PagrindinisProjektų finansavimasFinansuoti projektai

Finansuoti projektai

III finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas (atrankos konkursas)“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas (atrankos konkursas)“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kūrybinė veikla“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ finansavimo;

II finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: kultūros vertybių įsigijimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „„Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Menas žmogaus gerovei“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: bendruomenėms skirti projektai, tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kultūros ir meno sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Menininkų rezidencijos Lietuvoje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Sklaida užsienyje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų tvarkymas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tremties ir palaidojimo vietų lankymas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mėgėjų menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros edukacija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Architektūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Cirkas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dizainas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Etninė kultūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Fotografija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Literatūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzika“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Šokis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpdisciplininis menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpsritiniai projektai“ finansavimo;

I finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Valstybinės reikšmės renginiai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramėje „Kultūra““ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Sklaida užsienyje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros paveldas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“. Paprogramė „Media““ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mėgėjų menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tęstiniai mėgėjų meno renginiai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Vaikų ir jaunimo kultūra ir leidyba“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Menininkų rezidencijos Lietuvoje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Ugdymas kultūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Architektūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Cirkas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dizainas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Etninė kultūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Fotografija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Literatūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzika“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Šokis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpdisciplininis menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpsritiniai projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ finansavimo;