
Muzikos ruduoViešoji įstaigaChordos partnerystės25 metų patirties prikaupęs, atsinaujinęs, Chordos kvartetas intensyvina tarptautinį kūrybinį bendradarbiavimą. Šalia koncertų už šalies ribų, šio projekto metu kvartetas surengs koncertų ciklą įvairiuose Lietuvos miestuose su pasauline šiuolaikinės muzikos žvaigžde – trombonininku M. Svoboda (JAV–Šveicarija). Koncertuose skambės naujausi lietuvių bei užsienio kompozitorių kūriniai, kurių tarpe dvi lietuvių muzikos premjeros bei pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys garsiausių užsienio šiuolaikinės muzikos kompozitorių kūriniai.10000.00
Džiazo namaiViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „Nida Jazz Maratonas“23-ąjį kartą vyksiantis „Nida Jazz Maratonas“ šiemet suteikia galimybę vietos gyventojams ir kurorto svečiams išvysti bei išgirsti tokius atlikėjus bei grupes kaip: Lembit Saarsalu, Leonid Vintskevich, Alexander Beets Quintet, Las Karamba, LA LOCAL JAZZ BAND, Very Cool People. Festivalio koncertus vidutiniškai aplanko daugiau nei 1500 žmonių – poilsiautojų iš Lietuvos ir užsienio, vietos gyventojų. Koncertai planuojami Thomo Manno memorialiniame muziejuje bei prie Nidos prieplaukos.10000.00
VšĮ „Tempo primo“Viešoji įstaigaSenoji rūmų muzika Lietuvos didikų rezidencijoseProjektu siekiama sukurti 3 naujas senosios kamerinės rūmų muzikos programas (ispanų, anglų ir prancūzų) ir pristatyti jas 6 koncertų cikle Vilniuje ir regionuose, koncertus organizuojant Lietuvos didikų istorinėse rezidencijose. Dėl Vilniaus 700 metų sukakties, jam skiriamas didžiausias dėmesys ir visos 3 programos bus parodytos Vilniaus didikų rūmuose. Jos taip pat skambės Kėdainių, Raudondvario ir Renavo dvaruose ir kitose istorinėse vietose. Programas sukurs ir atliks dainininkė Renata Dubinskaitė ir liutnininkas iš Švedijos Karl Nyhlin.8000.00
Anykščių menų centrasBiudžetinė įstaigaFestivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“Anykščių menų centras organizuoja jau XI-ąjį festivalį „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“. Nuo pat pirmųjų žingsnių stengiamės, kad festivalio dalyviai būtų profesionalūs atlikėjai, paruošę įdomias ir kokybiškas programas. Festivalis vyksta vasaros laiku, savaitgaliais, įvairiose koncertinėse miesto erdvėse. Šiais metais bus surengti 8 koncertai. Koncertuose klausysimės žymių kompozitorių muzikos, bus koncertas skirtas šeimai, vaikams. Stengiamės plačiai reklamuoti festivalį, kad jis būtų pasiekiamas daugeliui žmonių, ne tik iš Anykščių.11000.00
GM GyvaiViešoji įstaigaFestivalis „Kaunas Blues“ 2023„GM Gyvai“ pristato kasmetiniu tapsiantį miesto bliuzo festivalį „Kaunas Blues“, kurio tikslas – pristatyti pasaulinius bliuzo muzikos atlikėjus ir supažindinti su šio muzikinio žanro kultūra. 2023 m. spalio 6–7 d. vyksiančiuose koncertuose pasirodys pasaulinio garso bliuzo muzikos atlikėjai, o dieninė programa užtvindys bliuzo muzika stoties rajoną: nemokami koncertai baruose (Juke Joint), bliuzo traukinys (Juke Train) ir kitos veiklos pradės formuoti naują kultūrinę tradiciją mieste.10000.00
Aktualios muzikos projektaiViešoji įstaigaPAKLAIDA. Rezidencijos jauniesiems kūrėjamsPAKLAIDA. REZIDENCIJOS JAUNIESIEMS KŪRĖJAMS – intensyvių muzikos kūrybos rezidencijų Lietuvos moksleiviams programa, kurios pagrindinis siekis yra regionuose gyvenantiems vyresniųjų klasių moksleiviams, užsiimantiems muzikos kūryba, kurių tobulėjimą riboja geografija, ekonominė padėtis ar socialinė-kultūrinė aplinka, suteikti galimybę susipažinti su šiuolaikinės muzikos procesais Vilniuje bei mokytis iš aktyvių ir profesionalių, pripažintų ar kylančių menininkų.11000.00
Canto fioritoViešoji įstaigaVilniaus baroko veidas IV: Johannas Christophas GlaubitzasKetvirtoji iškiliausiam LDK baroko architektūros meistrui Johannui Christophui Glaubitzui skirto koncertų ciklo dalis – Glaubitzo laikų muzikos programa jo sukurtoje Vilniaus Šv Jonų bažnyčioje, dalyvaujant senosios muzikos asnambliams „Canto Fiorito“ ir „Nova Silesia“ bei Klaipėdos kameriniam orkestrui, paskaita prieš koncertą apie Šv. Jonų bažnyčios architektūrinį ansamblį ir ekskursija po Glaubitzo Vilnių.8600.00
BĮ „Kauno menininkų namai“Biudžetinė įstaigaTarptautinis Kauno kariliono muzikos festivalis 2023Tarptautinis Kauno kariliono muzikos festivalis 2023 m. rugsėjo 2–3 d. Šiais metais festivalis ryškus tarptautinėmis Europoje ir pasaulyje gerai žinomais atlikėjais, kaip Toru Takao (Japonija), Dina Verheyden (Belgija), Richard de Waardt (Nyderlandai) ir Lietuvos kariliono atlikėjais Austėja Staniūnaitytė-Proietta, Raimundas Eimontas. Festivalio programoje girdėsite kūrinių įvairovę nuo Japonijos viduramžių melodijų iki klasikinių kūrinių karilionui, filmų muzikos ir kariliono sąskambių su elektronine muzika.7000.00
Lietuvos muzikų draugija „XXI amžiaus muzika ir švietimas“AsociacijaXXIII Tarptautinis muzikos konkursas ir festivalis „Muzika be sienų“ DruskininkuoseTarptautinis konkursas ir festivalis „Muzika be sienų“ Druskininkuose – unikalus renginys, apjungiantis konkursą, plačią festivalio bei įvairiapusišką edukacinę programą. Renginiai kokybiški, nemokami, tenkinantys įvairių visuomenės grupių poreikius akademiniam menui. Dirbs pasaulinio garso menininkai iš Lietuvos, Europos – E. Indjič, P. Vyšniauskas, J. Drzewiecki, M. Jepsen, M.Staškus ir kt.10000.00
Kirtimų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKūrybinės dirbtuvės „Garso sienos“„Garso sienos“ – Kirtimų kultūros centro vykdomos garso meno kūrybinės dirbtuvės, kuriose regionuose gyvenantys muzikos kūrėjai galės ne tik išbandyti įvairias garso apdirbimo priemones ir susipažinti su jų nauda kūryboje, tačiau ir išgirsti 3 garso menininkų pasirodymus bei aptarti jų kompozicijos principus. Menininkai: Gediminas Jakubka, Lietuvos kino apdovanojimų laureatas; Gintautas Rožė, filmo „Dėmės ir įbrėžimai“, rodomo didžiausiame Europos modernaus meno muziejuje „Centre Pompidou“ garso takelio kūrėjas bei vietinis garso menininkas.9260.00
Šv. Jokūbo kultūros centrasViešoji įstaigaVII tarptautinis „Vilniaus kariliono festivalis“ 2023Nuo liepos 6 d., trečiadieniais, vyks penki koncertai – karilionas skambės su svečiais iš Japonijos, JAV, Nyderlandų ir Prancūzijos. Bus atliekami klasikiniai ir modernūs populiariosios muzikos kūriniai – skirti Vilniaus 700 metų jubiliejui. Numatytos dvi premjeros.8000.00
Canto fioritoViešoji įstaigaNuo Romos iki Vilniaus: jubiliejinis „Canto Fiorito“ koncertas ir muzikos albumo įrašymasProjektas „Nuo Romos iki Vilniaus“ įamžins dvi 2023 metų progas: 10-ąjį tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ jubiliejų ir Vilniaus 700 metų jubiliejų. Ta proga ansamblis sukurs programą „Nuo Romos iki Vilniaus“, kuri atskleis iškilią Vilniaus ir LDK muzikos istoriją XVI–XVII a. ir jos ryšius su Romos polifonijos mokykla, prasidedančia nuo paties Palestrinos. Šią programą ansamblis pristatys visuomenei jubiliejiniame koncerte Valdovų rūmuose bei įrašys ją muzikos albume, kurį visame pasaulyje platins „Brilliant Classics“.13000.00
Studija „Mama“Viešoji įstaigaAndriaus Žiūros lietuviškos muzikos klarnetui albumasVienas ryškiausių šių dienų aktualiosios muzikos atlikėjų Arūnas Žiūra planuoja įrašyti ir išleisti reikšmingiausius lietuvių kompozitorių J. Juzeliūno, O. Balakausko ir A. Šenderovo kūrinius klarnetui. Profesionalūs įrašai leis plėsti skurdų klarneto muzikos repertuarą lietuviškos muzikos archyve, prisidės prie sklandesnės lietuviškos muzikos integracijos
edukaciniuose procesuose. Kartu su A. Žiūra kūrinius atliks profesionaliausi šalies akademinės muzikos kolektyvai ir atlikėjai: orkestras MUSICA HUMANA, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras,
10000.00
Raseinių rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVI-asis Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis Raseiniuose „Unseen Notes“VI-asis tarptautinis Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis UNSEEN NOTES rengiamas siekiant regioniniame festivalyje patrauklia forma pristatyti kuo platesnį šiuolaikinės muzikos spektrą. Festivalio koncertai vyks Raseinių rajone keliose skirtinguose pasirodymų erdvėse, viso 8 koncertai, kuriuose bus pristatyta šiuolaikinė alternatyvi, eksperimentinė, improvizacinė muzika. Taip pat vyks dviejų filmų – koncertų peržiūros.9000.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaUkrainos nacionalinė opera (Kyjivas) sveikina Lietuvą ir Vilnių. A. Ponchielli operos „Lietuviai“ atlikimas Valdovų rūmų Didžiajame kiemeValstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Valdovų rūmų muziejus, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ir Ukrainos nacionalinė opera kvies minėti su atlikėjais iš Kyjivo. Ukrainos nacionalinės operos orkestras, choras ir solistai atliks A.Ponkjelio operos „Lietuviai“ (I Lituani), pagal A. Gizlanconio libretą, įkvėptą A. Mickevičiaus istorinės poemos „Konradas Valenrodas“, šiandienos įvykių kontekste simboliškai apjungiančios XIV a. lietuvių, XIX a. italų ir XXI a. ukrainiečių kovos už laisvę ryžtą, koncertinę versiją.20000.00
Palangos orkestrasViešoji įstaigaEuropean Brass Band Championships 2024, Palanga – I etapasPirmą kartą Lietuvoje, Palangoje rengiamas prestižinis pučiamųjų muzikos žanro renginys-konkursas, įgyvendinamas kartu su Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (EBBC). EBBC siekiama propaguoti estetines ir socialines vertybes, būdingas Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrams, skatinti geresnį žanro pripažinimą. Projekto I etape dėmesys sutelkiamas į pasirengimą EBBC 2024, renginio pristatymą Lietuvoje ir užsienyje, gerųjų patirčių mainus su vietos organizatoriais kitose EBBC šalyse.24000.00
Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“Biudžetinė įstaigaKoncertų ciklas „...in Jazz“Kauno bigbendo inicijuojamą koncertų ciklą „...in Jazz“ sudaro 4 skirtingos programos. Siektinas rezultatas – keturių skirtingų šalių (Norvegija, Suomija, Prancūzija, Lietuva) muzikinės kultūros pristatymas, apjungiant džiazo ir akademinės muzikos menines idėjas, istoriškai svarbias minėtinas datas (Griego 180-sios gimimo metinės, Vilniaus 700-metis, tarptautinė džiazo diena balandžio 30 d.). Kiekviena programa pristatoma du kartus (8 koncertai) skirtinguose Lietuvos miestuose.14000.00
Nacionalinė vargonininkų asociacijaAsociacijaKoncertų ciklas „Vox organi cathedralis 2023“VOX ORGANI CATHEDRALIS (Katedros vargonų balsas) – septintus metus organizuojamas koncertų ciklas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Projekto renginiai vyks balandžio 30–gruodžio 28 d. ir bus dedikuoti šviesios atminties Arkikatedros vargonininko Bernardo Vasiliausko 85-osioms gimimo metinėms bei Vilniaus miesto, ilgaamžės istorinės Lietuvos sostinės, 700 metų jubiliejui. Aštuoniolikoje ciklo koncertų dalyvaus lietuvių vargonininkai – Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariai – iš Vilniaus, Trakų, Klaipėdos, Brėmeno ir Miuncheno.7800.00
Lietuvos kultūros tyrimų institutasBiudžetinė įstaigaKnygos „Padėti kitiems tobulėti. Vaclovas Paketūras (1928–2018)“ leidybaL. Budzinauskienės knygoje pristatoma viena ryškiausių Lietuvos muzikologijos personalijų – Vaclovas Paketūras (1928–2018). Čia apžvelgiamas jo indėlis į tuometę Lietuvos muzikinę kultūrą, atskleidžiami biografiniai ir kūrybiniai pasaulėvokos veiksniai. Knygos dalimi esančioje mokslo studijoje analizuojama V. Paketūro kūryba, pedagoginė ir visuomeninė veiklos. Leidinį papildantys pokalbiai, prisiminimai ir autorės parengti priedai – reikšminga knygos dalis, V. Paketūro personaliją inkorporuojanti į Lietuvos muzikologų interesų lauką.4200.00
Viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“Viešoji įstaigaLūžių muzika ir kontrkultūra„Lūžių muzika ir kontrkultūra“ – „Bernardinai.lt“ vaizdo pasakojimų ciklas apie Lietuvos muzikos lauką, jaunimo subkultūras, idėjas ir drąsius, o gal kiek pašėlusius žmones, veikusius totalitarinės kontrolės sąlygomis ir svarbių politinių lūžių metu Lietuvos Nepriklausomybės priešaušryje.6650.00
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaNaujosios lietuvių fortepijoninės kūrybos rinkinys: V. Bartulis Ž. Martinatytė, A. Šenderovas ir kitiProjektu metu siekiama parengti, išleisti ir pristatyti naujosios lietuvių fortepijoninės kūrybos rinkinį kūrinių rinkinį. Leidinį sudarys žinomų Lietuvos šiuolaikinės muzikos kompozitorių darbai, kurie savo aktualumu prisideda prie lietuviškos fortepijoninės muzikos repertuaro praturtinimo.6000.00
Sol artisViešoji įstaigaMarijampolė Music Park`10„Marijampolė Music Park“ – muzikos festivalis, kurio tikslas puoselėti profesionalų meną daug dėmesio skiriant koncertinių programų originalumui ir aktualumui. Festivalis kūrybiškai formuoja muzikinį, meninį turinį, šiuolaikiškai pristato žanrų ir stilių įvairovę.
MMP 2023 metais švenčia dešimtmetį. Šis jubiliejus – puiki proga profesionalios kultūros plotmėje reprezentuoti išskirtinį Marijampolės miesto veidą ir netikėtas koncertines erdves. MMP dalyvaus profesionalūs muzikos atlikėjai ir kūrėjai, taip pat ir jaunieji muzikos atlikėjai.
18000.00
AidijaViešoji įstaigaKoncertas Liubline minint Lenkijos–Lietuvos unijos 454-ąsias metinesProjektu siekiama profesionalios lietuviškos chorinės muzikos sklaidos užsienyje, paminint Liublino unijos metines Liubline, kuris 2023 metais yra Europos jaunimo sostinė. Choras „Aidija“ šia progra Liubline surengs profesionalios lietuviškos chorinės muzikos koncertą.6630.00
Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXVII tarptautinis Mažeikių meno festivalisProjektas – profesionalaus meno sklaida rajone ir regione, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus, socialinių grupių žmonių meniniam ugdymui. Tradicinis, plataus mąsto projektas apimantis muziką, dailę, teatrą, parodas. Projekto programoje Lietuvos ir užsienio atlikėjų klasikinės muzikos, džiazo, šokio koncertinės programos, spektakliai, paroda, susitikimai su kūrėjais.22000.00
Lietuvos akordeonistų asociacijaAsociacijaXXVI Tarptautinis akordeono festivalis VILNIUS 2023Tarptautinis akordeono festivalis „Vilnius“ – daugiažanris nekomercinis muzikos festivalis, vykstantis nuo 1986 m. Vilniaus mieste yra koncentruotas į profesionaliąją akordeono meno atlikimo kokybę, kuriantis išliekamąją vertę kultūros srityje, atliepiantis visuomenės poreikius, sudarantis sąlygas socialinei atlikėjų lygybei ir dėl to tapęs prestižiniu, savo srities, tarptautiniu renginiu. Pristatomi premjeriniai lietuvių ir kt šalių autorių kūriniai,
koncertuoja jauni ir pasauliniai atlikėjai, vyksta meistriškumo kursai, seminarai, konferencijos
25000.00
Remigijaus akcijaViešoji įstaigaXXII-asis tartptautinis džiazo festivalis „Šiauliai jazz 2023“Džiazo festivalis organizuojamas Šiauliuose nuo 1999 metų. Siekiama plėsti džiazo muzikos supratimą, sudarant galimybę visoms amžiaus ir socialinėms Šiaulių regiono visuomenės grupėms susipažinti su naujausia gyvai atliekama muzika. Festivalio metu pristatomi Lietuvos, artimiausių kaimynų Latvijos, Estijos bei kitų šalių atlikėjai. Akcentuojama edukacinė veikla – koncertuoja jaunieji atlikėjai, vyksta meistriškumo pamokos, diskusijos. 10000.00
Slavų tradicinės muzikos mokyklaViešoji įstaigaXX tarptautinis menų festivalis „Stačiatikių Kalėdos Lietuvoje“Tarptautinis menų festivalis „Stačiatikių Kalėdos Lietuvoje“ kiekvienais metais pristato klausytojams aukščiausio meninio lygio atlikėjų koncertus, kuriuos vienija gražiausių metų švenčių – Šv. Kalėdų dvasia ir nuotaika. 2023 m. dalyviai – legendinis Kijevo folkloro ansamblis „Drevo“, kartvelų etninės muzikos ansamblis „Shara band“, Tbilisio V. Saradžyšvili valstybinės konservatorijos kamerinis orkestras, vadovaujamas dirigento Levano Jagaevo, Arsen Petrosyan Quartet (Armėnija).10000.00
Festivalių grupėViešoji įstaigaTarptautinis muzikos festivalis „Bliuzo naktys“Tarptautinis muzikos festivalis „Bliuzo naktys“ – vienas seniausių festivalių, kuris vyksta po atviru dangumi nuo 1993 metų. 2023 metais festivalis minės savo 29 metų gimtadienį. Tai ir vienas didžiausių bliuzo muzikos festivalių Baltijos valstybėse. Per 28 gyvavimo metus festivalis užaugino ne vieną muzikantų kartą, kuri groja ir rengia pasirodymus dar ir šiandien („The Road Band“ (LT), Arina ir „Veto Bank“ (LT), „Latvian Blues Band“ (LV) ir kt.). Festivalio misija visada buvo dovanoti savo klausytojams aktualiausių šių dienų bliuzo muziką!10000.00
Choras Bel CantoAsociacijaOpen to the World / Atviri pasauliui 2023Choro „Bel Canto“ vokalinės muzikos festivalis „Open to the World“ – tai unikalus tęstinis chorinės muzikos projektas Lietuvoje. Jo tikslas – pristatyti geriausius pasaulio chorus, vokalinius ansamblius ir kompozitorius, puoselėti vakarietišką kultūrą, kurti, muzikuoti ir tobulėti kartu. Aštuntajame „Open to the World 2023“ koncertuose choras „Bel Canto“ pasirodys kartu su vienu geriausių Švedijoje vyrų choru „Zero8“, vienu geriausių pasaulyje britų vokaliniu ansambliu „Voces8“ ir vienu garsiausių Švedijos vokalinių ansamblių „Ringmasters“.10000.00
Kamerinės muzikos rėmimo fondasLabdaros ir paramos fondas„Teisutis Makačinas ...O kaip laukiau...“2023-09-05 T. Makačinui sukaks 85 m. Projekto tikslas – pagerbti kompozitorių naujo CD leidyba, su jo kamerinės muzikos kūriniais balsui, smuikui ir fortepijonui. Inicijuoti naują ciklo „I ir II paraštės“ versiją, įtraukiant saksofoną. CD ir 3 koncertai Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje supažindins Lietuvos muzikinę ir plačiąją visuomenę su įdomia ir vertinga Maestro kūrybos dalimi. Leidinys suteiks dideles galimybes jo kūrybos sklaidai Lietuvoje ir už jos ribų. Dalyviai: T.Makačinas, Z.Bružaitė, P. Vyšniauskas, R. Preikšaitė, I.Klusaitė, M.Bazaras.8000.00
,,Šiuolaikinė ausis“Viešoji įstaigaŽibuoklės Martinaitytės ir ,,Synaesthesis“ ansamblio projekto „Hado Zona“ pristatymas JAV ir Lietuvos publikaiProjekto tikslas – kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės ir ansamblio „Synaesthesis“ bendro projekto „Hado Zona“ pristatymas Niujorke, Vilniuje, Klaipėdoje ir Kintuose. Pristatymuose integraliai derinant elektroakustinę muzikinę medžiagą ir šviesos instaliaciją sukuriamas unikalaus patyriminio formato kūrinys. O „Cantaloupe music“ leidžiamas kompaktinis diskas ir lietuvių kūrybinės komandos prisistatymas festivalyje ,,Long Play“ yra unikali galimybė stiprinti lietuviškos muzikos tarptautinį matomumą.10000.00
SambalsiaiViešoji įstaigaMuzika iš XVII a. Braunsbergo / Olivos vargonų tabulatūros. Dvigubo albumo leidyba.Dvigubo CD albumo „Muzika iš VII a. Braunsbergo / Olivos vargonų tabulatūros“ išleidimas ir sklaida (programos pristatymas, skaitmeninis ir CD platinimas);
Dalyviai: Marek Toporowski (virginalas, klavesinas, klavikordas), PL; Darius Klišys (birbynės, šalamaja), LT; Mindaugas Radzevičius (pozityviniai vargonai),LT, Katarzyna Czubek (išilginės renesansinės fleitos), Julia Karpeta (viola da gamba), Tomasz Sobaniec, PL. Įrašų vieta: Lietuva, Lenkija.
8000.00
VšĮ „Meno manija“Viešoji įstaigaTarptautinis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai“Rugsėjo 3 d. – spalio 15 d., Biržų pilies rūmų menėje bei kitose kultūrinėse erdvėse vyks gražia tradicija jau spėjęs tapti tarptautinis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2023“. Turtingu istoriniu ir kultūriniu paveldu galintis didžiuotis Biržų miestas kiekvienais metais sukviečia publiką pasidžiaugti klasikinės muzikos koncertais. Nuo 1999 metų vykstantis muzikos festivalis – vienas iš ryškiausių muzikos renginių Lietuvos Šiaurės regione, kuris tęsia ir plėtoja šio krašto muzikines, menines tradicijas.15000.00
Asociacija „Druska gyvenimui“AsociacijaFume „Mass“Projekto tikslas – išleisti muzikinį albumą, populiarinti kinematografišką chorinę muziką, skatintų multižanrinį bendradarbiavimą, atkreipti užsienio kūrybinių industrijų atstovų dėmesį į Lietuvos kūrėjus ir jų galimybes.
Rezultatas – išskirtinio apipavidalinimo dviguba vinilo plokštelė. Taip pat planuojamas albumo pristatymo koncertas Lietuvos nacionalinėje filhamonijoje.
Pagrindiniai dalyviai – „Fume“ ir choras „Jauna muzika“.
Vietovės – Vilnius, Niujorkas.
10000.00
VšĮ „Petro Bingelio fondas“Viešoji įstaigaAtsiminimų knyga apie Petrą BingelįŠi unikali knyga yra skirta Kauno valstybinio choro įkūrėjo ir ilgamečio jo meno vadovo ir vyr. dirigento P. Bingelio atminimui. Knygą sudaro P. Bingelio šeimos ir kitų jį artimai pažinojusių žmonių atsiminimai. Skaitytojui pateikiama daug nežinomų faktų apie maestro asmenybę, kurie leis pažinti jį ne tik iš profesinės, bet ir asmeninės gyvenimo pusės.3000.00
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaFestivalis „Muzika Jašiūnų dvare“Festivalis „Muzika Jašiūnų dvare“, pasižymintis ištikimybe tradicijoms ir naujais raiškos būdais, kviečia susiburti meno mylėtojus prasmingam bendrabūviui istoriniame Jašiūnų dvaro parke. Tai galimybė geriau pažinti profesionaliąją meninę kūrybą bei ugdyti kultūrinius poreikius. Turininga, įvairiapusiška festivalio programa ir aukščiausio profesinio lygio atlikėjai užtikrina, kad kiekvienas atranda savo poreikiams tinkamą koncertų ciklą.14000.00
Koncertinė įstaiga „Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras“Biudžetinė įstaiga3-iasis Tarptautinis Šv. Kristoforo kompozitorių konkursasTarptautinis Šv. Kristoforo kompozitorių konkursas – išskirtinis renginys, rengiamas jau trečią kartą, siekiantis atrasti talentingus kūrėjus, aktyviai prisidedant prie jaunųjų kompozitorių sėkmingos karjeros profesionaliai atliekant jų muziką, taip pat tai svarbus naujų kūrinių kameriniam orkestrui sukūrimo inicijavimas bei jų sklaida.12000.00
AidijaViešoji įstaigaLapides, flores, nomina et sideraSkleisti ir populiarinti šiuolaikinę akademinę profesionalią Lietuvos kompozitorių sakralinę muziką, aktualizuojant visuomenei reikšmingų Vėlinių ir Visų Šventųjų švenčių tradicijas. Įgyvendinant projektą surengsime tris sakralinės muzikos koncertus Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje, kuriuose atliksime būtent šiam laikotarpiui skirtą lietuvių kompozitorės Onutės Narbutaitės kūrinį „Lapides, flores, nomina et sidera“. Koncertai bus papildyti specialiai šiam kūriniui sukurtomis vaizdo projekcijomis, kurios bus projektuojamos ant bažnyčių kupolų.12800.00
Musica VitaleViešoji įstaigaLietuvių kompozitorių sonatų smuikui ir fortepijonui įrašų leidyba su kompanija NAXOS ir kompaktinės plokštelės pristatymo koncertaiSmuikininkė Simona Venslovaitė ir pianistė Veronika Kopjova kartu su „Grammy“ nominantu Viliumi Keru parengė itin kokybiškus retai atliekamų lietuvių kompozitorių sonatų smuikui ir fortepijonui įrašus bei siekia juos išleisti prodiusuojant plataus tarptautinio pasiekiamumo leidybinei kompanijai NAXOS. Jos pasaulinis pripažinimas suteiks ypatingą galimybę plačiai Lietuvos kultūros sklaidai ir Lietuvos vardo garsinimui pasaulyje. Koncertai Kaune ir Vilniuje prisidės prie lietuvių muzikinio palikimo puoselėjimo ir žinomumo auginimo.5000.00
VšĮ „Prabudimo orkestras“Viešoji įstaiga„Simfonijos iš Šiaurės Jeruzalės“ gastrolės į IzraelįŠiemet švenčiami du svarbūs jubiliejai – Izraelio valstybės 75-osios Nepriklausomybės metinės ir Lietuvos sostinės Vilniaus 700 metų jubiliejus. Tai labai reikšmingos datos, todėl siekiant įprasminti jų istorinę atmintį, šių metų gegužės 18 d. Jeruzalės teatre bus surengtas kompozitoriaus Jievaro Jasinskio sukurtos „Simfonijos iš Šiaurės Jeruzalės“ koncertas. Kūrinį atliks Jeruzalės simfoninis orkestras bei kviestiniai muzikantai iš Lietuvos ir Izraelio, dainuos žymus litvakų tenoras Rafailas Karpis.9322.00

Scenos menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ „Prabudimo orkestras“Viešoji įstaigaMuzikos ir šokio spektaklis „Šokio simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“Šių metų rugsėjo 23–24 dienomis yra minimas Vilniaus geto likvidavimo 80-metis. Šios skaudžios sukakties proga buvusio geto teritorijoje įsikūrusiame Valstybiniame jaunimo teatre įvyks choreografės Aušros Krasauskaitės režisuojamo muzikos ir šokio spektaklio „Šokio simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“ premjera. Pagal kompozitoriaus Jievaro Jasinskio muziką statomo spektaklio metu šoks valstybinio ansamblio „Lietuva“ šokėjai, gyvai gros šv. Kristoforo kamerinis ir ansamblio „Lietuva“ orkestrai. Renginys yra Vilnius 700 programos dalis.15000.00
Dūmų fabrikasViešoji įstaigaNaujojo cirko stotelės Vilniaus miesto rajonuose'23„Dūmų fabrikas“ Naujojoje Vilnioje, Artūro Areimos teatras Baltupiuose ir Trakų Vokės dvaro sodyba profesionaliosios kultūros atvedimą į Vilniaus miesto pakraščius pradeda nuo šiuolaikinio cirko, kaip vienos naujausių ir demokratiškiausių kultūros sričių. Savo patalpose ar jų prieigose partneriai pristatys po 3–5 pasirinktus Lietuvos ir užsienio naujojo cirko spektaklius ar edukacines veiklas. Projekte numato dalyvauti Nyderlandų, Švedijos, JAV, Latvijos, Estijos ir Lietuvos artistai.15000.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaNaujojo cirko stotelė Visagine '23Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Naujojo cirko stotelė Visagine'23“ pristato įvairiapusę užsienio (Nyderlandai, Švedija, JAV, Latvija, Estija) cirko trupių ir naujausių lietuvių cirko kūrėjų darbų programą. Renginys, plėtojamas mieste, turinčiame ilgametę sportinės akrobatikos tradiciją ir akivaizdaus potencialo įsitraukti į šiuolaikinio cirko veiklas, yra kultūrinė inovacija Visagine ir Utenos apskrityje. Jis skatina kūrybinę įvairovę, įtraukia aukščiausios kokybės užsienio profesionalus ir vietinius mėgėjus.25000.00
Meniniai tyrimaiUždaroji akcinė bendrovėŠokio spektaklis / instaliacija „Žmogus-linksmalazdė“„Žmogus-linksmalazdė“ – šokio spektaklis, kuriame bus naudojama specialiai suprojektuota interaktyvi robotinė judėjimo platforma, kuri judins, sups ant jos sėdinčius žiūrovus reaguojant į šalia vykstantį gyvą šokį ir garso takelį taip, kad choreografija, muzika ir kūniškos stebėtojų patirtys jungtųsi į viena kitą papildančią estetinę visumą.15000.00
Artūro Areimos teatrasViešoji įstaigaArtūro Areimos teatro spektaklio „Už geresnį pasaulį“ pristatymas tarptautiniame teatro festivalyje FIAT 2023Tarptautinis alternatyvaus teatro festivalis FIAT yra vienas didžiausių ir svarbiausių kultūros renginių Juodkalnijoje bei ypač reikšmingas teatro renginys pietryčių Europoje. Festivalis šalyje yra sėkmingai rengiamas ir nuolat vyksta jau 33 metus. Artūro Areimos teatras festivalyje Podgoricoje 2023 m. rugsėjo mėnesį pristatys tarptautinio pripažinimo sulaukusį spektaklį „Už geresnį pasaulį“ bei sieks užmegsti naujus ryšius su pasaulinio lygio kūrėjais, kad vėliau galėtų su jais organizuoti susitikimus ir edukacines veiklas Lietuvoje.12000.00
NUEPIKO šokio trupėViešoji įstaigaŠokio spektaklio „Keturi Viktorai“ sukūrimas ir sklaida Lietuvoje„Nuepiko“ šokio trupės projektas, skirtas sukurti šokio spektaklį, orientuotą jaunimui, ir pristatantį šokį kaip saviraiškos, kūrybiškumo bei geros fizinės ir emocinės savijautos užtikrinimo priemonę, nešti žinią, jog norint užtikrinti visapusišką žmogaus raidą, šokis turėtų būti integrali, lygiavertė švietimos sistemos, ugdymo proceso dalis mokykloje. Projekte dalyvauja „Nuepiko“ šokio trupės nariai: Adrian Carlo Bibiano, Andrius Stakelė, Marius Pinigis, Džiugas Kunsmanas.10000.00
Vilniaus keistuolių teatrasViešoji įstaigaSpektaklių „Labanakt, mama“ (rež. I. Stundžytė) ir „Muzika 2“ (rež. J. Tertelis) pristatymas LietuvojeKeistuolių teatras tęs savo ilgametes gastroliavimo tradicijas ir spektaklius „Labanakt, mama“ (rež. I. Stundžytė) ir „Muzika 2“ (rež. J. Tertelis) pristatys įvairiuose Lietuvos miestuose: Panevėžyje, Ukmergėje, Telšiuose, Kaune, Šiauliuose, Alytuje, Šalčininkuose ir Akademijoje (Kėdainių raj.). Siekiant užtikrinti kultūrinio vystymosi tolydumą Lietuvoje, spektakliuose nemokamai apsilankyti bus kviečiami socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių nariai.10000.00
Šiuolaikinio cirko asociacijaAsociacijaŠiuolaikinio cirko tinklas „Circus PUSH“Circus PUSH – tai tinklas, skirtas skatinti bei palaikyti šiuolaikinio cirko kūrybos procesus Baltijos šalyse.25000.00
Kultūros leidinys „Nemunas“Viešoji įstaigaŠiuolaikinių scenos menų kalbaProjektas pristato Lietuvos ir užsienio šiuolaikinius scenos menus, novatoriškus, netradicinius kūrinius ir jų autorius, įdomiausiai kuriančius menininkais ir įvairias teatro kryptis: šiuolaikinį šokį, cirką, įvietintą teatrą, gatvės, lėlių ir objektų, vizualinį teatrus, performansą, šiuolaikinę operą ir kitas eksperimentines veiklas. Straipsnių autoriai – profesionalūs šalies menotyrininkai, o jų kalbinami menininkai ir aptariami reiškiniai – Lietuvos bei visos Europos netradicinių scenos menų kūrėjai.5000.00
Lino lėlėsViešoji įstaigaSpektaklio „Šišion“ sklaida Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje2023-ųjų rudenį teatras „Lino lėlės“ planuoja spektaklio „Šišion“, pasakojančio Klaipėdos krašto autochtonų likimus pokariu ir sovietmečiu, sklaidos turą po Mažosios Lietuvos rajonų centrus. Taip teatras siekia grąžinti spektaklį vietinėms bendruomenėms, kurios dalyvavo spektaklio kūrime bei tyrime. Numatomi pasirodymai Šilutės, Pagėgių, Kintų, Kretingalės, Rietavo kultūros centruose, taip pat Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune.12000.00
Kirtimų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJudesio raiškos tyrinėjimo renginių serijaKirtimų kultūros centras tęsia judesio raiškos tyrinėjimo seminarų seriją „Guma“, kviesdamas savo kūrybiniais metodais ir principais dalintis Lietuvos šiuolaikinio šokio, tarpdisciplininio meno kūrėjus, kurie plečia šokio suvokimo ribas, tyrinėdami judesį įvairių meno sričių kontekstuose.5900.00
Panevėžio teatras „Menas“Biudžetinė įstaigaSpektaklio „Anti“ (rež. Aleksandr Špilevoj) sklaida Lietuvos mokyklose 2023Spektaklį „Anti“ rugsėjo – lapkričio mėnesiais pamatys virš 400 Lietuvos regionų moksleivių. Spektaklis bus parodytas Subačiaus, Baisogalos, Sidabravos, Šeduvos, Radviliškio, Molėtų, Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijose.
Spektaklio režisierius ir dramaturgas – A. Špilevojus. Scenografijos ir kostiumų dailininkė – B. Šulniūtė. Kompozitorius – P. Trijonis. Vaidina: A. Kuriakina, D. Klementjeva, M. Klementjevas, A. Jurgaitis
Tai – spektaklis – „storytellingas“, paremtas antikine Sofoklio pjese „Antigonė“ ir aktorių pasakojimais.
3800.00
Vilniaus keistuolių teatrasViešoji įstaigaSpektaklių vaikams „Detektyvo D. Lapino byla“ (rež. A. Giniotis) ir jaunimui „Kai aš buvau Prometėjas“ (rež. I. Stundžytė) sklaida Lietuvos regionuoseKeistuolių teatro spektaklių vaikams „Detektyvo D. Lapino byla“ (rež. Aidas Giniotis) ir jaunimui „Kai aš buvau Prometėjas“ (rež. Ieva Stundžytė) sklaida Lietuvos regionuose, 10 spektaklių pristatymas. Projekto partneriai: Ukmergės kultūros centras, Panevėžio muzikinis teatras, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Plungės kultūros centras, Alytaus miesto teatras, Vievio kultūros centras, Molėtų kultūros centras, Panevėžio teatras „Menas“, Akademijos (Kėdainių raj.) kultūros centras.12500.00
FOS dance projektaiMažoji bendrijaŠokio spektaklio „Tylėjimai“ (chor. P. Prievelis) sklaida LietuvojeĮgyvendinant spektaklio „Tylėjimai“ (chor. P. Prievelis) sklaidą Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius–Kaunas) bei regionuose (Rokiškis, Raseiniai, Valkininkai), skatinti visuomenę atkreipti dėmesį į asmens psichinės sveikatos svarbą, kviesti atviram dialogui nepatogia tema. Projekte dalyvauja: P. Prievelis, M. Šerstabojevaitė, L. Kolodzeiskis, A. Gelžinytė, L. Povilaitytė, V. Praninskaitė, G. Žaltauskaitė ir M. Praniauskaitė.10000.00
Meno alchemijaViešoji įstaigaSpektaklio „Stepai, gazo!“ sklaida Lietuvos regionuoseProjekto metu ATR karaliaus Stepono Batoro gyvenimo istoriją atskleidžiantis „storytellingo“ spektaklis „Stepai, gazo!“ bus parodytas 30-yje skirtingų Lietuvos miestelių ir kaimų. Spektaklis vyks po atviru dangumi, jame vaidins aktoriai Aleksandr Špilevoj ir Laurynas Jurgelis, atvyksantys į spektaklį motociklais, tapsiančiais pasirodymo scenografija. Po spektaklių vyks diskusijos su žiūrovais, kurių metu spektaklio autoriai rinks vietines Lietuvos regionų legendas, kurias besibaigiant projektui pavers storytellingo pjese naujam spektakliui.11000.00
Krantų redakcijaAsociacijaKultūrų ir kartų dialogai. Straipsnių apie scenos menus ciklas meno kultūros žurnale „Krantai“Projekto tikslas – fiksuoti ir tyrinėti Lietuvos scenos meno gyvenimą, jo paveldą bei šiuolaikinius pavidalus, kurti grįžtamąjį ryšį, padedantį menininkams suvokti savo kūrybos vietą visuomeniniame gyvenime. Projekto metu planuojama išleisti 3 žurnalo numerius, kurio autoriai – profesionalūs teatro ir šokio, besigilinantys į scenos meno problemas. Projektas įgyvendinamas Vilniuje, bet jo dalyviai gyvena įvairiose Lietuvos vietose. 5500.00
Be kompanijosViešoji įstaigaRenginių ciklo „MAS – Meninių akcijų savaitė – Laisvė. Kūnas. Ribos“ organizavimas ir pristatymas„MAS – meninių akcijų savaitė“ – tai trečius metus vykstanti socialinė bei edukacinė programa su socialiai jautriomis grupėmis ir / arba stigmatizuotomis mūsų visuomenėje temomis. Šios ilgalaikės bei daugiakontekstės veiklos išdava kiekvienais metais yra renginių ciklas viešose Vilniaus erdvėse. „MAS“ tikslas šiais metais – tyrinėti laisvės temą per įvairias menines akcijas viešosiose erdvėse. Projektas suburia įvairių sričių menininkus, kad jie apmąstytų įvairias problemas, kurias sieja bendra laisvės paieškų tema.9000.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaMuzikinio spektaklio besilaukiančioms ir vaikams iki 3-jų metų „Gaja–Mara“ sukūrimas„Gaja–Mara“ – tai muzikinė kelionė per ciklišką metų kaitą besilaukiančioms šeimoms ir 0–3 m. mažyliams. Keliaujama stabtelėjant ties pagrindinėmis 8 metų šventėmis, pažymint jas tam laikui būdingomis lietuviško folkloro dainomis, rateliais, žaidimais ir mažylių žaidinimais. Spektaklio metu visi žiūrovai kviečiami susėsti į vieną bendrą, tarsi Rėdos ratą ir tapti aktyviais jo kūrėjais ir dalyviais, laisvai tyrinėti spektaklio erdvę, scenografinius elementus, drauge su tėveliais – galbūt pirmą kartą – patirti teatro stebuklą.13000.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaLietuvos šokio produkcijos sklaida Europoje ir tarptautinė tinklaveikaProjektu siekiama Lietuvos kūrėjų šokio spektaklius ir jų kultūrinę veiklą pristatyti festivaliuose Vokietijoje ir Ispanijoje. Keliamas lietuvių choreografų pripažinimas bei plečiamos tarptautinės veiklos galimybės užsienyje. Pristatomi spektakliai: „me two / Savoj Krūvoj“, „VIE NU DU“ ir „TIESA DRĄSA“. Įgyvendinamos edukacinės programos ir vykdoma tinklaveika.12000.00
Radijo VilniusViešoji įstaigaŽydiškas pokerisProjektas skirtas sukurti netradicinį garso kūrinį pagal Efraimo Kišono satyrų rinkinį „Žydiškas pokeris”, kurį įskaitys aktoriai Marius Čižauskas ir Giedrius Savickas. Radijo teatro žanras projekte būtų naujai ir šiuolaikiškai pateiktas tikslinei auditorijai (iki 35 m). Manoma, kad šiuo projektu pavyks sudominti tikslinę grupę scenos menais ir sukurti erdvę reflektuoti aktualiomis temomis. Projektas reikšmingas, nes populiarina mažai žinomą dramaturgą ir scenos menų sritį tarp jaunimo. Šis garso serialas bus transliuojamas „Radijo Vilnius”.5000.00
Kitokio meno sąjungaAsociacijaMeno erdvių „Vileišio18“ atviras kvietimas jauniesiems teatro profesionalamsProjektas siekia sudaryti visavertes galimybes jauniems, ką tik studijas baigusiems, tačiau profesionaliame Lietuvos kultūriniame lauke dar neįsitvirtinusiems, scenos menų kūrėjams pristatyti savo spektaklius, performansus ar kitus teatrinius projektus ar iniciatyvas meno erdvėse „Vileišio18“. Projekto dalyviai: meno erdvių „Vileišio18“ įkūrėjai ir teatro kritikai: S. Ivaškaitė, A. Jevsejevas, I. Tumonavičiūtė, D. Statkevičienė.10000.00
DarbininkaiViešoji įstaigaSpektaklio pagal Martino Bellemare pjesę „Laisvė“ (rež. Dainius Gavenonis) pristatymas VII tarptautinio teatro festivalio „TheATRIUM“ Lietuvos teatro vitrinoje„Laisvė? Kiekvienas savaip į ją žiūri. Žiūri. Keista. Tarsi laisvė turėtų pavidalą. Kai žiūriu į tave, atrodo, kad tu į ją panašus. Į laisvę?“
2023 m. gegužės 26 d. „TheATRIUM“ festivalio Lietuvos teatro vitrinos programoje pristatysime naujausią režisieriaus ir aktoriaus Dainiaus Gavenonio spektaklį „Laisvė“. Vaidina – Rasa Samuolytė, Laurynas Jurgelis, Dainius Gavenonis, Aleksas Kazanavičius, Žygimantė Elena Jakštaitė, Greta Petrovskytė, Vaidas Vilius, Nerijus Milerius.
4000.00
Šokio teatras „Dansema“Viešoji įstaigaŠiuolaikinio šokio spektaklių vaikams „Neregėtas pasaulis“, „Mozaika“ pristatymas užsienio festivaliuoseProjektas siekia pristatyti pripažintus „Dansemos“ šiuolaikinio šokio spektaklius kūdikiams ir vaikams su negalia tarptautiniuose festivaliuose užsienyje. Spektaklių programa, papildyta kūrybiniais užsiėmimais mažiesiems žiūrovams, diskusijomis su tėvais, seminarais scenos meno profesionalams ir pedagogams, sudaro sąlygas tvariai Lietuvos šiuolaikinio šokio sklaidai tarptautiniame kontekste. Projektą įgyvendina profesionali, Lietuvos meno apdovanojimais įvertinta „Dansemos“ šokėjų ir choreografės kūrybinė komanda.13500.00
Kosmos TheatreViešoji įstaigaVizualinio–draminio spektaklio pagal prancūzų dramaturgo Jean’o Cocteau pjesę „Orfėjas“ sukūrimasŠis projektas, skirtas sukurti vizualinį-draminį spektaklį pagal prancūzų dramaturgo Jean’o Cocteau pjesę „Orfėjas“. Projekte siekiama sukurti aktualų, šiuolaikišką, draminės vaidybos, patikrintos dramaturgijos ir šiuolaikinių vizualiųjų menų praktikas apjungiantį vizualinį spektaklį, kuris atspindėtų šiuolaikinius kultūrinius bei socialinius kontekstus.14000.00
Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽASAsociacijaTeatras keliauja pas vaikusProjektas „Teatras keliauja pas vaikus“ sudaro sąlygas kultūrinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui, gyvenantiems Aukštaitijos regione atokiose nuo didžiųjų miestų vietovėse, susitikti su profesionaliu scenos menu ir aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime. Projekte savo spektaklius rodys 20 teatrų ASITEŽO narių. Programa apima įvairių scenos menų (dramos, šokio, lėlių, objektų teatro) spektaklius jaunajai auditorijai nuo 0 iki 18+ metų amžiaus.20000.00
Šokio teatras AIROSViešoji įstaigaŠokio teatro AIROS naujausių darbų sklaida Lietuvoje, minint teatro 10-metįPer 2023 m. keturiuose Lietuvos miestuose bus pristatyti 2 naujausi šokio teatro AIROS choreografės Airos Naginevičiūtės darbai – „Projektas kūnams ALKIS“ (2021) (bus parodytas 8 kartus) ir „Instaliacija „Nėščia tyla“ (2021) (bus parodyta 3 kartus). Spektaklius planuojama pristatyti Vilniaus, Kauno, Raseinių ir Šiaulių miestuose.35000.00
Oskaro Koršunovo teatrasViešoji įstaigaOskaro Koršunovo spektaklio „Otelas“ pristatymas tarptautiniame festivalyje MESS Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina)Projekto metu vienas naujausių režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklių pagal britų klasiko Williamo Shakespeare'o pjesę „Otelas“ būtų pristatomas tarptautinio festivalio MESS Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina), vieno svarbiausių ir ryškiausių festivalių pietryčių Europoje, programoje. Pagrindiniai projekto dalyviai – režisierius Oskaras Koršunovas, aktoriai Oneida Kunsunga–Vildžiūnienė, Digna Kulionytė, Saulius Ambrozaitis.17000.00
Oskaro Koršunovo teatrasViešoji įstaigaOskaro Koršunovo teatro socialinių spektaklių sklaida po LietuvąĮgyvendinant projektą OKT / Vilniaus miesto teatro socialiniai spektakliai „Detoksikacija“, „Portalas“, „Trans Trans Trance“, „Šventė“ bus pristatomi Šiauliuose, Telšiuose, Šakiuose, Panevėžyje, Utenoje, Kaune, Varėnoje ir Alytuje. Pagrindiniai projekto dalyviai – režisieriai Darius Gumauskas, Mantas Jančiauskas ir Kamilė Gudmonaitė.14000.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaTarptautinė koprodukcija: įtraukaus šokio spektaklio „LUSTopia. Įvairialypis kūnas.“ sukūrimas ir pristatymasChoreografai Laurynas Žakevičius ir Airida Gudaitė („Low Air“, Lietuva) bei Choreografė Silke Z. (Vokietija) kurią šokio spektaklį įvairiais pjūviais nagrinėjantį geismo ir utopijos temas. Kūrėjai žvelgia į amžių ir (ne)įgalumą, kaip į klausimą kūrybai. Koprodukcija, spektaklis LUSTOPIA žvelgia į įtraukties ir įvairaus kūno aspektus, taip kūrėjai siekia sukurti spektaklį be stereotipų, normų ir lyties. Spektalyje pasirodys negalių turintys, jų neturys ir 60+ amžiaus šokėjai. Premjera įvyks Kelne, Vokietijoje. Sklaida numatoma LT festivaliuose.20000.00
MB „No Shoes teatras“Mažoji bendrijaSpektaklio 10–14 m. paaugliams „Pasistengiau“ sukūrimas ir sklaidaTai interaktyvus, audiovizualinis spektaklis,10–14 m. paaugliams, disleksijos sutrikimo tematika, rodomams ne teatro „juodoje dėžėje“. Toks spektaklio formatas pasirinktas atsižvelgiant į faktą, jog jaunuoliams labai trūksta teatrinės produkcijos, kuri būtų pritaikyta rodymams netradicinėse teatro erdvėse.15000.00
Alytaus miesto teatrasBiudžetinė įstaigaXII-asis tarptautinis teatrų festivalis COM•MEDIALapkričio mėnesį Alytaus miesto teatras ir vėl taps scenos menų epicentru. Teatrų festivalis COM•MEDIA yra didžiausias rudens kultūrinis įvykis Pietų Lietuvos regione, kurio pagrindinę programą sudarys 14 konkursinių spektaklių, mažuosius kvies ženkliai ūgtelėjusi ir iki 3 dienų išsiplėtusi programa vaikams COM@, o pažinimo alkaniems žiūrovams – naktinė teatrinių įvykių sesija COM•MOON•A, alternatyva tradiciniam teatrui. Festivalio metu vyksiantys teatrinio plakato bei dramaturgų konkursai pristatys naujus vardus ir reiškinius.25000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaTarptautinis simpoziumas „Kūrybiškumas ir improvizacija scenos menuose“2023 m. lapkričio 5–7 d. Vilniuje rengiamas tarptautinis simpoziumas „Kūrybiškumas ir improvizacija scenos menuose“. Konferencijos tema yra itin aktuali humanitarinių bei socialinių mokslų ir meninių tyrimų diskursuose. Šiuolaikinio mokslo atradimai leidžia naujai pažvelgti į kūrybiškumą ir improvizaciją kaip fundamentaliuosius kūrybos dėmenis, leidžiančius eksperimentuoti su naujomis išraiškos formomis ir skatinti menines inovacijas. Projekto vadovė doc. dr. Ramunė Balevičiūtė.10000.00
DarbininkaiViešoji įstaigaSpektaklio „Marianė“ (darbinis pavadinimas) sukūrimasVšĮ „Darbininkų“ vienos dalies poetinis vizualus pasakojimas-spektaklis, paremtas Ingmar Bergman scenarijumi „Neištikimoji“, rež. Norbertas Jasinskas. Vaidmenis atlieka aktoriai – Alvydė Pikturnaitė ir Lukas Malinauskas. Spektaklyje, naudojant Bergmano pasiūlytus savianalizės mechanizmus, nagrinėjamas praeities sąryšis su sielvartu, dabarties su sumaištimi, o ateities su baimėmis, ieškoma būdo leidžiančio būti sąžiningais „dabar“ bei abejoti visuotinai priimtina kūno vartotojiškumo koncepcija.15000.00
Viešoji įstaiga Teatras „Utopia“Viešoji įstaigaOperos „Juditos triumfas“ sklaida (rež. G. Varnas)Naujai atstatytos operos „Juditos triumfas“ sklaida Vilniuje ir Kaune (rež. Gintaras Varnas)25000.00
ArtlagamineViešoji įstaigaSvetainės www.menufaktura.lt atnaujinimasProjekto tikslas – atnaujinti profesionalioms scenos menų refleksijoms ir aktyviai naujienų apytakai skirtą interneto svetainę www.menufaktura.lt ir išsaugoti beveik du dešimtmečius joje publikuotų tekstų duomenų bazę. Atnaujinimas leis modernizuoti tolimesnį redakcijos darbą ir įgalins naudotis teksto modeliavimo įrankiais, kurie neįmanomi pagal senas technologijas kurtoje svetainėje.
Projekto rezultatai bus prieinami visose Lietuvos ir užsienio vietovėse, kuriose įmanoma naudotis kompiuteriu ir internetu.
17000.00
Transmutation TheatreViešoji įstaigaSpektaklis darb. pav. „Vienas keliaujančio dailininko gyvenimo nutikimas“Tai „Transmutation Theatre“ teatro grupės instaliacija / spektaklis pagal Cezar Aira romaną „Vienas keliaujančio dailininko gyvenimo nutikimas“ ,nagrinėjantis „sąmonės transformacijos“, „inicijuojančio gamtos jėgų ritualo“, „iniciacijos stygiaus“ temas ir problemas. Taip pat pratęsiantis „Transmutation Theatre“ pradėtas eksperimentines paieškas – vizualiojo teatro ir aktorinės laboratorijos – plotmėse.23000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaSpektaklio „Pasišiukšlinę“ sukūrimas ir sklaidaInovatyvaus spektaklio „Pasišiukšlinę“ 12–16 metų jaunuoliams, nagrinėjančio globalią klimato krizę sukūrimas. Projektu siekiame kurti aukštos meninės vertės teatrinę patirtį, kuri skatins jaunuolius domėtis pasauliui reikšmingomis socialinės atsakomybės temomis, ugdys sąmoningus piliečius, besirūpinančius mūsų planetos ateitimi. Kūrybinė komanda: Indrė Lencevičiūtė, Kristina Mauruševičiūtė, Teklė Kavtaradzė, Jokūbas Tulaba, Goda Januškevičiūtė ir kt. Spektaklį pristatysime tikslinei auditorijai Vilniuje ir Kaune, Italijoje ir Prancūzijoje.14000.00
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaGarso ir judesio spektaklis „Out of the Box“ (darbinis pavadinimas)Garso ir judesio spektaklio „Out of the Box“ tema – žmogaus santykis su pasauliu jo gyvenimo raidos eigoje. Kas mums yra dėžė – ribų nužymėjimas, užsidarymas ar priešingai, kažko naujo atradimas, vaizduotės atvėrimas? Scenoje pasirodys trys skirtingo amžiaus, profesinio išsilavinimo ir gyvenimiškos patirties atlikėjai: mimas, šokėjas ir garso menininkas. Jie reprezentuoja skirtingus gyvenimo tarpsnius, kuriuose vis kitaip priimame ir vertiname „dėžės“ sampratą. O kaip jį įvertins žiūrovas?15000.00
MB „Scenarijų namai“Mažoji bendrijaDekonstruojant savižudybę: jungtinis Lietuvos ir Pietų Korėjos dramaturginis projektasJungtinis Lietuvos ir Pietų Korėjos dramaturgių Birutės Kapustinskaitės, Jung Eun Hwang ir Yoon Young Kim projektas „Dekonstruojant savižudybę“ pristatys tris pjeses, analizuojančias savižudybę. Projekto metu bus analizuojamos aukštų savižudybės statistikų abiejose šalyse priežastys, kultūriniai bei istoriniai aspektai. Projekto pabaigą vainikuos pjesių skaitymai Lietuvoje, Oskaro Koršunovo teatre ir Pietų Korėjoje.4000.00
„Kultūros barų“ leidyklaViešoji įstaigaKnygos „Gyčio Padegimo režisūros bruožai“ leidybaKnygoje aptariama Padegimo režisūros, reikalaujančios tam tikro akies aštrumo ir įsiklausymo, specifika, spektaklių populiarumo, jų ilgo gyvavimo scenoje priežastys. Padegimo režisūroje nėra nieko atsitiktinio, dirbtinai efektingo, viskas paklūsta vidinei logikai, yra susaistyta giluminiais ryšiais. Viena didžiausių teatro sėkmių ir legendų yra Kauno dramos teatre 1982 m. Padegimo režisuotas „Mūsų miestelis“, kurį be perstojo lankė ištisos žiūrovų kartos, beje, jis pats ten vaidino Režisierių.7000.00

Taikomieji menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kultūros leidinys „Nemunas“Viešoji įstaigaDIZAINAS: nuo idėjos iki koncepcijosProjektas „DIZAINAS: nuo idėjos iki koncepcijos“ supažindina skaitytoją su šiuolaikinio bei klasikinio dizaino istorija, procesais bei tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje.5000.00
Viešoji įstaiga „Menų vartai“Viešoji įstaiga„Showroom“ dizaino parodų ciklas4–iose galerijos „Vartai“ platformos „Showroom“ parodose bus pristatyti naujausi Nyderlandų ir Lietuvos kūrėjų Kiki & Joost, Paulo Coenen, Tijs Gilde, Tim Teven, Onno Adriaanse, Rūtos Palionytės, Kotrynos Butautytės, Viliaus Dringelio ir Ievos Baranauskaitės šiuolaikinio konceptualaus dizaino objektai. Parodas lydės susitikimai su kūrėjais ir diskusijos. Projektu siekiama supažindinti auditoriją su šiuolaikinio dizaino tendencijomis, eksperimentiniais metodais ir skatinti perspektyvių Lietuvos kūrėjų veiklą.31500.00
Mobili galerijaViešoji įstaigaThe Rooster Gallery 2023Projekto metu „The Rooster Gallery“ sukurs tvarių meno kūrinių pakuočių prototipus bei naują galerijos dizaino objektų seriją.7500.00
Lietuvos grafinio dizaino asociacijaAsociacijaDizaino darbų leidinys „Nuogas dizainas“Projekto tikslas – vykdyti kryptingą Lietuvos dizaino darbų sklaidą, sudarant galimybes visuomenei susipažinti su dizaino svarba bei kuriama verte ir skatinant visuomenę domėtis dizainu. Leidinio sudarymui bus atrinkti 5 pastarojo meto aktualiausi, charakteringiausi ir didžiausią įtaką Lietuvoje padarę dizaino darbai. Jie bus išsamiai pristatomi leidinyje bei internetinėje platformoje lietuvių ir anglų kalbomis, preliminarus tiražas – apie 400 vnt. 7834.00
Asociacija „Dizaino forumas“AsociacijaNacionalinis dizaino konkuras „Geras dizainas“Susipažinkite – geriausio lietuviško dizaino paroda „Geras dizainas'23“. Jame paslaugų dizainas, grafinis dizainas ir mada šalia interjero, baldų ir juvelyrikos. Jūsų dėmesiui geriausias lietuviškas dizainas, kurį įvertino ir išrinko ekspertai iš Europos.18708.00
Dailininkų sąjungos fondasViešoji įstaigaDailininkų sąjungos fondo parodų katalogų leidinių tyrimai, skaitmeninimas ir sklaidaIki šiol visai neaktualizuota XX‒XXI a. dizaino istorijos požiūriu vertinga DSF taikomoji parodų katalogų
leidinių kolekcija, kurią, kaip autentiškus aptariamo laikotarpio parodinio gyvenimo bei grafinio dizaino ir tipografijos dokumentus, projektu siekiama susisteminti, skaitmenizuoti ir paviešinti, išleidžiant virtualų katalogą sistemoje LIMIS bei surengiant virtualią eksponatų parodą. Siekiama ištirti ir identifikuoti jos meninę bei istorinę vertę, sudarant sąlygas dizaino tyrėjams ir plačiajai visuomenei susipažinti su šiais artefaktais.
10560.00
Kultūros projektų asociacija „Documentum“AsociacijaArchitektūros festivalis vaikams „Kur gyvena architektūra?“Kur gyvena architektūra? Architektūrą galime aptikti visur – net lego kaladėlėse ar bitės namelyje, knygų puslapiuose ir miškuose – ten, kur atsiveria erdvė. Kviečiame Jus pažinti architektūrą gyvai pirmajame architektūros festivalyje vaikams Lietuvoje! Veiklas ves architektai, rašytojai, menininkai, dizaineriai, etninės kultūros specialistai: susivieniję tam, kad pažintumėte architektūrą!18290.00
Kūrybinės idėjosViešoji įstaigari–so–lab„ri–so–lab“ — II etapų kūrybinės dirbtuvės, apjungiančios vizualios ir taikomosios dailės menininkus, pastarauosius supažindinant su knygos dizaino, paruošimo spaudai ir įrišimo ypatybėmis. Šių kūrybinių dirbtuvių tikslas yra dalyvių meistriškumo ugdymas bei edukacija, kurių metu būtų sukurta serija originalių ir kolekcinių leidinių, kuriuos būtų galima pristatyti užsienio knygų mugėse, parodose, supažindinti su tokio tipo kūryba ir leidyba Lietuvos knygų vartotojus.10110.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaTarptautinės tipografikos bienalės „Keliaujančios raidės '23: HOLOGRAMA“ parodaTarptautinės tipografikos bienalės „Keliaujančios raidės“ tikslas – parodyti tipografikos, kaip vienos iš vizualiosios komunikacijos sričių konceptualiąją pusę ir išgryninti esmę – komunikaciją. Bus siekiama suburti tarptautinę 25–30 autorių grupę, savo darbuose atskleidžiančių tipografikos inovacijas ir vystymosi paradigmą. Dalyviai – grafikos dizaineriai iš įvairių šalių ir bei kitų sričių kūrėjai. Seminaro metu dalyviai dalinsis teorinėmis įžvalgomis bei gerosiomis patirtimis vizualiosios komunikacijos bei tipografikos srityse.11200.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaArchiTextura: Unchanged & EvolvingProjektas tęsia Lietuvos–Japonijos nevizualaus architektūros pažinimo tyrimą, pradėtą 2022 m. lietuvių ir Kaune rezidavusių japonų kūrėjų kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bendruomene. 2023 m. projektas toliau vykdys tiriamąsias ir kūrybines veiklas Japonijoje, Lietuvos ir Japonijos architektams-menininkams plečiant tarpkultūrinį dialogą ir ieškant sąlyčio taškų tarp abiejų valstybių architektūros tradicijos ir nevizualaus pažinimo gramatikos.

Projekto rezultatas – sensorinė architektūros instaliacija, kuri bus eksponuojama Japonijoje ir Lietuvoje.
7800.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaAlgimanto Mačiulio knygos „Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika“ leidybaProf. Algimanto Mačiulio parengtoje knygoje „Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika“ profesionaliai atskleidžiama architektūros raida, supažindinama su pasaulio ir Lietuvos architektūros paveldu bei šiuolaikiniais architektų pasiekimais. Knygoje aprėptos architektūros rūšys, meninės raiškos priemonės, aptarta architektūros problematika.4000.00
Architektūros studentų klubasAsociacijaSIKON 35SIKON (studentų Idėjų konkursas) – nuo 1983 m. tradicija tapęs renginys, kuriuo skatinamas studentų kūrybiškumas, suteikiama proga bendradarbiauti. Ši iniciatyva – tai alternatyvi, pačių studentų susikuriama architektūros edukacija.
Šiemet SIKON 35 vyks Kintuose, kur įvairių sričių studentai bus kviečiami susipažinti su teritorijos gamtine aplinka bei žmogaus intervencijos padariniais joje. Dėmesys bus telkiamas į bendravimą su įvairių disciplinų specialistais, jautrumo gamtinei aplinkai skatinimą kūrybos procese.
8000.00
VšĮ „Sodas 2123“Viešoji įstaigaKūrybinės dirbtuvės „Kintantys būviai: miesto medžiagos ir jų trajektorijos“Per šimtmečius surinkti ir pastatyti iš skirtingų žaliavų bei medžiagų mūsų miestai yra lyg gyvieji informacijos ir medžiagų archyvai. Bėgant laikui ši infrastruktūra sensta, dyla, yra remontuojama ar keičiama į naują. Kūrybinės dirbtuvės „Kintantys būviai“ siekia giliau pažvelgti ir nagrinėti miesto medžiagų fizines, geografines, chronologines bei simbolines, ontologines trajektorijas bei suburti su šiomis trajektorijomis dirbančius tyrėjus, kūrėjus.11160.00
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrasBiudžetinė įstaigaKnygos meno festivalis„Knygos meno festivalis“ – tęstinis Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro projektas. Festivalis kviečia visus, ir vaikus, ir suaugusiuosius, atidžiau pasižiūrėti į knygos meninį apipavidalinimą, į jos struktūrą, iliustracijas, pažinti knygų dailininkus. Festivalio metu vyks paroda, edukaciniai ir kūrybiniai užsiėmimai šeimoms, studentams ir profesionalams, kiti renginiai.8250.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaParoda „Interpretuojant Gucevičių. VDA Architektūros katedrai – 230“Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros 230 metų sukakčiai skirta paroda. Ja siekiama pademonstruoti, kad nepamiršdama savo kilmės, katedra vykdo šiuolaikines studijas, projektuose atsižvelgia į šiandienos iššūkius ir naujausius techninius pasiekimus. Paroda siūlo susipažinti su plačia studentų, doktorantų ir dėstytojų veikla bei kūryba. Kuratoriai: doc. Romualdas Kučinskas, doc. Aušra Siaurusaitytė – Nekrošienė, dr. Martynas Mankus. Parodos vieta – Vilniaus Rotušė, 2023 09 01–304050.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaŠiaulių architektūros gidas: kūrybinės dirbtuvės ŠiauliuoseLeidykla LAPAS, tęsdama Lietuvos miestų architektūros raidą pristatančių gidų seriją, rengiasi leisti Šiaulių architektūros gidą. 2023 m. liepos mėn. planuojama surengti kūrybines dirbtuves, kuriose su autorių ir leidyklos kolektyvu bus išvystyta gido koncepcija, išgryninta struktūra, gide pristatomų objektų sąrašas ir vizualinis identitetas.4164.00
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijaAsociacijaArchitektūros renginių ciklas „Klaipėdos architektūra“Projekto tikslas – tęsti Klaipėdos miesto ir regiono architektūros kūrėjų, kūrinių ir procesų pristatymą taikomojo meno srities profesionalams, architektų bendruomenei ir visuomenei. Tradicinių ir naujų skirtingų renginių forma supažindinant kuo įvairesnę auditoriją su Klaipėdos miesto, regiono ir Lietuvos architektūros asmenybėmis, jų pasiekimais, propaguojant architektų profesinį visuomeniškumą ir bendruomeniškumą bei kokybiškos architektūros sklaidą Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose.14208.00
Kūrybinių industrijų parkas „Architektūros Centras“Viešoji įstaigaArchitekto Leonardo Vaičio architektūros darbų paroda „Sugrįžimas“Architekto Leonardo Vaičio architektūros darbų paroda „Vaitys sugrįžta“ prasidėsianti 2023-09-29 Kauno kolegijos menų fakultete kviečia susipažinti su viena ryškiausių asmenybių XXa. pab. – XXI a. pr. Lietuvos architektūros scenoje. Autoriaus darbų paroda apjungs sovietmečio, posovietinės ir šiuolaikinės Lietuvos architektūrines tradicijas į vientisą grandinę, leisiančią dalyviams matyti, kaip laipsniškai vystėsi autentiška šalies architektūra, kokie iššūkiai kildavo skirtingais laikotarpiais ir kaip tai atsispindi nūdienoje.4800.00

Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis „Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmaiBiudžetinė įstaigaOPUS MIRABILEKultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai 2023 metais vykdo projektą „Opus mirabile“. Projektu populiarinami išskirtiniai, įvairių sakralinio meno sričių objektai Panevėžio krašte: architektūra, dailė (vitražas, skulptūra, tapyba, tekstilė ir kt. sritys), mažoji architektūra, muzika. Renginių cikle dalyvauja garsūs ekspertai, menotyrininkai, muzikos atlikėjai. Projekto veiklos pasieks 55 000 klausytojų ar žiūrovų. Projektas tęstinis, jį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė.4000.00
Pasvalio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPoetų brolių Matuzevičių KrinčinasTradicinės poezijos skaitymų popietės „Krinčino Verdenės“ išaugimas į didesnio masto renginį, kurį planuojama paversti patrauklesniu, kur būtų skaitoma ne tik dabartinių rajono poetų mėgėjų kūryba, tačiau profesionaliai, prof. S. Valento, Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorių skaitoma ir bardo G. Arbačiausko dainuojama E. ir L. Matuzevičių poezija. Brolių gimtinė pavirstų kultūros mėgėjų traukos tašku, nes būtų ne tik kitaip įprasminta, tačiau prisidedama ir prie tradicijų puoselėjimo, ypatingos vietos saugojimo bei išlikimo.3000.00
Rokiškio krašto muziejusBiudžetinė įstaigaRespublikinė prakartėlių konkursinė parodaPrakartėlių parodos Rokiškio krašto muziejuje rengiamos nuo 1998 metų, ši – jau XVIII. Į parodą darbus pristatė ir garsūs menininkai, ir tik pradedantys kūrėjai. Kviečiame lankytojus gruodžio mėn. lankyti parodą ir balsuoti už labiausiai patikusios prakartėlės autorių, kuriam bus įteiktas žiūrovų simpatijų prizas. Prakartėlių parodos skatina dalyvių kūrybiškumą, padeda muziejui išvengti sezoniškumo ir pritraukti lankytojų žiemos metu bei padeda kaupti bene vienintelę Lietuvoje prakartėlių kolekciją, kuri ištisus metus eksponuojama dvaro kluone.4000.00
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKultūrinė programa „Šimtmečio etiudai“Aktualizuojant seniausią regione Biblioteką, bendradarbiaujant su profesionaliais teatrais, aktoriais, muzikos ir šokio atlikėjais, rašytojais (jų tarpe – ir kraštiečiais) vietos literatais ir regiono bibliotekomis bus populiarinamas ir stiprinamas regiono kultūrinis identitetas. Kultūrinių renginių ir virtualios programos, sukurtos naudojant įvairias kūrybines meno raiškas ir inovacijas, populiarins Biblioteką, lietuvių (ir regiono) rašytojus bei jų kūrybą (grožinę literatūrą). Veiklos vyks Bibliotekoje ir bus prieinamos el. erdvėje.3000.00
Gerų naujienų televizijaViešoji įstaigaMuziejukai.ltKiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį devynių projekto „Muziejukai.lt“ pažintinių šviečiamųjų laidų cikle bus pasakojama apie Panevėžio regiono mažuosius muziejus, kolekcijas, kolekcininkus, žmones renkančius ir kaupiančius istoriją. Laidose siekiama atskleisti regione kaupiamą ir saugomą kultūrinį potencialą, supažindinti su miestelio, krašto, regiono istorijos raida. Laidose prabils materialines ir dvasines kultūrines vertybes kaupiantys to krašto žmonės, muziejininkai, istorikai, turizmo specialistai.5000.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaNešdavo save į šventę ir pats buvo šventė. Aktoriui Algirdui Paulavičiui – 80Projektas skirtas paminėti nusipelniusios Panevėžio kraštui teatro ir kino asmenybės – aktoriaus Algirdo Paulavičiaus 80-ąsias gimimo metines, visuomenei parengiant aktoriaus veiklą atskleidžiančią interaktyvią parodą ir surengiant dokumentinio filmo pristatymą bei atminimo pagerbimo vakarą, vykdant sukurtų kultūros produktų – parodos ir filmo sklaidą kultūros ir švietimo įstaigose.6000.00
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSakralinės muzikos koncertų ciklas skirtas 150-osioms Juozo Gudavičiaus gimimo metinėms paminėtiJuozo Gudavičiaus 150-osios gimimo metines norima paminėti rengiant sakralinės muzikos koncertų ciklą. Projekto metu kolektyvai paruoš bendrą programą ir ją pristatys Panevėžio regiono bažnyčiose.3342.00
Biržų krašto muziejus „Sėla“Biudžetinė įstaigaGrafai de Šuazel-Gufje: Papilio dvaro vertybių sugrįžimasParodoje, kuri bus eksponuojama vienerius metus, „Grafai de Šuazel-Gufje: Papilio dvaro vertybių sugrįžimas“ Biržų krašto muziejuje „Sėla“ bus pristatytos Papilio dvaro vertybės, po dvaro nacionalizacijos išvežtos į Šiaulius. Parodos atidarymui bus sukurta meninė literatūrinė muzikinė programa, jungianti XIX a. pab.-XX a. pr. dvarų kultūrą ir prieškarinės Lietuvos miestų. Taip pat bus sukurtos edukacinės programos mokiniams ir suaugusiems, kurios reprezentuos dvarų kultūrą ir parodos laikotarpiu, ir parodai pasibaigus.3000.00
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaitymų ciklas „Pasvalio krašto įkvėpti“Projekto idėja – apjungti tradicinius bei naujus krašto skaitymus į vieną renginių ciklą bei parengti skaitymus ir pačius autorius pristatantį informacinį leidinį. Taip būtų ne tik populiarinamas literatūrinis Pasvalio krašto palikimas, sutelkiama bendruomenė, tačiau ir vystomas kultūrinis turizmas. Tikslinė grupė – Pasvalio krašto, Panevėžio regiono, Lietuvos bendruomenė besidominti Pasvalio krašto kultūriniu palikimu ir dabartimi.2500.00

Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis „Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmaiBiudžetinė įstaigaKultūrnešio dienosPanevėžio bendruomenių rūmai kviečia į projekto „Kultūrnešio dienos“ renginius, populiarinančius meninę saviraišką. 2023 m. rudenį, minint Aukštaitijos 700 metų jubiliejų, vyks liaudiškų šokių festivaliai ir folkloro ansamblių sambūris, o pasitinkant Lietuvos Dainų šventės 100-čio jubiliejų, 2024 m. pavasarį susitiksite su vaikų, jaunimo ir vyresniųjų šokių kolektyvų dalyviais ir vokalinės muzikos puoselėtojais. Projekto dalyviai Lietuvos kultūros centrų meno mėgėjai.3000.00
Panevėžio rajono Smilgių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAukštaitijos regiono klojimo teatras-festivalis „Po Bitės sparnu“Dvyliktasis Aukštaitijos regiono klojimo teatro festivalis-stovykla „Po Bitės sparnu“ skiriamas Aukštaitijos metams paminėti. Tradiciškai festivalis organizuojamas Smilgių etnografinėje sodyboje rugpjūčio-rugsėjo mėn. Festivaliu siekiama skatinti kūrybinių raiškų įvairovę Aukštaitijos regione, pasitelkiant mėgėjų ir profesionalių meno kūrėjų iniciatyvas, taip tęsiant tradicijas bei plėtojant kultūrinį G. Petkevičaitės-Bitės palikimą. Festivalio veiklos kvies į teatrinę stovyklą vaikams ir jaunimui.3664.00
Panevėžio muzikinis teatrasBiudžetinė įstaigaStrazdas žalias paukštisVisuomenei bus pristatyta 1980 m. Broniaus Kutavičiaus sukurta opera-poema „Strazdas žalias paukštis“ (S. Gedos žodžiai). Iš Panevėžio kilusio kompozitoriaus, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato B. Kutavičiaus kūrybos puoselėjimas prisidės prie miesto kultūrinio identiteto kūrimo, stiprinimo ir sklaidos.5000.00
Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAukštaitijos regiono romansų atlikėjų konkursas „Sugrįžki, jaunyste!“Išskirtiniu konkursu siekiama aktyvinti meno mėgėjų veiklą, ugdyti atlikėjų meistriškumą, propaguoti Panevėžio krašto lietuvių kompozitorių ir mėgėjų kūrybą, išrinkti ir paskatinti geriausius kolektyvus. Puoselėjant tradicijas ir stiprinat regiono kultūrinį identitetą regiono kultūros centrų meno vadovams parengti pranešimą tema „Romansas – vėlyviausias dainuojamosios tradicijos žanras; atlikimo stilistika“. Informacija bus skelbiama viešai regiono spaudoje, Paįstrio kultūros centro svetainėje http://www.paistriokc.lt/ ir kt.3000.00
Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTeatralizuotas muzikinis pasakojimas „Vadino jį Čičinsku“Garsių istorinių žemių kronikos ir gyvos legendos apie tose žemėse gyvenusį poną Čičinską atgims Ėriškių kultūros centro projekte–teatralizuotame muzikiniame pasakojime „Vadino jį Čičinsku“. Projekte dalyvauja: režisierius A. Povilauskas, kompozitorius V. Leistromas, aktoriai R. Petrauskas, M. Ancevičius, scenografas Š. Datenis, atlikėjų kolektyvas „Nešpėtni bernai“, mėgėjų meno kolektyvai. Premjera 2023-07-06, Čičinsko kalnas, Panevėžio r. Plačiau: www.eriskiukc.lt7000.00
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAukštaitijos rašytojų atspindžiai. Meninės interpretacijosProjekto idėja – sujungti literatūrą ir vaizduojamąjį meną, taip pristatant ir apibrėžiant regiono kultūrinį savitumą. Projektas remiasi literatūros ir profesionalaus vaizduojamojo meno sinteze. Tai meninės interpretacijos gimusios iš šiuolaikinių prozos ir poezijos kūrinių. Tikslinė grupė – Pasvalio krašto, Panevėžio regiono bendruomenė, besidominti literatūriniu ir meniniu regiono palikimu, jo raida ir naujomis išraiškomis.2500.00
Panevėžio lėlių vežimo teatrasBiudžetinė įstaigaEdukacijų festivalis „Labas! Aš lėlė!“Panevėžio miesto 520-ojo gimtadienio šventės metu Panevėžio lėlių vežimo teatras 2023 metų rugsėjo 8-9 dienomis organizuoja edukacijų festivalį „LABAS! AŠ LĖLĖ!“. Festivalio programoje – profesionalūs Lietuvos lėlių teatrai, kurie miesto gyventojams ir svečiams pristatys savo teatrų išskirtines edukacines programas. Festivalyje dalyvauja: Kauno „Nykštuko“ lėlių teatras, Vilniaus Stalo teatras, Rokiškio kultūros centro Priemiesčio padalinio Bajoruose lėlių teatras ČIZ, Vilniaus teatras „Lėlė“ ir Panevėžio lėlių vežimo teatras.2000.00
Panevėžio lėlių vežimo teatrasBiudžetinė įstaiga37-osios Panevėžio lėlių vežimo teatro tradicinės vasaros gastrolės su vežimu po Lietuvą 2023Panevėžio lėlių vežimo teatras 2023 metų birželio 3–23 dienomis jau 37-ąjį kartą organizuoja tradicines vasaros gastroles su vežimu po Lietuvą. Gastrolių metu kūrybinis Panevėžio lėlių vežimo teatro kolektyvas išvyks į gastroles po Lietuvos regionus, kur kiekvieną dieną parodys po 1-2 spektaklius skirtinguose kaimuose, miesteliuose ir miestuose. Šį kartą aplankysime ne tik Aukštaitijos, bet ir Suvalkijos bei Žemaitijos etnografinius regionuos. Iš jų 8 savivaldybes: Kėdainių, Kauno, Jurbarko, Pagėgių, Tauragės, Kelmės, Radviliškio ir Panevėžio.3500.00
Bistrampolio dvarasViešoji įstaigaXXI Bistrampolio festivalisPrasidėjus vasarai, pasigėrėti dvaro atmosfera ir muzikos koncertais kvies XXI Bistrampolio festivalis. Festivalis bus praturtintas patriotiškumo nuotaikomis, taip pat renginiais, skirtais įvairaus amžiaus lankytojų grupėms. Į festivalį įtraukiame kiek kitokio skambesio koncertų, kurie sudomintų kuo įvairesnę auditoriją, pritrauktų kuo platesnį klausytojų ratą. Tai tradicinis muzikos, šokio, teatro projektus vienijantis festivalis, organizuojamas viename patraukliausių ir lankomiausių kultūros paveldo ir turizmo objektų šalyje.7000.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 5“Renginių ciklu „Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 5“ siekiama išryškinti ir supažindinti meno mylėtojus su Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą. Numatoma organizuoti susitikimus, koncertus, profesionalaus meno parodas, leidinių, dokumentų parodas. Projekte dalyvaus poetai V. Braziūnas, R. Liutkevičius, istorikas E. Gudas, R. Murauskaitė, K. Masiulytė-Paliulienė, G. Dručkutė, J. Marčėnas, muzikos atlikėjai A. Krikščiūnaitė, R. Švipaitė-Pocė, skulptorius A. Vytėnas, menininkė E. Voverytė, režisierius A. Markuckis.4000.00
Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkursas „Kur giria žaliuoja“Išskirtiniu konkursu siekiama aktyvinti meno mėgėjų veiklą, ugdyti chorų ir orkestrų atlikėjų meistriškumą, propaguoti lietuvių kompozitorių ir mėgėjų kūrybą, išrinkti ir paskatinti geriausius kolektyvus. Puoselėjant Lietuvos dainų švenčių tradicijas ir stiprinat regiono kultūrinį identitetą naujai pristatyti visuomenei vienos ryškiausių Lietuvos muzikinio gyvenimo XX a. pirmos pusės asmenybių – Juozo Gudavičiaus kūrybinį palikimą. Specialiai projektui Kazys Daugėla aranžuos iš archyvų surastus ir šiandien neskambančius J.Gudavičiaus kūrinius.5000.00
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaII tarptautinis muzikos festivalis KupiškyjeII tarptautinis muzikos festivalis Kupiškyje – išskirtinis Aukštaitijoje, kviečiantis pamatyti aukšto meninio lygio atlikėjus, klausytis profesionalios muzikos, susipažinti su Lietuvos ir užsienio scenos meistrų kūryba. 6 profesionalios muzikos koncertai su Lietuvoje žinomu dirigentu, kupiškėnu V.Lukočiumi. Koncertuos orkestrai: VDU kamerinis, Naujų idėjų NIKO, Lietuvos simfoninis pučiamųjų, dalyvaus fortepijoninis trijo FortVio, solistai – B.Vázquez Canales, E.Bavikinas, I.Goleckytė, M.Valaitytė, atlikėjai – Y.Serbina, M.Kurgan, M.Vesalainen.10000.00
Rokiškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaBendras Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos teatro kūrėjų projektas „Family“Lietuvos nacionalinis kultūros centras deleguoja Rokiškio teatrą atstovauti Lietuvą festivalyje „Baltijos rampa“ Latvijoje. Festivalio tema – „Šeima“. Kuriant spektaklį specialiai festivaliui bendradarbiaus latvių dramaturgas, ukrainiečių režisierius ir scenografas bei lietuvių aktoriai. Suplanuotos spektaklio gastrolės Lietuvoje. Vyks teatro / judesio terapijų užsiėmimai ukrainiečiams pabėgėliams. Projekto viešinimas vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Ukrainoje.4500.00

Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis „Kūrybinės iniciatyvos“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLėlių teatro kelias: Pakruojis–Kaunas–PakruojisProjektu siekiama aktualizuoti garsaus iš Pakruojo kilusio menininko Stasio Ušinsko, tituluiojamo profesionalaus lėlių teatro tėvu, atminimą. Visuomenei pristatomi profesionalūs lėlių teatrai, galimybė apsilankyti renginiuose su vaikais, anūkais – ne tik puikus kultūrinis įvykis, bet ir galimybė plėsti akiratį, geriau pažinti ir įvertinti žymaus kraštiečio kūrybą bei jo svarbą Lietuvos meno istorijai. Projekto metu bus organizuojami kūrybiniai užsiėmimai ir kuriama lėlių teatro studija Pakruojo bibliotekoje.3000.00
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaVisi po viena sauleSiekiama prisidėti prie 5-8 klasių ukrainiečių moksleivių sklandesnės integracijos ir socializacijos Lietuvoje, skatinti jų tarpkultūrinį bendravimą, bendradarbiavimą tarp mokinių ir pedagogų. Ugdant kūrybinę saviraišką, potencialą, dalyvaujant kūrybinėse ir edukacinėse veiklose su profesionaliais kūrėjais, bus tenkinami pažinimo ir lavinimosi poreikiai. Projekto veiklose bus galimybė turiningai ir įdomiai leisti laisvalaikį, susirasti naujų draugų, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, įgyti žinių. Veiklos bus įgyvendinamos Šiaulių mieste ir regione.5000.00
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaĮsitrauk 4Siekdama stiprinti aktyvesnį Joniškio miesto ir rajono vaikų ir jaunimo įsitraukimą į kultūrines veiklas, Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka vaikams ir jaunimui organizuos kultūrinius ir edukacinius renginius. Projekte dalyvaus rašytojai M. Marcinkevičius, L. Žutautė, N. Borovikė (Vaitkutė), vaikų knygų iliustratorė I. Dagilė, aktoriai B. Ivanauskas, A. Dubaka, repo entuziastas Lukas Kulikauskas, aktorius J. Baliukevič, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešųjų bibliotekų bei Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos specialistai.5000.00
Šiaulių techninės kūrybos centrasBiudžetinė įstaigaTechArt: meno technologijų pažinimo laboratorijaProjekto tikslas – priartinti STEAM jaunuolius prie profesionaliojo meno, suliejant mokslines, inžinerines ir kitas mokslines disciplinas su menine kūryba ir produktais. Dalyviai bendradarbiaus su menininkais, kurie pristatys savo kūrybinius procesus ir rezultatus ir atskleis, kaip STEAM dalykai pasireiškia kūryboje arba kur kūryba pasireiškia STEM profesijose. Projektas apima susitikimus / dirbtuves su menininkais, kuriose dalyvaus Šiaulių ir miesto bei rajono gimnazijų STEAM programų dalyviai.3000.00
Pakruojo kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJaunimo festivalis „Ošiam!“Jaunimo festivalis „Ošiam!“ – tai festivalis jaunimui siekiant pritraukti miestelių, kaimų vietovėse gyvenantį jaunimą sudarant sąlygas formuoti jų meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką. Projekto metu bus suorganizuotos „Repo sesijos“ Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio ir Joniškio rajonuose. Pagrindinis festivalio renginys vyks Rozalime, o visos projekto veiklos bus viešinamos kultūros centro informacinėmis priemonėmis, rajonų laikraščiuose, partnerių viešaisiais kanalais, bei, žinoma, socialiniuose tinkluose.8331.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaŠviečiantis kodasBendradarbiaujant profesionaliems menininkams ir mėgėjams, siekiama populiarinti ekslibrisą, kaip meninės saviraiškos būdą, ir išnaudoti jo potencialą. Pedagogai bus pakviesti į susitikimą su profesionaliais grafikais, kur sužinos apie ekslibriso žanrą, jo kūrimo technikas, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, gaus metodinę medžiagą. Šią patirtį pritaikys jaunimo meninio ugdymo procese. Bus rengiami konkursai mokyklose, o nugalėtojų darbai eksponuojami kilnojamoje netradicinėje šviečiančių knygų parodoje jaunimo pamėgtose vietose.3000.00
Bendruomenės pilietinės veiklos projektaiViešoji įstaigaFortDuoFest Akademija 2023„FortDuoFest Akademija“ yra tarpdisciplininė klasikinio meno pažinimo programa, kurioje pristatomi svarbūs meno kūriniai bei jų autoriai. Jos tikslas yra įtraukti Šiaulių miesto ir regiono bendruomenes į Tarptautinio Šiaulių fortepijonų duetų festivalio vyksmą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo, besimokančio regiono ir kaimo vietovių vaikų muzikos mokyklose, dalyvavimui. VDU Muzikos akademijos dėstytojai Donaldas Račys ir Julija Saudaunykaitė ves meistriškumo kursus visose Šiaulių apskrities vaikų muzikos mokyklose.1500.00
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaGeriau rytoj negu šiandienBendradarbiaujant 3 a. universiteto studentams, bibliotekos darbuotojams ir partneriams pastatytas spektaklis „Geriau rytoj negu šiandien“ pagal to paties pavadinimo I. Norkutės pjesę. Spektaklio premjera, kuriame vaidins senjorai neprofesionalai, bus parodyta Šiaulių dramos teatre.5000.00
Šiaulių dailės galerijaBiudžetinė įstaigaŠiaulių miesto mitas: grafinio leidinio leidyba ir sklaidaRimanto Kmitos ir Povilo Vincento Jankūno sukurtas komiksas vaikams ir jaunimui kviečia ne tik panirti į skaitymo malonumą, tai gidas, kuris kviečia atrasti Šiaulių miesto istoriją, asmenybes ir meninius objektus, kviečiantis ir grupiniams pasivaikščiojimams, netradicinėms pamokoms ir eksperimentavimui miesto erdvėse, turizmo mieste skatinimui, prie kurio prisideda ir Šiaulių dailės galerijos parengta pažintinė-edukacinė ekskursija „Šiaulių bulvaro mitas“ bei menininkės Živilės Žvėrūnos sukurtas filmukas, trumpai pristatantis bulvaro meną.8000.00
Radviliškio miesto kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJaunųjų menininkų reidas „Drąsa būti“2023 metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Radviliškio miesto skirtingose erdvėse projekte „Jaunimo reidas“ dalyvaus viso Šiaurės regiono jaunimas. Jaunųjų meninkų kūrybos pristatymas ir moderuojamos diskusijos leis plėtoti jaunųjų menininkų profesionalią kūrybą ir jos rezultatų sklaidą, skatins regiono jaunimo įtraukimą į šiuolaikinio meno prrojektus bei diskusijas. Specialiai jiems skirtais renginiais ne itin patenkins savo poreikį spręsti jiems aktualius klausimus bet ir gauti profesionalų meną vienu metu.8000.00
Užvenčio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKlasikinės ir sakralinės muzikos dienos „Giesmė ir žodis tavo garbei“Projekto tikslas – užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą Kelmės rajono 2-jose – Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijose, bendradarbiaujant su jose veikiančiomis parapijomis, vietos bendruomenėmis ir Šiaulių apskrities meno mėgėjų kolektyvais. Siekiant projekto tikslo bus organizuojami renginiai, kurie prisidės prie kultūros centro, bendruomenių, aktyvių klausytojų, sakralinės muzikos mylėtojų ir populiarintojų vykdomų veiklų įvairinimo ir plėtros.2500.00
Pakruojo kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAkmens dialogai 2Projektu siekiama populiarinti rajoną organizuojant profesionalių skulptorių simpoziumą dolomito karjeruose derinant tradicinių meno kūrinių (skulptūrų) netradicinio pristatymo (apšvietimo ir lazerių projekcijų) sprendinius, įtraukiant visuomenę ne tik į profesionalaus meno stebėjimo procesą bet ir įgalinant tapti savo krašto įvaizdžio kūrimo dalimi sprendžiant sukurtų skulptūrų nuolatinio eksponavimo klausimus.12000.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija 2023Nuo 2019 m. tęstiniu tapęs ir kasmet vietos bendruomenių laukiamas projektas „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ visada susilaukia didelio dėmesio ne tik vietiniu, bet ir nacionaliniu mastu. Projekto veiklos prisideda prie profesionaliojo meno ir kultūros sklaidos ir siekia didinti Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojų ir bendruomenių prieinamumą prie profesionaliojo meno ir kultūros, organizuojant veiklas daugiabučių namų kiemuose.8000.00

Tolygi kultūrinė raida: Telšių apskritis „Kūrybinių iniciatyvų skatinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Žemaičių muziejus „Alka“Biudžetinė įstaiga39-oji Tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla Telšiuose „Skrydis 1933“Projektu siekiama tęsti ilgiausiai gyvuojančios Europoje medalių kūrėjų stovyklos tradiciją Telšiuose, į stovyklos kūrybos procesus įtraukiant jaunuosius menininkus bei ugdant vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą. Stovyklos tarptautiškumą užtikrina bendradarbiavimas su užsienio šalių menininkais. Sklaida vykdoma per informacinius pranešimus, atvirų dirbtuvių dienas, konferencijas, parodas, katalogo išleidimą, straipsnius spaudoje ir reportažus. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių r. savivaldybė.4000.00
Mažeikių Henriko Nagio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDainuojantys poezijąMažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka, siekdama populiarinti poetų kraštiečių Henriko Nagio, Liūnės Sutemos ir kitų lietuvių literatūros klasikų bei krašto poetų kūrybą, organizuoja dainuojamosios poezijos vakarus ir edukacinius-kūrybinius užsiėmimus jaunimui Mažeikiuose. Projekto veiklose dalyvaus profesionalūs aktoriai, dainininkai, muzikantai, kurie renginiuose pristatys savo kūrybą, bendraus su jaunimu ir suteiks jiems poezijos skaitymo, pažinimo bei interpretavimo muzikine kalba pamokas, padės išgirsti poetinį žodį kitokiu formatu.2500.00
Plungės rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaXXI a. neskubėjimo festivalis UpėOrganizuojamu festivaliu stengiamasi įtraukti apskrities gyventojus į kultūrinę veiklą, ugdyti jų gebėjimą stebėti ir interpretuoti meną, muziką per kūrybines veiklas, bei atskleisti savo kūrybinį potencialą. Prisiminti S. Gedos asmenybę ir leisti vietos gyventojams, atlikėjams, skaitovams įprasminti jo kūrybą per kūrybines veiklas ir improvizacijas dirbant kartu su profesionalais (Vladimiras Tarasavos, Daulius Naujokaitis, Baltasis Kiras, Liudas Mockūnas, Gedminas Steponavičius, Alvydas Šlepikas, Kerry Shawn Keys, Darius Jurevičius ir kt.5400.00
Ubiškės3Viešoji įstaiga„Ubiškės3“ rezidencijų programa ir festivalisŠiais metais Telšių rajone įsteigta viešoji įstaiga „Ubiškės3“ yra nepriklausoma, „DIY” (pasidaryk pats) principais funkcionuojanti menų rezidencijos erdvė Lietuvos kaime. Šio centro tikslas – decentralizuoti šiuolaikinio meno produkcijos procesus ir prieigą. Projekto tikslas surengti menų rezidencijos programą ir festivalį.4500.00
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaProjektas „Šiuolaikinių menų festivalis „Eksperimentinės meno jungtys“Projekto „Šiuolaikinių menų festivalis „Eksperimentinės meno jungtys“ tikslas yra suteikti patogią galimybę vietos gyventojams lankytis tarpdisciplininio meno renginiuose, supažindinti su neįprastomis meno formomis. Projekto veiklas sudarys: kūrybinė rezidencija, kurios metu bus sukurti meno kūriniai. Kurie bus pristatyti parodoje „Ar Apvaizdos akis Plungės herbe – Illuminati palikimas“.5400.00
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Rokoukemies žemaitėškā – mėslikēm kūrībėškā“ (Kalbėkime žemaitiškai – galvokime kūrybiškai)Projekto tikslas – skatinti skaitymą, ugdant saviraiškos gebėjimus įtraukiančiomis kūrybiškomis užduotimis, kurioms vadovaus patyrę profesionalūs kultūros ir meno veikėjai, bus bendradarbiaujama su regiono kultūros įstaigomis. Šio projekto metu edukaciniai užsiėmimai vyks su rašytojais, dailininkais Aušra Sirutiene, Vaida Šepikaite, teatro režisieriumi Donatu Žilinsku, numatoma knygelės „Skaitīmelē vakām“ leidyba. Projekto moto: pajuskime žemaičių kalbos grožį: skaityk, piešk, iliustruok, inscenizuok scenoje žemaitišką eilėraštį.3400.00
VŠĮ Stankaus kalvėViešoji įstaigaKūryba. Tai?Projektas „Kūryba. Tai?“ – 4 dienas truksiantis tęstinis renginys, skirtas atliepti vaikų ir jaunimo poreikius į kūrybinį vyksmą, per pažintį, supratimą, atskleidimą, ugdymą, kūrybiškumą, susipažinimą, bendravimą, mokinimasis kurti ir mėgavimasi kūrybos procesu. Pagr. dalyviai: V.Urbonaitė, J. Norvaišienė, A. Šeštokas, L.ir S. Kazlauskai, S. Merijauskaitė. Renginys planuojamas 2023 04-06 mėn.2516.00
Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaInterakcija 2023„InterAkcija 2023“ – jau antrus metus vykdoma kūrybinė iniciatyva, pagrįsta naujų teatro formų, skatinančių bendruomeniškumą, paieškomis ir sklaida regione. Projekto tikslas – skatinti inovatyvių kūrybinių iniciatyvų, integruojančių interaktyvias ir įtraukiančias teatro formas mėgėjų ir profesionalų mene, sklaidą Žemaitijos regione. Projektas įtraukia įvairaus amžiaus profesines, socialines grupes ir bendruomenes į interaktyvias kūrybines dirbtuves, edukacijas, teatro mėgėjų ir profesionalų pasirodymus netradicinėse erdvėse.5500.00
Mažeikių dailės mokyklaBiudžetinė įstaigaARTSTARTLapkričio 13-17d. Mažeikių dailės mokykloje vyks ARTSTART savaitė. Renginių tikslas – supažindinti miesto bendruomenę su Vilniaus, Kauno ir mūsų regiono profesionalaus meno kūrėjais ir jų kūrybos ištakomis, skatinti vaikus ieškoti kūrybinio įkvėpimo savo aplinkoje, atskleisti ir ugdyti jų kūrybinį potencialą. Pranešimus skaitys E. Ridikaitė, V. Tamošiūnas, S. Merijauskaitė, S. Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, L. Itagaki, D. Kiesutė. Menininkai vaikams praves kūrybines dirbtuves. Sukurti darbai bus rodomi Mažeikiuose, Kėdainiuose, Saldus mieste.4000.00

Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis „Kultūrinių inovacijų partnerystė“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Ignalinos rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinio šokio ir naujojo cirko Festivalis Nauja teritorijaFestivalis „Nauja teritorija“ pristato šokio ir naujojo cirko disciplinas, siekia supažindinti vietines regiono bendruomenes su naujomis scenos menų formomis, edukuoti jaunimą įtraukiant į diskusijas su kūrėjais. „Nauja teritorija“ pristato įvairių miestų ir regionų šokio ir naujojo cirko atstovus, kuriančius aktualiomis temomis, kurios paliečia visas amžiaus grupes ir pabrėžia žmogaus ir gamtos santykį. Ignalina siekia vietines bendruomenes ir miesto svečius supažindinti su kūrėjais, kurie bando peržengti rutinos ribas.7600.00
PamėginčiusViešoji įstaigaRožės ir lelijos, 2023. Dizaino sprendimaiTarptautinis projektas „Rožės ir lelijos. Dizaino sprendimai“ yra bendruomeninė kūrybinė veikla, skirta inovatyviam bendradarbiavimui, moters menininkės tapatumo apmąstymui ir raiškai per gėlių siluetus, metaforas ir simbolius. Projekto metu nuosekliai vystomas Aukštaitijos regioną reprezentuojantis prekės ženklas ir visuomenei pristatomi bandomieji drabužių ir aprangos elementų bei namų tekstilės gaminiai.3000.00
Tarptautinio muzikos festivalio "Visagino country" centrasAsociacija30 metų „Visagino country“ kartu su Visaginu„Visagino country“ – vienintelis kantri muzikos festivalis Lietuvoje, vienas didžiausių ir seniausių tokio žanro festivalių Rytų Europoje. Per savo gyvavimo metus pelnė tarptautinį pripažinimą ir kasmet pristato žymiausius šio žanro atlikėjus iš viso pasaulio bei žinomus ir jaunus šalies muzikantus. Šiemet festivalis jubiliejinis – 30-tas. 2023-ųjų metų scenoje pasirodys muzikantai iš JAV, Australijos, Švedijos, Norvegijos, Olandijos, Čekijos bei Lietuvos. Puiki muzika, draugiška atmosfera žiūrovui garantuojama.12000.00
Meno bangosViešoji įstaigaKultūros kryžkelėsSvetainė www.menobangos.lt įgyvendindama projektą KULTŪROS KRYŽKELĖS kurs publikacijas ir jas iliustruojančias nuotraukas, reflektuojančias kultūros ir meno aktualijas Ignalinos krašte. Dvylika tekstų skatins diskutuoti, pažvelgti į supanti pasaulį kitomis akimis, ugdys tolerancijos skalę.3200.00
Visuomeninė organizacija "Dubingių bendruomenės centras"AsociacijaRenginių ciklas BARBORA ♡ DUBINGIAIMinint Barboros Radvilaitės 500 gimimo metines Radvilų tėvonijoje Dubingiuose rengiamas 8 teminių renginių ciklas (teatralizuoti pasirodymai, istorinių kostiumų pristatymai, parodos, susitikimai su istorikais ir menininkais, kino teatras), apjungiantis kūrybinei bendrystei profesionalus ir mėgėjus. Tuo siekiama stiprinti Dubingių krašto kultūrinį išskirtinumą, kad Dubingiai formuotųsi kaip inovatyvus kūrybinis miestelis ir, per LDK didikų Radvilų palikimą, jungiantį Lietuvos ir Lenkijos istorinę atmintį, kurtų naujas kultūrines tradicijas.6800.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaProfesionalios muzikos renginių ciklas „Šviesos muzika“2023 m. birželio - spalio mėn. Anykščių rajone vyks ketvirtasis profesionalios muzikos vakarų ciklas „Šviesos muzika“. Renginio veiksmo vietos: Troškūnų, Kavarsko, Anykščių bažnyčios. Projektu siekiama vykdyti profesionalios muzikos sklaidą regionuose, mažinant kultūrinę atskirtį tarp miestų ir kaimų žiūrovų, vystant bendruomenės narių meninį skonį, ugdant kūrybišką, laisvą asmenybę, gebančią prasmingai, produktyviai leisti laisvalaikį. Projektas skirtas vaikams, jaunimui, vidutinio amžiaus žmonėms, senjorams.6700.00
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijaBiudžetinė įstaigaNaujai kalbanti bitininkystės istorijaIgnalinos raj. Stripeikių kaime, Bitininkystės muziejuje, organizuojamas skulptorių pleneras, naujoms, bitininkystės istoriją pristatančioms interaktyvioms su kinetiniais elementais, medžio skulptūroms sukurti. Kūrybinė veikla bus plačiai nušviečiama muziejaus Facebook. Skulptūrų ekspoziciją kurs iš įvairių LT regionų pakviesti žymiausi profesijos lyderiai, turintys aukščiausius meninius įvertinimus tautodailininkai, meno kūrėjai, sertifikuoti amatų meistrai, aukso vainiko laimėtojai pvz. medžio skulptorius R. Zinkevičius, S.Lampickas, A.Teresius.7200.00

Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis „Kultūros edukacija“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Rytų Aukštaitijos BigbendasAsociacijaRytų Aukštaitijos regiono vaikų ir jaunimo kūrybinės-muzikinės laboratorijos IMPROVIZACIJA2023 m. 10-ajį kartą vyks projektas „Rytų Aukštaitijos vaikų ir jaunimo kūrybinės-muzikinės laboratorijos „Improvizacija“. Projektu siekiama per improvizacinį kūrybinį procesą ugdyti kūrybinės išraiškos svarbą asmenybės augimui suvokimą (per patyrimą). Projekto dalyviai: lektoriai ir atlikėjai: R Babraitis,S. Sasnauskas, V. Sasnauskienė-Rusaitytė, A. Bulka, S. Auglys, V. Labutis ir Anykščių, Ignalinos muzikos mokykos, Molėtų, Zarasų, Utenos, Visagino menų mokyklų bei Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro auklėtiniai.6800.00
Visagino lietuvių asociacija „Gimtinės spalvos“AsociacijaPikakoka„Pikakoka“ – tai insultą patyrusio kūrėjo Leonido žodis, gimęs esant kalbos sutrikimui, žymintis pasitenkinimą savo nupieštu darbu. Leonido reabilitacijai buvo pasitelkta kūryba kaip pagalbinė priemonė, tai paskatino analizuoti Utenos regione taikomus meno terapijos metodus sveikimo kelyje. Siekiant didinti tokios priemonės žinomumą, projektas sukurs vizualiojo ir taikomojo meno parodą, kurią sudarys Leonido grafikos kūriniai ir jų pagrindu pagaminti dizaino objektai. Paroda bus pristatyta Visagine, keliaus į Ignaliną, Zarasus.6500.00
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAukštaičiai: skaitmeninis atminties kalendoriusProjekto tikslas – sukurti skaitmeninį atminties kalendorių apjungiantį informaciją ir dokumentus apie Utenos krašto žmones. Kasmet pildomas kalendorius taps interaktyviu pažintiniu ištekliumi, čia bus publikuoti unikalūs dokumentai, rengiamos viktorinos, virtualios parodos, pateikti radijo laidų įrašai, virtualus atminties žemėlapis, pasitelktas dirbtinis intelektas garsiniam skaitymui ir vertimui į kitas kalbas. Projektas bus naudingas krašto žinių išsaugojimo, pasiekiamumo didinimo, žmonių įkvėpimo, turizmo skatinimo prasme.2804.00
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXXI Tarptautinis festivalis „Žolynai“Tarptautinis festivalis „Žolynai“ – tai kasmetinis, tradicinis, puoselėjantis ilgametes gyvavimo tradicijas renginys. Festivalio metu atliekamos Žolinių šventės apeigos, atkartojami senieji papročiai, gyvavę Sėlių krašte. Festivalio programa užpildoma autentiško ir stilizuoto folkloro, profesionaliosios ir alternatyviosios muzikos atlikėjų pasirodymais. Didelis dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo įtraukimui į šventės pasirengimą, meninei programai, vyksta edukacijos jaunimui, šeimoms su vaikais. Kuriami glaudūs ryšiai tarp festivalio dalyvių.8000.00
Molėtų r.sav. viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMolėtų krašto patiekalai: nuo tradicijų iki modernumoProjekto tikslas kurti kultūrinį krašto tapatumą ir atlikti kraštotyrinį tyrimą apie gastronominį Molėtų krašto paveldą. Parengtoje knygoje bus aprašomi autentiški tradiciniai patiekalai su respondentų pasakojimas ir patiekalo istorija, o taip pat istorinė šio regiono gastronomijos istorijos apžvalga bei profesionalaus šefo parengtos senųjų patiekalų šiuolaikinės versijos, pritaikytos restoranams. Projekto rezultatai ir knyga bus pristatyti renginiuose, o kai kurie įdomesni patiekalai bus išbandyti ir edukacijoje.5400.00
Studija SilvijartMažoji bendrijaDizaino edukacija5 d. edukacinės dizaino dirbtuvės Ignalinoje, Č. Kudabos gimnazijoje vyks 2023 11 13–28 13–17 m. mokyklos moksleiviams. Bus ekskursija į Visaginą, į SBA „Visagino linija“ baldų fabriką, kur mokymus ves daiktų ir baldų dizainerė, R. Balaišė, tekstilės menininkė S. Juozelskytė. Bus surengtos 4 paskaitos apie dizainą, baldų gamybos dizainą, tekstilę baldų pramonėje, ekologiškų dažų spalvas, sienų dekorą. Bus sukurti nauji elementai mokyklos bendro naudojimosi erdvėse: sienų dekoras, moduliniai baldai, tekstilės objektai ir dekoratyvi pano.2600.00
Viešoji įstaiga Molėtų krašto muziejusViešoji įstaigaXXV-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“Įgyvendintas projektas „XXV-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“ prisideda prie nematerialaus kultūros paveldo amato – tradicinio siuvinėjimo – išsaugojimo ir populiarinimo perduodant patirtį, ugdant dalyvių meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką bei senų amatų perimamumą ir pritaikymą. Išleistas stovyklos dalyvių sukurtų darbų katalogas „Apsiuvinėjimo technika puošti divonėliai“ perduotas respublikinėms bibliotekoms, Utenos regiono muziejams ir bibliotekoms.2300.00
Utenos kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaPartizaniškas ruduoSvarbiausia ugdyti(s) pilietiškumą. Nemąstydamas to nepadarysi. Projektas „Partizaniškas ruduo“ telkia žymius žmones: rašytoją R. Šerelytę, kino režisierių V. V. Landsbergį, žurnalistes A. Plaipaitę, Ž. Kropaitę, aktores N. Varnelytę, V. Mockevičiūtę, kitus, kad kartu mąstytume apie herojus ir antiherojus, drąsą, ištikimybę, apie moteris kare, apie tai, kaip išgyventi okupaciją, tardymus, lagerį ir tremtį, kaip neišduoti bendražygių ir kaip atsitiesti. Projektas įgyvendinamas Utenoje. Žadame plačiai skleisti žinią apie tai, kas pas mus vyks.3700.00

Vizualieji menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Šiuolaikiniai meno projektaiViešoji įstaigaXV Jaunojo tapytojo prizasJaunojo tapytojo prizas – vienas reikšmingiausių meno renginių Baltijos šalyse, vykstantis nuo 2009 metų. Menotyrininkų teigimu, projektas jau tapo savotišku Baltijos šalių jaunosios kartos tapybos metraštininku, svarbia jaunųjų kūrėjų platforma. Šis projektas sujungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunuosius menininkus bendram tikslui – pristatyti savo šalies tapatybę, meno mokyklų praktikas ir asmeninį kūrybos potencialą.15000.00
Baltish Arts MagazineViešoji įstaiga„ZZZ arba Dekolonizuok savo burną“ knygos leidybaValentino Klimašausko „ZZZ arba Dekolonizuok savo burną“ knygos anglų kalba leidyba „Mousse Publishing“ Milane, Italija. Šis leidybinis meno projektas tematiškai gilinsis ir reaguos į persipynusias šiuolaikinio (meno) pasaulio krizes, kurios yra susiję su klimato kaitos, pandemijos, sociopolitine, ekonomine ir kitokiomis krizėmis technologijų, mašininio mąstymo, informacijos pertekliaus bei dezinformacijos pasaulyje.15500.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaKnygos „Būti dalimi. Dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene“ leidimo anglų kalba parengimasProjekto tikslas – į anglų kalbą išversti ir leidybai parengti Linos Michelkevičės monografiją „Būti dalimi. Dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene“ (VDA leidykla, 2021). Knyga skirta šiuolaikinio meno praktikų, įtraukiančių žiūrovus ir kitus dalyvius į meno projekto kūrimą, analizei. Kad monografija anglų kalba sėkmingai pasiektų suinteresuotą tarptautinę auditoriją, ją leidžiant VDA leidykla siekia bendradarbiavimo su pripažinta tarptautine leidykla, leidžiančia menotyros ir kultūros studijų sričių akademinę literatūrą.9000.00
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaigaJCDecaux premija 2023„JCDecaux premija“ – tai Šiuolaikinio meno centro ir UAB „JCDecaux Lietuva“ 2016 m. inicijuotas projektas, susidedantis iš ŠMC organizuojamo pradedančiųjų menininkų parodų ciklo bei „JCDecaux“ įsteigtos piniginės premijos. Premija skiriama vienam parodoje dalyvaujančiam vizualiųjų menų kūrėjui ar kolektyvui už meninės raiškos originalumą ir inovatyvumą bei aktyvią veiklą šiuolaikinio meno srityje Lietuvoje ir / ar užsienyje. „JCDecaux premija 2023“ vyks Nacionalinėje dailės galerijoje.17000.00
Panevėžio miesto dailės galerijaBiudžetinė įstaigaXXIV Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas„XXIV Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas“ skatina šiuolaikinės keramikos raidą, ieško naujų raiškos būdų ir kartu didina šios meno šakos patrauklumą visuomenei. Simpoziumo programoje – kūrybinės dirbtuvės (Panevėžyje), edukaciniai užsiėmimai (Panevėžyje, Dusetose, Biržuose), autoriniai vakarai, paskaita, parodos (Lietuva, Latvija), edukacinis filmas, parodos katalogas. Sukurti kūriniai papildo šiuolaikinės keramikos kolekciją, kuri saugoma Panevėžio miesto dailės galerijoje ir lankytojams yra prieinama ištisus metus.24000.00
AV17Viešoji įstaigaJurgos Barilaitės personalinė parodaŠis projektas pristato vienos žymiausių lietuvių tarpdisciplininio meno kūrėjų Jurgos Barilaitės naujausių darbų parodą galerijoje AV17 bei lydinčius edukacinius renginius (susitikimus-diskusijas su autore, ekskursijas). Projektu siekama stiprinti profesionaliojo šiuolaikinio tarpdisciplininio meno pristatymą Lietuvos kultūros lauke bei edukuoti plačiąją visuomenę keliant šiandien aktualius klausimus per šiuolaikinio meno prizmę.7500.00
VšĮ „Kultfliuksas“Viešoji įstaigaViešų diskusijų ciklas apie kuratorystęDiskusijų cikle apie meno parodų kuravimą bus gilinamasi į kuratorystės genealogiją, ryškiausias pastarųjų metų idėjines kryptis ir diskursus bei vizualaus meno parodų ateities perspektyvas. Jose dalyvaus reikšmingos parodų (personalinių, grupinių, tarptautinių, bienalių ir kt.) kuravimo patirties turintys skirtingų kartų meno lauko profesionalai, kultūros institucijų kūrybiniai vadovai, nepriklausomi kuratoriai iš Lietuvos ir užsienio.14000.00
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrasBiudžetinė įstaigaUžsienio menininkių parodų ciklas KKKCKKKC Parodų rūmai – didžiausia vakarų Lietuvoje vizualiesiems menams pristatyti skirta parodų erdvė – suteikia galimybę geografiškai nutolusiems nuo Vilniaus ir Kauno gyventojams susipažinti su šiuolaikiniu menu, užsienio menininkų kūryba. Stengiantis patenkinti gyventojų kultūrinius porkius ir vykdyti šiuolaikinio meno sklaidą ir edukaciją inicijuojamas šis projektas, kuriuo metu bus rengiamos 2 skirtingos parodos ir pristatomos dvi menininkės iš Suomijos – Henna Aho ir Kaija Hinkula – bei menininkė iš Berlyno – Sidsel Ladegaard.9000.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaGimbutas Street BandProjektu GIMBUTAS STREET BAND sujungiant Eileen Myles, Laimos Kreivytės ir Justės Kostikovaitės kūrybines pajėgas, sukuriamas kūrinys, laikinai monumentalizuojantis Marijos Gimbutienės palikimą. Šalia Pamėnkalnio galerijos Jogailos gatvės name vaikystėje gyvenusi Marija Gimbutienė-Alseikaitė iki šiol Vilniuje ir Kaune neturi ryškių atminimo vietų nei Kauno, nei Vilniaus miestų centre. Kūrėjos siūlo dar kartą apmąstyti miestų ilgalaikės patriarchalinės sanklodos santykį su taikios visuomenės ir feminizmo sąvokomis.7000.00
Jono Meko vizualiųjų menų centrasViešoji įstaigaJono Meko „Kvartetai“Parodoje „Jonas Mekas: Kvartetai“ (kuratorius jo sūnus Sebastian Mekas) bus pristatytas dar nematytas Jono Meko kūrinys, atskleidžiantis jo meninio mąstymo kompleksiškumą ir įvairumą, pasitelkiant skulptūrinę kino kvartetų formą. Šio kūrinio pristatymas išplės Meko kūrybos suvokimą ir paskatins jaunus autorius drąsiau eksperimentuoti garso, vaizdo ir skulptūrinės formos lauke, jungti asmeninius ir bendrakultūrinius pasakojimus. Parodos laikotarpiu bus rengiamos edukacinės performatyvios ekskursijos.7500.00
Meniniai tyrimaiUždaroji akcinė bendrovėJulijono Urbono projektas „When Accelerators Turn into Sweaters“ Melburno Mokslo galerijojeJulijono Urbono projektas „When Accelerators Turn into Sweaters“ – dalelyčių greitintuvo ir superlaidžių mezginių hibridas – parodoje „Dark Matters“, Melburno Mokslo galerijoje. Muziejaus tikslas puoselėti meno ir mokslo dialogą.8800.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaVilnius–Wilno–Vilne, 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijųProjektu siekiama surengti dvi parodas – „Vilnius–Wilno–Vilne, 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“ ir „Kaip Vilniaus dailė tapo Lietuvos nacionaliniu paveldu: 1940–1944 m.“ Nacionalinėje dailės galerijoje (Vilniuje). Pirmoji paroda – tarptautinė, rengiama bendradarbiaujant su reiškmingiausiomis Lenkijos atminties institucijomis – Krokuvos nacionaliniu muziejumi ir Varšuvos nacionaliniu muziejumi. Parodos kuratoriai: prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė ir prof. dr. Andrzej Szczerskis.47000.00
Artnews.ltViešoji įstaigaŠiuolaikinio meno sklaida: Artnews.lt žurnalo teminiai numeriaiTeminių skaitmeninio žurnalo numerių tikslas – pristatyti šiuolaikinį meną išplėstame lauke, pritraukti kitų sričių specialistus bei auditoriją, skatinti tarpdsicilpininį požiūrį į kūrybą. Kviestinių redaktorių sudaryti numeriai apims platų teminį spektrą, leidžiantį skaitytojams giliau susipažinti su aktualiomis ir meną formuojančiomis problemomis.15000.00
Bendri reikalaIViešoji įstaigaVideogramos 2023„Videogramos 2023“ – menininkų judančių vaizdų renginys, vykstantis Vilniuje bei internetinėje platformoje.22000.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondasViešoji įstaigaŽurnalas FOTOGRAFIJAŽurnalas „Fotografija“ atlieka šviečiamąją, informacinę funkciją taip reikalingą fotografų ir kitų sričių menininkų pasaulyje. Menotyriniuose, eseistikos straipsnių rubrikose sudaromos sąlygos vystytis teorinei, analitinei minčiai, apibendrinančiai Lietuvos bei užsienio šiuolaikinės fotografijos raidą, jos sąlytį su kitomis meno šakomis, tiriančiai šios meno srities istoriją. Vienas numeris bus skirtas konflikto vizualikai, kitas tradiciškai apžvelgs metų fotografijos įvykius. Leidinį lydės grupinė fotografijų paroda.18000.00
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaigaĮžanginė Sapiegų rūmų vizualaus meno parodaSapiegų rūmuose Vilniuje, Antakalnyje kuriasi nauja kultūros erdvė. Rūmai turtingi dailės ir architektūros paveldu; kiekvienas čia išlikęs, restauruotas ar atkurtas artefaktas yra susijęs su įvairiais rūmų gyvavimo etapais ir provokuoja įdomius pasakojimus ir interpretacijas. Įžanginėje Sapiegų rūmų vizualaus meno parodoje dalyvaus šiuolaikiniai menininkai, kurie įvairiomis priemonėmis kūriniuose (tiek jau sukurtuose, tiek kuriamuose specialiai parodai) padės išskleisti rūmų istoriją ir gvildens istorijos, miesto, atminties ir užmaršties temas.30000.00
„Editorial“Viešoji įstaigaAnastasios Sosunovos paroda meno erdvėje „Editorial“Projektas pristato jaunosios kartos menininkės Anastasios Sosunovos solo parodą projektų erdvėje „Editorial“. Anastasia Sosunova parodoje pristatys naują video kūrinį ir skulptūrų instaliaciją kritiškai interpretuojančią „Senukų“ prekybos tinklo įkūrėjo Augustino Rakausko mokymo filosofiją ir jos įgyvendinimą korporacijos struktūrose. Parodoje nagrinėjamos postkapitalistinio pasaulio grimasos bei šiandieninio pasaulio mitologijos, atkreipiant dėmesį į skirtingus jų aspektus.14000.00
Galerijų savaitgalisViešoji įstaigaVilniaus galerijų savaitgalis 2023Vilniaus galerijų savaitgalis – nuo 2016-ųjų organizuojamas renginys, siekiantis supažindinti su mieste veikiančiomis meno erdvėmis, pristatyti naujas iniciatyvas ir ugdyti ilgalaikį lankymosi galerijose įprotį. Jis simboliškai žymi naujo parodų sezono pradžią bei siekia atkreipti lankytojų dėmesį į plačią sostinės šiuolaikinio meno panoramą. Šiemet minint Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, Vilniaus galerijų savaitgalio pagrindine idėjine ašimi pasirinkta aukso amžių sąvoka.25000.00
Vilniaus dailės akademijaBiudžetinė įstaigaTarptautinės tekstilės meno parodos IMAGINE! pristatymas LietuvojePasitelkiant partnerius Lietuvoje ir Prancūzijoje surengti tarptautinės tekstilės meno parodos IMAGINE! pristatymą Lietuvos nacionalinio muziejaus / „Istorijų namų“ ekspozicinėse erdvėse. Taip pat inicijuoti ir organizuoti parodos temą atliepiančius edukacinius užsiėmimus įtraukiant jaunus menininkus. Kalbėti apie medžiagiškumo, taktilikos ir lėto veikimo poreikių atliepimą meno priemonėmis svarbą ir stoką šių dienų kontekse. Diskutuoti apie tekstilę, kaip apie platų pasirinkimų lauką, leižiantį kalbėti aktualiomis šių dienų temomis.26000.00
Paveldo institutasViešoji įstaigaIstorinis tirpsmas„Istorinis tirpsmas“ – tai „Paveldo instituto“ vykdomas tęstinių tyrimų projektas, kurio ašimi pasirinkta Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB). Išgyvenusi jautrų rekonstrukcijos laikotarpį Kaunui užduoda paveldosaugos ir kolektyvinės bei individualios atminties klausimus. Užfiksuotos erdvės ir tyrimo rezultatai atsiskleis audiovizualiniame kūrinyje, kuris bus pristatytas M. K. Čiurlionio muziejaus amfiteatro salėje „Atminčių asamblėja“ renginio metu.17000.00
VšĮ „Kūrybiška edukacija“Viešoji įstaigaVizualaus meno festivalis-konferencija „Menas kaip mokslas“PROJEKTAS – dviejų dienų, dviejų dalių vizualiųjų menų konferencija-festivalis „Menas kaip mokslas“ mokytojams iš Lietuvos miestų ir regionų kultūros komplekse „SODAS 2123“, Vilniuje. Renginys skirtas mokytojams iš Lietuvos didžiųjų miestų bei regionų. Projekte dalyvaujantys menininkai: Aurelija Maknytė, Dovilė Dagienė, Emilija Škarnulytė, Agnė Jokšė, Anastasia Sosunova, Julijonas Urbonas. Konferencijos–diskusijos kūrybiškumo lektoriai – Kristupas Sabolius ir Tomas Ramanauskas.11500.00
DriftsViešoji įstaigaPirmoji personalinė Janinos Sabaliauskaitės paroda LietuvojeProjektu siekiama pristatyti pirmąją fotomenininkės Janinos Sabaliauskaitės, gyvenančios Jungtinėje Karalystėje, personalinę parodą Lietuvoje, kurią kuruos menotyrininkė dr. L. Kreivytė. Parodoje menininkė pristatys naujausius ir anksčiau nerodytus kūrinius. Parodą lydės edukacinė programa. Išlaikant asmeninę Janinos parodos kūrybinę liniją, bus siekiama paminėti 30 LGBT+ laisvės metų Lietuvoje. Siekiant sudominti kuo platesnę visuomenės dalį šiuolaikinio meno procesais ir raiškos formomis, bus įgyvendinta komunikacinės sklaidos strategija.13700.00
Meno parkasViešoji įstaigaTiltasProjekto veikomis siekiama suaktyvinti lietuvių menininkų, gyvenančių užsienyje, kūrybos sklaidą Lietuvoje, sudaryti didesnes galimybes menininkų kūrinių įtraukimui į Lietuvoje vykdomus šiuolaikinio meno projektus. Tikslas įgyvendinti tęstinę lietuvių menininkų gyvenančių užsienyje kūrinių sklaidos Lietuvoje programą. 2023 m. bus surengtos trys personalinės (menininkai K. Zapkus, D.V. Aukščiūnas, S. Žemaitytė) ir viena grupinė paroda (menininkai A. Bareikis, I. Mediodia, J. Ludavičius ir Ž. Kempinas) parodos, vykdoma edukacinė programa.24000.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaJos kal̃ba2023 m. spalį-gruodį parodų ciklo metu bus pristatomos dviejų ryškių Lietuvos menininkių – Eglės Vertelkaitės ir Ksenijos Jaroševaitės – kūrybos parodos. Savo raiška labai skirtingomis parodomis, siekiama pristatyti įdomias autores. Bus išleisti specialūs parodų katalogėliai, vyks susitikimai su žiūrovais ekspozicijose.14000.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaElenos Grudzinskaitės solo paroda Geteborge (Švedija)Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje, pristatoma šiuolaikinės Lietuvos grafikos paroda – Elenos Grudzinskaitės solo ekspozicija Geteborgo miesto galerijoje „Grafik i Väst“ (GiV). Parodos pristatymo metu menininkė ves kūrybines dirbtuves „Kulturnatta“ (Kultūros naktis) lankytojams.10000.00
Kultūrinės ir organizacinės idėjosViešoji įstaigaŽmogus keliauja į Rytus„Žmogus keliauja į Rytus“ – Lietuvos humanistų fotografijos (1960–1990 m.) pristatymas Japonijoje, lydima interaktyvaus maršruto ir renginių. „Žmogus keliauja į Rytus“ taps tarptautinės Baltijos humanistinės fotografijos parodos Japonijoje dalimi.10000.00
Kirtimų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMiesto pažinimo praktikos„Miesto pažinimo praktikos“ – tai tarpdisciplininių edukacijų ciklas skirtas Vilniaus mikrorajonuose įsikūrusių dienos centrų (Vilniaus socialinio klubo – Naujininkuose, Žalianamio – Antakalnyje ir atviro jaunimo centro „Mes“ – Stoties mikrorajone) vaikams ir jaunimui nuo 8 iki 29 m. Kūrybines dirbtuves vesti pakviesti menininkai-edukatoriai: Marija Nemčenko, Visvaldas Morkevičius ir Rūta Spelskytė. Užsiėmimų tikslas – pažinti miestą iš naujos perspektyvos, lavinti kūrybiškumą bei sudaryti galimybes visiems dalyvauti kūrybinėse veiklose.5000.00
Kultūros dirbtuvėViešoji įstaigaMiesto sodų plenerasMIESTO SODŲ PLENERAS – tai kūrybinio proceso demistifikacija ir tradicinio plenero dekonstravimas miesto sodo kontekste. Tai atvira šventė visiems, kurie galbūt iki šiol nedrįso įsitraukti į kultūrinius ir meninius procesus. Šio plenero metu, septyni žymus Lietuvos menininkai kurs po naują meno kūrinį viešai gamtos-mieste tematika, o susirinkę žmonės galės ne tik stebėti šį procesą, bet ir patys išmėginti įvairias tapybos technikas patys su profesionalia menininke-edukatore. Visą šią šventę apibendrins diskusija ir bendra vakarienė-piknikas.10000.00
Kultūros leidinys „Nemunas“Viešoji įstaigaVIZUALUSIS MENAS: tarp mirgėjimo ir kalbėjimoProjektas „VIZUALUSIS MENAS: tarp mirgėjimo ir kalbėjimo“ supažindina skaitovą su šiuolaikinio vizualiojo meno dėmenimis, procesais bei tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje.5000.00
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaigaMenininkų audiokūriniai Sapiegų rūmamsProjektu siekiama bendradarbiaujant su profesionaliais menininkais sukurti penkis audiokūrinius – alternatyvius audiogidus Sapiegų kompleksui, apjungsiančius paveldo ir šiuolaikinio meno sritis. Šis audiokūrinių rinkinys yra vienas įžanginių projektų, skirtų Sapiegų rūmų, kuriuose jau greitai įsikurs naujas daugiafunkcininis kultūros pažinimo centras, pristatymui publikai. Audiokūriniai bus nemokamai prieinami klausymui specialioje internetinėje platformoje. Projekto kuratorė – Asta Vaičiulytė.7500.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaSvetlanos ir Igorio Kopystianskių kūrybos parodaLietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinyje Radvilų rūmų dailės muziejuje (Vilnius) rengiama žymių menininkų Svetlanos ir Igorio Kopystianskių kūrybos paroda, ją lydintis leidinys bei viešų renginių ir edukacijų programa, įvairiais pjūviais ir formatais pristatysiantys plačioms auditorijoms menininkų kūrybą ir jos raidą, reikšmingiausius kūrinius, išskleisianti jų kontekstus, aktualiai atsiveriančius dabartiniame geopolitiniame kontekste.16000.00
Galerijų savaitgalisViešoji įstaigaGrupinė paroda „Šešėlis kaip geriausias mokytojas“Šiuo projektu pristatoma į pirmą tokio pobūdžio bendradarbiavimą suburta jaunųjų tarpdisciplininių Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjų grupė, kurie 2023 m. rugsėjį LTMKS galerijoje „Atletika“ surengs grupinę parodą pavadinimu „Šešėlis kaip geriausias mokytojas“ (darbinis pavadinimas), kuria sieks tyrinėti pokalbio-interviu žanro vaidmenį vizualaus meno kūrinių bei galerijų kontekste. Pristatomi autoriai: Marija Šnipaitė, Anton Karyuk, Sophie Durand, Ieva Rižė, Jogintas Čepulis, George Finlay Ramsay. Kuratorė: Aistė Marija Stankevičiūtė.10000.00

I finansavimo konkurso etapas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaNeregių bendruomenės įkvėpta visuomenės kaita: modernios ekspozicijos projektasProjekto tikslas – parengti išbaigtą prieinamumo kriterijus atitinkančios modernios ekspozicijos, įprasminančios neregių bendruomenės įtaką visuomenės raidai, projektą.
Teikiamu projektu parengtą neregiams, silpnaregiams, neįgaliojo vežimėliu judantiems asmenims ar disleksiją (skaitymo sutrikimą) turintiems žmonėms pritaikytos ekspozicijos projektą numatoma įgyvendinti 2024 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos pastate Skroblų g. 10, Vilniuje.
Ekspozicija taps pavyzdžiu kitoms kultūros įstaigoms, siekiančioms prieinamumo.
7000.00
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejusBiudžetinė įstaigaArklio muziejaus Kaimo transporto ekspozicijos atnaujinimasProjektu numatoma atnaujinti XIX–XX a. Lietuvos kaimo arklinio transporto ekspoziciją Arklio muziejuje (Niūronių k., Anykščių r.), inovatyviomis kūrybinėmis priemonėmis išryškinant išskirtinį unikalios natūrinės ekspozicijos turinį. Vizualumo ir įsimintinumo problemoms spręsti pasitelkiami šiuolaikiniai eksponavimo sprendiniai. Projektą įgyvendins muziejininkai kartu su „Arklio muziejaus Kaimo transporto ekspozicijos koncepcijos“ kūrėjais architektais, dizaineriais projektuotojais Justinu Dūdėnu ir Jurgiu Dageliu.28850.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaVirtualių ir interaktyvių pažinimo aplinkų sukūrimasProjekto tikslas sukurti virtualius / interaktyvius produktus, kurie aktualizuotų Lietuvai svarbaus kultūrinio paveldo palikimą, užtikrintų muziejaus ir kultūros vertybių išsaugojimą, sklaidą ir prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, plėstų muziejų teikiamų paslaugų spektrą ir edukacijos įrankių sampratą. Įgyvendinimo vieta Kaunas, Druskininkai, interneto erdvė. Informacija apie projekto veiklas bus skleidžiama socialiniuose tinkluose, informaciniuose ir kultūros portaluose, rėmėjų ir partnerių informaciniuose kanaluose.38300.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKompleksinis edukacinis multimedijų projektas „Prano Domšaičio beieškant“Projektas prasmingai papildys galerijos 60-mečio proga performuojamą ilgalaikę dailininko P. Domšaičio kūrybos ekspoziciją integruotais, multimedija grįstais elementais, atliepiančiais įvairaus amžiaus ir patirčių lankytojų poreikius. Įdiegti nauji sprendimai priartins turinį prie šiuolaikinio lankytojo, didins muziejaus patrauklumą ir įtraukumą, muziejinio turinio pasiekiamumą bei turinio sklaidą, turinio panaudojimo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose ir kt. ne tik Klaipėdoje, bet ir už jos ribų.25500.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaInteraktyvus turas „Nematoma biblioteka“Interaktyvus turas „Nematoma biblioteka“ – nemokama patyriminė edukacinė ekskursija, kuri galima dviem būdais: virtualiai apsilankius interneto svetainėje www.lnb.lt ir fiziškai atvykus į Lietuvos nacionalinę biblioteką Vilniuje. Vadovaudamasi „Design Thinking“ metodu šią naują paslaugą kurs Lietuvos nacionalinės bibliotekos komanda, bendradarbiaudama su Vilniaus kolegijos studentais, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviais ir atsižvelgdama į Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos ekspertų rekomendacijas.11600.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaNacionalinė skaitmeninės informacijos platforma, skirta M. K. Čiurlionį pažinti2025 m. Lietuva minės garsiausio savo kūrėjo M. K. Čiurlionio 150-ąjį jubiliejų, pasitikdamas šią sukaktį Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus sukurs išsamią ir reprezentatyvią nacionalinę skaitmeninės informacijos platformą, lietuvių ir anglų kalba, skirtą pažinti visapusišką M. K. Čiurlionio asmenybę. Informacinė platforma ne tik plės akiratį, ragins dalyvauti kultūrinėje veikloje, bet ir apjungs visas su M. K. Čiurlioniu susijusias įstaigas, padės akademinei bendruomenei tyrinėti šį kūrėją ir dalintis savo atradimais.27000.00
Lietuvos energetikos muziejusViešoji įstaigaPirmieji aviacijos kilometrai. Dariaus ir Girėno skrydisProjekto metu bus sukurtas patyriminis eksponatas Energetikos ir technikos muziejaus terasoje – istorinio lėktuvo imitacija. Ji atspindės praeities technikos ir mokslo pasiekimus bei sugretins juos su dabartinėmis technologijomis, mininit 90-ąsias Dariaus ir Girėno skrydžio metines. Matomas miesto gyventojams ir svečiams, lėktuvas taps komunikacine žinute, kviečiančia susipažinti su kultūriniu paveldu, o garso įrašų bei interaktyvios zonos suteiks galimybę lankytojams išbandyti istorinio lėktuvo valdymą.28000.00
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės bibliotekaBiudžetinė įstaigaKrašto paveldo gidas 2.0KLAVB įgyvendina projektą „Krašto paveldo gidas 2.0“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama atnaujinta Krašto paveldo gido svetainės versiją, kuri bus pritaikyta visiems įrenginiams, jų programinėms įrangoms bei operacinėms sistemoms, turinys bus papildytas naujais objektais, sukurti nauji maršrutai. Taip pat bus organizuojami įvairūs renginiai: Krašto paveldo gido pristatymai vartotojams, rengiamos ekskursijos miesto gyventojams ir svečiams, edukaciniai užsiėmimai moksleiviams.24200.00
Merkinės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaMerkinės pilis. 1377-ieji. Virtualios realybės eksponato sukūrimasProjektas MERKINĖS PILIS. 1377 M. VIRTUALIOS REALYBĖS PRODUKTO SUKŪRIMAS skirtas inovatyviomis priemonėmis sukurtos virtualios
realybės pagalba papasakoti vieną iš Merkinės istorijų, skirtų Merkinės pilies laikotarpiui. Pagrindinis projekto rangovas – UAB „Multimediamark“ komanda bei Merkinės krašto muziejaus specialistai. Projekto rezultatai bus demonstruojami Merkinės krašto muziejuje, o sukurtas produktas bus prieinamas nuolat muziejaus ekspozicijos lankytojams, taip pat numatoma galimybė pasikviesti muziejaus edukatorių į kitas erdves.
15800.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaEdukacinių patirčių pabėgimo kambarys S.O.SInovatyvaus edukacinių patirčių pabėgimo kambario „S.O.S“ įrengimas aktyvią tarnybą baigusiame laive M52 „Sūduvis“, siekiant supažindinti su priešmininio laivo įgulos funkcijomis, komandinio darbo poreikiu ir t.t. atliekant laivo misiją per interaktyvias edukacines patirtis. Kambarys ir jame esančios virtualios ir fizinės užduotys bus pritaikytos vyresnių klasių moksleiviams ir plačiajai visuomenei, užduočių atlikimas sustiprins apsilankymo laivo ekspozicijoje lankytojų patirtį, skleis žinią visuomenei apie jūrinio laivyno svarbą Lietuvai.15200.00
Palangos kurorto muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejus be kliūčiųPalangos kurorto muziejus su džiaugsmu plačiau atveria duris neįgaliesiems. Siekdamas, kad muziejuje sistemingai lankytųsi žmonės su specialiaisiais poreikiais, čia įrengta speciali veiklų erdvė – interaktyvios grindys. Tai yra vieta, kur šie žmonės gali pagal savo negalios pobūdį ne tik fiziškai lavintis ir ugdytis, bet ir gilinti Palangos istorijos žinias, susirungti protmūšyje. Erdvėje laukiami ir mūsų mažiausieji lankytojai.3800.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaVaikų dainuojamosios tautosakos transformacijos ir tąsa XXI a.Projektas „Vaikų dainuojamosios tautosakos transformacijos ir tąsa XXI a.“ yra skirtas vaikiškų dainelių sklaidai ir populiarinimui. Šiam tikslui bus sukurta 5 animuotos lietuviškos dainelės, skirtos ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams. Dainelių fonogramą kurs Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius, dainelių animaciją – UAB „Indeform“. Animuotos dainelės bus įkeltos į Youtube kanalą „Tilidūda dainelės“. Projekto įgyvendintojas – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, projekto vadovė – Andželika Jakubynienė.32200.00
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAnimacija – vaikų kūrybiškumuiĮgyvendinant projektą bibliotekoje sukurta nauja inovatyvi paslauga – įrengus mobilią animacijos studiją joje projekto dalyviams vaikams organizuoti 5, o išvažiuojamieji 4 animacijos užsiėmimai, kurių metu sukurtos 8 kraštotyrinės animacijos. Vaikų sukurtos animacijos viešai prieinamos bibliotekos „YouTube“ kanalu.5000.00
Lietuvos energetikos muziejusViešoji įstaigaKultūros paveldo įveiklinimas: istorinių garo katilų pritaikymas lankymuiProjektas skirtas įveiklinti Energetikos ir technikos muziejaus eksponatus – garo katilus. Užtikrinus saugumą ir įdiegus sistemą, kuri pasakos garo katilų istoriją, lankytojai galės pamatyti kultūros paveldą iš kitos pusės – užlipti ant jo ir išnagrinėti iš arčiau, tuo pačiu išmėginti naujus interaktyvius eksponatus. Tokiu būdu garo kaltilai bus pristatyti patrauklesniu ir informatyvesniu būdu įvairaus amžiaus muziejaus lankytojų grupėms.15600.00
Lietuvos energetikos muziejusViešoji įstaigaTaktilinis-mokomasis kultūros paveldo (garo tubinos) maketas, pritaikytas akliesiems ir silpnaregiamsProjekto metu bus sukurtas Energetikos ir technikos muziejaus eksponato – garo turbinos, taktilinis maketas. Sukūrus interakyvią sistemą, kultūrinį paveldą inovatyviai pristatyti muziejaus lankytojams su regėjimo negale aktualizuojant pirmosios Vilniaus centrinės elektrinės techninį ir kultūrinį paveldą bei jo svarbą. Garso įrašų ir interakyvių zonų dėka bus mažinama kultūrinė ir socialinė atskirtis suteikiant lygias galimybes lankytojams edukuotis.16100.00
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaInteraktyvus edukacinis žaidimas „JOnas ir raJOnas“Siekiama sukurti interaktyvų grindų žaidimą, kurio pagalba vaikai inovatyvioje aplinkoje mokysis: sportuodami, šokdami, žaisdami sužinos apie Klaipėdos rajono istoriją, tradicijas, gamtos paveldo reikšmę, bus ugdomas pilietiškumas. Projekto autorius – Klaipėdos r. sav. Jono Lankučio viešoji biblioteka, pagrindiniai dalyviai: aktorius A. Mozeris, UAB „Creative Partner“, BĮ „Klaipėdos dramos teatras“. Veiklos viešinamos rajoninėje spaudoje, socialiniuose tinkluose bei tinklalapyje www.gargzdaivb.lt. Sklaida – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apsk.29500.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDaiktų biblioteka: dalijimosi ekonomikos principų diegimas viešosiose bibliotekoseTikslas – diegiant DB paslaugas mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį Šiaulių regione, skatinti pažinimo ir kūrybiškumo įgūdžius suteikiant prieigą prie sunkiai prieinamų išteklių. Rezultatai – sudarytos daiktų bibliotekos Šiaulių, Akmenės ir Telšių VB ir sukurtos daiktų bibliotekos užsakymo sistemos. Projekto dalyviai: Šiaulių kino klubas, Šiaulių fotografų–mėgėjų klubas. Vieta – Šiaulių, Telšių ir Akmenės viešosios bibliotekos. Viešinimas vyks pagal numatytą viešinimo planą.16100.00
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaNykstančių Radviliškio dvarų retrospektyvaProjekto metu Grinkiškio ir Pakalniškių seniūnijose, prie 3 davarų bus sukurti stendai, kuriuose pavaizduoti senieji Grinkiškio, Raudondvario ir Radvilonių dvarai. Šių stendų vaizdas, pritaikius 3D modelius, susilies su likusiomis dvarų sienomis, tokiu būdu atkuriant senuosius dvarus. Taip pat bus sukurta trimatė dvarų instaliacija, kuria apžiūrėti bus galima e. erdvėje, viešosios bibliotekos puslapyje.10900.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaTaikomoji programėlė „Šventaragio turas“ – edukacijoms ir navigacijaiSukurti inovatyvų edukacinį įvykį Vilniaus 700-ųjų metinių paminėjimui. Projektu siekiama sukurti interaktyvių istorinių – edukacinių užsiėmimų ciklą, skatinantį giliau domėtis ir pažinti Vilniaus miesto istoriją. Įtraukti į šią veiklą kuo daugiau moksleivių ir jaunimo grupių iš Lietuvos regionų bei naudojantis interaktyvia (apps) programėle pažinti įdomias ir netikėtas Vilniaus istorijos detales, akcentuojant pradingusių ir išlikusių viduramžių miesto upių pėdsakus.6500.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaPasivaikščiojimai su Gustavu po Lietuvos laivybos istoriją15 edukacinių siužetų ciklas populiarių TV laidų „Gustavo enciklopedija“ stiliumi, kuriuose per LJM eksponatus pristatomas jūrinės kultūros paveldas, plėtojama Lietuvos kaip jūrinės valstybės samprata, žadinamas tautinis pasididžiavimą jūrinės Lietuvos vertybe, visuomenėje diegiama jūrinė tapatybė, atskleidžiami auditorijai mažiau žinomi Lietuvos jūrinės istorijos faktai.10500.00
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaINTERAKTYVUS PAMARIO RAŠTIJOS LOBYNAS: IŠGIRSK, PRISILIESK, PAMATYK (TĘSTINIS PROJEKTAS)Visuomenei pateiksime Šilutės miesto interaktyvų maršrutą – išplėstą mobilią aplikaciją su papildytos realybės žaidimu (3D dėlione), sukurtą naudojant šiuolaikines informacines technologijas ir bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais. Inovatyviomis edukacinėmis formomis įveiklinsime ir populiarinsime Pamario raštijos, istorijos, architektūros autentiškumą reprezentuojančius objektus, turinčius išskirtinę vertę Lietuvos kultūros paveldo kontekste. Į projekto veiklas įtrauksime ugdymo įstaigas, Šilutės Hermano Zudermano draugiją.3100.00
Lietuvos Nacionalinis MuziejusBiudžetinė įstaiga„Kalbantys ąžuolai“ Jono Basanavičiaus gimtinės ekspozicijos atnaujimimo projektas2024 m. tautinis Ąžuolynas švęs 35-ąjį gimtadienį, ta proga bus sukurta atnaujinta muziejaus ekspozicija, grįsta skaitmeniniu turiniu, šiuolaikinių technologijų panaudojimu, inovatyvių kūrybinių sprendimų pritaikymu. Projektas orientuojasi į jaunimo (14–18 m.) ir šeimų pritraukimą bei lankytojų patirties muziejuje gerinimą. Sėkmingai įgyvendinus projektą Ąžuolynas taptų atpažįstamu šiuolaikinės Lietuvos atgimimo istorijos pažinimo centru. Pargindinės temos – valstybingumas, gamtinis apsektas ir mitologija. Kuratorė: Rūta Vasiliauskienė.33000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaIr apeigai, ir pramogaiĮgyvendinus projektą bus įrengta vaikams, jaunimui ir šeimoms skirta erdvė, kurioje moderniai pateikiama lietuvių apeiginio ir pramoginio muzikavimo tradicija. Joje pristatomi muziejaus eksponatai, autentiški garso įrašai ir žaidybiniai elementai. Naujai įrengta erdvė ne tik sudomins lankytojus patraukliai ir įdomiai pateiktu turiniu, bet ir leis aktyviai įsitraukti į muzikinio paveldo tradicijų tąsą bei puoselėjimą, didins kultūros prieinamumą judėjimo ir regos negalią turintiems asmenims. Numatomi ne mažiau kaip 4 pristatymai.30900.00
Kauno apskrities viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaPlanas B: literatūra į namusProjektas „Planas B: literatūra į namus” – tinklalaidžių ciklas, skatinantis neskaitančius ar mažai skaitančius gyventojus įsitraukti į skaitymo veiklas. Vienos tinklalaidės metu vyks moderuojama diskusija tarp dviejų dalyvių, priimančių iššūkį perskaityti vieną knygą per mėnesį ir pasidalinti įspūdžiais apie skaitymo procesą. Tinklalaidės dalyviai – skirtingų profesijų 18–45 m. amžiaus nuomonės formuotojai. Tinklalaidėje dalyviai analizuos 4 šiuolaikinės literatūros ir 4 knygas iš 11–12 kl. mokiniams skirto privalomosios literatūros sąrašo.4700.00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaityk lengvaiProjekto tikslas – parengti vaikams adaptuotą, pagal lengvai suprantamos kalbos metodiką, grožinės lieratūros el.rinkinį ir skatinti vaikų, patiriančių skaitymo sunkumų, skaitymo prieinamumą ir įtrauktį švietime ir kultūriniame gyvenime. Rinkinį sudarys 8 novelės adaptuotos lengvai suprantama kalba. Projekto metu vyks mokymai bibliotekininkams, edukacijos šeimoms. Projekte dalyvaus spec. pedagogai, bibliotekininkai. Informacija bus viešinama interneto svetainėse ir soc. tinkluose.9000.00

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos švietimo istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaVaclovo Strauko fotografijų paroda „Paskutinis skambutis“2023 metais minint 100-tąsias fotografo V. Strauko gimimo metines, Lietuvos švietimo istorijos muziejus rengia parodą „Paskutinis skambutis“ bei parodą papildančią diskusiją.
Projektas visuomenei pristatys išskirtinio fotomenininko Vaclovo Strauko nuosekliai kurtą ciklą (1975–1987 m.). Parodoje eksponuojamos nuotraukos leis pažinti ne tik unikalaus menininko žvilgsnį į kasdienybės momentus, bet ir kvies nauju žvilgsniu pažvelgti į fotografijų padarymo laikotarpio kasdienybės realijas, tuometę mokyklinių švenčių kultūrą.
4500.00
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKultūros sklaidos projektas „Kūrėjai ant ratų“Projektas „Kūrėjai ant ratų“ – tai meno sklaidą regionuose skatinantis renginių ciklas, kuris pristatys rašytojų, edukatorių, poetų, muzikantų kultūrines programas Ukmergės rajono bibliotekose, skatins profesionalios kultūros prienanumą kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms. Turėsite galimybę susitikti su poetu kraštiečiu Vainiumi Baku, rašytojomis–edukatorėmis Jurga Vile, Lina Itagaki, Agne Nananai, aktore Aldona Vilutyte, muzike Gintare Bauryte, dailininke Ieva Babilaite, fiziku Simu Januliu.3300.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaParodos „Laiko pėdsakai: sienos ir spalvos“ baigiamieji darbaiR. Paknys fotografijomis siekia paskatinti susidomėjimą senosios LDK architektūros paveldu, kurio išlikimas yra itin aktualus vykstant karui Ukrainoje. Parodoje, rengiamoje Valdovų rūmų muziejuje, pirmą kartą išvysime magišką XVI–XVIII a. polichromijos paveldą subtiliai užfiksuotą foto objektyve. Suburtas rengėjų kolektyvas – kuratorė Prof. G. Jankevičiūtė, R. Paknys, Š. Nakas ir O. Narbutaitės muzika numato puikiai suderintą, profesionaliai rengtą ir istorine, kultūrine, politine prasme karo Ukrainoje kontekste aktualų parodinį projektą.5000.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaJuozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida pasitelkiant papildytos realybės technologijas. Antrasis etapasSuprogramuotas virtualios ekspozicijos – virtualaus turo Juozo Miltinio autentiškos aplinkos ir memorialinės ekspozicijos su išplėstos realybės elementais – turinys, prieinamas kiekvienam lankytojui patogiu laiku ir prieinamoje vietoje bei pristatytas visuomenei. Projektą įgyvendins Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės–Bitės viešoji biblioteka, bendradarbiaujant su VU komunikacijos katedra ir VšĮ paveldo komunikacija, dailininku-dizaineriu. Projekto sklaida bus vykdoma regiono bibliotekose.7000.00
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKnygos „Raudondvario grafai Tiškevičiai. Praeities įprasminimas XIX a. pradžia – XIX a. pirmas ketvirtis“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas – pateikti skaitytojui išsamiai išgvildentus Raudondvario grafų Tiškevičių gyvenimo dvare istorinius faktus, apžvelgti mecenatystės mastą, meno kūrinių rinkinius. Katalogas atskleidžia Raudondvario grafų interesus, rinkinių formavimą. Knyga praplės skaitytojų akiratį ne tik istorinėmis žiniomis, bet supažindins su grafų kultūros paveldo vertybėmis. Bus viešinima per LRT radiją ir televiziją bei „Kauno dienoje“: pristatymai – Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Kauno rajono muziejuje, Vilniaus knygų mugėje – 2024 m.10000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvos migracijos istorijai skirtos parodos parengimas ir įgyvendinimasProjekto tikslas parengti ir atidaryti kompleksinę, išskirtinę Lietuvos migracijos istorijai skirtą parodą Istorijų namuose, Vilniuje. Iki šiol tokio tipo parodos migracijos tema nėra buvę ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su 28 partneriais ir keliasdešimčia „idėjos draugų“ ėmėsi lyderystės suartinti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius tautiečius bei užsieniečius gyvenančius Lietuvoje ir plačiajai visuomenei pristatyti parodą, kurioje bus atspindėta asmeniniais pasakojimais grįsta migracijos istorija.56000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaSąmokslo teorijos: praeitis ir dabartisNuo 2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos nacionaliniame muziejuje bus atidaryta tarptautinė paroda „Sąmokslo teorijos: praeitis ir dabartis“. Ši paroda bus pirmoji Lietuvoje pristatanti kultūros vertybes per sąmokslo teorijų temą, taip parodant jų įtaką politiniam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui.
Parodos kuratorės: dr. Milda Kvizikevičiūtė ir dr. Ina Ėmužienė.
40000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaNaujas požiūris į gintarą: Palangos gintaro muziejui – 60Projektas atskleis dar niekada plačiau nenagrinėtas temas ir apims du segmentus, susijusius su LNDM Palangos gintaro muziejaus tiriamąja ir parodine veikla. Paroda „Gintaras iš gelmių“, rengiama bendradarbiaujant su Vokietijos gintaro muziejumi ir Neringos muziejais, perteiks unikalų gintaro paveldą ir jo apdirbimo tradicijų tąsą. „Politinis gintaras“ atspindės skirtingų laikotarpių ideologines nuostatas ir atskleis gintaro bei valstybės politikos sąsajas. Parodos orientuojamos ne tik į nacionalinę, bet ir tarptautinę kultūrinio turizmo erdvę.20000.00
VšĮ Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaigaParodos „Vilniaus suvenyrai“ katalogo leidimasProjekto tikslas yra parengti ir išleisti Vilniaus muziejaus parodos „Vilniaus suvenyrai“ katalogą. Jį sudarys eksponatų fotografijos ir jas pristatantys kuratorių parašyti tekstai, išplėtotas įvadas bei penki autoriniai tyrėjų tekstai, analizuojantys Vilniaus suvenyrus. Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga rengiamas leidinys funkcionuos kaip meta-suvenyras, padėsiantis geriau suprasti Vilniaus ikoniškumo, Baltijos šalių suvenyrų Sovietų Sąjungos sudėtyje, taikomosios dailės institucijų ir gamybos virtuvės sovietmečiu kontekstus.8000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaParoda su edukacinėmis veiklomis, skirta Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osioms gimimo metinėmsProjekto tikslas – paminėti svarbios Lietuvos istorijos asmenybės, šaulių sąjungos kūrėjo V. Putvinskio-Pūtvio 150-ąsias gimimo metines ir šia proga visuomenei pristatyti išskirtinę Lietuvos istorijos ir kultūros vertybę, UNESCO paveldo objektą – Putvinskių šeimos archyvą. Projektas bendram darbui suvienija Šiaulių „Aušros“ muziejų, Lietuvos šaulių sąjungą, Vytauto Didžiojo universitetą ir kt. Projekto veiklomis siekiama visuomenei pateikti jos pažinimo poreikius atitinkantį kultūrinį produktą – stacionarią, keliaujančią, virtualią parodą.20000.00
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekaBiudžetinė įstaigaNepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekoseVilniaus 700-ųjų metų jubiliejui skiriamoje jungtinėje LMA Vrublevskių, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo ir VU bibliotekų bei LNDM parodoje, kuri veiks Radvilų rūmuose Vilniuje (2023-12-15–2024-03-15), visuomenei pirmąkart vienoje vietoje pristatomas išblaškytas LDK didikų bibliotekų paveldas, akcentuojant dvarų paveldo, senosios knygos meninę ir kultūrinę vertę, bibliotekas kūrusius bibliofilus. Parodos turinys pritaikytas ir negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto žmonėms; jį papildo video pasakojimai, edukacinė programa, ekskursijos.12000.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaLVIVAS SVEIKINA VILNIŲ. Dailės šedevrai iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio paveikslų galerijosParodoje pristatomi ryškiausių vakarų Europos pasaulio tapybos įžymybių darbai nuo pat XV iki XX a. pr. leis pajusti tikrą renesanso ir baroko magiją. XIX ir XX a. pr. kūriniai primins istorizmo ir akademizmo simbiozę. Garsiausių ir pripažintų dailininkų pavardės, kurių darbai puošia didžiausius pasaulio muziejų sienas, pirmą kartą Lietuvos muziejininkystės istorijoje bus pristatomi Valdovų rūmų muziejuje ir galės nudžiuginti ne tik Lietuvos gyventojus bet ir Vilniaus miesto svečius jubiliejiniais miestui metais.35000.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaKraupios istorijos. Aleksandra Waliszewska ir Rytų bei Šiaurės Europos simbolizmas.Paroda –Kraupios istorijos: Aleksandra Waliszewska ir Rytų bei Šiaurės Europos simbolizmas“ (2023 01 27–05 22), Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.
Tai pirmasis toks išsamus lenkų tapytojos A. Waliszewskos kūrybos pristatymas Lietuvoje bei netikėtas šiuolaikinės menininkės sugretinimas su XIX a. pab.–XX a. pr. Rytų ir Šiaurės Europos simbolizmo kūrėjais. Parodą lydės plati renginių programa su paskaitomis, specializuotomis ekskursijomis ir edukacinėmis programomis.
Parodos kuratorės N. Sielewicz ir A. M. Gingeras.
22000.00
Kauno IX forto muziejusBiudžetinė įstaigaTremtinių tekstilės parodaŠiuo projektu siekiama pristatyti Kauno IX forto muziejaus rinkiniuose saugomą tremtinių tekstilės rankdarbių kolekciją ir išsamų Lietuvos istorijos instituto atliktą tyrimą šia tema. Tremtinių tekstilę atskleisti kaip lietuvių tautodailės žanrą, reikšmingą lietuvių meno ir istorijos dalį. Projekto sudedamoji dalis yra menininkų interpretacijos ir sukurti kūriniai, kurių inspiracija – tremtinių tekstilės miniatiūros. Projekte dalyvaujantys menininkai: Greta Kardi, Marius Jonutis, Džiugas Karalius, Eglė ir Rokas Kašėtos, Lina Jonikė.17000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaLeidinio Conservatio Lituana I knyga. „Pranciškaus Smuglevičiaus kūrinių restauravimas ir tyrimai“Projekto tikslas – leidinyje publikuoti niekada neskelbtus P. Smuglevičiaus kūrinių technologinių tyrimų duomenis ir atliktus restauravimo darbus, t.y. susisteminti restauratorių, tyrėjų, menotyrininkų ir dailės istorikų bendro darbo rezultatus. Siekiamas rezultatas – leidinys, kurį numatoma plačiai anonsuoti visuomenės informavimo priemonėse, atminties institucijų interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Leidinys elektroniniu formatu bus patalpintas LMA tinklalapyje.10000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaVilniaus 700 metų jubiliejaus renginiai Nacionalinėje bibliotekojeLietuvos kultūros tarybos paramos dėka įgyvendinti 700 m. Vilniaus jubiliejaus progai skirti renginiai Nacionalinėje bibliotekoje: surengtos dvi dokumentinio paveldo parodos ir dvi tarptautinės konferencijos, kuriose naujai ir šiuolaikiškai žvelgiama į XV–XXI a. kintantį Vilnių, supažindinama su įvairiomis jo bendruomenėmis skirtingais sociokultūriniais aspektais. Renginiai sumažins atskirtį tarp visuomenės ir retų, menkai atpažįstamų dokumentinio paveldo objektų – aktyvių intelektualinių lauko dalyvių.20000.00
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAntano Dilio fotografijos erdvinėje materijojeProjekto tikslas – supažindinti ir pristatyti dar nematytus Fotografijos muziejaus Šiauliuose įkūrėjo, muziejininko Antano Kazimiero Dilio fotografijos lobynus meno ir fotografijos gerbėjams – fizinių autoriaus fotografijų sklaida Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos regionuose, gyvenimo darbo, autoriaus, kaip istorinės asmenybės fotomeno plotmėje, bei pačio autoriaus asmenybės atminimo išsaugojimas ir puoselėjimas, sukuriant videofilmą. Fizinių fotografijų išsaugojimas, perkėlimas į skaitmeninį formatą ir sklaida epaveldas.lt svetainėje.6500.00
Panevėžio kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaKnygos „Fotografas Antanas Patamsis. Panevėžys“ paruošimas spaudai ir leidybaProjektu siekiama supažindinti visuomenę su tarpukario Panevėžio fotografu Antanu Patamsiu, jo veikla Lietuvoje ir emigracijoje, atskleisti jo indelį į vizualiąją Panevėžio miesto ir Lietuvos fotografijos istoriją, sekant vienos šeimos gyvenimo pėdsakais papasakoti apie svarbius XX a. I pusės žmonių likimus nulėmusius įvykius. Tekstų autorė ir knygos sudarytoja dr. Zita Pikelytė. Projektas įgyvendinamas Panevėžio kraštotyros muziejuje. Numatomas knygos pristatymas visuomenei, informacinė sklaida žiniasklaidoje.6700.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaKeliaujanti paroda „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo„ (1939–1944) antras etapasKeliaujanti paroda „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“ aktualizuos Lietuvos kino teatrų nuotraukų rinkinį. Pasirinkus dramatišką istorinį laikotarpį – 1939–1944 m., mėginama atskleisti skirtingas tikroves, kuriose tuo metu gyveno žmonės – gyvenimo ir kino. Parodai surengti pasitelkiamos nuotraukos, kino kronikos, afišos, periodika, vaidybiniai filmai. Paroda keliaus jūriniame konteineryje. Ji bus vežama ir pristatoma dešimtyje skirtingų Lietuvos vietų.12000.00

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kretingos muziejusBiudžetinė įstaigaMedinių kolonų iš grafų Tiškevičių rūmų restauravimasProjekto metu bus restauruoti XIX a. pab. du mediniai pastovai-kolonos, priklausę grafų Tiškevičių šeimai. Naujam gyvenimui prikelti eksponatai papildys Kretingos muziejaus Dvaro istorijos ir kultūros ekspoziciją, suteiks dvaro interjerui autentiškumo bei sudarys galimybę muziejaus lankytojams, edukacijų dalyviams susipažinti su didikų XIX a. pab. – XX a. pr. kultūrinu palikimu. Projektas bus viešinamas muziejaus internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, rajoninėje spaudoje.4900.00
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaSimono Daukanto Suolelio rekonstrukcijaProjekto „Simono Daukanto suolelio rekonstrukcija“ tikslas yra atrestauruoti ir visuomenei pristatyti unikalų Simono Daukanto muziejui itin vertingą eksponatą. Siekiamas rezultatas–papildyta ir patobulinta muziejaus ekspozicija, suolą restauruos aukščiausios kategorijos restauratorius Arūnas Baublys, o aprašą parengs istorikė ir Daukanto žinovė Vida Girininkienė. Projektas bus įgyvendintas Papilėje, po restauracijos suolas bus pristatytas viešame renginyje, informacija skleidžiama muziejaus internetiniame puslapyje, vykdomos edukacijos su juo.2300.00
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejusBiudžetinė įstaigaMažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracijaProjektas skirtas Martyno Jankaus atminimo įamžinimui 165-ųjų gimimo metinių proga, restauruojant unikalų Martyno Jankaus šeimos namų baldą – stalą. Šis stalas reikšmingas tuo, kad tai vienintelis išlikęs autentiškas baldas iš jo namų. Restauravus minėtą eksponatą, jis taps prieinamas plačiajai visuomenei, rengiant parodas, pranešimus, edukacines programas. Stalas bus eksponuojamas atnaujintoje ekspozicijoje, suskaitmenintas ir paskelbtas LIMIS. Įgyvendinti projektą padės I kategorijos meninių baldų restauratorius – Bangutis Prapuolenis.1100.00
A. Baranausko ir A. Vienuolio–Žukausko memorialinis muziejusBiudžetinė įstaigaAnykščių istorija prabyla: archeologinių eksponatų konservavimasProjekto metu bus konservuoti 85 archeologiniai radiniai – tie, kurių būklė kelia didžiausią susirūpinimą, bei reikšmingiausi Anykščių krašto istorijai, iliustruojantys laikotarpį, apie kurį yra labai mažai rašytinių ir ikonografinių šaltinių (XIV−XVIII a.). Radinius konservuos restauratorė ekspertė Marytė Glemžaitė. Konservuoti radiniai bus eksponuojami trijose parodose, o suskaitmeninti pasieks ir virtualią bendruomenę.3000.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaArcheologinių radinių iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių restauravimasProjekto tikslas – restauruoti labiausiai suirusius Alytaus kraštotyros muziejaus saugomus archeologinius radinius, remiantis restauravimo specialistų atliktu eksponatų būklės vertinimo išvadomis, ir restauruotais eksponatais atnaujinti bei papildyti ekspozicijas.
1. Restauruoti Alytaus kraštotyros muziejuje saugomas labiausiai suirusias muziejines archeologines vertybes.
2. Supažindinti su reprezentatyviausiais eksponatais muziejaus virtualioje erdvėje.
5000.00
Lietuvos liaudies buities muziejusBiudžetinė įstaigaXVIII a. vid. skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ restauravimas (LBM 53468)Projekto vykdymo metu, pagal parengtą programą, bus atlikti restauravimo ir konservavimo darbai, siekiant sutvarkyti ypač vertingą ir retą Lietuvos mastu LLBM eksponatą – XVIII a. vid. vėlyvojo baroko stiliaus profesionalią, patenkinamos būklės, autentiškos polichromijos medžio skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“. Restauravimas bus vykdomas LNDM P. Gudyno restauravimo centre per 2023 m. Sutvarkyta skulptūra bus nuolat eksponuojama muziejaus miestelio bažnyčioje. Pagrindiniai dalyviai – Greta Žičkuvienė, dr. Jurga Bagdzevičienė, Ina Dringelytė.8000.00
Šilutės Hugo Šojaus muziejusBiudžetinė įstaigaTęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas „Eksponatai laikmečio liudininkai“Projektas skirtas išsaugoti muziejaus unikalias bei retas vertybes nuo sunykimo, jas restauruojant. Švėkšnos muziejaus nuolatinei naujai ekspozicijai, atspindinčiai dvaro istoriją, 2020 m. pavyko aptikti labai vertingą eksponatą-stalą, kuris galimai galėjo priklausyti Švėkšnos dvaro savininkams. Tačiau stalas yra kritiškos būklės, todėl jį būtina restauruoti. Įgyvendinti projektą padės meninių baldų pirmosios kategorijos restauratorius Bangutis Prapuolenis. Su restauruotu baldu galės susipažindinti plačioji visuomenė.2000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaValstybės teatro scenografijos kolekcijos restauravimas ir tyrimaiRestauruotos vertybės bus pristatytos visuomenei žiniasklaidoje, muziejaus svetainėje, socialiniuose tinkluose.10000.00
Viešoji įstaiga Molėtų krašto muziejusViešoji įstaiga„Vertingiausių kunigaikščių Giedraičių giminės eksponatų restauravimas“ trečias etapasProjektas „Vertingiausių kunigaikščių Giedraičių giminės eksponatų restauravimas„ trečias etapas tai naujas žingsnis Lietuvoje tebegyvuojančioje Kryžiaus kelio pamaldumo tradicijoje, komunikacija su XVII–XIX a. artefaktais. Tai sugrąžinimas išsaugoto paveldo į jo pirmapradę vietą.
Projektą kuria didžiulę patirtį sukaupę aukščiausios kategorijos restauratoriai: molbertinės tapybos Jūratė Derkintienė, restauravimo technologas Rapolas Vedrickas, meninių baldų restauratorius Arūnas Baublys.
6000.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaArcheologinių radinių konservavimasGautas finansavimas iš archeologinių tyrimų į muziejų patekusiems vario lydinio ir geležiniams radiniams: segėms, žiedams, smeigtukams, yloms, peiliams ir jų dalims konservuoti, taip sustabdant jų nykimo procesą. Bus išsaugoti radiniai iš garsiosios Aukaimio pilies (Batakių piliakalnio papėdės gyvenvietė), VI a. tautų kraustymosi liudininko Vėluikių kapinyno, vieno iš Žemaitijos senųjų žemių administracinių centrų – Ivangėnų–Karšuvos piliakalnių papėdės gyvenvietės radiniai bei kiti atsitiktinai rasti senųjų baltų juvelyrų dirbiniai.1500.00
Palangos kurorto muziejusBiudžetinė įstaigaPaulinos Mongirdaitės rinkinio restauravimas ir konservavimasTikslas – restauruoti ir konservuoti pirmosios Lietuvoje fotografės moters Paulinos Mongirdaitės devynias fotografijas bei aštuoniolika atvirukų. Eksponatai bus restauruojami pirmos kvalifikacinės kategorijos dokumentų restauratorė Gabijos Gužaitės. Fotografijos bei atvirukai bus suskaitmeninti ir patalpinti trijose: LIMIS, VEPIS bei Europeana skaitmeninėse platformose. Informacija apie projektą bus viešinama vietinėje ir respublikinėje spaudoje, taip pat muziejaus internetinėje svetainėje bei facebook paskyroje.1300.00
Ukmergės kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaMetalinių archeologinių radinių konservavimas, tyrimai, paruošimas saugojimui ir eksponavimuiŠiuo projektu įgyvendintas pagrindinis tikslas – sustabdytas muziejinių vertybių nykimas, prailgintas jų saugojimo laikas, kultūrinės vertybės paruoštos eksponuoti. P. Gudyno restauravimo centre pašalinti agresyvūs koroziją sukeliantys cheminiai junginiai, radiniai buvo struktūriškai sutvirtinti, lūžę – suklijuoti, rekonstruota jų forma. Ištirta, konservuota-restauruota partizanų bunkerio vietos ir kapavietės, Ukmergės senojo miesto, rajono kapinynų datuojamų XII–XVIII a. radiniai bei gydytojo R. Labučio iškaba.4600.00
Vytauto Didžiojo karo muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejinės vertybės restauravimasĮgyvendinus projektą bus restauruotas vienos žymiausių ir ilgiausiai Vilniuje veikusių spaustuvių – Vilniaus akademijos spaustuvės leidinys, kurio skaitmeninimas ir viešinimas prisidės prie žinios apie Vilniaus akademijos spaustuvės 450-ųjų metų sukaktį sklaidos, bei suteiks galimybę visuomenei susipažinti su rašytiniu LDK paveldu, saugomu Vytauto Didžiojo karo muziejaus Spaudos rinkinyje.1300.00
Lietuvos ypatingasis archyvasBiudžetinė įstaigaAlgimanto apygardos Šarūno rinktinės dokumentų restauravimasĮgyvendinant projektą, bus restauruoti Algimanto apygardos Šarūno rinktinės, veikusios Troškūnų apylinkėse 1945–1950 m., dokumentai. Šie dokumentai apie 70 metų išbuvo paslėpti žemėje ir laimingo atsitiktinumo dėka rasti 2022 m. gegužės mėn. Restauruoti dokumentai bus suskaitmeninti, o skaitmeniniai vaizdai – paskelbti interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ ir laisvai prieinami vartotojams Lietuvoje ir užsienyje.28000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaXIX a. Klaipėdos krašto kraitinės skrynios restauravimas ir tyrimai2023 m. Lietuvos kultūros tarybos ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus lėšomis buvo restauruotas svarbus muziejaus eksponatas, KLaipėdos krašto kraičio skrynia (su 1855 data), kurią dovanojo garsios Klaipėdos krašto Reizgių giminės palikuonys. Prieš 100 metų Reizgių giminės atstovai buvo aktyvūs Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dalyviai.
Eksponatas buvo restauruotas Klaipėdos universiteto restauravimo ir konservavimo centre.
2300.00
Gargždų krašto muziejusBiudžetinė įstaigaLaivadirbio kasdienybę menančių muziejinių vertybių restauravimasProjektas skirtas restauruoti unikalų, tačiau blogos būklės muziejaus eksponatą – liemenę, priklausiusią garsiausiam Pamario laivadirbiui Jonui Gižui. Atlikus restauravimo darbus kilnojamoji kultūros vertybė bus eksponuojama J. Gižo etnografinės sodybos istorinėje ekspozicijoje „J. Gižas. Laivadirbio skrynią atvėrus“. Eksponatas bus pristatomas visuomenei edukacinių programų „Žuvies kelias“ bei „Apie kurėną ir kitus pamario savitumus“ metu bei suskaitmenintas Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje.1100.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaiga„Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugomų teatrinių lėlių restauravimas: Kauno valstybinio lėlių teatro lėlių kolekcija (II dalis)“Siekiamas rezultatas: restauruoti bei suskaitmeninti kultūros vertybes.
Veiklų skaida: pristatyti visuomenei restauruotas kultūros vertybes Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus virtualiose erdvėse.
Projekto įgyvendinimo vietovė: Lietuva, Vilnius.
Dalyviai: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras (restauratoriai: A. Baublys, J. Bogdanaitė, I. Fridrikaitė, L. Grabauskaitė, E. Mazūraitė, D. Valujevičienė, R. Vičys); Aida Juodienė (projekto vadovė), Rima Grašienė.
10000.00
Žemaičių muziejus „Alka“Biudžetinė įstaigaMETALO RADINIŲ KONSERVAVIMAS NAUJAI ARCHEOLOGIJOS EKSPOZICIJAIKonservuota iki 100 archeologinių metalo dirbinių, rastų istorinės Varnių kunigų seminarijos (Žemaičių vyskupystės muziejaus) teritorijoje. Konservavimo darbai atlikti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų Restauravimo skyriuje.3000.00
Lazdijų krašto muziejusBiudžetinė įstaigaPetro Švelinskio Kryžiaus kelio stočių restauravimasPetro Švelinskio Kryžiaus kelio stotys atgims naujam gyvenimui. Tęsiami Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčios 14 religinių paveikslų, tapytų XIX a., tyrimai ir restauravimo darbai. Restauratorius Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius ekspertas Linas Lukoševičius. Projekto įgyvendinimo vietovės Veisiejai-Lazdijai-Kapčiamiestis-Vilnius-Veisiejai. Informaciją apie projekto veiklas sekite vietinėje spaudoje, internetinėse svetainėse, Fb paskyrose.9000.00
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejinių vertybių restauravimas ir konservavimasTikslai:
1. Išsaugoti eksponatus ateities kartoms.
2. Naujų ekspozicijų kūrimas, senų atnaujinimas, parodų rengimas.
3. Eksponatų viešinimas LIMIS sistemoje.
Rezultatas
Eksponatų apsauga nuo nuo sunykimo.
Įgyvendinimo vietovės:
1. Marijampolė
2. Vilnius
3. Trakai.
10000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaKauno miesto muziejaus odinių dirbinių, surastų archeologinių tyrimų metu Vilniaus g. (Kaunas), restauravimasKauno miesto muziejaus fonduose saugomų odinių bei medinių eksponatų, rastų archeologo Pavel Vutkin vykdytų tyrimų metu Kaune, Vilniaus g., 2021 m., restauracijos tikslas – atkurti XV a. Kaune naudotus įvairius odinius bei medinius dirbinius. Restauruoti eksponatai bus eksponuojami atnaujintame Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje, parodų erdvėje „Miestas ir atmintis“, bei suskaitmeninti ir įkelti į LIMIS bei VEPIS duomenų bazes. Eksponatai bus prieinami plačiajai auditorijai: suteiks daugiau žinių apie XV a. Kauno materialiąją kultūrą.2000.00
Rokiškio krašto muziejusBiudžetinė įstaigaEksponatų konservavimas ir restauravimasInformaciją apie restauruotus eksponatus patalpinti muziejaus facebook svetainėje, parašyti straipsnius rajoninei spaudai: laikraščiams „Gimtasis Rokiškis“ ir „Rokiškio sirena“2300.00
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejusBiudžetinė įstaigaVilniaus Didžiosios sinagogos memorialinės plokštės restauravimas /konservavimasVilniaus Gaono žydų istorijos muziejus 2023 metų antroje pusėje naujame padalinyje – Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejuje atidarys modernią ekspoziciją, kurioje lankytojai pamatys autentiškus eksponatus ir turės galimybę interaktyviai įsitraukti į Lietuvos žydų istorijos pažinimą. Iki šiol naujai ekspozicijai buvo tikslingai kaupiami eksponatai, dalį kurių būtina konservuoti / restauruoti. Pasitelkus restauravimo specialistus bus restauruotas / konservuotas unikalus muziejaus eksponatas, susijęs su Vilniaus Didžiąja sinagoga.3800.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaL. Truikio ir M. Rakauskaitės kolekcijoje esančių kultūros vertybių tyrimai ir restauracijaProjektas skirtas aktualizuoti ir išsaugoti L. Truikio ir M. Rakauskaitės namuose–muziejuje saugomas unikalias kilnojamąsias kultūros vertybes, atliekant jų tyrimus, konservavimo ir restauravimo darbus, užtikrinti projekto veiklų sklaidą ir rezultatų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. Projekto vadovė Lina Pranaitytė, partneriai Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras. Įgyvendinimo vieta – Kaunas ir Vilnius. Informacija apie veiklas bus skleidžiama projekto vykdytojų ir partnerių informaciniuose kanaluose.19000.00
Kupiškio etnografijos muziejusBiudžetinė įstaigaŠventųjų skulptūrėlių restauravimasŠio projekto pagalba bus išsaugota XIX a. – XX a. pr. šventųjų skulptūrų kolekcija, kuri atspindi senąsias liaudies meistrystės tradicijas. Taip bus užtikrintas materialaus paveldo išsaugojimas, prieinamumas visuomenei ir perdavimas ateinančioms kartoms.3900.00
Biržų krašto muziejus „Sėla“Biudžetinė įstaigaRadvilų ir Tiškevičių archyvo eksponatų restauravimasŠiuo projektu siekiama restauruoti vienetinius planus iš Radvilų ir Tiškevičių archyvo. Projektą numatomą įgyvendinti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre Vilniuje.2900.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaLietuvos XX a. 8 deš. modernizmo paveldo išsaugojimas: Petro Mazūro marmurinės skulptūros „Moters torsas“ (1975) restauravimas ir edukacinė projekto programaProjektas atliepia programos tikslą užtikrinti LR atminties institucijom galimybę išsaugoti nacionalinį kultūros, XX a. 8 deš. lietuvių modernizmo paveldą, jo eigoje numatoma restauruoti unikalią, kritiškos būklės kilnojamąją kultūros vertybę – ankstyvąją Petro Mazūro skulptūrą „Moters torsas“ (1975) saugomą LNDM.
Kadangi LNDM Prano Gudyno restauravimo centre nėra skulptūrų restauratorių, šį darbą sutiko atlikti natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros restauratorė Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė. Projektą lydės jam skirta edukacinė programa.
8700.00
Maironio lietuvių literatūros muziejusBiudžetinė įstaigaP. Višinskio, Maironio ir senųjų knygų rinkinių eksponatų restauravimasRestauruotos šešios Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomos kilnojamosios kultūros vertybės: Povilo Višinskio 1898 m. rankraštis apie žemaičių antropologiją, trys XX a. pradžios Maironio memorialinės bibliotekos knygos (dvi iš jų su įrašais) ir dvi XIX a. vidurio – pabaigos knygos. Dabar, sustabdžius jų nykimas, šios kultūros vertybės bus eksponuojamos muziejaus lietuvių literatūros istorijos ekspozicijoje „Literatūra keičia“, Maironio memorialiniame bute, parodose.3000.00
Kauno arkivyskupijos muziejusViešoji įstaigaKauno arkivyskupijos muziejaus eksponatų restauravimas 2023Kauno arkivyskupijos muziejus įgyvendindamas eksponatų restauravimo projektą siekia ištirti, konservuoti ir restauruoti saugomus XVII a. II ketv. skulptūras Šv. Brigita ir Popiežius, altoriaus frontoną, 1792 m. sukurtą paveikslą „Jėzaus Krikštas“, planuojant eksponatus naudoti nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje ir parodoje. Projektas rengiamas bendradarbiaujant su Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejumi.6000.00
Utenos kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaKlėtelių aukštumas, skrynelių margumasGavus finansavimą bus restauruoti kraičiui laikyti skirti baldai bei indauja. Šių baldų dekoras atskleidžia kiekvieno etnografinio regiono savitumą. Ekspozicijos atidarymo metu bus galima vizualiai palyginti restauruotus ir nerestauruotus eksponatus. Teatralizuotas pristatymas leis geriau suvokti liaudies papročius, dekoruodami baldus edukacinio užsiėmimo metu įgytas žinias ir mokėjimus panaudosime muziejaus rengiamuose užsiėmimuose autentiškoje aplinkoje. Viešinsime projekto veiklas, pasakodami apie vertybių išsaugojimo, populiarinimo svarbą.10000.00
Lietuvos aviacijos muziejusBiudžetinė įstaigaĮžymaus lietuviškų lėktuvų konstruktoriaus brig. generolo Antano Gustaičio žvalgybinio lėktuvo ANBO–IV (ANBO–41) brėžinių restauravimas ir saugojimo sąlygų pagerinimas. Septintas etapasProjekto finansavimo atveju visuomenei muziejus internetinėje svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pristatys restauruojamų brėžinių sąrašą, jų fotografijas. Dalyvaus projekto vadovas ir rengėjai, bus įvardinti restauratoriai.24000.00

Atminties institucijos: muziejų kolekcijų mobilumas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaNomedos ir Gedimino Urbonų instaliacijos „Ateities sala“ pristatymas Juodkrantėje2023 m. gegužę Juodkrantės gyvenvietėje (Neringos savivaldybė) pristatoma Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų, vienų iš tyrimais grįstos meninės kūrybos lyderių Nomedos ir Gedimino Urbonų instaliacija „Ateities sala“ (2018) ir ją lydinti kūrybinių dirbtuvių programa. Atviroms erdvėms pritaikyta instaliacija yra skirta aktyviai sąveikai su žiūrovais. Tai susimąstyti verčianti ambivalentiška (graži ir nejauki vienu metu) žmogaus dominavimo virš gamtos metafora. Kūrinys plėtoja šiuo metu ypač aktualų antropocentrizmo kritikos diskursą.10963.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaiga„Lietuviškų laikrodžių aukso amžius – nuo LDK Didžiųjų Kunigaikščių iki ATR Karalių“ mobili parodaMobili paroda „Lietuviškų laikrodžių aukso amžius – nuo LDK Didžiųjų Kunigaikščių iki ATR Karalių“ yra prieinama visiems LNDM LM lankytojams bei gyventojų sluoksniams. Kompetentingų istorikų ir edukologų, gabių dizainerių ir programuotojų sukurti vizualūs-virtualūs sprendiniai, įdomi edukacija teikiami įvairiems mokymams vakarų ir visos Lietuvos regionų auditorijoms.
Projekto mobilios priemonės – naujas Laikrodžių muziejaus kultūrinis produktas, lankytojams suteikiantis galimybę ugdyti XXI a. gebėjimus, mokytis, patirti pažinimo džiaugsmą.
14980.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaigaStasio Eidrigevičiaus kūrybos sklaida 2023Šiuo projektu siekiama, remiantis Stasio Eidrigevičiaus kūryba, daryti poveikį meno sampratai – plėsti meninį akiratį ir skonį, ugdyti kūrybiškumą. Bus surengta kilnojama menininko darbų paroda, vyks susitikimai ir diskusijos su bendruomenėmis.13000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaGrafo Tiškevičiaus fotografijos studijaProjekto tikslas – pristatyti reikšmingus XIX a. meninės fotografijos kūrinius, praturtinančius Lietuvos fotografijos istoriją naujomis žiniomis apie meninės fotografijos raiškos įvairovę ir jos raidos aspektus kolekcininko, mecenato, keliautojo ir fotografo Benedikto Henriko Tiškevičiaus kūrybą Vakarų Lietuvos regiono gyventojams ir svečiams, tematiškai ir architektūriškai adaptavus Kretingos muziejuje.5200.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaKeliaujanti paroda „Lituanika: svajoti ir nugalėti“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiuiLietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus ir Lietuvos aviacijos muziejus 2023 m. planuoja visuomenei pristatyti keliaujančią parodą „Lituanika: svajoti ir nugalėti“, kuri bus eksponuojama Lenkijos lietuvių bendruomenės cente Seinuose, Šilalės krašto ir Gragždų krašto muziejuose. Parodoje bus pasakojama apie vieną svarbiausių XX a. lietuvių gyvenimo įvykių – 1933–iųjų legendinį lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį lėktuvu „Lituanica“ per Atlantą, siekiant išgarsinti lietuvių tautos vardą ir režisieriaus R. Vabalo režisuotą filmą.28000.00
Lietuvos liaudies buities muziejusBiudžetinė įstaigaKeliaujanti paroda keliaujančią parodą „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“Lietuvos liaudies buities muziejuje (LLBM) ieško įvairių būdų kaip efektyviau reprezentuoti muziejinius rinkinius ir juos pristatyti visuomenei, ir šįsyk rengia keliaujančią duonos parodą. Projekto tikslas – parengus transportablią inovatyvią parodą, skatinti regionų gyventojų domėjimąsi materialiuoju ir nematerialiuoju skirtingų Lietuvos regionų kultūros paveldu. Ši paroda leis holistiškai pristatyti istoriją ir tradicijas, susijusias su lietuviškos duonos išauginimu ir kepimu, parodyti josios, kaip esminio produkto, svarbą.16000.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaParodos „ARNO FUNKcionalizmas“ pristatymas ir sklaida regionuoseProjektas skirtas parodos „ARNO FUNKcionalizmas“ pristatymui regionuose (Raseiniuose ir Utenoje), siekiant tyrinėti lietuvišką modernizmo architektūros ir dizaino identitetą, aktualizuoti Arno Funko darbų palikimą, užtikrinti kultūros vertybių išsaugojimą, sklaidą ir prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Kuratorė prof. dr. Marija Drėmaitė, architektė Vika Pranaitytė-Bareckė. Informacija apie projekto veiklas bus skleidžiama soc. tinkluose, informaciniuose rėmėjų ir partnerių kanaluose, kultūros portaluose.12700.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaParodos „KovotoJOS XIX–XX“ pristatymas Zarasų krašto muziejuje2023 m. birželio mėn. naujame Zarasų krašto muziejaus padalinyje bus atidaryta Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda „KovotoJOS XIX–XX“. Paroda 2022 m. rodyta Lukiškių kalėjime, Vilniuje. Kuratoriai: dr. M. Ėmužis, dr. O. Mastianica–Stankevič, dr. K. Kilinskas, dr. A. Petrauskienė. Parodoje per skirtingus eksponatus naujai pristatomas istorinis naratyvas: moterų indėlis sukilimuose, partizaniniame kare, įtaka tautiniame atgimime, Nepriklausomybės karuose. Paroda kvies diskutuoti ir šiandien aktualiais lyčių lygybės ir pasipriešinimo klausimais.18000.00
Anykščių menų centrasBiudžetinė įstaiga„Dovydo žvaigždės šviesa – (ne)pamiršta“Pagrindinis projekto tikslas – atskleisti Kurklių sinagogos unikalumą, istorinę reikšmę. Siekiama sudaryti sąlygas rajono gyventojams ir svečiams susipažinti su aukštos meninės vertės nacionalinio ir tarptautinio lygmens meno vertybėmis. Koncertinė programa – operos solistas Rafailas Karpis ir pianistas Darius Mažintas. 24000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaKeliaujanti paroda „Klajojančios žvaigždės“Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus kviečia lankytojus į keliaujančią parodą „Klajojančios žvaigždės“. Parodoje bus eksponuojami vertingiausi Lietuvos archyvuose saugomi eksponatai, atskleidžiantys žydų teatro Lietuvoje istoriją bei pasakojantys apie daugiakultūrį tarpukario Lietuvos paveldą ir jo tragišką likimą sovietinės ir nacistinės Vokietijos okupacijų metais. Parodos metu muziejuje vyks edukaciniai užsiėmimai, diskusijos, filmų peržiūros, koncertinės programos. Projektas skirtas Vilniaus geto likvidavimo 80-mečiui.38000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiuiLTMK muziejus 2023 m. pristato parodą „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui Mažosios Lietuvos istorijos, Šilutės Hugo Šojaus muziejuose, Dovilų etninės kultūros centre.18000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaParodų ciklas „Šalčios žemė: praeitis atverta ateičiai“Dviejose parodose per tapybos ir etninės kultūros eksponatus visapusiškai ir įtaigiai bus pristatyta tautodailininkių kūryba ir etninės lietuvių tapatybės svarbus dėmuo. Parodų temoms atskleisti bus pasitelkiama edukacinė programa, kultūros vakarai, paskaitos.6000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaParodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“ turas po ŽemaitijąProjekto tikslas – eksponuojant keliaujančią parodą Žemaitijos regione, formuoti Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kaip šiuolaikinio komunikuojančio muziejaus modelį, įprasminant kultūros paveldą, skatinant žemaičių bendruomenės aktyvumą, siekiant aktualizuoti Žemaitijos kultūros istoriją ir profesionalaus teatro ištakas.
Šio projekto metu siekiama ne tik aktualizuoti Žemaitijos kultūros istoriją, bet ir per veiklas, galutinius projekto produktus savitai įlieti jo kūrybinį palikimą į platesnį visuomeninį diskursą.
12000.00
Anykščių menų centrasBiudžetinė įstaigaGyvenimas klajonėsePlanuojame surengti 2 dailininko J. Rimšos parodas: tapybos darbų parodą, kurią eksponuosime Anykščių menų centro erdvėse ir virtualios realybės parodą, kurią pristatysime Anykščiuose, Kupiškyje, Rokiškyje, Zarasuose, Ukmergėje ir Utenoje. Pristatant parodą Anykščiuose organizuosime renginį, kuriame skambės atlikėjų perkusininko Sauliaus Astrausko ir multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio muzika, atliepianti dailininko Jono Rimšos klajones po Peru, Lotynų Ameriką, Taitį ir t. t. Surengsime 2 temines edukacijas.22157.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaTarptautinės parodos „Kuršo ir Žiemgalos Kunigaikštystė ir Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1561–1795“ sklaidaŠiaulių „Aušros“ muziejus parengė tarptautinę parodą „Kuršo ir Žiemgalos Kunigaikštystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1561–1795“ ir 2022 m. sėkmingai eksponuoja ją Šiaulių istorijos muziejuje. Siekdamas su paroda supažindinti kuo platesnį lankytojų ratą, „Aušros“ muziejus 2023 m. ją pristatys Šiaurės Lietuvoje: Akmenės krašto muziejuje ir Mažeikių muziejuje. Vyks parodos pristatymo renginiai, bus skaitomos paskaitos.11000.00

Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos literatūros ir meno archyvasBiudžetinė įstaigaPietų Afrikos Respublikos lietuvių ir žydų kilmės asmenų iš Lietuvos archyvų paieška, priežiūra, sklaida, tyrimai ir sugrąžinimasSurinkus bei patikslinus informaciją apie PAR lietuvių ir žydų kilmės iš Lietuvos bendruomenės narių ir pavienių lietuvių ir žydų kilmės iš Lietuvos asmenų iš Lietuvos išgabento ar su Lietuva siejamo bei ilgalaikės kultūrinės veiklos dokumentinį paveldą, bendradarbiaujant su Lietuvių bendruomene PAR ir su LR ambasada PAR, atrinkti, kopijuoti ir pargabenti į Lietuvą nacionalinio kultūros paveldo bei istorijos tyrinėjimams svarbius dokumentus; Sutvarkyti pargabentus dokumentus ir paruošti juos tyrinėjimams; Parengti informacinius pranešimus.7500.00
Lietuvos bibliotekininkų draugijaAsociacijaBiržiškos skaitymai'23: ant infodemijos bangos2023 m. gruodžio 1–2 d. Vilniuje organizuojama tradicinė informacijos ir komunikacijos profesinei bendruomenei iš Lietuvos ir užsienio šalių skirta mokslinė ir praktinė konferencija XXXII „Biržiškos skaitymai’23: ant infodemijos bangos“. Konferencijos metu bus skaitomi pranešimai apie tai, kas yra infodemija; kaip būti ant infodemijos bangos ir nepakliūti po ja; kaip infodemijos akivaizdoje kurti ir teikti visuomenei aktualias informacijos paslaugas. Renginyje dalyvaus 150 dalyvių, konferencija bus transliuojama nuotoliniu būdu.9000.00
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijaBiudžetinė įstaigaIV „Beatričės namai ant ratų“ maršrutas „Su dainomis pas senjorus“Pirmuose LKT finansuojamuose „Muziejaus ant ratų“ projektuose – dėmesys užsienyje esančioms bendruomenėms, šiame – Lietuvoje gyvenantiems senjorams. Kartu su B. Grincevičiūtės memorialinio buto – muziejaus „Beatričės namai“ edukacine veikla planuojamas ir Vilniaus kolegijos studentų tyrimas, kurio tikslas – nustatyti edukacinės veiklos poveikį, identifikuojant esamą edukacinių veiklų Lietuvoje pasiūlą vyresnio amžiaus žmonėms. Dalyvauja Klaipėdos, Telšių, Jonavos, Druskininkų, Gargždų, Vilkaviškio, Prienų globos namai.3500.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaDovana Lietuvai: Jurgio Mikševičiaus kūrybos sugrįžimas į tėvynęAustralijoje kūrusio lietuvių dailininko Jurgio Mikševičiaus šeimos Lietuvai dovanotos kūrinių kolekcijos ir archyvo pargabenimas iš Leura (Australija) į LNDM leis išsaugoti ir Lietuvos visuomenei pristatyti unikalaus, bet dar mažai žinomo menininko kūrybą, inspiruos naujus dailėtyrinius tyrimus. Projekte dalyvauja svarbiausi LNDM struktūriniai padaliniai ir kompetetingi specialistai. Projekto viešinimas žiniasklaidos ir internetinėmis priemonėmis paskatins reikšmingo meninei kultūrai lituanistinio paveldo sugrąžinimą į Lietuvą.11100.00
Kupiškio etnografijos muziejusBiudžetinė įstaigaPalėvenės dominikonų vienuolynasMuziejus, kaip atminties institucija, bendradarbiaudamas su mokslo ir bendruomenės atstovais, sukurs dar vieną Kupiškio kraštą garsinantį leidinį ir pritrauks daugiau vietos bei užsienio lankytojų.9000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaTarptautinis Baltijos šalių styginių skambinamųjų instrumentų tyrinėtojų simpoziumasTarptautinis Baltijos šalių styginių skambinamųjų instrumentų tyrinėtojų simpoziumas / Inernational Baltic Psaltery Symposium – tai citros tipo instrumentus ir jų muziką nagrinėjančių mokslininkų ir kanklių muzikos mylėtojų simpoziumas. Simpoziumo metu pristatomi naujausi tyrinėjimai, aptariamos idėjos, dalinamasi patirtimi, supažindinama su įvairių šalių muzikavimo tradicijomis. Šiame simpoziume bus gilinamasi į instrumentų išsaugojimo, restauravimo, rekonstravimo, skambesio atkūrimo problemas.16000.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaTarptautinė mokslinė konferencija „Karyba tarp Baltijos ir Juodosios jūrų“Projekto tikslas yra naujausių karo istorijos tyrimų viešinimas, mokslinių problemų sprendimas bei karo istorijos tyrėjų bendradarbiavimo skatinimas į diskusiją įtraukiant ir šia tema besidominčią plačiąją visuomenę. Tarptautinėje konferencijoje, vyksiančioje Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, dalyvaus 30 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio. Siekiama, kad konferencija taptų tęstine, o joje skaityti tyrėjų pranešimai būtų publikuojami atskirame leidinyje.20000.00
Apskričių Viešųjų Bibliotekų AsociacijaAsociacijaBibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę: Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumasProjektas atliepia šiandienos neišsenkantį poreikį – palaikyti Ukrainos kultūros institucijas – bibliotekas, jų svarbiame vaidmenyje pilietiškos ir demokratinės visuomenės link. Projektu siekiama pakviesti Ukrainos bibliotekų atstovus į Lietuvos–Ukrainos bibliotekų forumą organizuojamą Lietuvoje, taip padedant stiprius pamatus bendrystei, kuri stiprintų bibliotekos vaidmenį palaikant ir įgyvendinant demokratines idėjas bei pilietines iniciatyvas abiejose šalyse. Forumas vyks 4 dienas skirtingose Lietuvos vietose, transliuojama tiesiogiai.14000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaIstorinis šaltinis užsienio archyve. Dokumentų surinkimas, vertimas ir išleidimas: Lietuvos kultūrinis ir politinis gyvenimas Tadeuszo Katelbacho raportuoseLietuva ir Lenkija 4 dešimtmečio pradžioje, po nepavykusių neoficialių diplomatinių vizitų abiejose šalyse, buvo sutarusi pasikeisti žurnalistais, kurie atliktų dviejų šalių politikos pareigūnų ryšininkų vaidmenį. Lenkijai atstovavęs T. Katelbachas reguliariai rengė Užsienio reikalų ministerijai išsamias ataskaitas apie Lietuvos kultūros ir politikos gyvenimą; šie iš Lenkijos archyvo surinkti ir išversti dokumentai, iliustruoti nuotraukomis, sudaro galimybę išsamiau pažinti Lietuvos XX a. tarpukario gyvenimą.16000.00
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijaAsociacijaBibliotekų pokyčių evoliucija: tarptautinis tarpinstitucinis dialogas „Nauja patirtis“Projektu siekiama stiprinti Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų asociacijų partnerystę, kurti efektyvias viešųjų bibliotekų veiklos strategijas ir priimti inovatyvius vadybos sprendimus. Projekte dalyvaus Lietuvos viešųjų bibliotekų atstovai, bei Lenkijos, Ukrainos, Slovėnijos, Latvijos ir Estijos bibliotekų darbuotojai, projekto veikla bus viešinama visose Lietuvos savivaldybių viešosiose bibliotekose. Konferencija „Nauja patirtis„ vyks Lietuvoje, Klaipėdos regione. projekto vykdymo metu numatytas vizitas–diskusija Torunėje (Lenkija).5000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaDailininko Ludolfo Liberto kūrybos tyrimai.2024–2025 m. Latvijos nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus ketina surengti L.Libertui skirtą parodą Rygoje ir Vilniuje bei išleisti jo kūrybai skirtą katalogą. Siekdami šio tikslo 2023 m. planuojame nuodugniai išanalizuoti jo kūrybą, identifikuoti turimus neišaiškintus LTMK muziejuje, Lietuvos literatūros ir meno archyve bei Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje saugomus Lietuvos Valstybės teatro pastatymams kurtus scenografijos darbus, susisteminti Lietuvoje ir Latvijoje saugomą jo kūrybinį palikimą.9500.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaMenininkės Aleksandros Kašubos (1923–2019) kūrybinio palikimo paieška ir darbų sugrąžinimas į LietuvąProjektas atliepia programos tikslą užtikrinti LR atminties institucijų veiklą, siekiant ieškoti, sugrąžinti nacionalinį kultūros paveldą į Lietuvą. Jo dėka, LNDM saugomą Lietuvos–JAV aplinkos menininkės Aleksandros Kašubos (1923–2019) kūrybinį palikimą papildis lietuvių kilmės JAV galeristės ir meno dilerės Lauros Bandrowski dovana – du unikalūs menininkės darbai:
Keramikinių plytelių reljefą „Metų laikai“ (1956);
Ekspermentinę kompoziciją „Kiautai“ (1989).
Į Lietuvą sugrąžinti darbai bus pristatyti NDG ir Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.
7000.00
Lietuvos bibliotekininkų draugijaAsociacijaNacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė: Kartu įveikiant krizesKiekvienais metais vykstanti Lietuvos bibliotekų savaitė siekia aktyvinti bibliotekų ir bibliotekininkų dalyvavimą diskutuojant ir įvardijant iššūkius bibliotekoms, jų reikšmę ir indėlį kuriant išsilavinusią ir kritiškai mąstančią visuomenę, mažinant socialinę ir kultūrinę atskirtį. Savaitė metu vyks renginiai skirtis atliepti šių dienų aktualijas – krizinių situacijų, sukeltų pandemijų ir geopolitinių veiksnių, trikdančių darbus tradicinėmis sąlygomis, bet iškeliančių naujus organizacinius, technologinius ir komunikacinius iššūkius valdymą.6000.00

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga / Stowarzyszenie młodzieży litewskiej w PolsceAsociacijaEtninė kultūra – tai gyvenimo būdasProjekto siekis per tautinę kultūrą apjungti Vilniaus universiteto ir Lenkijos lietuvių bendruomenes, ugdyti ir puoselėti lietuvišką tapatybę. Norime, kad projekto veiklos paskatintų užsienio lietuvius siekti aukštojo mokslo Lietuvoje ir įsilieti į kultūrinę veiklą. Projekto tikslinė grupė – Lenkijos lietuvių jaunimo bendruomenė. Projektas bus įgyvendinamas Punske. Projektas bus viešinamas: socialiniuose tinkluose, vietinėje spaudoje, ansamblio ir Vilniaus universiteto internetinėse svetainėse, Lenkijos lietuvių televizijoje ir radijuje.7100
Lietuvių mokyklos bendruomenė LiuksemburgeNe pelno siekianti asociacijaRiteriai Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeViduramžiai šiandien atrodo kaip tolima, nepasiekiama praeitis: riteriai, mūšiai, žirgai, kunigaikščiai. Edukacine programa vaikus ir suaugusiuosius supažindins su XIV–XV amžių karyba, leis gyvai pažvelgti į riterių kasdienį gyvenimą ir jų karo meną. Pagilinsime žinias apie Vytauto Didžiojo laikais susiformavusį LDK riterijos luomą. Sužinosime apie riterių kasdienybę, pareigas ir teises, supažindinsime moksleivius su viduramžiškų ginklų valdymo ir kautynių technika, išsamiai papasakosime apie kiekvieno ginklo panaudojimo ypatumus.3600
Liuksemburgo lietuvių bendruomenė / „La communauté des lituaniens au Luxembourg“ asbl.Ne pelno asociacijaTeatro gastrolės Liuksemburgo, Belgijos ir Vokietijos (Huttenfeld) lietuvių bendruomenėseLietuvos Stalo teatras aplankys lietuvių bendruomenes trijose Europos šalyse: Belgijoje, Liuksemburge ir Vokietijoje ir parodys savo kurtus spektaklius. Stalo teatras savo originaliais tautinės bei pilietinės savimonės spektakliais prisidės prie lietuvybės idėjos – lietuvių bendruomenių vaikų ir suaugusiųjų patriotizmo bei meilės Lietuvai puoselėjimo.13900
Lietuvių jaunimo organizacija Gruzijoje „Labas“Ne pelno siekianti organizacijaLangas į Lietuvą 2023Festivalis „Langas į Lietuvą 2023“ – kultūrinis renginys apjungiantis lietuvių bendruomenę Sakartvele, skirtas Lietuvos sostinės Vilniaus gimtadienio progai ,,Vilnius 700“ paminėti ir pristatyti Lietuvos istorinės atminties ir šiuolaikių medijų sintezę. Festivalio programoje akcentuojama žmogaus laisvės vertė ir tautiškumo svarba. Šiuo projektu norima suteikti galimybę Sakartvele gyvenančiai lietuvių bendruomenei pamatyti lietuvišką kiną, išgirsti lietuviškos modernios muzikos derinant ją su istorinės atminties muzikiniais instrumentais.24500
Italijos lietuvių bendruomenėAsociacijaLietuvių autorių menas ir literatūra Italijoje: kultūrinių įvykių atminties įprasminimas ir sklaida internetinėje leidyboje2023 m. Seimo nutarimu paskelbti Šventojo Juozapato metais. Jų proga ypatingą dėmesį skirsime lietuvių autorių bažnyčios menui ar su Lietuva susijusiam paveldui Italijoje, aprašant jų atsiradimo istoriją ir papildant lietuvišką Italijos žemėlapį. Taip pat tęsime „Literatūros gido“ apžvalgas ir kitus su lietuvių menu ir kinu susijusius straipsnius.4600
Rogalando lietuvių bendrija BendrijaGeležinio vilko aidas – nuo šiaurės iki pietųSpektaklio vaikams ir visai šeimai ŽALIA GYVA (teatras „Teatriukas“) sklaida Šiaurės ir Pietų Europos lietuvių bendruomenėse švenčiant vasario 16 ir kovo 11 šventes bei minint Vilniaus paminėjimo jubiliejų. Renginys orientuotas į mažuosius ir jaunuosius lietuvius, gyvenančius svetur, su tikslu prisiminti Lietuvos istoriją, domėtis Vilnių kūrusių įvairių tautybių žymių žmonių gyvenimu, skatinti patriotiškumo ir pilietinio sąmoningumo jausmus. Įgalinti pasijusti pilnaverčiu gimtosios šalies istorijos dalyviu ir kūrėju!10000
Liuksemburgo lietuvių bendruomenė /„La communauté des lituaniens au Luxembourg“ asbl.Ne pelno siekianti asociacija (lVaikų literatūros festivalis „Neriame į knygą!“Projektu siekiama puoselėti skaitymo kultūrą lietuvių bendruomenėse, pažindinti jaunuosius bendruomenės narius su šiuolaikine vaikams ir paaugliams skirta Lietuvos kultūra ir jos kūrėjais, taip pat pristatyti šiuolaikinę vaikų literatūrą kitų Liuksemburge gyvenančių bendruomenių – vokiečių, prancūzų, italų, portugalų ir t. t. – vaikams ir jų šeimoms. Bertrange savivaldybėje, Liuksemburge, vyksiančiame festivalyje dalyvaus žinomi Lietuvos rašytojai ir iliustruotojai, teatro trupės, kino kūrėjai.14000
Austrijos lietuvių bendruomenė / Litauische Gemeinschaft in Österreich)AsociacijaFestivalis „LT.art Vienna: Still fun“„LT.art Vienna“ – tai penktus metus vyksiantis šiuolaikinę Lietuvos kultūrą Austrijos sostinėje Vienoje pristatantis renginių ciklas. 2023 m. festivalis, kurio tema „STILL FUN“ teigia, kaip svarbu rasti džiaugsmą ir lengvumą būnant kartu, kuriant ir mėgaujantis menu. Festivalis ieško būdų švęsti gyvenimą, žaisti, kurti kartu, ne neigiant, o sąmoningai priimant gyvenimo ir ryšių trapumą.18000
Lietuviška mokykla „Gintaras“ / Litauisk skole GintarasAsociacijaKartočių kambarysNorvegijos lietuvių bendruomenei skirtas projektas „Kartočių kambarys“ supažindins tiek įvairaus amžiaus vaikus, tiek jų tėvelius su su šiuolaikiniu Lietuvos menu. Per užsiėmimus bus bendraujama lietuvių kalba, tai ypač svarbu lietuvių kilmės vaikams, kurie auga mišriose šeimose Norvegijoje. Kūrinių pristatymas, diskusijos, per vaikų ir jų tėvelių kūrybinį procesą prisidės prie gilesnio Lietuvos kultūros suvokimo ir per meną prie lietuvybės puoselėjimo.9000
Niujorko Maironio mokykla Ne pelno siekianti organizacijaKanklės in New York„Kanklės ir New York“ – tai Niujorke gyvenančios lietuvių kompozitorės ir kanklininkės Simonos Smirnovos naujos knygos ir audio plokštelės pristatymas bei kanklių pamokų ciklas. Atvirose kanklių pomokose dalyvaus Niujorko, Naujojo Džersio ir Konektikuto lituanistinių mokyklų mokiniai, mokytojai ir bendruomenės nariai, tarptautinė Niujorko muzikantų ir entomuzikologų bendruomenė. Pamokų metu mokiniai išmoks skambinti kūrinius iš knygos bei pristatys bendruomenės koncerte Niujorke.2300
Belgijos lietuvių bendruomenė /„Communauté Lituanienne en Belgique ASBL“ / „Gemeenschap van Litowers in België VZW“Ne pelno siekianti asociacija Baltų kultūros dienos Belgijoje „Solstitium Balticum2023“ Visą informaciją apie renginį bus galima rasti specialiai tam sukurtoje svetainėje pagal mūsų tinklalapio modelį jonines.belglietuviai.eu. (penkiomis kalbomis: LT, LV,EN, FR, NL). Joje bus sudėta visa informacija: detali programa, praktinė informacija, kontaktai ir kt.11400
Lituanistikos tyrimo ir studijų centrasNe pelno siekianti korporacijaIšeivijos DP stovyklų laikraščių skaitmeninimas ir sklaidaLituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje, JAV, vykdomo projekto „Išeivijos DP stovyklų laikraščių skaitmeninimas ir sklaida“ tikslas – yra suskaitmeninti tris didžiausius Vokietijoje 1945–1949 m leistus lietuvių laikraščius (apie 15 tūkstančių puslapių) ir paskelbti juos interneto puslapyje www.spauda.org. 10700
Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga Bendruomenės interesų įmonė B.I.Į Deep splash DEEP SPLASH – tai projektas, kuris jau keletą metų veikia internetinėje platformoje. Projektas prasidėjo nuo pokalbių su lietuvių menininkais, gyvenančiais užsienyje, o ilgainiui išaugo iki įvairių videodarbų konsteliacijos ir interviu bei susitikimų su tarpsritiniais šiuolaikinės Lietuvos išeivijos kūrėjais.10000

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: Valstybinės reikšmės renginiai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Naujosios Romuvos fondasLabdaros ir paramos fondasMiestas ir jo kalnasVilniaus 700 metų jubiliejaus proga apie miesto simbolį, Gedimino kalną, Akademiko Algimanto Grigelio vadovaujama grupė autorių keturių straipsnių ciklu, paremtu mokslininkų filosofų, istorikų įžvalgomis apie baltų kultūros fenomeno – piliakalnių ypatybes, pateiks visuomenei požiūrio į Gedimino kalną plačiausią spektrą. Straipsnių autoriai: dr. Jonas Satkūnas, akademikas dr. Eugenijus Jovaiša, dr. Gediminas Vaitkevičius, dr. Liudas Furmanavičius, Gediminas Zemlickas. Sklaida: diskusijos Vilniaus mieste ir jų skaida internetinėje erdvėje.2500.00
Grigiškių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKita stotelė – Grigiškės. (Ne)paskutinė maršruto stotelė.Pristatant grigiškietiškąją šio atokaus Vilniaus rajono istoriją, svarbus uždavinys – įtikinti, kad yra kuo didžiuotis! Interaktyvus maršrutas–paroda „Kita stotelė – Grigiškės. Paskutinė maršruto stotelė“ tai muziejus po atviru dangumi. Nuo liepos 6 d. visus vilniečius kviečiame atvykti 59 arba 29 autobusu iki paskutinės stotelės – Grigiškių. Išlipkite ir kelionės aplink Grigiškes metu sužinosite šios unikalios Vilniaus miesto dalies 100-mečio istoriją, išgirsite nepaprastus pasakojimus ir legendas apie miesto pastatus, žmones bei vietas.19900.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaVilnius. XXI amžiaus heraldika„XXI amžiaus heraldika – tai tęstinis „Studijos 75B“ (Olandija) projektas. Šiuo projektu tiriama, analizuojama ir kuriama šiuolaikinės urbanizuotos visuomenės heraldika. Taip gimė šiuolaikinis Vilniaus heraldinis gobelenas, sudarytas iš šūkių, simbolių, logotipų ir ženklų. Naudojant klasikinę herbų formą ir Nyderlandų tradicinio gobeleno audimo techniką (gobelenas išaustas Tilburgo tekstilės muziejuje), sukurtas komunikaciškai atpažįstamas šiuolaikinės heraldikos pavyzdys, kuris suformuojamas apjungiant fragmentuotus miesto vaizdinius.8500.00
Karaliaučiaus lietuvių bendruomenėViešoji įstaigaMažoji Lietuva. Lietuvybės takai abipus Nemuno„Mažoji Lietuva. lietuvybės takai abipus Nemuno„ renginiai skirti Klaipėdos krašto priglaudimo prie Lietuvos 100–mečiui.
Įgyvendinant projektą metu Rambyne ir Klaipėdoje bus surengtos konferencijos bei įsteigta etninių žemių lietuvių sandrauga „Santara“.
Projekto tikslas: saugoti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą ir paveldą etnografinėje Mažojoje Lietuvoje;
– padėti Lietuvos ir etninių žemių lietuvių kultūros darbuotojams ir mokytojams tobulėti bei keistis patirtimi. Apie renginius bus skleidžiama informacija, jie atviri visuomenei.
7000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiuiLTMK muziejus 2023 m. pristato parodą „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui Mažosios Lietuvos istorijos, Šilutės Hugo Šojaus muziejuose, Dovilų etninės kultūros centre. Projekto kuratorė Janina Armonaitė.18000.00
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaigaPILOTINĖ VILNIAUS PAŽINIMO EKSPOZICIJA: DU KAMBARIAIParodoje pristatysime du iki šiol neatskleistus, nepastebėtus ir nepakankamai įvertintus Vilniaus miesto raidos ir gyvavimo aspektus: geologinį karkasą ir visus miesto gyventojus – žmones, augalus ir gyvūnus. Šitaip išplėsime miesto vaizdinį, pasiūlysime naują miesto pažinimo naratyvą ir paįvairinsime jubiliejinių metų Vilniaus pasakojimus. Projekte bendradarbiaus istorikai, biologai, zoologai, geologai, bioarcheologai, sociologai, animatoriai, architektai–scenografai ir dizaineriai.19100.00

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaBibliotekos ir partnerių kompetencijų stiprinimas: autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugaBibliotekų, kultūros, švietimo įstaigų specialistai skatinami kelti savo kompetencijas autorių teisių ir gretutinių teisių srityje, įgalinti organizuoti teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudojimą; didinamas visuomenės informatyvumas apie autorių teisių ir gretutinių teisių problemas, skatinant netoleranciją pažeidimams, ugdant sąmoningumą, pagarbą kūrybinei veiklai. Mokymai ir seminarai su profesionaliais lektoriais, išleista atmintinė, filmukas. Veiklos bus įgyvendinamos Šiaulių mieste, pritraukiant dalyvius ir iš regiono.6000.00
Mano nataViešoji įstaiga„Mano nata“ augina autoriusNacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“ yra išskirtinis reiškinys ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. Pastaraisiais metais konkursas tapo įspūdingu jauniausių šalies kompozitorių kūrybos forumu, stiprinančiu jaunimo domėjimąsi muzikos kūryba ir modernios muzikos raiškos galimybėmis. Projekte bus parengtas ir visuomenei pristatytas konkurso „Mano nata“ alumnų, jau tapusių pripažintais kompozitoriais, kūrinių albumas bei vykdomos kūrybinės laboratorijos, skirtos ugdyti sąmoningumą autorių teisių srityje.15000.00
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungaAsociacijaTeisingo atlygio už vizualaus meno rodymą tyrimas ir mokymų programaŠiuo projektu siekiama spręsti problemą, siejamą su teisingu atlygiu už vizualaus meno kūrinių rodymą Lietuvoje ir edukuoti kūrėjus apie jų teises į pagarbų atlygį, skatinti diskusiją tarp vizualaus meno kūrėjų bei kultūros organizacijų bei atkreipti kuo platesnį visuomenės dėmesį į šią problemą.13000.00
Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaAutorių teisės: ką turėtume žinoti?Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu suorganizuoti mokymus Vilniaus rajono bibliotekininkams. Mokymų metu bus atskleisti iškylantys autorių teisių taikymo iššūkiai bei jų sprendimų būdai. 50 bibliotekininkų susipažins su Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, specialiais bibliotekoms taikomais autorinių teisių apribojimais. Negalintys dalyvauti mokymuose, suinteresuoti asmenys galės naudotis viešai prieinama atmintine.2300.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Aš – autorius“ – praktinio autorių teisių pažinimo projektasProjektas „Aš – autorius“– praktinio autorių teisių pažinimo projektas“ – skirtas autorių teisių supratimui ne tik per žinių įgijimą, tačiau ir per meninį veiksmo performansą. Projekto metu kursime nuoširdų supratimą, kodėl ne tik turime suvokti autorių teisių svarbą, tačiau ir savo aplinkoje netoleruoti intelektinės nuosavybės nusavinimo. Visos savaitės renginių ciklas „Nebūk piratas, prisijunk prie jūrų laivyno“ ir interaktyvus performansas ne tik mokys, bet ir šokiruos savo vizualiu sprendimu ir įtikins saugoti autorių teises.6000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaLietuvių autorių kūrinių išleidimas audioformatu didinant legalių audioknygų prieinamumą visuomeneiSkatinti teisėtą kūrinių naudojimą didinant vertingų literatūros kūrinių prieinamumą vartotojams priimtinu formatu didžiausioje legalių lietuviškų audioknygų platformoje. Išleisti 4 lietuvių (G. Sviderskytė, N. Černiauskas, B. Gailius, D. Cidzikaitė (kartu su D. Stakyte-Anysiene ir L. Petrauskaite VanderStoep) autorių kūriniai.8400.00
Technologijų slėnisViešoji įstaigaNacionalinio turinio sklaidos didinimas platformoje Cinemaclub.euProjekto tikslas yra padidinti legalių lietuviškų filmų peržiūrų skaičių per internetą, siekiant prisidėti prie lietuviško kino populiarinimo ir skleidimo, taip pat padidinti legalios filmų peržiūros kultūrą. Pagrindiniai projekto autoriai yra kultūros ir kino specialistai, interneto technologijų ekspertai. Projekto įgyvendinimo vietovė yra Lietuva, tačiau projekto rezultatai ir veikla yra skirta visiems, kurie turi prieigą prie interneto. 17500.00
Meno AvilysViešoji įstaigaSinemateka. Prieigos prie Lietuvos autorių audiovizualinių kūrinių užtikrinimasProjekte siekiama atnaujinti vienintelę Lietuvoje nemokamą VOD platformą Sinemateka.lt ir taip užtikrinti legalią ir kokybišką prieigą prie nacionalinio audivizualinio turinio. Be to, Sinemateka.lt pildant naujais, skaitmeninei aplinkai adaptuotais kūriniais, bus užtikrinta kokybiška ir kompleksiška nacionalinio paveldo reprezentacija. Projekte taip pat daug dėmesio skiriama švietėjiškam turiniui: tyrimams, kritiniams tekstas, kuruotoms viešoms peržiūroms, taip užtikrinant nacionalinio paveldo reaktualizavimą ir sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.24200.00
HubrisMažoji bendrijaInternetinės platformos audioknygoms ir el. knygoms sukūrimas ir vystymas, audioknygų ir el. knygų asortimento plėtimasProjekto tikslas – skaitmeninių produktų asortimento, skaitmeninių prekybos platformų plėtra. Siekiamas rezultatas – ženkliai išaugę leidyklos skaitmeninių produktų pardavimai. Projektas vykdomas Vilniuje ir Kaune.13100.00
AMKUždaroji akcinė bendrovėSkaitmeninių platformų pildymas lietuvių literatūros turiniu įvairioms amžiaus kategorijoms. Lietuvių autorių kūrybos prieinamumo didinimas skaitmeniniu audio formatuSkatinti teisėtą kūrinių naudojimą didinant literatūros kūrinių prieinamumą vartotojams audio formatu didžiausioje legalių lietuviškų audioknygų platformoje. Išleisti 6 lietuvių autorių kūriniai (viso 10 leidinių) įvairioms amžiaus kategorijoms.11500.00
SODAS 2123Viešoji įstaigaŽinok savo ir kitų teises. SODAS 2123 garso meno ir muzikos eksperimentų platformaProjektas „Žinok savo ir kitų teises. SODAS 2123 garso meno ir muzikos eksperimentų platforma“ orientuotas į informacijos apie autorines ir gretutines teises sklaidą pasitelkiant įvairias formas: renginius, paskaitas, dirbtuves, koncertus. Projektas siekia ugdyti pradedančius kūrėjus, edukuoti apie jų bei kitų kūrėjų autorines ir gretutines teises, informuoti visuomenę apie legalius kūrybos sklaidos būdus, taip pat auginti atvirą, informuotą, atsakingą, kūrybinę veiklą gerbiančią bei vertinančią bendruomenę.4000.00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaBibliotekos – autorystės ambasados. Praktiniai seminarai bibliotekininkamsVilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka yra autorių kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudotoja. Būtina kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, ugdyti gebėjimą naudotis intelektiniais produktais, valdyti atitinkamas žinias, kad autorių kūriniai būtų naudojami laikantis teisės normose nustatytų reikalavimų, siekiant užkardyti autorių teisių pažeidimus. Projekto dalyviams ves seminarus/praktikumus LATGA, METIDA ir LRTK.13000.00
Phi knygosMažoji bendrijaElektroninis PlatonasElektroninis Platonas – tai tęstinė leidyklos iniciatyva skirta ilgą išliekamąją vertę turinčių veikalų skaitmeninimui ir sklaidai. Pagrindinės šios iniciatyvos stiprybės – atidus turinio kuravimas, plagijavimo prevencija, patogus vartojimas ir sklaida internetinėse platformose.6340.00
Kino pasakaViešoji įstaigaLegalaus turinio platformos ŽMONĖS Cinema vystymasProjektu siekiama vystyti legalaus turinio platformą, siūlant vartotojams naują, aktualų aukštos kultūrinės ir meninės vertės skaitmeninį turinį ir jo formas, platesnes pasiekiamumo ir patogaus vartojimo galimybes, kurti bendruomenę, bei didinti visuomenės sąmoningumą legalaus turinio vartojimo srityje, tuo pačiu stiprinant nepakantumą̨ neteisėtam kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimui.41000.00
Galerijų savaitgalisViešoji įstaiga„Žymėk menininką“. Socialinės reklamos kampanijaProjektu „Žymėk menininką“ sukurta socialinė reklaminė kampanija siekia ugdyti socialiai atsakingą įprotį suvokti vizualiojo meno kūrinių autorystės nurodymo poreikį, žinoti socialinėse medijose platinamo turinio / kūrinio autorių ir jį žymėti plačiai naudojamu ir paplitusiu įrankiu – grotažymėmis. Ši kampanija žaismingai, populiariai ir patraukliai kvies įvairaus amžiaus meno žiūrovų auditorijas žymėti autorius kuriamame skirtingų formatų socialinių tinklų turinyje – asmenukėse, įrašuose, istorijose.14000.00
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDarbas su autorių kūriniais. Sąlygos, pareigos ir išimtysKultūros įstaigų darbuotojai užtikrina literatūros ir meno kūrinių prieinamumą lankytojams, tačiau trūksta informacijos, kaip vykdant veiklą nepažeisti autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių. Projektas orientuotas į dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo mokymus. Siekiama ugdyti kultūros darbuotojų kompetencijas autorinių teisių apsaugos klausimais, aiškiai ir suprantamai supažindinti su administravimą ir gynimą reglamentuojančiais įstatymais. Užtikrinti sėkmingą ir teisėtą veiklų įgyvendinimą įstaigose pasitelkiant mokymų metu įgytas žinias.3200.00
Europos kinasUždaroji akcinė bendrovėLegalaus kino savaitė Lietuvos mokyklose 2023 m.„Europos kinas“ kartu su stipria partnerių komanda organizuodamas „Legalaus kino savaitę Lietuvos mokyklose“ kvies mokytojus kelti kvalifikaciją autorių bei gretutinių teisių srityje 5-iose konferencijose atokiau esančiuose Lietuvos miestuose, kurių metu skambės pranešimai aktualiausiomis legalaus turinio panaudojimo švietimo procese temomis, vyks praktinės kūrybinės dirbtuvės, kurių metu mokytojai–mokytojams kurs naudingą metodinę medžiagą, o projekto konkurso nugalėtojai laimės išskirtinę legalaus kino patirtį mokyklos bendruomenei.25000.00
Technologijų slėnisViešoji įstaigaNeteisėto turinio naudojimo internete stebėjimo ir pažeidimų prevencijos iniciatyvaŠio projekto tikslas yra užkirsti kelią neteisėtam turinio naudojimui internete ir padidinti žmonių sąmoningumą dėl autorių teisių ir kūrinių naudojimo taisyklių. Šį tikslą siekiame stebėdami ir analizuodami tinklalapius, kuriuose neteisėtai platinami filmai, ir atliekant prevencines veiklas.
Pagrindiniai dalyviai yra projektų koordinatoriai ir IT specialistai, kurie atsakingi už tinklalapių stebėseną ir duomenų analizę. Projektas vykdomas internete, todėl įgyvendinimo vietos nėra fiksuotos. Projektas reikšmingas visiems kūrėjams.
12400.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungaAsociacijaLietuvos fotomenininkų sąjungos narių duomenų bazės funkcionalumo ir prieinamumo didinimas IIProjekto tikslas – sukurti įmanomai visą informaciją apimančią fotografų duomenų bazę, kurioje būtų aiškiai išdėstyta informacija apie autorių ar jo autorinių teisių paveldėtojus, pagrindiniai kūrybinės biografijos faktai, darbų pavyzdžiai, bibliografinis sąrašas, institucijų, kuriose yra saugomi darbai sąrašas taip užtikrinant autorių kūrybos sklaidą, autorinių teisių apsaugą, kūrybinio palikimo apsaugą. Edukacinėse programose planuojama apžvelgti plačiau kiek primirštus autorius iš LFS archyvo projekcijų ir menininkų pristatymo forma.20600.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaJaunųjų šokio kūrėjų autorinės kūrybos vystymas ir informacijos apie scenos menininkų autorių teises sklaidaTikslas – palaikyti jaunųjų šokio kūrėjų autorinę kūrybą, suteikiant jiems platformą, galimybes būti pristatytiems kuo platesnei auditorijai, skatinant grįžtamąjį ryšį, pritraukiant auditoriją susipažinti su jų kūryba, užmegzti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio profesionalais, institucijomis. Taip pat būsimus ir esamus šokio kūrėjus informuoti ir ugdyti sąmoningumą autorių teisių klausimais. Rezultatas – jauniems šokio kūrėjams suteikta platforma pristatyti savo spektaklius, būti supažindintiems su jų kūrybos autorių teisių klausimais.3800.00
Asociacija Dizaino forumasAsociacijaDizainovacija.lt – lietuviško dizaino duomenų bazė ir autorinių teisių registravimo platformaDizainovacija.lt – lietuviško dizaino duomenų bazė, kurioje lengva užregistruoti ir apsaugoti savo dizaino kūrinius. Tai gera vieta prisistatyti Lietuvoje ir užsienio rinkose.25125.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaŽinoti apie autorių teises sveika: iniciatyvos „Skaitykis su knygomis“ sklaidaLietuvos audiosensorinė biblioteka su partneriu – agentūra „Autoriai“ – 2023 m. balandį, minint Tarptautinę knygos ir autorių teisių dieną, visuomenei pristatė atvirą autorių teisių edukacinę platformą „Skaitykis su knygomis“.
Stebint platformos aktualumą, tačiau stokojant sklaidos galimybių, projektu bus išplėstos sklaidos apimtys bei tikslo auditorijos: (1) mokiniai, (2) mokytojai, (3) plačioji visuomenė.
Informacinė kampanija „Skaitykis su knygomis“, didins visuomenės ir, ypatingai, jaunuomenės informuotumą apie autorių teises.
50000.00
Lietuvos istorijos institutasBiudžetinė įstaigaAutorinių ir gretutinių teisių taikymas – sąmoningumo linkPagrindinis projekto „Autorinių ir gretutinių teisių taikymas – sąmoningumo link“ tikslas – Lietuvos istorijos instituto mokslo bendruomenei parengti aktualias bei kasdienę praktiką atliepiančias gaires autorinių ir gretutinių teisių klausimais. Taip pat puoselėti teisėtą kūrinių naudojimą bei ugdyti pagarbą kūrybai.9350.00
MB Menų KomunikacijaMažoji bendrijaNeauginkime piratųProjektas „Neauginkime piratų“ – tai integruota socialinė reklaminė kampanija, ugdanti tėvų ir vaikų sąmoningumą, visuomenės pagarbą kūrybinei veiklai, autorių ir gretutinėms teisėms, įgyvendinanti realias plačiąją visuomenę įtraukiančias priemones ir smerkiančią piratavimą.15000.00
KINFO.LTViešoji įstaigaŽiūrėk legaliaiSuteikti visą reikiamą informaciją tam, kad visuomenė, moksleiviai ir studentai rastų informaciją legalų turinį vienoje vietoje. Galėtų pasitikrinti savo žinias apie legalų turinį. Vizualinėmis istorijos papasakoti aktualias problemas ir istorijas susijusias su nelegalaus turinio vartojimu.14000.00
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaSpręskime drauge 1.0Projektas „Spręskime drauge 1.0“ yra skirtas natų neteisėto panaudojimo problemos viešinimui, pagrindinių Lietuvos bibliotekų muzikos skyrių darbuotojų edukacijai, Vilniaus ir Vilniaus rajono muzikos mokyklų mokinių edukacijai, teisėtų natų asortimento didinimui bei prieigos prie teisėtų natų įsigijimo šaltinių modernizavimui ir palaikymui.7300.00
Lietuvos muzikos informacijos centrasViešoji įstaigaAštuonkojis III: švietimas, įvairovė, prieinamumasLietuvos muzikos informacijos centras tęsia socialinę kampaniją „Nekopijuok natų“, siekdamas toliau edukuoti muzikos ekosistemos dalyvius ir keisti ydingus daugelio jų įpročius, tuo pat metu didindamas legalių skaitmeninių partitūrų kiekį bei prieinamumą. Projekto metu legalaus turinio ambasadoriai iš užsienio dalinsis savo istorijomis apie (ne)legalių natų naudojimą, rengiami interviu, skaitomi pranešimai muzikos mokytojų konferencijose, skaitmenizuojami Lietuvos kompozitorių kūriniai, kurie yra neatsiejama ugdymo dalis.13000.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaVizualaus meno platformos graphic.lt vystymas ir prieigos užtikrinimasĮgyvendinamas 2-asis, baigiamasis – svetainės graphic.lt naujinimo etapas. Siekiama sukurti vertingą, ugdantį, plačiam naudotojų ratui skirtą interneto svetainės graphic.lt turinį, kuris aktualizuos Lietuvos menininkų – dailės klasikų ir jaunosios kartos – kūrybą, užtikrins didesnę jos sklaidą. Tuo pačiu siekiama ugdyti visuomenės pagarbą kūrybinei veiklai ir meno kūrėjams, prisidėti prie šiandien aktualių autorinių teisių, intelektinės nuosavybės ir legalaus turinio prieinamumo problemų sprendimo.11200.00
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungaAsociacijaLimituoto leidimo menininkų kūrinių reprodukcijų platformos projektasLimituoto leidimo menininkų kūrinių reprodukcijų platformos iniciatyva siekia teisėtų meno kūrinių ar jų reprodukcijų prekybą ir sklaidą, menininkų kūrybinės veiklos monetizavimą. Projektas susideda iš mokomųjų seminarų serijos, limituoto tiražo, legalių menininkų kūrinių reprodukcijų kūrimo ir platinimo bei reklaminės kampanijos.17000.00
Lietuviškos šventėsViešoji įstaigaKurk ir klausykis muzikos legaliaiŠio projekto idėja – mokyti autorius gauti finansinę grąžą už jų kūrinių naudojimą, išmokyti jaunuosius kūrėjus pasirašyti sutartis, išmokyti gauti licencijas. Skatinti teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų panaudojimą.
Organizuojami 3 dienų seminarai:
1 dienos seminaras – „Kaip sukurti kūrinį. Muzikos pagrindai“ (Kūrėjai)
2 dienos seminaras – „Atlikėjų vadyba, sėkmingos derybos ir argumentavimo menas“
3 dienos seminaras – „Kūrėjų platformų administravimas, legalizavimas ir registravimas“
4 dieną – Jaunų atlikėjų koncertas.
18500.00
Leidybos ir edukacijos centras „Bonus animus“Viešoji įstaigaNepelnytai pamiršti: lietuvių autorių audio knygų leidybaProjekto tikslas supažindinti šiuolaikinius skaitytojus su nepelnytai primirštais ar net pamirštais trijų tarpukario autorių kūriniais: M. Šalčio kelionių aprašymų knygos „Svečiuose pas 40 tautų“ pirmuoju tomu „Nuo Kauno iki Atėnų“, J. Marcinkevičiaus „Polska Zbrojna“ Lietuvoje“, pasakojančia apie nepriklausomybės kovų metų 1918–1920 m. Lietuvą išdavusių ir Lenkijai šnipinėjančių asmenų likimus Kauno kalėjime bei V. Širvio atsiminimų knyga.8000.00
Meno avilysViešoji įstaiga„Meno teisės, mano pareigos!“ (MEMA)„Meno teisės, mano pareigos“ (MEMA) – nuo 2019 m. vykdoma edukacinė autorių teisių programa. Ja siekiama ugdyti pagarbą intelektinei nuosavybei ir sąmoningą autorinių kūrinių naudojimą švietimo įstaigose, kuriant inovatyvias mokymo priemones ir keliant ugdytojų kvalifikaciją. Programos metu, bendradarbiaujant autorių teisių specialistams, menininkams ir mokytojams buvo sukurtas vienas pirmųjų metodų rinkinių apie autorių teises Lietuvoje. Projekto veiklose jau dalyvavo daugiau nei 2 600 dalyvių.35200.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAutorystės labirintas: kaip perprasti autorių teisių ir gretutinių teisių subtilybesSiekdama kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, skatinti teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudojimą, ugdyti visuomenės sąmoningumą ir pagarbą kūrybinei veiklai, ŠAVB organizuos mokymus autorių teisių ir gretutinių teisių tema ŠAVB ir 11 Šiaulių apskrityse veikiančių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams. Taip pat sukurs edukacinį stendą, jį eksponuos bent 6 Šiaulių ir Telšių apskričių viešosiose bibliotekose ir integruos jį į edukacines bei neformaliojo ugdymosi veiklas.12000.00
Radijo VilniusViešoji įstaigaLaidų ciklas ir reklaminė kampanija, skirta skatinti autorių ir gretutinių teisių apsaugą„Radio Vilnius“ – nepriklausomas Vilniaus miesto bendruomenės radijas, kuris vykdo nekomercinę veiklą. Projektą sudaro 10 radijo laidų, kuriose jaunieji kūrėjai ir klausytojai sužinos apie muzikos autorių intelektinę nuosavybę, teises, licencijavimą, legalaus turinio vartojimo naudą. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie teigiamų pokyčių jaunimo tarpe ir legalaus turinio vartojimo populiarinimo Lietuvoje.11000.00
Lithuanian ShortsViešoji įstaigaSeminarų ciklas „Kinas + Teisė“ 2023Seminarų ciklu „Kinas + Teisė” siekiama surengti aktualius seminarus, skirtus mokyti teisinio raštingumo pradedančiuosius audiovizualinės industrijos kūrėjus, taip pat įgyvendinti individualias konsultacijas atrinktiems dalyviams bei straipsnių ciklą, skirtą pagilinti industrijos pradančiųjų ir profesionalų turimas žinias. Pagrindinės veiklos: 4 seminarai, 16 individualios konsultacijos ir 4 straipsniai. Seminarai ir konsultacijos bus rengiami Vilniuje ir Klaipėdoje 2023 m. rugsėjo–gruodžio mėn.11200.00
Vilniaus universitetasViešoji įstaigaElektroninių knygų apsaugos nuo piratavimo būdai ir jų efektyvumas. Taikomasis tyrimas ir rekomendacijos praktiniam pritaikymui leidėjamsKetiname atlikti tyrimą, kuriame apžvelgtume ir palygintume pasaulyje egzistuojančių elektroninių knygų apsaugos nuo nelegalaus platinimo būdus, nustatytume realiai Lietuvos internetiniuose knygynuose naudojamus el. knygų apsaugos būdus, išsiaiškintume tokių elektroninių knygų pirkėjų ir skaitytojų požiūrį į naudojamą (ar nenaudojamą) apsaugą, ir suformuluosime praktinį šių rezultatų pritaikymo planą – rekomendacijas kokius apsaugos būdus nuo nelegalaus knygų platinimo geriau pritaikyti Lietuvos leidėjams, o kokių geriau nenaudoti.15570.00
Nepatogus kinasViešoji įstaigaKinas ir autorinės teisės: švietimo bendruomenės įgalinimas naudotis legaliu turiniuProjekto „Kinas ir autorinės teisės: švietimo bendruomenės įgalinimas naudotis legaliu turiniu“ tikslas – plėsti Lietuvos švietimo bendruomenės kompetenciją naudotis legaliai prieinamu audiovizualiniu turiniu vykdant kino edukaciją, pagarbą autorinėms ir gretutinėms teisėms, bei legalaus audiovizualinio turinio prieinamumą švietėjų bendruomenei plėtojant dokumentinio kino platformą mokytojams, švietėjams ir edukatoriams „Nepatogaus kino klasė“.19500.00
Kūrybinės idėjosViešoji įstaigaMiklūs pirštukaiProjektas skirtas mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui, siekiant juos edukuoti pagarbos autorinėms teisėms tema. Tam tikslui bus kuriama edukacinė medžiaga ir jos pagrindu vykdomos edukacijos Lietuvos rajonuose. Pasitelkiant inovatyvias technologijas planuojamas sukurti papildytos realybės elementas katinas Bugis siekiant populiarinti ir pritraukti jaunimą domėtis šiuo projektu.23000.00
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaTeisėtas kūrinių naudojimas bibliotekoseProjekto tikslas – ugdyti Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir mokyklų bibliotekininkų profesines kompetencijas, siekiant suteikti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos žinių, stiprinant nepakantumą neteisėtam kūrinių naudojimui.2160.00
Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijaAsociacijaMokymai–dirbtuvės autorių teisių apsaugos temaAtviros, internete gyvai transliuojamos dirbtuvės bei klausimų ir atsakymų sesija su žiūrovais, kurių metu nagrinėjamos kūrėjams aktualios teisinės situacijos, ir sprendžiami autorių teisių klausimi bei jų apsauga kartu su teisininkais, besispecializuojančiais šioje srityje. Dirbtuvės skirtos žaidimų industrijos dalyviams bei platesnei kūrybinių industrijų auditorijai, kurie nori pagilinti savo žinias sutarčių, autorių teisių bei licencijavimo srityse.2000.00

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ Romų visuomenės centrasViešoji įstaigaLietuvos, Latvijos ir Estijos romų nematerialinės kultūros sklaida per archyvinių nuotraukų albumąTai unikalus Baltijos šalių projektas, kurio metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslininkai ir bendruomenės aktyvistai sukurs archyvinių tarpukario romų bendruomenių fotografijų albumą, papildytą socialiniais–kultūriniais komentarais apie romų etninę kultūrą, papročius ir istoriją. Pagrindinis projekto tikslas – didinti Lietuvos ir Baltijos šalių visuomenės informuotumą ir sąmoningumą apie Baltijos šalių romų bendruomenių etninę kultūrą ir istoriją, puoselėti (ne)materialios kultūros paveldą ir folklorą.9400.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaTradicinių ir istorinių laivų festivalis DANGĖS FLOTILĖTradicinių istorinių laivų festivalis „Dangės flotilė“ – unikalus, analogų Lietuvoje neturintis renginys, reprezentuojantis jūrinę kultūrą ir Pamario krašto tradicijas. Renginių ciklo metu pristatomos ir populiarinamos Lietuvos kilnojamosios kultūros vertybės – tradiciniai istoriniai laivai ir su jais susijęs nematerialusis kultūrinis paveldas.
Projekti siekiama aktualizuoti pamario krašto kultūros paveldą ir įtraukti tikslines auditorijas į pažinimo procesą vykdant edukacines – patyrimines veiklas.
6500.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centrasBiudžetinė įstaigaRegioninė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla VĖLUNGISRegioninė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla „Vėlungis“ rengiama siekiant vaikus supažindinti su Klaipėdos krašto tradicijomis, gamtovaizdžiu, šio regiono amatais, Mažosios Lietuvos gyventojų (kopininkų, pelkininkų, laukininkų, pievininkų) pasaulėjauta ir gyvenimo būdu.
Siekiame, kad jaunoji karta vertintų ir didžiuotųsi savo kilmės vieta, šeimos bei giminės istorija, pažintų krašto papročius bei tradicijas, jaustų ir išmanytų regiono folklorą, suvoktų šioje teritorijoje gyvenusių protėvių pasaulėžiūrą.
7200.00
Prigimtinės kultūros institutasViešoji įstaigaXXI Prigimtinės kultūros seminaras „Lietuvis ir miškas“XXI Prigimtinės kultūros seminaro „Lietuvis ir miškas“ tikslas – filosofijos, geografijos, biologijos, antropologijos, mitologijos, istorijos, literatūros ir kitų mokslo sričių požiūriu išdiskutuoti, išgryninti žmogaus, vietos bendruomenių santykį su mišku. Suformuluotų išvadų pagrindu numatyta parengti paraišką šio santykio vertybei registruoti nacionaliniame nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade.6000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKuriančioji pasakos galiaProjektas „Kuriančioji pasakos galia“ apims tris veiklas – bus surengtas seminaras mokytojams, konkursas Lietuvos mokiniams, surengti pasakų renginiai. Rezultatas – mokytojai, edukatoriai pasaką pažins įvairiais aspektais, žinias perduos savo mokiniams. Mokinių sukurtos pasakos tai ne tik jų kūrybos skatinimas, naujas požiūris į pasaką, bet kartu tęsiamas pasakojamosios tautosakos žanras. Dalyviai pedagogai ir mokiniai, lektoriai iš visos Lietuvos. Viešinsime įstaigos socialiniuose tinkluose, partnerių puslapiuose.4000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis pleneras „Sodai – Himmeli“Tarptautinis sodų rišėjų pleneras, kuriame ketina dalyvauti 20 žymiausių Lietuvos ir kaimyninių šalių rišėjų, pasibaigs mėnesio trukmės sodų paroda. Po parodos vyks aukcionas, o jo metu gauti pinigai bus pervesti į Ukrainai paramą teikiančios organizacijos – VšĮ „Stiprūs kartu“ sąskaitą. Parodoje ir aukcione dalyvaus ne tik plenero dalyviai, bet ir asociacijos „Dangaus sodai“ nariai.4230.00
Baltijos griaustinisViešoji įstaigaŠiuolaikinės baltų kultūros festivalis MĖNUO JUODARAGIS XXIIIŠiuolaikinės baltų kultūros festivalis „Mėnuo Juodaragis XXIII“ – didžiausias ir įvairiausias savitų patirčių renginys, iš naujo atrandantis ir kuriantis
etninio paveldo reikšmes šiandieniniam gyvenimui. Tarptautinė 4 dienų šventė vyks paskutinį vasaros savaitgalį nuostabioje Dūburio ežero saloje Zarasų r. Lankytojų laukia įdomiausių Lietuvos ir užsienio muzikos kolektyvų pasirodymai, gausus tradicinių amatų ir kūrybos dirbtuvių miestelis, turininga žinių, kino, sporto, gamtos pažinimo, kraštotyros ir pramogų šventė visai šeimai.
28000.00
VšĮ „Saulės muzika“Viešoji įstaigaNaujos medžiagos sukūrimas edukaciniam portalui ltinstrumentai.ltProjektą sudaro dvi dalys. Pirma – edukacinės programos „Skambančios pilys ir keliaujantys muzikantai“ nufilmavimas. Ji skirta sudominti jaunimą senaisiais mūsų regiono bei pasaulio instrumentais. Antra projekto dalis – skaitmeninis 11 S.Petreikio folk kūrinių aranžuočių rinkinys. Kiekvienam kūriniui bus paruoštos natos 16 skirtingų instrumentų. Tai reikalinga tam, kad muziką studijuojantys moksleiviai galėtų kūrinius mokintis tiek individualiai, tiek ir susibūrę į grupes. Visa medžiaga bus prieinama edukaciniame portale ltinstrumentai.lt15000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKunigo Vincento Dumčiaus užrašytų sūduvių dainų leidybaRengiamasi parengti ir išleisti kunigo Vincento Dumčiaus XX a. pr. Sūduvoje užrašytų dainų su melodijomis rinktinę, taip pat atviros prieigos duomenų bazėje paskelbti visą skaitmeninę V. Dumčiaus užrašytos tautosakos kolekciją. Abi publikacijos pristato vienalaikės lokalinės dainų tradicijos vaizdą, kuriame susipynė autentiška žodinė tradicija ir tarp žmonių raštu plitusi pasaulietinė ir religinio turinio dainuojamoji poezija. Publikacijų sudarytojos: Jurgita Ūsaitytė, Eligija Garšvienė, Andželika Jakubynienė.5500.00
SamanukėsViešoji įstaigaDzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ 2023IV Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“, skiriamas S. Gedai – tai galimybė ne tik daugiau sužinoti apie šią asmenybę bei jos kūrybą, bet ir per patirtį pažinti Dzūkijos krašto istoriją, tradicijas, kraštovaizdį ir gamtą, prisiliesti prie Dzūkijos istorijos ir kultūros, išmėginti save tradiciniuose amatuose, žygiuose, padainuoti ir pašokti dzūkiškai, pamatyti ypatingų spektaklių, parodų, iš naujo jaukintis dzūkavimą, rasti įkvėpimą kurti dzūkų kultūros pagrindu. Susitinkame Veisiejų krašte liepos 13–16 d.!28480.00
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAtviros kūrybinės dirbtuvės „Etnosodas“ IVProjekto tikslas – įgyvendinti šiuolaikiniam miestiečiui palankų edukacinių dirbtuvių modelį, kuris skatintų pažinti, vertinti ir integruoti etninę kultūrą į savo kasdieninį gyvenimą. Kūrybinės dirbtuvės sumanytos kaip atvira, įtraukianti, bet neįpareigojanti erdvė, kurioje vykstantys užsiėmimai būtų tinkami ir patrauklūs įvairioms amžiaus grupėms. Numatytos 3 dirbtuvių kryptys: lietuvių liaudies dainų, šokių ir tautodailės mokymai.5700.00
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEtninės kultūros paveldas XXI a.: tyrimai ir interpretacijosProjekto tikslas – šešiuose periodinio leidinio BŪDAS numeriuose pristatyti etninės kultūros reiškinius, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertybes. Leidinio tikslas – stiprinti kultūrinę atmintį, supažindinti tiek su savosios kultūros tradicijomis, tiek su įvairialypiais kultūriniais kontekstais, padedančiais jas suprasti ir įvertinti; atskleisti, kokiomis formomis etninės kultūros reiškiniai gyvuoja ir kaip jie yra įprasminami XXI amžiuje. Leidžiamas Vilniuje, skaitomas Lietuvoje ir pasaulio lietuvių.15000.00
ByTikZyz folkloro studijaAsociacijaDRAM BAM BURTAI tradicinės ir elektroninės muzikos remiksavimas, skaitmeniniai įrašai„Dram bam burtai“ – mistiškas, tradicinės ir elektroninės muzikos albumas. Tikslas išplėsti etnokultūrinio turinio įvairovę sukuriant 8 muzikinių kompozicijų skaitmeninį albumą. Kompozicijų autorius elektroninės muzikos kūrėjas, prodiuseris, grupės „Happyendless“ narys Marius Narbutis, bendraautorė tradicinės muzikos atlikėja smuikininkės Edita Gumauskaitė, šiuolaikinės muzikos atlikėjai: gitaristas Mantas Zigmantas, bei būgnininkas Šaras Kvaraciejus. Albumas bus platinamas muzikos klausymo platformose: Pakartok.lt, Spotify, Youtube ir t. t.4900.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVaikų tautosaka: dainelės apie paukščiusParengti ir išleisti leidinį, skirtą supažindinti tėvus ir vaikus su lietuvių folkloru. Leidinys pristatytų nestilizuotą folklorą, atliekamą šiuolaikinių vaikų ir paauglių bei būtų patraukliai iliustruotas.7200.00
ByTikZyz folkloro studijaAsociacija„FOLK LT“ VII TARPTAUTINIS TRADICINĖS MUZIKOS IR ŠOKIŲ FESTIVALISKasmet vykstantis jau VII–asis tarptautinis tradicinių šokių ir muzikos festivalis „FOLK LT“. Tai projektas, kuriame dalyvauja tradicinės muzikos atlikėjai ir šokių mokytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Festivalyje vyksta etnokultūrinio turinio sklaida – patiriant etninę kultūrą per savo patirtį – dalyvaujant, o ne stebint. Tai trijų dienų aktyvios veiklos po atviru dangumi šokių aikštelėje Rakonių miške, Vilniaus rajone. Festivalio veiklose yra praktiniai mokymai šokėjams ir muzikantams, diskusija, šokių konkursai, naktišokiai.6000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai 2023“Nuo 1973 m. kasmet paskutinę gegužės savaitę vykstantis festivalis yra tapęs metų švente ir pagrindiniu renginiu, atspindinčiu Lietuvos muzikinio folkloro ir kitų etninės kultūros reiškinių gyvavimą. Metiniais folkloro atlaidais vadinamas festivalis telkia folkloro ansamblius, tradicines kapelas, kitus atlikėjus, visą tradicinę kultūrą branginančią bendruomenę. 4–6 dienas trunkantys renginiai suburia per 1,5 tūkst. atlikėjų – Vilniaus, Lietuvos etnografinių regionų, užsienio kolektyvų narių – ir per 20 tūkst. žiūrovų. Daugiau www.ssk.lt20000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLeidinys „Etninės kultūros pažinimo maršrutas“ VilniujeProjekto tikslas – parengti ir išleisti etninės kultūros pažinimui skirtą leidinį – gidą, leidžiantį šiuolaikiškai ir interaktyviai pažinti Lietuvos etninę kultūrą Vilniaus mieste. Maršrutas orientuotas į kultūriniu turizmu besidominčius vietos bei užsienio turistus. „Etninės kultūros pažinimo maršrutas“ skatins atvykstamąjį kultūrinį turizmą Lietuvoje, leis šiuolaikiškai ir patraukliai pažinti etninę kultūrą. Projekto vykdytojas – Vilniaus etninės kultūros centras.5280.00
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaXVIII tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovo varpai“„Pokrovo varpai“ – tęstinis, nuo 2004 m. vykstantis, Lietuvos ir užsienio šalių muzikos kritikų, menotyrininkų ir liaudies muzikos mylėtojų pripažinimą bei aukštą įvertinimą pelnęs tarptautinis folkloro festivalis. Programoje – dalyvių koncertai, UNESCO saugomų perlų – Dniepropetrovsko apskrities Ukrainiečių kazokų dainos, Lietuviškos sutartinės ir gruzinų tradicinės polifoninės muzikos koncertai, liaudies šokio vakarai, mokslinė konferencija, meistriškumo pamokos ir tradicinio dainavimo laboratorija.10000.00
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2023“Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2023“ ugdo jaunuosius folkloro atlikėjus – dainininkus, muzikantus, pasakotojus nuo 3 iki 19 metų, padeda atrasti gabius vaikus didmiesčiuose ir atokiausiuose Lietuvos vietose. Rengiamas trimis ratais: vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu, kurie vyks Panevėžyje, Molėtuose, Lazdijuose, Prienuose, Klaipėdoje, Telšiuose, Kaune, laureatų koncertas – Vilniuje. Konkursas prisideda prie folkloro sklaidos tarp vaikų ir jaunimo, kultūros paveldo tradicijų išsaugojimo.15000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos „Adomui be Ievos rojuj buvo liūdna“ (sud. Martynas Vingrys, iliustratorius Marius Jonutis) išleidimasSakmių knygoje „Adomui rojuj be Ievos buvo liūdna“ bus surinktos ir publikuojamos iki šiol mažai težinomos etiologinės sakmės, labiau priskirtinos suaugusiųjų ausiai, nors kaime ypač mėgtos piemenų ir pusbernių. Tokio pobūdžio medžiaga ne tik patraukli jaunimui, bet ir geras šaltinis mūsų tautos psichologiniams ypatumams pažinti. Panašią mintį yra pateikęs ir Jonas Balys 1937 m. pasirodžiusioje knygelėje „Lietuvių sąmojus“:
Sudarytojai Martynas Vingrys ir Gytis Vaškelis, iliustracijos Marius Jonutis, Adaptacija – Danutė Kalinauskaitė.
8550.00
Asociacija „Pikuolis“AsociacijaEtninės kultūros programa festivalyje „Kilkim žaibu XXIII“Festivalio „Kilkim žaibu“ 2022 m. organizavimas buvo labai sudėtingas dėl naujos renginio vietos ir nepalankių oro sąlygų (buvo rekordiniai lietūs).
Pradėdami 2023 metų festivalį esame geriau susipažinę su nauja renginio teritorija. Festivalio vieta įkvepia, o nauji žmoniški resursai prisideda prie festivalio etninės kultūros programos plėtimo ir puoselėjimo. Tikime, kad suorganizuosime kokybišką aukšto lygio alternatyvios muzikos renginį, o etninė renginio dalis suteiks festivaliui dar daugiau „namų jausmo“ ir unikalumo.
15000.00

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
UAB Tag of JoyUždaroji akcinė bendrovėNuotykinio kompiuterinio žaidimo koncepcijos vystymasKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Nuotykinio kompiuterinio žaidimo pradinės koncepcijos vystymas. Projekto metu bus kuriamas žaidimo scenarijus, pirmosios scenos, veikėjai – visi pagrindiniai elementai, reikalingi projektui pristatyti ir ieškoti finansavimo šaltinių bei projekto partnerių.
VšĮ „Medžiagotyra“Viešoji įstaigaBiologiškai skaidžių pakuočių iš dumblių pagrindu sukurtos medžiagos viešinimas, įvedimas į rinkas, populiarinimas Lietuvoje ir užsienyjeKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projektas skirtas viešinti ir populiarinti biologiškai skaidžias pakuotes iš dumblių pagrindu sukurtos medžiagos Lietuvos ir užsienio rinkose bei atkreipti dėmesį į šiandieninę vienkartinių pakuočių atliekų problemą. Įgyvendintas viešinimo planas padės tikslingai pozicionuoti startuolio kuriamą produktą, sukurs pridėtinę gaminio vertę, edukuos visuomenę apie gamtoje natūraliai suyrančias sintetinių medžiagų alternatyvas ir įkvėps domėtis bei rinktis aplinkai draugiškesnius gaminius.
MB „Reklamos planas“Mažoji bendrijaKnygnešiaiKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Tikslas sukurti demonstracinę žaidimo „Knygnešiai“ versiją, ją nemokamai talpinti internete ir pristatyti mokykloms, kaip papildomą edukacinę priemonę. Taip pat auginti prasmingų Lietuvos istorijai ir kultūrai žaidimų tendenciją. Siekiama sukurti žaidimą ir pristatyti bent 10 Lietuvos mokyklų. Pagrindiniai dalyviai – Rytis Jadzevičius, Ieva Mikalajūnaitė, Jevgenij Bogdanov, Tomas Lysionok, Domantas Valiulis, Evaldas Dzimanavičius, Antanina Duz, Sergėjus Koznovas, Aleksandras Levoshin. Projekto įgyvendinimo vieta A. Goštauto g. 8, Vilnius.
PasakViešoji įstaigaRemote Player atnaujinimasKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projektu siekiama atnaujinti garsiniams pasivaikščiojimams kurti skirtą platformą „Remote Player“, paverčiant ją universalesniu įrankiu, leidžiančiu per atstumą valdyti įvairų medijų turinį ir tinkamu instaliacijoms, parodoms bei turizmo sektoriui.
MB „Structurum“Mažoji bendrijaKultūros dokasStiprinti lojalumą kultūros laukui, skatinant ryšius tarp kultūros operatorių bei vartotojų. Siekiamas rezultatas: Produktas, kurio dėka kultūros institucijos lengviau pažįsta savo auditorijas bei produkto pagalba mezga ryšius su jais, o lankytojai jaučiasi įsitraukę, motyvuoti bei įvertinti dalyvauti kultūriniuose įvykiuose.11000
UAB Tag of JoyUždaroji akcinė bendrovėNaratyvinio nuotykių žanro žaidimo „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ vertimas į lietuvių kalbą ir sklaida Lietuvos auditorijaiKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Šiuo projektu planuojama jau sukurto žaidimo „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ tekstus išversti į lietuvių kalbą. Pamačius susidomėjimą žaidimu Lietuvoje, šiuo projektu siekiama, jog produktas būtų lengvai žaidžiamas dar platesnei lietuviškai kalbančiai auditorijai.
Meniniai tyrimaiUždaroji akcinė bendrovėŽmogus–linksmalazdė: žmogaus judesiais valdoma sistema scenos menų robotikaiKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projektas leis išvystyti ir rinkai pristatyti kultūros inovaciją, t.y. aukštą ekonominę vertę kuriantį gravitacinio dizaino technologiją ir produktą – žmogaus kūno judesių fiksavimo ir atkartojimo robotiniais įrenginiais sistemą. Produktas turi didelį pritaikymo potencialą scenos menų srityje. Projektas bus įgyvendinamas su 4 partneriais.
UAB „Julijos namai“Uždaroji akcinė bendrovėKultūros startuolio „Slapta meilė“ vystymas ir plėtra į Lenkijos rinkasKultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1Projekto metu bus toliau vystomas kūrybinių industrijų produktas – kultūros startuolis „Slapta meilė“ – papildant jį naujais objektais, įgyvendinant plėtrą į Lenkijos rinką, sklaidą per dizaino platformą www.slaptameile.lt bei gamybos partnerių pardavimo kanalus. Startuoliu siekiama sukurti gerąją praktiką reikšmingų istorinių ir kultūrinių įvykių įveiklinimui per modernias išraiškos formas. Startuolį kuria dizainerė, tarpdisciplininė menininkė Julija Janus su komanda.
StructurumMažoji bendrijaNešiojamas muzikos sintezatorius (II)Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai 2023–1MÕNAI – išskirtinio dizaino nešiojamas muzikos sintezatorius, leidžiantis kurti, atlikti ir įrašyti muziką bet kur ir bet kada. Neribotos tembrų ir ritmų galimybės. Sukurta VOID9.

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaKompetencijų KKI srityje ugdymas ir kėlimas. Lietuvos kultūros produktų eksporto galimybių pristatymasTarptatutinės WFIMC ir ISPA muzikos konferencija suburs viso pasaulio muzikos profesionalų bendruomenę.
Dalyvaujant joje siekiama ne tik kelti darbuotojų profesinę kompetenciją bet ir bendradarbiavimo su užsienio partneriais, skatinti Lietuvos muzikos atlikėjų bei kolektyvų koncertinę veiklą užsienyje. Taip pat siekiama bendros veiklos kartu dalyvaujant ES (ir ne tik) remiamuose projektuose. Pristatyti Lietuvos sukurtas ir taikomas inovacijas, didinti Lietuvos kultūrinių produktų ir paslaugų eksportą į ES ir kitas svarbias rinkas.
7000.00
VšĮ UPĖ MediaViešoji įstaigaBLON x A MAZE.BLON x A MAZE organizuoja BLON festivalis kartu su garsiausiu Europoje žaismingų medijų ir art–House žaidimų festivaliu A MAZE (Berlynas) ir jo kuratoriumi Thorsten S. Wiedemann. Šis renginių ciklas numatytas 2023 m. rugsėjo 7–10 d. Klaipėdoje. Juo siekiame sukurti naujos kartos medijų tinklaveikos projektą, pilnai atitinkantį besivystančių kūrybinių industrijų poreikius tinklaveikai, eksperimentavimui, kūrybai ir įkvėpimui.18000.00
Viešoji įstaiga „Menų vartai“Viešoji įstaigaŠiuolaikinio meno kūrėjų pristatymas „Liste“ meno mugėjeSiekiant kryptingos Lietuvos kultūros sklaidos ir prestižo auginimo, „Vartai“ 2023 m. „Liste“ mugėje Bazelyje, Šveicarijoje, siekia pristatyti jungtinę jaunosios kartos kūrėjų Godos Palekaitės ir Monikos Radžiūnaitės ekspoziciją. Joje, pasitelkiant skirtingas medijas (video, skulptūrą ir tapybą), kritiškai peržiūrimos viduramžių tradicijos ir ikonografija. Dalyvavimas šioje mugėje reikšmingai prisidėtų prie Lietuvos vardo ir pristatomų menininkių žinomumo didinimo tarptautiniame meno profesionalų lauke ir karjeros galimybių.18000.00
AV17Viešoji įstaigaDalyvavimas tarptautinėje meno mugėje Niujorke2023 m. gegužės mėn. galerija (AV17) antrą kartą dalyvaus tarptautinėje meno mugėje VOLTA NY, Niujorke (JAV), kur pristatys Lietuvos šiuolaikinio skulptoriaus Mindaugo Junčio kūrybą. Mugėje bus eksponuojami specifiškai Amerikos meno rinkai atrinkti kūriniai, kurie atlieps menininko kūrybą bei formuos Lietuvos šiuolaikinės skulptūros identitetą tarptautiniu mastu.14000.00
Mobili GalerijaViešoji įstaigaDalyvavimas tarptautinėje meno mugėje Art Dubai 2023Jaunosios kartos Lietuvos menininkų kūrybą reprezentuojančios galerijos „The Rooster Gallery“ dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje „Art Dubai 2023“, pristatant menininko Vytauto Kumžos ekspoziciją „Fields of Vision“.19200.00
Arkos dailės galerijaViešoji įstaigaTinklaveikos programa ir dalyvavimas meno mugėseGalerija „Arka“ įgyvendina taptautinio mobilumo, tinklaveikos ir dalyvavimo meno mugėse programą 2023 m., sudarydama sąlygas su galerija bendradarbiaujantiems menininkams būti pristatytiems užsienio rinkose.12000.00
Lietuvos Džiazo FederacijaAsociacijaLietuvos džiazo sklaida ir tinklaveika tarptautinėje rinkojeProjektu „Lietuvos džiazo sklaida ir tinklaveika tarptautinėje rinkoje“ Lietuvos džiazo federacija įgyvendina atlikėjų integraciją į tarptautinę muzikos rinką mezgant tvarias partnerystes su užsienio organizacijomis. Aprėpiamas dalyvavimas tinklaveikos platformose, mugėse, vitrinų festivaliuose, edukaciniai projektai, konferencijos ir seminarai apie verslumą muzikoje Lietuvoje bei užsienyje.10000.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaKauno kultūros mugė 2023Kauno kultūros mugė – KMN Kultūros infocentro organizuojamas renginys, kuriuo skatinama kultūros atstovų ir visuomenės bendrystė. Rugsėjo 1–3 d. Vienybės aikštėje bus įrengtas paviljonas, kuriame po vienu stogu susiburs per 30 kultūros organizacijų ir iniciatyvų, kurios supažindins lankytojus su savo veiklomis, naujo sezono planais bei kvies įsigyti įvairių kultūros paslaugų ir produktų. Taip pat vyks scenos programa ir kultūros operatorių vizitų iš kitų Lietuvos miestų programa.18300.00
EditorialViešoji įstaiga„Editorial“ projektų erdvės dalyvavimas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „Material“ Meksiko miestePirmasis „Editorial“ erdvės dalyvavimas meno mugėje – „Material“ mugėje Meksiko mieste – pristatant trijų jaunosios kartos lietuvių kilmės bei tarptautinių menininkių darbus. Mugėje bus pristatyti Anastasios Sosunovos, Vikos Prokopavičiūtės bei Annos Reutinger nauji kūriniai. Šis prisistatymas atvers ne tik naujas rinkas Lietuvos menininkams bei organizacijoms, tačiau ir prisidės prie hibridinio „Editorial“ veiklos modelio kūrimo.12000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaMuzikos inovacijų Lietuvoje ir Šiaurės/Baltijos šalių regione plėtros skatinimasProjekto tikslas – užtikrinti Lietuvos ir Šiaurės / Baltijos regiono šalių muzikos industrijų ekosistemos pasirengimą technologijų lemiamai kaitai, susijusiai su dirbtinio intelekto ir metavisatos (susietos virtualios realybės) technologijų plėtra. Vykdant projektą, bus suorganizuotas tarptautinis muzikos inovacijoms skirtas forumas Vilniuje ir tarptautinės kūrybinės laboratorijos, kurių metu bus eksperimentuojama su DI ir metavisatos technologijomis kūrybiniuose kontekstuose. Projekto sklaidą užtikrins internetinė tinklaveikos platforma.18000.00
Galerija „Kontūras“Viešoji įstaigaDalyvavimas Art Brussels meno mugėje„Contour Art Gallery“ dalyvaus šiuolaikinio meno mugėje Art Brussels (BE), kur prisatys trijų šiuolaikinio meno kūrėjų Laisvydės Šalčiūtės, Monikos Žaltauskaitės–Grašienės ir Laimos Oržekauskienės kūrybą. Pasirodymu prestižinėje mugėje siekiama plėsti ir stiprinti kontaktų tinklą, suteikti didesnes kūrybos sklaidos galimybes stiprioms šiuolaikinio Lietuvos meno atstovėms moterims, taip prisidedant prie jų karjeros galimybių, konkurencingumo augimo ir įsiliejimo į tarptautinę meno rinką.16800.00
Kultūrinės ir organizacinės idėjosViešoji įstaigaLietuvos–Japonijos kultūros ir kūrybinių industrijų tinklaveika „Creative Lithuania 2023“Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) tinklaveika Japonijoje: susitikimai, konferencija. Įgyvendinama nuo 2017 metų, yra vienintelė tęstinė nepriklausoma Lietuvos kūrybiškumo pristatymo Japonijai iniciatyva.10000.00
Skaitmeninis PatefonasViešoji įstaigaKultūros produktas: Lietuva tarptautinės rinkos konteksteProjektu „Kultūros produktas: Lietuva tarptautinės rinkos kontekste“ siekiama įgyvendinti Lietuvos ir Danijos tarpkultūrinius mainus, kurių metu nekomercinio meno sektorius kviečiamas į vadybinių kompetencijų kėlimo kursus, kūrybines dirbtuves bei naujo džiazo produkto „Kemaca Kinetic feat. Vilnius JJAZZ ensemble“ pristatymą. Lietuvos kultūros specialistams atskleidžiami tinklaveikos principai bei galimybės, pristatomos sėkmės istorijos ir demonstruojama kaip teorinės meno rinkos žinios gali būti pritaikomos praktikoje.6000.00

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaXIII tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėjaPagrindinis Asamblėjos organizatorių tikslas – apjungti įvairias Lietuvos tautines bendruomenes, saugoti ir puoselėti autentiškas jų etninės kultūros raiškos formas, perteikti jas vaikams ir jaunimui, skatinant jų bendruomeniškumą, ugdyti norą pažinti istoriją, kultūrą bei tradicijas. Programoje – koncertai, meistriškumo kursai, vaikų konferencija, liaudies meistrų dirbtuvės ir mugė. Dalyviai – Lietuvos tautinių bendruomenių ir lietuvių vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvai, Lietuvos ir užsienio šalių suaugusiųjų ansambliai ir kt.10000.00
Lietuvos sakaliukų sąjungaAsociacijaMIRO FORO / MANO MIESTAS: Vilniaus romų bendruomenės įgalinimas per kūrybinę raiškąProjekto MIRO FORO / MANO MIESTAS tikslas – skatinti Vilniaus romų bendruomenės jaunuolius dalyvauti kūrybinėse veiklose, kurios įgalintų jų balsą kalbėti apie teisę į miestą, skatintų aktyvų įsitraukimą į bendruomenines iniciatyvas, atkreiptų visuomenės dėmesį į socialinę atskirtį patiriančio jaunimo problemas ir poreikius. Projektas padės lavinti Vilniaus romų jaunimo meninę saviraišką, įtrauks juos į aktyvią kultūrinę veiklą ir visuomeninį miesto gyvenimą.7000.00
Lietuvos neįgaliųjų draugijaAsociacijaVilties paukštė 2023Siekdama skatinti ir įgalinti meno mėgėjų su negalia dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, Lietuvos neįgalių draugija vykdys tęstinį projektą „Vilties paukštė 2023“. Ši neįgaliųjų muzikos kolektyvų šventė kasmet kviečia muzikos mylėtojus iš visų Lietuvos kampelių – joje aktyviai dalyvauja beveik visos draugijos asocijuotos narės (per 60 kolektyvų). „Vilties paukštė 2023“ bus organizuojami 6 atrankiniai turai skirtinguose Lietuvos miesteliuose ir finalinis koncertas pasirinktame mieste.6300.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaNegalios jungtys: nuo integracijos link inkliuzijosProjekto tikslas – kurti socialinius santykius, pagrįstus partnerystės principais bei skirtybių toleravimo filosofija, adresatas – neįgalieji, neįgaliųjų bendruomenės, jų šeimos nariai, ir su neįgaliaisiais dirbantys specialistai. Projekto veiklomis siekiama mažinti įvairią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę bei informacinę atskirtį, skatinti neįgaliųjų kūrybiškumą, lavinti meninius gebėjimus. Vienas svarbiausių uždavinių – neįgaliųjų veiklų, sukurtų darbų ir kūrybos proceso pristatymas visuomenei, bendrystės vakarai, diskusijos.5600.00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaIntymu. Kūryba sau ir saviesiems – egodokumentaiProjekto „Intymu. Kūryba sau ir saviesiems“ tikslas – Vilniaus ir Alytaus regionų jaunimui (16–29 m.) sudaryti galimybes įsitraukti į egodokumentų kultūrinės reikšmės ir vertės pažinimą, egodokumentų kaip kasdienybės (socialinės) istorijos šaltinio kūrimą ir asmens identiteto bei meninės saviraiškos galimybę bei atrasti, tyrinėti ir vienyti savo bendruomenę ir artimąją aplinką, pasitelkiant individualias kūrybines galias.7500.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaViskas prasideda nuo taško: Brailio raštas įkvepia prieinamumuiProjektu bus puoselėjama Brailio r. naudojimo kultūra, didinama regos negalią turinčiųjų informacinė ir kultūrinė įtrauktis, plėtojamas bendradarbiavimas su būsimuosius viešųjų erdvių kūrimo specialistus ugdančia įstaiga – Vilniaus dizaino kolegija, į ugdymo programas integruojant praktinius seminarus apie Brailio r. naudojimą įvairiose aplinkose ir vizualinį aplinkos prieinamumą.
Siekiant įgyvendinti Bibliotekų prieinamumo manifesto siekius, vizualinio aplinkos prieinamumo sprendimai bus kuriami Vilniaus m. savivaldybės centrinei bibliotekai.
8200.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaMuziejus kaip laboratorijaSukurtas bendradarbyste, empatija ir bendruomeniškumo poreikio patenkinimu grįstas tvarus bendrabūvis su Klaipėdoje gyvenančiomis jaunimo grupėmis. Sustiprintas emocinis ryšys su vieta, pasiūlant prasmingas ir naudingas laisvalaikio praleidimo alternatyvas. Kartu su menininkais sukurti edukaciniai užsiėmimai bei speciali erdvė paskatins bendruomeniškus susibūrimus ir socializaciją. Menas, kuris čia aktualizuojamas kaip tarpininkas dialogui kurti, paskatins muziejaus transformaciją iš pasyvios ir senove dvelkiančios vietos į idėjų inkubatorių.6000.00
Trakų Vokės dvaro sodybaViešoji įstaigaMeno receptasProjektas „Meno receptas“ nukreiptas į naują patirtį ir tikslą, kai parodos lankytoju ir kūrybinių dirbtuvių dalyviu tampa vyresnio amžiaus, ar negalią turintis asmuo.
Projekto vykdytojai–projektų vadovė, edukatorė Daiva Tuinylienė, parodų kuratorė Dovilė Dargė, kultūros paveldo specialistė Ieva Šiušaitė, meno terapeutė, dailininkė–keramikė Vida Juškaitė ir menininkai, kurie metų bėgyje surengs autorines parodas Trakų Vokės dvare. Projektas bus plačiai viešinamas dalykinių partnerių svetainėse.
4700.00
Lietuvos mėgėjų teatro sąjungaAsociacijaTrečiasis teatro pedagogo Gedimino Šimkaus atminimui skirtas menų festivalis – mėgėjų teatrų forumas „Gedimino 40“Menų festivalis 2023 m. birželio 16–18 d. vyks Klaipėdoje. Auklėtiniai prisimins talentingą pedagogą ir režisierių Gediminą Šimkų, Klaipėdos žiūrovai išvys įvairiausių teatro formų, kitų meno rūšių apraiškų, padės propaguoti mėgėjų teatrą, supažindins su įvairių sričių talentingų kūrėjų darbais iš visos Lietuvos. Mėgėjų teatrų forume dramos kolektyvų vadovai kels kvalifikaciją, dalinsis kūrybine patirtimi, išsakys rūpimus klausimus. Kūrybiniais darbais bus paminėtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetis.12200.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaInteraktyvios kūrybinės žmonių su negalia bendruomenės iniciatyvosLŽNS bendruomenės poreikius atliepiantys projektas skatins prieinamumą, profesionalaus meno ir kultūros atskirtį jaučiančioms visuomenės grupėms. Plėtojant kultūrinės – socialinės sanglaudos erdvę ir kultūros inovacija, mažinti visuomenės grupių atskirtį ir vystyti novatoriškas edukacines veiklas. Bendruomeniniai integratyvaus meno kūriniai, edukacinės programos ir metodikos įtakojančios pozityvius socialinius bei
kultūrinius pokyčius bus ir toliau talpinamos integratyvaus meno platformoje www.implietuva.org.
21500.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaDūzgynė pagal muziejųMuziejus dūzgia – sergantys Alzheimeriu ir jų artimieji, kartu su menininke I. Babilaite lankysis muziejaus etnografijos saugykloje, sužinos, kokios fotografijos parodos vyko muziejuje, šiuos apsilankymus lydės cianotipijos užsiėmimai . Klausos negalią turintys vaikai kartu su Rankų šešėlių teatro aktoriais A. Skalandyte bei E. Matulyte statys improvizaciją Vilniaus baziliskas. Vaikai, turintys regėjimo, klausos negalią dalyvaus istorijų pasakojimų dirbtuvėse. Jų kūrybiškumą žadins profesionali istorijų pasakotoja M. Varnauskaitė.8500.00
MB Greito gyvenimo lėti dalykaiMažoji bendrijaNeišgirsti balsai – kūrybinės rašymo dirbtuvės su nuteistaisiaisProjekto metu Pravieniškių ir Panevėžio pataisos namuose vyks kūrybinės rašymo bei skaitymo dirbtuvės nuteistiesiems ir nuteistosioms, o atrinktų tekstų ištraukos bus viešinamos Instagram paskyroje „Neišgirsti balsai“, siekiant artimiau supažindinti su literatūra, mažinti šios socialinės grupės atskirtį ir suteikti visuomenei galimybę susipažinti su kita nuteistųjų puse. Dirbtuvių vedėja – poetė, LRT žurnalistė Urtė Karalaitė.6000.00
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrasViešoji įstaigaGedimino laiškai lietuvių gestų kalbaProjektas „Gedimino laiškai lietuvių gestų kalba„ skirtas pamineti Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, kurčiųjų bendruomenei pristatant spektaklį „Gedimino laiškai„ (vaidina kurčiųjų teatro „Mimika„ aktoriai) ir edukacines paskaitas apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Gediminą ir Vilniaus miestą.
Projekto partnerės – kurčiųjų ugdymo įstaigos: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla.
6000.00
Liūdni slibinaiViešoji įstaigaDainuojamų gestų dirbtuvėsDAINUOJAMŲ GESTŲ DIRBTUVĖS – tai meninis–socialinis projektas, kurio pagrindinis siekis yra rasti kokybiškas gestų kalbos (judesių) ir dainuojamo teksto menines sąsajas ir bendras raiškos galimybes, bei įgalinti kurčiuosius prisidėti prie dainų kūrimo. Veiklos rezultatas – parengti šio proceso viešą projekto pristatymą visuomenei, atliekant dirbtuvių metu sukurtus kūrinius.14000.00
Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namaiViešoji įstaigaXX tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis TAI–AŠTarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis TAI–AŠ rengiamas kasmet nuo 2003 m., turi savo nuolatinį klausytoją ir skatina šio žanro vystymąsi. Per 19 veiklos metų festivalis sukūrė savo legendą ir kasmet siekia auginti dainuojamosios poezijos žanro entuziastų bendruomenę: koncertais Vilniuje ir regionuose pristatoma žanro įvairovė, profesionalių bardų kūryba, skatinamas tarpkultūrinis dialogas ir kartų bendrystė, kuriami nauji teminiai pasirodymai.13000.00
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaBendruomenės plius kultūros profesionalai: scenos meno sklaidos tinklas Lietuvos regionuoseSiekiant mažinti kultūrinę ir socialinę regionų atskirtį bei remiantis tarptautinių projektų patirtimis ir metodikomis, kuriamas profesionalaus scenos meno sklaidos regionuose tinklas, apimantis visas Lietuvos apskritis. Tinklo geografinė erdvė – miesteliai ar kaimiškos gyvenvietės, turintys mažiau nei 3000 gyventojų. Projekto sėkmė glūdi glaudžiame kultūros profesionalų ir pačios vietos bendruomenės bendradarbiavime.18000.00
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijaAsociacijaMetai su knygaProjekto „Metai su knyga“ tikslas – skatinti nuolatinį skaitymo kultūros vystymą, kūrybingų, kritiškai mąstančių, išsilavinusių, įvairaus amžiaus skaitytojų skaičiaus didėjimą. Projektą įgyvendina Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos aklųjų biblioteka, veiklos vyks visoje šalyje. Projekto metu vyks knygų klubų veiklos ir susitikimai su vaikų, paauglių, suaugusiųjų skaitymo ambasadoriais, literatūrinės edukacijos. Dalyviai: Sigutė Ach, Ilona Ežerinytė, Jurga Šeduikytė ir kt.14000.00
Nepatogus kinasViešoji įstaigaAudio festivalis „Banguoja“Audiofestivalis „Banguoja“ siekia telkti audio turinio kūrėjų bendruomenę, skatinti jos augimą populiarinant audio medija kaip saviraiškos priemonę, bei kelti audio kūrėjų bendruomenės Lietuvoje profesionalumą. Festivalio metu vyks perklausos, kuriose bus galima išgirsti tarptautinę audio dokumentikos programą išverstą į lietuvių kalbą, hibridinė konferencija skirta pradedantiesiems ir patyrusiems ausio turinio kūrėjams bei mentorystės programa.21000.00
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“AsociacijaMeno ir kultūros dienos „Bėgant iš tylos pasaulio...“Projektas skirtas stiprinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus kūrybingumą ir saviraišką, bei mažinti neįgaliųjų kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį įgalinant juos dalyvauti kūrybinėse veiklose. Projekto tikslinė grupė – šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų benruomenės nariai, meno ir kultūros atstovai. Pagrindinės projekto veiklos bus vykdomos Šventojoje, Palangoje ir Klaipėdoje. Informacija apie renginius platinama bendrijos ir partnerių facebook paskyrose, tinklalapyje.7500.00
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaiga„Krasnūcha“: pažinimo laboratorijaProjektas pakvies „Krasnūchos“ gyventojus geriau pažinti savo gyvenamąją vietą ir kurti naują, glaudesnį santykį su savo aplinka ir aplinkiniais. Edukacinių dirbtuvių, ekskursijų, patyriminių pasivaikščiojimų metu aiškinsimės čia gyvenančių žmonių patirtis, drauge dekonstruosime stereotipus, bei suteiksime balsą ir įrankius vietiniams gyventojams patiems pasakoti savo istorijas. Projektas stiprins šeimininkiškumo, atsakomybės už gyvenamąją aplinką ir aplinkinius jausmą, ugdys bendruomeniškumą, įsiklausymą į skirtingas nuomones ir patirtis.3880.00
Audialinės salosViešoji įstaigaRegėjimo fonasEdukacinis garso meno projektas „Regėjimo fonas“ yra VšĮ „Audialinės salos“ iniciatyva, skirta megzti kūrybinius mainus tarp aklųjų, silpnaregių ir kompozitorių, garso menininkų Lietuvoje.9520.00
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė bibliotekaBiudžetinė įstaiga„SuArtĖjimai– asmeniniam ir bendruomeniškam augimui“Per menines priemones: literatūros kūrinius suaugusiems, vaikų knygas, iliustracijas, multisensorines menines priemones vaikams ir šeimoms, švenčių meninės programos pristatymą, per kūrybinius metodus N. Vilnios bendruomenės ir įsikūrusių ukrainiečių, baltarusių – jautriausioms socialinėms grupėms: suaugusiems, pagyvenusiems žmonėms, šeimoms su spec. poreikių vaikais, ugdyti kultūrinių, socialinių ryšių svarbą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, saviraišką mažinant, socialinę bei kultūrinę atskirtį.8500.00
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrasViešoji įstaigaKurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2023)Projekto tikslas – kurčiųjų bendruomenei ir girdinčiai visuomenei pristatyti Lietuvos kurčiųjų menininkų darbus (Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpis), supažindinti su pasaulio ir Lietuvos kurčiųjų dailės istorija, paskatinti ja domėtis; kurčiųjų bendruomenės nariams parodyti Lietuvos regionų ir miestų kultūrinį savitumą.
Projekto partnerės: Akmenės rajono savivaldybės, Kaišiadorių rajono savivaldybės, Pasvalio Mariaus Katiliškio, Prienų Justino Marcinkevičiaus, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos.
7500.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaTeatrinės bendruomenės iniciatyvos: tarptautinis jubiliejinis XV ypatingų teatrų fetivalis ,,Begasas 2023''Įtaigia scenos meno forma didinti visuomenės susidomėjimą bei prieinamumą taip atskleidžiant visuomenei neįgaliųjų bendruomenės gebėjimus pilnavertiškai dalyvauti kultūriniame Lietuvos gyvenime. Bendru menininkų ir neįgaliųjų kūrybinio scenos meno rezultato pristatymu visuomenei skatinti abipusę integraciją, keisti neįgalaus žmogaus įvaizdį visuomenėje ir parodyti jo sugebėjimus bei norą dalyvauti ir kurti profesionalioje meninėje aplinkoje.18000.00
ArtotekaViešoji įstaiga„Kūrybos džiaugsmas 2023“ – kūrybiniai–edukaciniai užsiėmimai asmenims su negalia kartu su senjoraisSiekdama sumažinti kultūros paslaugų prieinamumo stygių vyresnio amžiaus ir negalią turintiems žmonėms bei sudaryti sąlygas jų įsitraukimui į meną, VšĮ „Artoteka“ vykdys tęstinį projektą „Kūrybos džiaugsmas 2023“ – kūrybiniai–edukaciniai užsiėmimai asmenims su negalia kartu su senjorais“. Projektą sudarys 9 etapai: kiekvienas etapas – tai 8 kūrybiniai–edukaciniai užsiėmimai senjorams, vedami profesionalių menininkų, Artotekoje, po kurių iš karto seka tie patys užsiėmimai kartu su senjorais neįgaliųjų organizacijose.15000.00

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: mažosios Lietuvos kultūros sostinės

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Isuomeninė organizacija Platelių bendruomenėAsociacijaPlateliai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023Projekto tikslas – telkti bendruomenę bendroms veikloms, apjungti vietos kolektyvus ir profesionalius atlikėjus, kitų bendruomenių narius, garsinti Platelių miestelio gamtos ir kultūros paveldą, diegti inovatyvias kūrybos formas, telkti bendroms veikloms įvairias socialines grupes. Per kalendorines, tradicines šventes, edukacijas, kūrybines dirbtuves, konferenciją pristatyti vietos bendruomenę ir Platelių krašto kultūrą bei tradicijas besidomintiems žmonėms iš visos Lietuvos.17700.00

Kvalifikacijos kėlimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ UžtaisasViešoji įstaigaKūrybiškumo pamokos parkeKūrybiškumo pamokos parke – tai antrus metus vyksiantis septynių mokymų ciklas, skirtas Vakarų regiono kultūros ir meno įstaigų darbuotojams. Įvairiose Palangos vietuose vykstančių pamokų metu dalyviai praktiškai nagrinės ir žadins savyje kūrybiškumą bei vaizduotę, gilinsis į aktualių problemų sprendimą, paslaugų kokybės gerinimą, auditorijos plėtrą, bendruomenių įtrakimą, kūrybinį progreso vertinimą. Mokymus ves profesionalūs kūrybininkai iš reklamos agentūrų NEW!, AdDrama, Caption, Milk ir kt.8000.00
Nepatogus kinasViešoji įstaigaVšĮ „Nepatogus kinas“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymaiSiekiant didinti VšĮ „Nepatogus kinas“ vystomų veiklų prieinamumą, stiprinti organizacijos darbuotojų kompetencijas ir užtikrinti tvarią strateginę plėtrą, 2023 m. numatoma įgyvendinti projektą „VšĮ „Nepatogus kinas“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai”, kurio metu organizacijos darbuotojai ir nariai dalyvaus Ekonominių tyrimų centro rengiamame kvalifikacijos kėlimo mokymų cikle.6000.00
Šiuolaikinio cirko asociacijaAsociacijaLietuvos šiuolaikinio cirko menininkų kvalifikacijos kėlimasŠiuolaikinio cirko menininkų kvalifikacijos kėlimas – projektas siekiantis padėti Lietuvos cirko menininkams stiprinti profesionalumą – ne tik kurti spektaklius, bet ir suprasti kaip veikia vadyba, kaip bendrauti su užsienio kolegomis dėl savo darbų pristatymo, kokie fondai gali padėti gauti finansavimą darbų pristatymui užsienyje (kelionėms), kokias kitas veiklas galima siūlyti šalia spektaklių kūrimo ir pristatymo veiklų. Cirko menininkai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose, kurie vyks Vilniuje, Menų spaustuvėje.3000.00
VšĮ „Kino pavasaris“Viešoji įstaigaVšĮ „Kino pavasaris“ darbuotojų vadybinės kvalifikacijos tobulinimas 2023 m.Siekiant sustiprinti VšĮ „Kino pavasaris“ vadovų bei darbuotojų vadybines kompetencijas bei didinti organizacijos verslumą, 2023 m. numatoma įgyvendinti projektą „VšĮ „Kino pavasaris“ darbuotojų vadybinės kvalifikacijos tobulinimas 2023 m.“, kurios metu 14 organizacijos darbuotojų dalyvaus derybų bei pardavimų įgūdžių gerinimo mokymuose ir stiprins savo kompetencijas šiose srityse.3200.00
Kauno apskrities viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSėkminga komunikacija partnerystėms vystyti2023 m. vasario–gruodžio mėn. Kauno apskrities viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Sėkminga komunikacija partnerystėms vystyti“, tobulinti KAVB bei Kauno regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijas komunikacijos srityje, siekiant efektyviau pritraukti potencialius rėmėjus bendrų regiono bibliotekų idėjų finansavimui bei šiuolaikiškam bibliotekų vystymui ir plėtojimui. Projekto veiklos bus viešinamos Kauno regiono bibliotekų informaciniuose kanaluose ir regioninėje spaudoje.4000.00
Lentvario kultūros rūmaiViešoji įstaigaVilniaus apskrities kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarų ir kūrybinių dirbtuvių ciklasLentvario kultūros rūmai, įgyvendindami projektą, ketina užtikrinti kokybišką kultūros darbuotojų vadybinės ir organizacinės kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę regione. Projekto metu bus organizuojamas 40 ak. val. seminarų–kūrybinių dirbtuvių ciklas, užsiėmimus ves patyrę lektoriai: Juris Belte, Romas Matulis, Sigita Petrovė bei Aistė Ptakauskė. Mokymai vyks 2023 m. kovo 1–22 d. Lentvario kultūros rūmuose. Daugiau informacijos ieškokite čia: www.facebook.com/lentvariokultura.3500.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Bibliotekų edukatorių vadybinių kompetencijų gerinimas pasakojimo metodais grįstų edukacijų plėtrai Panevėžio regione“Tai projektas, skirtas suteikti vadybinių žinių Penevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams, įgijusiems kompetencijų pagal Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtą ugdymo modelį ir pasakojimo metodais vykdantiems edukacijas viešosiose bibliotekose, siekiant gerinti pasakojimo edukacijų prieinamumą įv. amžiaus vartotojų grupėms Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų tinkle.7000.00
Prienų krašto muziejusBiudžetinė įstaigaPietų Lietuvos muziejų specialistų kūrybinių, komunikacinių, kompetencijų tobulinimas.Projekto tikslas – kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei prieinamumą visuomenei. Siekiamas rezultatas – muziejaus darbuotojų kompetencijų ugdymas bei kvalifikacijos tobulinimas, muziejų specialistų kultūrinių ir edukacinių, komunikacinių, projektinių, kompetencijų didinimas. Projekte dalyvaus pietų Lietuvos muziejų specialistai. Projektą viešinsime Prienų krašto muziejaus, partnerių, svetainėse. Bendrausime su žiniasklaidos priemonėmis rengsime informacinius pranešimus.6000.00
Lietuvos nacionalinis muziejusBiudžetinė įstaigaAtviras muziejus: lankytojų patirčių gerinimasProjektu „Atviras muziejus: lankytojų patirčių gerinimas“ siekiama kurti muziejų ne tik kaip informacijos ir žinių apie Lietuvos istoriją erdvę, bet ir kaip atvirą, draugišką bei tolerantišką erdvę skirtingų išsilavinimų, įsitikinimų lankytojams ir bendruomenėms.
Projekto tikslas: tobulinti su lankytojais tiesiogiai dirbančių LNM darbuotojų (kasų darbuotojų, ekspozicinių salių konsultantų, edukatorių ir gidų) įgūdžius lankytojų aptarnavimo, efektyvios komunikacijos, bendravimo psichologijos, kūrybiškumo srityse.
8000.00

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
TeatronasAsociacija„circusnext“ Lietuvoje„Teatronas“ tapdamas vienu iš Europos šiuolaikinio cirko platformos „circusnext“ nariu prisideda prie Lietuvos šiuolaikinio cirko lauko vystymosi. Projekto eigoje bus sudaromos galimybės Lietuvos šiuolaikinio cirko kūrėjams pristatyti savo kūrybą ir didinti jų mobilumą, suteikti sceną jaunųjų Europos kūrėjų darbams, taip pat plėsti Lietuvos šiuolaikinio cirko profesionalų žinias, patirtį.2753.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaiga„Aerowaves“ LietuvojeŠokio tinklas AEROWAVES vienija šokio organizacijas iš trisdešimt trijų Europos šalių. Lietuvos šokio informacijos centras yra vienas iš tinklo partnerių ir programos vykdytojų, atstovaujantis LT šiuolaikinio šokio kūrėjus tinkle. Šios programos tikslas – suteikti išskirtinę choreografinę kalbą vystantiems jauniesiems choreografams didesnį tarptautinį matomumą, skatinti idėjų mainus. LŠIC dalyvavimas šiame tinkle užtikrina LT šokio kūrėjų pristatymą atrankos procese, supažindinas žiūrovus su ryškiausiais jaunosios kartos choreografais.9644.00
Saulės muzikaViešoji įstaigaFestivalis „Saulės muzika“Susibūrę į kūrybinę parnerystę Vilniaus mokytojų namų ir Sauliaus Petreikio kūrybinės komandos jau trečius metus rengia tarptautinį pasaulio muzikos festivalį „Saulės muzika“. Festivalio metu į Lietuvą atvyksta užsienio muzikos ekspertai, vyksta paskaitos muzikantams. Šių metų festivalis dedikuojamas muzikantams iš Švedijos, Suomijos, Airijos, Estijos, Latvijos bei Lietuvos. Tolygiai svabi festivalio dalis yra edukacijos vaikams ir meistriškumo pamokos su profesionaliais festivalio muzikantais.29745.00
Svingo rojusViešoji įstaiga„Swinging Europe Network #2 (SwingNet#2)“Kasmetinis tarptautinis svingo muzikos ir šokių festivalis „Swing Paradise“ penktąjį kartą kviečia į istorinį Vilniaus Vaidilos teatrą, kuriame profesionalūs džiazo muzikantai iš Lietuvos, Belgijos, Olandijos, JK suburs unikalų ir autentišką bigbendą, nukeliantį džiazo mėgėjus į XX a. ketvirtojo dešimtmečio svingo erą – autentiškos laikmečio ir originalios aranžuotės, speciali edukacinė ir džiazo šokių programa. Koncertas filmuojamas ir vėliau transliuojamas viešai. Projektu siekiama kokybiškai kelti ir reprezentuoti džiazo kultūrą Lietuvoje.6700.00
Menų FabrikasViešoji įstaiga„PPP (Power People Partnership) VILNIUS 2023“Power People Partnership (PPP) – tai tęstinis tarptautinis 4 metų didelio masto „Kūrybiškos Europos“ bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvauja 14 partnerių iš 11 Europos šalių (Vokietija, Didžioji Britanija, Danija, Italija, Ispanija, Portugalija, Kroatija, Rumunija, Čekija, Latvija ir Lietuva), skirtas šiuolaikinio šokio tarptautinės bendruomenės, naujų kūrybinių produktų kūrimo ir auditorijos plėtros, kultūrinių mainų, tarptautinio mobilumo ir kūrybinių profesinių įgūdžių ir kompetencijų kėlimui.29950.00
Vilniaus universitetasViešoji įstaiga„Identity on the Line“„Identity on the Line“ – didelio masto bendradarbiavimo projektas, apimantis 6 kultūros ir istorijos muziejus bei universitetą iš 7 Europos šalių. Lietuvoje vykdomo tyrimo metu siekiama ištirti ir vietinėje parodoje pristatyti Holokaustą išgyvenusių moterų bei į Lietuvą dėl priverstinės migracijos atvykusių moterų patirtis ir istorijas bei jų šeimose (ne)perduodamą trauminę atmintį. Ukrainoje vykdomo karo akivaizdoje paroda įgyja naują reikšmę atskleisdama šiandienos karo pabėgėlių moterų traumines patirtis.6840.00
Raudonos nosys Gydytojai klounaiAsociacija„ClowNex – Us“ – klounavimas jungia mus„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ kartu su RED NOSES INTERNATIONAL ir partnerėmis organizacijomis ROTE NASEN Doctorsclowns (Austrija), Pallapupas (Ispanija), Crveni Nosovi (Kroatija), Piros Orr (Vengrija), CliniClowns (Nyderlandai), Sairaalaklovnit (Suomija) dalyvauja tęstiniame Creative Europe finansuojame projekte „Clowning Connects Us – ClowNexus“. Projekto pagrindinis tikslas – remiantis klounados praktika, sukurti naujus formatus, kurie padės įgalinti žmones turinčius demensiją bei vaikus su autizmo spektro sutrikimais.9645.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaigaBendradarbiavimo projektas „The Big Pulse Dance Aliance“„Big Pulse Dance Alliance“ (BPDA) – bendradarbiavimo projektas, kuris vienija 12 pagrindinių tarptautinių šokio festivalių ir organizacijų Europoje. Šio projekto misija – auginti šokio sektoriaus ekonominį stabilumą ir atsparumą, atveriant menininkams naujas tarptautines platformas, ieškant talentų ir stiprinant lyderystę šokio srityje. Šio projekto partneriai, turintys didžiulę patirtį šiuolaikinių scenos menų srityje, per skirtingas projekto veiklas padeda spręsti problemas, su kuriomis susiduria festivaliai ir choreografai visoje Europoje.17550.00
Nacionalinis Kauno dramos teatrasBiudžetinė įstaiga„DECONFINING – išsilaisvinimas“Projekto „Deconfining“ tikslas yra paskatinti socialinę ir kultūrinę kaitą, naudojantis istorine galimybe postpandeminiame pasaulyje išsivaduoti iš vidinių ir išorinių apribojimų, senų mąstymo, kultūros ir kūrybos formų. Projektu siekiama užmegzti kultūrinį ir meninį bendradarbiavimą tarp Europos ir Afrikos žemynų, kultūros institucijų, auditorijų ir menininkų, kaip naujos transnacionalinės kultūros formą ir bendrų naujų galimybių paiešką. Projektas apims menines ir edukacines veiklas, auditorijų ir bendruomenių įtraukimą.13600.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaigaBendradarbiavimo projektas „Dance Well“„Dance Well“ – tarptautinis projektas, vienijantis 8 kultūros organizacijas iš 5 Europos šalių. Projekto misija – suvienyti Europos choreografų, menininkų, šokio organizacijų specialistų ir medicinos atstovų bendruomenę, pasižyminčią aukštomis kompetencijomis ir žiniomis neurologinių judėjimo sutrikimų (įskaitant ir Parkinsono ligą) problematikos srityje. Projekto metu, atliekant šokio praktikos ir kūrybinių procesų tyrimus, bus ieškoma naujų metodų, galinčių sukurti sąlygas judėjimo sutrikimų turinčių žmonių gyvenimo kokybei gerinti.8367.00
Kauno bienalėViešoji įstaiga„Magic Carpets“VšĮ „Kauno bienalė“ kartu su 14-a tarptautinių partnerių vykdo „Kūrybiškos Europos 2021-2027“ projektą „Magic Carpets“ (liet. „Stebuklingi kilimai“), kuris sukuria sąlygas bendradarbiauti kylantiems kuratoriams ir įvairių disciplinų menininkams, įgyvendinti rezidencijas, dirbant su vietos bendruomenėmis skirtingose Europos šalyse, sukurti naujus kūrinius, aktualizuojančius vietos specifiką ir didinančius kultūros prieinamumą.52880.00
Menų spaustuvėViešoji įstaigaBABEL – or The Art of Listening in Theatre for Young Audience (TYA)MENŲ SPAUSTUVĖ, bendradarbiaudama su 13 kitų Europos partnerių, įgyvendina 4 metus besitęsiantį projektą "BABEL or the Art of Listening in Theatre for Young Audiences". Projekto idėja gimė remiantis ilgalaike ASSITEJ International, tarptautinio vaikams ir jaunimui kuriančių tinklo narių, patirtimi ieškant universalios vaikams ir jaunimui suprantamos sceninės kalbos. Pagrindinis projekto dėmesys skiriamas bendradarbiavimui ir skirtingų kultūrų dialogui. Tarp projekto veiklų – Babelio aikštelės 16 festivalių metu, mokymai, tyrimas ir kt.8367.00
Menų FabrikasViešoji įstaiga„Europavox Vilnius 2023“EUROPAVOX – tai tęstinis tarptautinis 4 metų didelio masto „Kūrybiškos Europos“ bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvauja 7 šalys: Prancūzija, Austrija, Belgija, Italija, Kroatija, Rumunija ir Lietuva. Projekto misija – didinti Europos muzikinę įvairovę ir jos reputaciją. Juo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į originalią šiuolaikinę Europinę kūrybos įvairovę, skatinti skirtingų Europos šalių kultūrų pažinimą, o atlikėjams suteikti galimybę plėsti savo auditoriją ir užmegzti profesionalius tinklus už savo šalies ribų.18000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaiga„ECMA Pro“ECMA Pro projekto tikslas yra pakelti ECMA – Europos kamerinės muzikos akademiją (https://www.ecma-music.com/) į kitą lygmenį pridedant naujus formatus ir naujas veiklas. 12 partnerinių institucijų 9 Europos šalyse realizuos šį projektą nuo 2020 m. iki 2024 m. ECMA Pro projektas prisidės prie jaunų kamerinių ansamblių įgūdžių tobulinimo ir jų žinomumo didinimo ECMA sesijų, kuriose pasaulinį pripažinimą pelnę ECMA profesoriai dalinsis patirtimi, pagalba ir skleidžiant informaciją naujai sukurtose skaitmeninėse platformose.9840.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaigaBendradarbiavimo projektas „The Sphere"„The Sphere" – tai inovatyvus tarpdisciplininis kūrybinio tyrimo projektas, jungiantis kultūros, kūrybinių industrijų, socialinių, ekonomikos ir naujųjų technologijų sričių profesionalus, kurie bendradarbiaudami kuria tarptautinę, išmaniosiomis technologijomis pagrįstą kūrybinę-bendruomeninę web 3.0 platformą ir ja pagrįstą verslo modelį.11406.00
RupertasViešoji įstaigaTvari institucija (darbinis pavadinimas) tarptautinis simpoziumas ir tinklaveikaKultūros industrija susiduria su ekonominiais ir ekologiniais iššūkiais, pati būdama šios problemos dalimi. Rupert, kartu su LUMA ir E-Werk projekte „Tvari institucija“ analizuoja, kaip kultūros veiklas padaryti ekologiškai ir ekonomiškai tvaresnes, kokios yra galimos kūrybinės ir metodinės praktikos, mažinančios taršą ir didinančios sąmoningumą. Vilniuje 2023 m. balandį rengiamas simpoziumas suburs rezidencijas bei menininkų iniciatyvas informacijos mainams ir praktiniams eksperimentams, kels tvarumo kultūros institucijų veikloje klausimus.7650.00

Literatūra

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėAnne Applebaum knygos „Raudonasis badas. Stalino karas prieš Ukrainą“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti istorikės Anne Applebaum knygą „Raudonasis badas. Stalino karas prieš Ukrainą“. Tai nuodugni 1932–1933 m. Ukrainoje vykusio badmečio studija. Tikimasi, jog knyga užpildys lietuviškai prieinamos literatūros apie Holodomorą spragą ir paskatins vaisingas diskusijas apie Rusijos ir Ukrainos karo ištakas ir istorinę raidą. Knygą iš anglų k. vertė Jolita Parvickienė. Dizaineris Jokūbas Jacovskis. Knyga bus pristatoma renginiuose, spaudoje bei naujienų portaluose, parduodama visuose Lietuvos knygynuose.6000.00
SlinktysAsociacijaKaterynos Jehoruškinos knygos vaikams „Mano priverstinės atostogos“ leidyba ir sklaida„Slinktys“ išleis ukrainiečių rašytojos Katerynos Jehoruškinos knygą vaikams „Mano priverstinės atostogos“ (vertėja Donata Rinkevičienė). Autorės iliustruotoje knygoje, skirtoje 8–12 metų vaikams, dienoraščio principu iš vaiko perspektyvos pasakojama apie pirmąsias karo dienas Ukrainoje: lėktuvų antskrydžius, baimę, slėpimąsi, beprasidedantį badą, nerimą dėl artimųjų. Knyga skatina mąstyti apie pamatines vertybes – laisvę, pagarbą gyvybei, leidžia suprasti, ką išgyvena karo draskoma šalis.6000.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėRašytojo Rolando Rastausko kelionų esė knygos išleidimasEsė žanro pradininkas Lietuvoje, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rolandas Rastauskas, kurio rinktinės „Kitas pasaulis“, „Privati teritorija“ ir „Trečias tomas“ jau tapo eseistikos klasika, šįkart parengė kelionių esė knygą. „Rastausko kelionių tekstai pripažintini kaip reikšmingas šiuolaikinės lietuviškos tapatybės sandas, formavęs ir tebeformuojantis šiuolaikinės Lietuvos gyventojo savivoką globaliame ir atvirame pasaulyje.“ (dr. Jonas Dagys).8000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaJustino Žilinsko knygos „Kaukas Gugis ir sielų akmuo“ išleidimasJustinas Žilinskas „Kaukas Gugis ir sielų akmuo“, Aukso žuvys, 20235700.00
HUBRISMažoji bendrijaSigmundo Freudo „Nerimastis kultūroje“ parengimas ir leidyba„Nerimastis kultūroje“ – nedidelės apimties, bet vienu svarbiausių laikomas psichoanalizės tėvo Sigmundo Freudo veikalas. Ši knyga nagrinėja įtampą tarp individualios laisvės ir visuomenės individui keliamų lūkesčių ir reikalavimų. Šioje įtampoje atsiranda ir nerimo fenomenas. Kūrinį iš vokiečių kalbos išvertė filosofas Jokūbas Andrijauskas. Knyga bus pristatoma viešų pristatymų formatu Vilniuje, taip pat per viešinimo kampanijas kultūrinėje spaudoje ir socialinėje medijoje.3900.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos Janina Degutytė, „Taip skaudžiai purpuru žydi erškėtis“, serija „Gyvoji poezija“ su CD, išleidimasJanina Degutytė neabejotinai yra viena reikšmingiausių sovietmečio poečių. Jos lyrinis asmenis kalbėjimas 6
deš. pabaigoje (lozungų kontekste) skaitytojų buvo sutiktas itin palankai. Jos rinkiniai buvo persirašinėjami,
eilėraščiai mokami mintinai. Savo kūrybinį kelią pati Degutytė yra suvokusi kaip lėtą ėjimą į save, į tai, kas
svarbiausia, pridurdama, kad tai nebuvo nei lengva, nei paprasta. Taip per visą sovietmetį jos kūryba išliko
kaip unikalus moters poetės balsas. Knygos sudarytoja – dr. Giedrė Šmitienė.
6000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaDvitomio Martynas Liudvikas Rėza „Prutena“, vokiečių ir lietuvių kalbomis, parengimas ir išleidimasMartynas Liudvikas Rėza (1776–1840), Karaliaučiaus universiteto profesorius, lietuvių raštijoje žinomas kaip pirmasis Donelaičio kūrybos publikuotojas ir lietuvių liaudies dainų leidėjas. Paties Rėzos poetinė kūryba žinoma kur kas mažiau, nes jis kūrė vokiečių kalba. Iki šiol į lietuvių kalbą buvo išversta vos apie 10 eilėraščių.
Dabar abu Rėzos tomus yra išvertęs poetas A. A. Jonynas, ir rengiama pirmoji Rėzos poezijos publikacija.
Jos išleidimą sunku pervertinti, nes į mus lietuviškai prabyla Donelaičio amžininkas ir pirmasis leidėjas
10000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos Leonardas Gutauskas „Pelynais švytintis laikas“ išleidimasNacionalinės premijos laureato poeto, rašytojo, tapytojo Leonardo Gutausko eilėraščių rinktinė „Pelynais švytintis laikas“ yra pomirtinis jo poetinės kūrybos leidimas ir pirmoji jo poezijos rinktinė. Į ją atrinkti 1995–2021 m. sukurti ir atskiru leidiniu nepublikuoti eilėraščiai (jų iš viso 250), paimti iš autoriaus sudarytų ir nespėtų išleisti poezijos rinkinių. Leidinio sudarytoja, įvado autorė dr. Gintarė Bernotienė.3850.00
Phi knygosMažoji bendrijaJano Patočkos knygos „Platonas ir Europa“ parengimas ir leidyba„Platonas ir Europa“ vienas svarbiausių čekų filosofo Jano Patočkos veikalų, sudarytas pogrindyje skaitytų paskaitų pagrindu. Esminė Patočkos įžvalga apie Europą, kad tai nėra geografinėmis sienomis, politinėmis sąjungomis grįstas projektas. Europos projektas remiasi ne kuo kitu, o rūpesčiu siela, kylančiu iš noro gyventi tiesoje. Knygą iš čekų k. verčia Almis Grybauskas, redaguoja Ernesta Pauwels, spec. redaktorius – Dalius Jonkus.4720.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaAzar Nafisi literatūrinių memuarų „Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti ir išleisti Azar Nafisi memuarus „Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books“, siekiant supažindinti lietuvių skaitytoją su kritikų ir skaitytojų pripažinta autore, keliančia svarbius klausimus apie kultūros ir demokratijos santykius, žmogaus ir ypač moterų teises totalitariniuose režimuose ir literatūros ir meno reikšmę nuo represyvių režimų kenčiantiems individams. Informacija apie knygą bus platinama žiniasklaidoje, LAPAS socialiniuose tinkluose. Knyga bus platinama visoje Lietuvoje.6220.00
UAB „Alma littera“Uždaroji akcinė bendrovėVytautės Žilinskaitės apsakymų rinkinys „Seneliūkštis“Vytautė Žilinskaitė – viena svarbiausių literatūrinių pasakų ir apsakymų vaikams autorių, stipriai prisidėjusių prie literatūros vaikams prestižo augimo. Leidykla planuoja parengti ir išlesiti rašytojos vertingiausių apsakymų rinkinį, kurį sudarys vaikų literatūros ekspertas doc. dr. Kęstutis Urba. Rinkinį iliustruotų dailininkė Rasa Joni, jau sukūrusi iliustracijas V. Žilinskaitės pasakoms, kurios darbai vizualiai papildys ir atvers rašytojos kūrinių pasaulį. Leidykla įsipareigoja pristatyti leidinį jauniesiems skaitytojams ir visuomenei.5200.00
VšĮ „Vilniaus reviu“Viešoji įstaigaVilnius Review/vilniusreview.comvilniusreview. com – šiuolaikinės lietuvių literatūros interneto svetainė anglų kalba. Joje pateikiami naujausi lietuvių (ir lietuvių diasporos) prozos, poezijos, dramaturgijos, esė ir kt. kūriniai anglų kalba, publikuojami interviu su rašytojais, knygų recenzijos, kritiniai straipsniai. Kasmet parengiama ir išleidžiama popierinė reikšmingesnių metų publikacijų antologija.42100.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaHerkaus Kunčiaus romano „Šaltasis karas“ leidybaVykdant šį projektą bus išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojo Herkaus Kunčiaus romanas „Šaltasis karas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Herkus Kunčius, knygos dailininkas ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.6700.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaTado Zaronskio poezijos knygos „Ganėtinai trumpi periodai“ parengimas ir leidybaTado Zaronskio poezijos knyga „Ganėtinai trumpi periodai“, kurią 2023 m. pavasarį išleis asociacija „Bazilisko ambasada“ Lietuvos skaitytojus supažindins su įdomia jaunojo filosofo poezija. Autoriaus knyga, kuria tikimasi praturtinti Lietuvos šiuolaikinės literatūros lauką, bus pristatoma renginiuose įvairiuose Lietuvos miestuose, spaudoje, parduodama visuose šalies knygynuose.4000.00
Mokyklų tobulinimo centrasViešoji įstaigaLiteratūros festivalis vaikams „Nuotykiai tęsiasi“Literatūros festivalis vaikams „Nuotykiai tęsiasi“ – vienintelis 0–12 metų vaikams skirtas festivalis po atviru dangumi Lietuvoje. Nuostabiame Anykščių Dainuvos slėnyje vykstantis renginys siekia įvairiomis meno formomis (teatras, kinas, vizualieji menai) pristatyti šiuolaikinę vaikų literatūrą. Festivalio dėmesio centre – susitikimai ir kūrybinės dirbtuvės su vaikams skirtų knygų kūrėjais – rašytojais (-omis) ir iliustruotojais (-omis). Svarbi festivalio programos dalis – Anykščių miesto kultūrinės ir meninės bendruomenės atstovų rengiamos veiklos.15000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėSerhij Žadan poezijos rinktinės leidybaProjekto metu, pasitelkus profesionalų komandą bus išleista Serhijaus Žadano poezijos rinktinė. Vertėjai Vytas Dekšnys ir Antanas A. Jonynas, sudarytojas ir redaktorius Marius Burokas, įžangos autorė Marijana Kijanovska. Dizainą kurs Jurgis Griškevičius.
Knyga bus išleista 1000 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose, kai kuriuose prekybos centruose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje.
6850.00
GelmėsViešoji įstaigaJuhanio Puttseppio knygos „Delčia kaip aukso valtis“ vertimas ir leidybaJuhanio Püttseppo knyga paaugusiems vaikams „Delčia kaip aukso valtis“ (dail. Gundega Muzikante) vaiko akimis jautriai piešia, kaip 1944 m. estai nuo sovietų okupacijos valtimis bėgo per jūrą Švedijon. Estų vaikų literatūroje ši skaudi tema vaizduojama pirmą kartą, o Estijoje beveik nėra šeimos, kurios ji nebūtų palietusi. Todėl knygą noriai skaito ir suaugusieji. Ji šiemet pelnė net trejetą svarbiausių vaikų literatūros prizų, tarp jų ir Virumos, kuris jau tris dešimtmečius teikiamas vertingiausiems, Estijos istoriją atspindintiems kūriniams.2600.00
Terra publicaViešoji įstaigaJef Aerts knygos „De blauwe vleugels“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Jef Aerts knygą jauniesiems paaugliams „Mėlyni sparnai“ (orig. „De blauwe vleugels“). Autorius už kūrybą tris kartus apdovanotas „Zilveren Griffel“, jo knygos įtrauktos į „White Raven“ ir IBBY katalogus. Knygą iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė. Vertimas iš nyderlandų kalbos praturtina knygų vaikams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių. Per menišką grožinį tekstą vaikams siunčiama svarbi žinutė apie bendraamžius, turinčius fizinių ar psichinių negalių.4400.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaŠiaulių knygų mugė 2023: taika prasideda žodžiaisŠiaulių knygų mugė – vienintelis tokio pobūdžio renginys Šiaulių mieste ir didžiausias Šiaurės Lietuvoje. 2023 metų mugė dedikuota dialogui apie laisvę, nepriklausomybę literatūroje ir gyvenime tiek praeities, tiek ateities kontekstuose. Mugė bus vykdoma visą lapkričio mėnesį, sujungiant literatūrinę, kultūrinę ir edukacines dalis. Siekiama pristatyti gyventojams ir svečiams knygų leidybos, literatūros, kultūros ir meno aktualijas, vykdyti profesionalias edukacines veiklas.18370.00
Vox raraMažoji bendrijaFernandos Melchor romano „Paradais“ („Páradais“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti meksikiečių autorės Fernandos Melchor romano „Paradais“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos svarbiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. Knygą iš ispanų kalbos vers Eglė Naujokaitytė, tekstą redaguos Greta Ambrazaitė, knygos dizainu rūpinsis Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje. Bus suorganizuotas viešas knygos pristatymas.4590.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėVirginijos Kulvinskaitės apsakymų rinkinio sudarymas ir leidybaProjekto metu bus išleista antroji Virginijos Kulvinskaitės knyga, apsakymų rinkinys. Turinio ir kalbos redaktorė Aira Niauronytė, korektorė Rozita Znamenskaitė. Knygos dizainą kurs Lina Sasnauskaitė.
Knyga bus išleista 1200 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje. Bus rengiami knygos pristatymai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
3005.00
LASS respublikinis centrasViešoji įstaigaSparnuotoji negaliaBrailio raštas tiek Lietuvoje, tiek Vakarų šalyse tebelieka svarbiausia aklųjų ir silpnaregių raštingumo, kultūrinio identiteto sąlyga bei prielaida. Projektu „Sparnuotoji negalia“ siekiama gerinti neregių ir silpnaregių skaitomumo galimybes, palaikyti brailio rašto vartojimo tradiciją, ugdyti regėjimo negalią turinčių jaunųjų skaitytojų estetinę pajautą, mažinti šiuo raštu skaitančių žmonių informacinę ir kultūrinę atskirtį. Meniškai brandžios knygos apie negalios įveiką stiprina savęs pažinimą ir priėmimą.9226.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaItalo Calvino romano „Palomaras“ vertimas ir leidybaItalo Calvino (1923–1985) romanas „Palomaras“ – tai kūrybinis vieno iškiliausių italų rašytojų testamentas. Pristatydamas romaną autorius rašė, kad „Palomaro“ istoriją galima nusakyti dviem sakiniais: „Žmogus išeina ieškoti išminties. Ir vis dar yra kelyje.“6407.00
Rašytojų klubasViešoji įstaigaRenginių ciklas „Atradimai: knyga ir rašytojas“Bus surengta 30 literatūros renginių. Renginiuose dalyvaus įvairių kartų rašytojai su naujausiomis knygomis, literatūros kritikai, jaunieji rašytojai išleidę pirmąsias knygas, kiti menininkai. Bus prisiminti literatūros klasikai, jų kūryba. Renginiai vyks Rašytojų klube ir rajonų kultūros įstaigose. Apie renginius informuosime savo ir partnerių Facebook paskyrose, internetinėse svetainėse. Jeigu dėl pandemijos negalėsime rengti gyvai, renginiai bus virtualūs, kuriuos rodysime Rašytojų klubo Facebook paskyroje ir „YouTube“ socialiniame tinkle.14000.00
VšĮ Naujasis Židinys-AidaiViešoji įstaigaLiteratūros lauko transformacijos: naujosios lietuvių literatūros refleksija „Naujajame Židinyje-Aiduose“Projektas apima literatūros kritiką, apžvalgas ir profesionalius interviu su rašytojais žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“. Juo siekiama palaikyti betarpiškos literatūros kritikos ir refleksijos tradiciją, plačiają visuomenę supažindinti su lietuvių literatūros procesu, debiutuojančiais autoriais ir reikšmingiausiais kūriniais, taip pat – šį lietuvių literatūros procesą dokumentuoti.10100.00
Terra publicaViešoji įstaigaMarisha Rasi-Koskinen knygos „Auringon pimeä puoli“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Marisha Rasi-Koskinen knygą jauniesiems paaugliams „Tamsioji saulės pusė“ (orig. „Auringon pimeä puoli“). Suomijoje knyga pelnė tris apdovanojimus. Knygą iš suomių kalbos vertė Urtė Liepuoniūtė. Vertimas iš suomių kalbos praturtina knygų paaugliams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių.6000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaKristinos Tamulevičiūtės poezijos knygos „Iš tamsos ir vilties“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poetės Kristinos Tamulevičiūtės poezijos knyga „Iš tamsos ir vilties“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Kristina Tamulevičiūtė, knygos redaktorė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.4000.00
SofoklisUždaroji akcinė bendrovėAlice Walker knygos „Purpuro spalva“ vertimas ir leidybaProjektu „Alice Walker knygos „Purpuro spalva“ vertimas ir leidyba“ siekiama suteikti Lietuvos skaitytojams galimybę skaityti pasaulyje pripažintos ir įvertintos amerikiečių autorės kūrinį, susipažinti su šiuolaikiniais moterų parašytais kūriniais, paskatinti domėjimąsi įvairiais kultūriniais ir socialiniais reiškiniais. Projekto dalyviai: vertėja Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, redaktorė Rima Bertašavičiūtė. Leidinys bus platinamas visuose knygynų tinkluose ir interneto knygynuose, rengiami pristatymai.3000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaAntropologijos serija: Marcel Mauss „The Gift“ ir Mary Douglas „Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti ir išleisti antropologijos klasika tapusias knygas Marcel Mauss „The Gift“ ir Mary Douglas „Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo“. Tai pirmosios LAPAS antropologijos serijos, kuruojamos antropologijos profesionalų – dr. Kristinos Jonutytės, dr. Ievos Jusionytės bei dr. Arvydo Grišino, knygos. Siekiama skatinti diskusijas apie antropologinės žiūros svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Knygos platinamos visoje Lietuvoje.5580.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaLinos Itagaki, Mariaus Marcinkevičiaus ir Vytenės Saunoriūtės komikso „Prieš srovę“ išleidimasLina Itagaki, Vytenė Saunoriūtė, Marius Marcinkevičius komiksas „Prieš srovę“, Aukso žuvys, 20233550.00
Leidykla JOTEMAUždaroji akcinė bendrovėKnuto Hamsuno knygos „Markens Grøde“ vertimasLeidykla „Jotema“, įsikūrusi Kaune, planuoja išleisti norvegų klasiko K. Hamsuno romaną „Markens grøde“ („Auganti dirva“) (vertėja G. Rakauskaitė) 1 500 egz. tiražu. Projektas skirtas visiems lietuvių skaitytojams, viešinamas įvairiais reklamos kanalais spaudoje, naujienų portaluose, leidyklos svetainėje, socialiniuose tinkluose ir knygos pristatymo renginiais, socialiniuose tinkluose, literatūro renginiuose, kultūros, švietimo įstaigose, visoje Lietuvoje. Knyga pasiekiama visose Lietuvos knygų prekybos vietose ir bibliotekose.5300.00
Leidykla „Margi raštai“Uždaroji akcinė bendrovėF. W. J. Schelling Filosofijos darbų rinktinė ( Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie; System des transzendentalen Idealismus; Darstellung meines Systems der Philosophie) vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba1000 vnt. tiražu 25 autorinių lankų apimties išleista F. W. J. Schelling Filosofijos darbų rinktinė papildys „Filosofijos klasikos“ knygų seriją, prisidės prie pasaulinio filosofijos palikimo tolesnės lituanizacijos.7000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaSimono Bernoto poezijos knygos „Pasakų parkas“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poeto Simono Bernoto poezijos knyga „Pasakų parakas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Simonas Bernotas, Aidas Marčėnas, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.4000.00
„Baltų lankų“ leidybaUždaroji akcinė bendrovėVytauto Landsbergio ir Sergejaus Loznicos pokalbių knygos „Landsbergis“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas kokybiškai parengti ir Lietuvoje išspausdinti prof. Vytauto Landsbergio ir ukrainiečių režisieriaus Sergejaus Loznicos pokalbių knygą „Landsbergis“. Knyga itin aktuali šiandien, kai vyksta Rusijos karas prieš Ukrainą, kai laisvės ir valstybingumo klausimai vėl yra patys svarbiausi. Knygos sudarytojas – rašytojas ir redaktorius Arnas Ališauskas, vertėjas iš rusų k. – istorikas Nerijus Šepetys. Knyga bus platinama visoje Lietuvoje.6000.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaAisčio Žekevičiaus poezijos knygos „Atlaidžiai šypsosi bedugnė“ parengimas ir leidybaAntrasis žinomo jaunosios kartos poeto, vertėjo Aisčio Žekevičiaus eilėraščių rinkinys „Atlaidžiai šypsosi bedugnė“, kurį 2023 m. išleis asociacija „Bazilisko ambasada“, kvies ironiškai pažvelgti į XXI a. kasdienybę. Rinkinyje nagrinėjamos geismo, laiko ir atminties temos. Knygos dizainą sukurs menininkė Inga Staugaitė. Rinkinys bus pristatomas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje bei virtualioje erdvėje.3700.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaOlgos Tokarczuk romano „Empoziumas“ leidybaVykdant šį projektą bus į lietuvių kalbą išversta, išleista ir pristatyta žinomos šiuolaikinės lenkų rašytojos Olgos Tokarczuk knyga „Empoziumas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: autorė, autoriaus teisių atstovai, knygos dailininkas ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.
Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai.
8800.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaMarc Bloch knygos „Istoriko amatas“ vertimas ir leidybaMarc Bloch „Istoriko amatas“, vertėjas Dainius Gintalas, Aukso žuvys, 2023.5000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaCzesławo Miłoszo eseistikos knygos „Rusija“ vertimas ir leidybaNobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo knyga „Rusija“, parengta lenkų literatūrologės ir leidėjos Barbaros Toruńczyk, pasirodė 2010 metais, jau po rašytojo mirties. Ši knyga buvo pristatyta XXI amžiaus skaitytojams kaip Czesławo Miłoszo testamentinis perspėjimas. Visuomenė ją sutiko kaip savitą „Pavergto proto“ tęsinį. Knygoje tyrinėjamas „rusiškumo“ fenomenas, mėginama pažinti ir perprasti maištaujantį, kenčiantį ir prieš valdžios jėgą nuolat suklumpantį, prievartai nusilenkiantį „rusišką protą“.6000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaJono Meko „Raštų“ IV tomo parengimas ir leidybaJono Meko „Raštų“ ketvirtąjį tomą sudaro išskirtinai archyvinė medžiaga: dar niekada neskelbti ankstyvieji angliškai rašyti Jono Meko eilėraščiai, rankraščiuose likusios impresijos, pastabos, atsiminimų nuotrupos ir paties menininko darytos bei nuo jaunystės laikų rinktos jo portretines nuotraukos.6300.00
„Baltų lankų“ leidybaUždaroji akcinė bendrovėDamon Galgut romano „Pažadas“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas – kokybiškai parengti ir išspausdinti Damon Galgut romaną „Pažadas“ ir paruošti jo elektroninę versiją. Dalyviai: vertėja iš anglų k. Violeta Tauragienė, patyrę leidyklos darbuotojai: projekto vadovė vyr. redaktorė Saulina Kochanskaitė, kalbos redaktoriai, korektoriai,maketuotojai, dizaineriai. Išleidusi knygą Lietuvoje, leidykla ją pristatys ir viešins žniasklaidoje, įvairiuose literatūros ir kultūros leidiniuose bei laidose; rengs knygos pristatymo renginius; organizuos interviu su knygos autoriumi bei vertėja.7040.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPirmoji knyga. ProzaBus surengtas jau tradicija tapęs, literatūros ir kultūros laukui itin svarbus „Pirmosios knygos“ konkursas. Pateiktus pradedančių autorių rankraščius vertins ir laureatą išrinks 3 Rašytojų sąjungos valdybos patvirtinti vertinimo komisijos nariai. Bus profesionaliai parengta, išleista ir visuomenei pristatyta laureato prozos knyga. Pagrindiniai dalyviai: vertinimo komisija, atrinktos knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama knygynuose, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.4300.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaNorberto Černiausko knygos „Trys esė apie neįvykusią Lietuvos istoriją“ išleidimasNorbertas Černiauskas „Trys esė apie neįvykusią Lietuvos istoriją“, Aukso žuvys, 2023.6150.00
Rašytojų klubasViešoji įstaigaTęstinis renginių ciklas vaikų globos staigoms „Atverstos knygos puslapiai“Tęstinis renginių ciklas „Atverstos knygos puslapiai“ – 22-jų renginių ciklas, skirtas vaikų literatūros sklaidos skatinimui, vaikų kultūrinės ir kūrybinės edukacijos ugdymui. Projektą planuojama vykdyti skirtingų Lietuvos regionų: Alytaus, Skuodo, Telšių, Utenos, Zarasų, Elektrėnų, Kėdainių, Ignalinos, Anykščių ir kitose vaikų globos įstaigose. Projekte – susitikimai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, kuriuos ves profesionalūs rašytojai, kritikai, aktoriai siekiant ugdyti vaikų skaitymo kultūrą, lavinti vaikų kūrybiškumą.10000.00
Phi knygosMažoji bendrijaFilosofo Nigelo Warburtono knygos „Trumpa filosofijos istorija“ vertimas ir leidybaNigelo Warburtono „Trumpa filosofijos istorija“ – įvadas į filosofiją, skirtas 14–22 m. jaunimui, suteikiantis panoraminį Vakarų filosofijos vaizdą. Šis įvadas išsiskiria savo prieinamu, neakademiniu, lengvu, tačiau aiškiu ir įtraukiančiu stiliumi, gebančiu pristatyti esmines Vakarų filosofijos figūras ir perpasakoti jų idėjas.7440.00
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaFestivalis „Inkultūracija“Festivalis „Inkultūracija“ yra tradicinis renginys, skirtas knygai, literatūrai ir skaitytojui, vykstantis Klaipėdos regione. 2023 m. festivalis organizuojamas rugsėjo 25–30 d., programoje numatyta pristatyti aukštos meninės vertės aktualią šiuolaikinę literatūrą ir atskleisti jos raiškos formų įvairovę, stiprinti visuomenės kokybiško skaitymo, literatūros pasirinkimo, kritinio mąstymo, teksto interpretavimo gebėjimus, sukurti Klaipėdos regiono gyventojams ir svečiams literatūros ir kultūros šventę.15750.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaInger Christensen poezijos knygos „Tai“ parengimas ir leidyba2023 m. asociacija „Bazilisko ambasada“ išleis pirmąjį Lietuvoje danų poezijos vertimą – moderniosios poezijos klasikės, eksperimentatorės Inger Christensen eilėraščių rinkinį „Tai“, kurį iš danų kalbos išvertė jaunosios kartos poetas Dovydas Grajauskas. Knyga bus pristatoma skirtinguose Lietuvos miestuose bei virtualioje erdvėje.4200.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaRamutės Skučaitės poezijos knygos „Kas ateina tom pėdutėm?“ leidybaVykdant šį projektą bus profesionaliai parengta, išleista ir pristatyta Ramutės Skučaitės ir Jūratės Račinskaitės knyga vaikams „Kas ateina tom pėdutėm?“. Pagrindiniai projekto dalyviai: knygos autorė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai.8000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaUnės Kaunaitės knygos „2084“ leidybaVykdant šį projektą į lietuvių kalbą bus išverstas, išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojos Unės Kaunaitės romanas „2084“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Unė Kaunaitė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.5000.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaGrožinės literatūros prieinamumo didinimas įprasto spausdinto teksto negalintiems skaityti žmonėmsTeikiamo projekto įgyvendinimo metu garsiniu formatu bus išleista 20 naujausių aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros knygų.
Garsinimui bus pasitelkti profesionalūs diktoriai, garso įrašus suredaguos profesionalūs garso operatoriai.
Vartotojams informuoti bus sukurtas garso klipas bus transliuojamas „Žinių radijo„ eteryje.
9600.00
MetaiViešoji įstaigaVertimų metai 2023: užsienio literatūros vertimai „Metų“ žurnaleŽurnalas „Metai“, pasitelkdamas rubrikas „Mūsų publikacija“, „Akiratis“, „Verstinė proza ir poezija“, „Esė“, yra per daugelį metų subrandinęs tradiciją ir siekį: nuolat supažindinti lietuviškąją skaitytojų auditoriją su profesionaliai parengtais, aukšto lygio vertimais. Todėl kiekviena tokia publikacija yra galimybė skaitančiajam atidžiau pažvelgti į šiuolaikinį pasaulinės literatūros lauką.16470.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėMAYOS ANGELOU knygos ŽINAU, KO GIEDA PAUKŠTIS NARVE vertimas ir leidybaProjekto metu, pasitelkus profesionalų komandą bus išleista Mayos Angelou knyga „Žinau, ko gieda paukštis narve“. Knygos vertėja Lina Būgienė, redaktorė Bronė Balčienė, korektorė Asta Bučienė. Dizainą kurs Lina Sasnauskaitė, maketuos Marija Mlinkauskaitė.
Knyga bus išleista 1500 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose, kai kuriuose prekybos centruose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje.
6000.00
Leidykla HieronymusViešoji įstaigaMargaret Atwood poezijos rinktinės sudarymas ir vertimasVykdant šį projektą į lietuvių kalbą bus išversta, išleista ir pristatyta vienos garsiausių šiuolaikinės Kanados rašytojų Margaret Atwood aukštos meninės vertės atrinktų eilėraščių knyga. Pagrindiniai projekto dalyviai: autorė, jos autorinių teisių atstovai, sudarytojai ir vertėjai M. Burokas ir G. Pulokas bei leidybos profesionalų komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse.6000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaAlinos Bronsky romano „Šukparkis“ vertimas ir leidybaAlina Bronsky „Šukparkis“, vertėja Vytenė Saunoriūtė Muschick, Aukso žuvys, 2023.6000.00
Šiaurės Atėnų fondasViešoji įstaigaPasaulio literatūros vertimaiKultūros leidinio „Šiaurės Atėnai“ vertimų projektu lietuvių skaitytojai pažindinami su iškiliausios klasikinės ir šiuolaikinės pasaulio grožinės literatūros pavyzdžiais. Kiekviename iš 24-ių numerių pateikiami 3 puslapiai dvi literatūros rūšis (pvz., lyriką ir epiką) reprezentuojančių įvairiažanrių tekstų, kokybiškai išverstų ir parengtų, palydimų pristatomuoju žodžiu. Projekte dalyvauja tiek profesionalūs, tiek pradedantieji vertėjai. Tekstai skelbiami ir leidinio internetinėje svetainėje, taigi prieinami viso pasaulio lietuviams.18400.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėŠvedų poeto Bruno K. Öijerio poezijos rinktinės „Sidabro juodumo“ išleidimasŠvedų kultinį poetą Bruno K. Öijerį lietuvių skaitytojai jau spėjo pamėgti iš jo rinktinės „Kol nuodai veikia“ (Apostrofa, 2004). Šįkart pristatome naują, iš naujausių jo knygų sudarytą rinktinę „Sidabro juodumo“ (vertėjai Liana Ruokytė-Jonsson ir Gintaras Grajauskas). Per šimtas puikių eilėraščių poezijos gurmanams.6600.00
Dominicus LituanusUždaroji akcinė bendrovėVytauto V. Landsbergio knyga vaikams PŪKIO TĖVYNĖLeidykla „Dominicus Lituanus“ išleidžia trečiąją Lapiuko Pūkio pasakų penkiaknygę mažiesiems. Pūkis užkariavo jaunųjų skaitytojų širdeles nuo pirmosios „Iš kur atsirado Pūkis?“ pasakėlės. Vaikai nepaprastai pamilo rašytojo Vytauto V. Landsbergio ir dailininkės Dalios Karpavičiūtės sukurtą personažą!4900.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaJurgos Tumasonytės romano „Naujagimiai“ leidybaVykdant šį projektą išleistas ir visuomenei pristatytas rašytojos Jurgos Tumasonytės romanas „Naujagimiai“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Jurga Tumasonytė, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.3900.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėNobelio premijos laureatės lenkų poetės Wisławos Szymborskos dvikalbės rinktinės (vertėjas Tomas Venclova) išleidimasMinėdami lenkų poetės, Nobelio literatūros premijos laureatės Wisławos Szymborskos (1923–2012) 100-metį išleidome dvikalbę jos poezijos rinktinę. Eilėraščius atrinko, išvertė ir esė parašė poetės bičiulis prof. Tomas Venclova. Didžioji knygos dalis – nauji vertimai.7250.00
Žalias kalnasMažoji bendrijaIlonos Ežerinytės knygos vaikams „Pepsė“ leidybaIšleisti originalią, išliekamąją meninę vertę turinčią lietuvių kūrėjų knygą vaikams, kuri siekia skatinti empatiją ir draugystę, jautrumą kitam, lavinti vaizduotę, estetinį suvokimą, turtinti jų kalbą, formuoti vaikų vertybinį pamatą. Pagrindiniai dalyviai – rašytoja Ilona Ežerinytė ir dailininkė Irma Gineikienė. Projektas įgyvendinamas Kaune, Zarasuose, Vilniuje. Informacija apie veiklas viešinama leidyklos fb profilyje, svetainėje www.zaliaskalnas.lt ir kitose žiniasklaidos priemonėse.4200.00
HUBRISMažoji bendrijaDavido Graebero knygos „Šūdmalos darbai“ parengimas ir leidyba„Šūdmalos darbai“ – vieno garsiausių pasaulyje antropologų Davido Graebero knyga, apibrėžianti šūdmalos darbų fenomeną. Tokie darbai neteikia prasmės jausmo juos dirbančiajam, o taip pat pats dirbantysis puikiai suvokia šių darbų beprasmybę ir visuomenės atžvilgiu, tačiau, dėl susiklosčiusios visuomenės pozicijos, nuolat turi apsimesti, kad jo darbas svarbus, prestižinis, esmingas. Knygą iš anglų kalbos vertė Aistis Žekevičius. Knyga bus pristatoma viešų pristatymų formatu Vilniuje, per viešinimo kampanijas kultūrinėje spaudoje ir soc.medijoje.8500.00
Terra publicaViešoji įstaigaElia Barceló knygos „El efecto Frankenstein“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Elia Barceló knygą paaugliams „Frankenšteino efektas“ (orig. „El efecto Frankenstein“). Ispanijoje knyga pelnė šešis apdovanojimus. E. Barceló kūryba Ispanijoje įvertinta 25 apdovanojimais, tai viena žymiausių šiuolaikinių fantastikos kūrėjų Ispanijoje. Knygą iš ispanų kalbos vertė Eglė Naujokaitytė. Vertimas iš ispanų kalbos praturtina knygų paaugliams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių.4000.00
Kauko laiptaiViešoji įstaigaDovilės Zelčiūtės knygos „Koks tavo vardas„ parengimas ir leidybaParengti, išleisti, viešinti bei platinti Dovilės Zelčiūtės knygą „Koks tavo vardas“.
Informacijos apie knygą bus platinama leidyklos feisbuko paskyroje, virtualioje Kauno rašytojų
svetainėje,numatomos recenzijos spaudoje. Knyga bus platinamas šalies knygynuose, įskaitant internetinius,
LITEXPO, didžiųjų miestų ir rajono centrų knygų mugėse.
3500.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėMary Beard knygos „SPQR. Senovės Romos istorija“ vertimas ir leidybaProjekto metu, pasitelkus profesionalų komandą bus išleista Mary Beard knyga „SPQR. Senovės Romos istorija“. Knygos vertėjas Matas Geležauskas, mokslinis konsultantas Eugenijus Saviščevas, redaktorė Asta Bučienė. Dizainą kurs Jurgis Griškevičius.
Knyga bus išleista 1200 egz. tiražu ir išplatinta visuose internetiniuose bei fiziniuose knygynuose, kai kuriuose prekybos centruose ir kitose knygų pardavimo vietose. Informaciją apie knygą bus galima rasti „Kitos knygos“ soc. tinkluose ir spaudoje.
11000.00
Šiaurės Atėnų fondasViešoji įstaigaSkaitykla Nr. 5: literatūros kritika, refleksija, analizėRubrika „Skaitykla Nr. 5“ skirta Lietuvos ir užsienio literatūros, literatūrinio gyvenimo analizei ir pristatymui. Čia skelbiami kritiniai, analitiniai, apžvalginiai, eseistiniai tekstai (originalūs ir verstiniai) apie naujausias literatūros tendencijas, istoriškai reikšmingus literatūros ir literatūrinio gyvenimo reiškinius, išskirtinių knygų recenzijos, pristatomi ryškesni autoriai ir svarbiausi literatūros pasaulio įvykiai, lietuvių išeivių ar užsienyje gyvenančių lietuvių autorių kūryba, lietuvių literatūros recepcija užsienio spaudoje.7600.00
VšĮ „Literatūra ir menas“Viešoji įstaigaSkaitykla Nr. 5: literatūros kritika, refleksija, analizė„Literatūros kiemas: Lietuva ir pasaulis“ – tai kiemas, į kurį pakviečiami įvairiausio plauko ir svorio kategorijų tekstai: poezija, proza, esė, drama, publicistika, kritika. Jie varžosi, žaidžia, triukšmauja ir vienas kitą papildo. Šitaip apibrėžtoje erdvėje veriasi viso pasaulio balsai, pasimato kontekstai. Autoriai – nuo patyrusių iki jaunuomenės, nuo Julio Cortazaro iki Nariaus Kairio. „Literatūros kiemas“ įsikurs „Literatūroje ir mene“. Kiemą prižiūrės leidinio redaktoriai Lina Laura Švedaitė, Virgina Cibarauskė, Gytis Norvilas.19953.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaIlya Kaminsky poezijos knygos „Kurčiųjų respublika“ parengimas ir leidybaIljos Kaminskio poezijos knyga „Kurčiųjų respublika“, kurią 2023 m. vasarą išleis asociacija „Bazilisko ambasada“ Lietuvos skaitytojus supažindins su pripažinto poeto kūryba. Autoriaus knyga, kuria tikimasi praturtinti Lietuvos šiuolaikinės literatūros lauką, bus pristatoma renginiuose įvairiuose Lietuvos miestuose, spaudoje, parduodama visuose šalies knygynuose.4100.00
Vox raraMažoji bendrijaOlgos Ravn romano „Darbuotojai“ („De ansatte“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti šiuolaikinės danų rašytojos romano „Darbuotojai“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės Europos literatūros gretas. Knygą iš danų kalbos vers Aurelija Bivainytė. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.3480.00
Socialinių inovacijų institutasViešoji įstaigaJurgos Vilės iliustruota knyga vaikamsProjekto metu didinant profesionalių nekomercinių aukštos meninės ir literatūrinės vertės kūrinių vaikams asortimentą Lietuvoje, parengta ir išleista Jurgos Vilės knyga „Šuo, kuris išeina naktį“, kviečianti jaunuosius skaitytojus pažinti ir prisiminti amžinąsias vertybes. Leidinys išplatintas šalies knygynuose ir kitose knygų pardavimo vietose. Su knygos turiniu supažindinami sostinės ir regionų jaunieji skaitytojai knygos apžvalgose bei susitikimuose su autore.6000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaJames Graham Ballard romano „High–Rise“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti ir išleisti James Graham Ballard romaną „High–Rise“. Pristatyti literatūros kritikų pripažinto, tačiau lietuvių skaitytojams menkai pažįstamo autoriaus kūrybą. Skatinti skaitytojus per architektūrinę prizmę kritiškai reflektuoti visuomenę, apmąstyti literatūros ir architektūros ryšį. Knyga platinama visoje Lietuvoje.6900.00
Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondasLabdaros ir paramos fondasLiteratūros seimelisNuo 2013 metų Krasnagrūdoje, Cz.Miłoszo dvare vykdomo projekto „Literatūros seimelis“ pagrindinė tema 2023 metais: „Vilnius šiuolaikinių Lietuvos rašytojų kūryboje“. Į Seimelį bus kviečiami visų pirma poetai ir vertėjai, kurių pageidauja lenkų vertėjai, šiuo metu verčiantys konkrečius kūrinius, o taip pat tie, kurių kūriniuose atsispindi Vilnius. Seimelio tikslas – kad būtų kuo daugiau į lenkų kalbą išverstų lietuvių autorių knygų, kad kuo plačiau nuskambėtų Vilniaus 700-metis, kad vyktų aktyvus literatūrinis ir kultūrinis bendradarbiavimas.12000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaAlmio Grybausko knygos „Apeigos stebykloje“ leidybaVykdant šį projektą bus išleistas ir visuomenei pristatyta rašytojo Almio Grybausko prozos knyga „Apeigos stebykloje“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Almis Grybauskas, knygos dailininkas ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.6000.00
Vox raraMažoji bendrijaShuang Xuetao apysakų rinkinio „Rausva gatvė“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti šiuolaikinio kinų autoriaus Shuang Xuetao apysakų rinkinio „Rausva gatvė“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. Knygą iš šiuolaikinės kinų kalbos vers Indrė Balčikonytė-Huang. Bus organizuojamas viešas knygos pristatymas. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.5300.00
Žiemos žodžiaiViešoji įstaigaTekstai TV: lietuvių literatūros metraštisTekstai TV – lietuvių literatūros gyvenimo metraštis aprėpiantis ne tik sostinę bet ir regionus. 2022 m. Tekstai TV svetainėje matysite ne tik reportažus iš didžiųjų festivalių, bet ir išvysite bei išgirsite regionuose kuriančių
rašytojų kūrybą. Tarmiška poezija šalia megapoliuose kuriančių rašytojų kūrybos pristatymų – Tekstai TV stilius!
7000.00
HUBRISMažoji bendrijaHannah’os Arendt knygos „Apie smurtą“ parengimas ir leidybaVienos įtakingiausių XX a. politikos mąstytojų – Hannah’os Arendt – veikalo „Apie smurtą“ leidyba. Šis kūrinys skvarbiai žvelgia į politikos tikrovę ir padeda suvokti esminius skirtumus tarp to, kas yra galia ir kas yra smurtas. Kūrinys kaip niekada aktualus šiandieniniame, karo tikrovės apsuptame, kontekste. Iš anglų kalbos vertė Simas Čelutka.4000.00
Terra publicaViešoji įstaigaKnygos „Fula tjejer“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2023 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido J. Lindbäck, L. Bjärbo, S. Ohlsson knygą paaugliams „Baidyklės“ (orig. „Fula tjejer“). Autorių trijulė Švedijoje gerai žinoma vaikų ir jaunimo literatūros padangėje. Jų bendras darbas „Baidyklės“ sulaukė dviejų tęsinių. Knygą iš švedų kalbos vertė Liveta Ūselė. Vertimas iš švedų kalbos praturtina knygų paaugliams pasirinkimą iš ne anglakalbių šalių.4600.00
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėDanutės Kalinauskaitės romano „Baltieji prieš juoduosius“ parengimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti smulkiosios prozos meistrės Danutės Kalinauskaitės debiutinį romaną „Baltieji prieš juoduosius“. Tai kultūrinės atminties ir užmaršties dinamiką refektuojantis kūrinys – iš tikrų šeimų likimų ir autentiškų istorijų vystomas pasakojimas atveria platesnį žvilgsnį į Lietuvos praeitį ir dramatiškiausius jos momentus. Teksto redaktorė Rita Dikavičienė. Knygos dizainą kuria Lina Sasnauskaitė. Romanas bus pristatomas renginiuose, spaudoje bei naujienų portaluose, parduodamas visuose Lietuvos knygynuose.7000.00
Brailio knygaViešoji įstaigaKnygos vaikams Brailiu su spalvotomis taktilinėmis iliustracijomis 2023Keturios puikios knygelės vaikams kviečia į savo fantastinius pasaulius. Skaitydami jas, vaikai keliaus laiku, patirs daug nuotykių, išmoks gyvenimo pamokų, drauge su veikėjais patirs džiaugsmo, vienybės, draugystės jausmų.10600.00
Vytauto Didžiojo universitetasViešoji įstaigaKauno literatūros savaitė. Tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis2023 m. gegužės 10–14 d. Kaune planuojamas trečiasis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis „Kauno literatūros savaitė“, o rudenį – literatūrinių susitikimų ir diskusijų ciklas „Šetenių skaitymai“. Festivalio programoje numatyta daugiau nei dešimt renginių, kuriuose dalyvaus užsienio ir lietuvių rašytojai, taip pat bukinistų mugė „Knygų laisvė“, poetiniai „puspiečiai“, skaitymai viešose erdvėse, literatūrinės instaliacijos ir kita. Informacija bus skelbiama festivalio tinklalapyje, viešose erdvėse, žiniasklaidoje, bibliotekose.17000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaAkademinis vasaros seminaras „Literatūros salos 2023“Projektu siekiama surengti XVIII akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos“, kuriame, minint Vilniaus 700 metų jubiliejų, bus naujai, išsamiai ir įvairiapusiškai aptartos Vilniaus reprezentacijos, vaizdiniai, refleksijos Lietuvos ir užsienio literatūroje ir kultūroje. Seminare dalyvaus aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, literatūros tyrėjai, rašytojai. Seminaras vyks Trakų raj. Renginį organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.7900.00
Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijaAsociacijaTarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės vasara“Devynioliktą kartą tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės vasara“ vyks Biržų krašto muziejuje „Sėla“: Arsenale, arkadose ir pievelėje. Forumo temą skirime siaubui, o pranešimų temų laukas, kaip ir kasmet, labai įvairus: nuo literatūros iki mitų ir istorijos, nuo dailės iki kino.
Forumo metu: 14 pranešimų, diskusijos, literatūros skaitymai, filmo peržiūra.
Forume kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių svečiai: rašytojai, psichologai, literatūros kritikai.
14000.00
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriusAsociacijaVienas pasaulis, daug istorijų: IBBY geriausių 2022 m. knygų vaikams ir paaugliams apdovanojimaiTarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus literatūros sklaidos projektas,
skirtas 31–ą kartą vykstantiems vaikų literatūros apdovanojimams paminėti bei 2022 m. vaikų literatūros leidybos ir kūrybos analizei, vertinimams bei profesionaliam jų pristatymui. Paskelbiami Geriausių 2022 m. vaikų ir paauglių knygų premijų (8 kategorijos) nominantai, apdovanojami laureatai.
15000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPirmoji knyga. PoezijaBus surengtas jau tradicija tapęs, literatūros ir kultūros laukui itin svarbus „Pirmosios knygos“ konkursas. Pateiktus pradedančių autorių rankraščius vertins ir laureatą išrinks 3 Rašytojų sąjungos valdybos patvirtinti vertinimo komisijos nariai. Bus profesionaliai parengta, išleista ir visuomenei pristatyta laureato poezijos knyga. Pagrindiniai dalyviai: vertinimo komisija, atrinktos knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama knygynuose, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.4000.00

Menas žmogaus gerovei

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ Pojūčių teatrasViešoji įstaigaPrisijaukinti teatrą. Programa šeimoms, auginančioms sensorinių iššūkių turinčius vaikusPojūčių teatro projektas „Prisijaukinti teatrą. Programa šeimoms, auginančioms sensorinių iššūkių turinčius vaikus“ – tai nuoseklus kūrėjų tyrinėjimų ir praktikos tęsinys. Jo metu visoje Lietuvoje bus vykdomos sensorinių žaislų kūrybinės dirbtuvės, rodomas spektaklis „Padarėliai“ ir vedami mokymai kultūros darbuotojams bei pedagogams. Taip bus suteikiama galimybė šioms šeimoms būti pilnaverčiais kultūros vartotojais, įgyti naujų bendravimo būdų su vaikais, o įstaigos įgys tinkamus įrankius suteikti meno potyrį jautresniems žiūrovams.18900.00
Šiuolaikinio Meno CentrasBiudžetinė įstaiga„Gerovės rezidencija. Kūryba bendrystėje“Visuomenei yra planuojama pristatyti projekto rezultatus per ŠMC tinklalapį, taip pat atlikti interviu su meno kūrėjais bei slaugos namais Addere Care, kurie bus viešinami per partnerių platformas bei kitus vietinius naujienų portalus.
Viešieji renginiai rezidencijų pabaigoje bus dokumentuojami, priklausant nuo „Addere Care“ slaugos namų gyventojų sutikimo, bus vizualia ir tekstine menininkų darbų dokumentacija dalinamasi viešai.
9750.00
Sėkmės idėjaViešoji įstaiga„Pasimatymas su muzika. Susitikim, mieli senjorai“VšĮ „Sėkmės idėja“ ir jos inicijuotas projektas „Susitikim, mieli senjorai“ jau šešerius metus dirba su vyresnio amžiaus žmonių grupe. Mūsų tikslas – nė viena socialinė grupė neturi likti atskirtyje, todėl bendradarbiaudami su jaunais talentingais profesionaliojo meno atstovais – smuikininke Julija Ivanovaite ir klavesino virtuozu Vilimu Norkūnu – pristatome projektą „Pasimatymas su muzika. Susitikim, mieli senjorai“, skirtą, bene, pažeidžiamiausiai visuomenės grupei – Lietuvos miestų ir miestelių slaugos ir senelių globos namų gyventojams.13970.00
Nuo 0Mažoji bendrijaNeišsiųsti laiškaiProjektas „Neišsiųsti laiškai“ – tęstinis teatro projektas, skirtas senoliams, esantiems globos namuose. Projekte senoliams, atsižvelgiant į jų amžiaus poreikius rengiami teatro užsiėmimai ir sukuriamas dokumentinis vaidinimas iš prisiminimų. Projektas siekia mažinti senolių kultūrinę atskirtį ir suteikti žmonėms esantiems globos namuose galimybę dalyvauti profesionaliose teatro veiklose bei užsiėmimų metu įsitraukti į aktyvų kultūrinį ir socialinį gyvenimą.6000.00
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMenas – tobuliausia žmonių bendravimo kalbaPrisidėdama prie vienišų senjorų socialinės, kultūrinės atskirties mažinimo, dvasinės sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimo, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka parengė poezijos terapijai skirtą projektą, kuriame – užsiėmimai su terapeutėmis J.Sučylaite ir D.Žukauskiene, poetės D. Teišerskytės kūrybos vakaras, poetinės kompozicijos su P. Venclovu, „Teatru P“ (B. Ivanauskas, A. Dubaka) ir „Teatriuku“ (Ž. Ramanauskas, D. Mikoliūnaitė). Informacija apie renginius bus skelbiama spaudoje, Bibliotekos ir Socialinių paslaugų centro sklaidos kanaluose.3730.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaLIPDAU PASAULĮ IR SAVE 2023Tęstinis projektas LIPDAU PASAULĮ IR SAVE skirtas stiprinti ryšius tarp kultūros ir socialinės sričių, tarp profesionalaus meno ir asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikis. Projektas, paremtas socialinės keramikos ant ratų koncepcija, kuriamas aplankant įvairius Lietuvos socialinės globos namus. 2023 m. – tai Zarasų, Nijolės Genytės (Pabradės) ir Strūnos globos namų gyventojai, kurie dalyvaus profesionalių keramikų įgyvendinamose kūrybinėse dirbtuvėse ir surengs savo sukurtų darbų parodas.13480.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaGarsiniai leidiniai buria bendruomenes: specialiosios bibliotekos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo modelis – 22021 m. Lietuvos aklųjų biblioteka projektu „Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui“ sukūrė metodiką, pagal kurią parengė specialiąją leidinių seriją bei įvertino šių leidinių poveikį žmogaus gerovei.
2022 m. pradėtas ir 2023 m. tęsiamas bendradarbiavimas tarp specialiosios bibliotekos ir socialinių paslaugų įstaigų bei vietos bendruomenės – Adakavo socialinių paslaugų namuose ir Alytaus dienos centre senjorams ir žmonėms su negalia „Gerumo skraistė“ taikant garsinius leidinius socialiniame darbe.
10580.00
Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“AsociacijaAtvirumo s@la vaikui ir šeimaiTikslas – per virtualius literatūrinius skaitymus ir diskusijas, dailės darbų pristatymą ir refleksijas, skatinti socialiai jautrių – vaikų, ir suaugusiųjų, lietuvių, nuo karo ir represijų nukentėjusių ukrainiečių ir baltarusių domėjimąsi literatūros, dailės kūriniais kaip kokybiška priemone, stiprinančia dalyvių emocijas, kritinį mąstymą, nukreiptų žmogaus gerovei. Vykdytojai – biblioterapinės literatūros, dailės specialistai. Dalyviai virtualiai jungsis iš namų, projekto partnerių bibliotekų. Viešinimas vyks teikėjo ir partnerių institucijose.4300.00
Menų agentūra „Artscape“Viešoji įstaigaARTSCAPE SiHHA programaProjekto tikslas – vykdant tęstines menines veiklas didžiuosiuose miestuose bei migrantų apgyvendinimo centruose atliepti pažeidžiamiausių migrantų vaikų ir jaunimo psichosocialinius poreikius, taip prisidedant prie šios tikslinės grupės gerovės kūrimo. Pokytis, kurį kuria „Artscape“ per meno prieinamumo ir meno edukacijos programas, Pokytis, kurį kuria „Artscape“ per meno prieinamumo ir meno edukacijos programas, pasireiškia atviresne ir aktyvesne pilietine visuomene, emociškai stipriomis bendruomenėmis.34080.00
Judesio ir minties teatrasViešoji įstaigaEmocinio ugdymo tyrimas „Jausmų pasaulis“Tęstinio projekto metu, siekiant įvertinti kultūrines aplinkas, nuostatas ir užfiksuoti dalyvių patirtis, bus vykdomas kokybinis tyrimas. Bus fiksuojamas projekto kultūrinės veiklos ir emocijų ugdymo poveikis ir teikiami siūlymus atsakingoms institucijoms. Kūrybinę komandą apjungs skirtingų sričių specialistai: aktoriai, sociologės, psichologai, psichodramos ekspertė, edukatoriai ir dramaturgas. Teikiant konsultacijas ir kultūrines veiklas siekis gerinti pasienio zonos gyventojų emocinę būseną.22200.00
Baletas jumsViešoji įstaigaBaletas senjoramsBaletas senjorams, tai galimybė socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms pamatyti profesionalaus, klasikinio baleto koncertus nepaliekant savo globos namų. „ClassicArt“ mobili, Lietuvos baleto solistų trupė leis pamatyti aukštosios kultūros kūrinius. Bus užmegzti ilgalaikiai ryšiai tarp kultūros ir socialinės globos įstaigų.13460.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaSAVAS MUZIEJUSProjekto tikslas – įtvirtinti naują modelį Lietuvos muziejinėje praktikoje, kuomet bendradarbiauja trys esminiai sektoriai (sveikatos, menų, edukacijos), siekiant esminių pokyčių socialiai jautrių grupių socialiniame gyvenime, gyvenimo kokybėje ir dinamikoje. Projektu siekiama į įprastą užimtumo ir lavinimo strategiją įtraukti meno edukaciją ir profesionalųjį meno pažinimą. Projekto organizatoriai naujomis sukurtomis metodikomis sieks mažinti socialiai jautrių grupių segregaciją ir kurti unikalų inkliuzijos modelį.25600.00
Raudonos nosys Gydytojai klounaiAsociacija„Spektaklio „Keliaujantis klounų orkestras“ ir kūrybinių dirbtuvių „Cirko pacientai“ sklaida Lietuvoje 2022–2024 metaisOrganizacijos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ vykdomo projekto „Spektaklio „Keliaujantis klounų orkestras“ ir kūrybinių dirbtuvių „Cirko pacientai“ sklaida Lietuvoje 2022–2024 metais pagrindinis tikslai – užtikrinti profesionalaus cirko meno prieinamumą proto ir kompleksine negalią turintiems vaikams bei įtraukti į cirko meno veiklas vaikus, kurie turi labai mažas galimybes dalyvauti kultūrinėse veiklose dėl sveikatos
problemų ir užtikrinti kultūrinių veiklų tęstinumą.
26000.00

Muzika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikos fondasLabdaros ir paramos fondas„Avangardo šimtmetis“2023 m. Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos (ISCM) Lietuvos ir Austrijos sekcijos vykdo bendradarbiavimo ir mainų projektą, skirtą pirmojo ISCM festivalio 100–čiui pažymėti. Rengiamas koncertų ciklas ir simpoziumas „Avangardo šimtmetis“ Vilniuje, lietuvių atlikėjų ir kompozitorių dalyvavimas festivalyje Austrijoje. Dėmesio centre jaunųjų kūrėjų muzika ir ISCM festivaliuose pristatytų lietuvių kūrinių rinktinė programa. Projekto tikslas – propaguoti Lietuvos šiuolaikinės muzikos sceną kaip aktyvų naujos muzikos centrą.26800.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaRūtos Gaidamavičiūtės knygos „Su lietuviškos muzikos tėkme“ leidybaRūtos Gaidamavičiūtės straipsnių rinktinė – svarbus leidinys, atskleidžiantis pastarųjų dešimtmečių muzikologės veiklą ir lietuvių muzikologinės minties plėtotę. Šiandienos aktualijas atspindintys straipsniai atskleidžia daugybę kultūrinio gyvenimo pjūvių, naujų vardų, kūrinių analizių, pokalbių su menininkais. Ši knyga, pratęsianti solidžią „Lietuvos muzikologijos šaltinių“ seriją, stoja į vieną gretą šalia ryškiausių Lietuvos muzikologų J. Antanavičiaus, J. V. Bruverio, D. Katkaus, V. Landsbergio, D. Palionytės straipsnių rinktinių.9554.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaLietuvių kompozitorių muzikos natų leidybaLietuvių kompozitorių muzikos natų leidiniai – vienas svarbiausių lietuvių muzikos sklaidos būdų, padedantys atlikėjui tinkamai kūrinius interpretuoti ir juos parengti koncertams, naudoti mokymosi procese. Profesionaliai suredaguoti, parengti su anotacijomis ir metodinėmis atlikimo nuorodomis, natų leidiniai skleidžia žinią apie lietuvių muziką Lietuvoje ir svetur, aktualizuoja lietuvių kompozitorių kūrybą. Projektu ketinama išleisti J. Jurkūno, D. Digimo, Ž. Martinaitytės, M. Urbaičio ir G. Kuprevičiaus, J. Andrejevo ir V. Laurušo kūrinius.11580.00
Canto fioritoViešoji įstaigaArs nova: muzika Vilniaus 700 metų jubiliejuiŠio projekto tikslas – specialiai Vilniaus 700–ojo jubiliejaus proga sukurti 700 metų senumo muzikos programą – t.y. XIV a. viduramžių ars nova muzikos stiliaus programą, kurią atliks vienas garsiausių Europoje viduramžių muzikos žinovų ir dainininkų iš Prancūzijos Marc Mauillon kartu su Vilniuje įsikūrusiu senosios muzikos ansambliu „Canto Fiorito“ seniausioje Vilniuje Šv. Mikalojaus bažnyčioje, kuri taip pat pastatyta XIV amžiuje. Bus surengti du nemokami koncertai.10000.00
SambalsiaiViešoji įstaiga„Medynės 2023“ – IX tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis“IX tęstinis tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės 2023“ (rugsėjo–lapkričio mėn.), vyksiantis Marijampolėje. 6 koncertinės programos, populiarinančios medinius aerofonus, jiems kuriant platformą ir teikiant impulsą platesnei jų sklaidai (Muzikų sąjunga, Ryto allegro etc.) Dalyviai: Trio „Bastarda“ (Lenkija), Išilginių fleitų konsortas „Windu“ (Ispanija), Ansamblis „Reversio“ (Lietuva, Lenkija, Estija), „High Castel Ensemble“ (Ukraina), Birbynininkas Darius Klišys ir Česlovo Sasnausko choras, Ansamblis „Ainiai“.15000.00
KINTAI ARTSViešoji įstaigaKINTŲ MUZIKOS FESTIVALISKintų muzikos festivalis siekia prisidėti prie regioninės plėtros ir sukurti vis daugiau priežasčių apsilankyti ir pasilikti Pamario krašte ne tik dėl įspūdingos gamtos, bet ir dėl aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų. Festivalyje dalyvauja pasaulinio lygio atlikėjai L. Geniušas, G. Pyšniak; D. Dėdinskaitė, šiuolaikinės muzikos ansambliai: „Synaestezis“, „Melos“, choras „Jauna muzika“, atlikėjai iš Vakarų Europos.30000.00
„Šiuolaikinė ausis“Viešoji įstaigaSvarbių užsienio šiuolaikinės muzikos kūrėjų darbų paruošimas ir pristatymas Lietuvos publikaiNorint stiprinti šiuolaikinės muzikos atlikimo kultūrą Lietuvoje, itin svarbus komponentas yra ryškiausių dabarties autorių kūrybos studijos, paruošimas ir pristatymas publikai. Šio projekto svarbiausias tikslas – sukurti sąlygas „Synaesthesis“ atlikėjams toliau kelti sau iššūkius atlikėjiškoje sferoje ir paruošti kompleksišką, išplėstinių technikų įvaldymo reikalaujančią programą. Plati projekto geografija sukurs galimybę įdomiausias dabarties instrumentinės kūrybos tendencijas išgirsti publikai visoje Lietuvoje.12500.00
L.T. Ansamblių TinklasViešoji įstaigaŠiuolaikinės akademinės muzikos sklaida ir atlikimo plėtraLAT, bendradarbiaudamas su tokiais partneriais, kaip Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Goethe's institutas, tarptautinis festivalis „Gaida“, šiuolaikinės muzikos festivalis „Muzikos ruduo“, „Kintų festivalis“, taip pat Bavarijos dailiųjų menų akademija, „Villa Concordia“ Bamberge ir „No Business Records“ planuoja ir toliau reikšmingai prisidėti prie Lietuvos šiuolaikinės akademinės muzikos ir jos atlikimo sklaidos Lietuvoje ir už jos ribų.20000.00
Meno genasViešoji įstaigaMuzika erdvėje'23. Užribiai: koordinatės nežinomos9–ais tarptautinis šiuolaikinės įvietintos ir socialiai orientuotos muzikos festivalis „Muzika erdvėje“ į bendrą dialogą sujungia muziką, garsinės aplinkos tyrimus, psichoakustiką, architektūrą ir urbanistiką, socialinius bei kultūrinius kontekstus. Festivalio tema – „Užribiai: koordinatės nežinomos“ – kviečia Vilnių pamatyti kaip visumą: įvairovę, sujungiančią visa, kas patinka arba ne, taičiau tai, kas Vilnių daro savitu miestu, be ko neįsivaizduojamas jo identitetas, miestas, kokį jį pažįstame.28000.00
Žemaičių dailės muziejusBiudžetinė įstaigaXVIII Tarpautinis Mykolo Oginskio festivalisMuziejus, didindamas kultūros prieinamumą visų socialinių grupių žmonėms ir ugdydamas poreikį klasikinei muzikai, rugpjūčio 26 – rugsėjo 24 dienomis kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose rengia XVIII tarptautinį Mykolo Ogiskio festivalį. Programoje Lietuvos, Ukrainos smfoniniai bei kameriniai orkestrai, žirgų konkūro varžybos. Visi renginiai nemokami.26000.00
Šou imperijaViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje 2023“Tarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje 2023“ – devintą kartą vyksiantis koncertų ciklas. Koncertai numatomi birželio – liepos mėn. ir vyks Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Šilalės kultūriškai turtingose erdvėse. Numatomi dalyviai iš Lietuvos, Ukrainos, Latvijos, Čekijos, Airijos, Suomijos. Džiazo šventė, kurios scenoje vietos yra ir talentingam šalies jaunimui. Vyks fotografijų parodų ciklas „#TaurageJazz 9“, netradicinės edukacinės pamokos moksleiviams mokyklose.25000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaIV Tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursasLietuvos muzikos ir teatro akademija 2022-ųjų metų spalio 24–27 d. ketina surengti IV-ąjį tarptautinį Juozo Naujalio choro dirigentų konkursą. Ketinama orientuotis į įvairių pasaulio šalių aukštųjų meno mokyklų, universitetų, konservatorijų choro dirigavimo specialybių 18–30 metų studentus ir absolventus. Pagrindiniai tikslai – choro dirigavimo kultūros puoselėjimas Lietuvoje, jaunųjų choro dirigavimo talentų paieška, jų
kūrybiškumo ir savarankiškumo skatinimas, tarptautinių ryšių choro dirigavimo kultūros srityje plėtojimas.
20000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaKlaipėdos kariliono festivalisKlaipėdos kariliono festivalis – unikalus ir savo formatu vienintelis Baltijos šalių regione. Ilgiausią metų dieną, birželio 24-ąją, vyksta keturi jo koncertai. Festivalio programoje atliekami ir specialiai jam sukurti nauji kūriniai. Karilionas skamba tiek solo, tiek ansamblyje su kitais instrumentais ir kolektyvais. Garsų dermė pasklinda virš miesto, sukurdama savitą Klaipėdos garsinį peizažą, suteikdama jam žavesio ir išskirtinumo. Koncertai yra nemokami, o atlikėjų pasirodymas transliuojamas dideliame ekrane Laikrodžių muziejaus kiemelyje.11000.00
Ars LituanicaViešoji įstaigaTarptautinis Josepho Achrono muzikos festivalis2021-aisiais metais pasaulis minėjo iškilaus klasikinės muzikinės litvakų kompozitoriaus Josepho Achrono 135-ąsias gimimo metines. Siekiant atkreipti dėmesį į turtingą Lietuvos kultūros paveldą, Lietuvos žydų neatsiejamą svarbų kultūrinį indėlį, plačiai pristatyti bei sureikšminti litvako Jozefo Achrono kūrybą, 2023-aisiais metais planuojama surengti ir tęsti kasmetinį aukščiausio profesionalumo klasikinės muzikos Josepho Achrono vardo festivalį Šiauliuose ir aplinkiniuose miestuose.20000.00
M. K. Čiurlionio namaiBiudžetinė įstaigaDialogai su ČiurlioniuČiurlionio namai siekia, kad 150-ojo jubiliejaus metu 2025 metais Čiurlionio muzika būtų įsitvirtinusi pasaulinio garso užsienio šalių pianistų ir muzikos kolektyvų koncertiniuose repertuaruose. 2023 metais Lietuvoje skambės aštuonios šio projekto programos, kuriose pasaulinio garso muzikai iš Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos, Šveicarijos, Argentinos, JAV, skambins Čiurlionio muziką, jungdami ją su kitų pasaulio genijų kūryba.14000.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinės elektroakustinės muzikos koncertų ciklas NICHEKoncertų ciklas skirtas skleisti ir pristatyti jaunosios kartos lietuvių garso menininkų ir kompozitorių kuriamą
gyvai atliekamą nišinę elektroakustinę šiuolaikinę muziką. Cikle neapsiribojama vienos kurios nors krypties
šiuolaikine muzika. Programoje bus atliekama vokalinė, instrumentinė kamerinė, elektroninė alternatyvioji
kūryba, klubinė ir eksperimentinė muzika.
7000.00
„Klasika LT“Viešoji įstaigaTarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalisTęstinis projektas, ženkliai prisidedantis prie M. K. Čiurlionio vardo garsinimo, pristatantis visuomenei aukščiausio lygio tradicinius bei inovatyvius meninius projektus, inspiruojantis naujų čiurlioniškų projektų atsiradimą, sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.
2023 m. įvyks 15 renginių Palangoje, 8 edukaciniai renginiai Lietuvos regionuose. Pagrindiniai atlikėjai – NIKO, Wiener Kamersymphony, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos orkestras; V.Velyak, P. Geniušas, P. Vyšniauskas ir kiti.
18000.00
Muzikos ruduoViešoji įstaigaMuzikos ruduo 2023 „Performatyvumas muzikoje“Unikalus ir kultūriškai fiksuotas šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis „Muzikos ruduo“ siekia pilnavertiškai ir išsamiai pristatyti lietuvių kompozitorių kūrybą konceptualiomis ir tematiškai kryptingomis programomis. 2023 m. festivalio koncertuose, parodose ir diskusijose bus pristatyta programa, skirta performatyvumo muzikoje radimosi ir raidos temai. Festivalio koncertines programas parengs pagrindiniai šalies ir kviestiniai užsienio šiuolaikinės muzikos atlikėjai.30000.00
Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“Biudžetinė įstaigaPrograma Miko Petrausko 150 – sioms gimimo metinėms „Aš ir Mikas“Tikslas – su Kauno muzikos ansambliu „Ainiai“ parengti trijų programų ciklą „Aš ir Mikas“, skirtą kompozitoriaus Miko Petrausko 150 – sioms gimimo metinėms. Programas sudaryti iš įvairių, beveik nežinomų operečių fragmentų, parengti aranžuotes, scenarijus ir pristatyti jas skirtingose Lietuvos vietose (Kaunas ir Kauno rajonas, Ignalina, Rokiškis ir kt.). Siekiamas rezultatas – kompozitoriaus Miko Petrausko atminimo įamžinimas, repertuaro atnaujinimas ir pasidalinimas. Programai bus atrinkti fragmentai beveik iš 20 operečių.15970.00
Kauno religinės muzikos centrasViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „Musica sacra“Kauno arkikatedroje esantys Juozapo Radavičiaus vargonai – instrumentas, apie kurį žino daugelis profesionalių vargonininkų už Lietuvos ribų. Klausytojai turės galimybę mėgautis tauriausiu vargonų skambesiu. Kviečiami aukščiausio lygio muzikai bus papildomas veiksnys pritraukiantis klausytojus patirti unikalų vargonų skambesį. Atlikėjų programose skambės tiek lietuvių, tiek didžiųjų kompozitorių romantikų (C. Franck, M. Reger ir kt.) kūriniai, nes Kauno arkikatedros vargonai šią muziką itin puikiai atliepia savo ypatingu skambesiu.13000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaXLVIII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“Jau 48 kartą festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ švartuojasi Klaipėdos koncertų salėje – didžiausiame Lietuvos pajūrio klasikinės muzikos uoste, kur puoselėjamos istorinės vertybės ir kuriami modernios kultūros ženklai. Įkūnydama patrauklią tradicijų ir naujovių sintezę įspūdinga renginio programa pirmenybę teikia stambių formų ir didelių orkestrinių sudėčių projektų pristatymui. Tobulas muzikos grožis ir jėga žavės ir pakraus savo energija, o galimybė gyvai klausytis aukščiausio meistriškumo koncertų dovanos daug džiaugsmo akimirkų.30000.00
NEON REALISMViešoji įstaigaOperos-performanso „Saulė ir jūra“ gastrolės Čilėje 2023 sausio 27–30 d.Projekto tikslas – operos-performanso „Saulė ir jūra„ pristatymas Čilės tarptautiniame „Santiago a Mil“ festivalyje, vykstančiame Santjago mieste, 2023 sausio 27–30 d.
Festivalyje kūrinys bus parodytas keturis kartus, planuojama, kad iš viso jį pamatys apie 3520 žiūrovų: festivalio svečiai, Santjago gyventojai ir svečiai, speciali kviestinė publika.
Projekto autorės – Nacionalinės premijos laureatės, režisierė Rugilė Barzdžiukaitė, rašytoja Vaiva Grainytė ir kompozitorė Lina Lapelytė. Dalyviai – 12 solistų trupė bei techninė komanda.
20000.00
ImprodimensijaViešoji įstaigaKoncertų ciklo „Improdimensija“ organizavimas, koncertų archyvavimas, sklaida, kolektyvų mainai, ir edukacijaSukurti, paruošti ir pristatyti koncertų ciklo „Improdimensija“ programas, įtraukiant profesionalius atlikėjus, įvairiuose
Lietuvos miestuose ir užsienyje (vykdant kolektyvų mainus su partneriais užsienyje). Išlaikyti platformą profesionaliu beu jaunųjų menininkų kūrybai, įtraukiant tarptautinius atlikėjus.
31000.00
Canto fioritoViešoji įstaigaVII Tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalisTarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis pristato geriausius Europos ir pasaulio ansamblius ir solistus, kurių pasirodymuose remiamasi istoriškai pagrįsto muzikos atlikimo principais. Festivalio tikslas – įprasminti ir garsinti Kretingos bažnyčioje saugomus seniausius Lietuvoje barokinius vargonus. 2023 m. festivalyje bus surengti 7 koncertai, kuriuose skambės vėlyvojo renesanso ir baroko muzika, o vieną koncertą filmuos ir transliuos LRT televizija. Visi koncertai nemokami.45000.00
Meno genasViešoji įstaigaMuzika Vilniui / Music for VilniusProjektas „Muzika Vilniui“ sujungs 7 vienus ryškiausių pasaulyje šių dienų kompozitorių sukurti kompozicijas, skirtas Vilniui, tam tikrai miesto vietai, bei išryškinančias jubiliejų švenčiančios sostinės identitetą, svarbias miesto istorijos, dabarties ir ateities vizijų paradigmas.15000.00
VšĮ „Tempo primo„Viešoji įstaigaMistinės sužadėtuvės„Mistinės sužadėtuvės“ – tai dainininkės Renatos Dubinskaitės sukurta senosios muzikos programa, pristatanti net tryliką XVII a. italų moterų kompozitorių, kurių dauguma gyveno ir kūrė vienuolynuose ir yra visiškai nežinomos Lietuvos klausytojams. Programa išskleidžia mistinių sužadėtuvių – vienuolės susižadėjimo su Kristumi metaforą, jausmingą meilės Dievui retoriką. Tarptautinė moterų senosios muzikos atlikėjų komanda atliks programą 4 koncertuose Vilniuje ir regionuose, bus parengta paskaita apie joje pristatomas moteris kompozitores14500.00
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmaiBiudžetinė įstaigaIX TARPTAUTINIS MARCO SCACCHI SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS VILNIUJE 20232023 m. kovo 4–18 dienomis Valdovų rūmų muziejus vilniečius ir miesto svečius ketina pakviesti į jau devintą kartą rengiamą tarptautinį Marko Skakio (Marco Scacchi) senosios muzikos festivalį, pavadintą pirmųjų Lietuvoje XVII a. pastatytų operų muzikos autoriaus vardu.26000.00
Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“Viešoji įstaigaKoncertas Hermano Perelšteino 100–osioms gimimo metinėms paminėtiBerniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ 2023–2024 metų sezoną pradės koncertu skirtu choro įkūrėjo, žymaus Lietuvos choro dirigento, pedagogo Hermano Perelšteino 100-osioms gimimo metinėms. Programoje skambės Edwardo Elgar „The Light of Life“, o kartu su „Ąžuoliuku“ scenoje pasirodys – „Ąžuolų klubo“ vyrų choras (meno vadovas Povilas Gylys), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas Gintaras Rinkevičius) ir solistai – Viktorija Miškūnaitė, Ieva Prudnikovaitė, Vaidas Vyšniauskas, Kostas Smoriginas.10000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaV. Bacevičiaus Koncerto fortepijonui ir orkestrui Nr. 1, Op. 12 redakcijos parengimas ir paruošimas spaudaiLietuvos teatro muzikos ir kino muziejus, ruošdamasis minėti vieno iš žymiausių Lietuvos kompozitorių Vytauto Bacevičiaus 120 m. gimimo sukaktį, planuoja įgyvendinti plačią kultūrinę programą, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – parengti ir paruošti spaudai Vytauto Bacevičiaus Koncerto fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 (sur les thèmes lithuaniens), Op. 12 – pirmo šio žanro lietuvių kompozitoriaus sukurto kūrinio – partitūrą, orkestro partijas, ir klavyrą.9500.00
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijaAsociacijaGrigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2023Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2023 vyks liepos 23–28 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vysk. pastoraciniame centre, J. Bendoriaus g. 3. Savaitės vyr. mokytojas – Juan Carlos Asensio (Ispanija), vargonininkė Akvilė Kergytė. Savaitės programoje liturgijos ir grigališkojo choralo studijos, liturginės apeigos, koncertai Vilkaviškio katedroje ir Marijampolės bazilikoje.10000.00
Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“Viešoji įstaigaLietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursas 2023Organizuojant Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą 2023 siekiama sukurti aukštos meninės vertės Lietuvos parapijų chorams pritaikytus liturginės muzikos kūrinius valstybine kalba, kurie bus atliekami liturgijos metu. Skatinama Lietuvos kompozitorių kūrybinė veikla, ugdomas Lietuvos piliečių muzikinis mentalitetas, pasitelkiant Bažnyčią, kaip vieną iš arčiau esančių institucijų; Išleistas natų rinkinys ir įrašai taps mokomąją priemone plečiant bažnytinių chorų repertuarą.10000.00
Naujosios muzikos komunikacijos centrasViešoji įstaigaInteraktyvios muzikos ir garso instaliacijos Genocido muziejujeŠiandienos pasaulio įvykių fone– tarptautinės Menų terapijos ECARTE konferencijos 2022 m. „Atmintis“ organizacinio komiteto pageidavimu, inicijuoti skirtingų kartų kompozitorių naujų muzikos kūrinių ir garso instaliacijų Genocido muziejuje sukūrimą ir atlikimą.20000.00
Klaipėdos džiazo festivalisAsociacijaXXIV Klaipėdos pilies džiazo festivalisXXIV Klaipėdos Pilies džiazo festivalis – 2023 m. liepos 19–25 d. džiazo savaitė Klaipėdoje, tai edukaciniai renginiai, meistriškumo pamoka, seminaras–koncertas „Muzika gydo“, paroda ir muzikos improvizacijų vakarai skirtigose miesto erdvėse, bei 11 įvairaus stiliaus džiazo atlikėjų, tiek pasaulinio lygio tiek jaunųjų menininkų, koncertai Klaipėdos Kruizinių laivų terminale / Klaipėdos piliavietėje, Festivalio meninę programą palaikys ir lydės jachtų regata. Visi XXIV Klaipėdos Pilies džiazo festvalio renginiai nemokami.45000.00
7 meno dienosViešoji įstaigaApie muziką profesionaliaiProjektas atspindi muzikinio gyvenimo procesus, kritiškai reflektuoja ir analizuoja visos Lietuvos (ir ne tik) profesionaliosio muzikos gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius, palaiko dialogą su muzikos scenos dalyviais aktualiomis temomis, prisideda kuriant muzikos gyvenimo metraštį autoriniais tekstais ir informacine (anonsų) sklaida. Projektas suteikia galimybę puoselėti profesionalią muzikos kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.7000.00
Vilniaus džiazo festivalisViešoji įstaigaXXXVI tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Vilnius Jazz 2023“Festivalio „Vilnius Jazz“ tikslas – supažindinti Lietuvos publiką su naujausiomis pasaulio šiuolaikinio džiazo tendencijomis; propaguoti šiuolaikinio džiazo raiškos formas tarp Lietuvos džiazo muzikantų ir įtraukti juos į tarptautinius projektus; inicijuoti naujus projektus, taip suteikiant institucinį pagrindą Lietuvos džiazo scenos gyvybingumui; ugdyti ir palaikyti jaunąją Lietuvos džiazo atlikėjų kartą. 2023 m. festivalį norime dedikuoti Vilniaus miesto 700-mečiui, taip pat naujojo džiazo ikonos Johno Zorno kūrybai.75000.00
„Šiuolaikinė ausis“Viešoji įstaigaRecycling Bastards„Recycling Bastards“ tai unikalaus formato projektas – du jaunosios kartos atlikėjai saksofonininkas Arminas Bižys ir tūbininkas Simonas Kaupinis, leisis į Lietuvos kompozitorių archyvų peržiūrą, išsirinks jiems aktualiausias kompozicijas ir jas rekontekstualizuos šiandien. Unikalus muzikantų požiūris į muzikinį tekstą ir jo interpretaciją suformuos galimybę apmąstyti teksto ir atlikimo santykį, o tuo pačiu, naudojant egzistuojančias kompozicijas, sukurs lietuviškos muzikos kultūros tąsą.7000.00
Kosmos TheatreViešoji įstaigaKoncertas–instaliacija fortepijonui ir balduiKoncertas fortepijonui ir baldui, tai inovatyvus retransliacijos bei medijų komunikacijos garso meno projektas susiejantis gyvai atliekamą akademinės muzikos fortepijono rečitalį su kitoje erdvėje veikiančia vizualia garso instaliacija. Projektas nagrinėja buitinės–fizinės bei meninės–idėjinės fortepijono prigimties dualizmą – tarpusavyje paradoksaliai derančius vieno populiariausių akademinės muzikos instrumentų bei apkrauto ir nenaudojamo namų baldo amplua.5000.00
Joniškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis Vaclovo Daunoro vardo vokalinis solistų (bosų) konkursasKonkursu siekiama garsinti operos solisto Vaclovo Daunoro vardą tarptautiniu lygmeniu jo gimtajame krašte, didinti Lietuvos žinomumą vokalinio konkurso unikalumu tarptautinėje erdvėje, užpildyti operos solistų (bosų) vokalinio konkurso nišą tarptautiniu lygmeniu. Konkursas vyks 3 etapais: internetinė atranka, pusfinalis (Žagarėje), finalas (Joniškyje). Dalyvauti konkurse bus kviečiami visų tautybių solistai (bosai). Solistus vertins kompetentinga komisija iš Lietuvos ir užsienio. Konkurso laureatai bus apdovanojami piniginiais prizais.15000.00
Všį Tytuvėnų festivalisViešoji įstaigaXX Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalisViena pagrindinių festivalio idėjų yra tolygios kultūros periferijoje puoselėjimas, sudaromos sąlygos net mažiausiose regiono vietovėse turėti prieinamumą prie aukščiausio lygio profesionalaus meno. Šio festivalio meno vadovas yra Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas dirigentas Robertas Šervenikas. Festivalyje pasirodys eilė geriausių Lietuvos orkestrų ir ansamblių, pasaulinį pripažinimą pelnę solistai bei tik pradedantys savo profesinę veiklą jaunieji Lietuvos talentai.50000.00
Violončelių muzikaViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „N žemė 2023“Festivalio „N žemė“ organizatoriai plečia kontekstą ir skirtingų meno sričių bendradarbiavimą bei siekia lankstesnių auditorijos pritraukimo galimybių, aukštos meninės kokybės turinio, sukoncentruoto į žmogaus santykio su savimi, gamta, architektūra, muzika, judesiu ir kitu žmogumi temų sampratą, ieškant pamatinio ryšio tarp klausytojo ir atlikėjo, profesionalų ir bendruomenės.20000.00
Lietuvos akordeonistų asociacijaAsociacijaJubiliejinis XV Tarptautinis akordeonistų konkursas VILNIUS 2023Tarptautinis akordeonistų konkursas Vilniuje, tai profesionalaus atlikimo meno karjeros atspirties taškas pasauliniame kontekste. Konkursas į Vilnių sutraukia gabiausius šalies ir užsienio atlikėjus, suteikdamas galimybę pademonstruoti meninius sugebėjimus, pasisemti patirties iš kitų dalyvių ir pradėti savo kelią profesionalios karjeros link. Šis vienintelis šalyje aukšto lygio tarptautinis konkursas,reprezentuoja lietuviškąją akordeono mokyklą visos Europos ir pasaulio mastu, atkreipia dėmesį į šalyje sparčiai besiplečiantį profesionalų ratą.26000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“Festivalis „Permainų muzika“ kviečia susipažinti su permaininga XX–XXI amžių muzikos kūryba ir novatoriškomis muzikinės raiškos formomis. Festivalis intriguoja įkvepiančiais susitikimais su žymiausiais šiuolaikinės muzikos kūrėjais ir atlikėjais iš Lietuvos ir viso pasaulio. Programose skamba kūriniai, lėmę praėjusio amžiaus muzikos istorijos permainas ir šių dienų autorių muzikiniai ieškojimai. Veržliai pateikiantis įdomiausią dabarties menininkų kūrybą festivalis skatina įsiklausyti į nuolat kintantį garsų pasaulį ir keistis patiems.30000.00
Baltijos gitarų kvartetasViešoji įstaigaBaltijos gitarų festivalisNuo 2009 m. Baltijos gitarų kvarteto muzikantai rengia Baltijos gitarų festivalį, kuriame pristato geriausius klasikinės gitaros atlikėjus. Ilgainiui festivalius, kurie pastaraisiais metais reziduoja Birštone, papildė ir įvairi edukacinė veikla, apimanti klasikinės gitaros konkursus, seminarus, kviestinių žvaigždžių meistriškumo kursus, netgi gitaros parodas ir pažintis su instrumentų meistrais. Šiemet festivalyje vėl išvysime garsiausius klasikinės gitaros vardus, tarp jų ir retai koncertuojanti fantastiškąjį Steidl ir Karamazov duetas.22000.00
Mano nataViešoji įstaigaXIV nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“Nacionalinis moksleivių muzikos kūrybos konkursas „Mano nata“ – vienintelis Lietuvoje moksleivius akademinę muziką skatinantis kurti konkursas,ne tiks skatinantis moksleivius kurti, bet ir analizuoti bendraamžių kūrybą.
Projekto tikslai – ugdyti moksleivijos pozityvias kultūrines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos procesų supratimą; skatinti šalies moksleivių domėjimąsi profesionalia muzikos kūryba, muzikologine veikla ir šios srities studijomis; supažindinti visuomenę su moksleivių muzikos kūrybos ir muzikologiniais pasiekimais.
13000.00
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“Biudžetinė įstaigaGrupės MEROPE ir choro JAUNA MUZIKA „Salos“ BelgijojePrestižinėje muzikos salėje „Bozar“ (Briuselis) bus pristatyta choro JAUNA MUZIKA ir grupės MEROPE dar gyvai negirdėta programa „Salos“, kurios pavadinimu 2021–aisiais išleistas didelio pripažinimo tarptautiniu mastu sulaukęs albumas. Projekto metu užsienio rinkai bus parodyti Lietuvos profesionalių muzikantų kolektyvai bei pinanti žanrus jų kūryba, pristatytas lietuviško folkloro grožis, bus prisidėta prie šalies profesionaliojo meno sklaidos užsienyje, pristatytos kompozitoriaus Vaclovo Augustino aranžuotės, mezgami svarbūs ryšiai užsienyje.5000.00
VšĮ Vargonų paveldo centrasViešoji įstaigaŽemaitija 2: restauruotų istorinių Telšių katedros, Žemaičių Kalvarijos bazilikos ir Žemalės bažnyčios vargonų garso įrašai ir sklaidaŠis projektas (dvigubo CD parengimas, leidyba ir pristatymas 3 viešuose koncertuose ir paskaitose) pristato unikalius neseniai restauruotus romantinius Telšių katedros ir Žemaičių Kalvarijos bazilikos, bei barokinius Žemalės bažnyčios vargonus. Projektas tęsia VšĮ Vargonų paveldo centras ir vargonų tyrinėtojo doc. dr. Girėno Povilionio 2008 m. inicijuotą Lietuvos istorinių vargonų CD seriją, kuria siekiama ugdyti vietos bendruomenių, ypač jaunimo suvokimą apie istorinius, 100–200 m. senumo vargonus kaip vertingą mūsų šalies kultūros palikimą.8200.00
Nepriklausomi garso režisieriaiViešoji įstaigaXIX Tarptautinis muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“Tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“, organizuojamo kasmet jau 19-tus metus, tikslas – sukurti unikalų Lietuvą ir Trakus reprezentuojantį vasaros festivalį, skirtą simfoninės, kamerinės, baroko ir džiazo muzikos mylėtojams. Aukštos meninės vertės laisvalaikio renginių ciklas Lietuvos gyventojams ir svečiams iš užsienio rengiamas išskirtinėje šalies istorijos ir gamtos vietoje, todėl festivalis prisideda ir prie šalies įvaizdžio stiprinimo kultūros ir meno srityje.28000.00
Nacionalinė vargonininkų asociacijaAsociacijaŠv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalisProjektas skirtas Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios austriškų „Rieger“ vargonų 10-ies metų jubiliejui. Atliepdami architektūrinę koplyčios vidaus erdvės – tarsi apversto laivo kogo – koncepciją austrų dizaineriai sukūrė išties unikalų Klaipėdos vargonų fasadą, primenantį laivo burę. Projektas kviečia atrasti ir išgirsti sodriomis registrų spalvomis turtingus moderniausius Lietuvos vamzdinius vargonus: solinius pasirodymus Klaipėdoje surengs vargonų virtuozai iš Austrijos, Izraelio, Latvijos, Suomijos, Vokietijos ir Lietuvos.9800.00
Liudo Mikalausko koncertaiViešoji įstaigaXIII tarptautinis Tauragės muzikos festivalisXIII tarptautinis Tauragės muzikos festivalis kasmet tampa dideliu regiono traukos centru. Vidutinis festivalio koncerto žiūrovų skaičius apie 500 lankytojų, atvykstančių ne tik iš Tauragės, bet ir iš visos Lietuvos. Jame pristatome stambios formos kūrinius, rečitalius, įvairių šalių muziką bei edukacijas. 2023 m. programas atliks Lietuvos kamerinis orkestras, mušamųjų grupė „Giunter percussion“, šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“, LNOBT orkestras, atlikėjai iš Prancūzijos bei kiti profesionalūs įvairaus žanro atlikėjai, solistai.25000.00
Tilto namaiViešoji įstaigaGrupės „Graži ir ta galinga“ naujos programos „Mimozos ir sirenos“ įrašai, albumo leidyba ir sklaidaGrupė „Graži ir ta galinga“ atstovauja laisvos, drąsios, stiprios moters įvaizdį ne tik muzikinėje Lietuvos scenoje, bet ir viešojoje erdvėje. Projektas „Grupės „Graži ir ta galinga“ naujos programos „Mimozos ir sirenos“ įrašai, albumo leidyba ir sklaida“ siekia užtikrinti grupės veiklos tęstinumą sukuriant muzikinius naujos programos įrašus, juos išleidžiant CD formatu, nufilmuojant muzikinį klipą pagal vieną iš naujų dainų bei vykdant sklaidos koncertus Lietuvoje.7000.00
Edmundo Seiliaus meno projektaiViešoji įstaigaIX Tarptautinis Šv. Jurgio meno sezonasIX Tarptautinis Šv. Jurgio meno sezonas sėkmingai tęsia novatoriaus tradicijas. Šių metų pristatomos koncertinės programos pasižymi ryškiomis tautinėmis spalvomis. Ukrainiečių ir ispanų kompozitorių kūryba parodys tautos kūrėjų vystymosi kelią. Roberto ir Klaros Schumann koncertas atskleis retai skambančius vokiškojo romantizmo opusus. Senosios muzikos koncertas prabils 14 kalbų. Lietuvių kūrėjai pristatys jazz kvinteto vinilinę plokštelę „Among the Pines“ bei pasauliui atvers naują sceninį veikalą „Žilvinas ir Eglė“.18000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas Petrui Bingeliui atminti „Muzika – mano gyvenimas“2023 m. minėsime Petro Bingelio 80–ąsias gimimo metines, kurių proga bus organizuojamas renginių ciklas „Muzika – mano gyvenimas“. Projekto tikslas pagerbti iškilią muzikos asmenybę P. Bingelį bei puoselėti chorines muzikos žanrą. Siekiama skatinti mėgėjų meno kolektyvų ir profesionalios kūrybos atstovų bei kultūrinių įstaigų bendradarbiavimą. Bus pristatyta fotografijų paroda apie P. Bingelio veiklą, parengtas informacinis stendas prie gimtojo maestro kaimo bei sukurta atminimo skulptūra, vyks koncertai bei chorų šventė.10000.00

Scenos menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaCirko kūrybinio ugdymo plėtra VisagineUžsienio cirko profesionalų kūrybinės laboratorijos naujosios šiuolaikinio cirko ugdymo programos ir kitų ugdymo programų Visagine lankytojams, vykdomos partneriaujant su užsienio partneriais: Suomijos cirko ir šokio informacijos centru (Circus and Dance Finland), Auch (Prancūzija) licėjaus
cirko skyriumi, plačiau žinomu kaip „Pop Circus“ cirko mokykla, ir cirko centru „La Grainerie“ Tulūzoje (Prancūzija); taip pat smulkios cirko įrangos įsigijimai ir įrengimas.
10000.00
OkarukasViešoji įstaigaŠokio spektaklio „Meat Factory“ sukūrimas pagal ukrainiečių–lietuvių rašytojo J. Melniko knygą „Maša arba postfašizmas“Šokio spektaklyje analizuojamos fašizmo prielaidos susiskaidžiusioje post–tiesos šiuolaikinėjė visuomenėje, kurioje vyrauja propaganda ir melagienos. Nagrinėjama, kokios žmogaus nužmogėjimo priežastys, kai asmeninis gerbuvis atsiduria pavojuje ir pasireiškia dviguba moralė. Spektaklis gvildena žmogiškumo, laisvės ir atsakomybės temas, humanizmo ir post–humanizmo idėjas bei demokratijos, tautos suveriniteto ir šalies nepriklausomybės trapumą šiuolaikiniame pasaulyje, dominuojant kapitalizmui, kai ekonominių interesai yra vieni svarbiausių.20000.00
7 meno dienosViešoji įstaigaApie teartą, šokį ir cirką profesionaliaiProjektas atspindi teatro, šokio ir šiuolaikio cirko meno procesus, kritiškai reflektuoja ir analizuoja Lietuvos (ir ne tik) sceninį gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius, palaiko dialogą su scenos meno lauko dalyviais aktualiomis temomis, prisideda kuriant scenos menų metraštį autoriniais tekstais ir informacine (anonsų) sklaida. Projektas suteikia galimybę puoselėti profesionalią scenos menų kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.10000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXIV Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalisXIV Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis – prasmingas iš Senosios Varėnos kilusios ir amžinojo poilsio į gimtinę sugrįžusios žymios lietuvių režisierės ir teatro meno pedagogės D. Tamulevičiūtės atminimo įamžinimas. Festivalyje dalyvaus profesionalūs kultūros ir meno dalyviai, bus rodomi brandžiausi bei naujausi įvairių Lietuvos teatrų spektakliai suaugusiems ir vaikams, veiks paroda, meistriškumo dirbtuvės
jaunimui. Įvairi festivalio programa skirta visų socialinių sluoksnių žmonėms ir aktuali visoms visuomenės grupėms.
15000.00
Teatras Atviras ratasViešoji įstaigaMonospektaklio „PRAeis“ pagal Justo Tertelio pjesę sukūrimasMonospektaklio „PRAeis“ pagal dramaturgo Justo Tertelio pjesę „PRAeis – vienaveiksmė monopjesė nebePRAdedančiam, vid(ut)iniam aktoriui“ sukūrimas, idėjos autorius, režisierius ir vaidmens atlikėjas Justas Tertelis. Projekto bendrakūrėjai: scenografė ir kostiumų dailininkė Laura Luišaitytė, kompozitorius Nikolajus Polujanovas. Planuojama monospektaklio premjera 2023 m. lapkričio mėn. Vilniuje, Menų spaustuvėje,
numatoma ir derinama monospektaklio sklaida 2024 m. Lietuvos regionuose ir festivaliuose.
9350.00
Menų agentūra „Artscape“Viešoji įstaigaSpektaklio „Taksai“ adaptacija interneteTikslas – adaptuoti skaitmeniniam formatui dokumentinį spektaklį „Taksai“, kuriame dokumentiniu ir skaitmeniniu pasakojimu bus pateikiamos 9 taksi vairuotojų ir vienos „centriuko“ operatorės istorijos.9700.00
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose„Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose“ – profesionalių teatrų festivalis Šalčininkuose, kuriuo siekiama plėtoti profesionalaus meno sklaidos tradicijas. Tai galimybė geriau pažinti profesionaliąją meninę kūrybą bei ugdyti kultūrinius poreikius. Aukšto meninio lygio renginių programos, pateikiant daug originalių meninės išraiškos priemonių, užtikrina, kad kiekvienas atranda savo poreikiams tinkamą meninį pasirodymą. Informacija skelbiama radijuje, socialiniuose tinkluose, vietinėje, regioninėje spaudoje.12400.00
NUEPIKO šokio trupėViešoji įstaigaŠokio spektaklių sklaida Lietuvos didžiuosiuose ir regioniniuose miestuose„Šokio spektaklių sklaida Lietuvos didžiuosiuose ir regioniniuose miestuose“ – Nuepiko šokio trupės projektas, siekiantis tęsti ar plėtoti bendradarbiavimą su įvairių Lietuvos miestų kultūrinėmis įstaigomis pristatant savo repertuaro spektaklius – „Perdegimas“, „Pakankamas atstumas“, „Niekur, bet ne čia“. Projekto metu šokio spektaklius siekiama pristatyti dešimtyje skirtingų Lietuvos miestų, tokiu būdu užtikrinant tolygią šiuolaikinio šokio kaip sceno meno sklaidą tiek didžiuosiuose, tiek regioniniuose Lietuvos miestuose.12000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaBe kompanijos šokio spektaklių sklaidaMenininkių Agnietės Lisičkinaitės ir Gretos Grinevičiūtės įkurta nepriklausoma šiuolaikinio šokio organizacija „Be kompanijos“ plečiasi ir prodiusuoja ne tik savo kūrybos spektaklius, bet ir kitų jaunųjų šokio menininkų. Organizacijos spektaklių repertuare: „Hands up“, „I slave: šiuolaikinė meilės istorija“, „Paveikslas“ ir „Yet another day in paradise”. Norima plėtoti organizacijos veiklas, skiriamas dėmesys į šokio spektaklių sklaidą, todėl šio projekto tikslas – suorganizuoti visų keturių spektaklių gastroles Kaune ir Vilniuje.8000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaChoreografės V. Pitrinaitės šokio spektaklio „MATCH 3“ sukūrimas ir pristatymasŠiuolaikinio šokio spektaklis „MATCH 3“ – tai jau 2018 m. sukurto šokio spektaklio „MATCH“ tęsinys. Šis spektaklių ciklas remiasi inovatyviu tyrinėjimais paremtu kūrybos metodu ir tarpsektoriškumu: nagrinėjant varžybų / konkurencijos temą pasitelkiamos specialistų (iš filosofijos, ekonomikos ir antropologijos) žinios. Spektaklio idėjos autorė ir choreografė – Vilma Pitrinaitė.10000.00
Solo teatrasViešoji įstaigaSolo teatro kūrybos sklaida LietuvojeProjektas pristato nūdienos visuomenei aktualių, XX a. istoriją ir dabartį tyrinėjančių „dokumentinio teatro“ principu sukurtų naujų Solo teatro spektaklių ciklą : „Mąstanti barako širdis“, „Liepsnos geltonos ir mėlynos“ „Motinos pienas“, „Buda palėpėje“, „Lietuviškoji Nora“. Po spektaklių vyks diskusijos su žiūrovais, regionų jaunuomene. Projekto vadovė – aktorė ir režisierė Birutė Mar. 2023 m. įvyks 18 projekto renginių: Vilniuje, Kaune ir Kauno raj., Panevėžyje, Anykščiuose, Šiaulių raj., Varėnoje, Klaipėdoje, Druskininkuose.18000.00
Bilietų nėraViešoji įstaigaPerformanso „Žiūrėdama viena į kitą“ sklaida Lietuvoje ir užsienyjeProjekto tikslas – pristatyti performansą „Žiūrėdama viena į kitą“ (rež. Eglė Švedkauskaitė) Lietuvoje ir užsienyje, populiarinti dailininkės ir fotografės Veronikos Šleivytės meninį palikimą, skatinti moteriško žvilgsnio mene, feminizmo, queer bendruomenės refleksiją. Performanso atlikėjos – Eglė Gabrėnaitė, Elžbieta Latėnaitė, Justina Mykolaitytė, kūrybinė komanda: Ieva Kotryna Skirmantaitė, Agnė Matulevičiūtė, Ona Juciūtė, Monika Baranauskaitė, Julius Kuršys, Mantas Stabačinskas, Giedrė Bagdžiūnaitė, Vytautas Narbutas, Dalija Kaukėnaitė.11000.00
Artūro Areimos teatrasViešoji įstaigaSpektaklio pagal dokumentinę medžiagą „Arti / Близько” sukūrimas2022 m. vasario–balandžio mėnesiais režisierius Artūras Areima, dramaturgė Kristina Marija Kulinič bei septyni jaunosios kartos aktoriai sukūrė pjesę, kalbančią apie stipriai mus visus veikiančius karo įvykius, kuri pristato ne tik aktualią dokumentinę medžiagą, Ukrainos autorių kūrybą, bet ir esamu laiku patiriamus savo, kaip Lietuvos piliečių, jaunų karo liudininkų, išgyvenimus. Ši pjesė išsivystė į spektaklį, skatinantį analizuoti asmeninį, autentišką santykį su vykstančiu karu bei pajusti dabartiniame kontekste tokią svarbią vienybę.25000.00
TeatriukasViešoji įstaigaŽalias Gyvas 700Spektaklio ŽALIA GYVA (rež. A.Sunklodaitė) sklaida visoje Lietuvoje minint Vilniaus 700 metų jubiliejų. Įtraukus spektaklis, tikros Vilniaus istorijos – aktuali, svarbi ir įdomi tema vaikams, įkvepianti domėtis, didžiuotis savo istorija, būti tolerantiškais ir kurti savo miesto istoriją šiandienos kasdienybėje. Profesionali kūrybinė grupė Lietuvos vaikus, Punsko lietuvius ir ukrainiečius, gyvenančius čia pakvies švęsti sostinės gimtadienį, kartu su Gediminu, Lizdeika, S. Batoru, C. Šabadu, ir visais, kurie kūrė Vilnių ir Lietuvą 700 metų!16000.00
Arkos dailės galerijaViešoji įstaigaTeatro navigacija: kas ten. Lietuvos scenografijos pristatymas tarptautinėje Prahos kvadrienalėje PQ23Projektu siekiama sukurti ir įgyvendinti ekspoziciją – nacionalinį paviljoną – ir atstovauti Lietuvą didžiausiame pasaulyje tarptautiniame scenografijos ir teatro dizaino bei architektūros forume – nuo 1967 m. rengiamoje Prahos kvadrienalėje (PQ). Ekspoziciją kuruoja dr. Raimonda Bitinaitė–Širvinskienė, architektė – Sigita Šimkūnaitė. Pristatomi 7 spektakliai iš 5 teatrų ir 6 scenografės: Julija Skuratova, Sigita Šimkūnaitė, Birutė Ukrinaitė, Neringa Keršulytė, Barbora Šulniūtė ir Laura Luišaitytė.39100.00
Panevėžio teatras „Menas“Biudžetinė įstaigaSpektaklio „Pykšt pokšt tratata“ sklaida Graikijoje2023 m. Atėnuose, KET teatre bus pristatytas judesio spektaklis „Pykšt pokšt tratata“.
Spektaklis analizuoja karo ir žmogaus santykį.
Spektaklio kūrybinė komanda – M. Klimaitė, P. Soutou, K. Švenčionytė, A. Jucius, R. Mur.
3600.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaSpektaklio „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ pristatymas PakistaneBendradarbiaujant su Karachi drama circle, spektaklis „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ bus pristatytas 3 Pakistano miestuose: Karachi, Islamabad ir Lahore. Tai leis vykdyti tarptautinę spektaklio sklaidą, tarptautinei auditorijai pristatyti G. Grinevičiūtės ir MMLAB kūrybą. Lietuvos teatras bus pristatytas Pakistane, kūrybinė komanda susipažins su Pakistano scenos meno lauku, įgytą patirtį pristatys Lietuvos scenos meno institucijoms.15400.00
Nuo 0Mažoji bendrijaMonospektallio Lapkričio 20 sklaida (režisierė Loreta Vaskova)Dokumentinio monospektaklio pagal Larso Noreno pjesę „Lapkričio 20“ sklaida Lietuvos respublikos regionuose. Spektaklis skirtas paauglių auditorijai. Pagrindinį vaidmenį spektaklyje atlieka aktorius Šarūnas Januškevičius, o režisavo Loreta Vaskova. Šis scenos kūrinys – aktualus tiklsinei auditorijai, nes narplioja sudėtingą smurto, savižudybės, agresijos ir patyčių temas iš teatro perspektyvos. Po kiekvieno spektaklio vyks diskusija, kurią padėjo parengti profesionali psichologė Ivona Suchodolska.3700.00
Ulna šokio trupėViešoji įstaigaInteraktyvaus patyriminio šokio spektaklio „Ribos“ ir spektaklio – ekskursijos „Pakopa po pakopos“ sklaida LietuvojeULNA trupės projektas skirtas Interaktyvaus patyriminio šokio spektaklio „Ribos“ ir šokio ekskursijos „Pakopa po pakopos“ sklaidai Lietuvoje, siekiant skatinti profesionalaus meno prieinamumą negalią turintiems žmonėms, plėsti žmonių savimonę, bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti kuriančius menininkus mastyti apie scenos meno pasiekiamumą negalią turintiems žmonėms. Projektas įgyvendinamas su LAAS ir Lietuvos kultūros centrais.15000.00
Nuo 0Mažoji bendrijaDokumentinis spektaklis Antraplaniai (režisierė Loreta Vaskova)Projektas skirtas sukurti vienos dalies dokumentinį spektaklį „Antraplaniai„ (1 val. 40 min., Vilnius). Jame remiantis įvairiais liudijimais, kuriuos surinks dramaturgė Monika Baranauskaitė ir režisierė Loreta Vaskova iš įvairių Lietuvos respublikos piliečių. Spektaklyje planuojama atskleisti karo Ukrainoje poveikį antrame plane santiems lietuviams.11000.00
DarbininkaiViešoji įstaigaSpektaklio pagal Jean Paul Sartre pjesę „Užsklęstos durys“ sukūrimasVšĮ Darbininkų vienos dalies spektaklis pagal Jean Paul Satre pjesę „Užsklęstos durys“ (trukmė 1 val. 40 min.). Spektaklio režisierius Darius Gumauskas. Vaidmenis atlieka aktoriai – Vilma Riaubaitė, Justina Mykolaitytė, Salvijus Trepulis, Andrius Alešiūnas.
Pagrindinė spektaklio mintis formuluojama aforizmu – pragaras tai kiti – žmogaus laisvė rinktis vyksta ne tik jo paties, bet ir kitų akivaizdoje – laisvė rinktis daro žmogų atsakingą sau ir kitiems, nes jo pasirinkimas lemia kitų likimą.
22000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaTarptautinis simpoziumas „Kalbėjimo fenomenas“Projektu siekiama gerinti scenos meno kūrėjų scenos kalbos įgūdžius. Šiuo tikslu 2023 m. lapkričio mėn. Vilniuje numatoma organizuoti tarptautinį simpoziumą „Kalbėjimo fenomenas“, kuriame bus sutelkti įvairių sričių specialistai (scenos kalbos ir vaidybos, literatūros tyrinėtojai, kalbininkai, medicinos specialistai) diskusijai apie priežastis, turinčias didžiausią įtaką scenos kalbos įgūdžiams. Projekto vadovė Rita Juodelienė, LMTA lektorė, scenos kalbos specialistė.6000.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaSpektaklio „bowel“ sklaidaProjekto tikslas – vykdyti jaunosios kartos režisieriaus Nauberto Jasinsko spektaklio „bowel“, kuriame kvestionuojama tapatybės ir ją
formuojančių kasdienių įtakų sąveika, nagrinėjama šiuolaikinio žmogaus tapatybės krizė bei naudojami Lietuvoje iš viso netyrinėti „voice over“ ir „lip sync“ sceninės išraiškos metodai, sklaidą Lietuvoje ir Latvijoje, vykstant į gastroles. Šis sklaidos projektas bus įgyvendinamas Vilniuje, Alytuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Rygoje.
10000.00
Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽASAsociacijaVII Tarptautinis teatro vaikams ir jaunimui ASITEŽO festivalis JĖGA / COOL!Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS septintą kartą organizuojamas Tarptautinis teatro vaikams ir jaunimui festivalis JĖGA / COOL! kviečia vaikus ir jaunimą nuo 0 iki 18 metų patirti aktualiausią Lietuvos ir užsienio scenos meną, sukurtą ir skirtą specialiai jiems. Festivalio programa, apimanti spektaklius, edukacijas, diskusijas, turėtų susidominti ir jaunųjų žiūrovų artimuosius, pedagogus bei scenos meno profesionalus. 2023 m. balandžio 24–29 d. festivalis pirmą kartą vyks pietų Lietuvos regione – Alytuje ir Alytaus apskrityje.42700.00
Vyčio Jankausko šokio teatrasViešoji įstaigaPerformatyvus šokio, garso bei vizualaus meno vyksmas „Dekreacija“Meninio vyksmo centre – žmogaus dekreacijos procesas. Šis procesas – tai sąmoningas žmogaus savojo „aš“ atsižadėjimas, suspendavimas ir dėmesio nukreipimas link to, kas yra anapus jo, t. y. pati tikrovė, pasaulis su visa savo įvairove, o jis pats tuo metu atsiskleidžia kaip viso to neprivilegijuota dalis, susiliejanti su savo aplinka, su kosmosu kaip visuma. Idėjos, režisūros ir choreografijos autorius – Vytis Jankauskas, dailininkė, scenografijos ir instaliacijos autorė – Sigita Šimkūnaitė, muzikos ir garso dizaino autorius – Vladas Dieninis.23000.00
TeatronasAsociacijaSpektaklis darbiniu pavadinimu „Love“ pagal Giovanni Boccaccio „Dekameroną“Spektaklio pagal G. Boccacio „Dekameronas“ (rež. Gildas Aleksa) tikslas sukurti teatrinę patirtį, nagrinėjančią lytinę komunikaciją dabartiniame kontekste, kur lytinis švietimas neatitinta jaunosios kartos laisvių ir poreikių. Suprantama teatrine kalba išplėsti giluminį suvokimą apie lytiškumo ir psichologinio gerbūvio santykį, siekiant sukurti tvaresnius tarpusavio santykius bei užpildant dažnai atsiveriantį disonansą tarp daugybės galimų seksualinės raiškos priemonių ir žinių stygiaus. Spektaklio premjera 2023 m. balandžio 15 d., Menų spaustuvėje15000.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaMuzikinio spektaklio „Good Girls“ sklaida LietuvojeProjekto tikslas – spektaklio „Good Girls“ sklaida Lietuvoje (Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje), siekiant abortų temą pristatyti per feministinę prizmę, suteikiant balsą viešumoje retai girdimam į užribį nustumtam diskursui, mažinti abortą pasidariusių moterų atskirtį nuo visuomenės, atsikratant abortus gaubiančių stigmų bei skatinti diskusiją visuomenėje, kurioje pokalbiai abortų tema vis dar yra tabu. Spektaklio režisierė Larisa Faber – jauna režisierė iš Liuksemburgo, tyrinėjanti aktualias socialines ir politines temas.7700.00
Stalo teatrasViešoji įstaigaStalo teatro spektaklių sklaida Lietuvos miesteliuoseKad 12 miestelių vaikai ir paaugliai pamatytų profesionalų teatrą vaikams, o susipažinę su objektų teatro priemonėmis, jas pritaikytų namuose, ugdymo įstaigose, kaip kūrybos objektus. Režisierė, scenografė Saulė Degutytė, Kompozitorė, atlikėja Snieguolė Dikčiūtė, multiinstrumentalistas, etnologas Gediminas Žilys, aktoriai: Saulius Čėpla, Balys Ivanauskas, Paulina Simutytė, Kristina Baranauskaitė, Eliza Bondarenko, šviesų d. Tadas Juozapaitis. Spektaklius rodysime Utenos, Salako, Švenčionėlių, Daugų, Miroslavo, Labanoro ir kt. kultūros centruose.11000.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaProfesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi2023 m. Anykščiuose vyks tradicinis profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“. Projekto tikslas – pristatyti profesionalių teatrų spektaklius, propaguojant nacionalinės dramaturgijos svarbą, ugdant žiūrovų suvokimą apie profesionalaus teatro poveikį asmenybei, formuojant kūrybiškumą, produktyvų laisvalaikio praleidimą bei mažinant socialinę, kultūrinę atskirtį tarp miestų, kaimų ir mažų miestelių.
Projektas skiriamas vaikams, jaunimui, vidutinio amžiaus žmonėms, senjorams.
12000.00
Alytaus miesto teatrasBiudžetinė įstaigaSpektaklio „Blogi keliai„ sukūrimas ir sklaidaSpektaklis „Blogi keliai“ (rež. T. Trunova), sukurtas pagal N. Vorožbit, vienos sėkmingiausių savo kartos Ukrainos autorių, to paties pavadinimo pjesę – tai šeši epizodai apie meilę, neapykantą, pasitikėjimą, išdavystę ir asmeninių ribų pažeidimą vykstančio karo fone. Tai istorija ne apie ginklus ir kovas, o apie žmogišką silpnumą, apie kasdienį pavojų ir apie tai, kad nereikia ieškoti blogio tik karo lauke. Tai savotiška sudėtingo, bet aistringo mąstymo treniruotė, iš naujo pasveriant savo pačių vertybes, horizonte ieškant teisingumo taško.16000.00
Viešoji įstaiga Teatras „Utopia“Viešoji įstaigaDramų stalčius: vertimų programa„Dramų stalčius“ (www.dramustalcius.lt) – tai tęstinis nemokamas dramaturgijos archyvavimo ir naujų klasikinės dramaturgijos vertimų inicijavimo projektas. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti suinteresuotų grupių laisvą ir organizuotą prieigą prie išverstos klasikinės dramaturgijos.15000.00
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaXVII Tarptautinis menų festivalis PLARTFORMATarptautinis menų festivalis PLARTFORMA 2023 m. Klaipėdos mieste ir apskrityje bus įgyvendintas jau XVII–ąjį kartą. Festivalio misija – bendrame kūrybiniame vyksme suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio šokio ir performanso, naujojo cirko ir teatro, naujosios operos ir multimedija projektų kūrėjai bei jų grupės.
Daugiau apie festivalį: http://www.plartforma.lt
50000.00
Teatro informacijos centrasViešoji įstaigaLietuvos teatro vitrina ItalijojeLietuvos teatro vitrinos pristatymas Italijoje, Breša / Bergamo Europos kultūros sostinės programoje. TIC kartu su Residenza IDRA sieks supažindinti Italijos teatro auditoriją su jaunesniu ir įvairių formų Lietuvos scenos menu. Atrinkti darbai atspindi skirtingas scenos meno kryptis Lietuvoje – vienas šokio teatro spektaklis (Agnijos Šeiko šokio teatras spektaklis „Brandir“), vienas performansas (Agnietės Lisičkinaitės „Hands up“) ir trečiasis (dar nepasirinktas) dramos monospektaklis.12600.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaSpektaklio „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ sklaida LietuvojeBus vykdoma aukštos meninės kokybės ir aktualios tematikos spektaklių sklaida Lietuvoje, skatinami kultūros decentralizacijos procesai, vykdoma šiuolaikinio šokio sklaida. Spektaklis „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“ (choreografė Greta Grinevičiūtė) bus pristatytas Lazdijuose, Anykščiuose, Kretingoje, Šilutėje, Telšiuose, Šilalėje, Tauragėje, Molėtuose.15000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaSpektaklio „Brūzgynų eilės“ sklaida tarptautiniame teatrų festivalyje užsienyjeReikšmingame tarptautiniame, šiuolaikinias lėlių teatro formas populiarinančiame Immagini del „Interno festivalyje pristatysime originalios formos spektaklį–žygį „Brūzgynų eilės“, praturtintą pop–up knygų galimybių įkvėptais meniniais objektais. Supažindinsime užsienio šalių publiką su Lietuvos teatro scenos ir poezijos vaikams įvairove, savitumu, prisidėsime prie kultūrinio dialogo tarp Lietuvos ir kitų šalių plėtros. Spektaklio sklaidos kūrybinė komanda: K. Mauruševičiūtė, A. Dubaka, R. Kulytė–Polini, A.R. Stravinskaitė, J.Tulaba ir kt.8600.00
Šokio teatras AIROSViešoji įstaigaŠokio spektaklio „#NaujaKarta“ sklaida Lietuvos mokyklosePer 2023 metus Lietuvos miestų ir rajonų mokyklose 10 kartų bus pristatytas šokio spektaklis „#NaujaKarta“ (chor. A. Lisičkinaitė), kuriuo siekiama skatinti Lietuvos moksleivių domėjimąsi šokiu, ugdyti dalyvavimo kultūros renginiuose įpročius, atskleisti ir ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą bei kviesti gilintis į šių dienų aktualijas, socialines problemas, atrasti bendravimo būdus tarp skirtingų kartų. Spektaklius planuojama pristatyti Kauno, Rokiškio, Raseinių, Marijampolės ir, Ukmergės Šalčininkų miestuose / regionuose.16000.00
DarbininkaiViešoji įstaigaEdukacinio spektaklio-diskusijos apie Dauno sindromą „Mongolija“ sklaida Lietuvos regionuoseVšĮ „Darbininkų“ sklaidos projekto metu planuoja pristatyti režisieriaus D.Gumausko edukacinį spektaklį-paskaitą apie Dauno sindromą „Mongolija“ – Radviliškio, Marijampolės, Vilkaviškio, Rietavo, Prienų, Pasvalio, Molėtų, Elektrėnų kultūros centruose. Spektaklį kviesime pamatyti 5–12 klasių moksleivius bei pedagogus. Renginys nemokamas.15000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaSpektaklių „Miesto eilės“ ir „Brūzgynų eilės“ sklaida vaikų dienos centrams šalies regionuoseSiekdami mažinti kultūrinę atskirtį, aukštos meninės vertės, inovatyvius garsinius spektaklius („Miesto eilės“, „Brūzgynų eilės“) pristatysime socialiai pažeidžiamoms vaikų grupėms šalies regionuose bei ukrainiečių šeimoms Lietuvoje. Atvirose miesto ir Pučkorių pažintinio tako erdvėse rodomus spektaklius išvys 200 vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių. Spektakliuose skamba Lietuvos poetų eilės vaikams, įgarsintos žinomų aktorių (R. Samuolytė, R. Saladžius, Il. Kvietkutė ir kt.). Vaidina aktoriai M. Gotbergas, A. Dubaka. Dramaturgė – D. Ganc.7000.00
Šokio teatras „Dansema“Viešoji įstaigaŠiuolaikinio šokio spektaklių vaikams sklaida LietuvojeProjekto dėka, žiūrovų pamėgti ir visai nauji šokio teatro „Dansema“ šokio spektakliai pasieks mažuosius žiūrovus daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. Šokio spektakliai kūdikiams, vaikams su įvairia negalia, papildyti kūrybiniais užsiėmimais po spektaklių, skatins vaikų kūrybinį mąstymą ir kultūrinį išprusimą. Projekto kūrybinę komandą sudaro pripažinti spektaklių vaikams šokėjai Giedrė Subotinaitė, Indrė Bacevičiūtė, Agnė Ramanauskaitė, Raimonda Gudavičiūtė, Mantas Stabačinskas, Marius Pinigis, choreografė Birutė Banevičiūtė ir kiti.18600.00
Meno alchemijaViešoji įstaigaSpektaklio–instaliacijos „Vegetacinė būklė“ sklaida LietuvojeSpektaklis – instaliacija „Vegetacinė būklė“ (rež. Naubertas Jasinskas) bus pristatytas 9 Lietuvos miestuose: Kaune, Alytuje, Kretingoje, Lazdijuose, Šilalėje, Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje. Projektu bus vykdoma jaunosios kartos kūrėjų sklaida bei mažinama šalies kultūros centralizacija.14000.00
Kultūros platformaViešoji įstaigaTarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“„ConTempo“ – tarptautinis scenos menų festivalis, inicijuotas „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, nuo 2019-ųjų organizuojamas Kaune ir Kauno rajone, kaip nurodo pavadinimas, miestui padedantis tvirtai žengti iš laikinosios į šiuolaikinę sostinę. 2023 m. festivalio programoje – bent 20 renginių, edukacinės veiklos, kruopščiai atrinkti šiuolaikinio scenos meno kūrėjai iš Lietuvos ir užsienio. Kaunas ir Kauno rajonas vėl pulsuos šiuolaikinių scenos menų ritmu!75000.00
Teatro gatvėViešoji įstaigaLietuvos ir pasaulio scenos menų refleksija „Teatro žurnale“„Teatro gatvės“ projekto siekiamas rezultatas – 2023 m. parengti keturis teminius jau šeštus metus leidžiamo „Teatro žurnalo“ numerius, kuriuose bus publikuojami turintys išliekamąją vertę tekstai. Keturias metų temas puslapiuose analizuos didžioji dalis Lietuvos teatrologų, interviu skambės ir teatro menininkų balsas. Žurnalas platinamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose knygynuose bei kituose spaudos platinimo taškuose.13300.00
Solo teatrasViešoji įstaigaSpektaklio „Neparašytas laiškas“ (Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais) sukūrimas ir sklaidaDokumentinio spektaklio „Neparašytas laiškas“ (Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais) sukūrimas ir pristatymas visuomenei. Rež. ir dramaturge Birutė Mar. Projektas siekia šiuolaikinio teatro priemonėmis scenoje prikelti rašytojos gyvenimą ir kūrybą, skatinti žiūrovą mąstyti apie istorijos ir dabarties kultūrinio gyvenimo sąsajas, svarbias žmogiškąsias vertybes. 2023 m. įvyks 9 projekto renginiai netradicinėse kultūrinėse erdvėse, Lietuvos dvaruose.16000.00
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVI lėlių teatrų festivalis „Vaikai ir lėlės“Šeštasis profesionalaus meno sklaidos projektas Kupiškio krašte, skirtas vaikams, paaugliams ir visai šeimai. Užsimezgęs kultūrinis bendradarbiavimas tarp 10 Lietuvos lėlių teatrų populiarina lėlių teatro meną Aukštaitijoje, atskleidžia lėlių teatro meno galimybių įvairovę, ugdo jaunąjį žiūrovą, formuoja jo meninį skonį. Į projekto veiklas įtraukiami socialiai remtini ir specialiųjų poreikių turintys vaikai, vykdomos edukacinės programos. Festivalio populiarumas išaugo, lėlė Babausiukas vaikų mylimas, atpažįstamas lėlių festivalio simbolis.13600.00
Asociacija „Walls Have Ears“AsociacijaLedynai 2.0Ledynai 2.0 yra režisierės Kamilės Gudmonaitės šiuolaikinės dramos-operos „Ledynai“ (dramaturgė – Teklė Kavtaradzė, kompozitorius – Dominykas Digimas), pastatyto Estijoje ir rodyto Sirenų festivalyje, tęsinys. Šįkart drama-opera grįžta į Vilniaus mikrorajoną Karoliniškes ir bus rodoma kitokiu formatu – video (dokumentinė medžiaga) projekcija, rodyta spektaklyje, ant daugiabučio sienos ir šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ gyva muzika, atliekama daugiabučio kieme. Pasak režisierės Kamilės Gudmonaitės, spektaklis sugrįš į savo įsčias.4600.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaJaunimo teatro festivalis „Išeities taškas“„Išeities taškas“ – kasmetinis jaunimo teatro festivalis, organizuojamas Kauno miesto kamerinio teatro nuo 2016 m. Jo funkcija – suteikti platformą jauniems, pradedantiems scenos menų menininkams pristatyti savo aktualijas, socialines idėjas, požiūrį į teatrą kaip į socialiai aktyvią, jaunimui aktualią ir svarbią bendruomenės komunikavimo formą. Festivalio metu vyks įvairūs į jaunimo (14–29 m.) auditoriją orientuoti spektakliai, kiti scenos meno kūriniai, susitikimai, kūrybinės dirbtuvės, eskizų pristatymai, kūrybinės stovyklos ir kt.13000.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis šokio festivalis „Pėdos“2023 m. Anykščiuose vyks šeštasis šokio festivalis „Pėdos“. Projektu siekiama paskatinti projekte dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių šokio teatrus, trupes, pavienius atlikėjus, edukatorius ir įveiklinant jaunuosius menininkus, pristatyti šokio spektaklius, skatinant teikti Anykščių krašto bei kitų regionų žmonėms pažintinę, švietėjišką, mokomąją bei kokybiškos, inovatyvios, profesionalios kultūros prieinamumo naudą.
Festivalyje dalyvaus ryškiausi šalies šokio teatrai bei teatrai iš užsienio šalių, vyks kūrybinės šokio dirbtuvės.
16000.00
Lietuvos nacionalinis UNIMA centrasAsociacijaLietuvos lėlininkų profesinė stovykla2023 m. rugpjūčio mėnesį vyksianti stovykla bus organizuojama bendradarbiaujant su projekto partneriu Priekulės kultūros centru. Pamatyti stovyklos rezultatus bus kviečiami žiūrovai, kuriems bus pristatyti meninėje laboratorijoje sukurti lėliški performansai. Kūrybinių dirbtuvių ir seminarų programa sudaroma atsižvelgiant į tai, kokių žinių Lietuvos lėlininkams šiandien reikia labiausiai, ir kokie šiuo metu procesai vyksta teatro pasaulyje.9000.00
Teatras „Mens Publica„Viešoji įstaigaSpektaklio pagal Roland Schimmelpfennig pjesę „Der goldene Drache“ sukūrimasEgzistencinė demokratijos kova su totalitarizmu, karas, pasaulio akivaizdoje vykstantis Ukrainoje, verčia milijonus žmonių palikti gimtuosius namus ir ieškoti laikino prieglobsčio „normaliame“ pasaulyje. Ar šis pasaulis pasiruošęs dėl jų paaukoti bent dalį savo įprasto gyvenimo privalumų?
Spektaklis siekia universalia meno kalba prabilti į visų kartų (ypač jaunosios kartos) protus ir širdis, iškeldamas nepatogius, bet neišvengiamus klausimus, tampančius mūsų etinių ir moralinių principų išbandymu.
20000.00
Kosmos TheatreViešoji įstaigaKOSMOS LAB23KOSMOS LAB – tai penktus metus organizuojama vizualinio teatro laboratorija, skirta jaunosios kartos menininkų profesiniam tobulėjimui, kūrybinei saviraiškai bei vizualaus – tarpdisciplininio teatro raidai Lietuvoje vystyti. Šių metų laboratorija skirta tyrinėti garso ir vaizdo tarpusavio santykius eksperimentinio vizualaus muzikinio teatro kontekste. Pagrindiniai lektoriai – vokiečių režisierius ir kompozitorius Heineris Goebbelsas bei lietuvių garso menininkas, kompozitorius ir režisierius Arturas Bumšteinas.9000.00
Stalo TeatrasViešoji įstaigaInteraktyvus garso objektų teatras: vaizdo ir garso objektų spektaklis „Vanduo ir Vėjas“1. Objektų, muzikos, vaizdinių bei vandens plastikos pagalba sukursime spektaklį „Vanduo ir Vėjas“, kuris praplės teatrinio poveikio ribas;
2. Skirtingų kartų žiūrovus interaktyviai įtrauksime į veiksmo eigą, paskatinsime domėjimąsi modernia sceninio meno forma;
3. Empatiškai reaguojant į dabarties aktualijas – karą Ukrainoje, modernia garso objektų teatro forma vaikams ir jaunimui kalbėsime apie
beprasmiško karo baigtį, humanistines vertybes bei tęstinumą;
4. Šį spektaklį parodysime 4 Lietuvos regionuose ir 2 pasaulio lietuvių bendruomenėse.
15100.00
Teatras Atviras ratasViešoji įstaigaSpektaklio „Arčiau“ (darbinis pav.) pagal P. Marber pjesę „Closer“ sukūrimas (rež. Ieva Stundžytė)Spektaklio pagal britų dramaturgo Patricko Marberio pjesę „Closer“ sukūrimas (režisierė Ieva Stundžytė), aktoriai: Giedrius Kiela, Vesta Šumilovaitė, Matas Pranskevičius, Karolina Kildaitė, Jurgis Marčėnas. Kūrybinė rezidencija Anykščių menų inkubatoriuje ir spektaklio premjera teatre Atviras ratas 2023 m. rugsėjį.25000.00
ArtlagamineViešoji įstaigaMenų faktūros redakcijos veiklaProjekto tikslas – palaikyti bei plėtoti kritinę mintį, kuriant sąlygas profesionaliems Lietuvos scenos menų kritikams kuo intensyviau užsiimti šia veikla. Pagrindinis uždavinys – plėsti redakcijos veiklą, tęsiant ir tobulinant iki šiol sėkmingai vykdytas veiklas bei ieškant naujų krypčių. 2023-iaisiais bus aktyviau nei anksčiau reflektuojami einamieji scenos menų reiškiniai bei su jais susiję politiniai sprendimai, skiriamas ypatingas dėmesys profesionaliai Lietuvoje ir užsienyje sukurtų spektaklių kritikai, meninių ir socialinių problemų anal20000.00
MB „No Shoes teatras“Mažoji bendrijaMonospektaklio AVINAI sukūrimas ir sklaidaTai audiovizualinio teatro žanro spektaklis, skirtas 11–12 klasių mokiniams, specialiai rodyti mokyklos erdvėse, kuriose galima sudaryti sąlygas tamsai. Spektaklio idėja gimė galvojant apie paauglius, kurie greitu metu pradės gyventi atskirai nuo tėvų ir kurti savąjį gyvenimą. Taip pat toks spektaklio žanras ir kompaktiškumas pasirinktas atsižvelgiant į faktą, kad sunku pasiekti ir
prisikviesti į profesionalaus teatro pastatą, taip teatrą jaunimui paliekant paraštėse, tarsi jis būtų prieinamas tik išrinktiesiems.
9400.00
Inter SeUždaroji akcinė bendrovėKnyga apie scenografę Jūratę PaulėkaitęKnygos tikslas – ir priminti J. Paulėkaitės kūrybą, ir patyrinėti, kaip ji dirbo, kaip laikas jos pastangomis veržėsi į sceną. Tai ne tik menininkės asmenybės bei jos kūrinių, bet ir dalies teatro istorijos, gyvento laiko liudijimas.
Pagrindiniai projekto dalyviai: Rūta Noreikaitė (slapyvardis Oginskaitė), Rasa Paukštytė, Eglė Bielskytė.
16000.00
KolibrisViešoji įstaigaKlounados spektaklio „Tėčiai“ sukūrimasKlounados spektaklis „Tėčiai“ – nauja kūrybinė partnerystė, sujungsianti „Šiuolaikinės Intelektualios Klounados Teatro” ir Teatro laboratorijos „Atviras ratas” kūrėjus, bei kitus teatro profesionalus.
Bus sukurta autentiška, biografijomis paremta pjesė, surengtas aktorių kastingas, sukurtas du žanrus apjungiantis komiškas, interaktyvus, tėvystės temą nagrinėjantis spektaklis.
14200.00
Stalo teatrasViešoji įstaigaObjektų spektaklio „Bitės ir išblyškus kandis“ pastatymas ir sklaida rytų Lietuvos regionuoseAštraus siužeto, kontrastinių vaizdų, šviesų ir garsų spektaklis „Bitės ir blyškioji kandis“ nukels žiūrovą į vabzdžių mikropasaulį, kuriame lyg veidrodyje atsispindi žmonių civilizacijos nuopuolis.
Rūta Mėlynė, Saulė Degutytė, Marjan Pyrig Pyrozhok, Renata Valčik, Gediminas Žilys, Tadas Dešukas, Saulius Čėpla, Balys Ivanauskas, Paulina Simutytė, Eliza Bondarenko, Kristina Baranauskaitė. Daugiau informacijos www.staloteatras.lt ir Stalo teatro fb ir Saulės Degutytės paskyrose, spektaklio premjerą pristatyti rytų Lietuvos regionų KC.
15000.00
Šokančio ruonio kompanijaViešoji įstaigaJungtiniai Ukrainos choreografo Artem Spitfire ir Vilmos Pitrinaitės seminarai jaunimui, gatvės šokių ir šiuolaikinio šokio profesionalams, nemokami šokio performansai plačiajai publikai Vilniuje ir KauneŠis projektas skatins bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ukrainos šokio profesionalų taipogi didindamas jaunimo ir šokio profesionalų užimtumą ir įtraukdamas plačiąją publiką į protestą šokio ritmu nemokamų pasirodymų metu. Šokio seminarams pasirinkti du šokio stiliai – šiuolaikinis šokis, kurio atstovė yra V. Pitrinaitė ir „krump“, gatvės šokio stilius kurį dėstys Ukrainos choreografas A.Spitfire ir kurio stiliaus idėja atitinka projekto aktualumą – tai šokis, leidžiantis nukreipti pyktį ir iškelti reikalavimus visuomenei pozityvesniu pavidalu.8700.00
Vilniaus keistuolių teatrasViešoji įstaigaSpektaklio jaunimui pagal „Pilni Viljamo Šekspyro raštai (sutrumpintai)“ pjesę sukūrimasSpektaklio „Pilni Viljamo Šekspyro raštai (sutrumpintai)“ (rež. L. Jurkštas, aktoriai: D. Kamarauskas, J. Marčėnas ir G. Zapalskis), kuriamo pagal tarptautinės teatro kompanijos Reduced Shakespeare Company trupės pjesę tuo pačiu pavadinimu, pastatymas ir pristatymas Vilniuje, edukacijų atrinktai Vilniaus rajono mokyklos mokinių grupei sukūrimas, kviečiant tapti kūrybinio proceso dalimi, nagrinėti Šekspyro fenomeną, lavinti kūrybiškumą, tekstinės medžiagos atkūrimo scenoje gebėjimus.18500.00
„Taško„ teatrasViešoji įstaigaSpektaklio vaikams „Pirštinė“ (pagal to paties pavadinimo ukrainiečių liaudies pasaką) sukūrimas ir sklaidaProjekto metu „Taško“ teatro aktoriai kartu su režisiere L. Krivickaite, kompozitoriumi Roku Zubovu ir dramaturge D. Katiliūte sukurs spektaklį vaikams „Pirštinė“ (pagal to paties pavadinimo ukrainiečių liaudies pasaką). Kūrybinio proceso metu dalyviai gilinsis į dviejų tautų liaudies meną bei bendras patirtis. Spektaklis bus kuriamas Klaipėdoje, o rodomas visoje Lietuvoje. Spektaklis praplės Lietuvos kultūrinį lauką, praturtins mažųjų žiūrovų požiūrį į amžinųjų vertybių svarbą ir puoselėjimą.12900.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVisagino erdvių festivalis'23. Šokio dalisVisagino erdvių festivalio šokio dalis. Renginys apima įvairias šokio bei su šokiu / plastine raiška susijusios akrobatikos formas ir spektaklius iš Latvijos, Lietuvos, Armėnijos, Ukrainos ir Prancūzijos. Programos turinys pritaikomas prie pasirenkamų skrtingų miesto erdvių, patalpų, tarpusavy derinamos skirtingos meninės kryptys – nuo kokybiškos klasikos iki šiuolaikinių scenos menų apraiškų ir formatų.24053.00
Taigi CirkasViešoji įstaigaŠiuolaikinio cirko spektaklio, paremto „tensegrity„ principu sukūrimas ir paruošimas sklaidaiŠiuolaikinio cirko spektaklio, paremto įtampos vientisumo (angl. tensegrity) principais sukūrimas ir premjera. Kūrybinė grupė – Konstantin Kosovec, Elena Kosovec, Izabelė Kuzelytė.17100.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaŠokio spektaklio „Vyrsmas“ (darbinis pavadinimas) koprodukcija ir sklaidaBendradarbiaujant Low Air Vilniaus miesto šokio teatrui (prodiuseris) ir Kauno miesto kameriam teatrui (koprodiuseris) kuriamas ir pristatomas šokio spektaklis. Bendradarbiaujant su L. Žakevičiumi, jaunasis kūrėjas M. Eidrigevičius kūrybiniame spektaklio procese įgyja jo karjerai profesionalioje šokio teatro scenoje reikalingų kompetencijų. Idėja ir atlikimas: M. Eidrigevičius, kuruojantis choreografas: L. Žakevičius. Projektas įgyvendinamas: Vilniuje, Kaune, Anykščiuose.9100.00
Šiauliai ARTSViešoji įstaigaJaunimo teatro festivalis „KULTŪRizmas“Jaunimo teatro festivalis „KULTŪRizmas“ didžiausia jaunimo teatro renginių serija Šiaurės regione. Festivalio siekis pritraukti Lietuvos jaunimo teatrus, performanso menininkas ir būsimus žiūrovus į vieną bendrą, dinamišką kultūrinę patirtį. Festivalio partneris, Šiaulių valstybinis dramos teatras užleidžia sceną festivaliui. O festivalio dalyviai po pagrindinės festivalio programos, net du vakarus iš eilės galės džiaugtis muzikiniai pasirodymais ir neformalia socializacijos erdve.8000.00
TeatronasAsociacijaŠiuolaikinio cirko menininkų mainai: Lietuva–PortugalijaProjektas tikslas – sudaryti sąlygas kultūriniams mainais tarp Lietuvos ir Portugalijos šiuolaikinio cirko menininkų. Aktyvinti kūrybinius procesus šiuolaikinio cirko lauke: prisidėti prie profesionalių menininkų tobulėjimo ir profesinio augimo. Siekiama įgyvendinti tarptautinius cirko menininkų mainus ir kūrybines laboratorijas.8400.00
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmaiBiudžetinė įstaigaXXII tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“Projektu siekiama populiarinti gatvės teatro meną, supažindinti žiūrovus su aukšto meninio
lygio užsienio ir Lietuvos kūrėjų spektakliais. Festivalio renginiai vyks Klaipėdoje, Priekulėje, Šilutėje, Palangoje (Šventojoje). Dalyvaus teatro kolektyvai iš Danijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos. Dedikuojama Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-sioms metinėms.
40000.00
TeatronasAsociacijaŠiuolaikinio cirko spektaklio „Accompany ME“ parengiamieji darbai ir pastatymasŠiuolaikinio cirko spektaklio „Accompany ME“ kūrimas ir pristatymas. Profesionalių cirko artisčių dueto kuriamas spektaklis, grindžiamas Cyr'o rato disciplina ir keliantis klausimus apie žmonių pagarbą vienas kitam ir toleranciją. Šiuolaikinio cirko bendruomenė Lietuvoje nėra didelė, o siekiant plėsti šį kultūros lauką būtina prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendint kūrybą ir jos sklaidą.8650.00
„Taško“ teatrasViešoji įstaigaSpektaklio „Prestižinė profesija“ sukūrimasSiekiant paskatinti visuomenės sąmoningumą mokytojo profesijos atžvilgiu bus sukurtas dokumentinio žanro spektaklis „Prestižinė profesija“ (iki 1,5 val.). Spektaklio dramaturgija bus kuriama iš mokinių interviu ir skirtingo amžiaus ir įvairią dėstymo patirtį turinčių mokytojų, bei „Taško“ teatro aktorių improvizacijų repeticijų eigoje. Bus remiamasi L. Bručkienės atsiminimų knyga „Be 5 min. prestižinė“ Markus Orths romanu „Mokytojų kambarys“, Frank McCourt atsiminimų knyga „Tamsta mokytojas“.7000.00
Dailininkų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPQ'23 Lietuvos parodos katalogasProjektu siekiama atskleisti sudėtingiausių praeities ir dabarties išgyvenimo paieškų artumą scenografijoje. Projekte dalyvaujančios pripažinimą pelniusios teatro dailininkės siekia išsiaiškinti, kaip galima suartinti konfliktuojančius pasaulius. Savo tiesą jos teigia įtvirtindamos kūrybinę bendrystę tarpusavyje, ieškodamos kūrinio suartėjimo su žiūrovu ir atviro įsijungimo į šalia esančius pasaulius, neprarandant savojo.9100.00
Teatras Meno FortasViešoji įstaiga25–eri „Meno forto“ kūrybos metaiTeatras Meno fortas – viena pirmųjų nevalstybinio teatro iniciatyvų Lietuvoje buvo įkurtas 1998. Tai projektas, tuomet įkūnijęs vieną progresyviausių teatro veiklos modelių. Per 25 įstaigos gyvavimo metus sukurta kelios dešimtys spektaklių, dalyvauta šimtuose įvairių projektų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Programa „25–eri „Meno forto“ kūrybos metai – tai spektaklių, parodų ir filmų esencija, atskleidžianti geriausius įstaigoje sukurtus spektaklius, juos kūrusias asmenybes.19500.00
Oskaro Koršunovo teatrasViešoji įstaigaRežisieriaus Kirilo Glušajevo spektaklis pagal Floriano Zelerio pjesę „Motina“Įgyvendinant projektą bus sukurtas spektaklis „Motina“ pagal šiuolaikinio prancūzų dramaturgo Floriano Zelerio pjesę. Spektaklį kurs režisierius Kirilas Glušajevas, vaidins aktoriai viduriniosios kartos aktoriai Rasa Samuolytė, Darius Gumauskas, taip pat jaunosios kartos aktoriai Aurelijus Pocius ir Augustė Šimulynaitė. Spektaklis bus įtrauktas į teatro OKT/Vilniaus miesto teatro repertuarą, taip pat į gastrolių po Lietuvos miestus ir užsienio festivalius planus.22000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaChoreografo D. Strimaičio šokio spektaklis „Duetas“ sukūrimas ir pristatymas (koprodukcija)„Duetas“ (ang. A duet) – tai šiuolaikinio šokio spektaklis, nagrinėjantis tradiciškai nusistovėjusių ir modernių, inovatyvių šokio stilių dvilypumą, pasitelkiant griežtą choreografijos struktūrą ir kompoziciją. Pagr. ašis – viena labai paprasta šokio frazė, paimta iš Vakarų klasikinio baleto tradicijos dalių – „petit allegro“ šuolis. Choreografas – Lietuvos šiuolaikinio šokio menininkas Dovydas Strimaitis.14000.00
Kauno šokio teatras „Aura“Biudžetinė įstaigaX | Emanuel GatŠis projektas yra choreografo Emanuelio Gato ir Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjų bendradarbiavimo rezultatas. Tai asmeninė dešimties asmenų, ieškančių ryšio, kelionė. Sudėtinga choreografinė struktūra ir kartu iki esminių elementų redukuotas šokis, kai šokėjai „varo“ kūrinį ir atkuria jį kiekvieną kartą iš naujo, nagrinėdami atlikėjo, kaip scenos, gyvo kūrėjo, vaidmenį.25000.00
Šeduvos kultūros ir amatų centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis mažųjų erdvių profesionalių teatrų festivalis „MIZANscena“Šeduvos kultūros ir amatų centras įgyvendina tarptautinį mažųjų erdvių profesionalių teatrų festivalį „MIZANscena“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Festivalyje dalyvaus Lietuvos bei užsienio teatrai, kurie parodys skirtingų žanrų spektaklius: dramos, muzikinius bei šiuolaikinio šokio eklektikos, šešėlių, gatvės bei lėlių teatro. Festivalio kuratorė, Auksinio scenos kryžiaus laureatė aktorė, režisierė Birutė Mar.12000.00
„Taško“ teatrasViešoji įstaiga„Taško“ teatro kūrybos sklaida Lietuvos miestuose ir regionuoseProjekto metu bus vykdoma profesionalių, aktualus, aukštos meninės vertės „Taško” teatro reperturaro spektaklių sklaida visoje Lietuvoje. Projekto tikslas – surinkti kuo platesnę auditoriją, vykdyti teatro gastroles po visa Lietuvą (nuo mažiausių miestelių iki didžiųjų miestų), didinti kultūrinį prieinamumą visiems visuomenės nariams bei plėsti žiūrovų kultūrinį akiratį.11000.00
Panevėžio teatras „Menas“Biudžetinė įstaigaGabrieliaus Zapalsio spektaklis „Diskoteka angelams„Įgyvendinant projektą bus sukurtas spektaklis apie panevėžiečiams gerai žinomą turgaus prekeivį, rašytoją Audrių Skačkauską. Spektaklyje „Diskoteka angelams“ bus narpliojama priklausomybių problematika, vienatvės, pasiaukojimo temos.
Spektaklį kurs jaunosios kartos režisierius Gabrielius Zapalskis. Spektaklis bus įtrauktas į Panevėžio teatro „Menas“ teatro repertuarą ir 2023 m. bus parodytas 5 kartus.
3700.00
Judesio ir minties teatrasViešoji įstaigaStovykla – festivalis „Kūrybingi stebuklai“Aktorių duetas Virginija Kuklytė ir Šarūnas Gedvilas 10–tus metus iš eilės organizuoja meno stovyklą – festivalį Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui. Tęstinėmis veiklomis siekiama didinti Pietryčių Lietuvos jaunimo užimtumą, skatinti jų saviraišką per kūrybines veiklas ir didinti kultūros prieinamumą. Nemokama festivalio programa atvira visai bendruomenei. Už pastarųjų metų projektus organizatoriai yra apdovanoti LR kultūros ministerijos premijomis už geriausias Kultūrinės edukacijos veiklas su jaunimu.17000.00

Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos leidėjų asociacijaAsociacijaLietuvos leidėjų asociacija atstovauja Lietuvos leidėjams ir leidybos sektoriuje dirbantiems bei kuriantiems žmonėms. Savo veikla siekiame vienyti literatūros lauką; siekti palankių konkurencinių, mokestinių ir teisinių sąlygų knygų leidybos sektoriaus plėtrai ir literatūros sklaidai; ugdyti etišką leidybą ir visais šiais būdais prisidėti prie lietuvių kalbos išsaugojimo, skaitančios, raštingos ir kūrybingos visuomenės ugdymo, Lietuvos įvaizdžio pasaulyje per lietuvišką knygą gerinimo. Pagrindinės LLA ilgalaikės strategijos ir veiklos kryptys: knygų skaitymo skatinimas; knygų sklaida (prieinamumas ir informacija apie knygas); literatūros ir leidybos politikos formavimas; leidybos sektoriaus kvalifikacijos ir prestižo kėlimas. Siekdami šių tikslų, visus metus organizuojame daugybę renginių, skirtų ne tik lauko profesionalams, bet ir visuomenei: LLA yra viena iš Vilniaus knygų mugės organizatorių, rengia konferencijas apie teisės naujoves, galimus leidybos pokyčius, organizuoja Knygų aikštę Sostinės dienose, vasaros renginius su Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Akcija „Lietuva skaito“ – mūsų tradicinė akcija, skirta visuomenei: ji ne tik kviečia jungtis prie literatūros skaitymų, bet ir ugdo požiūrį į knygos ir kultūros apskritai svarbą. LLA bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis – Lietuvos kultūros institutu, LITEXPO, AVAKA, AGATA, IBBY, Vaikų žeme, Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos spaustuvininkų asociacija, Fralita Films, asociacija „baltas“, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus klubu, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Dailininkų sąjungos fondu. Asociacija yra Europos leidėjų federacijos narė.107000
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“AsociacijaProjekto vizija – per įtraukią, kokybišką kūrybinę, meninę, edukacinę veiklas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtrą, prisidėti prie atviros, tolerantiškos, smalsios visuomenės kūrimo. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ yra skėtinė neįgaliųjų asociacija, 30 metų veikianti asmenų su negalia kultūrinės atskirties mažinimo srityje, sieks telkti veržlią, kūrybingą, gabių menui vaikų, jaunuolių, suaugusiųjų, turinčių negalią, jų pedagogų, juos palaikančiųjų menininkų bendruomenę, siekiančią prasmingai įsilieti į kultūrinį šalies gyvenimą. Kursime sąlygas visoms asmenų grupėms, dalyvaujančioms projekte, bendradarbiauti, empatijai ir kūrybiškumui atsiskleisti. Projekto prioritetinės veiklos kryptys: 1) užtikrinti kokybišką asmenų su negalia, ypač vaikų ir jaunimo muzikinį ugdymą, sudaryti sąlygas jų saviraiškai, tobulėjimui, kultūrinių, edukacinių poreikių tenkinimui; 2) stiprinti bendradarbiavimą su kultūros, švietimo, asmenų su negalia organizacijomis, profesionaliais muzikais, kitais kūrėjais; 3) užtikrinti visuomenės švietimą, gerosios patirties sklaidą šalyje, užsienyje; 4) aktyvinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį bendradarbiavimą, partnerių, rėmėjų telkimą. Siekdami meninės veiklos tobulinimo, po renginių organizuosime jų refleksiją. 2023 m. bus organizuotas III tarptautinis „Spalvų muzikos“ festivalis Vilniuje (dalyvaus 100 asm. su / be negalios iš Lietuvos, užsienio). Numatome, kad šiame inkliuziniame muzikiniame renginyje dalyvaus įdomiausi, profesionaliausi įvairių žanrų Lietuvos žmonių su negalia muzikos kolektyvai, solistai (dainininkai, instrumentalistai). Plačiajai visuomenei prestižinėse salėse bus pristatytos kokybiškos, įtraukios muzikinės programos, kuriose kūrybines pajėgas apjungs gabūs, talentingi asmenys su negalia iš Lietuvos, užsienio, o taip pat profesionalūs muzikantai, žinomi, populiarūs muzikos atlikėjai. Tarp koncertų vyks tarptautinis seminaras, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai, kiti renginiai. Siekiant įtraukti į meno pažinimo procesą asmenis su negalia (ypač jaunimą) ir tuo būdu mažinti jų kultūrinę atskirtį, po regionus keliaus edukacinių renginių ciklas „Kūrybiniai susitikimai“. Per kūrybines užduotis, bendradarbiavimą su profesionaliais, žymiais menininkais, asmenys su negalia susipažins su klasikine, džiazo, liaudies muzika ar teatru, lavins meninį skonį, suvokimą, vaizduotę. Iš viso Vilniuje ir regionuose įvyks 6 edukaciniai renginiai: 4 muzikiniai susitikimai ir 2 kūrybinės laboratorijos (iš viso: 150 dal. su / be negalios). Vilniuje ir Lietuvos regionuose bus įgyvendinamos neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos (iš viso: 8 renginiai, 100 dal.). Iniciatyvos apims nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro (60 asm. su negalia, jų vadovų ir muzikos profesionalų iš visos šalies) įtraukią veiklą (kūrybinės dirbtuvės, muzikinė stovykla su koncertais visuomenei, edukaciniais renginiais ir virtualius teminius renginius), o taip pat „Perliukų akademiją“ Palangoje (18 dal., kurie koncertuos tarptautiniame M. K. Čiurlionio festivalyje, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, edukacinėse veiklose). Kadangi Vilnius 2023 m. minės 700 metų sukaktį, Sostinės dienų metu organizuosime šventę „Tau, Vilniau!“ (neįgaliųjų bendruomenės jungtinį muzikinį projektą-koncertą), kuriame dalyvaus 100 asm. iš Vilniaus, regionų. Visuomenei bus pristatyti kūrybiškiausi neįgaliųjų bendruomenės (aklųjų, fizinės negalios, sutrikusio intelekto, kurčiųjų), muzikos, šokio pasiekimai, taip pat jungtiniai pasirodymai su populiariais, žinomais atlikėjais. Siekiant tęsti šios šventės tradicijas regionuose, 2023 m. Lietuvos kultūros sostinėje – Tauragėje – įvyks neįgaliųjų bendruomenės sąskrydis „Už miestą man ir tau“ (iš viso: 250 dal. su / be negalios). Atvirose šio miesto erdvėse vyks vieši koncertai, parodos, kūrybinės dirbtuvės, skirtos Tauragės miesto gyventojams, svečiams. Renginys bus praturtintas populiarių atlikėjų pasirodymais, kūrybinių susitikimų erdve. Numatoma, kad esant sudėtingai COVID-19 situacijai, dalis anksčiau minėtų kultūros, edukacinių renginių vyks nuotoliniu būdu. Projekto veikla bus viešinama asociacijos, savivaldybių, partnerių „Facebook“ paskyrose, www.guboja.lt, „Youtube“ kanale, naujielaiškyje, publikuojami nacionaliniuose, kituose portaluose, spaudoje, radio laidose ar / ir TV. Bus sukurtos renginių afišos, rengiami užsakomieji straipsniai spaudoje, III tarptautiniam „Spalvų muzikos“ festivaliui parengta brošiūra. Vykdydami projektą, nuolat atliksime veiklų stebėseną, fiksuosime pasiektus rodiklius, juos vertinsime. Metų gale bus atliktas projekto auditas. Tikimės, kad projektu sukursime asmenims su negalia lygiateisio dalyvavimo kultūriniame gyvenime prielaidas – muzikinis švietimas, aktyvi, kokybiška kūrybinė, edukacinė veikla padės jiems atskleisti save, įgyti naujas kompetencijas. Projektu didinsime kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą regionuose, kelsime renginių kokybę ir tuo pačiu spartinsime šių asmenų įtrauktį į šalies kultūrinį gyvenimą.65000
Lietuvos muziejų asociacijaAsociacijaNacionalinėje muziejų koncepcijoje akcentuojama, kad Lietuvos muziejai tik pagal tvaraus vystymosi principus kurdami kultūrinę, edukacinę, mokslinę, ekonominę, aplinkosauginę, socialinę ir kultūrinės diplomatijos vertes, tampa kūrybiškomis, atviromis, kultūros paveldą ir jo pažinimą puoselėjančiomis institucijomis. Todėl Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA), apjungusios į vieningą tinklą 100 šalies muziejų, pagrindinis 2023 metų veiklos programos tikslas telkti muziejus bendrai veiklai siekiant šiuolaikiškai komunikuoti šalies muziejuose sukauptas kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo vertybes bei skatinti kurti tvarias kultūros paslaugas, generuoti socialinę pridėtinę vertę. Atsižvelgiant į besikeičiančią Lietuvos ir Europos raidos situaciją bei poreikį stiprinti muziejaus kaip socialinio moderatoriaus vaidmenį visuomenėje, dėmesys LMA 2023 metų veiklos programoje pirmiausia sutelktas į žmogiškuosius išteklius – muziejininkų ir kitų, giminingų kultūros organizacijų darbuotojų kompetencijų ugdymą, kuris įgalintų inovatyvių muziejinių iniciatyvų bei paslaugų kūrimą. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos pasižymi formų įvairove: konferencijos, seminarai, savitarpio pagalbos tinklaveikos, susitikimų vadovams bei specialistams organizavimas, kūrybinės dirbtuvės muziejų edukatoriams ir mokytojams, mobilios konsultacijos savivaldybių muziejų rinkinių saugotojams ir kt. Kita LMA 2023 metų veiklos programos dalis sutelkta į kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos, kultūrinės edukacijos ir kultūros kelių programos bei projektų įgyvendinimą. 2023 m. gegužės 18 d. Tarptautinę muziejų dieną bus pristatyta ir pradėta nauja Lietuvos muziejų kelio projekto tęstinė kultūros paveldo sklaidos programa „Gimtoji Europa“, kuri sumanyta pasitelkiant Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz (1911-–2004)) esė „Gimtoji Europa“ ir skirta aktualizuoti Vakarų Europos civilizacijos ženklus Lietuvoje. Programa skatins analizuoti ir suvokti, kaip į baltišką Lietuvos tapatybę įsismelkė Lotynų civilizacija. Akivaizdus šios programos aktualumas vertinant ir šių dienų geopolitiniame konstekste, kai geopolitiniame ir informacinio karo kontekste Lietuvą istoriškai bandoma orientuoti į Rytų Europos įtakos sferą. Įgyvendinama „Muziejų kelio“ programa suponuos istorinę-kultūrinę kontrargumentaciją šiems klaidingiems teiginiams. Įgyvendinant programą LMA priklausančios įstaigos pristatys kaip kiekvienas konkretus muziejus supranta ir interpretuoja jų reprezentuojamus europietiškumo atspindžius, pasitelkiant tik tai konkrečiai įstaigai ar regionui būdingas turinio formavimo formas. LMA suformuota darbo grupė vertins pateiktus pasiūlymus ir atitinkamai suformuos bei viešins potencialius Muziejų kelio maršrutus. Taip pat bus plėtojama nacionalinių kultūros kelių programos projekto, skirto genialaus kūrėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio asmenybės, gyvenimo ir kūrybos ženklų aktualizavimui, kultūros renginių programa „Čiurlionio Lietuva“ bei kuriamas Čiurlionio kelio tarptautinis maršrutas į Vokietiją. Trečioji LMA veiklos 2023 m. programos dalis apims LMA ir jos narių-muziejų aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose muziejiniuose ir kultūriniuose procesuose: tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje bei švietimo inovacijų parodoje „Mokykla“ ar pakviesti savo lankytoją į Europos muziejų nakties bei Tarptautinės muziejų dienos renginius Lietuvoje. LMA narystė ir bendradarbiavimas su Europos muziejų organizacijų tinklu (NEMO) bei kitų šalių muziejų organizacijomis, atveria tarptautinę veiklos dimensiją, leidžiančią ne tik jaustis Europos muziejų ir kultūros paveldo bendruomenės dalimi, bet aktyviai dalyvauti tarptautiniuose dialoguose ir prisidėti prie Lietuvos muziejų kultūrinės diplomatijos vertės kūrimo. Visos LMA 2023 m. veiklos įgyvendinamos aktyviai reaguojant į šiuolaikinės visuomenės lūkesčius, plėtojant socialiai atsakingą partnerystę bei kuriant muziejų ir muziejininkų – aktyvių kultūrinio gyvenimo dalyvių įvaizdį tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyse. Visos LMA veiklos orientuotos į strateginių Lietuvos kultūros tarybos krypčių – įvairovė, edukacija, prieinamumas – įgyvendinimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2023 m. LMA veiklos programą įgyvendins iš esmės atnaujinta komanda, kurios darbe persipins patirtis ir tradicija su jautnavišku veržlumu ir inovacijų siekiu.82000
Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijaAsociacijaLietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos (LŽKA) misija – propaguoti žaidimų kūrimą Lietuvoje, vienijant Lietuvos žaidimų kūrėjus, skatinant jų tarpusavio ir tarptautinį bendradarbiavimą, atstovaujant žaidimų kūrėjų interesams, edukuojant kūrėjus, valdžios institucijų atstovus ir visuomenę. Pagrindinė LŽKA veikla yra edukaciniai renginiai, skirti žaidimų industrijos profesionalams, mėgėjams bei visiems besidomintiems žaidimų kūryba. Vienas didžiausių organizacijos renginių – LT Game Jam, kuris yra dalis pasaulinio Game Jam žaidimų kūrimo hakatono ir Lietuvoje sulaukia daugiau nei 500 dalyvių. Taip pat rengiami Lietuvos žaidimų apdovanojimai, žaidimų kūrėjų susitikimai, kuriuose pristatoma Lietuvos ir užsienio kūrėjų patirtis, meistriškumo seminarai skirti gilinti kūrėjų žinias tam tikroje temoje, kūrybinės dirbtuvės, žaidimų industrijos pristatymo regionuose renginiai, žaidimų kūrimo vasaros stovykla moksleiviams. 2023 m. LŽKA ketina aktyviau dalyvauti tarptautiniuose žaidimų industrijos renginiuose, vykstančiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat planuojama išleisti metinę Lietuvos žaidimų industrijos apžvalgą. Asociacija dirba su socialiniais partneriais švietimo srityje, kuruoja žaidimų industrijai aktualias studijų programas, tarpininkauja dėstytojų paieškoje, vertina studentų baigiamuosius darbus, užtikrindama tinklaveiką šių švietimo įstaigų absolventams, ieškantiems karjeros galimybių Lietuvos žaidimų industrijoje. LŽKA renginiai ir kita veikla sulaukia pagrindinių Lietuvos žiniasklaidos kanalų dėmesio, asociacijos atstovai nuolat kviečiami į įvairias su žaidimų kūryba bei technologijomis susijusias laidas. Asociacija mezga vis platesnius tarptautinius ryšius, taip skleisdama informaciją apie Lietuvos industriją ir suteikdama galimybių vietos kūrėjams dalyvauti užsienio renginiuose bei rasti tarptautinei veiklai reikiamų partnerių.53600
Lietuvos muzikos verslo asociacijaAsociacijaLietuvos muzikos verslo asociacija – 2015 m. lapkritį įsteigta organizacija, vienijanti aktyviausių Lietuvos muzikos vadybos, leidybos ir koncertų organizavimo įmones, atstovaujanti esamų ir potencialių narių interesams muzikos lauko edukacijos, eksporto skatinimo bei lobizmo srityse. Asociacija buvo įsteigta siekiant paskatinti aktyvesnį muzikos industrijos veikėjų bendradarbiavimą, kartu prisidedant prie spartesnio ir efektyvesnio šios industrijos vystymosi. LMVA jau aštuntus metus organizuoja nemokamą, visuomenei prieinamą tarptautinę muzikos industrijos aktualijų konferenciją-festivalį „What‘s Next in Music?“, kasmet dialogui suburiančią vietinės bei užsienio rinkų profesionalus bei pradedančiuosius, skatinančią tęstinę jų tinklaveiką bei profesinį tobulėjimą. Renginio metu dienomis vyksta 2 dienų trukmės konferencija (dalis pranešimų transliuojama internetu), o vakarais festivalio scenose pasirodo didžiausią eksporto potencialą turinčios grupės iš Lietuvos ir užsienio. Asociacija kasmet organizuoja ir Lietuvos atstovų dalyvavimą svarbiausiose tikslinėse eksporto rinkose vykstančiuose tarptautiniuose parodomuosiuose (angl. showcase) festivaliuose-konferencijose – didžiausiame tokio tipo Europos renginyje „ESNS“ Olandijoje, įtakingiausiame Centrinės ir Rytų Europos renginyje „Tallinn Music Week“ Estijoje, „Reeperbahn Festival“ Vokietijoje, „MENT Ljubljana“ Slovėnijoje ir kituose. Be minėtų renginių, 2023 m. bus dalyvaujama ir Taivane vykstančiame festivalyje „LUCfest“, didžiausiame Pietų Europos regiono festivalyje „Primavera Pro“ Barselonoje bei „BuSH“ Budapešte. Ilgametė LMVA narystė tarptautiniuose tinkluose ESNS Exchange (European Talent Exchange Program), INES (Innovation Network of European Showcases) bei EMEE (European Music Exporters Exchange) užtikrina Lietuvos muzikos industrijos interesų atstovavimą tarptautiniu lygmeniu – šių tinklų kvietimai yra atviri ne tik LMVA nariams, bet ir visiems kitiems muzikos lauko dalyviams. LMVA vykdo ir edukacinius seminarus – 2016-2019 m. sėkmingai įgyvendintą kovai su nelegaliu intelektinės nuosavybės naudojimu skirtą seminarų ciklą „Pradėk nuo savęs“ 2023 m. tęs muzikos lauko profesionalams ir naujokams skirtus mokymus, kurių metu jie galės įgyti ir patobulinti sėkmingam karjeros vystymui reikalingas kompetencijas (verslumą, kūrybiškumą ir pan.). Siekiant kuo efektyviau atstovauti muzikos sektoriaus interesams ir toliau planuojama aktyvi lobistinė veikla, palaikant nuolatinį dialogą su valdžios institucijomis, užtikrinant sektoriaus atstovų dalyvavimą darbo grupėse įvairiais aktualiais klausimais, tęsiant bendradarbiavimą su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, kurios narė LMVA yra nuo 2017 m. LMVA siekia tapti efektyviausiai veikiančia ir nuolat augančia muzikos sektoriaus tinklaveikos platforma Lietuvoje – tęstinis jos veiklų stiprinimas leistų padidinti narių skaičių, kartu užtikrinant naudos generavimą kuo didesnei šio lauko daliai.54800
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijaViešoji įstaigaNacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kaip skėtinė organizacija telkia Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) bendruomenę ir siekia formuoti palankią bei tvarią politinę, kūrybinę, teisinę, ekonominę aplinką sėkmingam Lietuvos KKI sektoriaus augimui, įvairiapusiam potencialo panaudojimui Lietuvos visuomenėje, siekia stiprinti ir skleisti socio-ekonominį KKI sektoriaus vaidmenį bei poveikį. Projekto metu organizuosime nacionalinį kultūros forumą, skirtą suburti kultūros ir politikos lyderius bei ekspertus, pristatyti naujausius tyrimus, aktualijas, daryti įtaką politikos formavimui, akcentuoti ekonominę bei socialinę KKI sektoriaus kuriamą vertę visuomenėje. Projekto veiklomis stipriname ekspertinį KKI sektoriaus dalyvavimą politikos formavime per vidines sritines ekspertų darbo grupes ir atstovavimą kultūros, švietimo, ekonomikos, sveikatos ir socialinių reikalų bei regionų klausimais įvairiose institucinėse darbo grupėse. Projekto metu skatinsime KKI sektoriaus tinklaveiką, įvairovę ir edukaciją, kompetencijų plėtrą, atsižvelgiant į besikeičiančios visuomenės poreikius, paslaugų prieinamumą ir visuomenės grupių įvairovę. Siekiant didinti veiklų prienamumą bus naudojami ne tik fiziniai bet ir skaitmeniniai formatai, vieklos viešinimas socialinėje medijoje, žiniasklaidoje, televizijoje.79000

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
MO muziejusViešoji įstaigaPagrindinės MO muziejaus veiklos kryptys – įtraukios, aktualias temas nagrinėjančios parodos, kviečiančios visuomenę per meną įsijungti į reflektyvų, pokyčius kuriantį dialogą bei edukacija vaikams, suaugusiems ir šeimoms, siekiant profesionalų meninį turinį pateikti plačiajai visuomenei suprantama forma ir vystyti svarbiausius XXI a. gebėjimus. Atliepdami LTKT strategines kryptis – įvairovę, edukaciją ir prieinamumą, 2023 metais MO muziejuje pristatysime naują didžiąją ir dvi mažąsias parodas bei 3-4 interaktyvias parodas muziejaus hole, pateiksiančias netikėtus MO kolekcijos pjūvius. Bus įgyvendinama įvairiapusė kultūrinės edukacijos programa įvairaus amžiaus ir socialinėms grupėms. Užtikrinant kuo didesnį turinio prieinamumą, bus vykdoma virtuali turinio sklaida bei keliaujančio muziejaus veikla. Apie visas šias veiklas bus intensyviai komunikuojama. Didžiojoje parodoje „Vilniaus pokeris“, Švenčiant 700-ąjį Vilniaus jubiliejų, režisierius Oskaras Koršunovas bei scenografas, menininkas Gintaras Makarevičius kartu su menotyrininkėmis Dovile Barcyte ir Alge Gudaityte, MO muziejaus lankytojus kvies tyrinėti pažįstamą bei dar neatrastą Vilnių klajojant po iš teksto, vaizdo ir garso sukonstruotą miestą-labirintą. Bus pristatomi vieną žinomiausių lietuviškų romanų, R. Gavelio „Vilniaus Pokerį“ reflektuojantys vizualiojo meno kūriniai iš MO kolekcijos bei įvairių kitų rinkinių, taip pat – unikalūs šiai parodai sukurti meniniai bei patyriminiai sprendimai. Paroda klaus, koks personažas yra Vilnius šiandien ir kokį jį įsivaizduojame ateityje. Kūrybinė komanda nežada pateikti vieno teisingo atsakymo. Kiekvieno lankytojo versija – Vilniaus dėlionės dalis. Mažojoje parodoje „Žilvinas Kempinas. Portretai–fosilijos“ lankytojai turės galimybę stebėti unikalų procesą. Vienas garsiausių Lietuvos šiuolaikinių menininkų, gyvenantis ir kuriantis Niujorke, Žilvinas Kempinas 1996 metais įgyvendino projektą „Portretai – fosilijos“. Menininko dirbtuvėse liejosi gipso kaukes bičiuliai ir atklydėliai, kurių dauguma šiomis dienomis yra gerai visuomenėje žinomi tapytojai, šokėjai, režisieriai, aktoriai: Patricija Jurkšaitytė, Eglė Špokaitė, Oskaras Koršunovas ir kt. Per porą dešimtmečių išliko tik kelios kaukės iš maždaug 70-ies ir režisieriaus Ginto Smilgos filmuotas liejimo procesas. Po daugiau nei 20 metų bus atnaujinamos dirbtuvės, o jų metu nulietos kaukės eksponuojamos parodoje. Nebylios gipso kaukės tradiciškai buvo naudojamos garsių mirusių asmenybių atvaizdui užfiksuoti, tačiau Kempinui jos ne tik reiškia atminties išsaugojimo temą, bet šių dienų kontekste atskleidžia pakitusį laiką – „selfie“ (liet. asmenukė) kultūrą. Dar viena mažoji paroda bus skirta vaikams. Įvertinus neįtikėtiną 2021 metų MO parodos mažiesiems „Ežeras pilnas žvaigždžių“ sėkmę ir nesiliaujantį lankytojų susidomėjimą, bus organziuojama nauja meno paroda vaikams. Joje vaikai galės tyrinėti ir žaisti. Kūriniams iš MO kolekcijos specialiai bus sukurti interaktyvūs objektai, kurie leis įdėmiau ir kūrybingiau pažvelgti į meno darbus. Pasitelkiant MoMA muziejuje išvystytą Vizualiojo mąstymo strategiją, vaikai lavins kritinį mąstymą ir individualų meno suvokimą diskutuodami apie kūrinius. Interaktyvūs erdviniai sprendimai skatins vaikus visomis juslėmis patirti parodą. MO muziejus yra ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos muziejus, todėl stengiamės kad kuo didesnė dalis veiklų bei kuriamo turinio būtų prieinama kuo didesniam skaičiui žmonių visoje šalyje, tai pasiekiame ne tik per virtualų muziejų, bet ir per keliaujančias parodas, edukacijas, įvairius projektus, buriančius visos šalies mokytojus, įtraukiančius moksleivius ir šeimas. Bus įgyvendinamas platus, įvairių tikslinių grupių interesus atliepiantis kultūrinės edukacijos tinklelis: paskaitos, diskusijos, susitikimai su kultūros profesionalais, veiklos, skirtos išplėsti parodų kontekstui, supažindinti su kūrėjais, parodose nagrinėjamomis temomis, lietuvišku menu ir jo pasauliniais kontekstais240000
OperomanijaViešoji įstaiga2023 m. strateginė VšĮ „Operomanija“ programa suformuota siekiant pagrindinių tikslų – kurti ir puoselėti naujosios operos, šiuolaikinio muzikos teatro kultūros lauką Lietuvoje, atstovauti šaliai tarptautiniuose kontekstuose. Atsižvelgdami į išaugusias organizacijos prodiusuojamo turinio apimtis, pagrindine 2023 m. veiklos vystymo kryptimi įvardytume partnerystes. Bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis, municipalinėmis, nacionalinėmis įstaigomis, nepriklausomais kolektyvais, koprodukcijų inicijavimas – tai kelias, kuriuo, įvertinę šalies kultūros rinkos situaciją ir organizacijos plėtros galimybes, judėsime artimiausiu metu. Ir nors Lietuvos kultūros tarybos kuruojama „Strateginio kultūros organizacijų finansavimo“ programa užtikrina stabilumą, vis dėlto tolesnei plėtrai ir organizacijos augimui šios programos teikiamos galimybės yra ribotos. Todėl nuo 2023 m. žengsime partnerysčių keliu ir ieškosime naujų veiklos plėtros galimybių, galimai peržengiančių kultūros lauko ribas (pvz., kūrybinės rezidencijos erdvės projektas). 2023 m. vykdysime organizacijos repertuaro (kurį sudarys 14 kūrinių) sklaidą Lietuvoje; dirbsime su tarptautine rinka (rengsime spektaklių pristatymus užsienio festivaliuose, dalyvausime konferencijose, tarptautinio tinklo „Music Theatre NOW“ veikloje); drauge su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru išleisime 2 šiuolaikinių operų premjeras; vystysime 8 naujų kūrinių idėjas; aktyviai plėtosime edukacinę veiklą; realizuosime leidybos projektus; kursime tinklalaidę, reprezentacinių vaizdo klipų seriją; skatinsime naujų / jaunų kūrėjų domėjimąsi šiuolaikiniu muzikos teatru, įsitraukimą į organizacijos veiklą; plėsime organizacijos auditorijas. 2022 m. nemažas dėmesys buvo skirtas VšĮ „Operomanija“ organizacinės struktūros ir infrastruktūros tobulinimui: įstaigos komandą papildė 2 kvalifikuoti darbuotojai, įrengta darbui ir muzikinėms repeticijoms pritaikyta studija, gautas profesionaliojo scenos meno įstaigos statusas. 2023 m. vykdydami aukščiau įvardytas veiklas, ieškodami prasmingų ir įdomių partnerysčių, sieksime aukščiausios organizacinio darbo ir prodiusuojamo meno kokybės. Tikime, kad „Operomanijos“ generuojamo turinio apimtys, pobūdis, organizacijos veiklos specifika svariai praturtina Lietuvos meno rinką.170000
Lietuvos šokio informacijos centras Viešoji įstaigaLietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. privačių asmenų iniciatyvos dėka. Tai pagrindinė organizacija, kaupianti ir skleidžianti informaciją apie Lietuvos profesionalų šiuolaikinio šokio / cirko lauką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. LŠIC skatina profesionalaus šokio / cirko lauko vystymąsi ir plėtrą, vykdant aktyvią tinklaveiką, sklaidos bei kitas meno profesionalams skirtas veiklas. LŠIC misija – užtikrinti ryškų Lietuvos šiuolaikinio šokio srities žinomumą tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyje, puoselėjant nuoseklų Lietuvos šiuolaikinio šokio srities vystymąsi, augimą ir glaudų tarptautinį bei nacionalinį kūrėjų ir įvairių organizacijų bendradarbiavimą, tokiu būdu šiuolaikinio šokio sričiai tampant pirmu pasirinkimu kultūros paslaugų vartotojams. LŠIC strateginiai tikslai ir prioritetinės veiklos kryptys: užtikrinti nuoseklų šiuolaikinio šokio ir cirko duomenų ir informacijos rinkimą, archyvavimą, sisteminimą ir sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; užtikrinti šiuolaikinio šokio integraciją į tarptautines rinkas, tęsti ilgamečius ir kurti naujus tarptautinius ryšius, atstovauti ir pristatyti šalies profesionaliojo šokio, bendruomenę bei jos kūrybinius darbus tarptautiniuose kultūros renginiuose, susitikimuose, mugėse, užsienio ekspertams ir profesionalams; stiprinti Lietuvos šiuolaikinio šokio bendruomenę (šokėjus, choreografus, dramaturgus, vadybininkus, prodiuserius, kritikus), dirbančią Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinant nuolatinę jos edukaciją, profesinį tobulėjimą, tarpusavio tinklaveiką ir socialinius ryšius; atstovauti profesionaliojo šiuolaikinio šokio lauko interesus valdžios institucijose, formuojant kultūros politiką, derinant aktualius teisės aktus ir pan.; aktyviai dalyvauti strateginių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų bei asociacijų veiklose; stiprinti visuomenės kūrybinį potencialą, scenos menų įvairovės plėtrą ir naujos auditorijos augimą, kuriant ir pristatant aukšto lygio kokybišką meninį ir edukacinį turinį; spręsti aukštąsias šokio mokyklas baigusių šalies šokėjų bei choreografų įsidarbinimo problemas; bendradarbiaujant su regioniniais partneriais, švietimo įstaigomis ir pagrindinėmis kultūros institucijomis dėti pagrindus nacionalinei šokio sklaidos sistemai; kurti aukštos kokybės edukacinį turinį (knygos, straipsniai, video medžiaga, paskaitos, seminarai), pasitelkiant skirtingas medijas, regioninius partnerius, šokio profesionalus, švietimo ir kultūros įstaigas, pasitelkiant skirtingas skaitmenines ir fizines platformas užtikrinti edukacinės medžiagos sklaidą visoje Lietuvoje; stiprinti Lietuvoje veikiančias šiuolaikinio cirko organizacijas, įtraukiant jas į tarptautinius projektus ir tinklus, konsultuoti veiklos vykdymo klausimais, prisidėti prie jų vystomų projektų žmogiškaisiais ištekliais; ugdant ir auginant auditoriją, bei rengiant įvairias veiklas atsižvelgti į socialinių grupių skirtumus ir jų poreikius didinti paslaugų prieinamumą gyvai ir skaitmeninėse erdvėse; šiuolaikinio šokio profesionalų užimtumo didinimas, finansinio stabilumo užtikrinimas, jau sukurtų šokio produktų (spektaklių, filmų, edukacinių programų) platesnė, ilgesnė ir nuoseklesnė sklaida.250000
„Skalvijos“ kino centrasViešoji įstaiga„Skalvijos“ kino centras – seniausias kino teatras Vilniuje, pristatantis išskirtinį išliekamąją vertę turintį filmų repertuarą bei vykdantis edukacines programas, ugdančias žiūrovų kultūrines bei kūrybines kompetencijas. Pagrindinis repertuaro sudarymo principas – kultūrinė, geografinė, tematinė, žanrinė įvairovė. „Skalvijos“ kino centras rengia kino festivalius, kino klasikos seansus, retrospektyvas ir kitus kino renginius, padedančius pristatyti svarbius kino reiškinius bei asmenybes, plėtoja edukacinę veiklą, prisideda prie mažiau galimybių turinčių visuomenės grupių (neįgaliųjų, vaikų ir jaunimo iš rizikos šeimų, senjorų, didelių šeimų ir t. t.) kultūrinės integracijos didinimo. Plečiant ir stiprinant kino edukacijos procesus regionuose, „Skalvijos“ kino centras bendradarbiauja su kino teatrais visoje Lietuvoje, vykdo kompetencijų kino edukacijos srityje stiprinimo programą, skatina tinklaveiką. Svarbiausi projektai – Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, Kino klasikos vakarai, autorinės retrospektyvos, filmų ir edukacinių užsiėmimų ciklas šeimoms „Karlsono kinas“, kino edukacijos programa bendrojo lavinimo mokykloms „Mokausi iš kino“, kino mokykla vyresniųjų klasių moksleiviams „Skalvijos“ kino akademija.90000
Menų spaustuvėViešoji įstaiga2023 m. „Menų spaustuvė“ ir toliau išliks ištisus metus veikiantis šiuolaikiškas ir atviras menų miestelis, užtikrinantis paslaugų kompleksiškumą ir kokybę, veiklų prieinamumą šalies žiūrovui ir prisidedantis prie šalies šiuolaikinių menų tarptautinio žinomumo. Savo veikla organizacija ir toliau sieks būti atvira, šiuolaikiniams scenos menams skirta, nepriklausoma aikštele, ugdančia šiuolaikinius menus vertinančią ir jais besidominčią auditoriją. 2023 m. „Menų spaustuvė“ yra nusimačiusi 3 prioritetus su tam tikromis veiklos kryptimis: „Menų spaustuvės“ vykdomų veiklų prieinamumo didinimas: a) Organizacijos infrastruktūros prieinamumas kultūros ir meno profesionalas; b) „Menų spaustuvės“ dėmesys vietos kūrėjams, kuriantiems šiuolaikinį cirką, gatvės teatrą ir šiuolaikinį teatrą vaikams; c) „Menų spaustuvės“ dėmesys jauniesiems kūrėjams ir jų eksperimentams; d) Lengvatų publikai taikymas ir nemokami „Menų spaustuvės“ renginiai plačiai auditorijai, e) Prieinamumo pristatant „Menų spaustuvės“ vykdomas veiklas didinimas socialinės atskirties grupėms (žmonėms su judėjimo, turintiems regėjimo ir klausos negalią, autistams ir kt.). Šiuolaikinių šalies scenos menų (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams) ir„Menų spaustuvės“ kaip organizacijos žinomumo didinimas Lietuvoje ir užsienyje: a)„Menų spaustuvės“ žinomumo sostinėje didinimas vykdant komunikaciją apie unikalias organizacijos veiklos kryptis (rengiant pranešimus spaudai, interviu, vykdant plataus masto komunikacijos kampaniją „Menų spaustuvės“ organizuojamų festivalių metu ir visus veiklos metus); b) „Menų spaustuvės“ veiklų ir sukauptos patirties sklaida regionuose (dalies sostinėje pristatomų festivalių programos, edukacinių ir kitų veiklų pristatymas regionuose); c) Šalies šiuolaikinių scenos menų ir „Menų spaustuvės“ vykdomos veiklos žinomumo užsienyje didinimas. Edukacija, skirta profesinių (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams) bendruomenių ir auditorijos ugdymui bei plėtrai: a) Profesionalams (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams) skirta edukacija; (b) Edukacinės veiklos potencialiai ir esamai „Menų spaustuvės“ auditorijai.240000
Šeiko šokio teatrasViešoji įstaigaŠeiko šokio teatras – šiuolaikinį šokį puoselėjanti trupė, kurios veikla apima šokio ir muzikos spektaklių, meno netradicinėse erdvėse, performanso žanrus bei šokio edukacijos, teatro laboratorijos kryptis. Aukščiausius scenos menų apdovanojimus pelnęs kolektyvas, vadovaujamas choreografės Agnijos Šeiko, savo veiklą pradėjęs Klaipėdoje, per dešimt veiklos metų spektaklių geografiją išplėtė į daugybę šalių. Teatro misija – kalbėti universalia šokio kalba be suvaržymų, cenzūros, politinių, kultūrinių, etninių, religinių ar socialinių apribojimų.
Ateinančių metų teatro vizija skirta šiuolaikinio šokio strategijos Vakarų Lietuvos tripolyje (Klaipėda-Neringa-Palanga) įgyvendinimui per kūrybinę teatro veiklos programą „Šokis+“, apimančią aukščiausius kokybės ir meninio lygio reikalavimus atitinkančios šokio produkcijos kūrybą, tarptautinį bendradarbiavimą ir profesionalių jaunųjų menininkų pritraukimą, edukacines veiklas ir bendruomenės įtraukties programas.
Programos „Šokis+“ strateginiai tikslai atliepia Lietuvos kultūros tarybos kryptis – įvairovė, edukacija, prieinamumas:
Šokis+sklaida: repertuarinių šokio spektaklių sklaida Lietuvoje (ypatingai Vakarų Lietuvos regione); Šokis+pastatymai: naujų šokio ir tarpdisciplininių projektų pastatymai, pritraukiant stipriausias kūrybines Lietuvos pajėgas;
Šokis+ bendradarbiavimas (tarptautinės partnerystės): tarptautinio bendradarbiavimo vystymas per koprodukcijų kūrimą ir jų sklaidą, kviečiant į teatrą dirbti pripažintus užsienio choreografus ir režisierius bei organizuojant tarptautines gastroles;
Šokis+ bendruomenė: edukacinės veiklos su įvairiomis socialinėmis, amžiaus ir kt. bendruomenės grupėmis, užtikrinant vaikų ir jaunimo meninį ugdymą, senjorų ir neįgaliųjų kūrybinę įtrauktį bei mažinant kultūrinę atskirtį; Šokis+ tapatybė: specialūs šokio projektai ir edukacinės veiklos, skirti regioninės tapatybės skatinimui ir ypač jautrių soc. grupių įtraukčiai, didinant kultūros prieinamumą.
Programa sudarys sąlygas kurti ilgalaikius ir tvarius meno produktus, pristatyti šokio spektaklius nacionaliniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, auginti auditoriją bei siekti gyventojų įtraukties į kultūrinį Vakarų Lietuvos gyvenimą, kūrybos dėka trinant atskirties ribas ir atrandant naujus socialinius ryšius tarp bendruomenės narių.
125000
Architektūros fondasViešoji įstaigaArchitektūros fondas – tai 2004 m. įsteigta nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, veikianti architektūros, kultūros ir edukacijos srityse. Architektūros fondas savo veiklomis telkia žmonių, iniciatyvų ir idėjų tinklą, siekia vystyti visuomenės ir architektūros sąveikas bei plėsti architektūros įsitraukimą į erdvinės kaitos procesus. Organizacija pasižymi itin plačiu veiklų spektru: rengia viešas paskaitas, diskusijas, kūrybines dirbtuves, architektūros parodas ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje, leidžia leidinius ir organizuoja renginius, skirtus architektūros kultūros sklaidai, dalyvauja tarptautinėse tinklinėse veiklose. 2023 m. Architektūros fondas organizuos atviros architektūros savaitgalius „Open House Vilnius“ bei „Pastatai kalba. Druskininkai“, Keliaujančias architektūros dirbtuves, pokalbių ciklą „A Pokalbiai“, architektūros kritikos platformą „Aikštėje“, Eksperimentų platformą ir Mikroparodų ciklus kultūros komplekse „SODAS 2123“.172000
Lithuanian ShortsViešoji įstaigaLITHUANIAN SHORTS – lietuviškų trumpametražių filmų agentūra, kurios pagrindinis tikslas – populiarinti profesionalaus trumpametražio kino žanrą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ne tik pristatant trumpuosius filmus Lietuvos ir užsienio auditorijai, bet ir įgyvendinant efektyvias edukacines, kompetencijų kėlimo iniciatyvas pradedantiesiems kino, audiovizualinio meno kūrėjams. Šiam tikslui pasiekti „Lithuanian Shorts“ įgyvendina pagrindines veiklos kryptis: profesinės kvalifikacijos kėlimo, edukacinius projektus: Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumą „Baltic Pitching Forum“, Baltijos šalių scenarijų rašymo rezidenciją „Baltic Shorts Residency”, profesinės mentorystės programą Lietuvos kino ir televizijos moterims „Lithuanian Shorts Mentorship”, trumpametražių filmų prodiuserių kompetencijų kėlimo programą Klermono-Ferano tarptautinėje filmų mugėje (Prancūzija), kino kritikos mokymų programą „Shorts Critics”, filmų programų kuravimo kūrybines dirbtuves senjorams „Kino kelionės”; -profesionalaus trumpametražio kino sklaidos ir kūrėjų pristatymo ir populiarinimo iniciatyvas: tarptautinės trumpametražių filmų dienos „Trumpa, bet diena“ renginius, lietuviškų trumpametražių filmų programų pristatymą Lietuvos ir užsienio kino renginiuose, šalies kino teatruose bei virtualiose platformose, kasmetinio lietuviškų trumpametražių filmų katalogo sudarymą ir leidybą, Vilniaus tarptautinį trumpųjų filmų festivalį. „Lithuanian Shorts“ priklauso pasaulinei trumpametražio kino sklaidą skatinančiai organizacijai „Short Film Conference”, Europos trumpametražių filmų ir video meno platinimo tinklui „Short Circuit” bei tarptautiniam tinklui „European Women's Audiovisual Network“ (EWA).85000
Meno avilysViešoji įstaigaPrioritetinės organizacijos „Meno avilys“ VEIKLOS KRYPTYS: kultūros edukacija ir kultūrinė atmintis. Remdamiesi 15 metų patirtimi ir pasitelkdami audiovizualines medijas ir toliau teiksime paslaugas bei produktus, kurie: ugdo vaikų ir jaunimo bendrąsias kompetencijas, jų santykį su artima aplinka ir tarpkultūrine erdve; kelia kultūros edukatorių kvalifikaciją; skatina socialiai jautrių grupių ir regionų įtrauktį; aktualizuoja kultūrinę atmintį, kaip bendruomenės tapatumo principą; didina kultūros ir meno paslaugų įvairovę. Organizacija sieks kūrybinių, socialinių ir ekonominių STRATEGINIŲ TIKSLŲ: 1. Kurti, diegti ir skleisti inovatyvius kultūros edukacijos metodus; vystant dialogą ir kuriant bendrus kultūros produktus, paslaugas su Lietuvos ir užsienio kultūros ir švietimo organizacijomis, skatinti kultūros ir švietimo sektorių sinergiją; kelti kultūros edukatorių ir pedagog(i)ų kompetencijas. 2. Tirti, dokumentuoti kultūrinę atmintį, ją pristatyti visuomenei įvairiomis meno formomis; sukurti erdvę (mokymus) naujų kūrinių, susijusių su kultūrine atmintimi, atsiradimui; didinti prieinamumą prie įvairių audiovizualinių medijų formų. 3. Regioninius partnerius įtraukti ne tik į projektų įgyvendinimą, bet ir į vystymą; surengti daugiau nei 60 proc. edukacinių veiklų ne didžiuosiuose miestuose; dalį veiklų ir renginių pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais bei nuolatinio gyventojo Lietuvoje statusą tik ką gavusiems žmonėms; į projektus įtraukti socialiai jautrias grupes bei aktualizuoti lyčių lygybės ir įvairovės klausimus. 4. Prisitaikyti prie įvairių globalių krizių keliamų iššūkių, tarp kurių – COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje. Lanksčiai į tai reaguojant, tobulinant nuotolines ir hibridines veiklų formas ir plečiant renginių auditoriją, išpildyti ne tik numatytus projektinių veiklų planus, bet ir pritaikant juos prie susidariusios situacijos, elgtis socialiai atsakingai. 5. Skatinti profesionalumą ir darbo vietos patrauklumą, didinti darbuotojų, dirbančių organizacijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje (pilnu etatu), skaičių, užtikrinti kvalifikacijos kėlimo galimybes, didinti darbo užmokestį; diversifikuoti pajamų šaltinius, stambinti projektus ir ilginti finansavimo periodus. 6. Kurti ir įgyvendinti tvarią komunikacinę-rinkodarinę strategiją, kur viešinimo kampanijos būtų nukreiptos: pabrėžti organizacijos profesionalumą, komunikuotų apie veiklų kokybę bei jų rezultatus; supažindintų su organizacijose dirbančiomis|iais savo sričių specialistėmis|ais, kurios|ie savo gerąja patirtimi dalijasi tiek su kolegėmis|omis, tiek su plačiąja visuomene.135000
Bažnytinio paveldo muziejusViešoji įstaigaBažnytinio paveldo muziejaus misija – saugoti, tirti, restauruoti ir pristatyti visuomenei sakralinį paveldą. Pasaulinių karų metais ir sovietinės okupacijos laikotarpiu šis paveldas smarkiai nukentėjo: daug kas buvo nesugrąžinamai prarasta, o daugeliui išlikusių vertybių iškilo restauravimo būtinybė. Bažnytinio paveldo muziejus siekia suteikti vertingiausiems sakralinio paveldo objektams tinkamą apsaugą bei priežiūrą ir, integruojant jų religinę, meninę, istorinę vertę, pristatyti šio paveldo ypatumus Lietuvos ir užsienio svečiams. Pagrindinės Bažnytinio paveldo muziejaus veiklos kryptys yra šios: 1. Kultūrinė edukacija: parodose, leidiniuose ir renginiuose tikslinėms auditorijoms pristatomas bažnytinis paveldas, diegiami inovatyvūs, šiuolaikinėmis technologijomis grįsti sprendimai muziejaus edukacinėse erdvėse ir ekspozicijose. Plečiami edukacinės veiklos mastai, įtraukiant Lietuvos regionus ir bendruomenes užsienyje. Siekiama lankytojams suteikti kokybišką laisvalaikio praleidimo paslaugą, skatinti kūrybiškumą, ugdyti kritiškai mąstančius visuomenės narius. Rengiamos realios ir virtualios parodos, ekskursijos, edukacijos, paskaitos, diskusijos. 2. Restauravimo dirbtuvių veiklos plėtra: muziejaus pareiga – prižiūrėti, inventorinti, saugoti ir restauruoti bažnytinio meno kūrinius, kuriais rūpintis nepajėgios bendruomenės. Tuo tikslu plečiama restauratorių kvalifikacija ir kuriamas muziejaus tekstilės, metalo ir medžio restauravimo centras. 3. Tarptautinio bendradarbiavimo intensyvinimas: naujų partnerių užsienyje paieška, eksponatų skolinimas ir skolinimasis tarptautinėms parodoms Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje; dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose, edukaciniuose renginiuose ir jų rengimas, kvalifikacijos kėlimas užsienyje. 4. Vilniaus katedros varpinės ir požemių administracijos ir jos kompetencijų plėtra: ypatingas dėmesys skiriamas katedros, varpinės ir požemių, kaip reprezentacinių valstybinės reikšmės objektų bei integralios Vilniaus senamiesčio (UNESCO paveldo objekto) dalies aktualinimui. Bendradarbiavimo su tarptautinių projektų kuratoriais intensyvinimas ir suaktyvinta reprezentacija, ypač didžiųjų renginių (Vilniaus 700-mečio jubiliejaus, valstybinių švenčių bei kitų minėjimų Katedros aikštėje) metu, inovatyvių, visuomenei patrauklių edukacinių ir pramoginių projektų, įvykių, parodų, ekskursijų, virtualių ir gyvų renginių organizavimas.116000
Klaipėdos jaunimo teatrasViešoji įstaigaRemdamasis per 10 veiklos metų sukaupta patirtimi Klaipėdos jaunimo teatras įsitvirtina kultūros įstaigų kontekste bei publikos sąmonėje ne tik kaip jauna ir potenciali trupė, bet ir kaip viena iš stipriausių nepriklausomų organizacijų, kuriančių Lietuvos kultūrinį veidą ir pildančių jį Vakarų regiono išskirtinumu. 2023 metais Klaipėdos jaunimo teatras ir toliau siekia dirbti trimis veiklos kryptimis, kurios glaudžiai susijusios su Lietuvos Kultūros tarybos strateginėmis kryptimis - įvairove, edukacija ir prieinamumu. Tai: 1. Nepriklausomo teatro organizacinės ir kūrybinės veiklos stiprinimas, įtvirtinantis Klaipėdos jaunimo teatrą reikšmingiausių šalies teatrų kontekste ir sukuriantis sąlygas nuolatinei meninės veiklos įvairovei Lietuvoje. 2. Įvairi ir į tikslinių grupių poreikius reaguojanti edukacinė veikla skirta tiek publikai, tiek teatro profesionalams – jos kūrimas, dalinimasis patirtimi ir patirties perėmimas, prisidėjimas prie kūrybinių švietimo procesų. 3. Auditorijos plėtimas vykdant bendruomenių įtrauktį į kultūrinius procesus, įgyvendinant eksperimentinius projektus, plečiant repeturarą įvairių žanrų pastatymais, rengiant tarptautinius projektus, peržengiant teatro srities veiklas. Remiantis šiomis veiklos kryptimis ir pagal jas nustatytais programos tikslais 2023 m. bus vykdoma aktyvi, aktuali ir universali kūrybinė veikla: vyks trys skirtingų žanrų spektaklių statymai, rengiamas vienuoliktasis festivalis „Jauno teatro dienos“, plėsis teatro ribas peržengianti trupės muzikinė veikla, bus vykdomos vaikams, jaunimui ir scenos menų profesionalams skirtos edukacinės veiklos, vyks apie šimtą spektaklių per metus siekianti kūrybos sklaida Lietuvoje bei specialios regionams, pažeidžiamoms visuomenės grupėms bei ryšiams užsienyje stiprinti skirtos iniciatyvos.160000
Lietuvos muzikos informacijos centrasViešoji įstaigaLietuvos muzikos informacijos centras 2023 metais tęs savo įvairialypes veiklas: portale „mic.lt“ lietuvių ir anglų kalbomis rašys apie įdomiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius ir reiškinius, plėtos e. parduotuvės „MusicLithuania.com“ asortimentą, užsakys naujus kūrinius Lietuvos kompozitoriams, leis šiuolaikinės, elektroninės, eksperimentinės muzikos albumus, edukacinius natų leidinius vaikams ir aktualiausius kūrinius profesionalams. Taip pat tęs tinklalaidės „Composers on Air“ ir žurnalo „Lithuanian Music Link“ kūrimą, verslumo mokymus muzikos profesionalams, organizuos muzikos kritikų inkubatorių. Tarptautiniame kontekste LMIC sieks stiprinti Lietuvos muzikos eksportą, kartu su Lietuvos kultūros institutu tęs bendradarbiavimą su Jungtinės Karalystės Hadersfildo festivaliu, toliau bendradarbiaus su Latvijos ir Estijos atstovais muzikos industrijos renginiuose, skirtuose šiuolaikinei ir pasaulio muzikai, prisidės prie Vilniaus 700-ųjų metinių paminėjimo programos.185000
Klaipėdos lėlių teatrasViešoji įstaigaKlaipėdos lėlių teatras – atviras, modernus, lėlių teatro tradicijas puoselėjantis ir nuo šiuolaikinių pasaulinių tendencijų neatsiliekantis, tarptautiškas lėlių teatras, kuriame kuria lėlių teatro meną mylintys ir gerbiantys profesionalai. Vienintelio profesionalaus lėlių teatro Vakarų Lietuvoje pagrindinis siekis – vykdyti profesionalią ir kokybišką lėlių teatro kūrybinę veiklą ir sklaidą Klaipėdos mieste, Klaipėdos krašte ir Lietuvos regione, jungti ir auginti Lietuvos lėlininkų bendruomenę. 2023 m. Klaipėdos lėlių teatras vykdydamas veiklas išsikėlė kūrybinius, edukacinius, socialinius ir ekonominius tikslus: pastatyti 1 spektaklį vaikams, kurį kurs režisierė Olga Lapina; pastatyti 1 marionečių spektaklį suaugusiesiems, kurį, bendradarbiaujant su žinoma vokiečių marionečių meistre Alice Gottschalk, kurs Klaipėdos lėlių teatro režisierė Aušra Bakanaitė; vystyti repertuarinę veiklą, siekti, kad lėlių teatro menas būtų prieinamas visiems; dalyvauti bendruomenių projektuose, rodant spektaklius bei teatralizuotas edukacijas; toliau vystyti nenutrūkstamą edukacinę veiklą vaikams ir paaugliams Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje; trūkstant lėlių teatro studijų ir tobulinimosi galimybių Lietuvoje planuojama ir toliau rengti kūrybines dirbtuves profesionaliems lėlininkams (priešingai nei rengiamos kitų teatrų, šios būtų atviros visos šalies lėlininkams, o galimo karantino metu vyktų nuotoliniu būdu). Bus surengtos trejos kūrybinės dirbtuvės, kurias ves mentoriai Arielis Doronas, Naomi Yoeli, Simonas Nekrošius; suorganizuoti teatrologų ir lėlininkų vertinamą tarptautinį lėlių teatro festivalį MATERIA MAGICA, vyksiantį gegužės 1-7 d. Festivalyje numatoma spektaklių ir kino programos, kūrybinės rašymo dirbtuvės teatro kritikams, kurias ves vokiečių teatrologas, kritikas ir dramaturgas Jonas Klinkenbergas; surengti Simono Nekrošiaus kinetinių garso objektų parodą. Klaipėdos lėlių teatras yra socialiai aktyvus teatras. Savo veiklomis jis siekia tapti visoms socialinėms grupėms prieinamu teatru: per metus bus parodyta 10 spektaklių socialinę atskirtį turintiems žiūrovams (neįgaliesiems, socialiai remtiniems vaikams, kūdikių namams), bus bendradarbiaujama su Klaipėdos socialinėmis organizacijomis, vaikų dienos centrais, dalyvaujant šių įstaigų vykdomuose projektuose. Taip pat Klaipėdos lėlininkai dalinsis patirtimi ir savo pavyzdžiu stengsis įkvėpti jaunus žmones – vykdami į mažesnes Lietuvos bendruomenes, mokyklas, bibliotekas jie skleis lėlių teatro meno idėją vaikams, pedagogams, tėvams. Klaipėdos lėlių teatre kuriantys lėlininkai žvelgia į lėlių teatro meną plačiau: jie prisideda kuriant stipresnę lėlininkų bendruomenę (pavyzdžiui, Klaipėdos lėlių teatro darbuotojai yra pagrindiniai profesionalus iš visos šalies suburiančios Lėlininkų stovyklos organizatoriai), bendradarbiauja su Lietuvos lėlininkais, inicijuoja bendrus projektus, konsultuojasi su lėlių teatro meistrais, organizuoja seminarus, dalijasi savo sukaupta patirtimi. Klaipėdos lėlių teatras siekia tapti ekonomiškai stabiliu teatru. Teatro planuose: naujų darbo vietų kūrimas ir senų darbo vietų išlaikymas, verslo partnerių ir partnerių iš užsienio pritraukimas, uždirbamų pajamų didinimas.105000
Thomo Manno kultūros centrasViešoji įstaigaThomo Manno kultūros centras (toliau TMKC) yra aukščiausios intelektinės ir kultūrinės kokybės siekianti tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų viešoji institucija. Remdamasis Nobelio premijos laureato rašytojo Thomo Manno, kaip tarptautinio pasaulinės literatūros, Europos kultūros ir humanistinių vertybių simbolio atminimo saugojimo Nidoje, bendradarbiaudamas su tarptautiniu Thomo Manno centrų tinklu ir su Baltijos regiono kultūros institucijomis bei veikėjais, TMKC siekia sukurti platformą tarptautiniam ir atviram skirtingų kultūrų, socialinių partnerių ir kartų dialogui, apmąstančiam Baltijos regiono kultūrinę ir intelektualinę tapatybę bei jos kismą. Thomo Manno kultūros centro organizuojami renginiai, ypač tarptautinis Thomo Manno festivalis ar Nidos forumas suteikia galimybę jaunajai kartai, vietos bendruomenei ir Neringos svečiams susipažinti su aukšto profesinio lygio kūrybine veikla, prisideda prie Kuršių nerijos krašto savitumo sklaidos, siekia į kultūrinę veiklą įtraukti vietos gyventojų ir atvykstančios publikos įvairias socialines grupes, sudaro sąlygas lankytojų savišvietai ir kūrybiškumo ugdymui. Thomo Manno festivalio muzikos, diskusijų, dailės ir kino programoms atrenkami aukščiausio lygio ne tik Lietuvos, bet visos Europos ar net pasaulio reprezentantai. Sudarant menines programas, orientuojamasi į šiandienos aktualijas: 2020 m. pradėtas trijų metų tarptautinio Thomo Manno festivalio temų ciklas „Kultūros kraštovaizdžiai: Orų ženklai - Kaimynystė - Pakrantės“ atveria labai daug galimybių interpretuojant mūsų gyvenimą XXI a. visuomenės, ekologijos, ekonomikos, geopolitikos, kultūros aspektais. Rengiant kultūrines ir edukacines programas, Thomo Manno kultūros centras analizuoja auditoriją ir atsižvelgia į auditorijos socialinę charakteristiką, t. y. edukacinę ir komunikacinę programą rengia pagal atskiras socialines grupes ir šių grupių sociokultūrinę charakteristiką. Pastebima, kad vykdydami ugdomąją veiklą, įtraukiant mokinius ir studentus tiek tarptautinio Nidos Forumo metu, tiek įgyvendinant Esė projektą Thomo Manno festivalio metu, dalyviai ir auditorija jaunėja. Įgyvendinant VšĮ Thomo Manno kultūros centras strateginę renginių ir projektų programą, nuolat bendradarbiaujama tiek su Lietuvos, tiek užsienio organizacijomis. Būtina pabrėžti, kad Thomo Manno kultūros centro strategija paremta savanorystės programos skatinamu ir puoselėjimu. Savanorystės principais veikia ir tarptautinis kuratoriumas, t.y. aukščiausio lygio profesionalios kultūros Lietuvos ir užsienio atstovai, jau daugiau kaip 20 metų negailėdami laiko ir intelekto prisideda prie Thomo Manno kultūros centro veiklų puoselėjimo ir tvarumo, ilgaamžiškumo ir platausų tarptautinio bendradarbiavimo visuose lygiuose, tuo pačiu integruojantis į Lietuvos Vakarų regiono kultūros veiklas.91000
RupertasViešoji įstaigaRupert yra privačia iniciatyva įkurtas, Lietuvos kultūros tarybos ir tarptautinių kultūros projektų pagrindu finansuojamas meno, rezidencijų ir edukacijos centras. Rupert misija yra užmegzti glaudų menininkų, mąstytojų, tyrėjų ir kitų kultūros veikėjų bendradarbiavimą, pasitelkiant tarpdisciplines, edukacijos programas ir rezidencijas bei proaktyviai perteikti šių partnerysčių rezultatus Lietuvos ir užsienio publikai. Rupert centras mato integravimąsi į socialinį ir kultūrinį Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų gyvenimą kaip pamatinį veiklų aspektą, tačiau kartu skiria didelį dėmesį tarptautinių ryšių mezgimui ir plėtrai. Rupert misija atsiskleidžia per tris programas: rezidencijų, alternatyvios edukacijos ir viešąją. Rupert veiklos grindžiamos atvirumo, plačiosios visuomenės ir socialiai jautrių grupių įtraukimo, tarpusavio empatijos, palaikymo ir aplinkos tausojimo principais. Pastarieji yra integruoti į centro misiją, vidinę struktūrą, sprendimų priėmimą ir Rupert programas. Rezidencijų programa skirta meno srityje įsitvirtinusiems Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, rašytojams, tyrėjams ir kitų kūrybinių veiklų atstovams, kurie atrenkami viešo konkurso metu. Rezidencijų programa atrinktiems dalyviams (kasmet iki 24 rezidencijų) suteikia galimybę gyventi ir dirbti Vilniuje 1–2 mėnesius, įgyvendinant individualius projektus ar tyrimus, susijusius su vietos kultūra, bei aktyviai įsitraukiant į Lietuvos kultūros lauką. Programos tikslas yra suteikti programos dalyviams profesionalią mentorystę ir skatinti informacijos sklaidą ir apykaitą tarp skirtingų vietos ir tarptautinių, kultūrinių ir mokslinių kontekstų. Paraleliai veikiančios Rupert edukacinė ir viešoji programos leidžia rezidencijų programos dalyviams bendradarbiauti su jose dalyvaujančiais karjerą pradedančiais menininkais bei profesionalais iš įvairių kultūros sričių, įsitraukiant į jų vedamas paskaitas, kūrybines dirbtuves ir kitus renginius. Alternatyvios edukacijos programa skirta karjerą pradedantiems skirtingų disciplinų atstovams iš Lietuvos ir užsienio (iki 10 dalyvių grupėje kasmet) plėtoti savo kūrybines praktikas 6 mėnesius trunkančioje edukacinėje programoje ir aktyviai permąstyti šiandien vykstančius edukacinius procesus. 2013 m. prasidėjusi kaip nomadiška mokymosi iniciatyva, programa išsiskyrė gebėjimu reaguoti į kintatį meno ir edukacinės kultūros klimatą, kartu išlaikydama aiškų, kuratorine vizija pasižymintį metodologinį pagrindą. Esminiai šio pagrindo dėmenys: praktinių žinių ir tinklaveikos galimybių suteikimas karjerą pradedantiems menininkams, kuratoriams ir kitiems kultūros lauko atstovams; tarpdisciplinių mainų skatinimas; alternatyvių edukacinių (teorinių ir praktinių) įgūdžių lavinimas. Šios programos veiklos yra iš dalies viešos, per bendras veiklas, paskaitas ir kūrybines dirbtuves inicijuojamas Rupert kuratorių, partnerių ar pačių dalyvių. Viešoji programa skirta supažindinti Lietuvos ir tarptautinę publiką su institucijoje vykstančiais procesais ir nagrinėti aktualias meno lauko temas. Viešoji programa yra kuruojama formuluojant aktualią temą, kuri 2023-2024 plėtosis apie „Pasaulių keliavimą“ (darbinis pavadinimas). Ruošdami temas, institucijos kuratoriai atlieka tyrimus ir siekia, kad jos būtų aktualios vietiniam ir tarptautiniam kontekstui bei integruojamos vykdant kitas veiklas. Programą 2023 metais sudarys du sezonai, mažiausiai 4 pagrindinės ir kitos papildomos paskaitos, mažiausiai 6 kūrybines dirbtuvės; 3 parodos ir performansai, 6 menininkų darbų pristatymai, skaitymų sesijos; tarptautinis simpoziumas, kiti institucijos organizuojami vieši renginiai. Siekdamas platesnės ir įvairesnės programos sklaidos, Rupert taip pat leidžia metinį internetinį žurnalą „Rupert Journal“ ir tinklalaidę ,,Open Studio”, suteikia programos dalyviams galimybę dalyvauti partnerių rengiamose parodose, pasirodymuose ar programose. Daugelis viešosios programos veiklų sėkmingai įgyvendinami drauge su stiprių tarptautinių partnerių parama.132000
Anykščių menų inkubatorius - menų studijaViešoji įstaiga2023 metais įgyvendinamos veiklos padės įstaigai tapti dar efektyviau veikiančia, stipriausia kultūros organizacija regione, prisidedančia prie regiono kultūrinio gyvenimo turtinimo, profesionalaus meno prieinamumo didinimo, regiono profesionalių kūrėjų bei amatininkų telkimo ir bendros šalies kultūros ir meno raidos formavimo. Patirtis, įgyta įgyvendinant 2019-2021 m. organizacijos strategiją ir pasiekti rezultatai, leidžia ateityje projektuoti profesionalesnes, didesnės apimties, sudėtingesnes, meniškesnes, kartais net regiono žiūrovą šokiruojančias menines instaliacijas, renginius, parodas. Strategijos įgyvendinimas mums yra gyvybiškai reikalingas (svarbus), nes tai – unikali proga suburti stiprių, profesionalių partnerių ratą, paskatinti visas Aukštaitijos regiono kultūrines veiklas, pristatyti visuomenei mažiau žinomus kūrėjus, kurių darbai kartais ne ką mažiau iškalbingi negu žinomų ir tapti įtraukios kultūros centru, šiuolaikinio meno ir inovacijų centru. Misija – pritraukti, sutelkti, maksimaliai atskleisti visą kūrybinį ir kultūrinį regiono potencialą, efektyviai išreikšti bei panaudoti jo išskirtinumą kaip konkurencinį veiksnį ir plėtoti kūrybines ir kultūrines industrijas kaip vyraujantį regiono ekonomikos sektorių. Vizija – menų inkubatorius – regiono kūrybinių ir kultūrinių industrijų, įtraukios kultūros, šiuolaikinio meno ir inovacijų centras. Mūsų vizija paremta trimis pagrindinėmis vertybėmis – kūrybinio verslumo, edukacinės įvairovės ir įtraukumo. Organizacijos veiklos strategijoje išskyrėme keturis prioritetus, kurie apjungia visas įstaigos veiklos sritis ir sujungia įstaigos veiklą ir strategiją ilgalaikėje perspektyvoje. Strategijos įgyvendinimui pasirinkti prioritetai: kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtra; kultūros paslaugų kokybės, įvairovės ir prieinamumo didinimas; visuomenės kūrybiškumo ir bendruomeniškumo skatinimas per edukacines veiklas; tinklaveiklos ir tarptautiškumo plėtojimas. Inkubatoriaus įgyvendinama strategija tai galimybė: Anykščius pozicionuoti kaip kūrybinį miestą, paskatinti visas miesto kultūrines veiklas ir įlieti naujų, pasidalinti patirtimi, kurią turime ir dar turėsime su kitais regiono miestais. Didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinės, profesionalios kultūros pasiūlos didinimui ir regiono gyventojų įtraukimui. Tik kultūra Anykščiuose yra varomoji jėga, kuri buria bendruomenę, skatina kūrybines iniciatyvas, kūrybinių verslų ir turizmo objektų kūrimąsi ir plėtrą. Menų inkubatoriaus atsiradimas Anykščiuose siejamas ne tik su miesto ir regiono atgaivinimu, bet ir nauja komunikacine meno samprata, nauju požiūriu į menus ir į menininkus bei jų vietą visuomenėje. Strategijoje numatytomis veiklomis siekiame regiono kultūros lauką papildyti išskirtiniais meniniais akcentais, pritraukiant vietinius, Lietuvoje ir pasaulyje žinomus menininkus. Strategijoje suplanuoti renginiai didins miesto patrauklumą svečiams, taps paskata Lietuvos ir užsienio svečiams aplankyti Anykščius. Miestas garsės, kaip turistus traukiantis dėl šiuolaikinės kultūros ir meno, ir gebėjimo inovatyviai įveiklinti paveldą. Strategijoje prioritetas teikiamas veikloms turinčioms ilgalaikį poveikį, tęstinumo galimybę ir skatinančioms partnerystę ir bendradarbiavimą. Bendruomenės įtraukimas į kūrybos procesą formuoja meno supratimo ir vertinimo modelius, skatina aktyvų kultūros vartojimą. Visoms visuomenės grupėms bus garantuotas prieinamumas (teisė dalyvauti kultūroje) ir dalyvavimas (aktyvi veikla, grupinė kūryba, individuali kūryba, kultūrinis tarpininkavimas, kūrybinė saviraiška). Inkubatoriaus parengta strategija siekiama užtikrinti kiekvieno regiono gyventojo ir svečio teisę į kultūrą, jos pasiekiamumą ir prieinamumą – fiziškai, tai yra rūpinantis neįgaliems ar tėvams su mažais vaikais patogiomis prieigomis ir renginių organizavimo vietomis, tiek kalbiškai – kitakalbiams suteikiant informaciją keliomis kalbomis, tiek intelektualiai – kuriant kultūros pasiūlą kuo įvairesnėms amžiaus ir interesų grupėms. Strategijoje įgyvendintos veiklos įtakos intelektinės nuosavybės panaudojimą ne tik estetinių vertybių kūrimui, bet ir menininkų materialinės gerovės didėjimui. Palengvins meno sektoriaus veiklos sąlygas, įtakos kūrybinių verslų plėtrą ir nedarbo mažėjimą. Planuojamos veiklos užtikrins kultūrinių ir kūrybinių industrijų regione plėtrą ir veiklų tęstinumą. Platesnis kultūrinių ir kūrybinių industrijų pristatymas ir propagavimas leidžia regioną identifikuoti kaip kūrybingą, turintį potencialą kūrybinių verslų plėtrai, jaunų kūrybingų asmenybių pritraukimui ir didesnės pridėtinės vertės kūrimui. Kultūrinių ir kūrybinių industrijų populiarinimas regione yra siejamas ne tik su miesto ir regiono atgaivinimu, bet ir nauja komunikacine meno samprata, nauju požiūriu į menus ir menininkus bei jų vietą visuomenėje. Prisideda prie bendrosios kultūros meninio mąstymo ir meninio požiūrio kūrimo. Padeda visuomenei įgyti įrankius leidžiančius mėgautis šiuolaikiniu menu.51000
Kūrybinės jungtysAsociacijaAsociacija „Kūrybinės jungtys” yra kūrybos profesionalų bendruomenė, kurianti gilius mokymosi procesus, išjudinanti ir įkvepianti pokyčiams kultūros ir švietimo organizacijas. „Kūrybinių jungčių” veikla apima tęstines mokymosi ir inovacijų diegimo programas: mokykloms skirtą programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”, kultūros organizacijų programą „Atvirumo menas”, diagnostinį įrankį „Kūrybingos organizacijos žemėlapis”, nuodugnią „Kūrybinių jungčių” bendruomenės profesinio tobulėjimo programą „Kūrėjų bendruomenė mokosi”, tarpsritinį į kompetencijų telkimą ir inovacijų vystymą orientuotą padalinį „Kūrybinio ugdymo inovacijų laboratorija”, taip pat mokymus, konsultacijas, tyrimus, švietimo ir kultūros laukui aktualių renginių organizavimą. Savo vykdoma veikla ,,Kūrybinės jungtys” siekia: kurti ir stiprinti jungtis tarp kultūros ir švietimo; kultūros ir švietimo organizacijose kryptingai, nuosekliai ir kokybiškai ugdyti kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas; telkti ir ugdyti kūrybos profesionalų bendruomenę, kuri būtų pajėgi įgyvendinti pokyčius, inovacijas ir kūrybiško mokymosi procesus švietime, kultūroje ir visuomenėje; kurti ir įgyvendinti kūrybinio ugdymo inovacijas, stiprinti bendruomeninius ryšius; atstovauti kūrybingumo, kaip kasdienės praktikos svarbą.71000

Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijaAsociacijaTeatro sąjungos meno kūrėjų asociacijos strateginė veikla 2023 m.TSMKA 2023 metų strateginei veiklai įgyvendinti pasirinko šias, vertybiniu požiūriu esmingai atitinkančias organizacijos įstatus, kryptis. Trys projekto temos – „Dialogai”, „Kūrybinė laboratorija”, „Teatralai” – jungia vyresniosios kartos ir jaunųjų menininkų kūrybines intencijas, siekia teatro meną pažinti iš labai arti, įprasminti kūrybinio palikimo vertę ir pristatyti TSMKA narių veiklą šiuolaikiškomis priemonėmis.24700.00
Lietuvos chorų sąjungaAsociacijaLietuvos chorų sąjungos 2023 m. strateginė programaPastebėti ir įv. formomis paskatinti visos Lietuvos chorų vadovus, organizuoti naujus ir jau tradiciniais tapusius renginius profesiniam tobulėjimui. Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, nuosekliai stiprinti administracinę veiklą ir skatinti aktyvesnį esamų ir naujų narių įsitraukimą į LCHS veiklą, taip pat – jų pačių kūrybinę veiklą, jos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Inicijuoti naujo repertuaro atsiradimą, prisidėti prie visuomenės kultūrinio švietimo. Dalyviai – Lietuvos chorai ir jų vadovai, choro dirigavimo spec. studentai, visuomenė.52400.00
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacijaAsociacijaLaisva žurnalistika – laisva visuomenėNacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija siekia skatinti profesionalią ir vertybės grįstą žurnalistiką ir skatinti visuomenę domėtis aukščiausius profesinius standartus atitinkančia ir pilietiška bei išeivijos žurnalistika. Prestižinių premijų laureatų pasiekimai bus plačiai žinomi, o naujų žurnalistų įvertinimas prestižinėmis premijomis ir jų veiklos sklaida bei vykdomi mokymai padės įkvėpti kitus žurnalistus Lietuvoje ir užsienyje ambicingiems projektams.29650.00
Lietuvos muzikų sąjungaAsociacijaMUZIKOS ATLIKIMO MENO PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDALietuvos muzikų sąjunga – visuomeninė kūrybinė asociacija, vienijanti atlikėjus, muzikinius kolektyvus, kompozitorius, muzikos kritikus, mokslininkus ir pedagogus. Įkurta 1936 metais ir atkurta 1989 metais, LMS tęsia Lietuvių muzikų draugijos aktyvios veiklos tradicijas: siekia aktyviai dalyvauti krašto muzikiniame gyvenime, nuosekliai įvairiomis formomis plėtoja veiklą visoje Lietuvoje ir užsienyje, remia muzikų kūrybines
iniciatyvas, telkia juos meninei ir švietėjiškai veiklai, svarbiausius įvykius fiksuoja istorijai (leidybos projektai).
79100.00
Scenos meno kritikų asociacijaAsociacijaScenos meno kritikų asociacijos metinė veikla2017 m. įsteigta Scenos meno kritikų asociacija (SMKA) vienija 35 teatro, šokio, cirko bei muzikinio teatro kritikus. 2023 m. SMKA planuoja ne tik įsitraukti į svarbiausias diskusijas apie šiuolaikinį Lietuvos teatrą, dalyvauti jo pristatyme užsienyje, skatinti savo narių kūrybinę bei mokslinę veiklą, bet ir plėsti savo veiklas, daugiau dėmesio skirdama dažnai teatro kritikos paraštėse liekantiems procesams ir kūrėjams.29650.00
Lietuvos kinematografininkų sąjungaAsociacijaLietuvos kinematografininkų sąjungos kūrybinės programos ir veikla 2023 m.LKS tikslas stiprinti kūrybinės profesijos, reputacijos ir reikalingumo valstybės gyvenimui suvokimą: nuolat kokybiškai pristatyti kūrėjų darbus „Kino klube“, festivalyje „Baltijos banga“, Sąjungos narių autoriniuose vakaruose, Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimuose, kasdien bendradarbiaujant su medijomis ir socialiniuose tinkluose, akcentuojant europinę tapatybę reflektuojant, tyrinejant kiną, jaunųjų kino kūrėjų kūrybą. Dalyvauti valstybės institucijų, susijusių su kino politikos formavimu, veikloje.74150.00
Lietuvos rašytojų sąjungaAsociacijaLietuvos rašytojų sąjungos kūrybinė programa 2023Lietuvos rašytojų sąjunga vienija 355 literatūros profesionalus: prozininkus, poetus, dramaturgus, vertėjus, literatūros kritikus ir mokslininkus. 100 m. sukaktį 2023 m. atšventusi organizacija „Lietuvos rašytojų sąjungos kūrybine programa 2023“ siekia aktyviai prisidėti prie profesionaliosios literatūros raidos, sklaidos, refleksijos; palaikyti tamprius ryšius tarp Lietuvos literatūros tradicijos bei modernybės, kurti bei puoselėti tvarias literatūrines iniciatyvas (25 programoje nurodytos veiklos – pasiteisinę tęstiniai projektai).135450.00
Lietuvos dailininkų sąjungaAsociacijaLietuvos dailininkų sąjungos 2023 m. kūrybinės ir socialinės strategijos programaTvari, istorinę atmintį puoselėjanti, šiuolaikinio meno klausimus sprendžianti, 1534 narių vienijanti Lietuvos dailininkų sąjunga 2023 m. veiklos programą įgyvendina atstovaudama nariams nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu bei skatindama, reprezentuodama ir viešindama narių kūrybą kone šimte lokalių ir tarptautinių projektų, parodų, kūrybinių dirbtuvių, konferencijų, diskusijų, pristatymų, edukacinių renginių, kuriuose dalyvaus virš 800 menininkų, kuratorių ir kultūros lauko atstovų, bei įgyvendindama socialinės pagalbos ir tinklaveikos veiklas.197750.00
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungaAsociacijaLietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos 2023 m. programaLTMKS programa 2023-iesiems – tai Lietuvos kultūros lauke aktyviai veikiančios meno kūrėjų organizacijos idėjų ir veiklų planas asociacijos narių aktyvinimui ir kūrybos sklaidai, profesionaliojo tarpdisciplininio meno renginių pristatymui, populiarinimui ir auditorijų auginimui, kultūros organizacijų bendradarbiavimo skatinimui ir bendruomenių stiprinimui. Projekto vieta – visa Lietuva ir toliau už jos ribų. Dalyviai – LTMKS nariai, komanda ir bendradarbiaujančios kultūros organizacijos bei kūrėjai.106800.00
Šiuolaikinio šokio asociacijaAsociacijaŠiuolaikinio šokio kūrėjų ir atlikėjų meistriškumo skatinimas ir šokio sklaidaProjekto tikslas kurti diskusijų, mokymosi ir šiuolaikinio šokio idėjų sklaidos terpę, skirtą plačiajai visuomenei bei užtikrinti profesinės veiklos galimybes ŠŠA nariams, šokio profesionalams ir jauniesiems kūrėjams bendrai. Veiklos sudarytos vadovaujantis ilgalaikiais ŠŠA tikslais, siekiant atskleisti įvairialypį požiūrį į šiuolaikinio šokio meną, sukurti kuo palankesnę terpę šiuolaikinio šokio profesionalų visokeriopam tobulėjimui. Projektu siekiama aprėpti kuo platesnį amžiaus bei geografinį diapazoną užtikrinant tolygią kultūros sklaidą.58350.00
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungaAsociacijaLietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2023 m. kūrybinė programaLietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2023 metų kūrybinės programos tikslas – literatūros vertimo meno sklaida ir tradicijų puoselėjimas, šios profesijos populiarinimas, jaunosios literatūros vertėjų kartos ugdymas, kūrybinės ir socialinės literatūros vertėjų padėties stebėsena, atstovavimas jų interesams, vertėjų – kaip vertimų autorių – teisių gynimas, profesionalių vertėjų kvalifikacijos kėlimas. Stengsimės visuomenę supažindinti su geriausia dabar išleidžiama verstine literatūra, kūrybiniais vertėjų laimėjimais ir darbo specifika.49450.00
Lietuvos kompozitorių sąjungaAsociacijaLietuvos kompozitorių sąjungos strateginė programa2023 m. bus tęsiama Lietuvos kompozitorių sąjungos veikla, pagrįsta įstaigos strateginėmis gairėmis (2021–2023 m.), kurios apima aktualiausių Lietuvos šiuolaikinės muzikos kultūros aspektų stiprinimą ir potencialo atskleidimą. Rengiant programą remiamasi gerąja užsienio šalių praktika (Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos kompozitorių sąjungų veikla), kaimyninių valstybių patirtimi bei tvaraus ES kultūros vystymosi gairėmis. Sąjungos veikla orientuota į Lietuvos šiuolaikinės muzikos ekosistemos puosėljimą bei plėtrą.205650.00
Lietuvos meno kūrėjų asociacijaAsociacijaLMKA 2023 m. programaLietuvos meno kūrėjų asociacija 2023 m. veiklose iškelia šias pagrindines temas:
Pagrindinių organizacijos tikslų vykdymas: menininkų atstovavimas teisėkūroje ir kultūros politikos formavime bei įgyvendinime.
Sutelktinio finansavimo galimybės ir jų potencialo išnaudojimas meno kūrėjams ir jų organizacijoms vykdant įvairiausias veiklas.
Kasmetinis nacionalinis renginys „Meno kūrėjų apdovanijimai“, LMKA premijos konkursas.
Konferencijoje „Kūrėjas visuomenei, kūrėjas ekonomikai“ kviečiame diskutuoti tema „Menas – perkamas ar parduodamas?“.
15000.00
Vilniaus krašto tautodailininkų–meno kūrėjų bendrijaAsociacijaVILNIAUS KRAŠTO TAUTODAILININKŲ – MENO KŪRĖJŲ BENDRIJOS KŪRYBINĖ PROGRAMA 2023VKTMKB kūrybinėje programoje – 2023, numatytomis kūrybinėmis veiklomis bus skatinamas tautodailininkių ir meno kūrėjų kūrybinio produkto kūrimas, jo sklaida, tęstinumo užtikrinimas bei sudarytos sąlygos meistriškumo augimui, siekiant bendradarbiavimo šalies ir užsienio mastu. Joje siekiama didinti tautodailės meno prieinamumą ir populiarinimą visuomenėje bei jo sklaidą už šalies ribų, užtikrinti tautodailės meno tradicijų puoselėjimą, sklaidą, išsaugojimą bei tęstinumą, ypač perduodant jaunajai kartai.15000.00
Lietuvos architektų sąjungaViešoji įstaigaLietuvos architektų sąjungos kūrybinė programa 2023Siekdama didesnio kokybiškos architektūros ir architekto-kūrėjo pripažinimo visuomenėje, architekto profesijos prestižo kilimo, Lietuvos architektų sąjunga parengė plačią kūrybinę programą. Joje numatyta parodomis, viešais renginiais, publikacijomis tradicinėje žiniasklaidoje, internete ir socialinėje medijoje supažindinti su geriausiais šiuolaikinės Lietuvos architektūros pavyzdžiais Lietuvos didžiųjų miestų ir regionų
visuomenę, konkursais ir profesionaliais renginiais paskatinti kūrybiškumą ir architektūros raidą.
98900.00
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijaAsociacijaStrateginė Lietuvos tautodaillės kūrėjų asociacijos programaVisuomenei pateikta meno kūrėjų kūryba, pakelta kvalifikacija, įvykdytas 2023 m. monitoringas, spaudai parengta monografija „Regina Juodžbalienė“, įvardintas geriausias metų tautodailininkas, įvykdyta sklaida virtualioje erdvėje, pateikta kūrybos proceso kronika, sukurtas dokumentinis filmas, kūrybos eksponavimas tarptautinėje parodoje, patobulinti tapytojų įgūdžiai. Pagrindiniai dalyviai: virš 300 LTKA kūrėjų, menotyrininkai, muziejininkai, fotografai, kuratoriai, IT specialistai, etninės kultūros ekspertai. Vietovės – Lietuva, Lenkija.29650.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungaAsociacijaAsociacijos „Lietuvos fotomenininkų sąjunga“ 2023 m. strateginė veiklos programaLietuvos fotomenininų sąjunga yra pagrindinė institucija Lietuvoje plėtojanti fotografijos estetinę ir konceptualią raidą, siekianti užtikrinti idėjų apyvartos, paveldo kaupimo ir saugojimo funkcijas. Fotografijos gyvybingumas ir traditcijos išsaugojimas yra pagrindiniai LFS uždaviniai. Dvejose galerijose pristatomos menininkų V. Strauko, R. Urbono, D. van de Velde, N. Reinhart, D. Mikonytės, K.Kiliulytės, R. Šulskytės, E. Krukonytės, A.Šeštoko ir kt. parodos. Visa informacija apie LFS veiklą – www.photography.lt.148350.00

Strateginis meno mėgėjų renginių finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Baltų centrasAsociacijaTarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“9-asis tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“ vyks 2023 m. liepos 3-9 dienomis Šiauliuose ir Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Akmenės Šiaulių bei Telšių rajonų savivaldybėse. Į šį stambiausią Lietuvoje 2023 m. tarptautinį mėgėjų meno renginį numatoma pakviesti per 350 folkloro atlikėjų iš 10 užsienio šalių (Europos ir kitų žemynų – Portugalijos, Čekijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kosovo, Italijos, Bulgarijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Sakartvelo, P. Korėjos, Brazilijos) ir per 300 folkloro atlikėjų bei meno mėgėjų (ne žemesnės nei II kategorijos) iš Lietuvos. Dalyvių paraiškos bus registruojamos nuo 2022 rugsėjo 15 d. iki 2023 m. gegužės 15 d. Užtikrinant Dainų švenčių tradicijų tęstinumą ir plėtrą, inovacijų taikymą šioje srityje bus surengtas tarptautinis konkursas 6 kategorijose – tradicinių ir stilizuotų šokių ansamblių, tradicinio dainavimo ansamblių ir solistų, tradicinio muzikavimo ansamblių ir solistų), užsienio šalių ir Lietuvos atlikėjų koncertinių programų pristatymai, tradicinių šokių mokymai, Lietuvos kanklių atlikėjų koncertas „Skambėkite kanklės“ (Šiaulių katedroje) ir seminaras kanklių muzikos mokytojams bei kolektyvų vadovams (bendradarbiaujant su Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“), edukacinės veiklos visuomenei (temos: lietuvių tradiciniai instrumentai (ved. A. Martinaitis, A. Stankus), tradicinės etnoregionų juostos (S. Milvydienė), lietuvių liaudies dainos (Z. Kelmickaitė, dr. L. Sungailienė), grojimas lietuvių liaudies instumentais (doc. G. Ramanauskas), „Apskritojo stalo“ diskusija etninės kultūros tradicijų perdavimo jaunimui sparčiai globalėjančiame pasaulyje tema, respublikinė moksleivių piešinių paroda „Mano tautinė juosta“, kiti renginiai. Preliminari renginio programa pateikta. Visi renginiai nemokami ir skirti plačiajai visuomenei.29000
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmaiBiudžetinė įstaigaTarptautinis moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis-konkursas „Vox Maris“2023 m. Balandžio 14-16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai organizuos tarptautinį moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį – konkursą „Vox Maris“ (Klaipėda, Palanga, Kretinga). Projekto metu numatome organizuoti šias veiklas: tarptautinį moterų chorų ir vokalinių ansamblių konkursą; seminarą moterų chorų ir vokalinių ansamblių veiklos temomis, kurioje pranešimus meninio tobulėjimo, repertuaro klausimais skaitytų kviestiniai lektoriai; kūrybines dirbtuves, kuriose įvairių šalių chorų vadovai ruoš savo pasirinktus kūrinius; kolektyvų koncertus Klaipėdos miesto ir rajono bažnyčiose, LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje; baigiamąjį festivalio koncertą, kuriame skambės specialiai šiam festivaliui užsakytas, kompozitoriaus Vytauto Miškinio kūrinys „Trys žvilgsniai į Saliamoną – Tres Aspectus Salamonis“, skirtas moterų chorams, kameriniam ansambliui ir mušamiesiems. Numatomi renginio dalyviai Lietuvos moterų chorai: „Liepos“, „Virgo“, „Vaidilutės“, „Viva” (Vilnius), Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Merginų choras „Veni Gaudere“ (Kaunas), „Dangė“ (Klaipėda), „Smiltalė“ (Neringa). Ansambliai: „Raskila“, (Miežiškiai), „Melodija“ (Šiauliai), „Neringa“ (Neringa). Užsienio dalyviai: merginų chorai: „Atbalss“ Liepojos universitetas (Latvija), „Canzona Absolvent“ (Murowana Goślina, Lenkija), Konstantino Ušinskio valstybinio Pedagoginio universiteto merginų choras (Odesa, Ukraina) ir kiti kolektyvai. Lektoriai: 1) Wioletta Milkowska (Bialystok, Lenkija) – Frederiko Šopeno Muzikos akademijos profesorė, hab. dr., choro dirigentė, įvairių chorų vadovė, tarptautinių konkursų laureatė; 2) Mara Marnauza Jozepo Vitolio Muzikos akademijos profesorė, choro dirigentė, moterų choro „Balta“ meno vadovė, tarptautinių konkursų lauretė (Ryga, Latvija); 3) Rasa Gelgotienė Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, Vilniaus universiteto chorų „Gaudeamus“, „Virgo“ ir „Pro musica“ vadovė, LMTA docentė, įvairių tarptautinių chorų konkursų laureatė, vertinimo komisijų pirmininkė, narė (Vilnius, Lietuva), 4) Judita Kiaulakytė LMTA Klaipėdos fakulteto docentė, chorų vadovė, tarptautinių konkursų laureatė; 5) Danguolė Aukselienė Vilniaus moksleivių namų muzikos studijos „Kivi“ kolektyvų meno vadovė, tarptautinių konkursų laureatė. Festivalio visi renginiai nemokami ir bus organizuojami keliuose miestuose, tai didins kultūros atvirumą ir prieinamumą įvairiems visuomenės sluoksniams. Festivalio pagrindiniai tikslai: skatinti visuomenės, ypač jaunimo, kultūrinį bei kūrybinį aktyvumą ir poreikį kultūrai; skatinti chorų bendruomenę meniškai tobulėti; susipažinti su kaimyninių šalių moterų chorų bei vokalinių ansamblių veikla, semtis patirties; propaguoti lietuvių kompozitorių autorinę kūrybą; raginti kurtis naujiems meno mėgėjų kolektyvams ir padėti esamiems pasirengti 2024 m. Lietuvos dainų šventei.10500
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPučiamųjų orkestrų festivalisTęstinis projektas „Pučiamųjų orkestrų festivalis“ vyksta kas antri metai Plungės miesto, rajono, Žemaitijos nacionalinio parko viešosiose erdvėse, kunigaikščio M. Oginskio rūmuose, jų prieigose ir Plungės kultūros centre. 2023 m. birželio mėnesį įvyks jau 18-asis projektas, kurį Plungės kultūros centras rengia bendradarbiaudamas su Lietuvos varinių pučiamųjų orkestrų asociacija, Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos Dainų švenčių Orkestrų dienos kūrėjais, šalies profesionalais ir mėgėjų meno pučiamųjų orkestrais. Projektas „Pučiamųjų orkestrų festivalis“ puoselėja gilias ir turtingas Plungės žemių valdytojo, Lietuvos šviesuolio kunigaikščio Mykolo Oginskio kultūrines, muzikines tradicijas. Kadangi pirmasis pučiamųjų orkestras Lietuvoje buvo įkurtas būtent Plungėje kunigaikščio M. Oginskio iniciatyva, dėsninga laikyti Plungę pačios orkestrinės muzikos lopšiu. Pirmajame Lietuvos orkestre Plungėje pirmuosius savo muzikinius žingsnius pradėjo ir dailininkas, kompozitorius M. K. Čiurlionis. Todėl šio projekto organizavimas, orkestrinės muzikos tradicijų gaivinimas užtikrina Plungės krašto kultūrinį savitumą bei daro jį išskirtinį visame kultūriniame šalies kontekste. Kitas svarbus projekto siekinys – užtikrinti Lietuvos Dainų švenčių tradicijos tęstinumą, deramą pučiamųjų orkestrų pasirengimą Dainų šventei, skatinti šalies mėgėjų ir profesionalių pučiamųjų orkestrų, choreografinių grupių kūrybiškumą, bendravimą, plėtrą, naujų narių, ypač vaikų ir jaunimo, įsitraukimą į muzikavimą bei kūrybą. Projektas užtikrina naujų, įdomių, integruotų įvairių žanrų programų atsiradimą, vietos kūrybines iniciatyvas, aktyvų regiono gyventojų įsitraukimą į kūrybiškumą ir meno kolektyvus, į savo krašto kultūrinį pažinimą. Festivalio dėka regionuose kuriantis jaunimas, kultūros darbuotojai, muzikos pedagogai, meno kolektyvų nariai gali kartu kurti su ryškiausiais šalies profesionaliais kūrėjais, mokytis, pažinti, plėsti savo galimybes. 2023 m. birželio mėnesį vyksiančiose projekto baigiamosiose veiklose bus surengtas kūrybinių dirbtuvių ciklas, kuriose vaikai ir jaunimas, kultūros darbuotojai ir muzikos pedagogai galės mokytis ir kurti kartu su profesionaliais kūrėjais. Projekto veiklose dalyvaus Platelių, Plungės kultūros centro, Plungės meno mokyklos, Mažeikių rajono Sedos muzikos mokyklos, Panevėžio rajono, Marijampolės, Kybartų ir kiti mėgėjų pučiamųjų orkestrai bei profesionalūs kolektyvai – Valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“, Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pučiamųjų orkestrai „Ąžuolynas“, „Panevėžio garsas“, Šiaulių miesto orkestras bei kiti pučiamųjų muzikos kolektyvai. Kartu su orkestrais dalyvaus choreografinės grupės bei istorinių šokių kolektyvai. Kartu su meno kolektyvais kurs įvairūs meno profesionalai, jungiantys šokio meną, cirką, medijas, šviesą bei šiuolaikinius scenos menus. Siekiant pučiamųjų orkestrų muziką pristatyti kaip šiuolaikišką, ieškančią, patrauklią ne tik suaugusiems, bet ir jaunimui kartu su pučiamųjų orkestrais bendras programas kurs jaunimo pamėgti didžėjai bei muzikinės grupės. Tikimasi, kad jungsis grupės „Kamanių šilelis“, Lilas ir Innomine ir kiti atlikėjai. Šiuolaikiškai ir patraukliai visi meno kolektyvai rengs jungtinį repertuarą, kartu repetuos ir muzikuos. Specialiai projektui bus atlikti K. Daugėlos „Plungės maršas“ ir M. K. Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Be jungtinio repertuaro atlikimo ir kūrybinių laboratorijų ciklo bus surengti profesionalių orkestrų koncertai, jungtinio vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestro koncertai, sukurtos ir atliktos choreografinių grupių ir istorinių šokių kolektyvų aikštės kompozicijos, orkestrų paradas, projektas „Parko muzika“, vyksiantis atgimusiame XIX a pradžios Oginskių dvaro parke, jaunimo grupių pasirodymai, jungtinis koncertas su cirko atlikėjais ir operos solistais, konkursinių programų pristatymas, seminaras kolektyvų vadovams ir atlikėjams.29000
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „ARTimi“2023 m. Anykščių kultūros centro projekto kūrybinė komanda planuoja vykdyti tradicinį Tarptautinį festivali „ARTimi“, stengdamasi sudaryti kokybišką, inovatyvią, produktyvią projekto programą, atsižvelgdama į vietos ir Lietuvos bendruomenių narių poreikius. Projekto vykdymu siekiama pritraukti ir paskatinti projekte dalyvauti Lietuvoje bei užsienyje kuriančius lietuviškus teatrus ir pristatyti žiūrovams teatro spektaklių premjeras, Inicijuoti kūrybines teatro dirbtuves, skatinant teikti Anykščių krašto bei kitų Lietuvos regionų žmonėms pažintinę, švietėjišką kokybiškos kultūros prieinamumo naudą. Projekto siekiamas rezultatas: kokybiškos kultūros pagalba, skatinant tarptautinę partnerystę, ugdyti visavertę, kūrybišką asmenybę, siekiančią pažinti, lavėti, tobulėti, vertinti ir per teatro formas gilinti savirealizaciją, savišvietą bei kokybišką laisvalaikio praleidimą. Projekto veiklos bus skiriamos įvairių amžių bei grupių nariams: jaunimui, vidutinio amžiaus bendruomenių nariams, senjorams. Projekto vykdymui bus parengta kokybiška, meninė teatrų festivalio „ARTimi“ projekto programa. Sukurtas ir parengtas informatyvus, produktyvus projekto viešinimo bei sklaidos planas. Pritrauksime projekte dalyvauti Anykščių rajono organizacijas, asociacijas bei jaunimo savanorių grupes, kurie rūpinsis meninėmis veiklomis, projekto sklaida ir viešinimu. Bendradarbiaujant su Lietuvos bei užsienio šalių lietuviškais teatrais, festivalyje bus pristatyta 9-12 teatrų spektaklių premjerų. Organizuosime ir vykdysime ir vykdysime 3 teatro kūrybines dirbtuves. Organizuosime ir vykdysime edukacinę teatro 2 dienų trukmės edukacinę stovyklą. Fiksuosime, sisteminsime projekto menines veiklas viso projekto vykdymo metu. Festivalyje dalyvauja užsienio šalių kolektyvai: Juodkalnijos, Maroko, Lenkijos, Estijos teatro kolektyvai. Viso dalyvaus apie 40 dalyvių. Festivalyje dalyvauja Lietuvos teatrų kolektyvai: Anykščių, Jurbarko, Utenos, Telšių, Palangos, Pasvalio, Ignalinos, Rokiškio teatrų kolektyvai. Festivalio vykdymo laikas: 2023 m. birželio 1-4 d. Festivalio vykdymo vietos: Anykščių kultūros centras, Anykščių menų inkubatorius-menų studija. Anykščių Arklio muziejus (Niūronių kaimas), Troškūnų miestas (Bernardinų vienuolyno dalis). Taip pat projektas planuojamas vykdyti ir įvairiose žaliosiose zonose: miesto parke, prie vandens telkinių, akcentuojant žmogaus ryšį su gamta ir ugdant tvarios visuomenės sąmonę bei vystant ekologinį žmonių požiūrį per menines priemones. Edukatoriai, teatro režisieriai, kūrybinių dirbtuvių vedėjai, dalyvaujantys projekte: Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė Vita Vadoklytė. LMT Klaipėdos teatro katedros vedėja, scenos kalbos ekspertė Danutė Vaigauskaitė. LNKC teatro vyr. specialistė, režisierė Irena Maciulevičenė. Lektorius, kūrybinių dirbtuvių režisierius Konstantinas Grosmas. Režisierius Gytis Padegimas. Režisierė Jolanta Viaktorienė. Režisierius Šarūnas Kunickas. Režisierius Ramūnas Abukevičius Vienas iš svarbių organizatorių tikslų yra įtraukti dalyvauti projekto veiklose savanorių, kurie produktyviai rūpintųsi projekto viešinimu bei sklaida, rengtų projekto reklaminę medžiagą, straipsnius apie renginio veiklas, taip pritraukiant žmones dalyvauti festivalyje iš Anykščių ir visos Lietuvos. Anykščių kultūros centro projekto veiklos kūrybinė komanda, kurią sudaro režisieriai, dailininkas, kultūros centro teatro nariai, aktyviai bendradarbiaudami su Anykščių rajono įstaigomis, organizacijomis, bendrojo lavinimo mokyklomis stengsis, kad projekto veiklos būtų prieinamos skirtingų socialinių sluoksnių bei poreikių žmonėms. Kūrybinė komanda, turėdama didelę patirtį festivalių organizacinėje srityje, per daugelį metų, subūrė didelį užsienio šalių bei Lietuvos miestų, miestelių teatrų bendruomenių, kolektyvų, teatrų vadovus ir kooperuodami žinias bei įgūdžius, bendradarbiaudami siekia sudaryti ir pateikti žiūrovams kuo įdomesnę ir patrauklesnę festivalio „ARTimi“ programą ir kitas teatrines veiklas. Dalyvavimas festivalyje ypatingą naudą teikia ir užsienio teatrų kolektyvams. Tai teigiamas pavyzdys dalyviams ir žiūrovams, kaip lietuvių kalba, kultūros tradicijos yra puoselėjamos kitose šalyse. Visi festivalio spektakliai rengiami ir bus vaidinami lietuvių kalba. Festivalis „ARTimi“ yra paremtas savanorystės pagrindu. Projekte savanorišku pagrindu skatinami ir pritraukiami dalyvauti įvairių amžiaus grupių bei socialinių sluoksnių bendruomenių nariai, vykdant projekto sklaidą, viešinimą, dalyvaujant projekto kūrybiniuose-edukaciniuose procesuose. Projektas inovatyvus, įdomus ir turi tęstinumo perspektyvas ateityje. Kasmet augantis susidomėjimas festivalio veiklomis rodo projekto svarbą bei teigiamą poveiki bendruomenių nariams.11000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSkudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ Tai pasiruošimo projektas 2024 m. VIII skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivaliui „Dudutis“. Numatoma užsakyti 10 min. trukmės kūrinį jungtiniam skudučių ansambliui, instrumentiniam ansambliui ir elektronikai, kurį sutiko parašyti kompozitorė Zita Bružaitė. 2023 m. rudenį numatomi šio kūrinio ir 2024 m. „Dudučio“ festivalio repertuaro mokymai kolektyvų vadovams ir ansamblių dalyviams Aukštaitijos ir Suvalkijos regionuose. Bus suskaitmenintas ir pateiktas kolektyvų vadovams naujas repertuaras.5000
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“AsociacijaLietuvos vakarų krašto dainų šventėTradicinė Lietuvos vakarų krašto dainų šventė vyksta kasmet. Ją rengia Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Lietuvos nacionaliniu kultūros centru. Dėl pandemijos ji nebuvo rengiama nei 2020 m. nei 2021 m., ir tik 2022 m. birželio 11-12 dienomis buvo vėl surengta. 2023 m. birželio 10-11 dienomis vyks Tradicinė Lietuvos vakarų krašto dainų šventė. Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje atsispindi esminiai dainų švenčių bruožai, principai ir siekiamybės: šventės tautinis-etninis pobūdis, nūdienos aktualumas, chorinės bei muzikinės kultūros tradicijų puoselėjimas, jų tęstinumas, šventės dalyvių įvairovė ir gausa, programos universalumas, žanrinė darna bei jos geras pasirengimas, meninio lygio ir kokybės siekis, daugiažanrinis jų pobūdis ir visų tradicinių meno sričių apjungimas bei darna vienai idėjai. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės dalyviai tai: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų chorai, tautinių ir pramoginių šokių kolektyvai, folkloro bei liaudies instrumentų orkestrai ir ansambliai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir kiti atlikėjai. Tradiciškai į Klaipėdos Vakarų krašto dainų šventę suvažiuoja per 250 mėgėjų meno kolektyvų, tai daugiau nei 6500 dalyvių iš visos Lietuvos. Lietuvos vakarų krašto dainų šventės renginiai vyks dvi dienas (2023 m. birželio 10-11 dienomis). Be pagrindinio dainų šventės koncerto Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje bus rengiami ir kiti renginiai, tai: atskirų žanrų (chorų, šokių, orkestrų pasirodymo koncertai Klaipėdos miesto Atgimimo aikštėje, Laikrodžių muziejaus kiemelyje, senamiesčio bei kitose erdvėse, Dainų šventės dieną vyks dalyvių eitynės (nuo miesto savivaldybės iki Vasaros koncertų estrados), eitynių metu vyks kariliono muzikos koncertas šventės dalyviams, gėlių padėjimo ceremonijos prie paminklų tremtiniams, Mažvydui ir Dainų švenčių žymioms asmenybėms, abi dienas Vasaros koncertų estrados teritorijoje bus organizuojama tautodailininkų mugė, kiti renginiai miesto bendruomenei ir svečiams. Dainų šventės pasirengimo metu chorų vadovams, muzikos pedagogams ir kitiems dalyviams bus organizuojami seminarai, kursai kuriuose bus detaliai analizuojama šventės programa, pasirengimo šventei problemos bei kiti aktualūs su švente susieti klausimai. Dainų šventei rengti padės didelis būrys savanorių (per 100), kurie pagelbės šventės dalyvių priėmimo, registracijos, apgyvendinimo, maitinimo ir visų renginių metu. Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ rengdama tradicinę Lietuvos vakarų krašto dainų šventę aktyviai bendradarbiauja su daugelio Lietuvos regionų savivaldybėmis, meno kolektyvais bei Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, kitomis organizacijomis – Lietuvos chorų sąjunga, Lietuvos muzikos sąjunga ir t.t. Jų meno kolektyvai bei nariai aktyviai dalyvauja dainų šventės ne tik pasirengimo darbuose, bet ir veda seminarus, diriguoja dainų šventei, yra atskirų žanrų kolektyvų kuratoriai, o ir su savo kolektyvais atvyksta į Klaipėdą, dalyvauja koncertuose ir kituose renginiuose, pristato savo organizacijų veiklą, dalinasi patirtimi ir pan. Esame pasirašę dvišales bendradarbiavimo sutartis, o ir dalykiškai aptarę bendradarbiavimo galimybes su Palangos, Kretingos, Plungės ir kitų miestų savivaldybėmis, Kultūros centrais ar atskirais meno kolektyvais. Palaikome tamprius ryšius su visų žanrų šakinėmis organizacijomis (Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“, VšĮ „Edukateka”, VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“, Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija ir kit.). Apie Lietuvos vakarų krašto dainų šventę informacija viešinama vietinėje ir respublikinėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, internete bei socialiniuose tinklapiuose, o tiesioginės dainų šventės transliacijos internete sulaukia daugiau nei 500000 peržiūrų bei puikių atsiliepimų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso Pasaulio. Be to, rengiama reklama mieste, atspausdintos ir platinamos afišos, bukletai, skrajutės ir t.t. Informaciją apie Tradicinę Lietuvos vakarų krašto dainų šventę galima rasti internete: https://www.youtube.com/results?search_query=Vakar%C5%B3+Lietuvos+kra%C5 %A1to+dain%C5%B3+%C5%A1vent%C4%97 bei Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinėje svetainėje: https://www.aukuras.org/renginiai/lvkds. Visa tai daro teigiamą poveikį miesto bendruomenei, ženkliai prisideda prie kultūrinės atskirties mažinimo, o platus dainų šventėse meno mėgėjų žanrų, dalyvių spektras dar daugiau prisideda bei suaktualina renginį atskiruose bendruomenėse, daro jį populiarų, mėgstamą ir laukiamą. Todėl tradicinė dainų šventė Klaipėdoje turi gerą rezonansą visuomenėje, gausiai lankoma.23000
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkursinis sambūris „Iš aplinkui“Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių konkursinis sambūris „Iš aplinkui“ – tęstinis mėgėjų meno renginys, puoselėjantis sceninio šokio tradiciją bei kviečiantis aktyviai ruoštis 2024 m. jubiliejinei, 100-metį minėsiančiai Lietuvos dainų šventei „Kad giria žaliuotų“. Konkursinis sambūris skatina šokių kolektyvus bendradarbiauti, konkuruoti, siekti geresnių rezultatų bei burtis į šokių kolektyvus naujus narius. Siekiant reprezentuoti liaudies šokio meną, aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą bei užtikrinti šokių tradicijų išsaugojimą 2002 m. Širvintų kultūros centras organizavo liaudiškų šokių sambūrį „Iš aplinkui“, sukvietė šokėjus iš aplinkinių rajonų (Trakų, Ukmergės, Molėtų, Kaišiadorių ir Vilniaus). Vėliau konkursas išplėtė savo geografiją ir tapo kas du metus organizuojamu tęstiniu, prioritetiniu mėgėjų meno renginiu – respublikiniu vyresniųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkursiniu sambūriu „Iš aplinkui“. 2021 metų lapkričio 6 d. konkursas buvo rengiamas dešimtą kartą, kuriame varžėsi visos Lietuvos šokėjai. 2023 metų lapkričio mėn. 4 d. Širvintų kultūros centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru rengs konkursą vienuoliktą kartą. Sambūryje dalyvaus virš 20 kolektyvų – apie 400 šokėjų ir muzikantų. Šokių grupės varžysis dėl 1–3 vietų trijose kategorijose: miestų, rajonų centrų, miestelių ir kaimų, bei dėl Didžiojo ir Mažojo laureato vardo, prizų ir piniginių premijų. Visi šokių kolektyvai konkurse šoks du savo nuožiūra laisvai pasirinktus šokius ir vieną savo pačių ar kolegų išplėtotą folklorinį šokį, ratelį arba kelių folklorinių šokių siuitą, pritaikytą šokti scenoje, arba naują autorinį šokį. Tarp pasirinktų šokių gali būti 2024 m. Lietuvos dainų šventės šokiai. Konkurse taip pat bus renkami ir apdovanojami: kūrybiškiausias sambūryje dalyvaujančių šokių grupių vadovas, išraiškingiausias ar originaliausiai atliktas šokis, artistiškiausi, elegantiškiausi šokėjai. Kolektyvai vertinami pagal šiuos kriterijus: repertuaro pasirinkimą, šio amžiaus šokėjams tinkamą šokių atlikimo manierą, meninį lygį ir skonį, sceninę kultūrą, tvarkingus kostiumus, originalumą, naujų šokių įtraukimą į programą. Vertins Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro sudaryta vertinimo ekspertų komisija (Lietuvos dainų švenčių baletmeisteriai ir choreografai). Į renginio veiklas numatoma įtraukti Širvintų kultūros centro savanorius. Savanoriai renginio metu registruos sambūrio dalyvius, dirbs rūbinėje, viešins renginį socialiniuose tinkluose. Apdovanojimus laureatams gamins profesionali keramikė Kristina Ranonienė. Po konkurso, apdovanojimų, aptarimų bei konsultacijų šokėjų bendruomenės ryšio sustiprinimui bus organizuojama vakaronė. Organizuodami konkursinį sambūrį „Iš aplinkui“ siekiame sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose. Konkurso tikslai yra aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą, puoselėti sceninio šokio tradiciją, skatinti kurtis naujus suaugusiųjų šokių kolektyvus, remti ir palaikyti veikiančias ir naujai susikūrusias vidutinio amžiaus žmonių šokių grupes, ugdyti meninį lygį ir skonį, sceninę kultūrą.10000
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaII Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursinis festivalis „Supynėm šokių pynę“Seminaras „Žaidžiame, šokame, kuriame“ – I paruošiamasis 2024 m. vyksiančio konkursinio festivalio etapas. Tikslas: plėtojant meno mėgėjų kolektyvų profesines kompetencijas, kūrybiškumą ir improvizacinius gebėjimus, supažindinti su Suvalkijos krašto folkloro (rateliai, šokiai, žaidimai) „kanonų“ ir sceninių šokių sąsajomis. Rezultatas: seminaro dalyviams pagal šio krašto liaudies kūrybą pristatytas chor. Ž. Adomaitienės sukurtas šokis, t.y. privaloma konkursinės programos dalis. Ruošiant kitas programas, vyks individualaus darbas meno mėgėjų kolektyvuose. Dalyviai: Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo liaudiško šokio kolektyvų nariai (viso: 110 žm.). Viso projekto eigoje bus užtikrintas socialiai jautrių grupių įsitraukimas į visus edukacinius procesus. Vieta: Vilkaviškio kultūros centras.2500
Lietuvos chorų sąjungaAsociacijaFestivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ – tęstinis festivalis-akcija, organizuojamas kas antri metai koncertiniams berniukų ir jaunuolių chorams. Tai keturių Lietuvos berniukų chorų jungtinis darinys, paprastai atliekantis bendrą repertuarą bei stambų kūrinį su orkestru. 2023 metų festivalyje numatytas C.Saint-Saens „Kalėdų oratorijos“ atlikimas. Paprastai koncertai vyksta keturiuose Lietuvos miestuose. 2023 m. festivalio koncertai planuojami gruodžio mėnesį Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje, Kauno filharmonijoje, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, Klaipėdos Šv. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Chorai: Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas Vytautas Miškinis; Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“, meno vadovas Tomas Ambrozaitis; Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, meno vadovas Remigijus Adomaitis, Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, meno vadovas Tomas Vavilovas. Planuojami trys styginių orkestrai: Klaipėdos Koncertų salės styginių orkestras, Panevėžio Muzikinio teatro simfoninio orkestro styginių grupė, Kauno Muzikinio teatro simfoninio orkestro styginių grupė. Arfos partija – Joana Daunytė, vargonų partija – Rimvydas Mitkus. Solistai: Indrė Alankaitė Kalašnikovienė, sopranas; Ieva Barbora Juozapaitytė, sopranas; Vaidas Bartušas, altas; Vygantas Bemovas, tenoras; Steponas Zonys, baritonas. Turint omeny, kad berniukų balsai gretai bręsta, kiekvieno festivalio chorų sudėtis nuolat keičiasi, nauji susitikimai repeticijų metų bei scenoje suteikia atlikėjams galimybę pažinti vienas kitą, dalyvauti bendrame muzikos kūrimo bei jos realizavimo procese. Pažintis su naujais orkestrais, solistais, dirigentais, galimybė koncertuoti prestižinėse koncertų salėse suteikia jauniems dainininkams ne tik naujos meninės patirties, bet didelę muzikinės edukacijos dozę. Koncertai su rimtomis programomis kelia jaunų dainininkų dalyvavimo meninėje veikloje motyvaciją, tarnauja klasikinio muzikinio ugdymo pagrindams. Galų gale ne kiekvienas atskiras choras turi galimybę atlikti stambios apimties kūrinį su orkestru. Jungtinis Lietuvos berniukų choras pajėgus tai atlikti. Tai svarbus akcentas, stimuliuojantis kiekvieno iš chorų meninę brandą, formuoja atsakingą požiūrį į meninio pasiruošimo kokybę. Lietuvos koncertų geografinė rinka labai ribota. Koncertinė stambių kūrinių atlikimo praktika rodo, kad dažnai stambaus kūrinio pastatymas galimas įgyvendinti tik viename mieste ar salėje. Šio festivalio išskirtinumas – galimybė tokius pastatymus realizuoti ir kituose miestuose. Keturių koncertų ciklas – pastatymo kaštų požiūriu tai žymiai rentabilesnis veiksnys nei vieno koncerto atlikimas. Švietėjiška šio festivalio misija – pateikti koncertinį atlikimą kuo platesnei klausytojų auditorijai, kuo platesniam žiūrovų geografiniam spektrui. Tai – dabartinės šalies kultūros politikos strateginis uždavinys – kultūros plėtra į regionus.18000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaStudentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos"Studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos 2023“ sujungia visus Lietuvos studentų liaudiškos muzikos kolektyvus – dainų ir šokių, šokių ansamblius, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies instrumentų orkestrus, visus grojančius gyvai, be sinchroninių įrašų. Planuojame, kaip ir ankstesniais metais, pakviesti ir du studentų kolektyvus iš užsienio aukštųjų mokyklų. Derinamos atvykimo ir dalyvavimo sąlygos su Armenijos Chačaturo Aboviano pedagoginio universiteto liaudiškų šokių ansambliu. Festivalio tikslinė grupė – akademinis jaunimas ir visa akademinė bendruomenė. Festivalis, paremtas Lietuvos liaudiškos muzikos ansamblių judėjimo plėtros patirtimi ir tradicijomis. Festivalis išsaugo ir aktualizuoja dainų šventės tradiciją, nes visi festivalio kolektyvai dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, yra aktyvūs ir labai svarbūs švenčių repertuaro mokymuose ir seminaruose. Festivalio meninė-kultūrinė kokybė aukšta, nes visi dalyvaujantys kolektyvai yra I meninio lygio kategorijos. Be to, savo idėjomis festivalis artimas Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivaliui „Gaudeamus“ ir plačiai prieinamas Lietuvos jaunimui ir visiems suinteresuotiems, taip pat ir plačiam žiūrovų ratui (festivalio koncertai nekomerciniai). Ši tradicija palankiai veikia akademinio jaunimo vertybines nuostatas, skatina tobulinti muzikinį ugdymą, formuoti, aktyvaus Lietuvos piliečio sąveiką su kultūra. Tikimasi, kad festivalis sutelks akademinį jaunimą, akcentuos sociokultūrinę veiklą puoselėjant nacionalines menines vertybes, suteiks galimybę savirealizacijai ir sociokultūrinės raiškos įgūdžių formavimui, sustiprins universitetų bendruomenių saitus, prisidės prie liaudiškos muzikos populiarinimo. Studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos 2023“ vyks 3 dienas, t. y. lapkričio 24-26 d. Koncertuose dalyvaus per 500 įvairių aukštųjų mokyklų studentų iš 14 kolektyvų, o pagal numatomą koncertų planą, renginius stebės 1500 žiūrovų.20000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAukštųjų mokyklų studentų chorų festivalisAukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis yra vienas svarbiausių, jau nuo 1998 m. vykstančių šalies mėgėjų meno renginių, padedantis nuosekliai plėtoti ilgametes Dainų švenčių ir studentiško chorinio dainavimo tradicijas, ugdyti išsilavinusią, veiklią ir kultūringą jaunąją kartą. Pagrindiniai renginio tikslai yra pristatyti visuomenei pajėgiausius studentų chorus, suteikti jiems galimybę koncertuoti su ryškiais šalies muzikos atlikėjais, užtikrinti dainų švenčių tradicijų tęstinumą ir aukštųjų mokyklų chorų tarpusavio bendradarbiavimą. Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivaliai yra reikšminga pasirengimo Dainų šventei programos dalis. Studentų chorai – vieni pajėgiausių šalies meninių kolektyvų, nuolat dalyvaujantys tarptautiniuose bei šalies festivaliuose, konkursuose ir pelnantys solidžius apdovanojimus. Svarbus šio renginio aspektas yra ir tai, jog rengiant šiuos festivalius choristams suteikiama galimybė koncertuoti su ryškiais šalies atlikėjais, parengti koncertines programas kartu su kameriniu ar simfoniniu orkestru bei solistais. Taip pat siekiama pagal išgales atnaujinti naujų chorinės muzikos kūrinių repertuarą ir kasmet festivaliuose atlikti bent vieną naujo kūrinio premjerą – užsakomas naujas lietuvių kompozitoriaus kūrinys arba atliekamas dar neskambėjęs užsienio autoriaus opusas (esant finansinėms galimybėms stengiamasi atlikti ir daugiau naujų užsakomųjų kūrinių). Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivaliai padeda puoselėti studentų chorų, jų vadovų bei universitetų tarpusavio bendradarbiavimą, sutelkti studentų ir jų vadovų menines pajėgas. Šių renginių dėka ugdoma kultūringa ir išsilavinusi jaunoji karta. Festivalių metu studentams suteikiama galimybė koncertuoti įvairiose šalies koncertinėse erdvėse ir tokiu būdu plėsti savo kultūrinį akiratį. Siekiant maksimaliai užtikrinti renginių prieinamumą ir sudominti platesnę auditoriją visi festivalio renginiai būna nemokami. Nors atsižvelgiant į renginio formatą jis labiau yra orientuotas į jaunąją auditoriją – akademinį jaunimą – festivalio metu rengiamuose koncertuose noriai lankosi įvairaus amžiaus publika. 2023 m. festivalis vyks lapkričio 17-19 d. Klaipėdoje, o atskirų chorų pasirodymai planuojami surengti ir kitose Klaipėdos apskrityje esančiose vietovėse – Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Nidoje. Numatoma, jog renginyje dalyvaus Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių aukštųjų mokyklų ir kviestiniai svečiai iš Baltijos šalių. Tęsiant susiklosčiusias festivalio tradicijas numatoma, jog didžiausias ir reikšmingiausias festivalio renginys – jungtinis festivalio dalyvių koncertas su solistais ir kameriniu ar simfoniniu orkestru – bus rengiamas Klaipėdos koncertų salėje arba Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje. Greta festivalio koncertų numatoma ir edukacinė veikla – į renginį skaityti savo paskaitų planuojamas kviesti bent 1 lektorius (kompozitorius, choro vadovas ar pedagogas), kuris pristatytų savo darbo su choru metodiką, kūrybinės veiklos proceso ypatumus ar pasirinktų kompozitorių chorinę kūrybą.20000
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursas-festivalis „Suk, suk ratelį - 2023“Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursas-festivalis „Suk, suk ratelį 2023“ vyks Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 2023 metais lapkričio 18 d. Konkursas-festivalis rajone rengiamas nuo 1976 m. Konkursas-festivalis vyksta kas antri metai. Konkurse-festivalyje dalyvauja Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų (merginų, jaunimo, vyresniųjų ir senjorų) liaudiškų šokių kolektyvai, apie 700 šokėjų ir muzikantų iš Šiaulių , Akmenės, Joniškio, Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio, Telšių, Mažeikių, Kelmės miestų ir rajonų. Dalyviai varžosi, vadovaudamiesi konkurso-festivalio nuostatais, dėl Laureato vardo, Pereinamojo prizo ir 500 € piniginės premijos. Kolektyvus vertina kompetentinga, LNKC suburta, choreografų ekspertų komisija. Visi konkurso-festivalio dalyviai gauna konkurso-festivalio padėkas ir prizus. Lietuvos Choreografų asociacija planuoja įsteigti keturis specialiuosius prizus liaudiškų šokių kolektyvams. Konkurso dalyviai ir žiūrovai turės galimybę dalyvauti Tautiškos kapelijos „Sutaras“ koncerte. Pertraukų metu dalyviams ir žiūrovams vyks edukacijos, kurias ves Šiaulių rajono Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras. Konkursu siekiama puoselėti tautinio šokio tradiciją, skatinti ir remti mėgėjų meną, choreografijos plėtotę. Aktyvinti suaugusiųjų ir jaunimo kultūrinį gyvenimą. Projekto veiklos nemokamos. Projektas tęstinis.10000
Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“AsociacijaXXIV Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja – 2023“Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja 2023“ – tęstinis, regioninis renginys, orentuotas į mėgėjų chorų, chorinės muzikos puoselėjimą Marijampolės ir kituose Lietuvos regionuose, organizuojamas kiekvienais metais. Nuo 2000 metų renginys yra mėgiamas tiek atlikėjų, tiek klausytojų ir tapo vienu didžiausių mėgėjiškų chorų festivalių ne tik regione, bet ir Lietuvoje. Festivalis tapo tradiciniu, įvedamos ir prigyja naujos veiklos, daugėja kolektyvų, kyla dalyvaujančių kolektyvų meninis lygis. Pagrindinis siekiamas rezultatas – puoselėti Marijampolės regiono ir visos Lietuvos chorinės kultūros tradicijas, organizuojant įvairaus amžiaus chorinio meno mėgėjų renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tęstinumą; sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, pasiūlant renginių įvairovę ir edukacines veiklas: organizuoti renginius ir veiklas skatinančias atlikėjus tobulėti, kelti savo ir kolektyvų meninį lygį; organizuoti renginius užtikrinančius Sūduvos krašto kultūrinio tapatumo išsaugojimą, chorinių tradicijų puoselėjimą; organizuoti veiklas skatinančias gyventojus aktyviai dalyvauti meninėse veiklose, padedančioms ugdyti muzikinius, meninius, komunikacinius gebėjimus, auginti naujus dainininkus, muzikiniai išsilavinusią, gebančią girdėti ir įvertinti klausytojų auditoriją; didinti chorinės kultūros prieinamumą, pripildant Marijampolės ir kitų Lietuvos regionų sales, bažnyčias, bazilikas, katedras aukšto meninio lygio atliekama chorine muzika, pateikiant klausytojams įdomiai, šiuolaikiškai, inovatyviai paruoštas programas; sudaryti sąlygas mėgėjų kolektyvams, atlikėjams renginius perkelti į virtualią erdvę ir virtualių veiklų pagalba organizuoti bendradarbiavimą tarp chorų partnerių Lietuvoje bei tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio kolektyvais, tarptautiniais festivaliais, ruošiant bendrus projektus. Festivalis prasidės 2023 sausio 9 dieną parengiamaisiais darbais, kur suburta kompetentinga meno darbuotojų komanda iki balandžio 3 dienos visapusiškai pasiruoš sėkmingam projekto tikslų įgyvendinimui. Festivalio veiklų renginiai suskirstyti į tris sesijas. Pirmoji pavasario sesija prasidės Šv. Velykų antrą dieną (04.10) dideliu atidarymo renginių ciklu, kuriame bus pristatyti festivalio tikslai ir uždaviniai, rėmėjai, organizatoriai, visų metų koncertinių, edukacinių ir kitų veiklų kalendorius. Renginiai vyks įvairiose Marijampolės regiono ir kitose Lietuvos vietovėse Alytuje, Lazdijuose, Prienuose, Seredžiuje, Kaune, Domeikavoje, Jurbarke, Vilniuje, Kretingoje, Vilkijoje, Punske, Norvegijoje dalyvaus festivalio partneriai savo miestų, miestelių bažnyčiose, kultūros įstaigose, mokyklose. Pavasario sesijos metu organizuosime šviečiamojo, pažintinio pobūdžio renginius, kuriuose buvo jungiamos įvairios meno sritys, tai architektūra ir muzika, dailės parodos ir chorinė muzika, literatūra ir chorinė muzika, taip pat pakviesime chorus ir klausytojus į muzikines svetaines, kuriose dalyvaus po 3- 5 kolektyvus. Pavasario sesijos metu organizuosime XIV tarptautinį berniukų ir jaunuolių solistų konkursą „Jaunieji Maestro“. Konkursas vyks Marijampolės kultūros centre. Pirmoji pavasario sesija baigsis per Sekmines, gegužės 28 dieną, taip pat dideliu renginiu – Chorų dainų švente Marijampolėje. Planuojama, kad tai bus ne tik regiono šventė, bet joje dalyvaus chorai iš visos Lietuvos bei užsienio. Vasaros sesija vyks nuo birželio 15 dienos iki rugpjūčio 30 dienos, kurios metu organizuosime renginius skatinančius bendradarbiavimą tarp chorų Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiavimą su festivalių ir dainų švenčių organizatoriais pvz. Vievio dainų šventė „Mūsų dainose“, Č.Sasnausko festivaliu Lazdijuose, sakralinės muzikos festivaliu Sintautuose, festivaliu „O sacrum convivium“ Domeikavoje ruošiant bendrus projektus. Tarptautinis Marijampolės chorų bendradarbiavimas su Glowno bažnyčia Lenkijoje, Krokuvos šv.Onos bažnyčia, Šv.Jokūbo katedra Liepojoje, Bazelio festivaliu Šveicarijoje. Vasaros metu vyks edukacinės veiklos: seminarai, dainavimo mokymai Marijampolės ir aplinkinių regionų visų amžiaus grupių, ypač įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui. Tai puiki galimybė ugdyti meninius gebėjimus. Trečioji – Rudens sesija – prasidės rugsėjo 15 dieną ir baigsis gruodžio 26, antrą Šv. Kalėdų dieną dideliu renginiu. Pagrindiniai dalyviai – Lietuvos choriniai kolektyvai iš Marijampolės savivaldybės, regiono, visos Lietuvos ir kolektyvai iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Vokietijos Tikimės sulaukti apie 50 įvairaus amžiaus chorų, kurių 70 proc. sudarys pirmos ir antros kategorijos mėgėjų kolektyvai, du profesionalūs chorai ir du orkestrai bei 6 profesionalūs solistai. Visą projektą sudaro septyniolika veiklų, kurias sugrupuojame į giminingų veiklų paketus praturtinamus veiklų formų įvairove. Viso planuojame 80 renginių. Visi projekto renginiai ir veiklos nemokami, todėl prieinami visiems festivalio dalyviams ir klausytojams.11000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra-šventė „Atspindžiai“„Atspindžiai“ – tęstinis mėgėjų meno projektas, rengiamas nuo 1991 m. Jame dalyvauja Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrai, veikiantys miestų, rajonų centrų, miestelių ir kaimų kultūros ir švietimo įstaigose. Projektas aktyvina mėgėjų teatrų veiklą, skatina spektaklių meninio lygio augimą, sudaro sąlygas jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų meninei raiškai. „Atspindžiuose“ teatrai rodo savo naujausius spektaklius, kuriuos vertina teatro specialistai. Vyksta visų spektaklių aptarimai, geriausi darbai įvertinami diplomais, meniškiausi spektakliai skelbiami laureatais. Projektas vykdomas 3 turais: I vietos (miestų, rajonų) apžiūros, II regioninės apžiūros šventės ir III baigiamoji šventė. Šie renginiai didina kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, gerina sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose. Antrame ture rajonui atstovauja vienas rajono centro ir vienas kaimo ar miestelio mėgėjų teatrai, didieji miestai gali deleguoti po 3 teatrus. Vietos apžiūros vyks nuo 2023 balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. spalio-lapkričio mėn. regioninės apžiūros šventės vyks Krekenavoje, Baisogaloje, Kaišiadoryse, Vilkaviškyje, Mažeikiuose, Telšiuose. Gruodžio mėn. baigiamoji „Atspindžių“ šventė vyks Pasvalyje. Joje spektaklius rodys geriausiai apžiūroje pasirodę teatrai, kuriuos pamatys ne tik žiūrovai, bet ir apžiūroje dalyvavusių teatrų vadovai, režisieriai. 2023 m. „Atspindžiai“ bus rengiami 26-ą kartą.11000

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Pažaislio muzikos festivalisViešoji įstaigaXXVIII Pažaislio muzikos festivalisXXVIII Pažaislio muzikos festivalis, kurio pagrindinį tikslą nusako motto „Kuriame meilę muzikai“, siekia padėti klausytojams pažinti klasikinės muzikos grožį bei įvairovę, atsisakant šiam žanrui priskiriamų stereotipų bei išankstinių nuostatų. Programoje skambės nauji klasikinių kūrinių atlikimai, premjeros Lietuvoje, tarpdisciplininiai projektai, įtraukiantys klausytojus ir naujas auditorijas. Festivalio vizija – tapti atviru bei visiems prieinamu klasikinės muzikos festivaliu, kuriančiu išskirtines patirtis klausytojams, todėl festivalis net trečdalį savo renginių rengia regionuose, jau trečius metus bus rengiami „draugiški visiems“ koncertai, pritaikyti juose dalyvauti autizmo sutrikimą bei kitų negalių turintiems asmenims, festivalio spauda kuriama atsižvelgiant į disleksijos sutrikimą turinčių žmonių poreikius. 2023 m. festivalio programos paantraštė „Tolimi horizontai“ kvies klausytojus susipažinti su festivalio kvietimu Lietuvoje pirmą kartą koncertuosiančiomis ryškiausiomis pasaulio klasikinės muzikos žvaigždėmis, o taip pat susipažinti su jaunais perspektyviais Lietuvos atlikėjais, kurių tolimi horizontai tikrai laukia artimiausioje ateityje. Muzikos pagalba klausytojai galės keliauti po įvairiausias pasaulio šalis, o kartais „tolimo horizonto“ bus proga paieškoti savyje, kuomet muzika kviečia sustoti ir nerti gilyn iki pat sielos gelmių. 2023 m. Pažaislio muzikos festivalio kvietimu bus kuriama nauja jaunos kompozitorės Silvijos Miliūnaitės opera vaikams „Skraidanti muzika“ (darbinis pavadinimas), kurios libreto bendrakūrėjai taps patys jaunieji žiūrovai. Įvairių šalies ugdymo įstaigų auklėtiniai bus kviečiami dalyvauti kuriant operos istoriją pagal Remigijaus Januškevičiaus paveikslą „Skraidanti muzika“. Projekte bus vykdomos ir įvairios kitos edukacinės veiklos, skirtos jauniesiems žiūrovams – protmūšis, muzikinės edukacijos „Metai su muzika“, o vyresnius klausytojus drauge kurti ir stiprinti festivalio bendruomenę kvies diskusijos, susitikimai ir „Pokalbiai apie muziką“. XXVIII Pažaislio muzikos festivalis vyks 2023 m. birželio 2 – rugpjūčio 27 dienomis Kaune, Kauno rajone ir kituose Lietuvos regionuose. Festivalyje dalyvaus atlikėjai iš Lietuvos, Belgijos, Australijos, Kanados, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Kubos, Ukrainos, Vokietijos.115000
Mokyklų tobulinimo centrasViešoji įstaigaVaikų ir paauglių literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“Literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ siekia kelti vaikų literatūros prestižą ir pabrėžti jos svarbą asmenybės raidai, kurti vaikams ir paaugliams skirtų literatūros renginių tradiciją Lietuvoje, skatinti šeimas rinktis skaitymą kaip vieną iš smagių ir prasmingų laisvalaikio praleidimo formų, burti aktyvią vaikų knygų kūrėjų bendruomenę, pabrėžti vaikų ir jaunimo literatūros ir leidybos industrijos svarbą Lietuvos ir tarptautiniame kultūros, ekonomikos ir skaitmeninių inovacijų kontekste, suteikti galimybę Lietuvos kūrėjams ir leidykloms prisistatyti įvairiems industrijos profesionalams, padėti užmegzti tvarias, abipusiai naudingas partnerystes. Atliepdami pasaulines vaikų literatūros tendencijas, festivalio veiklomis siekiame kultūrinės ir socialinės įvairovės, socialinės įtraukties didinimo, platesnio įvairių visuomenės grupių reprezentavimo vaikų literatūroje. Didelį dėmesį skiriame vaikų, švietimo ir vaikų literatūros bendruomenių edukacijoms, tokiu būdu prisidėdami prie ateities kultūros vartotojų ugdymo, šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros integravimo į ugdymo procesą, vaikų literatūros industrijos lauko stiprinimo. Festivalį sudaro dvi pagrindinės dalys – vaikams (šeimoms) skirta renginių programa ir vaikų literatūros industrijos profesionalams skirti renginiai. Festivalio veiklos vyksta įvairiose Vilniaus miesto erdvėse (Vilniaus mokytojų namai, kino ir medijų erdvė „Planeta“, Vilniaus dailės akademija ir kt.), o dalis keliauja į kitus Lietuvos miestus ir miestelius. 2023 m. festivalį, kuris vyks lapkričio 15-19 d., organizuojame drauge su Lietuvos kultūros institutu ir Lenkijos, Latvijos bei Estijos partneriais. Renginio partneriai Lietuvoje – Vilniaus dailės akademija, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilniaus mokytojų namai ir kiti. 2023 metų festivalio tema – miestas vaikų literatūroje. Ji skirta Vilniaus miesto 700-ųjų metinių paminėjimui.50000
TeatronasAsociacijaTarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“Cirkuliacija: nuo migracijos prie cirkuliacijos (angl. Change the word migration into circulation). Data: 2023 m. birželio 3-11 d. (parengiamieji ir baigiamieji darbai vyks periodu 2023 m. sausio 2 d. – 2023 m. spalio 2 d.). Vieta: Aleksotas (Kaunas), Druskininkai, Kelmė ir Prienai. Programa: a) šiais metais koncentruosis į ne Europinį cirką, šiuolaikinio cirko technikas ir gebėjimą perpasakoti asmenines istorijas neverbaline šiuolaikinio cirko kalba; b) edukacinė programa orientuota į scenos menų kritikus ir vadybininkus ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione (Latvija, Estija, Lenkija); c) Lietuvos ir Baltijos šalių šiuolaikinio cirko esamos ir būsimos produkcijos pristatymai Lietuvos kultūros centrams, siekiant populiarinti šiuolaikinio cirko discipliną ir prieinamumą; d) Pagrindinės programos sklaida Kelmėje, Prienuose ir Druskininkuose. Pagrindiniai dalyviai: 1) Hisashi Watanabe (Japonija); 2) Trupė „Sencirk“ (Senegalas); 3) Trupė „Palcircus“ (Palestina); 4) Trupė „Colokolo“ (Marokas). Festivalio įvairovė, edukacija ir prieinamumas. „Cirkuliacija“ – tai tarptautinis kasmetinis šiuolaikinio cirko festivalis vykstantis Kaune nuo 2017 m. Nuo 2021 m. išplėtėme savo programą ir pradėjome vykdyti festivalio sklaidą ir Lietuvos regionuose. Kuriamoje programoje siekiame: a) pristatyti aukščiausio meninio lygio, šiuolaikinio cirko pasirodymus iš užsienio ir Lietuvos, netradicinėse erdvėse; b) edukuoti plačiąją auditoriją, supažindinanti ją su šiuolaikinio cirko kalba, griauti stereotipus apie cirką, skatinti šiuolaikinio cirko produkcijos vartojimą; c) decentralizuoti kultūrą ir taip atrasti naujas auditorijas bei gilinti santykį su turimais žiūrovais / dalyviais Kaune ir kituose miestuose bei regionuose per inovatyvaus, įtraukaus pobūdžio kūrinius ir novatoriškus komunikavimo būdus. Jau dabar rengiame programą kitam festivaliui, kuris vyks 2023 m. birželio 3–11 d., Kaune (Aleksote) bei dar trijuose miesteliuose (Druskininkai, Prienai ir Kelmė). Tarptautinio šiuolaikinio cirko festivalio „Cirkuliacija“ 2023 m. šūkis „nuo migracijos prie cirkuliacijos“ (angl. change the word migration into circulation). Pagrindinis festivalio tikslas – pristatyti Lietuvoje aukščiausio meninio lygio, ne Europos šiuolaikinio cirko kūrėjų darbus, pasakojančius asmenines istorijas (politines, personalines, kultūrines ir pan.) šiuolaikinio cirko kalba. Festivalio komanda siekia šiuolaikinį cirką pristatyti ne kaip pramogą ar įspūdingų triukų rinkinį, o kaip universalią, neverbalią kalbą galinčią papasakoti savo istorijas, kurios nedaug skiriasi nuo mūsiškių, taip siekiant skatinti įvairovę, kito žmogaus / kultūros / religijos / t.t. pažinimą, emigrantų ir pabėgėlių integraciją per meninius projektus.87000
Kristupo festivalisViešoji įstaigaKRISTUPO VASAROS FESTIVALISPirmuosius kamerinius klasikinės muzikos koncertus surengęs dar 1995-aisiais, šiandien Kristupo vasaros festivalis trina ribas tarp muzikos žanrų, stilių ir kviečia patirti jų sintezės grožį. Nauji skambesiai, formatai dovanoja patirtis, praplečiančias požiūrį į profesionaliąją muziką. Tai atsispindi naujajame festivalio ženkle – poslinkis iš Petro Repšio sukurtos paukštės į abstraktesnį simbolį „daugiau“ praplečia prasmių lauką ir atveria neišsemiamas galimybes kūrybai bei naujiems festivalio naratyvams. Kristupas - tai vedinys iš vardo Kristoforas. O Šv. Kristoforas - keliautojų ir Vilniaus miesto globėjas. Štai kodėl jau pavadinime užkoduota Kristupo vasaros festivalio esmė – plati (tiek geografine, tiek žanrų, stilių prasme) muzikinė panorama bei priklausymas Vilniui. Nuo pirmųjų savo gyvavimo dienų, festivalis siekia: išplėsti profesionaliosios muzikos suvokimo ribas, kviečiant lankytojus patirti stilių, žanrų įvairovę bei jų sintezės grožį; kurti jaukią, demokratišką, įtraukiančią erdvę, parodant, jog muzikai nėra netinkamo laiko ar vietos; atskleisti, jog muzika – universali kalba, kurią lengva ir malonu suprasti. Kristupo vasaros festivalis kryptingai bei nuosekliai siekdamas tikslų įgyvendinimo, suformavo pagrindines savo stiprybes – lankstumą, demokratiškumą. Jų dėka, kiekvienas klausytojas atranda koncertą sau, o profesionalūs muzikai nevaržomi stilistinių rėmų, įgyvendina netikėčiausias idėjas. Neformali, palanki kūrybai aplinka, vasariška nuotaika, originalūs projektai – tai Kristupo vasaros festivalio veidas. Festivalis nebijo eksperimentuoti, ieškodamas naujų koncertų formų, nestandartinių pasirodymų vietų, paveikių auditorijos įtraukimo būdų. Šioje srityje per daugiau nei 20 metų, jis sukaupė įvairialypę patirtį, o įgyvendinti sprendimai pelnė tarptautinį pripažinimą: EFFE Label (Europe for Festivals, Festivals for Europe) tarptautinį kokybės ženklą bei kūrybiškumo ir inovatyvumo tarptautinį pažymėjimą FestLabPass. 2023-iaisiais, reaguodamas į aštrėjantį tapatybės klausimą, festivalis, programoje pristatydamas įvairiausią muziką (sevdah, fado ir kt.) moderniame kontekste, kelia klausimą – ar tapatybė paveldima, ar ją sąmoningai pasirenkame? Ar ji dera su jautrumu kitoms kultūroms? Birželio 30 – rugpjūčio 29 dienomis į Šv. Kazimiero bažnyčią, Sereikiškių parko Bernardinų sodą, Šv. Kotrynos bažnyčią bei kitas sostinės erdves kvies Lietuvos atlikėjai, svečiai iš Bosnijos ir Hercegovinos, JAV, Danijos, Prancūzijos, JK, Portugalijos, Čekijos, Šveicarijos ir kt. Programoje planuojami šiuolaikinės muzikos ansamblio Synaesthesis, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius) pasirodymai, laukiama vienos svarbiausių naujosios portugalų muzikantų kartos dainininkių ir dainų autorių Luisos Sobral, moderniojo sevdah atlikėjo Božo Vrečo, J. P. Sweelincko tarptautinio vargonininkų konkurso laureato Marcin Kucharczyk, Kristiansborgo pilies ir Karališkosios jūrų laivyno bažnyčios vargonininko bei meno vadovo Jakobo Lorentzeno, specialiai Baltijos kelio minėjimui skirtą programą paruošusio amerikiečių muziko Jameso Hickso ir kt. Toliau bus tęsiamas didžiausias ir seniausias festivalio ciklas „Sakralinės muzikos valandos“, kuriame nemokamai jau beveik dvidešimt metų klausytojams koncertuoja vargonų muzikos pasaulio korifėjai, taip pat itin vilniečių pamėgtas ciklas „Kristupo piknikai“, skirtas jaunųjų muzikos profesionalų motyvacijai ir pristatymui, didelio susidomėjimo sulaukusios „Gatvės gyvos“ edukacinės ekskursijos, įtraukiančios itin kokybišku turiniu bei apgalvotais interaktyviais elementais. Dalį programų festivalis pristatys kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Kristupo vasaros festivalis atliepia strategines Lietuvos kultūros tarybos kryptis, nes plačiąja prasme siekia prisidėti prie atviros, kūrybiškos visuomenės ugdymo, pasitelkiant muziką.135000
Vilniaus džiazo klubasViešoji įstaigaTarptautinis džiazo muzikos festivalis „Vilnius Mama Jazz 2023“Dvidešimt vienerius metus vykstantis festivalis „Vilnius Mama Jazz“ yra labai ženklus Lietuvos kultūros gyvenime: festivalis ryškiai išsiskiria profesionalių atlikėjų parinkimu ir dinamiška programa, kurią vienija trys esminiai veiksniai: muzikos kokybė, originalumas ir aktualumas. Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ vyks 2023 metų gegužės mėn. 24 – 28 dienomis Vilniuje. Klausytojams bus pristatytos programos ir atlikėjai iš Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Viena iš festivalio programos sudėtinių dalių – „Džiazo vitrina“ (Showcase Stage), kuri veikia nuo 2016 metų. Į šį forumą atvyksta muzikos kritikai, žurnalistai, užsienio muzikos ekspertai, džiazo industrijos atstovai: džiazo festivalių prodiuseriai, organizatoriai, reprezentuojantys žymiausius savo šalies džiazo festivalius, klubus ir agentūras. Mūsų šalies atlikėjų tarptautinėje aplinkoje įgytas konkurencinis pranašumas stiprina jų motyvaciją. Programa pasitarnauja Lietuvos džiazo sklaidai užsienyje. Tradiciškai vykstanti Lietuvos džiazo muzikantų vitrina 2023 metais kviečia joje dalyvauti Ukrainos džiazo atlikėjus, kurių atranka vyks tokiu pačiu principu. Tarpdiscipliniškumo formavimui festivalio diskusijų platforma „Vilnius Mama Jazz paraštės“ subūrė kitų sričių menininkus, žurnalistus, kritikus ir intelektualus. Festivalio didžioji naujovė – šių diskusijų virsmas į tarptautinę konferenciją: užsienio festivalių vadovai, džiazo prodiuseriai ir ekspertai „Džiazo vitrinoje“ ne tik žvalgosi grupių savo renginiams, bet ir viešai dalinasi su kolegomis patirtimi bei patarimais. Edukacija išlieka viena pagrindinių festivalio funkcijų nuo pat jo įkūrimo. Renginio organizatoriai, siekdami skatinti Lietuvos muzikantų profesinį tobulėjimą, nuolat bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, sudaro sąlygas jauniesiems menininkams dalyvauti festivalio programoje, meistriškumo pamokose ir diskusijose. Naujų iššūkių paieška atvedė prie sumanymo sukurti ir įgyvendinti Mentorystės programą. Sukaupęs daugiau nei 20-ties metų tarptautinę patirtį, festivalis siekia ja pasidalinti su mažesniais ir jaunesniais džiazo festivaliais, vykstančiais regionuose: pristatyti juos tarptautinės konferencijos rėmuose, pasidalinti gerąja patirtimi pritraukiant rėmėjus ir kitą įvairių fondų teikiamą finansinę paramą, užmezgant naujus ryšius, pažintis, verslo kontaktus, gerinti žiūrovui / klausytojui pateikiamo turinio kokybę. 2022 metais ypatingai sėkmingas bendradarbiavimas su pirmuoju partneriu – festivaliu „Džiazo dienos Tauragėje“ ir pasiekti puikūs Mentorystės programos rezultatai paskatino 2023 metais kūrybinį bendradarbiavimą tęsti su festivaliu „Jonava Jazz“. 2022 metais festivalis paskelbė savo Ambasadorių – juo tapo ilgametis festivalio dalyvis ir bičiulis, reprezentuojantis „Vilnius Mama Jazz“ Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vladimiras Tarasovas. Nuo 2002-ųjų metų sostinėje vykstantis spalvingas ir jokių stiliaus rėmų nevaržomas festivalis „Vilnius Mama Jazz“ per du dešimtmečius pristatė daug žymių atlikėjų: Marcus Miller Band, Chick Corea, John McLaughlin, Ravi Coltrane, Bill Frisell, Christian McBride Band, Medeski Martin and Wood, Wayne Shorter Quartet, Terence Blanchard, Pharoah Sanders, Chris Potter Trio, The Bad Plus (2007, 2019), Kneebody, Snarky Puppy, Steve Coleman and Five Elements, The Ambrose Akinmusire Quartet, Robert Glasper (2010, 2011), OREGON, Dee Dee Bridgewater, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, GHOST-NOTE, Ben Wendel, Joe Sanders, Greg Hutchinson, Anthony Braxton (visi – iš JAV), Shai Maestro, Avishai Cohen Trio (bass, 2015, 2021, Izraelis), Vienna Art Orchestra (Austrija), Peter Brötzmann (Vokietija), Copenhagen Art Ensemble (Danija), Jean-Luc Ponty, Marcas Ducret, Emile Parisien Quartet, Erik Truffaz Quartet (visi – iš Prancūzijos), Miroslavas Vitous (Čekija), Arve Henriksen, Jan Bang & Stian Westerhus, Marius Neset, Jaga Jazzist, Mathias Eick, Nilsas Petteris Molværis, Eivind Aarset: Sonic Codex 4tet (visi – iš Norvegijos), Larsas Danielsson (Švedija), Rosario Giuliani, Flavio Boltro (visi – iš Italijos), Sons of Kemet, Get The Blessing, Neil Cowley Trio, GoGo Penguin, Portico Quartet, The Comet Is Coming (visi – iš Didžiosios Britanijos), Phronesis (Danija, Didžioji Britanija, Švedija), RYMDEN (Norvegija, Švedija) ir kiti.100000
JJJAZZViešoji įstaiga33-iasis TARPTAUTINIS DŽIAZO FESTIVALIS KAUNAS JAZZ 2023Su šūkiu „Ateitis prasideda šiandien!” didžiausias džiazo festivalis Lietuvoje „Kaunas Jazz“ toliau aktyviai stiprina savo pozicijas ir 2023-iais metais numato tęsti vykdyti užsibrėžtus bei tarptautiniam festivaliui keliamus aukščiausius tikslus ir iššūkius. 33-iasis „Kaunas Jazz 2023“ pristatys, skleis ir populiarins Lietuvos visuomenei pasaulio džiazo kritikų aukščiausiai vertinamus užsienio džiazo kūrėjus ir Lietuvos džiazo kūrėjus bei jų projektus; pristatys džiazo stilių įvairovę; vykdys edukacinę programą – kurs efektyvias motyvuojančias edukacines aplinkas, skatinančias KARTU atrasti, taikyti, dalintis, augti bei kurti, ugdys jaunuosius džiazo kūrėjus; suteiks galimybes Lietuvos visuomenei aktyviai dalyvauti festivalio renginiuose – aktyviai skatins, kvies, bus atviras bei prieinamas visoms gyventojų grupėms, mažins jautrių socialinių grupių kultūrinę atskirtį; populiarins džiazo muziką Lietuvos regionuose bei skatins kultūrinį turizmą; vystys bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo institucijomis, tarptautinį bendradarbiavimą su „Kaunas Jazz“ partneriais – tarptautiniais džiazo festivaliais; pristatys Lietuvą Europai ir pasauliui, taps Europos džiazo sostine, kurioje džiazas – universali ir vienijanti laisvės kalba. 33-iasis „Kaunas Jazz 2023“ vyks balandžio 27 d. – gegužės 1 d., liepos 7 d., rugsėjo 8 d. ir gruodžio mėn. Kaune bei Kauno r., Birštone, Vilniuje, Jurbarko r. (Raudonėje), Trakuose, Palangoje ir Joniškyje. „Kaunas Jazz 2023“ metu numatoma suorganizuoti 40-44 mokamus ir nemokamus koncertus / renginius bei nemokamus edukacinius renginius. Numatoma, jog festivalį „Kaunas Jazz 2023“ galės saugiai aplankyti daugiau nei 32 000 džiazo klausytojų, mylėtojų bei puoselėtojų iš Lietuvos bei Europos. Festivalis skirtas įvairioms visuomenės grupėms: įvairių pažiūrų, pomėgių, įvairaus amžiaus (nuo kūdikių iki senjorų), įvairaus finansinio pajėgumo ir kt., nediskriminuojant nei vienos.
„Kaunas Jazz 2023“ programoje – aukščiausio meninio, profesinio lygio Lietuvos džiazo kūrėjai, jų projektai (numatomi šie kūrėjai: Dainius Pulauskas, prof. Giedrius Kuprevičius, Monika Liu, Veronika Chi Chi, Vytautas Labutis, Dominykas Vyšniauskas, Domas Žeromskas ir kt.) ir pasaulio kritikų pripažinti bei aukščiausiai vertinami užsienio džiazo meistrai iš JAV, Jamaikos, Izraelio, Danijos, Ispanijos, Ukrainos, Lenkijos ir kt. šalių (numatomi šie kūrėjai: TAKE 6 su Kauno miesto simfoniniu orkestru, Lizz Wright, Jon Cleary, Steve Coleman, Brandee Younger, Zara McFarlane, Adam Ben Ezra, Ida Nielsen, Jorge Pardo ir kt.). 33-iasis „Kaunas Jazz 2023” taps tikru teigiamų patirčių, dialogų bei laimingų žmonių vieta, išsiskiriančia aukščiausia džiazo kokybe bei įvairove, prieinama kiekvienam ir kviečiančia KARTU atrasti, kurti, dalintis bei augti!
85000
Kauno bienalėViešoji įstaiga14-oji Kauno bienalėKauno bienalė kuria prieinamus, įtraukiančius ir įkvepiančius šiuolaikinio meno projektus. Vienas didžiausių šiuolaikinių meno renginių – 14-oji Kauno bienalė – vyks 2023 m. rugsėjo 15 d. – lapkričio 26 d., Kaune. Paroda siekiama užtikrinti šiuolaikinio meno prasmingumą ir aktualumą, suteikiant įrankius šiuolaikiniam menui pažinti bei laisvę įvairioms šiuolaikinio meno interpretacijoms. Kuriant tarptautines partnerystes, inicijuojant naujų meno kūrinių sukūrimą ir pristatant tiek gerai žinomus, tiek ką tik karjerą pradėjusius Lietuvos ir užsienio menininkus bei kuratorius, Kauno bienalė siekia stiprinti ir įvairinti šiuolaikinio meno lauką, pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir meno raidą šalyje, skatinti kultūros produktų vartojimą ir jų prieinamumą bei pristatyti Lietuvos kultūros pasiekimus tarptautiniu mastu.116000
Teatro informacijos centrasViešoji įstaigaVilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ 2023VšĮ „Teatro informacijos centras“ ir VšĮ „Vilniaus festivaliai“ organizuojamas Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ – tai jau 20 kartą vykstanti teatro šventė Lietuvos sostinėje. „Sirenos“ pristato į iššūkius reaguojantį ir iššūkius metantį šiuolaikinį Europos ir pasaulio teatrą, siekia iškelti įvairių kultūros institucijų, kultūros ir verslo partnerystę kaip vertybę. Festivalio rengėjai laikosi devizo: nauja realybė – naujas teatras – kokiai auditorijai? Festivalis nesiekia prisirišti prie vienos kartos kūrėjų, konkrečios estetikos ar žanrinių ribų. Primetamų ribų įveikimas, naujos eksperimentinės strategijos, kultūrinės sąveikos, impulsai, jautrumas pokyčiams – visa tai yra festivalio veiklos lauko orientyrai. Pagrindinės festivalio veiklos vyksta Vilniuje, tačiau kasmet dalis kų keliasi į kitus miestus – 2023 m. jie vyks ir Alytuje, Rietave. Lietuvos teatro vitrina pagal atrinktų spektaklių geografiją gali vykti ir kituose Lietuvos miestuose. Greta Lietuvos ir užsienio spektaklių „Sirenose“ vyksta edukaciniai renginiai profesionalams ir teatro publikai, taip pat „Sirenų“ klubo renginiai, kurie yra nemokami ir atviri visiems.130000
Menų FabrikasViešoji ĮstaigaTarptautinis miesto muzikos ir meno festivalis „LOFTAS FEST 2023“„Loftas fest“ – tai nuo 2012 m. vykstantis tarptautinis miesto muzikos ir šiuolaikinio meno festivalis, kasmet vilniečiams bei miesto svečiams pristatantis kruopščiai atrinktą aktualią, pasaulines tendencijas atspindinčią šiuolaikinės muzikos ir meno festivalio programą, kurioje kiekvienais metais siekiama pateikti kuo platesnę šiuolaikinės muzikos bei scenos ir audiovizualinių menų pasirodymų ar šiuolaikinių meninių išraiškų įvairovę ir jų tarpusavio sintezę. Festivalio metu pristatomi tiek jau žinomi ir pripažinti vardai bei kartu ypatingas dėmesys kreipiamas į kylančių naujų talentų paiešką ir jų pristatymą plačiai auditorijai. Festivalis vyksta Vilniaus centre, Naujamiestyje esančiame post-industrinio „Elfos“ gamyklos kieme. Šio festivalio atsiradimas prisidėjo ir prie šios vietos atgaivinimo, bendruomenės būrimo, jo dėka gimė nauji kūrybiniai projektai, vyko vietos konversijos. „Loftas fest“ festivalis taip pat kasmet pateikia ir naujų technologinių bei inovatyvių renginių inžinerijos sprendimų ar kūrybiškų turinio pristatymo formų, atskleidžia post-industrinę aplinką kaip originalią erdvę netradiciniam naujų kūrybinių projektų pristatymui. Festivalis yra pripažintas tarptautiniu mastu, kasmet pritraukia užsienio žurnalistų dėmesį (tarptautinis portalai „Time out“, „Vice“, Vokietijos radijas NDR, Prancūzų žurnalas „Rolling Stones France“, dienraštis „Le Monde“, kt.). Projektas siekia didinti kokybišką šiuolaikinio meno ir kultūros įvairovę ir prieinamumą visų amžiaus ir socialinių grupių auditorijai, taip pat sukurti ilgalaikį kultūrinį poveikį visuomenei, prisidėti prie kultūros bei meno raidos, supažindinti žiūrovus su įvairiomis šiuolaikinės kultūros išraiškomis, naujais šiuolaikinės muzikos ir meno talentais, prisidėti prie gyvo ir kūrybiško Lietuvos bei Vilniaus miesto įvaizdžio kūrimo, skatinti kultūrinį turizmą ir profesionalų tinklaveiką. To siekiant, festivalis yra visiškai nemokamas ir atviras visiems. 2023 m. bus siekiama pritraukti mažiausiai 10.000 žiūrovų. Siekiant plėsti auditoriją, įtraukiant kuo didesnę ir platesnę auditorijos dalį bei socialiai jautrias visuomenės grupes, dalis festivalio programos bus filmuojama ir transliuojama internetu. Planuojama festivalio data: 2023 m. rugsėjo 7-9 d. 2023 m. planuojama nemokamai aktualią urbanistinės šiuolaikinės muzikos ir meno tarptautinę programą auditorijai pristatyti per 3 festivalio dienas. Festivalyje numatomos šiuolaikinio meno ir muzikos scenos (ne mažiau 4 scenų), šiuolaikinio meno instaliacijų ekspozicija, edukacinė ir profesionalų tinklaveikos zonos. Viso ne mažiau nei 60 šiuolaikinės muzikos, šokio, teatro, tarpdisciplininių ar audiovizualinių pasirodymų bei instaliacijų. Festivalio metu bus siekiama pristatyti mažiausiai 200 atlikėjų ir menininkų iš Lietuvos ir užsienio (dalyviai iš ne mažiau nei 8 šalių). 2023 m. ypatingas dėmesys numatomas Ukrainos muzikantams ir menininkams ir Baltijos šalių atlikėjams bei jų tiksliniam pristatymui užsienio žurnalistams bei muzikos industrijos profesionalams. Bendradarbiaujant su partneriais, didelis dėmesys bus kreipiamas ir į tikslinių profesionalų sukvietimą ir meno ir muzikos profesionalų tinklaveiką. Festivalio programa atrenkama ir įgyvendinama, bendradarbiaujant su atrinkta kuratorių grupe ir turinio partneriais, tame tarpe ir su „Europavox“ partneriais (Europos muzikos industrijos profesionalai), su kuriais kartu yra ieškomi nauji Europos talentai tarptautinėje rinkoje. Siekiant kuo daugiau įtraukti jaunuosius Lietuvos menininkus – festivalio programoje bus pristatyti Baltijos šalių jaunų grupių konkurso „Novus“ finalininkai bei bus skelbiama atvira atranka menininkams, eksperimentinės muzikos ir video kūrėjams, šokėjų, teatro kolektyvams.
„Loftas fest“ edukacinės veiklos ypatingai orientuotos į jaunąjį lankytoją. „Loftas fest“ yra miesto festivalis, todėl jame yra puiki terpė tiek diskusijoms apie post-industrinį paveldą, šiuolaikinę kultūrą ar miestą ir meną, tiek jaunimo edukacijai ypatingai jautriomis socialinėmis temomis (imigrantai, LGBT, pabėgėliai, narkotikai, dekriminalizacija, jaunimo psichologinės problemos, psichotropinės medžiagos, ŽIV klausimai). Bus siekiama sukurti saugią erdvę, kurioje lankytojai galėtų laisvai jausdamiesi apie tai diskutuoti ar konsultuotis. 2023 m. bus skiriamas dėmesys ir su Ukraina susijusioms socialinėms temomis. Festivalio veiklos – taip pat puiki platforma savanorystei, jaunų žmonių užimtumo didinimui, jų įgūdžių bei renginių organizavimo kompetencijų ugdymui. Festivalį įgyvendins VŠĮ „Menų fabrikas“, festivalio muzikinės programos vadovas – Victor Diavara, meninės dalies vadovas – Deivydas Valenta, prie programos sudarymo dirbama su patikrintais ilgamečiais partneriais, įvairiomis organizacijomis ir įstaigomis, samdomi išoriniai specialistai bei renkami savanoriai (apie 200 žmonių komanda, kurios dalimi taps iki 60 savanorių).
110000
Viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto musicale“Viešoji įstaigaTarptautinis senosios muzikos festivalis BANCHETTO MUSICALE 20232023 m. rugsėjo 5–24 d. vyksiančio XXXIII tarptautinio senosios muzikos festivalio „Banchetto Musicale“ pagrindinė tema – Tremtis. Palikti namus, kad išsaugotum gyvybę, ar tiesiog ieškant lengvesnės ateities, o gal pabėgti kaip kaltas ar nekaltas atstumtasis, gyventi dvigubą, slaptą dvasinį gyvenimą, kol tava ar svetima šalis nepriima dėl religinių pažiūrų, visa tai ir daugiau yra tremties formos. Tačiau, kartu su prakeikimu, kurį lydi milijonus, tai reiškia ir palaiminimą, ir tai yra sprendimas dėl paties savęs išsaugojimo, išlikimo, dėl evoliucijos. Festivalyje dalyvaus solistai ir ansambliai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos. Koncertai, kursai bei edukacinės programos vyks Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Pranciškonų vienuolyno bažnyčioje, Šv. Jonų bažnyčioje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, Valdovų rūmų muziejuje Vilniuje bei internetu.70000
Lietuvos meno galerininkų asociacijaAsociacijaArtVilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugėTarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“ – didžiausias vizualiųjų menų renginys Baltijos ir Šiaurės šalių regione. 2023 metais mugė „ArtVilnius“ bus organizuojama jau 14-tą kartą. Kasmet pristatoma nauja, originali, tarptautinė programa. Remdamiesi tokių garsių pasaulio meno mugių, kaip Frieze London, ArtBasel, Arco Madrid ir kt. organizavimo, komunikacijos ir viešųjų ryšių kompanijų analizėmis, nuolat mokomės, ieškome geriausių sprendimų ir juos pritaikome organizuojant „ArtVilnius“. Vykdant Lietuvos potencialių dalyvių, meno rinkos ir meno lauko analizę sudaryta aiški „ArtVilnius“ tarptautinė meno programa, komunikacijos ir viešinimo strategija. Išlaikant mugės struktūrą, didinama atrankos konkurencija tarp galerijų, menininkų, kviečiami tarptautiniai kuratoriai, meno ekspertai, bendradarbiaujama su tarptautinėmis ir Lietuvos meno institucijomis, institutais, meno fondais, muziejais ir kolekcijomis, vykdoma atranka, analizuojant pasaulines šiuolaikinio meno tendencijas, atsižvelgiant į savo regiono specifiką, poreikį ir pabrėžiant išskirtinumą. „ArtVilnius“ kupinas įvairovės, dėl dėkingo parodų centro išplanavimo, turime galimybę rodyti daug performansų, vaizdo ir garso instaliacijų, didelio formato skulptūras ir objektus, plačiau pristatomas naujų medijų menas, kur kitose mugėse šis žanras santykinai rodomas mažai. „ArtVilnius“ yra įvairialypis renginys, atliekantis edukacinę funkciją – pristatoma galerijų ir projektų zonos programa, diskusijų programa, institucijų ir leidinių pristatymai, vykdomos kūrybinės dirbtuvės, tinklaveikos renginiai, turai po mugę, VIP programa, menininkų ir galerijų apdovanojimai. Vykdomas savanorių įveiklinimas ir pritaikoma diferencijuota bilietų pardavimo sistema.
2023 m. meno mugė „ArtVilnius‘23“ vyks spalio 13-15 d. Pagrindinis mugės akcentas – performanso menas. Planuojame išnaudoti ne tik Litexpo, bet ir Vilniaus miesto viešąsias erdves performansų atlikimui. Bendradarbiaujant su 2023 metais startuojančia GO Vilnius 700 programos konkurso laimėtoja Vilniaus performanso meno bienale ir festivaliu „Art After Hours“, kuris vyksta „ArtVilnius“ metu Vilniaus galerijose, meno institucijose. Didinsime renginio programos prieinamumą socialiai jautrioms gyventojų grupėms. Sieksime reprezentuoti performanso meno sceną šiuolaikinio meno kontekste jų įgyvendinimu ir edukaciniu formatu. Per paskutiniuosius kelerius metus mugės programoje rodomi performansai pritraukia vis didesnį žiūrovų srautą, tai meno žanras, kurio populiarumas auga. Pagrindinis meno mugės „ArtVilnius“ tikslas – stiprinti ir plėsti Lietuvos ir viso Baltijos regiono meno rinką. Skatinti meno galerijų verslumą, įsitvirtinimą regiono ir Europos meno rinkoje. Didinti meno kūrinių pardavimus, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio meno galerijų, meno institucijų, menininkų, kuratorių. Didinti įsitraukimą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sinergiją tarp meno, kultūros, verslo atstovų. Sieksime atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vizualiųjų menų sektorių. Aktyvinti šiuolaikinio meno kolekcionavimą – plėsti Lietuvos kolekcininkų ratą, pritraukti užsienio meno kolekcininkus, muziejininkus, meno ekspertus. Meno mugė suteikia galimybę dalyvaujančioms galerijoms, menininkams, kuratoriams parduoti kūrinius, užmegzti svarbius tarptautinius kontaktus, kurie ateityje atveria naujas galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui, duoda naudingus rezultatus. Plėsime virtualią mugės auditoriją su 3D turais, elektroniniu katalogu, mugės TV, taip skatinant susidomėjimą muge ir meno kūriniais toms auditorijoms, kurie negali gyvai atvykti į mugę. Planuojama sulaukti 200 paraiškų, atrinkti 65 Lietuvos ir užsienio Prancūzijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Italijos, Suomijos, Ukrainos, Vokietijos, Rusijos, Danijos, Belgijos, ir kt. galerijas. Pristatyti 400 menininkų. Veiklas vykdo mugės organizatoriai: vadovė Diana Stomienė, meno vadovė Sonata Baliuckaitė, architektė Olga Voišnis, dizaineriai, atrankos komisijos nariai, kviestiniai kuratoriai, koordinatoriai. Suformuota „ArtVilnius“ taryba: menotyrininkai Virginijus Kinčinaitis, Neringa Bumblienė, Justė Jonutytė. Planuojami dalyviai: „Meno parkas“, „Meno niša“ „Menų tiltas“, „Kunstkamera“, „AV17“, „The Rooster gallery“, LDS galerijos, VDA galerijos, regionų: Klaipėdos, Dusetų, Molėtų, Palangos, Ukmergės galerijos. Užsienio: MākslaXO, Alma, Nivet-Carzon, NB Galleri, PILOT gallery, EKA, TSEKH, Erika Deak, Taddeush Ropac, Ulf Larsson ir kt. Kuratoriai: Valentinas Klimašauskas, Vytenis Burokas, Neringa Bumblienė, Monika Kozioł (Lenkija), Annika Toots (Estija) ir kt. Planuojame mugės lankytojų skaičiaus augimą dėl akcentuojamo performanso meno žanro. Skirsime didesnį dėmesį lankytojams iš regionų, skatinsime juos atvykti į Vilnių mugės metu, apsilankyti paraleliai vykstančiame partnerių renginyje „Art After Hours“ bei kitose meno institucijose.
91000
Vilniaus festivaliaiViešoji įstaigaTarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA 2023Nuo 1991 metų Vilniuje kasmet rengiama GAIDA – pagrindinis ir didžiausias šiuolaikinės muzikos renginys Lietuvoje. Festivalis GAIDA vienintelis iš Lietuvos ir Baltijos šalių festivalių yra pelnęs ypatingą tarptautinį įvertinimą – Europos festivalių laureato vardą „EFFE Laureate“, kuris suteikiamas tik patiems geriausiams senojo žemyno festivaliams. Festivalis GAIDA supažindina Lietuvos visuomenę su aktualiausia dabarties muzikine kūryba, su ypatingais viso pasaulio muzikos pasiekimais – į festivalį kviečiami žymiausi dabarties kompozitoriai ir atlikėjai iš įvairių šalių, skamba tarptautinio pripažinimo sulaukę kūriniai ir pasaulinės bei Lietuvos premjeros. GAIDA išsamiausiai iš visų šalies muzikos festivalių bando atspindėti gyvąjį kompozitorių kūrybinį procesą.120000
Viešoji įstaiga „Rašytojų klubas“Viešoji įstaigaTarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ yra vienas seniausių Europoje nenutrūkstamai organizuojamų literatūros renginių, 2023-aisiais metais festivalis bus rengiamas jau 59-ąjį kartą, sėkmingai išlaikantis tradiciją ir kasmet praturtėjantis naujomis formomis. Tradicijos ir naujovės festivalyje yra derinamos ir kasmet plačiai atsiskleidžia ne tik Lietuvoje, bet ir keliose užsienio šalyse (Lenkijoje, Šveicarijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV, Austrijoje ir kt.). Festivalyje atspindima visa metų Lietuvos kūrybinio gyvenimo panorama – žymiausių plunksnos meistrų, ir primirštų vyresnės kartos, ir gabių jaunų autorių kūryba. Ji atsispindi ir nuo pat festivalio įkūrimo leidžiamame „Poezijos pavasario“ almanache. 2023 m. „Poezijos pavasario“ almanachą sudarys poetas K. Platelis, festivalio užsienio svečių kūrybą atrinks poetė I. Valantinaitė. Kartu su almanachu bus išleista kompaktinė plokštelė su poetų balsais. Festivalio tikslas yra rengti aukštos meninės vertės literatūros renginius, siekiant plėsti profesionaliojo meno sklaidą Lietuvoje ir užsienio šalyse, pateikti Lietuvos kultūrinei visuomenei praėjusių metų Lietuvos poetų kūrybos panoramą, fiksuoti ir atspindėti lietuvių poezijoje vykstančius procesus, tradicijos ir naujovių sąveikos ypatumus, pateikti literatūros proceso dalyvių (poetų, kritikų, redaktorių) nuomonę apie dabarties poezijos raidos tendencijas, priminti jų kontekstą (paminint svarbiausias metų sukaktis), skleisti lietuvių poezijos žodį plačiajai Lietuvos ir užsienio šalių skaitytojų auditorijai. 2023 m. festivalis vyks gegužės 14 - 28 d. Per 15 festivalio dienų planuojama surengti iki 120 profesionaliosios literatūros ir su ja susijusių ir / ar ją papildančių meno sričių renginių. Festivalio renginiuose šiuolaikiškai ir profesionaliai pristatysime naujausią Lietuvos ir užsienio autorių kūrybą, siekdami, kad festivalis būtų įdomus ir įvairus, į festivalio renginius kviesime įvairių kartų Lietuvos ir užsienio poetus, kritikus bei kitų sričių profesionalius menininkus: aktorius, muzikus, dainuojamosios poezijos autorius ir atlikėjus, dailininkus, fotografus su specialiai festivaliui paruoštomis programomis ar parodomis. Žiūrovus kviesime susitikti su lietuvių kūrėjais, įvairių literatūros premijų laureatais, jaunaisiais kūrėjais, taip pat bus prisiminta jau išėjusių poetų kūryba. Ir 2023 m. bus organizuojama tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija, kuri kasmet pristato vis naują, ne tik literatūros bendruomenei, bet ir visuomenei svarbią temą, kuri analizuojama lietuvių ir anglų kalbomis. Konferencijoje dalyvauja ne tik Lietuvos poetai ir literatūros kritikai, tačiau ir užsienio šalių kūrėjai, tad tai leidžia į gvildenamą temą pažvelgti plačiau ir išplėsti ją į tarptautinį-tarpkultūrinį lygmenį. Visa tai padeda pritraukti plataus amžiaus ir kultūrinio išsilavinimo žiūrovų auditoriją. Festivalyje planuojama rengti poetų autorinius kūrybos vakarus, poezijos skaitymus, poezijos ir muzikos vakarus, literatūrines diskusijas. Taip pat edukacinius renginius: literatūros pamokas, slemo varžytuves, literatūrines ekskursijas, kūrybines dirbtuves, moksleivių poezijos skaitymus. Renginiuose dalyvaus per 100 šiuo metu aktyviai kuriančių lietuvių poetų, taip pat 8 užsienio poetai iš Anglijos, Makedonijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Irano / Norvegijos, JAV / Rumunijos. Siekiant kuo didesnės visuomenės įsitraukimo ir kūrybinių bendrysčių puoselėjimo dalį renginių planuojame rengti užsienio šalyse – Lenkijoje, Šveicarijoje, Airijoje ir kt., kuriose mūsų šalies poetai susitiks ir kūrybą pristatys šiose šalyse gyvenančioms lietuvių bendruomenėms bei kitiems svečiose šalyse gyvenantiems poezijos kūrėjams bei literatūros mėgėjams. Organizuojant festivalį siekiama skatinti profesionalaus meno sklaidą, literatūros ir jos autorių žinomumą Lietuvoje ir užsienio šalyse, kūrybines menininkų bendrystes, tarptautinius kūrybinius saitus ir bendradarbiavimo tinklus. Siekiama skatinti ir palengvinti jaunųjų kūrėjų įsitraukimą į profesionaliojo meno pasaulį. Taip pat norima skatinti visuomenės įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, domėjimąsi literatūra ir menu apskritai, kurti kiekvienam pasiekiamą vietą – įdomiam ir prasmingam laisvalaikio praleidimui kartu su menu. Festivalio programą sudarys iki 120 renginių (iš jų daugiau nei 55% renginių skirti regionų ir / ar jautrių socialinių grupių atskirties mažinimui), maždaug 30 planuojama surengti Vilniuje, po 10 renginių Kaune ir Klaipėdoje. Net 70 renginių planuojama surengti mažesniuose šalies rajonuose. Festivaliui ir 2023 m. rinksimės kuo įvairesnes vietas: aikštes, skverus, piliakalnius, muziejus, bažnyčias, vienuolynus, dvarus, skaitymus laive ar traukinyje ir kitur. Festivalyje vyks ir virtualūs renginiai su poetais gyvenančiais Švedijoje, JAV, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje. Organizuodami festivalį siekiame, kad jis būtų kuo plačiau prieinamas kultūra ir menu besidominčiam žmogui, tad visi festivalio renginiai bus nemokami.65000
Poetinis Druskininkų ruduoViešoji įstaigaTarptautinis literatūros festivalis „Poetinis Druskininkų ruduo“Poetinis Druskininkų ruduo – kasmetinis tarptautinis literatūros festivalis, pirmoje spalio mėnesio pusėje rengiamas Druskininkuose ir Vilniuje. Tai festivalis-laboratorija, skirtas pirmiausia poetams, kritikams, literatūros tyrinėtojams ir leidėjams, į kurį maloniai kviečiama publika. Pagrindinis festivalio siekis – telkti poetų bendruomenę, sudaryti sąlygas dalintis savo kūryba, apmąstyti ir vertinti kūrinius, įvardyti kaitos tendencijas. Festivalis, kaip rodo poetų anketos, pirmiausia yra svarbus patiems poetams ir visai literatūros bendruomenei. Tačiau jis svarbus ir Druskininkams – miesto mokyklose kasmet vyksta susitikimai su poetais, tad jau ne vienas mokinys yra užaugęs su festivalio poezijos renginiais mokyklose ir pasirinkęs literatūros studijas. Literatūros renginiai yra esminiai ir vertybiškai svarbūs, norint ugdyti skaitančią, kritiškai mąstančią kartą. Svetainė www.pdr.lt skatina įvairovę, poezijos (ir prozos) skaitymą, analizę, gilesnį žvilgsnį. PDR organizuojantys ir festivalyje dalyvaujantys poetai aktyviai išsako savo pilietines poziciją: palaiko laisvės kovą Ukrainojeir ten gyvenančius kolegas rašytojus. Per pastaruosius trejus metus prie PDR renginių ir leidinių yra prisidėję daugiau nei 50 Lietuvos literatūros lauko žmonių – poetų, vertėjų, redaktorių, leidėjų, dailininkų, maketuotojų. Jiems festivalis yra ne tik šventė, tačiau ir galimybė parodyti savo darbus, užsidirbti, bendrauti su kolegomis, išgirsti atsiliepimus ir vertinimus. Jaunus poetus dalyvavimas festivalyje skatina žengti toliau (ne vienas iš jaunųjų poetų skaitymų laureatų vėliau yra laimėję Pirmosios knygos konkursą (Laura Kromalcaitė, Greta Ambrazaitė, Dovydas Grajauskas). Almanachas augina ir puikius poezijos vertėjus (Dominykas Norkūnas 2021 m. buvo įvertintas Dominyko Urbo premija už vertimo debiutą, Agnė Bernotaitė Jakubčionienė, verčianti iš estų kalbos, ta pačia premija buvo įvertinta 2020 metais).50000
Kauno šokio teatras AURABiudžetinė įstaigaTarptautinis šokio festivalis AURA 33Tarptautinis šokio festivalis AURA pirmą kartą surengtas 1989 metais. Kaune organizuojamas tarptautinis šokio festivalis tapo ne tik prasminga miesto tradicija, bet ir reikšmingu šalies kultūrinio gyvenimo vyksmu. Supažindindamas su šiuolaikinio šokio tendencijomis bei kviesdamas priimti naujus kūrybinius iššūkius, šis festivalis ugdo publiką, plečia šokio meno suvokimo ribas. 2023 metais festivalis vyks spalio mėn. 5-8 dienomis Kaune. Kaip ir kiekvienais metais festivalio programoje bus pristatomos šokio trupės iš įvairių pasaulio šalių, tarp jų ir žymioji Sasha Waltz, kurios trupėje šoka ir buvęs aurietis Virgis Puodžiūnas.66000

Taikomieji menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriusAsociacijaKauno uostamiesčio kontūraiProjekto metu pagal surinktą archyv. medžiagą ir ikonografiją virtualioje trimatėje aplinkoje bus atkuriami neišlikusių Kauno uostamiesčio teritorijų fragmentai: architektūros objektai, uosto infrastruktūra, laivybos priemonės ir kiti vandens bei pakrantės atributai. Parengta edukacinė medžiaga taps laisvai prieinama kaip atviras skaitmeninis išteklis, supažindinantis visuomenę su upių reikšme Kauno m. urbanistikai ir architektūrai.
Projektą vykdo Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius kartu su kultūrine upių tyrimų platforma TẽKA.
13000.00
Artnews.ltViešoji įstaigaTekstų ciklas apie šiuolaikinės architektūros ir šiuolaikinio meno jungtįPublikuota tekstų serija apie šiuolaikinės architektūros ir šiuolaikinio meno integralų vystymąsi Lietuvos istorijoje. Į tai bus pažvelgta pamatiniais pjūviais – viešuoju, privačiu / komerciniu, valstybiniu, keliant klausimus apie dažnai nematomus šių dviejų šakų jungtinius procesus ir kokią įtaką jie daro visuomenei.9000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaiga„Jaunojo dizainerio prizas 2023“Konkurso tikslas – išskirti ir apdovanoti ryškiausius ir didžiausią potencialą demonstruojančius jaunuosius dizainerius, taip skatinant jų konkurencingumą ir tobulėjimą.
Siekiamas rezultatas – pristatyti jų darbus parodoje (verslo ir pramonės atstovams bei visuomenei). Komisija išrinks parodos dalyvius (autorius).
Projekto įgyvendinimo vietovė – Vilnius, Klaipėda.
Detali informacija kiekvienais metais pateikiama leidinyje, kuris yra nemokamas ir dalijamas plačiajai visuomenei.
26000.00
Vilniaus mados savaitėViešoji įstaigaJUBILIEJINIS MADOS FESTIVALIS MADOS INFEKCIJA 2023„Mados infekcija“ – didžiausias Baltijos šalyse tęstinis tarptautinis mados festivalis, jau virš 20 m. nenutrūkstamai vykstantis Vilniuje.Tai vienintelis tokio masto šiuolaikinės mados konceptualus renginys, vienijantis jauniausius autorius ir mados pasaulio profesionalus, kur sukuriamos galimybės kokybiškai pristatyti naujausią savo kūrybą. Pirmą kartą įvykus 1999 m., tapo ryškiausiu mados ir kultūros reiškiniu, o
festivalio logotipas – kaukolė ir žirklės – yra vienas labiausiai atpažįstamų ženklų. Festivalio idėjinė vadė – Sandra Straukaitė.
20000.00
MB „Dukart jot“ Mažoji bendrijaSovietmečiu statytų daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo gidas. Architektūros transformacijosDaugiabučių butų atsinaujinimo gidas – paprastas ir suprantamas standartinių sprendimų rinkinys, kuris iliustruoja masinės statybos daugiabučių Lietuvoje transformacijos galimybes, taip pat pateikia rekomendacijas daugiabučių butų savininkams ir administratoriams, kaip tvariai ir saugiai modernizuoti ir pritaikyti šiuos pastatus šiandienos poreikiams.13000.00
MikroempatijaViešoji įstaiga„Žaliuojantys Šilainiai“ – Gamtos pažinimo erdvė„Gamtos pažinimo erdvė“ – pirmoji Lietuvoje iš natūralių elementų ir pernaudotų medžiagų suformuota vaikų ir jaunimo viešoji žalioji erdvė, sukurta kartu su Šilainių jaunimo bendruomene ir profesionalais. Remdamiesi bendrakūros ir vietokūros metodais, visi dalyviai taptų šios gamtos pažinimo erdvės aktyviais kūrėjais, skatinant bendruomenės ryšių mezgimą, kūrybiškumą, fizinį aktyvumą, neformalų ugdymą (lauko pamokų vedimą) ir atsakomybę rūpintis bei kurti supančią aplinką gyvenamajame mikrorajone.15000.00
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrasBiudžetinė įstaigaKūrybiškumo stovykla „Dizainas + technologijos + menas“ (tęstinis projektas)BĮ „Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro“ kartu su UAB „Vivita Lithuania“ organizuojamas projektas Kūrybiškumo stovykla ,„Dizainas + technologijos + menas“ yra skirtas 8–12 m. vaikams. Šio projekto metu vaikai yra supažindinami su skirtingomis dizaino, meno ir technologijų sritimis bei gali kurti ir eksperimentuoti naudodami skirtingas medžiagas ir įrankius. Šio projekto tikslas – sudaryti prielaidas 8–12 metų vaikams ugdyti dizaino mąstymą, technologinio raštingumo, dizaino ir meno pagrindus.6200.00
Balta baltaViešoji įstaigaTaikomojo meno simpoziumas STEBUKLINGUMO PATIRTYS MARIJOS ŽEMĖJETaikomojo meno simpoziumo STEBUKLINGUMO PATIRTYS MARIJOS ŽEMĖJE tikslas – profesionalių
menotyrininkų ir filosofų pranešimais, menininkų tyrimais atverti LDK laikotarpiu užgimusią stebuklingumo
problematiką, sukviesti tekstilės, juvelyrikos, keramikos, taikomosios grafikos kūrėjus, interpretuojant temą
simpoziume sukurti taikomųjų kūrinių kolekciją, ją pristatyti parodose Vepriuose ir Vilniuje, išleisti kūrinių
kolekcijos katalogą, renginių metu diskutuoti apie „įvietintų suvenyrų“ kūrimo ir komercializavimo poreikį ir
perspektyvas.
23600.00
subito AnšlagasViešoji įstaigaŠiaulių rajono veidai: Pietinis„Šiaulių rajonų veidai: Pietinis“ – tai televizijos laidų ciklo „Rajonų veidai“ apie Lietuvos miestų architektūrą, kultūrą ir meną kelionės dalis. Laidos herojai, vedėjas Julijus Aleksovas, rašytojas Rimantas Kmita, Šiauliečių muzikos grupė „Colours of Bubbles“, architektės Aušra Černiauskienė ir Margarita Kaučikaitė, augę šiame rajone, savo kūryboje ir darbuose kalbantys apie Šiaulius ir Pietinį. Architektūros istorikė Marija Drėmaitė, tyrinėjanti 20 a. architektūros istoriją, sovietmečio paveldą, visi vienoje kelionėje Pietiniame.14600.00
Vilniaus mados savaitėViešoji įstaigaTarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „INJEKCIJA 2023“INJEKCIJA – vienintelis tokio tipo mados dizaino tarptautinis renginys Lietuvoje. Tai jaunųjų mados dizainerių konkursas, kurių nugalėtojai gali pristatyti savo pirmasias sukurtas kolekcijas ant profesionalaus podiumo, o tarptautinės komisijos išrinkti nugalėtojai įgyja teisę pristatyti savo kolekcijas festivalyje „Mados infekcija”, taip pelnyti matomumą ir dažnai žinomumą.32000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaSusitikimas su Estijos dizainu. ĮvadasParoda „Susitikimas su Estijos dizainu. Įvadas“ – apžvelgti Estijos dizaino prasminius ir formalius sluoksnius, savybes ir įvairovę, pasirenkant esminius skirtingais laikotarpiais sukurtus dizaino objektus, kurie suformavo dizaino sceną. Ši paroda – tai koncentruotas, tačiau tuo pat metu solidus retrospektyvinis estų dizaino pristatymas. Ekspozicija chronologiškai apima laikotarpį nuo XX a. pr. iki šių dienų, kruopščiai atrinktais objektais iliustruodama estų dizaino raidą ir pateikdama esminius šalies vizualinį įvaizdį formavusius dirbinius.15000.00
VšĮ „7 Kauno dienos“ Viešoji įstaiga„Virsmo ir laisvės architektūra. Lietuvių paveldas emigracijoje“ Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti lietuvius išeivius bei litvakus architektus ir inžinierius, jų sukurtus objektus bei lietuviškąjį paveldą, kurie iki šiol nebuvo tyrinėti architektūriniu aspektu.
Projekto įgyvendinimo metu JAV, Kanadoje ir PAR bus kuriamos TV laidos „Stop juosta“, transliuojamos LRT eteryje, orientuotos į įvairiais amžiaus grupes. TV laidos kuriamos kaip maršrutai, istorinės ir architektūrinės žinios perteikiamos šiuolaikiškai, patraukliai ir dinamiškai.
20000.00
VšĮ „Sodas 2123“Viešoji įstaigaTarptautinė konferencija ir kūrybinės dirbtuvės apie tvarią atributikąSkatinti Lietuvos kultūros organizacijų kūrybiškumą ir tarptautinius ryšius bei bendravimą su dizaino kūrėjais, specialistais, tyrėjais inicijuojant tarptautinę konferenciją ir praktines kūrybines dirbtuves apie atributikos fenomeną. Paskatinti permąstyti atributikos reiškinį ir pažvelgti į jį originaliau, konceptualiau, nebijoti eksperimentuoti taip išjudinant sustabarėjusį atributikos suvokimą, dalintis gerosiomis patirtimis. Atkreipti visuomenės dėmesį į atributikos reiškinį ir poreikį skatinti jos originalumą ir tvarumą.20000.00
Audiovizualinė medijaMažoji bendrijaMediniai Lietuvos dvarai„Mediniai Lietuvos dvarai“ – tai tęstinis dokumentinių vaizdo apybraižų ir lydimųjų straipsnių ciklas skirtas fiksuoti, puoselėti bei išsaugoti Lietuvos medinės architektūros dvarų kultūros paveldą. Šiuose pasakojimuose apjungiamas įtraukiantis vizualinis turinys, archyvinė medžiaga ir profesionali architektūros istorikų, menotyrininkų, kultūros paveldo ekspertų analizė. Dokumentinių pasakojimų turinį kuria architektūros istorikai, paveldosaugos specialistai ir ne vieną apdovanojimą už savo profesinę veiklą pelniusi video meno kūrėjų komanda.9730.00
Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacijaAsociacijaMados savaitė Klaipėdoje / Fashion Week KlaipėdaMados savaitė Klaipėdoje yra didžiausias tarptautinis mados festivalis Lietuvoje, vykstantis Klaipėdoje. Festivalis formuoja srities tendencijas, daro įtaką naujovių ir technologijų taikymui bei diegimui, kuria bendradarbiavimo tinklus, vysto tarptautinius ryšius, skatina dalijimąsi patirtimi. Festivalio metu pristatomi profesionalūs Lietuvos ir užsienio kūrėjai. 2023 metais vyksta 12-asis mados festivalis.28000.00
Architektūros kokybės vystymo asociacijaAsociacijaPaskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“5 nuotolinių paskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“, kviečiantis architektūros profesionalus ir visuomenę reaguoti į pastarųjų metų klimato, migracijos iššūkius ir apmąstyti, kaip kurti tankesnius mūsų miestus, būstus, sykiu užtikrinant žmogui būtiną gyvenimo kokybę. Lektoriai: M. Drėmaitė, G. ir A. Šarkauskai, Carles Baiges Camprubí (LACOL), Ph. Bluyssen, D. Baltrušaitis. Paskaitų įrašai skelbiami youtube, straipsniai – sa.lt („Statyba ir architektūra“). Moderatoriai: M. Šiupšinskas ir A. Štelbienė.8000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaSerija „Architekstai“: Robert Venturi, Denise Scott Brown ir Steven Izenour knygos „Learning from Las Vegas“ ir Charles Jencks knygos „Language of Postmodern Architecture“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti, suredaguoti ir išleisti dvi kanonines knygas apie postmodernizmo architektūrą – R. Venturi, D. S. Brown, S. Izenour „Learning from Las Vegas“ bei Ch. Jencks – „Language of Postmodern Architecture“. Tęsti kritinių tekstų apie architektūrą seriją „Architekstai“, ugdyti visuomenės supratimą apie skirtingus būdus skaityti architektūrinę raišką, ugdyti gebėjimą informuotai ir kritiškai vertinti architektūros palikimą, plėsti architektūrinį žodyną lietuvių kalbą. Knygos platinamos visoje Lietuvoje.11000.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaMažosios architektūros ekspozicijos Nacionalinėje dailės galerijoje2023 m. Nacionalinė dailės galerija tęsia architektūrai skirtų parodų seriją ir pristatys dvi parodas-lauko ekspoziciją „Mažoji architektūra II“ (projektų autoriai: Darius Čiuta ir„Office De Architectura“ (Jautra Bernotaitė, Andrius Ropolas, Paulius Vaitiekūnas)) ir parodą „Asmeninės utopijos: architektūrinė raiška Lietuvos kolektyviniuose soduose“ (kuratoriai: Matas Šiupšinskas ir Goda Aksamitauskaitė). Projekto tikslas – puoselėti konceptualios architektūrinės raiškos sklaidą bei skatinti visuomenės domėjimąsi architektūros raida.28000.00
VšĮ „Medžiagotyra“Viešoji įstaigaBiomedžiagų bibliotekaBiomedžiagų biblioteka – tai nuolat plečiama ir atnaujinama pirmoji ir vienintelė visoje Lietuvoje, visiems fiziniams ir juridiniams asmenims laisvai prieinama novatoriškų medžiagų kolekcija, kuri atspindi dabartines dizaino ir gamybos tendencijas. Didžiausias dėmesys yra skiriamas tvarioms, ekologiškoms ir aplinkai draugiškoms biomedžiagoms, todėl projektas plėtoja darnaus vartojimo ir tvaraus dizaino idėjas, taikant žiedinį požiūrį į visus išteklius bei atliekas.14570.00
Architektūros studentų klubasAsociacijaSIKON archyvasProjektu siekiama sukurti SIKON (studentų idėjų konkurso) reiškinio, reguliariai vyksiančio nuo 1983 metų, archyvą. SIKON archyvas – itin aktuali, tai iš kartos į kartą keliaujanti ir vis neįgyvendinama ambicija, tačiau būtent 2023 metais, švenčiant keturiasdešimt metų nuo idėjos gimimo, norima vėl atsigręžti ir pasinaudoti proga susisteminti SIKON atmintį, sutelkti architektų bendruomenę ir skleisti žinią apie alternatyvius architektūros mokymosi būdus. SIKON renginiai sieja skirtingas architektų ir architektūros studentų kartas.7200.00
Asociacija „Dizaino forumas“AsociacijaDizaino savaitė 2023Dizaino savaitė'23 – tradicinis dizaino festivalis, kuris gegužės 29 – birželio 4 dienomis vyks 6-iuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose, Anykščiuose ir Alytuje. Šių metų tema – IŠŠŪKIAI. Visi šiuo metu ieškome atsąkymų į klausimus: o kaip gyvensime toliau, ar teisingai pasirenkame pragmatinius sprendimus, ar žinome visas naujausias tendencijas ir technologijas, ar esame madingi. Į šiuos klausimus atsakys Dizaino savaitėje'23 dalyvaujantys dizaineriai. Sekite mus www.dizainosavaite.lt27940.00
VšĮ „Kultfliuksas“ Viešoji įstaigaKonceptualaus dizaino parodos vieno kūrinio galerijoje APIECEAPIECE – pirma tokia galerija Vilniaus Naujamiesčio rajone ir Lietuvoje apskritai, kurios novatoriškumas slypi tiek jos koncepcijoje, tiek veiklos modelyje. Galerijoje rengiamos menininkų iš Lietuvos bei užsienio šiuolasikinio meno ir konceptualaus dizaino parodos.
Projekto tikslas yra pristatyti naujus, specialiai galerijai skirtus arba jau sukurtus, bet ekspozicinei erdvei pritaikytus dizaino objektus, kurie žiūrovams prieinami 24/7 ir yra apžiūrimi pro vitrininius langus.
5614.00

Tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaVII Tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursasTarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas yra vienas iš populiariausių Lietuvoje rengiamų profesionalaus atlikimo meno konkursų. Įprastai beveik 200 jaunų ir charizmatiškų smuikininkų – būsimasis šios nelengvos profesijos pasaulio elitas – pareiškia norą dalyvauti šiame Lietuvoje, Vilniuje vykstančiame konkurse. J. Heifetzo ir ilgamečio žiuri pirmininko G. Kremerio asmenybės daro didžiulę įtaką kiekvieno smuikininko gyvenimui. Tai autoritetai, į kuruos norisi lygiuotis ir tapti tokiais pat „didžiais“.110000.00

Tolygi kultūrinė raida: Alytaus apskritis „Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMinėjimas „Krauju aplaistyta Varčia“Projekto „Krauju aplaistyta Varčia“ įgyvendinimas įprasmins laisvės kovotojų atminimą, stiprins patriotiškumo ir vietos identiteto svarbą. Renginys sutelks vietos bendruomenę. Programoje – Daugų gimnazijos moksleivių meninė kompozicija, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestro kūriniai, pagarbos salvės, Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinėje programoje – partizanų ginklai, Varčios mūšio inscenizaciją pristatys karo istorijos klubas „Grenadierius“, skambės modernaus folkloro kolektyvo „Balti vėjai“ partizaniškos dainos.3600.00
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKnygelės vaikams „Paukštukai ir būžukai“ leidyba ir sklaidaSmagi dzūkiška knygelė „Paukštukai ir būžukai“, kurią sukūrė dzūkiškos tarmės puoselėtoja Svetlana Žadeikienė, atveria vaikams gražios senelių ir prosenelių kalbos lobius, skatina juos skaityti, o jei dar nemoka – klausyti. Trumpi dzūkiški eilėraštukai apie gražius ir įdomius dalykus, iliustruoti vaikų piešiniais, kviečia knygelę kasdien paimti į rankas.3600.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaiga30-oji respublikinė Dainavos krašto folkloro šventė, skirta Dzūkijos (Dainavos) metams paminėtiDainavos krašto folkloro šventė įgavusi savo spalvą ir seniai tapusi tradicine, mėgiama folkloro kolektyvų bei laukiama žiūrovų. 2023 m. švęs 30-tį. Skrupulingai sudėliota šventės programa ne tik atspindės Dzūkijos regiono kultūrinį identitetą, bet ir skatins kūrybinių raiškų įvairovę, bendradarbiavimą. Dalyvauti programoje bus kviečiami tik aukščiausią mėgėjų meno kategoriją turintys folkloro ansambliai, amatininkai, edukatoriai, lektoriai, profesionalūs meno kūrėjai, atlikėjai.10000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaDzūkijos regiono tradicinio muzikavimo kursaiDzūkijos regiono tradicinio muzikavimo kursai organizuojami siekiant gaivinti ir išlaikyti nenutrūkstamas etnomuzikavimo tradiciniais instrumentais tradicijas Dzūkijos regione, perduoti žinias ir ugdyti muzikantų meistriškumą, tradiciniu muzikavimu sudominti įvairaus amžiaus žmones. Kursai vyks birželio 27-30 d. Marcinkonių daugiafunkciame centre, Varėnos r. Kursų lektoriai etnomuzikologai Gaila Kirdienė (smuikas), Evaldas Kirda (armonika), Evaldas Vyčinas (cimbolai), Rima Garsonienė (mažasis būgnelis ir būgnas su lėkštėmis).2500.00
Alytaus rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaVI-asis literatūros festivalis „Laukinės vaivorykštės 2023“Šiuo projektu siekiama skatinti profesionalių kultūros ir meno kūrėjų kūrybinių raiškų įvairovę bei iniciatyvas Alytaus rajone, stiprinti vietos kultūrinį identitetą bei bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių ir atskirų kultūros-švietimo įstaigų. Taip pat siekiama, kad festivalis „Laukinės vaivorykštės" taptų tradiciniu literatūriniu renginiu, kuriame žinomi autoriai pristatytų savo kūrinius platesnei auditorijai, siekiama populiarinti šiuolaikinių autorių kūrybą, rengiant jaunųjų poetų bei kitų žinomų ir garsių literatų kūrybos pristatymus.2200.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Šviesa tamsoje“ (iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių)Projekto „Paroda „Šviesa tamsoje“ (iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių“ rezultatas – sukurta originali paroda, papildyta gausiais edukaciniais elementais ir meniniais sprendimais. Tai paroda apie paroda apie šviesos, ugnies, šilumos bei su ja susijusių prietaisų reikšmę ir raidą istorinėje perspektyvoje. Parodos kuratorė – Rasa Stanevičiūtė, parodos dizainerė – Gintarė Markevičienė-Žaltė, audiovizualinės instaliacijos autorė – Aistė Noreikaitė. Šis projektas – tai dar vienas kultūrinio, etninio, istorinio paveldo aktualizavimo pavyzdys.3300.00
Senovės baltų karybos draugovė „Jotvos sūnūs“AsociacijaKaukų-Obelytės archeologinio komplekso pažinimas ir pristatymas istorinės rekonstrukcijos renginyje KaukaiProjekto tikslas – skatinti vietos bendruomenę giliau pažinti savo krašto kultūrinį palikimą, stiprinti baltiškąjį identitetą. 2023 m. spalio 7 d. bus suorganizuotas atkuriamosios istorijos festivalis „Kaukai“ prie Kaukų-Obelytės piliakalnių archeologinio komplekso Miroslavo sen., Alytaus r. sav. Dalyvaus senovinių amatų ir karybos rekonstruktoriai, baltų kultūros tyrinėtojai. Informacija skelbiama festivalio facebook paskyroje, žaniasklaidos kanaluose, vietos bendruomenėse.7000.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaiga2023 m. Lietuvos pasakotojų konkursas „Žodzis žodzį gena", skirtas Dzūkijos (Dainavos) metams paminėtiLietuvos pasakotojų konkursas „Žodzis žodzį gena“, skirtas Dzūkijos (Dainavos) metams paminėti kvies pasakotojus iš visos Lietuvos savo regiono tarmėmis sekti pasakas, poryti sakmes, padavimus ir pasakojimus. Šio konkurso tikslas – gaivinti ir puoselėti etninės kultūros tradiciją – pasakomąją tautosaką, jos žanrų įvairovę, tarmes; išaiškinti, paskatinti ir pagerbti šias tradicijas tęsiančius savitus tautosakos pateikėjus ir atlikėjus. Pabrėžiant dedikavimą Dzūkijos metams, šis konkursas ypatingai prisidės Dzūkijos regiono tapatumo stiprinimo.5000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinė kaimo teatrų šventė-konkursas „Citnaginė“ J. Gaidžio premijai laimėtiTęsti ilgametes Margionių klojimo teatro tradicijas, skatinti respublikos kaimo teatrus tobulėti ir siekti geresnių rezultatų, įsitraukiant į kultūrinius mainus. Siekiame, kad renginyje dalyvautų 80 dalyvių ir šventę aplankytų 250 žiūrovų. Dalyviai – Lietuvos etninių regionų kaimo teatrai. Projektas bus įgyvendinamas Varėnos rajone Margionių kaime. Respublikinė kaimo teatrų šventė-konkursas bus viešinamas vietinėje spaudoje ir socialiniuose tinkluose.2200.00
Lazdijų kultūros centrasViešoji įstaigaRespublikinis tradicinio smuikavimo konkursas „Griežkit, skripkos“Respublikinis tradicinio smuikavimo konkursas „Griežkit, skripkos“ yra vienintelis toks renginys Lietuvoje, skatinantis nematerialiaus kultūros paveldo vertybės-dzūkų smuikavimo tradicijos puoselėjimą. Kasmet augantis konkurso dalyvių skaičius sukviečia geriausius „smuikorius“ iš visų Lietuvos regionų, o laureatai apdovanojami piniginėmis premijomis. „Smuikoriai“ dalyvauja kūrybinėse smuikavimo dirbtuvėse, o konkursą vainikuoja bendrystės etnovakaronė. Šiemet planuojama sukurti specialią tradicinio smuikavimo interneto svetainę.2500.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVerpstės festivalisPAŽINK, PATIRK, KURK – toks 2023 m. Verpstės festivalio Viečiūnuose, kuris jau tapo gražia didžiausio Lietuvoje miestelio tradicija, credo. Tvarumą užtikrinančių kultūros produktų kūrimas yra didžiausias miestelio gyventojų uždavinys, o verpstės simbolis atras dar daugiau panaudojimo vietų: žolynų pleneras su D.Saukaitiene, freska verpstės motyvais, rudens lygiadienio šventė su L.Mikalausko ir E.Bavikino koncertu, edukacijom, paroda ir kitos veiklos sukurs nesibaigiančią ir nepakartojamą bendrystės verpstę.3500.00
Lietuvos tautodailinkų sąjungos Dzūkijos skyriusAsociacijaDZŪKIJOS DZYVAI. MAINAI SU ŽEMAIČIAISAudimo pleneras DZŪKIJOS DZYVAI.MAINAI SU ŽEMAIČIAIS Viečiūnų miestelyje sukvies amatą puoselėjančius audėjus pasidalinti patirtimi, darbais ir mokyti tradicinio audimo visus norinčiuosius. Plenero svečiai – trys Žemaitijos audėjos surengs parodą ir pristatys savo regiono audimo tradicijas. Atsakomąjį vizitą bei Dzūkijos regiono audimo pristatymą dzūkai surengs Plateliuose vyksiančiame plenere. Plenerų metu visuomenei bus rengiama audimo pamokos, amato demonstravimas nuo pačios pradžios, juostelių audimas, audimas iš antrinių žaliavų.3000.00
Merkinės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaDainavai – 770. Renginiai Merkinėje ir Subartonyse.Projektas skirtas paminėti Dainavos 770 metų sukaktį, pasiūlant visuomenei visą eilę renginių, iniciatyvų, susitikimų. Projektu apjungiamos kelios tematikos: Dainavos savaisties paieškos (per mitologiją); Krėvės kūrybos aktualizavimas (Šarūno sosto įrengimas, II-osios V.Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos konkursas, piešinių konkursas ir konferencija); Dainavos apygardos partizanų pagerbimas ir laisvės kovų minėjimas šių dienų karo kontekste (Ukrainos laisvės medžio sodinimas, gėlių kompozicijos Dainavos apygardos partizanams įrengimas).5000.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė“Projekto įgyvendinimo metu Druskininkuose bus surengtas tradicinis tarptautinis kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė“, kuriame dalyvaus aštuoni kalvystės meistrai: J.Kavaliauskas (Druskininkai), E.Latėnas (Vilnius), T.Pacaitis (Radvilonių k., Lazdijų r.), J.Varnelis (Veisiejai), V.Mikuckis (Mažeikiai), Č.Pečetauskas (Viekšniai, Mažeikių r.), E.Vronskis (Daugpilis, Latvija), H. Borowsky (Seinai, Lenkija). Vyks kūrybinės dirbtuvės bendruomenei, bus parengta plenero dalyvių darbų bendra paroda ir pristatoma Alytaus regiono kultūros įstaigose.3000.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaNuo Jotvos iki Dzūkijos: tęstinumo ženklaiProjekto tikslas – stiprinti vietos kultūrinį identitetą per jotvingiškąjį ir dzūkiškąjį tapatumą, įtraukiant jaunąją alytiškių kartą į aktyvius etno kultūrinius procesus. Organizuojant Baltų vienybės dienos renginį kartu su 7 švietimo įstaigomis kursime šiaudinių skulptūrų parodą prie Alytaus piliakalnio, organizuosime seminarus mokytojams, edukacijas mokiniams, konferenciją. Įgyvendinimo vieta: Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus piliakalnis, Alytaus švietimo įstaigos. Informacija apie veiklas skelbiama info portaluose, žiniasklaidoje.5000.00
Dzūkų kultūros draugėAsociacijaŽurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantasSiekiamas rezultatas – dviejų kokybiško turinio dzūkų kultūros žurnalų „Dainava“ – parengimas ir išleidimas. Kiekvienas žurnalas išleidžiamas 80 psl. apimties, 1000 egz. tiražu. Autoriai – Dr. Manvydas Vitkūnas, dr. Asta Leskauskaitė, dr. Mindaugas Lapelė, Albinas Čaplikas, Algimantas Černiauskas, Dalia Blažulionytė, Vytautas Kaziela, Česlovas Skaržinskas, Vanda Mockevičienė, Rūta Averkienė, Regina Rasimienė, Aidas Kelionis. Projekto įgyvendinimo vieta – Alytaus apskritis.2500.00
Alytaus miesto liaudies meno studija "Dainava"AsociacijaXXI tarptautinis liaudies meno festivalis „Atvažiuoj Kalėdos“Tradicinis etnokultūros projektas, darantis įtaką Alytaus miesto ir regiono įvaizdžiui, etnokultūriniai mainai, bendradarbiavimas bei edukacinė veikla. Projekte dalyvaus virš 200 dalyvių, iš kurių 80 – jaunieji atlikėjai. Projektas bus vykdomas Alytaus bei Birštono miestuose, o veiklos viešinamos šių miestų žiniasklaidoje ir internetinėje erdvėje.4000.00
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLiteratūrinio kelio tąsa - pažinimo taškaiProjektu siekiama organizuojant aukštos kultūrinės meninės vertės renginius ir pasitelkiant informacines technologijas viešinti virtualų literatūrinį – turistinį kelią, išsaugantį ir populiarinantį Lazdijų kraštui svarbių žmonių atminimą. Efektyviomis komunikavimo priemonėmis, pritraukiant į Lazdijų rajoną kuriančius žmones iš visos Lietuvos, stiprinti gyventojų domėjimąsi profesionaliąja literatūra ir kūrėjais, susijusiais su Lazdijų kraštu, nacionalinės literatūros ir meno premijos laureatais – Bite Vilimaite ir Sigitu Geda.3000.00
Alytaus kultūros centrasViešoji įstaigaDzūkų dainų ir šokių šventėAlytus 2023 m. birželio 11 d. ir vėl skambės chorinės muzikos garsais, o Alytaus kultūros centro amfiteatre suksis ne vienas šimtas tautinį kostiumą dėvinčių šokėjų porų. Dzūkų dainų ir šokių šventės „Tradicijų keliu“ svečiai – Kauno valstybinis choras taip pat dovanos dar vieną išskirtinį koncertą Šv. Kazimiero bažnyčioje. Alytus – Dainavos kraštas, tad susitikime su daina ir šokiu, kur visi kartu susijungsime į vieną didelę Dzūkiją!4500.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaFolkloro festivalis „Dzūkų godos“, skirtas dzūkų smuikavimo tradicijaiFolkloro festivalis „Dzūkų godos“, skirtas dzūkų smuikavimo tradicijai, vyks 2023 m. balandžio 12-14 d. Varėnoje. Projektu siekiama išlaikyti ir puoselėti nenutrūkstamą dzūkų smuikavimo tradiciją, paskatinti ja domėtis bei sudaryti galimybę šią tradiciją pažinti ir perimti platesniam ratui žmonių. Festivalio veiklos: Dzūkijos regiono pasakorių konkursas „Smuikelės porinimai“, konferencija „Dzūkų smuikavimo tradicijos ypatumai“, koncertas ir naktišokiai. Festivalio sklaida: dzūkų smuikavimo meistriškumo pamokos Kaišiadoryse ir Alytaus r.2200.00
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijaBiudžetinė įstaigaRespublikinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly...“ skirtas Dzūkijos (Dainavos) metams.Projektu siekiama didinti visuomenės susidomėjimą savo krašto tradicijomis, kultūros ir kulinariniu paveldu, skatinti etnografinį turizmą ir vietines kaimų bendruomenes įsitraukti į kultūrinę veiklą, perimti ir plėtoti senąsias tradicijas, amatus, papročius. Festivalio dalyviai – folkloro ansambliai iš Klaipėdos, Panevėžio, Kauno, Vilniaus, Ignalinos, Varėnos. Vietovė – Dzūkijos nacionalinis parko teritorijoje esantys kaimai: Darželiai, Marcinkonys, Puvočiai, Margionys, Musteika, Zervynos. Visos festivalio veiklos bus viešinamos.4000.00
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDzūkeliai skaito an suolalioKas pasakė, kad dzūkų šnekta nuobodzi ir nemadzynga? Vaikai kviečiami atrasti dzūkų tarmės grožį, savitumą, pasiklausyti ir sukurti tarmiškų pasakų, išbandyti liaudies amatus, pasiklausyti dzūkiškos muzikos, turiningai praleisti laisvalaikį. Alytaus mieste vykdomo projekto, skirto vaikams iki 14 m., veiklomis siekiama stiprinti regioninį identitetą, didinti dzūkuojančių jaunų žmonių skaičių, skatinti dzūkiškosios kultūros puoselėjimą, tarmės vartojimą bei parodyti, jog dzūkiškoji kultūra gali būti žaisminga ir šiuolaikiška.2500.00
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJubiliejinė 20-oji mėgėjų teatrų šventė-konkursas „Kaimo liktarna“Tikslas – aktualizuojant kultūros paveldo objektą, tęsti kultūrines tradicijas, išsaugojant savo krašto unikalias teatrines vertybes 20-oje mėgėjų teatrų šventėje – konkurse „Kaimo liktarna“. Birželio 2 d. vyks moksleivių dailės pleneras „Laisvas potėpis“. Birželio 3 d. žiūrovai išvys 4 mėgėjų teatrų spektaklius iš Dzūkijos regiono ir VŠĮ teatro „Labas“ spektaklį „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes“, su profesionalių teatro aktorių vedama aktorinio meistriškumo edukacija.2300.00
Alytaus miesto teatrasBiudžetinė įstaigaŽemės meno simpoziumas „ŽYMĖS II“Tęstinis projektas – žemės meno simpoziumas „Žymės II“ siekia pratęsti vietokūros procesus Alytaus Žaliojoje gatvėje ir menus, kultūrą, kūrybišką mąstymą paversti neatsiejama jos dalimi, nauja miestiečių interesus atliepiančia erdve. Čia bus sukurtos žemės meno skulptūros, kurios džiugins ir puoš šią sutvarkytą, tačiau kultūrinio turinio vis dar stingančią gatvę. Tai bus meno pažinimo vieta po atviru dangumi, darniai įsiliejusi ir glostoma pačios gamtos,kuri taps traukos vieta čia gyvenantiems žmonėms ir miesto svečiams.5000.00
Lazdijų kultūros centrasViešoji įstaigaJotvingių sakmėsProjektu siekiama sukurti išskirtinį Jotvingių kelio renginį Lazdijų krašte. „Jotvingių sakmės“ pakvies į šviesų ir meno festivalį prie Rudaminos piliakalnio, kur meninėmis instaliacijomis bus įprasminti jotvingių ženklai bei leis pamatyti sakmę-spektaklį, pastatytą bendradarbiaujant ir veikiant 4 meno kolektyvams.3500.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMargi audimo raštai: tekstiliniai laiškai mūsų kartaiPuoselėjant etninę kultūrą, išsaugoti dar gyvas audimo tradicijas Dzūkijoje ir kūrybiškai, tvariai aktualizuoti audimo amatą įvairioms amžiaus grupės Varėnos r. gyventojams rengiant įvairių technikų audimo, nėrimo, rišamų ant kryžiaus prijuostėlių siuvimo, juostų vyjimo, takelių nėrimo mokymus 6 Dzūkijos kaimuose. Visuomenei pristatyti tvarius audimo dirbinius, perimant ir kuriant dzūkų kultūrinį identitetą, vystant kultūrinį turizmą.3000.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaKatalogo „Šiaudas, medis, molis, geležis dzūkų kasdienybėje“ parengimasProjekto „Katalogo „Šiaudas, medis, molis, geležis dzūkų kasdienybėje“ parengimas“ rezultatas – parengtas ir sumaketuotas katalogas, 4 paskaitų ciklas, išleisti atvirukai. Katalogo sudarytoja – Rasa Stanevičiūtė, fotografas – Antanas Lukšėnas, redaktorė – Monika Grigūnienė.2350.00
DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJABiudžetinė įstaigaDREVINĖ BITININKYSTĖ IŠ KARTOS Į KARTĄDrevininkavimo tradicijos išlikimas priklauso ir nuo manęs! Todėl renkuosi mokytis to, kas taip tolima, bet gali tapti artima. Sunkiai įsivaizduoju kaip drevininkai kopinėjo medų dravėse XII, XIV ar XIX amžiuje, bet tai galiu pamatyti ir išmokti XXI amžiuje. Renkuosi pažinti savo aplinką visapusiškai ir didžiuotis tuo, kad esu tradicijos aktyvia dalimi. Vasaros stovykla vaikams „Drevinė bitininkystė“ ir moduliniai kursai pretendentams į pameistrius drevininkus unikali galimybė tapti tradicijos dalimi šiandien. Stovykloje dalyvauja Varėnos r.2300.00

Tolygi kultūrinė raida: Alytaus apskritis „Profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lazdijų kultūros centrasViešoji įstaigaTarptautinis akordeonistų festivalis „Su meile akordeonui“Birželio 1-7 dienomis Veisiejuose, Lazdijuose, Alytuje ir kituose apskrities miestuose bus surengtas tarptautinis renginys, kurio metu dalyvaus 180 akordeonistų bei mokytojų iš Lietuvos, Šveicarijos, Italijos. Bus surengti ne mažiau nei 7 nemokami koncertai bendruomenėms bei ne mažiau nei 4 dienas meistriškumo kursuose žiniomis dalinsis akordeonistai profesionalai iš Šveicarijos, Italijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Lietuvos.5000.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLeipalingio dvaro festivalisProjekto tikslas – profesionalaus meno festivalis Leipalingyje, priartinantis regiono gyventojus prie didmiesčiuose lengvai pasiekiamų kultūros produktų pasiūlos, aktualizuoti kultūros paveldą, dvarų kultūrą ir stiprinti vietos kultūrinį identitetą bei skleisti profesionaliąją kūrybą regione. Ketvirtajame Leipalingio dvaro festivalyje XVI -XVIII a. vyravusią kultūrą atskleisime per profesionalių menininkų atliekamą muziką, spektaklį, edukaciją bei keliaujančią siuvinėjimo parodą.3000.00
Varėnos rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaXXII respublikinė meninės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“ ir Anzelmo Matučio 100-ųjų, Martyno Vainilaičio 90-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių ciklasVarėnos viešoji biblioteka 2023 m. minės Anzelmo Matučio 100-ąsias, Martyno Vainilaičio 90-ąsias gimimo metines. Šioms progoms įamžinti bus sukurti ir pastatyti atminimo ženklai Pauosupėje ir Mergežeryje, surengtos 2 konferencijos-prisiminimų vakarai. Suorganizuotas XXII respublikinis „Poezijos pavasarėlis“, pravestos 2 edukacinės ekskursijos. Surengtos 4 Poezijos ir muzikos dienos, vasarą vyks eilėraščių iliustravimo dirbtuvės, po Lietuvą keliaus kilnojamosios parodos.
Informacijos ieškoti: biblioteka.varena.lt, Facebook; Instagram.
9000.00
Druskininkų savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Pažinimo, skaitymo ir kūrybiškumo taku“Projekto metu Druskininkų savivaldybėje bus aktyviau skleidžiama profesionalioji kūryba, padidės jos prieinamumas vaikams, plėsis vaikų kūrybinių veiklų ir raiškų įvairovė. Bus organizuojami susitikimai su šiuolaikiniais profesionaliais kūrėjais: rašytojais, dailininkais, tautodailininkais, animatoriais, teatro aktoriais, vyks edukacijos, spektakliai, kūrybinės dirbtuvės, viktorinos. Sudarytos sąlygos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams dalyvauti edukacinėje-kultūrinėje veikloje, įgyti naujų įgūdžių, patirčių, domėjimosi skaitymu.1750.00
Varėnos rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLaisvalaikio ir žinių erdvė. Netradicinės pamokosĮgyvendinant projektą, bus sukurta netradicinė bibliotekos erdvė – vasaros skaitykla, kuri suteiks galimybę gyventojams gauti kokybiškas kultūros paslaugas viešoje miesto erdvėje. Erdvėje bus galima skaityti knygas, periodinius leidinius, naudotis nemokamu internetu, žaisti stalo žaidimus, klausyti koncertų, žiūrėti filmus, vyks poezijos popietės. Vyks 4 renginių ciklas „Netradicinės pamokos“ jaunimui. Jo metu žinomi rašytojai, savo sričių profesionalai pristatys savo knygas, ves edukacijas. Veikla viešinama rajono spaudoje, interneto erdvėje.3000.00
Alytaus miesto teatrasBiudžetinė įstaigaSpektaklio „Čiurlionio pasaka“ sukūrimas ir sklaidaPasitelkiant šiuolaikinės klounados Alytaus miesto teatre sukurtas spektaklis vaikams apie M. K. Čiurlionio gyvenimą bei kūrybą „Čiurlionio pasaka“ (rež. Ž. Beniušis, aut. R. B. Garcia). Herojus, būdamas toli nuo Lietuvos ir sunkiai sirgdamas, seka pasaką savo ką tik gimusiai dukrai Danutei. Komiška, kiek graudi ir kartu stebuklinga atmosfera kuriama fizinės vaidybos ir magiškos scenografijos, susijusios su menininko tapybos darbais, dėka. Spektaklio sklaida vyks Dzūkijos bei kituose Lietuvos regionuose.9600.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIII sakralinės muzikos festivalis „Su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu 2023“Organizuojant III sakralinės muzikos festivalį „Su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu 2023“, pasitelkiami profesionalūs meniniai akcentai, siekiama akualizuoti ir patraukliai, kūrybiškai įprasminti Palaimintojo Arkivyskupo T. Matulionio gyvenimą, Jo tarnystės kelią Varėnos krašte, Kaišiadoryse, Vilniuje. Specialiai festivaliui bus sukurtos ir atliktos 4 skirtingos koncertinės programos, muzikinė poema. Festivalio metu skatinamas profesionaliosios sakralinės muzikos pažinimas per pokalbius, muzikos kūrėjų ir programų atlikėjų pristatymus.10000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMenų festivalis „Aritmija“2023 m. menų festivalis „Aritmija“ kviečia žvelgti į meną, kaip į laisvą ir konvencijų nesukaustytą idėją bei suvokti ne tik kaip baigtinį rezultatą, bet ir procesą. Rugpjūčio 4-5 dienomis vyks festivalis, kurio metu skambės šiuolaikinės muzikos koncertai, veiks tarpdisciplininio meno instaliacijos, parodos, kūrybinės gatvės meno dirbtuvės jaunimui su Pijumi Čeikausku. Projekto metu vyks profesionalių menininkų rezidencijos „Mc Merkinė“ projektų konkursas „Open call“ instaliacijoms ir parodoms „Aritmijai“ sukurti.8000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKONCERTAI BURMISTRUIProjektas KONCERTAI BURMISTRUI Merkinėje įvairiapusiškai pristato muzikos lauką bei siekia aktualizuoti klasikinę muziką, didinti profesionalios kūrybos prieinamumą. Taip pat siekiama įveiklinti ne tik išdidžią istoriją žyminčią architektūrą, bet ir sovietinio tipo pastatus, kurie yra šalti ir nejaukūs, pastaruosius pritaikant kultūros reikmėms. Renginių ciklo metu vyks koncertai, paskaitos bei vaikų ir jaunimo kūrybinės dirbtuvės opera „Kirana“ (kompozitorius R. Zahra) drauge su jungtine kūrybine grupe iš Maltos bei Lietuvos.10000.00
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji bibliotekaViešoji įstaigaAudiovizualinė paroda „Baltųjų sūrių naktis“Audiovizualinė paroda „Baltųjų sūrių naktis“ – naujas būdas pažvelgti į rašytojo Jurgio Kunčino kūrybą ir Alytų. Viena kitą papildančios vidaus ir lauko ekspozicijos bei garsinis apipavidalinimas pakvies žiūrovą ne tik pasigrožėti senojo Alytaus vaizdais ir susipažinti su apysakų rinkinio „Baltųjų sūrių naktis“ kūriniais.3200.00
Varėnos rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMobilūs pašnekesiaiProfesionalaus meno sklaida tolygiai po Varėnos rajoną įsikūrusiuose kaimuose: Dubičių, Krivilių, Marcinkonių, Tolkūnų, Valkininkų, įvairių meno šakų sintezė, mobiliosios bibliotekos populiarinimas ir skaitymo skatinimas. Komunikacijos skatinimas tarp didesnių ir mažųjų bendruomenių, pasyvių bendruomenių įtraukimas į kultūrines veiklas. 5 renginių cikle – spektaklis, meno terapijos seminaras, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, autoriniai koncertai, knygų pristatymai. Veikla viešinama rajono spaudoje, interneto erdvėje.3600.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“2023 m. tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ bus organizuojamas 21 kartą ir skirtas M.K.Čiurlionio 148-osioms gimimo metinėms. Ta proga Čiurlionio mieste bus dar daugiau. M.K.Čiurlionio ir amžininkų muzikos koncertai, sakralinės muzikos valandos, kino filmai, tapybos ir fotografijų konkursai, stovyklos ir edukacijos, profesionalūs atlikėjai ir jaunieji talentai suteiks festivaliui nepamirštamo žavesio, kiekvieną užkrės čiurlioniška dvasia ir kvies kurti savas istorijas.9000.00
Druskininkų miesto muziejusBiudžetinė įstaigaDruskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai 2023“Aštuonerius metus Druskininkuose vyksta vitražo simpoziumai, kurių rezultatas – profesionalių vitražo dailininkų kūrinių ekspozicija Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Ši ekspozicija jau dabar vertinama kaip tam tikras paskutinio dešimtmečio Lietuvos vitražo raidos atspindys ir dėl savo kokybiškos meninės bei išliekamosios vertės yra įtraukta į nacionalinio kultūros kelio „Čiurlionio kelias“ lankomų objektų sąrašą. Simpoziumas – svarbus kultūriniam regiono gyventojų ugdymui bei didina domėjimąsi profesionaliuoju menu regione.3000.00
Alytaus kultūros centrasViešoji įstaigaAlytaus džiazo festivalisAlytaus mieste muzikinę įvairovę užtikrins Alytaus džiazo festivalis, jau 2023 metų liepos-rugsėjo mėnesiais. Festivalio programoje iškilios, tarptautinį pripažinimą pelniusios džiazo muzikos žvaigždės – Girmantė Vaitkutė, Domas Aleksa, Remigijus Rančys ir dar daug džiazo muzikos virtuozų. Miesto sode vasaros laiku bus surengti du įspūdingi koncertai, o rudenį Alytaus kultūros centre skambės baigiamieji festivalio akordai. Į diskusijas kartu su džiazo atlikėjais kvies įsitraukti alytiškiams puikiai pažįstama, melomanė – Vida Grišmanauskienė.5239.00
Lazdijų kultūros centrasViešoji įstaigaSakralinės muzikos festivalis "Clavis coeli"Vargonų muzikos festivalis "Clavis coeli" yra vienintelis vargonų ir sakralinę muziką puoselėjančių koncertų ciklas Alytaus regione. Projekto metu numatoma surengti 5 koncertus Lazdijų, Seirijų, Kapčiamiesčio, Kučiūnų ir Rudaminos bažnyčiose. Planuojama, kad koncertuose dalyvaus Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ bei tokie vargonininkai kaip V.Survilaitė, J.Kazakavičiūtė. Festivalis vyks liepos-rugpjūčio mėnesiais.3031.00
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“Jurgio Kunčino viešoji biblioteka siūlo jau 5-tąjį netradicinio formato renginių ciklą „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“. Nuo rugsėjo iki lapkričio Alytuje žada apsilankyti net 14 įdomių šiuolaikinės literatūros kūrėjų, ekspertų bei muzikos atlikėjų, atstovaujančių skirtingoms kartoms. Renginiai vyks originaliai – improvizuotoje traukinio kupė, kur atsitiktiniai pakeleiviai megs aštrias minčių dvikovas, kur viena kitą papildys ar kontrastuos proza, poezija ir muzika. Nesuskubusiems dalyvauti – renginių vaizdo siužetai internete.5000.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaDainuojamosios poezijos šventė Druskininkuose „Spinduliuojantys poeziją“Dainuojamosios poezijos šventė Druskininkuose „Spinduliuojantys poeziją“ – vienintelis regione šio žanro tęstinis tradicinis renginys, į savo veiklas įtraukiantis didelį būrį bardų muzikos gerbėjų ne tik iš Druskininkų, bet ir visos Lietuvos. Šios šventės dalyviai – išskirtinai tik profesionalūs dainuojamosios poezijos atlikėjai (aktoriai, poetai, kompozitoriai, muzikantai), 2023 metų programoje pristatysiantys specialias programas vaikams, Dzūkijos (Dainavos) metams, Lietuvos poetams.6000.00
VO Alytaus styginių kvartetasAsociacija„Tėviške, tėviške marių baltų“Projektu „Tėviške, tėviške marių baltų“ siekiama plačiau įveiklinti poeto, Nacionalinės premijos laureato Sigito Gedos tekstus, kuriuose atsispindi jo meilė Lietuvai, jos gamtai, istorijai. 300 vnt. tiražu bus išleistas CD „Tėviške, tėviške marių baltų“ su 14 dainų. Dalyviai: atlikėjas Vladas Bagdona. Kompozitorius Jonas Jurkūnas. Garso įrašų studija „3A studija“. Profesionalūs muzikantai (5). Video operatorius Kęstutis Krivas. Vadybininkė Dalia Kimantaitė. Video projekcijų autorė Aurelija Vidzbelytė. Dailininkė Gintarė Markevičienė.5000.00
Alytaus kultūros centrasViešoji įstaigaDainavos šalies muzikos festivalisFestivaliu siekiama Dzūkijos krašto gyventojus supažindinti su Lietuvos ir užsienio atlikėjų atliekama profesionaliąja muzika. Programoje LNSO ir Ieva Prudnikovaitė, solistės Paulina Bakšaitė ir Indrė Anankaitė kartu su kameriniu ansambliu “Kremerata Baltica”, koncertas skirtas dzūkų poetui Sigitui Gedai. Minint tremtinių metus, bus pristatomas Algirdo Martinaičio kūrinys „Himnas tikėjimui ir vilčiai“, ukrainiečių ansamblio “Ma Sound” koncertas. Taip pat kviesime į diskusijąs apie profesionaliąją muziką.10000.00

Tolygi kultūrinė raida: Alytaus apskritis „Tarpsritinis bendradarbiavimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
VšĮ kultūros klubas "Kitaip"Viešoji įstaigaVytauto didžiojo medžioklės dvaro Dauguose 3D rekonstrukcijaDauguose veikusio Vytauto didžiojo medžioklės dvaro atkūrimas kompiuterinėmis 3D technologijomis, pasitelkiant visas prieinamas istorines ir archeologines žinias. Bus bendradarbiaujama su piliakalnių tyrinėtoju archeologu Gintautu Zabiela ir kitais mokslininkais, o pačią rekonstrukciją pagal mokslinius duomenis vykdys patyręs 3D modeliavimo specialistas Arnas Dubra.3000.00
Druskininkų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJotvingių šventė LeipalingyjeProjekto tikslas per kultūrines veiklas sukurti unikalią Leipalingio miestelio šventę, atskleisti Leipalingio senųjų gyventojų – jotvingių dvasinį palikimą, kintančios Lietuvos istorijos verpetuose. „Jotvingių šventė Leipalingyje“ – tęstinis projektas, skaičiuojantis penktus metus, suburiantis miestelio gyventojus ir iš jo išvykusius, praturtinantis gyventojų ir svečių kasdienybę įvairiomis profesionaliomis kultūrinėmis veiklomis ir
praplečiantis jų akiratį bei sustiprinantis jų identitetą.
3000.00
Druskininkų miesto muziejusBiudžetinė įstaigaAtvyksta ponas Šviesodailininkas!Šiuo projektu, norime atkreipti dėmesį į Druskininkų miesto kasdienybės istoriją, šį kartą per fotografijos prizmę. Projektas „Atvyksta ponas Šviesodailininkas!“ atskleis fotografijos istorijos pradžią ir jos santykį su Druskininkais, leis susipažinti su senaisiais fotografavimo būdais, kuriuos pristatys VšĮ „Atvirosios fotografijos dirbtuvės“, projekto metu bus rekonstruota / atkurta Druskininkuose veikusios fotoateljė dekoracija, kuri taps dar vienu būdu miesto gyventojams ir svečiams prisiliesti prie kurorto istorijos.1900.00
Varėnos rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaČiurlionis kitaipModerniai, edukatyviai pristatyti, aktualizuoti kraštietį menininką M. K. Čiurlionį, jo kūrybinį palikimą, skatinti profesionaliosios kūrybos sklaidą. Aktoriai Justas Tertelis ir Vesta Tertelienė-Šumilovaitė skaitys literatūrinę kompoziciją „Čiurlionis ir Sofija“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus edukatoriai ves 10 edukacijų vaikams Varėnoje, Merkinėje, Valkininkuose, Lazdijuose ir Druskininkuose. Dailininkė Dalia Bieliūnaitė sukurs komiksą „Čiurlionio gimė Senojoje Varėnoje“. Organizuojama šių kūrinių sklaida.4000.00
Lazdijų kultūros centrasViešoji įstaigaMotiejaus Gustaičio kūrybos simbolių takaisPer kultūrines-menines veiklas siekiama įprasminti rašytojo Motiejaus Gustaičio atminimą Lazdijuose. Ilgametę kūrybos patirtį turintys vietos menininkai sukurs 7 vielos tinklo skulptūras, kurios atspindės pagrindinius poeto kūrybos simbolius. Šios skulptūros sukurs unikalią parodų erdvę Lazdijų mieste ir kvies pasivaikščioti M.Gustaičio kūrybos simbolių takais.2200.00
VšĮ Bonsai studijaViešoji įstaigaMetų laikai gamtoje ir žmogaus kūrybojeJeigu reikėtų išskirti nuo pačių seniausių laikų egzistuojantį sklandžiausiai besiniveliuojantį duetą kasdienybėje, tai, be jokios abejonės, būtų ne kas kita, kaip gamta ir žmogus. Šį ryšį mene bus siekama atskleisti projekto metu organizuojant Bonsai edukacijas, bei A. Jaknicko drožybos ir K. Ptakausko parodas Alytaus kraštotyros, Lazdijų krašto, Laisvės kovų, Veisiejų krašto, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuose ir etnografinėje Prano Dzūko sodyboje.3200.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaJONYNŲ GIMINĖS FENOMENASProjekto tikslas – pasakoti apie garsius Jonyno giminės atstovus, parodyti jų indėlį į Lietuvos kultūrą. Lauko paroda Alytaus sode, Alytaus mieste – Alytaus kraštotyros muziejaus rengtos ekspedicijos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis rezultatas. Taip pat bus atskirai parengta dailininko Algio Griškevičiaus paroda. Bus organizuoti susitikimai su giminės atstovais. Informacija bus AKM interneto puslapiuose, regiono žiniasklaidoje.4000.00
Lazdijų kultūros centrasViešoji įstaigaSigito Gedos kūrybos įprasminimas VeisiejuoseProjektu siekiama įprasminti S.Gedos kūrybą Veisiejuose bei iškilmingai paminėti rašytojo 80-ąsias gimimo metines. Pagrindinis tikslas – Veisiejų miesto parke S.Gedos atminimui pastatyti skulptoriaus K. Musteikio sukurtą skulptūrą. Projekto metu taip pat atnaujinta ir papildyta rašytojo kūrybos simbolių instaliacijų paroda ant Ančios ežero, sukurta nauja edukacinė programa bei kartu su rašytojų sąjungos nariais, aktoriais ir vokalo studija KIVI paminėtos S.Gedos 80-osios gimimo metinės.7500.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis profesionalių ir mėgėjų teatrų festivalis „Tegyvuoja Giraitė“ - 2023Projektas naudingas ne tik Matuizų kaimo bendruomenei, Seniūnijai bet ir Varėnos rajonui. Projektas pritrauks didelį būrį įvairaus amžiaus grupių susipažinti su teatro menu. Profesionalių ir mėgėjų teatrų spektakliai, kūrybinės dirbtuvės, pasidalijimas praktine patirtimi lesi pasiekti gerus projekto rezultatus kas gali būti geriausia ateities kartoms. Taip ugdoma teatrinė kultūra, pasiekti rezultatai motyvuos tęsti teatrines tradicijas, pradėtus darbus, kurti novatoriškus projektus. Bus viešinama įvairiose internetinėse svetainėse, spaudoje.4000.00
Lazdijų kultūros centrasViešoji įstaigaSienos prisimena SeirijuoseProjektu „Sienos prisimena Seirijuose“ siekiama atkreipti dėmesį į Seirijuose gyvenusius litvakus, jų darbus, santykius ir skausmingą istoriją bei sukurti išskirtinį miestelio kultūrinį tapatumą, kuris iki šiol nebuvo aktualizuotas. Planuojama ant pastato sienos, adresu Metelių g. 9, Seirijai, Lazdijų r., prie pagrindinės miestelio sankryžos ir kelio Alytus-Seirijai sukurti neofreską – atspindį iš Seirijuose gyvenusių žydų nuotraukos. Šį 16 m/2 piešinį sukurs garsi dailininkė ir projekto Lietuvoje „Sienos prisimena“ autorė Lina Šliapavičiūtė.4200.00
VšĮ "Verpėjos"Viešoji įstaigaParodų ciklas Marcinkonių stoties galerijoje ir edukacinė programaProjekto „Parodų ciklas Marcinkonių stoties galerijoje ir edukacinė programa“ tikslas – stiprinti šiuolaikinio meno sklaidą regione surengiant tris autorines šiuolaikinio meno parodas. Menininkės Marija Marcelionytė Paliukė, Jelena Škulis, Dileta Deikė ir Ona Grigaitė sukurs kūrinius specialiai Marcinkonių stoties erdvei ir savitai vietos auditorijai, o VDA dėstytojai ir studentai, surengdami netradicinius edukacinius renginius, padės priartinti vietinius žmones prie šiuolaikinio meno.3500.00
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaitykla Tavo kiemeProjektas „Skaitykla Tavo kieme“ – tai net 10 skaityklų daugiabučių namų kiemuose, kurių metu vaikai galės išmėginti tapybą, piešimą, šokio meno bei terapinių edukacijų užsiėmimus. Veiklas tikslinei auditorijai t.y. vaikams iki 11 metų, pristatys profesionalūs menininkai. Kiekviena skaitykla – vis kitas kiemas. Mobilumo dėka aplankysime penkis Alytaus mikrorajonus ir suteiksime vaikams saugią aplinką, skirtą prasmingam laisvalaikio praleidimui.3000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Gėlių džiazas“„Gėlių džiazo“ tikslas: vystyti dialogą tarp kūrėjo, gamtos, meno ir žiūrovo, aktyvinti originalios meninės kūrybos sklaidą. Įvairiomis patraukliomis formomis atkreipti dėmesį į Dzūkijos regiono savitumą ir unikalumą, meno ir gamtos harmoniją. Pagrindiniai projekto dalyviai: Vilniaus kolegija, Panevėžio vežimo lėlių teatras, folko dvasios grupė „Kūjeliai“, menininkai R. Anusauskas ir R. Žemaitienė. Visos veiklos tinka visoms amžiaus grupėms. Projektas bus įgyvendinamas Varėnos raj. Žilinų 100- mečio parke.2300.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMeninės fotografijos renesansas Alytaus regioneProjektu siekiama skatinti meninės fotografijos sklaidą ir Alytaus regiono fotomenininkų bendradarbiavimą su kultūros įstaigomis, įtraukti regiono fotografus į prasmingą kultūrinę veiklą, stiprinti regiono kultūrinį tapatumą. Įkurti Varėnos fotografų klubą ir sudaryti sąlygas įgyvendinti jų menines / kultūrines iniciatyvas. Varėnoje, Alytuje, Druskininkuose veiks lauko ekspozicija „Kai grybais lietus lis“. Projekto dalyviai: Alytaus regiono fotomenininkai, profesionalūs lektoriai: Stasys Šmigelskas, Aušra Barysienė, Juozas Petkevičius ir kt.4000.00

Tolygi kultūrinė raida: Kauno apskritis „Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kauno rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaŽvelk giliau, mąstyk plačiauŠeštadienio susitikimai bibliotekoje visai šeimai „Žvelk giliau, mąstyk plačiau“ – savęs pažinimo ir kūrybinių saviraiškos dirbtuvių ciklas. Įvairių sričių profesionalai skirtingomis temomis ves praktinius užsiėmimus-dirbtuves, kurių metu tėveliai kartu su vaikais bus kviečiami pažinti save, savo ir kito šeimos nario emocijas ir jausmus, per konkrečią meninę ar kūrybinę veiklą atskleisti savo kūrybiškumą, atrasti naujus talentus ar pomėgius, auginti ir stiprinti tarpusavio ryšį, aktyviau įsitraukti į Kauno rajono kultūrinį gyvenimą.2040.00
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„GURMANŲ RESTORANAS. DIENOS PIETŪS: ŠVIEŽIA KNYGA“ (IV)Įgyvendinant tęstinį projektą, bus plėtojamos jau susiformavusios vietos bendruomenių dalyvavimo kultūroje tradicijos, skatinamas domėjimasis lietuvių literatūra, populiarinant ją Prienų krašte. Susitikimai su rašytojais D. Kalinauskaite, S. Šalteniu, S. Bernotaite, A. Šlepiku, E. Drungyte, R. Stankevičiumi, L. Lavaste, J. Gaižausku, Ž. Sadausku, E. Tombak didins lietuvių autorių žinomumą, skatins įvairių žanrų, tematikos kūrinių skaitymą. Projekto renginiai vyks Prienuose ir Prienų rajone. Veiklos viešinamos spaudoje, internete, ETERIS TV.4000.00
Kauno rajono Samylų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRadijo teatras – kūrybinės paieškos karalių pasakoseSuteikiama galimybė pamatyti profesionaliojo teatro virtuvę iš arti, pasitelkiama anksčiau Kauno rajone nenaudota forma – RADIJO TEATRAS. Centrinė projekto ašis – režisieriaus Ramūno Abukevičiaus, kūrybinės komandos ir Kauno rajono bendruomenės bendras kūrybinis darbas kuriant radijo teatro spektaklius-pasakas. Projektas apims visą Lietuvą ir lietuviškai šnekančius žmonės: radijo teatro spektakliai-pasakos bus pasiekiami plačiai naudojamuose internetiniuose kanaluose / programėlėse.3800.00
Jonavos raj. sav. kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis sutartinių festivalis „Sutarysma“, skirtas Aukštaitijos metams pažymėti2023 m. liepos 15 d. Mažųjų Žinėnų piliakanyje jau septintąjį kartą įvyks Respublikinis sutartinių festivalis SUTARYSMA, šįsyk skirtas Aukštaitijos metams pažymėti. Tai vienas jaukiausių ir unikaliausių Jonavoje vykstančių renginių. Meditatyvūs sutartinių garsai, protėvių laikus menančios pagoniškos apeigos ir prasmingos edukacijos – būtini šios šventės elementai. Projektu taip pat žadama jonaviečius pakviesti ir į kūrybines laisvalaikio ar edukacines veiklas: sutartinių mokymus, seminarą mokytojams ir baltiško kostiumo siuvimo dirbtuves.6800.00
Medinės dūdosViešoji įstaigaSenųjų kanklių šventė 2023Projektas didins Kauno regiono gyventojų įsitraukimą į kūrybišką laisvalaikį, suteiks galimybę senosiomis lavinti kankliavimo įgūdžius, prisidėti prie senųjų tradicijų bei kanklių gaminimo amato puoselėjimo. Įgyvendinus projektą bus sumažintas kultūros paslaugų pasiekiamumo netolygumas regione, suteikta lavinimosi, tobulėjimo, kultūrinio pažinimo galimybė kankliuojantiems ir vietos gyventojams. Šventės organizavimas Babtyno dvare prisidės prie efektyvesnio paveldo išnaudojimo bendruomenės kūrybiškam laisvalaikiui.4300.00
Raseinių rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEdukacinė operos rezidencija RaseiniuoseProjekto tikslas – surengti kūrybinę stovyklą-rezidenciją jauniems klasikinio vokalo atlikėjams ir muzikantams ir paruošti G.Pučinio operos „Toska“ pastatymą, įtraukiant vietos mėgėjų kolektyvus ir savanorius. Rezidencijos metu surengti atviras repeticijas vietos bendruomenei. Projekto veikla pristatyta žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, paruošti foto ir video reportažai iš rezidencijos.3700.00
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEdukacinis teatro projektas „Lygybės medis“„Lygybės medis“ – laikas, kai Jonavos kultūros centras suburia socialinę atskirtį patiriančius paauglius ir asmenis su negalia bendroms kūrybinėms veikloms su teatro profesionalais. Spalvinga projekto dalyvių komanda auga kartu per teatro edukacines veiklas. Projektu siekiama mažinti socialinę atskirtį, ugdyti pagarbą ir toleranciją, didinti kūrybinių veiklų prieinamumą dažnai nuo jų izoliuotoms grupėms. Projekte dalyvauja Jonavos miesto ir rajono, Kauno miesto ugdymo įstaigos, menininkai – D. Armanavičius, R. Klezys, A. Šuminskaitė, G. Blochina.4400.00
Lietuvos kurčiųjų draugija Kėdainių skyriusAsociacijaKurčiųjų kūrybiškas laisvalaikisProjekto „Kurčiųjų kūrybiškas laisvalaikis“ tikslas – sukurti naujas inovatyvias kultūrines paslaugas Kauno apskrities kurčiųjų organizacijų nariams, skatinti jų kūrybiškumą ir užimtumą. Projekte pirmą kartą 4 miestų kurčiųjų organizacijos dirbs kartu, sukurs ir paruoš programą iš imituojamosios dainos, šokių ir vaidybos pasirodymų. Parengta programa bus pristatyta Lietuvos kurčiųjų meno festivalyje Kėdainiuose. Projekto rezultatui išlaikyti bus parengti, nufilmuoti ir Youtube platformoje prieinami 5 meniniai vaizdo klipai.6000.00
Jonavos rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAtostogos Knygų terasoje. Vasaroju su pasakaProjektu siekiama didinti atostogaujančių vaikų įsitraukimą į kultūrines veiklas, skatinančias kūrybiškumą, pažinimą, domėjimąsi literatūra ir skaitymu. 13 edukacinio pobūdžio renginių ir teatrų pasirodymų metu vaikai patirs terapinį, ugdomąjį pasakų poveikį, susipažins su įvairiomis teatro formomis ir pasakų pateikimo būdais, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse. Projekte dalyvaus teatro trupės iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, Klaipėdos. Renginiai vyks bibliotekos Knygų terasoje.4900.00
Žiežmarių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaNacionalinės premijos laureatai. Koncertai, susitikimaiSupažindinimas su Nacionalinės premijos laureatų kūryba užtikrina aukščiausio profesionaliojo meno sklaidą rajone, priartina ją prie žmonių, žadina norą aktyviai dalyvauti kultūroje ir ją vartoti. Pažinti ne tik buvusių Nacionalinės premijos laureatų – F. Latėno, K. Bradūno, S. Gedos, V. Kernagio, bet ir esamų – V. Bagdono, P. Vyšniausko, A. Krikščiūnaitės kūrybą, pabendrauti su tais, kurie savo pasiekimais pelnė visos Lietuvos pripažinimą ir garsina ją pasaulyje. 9 renginiai sukurs mažas šventes bendruomenėse, išlaikys ir tęs kultūros poreikio tradiciją.7300.00
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Senasis žemaitis-Simonas Daukantas“Skatinti visuomenės domėjimąsi Simono Daukanto kūrybos palikimu bei kultūriniu paveldu pasitelkiant šiuolaikinį ir profesionalųjį meną skirtingų formų veiklose. Renginių įvairovė skatins šiuolaikinio ir profesionalaus meno sklaidą, kultūrinių raiškų pažinimą ir įvairovę. Dalyvaus profesionalaus meno atlikėjai, aktoriai, literatai, folkloro ansamblis, moksleiviai. Veikla vyks įvairiose Raseinių rajono vietovėse. Veiklos bus viešinamos spaudoje bei internetinėje erdvėje.4100.00
Kaišiadorių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKaišiadoriečiai – dzūkai ar aukštaičiai?Kaišiadorims esant „ant ribos“ tarp dzūkų ir aukštaičių, rajone susiformavo aukštaitiškos-dzūkiškos kultūros regioninis savitumas. Siekiant stiprinti Kaišiadorių krašto visuomenės etninės tapatybės jausmą bei paskatinti gyventojus pačius sau atsakyti į klausimą: kaišiadoriečiai – dzūkai ar aukštaičiai? 2023 m. balandžio-spalio mėnesiais planuojamas edukacijų-kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, parodų bei renginių ciklas lyginant dzūkų ir aukštaičių regionų ypatumus pagal kostiumus, dainas (muziką), tarmes, kulinarinį paveldą, liaudies instrumentus.2800.00
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMažasis teatro festivalis „DEK“Mažasis teatro festivalis „DEK“ – keturių dienų profesionalaus teatro dozė Jonavos jaunimui ir suaugusiems. Šiuo projektu siekiama į Jonavą pritraukti profesionalių, šiuolaikiškų, skirtingus žanrus reprezentuojančių ir aktualias temas analizuojančių teatrų iš didžiųjų Lietuvos miestų, kurie sukurtų alternatyvią pasiūlą pramoginio žanro prisotintai miesto kultūros rinkai. Spektakliais ir susitikimais su menininkais lepins VšĮ Meno ir mokslo laboratorija, Kauno miesto kamerinis teatras, Vilniaus teatras „Lėlė“ ir MB „Institute for solidarity“.3100.00
Žaslių kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Pajausk XX a. klasiką Leopoldo Godovskio natomis“Šiuo projektu supažindinsime visuomenę su garsiausiu pasaulio pianistu, kompozitoriumi, žasliečiu Leopoldu Godovskiu. Projekto metu organizuosime parodas, pristatymus, koncertus. Renginiai vyks Žaslių, Vievio, Širvintų kultūros centruose. Koncertines programas atliks profesionalūs atlikėjai. Viešinsime projektą visose trijose savivaldybėse. Į renginius įtrauksime kuo daugiau gyventojų. Projekto tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti.3400.00
Kėdainių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMeninio vyksmo festivalis „Formos'23“Meninio vyksmo festivalis „Formos'23“ skatins profesionalaus meno sklaidą Kėdainių rajone, kultūrinių raiškų pažinimą ir įvairovę. 2023 m. gegužės 22-26 d. šio festivalio metu Kėdainiuose vyks 3 tarpdisciplininės meno rezidencijos, kurių metu poromis kurs skirtingų sričių menininkai, savo kūrinių eskizus jie demonstruos gegužės 26 d. Kėdainių senamiestyje. Festivalio metu gegužės 26, 27 d. vyks 6 skirtingo pobūdžio jaunųjų kūrėjų pasirodymai.7800.00
Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenėAsociacijaSkulptūrų skvero įkūrimas kun. A. Radušio parke ŠilavotePlėtojant profesionaliojo meno pasiekiamumą Šilavote, kun. A. Radušio parke įkurti skulptūrų ir instaliacijų erdvę, kuri vietos bendruomenei būtų ugdanti pasididžiavimą savo gyvenama aplinka, o kultūrinio turizmo mėgėjams taptų traukos tašku Šilavote. Suburti keturis profesionalius skulptorius į laikiną menininkų rezidenciją Šilavote ir sudaryti sąlygas dvi savaites dirbti įgyvendinant skulptūrų projektus. Suteikti galimybę vietiniams sudalyvauti kūrybinėse skulptūros dirbtuvėse.6500.00
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKultūros skonių sankirtojeProjektas pakvies besidominčius Jonavos krašto kultūra, istorija į pažintines-edukacines keliones per Jonavos krašto istorijos klodus, per maisto kultūrą, per skonį. Kultūros ir skonių paieškos kelionėse dalyvius lydės ir į veiklas įtrauks profesionalūs ir sertifikuoti lektoriai: istorikas prof. R. Laužikas, senovinių valgių rekonstruktorė E. Nurmi, Vilniaus Gaono žydų muziejaus edukatorė N. Cheifec ir kt.
Projektas bus įgyvendinamas Jonavos mieste ir rajone. Veiklų sklaida: projekto dalyvių, partnerių internetiniai portalai, vietos spauda.
3000.00
Prienų kultūros ir laisvalaikio centrasBiudžetinė įstaigaKūrybinės dirbtuvės „Pasaką kuria vaikai“Projektas skirtas skatinti 7-12 metų vaikų kūrybiškumą, lavinti vaizduotę, plėsti pilietinį ir kultūrinį akiratį. Kūrybinės dirbtuvės – jau šeštus metus vykdoma edukacinė veikla, apjungianti mokyklinio amžiaus vaikus. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvauja 30 vaikų (10 iš jų – vaikai iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba). Veiklos vyks rugpjūčio 7-11 dienomis. Šių metų kūrybinėse dirbtuvėse bus gilinamasi į ekologijos temą, ieškoma būdų apie tai kalbėti kūrybos pagalba, kelti susidomėjimą ir diskutuoti, mintis reikšti meninėmis priemonėmis.2000.00
Birštono viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Kūrybiniai susitikimai po liepa“Tikslas – įtraukti į kūrybišką laisvalaikį tikslinę grupę: šeimas, socialiai pažeidžiamus, skaitymo sutrikimų turinčius, vaikus su negalia. Siekiama: skatinti skaitymą, kūrybiškumą, puoselėti bendruomeniškumą, kultūrinį gyvenimą. Dalyviai: profesionalūs rašytojai, dailininkai, psichologė, dainų autorius, atlikėjas, užtikrins aukštą meninę kokybę. Renginiai kompleksiški – Birštone, kaimiškose bendruomenėse, inovatyvūs: kaniterapija, skaitymo triptikas, performansas. K. Binkio 130 gimimo metinių minėjimas. Viešinsime spaudoje, portaluose.4900.00
Kauno r. Garliavos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJaunimo muzikos festivalis „Mūz'on'as“ 4Garliavos bei Prienų miestuose vykstančio Jaunimo muzikos festivalio „Mūz‘on‘as“ tikslas – skatinti jaunųjų menininkų, atlikėjų kūrybiškumą, suteikiant sąlygas ir galimybes jų kūrybinio potencialo raiškai. Projekto metu festivalio dalyviai – jaunieji atlikėjai ir įvairius muzikos stilius grojančios grupės – įgis profesionalios koncertinės, bendravimo scenoje, įvaizdžio reprezentavimo patirties. Projektas paskatintas bendruomenės domėjimąsi jaunųjų menininkų originalia kūryba.6800.00
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Šypsenos vaikams: menininkų Samulevičių palikimo įkvėpti"Pasaulis priklauso vaikų šypsenoms! „Šypsenos vaikams: menininkų Samulevičių palikimo įkvėpti“ - projektas, siekiantis padovanoti vaikams kuo daugiau džiugių emocijų, įkvėpimo ieškant menininkų Samulevičių kūryboje. Teatro, dailės, vaikų literatūros sritis pristatys visoje Lietuvoje žinomi ir mylimi kūrėjai dailininkas Dainius Šukys, aktorius Aurimas Blaževičius, vatinių lėlių kūrėja Edita Kušleikienė, rašytoja Ilona Ežerinytė. Samulevičių memorialinė sodyba vėl bus pilna vaikų juoko, kalbų apie meną ir kūrybą!2000.00

Tolygi kultūrinė raida: Kauno apskritis „Kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Jonavos rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaTerapinis rašymas kaip priemonė savipagalbai ir saviugdaiProjekto „Terapinis rašymas kaip priemonė savipagalbai ir saviugdai“ metu 7 savaičių trukmės nuotoliniuose rašymo terapijos užsiėmimuose dalyvaus Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) ir Onkologinių ligonių asociacijos „Škac“ nariai. Pagal specialiai paruoštą programą užsiėmimus ves psichologė-psichoterapeutė Inga Juodkūnė. Projekto pabaigoje bus surengtas gyvas susitikimas su dalyviais Jonavos viešojoje bibliotekoje, bei rašymo maratonas visiems norintiems.2200.00
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai“Projektas užtikrins kultūros paslaugų prieinamumą geografiškai nuo didžiųjų kultūros centrų nutolusiose vietovėse. Pasitelkiant profesionalius kūrėjus, menininkus savanorius bus organizuojamos kūrybiškos kultūros edukacijos veiklos Prienų, Jiezno, Balbieriškio, Pakuonio ir Ašmintos mokyklas, rajono dienos centrus lankantiems, Laikinojo apgyvendinimo centre gyvenantiems įvairaus amžiaus vaikams, tarp jų ir Ukrainos karo pabėgėlių, imigrantų šeimų vaikams. Projektas bus viešinamas žiniasklaidoje, Facebook, TikTok.3300.00
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Kūrybinės jungtys“Projekto „Kūrybinės jungtys“ siekiamas rezultatas – įtraukiant Jonavos rajono gimnazijas ir visuomenines jaunimo organizacijas, jų ugdytinius ir narius į projekto veiklas, ugdyti šiuolaikinio meno galerijos lankytoją bei auginti ir plėsti šiuolaikinio meno ir kultūros vartotojų auditoriją. Projektas apjungia dailės edukacines-kūrybines dirbtuves, siekiant atskleisti kūrybiškumo ir meninės raiškos įvairovės principus bei išanalizuoti kaip skirtingų meno žanrų jungtys įtakoje kūrybiškumą ir pasirenkamas temas kūrybiškumo dirbtuvėse.3500.00
Birštono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVaikų ir jaunimo teatrų festivalis - kūrybinė laboratorija „Jausmų sala'2023“2023.04.22-23 d. Birštono K.C. vyks Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis - kūrybinė laboratorija „Jausmų sala'2023“. Matysite 5 puikius, aukšto meninio lygio, spektaklius, 3 unikalius lėlių teatrų spektaklius. Dalyvaus 100 kūrėjų iš Ukmergės, Utenos, Punsko, Kretingos, Birštono, Vilniaus. Programoje: Ainio ir Gedimino Storpirščių koncertas. Edukaciniuose užsiėmimuose: Taikomojo teatro trupė 4 ROOMS, dailės ir molio terapijos ir kiti smagūs užsiėmimai. Rėmėjai: Lietuvos KT, Birštono sav., Info: www.birstonklultura.lt, facebook, ETERIS, GYVENIMAS.5600.00
Jonavos r. savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKūrybiškumo festivalis „MU22“Sąveikaujant su dailės, teatro, tarpdisciplininės srities menininkais ir sveikatos priežiūros specialistais didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą Jonavos mieste bei rajone gyvenančioms šeimoms su mažais vaikais. Pagrindiniai dalyviai: „Family Lab Kaunas“, Rūta Rastenytė-Matūzė, Visuomenės sveikatos biuras, Socialinių paslaugų centras, „Vėjų teatras“. Projektas vyks Jonavos kultūros centro patalpose. Informacija apie projektą bus platinama internetiniuose puslapiuose (www.jonavoszinios.lt; www.jkc.lt), plakatuose mieste.1500.00
Šilavoto interdisciplininis centrasViešoji įstaigaAštuonioliktasis profesionalių menininkų pleneras ir kūrybinės edukacijos ŠilavoteTęsiant tradiciją, Šilavote surengti aštuonioliktąjį profesionalių menininkų plenerą. Įtraukti į aktyvų skirtingų meno sričių kūrybos procesą ir sklaidą Prienų rajono mokyklų mokinius, vidutinio bei vyresnio amžiaus žmones, vietos bendruomenę bei Šilavoto Davatkyno muziejaus lankytojus. Šiuo projektu aktualizuoti vietos kultūrinį, istorinį palikimą bei paveldo objektus, ugdanti pasididžiavimą savo gyvenama aplinka. Projektas įgyvendinamas Šilavoto Davatkyno muziejaus ir Šilavoto interdisciplininio centro erdvėse.1400.00
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Atgaiva sielai“Projektas užtikrins kultūros paslaugų pasiekiamumą ir prieinamumą socialinę ir kultūrinę atskirtį patiriantiems senelių namų, slaugos skyrių gyventojams. Pasitelkiant profesionalius menininkus, mėgėjų meno kolektyvus, meno terapijų specialistus, vyks kultūros pažinimo ir sklaidos, meno terapijos renginiai Birštono, Prienų, Kaišiadorių, Kauno r. globos ir sveikatos priežiūros įstaigose, vyks vieša diskusija projekto veiklų poveikiui, tvarumui ir tęstinumui aptarti ir įvertinti. Projektas bus viešinamas žiniasklaidoje, socialinėje erdvėje.3700.00
Prienų kultūros ir laisvalaikio centrasBiudžetinė įstaigaSakralinės muzikos festivalis „Džiaugsmas pasauliui“Festivaliu siekiama kelti susidomėjimą sakraline muzika, sudaryti palankias sąlygas bažnytinių ir pasaulietinių vokalinių kolektyvų vadovams įgyti teorinių ir praktinių žinių giedojimo srityje. Kiekvienais metais siekiama kelti kompetencijas vis kitame sakralinės muzikos žanre. Projektą sudaro 2 dalys – kompetencijų ugdymo seminaras ir 4 renesanso-baroko muzikos koncertai (Prienų, Išlaužo, Pakuonio, Naujosios Ūtos bažnyčiose), kuriuose pasirodo šio žanro profesionalūs ir vokalo mėgėjų meno kolektyvai, pristatysiantys naujai įgytas žinias.3400.00
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDailininkas ir vaikiška knyga 2023Projektas skirtas skaitymo skatinimui ir kūrybiškumo ugdymui jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Įgyvendinamas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Kalnujų ir Viduklės filialuose. Jį sudaro ciklas edukacinių renginių, kuriuos vaikams praves profesionalūs dailininkai Gintaras Jocius, Dainius Šukys, Paulius Juodišius, Sigutė Chlebinskaitė, Greta Alice, vaikų rašytojai Benas Bėrantas, Virgis Šidlauskas, Rasa Dmuchovskienė, Evelina Daciūtė, Raseinių menininkės Donvina Dambrauskaitė ir Dalia Rapalytė.2400.00
Akademijos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2023“Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikos grupių saviraišką ir kūrybiškumą, grojant bei dainuojant gyvai, stiprinti jų profesinį meistriškumą, pasitelkiant bendradarbiavimą. 2023-05-12 Akademijos kultūros centre vyks Vilniaus kolegijos seminaras, 2023-09-02 kultūros centro aikštėje – Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2023", kuriame pasirodys vietinės ir kviestinės grupės „Dilema“, „Gruodis“, „Velvet“. Grupė „KITI“ koncertuos Kėdainių muzikos mokykloje. Didės jaunimo profesinio meistriškumo ir kultūrinių paslaugų prieinamumas4900.00

Tolygi kultūrinė raida: Kauno apskritis „Tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kaišiadorių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVaidiname vieną autorių2023 m. gegužės 5-6 d. Kaišiadoryse bus surengtas 5-asis mėgėjų teatro festivalis. Festivalyje dalyvausiančios 3 mėgėjų teatro trupės vaidins 3 skirtingas vienos autorės – Vidos Bladykaitės – pjeses, vyks spektaklių refleksijos su žiūrovais, dalyvaus teatrologai, teatro ekspertai, profesionalūs aktoriai. Mėgėjų teatro festivalio metu taip pat vyks seminaras-praktikumas „Bendruomeniškumas, komunikacija ir teatras“, kurio dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, dalyje seminaro-praktikumo veiklų dalyvaus vaikai ir jaunimas.2700.00
Kauno rajono Ramučių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRoko muzikos spektaklis „Odė gyvenimui. Žygimanto Augusto istorijos kita pusė“Roko muzikos spektaklis „Odė gyvenimui. Žygimanto Augusto istorijos kita pusė“ – tai unikalus muzikinis produktas, sukurtas specialiai „Gatvės roko“ jubiliejui paminėti, kuriame pasakojama apie žymaus XVI amžiaus valdovo, drąsaus karžygio nematomą, jautriąją pusę. Spektaklyje formuojama mistinė, romantizuota to meto atmosfera, perteikianti dviejų žmonių komplikuotą meilės istoriją. Talentingi vietos bendruomenės atstovai bendradarbiaudami su profesionalais prisistatys dar nematytame amplua griausmingojo „Gatvės roko“ koncerto finalo metu.5900.00
Žiežmarių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKoncertinių edukacinių programų vaikams ir jaunimui ciklas „Muzika ir menas visai šeimai“Tai projektas, kuris vaikams, jaunimui, šeimoms padeda įsiklausyti, sudalyvauti, o kartu ir pamėgti gyvos, profesionaliai atliekamos muzikos skambesį. Formų ir žanrų, veiklų įvairove pripildytas turinys užtikrins profesionalaus meno sklaidą rajone, tenkins ir formuos kokybiškos muzikos poreikį. Aktyvus įsitraukimas į spektaklio, džiazo muzikavimo veiklas, įstaigų bendradarbiavimas – neįkainuojama patirtis pilietškumo, sociumo augimui, kultūrinių iniciatyvų generavimui rajone, ruošiantis 2024 m. Kaišiadorių – Lietuvos kultūros sostinės metams.5800.00
Kaišiadorių muziejusBiudžetinė įstaigaKovose dėl nepriklausomybės: Kaišiadorių regionas 1919-1923 m.Projekto tikslas – surinkti ir paskelbti istorinę medžiagą, skirtą 1919-1923 metų įvykiams Kaišiadorių regione, karinių veiksmų aprašymui, vietinių gyventojų istorinei patirčiai ir indėliui atskleisti, išsamioms savanorių ir kitų nepriklausomybės kovų dalyvių biografijoms. Projekto rezultatai – surinkta istorinė medžiaga, parengta paroda (kilnojamoji ir virtuali), parengta ir išleista knyga, parengta edukacinė programa ir ekskursijos maršrutas, surengtas Kariuomenės dienos minėjimo renginys 2022 m. lapkričio 23 d., pristatant parodą ir knygą.4500.00
Kėdainių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaFolkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“2023 m. rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 9 d. Kėdainių senamiestyje vyksiančio folkloro festivalio „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ metu bus atskleidžiamas Aukštaitijos tarmės, papročių, architektūros gyvybingumas, aukštaitiško tradicinio dainavimo, šokių, tautinio kostiumo ir kulinarinio paveldo išskirtinumas. Festivalyje dalyvaus 7 folkloro kolektyvai, edukacijas ves ir seminarus skaitys 4 profesionalūs Aukštaitijos regiono tyrinėtojai, bus atliekamos dvi aukštaitiškų patiekalų edukacijos-degustacijos, koncertuos profesionalūs kolektyvai.7300.00
Krakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ant Smilgelės krantelio“Projektas „Respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ant Smilgelės krantelio“ skirtas visų šalies etnografinių regionų ir Krakių krašto pažinimui. Jame dalyvaus 9 vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų iš 5 šalies regionų, dalyvių sk. 140-160. Pagrindinis projekto dalyvis Krakių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Smilgelė“. Projekto veiklos skirtos Aukštaitijos ir Žirgo metams ir vykdomos Krakių sen. įtraukiant kuo daugiau vietos gyventojų. Bus parodytas profesionalaus meno spektaklis, vyks 6 edukacinės veiklos.4200.00
Kėdainių krašto muziejusBiudžetinė įstaigaCzeslawo Miloszo festivalis 2023Projekto tikslas – per žymaus visame pasaulyje su Lietuva susijusio poeto ir rašytojo Cz.Miloszo idėjas padėti vietos gyventojams ir turistams geriau pažinti Kėdainių ir Kauno regioną, jo daugiakultūrį paveldą ir reikšmę Europai, aktualizuoti šiuo metu pasaulyje vykstančius įvykius ir atskleisti jų sąsajas su Cz.Miloszo kūryba, rengti tarptautinį tarpdisciplininį kultūrinį festivalį, išryškinantį Cz.Miloszo akcentuotas bendraeuropines vertybes šių dienų krizę patiriančiam pasauliui.12300.00
Birštono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSakralinės muzikos festivalis "Gaudete Birštonas 2023"Sakralinės muzikos festivalis siekia suburti ir populiarinti šio muzikos žanro mylėtojus, atlikėjus bei pritraukti kuo platesnę klausytojų auditoriją iš Lietuvos ir užsienio. 2023 m. liepos mėnesio šeštadieniais, Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje bus pristatytos 5 koncertinės programos: 1. Vyrų vokalinis ansamblis "Popule Meus", 2. Gabrielė Bukinė ir Živilė Kudirkaitė, 3. Rugilė Daujotaitė, Motiejus Bazaras, Leonardas Pilkauskas, 4. Lina Dambrauskaite, 5. Indrė Dirgėlaitė, Vytautas Labutis, Kristupas Kmitas, Donatas Bielkauskas.4600.00
Akademijos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSekminės PaberžėjeProjektu „Sekminės Paberžėje“ siekiama puoselėti Aukštaitijos regiono Kėdainių krašto bei stiprinti susiformavusias vietos tradicijas skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tradicijų kontekste, sudarant palankias sąlygas bendruomeniškos aplinkos kūrimui. 2023 m. balandžio mėn. Akademijoje vyks paskaita apie augalus, o gegužės 28 d. Paberžėje koncertuos folkloro kolektyvai, vyks 7 tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai. Projekto dalyviai ir lankytojai puoselės aukštaitiškas tradicijas, didės įtrauktis ir dalyvavimas kūrybiniame procese4000.00
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAtvirukas iš JonavosMinint Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios 230 metų jubiliejų, Jonavos kultūros centro Krašto muziejus kviečia į projekto „Atvirukas iš Jonavos“ renginius-susitikimus „Kaip gimsta atvirukas“ su fotomenininku Mindaugu Meškausku, dailininku Remigijumi Januškevičiumi ir grafike Vaiva Trumpe, bei renginius „Atvirukas iš širdies“ su istoriku dr. Vydu Dolinsku ir klasikinės muzikos ansambliu REGNUM MUSICALE. Kviečiame nemokamai savo draugams ir artimiesiems siųsti atgyjančius atvirukus iš Jonavos, kurie pasakoja Jonavos miesto įkūrimo istoriją.6400.00
LPF "Viltis-Vikonda"Labdaros ir paramos fondasX tarptautinis Paberžės muzikos festivalis, skirtas Tėvo Stanislovo atminimuiX tarptautinis Paberžės muzikos festivalis, skirtas Tėvo Stanislovo atminimui – jo misija puoselėti didžio Lietuvos dvasininko, kapucino vienuolio Tėvo Stanislovo atminimą. Paberžės festivalis jau tapęs vienu svarbiausių vidurio Lietuvos muzikos festivalių. Tradiciškai vyks jaunimo kūrybinė stovykla, festivalio programoje skambės Šiaulių kamerinis orkestras, mušamųjų grupė „Giunter percussion“, muzikos mokyklų jungtinis choras, profesionalūs solistai, sakralinės muzikos kolektyvai.13130.00
Kėdainių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „(At)rask meną“Renginių ciklas „(At)rask meną“ vyks 2023 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais Kėdainių krašte prie Nevėžio upės. Renginių ciklas skatina profesionalaus meno pažinimą ir sklaidą, kultūrinį turizmą ir viešųjų erdvių įveiklinimą, aktualizuojant Nevėžio upės svarbą Kėdainių krašto žmonių gyvenime. Renginių ciklą „(At)rask meną“ sudarys forumas „Nevėžio svarba. Vakar ir šiandien“, 8 skirtingose Nevėžio upės vietose vyksiantys profesionaliojo meno pasirodymai ir 4 istoriniai plaukimai Nevėžio upe su vytine „Vėtra“.8900.00
Kėdainių krašto muziejusBiudžetinė įstaigaRadviliada 2023Įgyvendindami projektą „Radviliada 2023“ siekiame įtraukti įvairiuose regionuose esančių keturių buvusių kunigaikščių Radvilų valdų – Kėdainių, Biržų, Kauno ir Svėdasų kultūros, švietimo institucijas, nevyriausybines organizacijas, jų įvairaus amžiaus atstovus į įvairių sričių kultūrines veiklas, atkurti gyvą LDK laikotarpio dvasią taip sustiprinant šių vietovių kultūrinį mentalitetą ir įvaizdį miestų gyventojų bei lankytojų tarpe ir formuojant istoriniu paveldu pagrįsto kultūrinio gyvenimo tradiciją.12230.00
Raseinių krašto istorijos muziejusBiudžetinė įstaiga„Tautinis kostiumas – lietuviškas identitetas“Dar išsamiau pažvelgti į žemaičių tautinio kostiumo visumą ir visiškai užbaigti kostiumo komplektą pasiūti sermėgas. Aktualizuoti vietos istorinį palikimą, saugoti, perduoti kitoms kartoms liaudies kūrybos tradiciją. Puoselėti jaunimo tautinį ugdymą. Sutelkti bendrai veiklai skirtingų rajono ugdymo ir globos institucijų, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus, skatinti kūrybiškumą, plėsti edukacinę amatų programą. Veiklą vykdyti tinkamoje erdvėje – muziejuje, informacinėmis priemonėmis vykdyti sklaidą apie veiklas.3600.00
VšĮ „Atrask Raseinius“Viešoji įstaigaBažnyčių naktys'23„Bažnyčių naktys“ – renginių ciklas, kviečiantis aplankyti bažnyčias, paklausyti, kaip įstabiai vakaro sutemose skamba klasikinė, sakralinė muzika po Raseinių, Ariogalos, Betygalos ir Šiluvos šventovių skliautais, atrasti prasmingas keliones po Raseinių rajoną. Renginio metu žiūrovus džiugins Šiaulių kamerinis orkestras, Klaipėdos brass kvintetas, atlikėjai: Eglė Goleckytė, Gabrielė Bukinė, Joris Rubinovas ir kt. Kultūrinio turizmo mėgėjai ir piligrimai pasiners į siūlomas pažintines ekskursijas bei Šv. Mišias.5500.00
Kaišiadorių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKaišiadorių kraštas dailininko akimis. Nemaitonys2023 m. liepos 4-11 d. bus surengtas 9-asis tarptautinis tapybos pleneras, kurio dalyviai tapybos priemonėmis drobėje fiksuos Kaišiadorių r. Nemaitonių sen. kultūrinį ir istorinį palikimą, paveldo objektus. Tapybos plenere dalyvaus 22 dailininkai iš Lietuvos ir užsienio, bus sukurti 44 tapybos darbai, planuojamos 7 plenero darbų parodos įvairiose Lietuvos savivaldybėse bei Lenkijoje. Plenero metu vyks „Mažasis pleneras“, kuriame dalyvaus Kaišiadorių meno mokyklos moksleiviai bei Kaišiadorių trečio amžiaus universiteto dailės studijos nariai.4000.00
Medinės dūdosViešoji įstaigaIX-ASIS LIETUVOS DŪDMAIŠININKŲ SUSIPŪTIMASIX-asis Lietuvos dūdmaišininkų Susipūtimas – unikalią tradiciją tęsiantis renginys, organizuojamas Kauno apskrityje. Dalyviai – dūdmaišio muzikantai ir meistrai iš Lietuvos, Europos: Latvijos, Baltarusijos, Slovakijos, Lenkijos ir kt. šalių. Kas dvejus metus vykstančiame festivalyje rengiami nemokami dūdmaišininkų koncertai, dalijamasi muzikavimo dūdmaišiu ir instrumento meistrystės patirtimi.3500.00

Tolygi kultūrinė raida: Klaipėdos apskritis „Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kretingos rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Dėlionė miestui / Kretingai 770“Projekto veiklos ragins visuomenės narius įdomiai, patraukliai įprasminti Kretingos miesto pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 770 metų sukaktį. Nepriklausomai nuo amžiaus, ekonominės, socialinės padėties, gyventojai nuosekliai dalyvaus kultūrinėse veiklose, išreikš savo kūrybinį potencialą, plėtos kūrybines kompetencijas kartu su įvairių sričių profesionalais, identifikuos save kaip miesto kultūros kūrimo vienetą, įgaus galimybę gražinti miestą pateikiant aukšto meninio lygio produktus, kurti naujas miesto tradicijas su kitomis bendruomenėmis.13800.00
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Rašytojų – žinianešių – tarnystė skaitymui“Atsinaujinančiomis kultūros formomis bus skatinama kūrybinių raiškų įvairovė, naujomis kūrybinėmis formomis ir profesionalių kultūros, meno kūrėjų iniciatyvomis bus plečiama vykdomų paslaugų įvairovė. Vaikams ir paaugliams bus suorganizuotos 3 krypčių veiklos: Kūrybinės raiškos patirtys; Paveikslėlių istorijos literatūroje; Rašytojo ir klausytojo dialogas. Kryptyse susiniveliuos literatūra, dailė, teatras, tai dalyvius skatins gilinti žinias apie kultūros, meno pasaulį. Projekto veiklos viešinamos visais informacijos sklaidos kanalais.3600.00
Neringos muziejaiBiudžetinė įstaigaXXIV-asis gyvosios archeologijos festivalis „Senųjų amatų dienos Neringoje“XXIV-asis gyvosios archeologijos festivalis „Senųjų amatų dienos Neringoje“ – tai nemokamas renginys visų amžiaus grupių lankytojams, kviečiantis pažinti ir stebėti senųjų amatų demonstracijas ir muzikinius pasirodymus, dalyvauti edukacinėse programose, ekskursijose. Nidos prieplaukos aikštėje įkurtame amatininkų kaimelyje ir Nidos žvejo etnografinėje sodyboje senuosius amatus demonstruos įgudę̨ meistrai, muziejininkai ir entuziastai į Nidą atvykę̨ iš visos Lietuvos.10000.00
Skuodo rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPasiruošimas Akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into 100-mečio jubiliejui „Kūlis“Projektu „Pasiruošimas Akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into 100-mečio jubiliejui „Kūlis“ siekiama šiuolaikiškai pristatyti Mosėdžio vardą išgarsinusį šviesuolį V. Intą, aktualizuoti Mosėdžio kultūrinį identitetą. Tarptautinės organizacijos “Red Noses International” narys, režisierius Žilvinas Beniušis miestelio bendruomenei praves dvejas šiuolaikinės klounados kūrybines dirbtuves ir sukurs spektaklį apie V. Intą pavadinimu „O kas gi gydo sielą?“. Projektas vykdomas Mosėdyje. Informacija viešinama soc. tinkluose, rajoniniuose laikraščiuose.4850.00
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Būti (su) Jonausku“Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka organizuoja renginių ciklą atvirose erdvėse poeto Stasio Jonausko 75-ajai gimimo sukakčiai paminėti „Būti (su) Jonausku“. Šio projekto renginių ciklu siekiama populiarinti S. Jonausko kūrybą, apjungiat įvairias raiškos formas, suteikiant galimybę įsitraukti į kūrybines, edukacines veiklas bei skatinti vadovautis tvarumo principais, puoselėti gamtą būnant jos dalimi.6000.00
Palangos kultūros ir jaunimo centrasBiudžetinė įstaigaMenų festivalis vaikams „Kurhauzo nykštukas“Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto ir aplinkinių Šventosios ir Būtingės vietovių vaikus domėtis profesionaliu scenos menu. Sudaromos sąlygos įvairioms socialinėms grupėms pamatyti įvairių žanrų aukštos kokybės spektaklius, dalyvauti edukacijose, tapti „Kurhauzo nykštuko“ bičiulio klubo nariu. Festivalio dalyviai – profesionalūs teatrai iš visos Lietuvos. Festivalis skirtas vaikams nuo 0 iki 14 metų ir šeimoms. Festivalis vyksta Palangos kurhauze.11800.00
Liudviko Rėzos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXI-asis tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis - konkursas "Baltic Voice"XI "Baltic Voice" – festivalis-konkursas sukvies jaunuosius vokalistus iš daugiau kaip 20 šalių. Tai puiki galimybė atlikėjams bendradarbiauti, susipažinti, didinti profesinį meistriškumą ir pristatyti savo kūrybą tarptautiniu mastu, o laisvalaikiu atrasti nuostabius Neringos krašto pajūrio gamtos kampelius, kurie Europoje jau seniai tapo istorija. Skatina kultūrinį turizmą, populiarina Klaipėdos ir Neringos miestus. Šis projektas pristato Lietuvą, kaip šiuolaikišką, jaunimo poreikius atliepiančią ir kultūrinę veiklą vystančią Europos šalį.10000.00
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Identifikacija- litų vardai ir veidai“„Identifikacija- litų vardai ir veidai“ – tai projektas siekiantis įtraukti Kretingos rajono vaikus į aktyvias kūrybines veiklas, siekiant priminti apie Lietuvoje iki 2015 metų naudotą lietuvišką valiutą – litą bei pagilinti žinias apie svarbias Lietuvos asmenybes, kurios buvo vaizduojamos ant banknotų averso. Informacija vaikams pateikiama naudojant patrauklias, kūrybiškas, šiuolaikiškas priemones, tokias kaip pabėgimo kambarys, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, susitikimai su vaikiškų knygų autoriais.8300.00
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijaBiudžetinė įstaigaMeninė instaliacija ir rudens lygiadienio renginys Gintaro įlankojeGintaro įlanka pasipuoš nauja menine instaliacija, apjungiančia skirtingas meno formas, vienijančia vietos bendruomenę bei įtraukiančia profesionalius meno kūrėjus ir taip formuojant vietos tapatumą. Tradiciniame Rudens lygiadienio renginyje atgis baltiškosios tradicijos, Juodkrantės ir visos Kuršių nerijos gyventojų iniciatyva bus kuriama jauki bendruomenės šventė.6600.00
Kretingos rajono Salantų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPraeities atspindžių beieškant: Salantų krašto kultūros paveldo sklaidaProjektu siekiama gaivinti Salantų krašto istorinę atmintį, kūrybiškai, inovatyviai pažvelgti į svarbius kraštui istorinius momentus, aktualizuoti kultūros ir gamtos paveldo išteklius. Naujai ieškoti ženklų, palikusių ryškius atspindžius iki šių dienų – kuršių genties, žydų, dvaro, tarpukario istoriniuose-kultūriniuose sluoksniuose. Numatyta įvairiapusė programa - bus surengtos gatvės meno dirbtuvės, organizuojamas spektaklis, skirtingų muzikos žanrų koncertai, paminklo-skulptūros atnaujinimo darbai, paskaitos, ekskursijos.6600.00
Menų zonaAsociacijaKretingos meno įvykis„Kretingos meno įvykis“ – tai didelės apimties projektas jungiantis savyje profesionalias meno parodas, kino renginius, edukacines veiklas, meno kūrinių ekspozicijas miesto viešose bei uždarose kultūrinėse erdvėse, vykstantis Kretingos miesto šventės metu, ir orientuotas į kasmetinį tęstinumą. Šiuo projektu būtų siekiama Kretingą paversti nauja kultūrine erdve, kultūrinių susitikimų ir dialogo centru, sutelkti vietos bendruomenę jungtinei veiklai, kurti naujos kokybės miesto kultūros įvaizdį.19000.00
Pamario vakaraiAsociacijaRUSNĖS FESTIVALIS‘2023Tikslas – skatinti kūrybinių raiškų įvairovę per jaunųjų kūrėjų santykį su muzika, suteikiant galimybę atskleisti individualius talentus ir mokytis iš profesionalių kūrėjų. Surengtas Lietuvos saloje Rusnėje, festivalis reprezentuoja Šilutės miestą ir rajoną, bei kasmet pritraukia šimtus lankytojų iš visos Lietuvos. Veikla bus viešinama festivalio svetainėje www.rusnesfestivalis.lt, regioninėje spaudoje, radijuje, regiono turizmo centruose ir kitose informacinėse priemonėse.8300.00
Šilutės Hugo Šojaus muziejusBiudžetinė įstaigaTęstinis kūrybinių improvizacijų ciklas „Muziejus kitu kampu“Pasitelkiant kultūros ir meno profesionalus, švietimo, atminties institucijas, novatoriškas meno formas bus parengtas tęstinis kūrybinių improvizacijų ciklas. Jo veiklas vienija unikali, netradicinė forma – improvizacija ir bendra tema – istorijų pasakojimas, kuri atskleidžiama naudojant neįprastas meninės raiškos formas: repo sesiją, kiną, etnokultūrą, meninių instaliacijų gamybą. Projekto veiklos pasižymi aktyviu bendruomenės įsitraukimu, saviraiškos, kūrybiškumo ugdymu, o kultūrinę, istorinę patirtį perteikia šiuolaikinėmis priemonėmis.5200.00
Kretingalės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSaliamonasŽodžio festivalis „Saliamonas“ – žodžio menas, poezija ir literatūra. Tai analogų Lietuvoje neturintis ir išskirtinis, žodį puoselėjantis festivalis Klaipėdos rajone. Scenos kalbos vertingumą ir svarbą žmogaus pilietinei brandai atskleis profesionalų komanda: D. Vaigauskaitė, A. Vilutytė, V.Kochanskytė, „Knygos teatro“ komanda, jaunieji skaitovai, N. Malunavičiūtė, K. Kazlauskaitė, S. Bareikis, A. Bialobžeskis, G. Arbačiauskas. Daugiau informacijos: „Vakarų eksprese“, „Facebooke“, „Mano Gargždai“, „Lalunoje“, „Bangoje“, skrajutėse, afišose.10500.00

Tolygi kultūrinė raida: Klaipėdos apskritis „Kultūros ir aplinkos sinergija"

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijaReliginė bendruomenė ar bendrija„Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“Projekto tikslas – sureikšminti J. A. Pabrėžos asmenybę, pasitelkiant mokslininkų, istorikų, gidų, dvasininkų interpretacijas ir pradėti rengti kultūros maršrutą, kuris įgalins J. A. Pabrėžos asmenybę pažinti platesnei auditorijai. Siektinas rezultatas – dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų, nevyriausybinio sektoriaus bei bendruomenių ir suinteresuotų grupių partnerysčių tinklas; apibrėžtas kultūros kelio maršrutas; įvardintos lankymo vietos ir datos. Tikslinės auditorijos – visos šalies interesantai, besidomintys J. A. Pabrėžos asmenybe.9800.00
Veiviržėnų kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Kūrybinės dirbtuvės Veiviržėnuose 2023 m.“Siekiamas rezultatas: meninė kompozicija „Durys – vartai į kitas erdves“ tai traukos objektas, skirtas ne tik miestelio, bet ir kultūriniam turizmui plėtoti Klaipėdos rajone bei Lietuvoje. Pagrindiniai dalyviai: 13 kviestinių menininkų, Veiviržėnų miestelio bendruomenė, gyventojai, vietos menininkai ir įstaigos. Projekto įgyvendinimo vietovė: Veiviržėnai, Klaipėdos r. Veiklų sklaida: projektų rezultatų ir patirties sklaida teikiama plačiai visuomenei, informacija apie projektą skleidžiama regioniniu ir nacionaliniu mastu. Projektas tęstinis.17600.00
Palangos kultūros ir jaunimo centrasBiudžetinė įstaigaGAMTOS IR PAPROČIŲ BENDRYSTĖS AKTUALIZAVIMAS PALANGOS JURGINĖSEPalanga šiemet Jurgio raktų ieškos jubiliejinės Palangos istorijoje ir legendose. Lietuvos kultūros tarybos, Palangos savivaldybės administracijos, kūrybingiausių palangiškių ir šauniausių verslininkų dėka Jurginių festivalyje patirsite šiuolaikinį požiūrį į tradicijas. Žirgai, žaidimai, Žaliasis turgelis, žemės menas ir ne iš Ž: Šv. Mišios, jurginėjimas, naktišokiai, eitynės, Jurgio kiaušinienė... O galų gale, tai būsit nustebinti Birutės kalno tamsumoje išvydę neįtikėtinų legendinių dalykų... Ir tai nutiks balandžio 21-23 d. Palangoje.8800.00
Šilutės turizmo informacijos centrasBiudžetinė įstaiga„Tradicinių žaidimų skrynelė“Projekto tikslas įtraukti vaikus, jaunimą ir vietos bendruomenę į aktyvias bendras kultūrines ir kūrybines veiklas, kurios savo patrauklia forma prisidėtų prie senųjų tradicijų perdavimo ir išlaikymo. Projekto eigoje siekiama įveiklinti viešąją miestelio erdvę – tradicinių amatų centro kiemelį Švėkšnoje, su projekto partneriais suorganizuosime šeimų šventę, parengsime naują edukacinę programą vaikams, moksleiviams ir suaugusiems.2600.00
Palangos kurorto muziejusBiudžetinė įstaigaAnapilio paslaptisDažnas palangiškis žino ar bent girdėjęs apie paslaptingą „Anapilio“ vilos vaiduoklius. Tai labai unikalus dalykas. Tikrai šioje Palangos viloje vaidenasi jau šimtą metų iki šiol ir tai gali patirti kiekvienas. Jums tereikia atvykti tam tikru metu atvykti į „Anapilio“ vilą (Birutės al. 34A, Palanga), kurioje dabar Palangos kurorto muziejus, laikytis tylos ir gal būt kažkas įvyks. Šią idėją palaiko Lietuvos kultūros taryba, „Taško“ teatras Klaipėdoje ir Palangos miesto savivaldybė.3800.00
Kretingos rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„770 žingsnių“Sukurtas interaktyvus maršrutas „770 žingsnių“ atvers kretingiškiams ir miesto svečiams retai lankomus 7 Kretingos miesto objektus, susietus su reikšmingu istoriniu, kultūriniu faktu, pristatys 7 retai Kretingoje sutinkamos, naujos meno formos kūrinius, kuriuos sukurs ir pristatys ar atliks profesionalūs menininkai. 2 meno kūriniai bus sukurti kūrybinėse laboratorijose, kuriose bendradarbiaus profesionalūs menininkai ir kretingiškiai. 3 šiam projektui sukurti kūriniai išliks ilgai ir taps naujais, aktualiais miesto traukos taškais.12000.00
BĮ PRIEKULĖS KULTŪROS CENTRASBiudžetinė įstaigaVilhelmo teatrų festivalisVilhelmo teatrų festivalis – tai gamtos ir meno sinergija, kuri sujungia nuostabų Mažosios Lietuvos gamtos paveikslą – Vilhelmo kanalo krantus. Gyvenant betoniniuose miestuose nyksta mūsų ryšio su gamta istorinė atmintis, pamirštame, koks svarbus santykis su ja, duodamos pamokos, ramybė, išmintis. Teatro ir gamtos festivalis bus jaudinantis, žavingas ir provokuojantis žygis kartu su vandeniu ir mintimis, kuris ne tik įgyvendins meninį tikslą, bet ir paskatins draustinio misiją.17600.00
Liudviko Rėzos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaFestivalis „Juodkrantės kurorto dienos“Festivaliu „Juodkrantės kurorto dienos“ siekiame atgaivinti senojo prabangaus Juodkrantės (Schwarzort) kurorto atmosferą, intelektualaus vasarojimo tradicijas bei priminti, kad Juodkrantė yra aukščiausio lygio gydomojo klimato kurortas. Šventėje gausu edukacijų ir pramogų bei renginių, atliepiančių istorinį kontekstą, kuriuose atsispindi tam tikro laikotarpio šio krašto žmonių apranga, maniera, gyvenimo būdas. Veiklos išlaisvins festivalio lankytų mintis nuo nerimastingo miesto gyvenimo bei leis patirti kurorto dvasią naujomis spalvomis.8400.00
Palangos kultūros ir jaunimo centrasBiudžetinė įstaigaII-asis Gatvės teatrų festivalis ŠventojojeTeatro pagalba padėti atrasti ir atskleisti Šventosios bei jos tikslinės vietos išskirtinumą, įveiklinti kultūros bei gamtos paveldo objektus. Tai prisidės prie aukšto meninio lygio renginių sklaidos Šventojoje. Skirtas Šventosios ir Būtingės miestų bendruomenei bei atvykusiems kurorto svečiams. Dalyviai: „Grubusis“ teatras, teatro trupė „Teatronas“, šokio teatras „Šeiko“, Gatvės teatrų festivalio Šermūkšnis dalyviai. Lokacijos: Skulptūra „Žvejo dukros“, Šventosios švyturys, Žemaičių alka, Šventosios senasis pietinis molas.9100.00
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijaBiudžetinė įstaigaKuršių marių žvejybos tradicijosProjekto metu surinkta istorinė etnografinė medžiaga apie žvejybos Kuršių mariose tradicijas bus pristatoma viešų renginių ir edukacijų metu, taip pat bendradarbiaujant vietos žvejais, bus dokumentuojama šių tradicijų tąsa šiandien. Sukurti virtualūs produktai (foto / video medžiaga, suskaitmeninti istoriniais dokumentai ir ikonografija) bus prieinama interneto vartotojams, virtualaus maršruto pagalba bus galima susipažinti su su vietos tapatumą formavusiu Kuršių marių žvejų gyvenimo būdu ir palikimu.3300.00
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila"Biudžetinė įstaigaXXV tarptautinis folkloro festivalis Neringoje „Tek saulužė ant maračių“Vasarvidžio metu 25-asis tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“ Neringoje kviečia žmones atsigręžti į save, savo kilmę, istoriją ir puoselėti vertybes per etninės kultūros paveldą. Kviečiama ieškoti „šaknų“ kartu su folkloristais, etnologais, genealogais, istorikais, gamtos mokslininkais, kultūros paveldo puoselėtojais ir žinovais, menininkais. Projekte dalyvauja užsienio šalių – Sakartvelo, Armėnijos, Ukrainos folkloro atlikėjai.14000.00
Liudviko Rėzos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXVI-asis folkloro festivalis „Pūsk, vėjuži!“Folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“ – tai puiki proga turiningai praleisti laisvalaikį ir pažinti Mažosios (Prūsų) Lietuvos etnokultūros paveldą, senųjų žvejų tradicijas ir amatus. Aktualizuoti etninės tradicijos sąveiką kultūrinio gyvenimo ir turizmo sferoje. Renginys skirtas visoms amžiaus grupėms ypatingai šeimoms su vaikais, kurie sąmoningai siekia ugdyti tapatybės suvokimą, per kultūrinio paveldo pažinimą. Šventė vyks rugpjūčio 24-27 d. Juodkrantėje, Neringoje. Daugiau informacijos galima rasti svetainėje www.lrezoskc.lt ir Facebook paskyroje.7000.00
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Keliautojai laiku: kultūros ir istorijos epochų interpretacijos“Projekto „Keliautojai laiku: kultūros ir istorijos epochų interpretacijos“ esmė – aktualizuoti domėjimąsi vietos istorija kaip tapatybės savivokos išraiška, sukuriant subjektyvų santykį su supančiais kultūros paveldo objektais. Dabartinių etnografinių regionų geografinės sankirtų vietos yra vienos savičiausių ir įdomiausių, o Kretingos miestas nėra visas Žemaitijoje: pietvakarinė jo dalis, vadinama Bajorais, priklausė Mažajai Lietuvai, ir ši dalis pasižymi visiškai nebūdinga Žemaitijai architektūra, kurią siekiama aktualizuoti ir įveiklinti.8900.00
Skuodo rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „APUOLĖ“ 2023Rugpjūčio 12-13 d. ant Apuolės piliakalnio jau 18-ą kartą vyks tarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „APUOLĖ“. Švęsdami 1170-ąsias Apuolės paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose metines, tapkime tikraisiais etninės kultūros tradicijų puoselėtojais, gebančiais jas saugoti, puoselėti bei didžiuotis Žemaitijos krašto išskirtinumu ir kultūriniu palikimu. Festivalio dienomis Apuolės piliakalnis taps įspūdinga IX amžiaus gyvenviete, kurioje kiekvienas ras peno akims, širdžiai ir gomuriui.14000.00
PALANGOS ORKESTRASViešoji įstaigaOrkestro vasara parke: 7702023 m. Palangai minint 770-ąjį, o „Palangos orkestrui“ – 70-ąjį gimtadienį, siekiama aktualizuoti ilgiau nei šimtmetį kurorte gyvuojančią, kultūrinę tradiciją - orkestrinės muzikos koncertus Palangos parke, pabrėžiant jų istorinę vertę, raidą ir sąveikas su šiandiena. Specialias muzikines programas praturtins susitikimai su istorikais, kompozitoriais bei atlikėjais, aktyviu ciklo dalyviu taps ir auditorija. Projekto metu bus surengti 33 naujo formato „Palangos orkestro“ koncertai, surinkta vertingos medžiagos apie tradicijos dabartį.8000.00
KINTAI ARTSViešoji įstaigaKintai.Kitaip 2023Kintai.Kitaip – tai VšĮ „Kintai Arts“ ir Lietuvos muzikos informacijos centro garso meno projektas, kurio tikslas – profesionaliojo garso meno puoselėjimas ir sklaida Lietuvos eksperimentinės muzikos ir garso meno scenoje bei pridėtinės kultūrinės vertės kūrimas Pamario regione. Projektas kviečia du garso menininkus dvejų savaičių rezidencijai Kintuose, kurios metu, naudodami įvairias garso formavimo technikas, menininkai tirs Kintų vietovės garsovaizdį, kūrybos rezultatus pristatydami dvejuose performatyviuose renginiuose Kintuose ir Vilniuje.3860.00

Tolygi kultūrinė raida: Klaipėdos apskritis „Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Bendruomenių sutelktis kultūrinių kompetencijų ugdymui. 2023 m.“Projektu „Bendruomenių sutelktis kultūrinių kompetencijų ugdymui. 2023 m.“ siekiama sutelkti pasirinktų Kretingos rajono kaimiškųjų teritorijų kultūros lauko veikėjus, jiems suteikti žinių apie bendruomenės poreikių ištyrimą, naujų, patrauklių, laikmetį atitinkančių kultūros paslaugų ir produktų kūrimą, bendruomenės sutelktį bei suteikti finansinį krepšelį praktiniam darbui – itin aktualaus, vietos gyventojų pageidaujamo kultūros produkto ar paslaugos sukūrimui.5300.00
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“Biudžetinė įstaiga„Kultūros kurortai“ - kultūrinio turizmo plėtra Klaipėdos apskrityjeNidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ kartu su kitais regiono kultūros centrais vienijasi įgyvendinti kultūros darbuotojų kompetencijų kėlimo kultūros rinkodaros ir komunikacijos bei kultūros vadybos srityse tikslą bei taip prisidėti prie regiono kultūrinio turizmo plėtros ir kultūrinių paslaugų žinomumo didinimo už regiono ribų.9000.00
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link 4“Projektas skirtas Šilutės rajono ir Klaipėdos regiono kultūros darbuotojų bei bibliotekininkų komunikacijos, problemų sprendimo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, kt. kompetencijoms ugdyti. Kvalifikacijos kėlimas didins kultūros paslaugų įvairovę, kokybę, efektyvumą, plės tarpsektorinį bendradarbiavimą, pritrauks auditorijas, leis generuoti naujas idėjas, stiprės kultūrinių procesų rajoninis ir regioninis progresas. 3 sesijų metu Šilutėje vyksiančius mokymus ves įvairių sričių profesionalūs ekspertai-praktikai, universitetų dėstytojai, lektoriai.5200.00

Tolygi kultūrinė raida: Marijampolės apskritis „Kūrybinių iniciatyvų skatinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Marijampolės FilharmonijaViešoji įstaigaTarptautinis muzikos festivalis „Kultūros Savaitė 2023“Tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros savaitė 2023“ kvies į klasikinės muzikos koncertus, netradicinius projektus, jungiančius muziką, dailę ir kiną, orientuosis į akademinės muzikos sklaidą, vykdys išplėtotą edukacinę programą – Sūduvos jaunimo simfoninio orkestro veiklą. Bendradarbiaujant su pasaulio ir Lietuvos muzikais įkurs Marijampolės filharmonijos simfoninį orkestrą. Festivalyje – šalies ir užsienio kolektyvai: Šv. Kristoforo orkestras, Maltos filharmonijos kvartetas, Lietuvos ir tarptautinėse scenose kuriantys atlikėjai.12000.00
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTeatro vakarai „Po paupio gluosniais'“Projekto siekis – Vilkaviškyje kuo įvairesnių teatrinių žanrų spektaklius parodytų įvairios teatro bendruomenės. Kad šie renginiai pritrauktų skirtingo amžiaus žmones. Labai svarbu į teatro gyvenimą įtraukti ir tuos, kurie retai lankosi arba iš vis juo nesidomi. Augindami savo žiūrovą, stengsimės parodyti kuo daugiau profesionalaus teatro (dramos, lėlių, muzikinio) pastatymų. Savo nišą festivalyje turės ir mėgėjų kolektyvų spektakliai, nes šie dažnai geba koja kojon žingsniuoti su profesionalais.7000.00
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVilkaviškio dūdos-2023Pagrindinis projekto „Vilkaviškio dūdos-2023“ organizatorius Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras ir Vilkaviškio kultūros centras. Projektą sudaro: 1. Meistriškumo kursai su geriausiais Lietuvos pučiamųjų žanro atlikėjais ir pedagogais. 2. IV tarptautinis pučiamųjų festivalis „Vilkaviškio dūdos-2023“. Pagrindinis tikslas – sujungiant žanrines mėgėjiškų kolektyvų ir profesionalių muzikantų patirtis Suvalkijos regione puoselėti ir populiarinti pučiamųjų orkestrų žanro tradicijas. Informacija rajono spaudoje ir interneto medijose.10000.00
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIV tarptautinis Rimvydo Žigaičio menų festivalisRimvydo Žigaičio vardo menų festivalis siekia kurti tradiciją Kazlų Rūdoje, įamžinančią žymaus kompozitoriaus, Kazlų Rūdos garbės piliečio Rimvydo Žigaičio atminimą. Festivalio idėja – profesionalaus meno sklaida regione, siekiant plačiau supažindinti regiono publiką su akademine muzika, profesionalia kūryba, taip plečiant žmonių kultūrinį akiratį, skatinant kūrybines idėjas, kurios pozityviai veiktų vietos gyvenimą. Taip pat ugdomi jaunieji talentai bendradarbiaujant su R. Žigaičio menų mokykla, skatinamas kūrybinis bendradarbiavimas.12000.00
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSūduvių žemė: PA likimaiAktualizuojant Vilkaviškio krašto tapatumą ir išsaugant istorinę atmintį, prof. menininkus (tapytojų asociacija „Individualistai“) įtraukti į kūrybinius procesus.
Projekto veiklos: 1) 10 d. pleneras su pažintinėmis veiklomis, pristatant tautiškos )giesmės autoriaus V. Kudirkos, skulptoriaus, grafiko, medalisto P. Rimšo kultūrinį palikimą. Visa tai leis ne tik pajusti bendrą vietos kultūrinį identitetą, bet ir sužadins kūrybinius impulsus. 2) Edukaciniai tapybos pradžiamokslio užsiėmimai. 3) 5 parodos, skirtinguose Lietuvos regionuose.
7000.00
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKūrybinių iniciatyvų festivalis „Rūda“Rūda – tas šaltinis, iš kurio kilo Kazlų Rūdos miestas ir visos apylinkės. Žodis – taip pat, kaip ir rūda, iš jo galima nukaldinti daugybę žmogaus sielai ir protui reikalingų dalykų. Projektas „Rūda“ pakvies į renginius – susitikimus su žodžio meno kūrėjais: poetais, aktoriais, bardais, kurie atskleis įvairias žodžio meno išraiškos priemones. Tikimasi, kad šis projektas ne tik prisidės prie estetinių - kultūrinių Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų poreikių tenkinimo, bet ir paskatins juos pačius kurti, labiau draugauti su žodžiu ir knyga.3600.00
Šakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMeno receptas XGelgaudiškyje tęsiamos dešimtmetį organizuojamo amatų plenero „Meno receptas“ veiklos. Jų metu patyriminiais meno pažinimo metodais skatinamas dalyvių kūrybiškumas. Edukacijoms (tapybos ant šilko, fotografijos, dekupažo, rankų darbo autorinių darbų iš augalų dirbtuvėms) vadovauja patyrę specialistai profesionalai, seminarus veda žinomi lektoriai. Pleneras išskirtinis prieinamumu visoms socialinėms grupėms, skirtingo amžiaus ir išsilavinimo žmonėms – veiklos vyksta vadovaujantis principu: pažink, išbandyk ir sukurk.4500.00
Šakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSocialinis šiuolaikinio šokio festivalis - konkursas „Pašėlusiai '23“Socialinis šiuolaikinio šokio festivalis - konkursas „Pašėlusiai '23“ – tai daugiaformatis projektas, kurio metu gilinamasi į jauno žmogaus problemas, šiuolaikinio šokio žanro lygį, skatinamos jaunimo kūrybinės iniciatyvos, regioninis bendradarbiavimas, įtraukiant šios srities profesionalius kūrėjus. Projektu siekiama skatinti kūrybines iniciatyvas ir profesionalaus meno sklaidą regionuose, ugdyti vaikus ir jaunimą, kaip socialiai atsakingas asmenybes, gebančias identifikuoti aktualias socialines problemas, pasitelkiant šiuolaikinio šokio meną.9000.00
Kybartų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKaupiškių teatrų šventė „Taip tėvas norėjo“Tikslas – puoselėti teatrų tradiciją kaimiškose vietovėse, pasikviesti profesionalus į kaimiškas vietoves. Siekiamas rezultatas – organizuoti ne mažiau kaip 3 mėgėjų teatrų spektaklius ir sudaryti sąlygas pamatyti profesionalų suvaidintą spektaklį. Organizuoti susitikimą su profesionaliomis aktorėmis Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė bei surengti parodą, kurios metu bus eksponuojamos Kaupiškio mėgėjų teatrų archyvinės nuotraukos. Projekto vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės Girėnų kaime.2500.00
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKūrybinių iniciatyvų vasara Kazlų Rūdoje 2023Vasara Kazlų Rūdoje – kas pavargote nuo miesto šurmulio, karščio, nesibaigiančios rutinos ir nežinote kur atostogauti – kviečiame į Kazlų Rūdą atrasti įdomių veiklų, susipažinti su įdomiais žmonėmis, pamatyti vietos gamtos grožį, pasivaikščioti gryname ore, pabūti kūryboje ir darnoje! Visa tai Jums dovanoja Kazlų Rūdos kultūros centras, žinomi menininkai bei atlikėjai, kurie Jums šoks, gros ir dainuos, kvies kartu tapyti, susipažinti, pasivaikščioti, patirti, paragauti vietos kulinarinių gaminių ir išsivežti gerą nuotaiką bei sveiką kūną ir sielą.10000.00
VŠĮ "Pasakyta-padaryta"Viešoji įstaigaXII Dainuojamosios poezijos festivalis „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“XII-asis Dainuojamosios poezijos festivalis „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ pasitinka su vis labiau populiarėjančiu bardų judėjimu visoje šalyje ir įsilieja praturtindamas poetiniu žodžiu ir muzika. Gilūs atlikėjų dainų tekstai, kūną virpinančios melodijos, apgaubia žiūrovus maloniu muzikos garsų šydu. Festivalio koncertai, jau pamėgti šeimų ir tikrųjų dainuojamosios poezijos gurmanų, vyksta Marijampolės poezijos parke prie maestro Vytautui Kernagiui skirto paminklinio akmens. Muzikos tikslas vienas – suburti ir įtraukti į magiškų garsų pasaulį.12000.00
Marijampolės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTeatro mokykla. Paslaptingas scenos meno pasaulisProjektas „Teatro mokykla. Paslaptingas scenos meno pasaulis“ sieks aktualizuoti kūrybines iniciatyvas, skatinti teatro meno ir kūrybinės raiškos įvairoves regione. Ypatingas dėmesys bus nukreiptas į vaikus ir jaunimą, šių amžiaus grupių asmenų įtraukimą į veiklas mieste ir kaimiškose vietovėse. Projekto metu bus surengta 13 renginių: edukacijos padės stiprinti teatrinę ugdomąją veiklą, o demonstruojami spektakliai užtikrins kokybišką teatro meno sklaidą. Projekte metu bus plėtojamas mėgėjų ir profesionalų bei įvairių įstaigų bendradarbiavimas.12000.00
Meno ir edukacijos centrasViešoji įstaigaAtostogos su menu„Atostogos su menu“ – tai kūrybingą vaikų bei jaunimo laisvalaikio paslaugą siūlanti iniciatyva. 2023 m. birželį-rugpjūtį Marijampolės apskrityje vyksiančioje stovykloje numatyta turininga, interaktyviu meno ir kultūros pažinimu grįsta programa, kurioje dalyvaus profesionalūs šalies menininkai ir Marijampolės regiono jaunimas. Stovyklos organizatorius – Meno ir edukacijos centras.8500.00
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaiga2023 m. respublikinis moterų ir vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinis festivalis „Sūduvos ratilai'“Pirmą kartą surengtame respublikiniame liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Sūduvos ratilai“ dalyvaus moterų ir vyresniųjų grupės. Savose kategorijose bus varžomasi dėl laureato vardo ir piniginių premijų. Paskatinamaisiais prizais, padėkomis ar suvenyrais apdovanosime ir kitus išskirtinius konkurso dalyvius (savo vardinius prizus įsteigs privačios įmonės). Konkursines programas vertins kompetetinga komisija.3000.00
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMažieji Knyginėtojai IIProjektu siekiama stiprinti vaikų saviraišką, ugdyti pojūčius, formuoti skaitymo nuo mažų dienų ir dalyvavimo kultūroje įpročius šeimoje. Projekto metu, bendradarbiaujant su partneriais, regiono bibliotekomis ir meno atstovais, vyks pojūčių lavinimo užsiėmimai kūdikiams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, Teatralizuoti garsiniai pasakų skaitymai Marijampolės Vytauto Didžiojo parke ir Šeimadieniai bibliotekoje ir jos padaliniuose.11000.00
Marijampolės pučiamųjų instrumentų muzikos klubas ,,Marijampolės aidas"AsociacijaDžiazo linkProjektu „Džiazo link“ populiarinama džiazo muzika regione. Tuo tikslu bus suorganizuoti 8 koncertai Marijampolės savivaldybėje, Kaune, Vilkaviškyje. Publikai pristatysime Marijampolės pučiamųjų orkestro koncertines programas su profesionaliais džiazo solistais, jungtinį pasirodymą su Marijampolės meno mokyklos orkestru ir jaunaisiais atlikėjais, 2 profesionalių atlikėjų koncertus - grupės BrassBees ir šeimyninio instrumentinio dueto. Viešinimas vyks Marijampolės TV, laikraštyje „Suvalkietis“, Facebook ir YouTube.8000.00
Šakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIr cirkas gali reprezentuoti tautinę kultūrąParengtas naujas cirko spektaklis „Ir cirkas gali reprezentuoti tautinę kultūrą“, kuris pristatoma Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Sūduvos kultūros centruose. Taip pat mokyklose / gimnazijose bus suorganizuoti oro akrobatikos, žongliravimo, fizinio bei techninio parengimo, choreografijos, ekvilibristikos, gimnastikos, akrobatikos šokio ir judesio užsiėmimai, grimo ir pantomimos edukacijos. Komandiniai žaidimai, kuriuose kiekvienas mokysis atsakomybės ne tik už save, bet ir už draugą.10500.00
Sveikatingumo idėjosViešoji įstaigaMalonny – Marijampolė, Londonas, Niujorkas: minčių migracija 10Projekto tikslas – puoselėti Marijampolės identitetą ir savitumą per kultūros paslaugų sklaidą ir bendruomenės įsitraukimą, pristatant įvairių meno sričių sąveika pagrįstą dešimtą tarptautinį meno ir architektūros simpoziumą Marijampolės viešosiose erdvėse bus tapomos 5 pastatų sienos, organizuojami 3 forumai – diskusijos su miesto bendruomene, kūrybinių dirbtuvių metu simpoziumas bus papildomas naujomis inovatyviomis veiklomis, atidarymo performansas taps įspūdingu muzikos, šviesų renginiu, o visą projektą vainikuos interaktyvi ekskursija.20000.00
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaJurgio Dovydaičio pamokos 2023Projekto tikslas – per organizuojamas edukacines kūrybines veiklas, bendradarbiaujant su profesionaliais menininkais ir kitomis kultūros ir meno organizacijomis, skatinti įvairaus amžiaus vaikus ir paauglius pažinti tautosaką, kurios rinkimui ir išsaugojimui Jurgis Dovydaitis skyrė visą savo gyvenimą. Bus organizuoti edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, lėlių valdymo mokymai, teatralizuoti pasakų skaitymai, pastatytas lėlių spektaklis. Projekto tikslinė grupė – Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantys įvairaus amžiaus vaikais ir paaugliai.3000.00
Šakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKeliaujanti cirko laboratorija 7Projekto metus bus suorganizuota dviejų savaičių cirko meno stovykla, stovykloje dalyvaus keturių vaikų dienos centrų auklėtiniai. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo kūrybines iniciatyvas, kūrybinių raiškų įvairovę pasitelkiant cirko meną kaimiškų bendruomenių vaikams ir jaunimui. Motyvuoti prasmingai ir aktyviai dalyvauti cirko meno tradicijų plėtroje, skatinti prasmingą atostogų praleidimą, bendravimą tarpusavyje atostogų metu, skatinti įstaigų bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo – ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinius gebėjimus.6500.00
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaGrojantis miesto sodas-2023Pagrindinis projekto „Grojantis miesto sodas - 2023“ organizatorius Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų orkestras ir Vilkaviškio kultūros centras. Projektą sudarys trys dalys: 1. Stovykla su geriausiais Lietuvos pučiamųjų žanro atlikėjais ir pedagogais. 2. Edukacinės pamokos moksleiviams. 3. Festivalis "Grojantis miesto sodas". Pagrindinis tikslas – sujungiant žanrines mėgėjiškų kolektyvų ir profesionalių muzikantų patirtis, Marijampolės regione puoselėti ir populiarinti pučiamųjų orkestrų žanro tradicijas. Info rajono spaudoje ir interneto medijose.7000.00
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejusBiudžetinė įstaigaV. Mykolaičio-Putino kūrybos teatrinės interpretacijosProjekto tikslas – pristatyti visuomenei skirtingas V. Mykolaičio-Putino kūrybos interpretacijos galimybes, įtraukiant į aktyvią kūrybinę, diskusinę, refleksinę veiklą. Rezultatas: visuomenė susipažintų su skirtingų teatrų V. Mykolaičio-Putino kūrybos teatrinėmis interpretacijomis. Pagrindiniai dalyviai: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, „Knygos teatras“, Marijampolės kultūros centras, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus. Projekto įgyvendinimo vietovė – Marijampolė.4500.00
Marijampolės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJaunimo užimtumo projektas „Žalia šviesa“Projektas įgyvendinamas Marijampolės savivaldybėje siekiant skatinti jaunimo kūrybines iniciatyvas, didinti kultūrinį užimtumą per plėtojamą jaunų žmonių subkultūrą, mažinti kultūrinę atskirtį tarp regiono ir didžiųjų miestų bei skatinti bendradarbiavimą tarp vietos kūrėjų, institucijų ir profesionalų. Projekto metu bus suburta jaunimo savanorių komanda, kuri bus apmokama, paruošiama prisidėti prie renginių ir veiklų organizavimo. Projekto pagrindinis rezultatas – dviejų dienų renginys „Kultūros pieva“.9000.00

Tolygi kultūrinė raida: Marijampolės apskritis „Vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Zanavykų seimelisAsociacijaXIII muzikos festivalis „Beatričės vasaros“Projektas prisidės prie kultūros paveldo objektų aktualizavimo, jų užimtumo didinimo aukšto lygio menine veikla, tuo kuriant didesnį regiono patrauklumą, žinomumą ir lankomumą, tuo pačiu prisidės prie visų gyventojų meninio skonio ir vertybių formavimo, išplės aukštos meninės vertės renginių prieinamumą regione, skatins bendradarbiavimą. Šakių rajono kultūros paveldo objektuose dvaruose ir bažnyčiose vyks 9 profesionaliosios muzikos festivalio renginiai, kuriuose dalyvaus profesionaliosios muzikos atlikėjai.22000.00
Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras "SMART Marijampolė"Viešoji įstaigaAš tave matau!Projekto tikslas – skatinti Marijampolės kultūros objektų pažinimą per kūrybines veiklas, užtvirtinti gatvės meno, kaip vietos tradicijų, kuriančių regiono identitetą, pažinimą, tęstinumą ir sklaidą jaunimo auditorijoje. Projekto veiklose naudojamos inovatyvios priemonės, įsiliejant į Jaunimo sostinės veiklas, sujungiant įvairių organizacijų veiklas ir idėjas prisidedant prie Marijampolės identiteto formavimo ir jo sklaidos, skaitmeniniame maršrute, tinklalaidėje ir skirtinguose renginiuose bei užtikrinant šių veiklų rezultatų tęstinumą.5000.00
Šakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaZyplių žiogai-21Liepos 24-29 dienomis Zyplių dvare vyks tautodailininkų pleneras - stovykla „Zyplių žiogai-21“, įgyvendinant projektą, kuriam lėšas skyrė Lietuvos kultūros taryba. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti tradicinių amatų, jų kūrybos procesų atgaivinimą, kūrimą bei puoselėjimą. Plenere dalyvaus 30 įvairių sričių tautodailininkų. Visus, norinčius susipažinti su tradiciniais amatais ir sudalyvauti kūrybiniame procese, kviečiame užsukti bei išbandyti. Visų labai lauksime adresu: Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r. (Zyplių dvaras).2760.00
Šakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMuzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare 2023Tęstinis profesionalios muzikos festivalis „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare 2023“ – tai šiuolaikinio žmogaus poreikius atitinkantys, įvairioms socialinėms grupėms prieinami koncertai, vasarą vykstantys Gelgaudiškio dvare. 2023 m. festivalio programoje – geriausių šalies ir užsienio atlikėjų kūriniai ir platus muzikos spektras: nuo žinomos klasikinės iki improvizacinės muzikos. Profesionalumas, meilė muzikai ir kultūros paveldo išsaugojimas – pamatiniai dalykai, kuriais remiasi šio festivalio organizatoriai ir dalyviai.12000.00
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejusBiudžetinė įstaigaJaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli mėlynasai“Šiuo projektu siekiame, kad regionuose esančiuose mažuose miesteliuose būtų kuriama profesionali kultūra, suteikta galimybė skleistis jaunųjų menininkų talentams ir asmenybėms, prisidedant prie jų žinomumo ir pasiekimų sklaidos organizuojant koncertus Paežerių dvaro sodyboje. Numatomi penki koncertai kuriuose dalyvaus: Nomeda Kazlaus, VŠĮ Artūro Noviko džiazo mokykla, Gitana Pečkytė-Vilkelienė, Milda Vizgirdaitė, Aušra Smičiūtė ir Memelio kvartetas, Vilniaus akordeonų orkestras „Consona“ ir Edgaras Montvidas.7000.00
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŠviesos ir muzikos dermė „b‘ART“Šviesos ir muzikos dermė „b‘ART“ – tai 2 renginių ciklas, atskleidžiantis Bartninkų vietovės tapatumą ir identitetą. Šįkart klausytojams pasiūlysime ansamblio „Cello Club“ koncertinės programos „Michael Gordon | 8“, ir Giedrės Kilčiauskienės akustinį koncertą su Andrey Polevikov. Autentiškas erdves papildys ir dinamiški šviesų sprendimai, kuriuos sukurs V. Latonas.11000.00
Zanavykų muziejusBiudžetinė įstaigaIšeik, sūduvi, ant dvaro pamandravotIšsaugoti ir populiarinti Sūduvos regiono dvarų kultūros, medžioklės, dvariškos puotos tradicijas ir užtikrinti jų tęstinumą. Zyplių dvaro teritorijoje bus surengtas festivalis „Išeik, sūduvi, ant dvaro pamandravot“. Festivalio metu Zyplių dvare vyks pažintiniai medžiotojų ir žvejų draugijų prisistatymai, surengtos dvi parodos, bus demonstruojami dvarų kultūros šokiai, vyks paskaita, edukacinės programos, žaidimai, klasikinės ir populiariosios muzikos koncertai. Išsami programa bus viešinama spaudoje ir socialinėje medijoje.6000.00
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrasBiudžetinė įstaigaSenosios Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūrybojeProjektu siekiama aktualizuoti garsaus lietuvių skulptoriaus, pokario išeivių kartos atstovo, savo kūrybos kelią pradėjusio Marijampolėje, Vytauto Kašubos kūrybinį paveldą, stiprinti marijampoliečių kultūrinį identitetą, pilietinį ir patriotinį Marijampolės moksleivių ugdymą. Bendradarbiaujant su LNDM bus surengta skulptūrų paroda „Lietuvos kunigaikščiai Vytauto Kašubos kūryboje“, vykdomos edukacinės veiklos mokinimas ir suaugusiems. Projektas bus įgyvendinamas Marijampolėje, apie jo veiklas ir rezultatus bus informuojama visuomenė.5000.00
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIII Sūduvos regiono J. Vyliaus užrašytų folklorinių dainų konkursas „Tai Kazlų žali sodai“Konkursas „Tai Kazlų žali sodai“ įkurtas siekiant skatinti dainuoti Lietuvių liaudies Sūduvos krašto dainas. Jas prisiminti, išmokti ir kitus pamokyti kviečia viso Sūduvos krašto folkloro ansambliai: Kalvarijos „Bruknyčia“,Vilkaviškio „Sūduviai“, Marijampolės „Senapilė“, Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salės folkloro. Konkurso tikslas: nematerialaus kultūros paveldo Suvalkietiškų folklorinių dainų aktualizavimas per kūrybines ir edukacines veiklas, vienyjant Sūduvos krašto folkloro ansamblius.3000.00
Marijampolės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPasaulio sūduviečiai 2023Projektu bus siekiama stiprinti Sūduvos krašto kultūrinį – meninį identitetą, didinti populiarumą ir prieinamumą per šio krašto menininkų kūrybą, edukacines veiklas, bendravimą su bendruomene ir tarptautinį bendradarbiavimą. Bus surengtas profesionalaus meno parodų ciklas (daugiau nei 10 parodų). Tęsiamas meninės akmenų instaliacijos „Atminties raštai“ įgyvendinimas. Taip pat bus vykdoma meno terapijos programa „Kai mintys prabyla“, 10 susitikimų su regiono moksleiviais.8500.00
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVargonų muzikos koncertų ciklas „Vargonų muzikos vakarai'“Koncertai vyktų 4 savo istorija, gyvavimo laikmečiu ir autentiškumu išsiskiriančiose Vilkaviškio rajono bažnyčiose. Atidarymo ir baigiamasis koncertas – Vilkaviškio katedroje, kuri minės 25 m. atstatymo sukaktį. Siekiant užtikrinti profesionalus meno sklaidą, skirtingas koncertines programas atliks visoje Lietuvoje pripažinti atlikėjai Rimvydas Mitkus (vargonai) ir solistė Viktorija Miškūnaitė (sopranas), Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Vytautu Kiminius (birbynė) ir kt.6000.00
Klojimo teatro draugija GEGNĖAsociacijaKlojimo teatrų festivalis TautkaičiuosePuoselėdami liaudiško vaidinimo tradicijas Tautkaičių klojimo teatro „Gegnė“ nariai 2023 metais ruošiasi atkurti spektaklį (Žemaitė „Mūsų gerasis“), sukurtą prieš 50 m. pristatyti jį kt. Lietuvos miestuose, organizuoti Klojimo teatrų festivalį, suburti po savo stogu ne tik Sūduvos ir Lenkijos krašto kolektyvus (ne mažiau, kaip 4 kol.). Filmą - spektaklį „Mūsų gerasis" regioninei TV sukurs operatorius R. Alenskas. Spektaklis bus parodytas per TV, papildytas TV archyvas.3500.00
Jaunoji SūduvaAsociacijaKazlų Rūdos kultūrinio identiteto formavimas „Slow city“ kontekste 2023Siekiama kryptingai formuoti Kazlų Rūdos krašto įvaizdį per „Slow city“ koncepciją, įveiklinant kultūros paveldą, įtraukiant vietos bendruomenę, skatinant bendradarbiavimą vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu. Projektą sudaro: „Slow city“ kūrybinės dirbtuvės, skirtos Kazlų Rūdos krašto viešojo ir privataus sektoriaus atstovams; Unikalios renginių erdvės iš šiaudų Kazlų Rūdos Slow arenos koncertai. Projekte bendradarbiaujama su Lėtojo turizmo asociacija, Olecko miestu (PL), Kazlų Rūdos turizmo ir kultūros įstaigomis.11000.00
Kalvarijos savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKalvarijos krašto etnokultūrinės savasties ženklaiIšryškinsime Kalvarijos krašto etnokultūrinės savasties ženklus. Išleista knyga „Žydi klesti bijūnėlis. Kalvarijos krašto dainos, žaidimai, rateliai, šokiai“ su kompaktine plokštele. Pristatyta paskaita „Kalvarijos krašto tradicinio folkloro atlikimo stilistika“, pravesti Brukų krašte užrašytų dainų mokymai. Surengtas folkloro festivalis „Ant tėvelio dvaro“. Veiklos suburs Kalvarijos bendruomenes, švietimo įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovus, folkloro ansamblių dalyvius, etninės kultūros sričių specialistus ir tyrinėtojus.7500.00
VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrasViešoji įstaigaPaversk balų rūdą auksu – balų (pelkių) rūdos pritaikymas meninei veiklaiProjekto tikslas stiprinti Kazlų Rūdos savivaldybės regiono identitetą atgaivinant veiklą, kuri ir padėjo šiam regionui kurtis ir vystytis. Projektu siekiame supažindinti Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenę ir savivaldybės svečius su šiuo amatu bei jo pagalba pabrėžti savivaldybės išskirtinumą. Projekto dalyviai VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka, archeologė Andra Simniškytė, MB „Geologo kelionės“ ir jos vadovas daktaras Jonas Šečkus, skulptorius - kalvis Adomas Sviklas.3500.00
Marijampolės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSūduvių ugnys – budinam svietą 2023Tradicinis septintus metus iš eilės įgyvendinamas projektas „Sūduvių ugnys – budinam svietą“ pasižymi visą kalendorinį ciklą apimančių veiklų gausumu, gilinimusi į baltų kultūrą, pasaulėžiūrą, Sūduvos regiono etnokultūros, istorinius, kraštotyrinius, piliakalnių aktualizavimo aspektus. Įvairios renginių formos ir plati tematika padės įtraukti įvairaus amžiaus ir poreikių tikslines grupes. Veiklos bus vykdomos Marijampolės regione.10000.00
Zanavykų muziejusBiudžetinė įstaigaMargi aruodaiIšsaugoti ir populiarinti savo krašto etnokultūrines tradicijas ir užtikrinti jų tęstinumą. Zyplių dvaro ansamblio bus surengti du nemokami etnokultūriniai renginiai „Margučių margintojų šventė“ ir „Su savo duona visur rasi suolą“, bus organizuotos velykinės kūrybines dirbtuves „Margučių sodas“. Renginių metu įvairaus amžiaus dalyviams bus vykdomos pažintinės edukacinės programos, tradicinės duonos kepimo demonstravimas žemdirbystės padargų pristatymas, kalendorinių švenčių, tradicijų ir papročių aktualizavimas, fokloro kolektyvų pasirodymai.5000.00
Šakių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaGelgaudiškio armonika 2023„Gelgaudiškio armonika“ – kasmetis, jau 23-ą kartą vyksiantis Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinio rengiamas projektas, puoselėjantis etninio muzikavimo tradicijas. Šiuo projektu suburiami įvairių Lietuvos regionų armonikavimo ir tautinių šokių puoselėtojai – skirtingo amžiaus atlikėjai, minėtų sričių specialistai, visuomenė. Pažintinėmis ir edukacinėmis veiklomis siekiama saugoti ir puoselėti nematerialųjį kultūros paveldą.2000.00
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVienos dienos šeimos festivalis „Miškas žmogui-žmogus miškui“ 2023Projektu siekiama stiprinti Kazlų Rūdos kaip miškų krašto kultūrinį identitetą, įtraukiant vietos bendruomenę į bendras veiklas. Įgyvendinus šį projektą, projekto auditorija bus supažindinta su tradicijomis, susijusiomis su mišku bei formavusiomis mus kaip Kazlų Rūdos gyventojus nuo pat Kazlų Rūdos miesto įkūrimo. Bus sustiprintas gyventojų tradicijų suvokimas, per kūrybines veiklas festivalio lankytojai bus edukuojami, formuojamas muzikinis skonis, supažindinama su autentiško dainavimo tradicija.7000
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejusBiudžetinė įstaigaVilkaviškio krašto kryždirbystė XXI amžiujeSiekiant išsaugoti krašto kryždirbystės tradiciją atkursime šv. Florijono skulptūrą stovėjusią Virbalio mieste, kryžius Keturvalakių bažnyčios šventoriuje ir Pajevonio kapinėse. Surengsime ekspediciją, kurios metu nufotografuosime ir aprašysime po 2006 m. pastatytus ir restauruotus kryžius, stogastulpius bei koplytstulpius. Išleisime albumą „Vilkaviškio krašto kryždirbystė XXI amžiuje”. Dailėtyrininkė dr. Skaidrė Urbonienė pristatys pranešimą „Vilkaviškio krašto kryždirbystė vakar ir šiandien”.4000.00

Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis „Menininkų rezidencijos Panevėžio regione“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Skristi kitaipViešoji įstaigaArtihost Rezidencija IIArtihost meno ir kultūros rezidencijų projekto tikslas - suteikti galimybę 2 meno ir kultūros atstovams po 3 mėnesius kurti, atlikti tyrimus bei juos pristatyti Panevėžyje (tęsiant tarptautiniu mastu), įtraukiant ir bendradarbiaujant su kitais menininkais ir kultūros atstovais, meno ir kultūros organizacijomis, bendruomene (Artihost svečiais, meno renginių lankytojais), tokiu būdu skatinant kūrybinių raiškų įvairovę ir bendradarbiavimą bei stiprinant vietos kultūrinį identitetą.4800.00
GuvusIndividuali įmonė„Iškrovos ‘23“ rezidencijaIŠKROVOS platformos tikslas yra įtraukti Lietuvos ir pasaulio įvairių meno sričių atstovus į Panevėžio kultūrinį gyvenimą bei suteikti galimybę miestui vystyti alternatyvios kultūros pusę. 2023 m. IŠKROVOS organizatorių siekis yra dabartinį savaitės renginių ciklą praplėsti 2 savaičių rezidencijos programa 6-iems menininkams, norintiems skatinti kūrybinį Panevėžio miesto formavimąsi, vystant netradicinę kultūrinės platformos buvusioje tiekimo įmonėje kurimąsi.5030.00
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTim De Maeseneer ir Lode Violet rezidencija "Brass band Sklepučini mokykla""Brass Band Sklepučini mokykla" - veikla stengiamės skatinti ir įtraukti Panevėžio reg. ir užsienio jaunuosius meno kūrėjus. Aktualumas: Daugelis regiono orkestruose grojančių vaikų ir jaunimo neturi pakankamai galimybių mokytis muzikos ar menų mokyklose, skirti lėšų privatiems dėstytojams (didžioji dalis orkestrų veikloje dalyvaujančiųjų gyvena kaimo vietovėse). Grojantiems vaikams ir jaunimui bus suteiktos puikios galimybės atskleisti savo talentus ir gabumus, skatins jų motyvaciją toliau užsiiminėti, susidarys galimybės mokytis ir tobulėti.6730.00
Kupiškio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinio meno gūsisMeninė rezidencija „Šiuolaikinio meno gūsis“ siekia skatinti šiuolaikinio meno kūrėjų iniciatyvas Kupiškio krašte, naujomis kūrybinėmis formomis išryškinti miesto kultūrinio paveldo ypatumus. Dešimt jaunosios kartos menininkų savaitei atvyks gyventi ir kurti Kupiškyje. Lydimi etnografijos muziejaus gidų kūrėjai pažins miesto istoriją bei keliaus po lankytinas vietas Kupiškio apylinkėse. Sukauptas patirtis menininkai atspindės savo kūryboje ir kvies miesto gyventojus bei svečius pamatyti parodą eksponuojamą apleistose kareivinių erdvėse.4541.00
Biržų krašto muziejus "Sėla"Biudžetinė įstaigaOperos solistų trupės rezidencija BiržuoseBiržuose bus organizuojama operos solistų trupės rezidencija. Projekto tikslas - supažindinimas su operos kūrimo virtuve viešose repeticijose-diskusijose, operos spektaklis visuomenei bus pristatytas Biržų miesto šventės metu - ištraukos iš statomos G. Puccini "Toskos" ir 2022 m. spektaklių F. Schrekerio "Flammen" ir G. Puccini "Gianni Schicchi" su orkestru. Dalyviai - profesionalūs operos solistai, muzikantai, režisierė, dirigentas, choreografė ir t. t.5530.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaiga"Ar tai menas?" rezidencija“Ar tai menas?”- pirmoji Panevėžio mieste visuomenės veikėjo, poeto, J. Čerkeso-Besparnio sodybos “Pragiedruliai” rezidencijos programa dviems profesionalaus meno atstovams. Rezidentai bus kviečiami tyrinėti Panevėžio regiono kontekstą įtraukiant miesto bendruomenes per dalyvaujamojo meno praktikas.4600.00

Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis „Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Biržų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis folkloro festivalis, skirtas A. Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osioms gimimo metinėms paminėti "Linksmis sodžis ir spakainas, mes dainuosim be atmainos"Tarptautinio folkloro festivalio, skirto A.Sabaliausko 150-osioms gimimo metinėms paminėti "Linksmis sodžis ir spakainas, mes dainuosim be atmainos" projektu tikimąsi papildyti renginio dalyvių, žiūrovų žinias apie tautosakininką ir puoselėtoją A. Sabaliauską. Programa užpildoma autentiško folkloro ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Ukrainos. Sklaida Suomijoje. Dėmesys vaikams ir jaunimui, šeimų edukacijai. Informaciją apie renginį Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigoms. Renginys įtrauktas į 2023m atmintinų Aukštaitijos renginių sąrarą.3000.00
Tyzenhauzų paveldasAsociacijaXIX Rokiškio langinių tapymo pleneras„..Margas triobas kaminyčias, muliavotas lunginyčias…“ Liaudies dainose apdainuojamos ir namų puošyboje atgyjančios langinės jau aštuoniolika metų garsina Rokiškį kaip „malevotų lunginyčių“ miestą. Ši „galerija po atviru dangumi“ veikia ištisus metus ir džiugina pačius rokiškėnus bei miesto svečius. Plenero dalyviai profesionalūs dailininkai, menotyrininkai šį projektą vertiną, kaip vieną unikaliausių ne tik Panevėžio regione, bet ir visoje.Projektas "XIX Rokiškio langinių tapymo pleneras" skirtas tęsti unikalią langinių tapymo tradiciją.2000.00
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmaiBiudžetinė įstaigaVirsmasLietuvos kultūros tarybos remiamas performansas „Virsmas“, rengiamas Panevėžyje 2023 metais, populiarina unikalų čia kuriamą stiklo meną, kuris yra tapęs miesto ir krašto kultūrinio identiteto dalimi. Internetinėje erdvėje rasime video siužetą "Transformation", kuriame atskleidžiama ši tema.7000.00
Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAukštaitijos regiono sutartinių šventė "SUTARJĖLA"Panevėžio r. Krekenavos kultūros centro projektu "Aukštaitijos regiono sutartinių šventė "SUTARJĖLA", siekiama išsaugoti ir skleisti sutartinių tradiciją Aukštaitijoje, stiprinti krašto kultūrinę tapatybę sutartinių tradicijos pristatymais, mokymais Panevėžio r. seniūnijose, seminaru su žymiais sutartinių tyrinėtojais Aukštaitijos regiono kultūros darbuotojams. 2023 m. rugsėjo 16 d. šventėje vyks sąšauka ant Čičinsko kalno, sutartinių pristatymai seniūnijose, baigiamasis koncertas Krekenavos regioniniame parke.10000.00
Aukštaičių kultūros draugijaAsociacijaPintinių juostų pynimo tradicijaAUKŠTAITIJOS METAMS skirtas projektas. Aukštaičių kultūros draugija bendradarbiaudama su Panevėžio kraštotyros muziejumi kuria ir pildo Pintinių juostų pynėjų duomenų bazę. Šių įstaigų parengta paroda "Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos", kurioje eksponuojamos seniausios aukštaitiškos juostos iš Lietuvos nacionalinio ir Panevėžio kraštotyros muziejų bei šiuolaikinių pynėjų juostos, 2023 m. keliaus į 7 Aukštaitijos regiono muziejus ir taip reprezentuos Nematerialaus kultūros paveldo sąvado vertybę - pintinių juostų pynimo tradiciją.4000.00
Aukštaičių kultūros draugijaAsociacijaEtninės kultūros populiarinimo projektas "Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje"Asociacija Aukštaičių kultūros draugija jau 8 metus organizuoja etninės kultūros populiarinimo projektą "Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje", kuris stiprina panevėžiečių kultūrinį identitetą, aktyvina tautinių vertybių puoselėjimą ir suteikia miestiečiams aktyvios saviraiškos bei mokymosi visą gyvenimą galimybę. Projektas apima: liaudies dainų, sutartinių giedojimo, folklorinių šokių mokymąsi, muzikavimą liaudies instrumentais, šeimų ir vaikų supažindinimą su kalendorinėmis šventėmis, žaidimais, rateliais ir kt. Mokymai yra vieši ir atviri.3500.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaElenos Mezginaitės XII Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge...“Projektas „Mano senas drauge“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti,vienuoliktas. Projektas gali didžiuotis gausa
ir užaugusiais jaunaisiais dainuojamosios poezijos atlikėjais – Gintare Juknaite, grupe „Baltos varnos“, Greta Šepliakovaite bei kitais, kuriems šis festivalis tapo „tramplynu“ į didesnes scenas. Festivaliuose dalyvavo 120–130 jaunųjų dainų autorių. Laureatų koncertuose dalyvavo 100. Visi jie sukūrė bent po vieną Elenos Mezginaitės poezijos dainavimo interpretaciją. Nedažnas poetas galėtų pasigirti tokiu jaunųjų kūrėjų dėmesiu!
2500.00
Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungaAsociacijaPetro Babicko kūrybinė veikla. Lietuviško tapatumo ženklai pasauliuiAtskleisti Kupiškio krašto savitumą, aktualizuoti P. Babicko kultūrinį palikimą, minint jo gimimo 120-etį: išsaugoti P. Babicko kultūrinę tapatybę, įprasminti lietuvybės puoselėjimo tęstinumą, pasitelkiant informacines technologijas užtikrinti asmenybių istorijų skaitmeninimą bei projekto veiklų prieinamumą visuomenei , kūrybinėmis ir kultūrinėmis iniciatyvomis didinti memorialinio muziejaus žinomumą, aktyvinti visuomenės domėjimąsi savo krašto istorija, paveldu.2000.00
Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenėAsociacijaAštuntasis tarptautinis amatų ir meno festivalis "Vilnonės dienos"Festivalis vyks6000.00
Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijaAsociacijaPučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų vasara“20-asis tarptautinis orkestrinės muzikos festivalis „Dūdų vasara“ – ilgiausiai, iki 20 sav., trunkantis gyvosios pučiamųjų muzikos koncertų ciklas Lietuvoje, kuriame suteikiama galimybė jauniems orkestrams, ansambliams, mėgėjų ir profesionalių pučiamųjų instrumentų kolektyvams, orkestrų šokių grupėms iš Panevėžio, kitų Lietuvos regionų bei užsienio šalių pristatyti savo kūrybą koncertinių pasirodymų metu, skiriant ją Panevėžio miesto gyventojų bei svečių kultūrinio gyvenimo įvairovei plėsti, Aukštaitijos regiono identitetui vystyti ir skleisti.7840.00
Rokiškio krašto muziejusBiudžetinė įstaigaGrafo Konstantino Tyzenhauzo parkotekaRokiškio krašto muziejaus vykdomo projekto "Grafo Konstantino Tyzenhauzo parkoteka" tikslas – kultūros ir gamtos paveldo pažinimas ir sklaida. Per inovatyvią meno, muzikos, edukacijos bei gamtos elementų jungtį Rokiškio dvaro parke sukurti naują traukos tašką Rokiškyje bei skatinti kultūrinį turizmą. Parke bus įrengtas vartomas stendas-knyga „Didžioji parko knyga“ , 10-ies inkiliukų alėja bei muzikinis takas "Žvėrių karnavalas". Projekto tikslinė auditorija – istorija, gamta bei menu besidomintys įvairių amžiaus bei socialinių grupių asmenys.4000.00
Asociacija "Rokiškio teatras"AsociacijaRenginių ciklas "MARCELĖS LEGENDA", skirtas Marcelės Kubiliūtės metams paminėti2023 m. LR Seimas paskelbė Marcelės Kubiliūtės metais. Marcelė kilusi iš Rokiškio rajono, tad Rokiškyje ir Panemunėlyje vyks jai skirti renginiai. Rokiškio teatralai atnaujins spektaklį "Marcelės legenda", bus sukurta medinė atminimo lenta, eksponuojama istorinių nuotraukų paroda, bus skaitomi istorikų pranešimai. Spektaklis ir paroda bus įtraukti į Krašto apsaugos ministerijos Vilniuje rengiamų paminėjimo renginių sąrašą. Iki metų galo suplanuotas nemokamas spektaklio rodymas kultūros ir švietimo įstaigose.2000.00
Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2023“Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2023“ sukvies varžytis tradicines ir stilizuotas suaugusiųjų ir vaikų bei jaunimo kapelas iš viso Aukštaitijos regiono. Šių metų varžytuvės skiriamos pasiruošimui 2024 metų Dainų šventei. Varžytuvės vyks dviem turais - atrankos turas ir finalinės varžytuvės. Atrankos turas vyks keturiuose Panevėžio rajono kultūros centruose spalio mėnesį. Geriausiai pasirodžiusios kapelos varžysis finale Panevėžio arenoje lapkričio mėnesį. Projekto veiklos bus viešinamos internete, spaudoje ir kt.5000.00
Aukštaičių kultūros draugijaAsociacijaLeidinio apie Panevėžio krašto karaimų bendruomenę leidyba ir sklaidaKnygoje apie Panevėžio krašto karaimų bendruomenę apžvelgti istorijos šaltiniai, istoriografija, siekiama išsiaiškinti karaimų tautinės mažumos atsiradimą Vidurio rytų Europos regione, nustatyti tikslesnį jų atvykimo laikotarpį bei paplitimą Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Autorius naudodamas interviu, analizės ir atpasakojamuosius metodus, istoriografijos ir šaltinių analizę rekonstravo karaimų bendruomenės įsikūrimą, bendruomeninį gyvenimą, kultūrinę veiklą bei papildė istorinius duomenis autentiškais, asmeniniais karaimų liudijimais.3800.00
Asociacija „JAZZ fontanas“AsociacijaRimanto Bagdono XXI tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis „JAZZ fontanas“Panevėžys vėl tampa Vaikų ir jaunimo džiazo muzikos sostine! Gegužės 12 - 13 dienomis į Panevėžio bendruomenių rūmus kviečia Rimanto Bagdono XXI tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis „JAZZ fontanas“. Džiazuos jaunieji atlikėjai iš visos Lietuvos, svečiai iš Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos. Tai seniausias ir vienintelis tokio plataus spektro tęstinis projektas Lietuvoje, tapęs Panevėžio regiono kultūrinio identiteto dalimi, turintis sukurtas tradicijas, ritualą, simboliką.
Konkursiniai ir baigiamasis koncertai nemokami!
4000.00
Rokiškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXIV Tarptautinis vargonų muzikos festivalis skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui atmintiUnikalus kultūros renginys - vargonų muzikos festivalis yra neatsiejama Rokiškio krašto kultūrinio gyvenimo dalis. Meno ir istorijos jungtis kuria išskirtinę atmosferą ir leidžia pažinti ne tik Rudolfo Lymano asmenybę, Rokiškio krašto istoriją, bet ir mėgautis muzikos spalvomis. Nuo ankstyvųjų choralų iki šiuolaikinių improvizacijų, nuo vargonų solo iki chorinio giedojimo daugiabalsiškumo - tai dovana kiekvienam, norinčiam į savo širdį įsileisti muziką ir pajusti jos sakralumą. Vasarą Rokiškio krašto bažnyčiose skamba laikui nepavaldi muzika.8000.00
Pasvalio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMuzikos festivalis „Bandūrėlis“Valakėlių muzikos festivalyje „Bandūrėlis“ vyks kūrybinės dirbtuvės-mokymai, kuriuos rengs Egidijus Darulis, Aron Szilagyi (Vengrija), Albertas Bartašius. Festivalis vyks „atviros scenos“ principu, kuriame galės dalyvauti pradedantieji muzikantai, o kartu koncertuos muzikos grupės „ABRA“ (Latvija), „Šeiva“ (Ukmergė), „Vilko pupos“ (Lietuva), „Zoord“ (Vengrija), atlikėjai Martynas Varna (Latvija), Dainius Jucius (Vilnius), Catlin Magi (Estija), Tomasz Drozek (Lenkija) ir Aron Szilagyi (Vengrija).2500.00

Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis „Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Rokiškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXXIX Lietuvos profesionalių teatras festivalis "Vaidiname žemdirbiams"2023 m. pavasaris prasidės su laukiamiausiu ir svarbiausiu kultūros renginiu - Lietuvos profesionalių teatrų festivaliu "Vaidiname žemdirbiams". Geriausi ir naujausi Lietuvos teatrų darbai pasieks tūkstančius teatro mylėtojų ir suteiks galimybę Rokiškio publikai pasinerti į šiuolaikinį dvasinį Lietuvos peizažą. A. Giniočio "Rytoj buvo vakar", R. Kmitos "Gyvulių ūkis. XXI amžius", S. Becketto "Belaukiant Godo" ir kiti neleis atitrūkti nuo teatro aktualijų.10000.00
Pasvalio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis akvarelistų pleneras „Atspindžiai“, skirtas dailininkui ir pedagogui Algirdui Lukštui.Tarptautinis akvarelistų pleneras „Atspindžiai“, skirtas dailininko ir pedagogo Algirdo Lukšto atminimui sukvies profesionalius menininkus iš Kauno, Alytaus, Druskininkų, Dusetų, Panevėžio, Pasvalio, Tbilisio, Rygos ir Olštyno. Plenero veiklose dalyvaus Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyriaus moksleiviai. Kūrybinis darbas vyks Pasvalio rajone liepos 11-15 dienomis. Rugsėjo 8 d. plenero darbų parodos atidarymas Pasvalio kultūros centre.3500.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIV“2023 m. vėl bus turtingi susitikimais, diskusijomis, filmuotos medžiagos peržiūromis. Tai jau 14 metus iš eilės vykdomas Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekomis kartu su regiono bibliotekomis projektas, kurio metu regiono gyventojai supažindinami su iškiliomis, Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotomis asmenybėmis bei jų kūryba.3600.00
Skristi kitaipViešoji įstaigaGyvapasakisPanevėžio m. įvyks pirmasis interaktyvios keramikos ir pasakų simpoziumas, kreipiantis dėmesį į sakytinės lietuvių kalbos išsaugojimo vertę ir meno prieinamumą interaktyviomis priemonėmis. Tai pirmą kartą vykdomas projektas, kurio metu bus sukurta ir įrengta, saugiam žaidimui pritaikyta, pasaką patirti kviečianti kultūrinė laisvalaikio erdvė. Menininkai sukurs penkias keramines kompozicijas / skulptūras, kviečiančias patirti pasaką per vizualiai išreikštą jos vaizdą, pasitelkiant Aukštaitijos pasakas.8000.00
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVokalinių ansamblių festivalis - konkursas "Dainų sodai"Projekto tikslas: per profesionalių muzikų ir mėgėjų kolektyvų bendradarbiavimą sudaryti galimybes vokalinių ansamblių dalyviams kelti savo meistriškumą, populiarinti akademinį dainavimą, stiprinti Kupiškio krašto ir Panevėžio regiono kultūrinę savastį ir tokiu būdu kurti tvarų kultūros produktą Panevėžio regione. Nuosekliai siekti festivalį - konkursą "Dainų sodai" įtvirtinti, kaip Kupiškio kultūros tapatybės ženklą. Motyvuoti vokalinių ansamblių dalyvius ruoštis pirmosios Dainų šventės 100 - čio minėjimui.3000.00
Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKoncertų ciklas „Baltos Kalėdos 2023“Koncertų ciklas „Baltos Kalėdos“ – šventinę kalėdinę nuotaiką ir prasmingą laiką kuriantis projektas, kuriame dalyvauja vieni geriausių Aukštaitijos regiono meno mėgėjų kolektyvų ir profesionalaus meno atstovai - „Raskila“, „Alkupis“, „Vėjūnė“, „Medeina“ ir „Klasika“ bei solistai Ramūnas Urbietis (vokalas), Justinas Mačys (fleita) ir Panevėžio styginių kvartetas. Renginiai vyks Miežiškiuose (Panevėžio r.), Rokiškyje ir Ukmergėje, bus atliekama lietuvių ir užsienio kompozitorių muzika.3341.00
Biržų krašto muziejus „Sėla“Biudžetinė įstaigaBaroko pavasaris Biržuose 2023Bus organizuotas tarptautinis Senosios muzikos edukacinis festivalis: 9 - profesionalių atlikėjų (Lietuva, Latvija, Šveicarija, Austrija, Čekija, Nyderlandai) koncertai, meistriškumo pamokos - viduramžių muzikos dirbtuvės - mokiniams bei bendras kursų dalyvių ir mokytojų koncertas. Išnaudojamos puikios koncertinės erdvės tokiai muzikai suskambėti (Biržų pilis, abi Biržų, Vabalninko, Papilio ir Pasvalio bažnyčios).15000.00
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSakralinės muzikos festivalis „Regina Pacis“Sakralinės muzikos festivalis ne tik suteiks galimybę savame rajone išgirsti garsių profesionaliosios muzikos atlikėjų atliekamus kūrinius, bet taip pat leis prasmingai ir turiningai paminėti religines šventes - šv. atlaidus Palėvenėje, Šimonyse, Adomynėje, Kupiškyje. Bus suteikta galimybė dalyvauti teatralizuotame koncerte visai šeimai, kurio veiklos ugdo kūrybiškumą, skatina domėjimąsi sakraliniu muzikos žanru, lavina estetinį skonį. Sakralinės muzikos kūrinius atliks aukštų pasiekimų profesionaliojoje muzikoje pasiekę muzikos atlikėjai.5000.00
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis - kūrybinė stovykla „Pienių medus“2023 m. gegužės 27-28 tarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje - kūrybinėje stovykloje bus kryptingai ruošiamasi 2024 metų Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų" Teatro dienai, tobulinami dalyvių teatriniai įgūdžiai bei keliama režisierių, teatro mokytojų kvalifikacija. Kūrybiniais vaikų ir jaunimo teatrų studijų bei profesionalių teatrų darbais bus paminėti Aukštaitijos bei Žirgo metai.5000.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaigaAr tai menas?Sukurtas ir įgyvendintas inovatyvių renginių ciklas skatinantis ir aktyvinantis kultūrinius pokyčius mieste.7000.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaJaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽISJaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai jau dešimties metų sukaktį pažymėjęs, vienas masiškiausių Panevėžio regiono kuriančius moksleivius telkiančių projektų. Gal didesnė dalis jo dalyvių, jaunųjų autorių, ir netaps profesionaliais rašytojais, dailininkais, bet jie išliks kūrėjais, kultūrinės spaudos skaitytojais, gebančiais vertinti kūrybinių raiškų įvairovę. Metų pabaigoje pasitiksime XI „Jaunųjų kūrėjų almanachą“!2000.00
Rokiškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTHEATER CLUSTERProjekto tikslas - jungti kūrybines pajėgas, gebančias užtikrinti gilių ir šiaurės Aukštaitijos regionui itin svarbių teatrinių tradicijų išsaugojimą. Analogų neturintis Rokiškyje-Utenoje-Kupiškyje vyksiantis tarptautinis teatrų festivalis paremtas užsienio kolektyvų mainais. Pakviesti teatrai iš Italijos, Rumunijos, Centrinės Afrikos respublikos, Kazachstano, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos, Sakartvelo, Lietuvos. Vyks spektaklių aptarimai su ekspertais iš Olandijos, Prancūzijos, Danijos, Sakartvelo, Latvijos, Lietuvos.5000.00
Panevėžio teatras "Menas"Biudžetinė įstaigaXVII KAMERINIŲ SPEKTAKLIŲ FESTIVALIS2023 m. gegužės 4 - 14 d. Panevėžyje vyks kasmetinis kamerinis XVII-asis scenos menų festivalis, organizuojamas teatro „Menas“. Tai – didžiausias pavasarinis teatrų įvykis Šiaurės Lietuvoje. Pagrindinę programą sudarys 6 Baltijos šalių scenos menų kūriniai: “Du garažai” (rež. E. Seņkovs), “Aš turėjau pusbrolį” (rež. V. Sīlis), “Atstumas tarp mūsų” (kūrėja J. Jacukas), “Amoralieji (r. K. Burane), “S’anatomia” (kūrėjas M. Pranulis), “Graži ir ta galinga: mimozos ir sirenos” (Klaipėdos jaunimo teatro grupė „Graži ir ta galinga“).10000.00
Pasvalio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIV Šiaurės Lietuvos chorų festivalisKetvirtąjį kartą vyksiantis Šiaurės Lietuvos chorų festivalis į Pasvalio kraštą planuoja sukviesti apie 2000 dalyvių iš visos Lietuvos, kurie kartu su Lietuvos kariuomenės orkestru bei žymiausiais Pasvalio krašto kūrėjais ir atlikėjais surengs išskirtinius pasirodymus Pasvalio kultūros ir parko estradoje. Festivalio atidarymas taps išskirtiniu minint Pasvalio mišraus choro "Canticum novum" 10 metų jubiliejų, o trečiąją dieną chorai surengs koncertus įvairiuose Panevėžio apskrities koncertų salėse bei bažnyčiose.10000.00
Panevėžio PynimėlisViešoji įstaigaXIV- asis tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis „Mes nupinsim šokių pynę 2023“Š.m. gegužės 15 - 21 d. Panevėžyje vyks tradicinis XIV - asis tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis "Mes nupinsi šokių pynę 2023". Turėsite unikalę galimybę susipažinti su ukrainiečių, makedonų, turkų, slovakų, sakartvelų,vokiečių, latvių ir lietuvių tautiniais šokiais, kultūra, tradicijomis. Kviečiame apsilankyi festivalio atidarymo koncerte, stebėti daugiatautį paradą miesto gatvėmis, uždarymo koncertą Panevėžio arenoje, aktyviai dalyvauti seminaruose ir kituose renginuose. Smulkesnė informacija bus skelbiama žiniasklaidoje.7000.00

Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis „Panevėžio regiono reprezentavimas"

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijaAsociacijaLietuvos ir Panevėžio regiono reprezentavimas EBBC-2023 Malmo2023 m. 44-ajame Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate, vyksiančiame Malmėje, Švedijoje, Lietuvai atstovaus jungtinis Aukštaitijos regiono vario dūdų orkestras „Aukštyn“, 2022 m. vykusiame 43-iajame EBBC iškovojęs 4 vietą jaunimo iki 18 m. kategorijoje. Dalyvavimu šiame čempionate siekiama reprezentuoti profesionalius Lietuvos kultūros produktus Europoje, plėsti Panevėžio regiono kultūros organizacijų bendradarbiavimo ribas, skatinti vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose.12492.00

Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis „Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Pakražančio kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Nuo Jurginių - lig Žolinių“Pakražančio kultūros centras visus kviečia 2023-07-24 - 2023-08-06 dalyvauti projekto, respublikinės sūrių šventės „Nuo Jurginių - lig Žolinių“ veiklose. Veiklų metu bus galima susipažinti su kulinarinio paveldo patirtimi sūrio gamybos, jo pateikimo ir realizavimo procese, per edukacines veiklas susipažinsite su etnografinių regionų kulinariniu paveldu ir amatais. 2021-08-06 bus surengtas visus Lietuvos etnografinius regionus pristatantis folklorinių ansamblių ir tradicinių kapelų koncertas, sūrių pristatymas, šeimininkių pagerbimas.5000.00
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaEtnokultūrinė šeimų stovyklaEtnokultūrinė šeimų stovykla, tęstinis Radviliškio viešosios bibliotekos projektas. Stovyklos metu 4 dienas bus vykdomos įvairios edukacinės veiklos, kurias ves žinomi mūsų rajono ir šalies etnologai. Pasibaigus stovyklos veikloms, Radviliškio viešojoje bibliotekoje bus surengta, stovyklos metu stovyklautojų pasigamintų, darbų paroda. Stovyklos veiklos organizuojamos taip, kad jose gali dalyvauti tiek maži, tiek dideli mūsų bendruomenės nariai.5000.00
Joniškio istorijos ir kultūros muziejusBiudžetinė įstaiga„Tradicinis etninis renginys „Amatų diena“Projekto tikslas–skatinti domėjimąsi tradiciniais amatais, mūsų krašto istorija, etnine kultūra bei puoselėti, populiarinti amatininkystę ir tautodailę.
Birželio viduryje vyks vienos dienos renginys „Amatų diena“ Gasčiūnų tradicinių amatų kiemelyje, kuris sukvies tautodailininkus, amatininkus, kulinarinio paveldo puoselėtojus, literatus, meno kolektyvus bei atlikėjus. Visus šokti, linksmintis kvies renginio vedėja.
Renginys bus viešinamas socialinio tinklo Facebook muziejaus paskyroje, spaudoje, per Šiaulių apskrities televiziją.
3000.00
Šiaulių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“2023 metais Respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“ vyks 15-tąjį kartą. Jomis siekiama aktualizuoti etninę kultūrą mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo tarpe. Pasirinktas lietuvių folklorinis šokis, kaip pagrindas tapatybės pažinimui, raiškos ir saviraiškos aktualizavimui, bendravimui ir bendrumo ugdymui. Projektas jungia Lietuvos mokyklas ir kultūros įstaigas. Planuojami 29 renginiai (20 varžytuvių atrankinių turų, finalinis turas, vakaronių), apie 1500 Dalyvių.7000.00
Kelmės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTRADICINIŲ AMATŲ DIRBTUVĖSProjekto tikslas – gaivinti ir populiarinti senuosius tradicinius amatus. Tikslui įgyvendinti kviesti patyrusius savo amato meistrus, pedagogus, lektorius. Į projekto veiklas įtraukti Kelmės rajono ir aplinkinių regionų gyventojus, socialinės atskirties žmonių grupes. Viešinti projektą įvairiuose socialiniuose tinkluose. Mokymus pravesti Kelmės kultūros centro amatų ir akmentašių dirbtuvėse.3200.00
Kelmės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŽemaitijos regiono bandonininkų kursaiŽemaitiško muzikavimo tradicijų ugdymas ir sklaida norintiems plačiau susipažinti su Žemaitijos regiono tradicine instrumentine muzika, grojimo bandonija principais. Išmokyti kuo daugiau kursų dalyvių groti bandonija (vaikų, jaunimo, muzikos pedagogų, kultūros darbuotojų, folkloro ansamblių vadovų ir dalyvių, bei visų norinčių išmokti groti šiuo instrumentu). Projekto įgyvendinimo vietovė Kelmės kultūros centras. Reklamavimas ir sklaida Žemaitijos regione ir visoje Lietuvoje, viešinimas internete, regioninėje bei rajoninėje spaudoje.3000.00
Pakražančio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEdukacinių renginių ciklas „Iš už pečiaus“Pakražančio kultūros centro 2023 m. gegužės 31 - birželio 2 dienomis įgyvendinamas edukacinių renginių ciklas „Iš už pečiaus“ kviečia 1-4 klasių mokinius per etninių tradicijų pažinimą ir perėmimą, regiono savitumą atspindinčias įvairias veiklas, puoselėjančias, ugdančias meninius gebėjimus ir kūrybinę saviraišką, eksperimentavimo galimybes, formuoti vaikų prigimtines etnokultūrines vertybes bei bendruomeniškumo jausmą. Išsamesnės informacijos ieškokite Pakražančio kultūros centro internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose.1500.00
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijaBiudžetinė įstaigaVIII tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto 2023"2023 m. kovo mėn. vyksiantis projektas siekia kuo įvairiapusiškiau Lietuvos visuomenei pristatyti gyvą muzikavimo lietuviškais ir kitų tautų tradiciniais bei patobulintais liaudies muzikos instrumentais tradiciją. Jame dalyvaus per 200 tautiniais instrumentais muzikuojančių vaikų ir jaunuollių iš Šiaulių regiono ir Latvijos. Bus surengta 5 festivalio koncertai Šiauliuose ir Šiaulių rajone.3000.00
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejusBiudžetinė įstaiga"Sugrįžimai į Paragius"Projektu siekiama puoselėti klojimo teatro tradicijas Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje suorganizuojant tęstinę dvidešimt pirmąją Mėgėjų teatro krivūlę "Sugrįžimai į Paragius", kuri suvienija mėgėjų teatro kūrėjus, jo mylėtojus, etnokultūros puoselėtojus ir ją atrandančią jaunąją kartą, profesionalus, Žemaitijos krašte gyvenančius žmones, bendruomenių narius, organizacijas. Mėgėjų teatrų krivūlė vykstanti per Šv. Roko atlaidus sukviečia gausų būrį svečių ir muziejaus bičiulių bei ir užtikrinti etnokultūros išsaugojimą, perdavimą ir tąsą9000.00
Radviliškio r. Baisogalos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis folkloro festivalis „ Nemirštanti tautos gaida“Pratęsiant ilgametę tradiciją, ir toliau organizuojamas vienintelis toks apskrityje tarptautinis folkloro festivalis paskatinsiantis dalyvauti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio folkloro atlikėjus. 2023 metų liepos 23 dieną Baisogaloje įsikūrusiame Komaro dvare bei Palonų ir Pakiršinio kaimuose bus suorganizuotas etnokultūrinis renginys, papuoštas Lietuvos ir užsienio folkloro kolektyvų koncertais, eksponuojama sertifikuoto paveldo kūrėjų paroda, edukacija, mugėmis, lietuviško patiekalo edukacija ir degustacija bei seniūnijų kiemeliais.2800.00
Šiaulių techninės kūrybos centrasBiudžetinė įstaigaKas namelyje gyvena: kūrybinės pasakų teatro dirbtuvėsPasitelkus lėlių teatrą bus siekiama sužaidybinti etnokultūros turinį, kad jis būtų ne tik suprantamas ikimokyklinio amžiaus vaikams, bet ir žadintų teigiamas emocijas. Įtraukių kūrybinių dirbtuvių veiklomis bus ugdomas vaikų kūrybiškumas ir bendruomeniškumas, o bendras kūrybinis darbas su tėvais stiprins tarpusavio ryšį. Perskaitę lietuvių liaudies pasaką, susikūrę savo personažą vaikai kurs pasakų teatrą. Užsiėmimai vyks Šiauliuose ir Šiaulių apskrityje.4500.00
Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“Biudžetinė įstaigaAtvažiuoja žolynai„Atvažiuoja žolynai“ - dviejų renginių ciklas – tradicinis folk. ir romansai. Tikslas - skatinti ir ugdyti domėjimąsi tradiciniu Šiaulių krašto folkloru ir supažindinti gyventojus su Aukštaitijos ir Žemaitijos etnografinių regionų savitumu.
Šventėje dalyvaus folk. ansambliai iš Kelmės, Plungės, Radviliškio, Panevėžio ir Šiaulių, kurie pristatys savo regiono tradicinį folklorą, kūrybinėse dirbtuvėse mokys savo krašto šokius ir dainas. Romansų vakare „Iš širdies į širdį“ skambės vėlyvojo folkloro pavyzdžiai - populiarūs liaudiški romansai.
5000.00
Joniškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRegioninis etninės kultūros festivalis „Vasaros saulėgrįža“Projektu siekiama surengti regioninį etninės kultūros festivalį gamtoje - Joniškio m. poilsio zonoje „Sidabra“. Festivalyje vyks: žiemgališkos vasaros saulėgrįžos apeigos, laužų įžiebimas, vainikų plukdymas, naktinis plaukiojimas valtimis su deglais, regiono folkloro ansamblių ir liaudiškų šokių kolektyvų pasirodymų programa, profesionalių folkloro grupių pasirodymai, etnopramogos, žaidimai, edukacijos, folkšokiai ir kulinarinio paveldo degustavimas. Festivalis skirtas šeimoms.3500.00
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMūšos kraštą žodžių skryn'Rinkti etnografinę krašto medžiagą ir pildyti sukurtą (2021m.) internetinį interaktyvų puslapį www.pakruojokrastovietoves.lt, kuriame talpiname medžiaga - video, audeo, nuotraukos. Organizuoti jaunimo etnografinę stovyklą. dalyviai - T. Dirgėla, R. Valionienė, Z. Venclovienė, A. Garalevičienė, I. Visockaitė-Kokarė, M. Petraitis, D. Skrupskelytė, S. Koroliovė, A. Bajalienė. Projektas įgyvendinamas Pakruojo r.sav.J.Paukštelio VB padaliniuose (Guostagalio, Bardiškių, Žeimelio). Viešinimas - bibliotekų, sav. internetiniai puslapiai, spauda.5000.00
Joniškio istorijos ir kultūros muziejusBiudžetinė įstaigaJoniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“Vykdant projektą bus bendradarbiaujama su rajono įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Renkama ir kaupiama reikalinga informacija bei tekstai, kuriuos panaudojant bus sudarytas ir išleistas Joniškio krašto etninis kalendorius „Nauji gaspadoriai - švieži kalendoriai“.
Dalyviai: kalendoriaus sudarytojas, kalbos redaktorius, dailininkas - maketuotojas, muziejaus darbuotojai, literatų klubo „Audruvė“ nariai, bibliotekos darbuotojai. Projekto rezultatą viešintume socialiniame tinkle Facebook muziejaus paskyroje bei žiniasklaidoje.
2500.00
Joniškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRESPUBLIKINIS ISTORINĖS DAINOS KONKURSAS „AUŠTA AUŠRELĖ“Tradicinis respublikinis istorinės dainos konkursas „Aušta aušrelė“, skirtas skleisti ir populiarinti lietuviškos istorinės dainos paveldą, skatinti dainuoti lietuvių istorines dainas. Vyks dviem etapais (nuotolinė peržiūra-atranka) ir gyvai vyksiantis konkursas. Konkursą ves profesionalus etnomuzikologas, vertins kompetentinga komisija, rekomenduota Lietuvos nacionalinio kultūros centro. Laureatai bus apdovanoti statulėlėmis ir piniginiais prizais, nominantai rėmėjų dovanomis. Žiūrovams vyks interaktyvus žaidimas etnine tematika.2500.00
Pakruojo kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPajausk etnopulsą '2023Tikslinė grupė – istorinėje baltų žiemgalių žemėje gyvenantiems ir gyvenusiems žmonėms, bei visiems besidomintiems etnine kultūra. Šventė bus organizuojama po atviru dangumi, nemokamai. Patraukli renginio forma duos galimybę kiekvienam žiūrovui tapti dalyviu. (Planuojame, kad šventėje apsilankys iki 4000 tikslinės auditorijos žiūrovų. )7000.00
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaTarptautinis pasakų sekimo čempionatas "Vieną kartą gyveno..."Įgyvendinant projektą siekiama atgaivinti senąsias lietuviškas tradicijas, pagerbti geriausius pasakų sekėjus, pakviesti įvairių kartų žmones į renginį, kuris bus įdomus, reikšmingas, vienijantis skirtingų kartų, socialinių sluoksnių bei specialybių žmones, mažinantis socialinę atskirtį ir buriantis atitinkamą bendruomenę. Renginio metu bus sekamos savos kūrybos ir jau žinomos pasakos. Vertinimo komisijos pirmininkė, etnologė Gražina Kadžytė. Bus išleista laikmena, su čempionate sektomis pasakomis.6500.00
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinė keramikų paroda - konkursas "Lietuvos puodžių karalius"Surengti Respublikinę keramikų parodą – konkursą. Organizuoti keramikų varžytuves - šventę, supažindinant įvairaus amžiaus socialines bendruomenes su lietuvišku keramikos amatu. Varžytuvėse išrinkti dešimtąjį Lietuvos Puodžių karalių, puoselėjant senąsias puodžių tradicijas, akcentuojant tautodailininkų veiklų svarbą ir išskirtinumą. Surengti kūrybines keramikos dirbtuves – „Keramikos dienos“, išskiriant Lietuvos keramikos savitumą ir tradicijas, skatinant Lietuvos tautodailininkų bendradarbiavimą. Organizuoti konferenciją.8000.00
Žagarės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVasarvidžio regėjimai: žirgelių brydėAtspindint senovės lietuvių pasaulėžiūrą ir vietos gyvensenos ypatumus, šiaurės Lietuvos krašte,Žagarėje, atgaivinamos naktigonės ir žolyniavimo tradicijas.Tai pagarba vasarvidžiui, saulei, gamtai,žirgui ir seniesiems papročiams. Naktinis gyvulių ganymas, žirgų maudynės, susibūrimai prie laužų, istorijų pasakojimas ir žaidimai,bei tradicijų pažinimas ir atgaivinimas per amatus,edukacijas, įvairias edukacines ir koncertines programas.4500.00
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinisBiudžetinė įstaigaŠeštadienių popietės klojimo teatreSiekiant išlaikyti klojimo teatro senųjų tradicijų tęstinumą, populiarinti etninę kultūrą, stiprinti etninį ir kultūrinį tapatumą, mėgėjų bei profesionalų meną, Kleboniškių kaimo buities muziejaus lankytojams bus pristatyti 6 kolektyvų, savo vaidinimuose puoselėjančių etninę kultūrą, istorinį tapatumą, spektaklius. Projekto tema – Lietuvos etninės kultūros, istorinių įvykių ir asmenybių, pasitelkiant klojimo teatrų tradiciją, aktualizavimas bei populiarinimas. Popietes klojimo teatre lydės etninę kultūrą aktualizuojančios edukacinės programos.6000.00
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinisBiudžetinė įstaigaKasdieniniai ir šventiniai darbai bei amatai Kleboniškių kaimo buities muziejujeProjektu siekiama Kleboniškių kaimo buities muziejuje suburti tautodailininkus, amatininkus, etninio paveldo puoselėtojus, kurie balandžio-gruodžio mėn. kvies į unikalią vietą gamtos ir kultūros paveldo dermėje - Kleboniškių gatvinį kaimą, autentiškoje jo aplinkoje dirbs kasdieninius bei šventinius darbus, mokins amatų, skatins tradicijų perimamumą, populiarins senuosius papročius. Muziejaus lankytojams bus pristatytas daugiau kaip 60 edukacinių renginių ciklas, apimantis kelias veiklų grupes: edukacijas, dirbtuves, parodas, paskaitas, šventes.6000.00
Kelmės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga”35-ieji Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai“35-ieji žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai organizuojami siekiant stiprinti tautinę tapatybę, ugdyti žmonių gebėjimus, kompetencijas, ir kartu, puoselėti regiono ir visos Lietuvos etninę kultūrą, rūpintis jos tęstinumu. Reginys skirtas įvairaus amžiaus, socialinių grupių žmonėms. Bendradarbiaujama su Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkais, kultūros institucijų etninės kultūros tyrinėtojais, etnomuzikologais, muzikantais, amatų meistrais, tautodailininkais. Renginys vyks Kelmės kultūros centre, Kelmės krašto muziejuje.11000.00
Radviliškio miesto kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKojinių mezgimo čempionatas „Aukštaičių pynė“Tęsiant ilgametę tradiciją 2023 metų liepos 16 dieną organizuojamas vienintelis toks Europoje Kojinių mezgimo čempionatas. Minint 700-ąsias Aukštaitijos žemės paminėjimo metines čempionate didelį dėmesį skirsime Aukštaitijos simboliams ir jų sąskambiams, papročių ir amatų puoselėjimui bei jų perdavimui jaunajai kartai. Čempionatas bus paįvairintas etnografiniu vaidinimu, amatų demonstravimu, dvipusio žakardo mokymais bei folkloro kolektyvų koncertinėmis programomis bei prasminga savanorystės akcija senoliams.3000.00
Žagarės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEtno platforma - antradienis IIIEtno antradienis – tai kartą per mėnesį ,antradienį vykstantys užsiėmimai, kurių tikslas prisiliesti prie tradicinės kultūrosProjektas tikslas skatinti etnokultūrinio paveldo pažinimą ir jo plėtrą per senųjų amatų ir tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, pritaikymą šiuolaikinės bendruomenės poreikiams siekiant stiprinti jaunosios kartos tautinę savimonę, išlaikyti Žiemgalos krašto kultūrinį tapatumą bei užtikrinti nenutrūkstamą etnokultūrinių tradicijų tęstinumą ir atsinaujinimą. Projekto metu skatinami etnokultūriniai mainai, bendradarbiavimas.4000.00
Žagarės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Etnokultūrinė laboratorija ŠAKNYS 2023“Projektas „Etnokultūrinė laboratorija ŠAKNYS 2023“ siekia didinti Žagarės miesto ir aplinkinių gyvenviečių vaikų prieinamumą prie etninės kultūros, organizuojant aktyvius edukacijų ciklus, suteikiant galimybę dalyvauti įvairiose etninės kultūros veiklose, ugdyti kūrybinį potencialą, meninius gebėjimus ir kūrybiškumą bei plėsti kultūrinį vaikų akiratį susipažįstant su įvairialypiu ir turtingu etninės kultūros pasauliu.4000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaTradiciniai sambūriai prie Žaliūkių vėjo malūnoProjektas „Tradiciniai sambūriai prie Žaliūkiųvėjo malūno“ – tai renginių ciklas, apimantis kalendorines šventes, kūrybines dirbtuves, paskaitas, edukacinius užsiėmimus, parodas, kermošius, vakarones. Žemaitiškų tradicijų aktualizavimą Užgavėnėse keis veiklos vaikams ir jaunimui Velykėlėse, baltiškos tradicijos atgis Kupolinėse, istorinį naratyvą rasime Rudens lygiadienyje, etnografinio turinio įvairovę (nuo autentiškų kaimo giedorių giesmių iki postfolkloro ir baltų mitologinio roko) - Žolinės šventėje.13800.00
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Kuriu Kražiams“Projekto įgyvendinimo metu bus surengtas 12 dienų medžio drožėjų pleneras, menininkų darbų paroda ir kt. etnokultūrą puoselėjančios veiklos, edukacinės programos, koncertinė programa. Pagamintos medžio skulptūros (temos – karalius Mindaugas, jubiliejiniai metai - 770, dievybės, deivės, miško deivė Medeina bei jos zoomorfiniai pavidalai) bus pastatyti Medžiokalnio pažintiniame take bei viešosiose miestelio erdvėse. Plenere dalyvaus 4 menininkai, Gintaras Slipkus, Rimantas Bagdonas, Valdas Banza ir Kazys Bimba.5000.00

Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis „Istorinės atminties puoselėjimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Joniškio istorijos ir kultūros muziejusBiudžetinė įstaiga„Saulės mūšio memorialo ekspozicijos papildytos realybės aplikacijos“Saulės mūšio pergalės įamžinimo memoriale įrengtoje muziejaus ekspozicijose būtų inovatyviomis technologinėmis priemonėmis sukurtos ir įdiegtos papildytos realybės aplikacijos, kuriomis inovatyviai ir lankytojams patraukliai būtų aktualizuota baltų genčių pasipriešinimo Kalavijuočių ordinui ir Livonijai istorija. Šios inovatyvios priemonės dar nėra buvę Joniškio rajone. Jos bus skirtos plačiajai visuomenei bei pasitarnaus baltų genčių kovų istorijos aktualinimui ir sklaidai regione. Taip pat šioje ekspozicijoje būtų vykdoma švietėjiška veikla,7717.00
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinisBiudžetinė įstaigaDvarų kultūros atspindžiaiProjektu siekiama pasitelkus skirtingas raiškos priemones ugdyti visuomenės kultūrinę ir istorinę savimonę – atskleisti XIX a. – XX a. I pusės Lietuvos dvarų kultūros reikšmę, aktualizuoti dvarų paveldą šiuolaikiniame kontekste. Projekto metu Burbiškio dvare (Radviliškio r.) bus surengta dvarų madą pristatanti paroda su edukacinėmis veiklomis, Lietuvos dvarų kultūrą pristatantis spektaklis, istorinius dvarų želdynus aktualizuojanti konferencija. Tai skatins įvairiapusį kultūros pažinimą ir prisidės prie kultūrinio turizmo plėtros regione.5000.00
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKelionė į miesto centrąProjekto tikslas - sukurti edukacinę programą "Kelionė į miesto centrą", kurią sudarytų 4 dalys:
1. Tarpukario Kuršėnų miesto maketo ekspozicija
2. Portretų fotografijos paroda "Tarpukario Kuršėnų žmonės pasakoja..."
3. Knygos pristatymas "Kelionė į miesto centrą".
4. Interaktyvi paskaita "Tai kas išlieka...".
Projekte numatytos veiklos įprasmintų Kuršėnų miesto istorinę atmintį, istorinį - kultūrinį paveldą, aktualizuotų istorines asmenybes.
10000.00
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinisBiudžetinė įstaigaŠeduvos miestas ir miestiečiai: paveldas ir tapatumasDaugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Šeduvos kraštotyros skyriaus projektas „Šeduvos miestas ir miestiečiai: paveldas ir tapatumas“ skirtas puoselėti Šeduvos miesto istorinę atmintį, populiarinti jo istoriją ir skatinti visuomenės domėjimąsi paveldu. Supažindinti lankytoją su miestiečio tapatumu. Šio projekto metu bus atnaujinta ir paįvairinta kartografijos ir ikonografijos šaltinių, atspindinčių miesto istoriją paroda „Senojoje“ Šeduvos vaistinėje. Parodą pagyvins interaktyvūs sprendimai bei naujai sukurta edukacinė programa.4000.00
Pakruojo verslo informacijos centrasViešoji įstaigaIstorinės atminties išsaugojimas Pakruojo miesto simbolikojeProjekto tikslas -Pakruojo miesto istoriniės atminties išsaugojimas, siekiant didinti jo žinomumą ir patrauklumą visuomenei. Projekto rezultatas yra Pakruojo miesto įkūrimo datos nustatymas ir įamžinimas Pakruojo miesto simbolikoje, Projekto metu bus surengta konferencija, diskutuojama dėl Pakruojo miesto įkūrimo datos nustatymo. Viena iš projekto veiklų - įkūrimo datos įamžinimas skulptūroje, kuri bus pastatyta Pakruojo miesto erdvėse. Projekto metu bus išleistas leidinys apie Pakruojo miestą, gaminami suvenyrai su miesto simbolika.10000.00
MB "Pelėdiškių ąžuolas"Mažoji bendrija"Paskutinis adresas. Vegeriai"Projekto metu bus surinkti Vegerių kaime gyvenančių žmonių prisiminimai, atspindintys Vegerių kultūrinį, demografinį paveldą iki 1940 metų. Atkurti Vegerių kaimo planas ir gyventojų sąrašai bus paskelbti informaciniame stende, o visa surinkta medžiaga - publikuota išleistoje knygoje "Paskutinis adresas. Vegeriai".3000.00
Kelmės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaMokslinė konferencija "Vladas Putvinskis ir jo šeima šauliškoje veikloje"2023 metais bus minimos Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo, Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osios gimimo metinės. Ta proga Kelmės krašto muziejuje vyks mokslinė konferencija „Vladas Putvinskis ir jo šeima šauliškoje veikloje“. Pranešimus skaitys naujausią tiriamąją medžiagą sukaupę lektoriai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Vytauto Didžiojo karo, Šiaulių „Aušros“ muziejų bei ir kt. Konferencijos metu bus pristatyta fotografijų paroda „Trys šaulių kartos“. Vėliau bus išleistas el. konferencijos medžiagos leidinys.2500.00
Šiaulių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEdukacinis gyvosios istorijos renginys „Smetoniškos Mindauginės“Edukacinis gyvosios istorijos renginys "Smetoniškos Mindauginės": stilizuotoje tarpukario miesto aikštėje vyks edukacinės-pažintinės veiklos, teatralizuoti pasirodymai, koncertas, šokėjų ir cirko artistų pasirodymai. Trylikoje laikmečio atmosferą atspindinčių edukacinių paviljonų įsikurs pradžios mokykla, teismas, policijos nuovada, kino teatras, amatininkų dirbtuvės ir kitos įstaigos, pristatančios tarpukario miesto gyvenimą. Laikmečio atmosferą kurs tarpukario laikotarpio muziką atliekantys muzikos ir šokių kolektyvai.10000.00
Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaPapildytos realybės žaidimas „Kuršėnų gimtadienis kiTAIP!“Šiuo projektu norima inovatyviai paskatinti jaunimo, bendruomenės ir svečių susidomėjimą Kuršėnų miesto istorija, pasitelkiant išmaniąją papildytos realybės informacinę programėlę, kuria bet kuriuo metu galėtų naudotis bet kokio amžiaus auditorija. Projektas bus įgyvendinamas Šiaulių r. Kuršėnų mieste, jo virtualią sklaidą platinant tarp kitų rajonų turizmo centrų.6000.00
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centrasViešoji įstaigaIstoriniai pasimatymai Šiaulių rajoneTikslas - skatinti istorinį Šiaulių rajono pažinimą bei aktualizuoti istorinių asmenybių, gimusių, dirbusių, kūrusių ir kitaip veikusių Šiaulių rajone, atminimą.
Rezultatai: išleistas Šiaulių rajono lankstinukas – žemėlapis; suorganizuota 10 ekskursijų skirtingose Šiaulių r. seniūnijose; parengtas žymių, istorinių asmenybių maršrutas.
Projekto įgyvendinimo teritorija - Šiaulių rajonas. Projekto dalyviai: projekto komanda, bibliotekos darbuotojai, gidas. Projektas ir jo rezultatai bus pristatyti interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose.
3000.00
Šiaulių techninės kūrybos centrasBiudžetinė įstaigaIstorijos konstravimas ir pažinimas su LEGO®ŠAVB inicijuoja 9–12 klasių moksleiviams skirtą projektą, kurio metu gimnazistai mokysis istorijos pagal „Lego Serious Play“ metodą. Edukaciniai užsiėmimai skirti Šiaulių ir Telšių apskričių moksleiviams. Remiantis šiuo metodu ugdomos edukacijų dalyvių asmeninės kompetencijos: (bendravimo įgūdžiai, kūrybiškumas, gebėjimas diskutuoti). Bendradarbiaujant su istorikais bus parengti edukacinių užsiėmimų aprašymai konkrečioms istorinėms temoms.3000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaEdukacinė paroda „Tarpukario modernizmo architektūra Lietuvoje ir Šiauliuose“Šiaulių „Aušros“ muziejus, bendradarbiaudamas su Kauno architekte Egle Januškiene bei Šiaulių architektais, inicijuoja edukacinės parodos, pristatančios tarpukario modernizmo architektūrą Lietuvoje ir Šiauliuose, sukūrimą. Šioje Venclaukių namuose-muziejuje Šiauliuose eksponuojamoje parodoje patraukliomis ir atraktyviomis formomis pristatomi Šiaulių modernizmo pastatai, atskleidžiamas šios architektūros išskirtinumas ir savitumas. Į veiklas įsitraukia ir kiti neįprastais formatais modernizmo architektūrą populiarinantys Lietuvos kūrėjai.7000.00
Žiemgalos Aukštaičių Kultūros Draugijos Joniškio SkyriusAsociacijaLeidinys: "Žiemgalos ir Šiaurės Lietuvos XVII a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės šaltiniai: Šiaulių ekonomijos kartografija. Šiaulių ir Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčios"Leidinys "Žiemgalos ir Šiaurės Lietuvos XVII–XX a. pirmosios pusės šaltiniai: Šiaulių ekonomijos kartografija. Šiaulių ir Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčios" skirtas paskelbti visuomenei mažai žinomus XVII a. pabaigos – XIX a. pradžios Šiaulių ekonomijos ir kt. Lietuvos, Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystės kartografijos šaltinius. Taip pat visuomenei pristatyti Šiaulių ir Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčių XVIII–XX a. pirmosios pusės archyvus, šių bažnyčių, parapijų istoriją nuo XVII a.10000.00
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŠvietimo istorijos raida Kražiuose: nuo Edukacinės komisijos mokyklos iki "Žiburio" gimnazijosKražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro įgyvendinamo projekto Švietimo istorijos raida Kražiuose: nuo Edukacinės komisijos mokyklos iki „Žiburio“ gimnazijos metu bus surengta konferencija, atkurta istorinė mokinio uniforma, rengiamos edukacinės programos, parodytas spektaklis, surengta paroda ir koncertinė programa. Projekte dalyvaus kviestiniai aktoriai, vietos mėgėjų meno kolektyvai, lektoriai, mokiniai, mokytojai. Projektas bus aktyviai viešinamas, siekiant, kad kuo daugiau asmenų susipažintų su Edukacinės komisijos įtaka Kražių švietimui6000.00
MB "Pelėdiškių ąžuolas"Mažoji bendrija"Atminties žygis. Akmenė 2023"Projektu siekiama išsaugoti atminimą apie greta lietuvių tarpukario metu klestėjusią žydų kultūrą ir tragišką žydų likimą Akmenės krašte, Lietuvoje ir pasaulyje. Dalyvauja VDU MA studentai su programa "Šalom, muzika", Rokiškio KC teatras su spektakliu "Nutildytos mūzos". Projektas vyks Akmenėje, Mažeikiuose, Joniškyje.1600.00
Joniškio istorijos ir kultūros muziejusBiudžetinė įstaiga„Interaktyvus partizanų radijo imtuvas“Interaktyvus partizanų radijo imtuvas pasitarnaus pokario laisvės kovų istorijos aktualinimui ir sklaidai. Ši interaktyvi priemonė bus įdomi visuomenei, norinčiai išsamiau sužinoti apie partizanų dvasinį pasaulį, mintis ir jausmus, išreikštas per jų sukurtas dainas. Informacijos apie projektą sklaida bus organizuojama pasitelkiant socialinius tinklus ir vietos bei regiono žiniasklaidą.3800.00
Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“Biudžetinė įstaigaKultūrinis litvakų peizažasRenginių ciklas „Kultūrinis litvakų peizažas“ rengiamas 5-ajį kartą. Projekto tikslas – gaivinti istorinę-kultūrinę atmintį, pristatant žydų atstovus dailininkus, muzikos ir literatūros kūrėjus bei atlikėjus, aktualizuoti istorines-kultūrines žydų asmenybes. Bus išleista knyga „Gyvenimo istorijos“ kur pagerbiami žydų gelbėtojai. Šios paprastų žmonių istorijos – ne tik pasakojimai apie gerumą, tai mūsų tautos sudėtingo gyvenimo atspindys ir padės žmonėms ugdytis empatiją, gilesnį tautos istorijos suvokimą.8000.00
Joniškio istorijos ir kultūros muziejusBiudžetinė įstaigaJoniškio holokausto atminties vietos aktualizavimas įrengiant memorialąHolokausto atmities forumas aktualizuos holokausto įvykius, jų reikšmę visuomenei. Tarptautinė komisija deleguos istorikus-ekspertus ir užtikrins viešinimą per Lietuvos tolerancijos centrus. Joniškio įvykiai bus aptarti visos šalies ir Europos kontekste.
Memorialinė skulptūrinė kompozicija įmažins holokausto aukų vietą Joniškyje. Menininko sukurta kompozicija perteiks Joniškio žydų bendruomenės netekties įvykius, išreikš pagarbą buvusios žydų bendruomenės palikuonims ir liks liudyti istoriją ateities kartoms.
17000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaŠiaulių miesto istoriniai fenomenai – Vilniaus gatvė ir Prisikėlimo aikštėProjektas aktualizuos svarbiausius Šiaulių miesto istorinius fenomenus, ir šiandien veikiančius visuomenės istorinę-kultūrinę tapatybę, formuojančius tradicijas. Parodos, eksponuojamos Prisikėlimo aikštėje ir Gaidžio laikrodžio aikštėje. Parodose šiauliečių fotografų kūriniais, atskleisime vienos iš seniausių miesto gatvių – Vilniaus gatvės ir miesto širdies – Prisikėlimo aikštės savitumą ir dvasią neramumų pilname XX a. Projektas aktualus šalies istorinės praeities bendram vaizdiniui susikurti, stiprinti, miesto kaip reiškinio, analizei.12200.00
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLiudvikas Adomas Jucevičius ir jo pėdsakai lietuvių kultūros kūrimo kelyjeĮgyvendinant projektą, skirtą istoriko, etnografo, tautosakininko Liudviko Adomo Jucevičiaus 120-0sioms g. m. paminėti, Pakėvio dvare, kuriame ir gimė L. A. Jucevičius, suorganizuota konferencija „Liudvikas Adomas Jucevičius ir jo pėdsakai lietuvių kultūros kūrimo kelyje“, kurioje pranešimus skaitė istorijos, tautosakos, literatūros sričių mokslininkai: D. Burba, S. Pivoras, D. Zaikauskienė, J. Sadauskienė, R. Racėnaitė, B. Speičytė, sukurtas vaizdo projektas, parengtos dokumentų bei fotografijų parodos.2400.00
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLaisvės ir nepriklausomybės kovos Radviliškio krašteRadviliškio rajonas yra išskirtinis savo žmonėmis kovojusiais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, šiose žemėse vyko labai svarbūs visai šaliai įvykiai. Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kartu su partneriais, istorikais ir rajono seniūnijomis, papildė 2022 m. sukurtą virtualų turą, kuriame pristatoma 30 papildomų taškų susijusių su partizaniniu judėjimu.5000.00
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaBaltųjų debesų lietus: tegul žydi meno ir kūrybos laukasProjekto tikslas – skatinti visuomenės domėjimąsi literatūra ir aktualizuoti poetų ir rašytojų kūrybinį palikimą įpaminklinant miesto erdves. Projekte dalyvaus: kraštietė profesorė D. Satkauskytė, kraštietis istorikas dr. V. Klumbys, skulptorius M. Junčys, rašytojai ir poetai („Poezijos pavasario“ svečiai), kūrybinio rašymo mokytoja I. Butkutė, Onos Kubiliūtės-Mikalauskienės sūnėnas, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro vadovas V. Kubilius, aktorė S. Povilaitytė.5000.00
Visuomeninė organizacija Akmenės bendruomenėAsociacijaAKMENĖS KRAŠTO ISTORIJOS ATSPINDŽIAIAkmenės kraštas turi spalvingą ir gilią istoriją, ir daug neatskleistų jos puslapių. Projektu siekiama meninėmis ir mokslinėmis priemonėmis aktualizuoti krašto istoriją , įdomiai ir šiuolaikiškai pateikti visuomenei. Projekte dalyvauja šalies mokslininkai ir vietos menininkai. Virtualų krašto istorijos turinį kuria vizualinių eksperimentų teatras VšĮ "Kosmos Theatre". Bus sukurti du bareljefai , atlikti 4 istoriniai tyrimai, organizuotas bareljefų pristatymo renginys ir konferencija, sukurtas krašto istorijos virtualus pasakojimas.30000.00

Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis „Kūrybinės iniciatyvos“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXIII teatrų festivalis-konkursas "KARTU" KurtuvėnuoseLiepos 22-23 d. visus kviečiame į XXIII teatrų festivalį - konkursą ,,Kartu ''Kurtuvėnuose. Dvi dienas prie Kurtuvėnų svirno ir ratinės amfiteatre išvysite pačius ryškiausius Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklius. Festivalio programa tarsi mozaika, kurioje kartu dera teatras, muzika, vizualusis menas (foto nuotraukos, dailės kūriniai, ir kt.), šiuolaikinės technologijos, mėgėjų ir profesionalusis menas. Plačiau apie festivalį www.kursenukultura.lt8000.00
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“Biudžetinė įstaigaJaunųjų Lietuvos Šiaurės regiono atlikėjų ir grupių konkursas „Šiaurės pašvaistė“Jaunųjų Lietuvos Šiaurės regiono atlikėjų ir grupių konkursas „Šiaurės pašvaistė“ – antrą kartą Šiauliuose vyksiantis renginys, subursiantis muzikuojančius, kuriančius ir talentingus jaunus žmones, kurie tarpusavyje varžysis dėl geriausiojo titulo ir puikių prizų.8000.00
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Per knygą ir meną į žmonių širdis 2“Skatindama aktyvesnį Joniškio rajono gyventojų laisvalaikio praleidimą, įsitraukimą į kultūrines veiklas, Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka organizuos kultūrinius ir edukacinius renginius. Projekte dalyvaus Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė Nijolė Oželytė-Vaitiekūnienė, kunigas Ričardas Doveika, menininkė, papuošalų kūrėja Jurgita Alminaitė, keramikė Inga Karpačiovienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės mokytoja Orinta Orlickienė. Projekto veiklos bus viešinamos vietinėje spaudoje ir socialiniuose tinkluose.1610.00
Šiaulių dailės galerijaBiudžetinė įstaigaMENOPOLIS: jaunimo ugdymas(is) menu“Per bendradarbiavimo su profesionaliais meno, kultūros edukacijos, šalies ir regiono asmenybėmis ir jų organizuojamas įtraukias kūrybines dirbtuves Šiaulių mieste ir regione angažuoti vaikus ir jaunimą, pedagogus ugdyti(s) ir pažinti svarbiausias XXI a. kompetencijas (kūrybingumą, kritinį mąstymą, emocinį intelektą ir kt.); skatinti domėtis šiuolakinės kultūros, švietimo procesais ir jų kaita; per įsitraukimą į kūrybines veiklas udyti(s) gebėjimus kritiškai vertinti juos supančius procesus, aplinką.10000.00
Žagarės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKilogramas kultūros provincijojProjektas orientuotas į šeimas, vaikus ir jaunimą nutolusiuose nuo didžiųjų miestų regionuose.Vaiko pasulėžiūros formavimuisi, jauno asmens saviraiškos ugdymui, talentų atsiskleidimui, motyvacijai, kultūrinio akiračio plėtimui. Dalyvaujant profesionaliems ir inovatyviems menininkams, tvirtiems savo srities specialistams vyksta pažintinės programos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos. Projekto veiklos vyksta Žagarėje. Projektas viešinamas.3000.00
Šiaulių Dainų progimnazijaBiudžetinė įstaigaVaikų ir jaunimo meno festivalis "Alfa karta x 6Šiaulių regiono jaunimas projekte „Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Alfa karta x 6“ puoselės savo kūrybinį meninį potencialą dalyvaudami 5 respublikiniuose meno festivaliuose, 1 fotografijų parodoje, 6 kūrybinėse dirbtuvėse su profesionaliais menininkais M. Šaltyte, R. Latvėnaite, V. Aškiniu, J. Leikaite, M.Stonyte, V. Dambrausku, R. Požerskiu, V. Antanavičiūte, K. Stoškumi, T. Pašakinskiene, J. Lubiniene. Festivalis – tradicija,
reprezentuojanti regiono jaunimo bendruomenę, jos savitumą, kitoniškumą, meniškumą, kūrybinių raiškų įvairovę.
4000.00
Užvenčio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Vaidiname draugams"Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Vaidiname draugams",kuris vyksta Užvenčio dvaro sodyboje, sukviečia bei skatina bendradarbiauti apskrities teatrų režisierius, skatina vaikus ir jaunimą domėtis teatriniu menu, užmegzti ryšius su bendraamžiais iš kitų rajonų. Planuojama, jog festivalyje dalyvaus ne mažiau kaip 4 dramos kolektyvai (100 vaikų ir jaunimo) Bus vykdomas aktyvus projekto viešinimas (reklaminiai plakatai, skrajutės, reklama socialiniuose tinkluose).2070.00
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinisBiudžetinė įstaigaDvarų pramogosProjektas "Dvarų pramogos" - tai kultūrinių iniciatyvų išskirtiniame Burbiškio dvare projektas, apimantis naujas įtraukias paveldo pažinimo formas, skatinantis rajono identiteto komunikavimo priemones, panaudojant ir vienijant kultūros, meno ir mokslo veiklas. Projekto veiklomis siekiama aktualizuoti ir skatinti dvarų kultūros pažinimą ir lankymą, inicijuoti įvarias, skirtingoms tikslinėms auditorijoms pritaikytas menines, kūrybines veiklas: šešias edukacines veiklas, tris paskaitas bei tris muzikines popietes.6500.00
MB "Pelėdiškių ąžuolas"Mažoji bendrija"Šalom, Akmene! 2023"Projekto tikslas - Ugdyti muzikuojančių vaikų kūrybinį ir meninį potencialą, komandinio darbo, ansamblinio muzikavimo, artistiškumo savybes, atliekant netradicinius kūrinius kartu su scenos profesionalais ir per bendras tarpdisciplinines kūrybines veiklas, taip užtikrinant visavertį asmenybės ugdymą. Dalyvauja muzikuojantys vaikai kartu su profesionalais Rafailu Karpiu, Sabina Martinaityte, Audrone Eitmanavičiūte, Michailu Bolšunu, Domante Matulevičiūte, Ilja Bereznicku12500.00
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Užauginti skaitytoją – misija įmanoma!“Projekto „Užauginti skaitytoją – misija įmanoma!“ tikslas – ugdyti 1–12 metų vaikų domėjimąsi lietuvių rašytojų literatūra panaudojant kūrybinius metodus. Veiklose pasitelkiamas ne tik paslaptingas knygų pasaulis, bet ir kitos meno rūšys – teatras, dailė, muzika. Projekte dalyvaus aktorė K. Savickytė, vaikų rašytoja E. Daciūtė, rašytojas-iliustratorius D. Šukys bei vaikų rašytojų grupė „Knygų vaikai“. Projekto programa siekiama sužadinti norą skaityti, tikintis, kad pasibaigus projekto veikloms vaikai patys norės tęsti pažintį su literatūra.3000.00
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLietaus vaikai po bibliotekos skėčiu 2Projekte turima erdvė bus pildoma edukacinėmis priemonėmis, vykdomi sensoriniai skaitymai, edukacinės veiklos, kurios bus ilgalaikės ir turės nuolatinį tęstinumą bei tvarumą. Skaitymus ves specialius kursus išklausę bibliotekininkai ir aktorė, dalyvaus tėvai. Skaitymo programos bus rengiamos konsultuojant aukštą kvalifikaciją turintiems ASS specialistams, bendradarbiaujant su lektore M. Jurevičiene. Bus bendradarbiaujama su asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“, savivaldybės globos namų padaliniu, su Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centru.3000.00
Šiaulių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXVI tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“Tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“ – vienas iš pagrindinių Kultūros centro renginių, skirtas šokio meną mylintiems, kuris apjungia mėgėjų ir profesionalų šokio pasirodymus. Per keturias dienas miesto visuomenei bei svečiams pristatys vaikų ir jaunimo šokio kolektyvų pasirodymus, pakvies į šokio konkursą, seminarus, mokymus, pristatys du profesionalius šokio spektaklius. Taip šokio kalba skleidžiama žinia apie toleranciją, kūrybos laisvę, draugystę ir bendrystę.8511.00
Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"Biudžetinė įstaigaIlgesiui ir vilčiai2023 m. KĮ "Polifonija" vykdys tęstinį projektą, komp. G. Venislovo ir teksto autoriaus Vl. Braziūno sukurto opuso "Ilgesiui ir vilčiai", skirto Šiaulių kėlėjams Frenkeliams, sklaidą Šiaulių, Tytuvėnų ir Akmenės miestuose. Opuso atlikimą lydės mėgėjų teatro iš Tytuvėnų, Akmenės ir Pakruojo pasirodymai. Teatrų vadovai: A. Gričiutė, R. Butnorienė, R. Dudnkias. Opuso atlikėjai: "Polifonija", E. Ališauskas, M. Ričkus, D. Rudvalis, A. Gotesmanas, dirigentas L. Balandis, skaitovė N. Bėčiūtė
Daugiau informacijos rasite www.polifonija.lt
9000.00
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“Biudžetinė įstaigaKoncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2023“Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – edukacinio koncertų ciklo „Muzikiniai rudenys“ sumanytoja ir organizatorė. Pirmą kartą šis projektas buvo įgyvendintas 2009 metais ir sėkmingai vykdomas iki pat šiol. Koncerto metu vienoje dalyje su Šiaulių kameriniu orkestru „Camerata Solaris“ pasirodys vietinių muzikos ir meno mokyklų gabiausi mokiniai. Kitoje – smuikinininkai Viktorija ir Vilhelmas Čepinskiai kartu su „Camerata Solaris“.10000.00
Šiaulių „Aušros“ muziejusBiudžetinė įstaigaXX TARPTAUTINIS CHAIMO FRENKELIO VILOS VASAROS FESTIVALISKultūrinės atskirties mažinimas Šiaulių regione – vienas iš svarbiausių įvairias profesionalaus meno formas jungiančio, jubiliejinio, jau 20-ojo Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio siekiamų rezultatų. Aukšto profesionalumo Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjai Šiaulių mieste, Chaimo Frenkelio viloje ir parke, ir regione (Burbiškio dvaras, Radviliškio r., Žemaičių muziejus „Alka“, Telšiai) pristatys išskirtinius scenos meno pasirodymus, taip užtikrinant sklaidą regione ir tikslinių grupių pasiekiamumą.30000.00
Žagarės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSusitikimų kodas-TeatrasProjektu siekiama per teatro kūrybinius procesus ugdyti laisvą, empatišką, mąstančią, gebančią vertinti, analizuoti, bendraujančią, tolerantišką asmenybę.Plėtoti teatrinės kultūros puoselėjimo Žagarėje tradiciją, kasmet suburti į teatrų šventę įvairių žanrų teatrus.Pristatyti profesionalų teatrą.Į teatro gyvenimą įtraukti ir tuos, kurie retai lankosi arba iš vis juo nesidomi. Projektą viešinti.5500.00
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga"MUZIKINĖS BAŽNYČIŲ NAKTYS ŠIAULIŲ RAJONE"2023 m. birželio-rugpjūčio mėn. kviečiame į projekto "Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone" šešis klasikinės ir sakralinės muzikos koncertus Varputėnų, Žarėnų-Latvelių, Meškuičių, Kuršėnų, Bazilionų, Kairių bažnyčiose. Kuriose koncertuos Klaipėdos kamerinis orkestras, Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas ir solistė Laima Česlauskaitė, Styginių kvartetas "ARCHI QUARTET", Lietuvos nacionalinės filharmonijos Valstybiniai Vilniaus ir Čiurlionio kvartetai, Klaipėdos brass kvintetas . Plačiau www.kursenukultura.lt6500.00
Linkuvos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKUR AUKŠTAS KLEVASLinkuvos kultūros centro projektas skirtas kamerinio dainavimo, Dainų Šventės tradicijų puoselėjimui regionuose, neįgaliųjų meninės saviraiškos skatinimui. jaunimo ir senjorų vokalinių kolektyvų aktyvinimui ,kultūros plėtrai regione. Festivalis vyks Linkuvos kultūros centre, Linkuvos bažnyčioje, Linkuvos socialinės globos namuose,Pakruojyje, bus prieinamas skirtingoms socialinėms grupėms. Festivalį viešins elektroninės informacijos priemonės, spauda, televizija.5000.00
Joniškio istorijos ir kultūros muziejusBiudžetinė įstaiga„Žagarės pastatų istorijos, spalvos ir garsai“Projekto „Žagarės pastatų istorijos, spalvos ir garsai“ metu bus organizuojamas 5 dienų tapybos ir fotografijos edukacinis pleneras, skirtas Žagarės gimnazijos 6-11 klasių mokiniams, siekiant juos sudominti gimtojo krašto kultūriniu-architektūriniu paveldu, organizuojant įdomias ir įtraukiančias kūrybines veiklas, kuriose vaikų kūrybiškumą ir saviraišką ugdytų skirtingų sričių profesionalūs menininkai (dailininkai, fotografas, režisierius, meno pedagogas-muzikas).2300.00
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaBiblio: (ne)tikėti skaitymaiProjekto tikslas – prisidėti prie bendruomenės skaitymo skatinimo bei literatūros pažinimo organizuojant renginių ciklą „Biblio: (ne)tikėti skaitymai“, kuriuose knyga ir tekstas pristatomi per teatrą, muziką, dailę, šokį: spektakliai „Bakchantės: Aktas“, „Prabangos“, lietuvių ir ukrainiečių eilės ir muzika , dailės ir teksto, šokio ir teksto valandos (paroda ir susitikimas su L. Itagaki, teksto improvizacija per judesį), slemo kūrybinės dirbtuvės bei varžytuvės, poezijos ir džiazo muzikos programa „Gėlė pasakė vėjui“ (pagal H. Radausko eiles).4000.00
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“Biudžetinė įstaigaTarptautinis festivalis „Big Band Festival Šiauliai 2023“Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ birželio menesį kviečia į kokybiškos džiazo muzikos šventę „Big Band Festival Šiauliai 2023“. Puikiais pasirodymais net 3 dienas galės džiaugtis ne tik šiauliečiai, bet ir miesto svečiai. Scenoje išvysime gerai žinomus atlikėjus iš Lietuvos bei užsienio. Į keturioliktąjį festivalį atvyksta svečiai iš Prancūzijos, Latvijos, Norvegijos, Ukrainos bei didžiųjų Lietuvos miestų. Visi festivalio koncertai nemokami.15000.00
Kelmės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaMuzikinės popietės Kelmės dvareKelmės krašto muziejus, siekdamas didinti tolygų, profesionalaus meno ir skirtingų kūrybinės raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, Kelmės dvare organizuoja tris koncertus. Gegužės – rugsėjo mėn. vyksiantys renginiai populiarins vietos architektūrinį paveldą, Kelmės dvarą; pritrauks kultūrinio turizmo dalyvius; padės neįgaliesiems, skatinant jų integraciją į visuomenę; prisidės prie jaunimo meninio ugdymo; bus mažinama socialinė atskirtis.
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.
4000.00
Radviliškio raj. savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKūryba bendrystėjeVisose kūrybiškumo išraiškose didelį vaidmenį vaidina knyga. Šiuo projektu sieksime, kad vaikai gebėtų reikšti naujas idėjas, orginaliai mąstyti ir išmoktų kurti komandoje. Projekte dalyvauja skirtingose Šiaulių apskrities regiono vietose esančos bibliotekos, todėl per kūrybinės raiškos galimybes stengsimės išsaugoti ir vietinį identitetą. Projekte dalyvaujantys rašytojai kartu su vaikais kurs bendras istorijas, kuriose bus minimi tose vietovėse esantys vietovardžiai. Iš bendrai sukurtų istorijų išleisime knygą "Kartą nutikę istorijos".3000.00
Radviliškio r. Baisogalos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJaunimo MenoterapijaProjektas ,,Jaunimo Menoterapija" balandžio-birželio mėn. Radviliškio r. Baisogaloje, Komaro dvare, parke sukvies jaunuosius nusipelniusius šalies menininkus , kurie pristatys 3 renginius bei organizuos 4 edukacijas, 1 parodą. Projektu bus siekiama jaunųjų menininkų profesionalios kūrybos ir jos rezultatų sklaidos skatinimo, jų įtraukimo į šiuolaikinio meno projektus ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir Šiaurės Lietuvos regione. Žiūrovai išvys 1 spektaklį, menininkės paveikslų parodą, klausysis koncerto ir dalyvaus 4 edukacijose.2500.00
Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMenų ir kartų jungtys: iš Pakruojo krašto kilę menininkai ir vietos jaunimasProjektas „Menų ir kartų jungtys: iš Pakruojo krašto kilę menininkai ir vietos jaunimas“, įgyvendintas 2022 metais, pratęsia savo veiklas ir 2023-aisiais, turėdamas tą patį tikslą: plėsti jaunimo (ir ne tik) kultūrinį akiratį, suteikiant žinių apie Pakruojo krašto menininkus, supažindinant su jų kūryba. Nepalikdami jaunimo nuošalyje, o įtraukdami į kūrybinį procesą, tikimės įkvėpti juos įdomiai ir prasmingai veiklai. Renginių sklaidai panaudosime rajono spaudą, savivaldybės bei viešosios bibliotekos tinklapius ir FB.4500.00
Radviliškio r. Baisogalos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMėgėjų teatrų festivalis ,,Vaidina kaimynai"Projekto tikslas-populiarinti mėgėjų teatro meną parodant šių dienų žiūrovui aktualios tematikos spektaklius, didinti bendruomenės narių įsitraukimo į mėgėjų teatro veiklą motyvaciją. Tad 2023 rudens- žiemos sezono metu vyks teatro mėgėjų festivalis ,,Vaidina kaimynai". Keturias dienas vyksiančiame festivalyje bus skaitomas pranešimas ,,Režisūrinis sumanymas spektaklyje" bei parodyti 8 mėgėjų teatrų spektakliai, 1 kompozicija. Spalio arba lapkričio mėn. vyks zoninio suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalio ,,Atspindžiai" peržiūra.2200.00
Joniškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis judesio saviraiškos festivalis – konkursas „Kvepia vasara“Projektas „Respublikinis judesio saviraiškos festivalis–konkursas „Kvepia vasara“ skirtas įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo grupėms sudaryti sąlygas įgyti naujų judesio lavinimo įgūdžių, skatinti užimtumą per aktyvią gyvenseną. Projekto veiklos orientuotos į meninį lavinimąsi, susipažįstant su šokio menu ne tik kaip judėjimo, bet ir kaip saviraiškos priemone. Festivalyje bus surengti 2 šokio edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui, 2 šokio kūrybinės dirbtuvės, šokio konkursas, laureatai apdovanoti.5000.00
Remigijaus akcijaViešoji įstaigaXIII Meno festivalis-akcija „Šiaulių Naktys 2023“Jau 13 kartą vyksiantis „Šiaulių naktys“ renginys skiriamas menininkams, kultūros vartotojams, šeimoms bei norintiems turiningai bei meniškai praleisti laiką naktį atgijusiame mieste, kuriame nėra mugės elementų. Šventės tikslinė auditorija - visas Šiaulių miestas bei regionas, visų socialinių ir amžiaus grupių miesto gyventojai ir svečiai, pačios įvairiausios meno ir kitos organizacijos, kurios bus pakviestos sveikai konkuruoti ir susivienyti savo miesto nakties šventėms.18000.00

Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis „Kūrybinės inovacijos“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Remigijaus akcijaViešoji įstaigaSocialinė kūrybinė laboratorija „KILOWAC VI"Menininkai kūrybinės laboratorijos metu naudodamiesi verslo įmonių gamybiniais ištekliais ir baze, o taip pat
perdirbtomis medžiagomis, kurs originalius šviestuvus ir šviečiančius meno objektus. Kūrybiniai darbai bus dovanojami Šiaulių regiono ir Respublikos organizacijoms – ligoninėms, slaugos namams, priklausomybių centrams ir kt. socialinėms įstaigoms, padedant juos profesionaliai įkomponuoti pasirinktose erdvėse. Į dirbtuves pakviesti profesionalūs menininkai, o kūrybines dirbtuves galės stebėti visi miestiečiai ir miesto svečiai.
8000.00
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKražių kolegijos rezidencija2023 metais, bendradarbiaujant su Šiaulių valstybiniu kameriniu choru “Polifonija” ir kt. partneriais, projekto įgyvendinimo metu į rezidenciją bus pakviesti 4 profesionalūs, perspektyvūs ir aktyviai dirbantys menininkai (dailės, fotografijos, muzikos ir kt. srityse). Įgyvendinamas tarptautinis projektas miestelio ir viso regiono gyventojams suteiks galimybę susipažinti su šiuolaikine muzika ir tapyba, įvairiomis naujomis technikomis, fotografijos galimybėmis ir kt.Projekto metu bus surengtos 4 kūrybinės dirbtuvės, 4 atviros studijų dienos8000.00
Aleknaičių bendruomenėAsociacijaVietinė pirtisTai šiandieninės, su gamtos ištėklių eikvojimu asocijuojamos, architektūros, jos alternatyvų per eksperim. permakultūrinę statybą ieškojimo, bei pirties kaip socialinę ir kultūrinę erdvę kuriančios vietos vaizdinio aktualizavimo šiuolaikinės kultūros (meno) projektas. Taip pat, šis Porj. apima eksperim. pirties statybą, Šiaulių reg. užmiesčio kultūrinio, geologinio ir industrinio kontekstų į įtraukimą į šiuolaik. profesional. kultūros diskursą; Proj. autor.ir dalyv.: K. Lasys, KTU studentai, Mari-Keski Korsu ir k. Įgyvend. viet. Aleknaičių k.5000.00
Žagarės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaFringe festivalisTai ketvirtasis tarptautinis Žagarės Fringe festivalis kuriame kūrybinės ir tarpkultūrinės praktinės veiklos, pristatymai, aktyvus šiuolaikinis,profesionalus menas.Platus dalyvių ratas su itin socialiai aktualiomis temomis sudarys įvairią programą su spektakliais,performansais, koncertais, parodomis, meninėmis kūrybinėmis dirbtuvėmis. Projekto partneriai užtikrinantys informacijos sklaidą ir dalyvių pritraukimą į veiklas.Projektas viešinamas per Šiaurės šalių Fringe tinklą,Pasaulio Fringe;Tarptautinės Fringe Festivalių Asociacijos puslapį.18000.00
Šiaulių dailės galerijaBiudžetinė įstaigaŠIUOLAIKINIO MENO IR MADOS FESTIVALIS „VIRUS'28“Surengtas šiuolaikinio meno festivalis, pristatytos visų pagrindinių šiuolaikinio meno rūšių naujovės, panaudotos miesto kultūros įstaigų erdvės ir viešos miesto erdvės, sudarytos salygos kuo platesniam žiūrovų skaičiui pamatyti cirko, teatro, šokio spektaklius, vaizduojamojo meno, performanso, kostiumo dizaino įvykius. Festivalio programa pristatoma respublikinėje ir vietinėje žiniasklaidoje.25000.00
Šeduvos kultūros ir amatų centrasBiudžetinė įstaigaŠviesų ir meno festivalis „Nakties intencijos“Siekiant, kad įvairių sričių šiuolaikinis menas būtų prieinamas regiono gyventojams, taip prisidedant prie profesionalaus meno sklaidos, Šeduvos kultūros ir amatų centras įgyvendina projektą – „Nakties intencijos“. Festivalio lankytojai bus kviečiami pažinti klasikos šedevrą - kiną. Veiksmas vyks Šeduvos miesto parke, kuriame įsisuks muzikos, menų bei šviesų karuselė. Pasitelkiant įvairias šiuolaikines kūrybines raiškas bei netradicinius kūrybinių idėjų sprendimo būdus, bus pristatyta kino sritis iš skirtingų kadro pusių.7831.00
Radviliškio miesto kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai“Tarptautinis džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai“ sukvies džiazo gerbėjus ne tik iš Šiaurės regiono, bet ir iš visos Lietuvos. Projektu siekiama skleisti profesionaliąją muziką, pasitelkiant pačias naujausias menines audiovizualines technologijas bei prisidedant jauniesiems džiazo atlikėjams ir įveiklinto meno kūrėjams.10000.00
Kelmės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinio meno festivalis „Erdvės“Festivalio metu siekiama pristatyti skirtingas šiuolaikinio meno formas Kelmės miesto, rajono ir regiono žmonėms, skatinti Lietuvos įvairių vizualiųjų menų kūrėjų, performerių ir kitų menininkų bendradarbiavimą, atkreipti visuomenės dėmesį į mažuosius Lietuvos miestelius ir parodyti, kad juose taip pat vyksta įvairūs, skirtingus kultūrinius skonius pateikiantys kultūriniai renginiai. Per įvairias meno formas paskiekti žiūrovą. Menas gali būti ne tik laisvalaikio praleidimo forma, bet ir socialinių problemų sprendimo raktas.16500.00
Aleknaičių bendruomenėAsociacijaDalyvaujančios bitėsBičių, kaip konkrečios vietos erdvinius, soc. ir kult.kontekstus veikiančio ne-žmogaus dalyvavimą ir poveikį vietos gyvenimui apmąstančių eksperimentinės urbanistikos ir spekuliatyvios architektūros projektų kūrimo ir pagal šiuos kūrinius sukurtų edukacinių veiklų projektas. Tikslas - apmąstyti bičių kult., soc. ir biologinę reikšmę šiandienininėse kaimo erdvėse, plėsti kultūros produktų vartotojų lauką. Proj. dal.: M. Reklaitis, P. Kliučininkas, Proj. vadovas: V. Vaitiekūnas, kt. Sklaid.: Šiaulių reg. laikr., kt.5000.00

Tolygi kultūrinė raida: Tauragės apskritis „Kultūrinė menų sintezė“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaDžiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai Jurbarke 2023“Tikslas- suvienyti džiazo muzikos, fotografijos ir garso režisūros menus apjungiant juos į bendrą programą. Taip pat jaunieji garso režisieriai sukurs garso įrašus, kurie padės įamžinti projekto veiklas ir padės populiarinti kokybiško meno sintezės sklaidą Jurbarko rajone ir apskrityje.
Šio projekto metodai tikslui pasiekti bus įgyvendinti: lektorių vizitai; vasaros stovykla; meistriškumo kėlimo kursai; baigiamieji koncertai.
7700.00
Veliuonos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXIX TRADICINIŲ AMATŲ, DAINŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIS VELIUONOS KADRILISTradicinis etnokultūros festivalis, vienintelis rajone apjungiantis liaudišką muziką, dainas, šokius, teatrą ir amatus. Šį kartą bus organizuojamas ir pėsčiųjų žygis „Takai, kuriais vaikščiojo Antanas ir Jonas Juškos", Projekto tikslas yra etnokultūrinio turinio sklaida. Festivalyje atiduodama pagarba tautosakininkams. kraštotyrininkams, broliams Juškoms, puoselėjamas jų neįkainuojamas kultūrinis palikimas. Festivalis pasižymi veiklų ir dalyvių masiškumu.3800.00
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„PRIE GARAŽŲ“Per 11 metų „Prie garažų“ renginiai tapo tradicija ir bibliotekos vizitine kortele. Dainuojamoji poezija – išskirtinis pasirinkimas, kuris užtikrina stilių įvairovę regione. Skatiname profesionaliojo meno sklaidą, kuri praplečia gyventojų muzikinį, literatūrinį meninį-kultūrinį akiratį, lavina kritišką mąstymą, ugdo kultūrines ir socialines kompetencijas. Skatinama regione gyvenančio jaunimo kūrybinė saviraiška.4500.00
Asociacija Muzikos ir teatro projektaiAsociacijaBijotų dvaro festivalisBijotai unikali vieta su savo istorija ir dabartimi. Bijotų dvaro festivalis skirtas visai šeimai, kuriame sau vietą randa pramoginis, klasikinis ir mėgėjų menas. Pagrindinis organizatorių tikslas - renginiais, koncertais, parodomis, edukacijomis įveiklinti šį unikalų kultūros paminklą, didinti Baublių žinomumą, skatinti kultūrinį turizmą, atveriant galimybes profesionalios kultūros pasiekiamumui. Bijotuose visada gera, įdomu ir prasminga.16400.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMuzikinis spektaklis ,,Šikšnosparnis"Pristatomas Šilalės miesto ir regiono gyventojams muzikinis spektaklis, kaip inovatyvi klasikinės operetės inscenizacija – šiuolaikinis modernus miuziklas.5309.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŠokio spektaklis „Alisa. Įstrigusi laike“Projektas suburs šokio meno kolektyvus, įvairaus amžiaus regiono gyventojus, visus besidominančius šiuolaikinio šokio menu. Šokio teatras, pasitelkęs šokį kaip savitą, tekstą keičiančią meno formą, sukurs šokio spektaklį „Alisa. Įstrigusi laike“. 2023 m. birželio-rugpjūčio mėn. spektaklį planuojama parodyti Šilalėje, Tauragėje, Jurbarke ir Šakiuose bei kituose aplinkiniuose miestuose ir miesteliuose.6000.00
VŠĮ "Medvėgalio projektai"Viešoji įstaigaXVII Medvėgalio menų festivalisAnt aukščiausio Žemaitijos kalno vyks "XVII Medvėgalio menų festivalis". Festivalyje galės apsilankyti visi norintys, nes renginys nemokamas. Dalyvaus orkestras " Garsas", solistai A. Pilibavičiūtė ir D. Puišys, aktorius G.Arbačiauskas, kūrybinio folkloro grupė ir perkusijų ansamblis, seserų Daunyčių ansamblis, Šakių cirko trupė. Veiks foto paroda. Sutemus 'Medvėgalio kino naktis. Įvairių menų sintezė siekiant tikslo- sudominti įvairią auditoriją.12200.00
Tauragės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Kultūros pavasaris’23 “Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę nuo etno iki performanso ir kultūrinę bendrystę nuo vaiko iki senjoro. Per kūrybines jungtis atgaivinti etninę kultūrą ir jos ženklus šiandieninio jaunimo ir suaugusiųjų pasaulėjautoje, kad tapatybės nevertinimas arba nuvertinimas netaptų tendencija. Skatinti profesionalių kultūros kūrėjų bei mėgėjų meno kūrybines jungtis ir iniciatyvas. Stiprinti emocinį ryšį su miestu, primenant jo praeitį aktualizuoti dabartį. Pianistas, 4 skaitovai, 13 dailininkų, Klaipėdos jaunimo teatro grupė „Graži ir ta galinga"3600.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaMenų festivalis „KVADRATU 2023“Menų festivalį KVADRATU Tauragės krašto muziejus „Santaka“ organizuos penktą kartą. 2023 metų menų festivalio KVADRATU su festivalio dalyviais ir lankytojais per šiuolaikinio meno žanrus, fotografiją, tarpdisciplininį meną, audiovizualines instaliacijas, skulptūrą, keramiką, performansą, šiuolaikinį šokį, meninį tyrimą įvairiausiais aspektais nagrinės miesto ir jo gyventojų tapatybės ir stereotipų temą.17200.00
Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga "Tauragės Apskritasis stalas"Asociacija„Menų Festas '23“Menų Festas - laikas kai šešėliuose gyvenantis menas nebesislepia ir išlenda į gatves. Festivalis vyks 2023 m. rugpjūčio 10-12 d. Mūsų tikslas, jog nei vienas perspektyvus menininkas ir atlikėjas neliktų nepastebėtas. Rugpjūčio 10 d. vyks pokalbiai bendradarbiaujant su tinklaraščiu „ANE”, P. Žižliausko parodos bei meno instaliacijos „Tunelis“ atidarymas, o 11-12 dienomis dalyvius džiugins kviestiniai atlikėjai ir grupės: „Abudu”, „Flash Voyage", Lukas Pilkauskas ir daugelis kitų. Visi festivalio renginiai yra nemokami ir vyks Tauragės pilyje.8600.00

Tolygi kultūrinė raida: Tauragės apskritis „Kultūrinis tapatumas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIX tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“Projektas „IX tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“ yra tęstinis ir vienintelis liaudiškų šokių festivalis Jurbarko krašte, vykdomas nuo 2009 m., užtikrinantis dainų švenčių tradicijų tęstinumą, puoselėjantis krašto tradicijas.
2023 m. IX tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalyje „Linksminkimos“ dalyvaus kolektyvai iš visos Lietuvos ir užsienio šalių.
7400.00
VšĮ Žaliasis regionasViešoji įstaigaKraštiečių lūpomis prabilusi Tauragės istorijaAudio gido Tauragėje projektu siekiama skatinti kultūrinį turizmą visose žmonių grupėse, diegti naujoves, turistinius objektus pateikti ir pristatyti kitokia forma – įdomiais, audio pasakojimais, kurie būtų papildyti specialiais garso efektais. Projektas bus įgyvendintas Tauragės mieste.
Ši nauja paslauga - audio gidas - knyga bus jungiamasis ryšys tarp kultūros ir turizmo paslaugų teikėjų, kur kiekviena įstaiga savo informacijos skleidimo kanalais galės pritraukti kuo daugiau auditorijos, taip skatinant bendradarbiavimą tarp savivaldybių
6500.00
Pagėgių savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKrašto etninis atpažįstamumas. Kalėdinis žąsų turgus Mažojoje LietuvojeSiekiame išryškinti Mažosios Lietuvos etninio-kultūrinio paveldo tradiciją, gyvavusią nuo tarpukario laikų. Išlaikyti Gyvąją tradiciją šiuolaikinėmis priemonėmis, patraukliai pristatyti visuomenei - toks yra siekiamas rezultatas. Pagrindiniai dalyviai bus teatralizuotos programos dalyviai Veliuonos k.c. kaimo kapela, Pagėgių k.c. suaugusiųjų teatro studija ,,Raudoni batai", Pagėgių neįgaliųjų draugija, Piktupėnų bendruomenė, UAB ,,Ariogalos grūdai". Sklaida bus vykdoma soc. tinkluose, video reportažuose ir straipsniuose spaudoje.1400.00
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMiniatiūros meistrė Lidija Meškaitytė. Kūrybos analizė ir reprezentacijaTikslas:
Pasitelkiant profesionalius menotyrininkus, kultūros lauko profesionalus, mokslininkus - analizuoti Lidijos Meškaitytės kūrybą, fiksuoti ir ją išsaugoti. Šią medžiagą panaudoti reprezentacijai ir visuomenės kultūriniams ugdymui, siekiant garsinti dailininkės vardą respublikoje ir užsienyje. Projekto aktyvūs dalyviai: menininkai, kūrėjai, menotyrininkai ir meno tyrėjai, audiovizalizacijos specialistai. Sukurta medžiaga išsaugojama ir naudojama 2023 metų renginiuose ir ateityje. Projekto veiklos vyksta Smalininkuose,
4600.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVIII Klojimo teatrų festivalis ,,Pri klietelis"VIII Klojimo teatrų festivalis ,,Pri klietelis" vyks 2023 m. rugpjūčio 18-19 d. 18 d. festivalyje dalyvaus penki jaunimo mėgėjų teatrai iš skirtingų etnografinių regionų bei vienas profesionalus ,,Klaipėdos jaunimo teatras", vyks kūrybinės dirbtuvės ir edukacija. 19 d. festivalyje dalyvaus penkiems etnografiniams regionams (Aukštaitijai, Dzūkijai, Mažajai Lietuvai, Suvalkijai bei Žemaitijai) atstovaujantys mėgėjų meno teatrai ir vienas profesionalus teatras, veiks edukacijų kiemelis bei Birutės Kairienės paroda.3800.00
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejusBiudžetinė įstaigaTeatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais — misija įmanoma!“2023 m. gegužės 5 d., organizuojamas teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais - misija įmanoma!“.
Projekto tikslas: bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis įtraukti moksleivius aktyviai dalyvauti etninės kultūros ir Mažosios Lietuvos tapatumo puoselėjimo veikloje, garsinant knygnešystę, kaip Mažosios Lietuvos kultūros fenomeną. Projekto dalyviai: vietos bendruomenės, aplinkinių rajonų bendrojo ugdymo mokyklų komandos, Pagėgių pasienio rinktinė, šaulių organizacija. Renginys vyks Bitėnuose, Pagėgių
savivaldybėje.
3500.00
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaJurgio Baltrušaičio (1873–1944) veikla ir kūrybaProjekto tikslas – bendradarbiaujant su apskrities kultūros įstaigomis plėsti kultūrinių veiklų įvairovę, populiarinti vietos kultūrinį identitetą formavusias asmenybes.
Projekto įgyvendinimu bus įprasmintas ir pagerbtas Lietuvai nusipelniusios asmenybės atminimas. Renginio svečiai turės unikalią galimybę pamatyti Vilniaus universiteto bibliotekos kolekcijose saugomus poeto gyvenimą, veikla ir kūrybą atspindinčius eksponatus. Stebėti profesionalių atlikėjų pasirodymus bei klausysis vaikų ir jaunimo skaitomas poeto kūrybos interpretacijas.
2900.00
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklaBiudžetinė įstaigaTautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis „Trimitatis 2023“Projekte siekiama puoselėti kultūrinį paveldą, populiarinti lietuvių tautinę muziką, supažindinti su tautiniais instrumentais ir jais atliekama muzika, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir bendrystę Žemaitijos regione, skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą etninio meno veiklose, bendravimą ir bendradarbiavimą meninės veiklos pagrindu. Projekte dalyvaus: tradicinių kanklių, skudučių, birbynių, koncertinių kanklių, folkloro ansamblių, mišrūs tautinių instrumentų ansambliai ir orkestrai, vokalinės grupės, bandonijų kolektyvai.4600.00
Veliuonos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIII VELIUONOS VASAROS MUZIKOS FESTIVALISVienintelis profesionalios muzikos festivalis rajone, kurio tikslas - profesionalios muzikos sklaida. Įvairių žanrų muzika nuo džiazo iki klasikos, užtikrina žiūrovų gausą ir duoda galimybę kiekvienam klausytojui atrasti savo koncertą. Išskirtinės aplinkos - Veliuonos bažnyčia ir Dvaro priegos suteikia klausytojams ir atlikėjams pajusti ypatingą atmosferą. Šių aukštos kokybės renginių siekis – jei ne persverti, tai bent atsverti populiariosios muzikos dominavimą periferijoje.6000.00
KraštomanijaViešoji įstaigaJūra tekanti kultūraProjektu JŪRA TEKTANTI KULTŪRA bus stiprinamas Tauragės regiono kultūrinis tapatumas, pasitelkiant Jūros upės areale esantį kultūrinį, gamtinį ir istorinį paveldą. Į paveldo objektus bus žvelgiama iš kalbos filosofijos, semiotikos ir etimologijos perspektyvų. Bus organizuojamos kūrybinės dirbuvės, kuriamas virtualus žemėlapis ir originalus paveldo pažinimo įrankis - žaidimas. Projekto metu Tauragės regiono gyventojai ir svečiai bus kviečiami kurti originalius kalbą, kultūros paveldą ir upę Jūrą sujungiančius pasakojimus.4900.00
Tauragės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŠtetlas Tauragėje’234 metus organizuojamos žydų istorijos ir kultūros dienos „Štetlas Tauragėje“ skirtos menkai žinomo Tauragės krašto žydų kultūrinio paveldo pažinimui. Kartu - tai vis besitęsiančios regiono kultūrinio tapatumo ženklų paieškos. Įgyvendinant projektą metai iš metų vis labiau ryškėja spalvinga žydiško gyvenimo mozaika. Šiais metais bus tapymas ir paroda, kuri suguls į atvirukų rinkinį, žydų kulinarinio paveldo degustacija, istorijos pasakojimas per žydų muziką ir šokius su ansambliu „Klezmer Klangen", koncertas grupės „Rakija Klezmer Orkestar“.3900.00
Tauragės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga"Laiko ženklai skulptūrose"Atnaujinant tradiciją puošti Jūros pakrantę skulptūromis, galime puoselėti ir išsaugoti istorinį-kultūrinį palikimą. Skulptūra yra vertingas meno kūrinys, tad naujai sukurti kūriniai įsilies į Tauragės erdves prie Jūros vingio, tikėtina taps gyventojų traukos centru, gaivins sielą, primins tradicijas. Prioritetas teikiamas baltų kultūros simbolių išsaugojimui, todėl remiantis baltiška dvasia bus siekiama sukurti skulptūras. Galimybė susipažinti su senosiomis drožybos tradicijomis, skulptūrų iš akmens gamybos procesu.6900.00
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaŠIMTAS KULTŪROS ŽINGSNIŲ 2023 M. ASMENYBIŲ ĮAMŽINIMASŠiuo projektu siekiama puoselėti kultūrinį ir istorinį krašto tapatumą, aktualizuojant Vadžgirio miestelio bažnyčios istoriją. Vadžgirio miestelio biblioteka pateiks surinktą vaizdinę (nuotraukas) archyvinę medžiagą, kuri bus perkelta ant aliuminio kpmpozito plokščių dideliu formatu su aprašais ir eksponuojama ant Vadžgirio bažnyčios sienų. Renginio dieną visuomenei bus pristatyta foto paroda, simpoziumo galutiniai darbai,
muzikinė programa, atliekama profesionalių menininkų.
7000.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLinksmos muzikos festivalis ,,Brizgėls"Linksmos muzikos festivalyje ,,Brizgėls" vyks Šilalės miesto pušyne rugpjūčio 4 d., festivalyje dalyvaus: grupė ,,The road band"; ansamblis ,,Jonis", Sherman Tan (Malaizija), grupė ,,Senas kiemas", linksmos muzikos ansamblis ,,Padkava". Festivalio metu miesto pušyne Žemaitukų augintojų asociacijos nariai V. Digaitis bei M. Kleišmantas vežios žmones su vežimais, šeimos dalyvaus įdomių faktų apie arklį viktorinoje, mįslių apie arklius žaidynėse. Kartu su kalviu galės nusikalti pasagą, pasigaminti laimės pasagą iš gintarų, vyks amatininkų mugė.4900.00
EtnoklubasViešoji įstaiga„Tradicinė etnokultūrinė stovykla ETNOKULTŪROS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS“Etnokultūrinė stovykla vyks 2023 m. liepos 17-21 d. Šilalės r., jos metu per įvairias kūrybinių raiškų formas bus skatinama vaikų ir jaunimo užimtumas, kūrybinis iniciatyvumas, per etninę kultūrą ugdomas patriotiškumo suvokimas, stiprinamas vietos kultūrinis identitetas.
Edukacinių užsiėmimų ir kitų aktyvių kūrybinių, sportinių veiklų (etnovakaronių, tradicinių žaidimų varžytuvių, konkursų, turistinių žygių ir kt.) metu stovyklautojai kūrybingai leis laisvalaikį, įgis naujų etnomuzikavimo, liaudies muzikos instrumentų kūrinių kūrimo žinių.
14831.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaII Bardų ir poezijos nakties festivalis Kaltinėnuose ,,Žodžiai nebijo lietaus"2023 m. birželio 24 d. miestelio gyventojus ir svečius pakviesime į teatro ,,Labas" spektaklį ,,Nedingęs", kuris vyks Kaltinėnų kultūros namuose. 2023 m. rugpjūčio 12 d., Kaltinėnų dvasingumo parke vyks II Bardų ir poezijos nakties festivalyje ,,Žodžiai nebijo lietaus", kuriame dalyvaus Kelmės, Šilalės, Tauragės, Plungės Jurbarko rajonų bardai ir poetai, A. Kaniava ir grupė, L. Rastokaitė ir D. Golovanovas. 2023 m. spalio mėn. kūrybinės poezijos dirbtuvės III amžiaus universiteto lankytojams.6000.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaDARYTI DRAUDŽIAMA NEDARYTI!2023 m. sausio-gruodžio mėn. vyks tyrimas-eksperimentas 4 Šilalės rajono mokyklose, Šilalės kultūros centre-rūsyje įrengto pabėgimo kambario etno tema „Skylė“, pristatymas vaikams ir jaunimui, kovo- gegužės mėn. - piešinių konkursas ,,Žemaičių tautinis kostiumas, tradicija ir dabartis“, konkurso laureatų darbai papuoš Šilalės miesto erdves. Gegužės mėn. pakviesime visus į tautinio kostiumo detalių gaminimo dirbtuves bei tautinio kostiumo ,,Išausta tapatybė"; vietinį konkursą, lapkričio mėn. vyks Žemaitijos regiono tradicinė etnokultūros naktis.4600.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaVaikų ir jaunimo festivalis „Pyvelie žaliuo“Projektas „Pievelie žaliuo“ skirtas populiarinti etninę kultūrą ir folkloro muziką vaikų ir jaunimo tarpe. Jau kasmetiniu ir respublikiniu tapęs renginys, kasmet sutraukia gausų būrį muzikinių ansamblių iš Tauragės, Jurbarko, Kauno, Klaipėdos regionų pristatyti visuomenei savo krašto muzikavimo savitumus.3200.00
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Lauro vainikas“Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje vyks respublikinis mėgėjų meno teatrų festivalis „Lauro vainikas“. Teatro gerbėjams ir ne tik bus pristatyti 4 skirtingi spektakliai. Bus eksponuojama teatro aktorių laisvalaikio (hobi) darbų paroda. Žiūrovams bus pristatyta ir pravesta edukacinės pamokėles.1700.00
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis Panemunės pilies muzikos festivalis „MUSICA DEL CASTELLO“Senosios muzikos (XVI–XVIII a.) festivalis „MUSICA DEL CASTELLO“ vyks Panemunės pilies (Jurbarko raj.) istorinėse, 2021 m. restauruotose, kamerinėse ir didžiojoje salėje bei kieme. Gerbėjams pristatoma profesionaliai atliekama senoji muzika: instrumentinė, solinė, chorinė, atliekama autentiškais senaisiais instrumentais. Itin svarbus dėmuo yra švietimas, todėl muzikos atlikėjai žiūrovams ves vertingas edukacines valandėles prieš arba po koncertų.6600.00
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXI-oji kapelų šventė „Pamituvio armonika“, skirta liaudiškos kapelos „Mituva“ įkūrėjo, akordionininko, muzikos pedagogo, kompozitoriaus Vidmanto Žemliausko 70-tosioms gimimo metinėms paminėtiKapelų šventė „Pamituvio armonika“ - tradicinė šio žanro šventė Jurbarke vyksianti jau 21-tą kartą. Ją numatyta surengti 2023 metų lapkričio 04 d. Šioje šventėje žiūrovai išvys per dvidešimt vienerius metus čia dalyvavusias pačias įsimintiniausias ir žiūrovų simpatijų prizais apdovanotas kapelas, taip pat ir Jurbarko rajono linksmiausias ir profesionaliausias kapelas. Šventės metu prisiminsime ir pagerbsime Jurbarko kompozitorių Vidmantą Žemliauską.1500.00
Pagėgių savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRambynas. Joninės Mažojoje LietuvojeProjekto finansavimo atveju visuomenei bus pateikta išsami renginių ciklo programos santrauka soc. tinkluose. spaudoje. Tikslas - pasitelkus kūrybinius meno mėgėjų kolektyvus bei profesionalius menininkus, skatinti etninį krašto kultūros identitetą, vykdyti kraštui būdingų liaudiškų tradicijų tęstinumą, jas saugoti ir puoselėti. Siekiamas rezultatas - igyvendinti 5 dalių renginių ciklą. Projektas įgyvendinamas Pagėgių k.c.; Rambyno regioniniame parke. Veiklų sklaida su video repotaž nuo kovo mėn. iki rugsėjo mėn. soc. tinkluose, spaudoje .4600.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIII Respublikinis suaugusiųjų chorų maratonas2023 m. gruodžio 8-9 respublikiniame suaugusiųjų chorų maratone: VDU ŠA mišrus choras AVE VITA, Kretingos kultūros centro kamerinis mišrus choras KRISTALE, Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras ŠATRIJA, KU mišrus choras PAJŪRIO AIDOS, Kauno kultūros centro mišrus choras KAMERTONAS, Lietuvos kultūros centrų vadovų choras, VU chorai PRO MUSICA, VIRGO, GAUDEAMUS, Šilalės krašto mišrus choras, jungtinis Jurbarko miesto bei ev. liuteronų parapijos choras, VDU kamerinis orkestras, solistai: G. Gelgotė, N. Petročenko, K. Alčauskis, D. Puišys.4000.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaPrakalbintų puodynių paslaptysProjektas supažindins visuomenę su duonos raugo ir šamoto keramikos raida, jos pritaikymo galimybėmis Tauragės krašte. Specialiai projektui kuriamos ugnies keramikos skulptūros, integruos meistrų patirtį ir mėgėjų darbus į kūrybos erdves, atviras visuomenei. Projekto dalyviai keramikos meistrai ir mokytojai Irena ir Vilius Šliuželiai (Šiauliai), Mindaugas Turolevičius (Šiauliai) Gintaras Cemnalianskis (Tauragė) ir VšĮ „Vilniaus puodžių cechas“ direktorius Dainius Strazdas.7300.00

Tolygi kultūrinė raida: Tauragės apskritis „Ugdymas kultūra ir menu“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Jubilate“Tai projektas kuriame įvairios meninės bei kūrybinės veiklos įgyvendinamos kartu su profesionaliais menininkais. Projektas įprasmins tarptautinį bendravimą kartu muzikuojant, kuriant, ruošiant viešam atlikimui naujus kūrinius bendrai su užsienio bažnytinės muzikos specialistais.Šio festivalio sėkmingas įgyvendinimas suteiks išskirtines galimybes klausytis profesionaliosios sakralinės muzikos koncertų apsilankant unikalią
istoriją ir išskirtinį kultūrinį paveldą turinčioje Jurbarko K.Donelaičio ev. liuteronų bažnyčioje.
7200.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSolinio dainavimo ugdymo projektas „Skambėk“Solinio dainavimo ugdymo projektas ,,Skambėk" bus įgyvendintas 2023 m. kovo-liepos mėn. Projektas sudarytas iš 6 dalių: 2 viešos paskaitos į kurias gali atvykti visi norintys (paskaitų temos „Mano kelias“ ir „Vokalinė kultūra, sceninės patirtys“), 2 praktiniai mokymai solistams, vadovams („Prasidainavimas ir balso aparatas“ ir „Mikrofonas ir balso formavimas“) bei 2 koncertai (meno mėgėjų pasirodymų programa ir profesionalų programa). Projektas skirtas Tauragės apskrityje kultūros srityje dirbančių solistų kūrybinio potencialo ugdymui.2550.00
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSKAITAU GERIAUSIAM DRAUGUITauragės mieste ir rajone vyks kultūrinių edukacijų ciklas „Veltos vilnos istorijos su keturkoju Kuršiu“. Profesionalios edukatorės ir šuns Kuršio dėka projekto dalyviai lengviau, laisviau bei nuosekliau integruosis į kūrybines/menines veiklas. Keturkojis edukacijų metu padeda dalyviams mokytis, kurti ir ugdyti socialinius įgūdžius. Specialiai apmokytas šuo užmezga emocinį ryšį ir tampa motyvatoriumi projekto dalyviams įsitraukiant į skaitymo, literatūros analizės, istorijų kūrimo ir vilnos vėlimo užsiėmimus.2500.00
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis chorinės muzikos festivalis, skirtas Juozo Gudavičiaus 150-osioms gimimo metinėms2023 metų spalio 28-29 dienomis, Jurbarke vyks Tarptautinis chorinės muzikos festivalis, skirtas Juozo Gudavičiaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Festivalyje dalyvaus 9 chorai iš įvairių Lietuvos regionų: Joniškio, Varėnos, Šilalės, Klaipėdos, Raseinių, Marijampolės ir 3 chorai iš Jurbarko, taip pat svečiai iš užsienio: Estijos, Latvijos ir Lenkijos. Šiuo projektu siekiama populiarinti chorinę muziką, pritraukiant kuo daugiau klausytojų, palaikyti kūrybinius ryšius su kitais chorų kolektyvais, suteikti kūrybinį ir šventinį džiaugsmą.3900.00
Pagėgių savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKultūrinių edukacijų veiklos. ,,Prisimatuok kultūros marškinius - 2023"Tikslas -supažindinti mokinius su taikomųjų menų galimybėmis, dalyvauti tvarios gamtos eko procesuose, atskleisti gamtos resursų teikiamas galimybes kurti meną.1200.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTeatro kūrybinė stovykla-praktikumas ,,Teatrinių elementų muzikalizavimas"Teatro kūrybinėje stovykloje-praktikume „Teatrinių elementų muzikalizavimas muzikiniame teatre“ įgytos žinios ir gebėjimai bus pritaikomi naujuose mėgėjų teatrų sceniniuose pastatymuose. Stovykla-praktikumas vyks 2023 m. birželio 12-14 dienomis.4300.00
Jurbarko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXII Tarptautinis mėgėjų teatrų šventė „Senjorai ir jaunystė“, skirtas kompozitoriaus Juozo Gudavičiaus 150 gimimo metinėms2023 metais Jurbarke jau 13 kartą vyks teatro šventė „Senjorai ir jaunystė“, kuri į Jurbarką sukviečia mėgėjų teatrus ne tik iš Lietuvos bet ir užsienio šalių. Teatrų šventė vyksta dvi dienas, mėgėjų teatrai visuomenei pristato savo naujausius darbus.
Šiuo projektu siekiama sudaryti galimybes ir aplinkybes kūrybiškai bendrauti senjorams ir jaunimui, ugdyti kartų tarpusavio pagarbą per bendrą kūrybinį darbą.
5500.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaiga„Slemas su ragais 2023“Slemas – tai poetinės improvizacijos menas, šiuolaikinis literatūrinis avangardas, kur poetai varžosi tarpusavyje. Slemo varžybos efektyviai įtraukia susirinkusius į reginį, nes kiekvienas tampa komisijos nariu – po poeto pasirodymo ploja ir triukšmauja arba tyli. Tauragėje slemas jau penkti metai, todėl čia spėjo susikurti ištisa slemerių ir juos palaikančių benrduomenė. 2023 metais per Kultūros sostinės metus Tauragės slemeriai pristato išskirtinį autentišką Tauragės STAND UP, leidžiamas antrasis edukacinis slemo leidinys „Slemas su ragais NO6800.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Kultūros muitinė 2023“Penktojo sezono „Kultūros muitinės“ renginiai ir kultūriniai mainai toliau keliauja į skirtingas Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ erdves Tauragėje, Skaudvilėje, Norkaičiuose. Renginių ciklas numato šiuos kultūrinius mainų mėnesius: kulinarinis paveldas, kinas, teatras, etnografija ir muzika. Projektu siekiama užpildyti kultūrinių renginių įvairovę, vykdant kultūrinę edukaciją, ugdyti jaunosios kartos tauragiškių poreikį kultūrai, į kultūrinius procesus įtraukti socialiai ir ekonomiškai pažeidžiamas gyventojų grupes.4600.00
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejusBiudžetinė įstaigaMeno pleneras „Mažosios Lietuvos ženklai: šimtas meno poringių“, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-čiui paminėti.Profesionalaus meno, vietos kultūrinį identitetą stiprinančių netradicinių kultūrinių erdvių regione formavimas ir jo prieinamumo didinimas. Aktualizuojant Mažosios Lietuvos etnokultūrą, istoriją ir paveldą organizuojamas pleneras 2023 m. nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 4 dienos Mažosios Lietuvos paveikslų sode, Bitėnuose, Pagėgių sav. Jame dalyvauja dailininkai iš Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio. Projekto viešinimas: http://www.jankausmuziejus.lt/, https://www.facebook.com/jankausmuziejus ir periodinėje spaudoje.5400.00
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaitymai su šunimi 2023Projekto „Skaitymai su šunimi 2023” tikslas – vaikams, turintiems skaitymo sunkumų, padėti formuoti skaitymo įgūdžius, įgauti drąsos skaityti, paskatinti juos pamilti knygą. Vaikas skaitys terapiniam šuniui, kuris puikiai moka klausyti skaitančiojo ir sukuria jaukią aplinką.
Projekte dalyvaus Jurbarko viešosios bibliotekos ir Šimkaičių, Smalininkų, Eržvilko filialų lankytojai – 1-4 klasių mokiniai; bendradarbiaus MB „Šuns ritmu" darbuotojai – kaniterapijos specialistai, dresuotojai ir jų terapiniai šunys.
2100.00
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTautodailės pleneras ,,Šimtmečio veidai ir vaizdai"Tautodailės pleneras „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ – tęstinis projektas, kuris vyks 2023 m. liepos 17-21 d. Projekto metu bus siekiama sustiprinti vietovės patrauklumą ir savitumą, sukuriant akmens ir medžio kompozicijas N. Vėliaus užrašytų padavimų personažų ir gamtos tematika. Meno kūriniai bus įrengti ,,Camino Lituano'' kelyje, siekiant turistus sudominti etnine kultūra. Projekto dalyviai galės įsitraukti į 12 skirtingų edukacinių programų. Projektas vykdomas etnografinėje valstybės saugomoje sodyboje prie iškilaus Bilionių piliakalnio.7600.00
Eržvilko kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas: VI-asis respublikinis bandonininkų festivalis "Antanų polka". Kūrybinė - edukacinė vaikų ir jaunimo stovykla "Bandonija vakar, šiandien ir rytoj"1. Suorganizuoti 6-ąjį respublikinį bandonininkų festivalį "Antanų polka" Eržilko miestelyje.
2. Suorganizuoti kūrybinę - edukacinę stovyklą vaikams ir jaunimui "Bandonija vakra, šiandien ir rytoj"
3. Aktyviai viešinti įgyvendinamo projekto veiklas. Festivalio metu sutelkti grojančius bandonija, stiprinti bendradarbiavimą tarp muzikantų, išsaugoti šio instrumento unikalumą ir lokališkumą. Stovykloje sudominti šiuo instrumentu kaimo vaikus ir jaunimą bei mokyti juo groti.
Festivalyje dalyvaus pavieniai bandonininkai ir kolektyvai.
5000.00

Tolygi kultūrinė raida: Telšių apskritis „Etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Židikų kultūros centrasBiudžetinė įstaiga"Kultūra, suvienijanti kartas"Projekto idėja – atskleisti ir suvokti savo vietos etnokultūrines vertybes, siekti pagilinti žinias, kad tautodailininkai įgytų įgūdžių edukacijoms pravesti, suprastų etninius pranašumus. Projektas bus vykdomas Židikų kultūros centre, ir Renavo dvaro sodyboje ir Ylakių skyriuje. Šis projektas į bendrą darbą įtrauks vietos bendruomenes, kraštiečius ir aplinkinių rajonų tautodailininkus, partnerius. Vyks mokymai ir paskaitos apie žemaitišką tautinį kostiumą, rištinių juostų audimą, žemaitiškas galvos dangas. Visas procesas bus viešinamas2630.00
Žemaičių muziejus „Alka“Biudžetinė įstaiga„Žemaitiu gīvastis“Projektas „Žemaitiu gīvastis“ – iki šiol analogų Žemaitijoje neturintis ir vienintelis tokio pobūdžio žemaitiška kultūra ir gyvastimi pulsuojantis renginys, suteikiantis išskirtinę galimybę Žemaičių kaimo muziejaus lankytojams per skirtingas edukacines veiklas, amatų kiemelius, muziką, žemaitukų žirgų edukaciją, kulinarinį paveldą persikelti į XIX a. pab. – XX a. pr. dvasią atspindinčius laikus, stiprinant etnografinį identitetą, didinant etninės kultūros sklaidą, saugant žemaičių tradicijas bei skatinant bendruomeniškumą.7000.00
Telšių jaunimo etno klubas ,,Čiučiuruks“AsociacijaŽemaičių tradicinio etnomuzikavimo meistriškumo stovykla ,,Kumykštielis -2023“Žemaičių tradicinio etnomuzikavimo meistriškumo stovykla ,,Kumykštielis“ išgarsėjusi turiningomis iki smulkmenų apgalvotomis mokymo programomis ir jos nauda dalyviams, talentingais pedagogais bei jų siekiamybe per 5 mokymų dienas parodyti maksimaliausią ugdytinių rezultatą. Mokymuose išmoksite dainuoti, groti tradiciniais instrumentais, susipažinsite su tradicinių amatų meistryste. Dalyvausite edukacijose, žygiuose. Stovykla įsikūrusi Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje Vytauto Zaburo kaimo turizmo sodyboje.4600.00
Mažeikių rajono Sedos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSedos krašto etninio paveldo išsaugojimas ir sklaidaBus pateiktas projekto tikslas „Populiarinti etninę kultūrą ir tęsti vietos tradicijas” Projektą sudarys dvi dalys: vaikų ir jaunimo folkloro stovykla Pagardės kaime ir folkloro festivalis „Gėid vuolongelė” Sedoje. Dalyvaus vaikų ir jaunimo, suaugusių folkloro ansambliai folkloro ansambliai, liaudies meistrai. Projekto renginiai bus viešinami Telšių apskrities laikraščiuose „Būdas žemaičių”, „Santarvė”, „Plungė”, „Telšių žinios”, radijo stotyse „ Mažeikių Aidas”, Telšių XXL FM, televizijoj Roventa.3000.00
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga"STANISLOVAS RIAUBA - ŽEMAITIJOS ANDERSENAS" - XXIII JAUNŲJŲ MENININKŲ SĄJŪDIS ŽEMAITIJOJE.Tikslas - kreipti vaikų ir jaunimo kūrybinę veiklą tautodailės tradicijų linkme, sekant žemaičių skulptoriaus St. Riaubos pavyzdžiu.
Projekto dalyviai - 10-19 metų mokiniai.
Pagrindinis projekto etapas - paroda-konkursas.
Papildomos veiklos - ekskursijos ir amatų edukacijos vaikams ir jaunimui Plungės KC parodinėse erdvėse ir Audimo klube.
Siekiamas rezultatas - konkursinė paroda ir 4 laureatai.
Projekto vieta - Plungės kultūros centras.
Projektą remia Lietuvos Kultūros Taryba ir dalinai - Plungės rajono savivaldybė.
2750.00
Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centrasBiudžetinė įstaiga„Vienažindžio takais“Projektu siekiama stiprinti Laižuvos kultūrinį identitetą. Laižuvos istorija neatsiejama nuo Antano Vienažindžio kultūrinio, literatūrinio palikimo. Įvykdytas projektas labai prisidės prie A.Vienažindžio kūrybinio palikimo išsaugojimo ir puoselėjimo. Pasitelkdami naujas kūrybos įprasminimo formas skatinsime domėtis kunigo-poeto literatūriniu palikimu.1400.00
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijaBiudžetinė įstaigaKryždirbystė. Beržoro kryžiaus keliasProjekto ,,Kryždirbystė. Beržoro kryžiaus kelias" siekiamas rezultatas - kryždirbystės paveldo aktualizavimas, tradicinės kryždirbystės išsaugojimas, tradicijų perdavimas jaunimui, visuomenės švietimas. Projekte dalyvauja medžio meistrai, meno mokyklų mokytojai ir mokiniai, paveldosaugos specialistai, muziejininkai, spaudos atstovai, vietos bendruomenės. Projektas įgyvendinamas Žemaitijos nacionaliniame parke, projekto
dalyviai iš visos Žemaitijos. Projekto veiklų sklaida: spaudoje, internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose.
4000.00
Mažeikių r. Viekšnių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaMolio šventė 2023Projektu siekiama stiprinti regioninį savitumą, identitetą, Viekšnių miesto tapatumą, tęsiant nematerialaus kultūros paveldo vertybės - puodininkystės ir kitų amatų tradicijos Viekšniuose puoselėjimą. Galimybė dalyvauti kūrybinėse edukacinėse programose ir savo rankomis prisiliesti prie šimtmečius menančių keramikos ir kitų amatų paslapčių. Ugdysime kūrybiškumą, skatinsime bendradarbiavimą. Edukacijas ves tautodailininkai, profesionalūs keramikai ir kiti kūrėjai, kurie dalinsis savo amato subtilybėmis, žiniomis ir neįkainojama patirtimi.6000.00
VŠĮ Stankaus kalvėViešoji įstaigaGeležinė Daubarių istorijaGeležinė Daubarių istorija- tęstinis projektas, kąsmet vis stiprėjantis programos kokybe ir inovatyvumu, kūrybinės raiškos forma, atliepiantis svarbų šiam kraštui sąntykį su istorija, kultūra, šiandieniniu kontekstu.
Renginio programa sudaryta etnininės kultūros ir istorijos žinių, šiuolaikinių menininkų požiūro pagrindu. Planuojamos paskaitos, audiovizualine instaliacija, geležies lydymo eksperimentas, pristatomi senieji amatai, ugnies ir akmens instaliacijos.
Vieta: Mažeikių muziejus, Daubarių piliakalnių papėdė.
10000.00
Telšių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXIII tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Aš pasiejau vėinā popā-2023“Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Aš pasiejau vėinā popā“ dovana Telšių miesto bendruomenei. Festivalio sėkmę lemia unikalus jo rengėjų ir dalyvių ryšys su folkloru, kuris per amžius išsaugojo lietuvišką pasaulėvaizdį, mūsų kultūrinius simbolius ir vertybes. Festivalis moko atrasti ir pamilti tradicinę muziką, ją saugoti ir puoselėti ateities kartoms. Tikslas-supažindinti festivalio žiūrovus su skirtingų šalių tradicijomis, pristatant įvairaus pobūdžio renginių, kurių numatoma apie 30.10000.00
Žemaičių dailės muziejusBiudžetinė įstaigaGyvosios istorijos festivalis „Gīva Gondinga“Tarptautiniame gyvosios istorijos festivalyje archajinę (VII-XI a.) praeitį ant Gondingos piliakalnio (Plungės raj.) pristatys Kuršių genties gyvensenos, kultūros ir buities rekonstruktoriai iš klubo „Pilsots“ ir kiti amatininkai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės klubo "Wulfheodenas", Lenkijos "Walhalla", Norvegijos "Trondheim Vikinglag" nariai. Krašto istoriją ir Gondingos piliakalnių svarbą pasakos projekto partneriai pažintiniame žygyje, apžvalginėse ekskursijose ir mokslinėse paskaitose.5000.00
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga"Audimo taku"Projekto "Audimo taku" tikslas - organizuoti audimo ir juostų pynimo edukacijas Plungės kultūros centre vaikams, jaunimui bei suaugusiems, siekiant užtikrinti etninės kultūros ir tautodailės tradicijų puoselėjimą, tęstinumą ir sklaidą.
Edukacines veiklas ves Plungės KC Audimo klubo audėjai ir kviestiniai tekstilės amato meistrai bei tautodailininkai.
Projektas bus pristatomas spaudoje, Plungės raj. savivaldybės, Kultūros centro tinklalapiuose, "Facebook" ir kt. medijose.
Projektą remia Lietuvos Kultūros taryba ir Plungės raj. savivaldybė.
1800.00
Žemaičių muziejus "Alka"Biudžetinė įstaigaMano tėviškėProjekto „Mano tėviškė“ metu bus išleista knyga su Šilalės ir Laukuvos gimnazijų, Telšių kunigų seminarijos mokinių istoriniais rašiniais, sukurtais XX a. 4-5 deš., iliustruota Telšių meno mokyklos mokinių piešiniais ir papildyta rašinių autorių biografijomis; Telšiuose, Šilalėje ir Laukuvoje bus pristatyta išleista knyga, surengtos Telšių meno mokyklos moksleivių dailės darbų kilnojamoji paroda ir buvusių gimnazistų bei seminaristų rašinių laikinos parodėlės.5000.00
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatrasBiudžetinė įstaiga„Susitikimas su teatru muziejuje“Projekto „Susitikimas su teatru muziejuje“ veiklos yra aktualios ir reikšmingos pirmiausia Telšių miesto ir rajono bendruomenei, jaunimui bei Telšių krašto svečiams, kadangi projekto veiklomis yra skatinamas žemaitiškų papročių bei senųjų tardicijų, etninės kultūros pažinimas, pasakojant apie jas teatriniais performansais, kurių veikėjai Žemaičių kaimo muziejaus autentiškoje aplinkoje apgyvendinti gerai pažįstami literatūriniai veikėjai.4000.00

Tolygi kultūrinė raida: Telšių apskritis „Kūrybinių iniciatyvų skatinimas“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centrasBiudžetinė įstaiga"Gamtos ženklai Kuliuose"Projektu siekiama didinti kultūros prieinamumą regionuose ir skatinti kūrybinių raiškų įvairovę Kuliuose, pritraukiant naujas kūrybines formas ir profesionalių meno kūrėjų iniciatyvas nepažintoje, tačiau ypač svetingoje nedidelio Žemaitijos miestelio aplinkoje. Būtų vykdomos iki šiol Žemaitijoje menkai plėtotos žemės meno (Land art) kūrybinės dirbtuvės, kurių kūriniai bus žemės meno t.y. sukurti naudojant gamtines ir dirbtines medžiagas ir integruoti į tam tikrą erdvę, pritaikyti prie vietinio gamtovaizdžio.1500.00
Plungės rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaVietos identiteto paieškos: meninės interpretacijos gamtos ir kultūros paveldo temaSiekiama sutelkti bendruomenę ir skatinti jos meninę saviraišką ir kūrybiškumą per profesionalių menininkų organizuojamas kūrybines veiklas ir iniciatyvas gamtos ir kultūros paveldo tema. Būdama „žalia“ biblioteka norime, kad dalyvaudami kūrybiniuose užsiėmimuose mūsų lankytojai geriau pažintų bibliotekos gamtinę ir kultūrinę aplinką, per menines interpretacijas pažvelgtų į ją iš kitos perspektyvos. Bus suorganizuotos 5 skirtingų formų ir formatų kūrybinės dirbtuvės/edukacijos suaugusiesiems, kurias ves profesionalūs savo srityje menininkai.2000.00
Telšių menų inkubatoriusViešoji įstaigaMetalo interpretacijos. Kuriantis jaunimasSuburti Telšių jaunimo centro lankytojus, VšĮ Telšių menų inkubatoriaus rezidentus ir supažindinti su senovine ir šiuolaikine metalo liejimo technologija.
Kūrybinių dirbtuvių metu, panaudojant menų inkubatoriuje esančią metalo liejimo įrangą ir technologijas, sukurti metalo gaminius ir parengti sukurtų darbų ekspoziciją.
3000.00
Žemaitijos skautų organizacijaAsociacijaKūrybiškumo erdvėlaivisKiekvienas vaikas gimsta turėdamas kūrybinį potencialą, tačiau augant jų kūrybiškumas ir saviraiška prislopsta. Žemaitijos skautų organizacijos projekto „Kūrybiškumo erdvėlaivis“ tikslas paskatinti vaikus ir jaunimą iš naujo savyje atrasti meilę kūrybai ir saviraiškai, supažindinti gyventojus su skautų gaminamais rankdarbiais. Projekto veiklos:
1. Meniniai mokymai skautams.
2. Kūrybinės dirbtuvės: Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centruose; Mažeikių miesto jaunimo renginyje.
Viešinimas radijuje ir internetinėje erdvėje
1300.00
Mažeikių Henriko Nagio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLėlės, teatras + knyga → kūrybiška bibliotekaBiblioteka ieško naujų bendravimo su vaikais būdų, įvairesnių literatūros populiarinimo, meninio ugdymo veiklų, kurios būtų įdomios vaikams ir suteiktų galimybes kurti. Norėdami, kad vaikai susipažintų ne tik su mėgėjiškais bibliotekos lėlių teatro spektakliais, kviesime juos pamatyti ir profesionalių lėlių teatrų pasirodymus, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose su patyrusiais lėlininkais. Pasisėmus patirties iš profesionalių lėlininkų, bus organizuotos lėlių kūrybinės dirbtuvės bibliotekos filialų lankytojams,3000.00
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklaBiudžetinė įstaigaV tarptautinis kamerinės muzikos festivalis-konkursas „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai”Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla iki šių dienų puoselėja kultūros židinio pradininkų
Oginskių pradėtą darbą – organizuoja tarptautinį kamerinės muzikos festivalį - konkursą „Mykolo Kleopo
Oginskio kūrybos perlai“. Festivalis-konkursas rengiamas siekiant supažindinti Lietuvos ir užsienio
jaunuosius menininkus bei platesnę visuomenę su kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio muzikinio
palikimo gyvu atlikimu, puoselėjant etninių, muzikinių tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą Rietave ir visoje
Lietuvoje, taip skatinant juos kūrybinėmis inicia
6124.00
Telšių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaBaleto ir šiuolaikinio šokio konkursas 2023Tarptautinės šokio dienos proga Telšių kultūros centre organizuojamas respublikinis „Baleto ir šiuolaikinio šokio konkursas 2023“, balandžio 28-30 dienomis. Organizatoriai kviečia visus neabejingus šokiams pamatyti ir patirti skirtingas šokio meno išraiškas: stebėti šokio konkursą, kuriame varžomasi keturiuose šokio žanruose ir pristatomi parodomaisiais šios srities profesionalų pasirodymais; jaunuosius šokėjus sudalyvauti kūrybinėse šokio dirbtuvėse, bei pamatyti dirbtuvių rezultatą - koncertą visai šeimai „UPĖ“.4000.00
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaV-asis nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas - festivalis2023 metais Plungės kultūros centre vykstantis jau penktasis nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis, tai gilių kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio muzikinį tradicijų puoselėjimas, profesionalaus meno regione sklaida, ir naujų meno formų atsiradimą skatinantis projektas. Projekto vykdymas užtikrina Plungės krašto kultūrinį savitumą bei išskirtinumą, galimybę jauniems menininkams kurti ir muzikuoti kartu su ryškiausiais šalies profesionalais, užtikrinti jaunų žmonių įsitraukimą į kūrybą.5500.00
VšĮ „Nu Žinai“Viešoji įstaiga„Out of the Box: kūrybinės dirbtuvės jaunimui 3“Trečią kartą inicijuojamos projekto „Out of the Box: kūrybinės dirbtuvės jaunimui 3“ veiklos yra aktualios ir reikšmingos pirmiausia Telšių miesto, rajono jaunimui, kadangi projekto kūrybinių dirbtuvių veiklomis yra skatinama jaunimo saviraiška ir kūryba, šiuolaikinio meno ir jo subkultūrų pažinimas, lavinamas kritinis mąstymas ir emocinis intelektas. Tuo pačiu projekto veiklos įgalina kartu veikti beatbox’erių bendruomenę, bendram tikslui vienija skirtingų sričių profesionalius ir jaunąjį kultūros vartotoją.6000.00
Žemaičių Kalvarijos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaIV festivalis "Muzika ant vandens"Projekto tikslas- ieškoti naujų kūrybos ir vietos formų renginiams. Projektas apjungs vietos bendruomenę ir profesionalus, todėl pagerės užimtumo, laisvalaikio kokybė. Dalyvaus Plungės r. vaikų dūdų orkestrai, Platelių m-klų dailės mokiniai, bendruomenės savanoriai, Platelių mėgėjų teatras, aktorius R. Lenartavičius, E. Sašenko, kvintetas Brasspalvos, perkusija, elektronika, lazeriai. Projektas vyks prie Platelių ežero ir ant vandens. Informacija bus Platelių kultūros centro bei partnerių fc paskyrose, laikraščiuose, internetinėse svetainėse.4500.00
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis jaunimo teatrų festivalis "Teatras - tautos sparnai"- 2023Siekiantiems tobulėti, realizuoti save teatrinėje erdvėje, teatro mylėtojams 2023 metų spalio 2- 7dienomis Telšių Žemaitės dramos teatras išvynioja Dovaną- IX Tarptautinis jaunimo teatrų festivalis TEATRTAS - TAUTOS SPARNAI vėl Žemaitijos sostinėje! Jūsų laukia Londono, Krnovo, Vilniaus, Pasvalio, Jurbarko, Telšių teatrai. Matysite vodevilį, dramą ir inscenizacijas pagal vaikų, paauglių pamėgtus kūrinius. Galėsite atskleisti savo talentą ir tobulėti kūrybinėse dirbtuvėse su britų ir lietuvių aktoriais. Informacija www.telsiuteatras.lt8000.00

Tolygi kultūrinė raida: Telšių apskritis „Profesionalaus meno sklaida“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Rietavo savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTęstinis profesionalaus teatro meno sklaidos projektas Rietavo savivaldybėje „TTL – TEATRAS TAVO LĖKŠTĖJE“Pasitelkiant savo srities profesionalus, bus įgyvendinamas projektas „TĘSTINIS PROFESIONALAUS TEATRO MENO PROJEKTAS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE „TTL – TEATRAS TAVO LĖKŠTĖJE“. Projekto veiklos įtrauks miestelių ir kaimų gyventojus, teatras kaip patiekalas, bus patiekiamas bendruomenėse „ant lėkštutės“, tai mažins atskirtį tarp miesto ir kaimo, tarp didžiųjų šalies miestų ir regionų, leis iš arčiau susipažinti su teatru, tai skatins gyventojų bendruomeniškumą.6000.00
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaPlungė - muzikos erdvė: nuo modernios klasikos iki alternatyvosPlungės kultūros centras organizuodamas projektą ,,Plungė - muzikos erdvė: nuo modernios klasikos iki alternatyvos" siekia mažesnį gyventojų skaičių turinčius regionus priartinti prie aukšto meninio lygio profesionalios muzikos, sudaryti galimybę išgirsti modernią klasikinę, džiazo, elektroninę, roko ar kitą alternatyvią muziką palankiomis sąlygomis.10000.00
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatrasBiudžetinė įstaigaSpektaklio darbiniu pavadinimu "Oskaras" pristatymas ir sklaidaProfesionalus pastatymas, kuriuo siekiama sutelkti nemažą profesionalių kūrėjų komandą, ir drauge regione pristatyti socialinio teatro principu sukurtą spektaklį apie tikėjimą, meilę ir vaiko valios stiprybę. Spektaklis pagal Erico Emmanuelio Schmitto kūrinį "Oskaras ir ponia Rožė", režisierius - kartvelų (gruzinų) kilmės režisierius Badri Tserediani. Įgyvendinimo vieta - Žemaitės dramos teatras ir rankų šešėlių teatras "Budrugana Lietuva". Veiklų sklaida - visame Žemaitijos regione, Lietuvoje ir užsienio šalyse.7000.00
"Taško" teatrasViešoji įstaigaPagal Rainių tragedijos įvykius sukurto spektaklio „Miškelis“ sklaida Telšių regioneProjektas „Pagal Rainių tragedijos įvykius sukurto spektaklio „Miškelis“ sklaida Telšių regione“ skirtas vykdyti profesionalaus meno sklaidą apskrityje ir skatinti nepriklausomų bei biudžetinių įstaigų bendradarbiavimą. Projekto metu spektaklis „Miškelis“ (rež. V. Masalskis) vyks Rietavo, Telšių, Žemaičių Kalvarijos ir Mažeikių kultūros centruose ir aktualizuos regiono istorines patirtis bei jų sąsajas su dabartine geopolitine situacija.5000.00
Mažeikių Henriko Nagio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKnygų festivalis: literatūrinės improvizacijos Mažeikiuose ir TelšiuoseMažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, tęsdama Knygų festivalio tradiciją, 2023 m. organizuoja knygų populiarinimo šventę, kurioje dalyvauja profesionalūs rašytojai, aktoriai, muzikantai. Projekto tikslas – ugdyti bendruomenės, ypač vaikų ir jaunimo, kūrybinį potencialą, skatinti skaitymą, kūrybines iniciatyvas bei plėsti kultūrinį akiratį. Knygų festivalio metu vyksta knygų mugė, susitikimai su rašytojais, knygų leidėjais, organizuojami teatralizuoti, literatūriniai, muzikiniai knygų pristatymai, diskusijos, užsiėmimai.3500.00
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaiga,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje"Aštuntą kartą organizuojamo projekto ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje" veiklomis siekiame užtikrinti profesionalaus teatro sklaidą regione, pristatyti penkis skirtingo žanro spektaklius, aktualizuojant įvairias socialines problemas. Projekto dėka sudarome palankias sąlygas profesionaliems teatras pristatyti spektaklius, o Žemaitijos regiono gyventojus skatiname dar labiau pažinti profesionalų teatro meną.8000.00
Telšių r. savivaldybės Nevarėnų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKoncertų ciklas „Sielos muzika 2023“Koncertų ciklas „Sielos muzika 2023“ - profesionalios muzikos koncertai Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bei Telšių Švč. Margelės Marijos Ėjimo į dangų bažnyčiose. Pagrindinis tikslas - supažindinti gyventojus su profesionalia muzika, kurią atliks operos solistai, pianistai, koncertmeisteriai.3780.00
Žemaičių dailės muziejusBiudžetinė įstaigaPromenada parke su Mykole. Dailės studijų Paryžiuje atspindžiai.Projektu siekiama sukurti Plungės Mykolo Oginskio parko peizažų ciklą, jį pristatyti Žemaičių dailės muziejuje.
Kartu su menininke Mykole Ganusauskaite ir VDA profesore dr. Raminta Jurėnaite surengti paskaitų, diskusijų ir edukacinių užsiėmimų ciklą pristatant meno tendencijas Paryžiuje bei Prancūzijos dailės mokyklose .
2500.00
Viešoji įstaiga "Vandens bokštas"Viešoji įstaigaVieno kūrinio galerijaVisą parą veikianti Vieno kūrinio galerija yra įnovatyvus, šiuolaikinio meno projektas aktualus ne tik periferiniame vakarų regiono kontekste, bet ir bendrame Lietuvos vaizduojamojo meno lauke. Ši galerija tai galimybė šalies ir mūsų regiono vaizduojamojo meno kūrėjams pasirodyti viešumoje, bei pristatyti savo kūrybą.3000.00
Domus albaViešoji įstaigaKultūros Virenė - Sofijos festivalis KuliuoseKuliuose liepos 1-9 d. vyks 7-asis SOFIJOS festivalis, jo tema – gimtoji kalba, knygos ir knygnešiai. Kuliai buvo lietuviškos spaudos pergabenimo iš Prūsijos į Lietuvą centras, čia veikė slapta Vaižganto knygų spaustuvė. Laukia teminės ekskursijos, knygų klubas, o taip pat premjeros, koncertai ir dirbtuvės: juos pristatys teatro, šokio, muzikos ir meno kūrėjai iš Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos ir Japonijos. Dalis festivalio renginių vyks Kulių „Kultūros Virenėje“ – naujoje miestelio kultūros erdvėje. Daugiau: www.sofijosfestivalis.lt10000.00
Žemaičių Kalvarijos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaX Platelių kamerinės muzikos festivalisX Platelių kamerinės muzikos festivalis pristatys įvairią ir turiningą programą. Tikslas- patenkinti profesionalios muzikos poreikį, įtraukti į projekto veiklas vietos bendruomenę ir kitas regiono kultūros įstaigas. Dalis programų bus skirtos vaikams. Festivalyje dalyvaus kameriniai orkestrai "Modus" ir "Cantus", solistai N. Petročenko, M. Martinsone, A. Pilibavičiūtė. Vaikų ir jaunimo kamerinių ansamblių koncerte dalyvaus Platelių, Plungės, Salantų, Rietavo meno mokyklų kolektyvai. Projektas vyks Plungės rajono įstaigose 2022 11 05 - 12 08.6000.00
Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaII tarptautinis Mažeikių vargonų muzikos festivalisProfesionaliosios Lietuvos ir XXI amžiaus bei senųjų laikų kompozitorių vargonų muzikos sklaida ir edukacija bei knygos apie Lietuvos žymų vargonininką Joną Žuką pristatymas konferencijoje ,, XX-XXI a. Europos šalių vargonų meno aktualijos“. Festivalio klausytojams koncertuos Lietuvos ir užsienio šalių profesionalūs vargonininkai. Projektas bus viešinamas socialinių tinklų, internetinių portalų, spaudos, radijo, Regioninės TV, spausdintinės reklamos bei kitomis priemonėmis.5000.00

Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis „Kultūrinių inovacijų partnerystė“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Meno bangosViešoji įstaigaKultūros puslapiaiSvetainė www.menobangos.lt siekia atskleisti Uternos regiono ypatumus, išsamiai ir įtaigiai pasakodama apie krašto kultūrinį gyvenimą ir jį kuriančius žmones. Dabarties menininkų protretai, prisiminimai apie praeityje kūrusius klasikus, kultūros vyksmo reflektavimas yra šio projekto pagrindiniai akcentai. Projekte bendradarbiauja gerai žinomi, Utenos regionui artimi autoriai: rašytojos G. Adomaitytė, J. Žąsinaitė, žurnalistė R. Milerytė, menotyrininkas dr. V. Poškus ir kiti.4000.00
Utenos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaUtenos regiono perkusijos, džiazo ir improvizacijų festivalis LAISVA MUZIKA➢projekto tikslas:
Padaryti išskirtinį renginį-festivalį, kuris turėtų gilias istorines sąsajas su vietovės istorija, interpretuoti istoriją instrumentinės muzikos kalba, edukacijos kalba, poezijos bei kitų meninių interpretacijų kalba.
➢siekiamas rezultatas:
Išauginti festivalį iki tarptautinio, plėsti geografiją, tapti visos Aukštaitijos festivaliu.
➢pagrindiniai dalyviai (autoriai):
Arkadijus Gotesmanas, Petras Vyšniauskas, Neda Malūnavičiūtė, Dimitrijus Golovanovas, Vytautas Labutis, Richardas Banys ir kt.
4000.00
UAB Aukštaitijos verslo centrasUždaroji akcinė bendrovėTarptautinis gyvos muzikos festivalis "Water Music"Tikslas- skatinti muzikinių kūrybinių raiškų įvairovę organizuojant 2023 m. tarptautinį gyvos muzikos festivalį "Water Music" Utenos apskrities Molėtų ir Ignalinos rajonų savivaldybėse, muzikinės kūrybos raiškoms pritaikant atviras erdves prie vandens, taip pat paskatinti aktyvesnį kultūrinį turizmą.

Planuojamas rezultatas:
1. 18 festivalio renginių (gyvo garso koncertų) Molėtų mieste ir Ignalinos rajone, Palūšės k.;
2. Iki 3000 koncertų žiūrovų.

Sklaida:
https://www.youtube.com/channel/UCgKi8TM
https://www.facebook.com/groups/3154677073
9000.00
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaDainingų metų vėriniaiProjektas "Dainingų metų vėriniai" yra skirtas įpasminti ir paminėti Zarasų folkloro ansamblio "Seluona" 35 metų jubiliejų, praplėsti kolektyvo kūrybines veiklas, koncertinę veiklą, užmegzti naujus ryšius. Ansamblis su gidu G. Andrijausku atliks apeiginį žygį "AUKŠTAITIJOS ŽEMĖJE - SĖLIŲ SIELA" Zaraso ežero saloje taku. Jis bus bus skirtas etninės kultūros turistams, kitiems lankytojams, įtraukiant juos į veiklas. Profesionalus muzikos prodiuseris ir garso režisierius S. Navickas įrašys 35 vertingiausias kolektyvo dainas ir sutartines į USB.5000.00
Asociacija Liaudies instrumentų ansamblis "UT"Asociacija"Kanklės arčiau dangaus"Projektu siekiama išsaugoti Aukštaitijos regiono tradicinių liaudies instrumentų ir meistro Juozo Lašo kanklių istorinį išskirtinumą, šiuolaikinėmis kūrinių aranžuotėmis bei kūryba sudominti žiūrovus. Penktus metus plėtojama ilgalaikė partnerystė su Lietuvos Etnokosmologijos muziejumi. Renginyje dalyvaus profesionalūs ir mėgėjai atlikėjai.4000.00
PamėginčiusViešoji įstaigaRožės ir lelijos, 2023. Kūryba kaime. Inovacijos ir tradicijosTarptautinis projektas „Rožės ir lelijos. Kūryba kaime. Inovacijos ir tradicijos“ yra bendruomeninė kūrybinė veikla, skirta inovatyviam bendradarbiavimui, moters menininkės tapatumo apmąstymui ir raiškai per gėlių siluetus, metaforas ir simbolius. Profesionalaus plenero Vajasiškyje metu vyks vaikų ir mėgėjų suaugusiųjų stovykla, o Oninių atlaidų metu vyks darbų paroda, unikali instaliacija sode ir mugė. Rudenį darbai bus eksponuojami Vilniaus Kairėnų botanikos sodo galerijoje ir Utenos kraštotyros muziejuje.6500.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinė edukacinė stovykla - festivalis "TROŠKIMAI"2023 m. Anykščių r. Troškūnų mieste vyks festivalis "Troškimai". Kūrybinėje meno stovykloje dalyvaus - 50 dalyvių ir 10 vadovų. Projektu siekiama suburti šalies jaunimo grupes ir sudaryti sąlygas bendrai įvairių meno žanrų kūrybinei veiklai, suteikiant galimybę ugdyti kūrybiškumą, gilinti bendruosius ir meninius jaunuolių gebėjimus. Profesionalių menininkų pagalba, netradicinėse, dalyviams ir žiūrovams patraukliose veiksmo vietose, pristatyti žiūrovams profesionalaus meno projektus, įtraukiant į juos kūrybinės stovyklos dalyvius.11100.00
Pasaulio anykštėnų bendrijaAsociacijaLaimės žiburio miestasŠiuo projektu siekiame suburti viso pasaulio anykštėnus jungiančiuose kūrybiniuose renginiuose, puoselėti tarpusavio ryšius bei tradicijas. Suteikti galimybę profesionaliems Anykščių krašto menininkams savo meistriškumu dalintis su regiono gyventojais. Sustiprinti informacinę Anykščių kultūros sklaidą užsienio, nacionalinėje ir regiono medijose.6500.00
Kultūros centras Dusetų dailės galerijaBiudžetinė įstaiga„Muzika gurmanams“-renginių ciklas Antazavės dvareAntazavės dvaras-tai nauja kultūrinė erdvė regione skirta kūrybinei veiklai bei profesionalaus meno kultūriniams renginiams. Organizuojamas profesionaliosios muzikos renginių ciklas pagyvins gyvenamosios vietos kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą bei profesionalaus meno prieinamumą, pritrauks naujos auditorijos.5000.00
Ignalinos rajono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaRespublikinis šokių festivalis „Šokanti Ignalina 2023“Regioninis šokių festivalis „Šokanti Ignalina 2023“ - skirtingų šokio žanrų festivalis, apimantis šokio įvairovės formų pateikimą, kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui.
Projekto tikslas: lankomiausiose Ignalinos krašto vietose sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui vasaros laikotarpiu įtraukiau, prasmingiau leisti laisvalaikį, populiarinti šiuolaikinius, pramoginius-sportinius bei linijinius šokius, sužadinant jaunos asmenybės smalsumą, įsitraukimą, kūrybiškumą.
4500.00
Molėtų viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaModerni biblioteka: inovatyvi paslauga "Kosmoteka"Projekto metu sukuriama inovatyvi ir ilgalaikę išliekamąją vertę turinti paslauga – „Kosmoteka“ – skirta astronomijos mokslo ir literatūros bei skaitymo populiarinimui. Ši paslauga taip pat populiarins Molėtų krašto kultūrinį savitumą, garsins Molėtų kaip astronomijos krašto ir Molėtų viešosios bibliotekos kaip astronomijos ambasadorės vardą Lietuvoje. Tai įvairias edukacines veiklas apimanti paslauga, kuri leis dalyviams (vaikams, šeimoms) įsikūnyti į jaunųjų išradėjų roles, tapti kosmoso bei naktinio dangaus tyrinėtojais ir žinovais.5000.00
"Prasmingas garsas"Viešoji įstaigaŠv. Mato tarptautnis vargonų muzikos festivalisPasitelkiant profesionalius vargonų muzikos atlikėkus, Anykščių ir kitose Utenos regiono bažnyčiose pristatyti festyvalyje dominuojantį muzikos instrumentą VARGONUS ir jam parašytos muzikos atlikimo meną. Projekto tikslas - profesionalus vargonų instrumento, kaip solinio instrumento populiarinimas, jaunųjų atlikėjų koncertinė - edukacinė veikla. Profesionalios muzikos prieinamumas ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose bet ir mažesnėse vietovėse, kuriose informacijos ir sklaidos dėka vis daugiau klausytojų susirenka į naujas koncertų erdves.7500.00
Ažvinčių Meno CentrasViešoji įstaigaEterio sūkuriai (tarptautinis fotografijos pleneras)Projekto tikslas - puoselėti Ignalinos krašto kultūrinį savitumą, suburti fotomenininkus į aktyvią kūrybinę veiklą siekiant kultūrinio kūrybiškumo ir pasidalyti kūrybiniais sumanymais.
Projekto tiklsinė auditorija - žinomi ir garsūs fotomenininkai iš Lietuvos ir Sakatrtvelo, atvykstantys pasisemti įkvėpimo ir forografuoti nuostabiame gamtos prieglobstyje – Aukštaitijos nacionalinam parke bei Ignalinos krašto gyventojai ir krašto svečiai.
2800.00
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijaBiudžetinė įstaigaDūzgiantis bitininkystės muziejus 2023Tradicija Bitininkystės muziejuje Ignalinos raj.Stripeikių kaime švęsti medkopio pabaigą rugpjūčio15d. gyvuoja ne vieną dešimtmetį ir yra seniausia etniniu paveldu,tradicine kultūra paremta šventė Utenos regione.Medkopio šventės formatu per kūrybinių raiškų įvairovę etnokultūra pristatoma įvairialypiame kontekste.Renginys vyksta 4 ha teritorijoje kur: šurmuliuoja medaus kermošius,30 amatų kiemų,vyksta menininiai performansai,filmo peržiūra,paskaitos,bičių apeigos,muzika:Keistuoliai,R.Kašėta,Žemyna Info https://www.biciumuziejus.lt9500.00

Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis „Kultūros edukacija“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
PamėginčiusViešoji įstaiga„Kol gyveni, tol ir mokaisi“Lietuvių-lenkų patarlių žodyną „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ iliustruos vaikai iš Lietuvos ir Lenkijos. Šis
projektas skatins mokinius susipažinti su smulkiosios tautosakos kūriniais bei ugdys moksleivių kultūrinius ir tarpkultūrinius komunikacijos gebėjimus. Bus surengtos knygos iliustracijų parodos, edukacinės dirbtuvės, o taip pat bus pristatytas nuotaikingas virtualus žaidimas-viktorina, kuris bus įkeltas į projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų ir viešųjų bibliotekų skaitmeninę erdvę.
2900.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaImprovizacinių renginių ciklas "Kita forma"2023 m. Utenos regione vyks devintasis edukacinių, improvizacinių renginių ciklas "Kita forma". Projektu siekiama per menines, edukacines veiklas ugdyti jaunų žmonių kritinį mąstymą, laisvą, kūrybišką, empatišką asmenybę, skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų socialinių grupių vaikų bei jaunimo. Projekto veiklos: 5 meno žanrų edukacinės kūrybinės dirbtuvės, teatro, šokio, muzikos spektaklių pristatymai, kino filmų peržiūros. Edukacinėse veiklose dalyvaus - 80 vaikų ir jaunimo iš Anykščių, Molėtų, Zarasų r.8000.00
Molėtų r. sav. viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaVirtuali filosofijos skaityklaŠiuo tęstiniu projektu toliau plečiama virtualios filosofijos skaityklos paslauga. Naudojant kompiuterines technologijas ir suskaitmenintą bibliotekos fondų turinį, kitų skaitmeninius informacinius šaltinius ši paslauga praturtina vartotojų (skaitytojų) laisvalaikį. Dalyvavimas šioje skaitykloje ugdo žmonių pilietiškumą ir kritinį mąstymą, formuoja informacinę visuomenę, skatina skaitymą. Virtualius susitikimus kuruoja filosofė prof. dr. Lina Vidauskytė ir prof. Tomas Sodeika. Visuomenei transliuojamos paskaitos su profesionaliais filosofais.3000.00
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDraugystė su knygaProjekto "Draugystė su knyga" edukacinių renginių ciklas supažindina su vaikų ir jaunimo literatūra, rašytojais, menininkais, įtraukia dalyvius į kūrybines veiklas ir skatina saviraišką. Kūrybingas laisvalaikis Utenos ir Molėtų miestuose! Dalyvauja Teatriuko aktoriai, muzikas Gediminas Žilys, rašytojai Gintarė Adomaitytė, Gina Viliūnė, Ilona Ežerinytė, meno terapeutė Audronė Masiukienė, dailininkė Sigutė Ach, Molėtų ir Utenos muziejininkai, nuotaikingoji Molinukė. Knygų pristatymai, kūrybinės dirbtuvės, spektaklis, ekskursija, biblioterapija!3500.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEtninės kultūros renginių ciklas "Kliudžiau Kankles"2023 metais Utenos regione :Anykščių, Utenos, Molėtų, Visagino, Zarasų, Ignalinos rajonuose vyks pirmasis respublikinis renginių ciklas "Kliudžiau Kankles". Projekte dalyvauja Aukštaitijos bei Lietuvos kanklininkų ansambliai, folkloro bei teatro kolektyvai, kurie išskirtinose, autentiškose vietovėse pristatys menines etninės kultūros programas, inicijuos edukacines veiklas, skatinant atkreipti dėmesį į lietuvių kankliavimo tradicijas.
Projektas skiriamas įvairioms amžiaus grupėms: vaikams, jaunimui, vidutinio amžiaus žmonėms, senjorams.
8960.00
Asociacija „Dusetų kultūros fondas“Asociacija„Sėlių kultūros paveldas nūdienoje II: pažinti, saugoti, gaivinti kūryboje“Asociacijos „Dusetų kultūros fondas“ projektu siekiama gilinti sėlių kultūros paveldo pažinimą ir skatinti jo aktualizavimą įvairiomis kūrybinėmis formomis, apibrėžti krašto kultūrinį tapatumą ir skatinti pasididžiavimą krašto savastimi. Konferencijos lektoriai: dr. D. Razauskas, dr. J. Zabulytė, R. Balkutė, kūrybines dirbtuves rengia R. Sladkevičiūtė-Dainienė ir M. Slapšinskaitė. Projektas įgyvendinamas Dusetų apylinkėse, viešinamas regioninėje žiniasklaidoje, socialinėse medijose ir etnokultūrai skirtoje žiniasklaidoje.2477.00
Utenos kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaTYLŪS ISTORIJOS LIUDYTOJAIRemdamiesi istorijos ir archeologijos duomenimis sieksime atskleisti baltų kultūros gylį, parodyti, kuo saviti ir ypatingi Utenos apskrities amatai, išryškinsime, kokios mitinės prasmės glūdi technologiniuose gamybos procesuose, atkreipsime dėmesį į amatų vaidmenį formuojantis baltų visuomenės sluoksniams ir socialinėms struktūroms. Vienas iš mus dominančių objektų – Utenos regionui ir Lietuvos valstybės kūrimuisi ypatingą reikšmę turėjęs ankstyvojo periodo Narkūnų piliakalnis, davęs užuomazgą Utenos miestui.3500.00
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijaBiudžetinė įstaigaNematerialaus kultūros paveldo šventė „Trauk stintelę - 2023“ nuo Lūšių iki Kuršių marių“Nuo Palūšės iki Klaipėdos krašto – Nematerialaus kultūros paveldo šventėje „Trauk stintelę 2023 nuo Lūšių iki Kuršių marių“, skirtoje Aukštaitijos ir Klaipėdos krašto metams, etnokultūrinio bendradarbiavimo tiltas sujungs du tokius skirtingus etnografinius kraštus, kuriuos vienija 2021m. į Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įtrauktos nykstančios poledinės stintelių žūklės sukant bobas ir būbnyjant autentiškos tradicinės vertybės.5000.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXVI tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų k.Projekto tikslas ir siektinas rezultatas - išlaikyti nenutrūkstamas etnomuzikavimo tradiciniais instrumentais tradicijas, perduoti žinias, ugdyti muzikantų meistriškumą, sudominti tradiciniu muzikavimu jaunąją kartą. Tai bene vienintelė galimybė, neturint individualaus mokytojo, "pačiupinėti" cimbolus, dūdmaišį, būgnelį, armoniką, smuiką, pasimokyti iš profesionalų.
Informacija bus žiniasklaidoje, fotoparoda, esant galimybei - koncerto tiesioginis transliavimas soc. tinkle Facebook, kita svarbi info. Vietovė - Visaginas ir Meironų k.
3700.00
Taip KitaipViešoji įstaigaTęstinis gatvės meno renginių ciklas "Utenos HEROJAI"(Eugenija Šimkūnaitė)Tęstinis renginių ciklo projektas , kurio metu aktualizuojamas vis kitas Utenos „Herojus“ ir jo kultūrinis palikimas. Pasitelkiant profesionalaus gatvės meno formą bus atskleista legendinės žolininkės, farmacininkės Eugenijos Šimkūnaitės asmenybė.
Tai jau bus trečias Utenos kultūros paveldą pristatantis ir identitetą formuojantis kūrinys. Atsirandantis nuoseklumas, Utenai padėtų patekti į Lietuvos kultūrinius kelius ir padėtų kurti Utenos išskirtinumą. Projektą lydės etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimui skirtos edukacijos.
7000.00
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaJubiliejinis XXX tradicinis, tarptautinis liaudiško muzikavimo festivalis "SĖLOS MUZIKANTAI""Sėlos muzikantai" - Zarasų krašte jau 30-ąjį kartą organizuojamas festivalis, kuriame etnokultūra ir vis dar gyvos tradicijos pateikiamos įvairiausiomis formomis - muzikuoti susitinka skirtingos kartos, vis dar gyvai iš prosenelių amato ir įgūdžių mokosi anūkai, patyrę muzikantai moko pradedančiuosius, seni instrumentai prikeliami naujam gyvenimui, organizuojamos fotografijų parodos ir mezgasi tarptautinis muzikantų tinklas.7800.00
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXX tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių festivalis "Zalvynė"„Zalvynė“-Zarasų r. vykstantis ir kelias tradicinės kultūros sritis apimantis tęstinis renginių ciklas. Jis palaiko Aukštaitijos regiono vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų gyvavimą, sutartinių puoselėjimą. Tarptautinis festivalis susideda iš autentiško dainavimo, muzikavimo, improvizacijų kūrimo, koncertų bendruomenėse, profesionalaus meno sklaidos, senųjų aukuro aukojimo tradicijų atkūrimo, sutartinių rato, kulinarinio paveldo nagrinėjimo ir puoselėjimo. Dalyvių etninės kultūros pažinimas atskleidžiamas ir ugdomas mokymų bei edukacijų metu.6000.00
Studija SilvijartMažoji bendrija"Tekstilinė animacija-2"5 dienų edukacinė stovykla Ignalinos raj. Meironių kaime tai antroji stovykla „Tekstilė animacijoje-2“,Ignalinos r. Kuri vyks 11-17 m. moksleiviams. 2 dienų edukacijos vyks Zarasuose. Mokymus ves žymus animatoriai : Valentinas Aškinis, Jūratė Leitaitė-Aškinienė , tekstilės menininkės Dovilė Gudačiauskaitė,Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė.
Viešinimas vyktų Utenos regiono spaudoje, mokyklų internetiniuose puslapiuose, stenduose ir skelbimų lentose, centrinėse ir regioninėse žiniasklaidos priemonėse, organizatorės tinklapiuose.
5500.00

Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis „Kūrybinės patirtys“

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
TeatriukasViešoji įstaigaSCENA D - kūrybinės patirtys Drąsių kaimeVšĮ „Teatriukas“ kūrybinė grupė kuria unikalią kūrybinę rezidencijų erdvę Molėtų raj. Drąsių kaime. 2023 m. pakviesime įvairių su teatru susijusių sričių profesionalus menininkus Ž.Ramanauską, A.Jurgelionytę-Varnę, M.Vilčiauskaitę, G.Žilį, C.Noonan, K.Žernytę reziduoti ir kurti SCENA D erdvėse. Tuo pačiu pasidalinti savo patirtimi ir kūryba su vaikais, jaunimu iš dešimties Utenos apskrities mokyklų.
Kartu kuriant gims teatro paveikslų paroda. SCENA D erdvėje drąsiai kuria, svajoja, auga. Tiek menininkai, tiek jaunieji žiūrovai.
7900.00
Molėtų r.švietimo pagalbos tarnybaBiudžetinė įstaigaProfesionalaus ir mėgėjų meno partnerysčių galimybės regionuoseSiekiant skleisti informaciją apie naują ir šiuolaikišką būdą regionų kultūros sektoriaus patrauklumui didinti, Molėtų rajone rengiami mokymai apie profesionalaus ir mėgėjų meno partnerysčių galimybes. Juose kviečiami dalyvauti visų Lietuvos savivaldybių kultūros sektoriaus administratoriai, darbuotojai ir meno kūrėjai. Projekto veiklos veiklos prisidės prie profesionalaus ir mėgėjų meno partnerysčių skatinimo.4500.00
PamėginčiusViešoji įstaigaDailininko V. Žiliaus parodos ir kūrybinės dirbtuvės „Mano ženklai“Projektu „Dailininko V. Žiliaus parodos ir kūrybinės dirbtuvės „Mano ženklai“ bus sudarytos sąlygos Utenos regiono mažesnių miestelių gyventojams ir jų svečiams susipažinti su žinomo profesionalaus menininko V. Žiliaus kūryba pristatant jo parodas kultūros centruose ir viešosiose bibliotekose, bei skatinama moksleivių kūrybinė veikla ir saviraiška pravedant kūrybines dirbtuves „Kaip gimsta iliustracijos?“3700.00
Studija SilvijartMažoji bendrijaTEKSTILĖS REZIDENCIJA-2Linininkystės tradicijų gaivinimas ir puoselėjimas šiuolaikinėje tekstilėje ,Utenos regione surengiant menininkių rezidenciją permąstant koks yra tekstilės ir vandens santykis ,atliepiant į šiuolaikinį gamtos išteklių vartojimą, tvarumo pasirinkimą per etnosą.

Projekto metu numatytos:

2 šiuolaikinės tekstilės parodos (1 Ignalinoje, 1 Vilniuje),

1 tvari skulptūra-instaliacija prie Lūšių ežero

4 edukacinės, kūrybines dirbtuves Palūšėje

1 atviros menininkų dirbtuvės Meironyse, Gamtos mokykloje

Išleistas lydintis katalogas 200 vnt.
8179.00
Asociacija Anykščių šventėsAsociacija16-tasis kultūros festivalis "Purpurinis vakaras" AnykščiuoseKultūros festivalis "Purpurinis vakaras" Anykščiuose - 16-ką metų tradicijos nesikeičia. Sulaukęs didelio visuomenės susidomėjimo ir pelnęs simpatijų gausą, festivalis natūraliai tapo ryškia Anykščių kultūrinio gyvenimo dalimi. Festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos menininkus, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų, unikalų, poezijos ir kūrybos kraštą. Trys festivalio dienos literatūriškiausiame Lietuvos krašte kasmet tampa atvira erdve menininkų ir kultūros piligrimų prasmingiems dialogams, kurie praturtina dvasiškai.12200.00
Bendruomenė "Užpalėnų krivūlė"AsociacijaBetarpiškos erdvės7 dienų trukmės šiuolaikinio meno kūrėjų rezidencijos Užpaliuose metu aštuoni profesionalaus šiuolaikinio meno atstovai naujai sukurtus meno kūrinius pristatys Užpalių, Utenos ir Anykščių bendruomenei bei Utenos regiono svečiams. Projekto „Betarpiškos erdvės“ šiuolaikinio meno kūrėjai: Barbora Matonytė, Liudvikas Kesminas, Ona Barbora Šlapšinskaitė, Ingė Grikevičiūtė, Denisas Kolomickis, Eglė Širvytė ir dar du.

Projektas bus viešinamas socialiniuose tinkluose, internetinėse platformose ir meno periodiniuose leidiniuose.
4200.00
Molėtų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaII-asis Molėtų muzikos festivalisMolėtų muzikos festivalis - tai kūrybinė sceninio atlikimo meno meistriškumo stovykla, kurioje susijungs pagrindinius kultūriškai išprususios visuomenės poreikius atliepiantys veiksniai. Į regioną bus ne tik atvežtas profesionalusis menas, bet ir suteikiama galimybė tiesiogiai dirbti su scenos grandais. Talentingiausieji stovyklos dalyviai bei LNOBT atlikėjai bei muzikantais/dalyvaus finaliniame projekto “Molėtų muzikos festivalis” Gala koncerte, kur jiems akompanuos LNOBT simfoninis orkestras.12200.00
Kultūros centras Dusetų dailės galerijaBiudžetinė įstaiga„Antazavės dvaras- menininkų rezidencija“Siekdami didesnio Antazavės dvaro žinomumo bei patrauklumo, pradedame kurti aukšto lygio, tarptautinį bendradarbiavimą skatinančią kūrybinę rezidenciją, kuri specializuosis vaizduojamojo meno srityje. Patraukli regione esanti erdvė plės pažintį su menu už miestų ribų, skatins bendradarbiavimą tarp menininkų, padės užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius, plėtos kūrybines patirtis. Organizuojamas pleneras ir paroda - bus puiki galimybė rezidencijoje dailininkams koncentruotis į savo kūrybinį procesą, pristatyti savo kultūrinį tapatumą.4500.00
Anykščių menų centrasBiudžetinė įstaigaSurask… Angelų keliasSurengta „Žemės ir aplinkos meno paroda“. Kūriniai eksponuojami Šventosios upėje, krantinėje. Parodoje dalyvauja Utenos apskrities menininkai Kristina Šorienė, Povilas Šorys, Morta Pilkė, Algirdas Gaižauskas, Lina Vaišnytė, Margarita Milašienė ir kitų apskričių menininkai: Žilvinas Višinskas, Greta Kardi-Kardišiūtė, Irina Troma, Jaroslav Daveiko, Veronika Žvirblė, Antanas Gudynas.
Parodos kuratorė – ilgametė Žemės ir aplinkos meno parodų organizatorė Inga Raubaitė.
5900.00
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKultūros kurortai“ - kultūrinio turizmo plėtra vaizdingiausiose Utenos apskrities vietovėseZarasų kultūros centras kartu su kitais apskrities kultūros centrais vienijasi įgyvendinti kultūros darbuotojų kompetencijų kėlimo kultūros vadybos bei kultūros renginių ir projektų valdymo srityse tikslą bei taip prisidėti prie regiono kultūrinio turizmo plėtros ir kultūrinių paslaugų kokybės didinimo, pasitelkiant didžiausio Lietuvoje Vilniaus tarptautinio kino festivalio "Kino pavasaris" patirtį.7000.00
VšĮ "Kanalas"Viešoji įstaigaSachara„Sachara“ – alternatyvi tikrovė, kur nėra prieštaringos ribos tarp gamtos elementų ir žmogaus tvarinių, kur komponuojama kas natūralu, ir kas dirbtina, kuri apjungia ir erdvę, ir laiką. Menininkai Milvydas Kezys ir Greta Grikevičiūtė reziduos Anykščiuose ir sukurs laikiną šviesos ir garso instaliaciją landšafte. Kūrinį pristatys visuomenei viešo renginio metu. Visus norinčius pakviesime pasivaikštinėti „Sacharoje“ sutemus, suteiksime galimybę nekasdieninėmis sąlygomis ir neįprastoj situacijoj skirti laiko galvojimui apie žmonijos ateitį.5800.00
Molėtų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXII-asis sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"XXII-asis sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" - tai aukščiausio profesionalumo lygio gyvai atliekamos vokalinės ir instrumentinės muzikos šventė Molėtuose, žadanti begalę įsimintinų akimirkų bei pripildanti išskirtines miesto bei rajono erdves unikalaus skambesio bei harmonijos.7200.00
Kultūros ir socialinės plėtros centrasAsociacijaTAPYTOJŲ PLENERAS "ALAUŠAS 2023"1.Surengti plenere dalyvavusių dailininkų parodą Sudeikiuose .
2 .Surengti plenero dalyvių darbų dvi mobilias parodas eksponuojant kiekvienoje po 20 darbų po plenero.
Projektas ugdo bendruomenės meilę ir supratimą tapybos žanrui bei sudaro sąlygas bendruomenės nariams susitikti ir betarpiškai bendrauti su meno srities žinovais, tapybos kūrėjais. Numatoma plenere dalyvauti devyni dailininkai ir vienas skulptorius. Projekto veiklų sklaidai yra numatyta Utenos krašto interneto portalai, socialiniai tinklai,periodinė spauda, Utenos radijas.
2700.00
Meno bangosViešoji įstaigaKūrėjų rezidencija ,,Meno klasikos bangos"Projektas ,,Kūrėjų rezidencija ,,Meno klasikos bangos" skirtas suburti į rezidenciją Ignalinoje žinomus menininkus, pasirengusius visuomenei patraukliais būdais puoselėti ir skleisti aukštąją kultūrą. Jų veiklas išsamiai reflektuos svetainė www.menobangos.lt3800.00
Molėtų r. sav. viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaRašytojų rezidencijų programa „Parašyta Molėtų krašte“Rašytojų rezidencijų programa „Parašyta Molėtų krašte“ sudaro sąlygas dešimčiai profesionalių rašytojų gyventi ir kurti Molėtų krašte 1 savaitę, susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiauti su kitais autoriais, vietos meno bendruomene ir skaitytojais. Susitikimai su autoriais atviri ir nemokami, jei reikia - transliuojami internete. Čia sukurti tekstai publikuojami Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos interneto svetainėje, leidžiama el. knyga. 2023 m. rudenį - visų 2020-2023 m. Molėtuose rezidavusių rašytojų susitikimas.4000.00
PamėginčiusViešoji įstaigaFestivalis „Gloria“ skirtas Miko Petrausko 150-osioms gimimo metinėmsGarsaus Lietuvos kompozitoriaus, vargonininko, dirigento, pedagogo ir kultūros veikėjo, pirmosios lietuvių nacionalinės operos kūrėjo Miko Petrausko 150-asias gimimo metinėms paminėti organizuojamas muzikos festivalis „Gloria“ Vilniaus ir Utenos apskričių miesteliuose: Labanore, Palūšėje, Dusetose ir Antazavėje.3200.00
Kultūros centras Dusetų dailės galerijaBiudžetinė įstaigaKuriame skulptūrų parkąDusetų skulptūrų parko plėtra - svarbus kultūros prieinamumo skatinimas regionuose. Ant Sartų ežero pakrantėje esančios tribūnos kuriama skulptūrų parko plėtra po atviru dangumi yra mėgstama dusetiškių, miestelio svečių. Plėsdami ir atnaujindami skulptūrų parką, mes siekame sukurti erdvę poilsiui, edukaciniam turizmui, skatiname bendruomeniškumą, bet t