PagrindinisProjektų finansavimasFinansuoti projektai

Finansuoti projektai

Pasirinkite filtrą

I finansavimo konkurso etapas

Atminties institucijos: atminties institucijų veikla

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaigaNepatogus VilniusPo jubiliejinės 2023-iųjų metų euforijos atėjo laikas nagrinėti skaudesnes Vilniaus temas. Tyrimas, paroda ir renginių ciklas pristatys šiuos, kol kas per mažai žinomus, įvairių laikų Vilniaus skaudulius: nesugyvenimą tarp Vilniaus bendruomenių, smurtą ir nusikaltimus, prostituciją, piktnaudžiavimą svaigalais ir to pasekmes, skurdą, ligas, izoliatorius ir kalėjimus. Pasakodami nepatogias Vilniaus istorijas atkreipsime dėmesį į miesto gyvenimo tikrovę ir nevienareikšmiškumą, pakviesime kritiškai pažvelgti į romantizuoto Vilniaus mitus.13000.00
Klaipėdos regioninis valstybės archyvasBiudžetinė įstaigaSąjūdis Telšiuose. Laisvės pašaukti.Telšių viešojoje bibliotekoje bus pristatoma paroda „Sąjūdis Telšiuose. Laisvės pašaukti“, kuri suteiks galimybę Telšių rajono moksleiviams (nemačiusiems to laikmečio įvykių), mokytojams ir visiems besidomintiems Lietuvos istorija susipažinti su reikšmingiausiais ir didelę išliekamąją vertę turinčiais Lietuvos Sąjūdžio Telšių rajono tarybos rašytiniais dokumentais ir Mečislovo Šilinsko Sąjūdžio veiklos fotografijomis. Atgimimo istorijos sklaida sustiprins supratimą apie Lietuvos Nepriklausomybės pradžią ir esmę.2680.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaParodos „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokio ir dainų“ (preliminarus pavadinimas) parengimas ir įrengimasPagrindinis projekto tikslas – paminėti Lietuvos dainų šventės šimtmetį, jį pristatant iš Kauno ir asmeninių dalyvių patirčių perspektyvos. Projektą vykdys Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius. Projektas bus įgyvendinamas Kauno mieste. Projekto rezultatas – viešosiose Kauno vietose, Žaliakalnyje įrengti stendai ir ekskursija. 14800.00
Kauno tvirtovės parkasViešoji įstaigaEKSPOZICIJA IV-OJO FORTO POŽEMINĖSE GALERIJOSE – KAUNO TVIRTOVĖS PAŽINTINIS, PATYRIMINIS TAKASEKSPOZICIJA IV-OJO FORTO POŽEMINĖSE GALERIJOSE – KAUNO TVIRTOVĖS PAŽINTINIS, PATYRIMINIS TAKAS – tai tarpsritinio bendradarbiavimo metu sukurta, unikaliai ir inovatyviai karinį paveldą reprezentuojanti ekspozicija. Ji kviečia Kauno tvirtovės parko lankytoją atrasti miesto-tvirtovės požemius kaip bendražmogišką įvykį, kuomet karinė tvirtovė tampa kultūros tvirtove, susitikimo tarp praeities ir ateities vieta.25000.00
Klaipėdos regioninis valstybės archyvasBiudžetinė įstaigaKlaipėdos krašto, Nidos ir Palangos originalių atvirukų įsigijimasArchyvas įsigijo Nidos, Palangos ir Klaipėdos krašto foto atvirukų nuo XIX a. pab. iki XX a. pr. kolekcijas, kurios po archyvinio sutvarkymo bus suskaitmenintos ir patalpintos į Virtualių parodų portalą archyvų sistemoje, Elektroninio archyvo IS. Bus kreiptasi į mokslininkus identifikuojant kai kuriuos atvirukus bei įrašus jų reversuose. Klaipėdos archyvas pasipildys fondą, kuriame buvo tik Klaipėdos miesto atvirukai. Projekto sklaida apims Vakarų Lietuvą. Tikimasi sulaukti didelio susidomėjimo šiomis kolekcijomis.11000.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaLietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas „Bibliotekų vaidmuo sprendžiant demokratinės visuomenės iššūkius“Tai projektas, skirtas plėtoti tarpusavio partnerystę tarp penkių Lietuvos apskričių bibliotekų, Lietuvos Audiosensorinės, Nacionalinės bibliotekos ir Ukrainos bibliotekų asociacijos, vienijančios skirtingas Ukrainos regionų bibliotekas. Projektu siekiama įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimo forumą „Bibliotekų vaidmuo sprendžiant demokratinės visuomenės iššūkius“ bei išversti į ukrainiečių kalbą „Biblioterapijos metodika“ leidinį.17000.00
Lietuvos literatūros ir meno archyvasBiudžetinė įstaigaPietų Afrikos Respublikos lietuvių ir žydų kilmės asmenų iš Lietuvos archyvų paieška, priežiūra, sklaida, tyrimai ir sugrąžinimasProjekto tikslas – surinkus bei patikslinus informaciją apie PAR lietuvių ir žydų kilmės iš Lietuvos bendruomenės narių, pavienių lietuvių ir žydų kilmės Lietuvos asmenų iš Lietuvos išgabento ar su Lietuva siejamo bei ilgalaikės kultūrinės veiklos dokumentinį paveldą, atrinkti, kopijuoti ir pargabenti į Lietuvą nacionalinio kultūros paveldo bei istorijos tyrinėjimams svarbius dokumentus;
Sutvarkyti pargabentus dokumentus ir paruošti juos tyrinėjimams;
Parengti informacinius pranešimus.
Projekto metu bus bendradarbiaujama su Lietuvių bendruomene PAR ir su LR ambasada PAR.
7000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaAštuoni dešimtmečiai po 1944 m.: tada ir dabarProjektas skirtas aktualizuoti 2024 m. minimas 80-ąsias II pasaulinio karo pabaigos ir Lietuvos piliečių priverstinio pasitraukimo iš tėvynės metines. Ukrainoje vykstančio karo akivaizdoje bus kviečiama apmąstyti priverstinę migraciją kaip sociopolitinį reiškinį, siekiama ugdyti visuomenės narių pilietiškumą, toleranciją, empatiją. Projekto veiklos: tarptautinė konferencija, dokumentinė paroda ir edukacinė programa, kurios vyks Nacionalinėje bibliotekoje. Tikslinė auditorija: tyrėjai, diasporos bendruomenės, moksleiviai, Lietuvos visuomenė.18000.00
Utenos kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaMobilios parodos „Istorijos ženklai Dubingių kryžiuose“ sukūrimasProjektu siekiama sukurti mobilią parodą „Istorijos ženklai Dubingių kryžiuose“. Mobili paroda ir eksponuojamas akmeninis kryžius visuomenei pristatys unikalius Utenos kraštotyros muziejaus eksponatus, susijusius ne tik su Dubingių, bet ir su Vyžuonų, Utenos r., Biržų, Kėdainių istorija. Istorinis-menotyrinis vertybių tyrimas padės geriau suprasti ir įvertinti kalvystės meno tradicijas, liaudies meno ryšį su krikščionybės simboliais mene. Projekto įgyvendinimas apims keturias vietoves, kurias sieja Radvilų giminės vardas.16200.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaitymo turnyrasProjekte kviečiame išbandyti naują sužaidybintą skaitymo skatinimo iniciatyvą Lietuvoje, taip skatinant paauglius skaityti ir ugdyti jų atidaus skaitymo, kritinio bei analitinio mąstymo, kūrybiškumo, komandinio darbo įgūdžius. Projekte dalyvaus 5–8 klasių mokiniai iš Šiaulių ir Telšių apskričių. Skaitymo turnyre, pagal numatytą literatūros sąrašą, mokinių komandos skaitys specialistų atrinktas knygas ir dalyvaus konkurencingame žaidime, atsakinės į klausimus remdamiesi perskaitytais kūriniais.7500.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaArcheologinių radinių restauravimas iš aptiktų naujų archeologinių vietovių2021–2023 m. laikotarpiu į Alytaus kraštotyros muziejų buvo perduota unikalių ir retų archeologinių radinių iš iki šiol į kultūros vertybių registrą neįtrauktų archeologinių vietovių. Radinius perdavė ir informaciją apie radimo aplinkybes suteikė pilietiški kraštiečiai. Projekto tikslas – konservuoti ir restauruoti archeologinius radinius, supažindinti visuomenę su naujausiais archeologiniais radiniais ir archeologinio paveldo išsaugojimo svarba.8300.00
VšĮ Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“Viešoji įstaigaInovatyvios ekspozicijos sukūrimas ir įrengimas Sugiharos namų muziejujeKaune įsikūrusio Sugiharos namų muziejaus atnaujinta ekspozicija šiuolaikiškai ir įtraukiai perteikia Č. Sugiharos, J. Zvartedijko ir jų išgelbėtųjų istorijos pasakojimą, pagrįstą naujausiais tyrimais, inovatyviais muziejiniais sprendimais ir pasaulyje vėl iškilusiais karo ir pabėgėlių iššūkiais. Parodoje ne tik perteikiama istorinė informacija, bet ir žadinama empatija, tolerancija, individuali atsakomybė, skatinamas asmeninis įsitraukimas.
Parodos autoriai: Jenny Kagan, dr. Linas Venclauskas ir Sugiharos namų muziejaus komanda.
28000.00
Lietuvos ypatingasis archyvasBiudžetinė įstaigaTauro apygardos Geležinio Vilko ir Žalgirio rinktinių dokumentų restauravimasĮgyvendinant projektą, bus restauruoti Tauro apygardos Geležinio Vilko ir Žalgirio rinktinių, 1945–1952 m. veikusių Kauno, Marijampolės, Prienų ir Šakių apskrityse, dokumentai. Šie dokumentai apie 70 metų išbuvo paslėpti žemėje ir laimingo atsitiktinumo dėka rasti 2022–2023 m. Restauruoti dokumentai bus suskaitmeninti, o skaitmeniniai vaizdai – paskelbti interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ ir Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje bei laisvai prieinami vartotojams Lietuvoje ir užsienyje.26000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaAlbumo „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu”, skirto pramonės architektūrai, leidybaTeminiais Stanislovo Lukošiaus (1906–1997) fotografijų albumais siekiama profesionaliai pristatyti ir populiarinti Kauno miesto muziejuje saugomą gausų jo archyvą. Šis leidinys skirtas parodyti S. Lukošiaus užfiksuotą sovietinio laikotarpio Kauno pramonės architektūrą, kartu platesniame kontekste apžvelgiant XIX–XX a. industrializacijos procesus mieste. Leidiniu siekiama auginti S. Lukošiaus vardo žinomumą, jo fotografijas iškelti kaip vieną iš miesto tapatybės ženklų, kartu atnaujinti ir paskatinti tolesnius Kauno pramonės istorijos tyrimus.7500.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaĮtrauki leidyba nuo pirmo žingsnio: viena knyga skirtingiems skaitymo poreikiamsBeveik 300 tūkst. Lietuvos gyventojų negali skaityti įprasto spausdinto teksto dėl skaitymo (disleksijos), regos, fizinių ar kognityvinių sutrikimų. Teikiamo projekto tikslas – išleisti pirmąją lietuvių autorių parengtą prieinamą el. knygą – G. Grušaitės „Grožį ir Heizelį“, kuri visiškai atitiktų „born-accessible“ (liet. „išsyk prieinamos“) knygos reikalavimus.
Parengta metodinė vaizdo medžiaga šalies leidykloms taps praktiniu pavyzdžiu, atskleidžiančiu kas yra prieinama knyga ir kuo jos leidybos procesas skiriasi nuo iki šiol leidžiamų el. tekstinių knygų.
15000.00
Kauno arkivyskupijos muziejusViešoji įstaigaDingę ir išlikę: senųjų Kauno moterų vienuolynų meninis palikimasKauno arkivyskupijos muziejaus projektas skirtas Kauno Švč. Trejybės bažnyčios statybų prieš 400 m. pradžios, 390 m. nuo Kauno bernardinių ir 400 m. Kauno benediktinių fundacijų jubiliejų progai paminėti. Pasitelkiant dviejų parodų ciklo parodines priemones bus aktualizuojamas senųjų Kauno moterų vienuolynų ypatingos vertės meninis palikimas. Parodų kuratorės dr. Rima Valinčiūtė-Varnė ir ses. dr. Kotryna Indrė Šurkutė.13000.00
Kauno rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAtver[s]kBibliotekos projektas „Atver[s]k“ teiks inovatyvią paslaugą: skatins skaitymą per sensorinę edukacinę programą, kuriamą bendradarbiaujant su „Pojūčių teatro“ steigėja K. Žernyte. KRSVB įrengtame multisensoriniame kambaryje ne tik atversime knygą, bet ir atversime magiško literatūros pasaulio duris: kaip išgyventi, patirti žodį, kad jis mus pasiektų per visas 5 žmogaus jusles. Meninę programą papildys UAB „IT Loftas“ sukurti, sensoriniam skaitymui pritaikyti loginiai-literatūrinai žaidimai, Kauno r. visuomenės sveikatos biuro sensorinė terapija.13500.00
Lietuvos centrinis valstybės archyvasBiudžetinė įstaigaJAV lietuvio, kino operatoriaus Vytauto Petrulio kolekcijos sugrąžinimas į LietuvąProjekto tikslas – JAV lietuvio kino meno mėgėjo Vytauto Petrulio audiovizualinio paveldo kolekcijos parvežimas į Lietuvą, skaitmeninimas, pateikimas laisvai prieigai internete bei originalų išsaugojimas Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose. Skaitmeninės kino filmų kopijos bus laisvai prieinamos tinklapyje www.e-kinas.lt ir integralia sąsaja perduodamos į tinklapį www.epaveldas.lt. Projekto sklaida bus vykdoma tinklapyje www.archyvai.lt ir LCVA bei Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos tinklapyje ir socialinių tinklų paskyrose.13600.00
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaGalingai įsiliejęs teatro intakas. Kino ir teatro aktoriui Donatui Banioniui – 100Paminėsime Donato Banionio – garsaus aktoriaus ir ryškios asmenybės, turėjusios didelės svarbos Lietuvos ir Panevėžio miesto kultūriniame gyvenime, 100-metį. Surengdami paminėjimo vakarą pristatysime aktoriaus gyvenimą ir kūrybinę veiklą atskleidžiančią kilnojamą parodą. Aktoriaus teatrinę kūrybą ir svarbą Lietuvos teatro istorijai apžvelgs teatrologas. Projekto rezultatus pristatysime Panevėžio miesto ir regiono kultūros įstaigose, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, taip skatindami domėjimąsi žinomos asmenybės indėliu kultūrai.11000.00
Kretingos muziejusBiudžetinė įstaigaTarptautinė konferencija „Europos kultūriniai kraštovaizdžiai praeityje ir šiandien: patirtys ir galimybės“Projektas skirtas atkreipti specialistų bei visuomenės dėmesį į parkų kūrybos, išsaugojimo, priežiūros ir atkūrimo problematiką. Planuojama Kretingos muziejaus administracijai, bendradarbiaujant su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, organizuoti dviejų dienų tarptautinę konferenciją bei paruošti kilnojamą parodą. Šios veiklos paskatins specialistus spręsti parkų problemas, o visuomenę – domėtis istoriniais parkais ir juos lankyti. Apie projekto veiklas bus viešinama visų projekto partnerių interneto svetainėse, regioninėje spaudoje.5800.00
Panevėžio kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaPanevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdaiNorėdami paskatinti labiau domėtis Panevėžio miesto istorija ir kultūra, rengiamės įgyvendinti baigiamąjį 2017 m. pradėto lauko parodos projekto „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ etapą. Viešosiose miesto erdvėse įrengsime Smėlynės, Ramygalos, Katedros, Sodų, A. Smetonos, A. Jakšto, Marijonų ir Stoties gatvių istoriją pristatančius keturis ekspozicinius stendus. Projektą vykdo profesionali Panevėžio kraštotyros muziejaus istorikų komanda. Informacija apie lauko parodą bus skelbiama muziejaus internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje.4000.00
Žemaičių dailės muziejusBiudžetinė įstaigaM. Oginskio dvaro refleksija išlikusiuose artefaktuoseProjekto tikslas – artefaktų iš M. Oginskio dvaro kaupimas, tyrinėjimas, jų išsaugojimas. Bus restauruota M. Oginskienės buduaro staltiesė ir prakartėlė iš Plungės bažnyčios. Muziejines vertybes restauruos P. Gudyno restauravimo ir konservavimo centro specialistai. Projekto įgyvendinimo vieta – Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Parengta ir pristatyta paroda „M. Oginskio dvaro refleksija išlikusiuose artefaktuose. Sugrįžimai“, vaikams nauja edukacija „Atgimusi Plungės medinės bažnyčios prakartėlė“. Vertybių skaitmeniniai vaizdai bus įkelti į LIMIS sistemą.8000.00
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaRenginių ciklas „Po Granausko klevu“Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, minėdama rašytojo, tradiciškiausio lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjo, sukūrusio paminklą nykstančiam senajam kaimui, R. Granausko 85-ąsias gimimo metines, inovatyviomis renginių formomis populiarins ir aktualizuos rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Biblioteka kvies žmones iš arčiau susipažinti su R. Granausko kūryba ir šios iškilios asmenybės pomėgiais: grybavimu, žvejyba ir šachmatais, muzika, meile šunims.8400.00
Tauragės krašto muziejus „Santaka“Biudžetinė įstaigaPabėgimo žaidimas „Szwents Szmugelis“Edukacinis, patyriminis pabėgimo žaidimas „Szwents Szmugelis“ per interaktyvias veiklas unikalioje Tauragės pilies bokšto erdvėje siekia supažindinti su knygnešystės ir spaudos draudimo reiškiniu Lietuvos ir Tauragės miesto istorijoje. Projektu siekiama didinti muziejaus patrauklumą naujoms lankytojų grupėms: įvairaus amžiaus moksleiviams, suaugusiems, šeimoms su vaikais, turistams bei turtinti visuomenės laisvalaikį naujomis, kokybiškomis pažintinėmis veiklomis.13000.00
Lietuvos energetikos muziejusViešoji įstaigaBranduolinio kultūros paveldo įveiklinimas ir interaktyvių scenarijų IAE simuliatoriui sukūrimasProjektas skirtas įveiklinti Energetikos ir technikos muziejaus eksponatą – Ignalinos atominės elektrinės (IAE) maketą. Restauravus maketo pažeistas dalis ir įdiegus sistemą, kuri pasakos ir vaizdžiai demonstruos IAE veikimo principus ir istoriją, lankytojai galės valdyti branduolinį kultūros paveldą simuliacinio valdymo pulto pagalba. Tokiu būdu branduolinis kultūros paveldas IAE bus pristatytas patrauklesniu ir informatyvesniu būdu įvairaus amžiaus muziejaus lankytojų grupėms.14000.00
Vytauto Didžiojo karo muziejusBiudžetinė įstaigaParoda „Sarmatų karvedžiai“Laimėto projekto dėka visuomenė turi unikalią galimybę apsilankyti parodoje „Sarmatų karvedžiai“ ir susipažinti su Abietų Tautų Respublika, tautų istorija, politiniu ir socialiniu gyvenimu. Parodoje akcentuojama vienybės, patriotizmo ir vakarietiškų vertybių tematika, matomos sąsajos tarp istorinių įvykių ir šiuolaikinio pasaulio – Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą. Parodoje bus eksponuojami XVI–VII a. ginklai, karvedžių portretai ir politinė Abiejų Tautų Respublikos literatūra. Parodoje atsiskleis ATR politinė mintis.14600.00
Lietuvos ypatingasis archyvasBiudžetinė įstaigaKovojančios Lietuvos Prezidentas Jonas Žemaitis-VytautasProjekto tikslas – parengti ir pristatyti stacionarią bei virtualią parodas, kuriose būtų demonstruojami suskaitmeninti Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijose saugomi dokumentai, nuotraukos ir kitos kultūros vertybės, atspindinčios kovojančios Lietuvos Prezidento Jono Žemaičio gyvenimą: tarnybą Lietuvos kariuomenėje, dalyvavimą Lietuvos partizaniniame kare bei turinčios išskirtinę svarbą Lietuvos kovos su sovietų okupantais už Laisvę ir Nepriklausomybę istorijai bei ypatingai aktualios karo su Rusija akivaizdoje.6100.00
Merkinės krašto muziejusBiudžetinė įstaigaSenasis Merkinės miestas: interaktyvaus maketo sukūrimas Merkinės krašto muziejaus ekspozicijaiProjektas skirtas atskleisti prarasto senojo Merkinės miesto raidą per lankytojui nesunkiai suprantamus sprendinius: maketo ir pasakojimo sukūrimą bei eksponavimą Merkinės krašto muziejaus ekspozicijoje. Maketas leistų geriau suprasti Merkinės miesto istoriją. Projekto dalyviai – ilgametę patirtį kultūros paveldo lauko objektų rekonstrukcijų srityje sukaupę specialistai: Žygimantas Buržinskas, Vytenis Sinkevičius, UAB „MultimediaMark“ įmonė. Ekspozicija skirta visų amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, taip pat ir angliakalbiams muziejaus lankytojams. 14000.00

Atminties institucijos: muziejų kolekcijų mobilumas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaApgiedokime Prūsijos žūtįLTMK muziejus 2024 m. pristato keliaujančią parodą „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūriniame centre, Molėtų krašto muziejuje. Paroda siekiama priminti Lietuvos visuomenei Mažosios Lietuvos lietuvių įnašą į visos Lietuvos kultūrą, supažindinti su viena Mažosios Lietuvos materialinės kultūros dalių – atkurtais XVI-XVII a. tradiciniais prūsų drabužiais. Parodos metu įvairaus amžiaus vaikams, moksleiviams, šeimoms ir suaugusiesiems bus pasiūlyta įvairiapusė edukacinė ir kultūrinių renginių programa.18000.00
Kauno miesto muziejusBiudžetinė įstaigaLauko parodos „Galingi, nes vieningi!“ eksponavimas greta Kauno piliesProjektu – lauko parodos „Galingi, nes vieningi!” eksponavimu greta Kauno pilies“ – siekiama Kauno miesto gyventojams ir svečiams pristatyti Lietuvos nacionalinio muziejaus ir LR Krašto apsaugos ministerijos parengtą lauko parodą bei taip paminėti Lietuvos įstojimo į NATO 20-metį. Paroda surengta 2023 m. Vilniuje įvykusio NATO vadovų susitikimo proga. Paroda 2024 m. kovo 29–rugsėjo 30 d. bus eksponuojama greta Kauno pilies – vieno seniausių gynybinės paskirties istorinių objektų Lietuvoje. Projektas įgyvendinamas kartu LR Krašto apsaugos ministerija.4000.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaigaSTASIO EIDRIGEVIČIAUS KŪRYBOS SKLAIDA 2024Šiuo projektu siekiama remiantis Stasio Eidrigevičiaus kūryba daryti poveikį meno sampratai Lietuvos regionuose – plėsti meninį akiratį ir skonį, ugdyti kūrybiškumą. Projekto pagrindinis autorius – Stasys Eidrigevičius. Bus surengta kilnojama menininko darbų paroda, vyks jos atidarymai, susitikimai ir diskusijos su bendruomenėmis. Paroda veiks Alytuje, Klaipėdoje, Biržuose. Parodoje bus eksponuojamos iliustracijos knygoms. Planuojami S. Eidrigevičiaus interviu, 3 informaciniai pranešimai žiniasklaidai.10000.00
Lietuvos jūrų muziejusBiudžetinė įstaigaKeliaujanti paroda „Baltijos gelmių istorijos“Keliaujanti paroda, kuri per vieno XX a. prad. Baltijos jūros laivo istoriją pasakoja apie šiandieninį Lietuvos povandeninį kultūrinį paveldą, jo atsiradimo kontekstą. Parodoje eksponuojamos autentiškos, įvykius menančios muziejinės vertybės, specialiai sukurtas modernus vaizdinis pasakojimas. Įtaigiu ir plačiajai auditorijai patraukliu būdu pristatomas mažai pažįstamas Lietuvos povandeninis kultūrinis paveldas, jo pažinimo galimybės bei tyrinėjimo nauda visuomenei. Paroda bus eksponuojama Biržuose, Rokiškyje, Utenoje ir Jurbarke.12000.00
MO muziejusViešoji įstaigaKeliaujantis MO muziejus: Vilniaus Pokeris tavo miesteProjekto „Keliaujantis MO muziejus: Vilniaus Pokeris tavo mieste“ įgyvendinimo metu MO parodos „Vilniaus pokeris“ fragmentai bus pristatomi Panevėžyje, Šiauliuose bei Marijampolėje. Kartu su paroda bus vedami intensyvūs 3 dienų mokymai švietimo ir kultūros, muziejų darbuotojams, edukacijos moksleiviams, organizuojami atidarymo renginiai.78000.00
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejusBiudžetinė įstaigaParodos „ARNO FUNKcionalizmas“ pristatymas ir sklaida regionuoseProjektas skirtas parodos „ARNO FUNKcionalizmas“ pristatymui regionuose (Panevėžyje, Tauragėje ir Joniškyje), siekiant tyrinėti lietuvišką modernizmo architektūros ir dizaino identitetą, aktualizuoti Arno Funko darbų palikimą, užtikrinti kultūros vertybių išsaugojimą, sklaidą ir prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Kuratorė prof. dr. Marija Drėmaitė, architektė Vika Pranaitytė-Bareckė. Informacija apie projekto veiklas bus skleidžiama soc. tinkluose, informaciniuose rėmėjų ir partnerių kanaluose, kultūros portaluose.11700.00
Panevėžio kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaETNOGRAFINIS OPARTAS PANEVĖŽYJEProjekto tikslas yra Panevėžio regione aktualizuoti liaudies meno (audinių) paveldą ir atskleisti jo daroma įtaką šiandienos meno kūrėjams. Norima parodyti, kad liaudies audinių ornamentika gali būti sušiuolaikinta ir kaip tai galima padaryti. Projektu siekiama Lietuvos nacionalinio muziejaus parodą „Etnografinis opartas: tekstilės tradicija“ perkelti į Panevėžį ir papildyti vietos eksponatais. Būtų organizuojami parodą palydintys renginiai - paskaitos, edukaciniai užsiėmimai. Iš šiuolaikinių autorių kūrybos bus eksponuojami Kazio Varnelio darbai. Informacija bus skleidžiama visose medijose.19800.00
Maironio lietuvių literatūros muziejusBiudžetinė įstaigaMaironio namai – pasauliui. Interaktyvios dioramos sukūrimasProjektas „Maironio namai – pasauliui“ leistų visuomenei pristatyti žymiausio lietuvių klasiko Jono Mačiulio-Maironio namus, kuriuose lankėsi lietuvių kultūrai svarbios XX a. pradžios asmenybės. Projektas sudarytų sąlygas pažinti unikalias muziejines vertybes, paskatintų atvykti į Maironio lietuvių literatūros muziejų ir pamatyti reikšmingus Lietuvos kultūrai originalus. Projektas ne tik atskleistų vienos gražiausių to meto Kauno svetainių ypatumus, bet ir leistų susipažinti su Maironio kūryba ir įdomiomis to laikotarpio istorijomis.13000.00
Anykščių menų centrasBiudžetinė įstaigaŠVENTIEJI IR JŲ PALYDOVAI LIETUVIŲ LIAUDIES DAILĖJEParoda Anykščių menų centre „ŠVENTIEJI IR JŲ PALYDOVAI LIETUVIŲ LIAUDIES DAILĖJE“ pristatys iki šiol nematytus vaizduojamosios dailės artefaktus iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių. Eskponuojama XIX – XX a. sukurta liaudies skulptūra, tapyba, grafika. Paroda skirta prisiminti krikščioniškos ikonografijos ir simbolikos tradicijas, perimtas ir perteiktas savamokslių liaudies meistrų. Parodos idėjos autorius ir projekto vadovas – Dalius Baltranas. Parodą lydės paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, liaudies muzikos koncertas.4800.00
Alytaus kraštotyros muziejusBiudžetinė įstaigaLitvakų dailininkai. Samuelis BakasProjekto tikslas – pristatyti iškilaus litvakų dailininko Samuelio Bako kūrybą. Audiovizualiųjų menų centre, Alytuje, bus eksponuojami 27 Samuelio Bako kūriniai. Projekto veiklose dalyvaus Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus ir jo padalinio – Samuelio Bako muziejaus – atstovai. Parodą papildys nemokamos paskaitos, kurias ves S. Bako muziejaus vadovė, dailėtyrininkė Ieva Šadzevičienė ir Holokausto tyrinėtojas, knygų autorius, dailininko bičiulis Rimantas Stankevičius. Informacija bus viešinama respublikinėje ir regioninėje žiniasklaidoje.9000.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejusBiudžetinė įstaigaKeliaujanti paroda „Menininkų atostogos tarpukariu: kurortai, kopų deivės ir kaimo malonumai“Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus ir Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra 2024 m. planuoja visuomenei pristatyti keliaujančią parodą „Menininkų atostogos tarpukariu: kurortai, kopų deivės ir kaimo malonumai“. Parodoje bus pasakojama apie tai, kaip tarpukariu žymiausi Lietuvos menininkai mėgo atostogauti, kur vyko atstatyti „geros nuotaikos kapitalą“ bei „dvasine spėkas“ ir taip pasiruošti darbingam rudens bei žiemos teatriniam ir muzikiniam sezonui.21964.00
Anykščių menų centrasBiudžetinė įstaigaVytauto Kasiulio tapybos šventėsPagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas rajono gyventojams ir svečiams susipažinti su aukštos meninės vertės nacionalinio ir tarptautinio lygmens meno vertybėmis – Vytauto Kasiulio darbais iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, papildant parodas profesionalų kurta projekcine patirtimi. Vieta – Kurklių sinagoga, S. Nėries g. 4 A, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r. ir Koplyčia-Pasaulio anykštėnų kūrybos centras, Vilniaus g. 36, Anykščiai. Informacija bus plačiai viešinama internetinėje erdvėje, radijuje ir televizijoje.20000.00

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: „Globali Lietuva“ idėjos sklaida

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Pasaulio lietuvių bendruomenė / Lithuanian World CommunityPelno nesiekianti organizacijaPasaulio lietuvių diena – „Sujunkime Lietuvą –AŠ ESU LIETUVA“Projekto tikslas – skatinti lietuvybės puoselėjimą, bendruomeniškumą, pilietiškumą ir patriotiškumą tarp užsienio lietuvių, siekiant išlaikyti lietuvių tautos gyvastį: kalbą, kultūrą, tradicijas, bei stiprinti Lietuvos diasporos ryšius su Lietuva, prisidedant prie jos gerovės kūrimo. Vilniaus rotušės aikštėje ir Rotušėje vyksiantis unikalus trijų dalių renginys „Sujunkime Lietuvą! – Aš esu Lietuva“ apjungs Lietuvoje susirinkusias atskirų pasaulio šalių lietuvių bendruomenes, Lietuvos tautines bendrijas ir Lietuvos žmones.35000
Lietuvių Centras, Savitarpio Pagalbos Asociacija / Centro Lituano Asociación de Socorros MutuosAsociacija„LIETUVIŠKOS KULTŪROS DIENOS ARGENTINOJE“„Lietuviškos kultūros dienos Argentinoje“ tikslas – skatinti Argentinos ir kaimyninių šalių (Urugvajaus, Brazilijos) lietuvių bendruomenes aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje, ugdyti lietuvišką tapatybę, domėtis Lietuvos istorija ir kultūra, mokytis gimtosios kalbos. Renginio svečias iš Lietuvos – Solo teatras – pristatys istorine tematika sukurtus spektaklius „Ledo vaikai“ bei „Motinos pienas“. Žinomi Lietuvos menininkai taip pat surengs paskaitas ir kūrybines dirbtuves bendruomenės nariams. Renginys vyks Buenos Aires, 2024 metų spalį.13000
Lietuvių operos kompanija / Lithuanian Opera CompanyPelno nesiekianti organizacijaOperetės „Čigonų baronas“ pastatymas Čikagos lietuvių operoje, apjungiant JAV ir Lietuvos kūrėjusProjektu siekiama skatinti kūrybinį JAV ir Lietuvos kūrėjų bendradarbiavimą ir patirties kaitą per bendromis jėgomis pastatytą ir visuomenei atliktą operetę „Čigonų baronas“ bei edukacinę veiklą. Siekiama puoselėti Lietuvos ir išeivijos menininkų kūrybinius ryšius, juos tikslingai plėtoti, paruošti aukšto meninio lygio operetę „Čigonų baronas“, kuri bus atliekama lietuvių kalba, ir pristatyti ją JAV lietuvių visuomenei. Taip pat vyks diskusijos ir edukacijos projekto veiklose.27000
JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American CommunityPelno nesiekianti organizacijaJAV lietuvių veiklos viešinimas per mėgėjų meną ir etninę kultūrą - laidų „Duokim garo“ filmavimas JAVŠis projektas skirtas per tautinę kultūrą pristatančios laidos „Duokim garo“ filmavimo darbus JAV, puoselėti bei išlaikyti gyvybingą lietuvių liaudies paveldą ir tradicijas, taip formuojant Lietuvoje teigiamą įvaizdį apie diasporos lietuvių kultūrą ir veiklą. Siekiama skatinti tautinės tapatybės ir lietuvybės JAV išsaugojimą. Ne mažiau nei 15 JAV lietuvių bendruomenių kolektyvų ne tik dalyvaus bendrame koncerte, filmavimo veiklose, bet ir susiburs drauge, keisis patirtimi, dalyvaus meistriškumo kursuose, diskusijose ir stiprins tarpusavio ryšį.10000
Liuksemburgo lietuvių bendruomenė / La communauté des lituaniens au Luxembourg asblAsociacijaVaikų literatūros festivalis „Book On!“Projektu siekiama puoselėti skaitymo kultūrą lietuvių bendruomenėse, pažindinti jaunuosius bendruomenės narius su šiuolaikine vaikams ir paaugliams skirta Lietuvos kultūra ir jos kūrėjais, o taip pat pristatyti šiuolaikinę vaikų literatūrą kitų Liuksemburge gyvenančių bendruomenių – vokiečių, prancūzų, italų, portugalų ir t.t. – vaikams ir jų šeimoms. Bertrange savivaldybėje, Liuksemburge, vyksiančiame festivalyje dalyvaus žinomi Lietuvos rašytojai ir iliustruotojai, teatro trupės, kino kūrėjai.18000
Italijos Lietuvių Bendruomenė / Comunità lituana in ItaliaAsociacijaBruzgynų eilės: lietuvių autorių poezijos patyriminis žygis-spektaklis Italijos lietuvių bendruomenės nariams„Brūzgynų eilės“ – inovatyvus poetinis spektaklis, garsinių pasivaikščiojimų žanrą pritaikęs teatrui vaikams (nuo 7 metų) ir suaugusiems, pristatomas Italijos lietuvių ir italų bendruomenei lietuvių ir italų kalbomis dviejose Italijos regionuose. Spektaklyje skamba gražiausios lietuvių poetų (D. Gintalo, D. Čepauskaitės, M. Martinaičio, A. A. Jonyno) eilės, įgarsintos profesionalių aktorių. „Gyvą“ spektaklio veiksmą kuria Vaidotas (akt. Artūras Dubaka). Kompozitorius – J. Tulaba, dramaturgė – Diana Ganc. Režisierė – K. Mauruševičiūtė.10000
Vokietijos lietuvių bendruomenė / Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.BendrijaJoninės 2024 Renhofo pilyje ir parkeProjekto „Joninės 2024 Renhofo pilyje ir parke“ tikslas – surengti tautinį pasididžiavimą keliantį renginį, garantuojantį lietuviškų tradicijų tąsą, tuo pačiu ieškant naujų formų pritraukti diasporos lietuvius. Vokietijoje gyvenantys lietuvių rašytojai rengs knygų pristatymus ir edukacines dirbtuves suaugusiesiems ir vaikams. Vyks Lietuvos šaulių sąjungos Vokietijoje prisistatymas ir edukacinės dirbtuvės. Koncertuos Štutgarto lietuvių dainų ir muzikos ansamblis „Ridigdo“.5000
Italijos Lietuvių Bendruomenė / Comunità lituana in ItaliaAsociacijaLietuvių autorių menas ir literatūra Italijoje: kultūrinių įvykių atminties įprasminimas ir sklaida internetinėje leidybojeMinint Seimo nutarimu paskelbtus 2024 metų Dainų šventės, Antano Smetonos metais bei minint Stasio Lazoraičio, kuris buvo Lietuvos balsas Italijoje ir pasaulyje okupacijos laikais, 100-metį, šių metų projekte taip pat skirsime ypatingą dėmesį lietuvių menininkams bei lietuvių istorijai Italijoje. Taip pat tęsime Literatūros gido apžvalgas ir kitus, su lietuvių menu ir kinu, susijusius straipsnius.5000
Naujosios Zelandijos Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian Society of New Zealand IncorporatedRegistruota draugija / bendruomenė„Lithuanian Days Aotearoa 2024“ (liet. Lietuvių dienos Naujojoje Zelandijoje 2024) Siekiant puoselėti ir išsaugoti lietuvių bendruomenės Naujojoje Zelandijoje narių ir jų šeimų lietuvybę, „Lithuanian Days Aotearoa 2024“ renginiai skatins domėtis lietuviška kultūra, puoselėti kalbą bei lietuviškos kultūros vartojimą gyvenant svetur; skleisti lietuvišką kultūrą ir pristatyti profesionalųjį lietuvių ir lietuvių kilmės menininkų meną Naujosios Zelandijos publikai.12000
Austrijos lietuvių bendruomenė / Litauische Gemeinschaft in ÖsterreichAsociacijaFestivalis LT.art Vienna: Gandai/Gossip„LT.art Vienna“ – tai šeštus metus vyksiantis šiuolaikinę Lietuvos kultūrą Austrijos sostinėje pristatantis renginių ciklas. 2024 metais festivalio tema – „Gandai/Gossip“. Tai kolektyvinis rūpestis, kalbėjimasis apie vieni kitus ir istorijų kūrimas. Ši tema pasirinkta galvojant apie bendruomeninį rūpestį, norą kurti kolektyvinį naratyvą ir įgarsinti bendruomenės balsus. Projektas skatina kurti bendras Lietuvos ir Austrijos kūrėjų iniciatyvas bei stiprinti lietuvių bendruomenę Austrijoje ir jos ryšius su šiuolaikine Lietuvos kultūra ir menu.15000

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: Valstybinės reikšmės renginiai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
M. K. Čiurlionio namaiBiudžetinė įstaigaČIURLIONIO DAINŲ BANGAProjekto „Čiurlionio dainų banga“ siekis yra gražinti į kultūrinį gyvenimą labai svarbią Čiurlionio kūrybos ir palikimo padalą – liaudies dainas, kurias jis taip meniškai ir subtiliai pritaikė chorams. Pasitelkiant aukščiausio lygio chorinį meistriškumą ir geriausius režisūrinius sprendimus, sukurti teatralizuotą koncertą, kuris tarsi sakrali apeiga, emociškai paveikiai ir subtiliai pritrauktų pačius įvairiausius visuomenės sluoksnius prie senosios lietuviškos dainos tradicijos, padėtų klausytojui iš naujo pergyventi lietuvišką dvasingumą.18500.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaNeatrastos salos: Čiurlionių LietuvaProjektas „Neatrastos salos: Čiurlionių Lietuva“ apima parodą, ją lydinčius renginius, leidinį ir koncertą. Renginiai skirti plačiajai visuomenei, siekiant įprasminti įvairių amžiaus grupių (ypač jaunimo) kultūrinę atmintį apie Čiurlionio vaidmenį, steigiant ir puoselėjant lietuvių dailę, profesionalią muziką, savitą mentalitetą; kūrybiškai atkreipti dėmesį į svarbias erdves, kultūrinius kontekstus. Projektas, kuriame dalyvaus patyrę ir jauni muzikai, aktoriai, menininkai, mokslininkai, bus vykdomas Vilniuje, tačiau aprėps visos Lietuvos realijas.17290.00
Všį Tytuvėnų festivalisViešoji įstaigaPasaulio fortepijono žvaigždės sveikina M. K. ČiurlionįVšį Tytuvėnų festivalio ir šio projekto partnerių pagrindinis tikslas yra, kad 150-ojo jubiliejaus metu 2025 metais Čiurlionio muzika būtų įsitvirtinusi pasaulinio garso užsienio šalių pianistų ir muzikos kolektyvų koncertiniuose repertuaruose. Mažesniame mastelyje projektas sėkmingai vykdomas jau nuo 2020-ųjų metų. Projekto sumanytojas – pianistas Justas Šervenikas, sėkmingai vadovaujantis Tarptautiniam Tytuvėnų festivaliui, dirbantis konsultantu pianistų festivaliuose Danijoje ir Estijoje. Festivalio konsultantas – pianistas Rokas Zubovas.40000.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaTęsiant M. K. Čiurlionį: muzikos stiliaus komponavimo teorinė-praktinė studija ir meninė sklaida2025 metais bus minimos 150-osios M. K. Čiurlionio gimimo metinės. Šia proga Lietuvos muzikos ir teatro akademija inicijuoja prasmingą ir unikalų projektą, skirtą kompozitoriaus M.K Čiurlionio kūrybai. Projektas „TĘSIANT M.K. ČIURLIONĮ: AUTORINIO MUZIKOS STILIAUS KOMPONAVIMO TEORINĖ-PRAKTINĖ STUDIJA IR MENINĖ SKLAIDA“ apima net penkis kūrybinius etapus: kompozitoriaus rankraščių sisteminimą, nebaigtų kūrinių kūrybos konkursą, kompozitoriaus kūrybos tyrinėjimų savaitę, koncertinius atlikimus bei natų leidybą.23000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėČIURLIONIO KRYPTIS: tyrimas, Čiurlionio biografijos rašymas, knygos leidyba; pristatymasIšleista ilgai laukta žymiausio visų laikų Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio biografija, parašyta kompozitoriaus ir eseisto Šarūno Nako. Remiantis dokumentais, liudijimais, laiškais, eseistas atskleidžia Čiurlionį kaip gyvą žmogų: koks jis buvo, kaip tvarkėsi su sunkumais, kokie jo santykiai su artimiausiais žmonėmis E. Morawskiu ir Sofija Kymantaite-Čiurlioniene. Apžvelgiamas laikotarpio Europos ir Lietuvos kontekstas, miestų kaita, Čiurlionio santykiai su kitais to laiko menininkais.40000.00
Vilniaus sakralinės muzikos choras AdoramusViešoji įstaigaKoncertų ciklas rekonstruojant M.K. Čiurlionio pirmąjį Lietuvos Dailės draugijos koncertąMinint 115-ąją pirmojo Lietuvos dailės draugijos susirinkimo sukaktį Vilniaus sakralinės muzikos choras Adoramus su dr. mag. art. Charris Efthimiou rekonstravo autentišką koncerto programą ir rankraščius. Juose – naujos M.K. Čiurlionio harmonizuotos liaudies dainos ir kantata „De Profundis“. Artėjančio jubiliejaus proga programa bus pakartota Druskininkuose, Kaune ir Plungėje. Partneriai: Choras Momentum, Rokas Zubovas, Druskininkų parapija, Druskininkų miesto muziejus, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Žemaičių dailės muziejus.8000.00
Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“Biudžetinė įstaigaMuzikinis triptikas „Čiurlionio pagarbinimai“Muzikinių atbalsių ciklas „ČIURLIONIO PAGARBINIMAI“ skirtas kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio 150-ioms gimimo metinėms paminėti. Trijų skirtingų programų muzikinę dėlionę jungia idėjos, apimančios literatūrinę-muzikinę, džiazo ir pučiamųjų muzikos programas. M. K. Čiurlionis nekūrė arba negalėjo sukurti dėl XX a. pradžioje vyravusių kitų muzikos tendencijų ir žanrų. Projekto dalyviai: Kauno bigbendas, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, kompozitoriai, aranžuotojai ir kt.15210.00
Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriusAsociacijaTarptautinis M. K. Čiurlionio vargonų muzikos festivalis „Muzika sujungusi gyvenimus“2024-2025 m. Tarptautinis M.K. Čiurlionio vargonų muzikos festivalis “Muzika sujungusi gyvenimus" M.K. Čiurlioniui atminti. 8 koncertai vykta Senosios Varėnos, Liškiavos ir Druskininkų bažnyčiose. Koncerte dalyvauja 12 žymių šalies ir užsienio atlikėjų, LNF kamerinės muzikos ansamblis „Muzica Humana“. Organizuojamos 8 edukacinės-pažintinės ekskursijos Senojoje Varėnoje, Liškiavoje, Druskininkuose. Informacija bus viešinama spaudoje, LRT TV, internetinėse svetainėse, soc. tinkluose. Taip pat bus platinamos afišos, programėlės, koncertų tiesioginės transliacijos.9600.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaiga„Stasys Eidrigevičius. Hommage à Čiurlionis“Projektas „Stasys Eidrigevičius. Hommage à Čiurlionis“ siekia įprasminti ir į žmonių kasdienybę įpinti M. K. Čiurlionio kūrybą per vieno žymiausių šiuolaikinių Lietuvos menininkų, Nacionalinės premijos laureato S. Eidrigevičiaus M. K. Čiurlionio kūrybos interpretaciją. Šių dviejų garsių Lietuvos genijų kūrybos susidūrimas išsilies unikalia S. Chlebinskaitės parengta meno knyga – patyrimine namų galerija ir ypatingu renginiu 2025 metais bus pristatyta M. K. Čiurlionio gimimo metinių proga. Atidaryme dalyvauja: S. Eidrigevičius, S.Chlebinskaitė.30000.00
OperomanijaViešoji įstaigaAlberto Navicko oratorija „miške“ (darbinis pavadinimas)Projektas kviečia permąstyti kūrybinį M. K. Čiurlionio palikimą ir iš daugiau kaip 100-mečio laiko perspektyvos pažvelgti į Lietuvos istoriją, jos raidą, kertinių įvykių poveikį visuomenės transformacijoms, simbolinių reiškinių ir įvaizdžių metamorfozes. Kompozitoriaus ir biochemiko Alberto Navicko kuriama oratorija aštuonių balsų (solistų) vokaliniam ansambliui ir erdvinei elektronikai „miške“ 2025-ųjų metų rudenį bus pristatyta Druskininkuose, Vilniuje ir Kaune ir skirta M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.25000.00
OperomanijaViešoji įstaigaĮsivaizduojama M. K. Čiurlionio opera „Jūratė“Čiurlionis labai gerai suprato operos žanro svorį ir svarbą bendrame kultūros lauke. 1906-ųjų metų sausį broliui Povilui jis rašė: „Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos, ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.“ Projekto tikslas – pasitelkiant kūrybinį autoriaus palikimą, išlikusią informaciją apie kurtą operą, dirbtinio intelekto teikiamas galimybes, sukomponuoti įsivaizduojamą M. K. Čiurlionio operą „Jūratė“, kurios kompozitorius taip ir nespėjo sukurti.53000.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaČiurlionio pasaulis vaikų akimisProjektu siekiama ryškiai ir įsimintinai paminėti M. K. Čiurlionio metus Visagine; edukacinių programų pagalba užtikrinti kuo didesnę M. K. Čiurlionio kūrybos sklaidą Visagino vaikų ir jaunimo tarpe; pasitelkus koncertinę programą, supažindinti Visagino gyventojus su M. K. Čiurlionio kūrybos unikalumu, įvairiapusiškumu bei raiškos formų įvairove. Taip pat, į kūrybinį procesą įtraukus jaunąją kartą, paskatinti vietos jaunimą pažvelgti į pasaulį iš M. K. Čiurlionio perpektyvos, taip siekiant formuoti asmeniškus, intymius ryšius su jo kūryba.8000.00
Plungės rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaJausti šviesą savo delnuosePlungė didžiuojasi, jog vienas iškiliausių visų laikų lietuvių menininkų, formavusių Lietuvos meno ir kultūros pasaulio pamatą – M. K. Čiurlionis – bene reikšmingiausius savo gyvenimo ir kūrybos etapus praleido Plungėje. Projektu siekiame ne tik dar labiau Plungėje aktualizuoti jo asmenybę ir kūrybą. Siekiame ugdyti vietos gyventojų (ypač – jaunosios kartos) gebėjimą „perskaityti“ jo kūrinius, suvokti jo kuriamą pasaulį. Projekto renginiai pakvies aktyviai dalyvauti, jungtis į bendrą, profesionalių kūrėjų ir vietos bendruomenės kūrybines akcijas.8000.00

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaAtviros kūrybinės dirbtuvės „Etnosodas“ Projektu siekiama stiprinti visuomenės tautinį identitetą patraukliomis formomis supažindinant su lietuvių liaudies folkloru ir tautodaile, akcentuojant ir keliant jų vertę šiuolaikinės kultūros kontekste. Viešose miesto erdvėse numatyta įgyvendinti šiuolaikiniam miestiečiui palankų edukacinių dirbtuvių modelį, kuris skatintų pažinti, vertinti ir integruoti etninę kultūrą į savo kasdieninį gyvenimą.4000.00
EtnoerdvėsAsociacijaMoksleivių muzikinių vaizdo klipų konkursas „EtnoKlipsai“ 2024Tai unikalus konkursas, skatinantis moksleivius pažinti etninę tradiciją, o taip pat ją aktualizuoti, pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams ir meniškai įprasminti. Konkurso metu moksleiviams bus pateikti archyviniai lietuvių dainuojamojo folkloro įrašai, kuriuose užfiksuota jau išnykusi tradicija, išskirtinė savo skambesiu, tarminėmis ypatybėmis, muzikinėmis savybėmis. Naudodami šiuos garso takelius, moksleiviai kurs muzikinius klipus, viešinamus ir pasiekiamus internetinėje erdvėje.6000.00
ByTikZyz folkloro studijaAsociacija„FOLK LT“ VIII TARPTAUTINIS TRADICINĖS MUZIKOS IR ŠOKIŲ FESTIVALISKasmetinis, VIII-asis tarptautinis tradicinių šokių ir muzikos festivalis „FOLK LT“. Tai projektas, kuriame dalyvauja tradicinės muzikos atlikėjai ir šokių mokytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Festivalyje etninė kultūra patiriama individualiai – dalyvaujant, o ne stebint. Tai trijų dienų renginys po atviru dangumi: šokių aikštelėje Rakonių miške, Vilniaus rajone. Festivalio veiklose yra praktiniai mokymai šokėjams, muzikantams, vyksta kultūrinė diskusija, šokių konkursai, naktišokiai.4000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“ 2024Nuo 1973-ųjų metų paskutinę gegužės savaitę kasmet vykstantis festivalis yra tapęs metų švente ir pagrindiniu renginiu, atspindinčiu Lietuvos muzikinio folkloro ir kitų etninės kultūros reiškinių gyvavimą. Metiniais folkloro atlaidais vadinamas festivalis telkia folkloro ansamblius, tradicines kapelas, kitus atlikėjus, visą tradicinę kultūrą branginančią bendruomenę. 4 dienas trunkantys renginiai suburia per 1,5 tūkst. atlikėjų – Vilniaus, Lietuvos etnografinių regionų, užsienio kolektyvų narių – ir per 20 tūkst. žiūrovų. Daugiau informacijos www.ssk.lt20000.00
Kauno tautinės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXXVIII Tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai – 2024“Kauno tautinės kultūros centras kauniečius ir miesto svečius kviečia į XXXVIII tarptautinį folkloro festivalį „Atataria lamzdžiai – 2024“, kuriame koncertuos gausus būrys folkloro ansamblių iš Lietuvos ir užsienio. Festivalio dalyviai turės galimybę dalyvauti įvairiuose folkloro ansamblių bei profesionalių choristų koncertuose, šokių pasirodymuose, apsilankyti parodose ir spektaklyje, taip pat dalyvauti įvairiose edukacijose. Plačiau – www.ktkc.lt15000.00
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaXIX tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovo varpai“Tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovo varpai“ užima išskirtinę vietą Lietuvos kultūriniame gyvenime. Tai vienas žinomiausių Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos festivalių, kasmet suburiančių gausią, stiprių saitų surištą bendruomenę – apie 750 įvairių tautų dalyvių ir 22 tūkst. žiūrovų. Pagrindinis festivalio organizatorių tikslas – Lietuvos tautinių bendrijų tradicinės kultūros išsaugojimas, aktualizavimas ir sklaida. Dalyviai: geriausi Lietuvos ir užsienio šalių folkloro ansambliai, tautinių bendrijų kolektyvai.12000.00
VšĮ LaiminguoViešoji įstaigaKūrybinio kankliavimo stovyklaKūrybinio kankliavimo stovykla – tai šeštoji stovykla, puoselėjanti tradicinį ir kūrybišką kankliavimą. Stovykla keliauja po Lietuvą, taip suteikiant dalyviams galimybę pažinti savo kraštą, jo istorijas, gamtos paminklus ir muzikinį folklorą. Stovyklos iniciatorė ir organizatorė – muzikantė, etnomuzikologė Agota Zdanavičiūtė. Jai talkina didelė ir šauni kanklininkų ir etninės srities specialistų komanda: Marius Kačiulis, Toma Grašytė-Jegelevičienė, Vytautas Tumėnas, Albertas Martinaitis ir kiti Lietuvos ir užsienio tradicijų puoselėtojai.8000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrasBiudžetinė įstaigaMažosios Lietuvos amatystėKlaipėdos EKC projektas „Mažosios Lietuvos amatystė“ pristato regiono identiteto ženklus. Siekiama palaikyti tradicinių amatų tęstinumą, saugojimą, sklaidą. Klaipėdos Meno kieme Delmonų ir Audimo galerijose pristatomi tradicinio audimo ir siuvinėjimo amatai, Keramikos dirbtuvėje – buitinė keramika. Parodose ir edukacijose supažindinama su tapačios paskirties ML ir Ukrainos tekstilės, keramikos, medžio, popieriaus ir šiaudo dirbiniais, naudotais buityje, interjero puošyboje tradicinių švenčių metu. Mokoma amato ABC ir meistrystės meno.8000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTautinis kostiumas: patarimai, kaip tinkamai apsirengtiLeidinys „Tautinis kostiumas: patarimai, kaip tinkamai apsirengti“ supažindins su tautinio kostiumo dėvėjimo taisyklėmis ir subtilybėmis, paminės dažniausiai visuomenėje sutinkamas dėvėjimo klaidas ir kaip jų išvengti. Ši medžiaga taps puikiu įrankiu, kuriuo galės vadovautis ne tik autentiško, stilizuoto folkloro ar mados specialistai, bet ir tautiniu kostiumu besidomintys žmonės.6700.00
Kauno kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAudiovizualinės edukacijos renginių ciklas „Sutartinai“Projektas „Sutartinai“ siekia ugdyti jauno žmogaus tautinę savimonę per interaktyvų supažindinimą su etnine kultūra ir nematerialiuoju kultūros paveldu. Projekto renginių ciklo metu keturiuose Lietuvos rajonuose bus pristatomos audiovizualinės instaliacijos, vykdomi edukaciniai užsiėmimai bei kuriama nauja, etninę kultūrą, nematerialųjį kultūros paveldą ir M. K. Čiurlionio kūrybą vizualiame, garsiniame bei tekstilės mene pristatanti instaliacija. Projekto vykdytojas – Kauno kultūros centras. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.9000.00
Lietuvių etninės kultūros draugijaAsociacijaTradicinių šokių klubų judėjimas Lietuvoje: įdirbis, reikšmė ir perspektyvosProjekto tikslas – apjungti tradicinių šokių klubų judėjimo (TŠKJ) dalyvius, apibendrinti įdirbį, ištirti dabartinę būklę, nustatyti pagrindines TŠKJ plėtros gaires, sustiprinti jo žinomumą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Bus surinkta medžiaga apie TŠKJ veiklas ir perduota archyviniam saugojimui, atlikti tyrimai, surengtos diskusijos, konferencija-forumas Kaune, sukurta TŠKJ sklaidai skirta internetinė svetainė, atliktos viešinimo veiklos, parengta paraiška „Tradicinių šokių klubų tinklas“ UNESCO Gerųjų nematerialaus paveldo praktikų registrui.5000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centrasBiudžetinė įstaigaIV tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“Tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“ suburia įvairių pasaulio šalių tradicinės kultūros puoselėtojus, kviečia pažinti unikalius nematerialaus kultūros paveldo elementus: muziką, šokius, tautosaką, liaudies meno šedevrus. Festivalyje įvairiomis formomis pristatomos vertybės, įtrauktos į UNESCO apsaugos konvencija reglamentuotus sąrašus bei nacionalinius nematerialaus kultūros paveldo sąvadus. Festivaliui „Lauksnos“ suteiktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas.10000.00
Asociacija „Pikuolis“AsociacijaEtninės kultūros programa festivalyje „Kilkim žaibu XXIV“Prezidento A. Smetonos dvaro muziejaus teritorijoje festivalį rengėme jau du kartus.
Pradėdami 2024-ųjų metų festivalį esame gerai susipažinę su renginio teritorija, todėl tikime, kad fiziškai renginį išpildyti galime geriau nei anksčiau. Festivalio vieta įkvepia, o nauji žmogiškieji resursai prisideda prie festivalio etninės kultūros programos plėtimo ir puoselėjimo. Tikime, kad suorganizuosime kokybišką, aukšto lygio alternatyvios muzikos renginį, o etninė renginio dalis suteiks festivaliui dar daugiau „namų jausmo“ ir unikalumo.
15000.00
Baltijos griaustinisViešoji įstaigaŠiuolaikinės baltų kultūros festivalis MĖNUO JUODARAGIS XXIV24-asis šiuolaikinės baltų kultūros festivalis „Mėnuo Juodaragis“ – stebuklinga savitų patirčių šventė, kurioje kuriamos ir iš naujo atrandamos etninės tradicijos. Tarptautinė 4 dienų šventė vyks paskutinį vasaros savaitgalį nuostabioje Dūburio ežero saloje, Zarasų rajone. Lankytojų laukia įdomiausių Lietuvos ir užsienio muzikos kolektyvų pasirodymai, gausus tradicinių amatų ir kūrybos dirbtuvių miestelis, turininga žinių, kino, sporto, gamtos pažinimo, kraštotyros ir pramogų programa visai šeimai.28865.00
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaXIII respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursas-festivalis „Tradicijų paveldėtojai“Tęstinis, unikalaus formato konkursas „Tradicijų paveldėtojai“ nuo 2012 metų puoselėja autentišką Lietuvoje gyvenančių įvairių tautų liaudies kultūros – dainų, šokių, instrumentinės muzikos – atlikimą. Skleidžiama žinia, kad Lietuvos tautinės mažumos turi savitą liaudies kultūrą, kurioje susipynė gražiausios lietuvių ir kaimyninių šalių tradicijos. Projektas „Tradicijų paveldėtojai“ skatina saugoti šią unikalią kultūrą perduodant ją iš kartos į kartą.8000.00
SamanukėsViešoji įstaigaDzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ 20245-asis dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ yra skiriamas M. Kuodžiūtei-Navickienei. Kviečiame atrasti šią dzūkų dainų karalienę ir per patirtį pažinti Dzūkijos krašto istoriją, tradicijas, kraštovaizdį ir gamtą, išmėginti save tradiciniuose amatuose, žygiuose, padainuoti ir pašokti dzūkiškai, pamatyti ypatingų spektaklių, parodų ir šiuolaikinio meno instaliacijų bei iš naujo jaukintis dzūkavimą, rasti įkvėpimą kurti dzūkų kultūros pagrindu. Susitikime Senojoje Varėnoje liepos 11–14 dienomis! Prisijunk prie Dzūkijos kultūrai neabejingų žmonių rato!35000.00
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaEtninės kultūros paveldas XXI a.: tyrimai ir interpretacijos IIProjekto tikslas – šešiuose periodinio leidinio „BŪDAS“ numeriuose pristatyti etninės kultūros reiškinius, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertybes. Leidinio tikslas – stiprinti kultūrinę atmintį, supažindinti tiek su savosios kultūros tradicijomis, tiek su įvairialypiais kultūriniais kontekstais, padedančiais jas suprasti ir įvertinti; atskleisti, kokiomis formomis etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo reiškiniai gyvuoja ar yra įprasminami XXI amžiuje. Leidžiamas Vilniuje, skaitomas Lietuvoje ir pasaulio lietuvių.7000.00
Lietuvių etninės kultūros draugijaAsociacijaRasos šventė Verkių parkePagrindinis projekto tikslas – stiprinti tautinę savimonę, užtikrinti etninės kultūros tapatumą bei tradicinių kalendorinių švenčių tęstinumą, atsinaujinimą ir sklaidą. Projekto rezultatas – 25-oji aukšto meninio lygio šventė Vilniuje, kurioje dalyvauja iki 10 tūkst. vilniečių. Dėl aukšto meninio lygio ir populiarumo, tradicinė Rasos šventė Verkiuose tapo nacionalinės svarbos kultūros reiškiniu. Tai yra vienintelė tokia šventė sostinėje. Šventės kūrėja – N. Balčiūnienė, meninės programos atlikėjai: žinomi folkloro kolektyvai, Punsko lietuviai.11000.00
„Vilniaus Nalšia“Viešoji įstaigaDvejinių sutartinių rinktinės leidyba ir sklaidaProjekto tikslas – parengti pirmąją visapusišką dvejinių sutartinių rinktinę ir jos pagrindu didinti sudėtingo tipo polifoninio dainavimo praktikos prieinamumą (prioritetas – muzikinio išsilavinimo neturintys tikslinių grupių nariai) bei skatinti sutartinių atlikimo tradicijos tęstinumą. Lietuvoje bei išeivijoje veikiančių etninės kultūros bendruomenių nariams skirtu leidiniu taip pat tikimasi prisidėti prie visapusiško pasiruošimo jubiliejinei Lietuvos Dainų šventei 2024-aisiais metais, aktualizuoti sutartines tarp šiuolaikinės muzikos kūrėjų.7000.00
Viešoji įstaiga Azijos menų centrasViešoji įstaigaFestivalis „Bon Dance“2024-ųjų metų rugsėjo pradžioje vyksiantis festivalis „Bon Dance“ taps gražia vasaros pabaigos švente ir renginiu, pristatančiu japonų muzikinio folkloro tradiciją, įtrauktą į UNESCO saugomą nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Festivalis sutelks japonų folkloro atlikėjus (tradicinės muzikos atlikėjus, šokėją), tradicinės japonų virtuvės profesionalus, japonų kultūros entuziastus ir japonų bendruomenę. Festivalis tikisi suburti kelis šimtus žiūrovų. 6000.00
Vilniaus etninės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaŠiaudinių sodo rišimo stovykla „Sodo rėda“Šiaudinių sodų rišimo stovykla „Sodo rėda“ skirta tiek įgudusiems ir patirties turintiems rišėjams, tiek pradedantiesiems, norintiems išmokti šio amato. Renginys sutelks sodų rišėjų bendruomenę, o jo programa padės pažinti arba pagilinti žinias apie šiaudinių sodų tradiciją Lietuvoje ir užsienyje. Stovyklos dalyviai turės galimybę pagilinti žinias apie šiaudinių sodų simboliką ir jų reikšmes, susipažinti su įvairiais Lietuvos ir užsienio sodo rišėjais, išmokti įvairių sodų ir jo elementų rišimo būdų iš skirtingų meistrų.4000.00

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaVaivorykštės miuziklasProjektas siekia miuziklo forma paliesti LGBTQ+ pasipriešinimo, išgyvenamos socialinės neteisybės temas ir tuo pačiu suteikti žiūrovui atvirą ir džiaugsmingą priėjimą prie šios bendruomenės patirčių bei kultūros. Projekto komanda, sudaryta iš LGBTQ+ bendruomenės narių ir profesionalų – režisierės Gretos Štiormer, kompozitorės Jūros Elenos Šedytės, dramaturgės Gabrielės Labanauskaitės bei fasilitatorės Vikos Matuzaitės – sukurs ir pristatys pirmą Lietuvoje LGBTQ+ temas nagrinėjantį miuziklą.9200.00
Kauno įvairių tautų kultūrų centrasViešoji įstaigaTautinių bendrijų festivalis „Kultūrų sodas 2024“Septintasis Lietuvos tautinių bendrijų festivalis „Kultūrų sodas 2024“ vyks Kauno miesto širdyje – Istorinės LR Prezidentūros sodelyje. Festivalis tiek dalyvius, tiek žiūrovus džiugins smagiu skirtingų Lietuvoje gyvenančių tautų koncertu, dainomis ir šokiais, žaidimais bei dar neragautais skoniais. Muzikos ritmai, kultūrinės edukacijos ir įvairiausi žaidimai, interaktyvus tautų istorijos ir paveldo maršrutas kvies pažinti skirtingas Lietuvos kultūrų spalvas. Projektą įgyvendina Kauno įvairių tautų kultūrų centras.18700.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaTarptautinis XVI-asis ypatingų teatrų festivalis „Begasas“ 2024Projekto siekis – įtaigia scenos meno forma visuomenei atskleisti neįgaliųjų bendruomenės gebėjimus pilnavertiškai dalyvauti kultūriniame Lietuvos gyvenime. Festivalis, bendru menininkų ir neįgaliųjų kūrybinio scenos meno rezultato pristatymu visuomenei, skatins abipusę integraciją, keis neįgalaus žmogaus įvaizdį visuomenėje ir parodys jo sugebėjimus bei norą dalyvauti ir kurti profesionalioje meninėje aplinkoje.17900.00
Mažoji gubojaViešoji įstaigaRenginių ciklas „Be rampos“Projektas padės asmenims su negalia dalyvauti VšĮ „Mažoji guboja“ teatro trupės veikloje (režisierius P. Krivickas). Bendradarbiaujant su teatralais, švietimo ir kitomis įstaigomis bus sukurtas naujas spektaklis, kuris bus pristatytas Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. Įvyks 17 ugdomųjų, edukacinių, švietėjiškų renginių Vilniuje ir regionuose, kuriuose dalyvaus 87 asm. su/be negalios. Iš viso projekte dalyvaus apie 600 žiūrovų. Projektas, kuris bus viešinamas žiniasklaidoje, internete, kurs empatišką, tolerantišką ir smalsią visuomenę.10800.00
Vilniaus arkivyskupijos CaritasTradicinė religinė bendruomenė ar bendrijaKultūrinės patirties sodasProjekto tikslas – veiklų pagalba padėti žmonėms iš arčiau pažinti meną, stiprinti pasitikėjimą savimi bei kurti tarpasmeninius ryšius su aplinkiniais.
Projektas sudarys socialiai pažeidžiamiems asmenims sąlygas dalyvauti visuomenės gyvenime bei sukurti saugią ir įkvepiančią aplinką meniniam užimtumui.
9200.00
Menų agentūra „Artscape“Viešoji įstaigaPabėgėlių Savaitė: daugiakultūrių bendruomenių stiprinimasProjekto tikslas – skatinti naujai į Lietuvą atvykusių pabėgėlių ir migrantų aktyvų įsitraukimą į kūrybines ir menines veiklas, siekiant ne tik mažinti jų socialinę ir kultūrinę atskirtį, bet ir plėtoti tarpkultūrinį dialogą bei stiprinti socialinę sanglaudą tarp skirtingų bendruomenių Lietuvoje. Projektas, įkvėptas globalios „Refugee Week“ iniciatyvos, kuria unikalią meninę ir kultūrinę platformą, pasitelkiant profesionalius menininkus pabėgėlius iš Lietuvos ir užsienio.14900.00
Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filialas „Padėk pritapti“Asociacijos filialas„Miro Parubanka“Projekto tikslas – skatinti Vilniaus romų bendruomenės jaunuolius dalyvauti kūrybinėse veiklose, kurios įgalintų juos kalbėti apie gyvenimą tabore, santykį su miestu ir kitomis bendruomenėmis bei atkreiptų visuomenės dėmesį į socialinę atskirtį patiriančio jaunimo problemas ir poreikius; mažinti bendruomenės socialinę atskirtį. Projektas padės lavinti Vilniaus romų jaunimo meninę saviraišką, įtrauks juos į aktyvią kultūrinę veiklą ir visuomeninį miesto gyvenimą.5500.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaFluxus festivalis 2024Nuo 2018 metų vykstantis Fluxus festivalis kviečia švęsti bendruomeniškumą, bendrakūrybą ir paverčia festivalio dieną tikra Kauno miesto. Kauno r. ir Lietuvos gyventojų susibūrimo, saviraiškos bei draugystės švente. Renginio dalyviai kviečiami Fluxus judėjimo įkvėptais būdais, kostiumais, eksperimentuojant bei pasitelkiant kūrybiškumą kopti į Parodos kalną – vieną intensyviausių Kauno gatvių, kuri festivalio naktį būna uždaroma nuo automobilių eismo ir tampa atvira dalyvių saviraiškai.22000.00
Liūdni slibinaiViešoji įstaigaMuzikinio-socialinio projekto „MES TAIP NESITARĖM“ išvystymas ir pristatymasProjektu „Mes taip nesitarėm“ siekiama paneigti mitus, jog kurtieji neturi santykio su muzika ir negali kurti ar atlikti muzikinių kūrinių. Pagrindiniu projekto uždaviniu tampa įgalinti kurčiuosius pačius kurti, ugdyti pasitikėjimą ir saugumo jausmą girdinčiųjų pasaulyje, o meninį turinį ne „adaptuoti“ kurtiesiems, bet siekti lygiavertės partnerystės. Siekamas rezultatas – muzikinė sceninė programa (audiovizualinis pasakojimas). Kūrybos vadovas – Dominykas Vaitiekūnas.21800.00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaSkaityk pasakas lengvaiProjekto tikslas – parengti el. pasakų rinkinį lengvai suprantama kalba ir suteikti galimybę vaikams, esantiems socialinėje atskirtyje dėl patiriamų mokymosi sunkumų, socializuotis; skatinti vaikų, patiriančių skaitymo sunkumų, skaitymo prieinamumą ir įtrauktį švietime ir kultūriniame gyvenime. El. rinkinį sudarys 15 pasakų lengvai suprantama kalba. Projekto metu vyks mokymai mokyklų bibliotekininkams, bus sukurtos 3 teminės edukacijos vaikams, vyks 6 edukaciniai užsiėmimai Vilniaus regiono bibliotekose.17900.00
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrasViešoji įstaigaXIV tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėjaProjekto tikslas – sutelkti įvairias Lietuvos tautines bendruomenes, siekiant saugoti ir puoselėti autentiškas jų etninės kultūros raiškos formas bei perteikti jas vaikams ir jaunimui, taip skatinant jų bendruomeniškumą, ugdyti norą pažinti istoriją, kultūrą bei tradicijas. Asamblėjos programoje: koncertai, meistriškumo kursai, konferencija jaunimui, tradicinės liaudies kultūros meistrų kūrybinės dirbtuvės ir mugė Vilniaus rotušėje. Dalyviai: Lietuvos tautinių bendruomenių ir lietuvių vaikai, jaunimas.9000.00
Vilniaus kurčiųjų centrasViešoji įstaigaKurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2024)Projekto tikslas – kurčiųjų bendruomenę ir girdinčią visuomenę supažindinti su pasaulio ir Lietuvos kurčiųjų dailės istorija bei pristatyti Lietuvos kurčiųjų menininkų darbus (Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpis); kurčiųjų bendruomenės nariams pristatyti ir parodyti Lietuvos regionų ir miestų kultūrinį savitumą.
Projekto partnerės: Elektrėnų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio, Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos.
8800.00
Audialinės salosViešoji įstaigaRegėjimo FonasEdukacinis garso meno projektas „Regėjimo fonas“ yra VšĮ „Audialinės salos“ iniciatyva, skirta megzti kūrybinius mainus tarp aklųjų, silpnaregių ir kompozitorių, garso menininkų Lietuvoje. 2024 metų programos tikslas – penkiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Jonavoje) pristatyti 2023-iųjų metų projekte sukurtą garso spektaklį tamsoje „Eiti į pat vidurį“.13500.00
Ulna šokio trupėViešoji įstaigaBendruomenės įtraukties projektas „Sąmoningas judesys/kūryba – Patogus kūnas“ULNA bendruomenės projektas – judesio laboratorijų ciklas labiausiai socialiai atskirtoms bendruomenėms „Sąmoningas
judesys/kūryba – Patogus kūnas“, kurio tikslas skatinti visuomenės atsigręžti į save kaip pažinimo įrankį, plėtoti kūrybinį mąstymą, bendrystę, skatinti savirefleksiją, saviraišką ir kūrybiškųma, ieškant naujo santykio su savo kūnu. Projektas bus įgyvendinamas Prienuose, Kaune, Vilniuje, Kėdainiuose. Projekto autorė ir vykdytoja – Indrė Puišytė-Šidlauskienė.
10000.00
Asociacija „Klaipėdos kultūros bendruomenė“AsociacijaĮelektrinimas. Klaipėdos kultūros tinklaiProjekto tikslas – aktyvinti Klaipėdos miesto bendruomenių dalyvavimą kultūroje. Projekto įgyvendinimo metu miesto bendruomenės dalyvaus meno potyrių maršrute: kūrybinėse edukacijose, lankysis atvertose menininkų dirbtuvėse, dalyvaus socialiai įtraukiuose meno (filmo, gatvės meno, šiuolaikinio šokio) kūrybiniuose procesuose, bus įtraukti į alternatyvios miesto erdvės įveiklinimo iniciatyvą. Veiklų metu vyks gyvos reakcijos į meną, dialogai, pokalbiai su menininkais, kuriamos naujos vartotojų su kultūra ir menu patirtys bei tradicijos.13000.00
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijaAsociacijaMetai su knyga 2Projekto „Metai su knyga 2“ tikslas – skatinti bendruomenių bendradarbiavimą ir dalyvavimą kūrybinėse veiklose, mažinti kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, sudarant sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui, pasitelkiant įtaigius ir žymius Lietuvos veikėjus, meno ir literatūros profesionalus, socialinę mediją, įtraukiančius skaitymo iššūkius. Projektą įgyvendina Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Veiklos vyks visoje šalyje.17700.00
AV17Viešoji įstaigaDirbtuvių ciklas: kūrybinės galios (at)gavimasProjektas „Dirbtuvių ciklas: kūrybinės galios (at)gavimas“ yra skirtas fizinę ir protinę negalią turintiems asmenims. Projekto metu neįgaliųjų bendruomenei bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurios, remiantis dailės terapijos metodais, įtrauks dalyvius į praktinius, kūrybinius procesus bei skatins meninį pažinimą bei saviraišką.7500.00
MB Greito gyvenimo lėti dalykaiMažoji bendrijaNeišgirsti balsai – kūrybinės rašymo dirbtuvės nuteistiesiemsProjekto metu Vilniaus, Pravieniškių, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus kalėjimuose vyks kūrybinės rašymo bei skaitymo dirbtuvės nuteistiesiems ir nuteistosioms. Atrinktų tekstų ištraukos bus viešinamos Instagram paskyroje „Neišgirsti balsai“, taip siekiant artimiau supažindinti su literatūra, mažinti šios socialinės grupės atskirtį ir suteikti visuomenei galimybę susipažinti su kita nuteistųjų puse. Dirbtuvių vedėjai – aktyvūs literatūros lauko veikėjai.13000.00

Literatūra

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Terra publicaViešoji įstaigaCecilie Eken knygos „Natblomst“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2024 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Cecilie Eken kūrinį jauniesiems paaugliams „Nakties žiedas“ (orig. „Natblomst“). Knygoje parodoma išaugusi skaitmeninių technologijų įtaka ir žala jaunimui, keliamos klimato kaitos problemos ir ieškoma atsakymo, kokia šiuolaikinio žmogaus vieta gamtoje. Knyga apdovanota „Baltuoju varnu“. Iš danų kalbos vertė Auksė Beatričė Katarskytė. Vertimas praturtina geriausių šiuolaikinių danų kūrinių aukso fondą lietuvių kalba.3000
UAB „Alma littera“Uždaroji akcinė bendrovėRūtos Kačkutės knygos vaikams „Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos“ leidybaDr. Rūtos Kačkutės knygoje „Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos“ per įtaigų beletrizuotą pasakojimą atskleidžiamos senovės romėnų, germanų ir baltų tradicijos, gyvenimo būdas, supažindinama su gintaro dirbiniais ir jų reikšme antikiniam pasauliui. Knygą iliustruos talentinga dailininkė Eglė Rudžionytė-Meškėlienė. Knygos bus aktyviai pristatomos pradinių klasių moksleiviams.3000
Vox raraMažoji bendrijaJosé Eduardo Agualusa romano „Praeičių pardavėjas“ („O Vendedor de Passados“) paruošimas spaudai ir leidybaProjektu siekiama išleisti Angolos autoriaus José Eduardo Agualusa romano „Praeičių pardavėjas“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. Romaną iš portugalų kalbos išvertė Paulius Stasiūnas, knygos dizainą kurs Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.3000
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėGertrude Stein memuarų „Alice B. Toklas autobiografija“ vertimas ir leidybaLietuvos skaitytojai pagaliau gali susipažinti su XX amžiaus modernizmo ikona Gertrude Stein. Pirmąkart lietuviškai išleista jos autobiografija, atvirai, autentiškai ir kandžiai pasakojanti apie bohemišką tarpukario Paryžių, alsavusį kūrybinės laisvės vėjais ir sutraukusį ryškiausius to laikmečio menininkus. Memuarų pratarmę parašė Vytautas Bikulčius, knygą išvertė Violeta Tauragienė, išleido „Kitų knygų“ leidykla.5000
Terra publicaViešoji įstaigaWillo Gmehlingo knygos „Freibad“ vertimas ir leidyba lietuvių kalba2024 metais leidykla „Terra Publica“ išvertė ir išleido Willo Gmehlingo kūrinį jauniesiems paaugliams „Baseinas“ (orig. „Freibad“). Tai subtilus, humoro nestokojantis pasakojimas apie augimą, socialinę atskirtį ir šeimos tvirtybę. Vokietijoje knyga pelnė 5 apdovanojimus. Knygą iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė. Vertimas praturtina geriausių šiuolaikinių vokiečių kūrinių aukso fondą lietuvių kalba.5000
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriusAsociacijaRubinaičio Peliūzės palydėti: IBBY geriausių 2023 m. knygų vaikams ir paaugliams rinkimai, apdovanojimai ir sklaidaIBBY Lietuvos skyriaus organizuojama tradicinė Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimo šventė, kurios kontekste išrenkamos ir apdovanojamos geriausios vaikų ir jaunimo literatūros knygos 8 kategorijose: metų knyga vaikams ir jaunimui, pažintinė knyga, paveikslėlių knyga, gražiausia knyga, vertimas vaikams, vertimas paaugliams, debiutas ir tyrinėjimų knyga ar vaikų literatūros sklaidos projektas. Rinkimus lydi metodinis forumas specialistams ir edukacinė skaitymo skatinimo programa moksleiviams su 2023 metais laimėjusiais knygų kūrėjais.12000
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaTarptautinis trumposios prozos festivalis IMBIERO VAKARAITarptautinis trumposios prozos festivalis IMBIERO VAKARAI jau vienuoliktą kartą pakvies pasinerti į literatūrinių ir kultūrinių renginių sūkurį! Nuo pat 2004-ųjų iki dabar, per visą „Imbiero vakarų“ gyvavimą, skaitymus ištikimai lydi dedikacija Jurgiui Kunčinui – lietuviškosios prozos tradicijų... laužytojui! Trumpoji proza, arba kunčiniškai – „šortai“, yra visaapimanti „Imbiero vakarų“ esmė. Dviejų dienų renginių ciklo dalyviai, visi, kurių sielos atviros šiuolaikinės lietuvių literatūros vėjams, galės iki soties pasimėgauti „visokio plauko“ prozos kūrinių.10000.00
Phi knygosMažoji bendrijaClarice Lispector knygos „Aistra pagal G.H.“ vertimas ir leidyba„Aistra pagal G. H.“ yra labiausiai filosofinis autorės kūrinys, nagrinėjantis protagonistės vidinį pasaulį, egzistencinį santykį su kalba. Anot filosofo, knygos įvado autoriaus bei veikalo vertėjo Ronald’o W. Sousa, romanas klausia: „kur baigiasi literatūra ir prasideda filosofija? <…> abu baigiasi kalboje. Kalba, anot Lispector, yra mediumas, kuriame gimsta tokie įvardijimai kaip literatūra ir filosofija“. Knygą leidžia „Phi knygos“.5000.00
MetaiViešoji įstaigaVertimų metai 2024: užsienio literatūros vertimai „Metų“ žurnaleŽurnalas „Metai“, pasitelkdamas rubrikas „Mūsų publikacija“, „Akiratis“, „Verstinė proza ir poezija“, „Esė“, yra per daugelį metų subrandinęs tradiciją ir siekį: nuolat supažindinti lietuviškąją skaitytojų auditoriją su profesionaliai parengtais, aukšto lygio vertimais. Todėl kiekviena tokia publikacija yra galimybė skaitančiajam atidžiau pažvelgti į šiuolaikinį pasaulinės literatūros lauką.14000.00
Šiaurės Atėnų fondasViešoji įstaigaPasaulio literatūros vertimaiKultūros leidinio „Šiaurės Atėnai“ vertimų projektu lietuvių skaitytojai pažindinami su iškiliausios klasikinės ir šiuolaikinės pasaulio grožinės literatūros pavyzdžiais. Kiekviename iš 24-ių numerių pateikiami 3 puslapiai dvi literatūros rūšis (pvz. lyriką ir epiką) reprezentuojančių įvairiažanrių tekstų, kokybiškai išverstų ir parengtų, palydimų pristatomuoju žodžiu. Projekte dalyvauja tiek profesionalūs, tiek pradedantieji vertėjai. Tekstai skelbiami ir leidinio internetinėje svetainėje, taigi prieinami viso pasaulio lietuviams.16000.00
Žiemos žodžiaiViešoji įstaigaTekstai TV – lietuvių literatūros gyvenimo metraštisTekstai TV – lietuvių literatūros gyvenimo metraštis, aprėpiantis ne tik sostinę, bet ir regionus. 2024-ųjų metų Tekstai TV svetainėje matysite ne tik reportažus iš didžiųjų festivalių, bet ir išvysite bei išgirsite regionuose kuriančių rašytojų kūrybą. Jau dvyliką metų Tekstai TV dirba literatūros bendruomenei!8000.00
VšĮ „Vilniaus reviu“Viešoji įstaigaVilnius Review/vilniusreview.comvilniusreview. com – šiuolaikinės lietuvių literatūros interneto svetainė anglų kalba. Joje pateikiami naujausi lietuvių (ir lietuvių diasporos) prozos, poezijos, dramaturgijos, esė ir kt. kūriniai anglų kalba, publikuojami interviu su rašytojais, knygų recenzijos, kritiniai straipsniai. Kasmet parengiama ir išleidžiama popierinė reikšmingesnių metų publikacijų antologija.20000.00
UAB leidykla VAGAUždaroji akcinė bendrovėFatma Aydemir romano „Džinai“ leidybaF. Aydemir yra vienas ryškiausių naujosios vokiečių literatūros balsų. Jos antrasis romanas „Džinai“ (DSCHINNS) įtaigiai atskleidžia įvairialypes migrantų patirtis, kurios sieja lietuvių ir vokiečių tautas. „Ne kasdien tokios knygos pasirodo, kai iš paprasčiausių žodžių sukuriamas toks gilus, širdį suvirpinantis paveikslas, ir nerasime jame jokio tuščio sentimentalumo ar jausmingumo, tik skausmą, kurio visada apstu žmogaus gyvenime", – teigia patyrusi vertėja G. Sodeikienė. Jis bus viešinamas bendradarbiaujant su Goethe´s institutu Lietuvoje.6000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaKnygos: David Frick „Giminės, artimieji ir kaimynai: bendruomenės ir konfesijos XVII a. Vilniuje“ leidybaKnygoje „Giminės, artimieji ir kaimynai: XVII a. Vilniaus bendruomenės ir konfesijos“ į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinę autorius amerikiečių mokslininkas Davidas Frickas pažvelgė per miesto sociotopografijos ir jo gyventojų bendruomenių bei religinių grupių tarpusavio sugyvenimą ir sąveiką. Tai detaliausia gyvenimo ankstyvųjų moderniųjų laikų Vilniuje rekonstrukcija, unikalus žinių ir dokumentinių liudijimų šaltinis. Vertėjai Irena Katilienė ir Arvydas Sabonis.10000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPirmoji knyga. ProzaBus surengtas jau tradicija tapęs, literatūros ir kultūros laukui itin svarbus „Pirmosios knygos“ konkursas. Pateiktus pradedančių autorių rankraščius vertins ir laureatą išrinks 3 Rašytojų sąjungos valdybos patvirtinti vertinimo komisijos nariai. Bus profesionaliai parengta, išleista ir visuomenei pristatyta laureato prozos knyga. Pagrindiniai dalyviai: vertinimo komisija, atrinktos knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama knygynuose, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.4500.00
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėLiudviko Jakimavičiaus poezijos rinktinės „Kai aš dar buvau gyvas“ parengimas ir leidybaProjektu siekiama parengti ir išleisti svarbią vietą šalies kultūriniame gyvenime užėmusio Liudviko Jakimavičiaus poezijos rinktinę „Kai aš dar buvau gyvas“, skatinant Lietuvos skaitytojus iš naujo atrasti šio autoriaus tekstus. Eilėraščių atranką iš garsiausių, skirtingais kūrybos etapais rašytų poezijos rinkinių vykdo literatūrologas Virginijus Gasiliūnas. Įžangos žodį rašo Sergejus Kanovičius. Knygos iliustracijas kuria L. Jakimavičiaus dukterėčia Elena Selena. Knyga bus pristatoma renginiuose, spaudoje, parduodama visuose šalies knygynuose.3000.00
Leidykla HieronymusViešoji įstaigaMats Traat poezijos knygos „Haralos biografijos“ vertimas ir leidybaVykdant šį projektą į lietuvių kalbą bus išversta, išleista ir pristatyta žymaus estų autoriaus poezijos knyga „Haralis biografijos“. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose,7000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaVytauto Toleikio atsiminimų knygos „Susitikimai“ parengimas ir leidybaBus profesionaliai parengta mokytojo, kultūrininko, eseisto, visuomenininko Vytauto Toleikio atsiminimų knyga apie ryškias, jo gyvenimui didelės įtakos turėjusias 36 kultūros, visuomeninio ir dvasinio gyvenimo sferose tiek sovietmečio pabaigoje, tiek naujesniais laikais, besireiškusias asmenybes (I. Veisaitė, V. Kisarauskas, P. Morkus, V. Zaborskaitė, V. Aliulis, etc.). Pagrindiniai projekto įgyvendinimo dalyviai: knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Bus platinama fiziniuose knygynuose ir internetu.4100.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėRasos Navickaitės knygos „Marija Gimbutas: Transnational Biography, Feminist Reception, and the Controversy of Goddess Archaeology“ vertimas ir leidybaKnygoje atidžiau pažvelgiama į M. Gimbutienės biografiją ir susipažindinama su pasakojimų apie jos gyvenimą smulkmenomis ir niuansais. Antroje knygos dalyje tiriama jos tekstų recepcija, interpretacija ir apropriacija trijose skirtingose srityse, labai svarbiose norint suprasti toli siekiantį tų tekstų poveikį – archeologijos moksle, moterų judėjime JAV, moterų judėjime (po)sovietinėje Lietuvoje.6000.00
Asociacija „Slinktys“AsociacijaUršulės Toleikytės poezijos knygos „Šuo vaiduoklis“ leidyba ir sklaidaDebiutinėje Uršulės Toleikytės knygoje „Šuo vaiduoklis“ menišku ir profesiniu žvilgsniu žvelgiama į individo patirtis, išgyvenimus, raidą. Gilinamasi į neigiamai šiuolaikinį žmogų veikiančias būsenas. Nagrinėjamos atminties bei tapatumo temos. Knyga apjungia skirtingas meno rūšis, leidinį lydi dailininkės Gretos Šležaitės piešiniai ir Adomo Zubės muzika – viskas sukurta specialiai šiam rinkiniui.4000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaJūratės Čerškutės monografijos apie Ričardo Gavelio prozą paruošimas ir leidybaLeidykla LAPAS ruošiasi leisti literatūros kritikės Jūratės Čerškutės monografiją, apžvelgiančią rašytojo Ričardo Gavelio (1950-2002) prozą. Tai bus pirmasis literatūrologinis, Gavelio kūrybą analizuojantis leidinys, pasirodantis laiku, kai sovietmečio refleksija tampa itin aktuali. Knyga bus platinama visoje Lietuvoje.5400.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaKnygos: Orlando Figes „Natašos šokis“ leidybaTarptautinį pripažinimą pelnęs britų istorikas Orlando Figesas savo veikaluose plačiai tyrinėja Rusijos istoriją ir kultūrą. „Natašos šokis“ – platus istorinis pasakojimas, kuriame tyrinėjamas vienos iš gyvybingiausių pasaulio civilizacijų formavimasis. Į Rusijos XVII–XX amžių įvykius autorius žvelgia per kultūros prizmę. Knygą vertė Rasa Drazdauskienė, dailininkė – Deimantė Rybakovienė.5000.00
Rašytojų klubasViešoji įstaigaTęstinis renginių ciklas „Pamoka su rašytoju“Projektas „Pamoka su rašytoju“ – tai 12 renginių ciklas, skirtas 9-12 klasių moksleiviams, šiuolaikinės lietuvių literatūros sklaidos skatinimui, kultūrinės edukacijos ugdymui. Projektą įgyvendinsime skirtingų Lietuvos regionų miestų ir rajonų: Molėtų, Alantos, Jonavos, Širvintų, Vilniaus, Ignalinos, Kretingos, Salantų, Klaipėdos gimnazijose. Pamokose, diskusijose, skaitymuose, kūrybiniuose užsiėmimuose, kuriuos ves rašytojai, literatūros kritikai, bus siekiama ugdyti vaikų skaitymo kultūrą, literatūrinį suvokimą ir kūrybinį potencialą.7000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaJono Meko „Raštų“ V tomo „Trumpos istorijos“ parengimas ir leidybaProjektas skirtas Jono Meko „Raštų“ penktajam tomui parengti ir išleisti. Šį tomą sudarys paties menininko surinkti ir į knygą „Anecdotes“ („Trumpos istorijos“) sudėti tekstai, jau išleisti anglų, prancūzų, ispanų kalbomis ir sulaukę didelio šiomis kalbomis skaitančių visuomenių susidomėjimo. „Trumpos istorijos“ – tai įtaigūs pasakojimai apie paties Jono Meko ir jo pažintų žmonių gyvenimo fragmentus.6000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėYu Hua romano „Huozhe“ vertimas ir leidybaPirmą kartą lietuviškai pasirodė pripažinto kinų rašytojo Yu Hua romanas „Gyventi“, atveriantis Lietuvos skaitytojams mažai žinomus Kinijos istorijos, kultūros ir mentaliteto klodus. „Negailestingo kiniško realizmo“ stiliumi parašyta knyga skiepija pagarbą žmogaus būčiai ir stiprina ryžtą gyventi. Romaną iš kinų kalbos išvertė Indrė Balčikonytė-Huang, pratarmę parašė Balys Astrauskas, išleido „Kitos knygos“. Leidėjai tikisi, kad Yu Hua romanas „Gyventi“ taps puikiu vadovu Padangių imperijos kultūrai ir literatūrai pažinti.6600.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaJack Gilbert poezijos knygos „Didžioji ugnis“ parengimas ir leidybaJack Gilbert poezijos rinktinė „Didžioji ugnis“, kurią 2024 metų rudenį išleis asociacija „Bazilisko ambasada“, Lietuvos skaitytojams pristatys svarbaus amerikiečių poeto poeziją. Autoriaus knyga, kuria tikimąsi praturtinti Lietuvos šiuolaikinės literatūros lauką, bus pristatoma renginiuose įvairiuose Lietuvos miestuose, spaudoje, parduodama visuose šalies knygynuose.4000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaAlinos Bronsky romano „Ji nemirs“ vertimas ir leidybaAlina Bronsky „Ji nemirs“. Iš vokiečių kalbos vertė Vytenė Saunoriūtė, leidykla „Aukso žuvys“: Vilnius, 2024.5000.00
Vox raraMažoji bendrijaItalo Calvino romano „Palomaras“ („Palomar“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti italų autoriaus Italo Calvino romano „Palomaras“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos svarbiausios XX a. Europos literatūros gretas. Knygą iš italų kalbos vers Toma Gudelytė, knygos dizainą kurs Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.4000.00
Vox raraMažoji bendrijaGeorgi Gospodinov knygos „Laiko slėptuvė“ („Времеубежище“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti bulgarų autoriaus Georgio Gospodinovo 2023-iųjų International Booker premiją laimėjusio romano „Laiko slėptuvė“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos svarbiausios šiuolaikinės Europos literatūros gretas. Romaną iš bulgarų kalbos vers Laima Masytė, knygos dizainą kurs Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.8000.00
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėDono DeLillo romano „Baltasis triukšmas“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama lietuvių kalba išleisti kultinį Dono DeLillo romaną „Baltasis triukšmas“, užpildant paliktą spragą šalies verstinės grožinės literatūros lauke. Tai garsus satyrinis romanas, per vienos šeimos istoriją analizuojantis vartotojiškumo ir skubios technologijų plėtros įsigalėjimą visuomenėje, keičiantį asmens santykį su realybe. Knygos vertėja Ina Rosenaitė, dizainerė – Lina Sasnauskaitė. Knyga bus pristatoma renginiuose, spaudoje bei naujienų portaluose, parduodama visuose Lietuvos fiziniuose ir internetiniuose knygynuose.4600.00
Terra PublicaViešoji įstaigaGoedele Ghijsen knygos „Vluchtweg“ vertimas iš olandų kalbos, leidyba ir sklaidaGoedele Ghijsen knyga „Vluchtweg“, išversta iš olandų kalbos, prisidės prie kovos su patyčiomis ir tarpusavio supratimo ugdymo. Knyga skirta paaugliams nuo 12 m. Pagrindinės kūrinio problemos: karo pabėgėliai, patyčios, draugystė, mokykla, trauma.5000.00
Socialinių inovacijų institutasViešoji įstaigaJurgos Vilės iliustruota knyga vaikams „Mano draugas Hipokampas“Projekto metu didinant profesionalių nekomercinių aukštos meninės ir literatūrinės vertės kūrinių vaikams asortimentą Lietuvoje, parengta ir išleista Jurgos Vilės knyga „Mano draugas Hipokampas“, kviečianti jaunuosius skaitytojus pažinti povandeninius gyvūnus ir susimąstyti apie globalias gamtos problemas. Leidinys išplatintas šalies knygynuose ir kitose knygų pardavimo vietose. Su knygos turiniu supažindinami sostinės ir regionų jaunieji skaitytojai knygos apžvalgose bei susitikimuose su autore.7000.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaTomo Petrulio poetinės prozos rinkinio „Daikto kūnas“ parengimas ir leidybaTrečioji žinomo ir literatūros kritikų bei skaitytojų pamėgto jaunesniosios kartos rašytojo Tomo Petrulio knyga „Daikto kūnas“, kurią 2024 metais išleis asociacija „Bazilisko ambasada“, kvies filosofiškai ir netikėtai pažvelgti į kasdienius daiktus ir reiškinius. Šiame poetinės prozos rinkinyje nagrinėjamos daikto prigimties, nusistovėjusių visuomenės normų, vertybių temos. Rinkinys bus pristatomas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Druskininkuose bei virtualioje erdvėje.3000.00
VšĮ „Literatūra ir menas“Viešoji įstaigaLiteratūros puslapiai: Lietuva ir pasaulis„Literatūros puslapiai: Lietuva ir pasaulis“ – tai lyg skalpelio pjūvis, atveriantis aukštos kokybės, gilių ir aktualių tekstų pasaulį. Poezija, proza, esė, drama, publicistika, kritika analizuoja, prieštarauja, provokuoja ir viena kitą papildo, gimdo idėjas ir jas žudo. Apibrėžtoje erdvėje – žurnale – veriasi viso pasaulio balsai, pasimato kontekstai. Autoriai: nuo patyrusių iki jaunuomenės, nuo Julio Cortazaro iki Nariaus Kairio. Puslapius prižiūrės leidinio redaktoriai Lina Laura Švedaitė, Virgina Cibarauskė, Gytis Norvilas, Lina Simutytė.12000.00
Asociacija „Slinktys“AsociacijaJuozo Tysliavos rinktinės sudarymas ir leidybaJuozas Tysliava (1902–1961) – vienas ryškiausių lietuvių avangardo ir modernizmo atstovų, kurio kūryba iki šiol išlaikė meninę vertę bei tematinį aktualumą. Jo kūryba skaitytojams pristatoma po beveik penkių dešimtmečių leidybinės pertraukos. Rinktinė sudaryta jaunosios kartos literatūros kritiko Martyno Pumpučio ir papildyta archyvine medžiaga. Skaitytojus su J. Tysliavos kūrybos ypatybėmis supažindins Vilniaus universiteto dėstytojos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkės dr. Aistės Kučinskienės straipsnis.4000.00
„Baltų lankų“ leidybaUždaroji akcinė bendrovėYukio Mishima romano „Pavasario sniegas“ parengimas ir leidybaProjekto tikslas – parengti spaudai Yukio Mishima kūrinį „Pavasario sniegas“. Siekiamas rezultatas – kokybiškai išspausdinta ir pristatyta plačiajai visuomenei knyga. Dalyviai: vertėja iš japonų kalbos Gabija Čepulionytė, vyr. redaktorė Saulina Kochanskaitė, kalbos redaktorė Dovilė Bučelienė. Leidinys bus prieinamas didižiausiuose prekybos kanaluose, veiklų vieta - Vilnius.6000.00
„Baltų lankų“ leidybaUždaroji akcinė bendrovėRičardo Gavelio audio knygos „Vilniaus pokeris“ parengimas ir leidybaProjektu siekiama pirmą kartą audio formatu išleisti vieno svarbiausių postmodernistinės Lietuvių literatūros rašytojo Ričardo Gavelio knygą „Vilniaus pokeris“. Projekto dalyviai: profesionali „Baltos lankos“ leidyklos komanda, aktoriai Jurgis Damaševičius, Mantas Vaitiekūnas, Jolanta Dapkūnaitė ir Sergejus Ivanovas bei garso operatorius Vytenis Vaisiūnas (garso įrašų studija „Drop Projects“). Informacija apie audioknygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai įvairiose erdvėse.2500.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaAkademinis vasaros seminaras „Literatūros salos 2024“Projektu siekiama surengti XIX akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos“, kuriame bus aptariami įvairūs autorystės klausimai: autorystės formos, jų istorinė raida, autoriaus vaidmenys, prieštaringai vertinamų autorių biografijos ir jų kūrinių statusas bei įamžinimas, autobiografinis rašymas ir kt. Seminare dalyvaus aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, literatūros tyrėjai, rašytojai. Seminaras vyks Vilkaviškio raj. Renginį organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.9000.00
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBiudžetinė įstaigaKnygos Daniel Hassenstein „Nusidavimai švento kariavimo“ (1814), sud. Liucija Citavičiūtė, išleidimasIki šiol nėra publikuotas unikalus lietuvių raštijos ir kultūros paminklas – pirmoji lietuvių kalba parašyta pasaulietinė istorija apie Napoleono karus „Nusidavimai švento kariavimo […]“, Gumbinė, 1814 m. Šios knygos atsiradimas sietinas su Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos (1776–1840) pradėtu lituanistiniu sąjūdžiu Prūsijos Lietuvoje XIX a. II dešimtmetyje. Aktyviausi sąjūdžio dalyviai buvo Rėzos išugdyti Lietuvių kalbos seminaro auklėtiniai, tačiau reikšmingus darbus atliko ir vyresniosios kartos atstovai.5000.00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaBiudžetinė įstaigaKnygos: Neringa Klumbytė „Autoritarinis juokas. Politinis humoras ir sovietinė distopija Lietuvoje“ vertimas ir leidybaKnygoje antropologė, Majamio universiteto profesorė Neringa Klumbytė pristato sovietų Lietuvoje leistą satyros ir humoro žurnalą „Šluota“. 1940-aisiais metais Lietuvą prijungus prie SSRS, menininkai, rašytojai ir žurnalistai privalėjo kurti valstybės remiamą sovietinį humorą ir tarnauti kompartijos tikslams. Autorė tyrinėja oficialius bandymus formuoti piliečius kaip sovietinius subjektus ir įtraukti juos į komunistinės visuomenės „statybą“ per populiariojo humoro kultūrą. Antropologija šiuo atveju leidžia pažvelgti į visuomenes globaliame kontekste.5000.00
SlinktysAsociacijaErikos Drungytės poezijos knygos „Kregždės kišenė“ leidyba ir sklaidaE. Drungytės eilėraščių knyga „Kregždės kišenė“ patraukli įvairia eilėdara, pasirinktomis ritmikomis – nuo verlibro lengvai pereinama prie griežto rimo posmų, ritmingą kalbėjimą keičia epinio pasakojimo intonacijos. Tai meditatyvi ir reflektyvi poezija, artima šiuolaikiniam žmogui, ieškančiam įsiprasminimo. Išleidus knygą vyks susitikimų ciklas su autore: 4 renginiai didmiesčiuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus), 4 miesteliuose (Leipalingis, Merkinė, Raudondvaris, Aleksandrija).4000.00
Kultūrinės ir organizacinės idėjosViešoji įstaigaINTERAKTYVIOS KNYGOS „KILNIEJI SUKČIAI“ PRISTATYMAS JAPONŲ IR ANGLAKALBEI RINKAI„Kilnieji sukčiai“ – tai pirmoji lietuvių-japonų koprodukcija interaktyvios knygos pavidalu. Jaunimui skirta interaktyvi knyga pasakoja apie japonų konsulo Čiunės Sugiharos ir Nyderlandų diplomato Jano Zwartendijko žygdarbius tarpukario Kaune gelbstint žydus. Knyga bus pristatoma japonų ir anglų kalbomis.6000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaLeonardo Gutausko poezijos knygos „Pažado žemė“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir pristatyta poeto Leonardo Gutausko neskelbtų eilėraščių poezijos knyga „Pažado žemė“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Tadas Gutauskas, redaktorius Valentinas Sventickas, knygos dailininkė Deimantė Rybakovienė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami pristatymai.4000.00
Asociacija „Klaipėdos vokiečių bendrija“AsociacijaAxelio E. Walterio knygos „Prūsijos Orfėjas. Simono Dacho savivoka ir kultūrinė recepcija“ leidyba ir sklaidaProjekto įgyvendinimo metu lietuvių kalba bus išleista vokiečių mokslininko Axelio E. Walterio knyga „Prūsijos Orfėjas. Simono Dacho savivoka ir kultūrinė recepcija“ – žymiausias ir naujausias akademinis darbas apie XVII a. Rytų Prūsijos poetą Simoną Dachą. Knygos pristatymas ir temos atvėrimas Lietuvos auditorijai vyks sklaidos renginių, edukuojančių programų metu, viešinant projektines veiklas informaciniais pranešimais, straipsniais lietuvių ir vokiečių kalbomis.5000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaMindaugo Kvietkausko poezijos knygos „Nuskaidrėja vanduo“ leidybaLeidybos projektu numatoma išleisti naują Mindaugo Kvietkausko poezijos rinkinį „Nuskaidrėja vanduo“, kurį sudaro eilėraščiai ir poetinės prozos tekstai. Knygos dailininkė – Sigutė Chlebinskaitė.3800.00
VšĮ Naujasis Židinys-AidaiViešoji įstaigaMažoji klasikinių tekstų serija (vertimas, parengimas, leidyba)Šiuo projektu siekiama pradėti knygų leidybos seriją, kuri yra skirta parengti ir kokybiškai išleisti mažesnės apimties, tačiau kultūriškai svarbius lotyniškosios ir senovės graikų kultūros tekstus. Projektas apima Marko Minucijaus Felikso „Oktavijaus“ ir Aristofano „Lisistratės“ leidybą.8000.00
SlinktysAsociacijaArtemo Čecho knygos „Kas tu toks?“ leidyba ir sklaidaArtemas Čechas (g. 1985 m.) – garsus ukrainiečių rašytojas. „Kas tu esi?“ – kartkartėmis klausia jaunasis Tymofijus savo priešo ir draugo, kankintojo ir globėjo Felikso, traumuoto tolimo karo. „Kas aš esu?“ – romano pabaigoje savęs klausia beveik suaugęs autobiografinis Tymofijus. Pagrindinis veikėjas atsiduria atstumiančios svetimo karo patirties šešėlyje, šis karas netikėtai pasirodo esąs moralinis ir fizinis pasiruošimas savajam. Knygą išvertė Donata Rinkevičienė, išleis leidykla „Slinktys“.7000.00
Leidykla „Lapas“Viešoji įstaigaKastyčio Sarnicko romano „Voyage Voyage“ leidybaLeidykla LAPAS leidybai ruošia antrąjį muzikanto ir rašytojo Kastyčio Sarnicko popromaną „Voyage Voyage“. Šiame absurdo romane, skaitytojams jau iš pirmojo romano „Turnė“ pažįstami, vidutinio amžiaus rokeriai Guolis ir Pigis neplanuotai atsidūria Amazonės džiunglėse ir jų nuotykiai prasideda. Popromanas „Voyage Voyage“ lietuvių literatūrą praturtina autentiška kalba ir meistriškai sukurtu savimi nepasitikinčio vyro nevykėlio personžu, per kurį gvildemanos gilesnės bendražmogiškos temos: vienatvė, draugystė, viduramžio ir kūrybos krizė.4000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaArtūro Valionio poezijos knygos „Sąnašos | Dėl viso pikto“ parengimas ir leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poeto Artūro Valionio poezijos knyga „Sąnašos | Dėl viso pikto“. Pagrindiniai projekto dalyviai: knygos autorius, redaktorius, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.3000.00
Phi knygosMažoji bendrijaRoger Scruton knygos „Kantas: labai glaustas įvadas“ vertimas ir leidybaFilosofinės literatūros leidykla Lietuvoje nr. 1 – „Phi knygos“ – kryptingai siekia ne tik pristatyti Lietuvos visuomenei esminius Vakarų filosofijos veikalus, tačiau ir populiarinti filosofiją. 300-osioms Kanto gimimo metinėms paminėti, kartu su LKT pagalba, išleisime žymaus britų filosofo Sero Rogerio Scrutono knygą „Kantas: labai glaustas įvadas“. Knygą iš anglų kalbos verčia Laurynas Barkauskas.4000.00
SlinktysAsociacijaAlešio Štegerio poezijos rinktinės leidyba ir sklaidaIšleista Aleš Šteger (1973) – vieno žymiausių ir originaliausių slovėnų poeto rinktinė (vertėja Kristina Tamulevičiūtė), kurioje publikuojami įvairaus laikotarpio autoriaus kūriniai. Poeto lakoniškose ir tiksliose eilėse atsispindi kelionių aistra, ryšys su Vidurio Europos kultūra, šeiminiai ryšiai. Metams bėgant, keitėsi poeto eilių forma, bet centre išliko žmogus, gyvenantis besikeičiančioje visuomenėje, bėgantis, ieškantis ir randantis.5000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaKotrynos Zylės romano „Mylimi kaulai“ leidybaKotryna Zylė „Mylimi kaulai“. Dailininkas Bernardas Burba, leidykla Aukso žuvys: Vilnius, 2024.5000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaIevos Balčiūnės mokslo studijos „Atsikratymas vaikais sovietų Lietuvoje: tėvai, valstybė ir nereikalingi vaikai“ leidybaIeva Balčiūnė „Atsikratymas vaikais sovietinėje Lietuvoje: tėvai, valstybė ir nereikalingi vaikai“, 2024, Vilnius, Aukso žuvys. Dr. Ievos Balčiūnės novatoriškas tyrimas apie atsikratymą vaikais sovietmečio Lietuvoje. Mokslo studijos „Atsikratymas vaikais sovietų Lietuvoje: tėvai, valstybė ir nereikalingi vaikai“ idėja yra atsigręžti ir sureikšminti slepiamą, ignoruojamą, nematomą ir pamirštamą šeimos ir visuomenės gyvenimo pusę - sprendimą atsikratyti vaikais.5000.00
Kauko laiptaiViešoji įstaigaPoezijos vertimų knygos „Styga ir vėjas“ parengimas ir leidybaInformacija apie knygos pasirodymą bus skleidžiama leidyklos socialinių tinklų paskyrose, naujienlaiškyje, Lietuvos naujienų portaluose.
Knygos pristatymų renginiuose dalyvaus vertėja Aldona Elena Puišytė, poetė ir literatūros kritikė Ieva Rudžianskaitė, aktorius Egidijus Stancikas, knygos leidėjai ir kt.
3800.00
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėIano McEwano romano „Pamokos“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti garsaus anglų prozininko Iano McEwano romaną „Pamokos“. Didelės apimties, klasikinio modelio romane gilinamasi į seksualinį išnaudojimą patyrusio asmens sąmonę, pateikiama visa pasakojimo herojaus Rolando Beino gyvenimo istorija, o per ją – margas svarbiausių pastarųjų 70 metų istorinių įvykių kaleidoskopas. Knygą iš anglų k. verčia Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Ji bus pristatoma renginiuose, spaudoje bei naujienų portaluose, parduodama visuose Lietuvos knygynuose.5000.00
Vox raraMažoji bendrijaBenjamín Labatut knygos „Maniakas“ („The Maniac“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti Čilės autoriaus Benjamíno Labatuto romano „Maniakas“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos svarbiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. Knygą iš anglų kalbos vers Rasa Drazdauskienė, knygos dizainą kurs Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.8000.00
UAB „Alma littera“Uždaroji akcinė bendrovė„Kaip aš mečiau“Projekto tikslas – išleisti vieno įdomiausių šiuolaikinių Lietuvos kūrėjų, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Sigito Parulskio knygą „Kaip aš mečiau“ ir ją pristatyti visuomenei. Siekiamas projekto rezultatas – išleista knyga ir įvykę jos pristatymo renginiai bei įvykiai. Pagrindinis projekto dalyvis – knygos autorius Sigitas Parulskis. Projektas didžiausia apimtimi įgyvendinamas Vilniuje. Projekto sklaida vykdoma per leidyklos turimus socialinių tinklų kanalus, interneto svetainę, partnerių kanalus ir kt.5000.00
Phi knygosMažoji bendrijaJano Patočkos knygos „Platonas ir Europa“ leidyba ir sklaida„Platonas ir Europa“ – vienas svarbiausių čekų filosofo Jano Patočkos veikalų, sudarytas pogrindyje skaitytų paskaitų pagrindu. Esminė Patočkos įžvalga apie Europą, kad tai nėra geografinėmis sienomis, politinėmis sąjungomis grįstas projektas. Europos projektas remiasi ne kuo kitu, o rūpesčiu siela, kylančiu iš noro gyventi tiesoje. Knygą iš čekų k. išvertė Almis Grybauskas, redagavo Ernesta Pauwels, spec. redaktorius – Dalius Jonkus.3000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaJurgitos Jasponytės knygos „Visata atsisėda netinkamoje vietoje“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poetės Jurgitos Jasponytės poezijos knyga „Visata atsisėda netinkamoje vietoje“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Jurgita Jasponytė, knygos redaktorė, knygos dailininkė Deimantė Rybakovienė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.4500.00
LASS respublikinis centrasViešoji įstaigaTaškais išrašyta knygų šalis: vaikams ir jaunimui brailio raštuNepaisant didėjančios technologijų įtakos, brailio raštas tiek Lietuvoje, tiek Vakarų šalyse tebelieka svarbiausia aklųjų ir silpnaregių raštingumo, kultūrinio, socialinio identiteto sąlyga bei prielaida. Projektas „Taškais išrašyta knygų šalis: vaikams ir jaunimui brailio raštu“ yra skirtas brailio raštu pradedantiems skaityti vaikams ir jau skaitančiam jaunimui. Patrauklios, šiuolaikiškos literatūros brailio raštu šio amžiaus skaitytojams visada trūko. Projektu siekiama gerinti neregių ir silpnaregių skaitomumo galimybes.8000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaVido Morkūno apsakymų rinkinio „Parulskio perukas” leidybaNauja Vido Morkūno apsakymų knyga „Parulskio perukas” įtaigiai, itin savitu stiliumi tęsia pasakojimą apie visuomenės veik nepastebimus žmones. Kaip ir ankstesnėse rašytojo knygose, šiame apsakymų rinkinyje kasdienybė protarpiais sušvinta fantasmagoriškomis spalvomis, o paprasčiausia buitis netikėtai atveria mįslingas žmogaus sielos erdves. Iš glaustų gyvenimo istorijų pamažu susideda įspūdingos likimų mozaikos ir vitražai.4300.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėGeorge‘o Orwello esė rinktinės „Kodėl aš rašau“ sudarymas ir leidybaPirmą kartą lietuviškai pasirodė ryškaus XX a. publicisto G. Orwello eseistikos rinktinė. Knyga „Kodėl aš rašau“ sudaryta iš 46-ių šio autoriaus straipsnių politikos ir kultūros temomis. Rinktinę sudarė Darius Pocevičius, išvertė Arvydas Sabonis, išleido „Kitų knygų“ leidykla, parėmė Lietuvos kultūros taryba. Leidėjai tikisi, kad klasikinio humanizmo idėjas skelbianti G. Orwello publicistika išplės išprususių skaitytojų, eseistikos gurmanų ir viešųjų intelektualų ratą Lietuvoje.9500.00
Žalias kalnasMažoji bendrijaEglės Ratkelytės-Bylienės knygos vaikams „Penelapė“ leidybaProjekto tikslas – išleidžiant kokybišką vertybinio turinio knygą – Eglės Ratkelytės-Bylienės pasaką „Penelapė“, ugdyti vaikų drąsą, pasitikėjimą savimi, smalsumą, norą pažinti pasaulį ir vertinti jo grožį; skatinti ir palaikyti originalią lietuvių autorių kūrybą vaikams. Knygos teksto ir iliustracijų autorė – Eglė Ratkelytė-Bylienė. Projektas įgyvendinamas Kaune ir Vilniaus rajone. Bus surengti knygos pristatymo renginiai Kaune, Zarasuose, Kazlų Rūdoje.4000.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaJurgos Vilės ir Miglės Anušauskaitės knygos „Jono Meko sodas“ leidybaJurga Vilė „Jono Meko sodas“. Dailininkė Miglė Anušauskaitė: grafinės istorijos. Leidykla „Aukso žuvys“: Vilnius, 2024.6000.00
Leidykla „Sofoklis“Uždaroji akcinė bendrovėAyelet Gundar-Goshen knygos „Budinant liūtus“ vertimas ir leidybaSiekiama išleisti Izraelio autorės Ayelet Gundar-Goshen romaną „Budinant liūtus“. Jos manymu, rašytojo užduotis – priversti skaitytojus pažvelgti į tai, ko paprastai jie stengtųsi išvengti. Šis užmojis atsispindi ir jos pačios knygoje – čia nepatogių scenų apstu, jos verčia skaitytojus stoti akistaton su savo pačių aklumu. Atkreipiamas dėmesys į Izraelyje prieglobsčio ieškančių pabėgėlių problemą, rasizmo paženklintą vietinių elgesį su atvykėliais. Romaną iš hebrajų kalbos verčia Olga Lempert.5000.00
Dominicus LituanusUždaroji akcinė bendrovėVytauto V. Landsbergio knygelės mažiesiems „Pūkis ir kėkštas“ leidybaLeidykla Dominicus Lituanus išleidžia jau šešioliktąją Lapiuko Pūkio pasakų knygelę mažiesiems. Pūkis užkariavo jaunųjų skaitytojų širdeles nuo pirmosios „Iš kur atsirado Pūkis?“ pasakėlės. Vaikai nepaprastai pamilo rašytojo Vytauto V. Landsbergio ir dailininkės Dalios Karpavičiūtės sukurtą personažą!4000.00
Vox raraMažoji bendrijaTine Høeg romano „Tour de Chambre“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti airių autorės Tine'ės Høeg romano „Tour de Chambre“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės Europos literatūros gretas. Romaną iš danų kalbos vers Ieva Toleikytė, knygos dizainą kurs Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje.4000.00
ApostrofaUždaroji akcinė bendrovėAlfonso Andriuškevičiaus naujos esė knygos išleidimasNaujas Nacionalinės kultūros ir premijos laureato, rašytojo Alfonso Andriuškevičiaus (g. 1940) esė rinkinys. Jis rašo nedaug, bet visos jo knygos – išskirtinės. Šioje knygoje, be esė, dar publikuojami autoriaus pokalbių su jaunais kalbintojais fragmentai. Knygą pristatys pats autorius – kaip visada, nepakartojamai.4400.00
Bazilisko ambasadaAsociacijaAustėjos Jakas poezijos knygos „Mėlynieji malonumai“ parengimas ir leidybaPirmoji poetės, dailininkės, dizainerės Austėjos Jakaitės (pseudonimas Austėja Jakas) knyga „Mėlynieji malonumai“, kurią 2024-ųjų metų rudenį išleis asociacija „Bazilisko ambasada“, bus iliustruota autorės specialiai knygai paruoštomis iliustracijomis ir Lietuvos skaitytojus supažindins su įdomia jaunąja kūrėja. Autorės debiutinė knyga, kuria tikimąsi praturtinti Lietuvos šiuolaikinės literatūros lauką, bus pristatoma įvairiuose Lietuvos miestuose.3500.00
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėTove Ditlevsen knygos „Veidai“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti žymios XX a. danų rašytojos Tove Ditlevsen knygą „Veidai“, papildant Lietuvos verstinės grožinės literatūros lauką išskirtinio stiliaus autofikcijos kūriniu, nagrinėjančiu psichinės sveikatos, menininko saviraiškos, moters vaidmens visuomenėje temas ir atveriančiu platesnį Danijos kultūrinį kontekstą. Knygą iš danų k. verčia Aurelija Bivainytė. Ji bus pristatoma renginiuose, spaudoje bei naujienų portaluose, parduodama visuose Lietuvos knygynuose.3000.00
VšĮ Naujasis Židinys-AidaiViešoji įstaigaNaujausios lietuvių ir pasaulio literatūros tendencijos: kritinės knygų ir įvykių refleksijos žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“Projektas apima literatūros kritiką, apžvalgas ir profesionalius interviu su rašytojais žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“. Juo siekiama palaikyti betarpiškos literatūros kritikos ir refleksijos tradiciją, plačiają visuomenę supažindinti su lietuvių literatūros procesu, debiutuojančiais autoriais ir reikšmingiausiais kūriniais, taip pat – šį lietuvių literatūros procesą dokumentuoti.11000.00
Mokyklų tobulinimo centrasViešoji įstaigaLiteratūros festivalis vaikams „Nuotykiai tęsiasi“Literatūros festivalis vaikams „Nuotykiai tęsiasi“ – vienintelis 0–12 metų vaikams skirtas festivalis po atviru dangumi Lietuvoje. Nuostabiame Anykščių Dainuvos slėnyje vykstantis renginys siekia įvairiomis meno formomis (teatras, kinas, vizualieji menai) pristatyti šiuolaikinę vaikų literatūrą. Festivalio dėmesio centre – susitikimai ir kūrybinės dirbtuvės su vaikams skirtų knygų kūrėjais: rašytojais ir iliustruotojais. Svarbi festivalio programos dalis – Anykščių miesto kultūrinės ir meninės bendruomenės atstovų rengiamos veiklos.6000.00
Phi knygosMažoji bendrijaCarl von Clausewitz „Apie karą“ I-II dalių vertimas ir leidybaCarlo von Clausewitzo knyga „Apie karą“ karo fenomeno tyrinėtojų, strategų, politologų yra laikoma esminiu karo filosofijos veikalu. Leidykla „Phi knygos“ išleis I-II šios knygos dalis, taip siekdama suaktualinti karo fenomeno sampratą Lietuvoje. Įvadą veikalui rengia dr. Bernardas Gailius. Iš vokičių kalbos verčia Antanas Gailius.6000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaDonaldo Kajoko knygos „Leistinas privatumas“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta rašytojo, poeto Donaldo Kajoko autobiografinė knyga „Leistinas privatumas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Donaldas Kajokas, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.6000.00
Šiaurės Atėnų fondasViešoji įstaigaSkaitykla Nr. 5: literatūros kritika, refleksija, analizėRubrika „Skaitykla Nr. 5“ yra skirta Lietuvos ir užsienio literatūros, literatūrinio gyvenimo analizei ir pristatymui. Čia skelbiami kritiniai, analitiniai, apžvalginiai, eseistiniai tekstai (originalūs ir verstiniai) apie naujausias literatūros tendencijas, istoriškai reikšmingus literatūros ir literatūrinio gyvenimo reiškinius, išskirtinių knygų recenzijos, pristatomi ryškesni autoriai ir svarbiausi literatūros pasaulio įvykiai, lietuvių išeivių ar užsienyje gyvenančių lietuvių autorių kūryba, lietuvių literatūros recepcija užsienio spaudoje.7900.00
Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondasLabdaros ir paramos fondasLiteratūros seimelisNuo 2013 metų vykdomo projekto „Literatūros seimelis“ pagrindinė tema 2024 metais: „Literatūrinės ir kultūrinės jungtys: Cz. Miłoszas ir Ona Šimaitė – praeities pamokų svarba šiandien“. Projekte Druskininkuose ir Krasnagrūdoje dalyvaus lietuvių rašytojai bei jų kūrybą į lenkų kalbą verčiančiantys vertėjai, lenkų leidėjai. Seimelio tikslas – kad būtų kuo daugiau į lenkų kalbą išverstų lietuvių autorių knygų, vyktų kuo platesnė jų sklaida ir nuolatos vyktų aktyvus Lietuvos ir Lenkijos literatūrinis ir kultūrinis bendradarbiavimas.10000.00
Vox raraMažoji bendrijaDoireann Ní Ghríofa knygos „Pamėklė gerklėj“ („A Ghost in the Throat“) vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti airių autorės Doireann Ní Ghríofa romano „Pamėklė gerklėj“ vertimą į lietuvių kalbą, taip papildant į lietuvių kalbą išverstos įdomiausios šiuolaikinės pasaulio literatūros gretas. Romaną iš anglų kalbos vers Emilija Ferdmanaitė, knygos dizainą kurs Linas Spurga jaunesnysis. Knyga bus platinama per fizinius bei internetinius knygynus visoje Lietuvoje. Bus suorganizuotas viešas knygos pristatymas.7000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaRamutės Skučaitės poezijos knygos „Akimirksniui užteks“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poetės Ramutės Skučaitės poezijos knyga „Akimirksniui užteks“. Projekto dalyviai: Ramutė Skučaitė, knygos redaktorius Valentinas Sventickas, knygos dailininkė Deimantė Rybakovienė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.4500.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaGyčio Norvilo esė knygos „Požemių paukščiai“ parengimas ir leidybaBus profesionaliai parengta poeto, publicisto, vertėjo, savo stilistiką, braižą ir požiūrį į kalbą turinčio Gyčio Norvilo esė knyga „Požemių paukščiai“. Pagrindiniai projekto įgyvendinimo dalyviai: knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Bus platinama fiziniuose knygynuose ir internetu.4000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaNariaus Kairio knygos „Yura-yura“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta rašytojo Nariaus Kairio knyga „Yura-yura“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Narius Kairys, knygos redaktorė, dailininkas ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.4000.00
Phi knygosMažoji bendrijaKnygos vaikams apie filosofą Vosylių Sezemaną parengimas ir leidybaFilosofinė leidykla Lietuvoje nr. 1 – „Phi knygos“– LKT pagalba parengs ir išleis iliustruotą knygą vaikams apie filosofą Vosylių Sezemaną. Knyga vaikams iliustracijų ir teksto pagalba pristatys vėlesnį Sezemano gyvenimo tarpsnį, filosofiją. Bendradarbiaudami, knygą kurs iliustratorė Živilė Spudytė, filosofas Laurynas Peluritis.4300.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėALEJO CARPENTIER KNYGOS „ŠIOS ŽEMĖS KARALYSTĖ“ ATNAUJINTAS LEIDIMASLeidykla „Kitos knygos“ Lietuvos skaitytojams siūlo iš naujo atrasti Lotynų Amerikos literatūrą. Pirmasis autorius – Kubos rašytojas Alejo Carpentier (1904–1980). Į jį galima žiūrėti kartu su Borges kaip į vieną naujosios Lotynų Amerikos rašymo „tėvų“, su Asturias įvedusiu ir teoriškai aptarusiu „magiškojo realizmo“ sąvoką „Šios žemės karalystės“ (orig. El reino de este mundo 1949) įvade. Pristatomas atnaujintas leidimas su nauju Valdo V. Petrausko vertimu, Dovilės Kuzminskaitės kartu su Joriu Žiburkumi pratarme šiuolaikiniam skaitytojui.3000.00
SofoklisUždaroji akcinė bendrovėAgnieszkos Szpilos knygos „Heksės“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama suteikti Lietuvos skaitytojams galimybę skaityti šiuolaikinės lenkų rašytojos Agnieszkos Szpilos romaną „Heksės“, kuriame pasitelkiant feministinę prieigą, ironiją ir juodąjį humorą, kalbama apie aktualius šiandienos politinius, ekonominius, socialinius klausimus, piešiami ryškūs moterų portretai. Knygą iš lenkų kalbos išvertė Irena Aleksaitė – Šv. Jeronimo premijos laureatė. Leidinys bus platinamas visuose knygynų tinkluose ir interneto knygynuose, rengiami pristatymai.4000.00
SlinktysAsociacijaJEAN-BAPTISTE CABAUD KNYGOS „MAŽYLIS SU KAMUOLIU” VERTIMAS IR LEIDYBAJeano-Baptiste Cabaud knygoje vaikams „Mažylis su kamuoliu” apie karą ir šaltį švelnus, subtilus, jautrus, poetiškas ir taupus. Jame telpa išties daug: draugystė, beprotybė, įsakymų absurdiškumas: „Nagi! Pirmyn!“, nors visi kareiviai tiek vienoje, tiek kitoje pusėje nori, kad viskas pagaliau liautųsi. Knyga iliustruota Fredo Bernardo. Iš prancūzų kalbos vertė Dainius Gintalas.3500.00
HUBRISMažoji bendrijaAbraomo Suckeverio „Nuo Vilniaus geto iki Niurnbergo: atsiminimai ir liudijimai“ vertimas ir leidyba„Nuo Vilniaus geto iki Niurnbergo: atsiminimai ir liudijimai“ – iškilaus jidiš poeto Abraomo Suckeverio prisiminimai iš Vilniaus geto ir liudijimas Niurnbergo tribunole9000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėAntro Ievos Dumbrytės romano parengimas ir leidybaLietuvos knygynuose pasirodė antras jaunos rašytojos Ievos Dubrytės romanas, metantis ambicingą iššūkį „euroromanui“ ir grįžtantis prie lietuvių literatūros ištakų. Tai – unikalus, tarmiškų žodžių kupinas pasakojimas apie stiprią moterį ir motiną, nutiesiančią magišką tiltą į senovinį Šiaurės Lietuvos kaimelį, kuriame dedasi neįprasti, tik pasakose ir legendose girdėti dalykai. Romaną išleido „Kitų knygų“ leidykla. Tikimasi, kad knyga svariai praturtins kaimiškosios ir moteriškosios lietuvių literatūros tradicijas.5000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaViktorijos Daujotytės knygos „Kai rašai, nebijai“ leidybaVykdant šį projektą bus išleistas ir visuomenei pristatyta rašytojos, prof. Viktorijos Daujotytės autobiografinė knyga „Kai rašai, nebijai“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Viktorija Daujotytė, knygos redaktorė, dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai6000.00
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaTarptautinis festivalis „Inkultūracija“Tarptautinis festivalis „Inkultūracija“ yra tradicinis renginys, skirtas knygai, literatūrai ir skaitytojui, vykstantis Vakarų Lietuvoje. 2024 m. rugsėjo 23-28 d. programoje bus kviečiama diskutuoti aktualiais literatūros srities klausimais, išgirsti skirtingas kultūros bendruomenės įžvalgas, susipažinti su įvairiomis literatūros formomis. Žiūrovai ir renginių dalyviai bus skatinami atkreipti dėmesį į literatūros virsmus besikeičiančioje visuomenėje. Festivalis skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 20-mečio minėjimui.15000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaShehano Karunatilaka knygos „Septyni Malio Almeidos mėnuliai“ leidybaVykdant šį projektą bus į lietuvių kalbą išversta, išleista ir pristatyta rašytojo Shehano Karunatilakos knyga „Septyni Malio Almeidos mėnuliai“. Pagrindiniai projekto dalyviai: autorius, autoriaus teisių atstovai, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai.6000.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėROBERT SAPOLSKY knygos „DETERMINED: A Science of Life without Free Will“ leidybaRobert Sapolsky naujausioje knygą „Nulemta“ remdamasis neurobiologiniu priežastingumu parodo, kad laisvos valios nėra. Kalbėdamas apie naująją gyvenimo sampratą anapus laisvos valios, autorius atsako į kelis svarbiausius žmonijai kylančius klausimus apie bausmes, moralę ir sugyvenimą drauge, taip pat svarsto, kad toks pokytis minties raidos istorijoje neatves prie anarchijos ar beprasmybės.
Knygą iš anglų kalbos vertė Matas Geležauskas, mokslinis redaktorius prof. Albinas Bagdonas, kalbos redaktorė Asta Bučienė, dizaineris Jurgis Griškevičius.
8200.00
Aukso žuvysViešoji įstaigaBernardo Gailiaus romano "Agentė" leidybaBernardas Gailius "Agentė ", leidykla Aukso žuvys: Vilnius, 20243000.00
GelmėsViešoji įstaigaJoelio Haahtelos knygos „Jokūbo kopėčios“ vertimas ir leidybaJ. Haahtela šiuo metu yra vienas populiariausių suomių rašytojų. Jo romanas „Jokūbo kopėčios“ laikomas išskirtiniu, savitu savo daugiasluoksniškumu, lengvumu, poetiškumu. Jame nagrinėjamos bendražmogiškos temos: tiesos ilgesio, gyvenimo paslapties ieškojimo, egzistencijos klausimai. Autoriui reikšmingos žmonių istorijos, jis siekia suprasti jų situacijas ir pasirinkimus bei tų pasirinkimų prasmę. Iškyla į paviršių ir skaitytojo jausmai. Visa tai svarbu J. Haahtelai, kurio abi specialybės – psichiatro ir rašytojo – papildo viena kitą.4000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaSzczepano Twardocho romano „Chołod“ parengimas ir leidybaVykdant šį projektą bus į lietuvių kalbą išverstas, išleistas ir pristatytas vieno įdomiausių šiuolaikinių lenkų rašytojų romanas „Cholodas“. Pagrindiniai projekto dalyviai: autorius, autoriaus teisių atstovai, knygos dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie
knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai.
7000.00
LASS respublikinis centrasViešoji įstaigaPažink ir priimk: pasaulio įvairovė knygose brailio raštuProjektu „Pažink ir priimk: pasaulio įvairovė knygose brailio raštu" siekiama gerinti neregių ir silpnaregių skaitomumo galimybes, palaikyti brailio rašto vartojimo tradiciją, ugdyti regėjimo negalią turinčių skaitytojų estetinę pajautą, mažinti šiuo raštu skaitančių žmonių informacinę ir kultūrinę atskirtį. Brailio rašto skaitytojai supažindinami su brandžios meninės vertės naujausia grožine literatūra, pristatant jos tematinę (kitoniškumo savastis, kitokio priėmimas) ir stilistinę įvairovę. Projektą sudaro šešių autorių knygos.9000.00
Tyto albaUždaroji akcinė bendrovėMartyn Rady knygos „Vidurio karalystės. Nauja Vidurio Europos istorija“ vertimas ir leidybaProjektu siekiama išleisti britų istoriko Martyn Rady knygą „Vidurio karalystės. Nauja Vidurio Europos istorija“. Tai kapitalinis, du tūkstantmečius aprėpiantis veikalas, leidžiantis pažvelgti į esminius Vidurio Europos istorijos lūžius, šio regiono identitetą, jame susiformavusius religinius, kultūrinius, politinius judėjimus, jų įtaką šiandienos geopolitikai, nemažai dėmesio skiriama ir Lietuvai. Knygą iš anglų k. verčia Laimantas Jonušys. Ji bus pristatoma renginiuose, spaudoje, naujienų portaluose, parduodama visuose šalies knygynuose.8000.00
Žalias kalnasMažoji bendrijaDianos Gancevskaitės knygos vaikams "Troleibusu" leidybaDianos Gancevskaitės knygos "Troleibusu" leidybos projektas siekia išleisti kokybišką, išliekamąją meninę vertę turinčią knygą, iliustruotą meniškomis iliustracijomis, ugdyti vaikų empatiją, padėti išgyventi netektis, vienatvę, neigiamas emocijas, lavinti vaizduotę, turtinti jų kalbą, taip pat puoselėti lietuvių autorių kūrybą vaikams. Projekto dalyviai - rašytoja Diana Gancevskaitė ir dailininkas Arnoldas Pričinas. Projektas bus įgyvendinamas Vilniuje ir Kaune, pristatomas leidyklos "Žalias kalnas" fb paskyroje, www.zaliaskalnas.lt.4900.00
Kitos knygosUždaroji akcinė bendrovėShoshanos Zuboff knygos „The Age of Surveillance Capitalism“ vertimas ir leidybaIšleista Harvardo universiteto profesorės Shoshanos Zuboff knygą „Priežiūros kapitalizmo amžius“, įspėjančią apie nežaboto skaitmeninių technologijų verslo keliamus pavojus. Tikimasi, kad Lietuvos intelektualams ji taps nauju kritinio mąstymo įrankiu, įgalinančiu profesionaliai vertinti politinius, ekonominius ir kultūrinius procesus. Iš anglų kalbos knygą išvertė Rūta Montvilienė, vertėją konsultavo kultūros politikos tyrinėtoja dr. Skaidra Trilupaitytė ir technologijų žurnalistas Adomas Rutkauskas.11500.00
UAB leidykla VAGAUždaroji akcinė bendrovėR. Flanagano romano „7-as klausimas“ leidybaSvarbiausio šiuolaikinio Australijos rašytojo R. Flanagano romanas „7-as klausimas" skatina iš naujo permąstyti istoriją, įvertinti pasirinkimų, kurie daromi vardan galios ir ambicijų, pasekmes, reflektuoti jų padarinius; kalba apie žmogaus laikysena istorinių kataklizmų metu (šiuo atveju tai atominės bombos sprogimas Hirosimoje), kai atskleidžia tikroji žmogaus prigimtis; kelia atminties, atleidimo klausimus, kurie visada išliks aktualūs, juolab, kai kaimynystėje vis dar tęsiasi karas. Skaitytojai bus kviečiami diskusijai romano tematika.6000.00
Leidykla HieronymusViešoji įstaigaVokiečių autoriaus Lutz Seiler romano "Stern 111" vertimas, leidyba ir pristatymasVykdant šį projektą į lietuvių kalbą bus išversta, išleista ir pristatyta vienos svarbiausių šiuolaikinių vokiečių autorių Lutz Seiler romanas „Žvaigždė 111“. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai, dalyvaujant autoriui.6000.00
Leidykla „Odilė“Viešoji įstaigaJoy Cowley, Gavin Bishop knygos „Pagalbininkė ir Pagalbininkas" vertimas ir leidybaNaujosios Zelandijos vaikų rašytojos Joy Cowley knyga vaikams „Pagalbininkė ir Pagalbininkas" – tai linksmos ir pamokančios istorijos apie Gyvatę ir Driežą, dvi labai skirtingas būtybes ir dykumoje užsimezgusią jų draugystę.3000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaJung Chang knygos „Laukinės gulbės“ leidybaVykdant šį projektą bus į lietuvių kalbą išversta, išleista ir pristatyta rašytojos Jung Chang knyga „Laukinės gulbės“. Pagrindiniai projekto dalyviai: autorė, autorės teisių atstovai, knygos vertėja, redaktorė, dailininkė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos. Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, bus organizuojami knygos pristatymai.15000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaJuliaus Kelero poezijos knygos „Atvirom akim“ leidybaVykdant šį projektą bus išleista ir visuomenei pristatyta poeto Juliaus Kelero poezijos knyga „Atvirom akim“. Pagrindiniai projekto dalyviai: Julius Keleras, knygos redaktorė, knygos dailininkė Vanda Padimanskaitė ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama visuose Lietuvos knygynuose, internetinėse parduotuvėse, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.
Informacija apie knygą bus viešinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, organizuojami knygos pristatymai.
4000.00
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaViešoji įstaigaPirmoji knyga. PoezijaBus surengtas jau tradicija tapęs, literatūros ir kultūros laukui itin svarbus „Pirmosios knygos“ konkursas. Pateiktus pradedančių autorių rankraščius vertins ir laureatą išrinks 3 Rašytojų sąjungos valdybos patvirtinti vertinimo komisijos nariai. Bus profesionaliai parengta, išleista ir visuomenei pristatyta laureato poezijos knyga. Pagrindiniai dalyviai: vertinimo komisija, atrinktos knygos autorius ir profesionali leidyklos komanda. Knyga bus parduodama knygynuose, literatūriniuose renginiuose ir knygų mugėse. Ja bus aprūpintos bibliotekos.4000.00

Menas žmogaus gerovei

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Nuo 0Mažoji bendrijaNeišsiųsti laiškaiProjektas „Neišsiųsti laiškai” – tęstinis teatro projektas, skirtas senoliams esantiems globos namuose. Projekte senoliams, atsižvelgiant į jų amžiaus poreikius, rengiami teatro užsiėmimai ir sukuriamas dokumentinis vaidinimas iš prisiminimų. Projektas siekia mažinti senolių kultūrinę atskirtį ir suteikti žmonėms, esantiems globos namuose, galimybę dalyvauti profesionaliose teatro veiklose bei užsiėmimų metu įsitraukti į aktyvų kultūrinį ir socialinį gyvenimą.8500.00
Raudonos nosys „Gydytojai klounai“AsociacijaSpektaklio ,,Keliaujantis klounų orkestras” ir kūrybinių dirbtuvių „Cirko pacientai“ sklaida Lietuvoje 2022–2024 metaisOrganizacijos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ vykdomo projekto – spektaklio „Keliaujantis klounų orkestras“ ir kūrybinių dirbtuvių „Cirko pacientai“ sklaida Lietuvoje 2022–2024 metais pagrindinis tikslai: užtikrinti profesionalaus cirko meno prieinamumą proto ir kompleksinę negalią turintiems vaikams; įtraukti į cirko meno veiklas vaikus, kurie turi labai mažas galimybes dalyvauti kultūrinėse veiklose dėl sveikatos
problemų; užtikrinti kultūrinių veiklų tęstinumą.
33300.00
Lietuvos nacionalinis dailės muziejusBiudžetinė įstaigaSAVAS MUZIEJUSProjekto tikslas – įtvirtinti naują modelį Lietuvos muziejinėje praktikoje, kuomet bendradarbiauja trys esminiai sektoriai (sveikatos, menų, edukacijos), siekiant esminių pokyčių socialiai jautrių grupių socialiniame gyvenime, gyvenimo kokybėje ir dinamikoje. Projektu siekiama į įprastą užimtumo ir lavinimo strategiją įtraukti meno edukaciją ir profesionalųjį meno pažinimą. Projekto organizatoriai naujai sukurtomis metodikomis sieks mažinti socialiai jautrių grupių segregaciją ir kurti unikalų inkliuzijos modelį.25000.00
Baletas jumsViešoji įstaigaBaletas senjoramsBaletas senjorams – tai galimybė socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms pamatyti profesionalaus, klasikinio baleto koncertus nepaliekant savo globos namų. „ClassicArt“, mobili Lietuvos baleto solistų trupė, leis pamatyti aukštosios kultūros kūrinius. Bus užmegzti ilgalaikiai ryšiai tarp kultūros ir socialinės globos įstaigų.18000.00
Judesio ir minties teatrasViešoji įstaigaDalyvaujamosios kultūros projektas KALBANTYS JAUSMAITęstinio projekto metu, siekiant įvertinti kultūrines aplinkas, nuostatas ir užfiksuoti dalyvių patirtis, bus vykdomas kokybinis tyrimas. Bus fiksuojamas projekto kultūrinės veiklos ir emocijų ugdymo poveikis, teikiami siūlymai atsakingoms institucijoms. Kūrybinę komandą apjungs skirtingų sričių specialistai: aktoriai, sociologės, psichologai, psichodramos ekspertė. Teikiant konsultacijas ir kultūrines veiklas siekis gerinti pasienio zonos gyventojų emocinę būseną.22500.00
Lietuvos audiosensorinė bibliotekaBiudžetinė įstaigaGarsiniai leidiniai buria bendruomenes: specialiosios bibliotekos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo modelis – 3Projekto tikslas – didinti literatūros prieinamumą socialinių paslaugų vartotojams bei žmonėms su negalia, kuriant literatūros produktus alternatyviuoju formatu – lengvai suprantama lietuvių kalba. Lietuvoje dar nesama suaugusiems skirtų grožinės literatūros leidinių šiuo formatu. Iš švedų kalbos bus išverstas ir lengvai suprantama lietuvių k. parengtas romanas „Graži gegužė“. Šiuo metodu parengti literatūros produktai reikalingi žmonėms, kuriems originalus kūrinys neprieinamas dėl intelekto negalios, demencijos ar kitų priežasčių.13300.00
Menų agentūra „Artscape“Viešoji įstaigaKūrybinių misijų programaMENAS ŽMOGAUS GEROVEI projektą Artscape vykdys dirbdama su užsieniečių priėmimo centruose ir laikino apgyvendinimo vietose gyvenančiais žmonėmis bei integracijos programose dalyvaujančiais užsieniečiais. Projekto tikslas – vykdant tęstines menines veiklas didžiuosiuose miestuose bei migrantų apgyvendinimo centruose atliepti pažeidžiamų migrantų psichosocialinius poreikius, taip prisidedant prie šios tikslinės grupės gerovės kūrimo ir bendruomenės atvirumo didinimo.37500.00
Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“Asociacija„Atvirumo s@la vaikui ir šeimai“Tikslas – per virtualius literatūrinius skaitymus ir diskusijas, dailės darbų pristatymą ir refleksijas, skatinti socialiai jautrių narių – vaikų ir suaugusiųjų, lietuvių, nuo karo ir represijų nukentėjusių ukrainiečių – domėjimąsi literatūros, dailės kūriniais kaip kokybiška priemone, stiprinančia dalyvių emocijas, kritinį mąstymą. Veiklas vykdys literatūros ir dailės specialistai. Dalyviai virtualiai jungsis iš namų bei projekto partnerių bibliotekų. Viešinimas vyks teikėjo ir partnerių institucijose.10000.00
Sėkmės idėjaViešoji įstaiga„Pasimatymas su muzika. Susitikim, mieli senjorai“VšĮ „Sėkmės idėja“ ir jos inicijuotas projektas „Susitikim, mieli senjorai“ jau šešerius metus dirba su vyresnio amžiaus žmonių grupe. Mūsų tikslas – kad nė viena socialinė grupė neliktų atskirtyje. Todėl bendradarbiaudami su jaunais talentingais profesionaliojo meno atstovais – smuikininke Julija Andersson ir klavesino virtuozu Vilimu Norkūnu –pristatome projektą „Pasimatymas su muzika. Susitikim, mieli senjorai“, skirtą bene pažeidžiamiausiai visuomenės grupei – Lietuvos miestų ir miestelių slaugos ir senelių globos namų gyventojams.12000.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaLIPDAU PASAULĮ IR SAVE 2024Tęstinis projektas LIPDAU PASAULĮ IR SAVE yra skirtas stiprinti ryšiams tarp kultūros ir socialinės sričių, tarp profesionalaus meno ir asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikis. Projektas, paremtas socialinės keramikos ant ratų koncepcija, kuriamas aplankant įvairius Lietuvos socialinės globos namus. 2024 metais – tai Adakavo, Linkuvos ir Kupiškio globos namų gyventojai, kurie dalyvaus profesionalių keramikų įgyvendinamose kūrybinėse dirbtuvėse ir surengs savo sukurtų darbų parodas.12700.00
VšĮ Pojūčių teatrasViešoji įstaigaPrisijaukinti teatrą. Programa šeimoms, auginančioms sensorinių iššūkių turinčius vaikusPojūčių teatro projektas „Prisijaukinti teatrą. Programa šeimoms, auginančioms sensorinių iššūkių turinčius vaikus“ – tai nuoseklus kūrėjų tyrinėjimų ir praktikos tęsinys. Jo metu visoje Lietuvoje bus vykdomos sensorinių žaislų kūrybinės dirbtuvės, rodomas spektaklis „Padarėliai“ ir vedami mokymai kultūros darbuotojams bei pedagogams. Taip bus suteikiama galimybė šioms šeimoms būti pilnaverčiais kultūros vartotojais, atrasti naujų bendravimo būdų su vaikais, o įstaigos įgis tinkamus įrankius suteikti meno potyrį jautresniems žiūrovams.20650.00
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaMenas tobuliausia žmonių bendravimo kalbaBendradarbiaudama su rajono socialinės globos įstaigomis, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka įgyvendina vienišų Širvintų rajono senjorų socialinės, kultūrinės atskirties mažinimui, dvasinės sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimui skirtą muzikos terapijos projektą. Projekte numatyti užsiėmimai su muzikos terapeutėmis, žymių solistų koncertinės programos, kamerinės muzikos vakarai. Informacija bus skelbiama laikraštyje „Širvintų kraštas“ ir bibliotekos, savivaldybės, Socialinių paslaugų centro bei Parapijos globos namų socialinių tinklų paskyrose.6550.00

Muzika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
7 meno dienosViešoji įstaigaMuzikos refleksija ir kritikaSavaitraštis „7 meno dienos“ reflektuoja muzikos procesus, kritiškai vertina ir analizuoja Lietuvos muzikinį gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius užsienyje, bendruomenės diskursą aktualiais klausimais, rašo muzikos renginių metraštį autoriniais tekstais ir anonsų sklaida. Projektas suteikia galimybę publikuoti profesionalią muzikos kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.9000.00
Šiuolaikinė ausisViešoji įstaigaŠiuolaikinės muzikos kūrėjų ir atlikėjų bendradarbiavimo platformaProjekto „Šiuolaikinės muzikos kūrėjų ir atlikėjų bendradarbiavimo platforma“ pagrindinis tikslas – suteikti kūrybinę terpę lietuvių kompozitoriams ir atlikėjams kurti originalaus formato lietuvišką muzikinį turinį ir pristatyti jį festivaliuose bei koncertų salėse Lietuvoje. Dirbant su tokiais kūrėjais kaip Dominykas Digimas, Andrius Arutiunian, Agnė Matulevičiūtė ir ansamblio „Synaesthesis“ atlikėjai, šio projekto kontekste bus sukurti trys nauji kūriniai, kurie aprėps skirtingus kūrybos ir sceninės raiškos formatus.10000.00
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestrasBiudžetinė įstaigaV. Bartulio kūrybos pristatymas2024 metais kompozitoriui Vidmantui Bartuliui būtų sukakę 70 metų, todėl orkestras pristato dvi kompozitoriui skirtas dedikacijas: koncertinę programą, skirtą kompozitoriaus kūrybai ir išleistą jo kūrybos CD visoje Lietuvoje. Projekto tikslas – pristatyti kompozitoriaus kūrybą kuo plačiau bei suteikti galimybę Lietuvos gyventojams gyvai išgirsti kompozitoriaus kūrinius orkestrui ir solistams, taip leidžiant pažinti V. Bartulio kūrybą iš arčiau.13000.00
VŠĮ „Vilnius Sinfonietta“Viešoji įstaigaIII tarptautinis Tyzenhauzo muzikos festivalisIII tarptautinis Tyzenhauzo muzikos festivalis – išskirtinis Aukštaitijoje, kviečiantis pamatyti aukšto meninio lygio atlikėjus, klausytis profesionalios muzikos, susipažinti su Lietuvos ir užsienio scenos meistrų kūryba. 7 profesionalios muzikos koncertai su Lietuvoje žinomu dirigentu, kupiškėnu V. Lukočiumi. Išskirtinė Gypsy Jazz kvarteto „Bistro Manoushe“ iš Drezdeno (Vokietija) koncertinė programa.15000.00
Kirtimų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKūrybinės sintezatorių dirbtuvės Kirtimų kultūros centreKūrybinių sintezatorių dirbtuvių serijos metu Kirtimų kultūros centras supažindins suinteresuotą tikslinę auditoriją su savadarbių sintezatorių kūrybos procesu bei jų panaudojimo galimybėmis kūrybinėje veikloje. Plačiajai visuomenei dirbtuvių rezultatai bus pristatomi eksperimentinio-edukacinio zino formatu ir viešo renginio metu Kirtimų kultūros centre. Projekte dalyvauja garso technologijų srities specialistas Matas Jurginis (LT) ir muzikos bei dailės srityse kuriantis menininkas Nathanaël Roman (IE/LT).5350.00
Violončelių muzikaViešoji įstaigaTarptautinis festivalis N žemė 2024Festivalio „N žemė“ organizatoriai plečia kontekstą ir skirtingų meno sričių bendradarbiavimą bei siekia lankstesnių auditorijos pritraukimo galimybių, aukštos meninės kokybės turinio, sukoncentruoto į žmogaus santykio su savimi, gamta, architektūra, muzika, judesiu ir kitu žmogumi temų sampratą, ieškant pamatinio ryšio tarp klausytojo ir atlikėjo, profesionalų ir bendruomenės.
2024 m. liepos 4–12 d. – Festivalio koncertinė programa.
2024 m. rugpjūtis–rugsėjis – ataskaitų rengimas.
15000.00
Vilnius JJAZZ EnsembleViešoji įstaigaVilnius JJAZZ Ensemble autorinės džiazo programos pristatymas Aarhus džiazo festivalyje„Vilnius JJAZZ Ensemble“ siekia sustiprinti pozicijas rinkoje ir plėtoti Lietuvos džiazo scenos pripažinimą sudalyvaudami „Aarhus Jazz Festival“. 9 originalių kūrinių repertuaru ansamblis siekia praturtinti lietuvišką džiazą ir įsilieti į Danijos rinką. Bendradarbiaujant su kompanija „BJorn Management“, projektas orientuotas į auditorijos augimą, žiniasklaidos įveiklinimą ir tarptautinį pripažinimą. Kolektyvas siekia būti Lietuvos džiazo kultūros ambasadoriumi ir auginti domėjimąsi lietuvišku džiazu tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje rinkoje.10000.00
IMPETUS MUSICUS, VšĮViešoji įstaiga59 Fortepijono muzikos vasara Druskininkuose59 Fortepijoninių rečitalių ciklas Druskininkuose – seniausias tokio tipo tęstinis kultūros renginys Lietuvoje. Jo metu visų kartų geriausi Lietuvos pianistai, o taip pat ir pasaulinio garso muzikai prisiliečia prie unikalios, paties Čiurlionio sukurtos koncertavimo tradicijos. Koncertai dažnai tampa pirmuoju Čiurlionio kūrybinio palikimo patyrimu užsienio turistams. Ciklas skatina tarptautinę Čiurlionio kūrybos sklaidą, įtraukia į kūrybinę veiklą jaunuosius Lietuvos talentus ir puoselėja Druskininkų identitetą.13000.00
Sol artisViešoji įstaigaVasaros muzikos festivalis „Marijampolė Music Park'11“„Marijampolė Music Park“ – vasaros muzikos festivalis, kurio tikslas yra puoselėti profesionalų meną, didelį dėmesį skiriant koncertinių programų originalumui ir aktualumui. Festivalis kūrybiškai formuoja muzikinį, meninį turinį, šiuolaikiškai pristato žanrų ir stilių įvairovę.
MMP 2024 metais pradės naują dešimtmetį su koncepcija „Nauji kontekstai“ ir reprezentuos išskirtinį Marijampolės miesto veidą bei netikėtas koncertines erdves. MMP Festivalyje dalyvaus profesionalūs muzikos atlikėjai ir kūrėjai iš Lietuvos ir užsienio.
15000.00
PALANGOS ORKESTRASViešoji įstaigaEUROPEAN BRASS BAND CHAMPIONSHIPS 2024, PALANGA – II etapasPirmą kartą Lietuvoje, Palangoje, rengiamas prestižinis pučiamųjų muzikos žanro renginys-konkursas, įgyvendinamas kartu su Europos Varinių Pučiamųjų Instrumentų Orkestrų Asociacija (EBBA). EBBC siekiama propaguoti estetines ir socialines vertybes, būdingas Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrams, skatinti geresnį žanro pripažinimą. Geriausi Europos orkestrai varžosi Čempionų, Iššūkio bei dviejose jaunimo orkestrų kategorijose. Palangoje taip pat įvyks Europos kompozitorių konkursas, bus suburtas Europos jaunimo orkestras.20000.00
Šiuolaikinė ausisViešoji įstaigaOriginalių programų dviems fortepijonams inicijavimas, paruošimas ir pristatymas Lietuvos publikaiProjektas „Originalių programų dviem fortepijonams inicijavimas, paruošimas ir pristatymas Lietuvos publikai“ yra pianisčių Martos Finkelštein ir Julijos Bagdonavičiūtės kūrybinė iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas yra sukurti dvi orginalias šiuolaikines muzikines programas fortepijonams ir viešai jas pristatyti visuomenei (festivalio „Druskomanija“ ir kūrybinės labaratorijos „Kosmos LAB“ kontekste).8000.00
VšĮ „Jazz Academy“Viešoji įstaigaLietuvos jaunimo džiazo orkestro koncertinė veiklaProfesionalūs muzikos atlikėjai Dominykas Vyšniauskas, Liudas Mockūnas, Tomas Razmus ir Kristupas Gikas padės sukurti mobilią erdvę Lietuvos jaunimo džiazo orkestro muzikantams, suteiks jiems profesinių žinių ir sudarys sąlygas novatorišką meninį produktą pristatyti visuomenei. Nemokami koncertai vyks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Birštono, Šilutės, Ukmergės koncertų salėse ar atvirose erdvėse. Projekto eigą bus galima stebėti gyvai ir internetinės komunikacijos kanaluose.8000.00
FreskosAsociacijaXVII Rokiškio klasikinės muzikos festivalisXVII RKMF siekia skleisti klasikinės muzikos kultūrą ir pristatyti įvairias menines formas. Programoje-vakariniai kamerinės muzikos, edukaciniai koncertai vaikams ir šeimoms, sakralinės muzikos valanda, dailės paroda ir susitikimai su lietuvių literatūros autoriais. Pagrindiniai dalyviai - talentingi klasikinės muzikos atlikėjai ir menininkai iš Lietuvos ir tarptautinės scenos. Festivalio veiklų sklaida apima koncertus, meno parodas, edukacinius renginius. Tai praturtina regiono kultūrinį gyvenimą ir skatina meno švietimą.15000.00
SambalsiaiViešoji įstaiga„Medynės 2024“ – X tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalisTęstinis tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės 2024“ (spalio–lapkričio mėn.) Marijampolėje. Jį sudaro 7 koncertinės programos, populiarinančios medinius aerofonus, jiems kuriančios platformą ir teikiančios impulsą platesnei jų sklaidai (Muzikų sąjunga, Ryto allegro ir kt.). Dalyviai: Norbert Rodenkirchen, Jūratė Onaitytė, „Tubicinatores Gedanensis“, „Reversio“, „Canto Fiorito“, Nora Petročenko, Kęstutis Vaiginis, Darius Klišys, Katarzyna Czubek, Rodrigo Calveyra, Renata Dubinskaitė, Bohdan Sehin, „High Castle Ensemble“ ir kiti.17000.00
Muzika dpMažoji bendrijaJauno džiazo dienos2024 m. rugpjūčio 20–21 d. Pasvalyje bei Elektrėnuose vyks jau trečiasis renginių ciklas – „Jauno džiazo dienos”. Šio projekto šerdį sudaro informacinė žinutė apie gretutines autorių teises bei dviejų jaunųjų Lietuvos džiazo grupių – Collaborative Jazz Septet (vad. Donatas Petreikis ir Karolis Šarkus) bei Rahel Talts trio – koncertai. 
Renginių metu bus atkreiptas visuomenės dėmesys į gretutines autorių teises bei legalius būdus klausytis muzikos. Tai prieš bei tarp koncertų akcentuos renginių vedėjai, kurie kalbins muzikantus.8000.00
Iš artiViešoji įstaigaTarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „IŠ ARTI“2024 metų festivalis klausytojus pasitiks Kauno valstybinėje filharmonijoje ir kitose erdvėse lapkričio mėnesį. Festivalio koncertuose muzikos mylėtojai turės galimybę klausytis ne tik lietuvių kompozitorių kūrybos, bet ir užsienio autorių muzikos, kurią perteiks tarptautiniai projektai, naujas požiūris į lietuvių liaudies muziką bei Lietuvos kompozitorių šiuolaikinės muzikos koncertai, tarpdisciplininiai scenos pastatymai.25000.00
Kauno religinės muzikos centrasViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „Musica sacra“Festivalio tikslas – koncertinėmis programomis suintriguoti klausytojus. Vykdyti tikslingą sklaidą apie festivalio koncertus, kad informacija potencialius klausytojus pasiektų dar prieš renginius. Koncertuose greta solinių vargonų muzikos programų įtraukta ir didelė įvairovė vokalistų, kitų solo instrumentų, ansamblių pasirodymai. Projekto renginiai vyks Kauno arkikatedroje bazilikoje. Šios šventovės ypatinga akustika suteikia profesionaliems atlikėjams kūrybinio džiaugsmo, klausytojams – garsinių, akustinių atradimų.13000.00
Canto fioritoViešoji įstaigaVIII Tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalisTarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis pristato geriausius Europos ir pasaulio ansamblius ir solistus, kurių pasirodymuose remiamasi istoriškai pagrįsto muzikos atlikimo principais. Festivalio tikslas – įprasminti ir garsinti Kretingos bažnyčioje saugomus seniausius Lietuvoje Baroko vargonus, didinti profesionaliosios senosios muzikos prieinamumą socialiai jautrioms grupėms. 2024 metų festivalyje bus surengta 14 nemokamų koncertų Kretingoje ir Klaipėdos regione. Meno vadovas – Rodrigo Calveyra, meno vadovo asistentė – Renata Dubinskaitė.30000.00
Žemaičių dailės muziejusBiudžetinė įstaigaXIX tarptautinis Mykolo Oginskio festivalisŽemaičių dailės muziejus, didindamas kultūros prieinamumą visų socialinių grupių žmonėms ir ugdydamas poreikį klasikinei muzikai, rugpjūčio 31 – rugsėjo 28 dienomis kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose rengia XIX tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį. Programoje pasirodys Lietuvos simfoniniai bei kameriniai orkestrai, chorai ir solistai. Visi renginiai nemokami.25000.00
Musica VitaleViešoji įstaigaAlbumo „Baltijos malda“ įrašų leidyba su tarptautine kompanija „Digressione music“Vilniečių smuikininkės D. Dėdinskaitės ir violončelininko G. Pyšniak duetas bei choras „Jauna muzika“, kartu su Grammy nominantais V. ir A. Kerais, parengė itin kokybiškus Baltijos šalių sakralinės muzikos įrašus bei siekia juos išleisti prodiusuojant plataus tarptautinio pasiekiamumo leidybinei kompanijai „Digressione music“. Kompanijos tarptautinis pripažinimas suteiks ypatingą galimybę plačiai Lietuvos kultūros sklaidai ir Lietuvos vardo garsinimui pasaulyje.5000.00
Klaipėdos džiazo festivalisAsociacijaJubiliejinis XXX Klaipėdos pilies džiazo festivalisJubiliejinis XXX Klaipėdos pilies džiazo festivalis – 2024 birželio 27–29 d. Teatro aikštėje klausytojai turės galimybę išgirsti 9 skirtingo stiliaus džiazo koncertus/pasirodymus, kuriuos atliks tiek pasaulinio lygio, tiek jaunieji menininkai. Visą savaitę Festivalio programą lydės edukaciniai renginiai, tokie kaip: meistriškumo pamoka, seminaras-koncertas „Muzika gydo“, Jam Session improvizacijų vakaras, paroda ir kt. skirtingose Klaipėdos vietose ir erdvėse. Visi festivalio renginiai – nemokami! Gera muzika – geriems žmonėms!25000.00
Lietuvos literatūros ir meno archyvasBiudžetinė įstaigaDirigento, smuikininko, orkestrų vadovo, profesoriaus Sauliaus Sondeckio (1928-2016) kūrybinės veiklos dokumentų archyvavimas, dokumentavimas ir sklaidaParengti dirigento Saulio Sondeckio kūrybinės veiklos dokumentai tinkamam ilgalaikiam saugojimui;
Užtikrinta sklaida Lietuvoje bei užsienyje;
Suskaitmeninti Saulio Sondeckio kūrybinės veiklos ir biografiniai dokumentai;
Užtikrinta prieiga prie skaitmeninio turinio atnaujintoje Lietuvos archyvų "Elektroninio archyvo informacinė sistemoje (EAIS)";
Parengti spaudos pranešimai apie įgyvendintą projektą įvairiuose internetiniuose portaluose ir socialiniuose tinkluose;
Parengtas multimedijos pasakojimas;
Parengta virtuali paroda.
6000.00
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaFestivalis „Muzika Jašiūnų dvare“Festivalis „Muzika Jašiūnų dvare“, pasižymintis ištikimybe tradicijoms ir naujais raiškos būdais, kviečia susiburti meno mylėtojus prasmingam bendrabūviui istoriniame Jašiūnų dvaro parke. Tai galimybė geriau pažinti profesionaliąją meninę kūrybą bei ugdyti kultūrinius poreikius. Turininga, įvairiapusiška festivalio programa ir aukščiausio profesinio lygio atlikėjai užtikrina, kad kiekvienas atranda savo poreikiams tinkamą
koncertų ciklą. Informacija skelbiama radijuje, socialiniuose tinkluose, regioninėje spaudoje, nacionalinėje žiniasklaidoje.
17000.00
Edmundo Seiliaus meno projektaiViešoji įstaigaX tarptautinis Šv. Jurgio meno sezonasX tarptautinis „Šv. Jurgio meno sezonas“ pažymi gražų veiklos jubiliejų ir šį sezoną siekia išryškinti savo didžiausius siekius, pristatant kuo daugiau lietuvių kompozitorių kūrybos. Marijampolėje skambančiame festivalyje, kaip ir kiekvienais metais, neapsieisime be klasikos bei modernios muzikos premjerų. Intriguojančių koncertinių programų bei svečių iš užsienio. Didžiausias festivalio įvykis gausiai besirenkančiai publikai – tai kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus 80-tajam jubiliejui skirtas koncertas, kupinas pasaulinių premjerų.23000.00
M. K. Čiurlionio namaiBiudžetinė įstaigaDialogai su ČiurlioniuČiurlionio namai siekia, kad 150-ojo jubiliejaus metu 2025 metais Čiurlionio muzika būtų įsitvirtinusi pasaulinio garso užsienio šalių pianistų ir muzikos kolektyvų koncertiniuose repertuaruose. 2024 metais Lietuvoje skambės septynios šio projekto programos, kuriose tarptautinį pripažinimą pelnę pianistai iš Vokietijos, Danijos, Ukrainos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės bei Estijos atliks M. K. Čiurlionio muziką, jungdami ją su kitų pasaulio šalių ir įvairaus laikmečio genijų kūryba.11000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“Klaipėdos koncertų salės rengiamas šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“ kviečia susipažinti su permaininga XX–XXI amžių muzikos kūryba ir novatoriškomis muzikinės raiškos formomis. Festivalis intriguoja įkvepiančiais susitikimais su žymiausiais šiuolaikinės muzikos kūrėjais ir atlikėjais iš Lietuvos ir viso pasaulio. Programose skamba kūriniai, lėmę praėjusio amžiaus muzikos istorijos permainas, taip pat šių dienų autorių muzikiniai ieškojimai.30000.00
Klasika LTViešoji įstaigaTarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalisTęstinis projektas, ženkliai prisidedantis prie M. K. Čiurlionio vardo garsinimo, pristatantis visuomenei aukščiausio lygio tradicinius bei inovatyvius meninius projektus, inspiruojantis naujų „čiurlioniškų“ projektų atsiradimą, sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. 2024 m. įvyks 16 renginių Palangoje, 11 renginių Vilniuje, 7 edukaciniai renginiai Lietuvos regionuose. Pagrindiniai atlikėjai – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, NIKO, R. Muraro (Prancūzija), P. Giacometti (Nyderlandai), M. Rubackytė, P. Geniušas ir kiti.30000.00
Prabudimo orkestrasViešoji įstaiga„Symphony from Jerusalem of the North” dvigubos vinilinės plokštelės leidybaVasario 22–25 dienomis Muzikos salėje bus pristatyta Jievaro Jasinskio „Simfonijos iš Šiaurės Jeruzalės“ vinilinė plokštelė. Įrašuose virtuoziškai groja Modesto Barkausko diriguojamas Šv. Kristoforo kamerinis orkestras bei kviestiniai muzikantai. Albumui ypatingų spalvų suteikia meistriškas multiinstrumentalisto iš Izraelio – Yaron Cherniak –muzikavimas, kuris groja net trimis egzotiškais Artimųjų Rytų instrumentais: sazu, Persijos taru ir Hurdy Gurdy. Albumą įrašė pasaulinio masto prodiuseris ir garso režisierius Vilius Keras.4200.00
Vilniaus džiazo festivalisViešoji įstaigaXXXVII tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Vilnius Jazz 2024“Festivalio „Vilnius Jazz“ tikslas – supažindinti Lietuvos publiką su naujausiomis šiuolaikinio džiazo tendencijomis; propaguoti šiuolaikinio džiazo raiškos formas tarp Lietuvos džiazo muzikantų ir įtraukti juos į tarptautinius projektus; inicijuoti naujus projektus, taip suteikiant institucinį pagrindą Lietuvos džiazo scenos gyvybingumui; ugdyti ir palaikyti jaunąją Lietuvos džiazo atlikėjų kartą. 2024 m. festivalį norima dedikuoti visam unikaliam Japonijos „free“ džiazo ir improvizacinės muzikos judėjimui ir jo atstovams.60000.00
Muzikos ruduoViešoji įstaigaMuzikos ruduo' 24 „Glo-Call“Festivalis Muzikos ruduo’ 24 sieks meninio poveikio priemonėmis išryškinti globalias šiuolaikinio pasaulio problemas. Menininkai, išsakydami savo poziciją, atkreips visuomenės dėmesį į kylančius dabarties iššūkius, diskutuos, provokuos bei siūlys problemų sprendimus. Festivalis taps tarptautine diskusijų aikštele, kurioje savo menines įžvalgas pristatys ne tik žymiausi mūsų šalies šiuolaikinės muzikos lauko dalyviai, bet ir pripažinti užsienio atlikėjai. Festivalis vyks Vilniaus Energetikos ir technikos muziejuje 2024 metų spalio mėnesį.40000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaXLIX festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“Jau 49 kartą festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ švartuojasi Klaipėdos koncertų salėje – didžiausiame Lietuvos pajūrio klasikinės muzikos uoste, kur puoselėjamos istorinės vertybės ir kuriami modernios kultūros ženklai. Įkūnydama patrauklią tradicijų ir naujovių sintezę, įspūdinga renginio programa pirmenybę teikia stambių formų ir didelių orkestrinių sudėčių projektų pristatymui. Tobulas muzikos grožis ir jėga žavės ir pakraus savo energija, o galimybė gyvai klausytis aukščiausio meistriškumo koncertų dovanos daug džiaugsmo akimirkų.30000.00
Studija „Mama“Viešoji įstaigaTrio „Alliance“ koncertinio albumo leidyba.Šių metų pavasarį Lietuvos džiazo sceną pradžiugino trijų didžių virtuazų – Viačeslavo Ganelino, Petro Vyšniausko ir Arkadijaus Gotesmano muzikinis – susibūrimas. Gegužės mėnesį Organum koncertų salėje įvykęs kolektyvo „Trio Alliance“ pasirodymas sulaukė gausaus būrio melomanų ir buvo išlydėtas audringomis ovacijomis. Laimei, koncerto medžiaga buvo įrašyta ir šis neeilinis Lietuvos džiazo vyksmas pasieks daugiau muzikos mylėtojų kompaktinės plokštelės formatu. Trio su klausytojais pasidalino unikalia, momentine kompozicija.3000.00
Tytuvėnų festivalisViešoji įstaigaXXI-asis Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalisViena pagrindinių festivalio idėjų yra tolygios kultūros periferijoje puoselėjimas, sudaromos sąlygos net mažiausiose regiono vietovėse turėti prieinamumą prie aukščiausio lygio profesionalaus meno. Šio festivalio meno vadovas yra Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, dirigentas Robertas Šervenikas. Festivalyje pasirodys eilė geriausių Lietuvos orkestrų ir ansamblių, pasaulinį pripažinimą pelnę solistai bei tik pradedantys savo profesinę veiklą jaunieji Lietuvos talentai. Plačiau apie festivalį www.tytuvenaifestival.lt40000.00
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salėBiudžetinė įstaigaKlaipėdos kariliono festivalisKlaipėdos koncertų salės rengiamas Klaipėdos kariliono festivalis – unikalus ir savo formatu vienintelis Baltijos šalių regione. Ilgiausią metų dieną, birželio 24-ąją, vyksta keturi jo koncertai. Festivalyje atliekami ir specialiai jam sukurti nauji kūriniai. Karilionas skamba tiek solo, tiek ansamblyje su kitais instrumentais. Varpų muzika pasklinda virš miesto, sukurdama savitą garsinį peizažą ir suteikdama išskirtinumo. Koncertai yra nemokami, o atlikėjų pasirodymas transliuojamas dideliame ekrane.12500.00
Birštono kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXXII-asis tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Birštonas 2024“Šis savitas lietuviškas džiazo festivalis „Birštonas 2024“ vyks jau XXII-ąjį kartą. Į šią šventę susirinks beveik 200 atlikėjų. Numatomi dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Armėnijos, JAV, Suomijos, Argentinos, Danijos, Šveicarijos ir kitų šalių. Šešiuose festivalio koncertuose pabuvos virš 3200 klausytojų. Visas festivalis yra įrašomas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos. Veiks plakatų, fotografijų parodos, edukaciniai užsiėmimai bei meistriškumo pamokos.34093.00
Creative Outlook IndustriesMažoji bendrijaGitaristų Mindaugo Stumbro ir Chriso Ruebenso albumo „Strung Out“ įrašai „Bluedbird Recording Studio“ Belgijoje, CD leidyba, profesionalios gitaros muzikos sklaida ir populiarinimas, edukacinio pobūdžio natų rinkinio išleidimas.Gitaristai, kompozitoriai bei improvizacijos meno pakerėti atlikėjai Mindaugas Stumbras ir Chris Ruebens susibūrė Lietuvoje gana retam autorinės muzikos projektui. Siekdami vystyti šio nišinio meno taip trūkstamą lauką, atlikėjai sukurs 10 dviem gitaroms skirtų kūrinių ir savo autorinę muziką įrašys albume „Strung Out“. Neabejojama, kad šio gitaros entuziastų dueto kūryba bus išskirtinis indėlis į profesionalios gitaros muzikos sklaidą ir populiarinimą Lietuvoje ir užsienyje.4500.00
Baltijos gitarų kvartetasViešoji įstaigaBaltijos gitarų festivalisJubiliejiniame 15-ajame Baltijos gitarų festivalyje, pirmą kartą šalia garsiausių vardų ir klasikinės muzikos (Baltijos gitarų kvartetas (Lietuva), Zoran Dukić (Kroatija), Juodkalnijos gitarų duetas), dar susipažinsime ir su flamenko muzika (Myrddin De Cauter, Belgija), girdėsime gitaros istorijos ir senosios muzikos („Laberintos Ingeniosos“) – bus pristatyta visa šio instrumento paletė.20000.00
Šv. Jokūbo kultūros centrasViešoji įstaigaVIII tarptautinis „Vilniaus kariliono festivalis 2024“VIII tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis 2024
Penki koncertai nuo liepos 3 dienos, tradiciškai trečiadieniais – karilionas, skambės su svečiais iš Nyderlandų, JAV, Australijos, Portugalijos ir Prancūzijos. Bus atliekami klasikiniai ir modernūs populiariosios muzikos kūriniai, skirti M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Numatytos dvi premjeros.
10000.00
Nepriklausomi garso režisieriaiViešoji įstaigaXX Tarptautinis muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“Tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“, organizuojamo kasmet jau 20 metų, tikslas – sukurti unikalų, Lietuvą ir Trakus reprezentuojantį, vasaros festivalį, skirtą simfoninės, kamerinės, baroko ir džiazo muzikos mylėtojams. Aukštos meninės vertės laisvalaikio renginių ciklas Lietuvos gyventojams ir svečiams iš užsienio rengiamas išskirtinėje šalies istorijos ir gamtos vietoje, todėl festivalis prisideda ir prie šalies įvaizdžio stiprinimo kultūros ir meno srityje.25000.00
Naujosios muzikos komunikacijos centrasViešoji įstaiga„FLOATING“: Apartment House ir MELOS bendra koncertinė programa. Kūrinių užsakymas ir pristatymasProjekto metu bendradarbiaus du šiuolaikinės akademinės muzikos ansmabliai: Apartmen House (Londonas) ir Melos naujosios muzikos kolektyvas (Vilnius). Kartu parengs muzikinę programą, kurioje nuskambės 4 kompozitorių premjeros bei pristatys programą koncertuose Vilniaus Kompozitorių namuose, Kintų muzikos festivalyje ir Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalyje.12000.00
Kultūros leidinys „Nemunas“Viešoji įstaigaŠiuolaikinės muzikos tapatybėsProjektas kultūros leidinyje „Nemunas“ supažindina visuomenę su per menkai tyrinėjama Lietuvos ir užsienio šiuolaikine muzika, pristato eksperimentinės, alternatyvios muzikos projektus ir jų kūrėjus, įdomiausius menininkus ir įvairius stilius nuo elektroninės iki sunkiosios muzikos. Projekto parengti pokalbiai, apžvalgos, analitiniai, kritikos straipsniai – profesionalių šalies muzikologų ir menotyrininkų indėlis į kultūrinės visuomenės šviečiamąjį darbą.5000.00
Šou imperijaViešoji įstaigaTarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje 2024“Tarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje 2024“ – dešimtą kartą vyksiantis koncertų ciklas. Koncertai numatomi birželio–rugpjūčio mėn. ir vyks Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Šilalės kultūriškai turtingose erdvėse. Numatomi atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, JAV, Belgijos, Prancūzijos. Vyks Meistriškumo pamokos jaunimui ir koncertai, fotografijų parodų ciklas #TaurageJazz 10", netradicinės pamokos moksleiviams mokyklose, gyvos tapybos performansas ir daug kitų renginių.20000.00
Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikos fondasLabdaros ir paramos fondas„ISCM Pasaulio naujosios muzikos dienos Farerų salose“Populiarinti lietuvių muzikos kultūrą užsienyje, inicijuojant tarptautinius jos pristatymo projektus; skatinti tinklaveiką su įtakingomis pasaulinėmis šiuolaikinės muzikos sklaidos organizacijomis. Šių veiklų rezultatas – užsakymai kompozitoriams, kūrybos pristatymai pasaulio šalių festivaliuose, radijo transliacijos, koprodukciniai leidybos projektai, publikacijos. Pagrindiniai projekto dalyviai: kompozitoriai, muzikologai. ISCM Pasaulio naujosios muzikos dienos ir asamblėja vyks Farerų salų sostinėje Tórshavne ir kitose vietose.13000.00
Stygų sesėsViešoji įstaigaCamino Lituano muzikos festivalisCamino Lituano muzikos festivalis kviečia miestų bendruomenes, svečius bei piligrimus į nemokamus koncertus ypatingose Kėdainių, Telšių, Pakruojo, Joniškio, Kurtuvėnų, Raudondvario, Alytaus, Salų, Šventežerio ir Sedos miestų erdvėse. Kviečiama prisiliesti prie visiems suprantamu formatu pateiktos klasikinės muzikos ir išgirsti keturis muzikinius pasakojimus: „Pasivaikščiojimas 98 stygomis“, „Likimo nesustabdyti“, „Skambantis Camino de Santiago“ ir „Kelyje su Trio Agora“ su atlikėjais iš Lietuvos, Italijos, Namibijos, Ispanijos bei Amerikos.7000.00
Balio Dvariono labdaros ir paramos fondasLabdaros ir paramos fondasBalio Dvariono instrumentinių koncertų natų (klavyrų, partitūrų ir orkestrinių balsų) leidybaProjekto tikslas: išleisti Balio Dvariono smuiko, pirmo bei antro fortepijono koncertų partitūras, skatinti muzikinę kultūrą, plėtoti paveldą ir gerinti koncertinių atlikimų kokybę, nepažeidžiant autorinių teisių.
Laukiami rezultatai:
1. Prieinamos partitūros.
2. Kultūros paveldo sklaida.
3. Sąlygų atlikimams koncertinėse salėse sudarymas.
4. Tarptautinio susidomėjimo lietuvių muzika ir konkrečiai B.Dvariono instrumentiniais koncertais skatinimas.
5. Lietuvos profesinės kultūros sklaida.
Dalyviai: J. Dvarionas, A. Drozd, A. Kiškis, M. Mikala.
18000.00
Utenos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaUtenos regiono perkusijos ir džiazo festivalis „Utena Jazz“Projekto tikslas: surengti IV-ąjį Utenos regiono perkusijos ir džiazo festivalį „Utena Jazz“, auginti šio festivalio tradiciją, stiprinti sąsajas su regiono istorija, interpretuoti istoriją instrumentinės muzikos kalba, edukacijos kalba, dailės, poezijos ir kitų meninių interpretacijų kalba.

Siekiamas rezultatas: septyni perkusijos ir džiazo muzikos vasaros koncertai ir siekis tapti tarptautiniu Aukštaitijos festivaliu.

Pagrindiniai dalyviai (autoriai): Arkadijus Gotesmanas, Petras Vyšniauskas, Dimitrijus Golovanovas, Vytautas Labutis.
10000.00
VšĮ „Pro partners“Viešoji įstaigaKetvirtasis Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursasPristatome ketvirtąjį Tarptautinį Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursą. Konkurso tikslas – populiarinti žydų ir klasikinę vokalinę muziką, kurią atliks profesionalūs 20–35 metų solistai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Konkurso finalas įvyks 2024 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus rotušėje. Solistams akompanuos Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Plačiau Youtube kanale International Nehama Lifshitz competition, Facebook platformoje
https://www.facebook.com/competition.lt/, konkurso internetiniame puslapyje www.competition.lt.
8000.00
Nacionalinė vargonininkų asociacijaAsociacijaSkamba Aušros Vartų vargonai 2024Aušros Vartų galerijoje įkurdinti unikalūs Vaclovo Biernackio vargonai, 2019–2021 m. restauruoti Vargonų paveldo centro meistrų – vienintelis instrumentas Europoje, leidžiantis klausytis vargonų po atviru dangumi. Šv. Teresės bažnyčios vargonininkei Indrei Gerikaitei sumanius atgaivinti tarpukario tradiciją – vargonus girdėti gatvėje, vasaros penktadieniais, 12 val., 12-oje kamerinės muzikos koncertų vargonai skambės su įvairiais pučiamaisiais, styginiais instrumentais bei vokalu. Muzikinė paletė labai įvairi: nuo ankstyvojo baroko, iki džiazo.11950.00
Aštunta nataViešoji įstaiga„Felikso Bajoro kamerinės muzikos programų rengimas, įrašai ir sklaida“Projektu siekiama įrašyti ir pristatyti naujausius kompozitoriaus Felikso Bajoro kamerinės muzikos kūrinius, kurie sukurti per paskutinius 15 metų.15800.00
Liudo Mikalausko koncertaiViešoji įstaigaXIV tarptautinis Tauragės muzikos festivalisXIV tarptautinis Tauragės muzikos festivalis kasmet tampa dideliu regiono traukos centru. Vidutinis festivalio koncerto žiūrovų skaičius apie 550 lankytojų, atvykstančių ne tik iš Tauragės. Dalyviai: Kauno valstybinis choras, Kauno simfoninis orkestras, VDU kamerinis orkestras, ansamblis "4 Tango", atlikėjai iš Kubos, Vokietijos, Latvijos bei kiti profesionalūs menininkai, ansambliai, solistai. Skambės G. Kuprevičiaus jubiliejui skirta speciali programa.25000.00
L.T. Ansamblių tinklasViešoji įstaigaŠiuolaikinės akademinės muzikos sklaida ir atlikimo plėtraLAT/LENsemble (vadovas – Vykintas Baltakas), bendradarbiaudamas su tokiais partneriais kaip Lietuvos muzikos ir teatro akademija, „Improdimensija”, „Muzikos ruduo”, nacionalinė dailės galerija, Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, „Kintų festivalis” bei leidybos firma „No Business Records“, planuoja reikšmingai prisidėti prie Lietuvos šiuolaikinės akademinės muzikos ir jos atlikimo sklaidos Lietuvoje ir už jos ribų.20000.00
Meno genasViešoji įstaigaMUZIKA ERDVĖJE'24. 10 metųNuo 2014 metų rengiamas tarptautinis šiuolaikinės, įvietintos ir socialiai orientuotos muzikos festivalis „Muzika erdvėje“ į bendrą dialogą sujungia muziką, garsinės aplinkos tyrimus, psichoakustiką, architektūrą ir urbanistiką, socialinius bei kultūrinius kontekstus. 2024-ieji metai – dešimtmetis, per kurį festivalis išaugo į vieną pagrindinių kasmetinių šiuolaikinės muzikos renginių Vilniuje. Šiais metais publikai norima suteikti galimybę išgirsti ryškiausius, didžiausią meninę vertę ar poveikį auditorijai padariusius kūrinius.20000.00
Ars LituanicaViešoji įstaigaTarptautinis Josepho Achrono muzikos festivalisSiekiant atkreipti dėmesį į turtingą Lietuvos kultūros paveldą, Lietuvos žydų neatsiejamą svarbų kultūrinį indėlį, plačiai pristatyti bei sureikšminti litvako Josepho Achrono kūrybą, 2024-aisiais metais planuojama surengti ir tęsti kasmetinį aukščiausio profesionalumo klasikinės muzikos Josepho Achrono vardo festivalį Šiauliuose, Pakruojyje, Joniškyje, Joniškėlyje, Telšiuose, Žagarėje.20000.00
Muzikos ruduoViešoji įstaigaChordos–2024 „Neprabilę, primiršti, tyrinėjantys“Styginių kvartetas Chordos pristato projektą, kurio metu pirmą kartą Lietuvoje suskambės fundamentalūs, šiuolaikinės muzikos raidai didžiausią įtaką padarę XX-XXI a. kūriniai ir bus pristatytas naujas lietuvių kompozitoriaus kūrinys. Siekiama supažindinti Lietuvos publiką su svarbiausiais šiuolaikinės muzikos kūriniais, meno kalba keliančiais esminius žmogaus būties klausimus ir pakviesti į dialogą, kurio metu bus ieškoma atsakymų į juos. Koncertai vyks didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kituose šalies regionuose.14000.00
Studija „Mama“Viešoji įstaigaAndriaus Dirmausko lietuviškos muzikos valtornai albumasValtornininkas Andrius Dirmauskas yra vienas ryškiausių šių dienų instrumento vėliavnešių šalyje. Archyvuose sukauptas, bet niekada profesionaliai neįrašytas lietuvių kompozitorių repertuaras valtornai, paskatino atlikėją surinkti bei paruošti įrašams įvairių šalies kompozitorių kūrinius: J. Juzeliūno, V. Klovos, M. K. Čiurlionio, V. Jurgučio, J. Kebliko, B. Grobulskio, A Rekašiaus ir J. Jasinskio opusai. Ši kompaktinė plokštelė papildys kuklų Lietuvoje išleistos valtorna atliekamos muzikos archyvą nauju šiuolaikišku įrašu.4950.00
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijaAsociacijaGrigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2024Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2024 vyks liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis Vilkaviškio vysk. pastoraciniame centre, J. Bendoriaus g. 3, Marijampolėje. Savaitės vyr. mokytojas - prof. Christoph Hönerlage (Vokietija), vargonininkas Dailius Kavalevskis. Savaitės programoje liturgijos ir grigališkojo choralo studijos, liturginės apeigos, koncertai Kaune ir Marijampolėje. Registruotis: savaite@gregoriana.lt, informacija tel. 8618 49103, https//www.facebook.com/gregoriana.lt. Savaitę remia Lietuvos kultūros taryba.7000.00
VšĮ „Tempo primo“Viešoji įstaigaKoncertinės programos „Karaliaus dukters sapnas“ sklaida regionuoseŠis projektas – tai koncertinės programos „Karaliaus dukters sapnas: Senosios Europos tautų melodijos“, kurioje kūrybingai ir originaliai sujungiami senosios muzikos, folkloro ir džiazo muzikos stiliai, sklaida Lietuvos regionuose, surengiant penkis koncertus. Programą atlieka dainininkė Renata Dubinskaitė, gitaristas Chris Ruebens ir multiinstrumentalistas Remis Rančys.7525.00
ImprodimensijaViešoji įstaigaKONCERTŲ CIKLO „IMPRODIMENSIJA“ ORGANIZAVIMAS, SKLAIDA, KOLEKTYVŲ MAINAI, ARCHYVAVIMAS IR EDUKACIJAOrganizuoti koncertų ciklo „Improdimensija“ improvizacinės muzikos ir avangardinio džiazo koncertus Lietuvoje ir užsienyje (vykdant kolektyvų mainus su partneriais užsienyje). Rengti meistriškumo kursus jauniesiems muzikams, pildyti mūsų gausų audio archyvą.30000.00
Studija „Mama“Viešoji įstaigaLauryno Lapės lietuviškos muzikos trimitui albumasNauja kompaktine plokštele siekiama pristatyti repertuaro trimitui raidą Lietuvos kompozitorių kūryboje XX–XXI amžių sandūroje. Bus įrašyti praeito amžiaus antrojoje pusėje ir šio amžiaus pradžioje sukurti opusai, kuriuos papildys specialiai trimitininkui Laurynui Lapei sukurtos šiuolaikinės kompozicijos — J. Jasinskio kūriniai trimito ir vargonų duetui bei trimitui su varinių pučiamųjų kvintetu, bus įrašytas T. Makačino Koncertas trimitui su kameriniu orkestru, atliekant L. Rupšlaukio ir M. Urbaičio kompozijas.4000.00
Baltijos vėjaiViešoji įstaiga„Air de Cour“ šokių ritmuSenosios muzikos ansamblis „Chiaroscuro“ siekia klausytojams atskleisti „air de cour“ muzikos grožį, parengti ir pristatyti šią versališką XVII a. išskirtinės prancūzų baroko muzikos programą. Dvaruose skambės Antoin Boesset, Etienne Moulinie, Michael Lambert, Joseph Chabanceau de la Barre, Christophe Ballard, Honore d’Ambruis, kt. kompozitorių kūriniai.
Dalyviai:
Rūta Vosyliūtė – mecosopranas
Ieva Baublytė – išilginės fleitos, gotikinė arfa
Justyna Reksc-Raubo (Lenkija) – viola da gamba
Ieva Baltmiškytė (Belgija) – teorba, barokinė gitara
14000.00
Aktualios muzikos projektaiViešoji įstaigaModernios muzikos formatasProjektu siekama sukurti terpę augti Lietuvos „jaunos“ muzikos kultūrai, apjungiant nepriklausomą, avantgardinę muziką su hip hopo, alternatyvaus roko, alternatyvaus popso ir elektroninės muzikos žanrais, fokusuojantis į meninę ir sociokultūrinę koncertų vertę. Projekto metu norima pakeisti tradicinę koncertų formą pasiūlant intymesnę sensorinę patirtį, pasinaudojant vizualaus meno potencialu. Suteikiant muzikos atlikėjams naujas raiškos galimybes, kūrėjai skatinami leistis į unikalią patirtį, kurioje susidurtų šiuolaikinės muzikos ekspresija ir vizualinis menas.15000.00

Nacionalinis paviljonas Venecijos architektūros bienalėje

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
LIetuvos architektų sąjungaAsociacijaMedžių Architektūra: iš vietos šaknų virstaLietuvos architektų sąjunga Lietuvos paviljonui Venecijoje parengė projektą „Medžių Architektūra: iš vietos šaknų virsta“, kurio idėjos akcentuoja išskirtinį architektūros ir gamtos santykį kaip gerąją architektūros praktiką globalinio klimato kaitos akistatoje, reflektuoja Naujojo europinio bauhauzo idėjas, jungia kultūros, aplinkos ir tvaraus dizaino kryptis, bendruomenių dalyvavimą, akcentuoja Europos žaliojo kurso įgyvendinimą, propaguoja medžio ir kitų atsinaujinančių resursų panaudojimą architektūroje.200000.00

Profesionaliojo scenos meno sklaida

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Menų agentūra „Artscape“Viešoji įstaigaSpektaklio „Vedami“ sklaida Lietuvos įkalinimo įstaigose„Vedami“– inovatyvus darbas, sukurtas su Lietuvos kultūros tarybos pagalba, yra pirmas atvejis Lietuvos teatro istorijoje, kai įkalinimo įstaiga suteikia teatro kūrėjams galimybę dirbti su nuteistaisiais ir pristatyti rezultatą įstaigos viduje ne artimiesiems arba įkalinimo įstaigos personalui, o žiūrovams, kurių asmens duomenys prieš tai patikrinami kriminalinės žvalgybos.11000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaBe kompanijos šokių spektaklių sklaida 2024Menininkių Agnietės Lisičkinaitės ir Gretos Grinevičiūtės įkurta nepriklausoma šiuolaikinio šokio organizacija „Be kompanijos“ plečiasi ir prodiusuoja ne tik savo kūrybos spektaklius, bet ir kitų jaunųjų šokio menininkų. Organizacijos spektaklių repertuare: „Duetas“, „I slave: šiuolaikinė meilės istorija“, „Paveikslas“ ir „Yet another day in paradise”. Norima plėtoti organizacijos veiklas, skiriamas dėmesys į šokio spektaklių sklaidą, todėl šio projekto tikslas – suorganizuoti visų keturių spektaklių gastroles Lietuvos regionuose.10000.00
Teatras Atviras ratasViešoji įstaigaNaujausių teatro Atviras ratas spektaklių sklaida Lietuvos regionuose2023 metų premjerinių teatro Atviras ratas spektaklių „Akvariumas“ (rež. Ieva Stundžytė) ir monospektaklio „PRAeis“ (rež. Justas Tertelis) sklaida Lietuvos regionuose. 10-ies spektaklių pristatymas skirtinguose Lietuvos miestuose: Šiauliuose, Alytuje, Biržuose, Panevėžyje, Molėtuose, Kaišiadoryse, Tauragėje, Telšiuose, Visagine. Projektas vykdomas 2024 metų kovo – lapkričio mėn.10000.00
Šokio teatras AIROSViešoji įstaigaInstaliacijos „Nėščia tyla“ sklaida LietuvojePer 2024-uosius metus penkiuose Lietuvos miestuose/rajonuose 6 kartus bus pristatytas naujausias šokio teatro AIROS choreografės Airos Naginevičiūtės darbas – instaliacija „Nėščia tyla“ (2021). Spektaklius planuojama pristatyti Raseinių, Alytaus, Druskininkų ir Panevėžio miestuose/rajonuose.25000.00
Taško teatrasViešoji įstaiga„Taško“ teatro kūrybos sklaida Lietuvoje 2024 metaisProjekto metu bus vykdoma profesionalių, aktualių, aukštos meninės vertės „Taško“ teatro reperturaro spektaklių sklaida Lietuvos regionuose. Projekto tikslas – surinkti kuo platesnę auditoriją, vykdyti teatro gastroles po Lietuvos regionus, didinti kultūrinį prieinamumą visiems visuomenės nariams bei plėsti žiūrovų kultūrinį akiratį.8000.00
Lietuvos šokio informacijos centrasViešoji įstaigaŠokio spektaklių pristatymas tarptautiniame Santarcangelo festivalyje (Italija) ir Dance Base Fringe festivalyje (Jungtinė Karalystė)Jungtinis profesionalių Lietuvos šokio kūrėjų darbų pristatymas svarbiuose tarptautiniuose scenos menų festivaliuose, kurie kiekvienais metais pritraukia po kelis šimtus scenos meno industrijos profesionalų iš Europos ir viso pasaulio. Šio projekto tikslas – nuosekliai didinti Lietuvos šokio bendruomenės tarptautiškumą, tinklinimąsi, skatinti profesinį užimtumą užtikrinant ekonominę naudą, skleisti žinią apie Lietuvos kultūrą tarptautiniu mąstu. Projektas įgyvendinamas Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje.34000.00
Canto fioritoViešoji įstaigaKoncertinės programos „Tarquinio Merula - didysis Vazų dvaro muzikos meistras“ sklaida Lietuvoje ir užsienyjeProjekto tikslas – tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ koncertinę programą „Tarquinio Merula – didysis Vazų dvaro meistras“ pristatyti skirtinguose Lietuvos regionuose vykstančiuose festivaliuose: Tytuvėnų ir Kintų muzikos festivaliuose, „Kruonio renesanso naktyse“, festivalyje „Medynės“ Marijampolėje, Mykolo Oginskio festivalyje Plungėje ir Kėdainių festivalyje „Radviliada“ bei dviejuose festivaliuose užsienyje: Seviqc Brežice senosios muzikos festivalyje Slovėnijoje ir Namiūro muzikos festivalyje Belgijoje.21000.00
Ulna šokio trupėViešoji įstaigaInteraktyvaus patyriminio šokio spektaklio „Ribos“ , spektaklio „Balkonas“ ir spektaklio-ekskursijos „Pakopa po pakopos“ sklaida LietuvojeProjektas reikalingas interaktyvaus patyriminio šokio spektaklio „Ribos“, šokio spektaklio „Balkonas“ ir šokio ekskursijos „Pakopa po pakopos“ sklaidai Lietuvoje, siekiant skatinti profesionalaus meno prieinamumą nuo didmiesčių nutolusiose vietovėse ir negalią turintiems žmonėms, plėsti žmonių savimonę, bendravimą ir bendradarbiavimą. Projektas įgyvendinamas su LAAS ir Lietuvos kultūros centrais.24000.00
Oskaro Koršunovo teatrasViešoji įstaigaOKT teatro spektaklių pristatymas Lietuvos regionų festivaliuoseProjekto metu tiek naujausi, tiek jau įvertinti režisierių Oskaro Koršunovo, Kirilo Glušajevo, Eglės Kižaitės, Priit Pedajas spektakliai būtų pristatomi festivaliuose, vykstančiuose šiuose periferiniuose regionuose: Druskininkuose, Rokiškyje, Kaune, Klaipėdoje, Biržuose, Visagine, Alytuje ir Varėnoje.18000.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaLow Air šokio spektaklių sklaida regionuose ir susitikimų su regionų žiūrovais organizavimasDalyviai: Choreografė V. Paukštė, šokėjai M. Gotbergas, B. Groblytė, E. Ragimova, K. Lebedytė. Spektaklio „Vyrsmas“ kūrėjas M. Eidrigevičius, spektaklio „Me two / Savoj krūvoj“ atlikėjai: G. Snitkutė, R. Bugys, A. Kazanavičius, U. Laurinavičiūtė, G. Vosyliūtė, E. Milaknytė, B. Šaltenytė, E. Giedraitytė, B. Mickutė, kiti. Projekto tikslas – skatinti jaunųjų choreografų ir šokėjų kūrybą ir jos sklaidą Lietuvoje; padėti kūrėjams pritraukti jaunąją ir profesionaliąją auditoriją, sukuriant palankias sąlygas sėkmingai spektaklio sklaidai Lietuvoje.12000.00
OperomanijaViešoji įstaiga„Operomanijos“ prodiusuojamų darbų sklaida Lietuvos regionuose 2024 m.Paraiškos objektas – prodiuserinės kompanijos „Operomanija“ pristatomų darbų sklaida Lietuvos regionuose 2024 metais: kūrinių „Puikus naujas kūnas“ (aut. Ž. Kudirka, A. Bumšteinas), „Radvila Darius, Vytauto“ (aut. K. Kaupinis, B. Kapustinskaitė, G. Palekaitė, A. Mikalkėnas), „Navigacijos“ (iš „Blogų orų“ serijos, aut. A. Bumšteinas), koncertinės programos „Late Junctions“ pristatymas Marijampolėje, Šiauliuose, Visagine, Vilkaviškyje, Valkininkuose, Švenčionėliuose, Kintuose, Zapyškyje ir Antalieptėje, bendradarbiaujant su regionų partneriais.26000.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaVilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ spektaklių sklaida užsienyje ir dalyvavimas festivaliuose „Baltic Dance Platform“ bei „Internationale Tanzmesse NRW“ mugėje VokietijojeProjekto tikslas – paruošti ir koordinuoti Lietuvos ir Europinio šokio tinklo šokio kūrėjus pristatantį stendą šokio mugėje „Tanzmesse NRW“ Vokietijoje. Jo dėka užtikrinti profesionaliosios kūrybos sklaidą užsienyje, didinti Lietuvos choreografų pripažinimą bei tarptautines veiklos galimybes. Projektu siekiama jauniesiams kūrėjams atverti tarptautines galimybes. Ruošiantis dalyvavimui mugėje, pristatyti Lietuvos kūrėjų šokio produkciją ir kultūrinius projektus festivalyje „Baltic dance platform“ Latvijoje. Projektas pristato Low Air prod. kūrėjus.12000.00
Stalo teatrasViešoji įstaigaStalo teatro spektaklių sklaida Lietuvos miesteliuose'24Projekto tikslai – nuvežti unikalius Stalo teatro objektų spektaklius į atokiausius Lietuvos kampelius ir parodyti jaunajai auditorijai. Paskleisti idėją, kaip iš paprastų daiktų galima sukurti teatrą, taip ugdant vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę, prisidėti prie tvaraus pasaulio įgyvendinimo vizijos. Po kiekvieno spektaklio pasikalbėti su publika. Aplankyti ir susipažinti su 12 miestų ir miestelių jaunaisiais žiūrovais. Paskleisti informaciją partnerių ir Stalo teatro interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose.14000.00
VšĮ Klaipėdos jaunimo teatrasViešoji įstaigaRepertuarinių spektaklių sklaida Lietuvos regionuoseKJT regioninė sklaida apima 30 pasirodymų visose Lietuvos apskrityse, projekte dalyvauja virš 20 spektaklių įvairiai auditorijai.
Sklaida planuojama trimis kryptimis:
1. Premjerų ir didesnių spektaklių rodymas regioniniuose miestuose.
2. Universalių, mažos apimties spektaklių rodymas miesteliuose.
3. Programos „Jauno teatro dienų atradimai“ spektaklių rodymas regionuose.
KJT sklaida siekia teikti kokybišką turinį periferijos žiūrovams, kūrybinį aktyvumą jauniems teatro profesionalams bei eksploatuoti platų repertuarą.
25000.00
Teatro istorijosViešoji įstaiga„Teatro istorijų“ spektaklių vaikams ir jaunimui sklaida Lietuvos regionuose2024 metais profesionaliojo scenos menų organizacija „Teatro istorijos“ siekia įgyvendinti aukštos meninės vertės, inovatyvaus pastatymo, originalaus sukūrimo spektaklių sklaidą devyniuose Lietuvos regionų miestuose, pristatant „Spąstai“ ir „Brūzgynų eilės“ spektaklius vaikams bei jaunimui.10000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaKaukių teatro spektaklio „Spąstai“ pristatymas tarptautiniame teatrų festivalyjeTarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Bitolino 2024“ (Bitola, Šiaurės Makedonija) pristatysime originalų, lietuvių ir prancūzų menininkų sukurtą kaukių teatro spektaklį „Spąstai“ (rež. J. Trimakaitė). Siurrealistinis spektaklis „Spąstai“ išsiskiria originalia, vizualia spektaklio kalba, per objektus, kaukes ir judesį nagrinėjančią manipuliacijos temą. Projekto įgyvendinimo vieta: 13-ąjį kartą vyksiantis vaikų ir jaunimo teatro festivalis Šiaurės Makedonijoje, sutraukiantis gausų teatro profesionalų ir žiūrovų būrį iš viso pasaulio.6000.00
Vilniaus keistuolių teatrasViešoji įstaigaSpektaklių „Čia ir dabar“ (rež. Agnius Jankevičius) ir „Šekspyro raštai sutrumpintai“ (rež. Linas Jurkštas) sklaida Lietuvos regionuoseProjekto tikslas – Keistuolių teatro spektaklių jaunimui „Šekspyro raštai sutrumpintai“ (rež. Linas Jurkštas) ir „Čia ir dabar“ (rež. Agnius Jankevičius) sklaida Lietuvos regionuose, 6 spektaklių pristatymas. Projekto partneriai: Alytaus miesto teatras, Šiaulių dramos teatras, Panevėžio J. Miltinio dramos teatras, Kaišiadorių kultūros centras, Jonavos kultūros centras, Ukmergės kultūros centras.12000.00
Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“Viešoji įstaigaKeliaujančios pasakosProfesionalaus lėlių teatro „Aitvaras“, kuriančio Alytaus mieste ir esančio vienintelio profesionalaus lėlių teatro regione, kūrybinės veiklos sklaida Dzūkijoje ir už jos ribų. Projekte dalyvauja: profesionali teatro dailininkė-lėlininkė Loreta Skruibienė bei aktoriai ir edukatoriai – Rūta Petkutė, Laura Misiukevičiūtė, Jūratė Kundrotienė.7000.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaMMLAB veiklos sklaida 2024 m.2024 metais bus vystoma sukurtų MMLAB darbų sklaida Lietuvoje (Vilniuje ir Panevėžyje, Alytuje, Šiauliuose, Kintuose ), pristatomos premjeros ir vykdoma jų sklaida, toliau bus tęsiamas renginių ir instaliacijų ciklas MMLAB erdvėje. Bus parodyti 22 MMLAB spektakliai (17 Vilniuje ir 5 kitose vietovėse).15000.00

Scenos menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaXVIII Tarptautinis menų festivalis „PLARTFORMA“Tarptautinis menų festivalis „PLArTFORMA“ 2024 m. Klaipėdos mieste ir apskrityje bus įgyvendintas jau XVIII-ąjį kartą. Festivalio misija – bendrame kūrybiniame vyksme suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio šokio ir performanso, naujojo cirko ir teatro, naujosios operos ir multimedija projektų kūrėjai bei jų grupės.
Daugiau apie festivalį: http://www.plartforma.lt
50000.00
Vyčio Jankausko šokio teatrasViešoji įstaigaVyčio Jankausko šokio teatro spektaklio „Dekreacija“ sklaida LietuvojeProjektu siekiama pristatyti Lietuvos miestų ir regionų žiūrovams naujausią Vyčio Jankausko šokio teatro spektaklį „Dekreacija“. Projekto rėmuose numatoma parodyti naujausią Vyčio Jankausko šokio spektaklį 5 kartus: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Anykščiuose, Panevėžyje.
Idėja, dramaturgija ir choreografija: Vytis Jankauskas. Choreografija ir atlikimas: Giedrė Kirkilytė, Oksana Griaznova, Mantas Stabačinskas, Emilija Dūdaitė. Scenografija: Sigita Šimkūnaitė. Kostiumai: Sandra Straukaitė. Muzika ir garso dizainas: Vladas Dieninis.
16000.00
Teatro gatvėViešoji įstaigaLietuvos ir pasaulio scenos menų refleksija „Teatro žurnale“„Teatro gatvės“ projekto siekiamas rezultatas – 2024 m. parengti keturis teminius, jau šeštus metus leidžiamo „Teatro žurnalo“ numerius, kuriuose bus publikuojami išliekamąją vertę turintys tekstai. Keturias metų temas puslapiuose analizuos didžioji dalis Lietuvos teatrologų, interviu skambės ir teatro menininkų balsas. Žurnalas platinamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose knygynuose bei kituose spaudos platinimo taškuose.18000.00
Inter SeUždaroji akcinė bendrovėKnygos apie scenografę Jūratę Paulėkaitę leidybaKnygos tikslas — ir priminti J. Paulėkaitės kūrybą, ir patyrinėti, kaip ji dirbo, kaip laikas jos pastangomis veržėsi į sceną, liudijo žmogaus negailestingumą žmogui.
Rūta Noreikaitė (slapyvardis Oginskaitė) – autorė,
Rasa Paukštytė – turinio redaktorė,
Eglė Bielskytė – kalbos redaktorė,
Jokūbas Jacovskis - knygos dailininkas.
Vilnius, Lietuva.
10000.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaProfesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“2024 m. Anykščiuose vyks tradicinis profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“. Projekto tikslas – pristatyti profesionalių teatrų spektaklius, propaguojant nacionalinės dramaturgijos svarbą, ugdant žiūrovų suvokimą apie profesionalaus teatro poveikį asmenybei, formuojant kūrybiškumą, produktyvų laisvalaikio praleidimą bei mažinant socialinę, kultūrinę atskirtį tarp miestų, kaimų ir mažų miestelių.
Projektas skiriamas vaikams, jaunimui, vidutinio amžiaus žmonėms, senjorams.
14000.00
TeatronasAsociacijaCirko-teatro spektaklis apie mirties baimę „Itch – Ir vis vien mirti niežti“Cirko-teatro spektaklis apie mirties baimę „Itch – ir vis tiek mirti niežti“.
Režisierius – Gildas Aleksa,
Kompozitorius – Jokūbas Tulaba,
Atlikėjai: Kasparas Bujanauskas, Roberta Sirgedaitė, Džiugas Kunsmanas, Milda Jonaitytė.
20000.00
Stalo teatrasViešoji įstaigaĮtraukaus objektų spektaklio „Tu esi Ypatingas“ pastatymas ir sklaida Lietuvos daugiafunkciniuose centruose ir mokykloseĮtraukus spektaklis „Tu esi Ypatingas“ padės geriau pažinti „kitokius“ vaikus, suprasti jų poreikius, jausmus ir galimybes. Lietuva įsipareigojo gerbti negalią turinčių vaikų orumą ir jų teisę būti lygiaverčiais visuomenės dalyviais, šalinti vaikų su negalia diskriminaciją, atskirtį ir įtraukti juos į bendrojo ugdymo procesą. Spektaklis bus rodomas bendradarbiaujant su įvairiomis Lietuvos vaikų švietimo ir ugdymo įstaigomis, daugiafunkciniais centrais, bibliotekomis.18000.00
Oskaro Koršunovo teatrasViešoji įstaigaKamilės Gudmonaitės spektaklio „Šventė“ pristatymas tarptautiniame festivalyje „Everybody“ Paryžiuje (Prancūzija)Projekto metu vienas naujausių režisierės Kamilės Gudmonaitės spektaklių „Šventė“, sukurtas su negalią turinčiais aktoriais, būtų pristatomas tarptautinio festivalio „Everybody“ Paryžiuje (Prancūzija) programoje. Pagrindiniai projekto dalyviai: režisierius Oskaras Koršunovas, choreografas Mantas Stabačinskas, aktoriai Loreta Taluntytė, Kristina Šaparauskaitė, Oleg Dlugovskij, Božena Burokienė.12000.00
DarbininkaiViešoji įstaigaDokumentinės pjesės apie Amerikos lietuvius rašymas ir spektaklio eskizo „Dipukai“ sukūrimas„Dipukai“ – tai būsima dramaturgės Gabrielės Labanauskaitės pjesė, nagrinėsianti pabėgėlių ir emigracijos, jos poveikio Lietuvos visuomenei ir modernios valstybės atkūrimui temas. Pagal šią pjesę režisierė Greta Štiormer sukurs spektaklio eskizą.9642.00
Oskaro Koršunovo teatrasViešoji įstaigaNaujausių OKT teatro premjerinių spektaklių pristatymas Lietuvos regionuoseProjekto metu du naujausi premjeriniai OKT/Vilniaus miesto teatro spektakliai „Šuo ir beždžionė“ (rež. Priit Pedajas) ir „Mama“ (rež. Kirilas Glušajevas) bus pristatyti devyniuose skirtinguose Lietuvos regionuose: Kaune, Panevėžyje, Šilutėje, Šiauliuose, Utenoje, Lazdijuose, Šakiuose, Radviliškyje ir Telšiuose. Taip būtų ženkliai prisidedama prie kultūrinės atskirties, skiriančios didžiuosius miestus ir periferinius regionus, mažinimo.14160.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaViešoji įstaigaBrigitos Bublytės knygos „Balso kaukės“ leidybaBrigitos Bublytės monografija „Balso kaukės“ yra šiuolaikiškai pateiktas balso fenomeno – balsinės raiškos ir balso suvokimo – tyrimas. Jis kilo iš ilgametės autorės, kaip aktorės ir muzikės, patirties interpretuojant lietuvių etninę kultūrą pasaulinių kultūrų kontekste, jungiant sutartinių, flamenko, indų, persų vokalinės muzikos tradicijas. Monografija, papildyta autorės ir kitų dailininkų šiuolaikiškomis iliustracijomis, praplės tarpdisciplinių menotyrinių knygų, skirtų šiuolaikiniams meno reiškiniams pažinti ir interpretuoti, sąrašą.11000.00
Teatro informacijos centrasViešoji įstaigaAudio spektaklis-instaliacija (aut. V. Grainytė ir A. Bumšteinas)Rašytoja Vaiva Grainytė ir garso menininkas Arturas Bumšteinas suvienys savo kūrybines kompetencijas susitikdami radijo pjesės žanre. V. Grainytė ketina leistis į vidinių būsenų ekspediciją: nuo išorinio pasaulio nematoma, neretai socialiniai ritualų širma atskirta erdvė, atsivers per paradoksalų pasakojimą. Projekto metu bus sukurtas audio spektaklis ir pristatytas gyvai bei talpinamas įvairiose skaitmeninėse platformose.18000.00
Vilniaus keistuolių teatrasViešoji įstaigaMuzikinio spektaklio vaikams pagal V. Palčinskaitės pjesę „Aš vejuos vasarą“ sukūrimasMuzikinio spektaklio vaikams pagal V. Palčinskaitės pjesę „Aš vejuos vasarą“ sukūrimas ir pristatymas Keistuolių teatre 2024 metų rudenį. Projekto dalyviai: režisierius, muzikos ir inscenizacijos autorius Gabrielius Zapalskis, dramaturgijos konsultantė Teklė Kavtaradzė, scenografė Laura Luišaitytė, choreografė Judita Urnikytė, spektaklyje vaidina skirtingų kartų Keistuolių teatro aktoriai.21000.00
Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centrasViešoji įstaigaKnygos „Thomas'o Ostermeier'io teatras“ leidybos TTB serijoje 1-asis etapasŠiuolaikinio vokiečių režisieriaus Thomaso Ostermeierio knygos „Thomaso Ostermeierio teatras“ („The Theatre of Thomas Ostermeier“) vertimo ir leidybos teisių įsigijimo darbai. Pagrindiniai projekto dalyviai: knygos vertėjas Aivaras Mockus, redaktorė Giedrė Kadžiulytė (leidykla „Apostrofa“). Projekto partneris –Goethe institut – Vilnius.6000.00
Solo teatrasViešoji įstaigaSolo teatro spektaklių pristatymas tarptautiniuose kultūros renginiuose Japonijoje ir VokietijojeProjekto tikslas – reprezentuoti Lietuvos teatrą svarbiuose tarptautiniuose kultūros renginiuose užsienyje 2024 m.: Kylyje (Vokietija), tarptautiniame monospektaklių festivalyje „Thespis“ bus parodytas spektaklis „Motinos pienas“ bei surengtos Birutės Mar kūrybines dirbtuvės teatro profesionalams. Tokijuje (Japonija) bus pristatytas spektaklis „Ledo vaikai“ – kaip Lietuvos nacionalinio muziejaus rengiamo projekto „Negalėjau neparašyti: tremties liudijimai“ palydimasis renginys. Projekto vadovė – aktorė ir režisierė Birutė Mar.15000.00
Teatras „Utopia“Viešoji įstaigaDramų stalčius: vertimų programos tęsinys„Dramų stalčius“ (www.dramustalcius.lt) – tai tęstinis nemokamas dramaturgijos archyvavimo ir naujų klasikinės dramaturgijos vertimų inicijavimo projektas. Šių metų vertimų programoje numatoma išversti: Johann Wolfgang von Goethe „Torquato Tasso“ (vertėjas Antanas A. Jonynas); J. Cocteau „Pragaro mašina“ (vertėja Akvilė Melkūnaitė); Perec Hiršbein „Vieniši pasauliai“ (vertėjas iš jidiš kalbos Mindaugas Kvietkauskas); Karel Čapek “Rosumo universalūs robotai” ir kitas pjeses.17000.00
Asociacija Kanta companyAsociacijaŠiuolaikinio cirko spektaklio „Dear Pressure“ gastrolės Lietuvoje ir užsienyjeŠiuolaikinio cirko spektaklis „Dear Pressure“ – šiuolaikiškas kūrinys, atliepiantis už kiekvieno kampo tykantį kasdienį spaudimą. Cirko artistų Kęsto Matusevičiaus ir Aino Makipaa duetas tyrinėja būdus, kaip nepasiduoti greitėjančiam pasaulio ritmui. Projekto tikslas – 2024 metų pavasarį sudalyvauti rezidencijoje „Estradi“ meno mokykloje (Suomija), vėliau spektaklį pristatyti Ramygalos, Molėtų ir Ukmergės kultūros centruose, Švedijoje, Estijoje, ir Latvijoje. Projekto viešinimas numatomas naujienų portaluose ir socialinėse medijose.13000.00
NUEPIKO šokio trupėViešoji įstaigaNuepiko šokio spektaklių sklaida Lietuvoje„Nuepiko šokio spektaklių sklaida Lietuvoje“ – Nuepiko šokio trupės projektas, siekiantis tęsti, plėtoti bendradarbiavimą su įvairių Lietuvos miestų kultūrinėmis įstaigomis pristatant spektaklius „Pakankamas atstumas“, „Niekur, bet ne čia“, „Keturi Viktorai“ bei vykdant edukacinę veiklą šokio, cirko dirbtuvių formatu. Projekto metu trupės spektaklius ir dirbtuves siekiama pristatyti kuo platesniu mastu, tokiu būdu užtikrinant tolygią profesionalaus scenos meno (šokio ir cirko) sklaidą tiek didžiuosiuose, tiek regioniniuose Lietuvos miestuose.12000.00
Art For Rainy DaysViešoji įstaigaSpektaklio „How A Spiral Works“ sukūrimas ir sklaida„How A Spiral Works“ – tarpdisciplininis spektaklis, apjungiantis šiuolaikinį cirką bei šokį su stipriu vizualiu aspektu, ieškant inovatyvių šių disciplinų pritaikymo scenoje. Unikalią šiuolaikinio šokio, cirko bei dramaturgijos artistų komandą, siekiančią laužyti meno sričių ribas, sudaro Alise Bokaldere, Izabelė Kuzelytė bei Jason Dupree. 2024 m. numatytos rezidencijos: Visagino kultūros centras, „Menų spaustuvė“, „Circus Syd“ (Švedija), „Le Plus Petit Cirque du Monde“ (Prancūzija). Premjera – 2024 m. spalį festivalyje „Circa“ (Prancūzija).11000.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaŠiuolaikinio šokio spektaklis „Šokis cigaretei ir geriausiai draugei“G. Grinevičiūtė tęs atrastą santykių analizės per objektą būdą, kurdama spektaklį „Šokis cigaretei ir geriausiai draugei“. Ankstesniuose darbuose „Šokis ... ir ... “ buvo tyrinėjami šeimos narių santykiai, o būsimam kūriniui pasirenkami kiti, tie kuriuos pasirenkame patys, santykiai – draugystė. Kūrybinė komanda: A. Zabotkaitė, A. Matulevičiūtė, A. Lisičkinaitė, B. Kapustinskaitė ir kt. Projektas bus pristatytas regione (Kintuose) ir Vilniuje (galerinėje erdvėje), bus rengiamas sklaidos planas 2025 m.21000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaChoreografės L. Baliasnajos šiuolaikinio šokio spektaklis „Chiaroscuro“ sukūrimas ir pristatymas„Chiaroscuro“ (lt. šviesotamsa) – įvietintas šiuolaikinio šokio spektaklis, kuris įkvėpimo semiasi iš dramatiško baroko epochos meninio braižo. Šis projektas, kurio idėjos autorė yra choreografė Liza Baliasnaja, nukelia žiūrovus į unikalią kelionę, peržengiančią tradicinio šokio ribas. Spektaklyje šoka penki atlikėjai: Gabrielė Bagdonaitė, Dominyka Markevičiūtė, Amanda Barrio Charmelo, Sidney Barnes ir Lina Puodžiukaitė.16000.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaSpektaklio „Velnio nuotaka“ sukūrimasRežisieriaus Nauberto Jasinsko kuriamas spektaklis „Velnio nuotaka“ išsiskirs dabartiniame šalies repertuare, nes jame daug dėmesio bus skiriama lietuvių kino ir literatūros klasikos interpretacijai bei V. Mainelytės asmenybei. Išlaikant pagarbą kūrinio originalui, spektaklis taps savitu „Velnio nuotakos“ renesansu, tačiau tuo pačiu atskleis ir per 50 metų įvykusią visuomenės ir nacionalinės kultūros raidą. Kūrybinė komanda: N. Jasinskas, G. Sodeika, S. Šimkūnaitė, S. Straukaitė, I. Navickaitė, D. Gavenonis, A. Pikturnaitė, J. Dapkūnaitė, L. Jurgelis32000.00
Radviliškio miesto kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAuksiniai scenos kryžiai RadviliškyjeProjektas „Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“ Šiaurės Lietuvos gyventojams už mažesnę (bilieto kaina iki 5 eur.) arba nemokamai (tikslinei auditorijai) pristatys naujai sukurtus ir auksiniams scenos kryžiams nominuotus ir įvertintus profesionalų spektaklius. 10000.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaMMLAB debiutų ERDVĖA. Matulevičiūtės, N. Jasinsko, G. Rimeikos ir R. Kregždaitės kuruojama MMLAB debiutų ERDVĖS programa sudarys sąlygas jauniesiems kūrėjams kurti pirmus darbus MMLAB erdvėje. 2024 m. planuojamus MMLAB pastatymus jungia bendražmogiško santykio, jausmo, emocijos, ryšio temos. Šie raktažodžiai bus pasiūlyti ir atviros atrankos dalyviams. Bus parengiami 4 skirtingi scenos meno kūriniai.23000.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVisagino erdvių festivalis'24. Šokio dalisVisagino erdvių festivalio šokio dalis. Renginys apima įvairius šokio bei su šokiu/plastine raiška susijusios akrobatikos žanrus ir spektaklius iš Prancūzijos, Lietuvos, Armėnijos. Programos turinys pritaikomas prie pasirenkamų skirtingų miesto erdvių, patalpų, tarpusavy derinamos skirtingos meninės kryptys – nuo kokybiškos klasikos iki šiuolaikinių scenos menų apraiškų ir formatų.25000.00
Lietuvos nacionalinis UNIMA centrasAsociacijaLietuvos lėlininkų stovykla nr. 32024 m. rugpjūčio mėnesį, bendradarbiaujant kartu su projekto partneriu KALVARIJOS kultūros centru, Lietuvos profesionalūs lėlininkai susirinks į kūrybinę stovyklą – kūrybines dirbtuves, kuriose semsis teorinės ir praktinės patirties. Rezultato stebėti bus kviečiami žmonės, jiems bus pristatomi kūrybinėje labaratorijoje sukurti lėliški performansai. Kūrybinių dirbtuvių programa bus sudaroma atsižvelgiant, kokių žinių Lietuvos lėlininkams šiandien reikia labiausiai.9000.00
Be kompanijosViešoji įstaigaChoreografo L. Karvelio solinis šokio spektaklis „Kur krantas“ sukūrimas ir pristatymasŠokio spektaklio „Kur krantas“ meninė idėja – tyrinėti baltų mitologijos, šiuolaikinės kultūros sąsajas ir jų įtaką šiandienos žmogui, ypatingą dėmesį skiriant moterų patirčiai Lietuvoje. Spektaklis įkvėpimo semiasi iš Jūratės ir Kastyčio istorijos – Lietuvoje gerai žinomo mito apie deivę, kuri įsimyli mirtingąjį vyrą ir dėl to patiria tragiškų pasekmių. Choreografiją kuria Lukas Karvelis, o atlieka šokėja Dominyka Markevičiūtė.16000.00
Kauno miesto kamerinis teatrasBiudžetinė įstaigaJaunimo teatro festivalis „Išeities taškas“„Išeities taškas“ – kasmetinis jaunimo teatro festivalis, organizuojamas Kauno miesto kamerinio teatro nuo 2016 metų. Jo funkcija – suteikti platformą jauniems, pradedantiems scenos menininkams pristatyti savo aktualijas, socialines idėjas, požiūrį į teatrą kaip į socialiai aktyvią, jaunimui aktualią ir svarbią bendruomenės komunikavimo formą. Festivalio metu vyks įvairūs į jaunimo (14–29 m.) auditoriją orientuoti spektakliai, kiti scenos meno kūriniai, susitikimai, kūrybinės dirbtuvės, eskizų pristatymai, kūrybinės stovyklos ir kt.19000.00
VŠĮ „Teatro dienos“Viešoji įstaigaSpektaklio „Senjorai“ (rež. Rolandas Kazlas) sukūrimas ir sklaidaSpektaklio „Senjorai“ (rež. Rolandas Kazlas; scenografė ir kostiumų dailininkė Elvita Brazdylytė) pagal italų dramaturgo Aldo Nicolaj pjesę „Classe di ferro“ sukūrimas, aktyviai įtraukiant profesionalius teatro srities meno kūrėjus, o taip pat naujai sukurto spektaklio sklaidos įgyvendinimas 2024 m. gegužės mėnesį Utenoje, Marijampolėje, Birštone, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje.15000.00
Varėnos kultūros centrasBiudžetinė įstaigaXV Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalisXV Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis – visą spalio mėnesį truksianti teatro šventė, skirta lietuvių režisierės ir teatro meno pedagogės D. Tamulevičiūtės atminimui. Festivalyje dalyvaus profesionalūs kultūros ir meno dalyviai, bus rodomi naujausi ir jau teatro bendruomenės įvertinti Lietuvos teatrų spektakliai, veiks paroda, vyks kūrybinės dirbtuvės jaunimui bei konferencija apie Dalios Tamulevičiūtės mokymo ir darbo metodus su režisierės mokiniais ir teatro bendruomene. Festivalio programa skirta visoms visuomenės grupėms.10000.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaVisagino erdvių festivalis'24. Teatro dalisVisagino erdvių festivalio Teatro dalis. Renginys apima įvairius teatro bei su teatro/teatrine raiška susijusius žanrus ir spektaklius iš Suomijos/Švedijos ir Lietuvos. Programos turinys pritaikomas prie pasirenkamų skirtingų miesto erdvių, patalpų, tarpusavy derinamos skirtingos meninės kryptys – nuo kokybiškos klasikos iki šiuolaikinių scenos menų apraiškų ir formatų.15000.00
Artūro Areimos teatrasViešoji įstaigaSpektaklio pagal Viljamo Šekspyro pjesę „Ričardas III“ sukūrimasSpektaklis „Ričardas III“ – naują Artūro Areimos teatro kūrybinį etapą žymintis kūrinys, vykstantis miesto požeminėse erdvėse ir kviečiantis permąstyti laisvės, demokratijos, saugumo, savitarpio pagalbos sąvokas dabartiniame pasaulyje. Apie negailestingo valdovo pakilimą ir nuosmukį pasakojanti pjesė tampa šiandieninės realybės veidrodžiu – spektaklio kūrybinė komanda kels svarbius klausimus, susijusius su blogio prigimtimi, polinkiu žavėtis ar nusileisti smurtaujančiai pusei. Spektaklio aktoriai bus renkami organizuojant atvirą kastingą.32000.00
Teatro istorijosViešoji įstaigaPopieriaus teatro spektaklio „Galaktikos“ sukūrimasVizualus spektaklis „Galaktikos“, skirtas 12–16 metų jaunimui. Spektaklis originalia, siurrealistine teatrine kalba atskleis autistiškų jaunuolių vidinį būvį, sudėtingus santykius su aplinkiniais ir savimi. Projektu siekiame kurti aukštos meninės vertės, socialiai atsakingas teatrines patirtis, kurios didintų visuomenės supratimą apie autistiškus, aspergerio sindromą (AS) turinčius jaunuolius ir padėtų jiems lengviau integruotis į visuomenę. Spektaklio kūrybinė komanda: J.Trimakaitė D. Gancevskaitė, K. Mauruševičiūtė, M. Šiaulytytė, J. Tulaba ir kt.20000.00
Būties slėpinio produkcijaViešoji įstaigaSpektaklio „Gyvenimas po gyvenimo“ sukūrimas ir pristatymasPatyriminio spektaklio „Gyvenimas po gyvenimo“, pagal Ž. P. Sartro kūrybą ir filosofiją, sukūrimas. Režisierius ir idėjos autorius – Paulius Markevičius, kūrybinė komanda: Sigita Šimkūnaitė, Fausta Naujalė, Jonas Narbutas (Kabloonak), Julius Kuršys ir Marija Kavtaradzė.25000.00
Kauno šokio teatras „Aura“Biudžetinė įstaigaŠokio spektaklio-parodos „Paukščiai“ sukūrimas ir sklaidaKauno šokio teatro „Aura“ ir I. Jackevičiūtės interaktyvus šokio spektaklis-paroda „Paukščiai“ – tai alternatyvios meninės produkcijos kūrinys, prisidėsiantis prie mažiausiojo žiūrovo (1–5 m.) meno pažinimo edukacijos bei sukurs jam neeilines vizualines, emocines bei kinestetines patirtis. Spektaklis sukurtas remiantis E. Leškevičiūtės instaliacija „Paukščiai“, kompozitorius T. Nagai, scenografė ir kostiumų dailininkė I. Pačėsaitė.

„Paukščiai“ bus rodomas tarptautinio šokio festivalio AURA 34 programoje ir 5 Lietuvos regiono miestuose.
9000.00
KolibrisViešoji įstaigaPerformanso „Sauskelnių projektas“ sukūrimas„Sauskelnių projektas“ (rež. Marija Baranauskaitė-Liberman) buvo atrinktas tarp trijų
spektaklių, 2024 metais spalio mėnesį atstovausiančių Lietuvą Prancūzijoje, festivalyje „Circa“ (Auch, Prancūzija), „Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje“ rėmuose. „Sauskelnių projektas“, tai įtraukus šiuolaikinio cirko, klounados performansas, kurio tikslas atskleisti visą tai kas žmoniją sieja su sauskelnėmis – gimimas, senatvė, rūpestis visuomenės periferijoje atsidūrusiomis grupėmis.
14000.00
Artūro Areimos teatrasViešoji įstaigaArtūro Areimos teatro spektaklio „Už geresnį pasaulį“ pristatymas nepriklausomame teatre Rygoje „Gertrūdes Ielas Teātris“Projekto metu, nepriklausomame Rygos teatre „Gertrūdes Ielas Teātris“ bus pristatomas tarptautinio pripažinimo sulaukęs režisieriaus Artūro Areimos spektaklis „Už geresnį pasaulį“. Vykdoma tinklaveika. Pagrindiniai projekto dalyviai - režisierius Artūras Areima, aktoriai: Rokas Petrauskas, Monika Poderytė, Dovydas Stončius, Karolis Legenis, Modesta Jakeliūnaitė, Justė Buslavičiūtė.7000.00
Nuo 0Mažoji bendrijaTeatro kūrybinės dirbtuvės TheaterpackProjektas „Theaterpack“ – tai edukacinė erdvė, kurioje galima susipažinti su kitokiais darbo metodais su judesiu ir tekstu. Marco DiPalma ir ispanų režisierės Alma Vidal dirbtuvės skirtos teatro kūrėjams – aktoriams. Šiose dirbtuvėse siekiama skatinti mokymų įvairovę ir suteikti naujų žinių apie ispanų teatro metodus su tekstu bei J. Grotowsky techniką. Manoma, kad šios dviejų savaičių dirbtuvės prisidėtų prie profesionalių aktorių meistriškumo tobulinimo ir praplėstų teatro lauką naujomis žiniomis.7000.00
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis šokio festivalis „Pėdos“2024 m. Anykščiuose vyks septintasis šokio festivalis „Pėdos“. Projekte siekiama paskatinti dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių šokio teatrus, trupes, pavienius atlikėjus, edukatorius ir įveiklinant jaunuosius menininkus, pristatyti šokio spektaklius, skatinant teikti Anykščių krašto bei kitų regionų žmonėms pažintinę, švietėjišką, mokomąją bei kokybiškos, inovatyvios, profesionalios kultūros prieinamumo naudą. Festivalyje dalyvaus ryškiausi šalies šokio teatrai bei teatrai iš užsienio šalių, vyks kūrybinės šokio dirbtuvės.15000.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaiga„Vienudu“ breiko šokio spektaklio sukūrimas ir pristatymasTikslas ir rezultatas – sukurti šokio spektaklį, paremtą breiko ir folkloro judesių choreografija, atskleidžiant šio šokio stiliaus atlikimo galimybes šokio pastatymuose, kartu tęsti urbanistinio šokio sklaidą kaip aktualią raiškos formą šiuolaikinių scenos menų kontekste. Šokio spektakliu siekiama kalbėti apie santykį su savimi ir kitu, tarpusavio ryšį, kaip konstruojame savo pačių tapatybės prasmę atsidūrę priešais vienas kitą. Low Air kūrėjai: Airida Gudaitė, Laurynas Žakevičius, Rokas Šaltenis. Kompozitorės: Agnė M., Marta Finkelštein.15000.00
Kultūros platformaViešoji įstaigaTarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“„ConTempo“ – didžiausias vidurio Lietuvoje vykstantis tarptautinis scenos menų festivalis, nuo 2019-ųjų organizuojamas Kaune bei Kauno rajone. Festivalis vysto naujus bendradarbiavimo modelius, prisideda prie kokybiškos kultūros prieinamumo didinimo ir šiuolaikiškesnio periferinių kultūros įstaigų paslaugų formavimo. Programoje: edukacinės veiklos, kruopščiai atrinkti šiuolaikinio scenos meno kūrėjai iš Lietuvos ir užsienio, pasirodantys atvirose, netradicinėse erdvėse ir profesionaliose scenose.95000.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaŠokio spektaklio „Tiesa-Drąsa” sukūrimas ir pristatymas (Chor. Ema Senkuvienė, Greta Snitkutė, Marius Eidrigevičius)Dalyviai (autoriai): Choreografai ir šokėjai Ema Senkuvienė, Marius Eidrigevičius ir Greta Snitkutė, prodiusavimas, vadyba – Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“.
Tikslas – skatinti jaunųjų choreografų ir šokėjų Gretos Snitkutės, Emos Senkuvienės, Mariaus Eidrigevičiaus kūrybą ir jos (pradinę/dalinę) sklaidą Lietuvoje (Vilniuje), įgyvendinant naujo šokio spektaklio „Tiesa-Drąsa“ sukūrimą; padėti kūrėjams pritraukti auditoriją, sukuriant palankias sąlygas jų naujo spektaklio sukūrimui ir sklaidai Lietuvoje (Vilniuje).10000.00
Tarp tylosMažoji bendrijaTarpdisciplininio šokio spektaklio „Orfėjas, Euridikė“ sklaida 2024 m.Tarpdisciplininio šokio spektaklio „Orfėjas, Euridikė“ sklaida 2024 m. Projektu siekiama pasirūpinti bendradarbiavimo principu sukurto tarpdisciplininio šokio spektaklio tolimesniais rodymais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Marijampolės miestų salėse. Kūriniu siekiama propaguoti šiuolaikinę lietuvių muziką, bendradarbiauti tarp skirtingų meno sričių kūrėjų, įveiklinti jaunosios kartos kompozitorius. Taip pat, ugdyti jaunosios kartos klausytojus ir žiūrovus, kurie supažindinami su naujais šiuolaikinio meno formatais.14000.00
Taigi CirkasViešoji įstaigaŠiuolaikinio cirko spektaklio inTENSE užbaigimas ir sklaida Lietuvoje ir PrancizijojeProjekto tikslas yra užbaigti šiuolaikinio cirko spektaklio „inTENSE“ sukūrimą, įvykdyti rezidencijas, surengti premjeras Lietuvoje ir Prancuzijoje. Kūrybinė komanda: Konstantin Kosovec, Elena Kosovec, Izabelė Kuzelytė.10000.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaTarptautinė koprodukcija „Still life“Projektu bus įgyvendinama pirmoji MMLAB tarptautinė koprodukcija STILL LIFE, kartu su Jungtinės Karalystės (JK) teatro kūrėjais „Mechanimal“ (įkūrėjas – choreografas ir šokėjas Tom Bailey). Komanda analizuos vėžio biologinę (liga) ir kultūrinę (žmonija kaip vėžys planetai) sampratą. Spektaklio premjera 2024 metais įvyks Vilniuje, 2025 metais – Bristolyje.25000.00
VšĮ „Pojūčių teatras“Viešoji įstaigaBiografinis spektaklis darbiniu pavadinimu „Postpartum“Biografinis spektaklis darbiniu pavadinimu „Postpartum“ – kvietimas mamoms ir jų aplinkiniams kartu išjausti motinystę, jos pirmuosius žingsnius, paslydimus, absurdą, kitus kraštutinius jausmus, situacijas. Be to, tai yra socialiai aktyvių susirūpinusių kūrėjų – mamų – reakcija į pastaruoju metu visuomenę krečiančias tragedijas, kurias sukelia pogimdyminės būsenos: depresija, psichozė, vienišumas, išsekimas. Spektaklį sudarys įvairūs etiudai, perteikiantys intymias, bet atpažįstamas patirtis: stand-up komedija, burleska, miuziklas, šokis ir kt.16000.00
Šokio teatras „Dansema“Viešoji įstaigaŠiuolaikinio šokio spektaklių vaikams sklaida LietuvojeProjekto dėka, žiūrovų pamėgti ir visai nauji šokio teatro „Dansema“ šokio spektakliai pasieks mažuosius žiūrovus daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. Šokio spektakliai kūdikiams, jautrių socialinių grupių vaikams ir vaikams su įvairia negalia, papildyti kūrybiniais užsiėmimais po spektaklių, skatins vaikų kūrybinį mąstymą ir kultūrinį išprusimą. Projekto kūrybinę komandą sudaro pripažinti spektaklių vaikams šokėjai: Giedrė Subotinaitė, Indrė Bacevičiūtė, Agnė Ramanauskaitė, Raimonda Gudavičiūtė, choreografė Birutė Banevičiūtė ir kiti.20000.00
Scenarijų namaiMažoji bendrijaSpektaklio „Terapijos“ sklaida miestuose ir regionuose 2024Tragikomiška B. Kapustinskaitės pjesė „Terapijos“ iš labai arti pristato šešių, onkologinėmis ligomis sergančių, moterų gyvenimą vienoje ligoninės palatoje. Projekto pagrindinis tikslas – nagrinėti onkologinių susirgimų temas: mažinti tabu ir socialines stigmas, padėti visuomenei saugiai kalbėtis sunkia ir nepatogia tema. Spektaklis bus pristatomas Lietuvos regionuose. Spektaklio režisierius – Kirilas Glušajevas. Vaidina: N. Savičenko, R. Samuolytė, A. Vilutytė, V. Kuodytė, O. Kunsunga, S. Špakovska, V. Raubaitė, I. Patklauskaitė, G. Latvėnaitė.8000.00
Teatras „Mens Publica“Viešoji įstaigaSpektaklio „Auksinis drakonas“ sklaida LietuvojeEgzistencinė demokratijos kova su totalitarizmu, karas Ukrainoje verčia milijonus žmonių palikti gimtuosius namus ir ieškoti prieglobsčio „normaliame“ pasaulyje. Ar šis pasaulis pasiruošęs dėl jų paaukoti bent dalį savo įprasto gyvenimo privalumų?
Projekto tikslas – ugdyti visuomenės gebėjimą pilnavertiškai dalyvauti šiuolaikiniuose teatriniuose procesuose ir universalia meno kalba prabilti į visų kartų (ypač jaunosios) protus ir širdis, iškeliant nepatogius, bet neišvengiamus klausimus, tampančius mūsų etinių ir moralinių principų išbandymu.
12000.00
Bilietų nėraViešoji įstaigaPerformatyvus pokalbis „(prisi)lietimas“ (darbinis pavadinimas)Kūrybinė komanda analizuos patriachatinės visuomenės nulemtus lyčių įvaizdžius ir visuomenės reakciją į neromantinį prisilietimą, atlikdami literatūros analizę bei praktinį eksperimentą. Kūrybinio proceso rezultatas – performatyvus pokalbis, pristatytas Vilniuje ir Šiauliuose.
Kūrybinė komanda: N. Jasinskas, M. Dirginčius, P. Janušonis, A. Matulevičiūtė, S. Straukaitė, M. Stabačinskas, D. Urbonis.
11000.00
Baletas jumsViešoji įstaigaLietuvos baleto profesionalų pasirodymai šalies regionuoseProfesionalių baleto artistų trupė „Classic Art“ suteiks galimybę nemokamai pamatyti pasirodymus Lietuvos regionų kultūros centruose. Trupė augins savo profesinius įgūdžius ir potencialą patys kurdami tiek klasikines, tiek šiuolaikines choreografijas.14000.00
Menininkų grupė „Žuvies akis“AsociacijaGarso ir judesio spektaklių sklaida LietuvojeProjekto rėmuose Lietuvos regionų žiūrovams siekiama pristatyti asociacijos „Žuvies akis“ prodiusuotus du garso ir judesio spektaklius: Auksiniu scenos kryžiumi Socialinio rezonanso kategorijoje apdovanotą spektaklį „Nemiga“ (Lietuva-Ukraina) ir spektaklį „Out of the Box“ (rež. K. Novikova). Tokio tarpdisciplinio pobūdžio spektaklių sklaida reprezentuoja meno formų ir raiškos būdų įvairovę bei ugdo šiuolaikinę meno raišką vertinančią visuomenę.12000.00
Šokio teatras AIROSViešoji įstaigaŠokio spektaklio „#NaujaKarta“ sklaida Lietuvos mokyklosePer 2024 metus Lietuvos miestų ir rajonų mokyklose 10 kartų bus pristatytas šokio spektaklis „#NaujaKarta“ (chor. A. Lisičkinaitė), kuriuo siekiama skatinti Lietuvos moksleivių domėjimąsi šokiu, ugdyti dalyvavimo kultūros renginiuose įpročius, atskleisti ir ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą bei kviesti gilintis į šių dienų aktualijas, socialines problemas, atrasti bendravimo būdus tarp skirtingų kartų. Spektaklius planuojama pristatyti Trakų, Raseinių, Alytaus, Panevėžio, Utenos miestuose ir Vilniaus rajone.23000.00
Kosmos TheatreViešoji įstaigaKosmos LAB'24„KOSMOS LAB“ – tai šeštus metus organizuojama vizualinio teatro laboratorija, skirta jaunosios kartos menininkų profesiniam tobulėjimui, kūrybinei saviraiškai bei tarpdisciplininės kūrybos raidai Lietuvoje vystyti. Šių metų laboratorija skirta tyrinėti tarpdisciplininę ir kolektyvinę kūrybą. Kviestinis lektorius – prancūzų mixed music kompozitorius, multimedijos menininkas Pierre’as Jodlowskis.10000.00
Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽASAsociacijaTeatras keliauja pas vaikusProjektas „Teatras keliauja pas vaikus“ sudaro sąlygas kultūrinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui, gyvenantiems Suvalkijos regione atokiose nuo didžiųjų miestų vietovėse, susitikti su profesionaliu scenos menu ir aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime. Projekte savo spektaklius rodys 20 teatrų ASITEŽO narių. Programa apima įvairių scenos menų (dramos, šokio, lėlių, objektų teatro) spektaklius jaunajai auditorijai nuo 0 iki 18+ metų amžiaus.25000.00
TeatronasAsociacijaNaujų Lietuvos šiuolaikinių cirko spektaklių pristatymas Prancūzijos cirko centruoseProjekto tikslas – atverti daugiau galimybių menininkų mobilumui Europoje, įkvėpti juos kurti autentiškus lietuviškus kūrinius įvairioms auditorijoms, kurti drauge su prancūzų menininkais ir organizacijomis projektus, kurie peržengia paveldėtą sienų konstruktą. Bendradarbiaujant su partneriais Prancūzijoje (Le Plus Petit Cirque du Monde, Le Prato pôle National Cirque, Le Palc pôle National Cirque) pristatyti lietuvių kūrybą įvairioms auditorijoms ir surengti premjeras festivalyje CIRCa.10000.00
ArtlagamineViešoji įstaigaMenų faktūros redakcija 2024Projektu tikimąsi palaikyti ir plėtoti kritinę mintį, plėsti Lietuvos scenos menų refleksijų kontekstus. Bus recenzuojami visuose Lietuvos miestuose esančių profesionalių teatrų spektakliai ir festivaliai, rašomi probleminiai straipsniai, rengiami interviu, kritikų pokalbiai, tekstų vertimai iš užsienio kalbų. Bus plečiamas autorių būrys, įtraukiant užsienio kritikus (-es) ir kitus žmones, profesionaliai analizuojančius specifines sritis. Per metus bus užsakyta ir publikuota apie 160 autorinių bei perpublikuota apie 250 kitur parengtų tekstų.30000.00
Kultūros leidinys „Nemunas“Viešoji įstaigaŠiuolaikinių scenos menų kalba IIProjektas pristato novatoriškus, netradicinius scenos menų kūrinius ir jų kūrėjus, supažindina su įdomiausiais ir profesionaliausiai kuriančiais menininkais, įvairiomis teatro kryptimis: šiuolaikiniu šokiu, šiuolaikiniu cirku, įvietintu teatru, gatvės teatru, performansu, lėlių ir objektų teatru, vizualiniu teatru, šiuolaikine opera ir kitais eksperimentiniais projektais. Projekto metu publikuojami pokalbiai, apžvalgos, analitiniai, kritikos straipsniai, kurių autoriai – profesionalūs šalies menotyrininkai.5000.00
7 meno dienosViešoji įstaigaScenos menų refleksija ir kritikaSavaitraštis „7 meno dienos“ reflektuoja teatro, šokio ir cirko meno procesus, kritiškai vertina ir analizuoja Lietuvos scenos menų gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius užsienyje, bendruomenės diskursą aktualiais klausimais, rašo scenos menų metraštį autoriniais tekstais ir renginių anonsų sklaida. Projektas suteikia galimybę publikuoti profesionalią scenos menų kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.9000.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaĮtraukus teatras: LŽNS Muzikinio teatro MTT spektaklių sklaida Lietuvos ir užsienio šalių festivaliuoseProjekto tikslas – plėsti teatro teritorijos ribas: įtaigia scenos meno forma didinti visuomenės susidomėjimą bei prieinamumą, taip atskleidžiant visuomenei ypatingų žmonių gebėjimus pilnavertiškai dalyvauti kultūriniame Lietuvos gyvenime ir teatrinėje veikloje. Tai siekiama padaryti įtraukaus teatro kūrybiniu scenos meno spektakliu „Taikos diena“'. Spektaklio sklaida Lietuvoje ir užsienio šalyse, siekiant pažymėti LŽNS Muzikinio teatro trupės MTT 15 metų sukaktį.12000.00
PasakViešoji įstaigaTiesioginės patirties spektaklio apie šnipinėjimą sukūrimas ir pristatymasTiesioginės patirties teatro spektaklyje režisierius Mantas Jančiauskas ir dramaturgas Rimantas Ribačiauskas nagrinėja šnipinėjimo ir kontržvalgybos fenomenus. Kokie yra tikrieji šnipinėjimo Lietuvoje mastai? Kas paskatina žmones užsiimti šnipinėjimu užsienio valstybės naudai? Kokiais būdais su šnipinėjimu kovoja šalies kontržvalgyba? Kaip šias veiklas keičia elektroninės komunikacijų priemonės ir kokią įtaką jos daro mūsų privatumui?19000.00

Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“AsociacijaProjekto vizija – per įtraukias, kokybiškas kūrybines, menines, edukacines veiklas, tarpinstituciniobendradarbiavimo plėtrą, prisidėti prie atviros, tolerantiškos, smalsios visuomenės kūrimo. Lietuvosspecialiosios kūrybos draugija „Guboja“ kaip skėtinė asmenų su negalia asociacija, 30 metų veikianti šios socialiai jautrios grupės kultūrinės ir socialinės atskirties mažinimo srityse, šiuo projektu telks veržlią, kūrybingą, gabių menui asmenų su negalią, jų vadovų, juos palaikančiųjų menininkų bendruomenę, siekiančią prasmingai įsilieti į kultūrinį šalies gyvenimą. Kursime sąlygas visoms asmenų grupėms, dalyvaujančioms projekte, bendradarbiauti, empatijai ir kūrybiškumui atsiskleisti. Projekto prioritetinės veiklos kryptys: 1) užtikrinti kokybišką asmenų su negalia, ypač jaunimo, muzikinį ugdymą, sudaryti sąlygas jų saviraiškai, tobulėjimui, kultūrinių, edukacinių poreikių tenkinimui; 2) stiprinti asociaciją, plėsti jos auditoriją aktyvinant bendradarbiavimą su kultūros, švietimo, asmenų su negaliaorganizacijomis, profesionaliais muzikais, kultūros centrų, kitais kolektyvais; 3) aktyvinti tarpinstitucinį,tarpsektorinį bendradarbiavimą, prioritetą teikti kokybiškoms, šiuolaikiškoms kūrybinėms veikloms,įsiliejimui į profesionalius kultūros renginius; 4) užtikrinti visuomenės švietimą, gerosios patirtiessklaidą šalyje, užsienyje; 5) tobulinti asociacijos veiklą, ją analizuoti, vykdyti projekto dalyvių refleksiją.2024 metais numatome sukurti ir visuomenei pristatyti performansą „Meno jungtys – 1000 spalvų“. Perskirtingų muzikos žanrų sintezę su teatro elementais, bus novatoriškai atskleidžiamas tautinės muzikosskambesys, mus vienijanti kalba ir kultūra. Ši novatoriška, įtrauki veikla apjungs aktyvius, kūrybiškusmeno mėgėjus su įvairia negalia ir meno profesionalus (iš viso: 70 asm. su/be negalios). Kartu susibūręjie parengs ir pristatys žiūrovams Vilniuje ir Kaišiadoryse naujai sukurtą performansą, kuriame aktualiaiir šiuolaikiškai bus pristatyta šių laikų Lietuva – gerbianti savo istoriją, praeitį ir tuo pačiu atviranaujovėms. Vykdant tarptautinį bendradradarbiavimą, bus dalyvaujama VSA The International Organization On Arts And Disability (JAV), jungiančios 52 pasaulio valstybes, veikloje ir bendradarbiaujama su įvairių „Grammy“ laimėjusių menininkų ir tarptautiniu mastu apdovanotų pedagogų tarptautine organizacija "Globali kūrybos iniciatyva" (GLOBAL CREATIVE INITIATIVE) – dalyvaujama internetiniuose virtualiuose koncertuose kaip dalyviai ir žiūrovai (iš viso: 2 vnt.). Taip pat bus bendradarbiaujama ir keičiamasi patirtimi su Vokietijos, Moldovos, Vengrijos ir kitų šalių giminingomis organizacijomis.Siekdami prisidėti prie asmenų su negalia, ypač jaunimo, kultūrinės edukacijos, organizuosime edukacinių renginių ciklą „Kūrybiniai susitikimai“ (iš viso: 8 renginiai; 80 asm. su/be negalios). Šių renginių metu, kurie vyks Vilniuje ir regionuose, supažindinsime projekto dalyvius su klasikine muzika, šokiu, kitais menais ir tuo būdu ugdysime juos kaip potencialius klasikinės muzikos, džiazo, šokio, parodų ir kitų renginių lankytojus/klausytojus.Vilniuje ir Lietuvos regionuose bus įgyvendinamos asmenų su negalia bendruomenės muzikinėsiniciatyvos (iš viso: 110 asm. su/be negalios). Įvyks 6 daugiaplaniai renginiai: 4 nacionalinio „Spalvųmuzikos“ orkestro, 1 „Perliukų akademija“, 1 „Spalvų metodikos“ mokymai. Dalyvaudami šiojeveikloje, nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras (įkurtas 1998 metais) ir respublikinio konkurso-festivalio„Perliukai“ laureatai tobulins kūrybinius įgūdžius, įsilies į tarptautinio konkurso ir festivalio „Muzika besienų“ Druskininkuose ir tarptautinio M. K. Čiurlionio festivalio Palangoje programas.2024 metais Lietuvos kultūros sostinėje – Kaišiadoryse – įvyks asmenų su negalia bendruomenės sąskrydis„Už miestą man ir tau“ (iš viso: 250 asm. su/be negalios). Atvirose šio miesto erdvėse vyks vieši koncertai, parodos, kūrybinės dirbtuvės, skirtos Kaišiadorių miesto gyventojams, svečiams. Renginys bus praturtintas populiarių atlikėjų pasirodymais, kūrybinių susitikimų erdve. Numatoma, kad esant sudėtingai COVID-19 situacijai, kitoms nenumatytoms aplinkybėms, dalis anksčiau minėtų renginių gali vykti nuotoliniu būdu.Projekto veiklos bus viešinamos asociacijos, savivaldybių, partnerių Facebook paskyrose, Youtube kanale, naujienlaiškyje, nacionaliniuose ir kituose portaluose, spaudoje, radijo laidose, TV. Bus sukurtos renginių afišos, skrajutės-programos. Vykdydami projektą, atliksime veiklų stebėseną, fiksuosime pasiektus rodiklius, juos vertinsime. Metų gale bus atliktas projekto auditas.Tikimės, kad projektu sukursime asmenims su negalia lygiateisio dalyvavimo kultūriniame gyvenimeprielaidas – muzikinis švietimas, aktyvi, kokybiška kūrybinė, edukacinė veikla padės jiems atskleistisave, įgyti naujų kompetencijų. Projektu didinsime kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudąregionuose, kelsime renginių kokybę ir tuo pačiu spartinsime šių asmenų įtrauktį į šalies kultūrinįgyvenimą. 57000
Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijaAsociacijaLietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos (LŽKA) misija – propaguoti žaidimų kūrimą Lietuvoje, vienijantLietuvos žaidimų kūrėjus, skatinant jų tarpusavio ir tarptautinį bendradarbiavimą, atstovaujant žaidimųkūrėjų interesams, edukuojant kūrėjus, valdžios institucijų atstovus ir visuomenę.Pagrindinė LŽKA veikla yra edukaciniai renginiai, skirti žaidimų industrijos profesionalams, mėgėjamsbei visiems besidomintiems žaidimų kūryba. Vienas didžiausių organizacijos renginių – LT Game Jam,kuris yra dalis pasaulinio Game Jam žaidimų kūrimo hakatono ir Lietuvoje sulaukia daugiau nei 500dalyvių. Kitas ypatingas renginys – Lietuvos žaidimų apdovanojimai – 2023 m. sulaukė daugiau nei 200industrijos dalyvių bei buvo transliuojamas LRT.lt portale. Taip pat rengiami žaidimų kūrėjų susitikimai,kuriuose pristatoma Lietuvos ir užsienio kūrėjų patirtis, kūrybinės dirbtuvės, žaidimų industrijospristatymo regionuose renginiai, žaidimų kūrimo vasaros stovykla moksleiviams. Daugėja iniciatyvų,skirtų žaidimų kūrybai skatinti, kartu su aukštosiomis mokyklomis kaip Vilnius Tech ar VDU. 2023 m. LŽKA nariai jau dalyvavo tarptautiniuose žaidimų industrijos renginiuose, vykstančiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 2024 m. po pertraukos planuojamas plačiajai auditorijai skirtas žaidimų kultūros festivalis GameOn.Asociacija dirba su socialiniais partneriais švietimo srityje, kuruoja žaidimų industrijai aktualias studijųprogramas, tarpininkauja dėstytojų paieškoje, vertina studentų baigiamuosius darbus, užtikrindamatinklaveiką šių švietimo įstaigų absolventams, ieškantiems karjeros galimybių Lietuvos žaidimųindustrijoje.LŽKA renginiai ir kita veikla sulaukia pagrindinių Lietuvos žiniasklaidos kanalų dėmesio, asociacijos atstovai nuolat kviečiami į įvairias su žaidimų kūryba bei technologijomis susijusias laidas. Asociacija mezga vis platesnius tarptautinius ryšius, taip skleisdama informaciją apie Lietuvos industriją ir suteikdama galimybių vietos kūrėjams dalyvauti užsienio renginiuose bei rasti tarptautinei veiklai reikiamų partnerių.63180
Lietuvos muzikos verslo asociacijaAsociacijaLietuvos muzikos verslo asociacija – 2015 metų lapkritį įsteigta organizacija, vienijanti aktyviausių Lietuvos muzikos vadybos, leidybos ir koncertų organizavimo įmones, atstovaujanti esamų ir potencialių narių interesams muzikos lauko edukacijos, eksporto skatinimo bei lobizmo srityse. Asociacija buvo įsteigta siekiant paskatinti aktyvesnį muzikos industrijos veikėjų bendradarbiavimą, kartu prisidedant prie spartesnio ir efektyvesnio šios industrijos vystymosi.LMVA jau aštuntus metus organizuoja nemokamą, visuomenei prieinamą tarptautinę muzikos industrijos aktualijų konferenciją-festivalį „What‘s Next in Music?“, kasmet dialogui suburiančią vietinės bei užsienio rinkų profesionalus bei pradedančiuosius, skatinančią tęstinę jų tinklaveiką bei profesinį tobulėjimą. Renginio metu dienomis vyksta 2 dienų trukmės konferencija (dalis pranešimų transliuojama internetu), o vakarais festivalio scenose pasirodo didžiausią eksporto potencialą turinčios grupės iš Lietuvos ir užsienio.Asociacija kasmet organizuoja ir Lietuvos atstovų dalyvavimą svarbiausiose tikslinėse eksporto rinkosevykstančiuose tarptautiniuose parodomuosiuose (angl. showcase) festivaliuose-konferencijose – didžiausiame tokio tipo Europos renginyje „ESNS“ Olandijoje, įtakingiausiame Centrinės ir Rytų Europos renginyje „Tallinn Music Week“ Estijoje, „Reeperbahn Festival“ Vokietijoje, „MENT Ljubljana“ Slovėnijoje ir kituose. Be minėtų renginių, 2024 metais bus dalyvaujama ir Reikjavike vykstančiame „Iceland Airwaves“, didžiausiame Pietų Europos regiono festivalyje „Primavera Pro“ Barselonoje, didžiausiame pasaulyje showcase festivalyje, JAV vykstančiame „SXSW“, vykstama įEMEE verslo misijas Tokijuje ir Los Andžele. Ilgametė LMVA narystė tarptautiniuose tinkluose ESNS Exchange (European talent exchange program), INES (Innovation Network of European Showcases) bei EMEE (European music exporters exchange) užtikrina Lietuvos muzikos industrijos interesų atstovavimą tarptautiniu lygmeniu – šių tinklų kvietimai yra atviri ne tik LMVA nariams, bet ir visiems kitiems muzikos lauko dalyviams. LMVA vykdo ir edukacinius seminarus: 2016–2019 metais sėkmingai įgyvendintą kovai su nelegaliu intelektinės nuosavybės naudojimu skirtą seminarų ciklą „Pradėk nuo savęs“, 2024 metais pakeis muzikos lauko profesionalams ir naujokams skirti mokymai, kurių metu jie galės įgyti ir patobulinti sėkmingam karjeros vystymui reikalingas kompetencijas (verslumą, kūrybiškumą ir pan.).Siekiant kuo efektyviau atstovauti muzikos sektoriaus interesus, ir toliau planuojama aktyvi lobistinė veikla, palaikant nuolatinį dialogą su valdžios institucijomis, užtikrinant sektoriaus atstovų dalyvavimą darbo grupėse įvairiais aktualiais klausimais, tęsiant bendradarbiavimą su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, kurios narė LMVA yra nuo 2017 metų. LMVA siekia tapti efektyviausiai veikiančia ir nuolat augančia muzikos sektoriaus tinklaveikos platforma Lietuvoje – tęstinis jos veiklų stiprinimas leistų padidinti narių skaičių, kartu užtikrinant naudos generavimą kuo didesnei šio lauko daliai.60620
Lietuvos muziejų asociacijaAsociacijaLietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) jungia 100 šalies muziejų. Jos pagrindinis 2024 m. veiklos programos tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, siekiant aktyviai ir šiuolaikiškai pristatyti šalies muziejuose sukauptas kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo vertybes bei skatinti kurti tvarias kultūros paslaugas ir iniciatyvas, generuoti pridėtinę socialinę vertę. LMA veiklos orientuotos į asociacijos moto: „Atviri. Artimi. Įkvepiantys“, taigi ir į strateginių Lietuvos kultūros tarybos krypčių – įvairovė, edukacija, prieinamumas – įgyvendinimą. Besikeičianti Lietuvos ir Europos raidos situacija, o taip pat geopolitinė padėtis bei nuolatinis poreikis stiprinti muziejaus kaip socialinio moderatoriaus vaidmenį visuomenėje, įgalina LMA 2024 metų veiklos programą nukreipti į žmogiškuosius išteklius – muziejininkų ir kitų meno ir kultūrosorganizacijų darbuotojų kompetencijų ugdymą, kuris įgalintų inovatyvių muziejinių iniciatyvų bei paslaugų kūrimą. Todėl tęsiant kvalifikacijos tobulinimo ir žinių sklaidos veiklas organizuojamas Lietuvos muziejų forumas – naujas formatas Lietuvos muziejininkystės erdvėje. Jo metu bus aktualizuojami pagrindiniai Tarptautinių muziejų organizacijų ICOM ir NEMO einamiesiems metams dedikuojami probleminiai klausimai. Lietuvos muziejų forumo metu Lietuvos ir užsienio pranešėjai dalinsis naujausiomis muziejininkystės tendencijomis ir perduos savo patirtis Lietuvos muziejų ir kultūros lauko darbuotojams. Taip pat vyks praktinės dirbtuvės, skatinančios tinklaveiką ir gerinančios tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Bei Lietuvos muziejų metų apdovanojimai, kurių metu bus pagerbti specialistai, įgyvendinę išskirtinius muziejinius projektus Lietuvoje. Kita LMA 2024 metų veiklos programos dalis sutelkta į kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos, kultūrinėsedukacijos ir kultūros kelių programos bei projektų įgyvendinimą. 2024 m. gegužės 18 d. – Tarptautinę muziejų dieną – bus tęsiama 2023 metais pradėta Lietuvos muziejų kelio projekto tęstinė kultūros paveldo sklaidos programa „Gimtoji Europa“, kuri sumanyta pasitelkiant Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz (1911–2004)) esė „Gimtoji Europa“ ir skirta aktualizuoti Vakarų Europos civilizacijos ženklus Lietuvoje. Programa skatins analizuoti ir suvokti, kaip į baltišką Lietuvos tapatybę įsismelkė Lotynų civilizacija, 2024 metais kreipiant dėmesį į Renesansą, nešusį į Lietuvą humanizmo idėjas.Akivaizdus šios programos aktualumas vertinant ir šių dienų geopolitinį kontekstą, kuomet propagandos veikla Lietuvą istoriškai bandoma orientuoti į Rytų Europos įtakos sferą. Įgyvendinama „Muziejų kelio“ programa padės įtvirtinti Lietuvos istorijos ryšius su Vakarų Europa ir istoriškai pagrįs iš Vakarų atėjusio Renesanso įtaką lietuviškajai kultūrai. 2024 metais taip pat bus plėtojama nacionalinių kultūros kelių programos projekto, skirto genialaus kūrėjo M. K. Čiurlionio asmenybės, gyvenimo ir kūrybos ženklų aktualizavimui, kultūros renginių programa „Čiurlionio Lietuva“ bei įgyvendinama ženklinimosistema. 2023 metais komisijos išrinktas ženklas bus taikomas Čiurlionio kelio objektams, kad būtų dar geriau atpažįstami kaip lietuviško kultūrinio turizmo dalis. Trečioji LMA veiklos 2024 metų programos dalis apims LMA ir jos narių – muziejų –aktyvų dalyvavimą šalies kultūriniuose procesuose: tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje bei mokymosi, žinių ir karjerosplanavimo parodoje „Karjera ir studijos“, pastarojoje formuojant teigiamą muziejų įvaizdį, keliant muziejininko profesijos prestižą, didinant muziejų reikšmę visuomenei. Taip pat ši programos dalis apims dalyvavimą tarptautinėse muziejinėse iniciatyvose, kuriomis sieks pakviesti lankytojus į Europos muziejų nakties bei Tarptautinės muziejų dienos renginius Lietuvoje. LMA narystė ir bendradarbiavimas su NEMO bei kitų šalių muziejais, atveria tarptautinę veiklos dimensiją, leidžiančią ne tik jaustis Europos muziejų ir kultūros paveldo bendruomenės dalimi, bet ir aktyviai dalyvauti tarptautiniuosedialoguose ir prisidėti prie Lietuvos muziejų kultūrinės diplomatijos vertės kūrimo. Visos LMA 2024 m. veiklos įgyvendinamos atliepiant šiuolaikinės visuomenės lūkesčius, plėtojant socialiai atsakingą partnerystę bei kuriant muziejų ir muziejininkų – aktyvių kultūrinio gyvenimo dalyvių įvaizdį tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyse. 2024 metų LMA veiklos programą įgyvendins ir naujai į komandą prisijungusi LMA vykdomoji direktorė, kuri įneš naujos, iš kitų veiklos sferų atsineštos, patirties, o likusi komandos dalis užtikrins geriausių praktikų ir muziejininkystės tradicijų tęstinumą.79200
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijaViešoji įstaigaNacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kaip skėtinė organizacija telkia ir atstovaujaLietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) bendruomenę ir siekia formuoti palankią bei tvariąkūrybinę, politinę, teisinę, ekonominę aplinką sėkmingam Lietuvos KKI sektoriaus augimui. NKIKIAveikla siekiame didinti KKI sektoriaus vaidmenį ir reikšmę, stiprinti įvairiapusį KKI potencialopanaudojimą ir atskleisti jo poveikį Lietuvos visuomenėje, atstovaujame sektorių nacionaliniame,regioniniame ir tarptautiniame lygmenyse. Projekto metu organizuosime nacionalinį kultūros forumą, skirtą suburti kultūros bendruomenę, sprendimų priėmėjus bei ekspertus, pristatysime gerąsias praktikas, aktualijas, akcentuosime kultūrinę,ekonominę bei socialinę KKI sektoriaus kuriamą vertę visuomenėje. Projekto metu skatinsime KKI sektoriaus tinklaveiką, įvairovę ir edukaciją, kompetencijų plėtrą, atsižvelgiant į besikeičiančios visuomenės poreikius, paslaugų prieinamumą ir visuomenės grupių įvairovę. Bendradarbiausime su tarptautinėmis, nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis,stiprinsime tarpsektorinę partnerystę, bendradarbiausime su aukštosiomis mokyklomis, sieksime KKI sektoriaus organizacijų (rinkos dalyvių) bei aukštųjų mokyklų sąveikos. Siekiant didinti veiklų prienamumą ir populiarinti KKI sektoriaus kuriamus produktus ir paslaugas, bus vykdoma aktyvi komunikacija, vykdomi ne tik fiziniai renginiai, bet naudojami ir skaitmeniniai formatai, veiklos viešinimas socialinėje medijoje, žiniasklaidoje, televizijoje. Išskirtinį dėmesį skirsime KKI veiklai regionuose: stiprinsime regionines KKI organizacijas, skatinsime dialogą savivaldos lygmeniu, populiarinsime KKI veiklą visuomenėje bei sukuriamą vertę regionuose.70000
Lietuvos leidėjų asociacijaAsociacijaLietuvos leidėjų asociacija – didžiausia organizacija, vienijanti dideles ir mažas Lietuvos leidyklas irleidėjus (viso 52 narius). LLA savo strateginiame dokumente yra apsibrėžusi pagrindinius tikslus:Knygų skaitymo skatinimas; Knygų sklaida (prieinamumas ir informacija apie knygas); Pagarba autoriųteisėms ir leidybos srityje dirbantiems žmonėms. LLA yra viena iš Vilniaus knygų mugės organizatorių,atsakinga už kultūrinės programos formavimą. Taip pat, akcijos „Lietuva skaito!“, Knygų aikštėsSostinės dienose organizatorė, Knygos apdovanojimų (K.A.) iniciatorė ir organizatorė, atsakinga užLietuvos stendą tarptautinėse knygų mugėse. Visas veiklas galima rasti www.lla.lt bei jųsocialiniuose tinkluose.120000

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
OperomanijaViešoji įstaigaVšĮ „Operomanija“ – vienintelė organizacija Lietuvoje, jau 16-tą sezoną aktyviai ir kryptingai dirbantišiuolaikinio muzikos teatro, naujosios operos srityje. Strateginė 2024 m. „Operomanijos“ programaorientuota į organizacijos veiklos plėtrą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Ketiname ryžtingai tęsti nuo2008 m. vykdomus darbus, puoselėti naujosios operos, šiuolaikinio muzikos teatro kultūros laukąLietuvoje, atstovauti šaliai tarptautiniuose kontekstuose.Siekiant užsibrėžtų tikslų veiksime plačiai, t. y. šiomis pagrindinėmis kryptimis:• organizuosime repertuaro sklaidą Lietuvos didmiesčiuose ir regionuose. 2023 m. pabaigoje „Operomanijos“ prodiusuojamų (arba ko-prodiusuojamų) darbų einamajame repertuare bus 13 kūrinių ir1 koncertinė programa. 2024 m. šių darbų pristatymams pasirinkome ne tik didžiuosius Lietuvosmiestus, bet ir mažesnius miestelius bei itin mažas vietoves. Kūrinius numatome pristatyti Vilniuje,Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Visagine, Valkininkuose, Švenčionėliuose,Zapyškyje, Antalieptėje, Kintuose;• dirbsime ties repertuaro tarptautine sklaida. Greta jau numatytų ir patvirtintų spektaklių pristatymųItalijoje, Estijoje, Škotijoje, aktyviai dalyvausime „Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje“ programoje –2024 m. rugsėjį–lapkritį numatyta daug organizacijos prodiusuojamų spektaklių pristatymų įvairiuosePrancūzijos miestuose. Taip pat rengiamos kūrinių gastrolės Vokietijoje. Aktyviai dalyvausimetarptautinių tinklų „Music Theatre NOW“ ir „Opera Europa“ veikloje (pastarojo tinklo nare organizacijatapo 2023 m.);• išleisime 3 premjeras: 2 šiuolaikinio muzikos teatro kūrinius (koprodukcijas su Lietuvos nacionaliniuoperos ir baleto teatru) ir 1 naują koncertinę programą;• tęsime leidybos projektų darbus. „Operomanijos“ viniloteką papildysime nauju šiuolaikinio muzikosteatro kūrinio vinilu. Užtikrinsime visų išleistų plokštelių sklaidą (tiek elektroninėse, fizinėseparduotuvėse, tiek tokiuose kontekstuose kaip „Vilniaus knygų mugės“ Muzikos salė);• ruošiantis 2025 m. rudenį vyksiančiam 9-ajam šiuolaikinės operos festivaliui NOA (Naujosios operosakcija), dirbsime ties naujų spektaklių pastatymu, naujų muzikinių kūrinių sukūrimu: rengsimekūrybines rezidencijas, organizuosime repeticijas, bandymus, atlikėjų atrankas, kūrinių eskizųpristatymus;• kursime tinklalaidę „Antistatiką“;• drauge su partneriais iš Latvijos ir Estijos inicijuosime Baltijos šiuolaikinės operos tinklo žvalgybiniussusitikimus, kuriuose bus susipažinta su kiekvienos šalies scenos menų lauku ir bendradarbiavimošiuolaikinės operos srityje potencialu, išgryninsime tinklo veiklos koncepciją ir principus, įsteigsimetinklą;• vykdysime įvairias edukacines veiklas, orientuotas tiek į jaunus scenos menų profesionalus, tiek įplatesnę skirtingo amžiaus auditoriją. Pasitelksime ir „Kultūros paso“ programos teikiamas galimybes;• puoselėsime kūrybinės rezidencijos erdvės projekto idėją, aukcionuose ieškosime sumanymui tinkamųir įperkamų kultūros paveldo objektų.Atsižvelgiant į „Operomanijos“ vykdomos veiklos įvairovę ir išaugusias darbų apimtis, sieksimediversifikacijos, taip pat judėsime partnerysčių keliu. Tęsime bendradarbiavimą su įvairiomisnacionalinėmis, valstybinėmis, municipalinėmis įstaigomis, nepriklausomais kolektyvais, koprodukcijosformatu inicijuosime naujus projektus. 2024 m. bendradarbiausime ne tik su Lietuvos nacionaliniuoperos ir baleto teatru, Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, šiuolaikinės muzikos ansambliu„Synaesthesis“ arba Valstybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“ – kartu su Valstybiniu Šiauliųdramos teatru, Marijampolės dramos teatru, M. K. Čiurlionio namais ir Lietuvos kompozitorių sąjungapradėsime naujus bendradarbiavimo projektus. O būdami Vilniaus šiuolaikinio muzikos teatrokompanija (šis statusas kartu su papildomu finansavimu organizacijai suteiktas 2022 m. pabaigoje)vykdysime aktyvią veiklą ir šalies sostinėje.Lietuvos kultūros tarybos kuruojama „Strateginio kultūros organizacijų finansavimo“ programa yra labaisvarbi mūsų įstaigai – užtikrina stabilumą ir tampa pagrindu formuojant VšĮ „Operomanija“ veiklosplanus atitinkantį biudžetą. Vis dėlto, tolesnei plėtrai ir organizacijos augimui šios programos teikiamosgalimybės yra ribotos, todėl ieškosime naujų veiklos vystymo galimybių, privačių rėmėjų, tarptautiniųfondų palaikymo, galimai įgyvendinsime iniciatyvas, peržengiančias kultūros lauko ribas (pvz.,kūrybinės rezidencijos erdvės projekto sumanymas). 2024 m., kaip visuomet, sieksime aukščiausiosorganizacinio darbo ir prodiusuojamo meno kokybės.Manytume, „Operomanijos“ generuojamo turinio apimtys, pobūdis, organizacijos veiklos specifikasvariai praturtina Lietuvos meno rinką. Organizacijos darbo vaisiai neretai reprezentuoja valstybęįvairiuose tarptautiniuose kontekstuose. Lietuvos kultūros tarybai pritarus prašomam daliniamfinansavimui, neabejojame, 2024 m. „Operomanijos“ produktyvumo kreivė judės aukštyn.170000
Lietuvos šokio informacijos centras Viešoji įstaigaLietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. privačiųasmenų iniciatyvos dėka. Tai pagrindinė organizacija, kaupianti ir skleidžianti informaciją apie Lietuvosprofesionalų šiuolaikinio šokio lauką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. LŠIC skatina profesionalausšokio lauko vystymąsi ir plėtrą, vykdant aktyvią tinklaveiką, sklaidos bei kitas meno profesionalamsskirtas veiklas.LŠIC misija – užtikrinti ryškų Lietuvos šiuolaikinio šokio srities žinomumą tarptautiniame irnacionaliniame lygmenyje, puoselėjant nuoseklų Lietuvos šiuolaikinio šokio srities vystymąsi, augimą irglaudų tarptautinį bei nacionalinį kūrėjų ir įvairių organizacijų bendradarbiavimą, tokiu būdušiuolaikinio šokio sričiai tampant pirmu pasirinkimu kultūros paslaugų vartotojams.LŠIC strateginiai tikslai ir prioritetinės veiklos kryptys: Užtikrinti nuoseklią šiuolaikinio šokioinformacijos rinkimą, archyvavimą, sisteminimą ir sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; Užtikrinti šiuolaikinio šokio integraciją į tarptautines rinkas, tęsti ilgamečius ir kurti naujus tarptautinius ryšius, atstovauti ir pristatyti šalies profesionaliojo šokio, bendruomenę bei jos kūrybinius darbus tarptautiniuose kultūros renginiuose, susitikimuose, mugėse, užsienio ekspertams ir profesionalams; Stiprinti Lietuvos šiuolaikinio šokio bendruomenę (šokėjus, choreografus, dramaturgus, vadybininkus, prodiuserius, kritikus), dirbančią Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinant nuolatinę jos edukaciją, profesinį tobulėjimą, tarpusavio tinklaveiką ir socialinius ryšius; Atstovauti profesionaliojo šiuolaikinio šokio lauko interesus valdžios institucijose, formuojant kultūros politiką, derinant aktualius teisės aktus ir pan.; Aktyviai dalyvauti strateginių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų bei asociacijų veiklose; Stiprinti visuomenės kūrybinį potencialą, scenos menų įvairovės plėtrą ir naujos auditorijos augimą, kuriant ir pristatant aukšto lygio kokybišką meninį ir edukacinį turinį; Spręsti aukštąsias šokio mokyklas baigusių šalies šokėjų bei choreografų įsidarbinimo problemas; Bendradarbiaujant su regioniniais partneriais, švietimo įstaigomis ir pagrindinėmis kultūros institucijomis dėti pagrindus nacionalinei šokio sklaidos sistemai; Kurti aukštos kokybės edukacinį turinį (knygos, straipsniai, video medžiaga, paskaitos, seminarai), pasitelkiant skirtingas medijas, regioninius partnerius, šokio profesionalus, švietimo ir kultūros įstaigas bei pasitelkiant skirtingas skaitmenines ir fizines platformas užtikrinti edukacinės medžiagos sklaidą visoje Lietuvoje; Ugdant ir auginant auditoriją bei rengiant įvairias veiklas, atsižvelgti į socialinių grupių skirtumus ir jų poreikius didinti paslaugų prieinamumą gyvai ir skaitmeninėse erdvėse; Šiuolaikinio šokio profesionalų užimtumo didinimas, finansinio stabilumo užtikrinimas, jau sukurtų šokio produktų (spektaklių, filmų, edukacinių programų) platesnė, ilgesnė ir nuoseklesnė sklaida.245000
Viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“Viešoji įstaiga2024 m. „Menų spaustuvė“ ir toliau veiks ir sieks būti atvira kaip nepriklausoma scenos menų aikštelėnevyriausybinėms scenos menų organizacijoms, trupėms ir kūrėjams bei užtikrins teikiamų paslaugųkompleksiškumą ir kokybę. Organizacija savo veikla prisidės prie šalies šiuolaikinių menų tarptautiniožinomumo bei šiuos menus vertinančios ir jais besidominčios auditorijos ugdymo ir galimybės naudotisteikiamomis paslaugomis didinimo.2024 m. „Menų spaustuvė“ yra nusimačiusi 3 prioritetus ir jiems įgyvendinti skirtas veiklos kryptimis.Visų pirma, tai „Menų spaustuvės“ vykdomų veiklų prieinamumo didinimas: organizacijosinfrastruktūros atvirumas ir prieinamumas kultūros ir meno profesionalas; dėmesys ir parama vietoskūrėjams, kuriantiems šiuolaikinį cirką, gatvės teatrą ir šiuolaikinį teatrą vaikams; dėmesys ir paramajauniesiems kūrėjams ir jų debiutams bei eksperimentams; nemokami renginiai plačiai auditorijai beilanksti kainodara; veiklos skirtos įtraukčiai, socialinės atskirties ir pažeidžiamoms grupės, bendradarbiaujant su ilgalaikiais socialiniais partneriais.Antroji prioritetinė kryptis, tai šiuolaikinių šalies scenos menų (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams)ir „Menų spaustuvės“, kaip nepriklausomos aikštelės veiklų bei teikiamų paslaugų, žinomumo didinimasLietuvoje ir užsienyje: nepertraukiama ir nuosekli komunikacija apie „Menų spaustuvės“ vykdomasveiklas; organizacijos veiklų ir sukauptos patirties sklaida regionuose – dalies sostinėje pristatomųfestivalių programos, edukacinių ir tarptautinių projektų sklaida regionuose; šalies šiuolaikinių scenosmenų ir „Menų spaustuvės“ vykdomos veiklos žinomumo užsienyje didinimas – tinklaveika, Lietuvoskūrėjų darbų pristatymas užsienio ekspertams, regionų atstovams. Šiai veiklos krypčiai priskiriamas irEuropos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ remiamas projektas EPICIRQ (2023 – 2024 m.),skirtas šalies šiuolaikinio cirko bendruomenės kūrybos žinomumui didinti bei sklaidai Europoje.Trečioji prioritetinė kryptis tai edukacija, skirta profesinių (cirkas, gatvės teatras ir teatras vaikams)bendruomenių ir auditorijos ugdymui bei plėtrai: profesionalams skirtos edukacinės veiklos tarp kurių irEuropos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ remiamas projektas – BABEL or The Art of Listeningin Theatre for Young Audiences (2022–2025 m.), dedikuota scenos menų profesionalams, kuriantiemsvaikams ir jaunimui; edukacinės veiklos potencialiai ir esamai „Menų spaustuvės“ auditorijai, tarp kuriųkitas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ remiamas projektas ForesTEEN (2023–2026m.), dedikuotas paauglių įtraukčiai. 245000
MO muziejusViešoji įstaigaPagrindinės MO muziejaus veiklos kryptys – įtraukios, aktualias temas nagrinėjančios parodos,kviečiančios visuomenę per meną įsijungti į reflektyvų, pokyčius kuriantį dialogą bei edukacija vaikams,suaugusiems ir šeimoms, siekiant profesionalų meninį turinį pateikti plačiajai visuomenei suprantamaforma ir vystyti svarbiausius XXI a. gebėjimus. Atliepdami LTKT strategines kryptis – įvairovę,edukaciją ir prieinamumą, 2024 metais MO muziejuje pristatysime dvi didžiąsias ir dvi mažąsiasparodas bei interaktyvią instaliaciją muziejaus hole. Bus įgyvendinama įvairiapusė kultūrinės edukacijosprograma įvairaus amžiaus ir socialinės padėties grupėms, rengiami mokymai kultūros ir švietimodarbuotojams, vaikų stovyklos ir kitos veiklos. Užtikrinant kuo didesnį turinio prieinamumą, busvykdoma virtuali turinio sklaida bei keliaujančio muziejaus veikla. Apie visas šias veiklas busintensyviai komunikuojama.Didžioji paroda „Būsenos“ (darbinis pavadinimas) tyrinėja teigiamą meno poveikį psichinei sveikatai.Atkreipdami dėmesį į visuomenėje išaugusį nerimą ir vienatvę, padidėjusius depresijos ir išsekimoatvejus, joje kviesime nurimti, susitikti su savimi ir patirti meno galią. Tai pirma tokio tipo parodaLietuvoje, kuriama apjungiant menotyros bei analitinės psichologijos mokslo prieigas.Didžioji paroda „Per arti“ naujai pristatys tiek žinomų, tiek vis dar mažiau įvertintų Lietuvos, Latvijos irEstijos modernaus ir šiuolaikinio meno kūrėjų darbus (XX a. 7 deš. – šiandien). Pasitelkus naująarchyvinę, istorinę medžiagą ir šiuolaikinio meno kūrėjų kūrinius parodoje siūloma iš naujo įvertintisovietmečiu ir šiais laikais Baltijos regione kūrusių menininkų indėlį į Europos modernizmą irpostmodernizmą vizualiajame mene. Koks šių kūrinių santykis su kūniškumu, seksualumu dabartiniamepolitiniame kontekste?Parodoje siūloma kritiškai pažvelgti į tai, kaip kai kurių pripažintų Baltijos kūrėjų kurti kūno vaizdavimotropai („moteris – gamta, vyras – kultūra“ ir pan.) bei vyriškas žvilgsnis (kultinės kino studijų teoretikėsLauros Mulvey suformuota „male gaze“ sąvoka) patvirtindavo ar net prisidėdavo prie Baltijosvisuomenėse vis dar egzistuojančių socialinių lyčių rolių formavimo.Mažoji paroda „Roots to Routes“ [darbinis pavadinimas] kvies nagrinėti kaip trauminiai išgyvenimai(pandemija, karas, okupacija ir kitos kolektyvinės traumos) besipriešinant paskatina panirti į dvasinįgyvenimą ar net konspiracijos teorijomis grįstą dvasingumą (angl. conspirituality). Parodoje Baltijosšalių kuratorės pasitelkia šį fenomeną kaip atspirties tašką pažvelgti į kolektyvinę traumą ir jos gydymobūdus. Bus pristatomi menininkių (-ų) darbai, sukurti nuo devintojo deš. pradžios iki šių dienų iš MOmuziejaus ir kitų Baltijos šalių kolekcijų. Ypatingas dėmėsys skiriamas moterims kūrėjoms.Bus kuriama mažoji paroda lydinti didžiąją parodą „Būsenos“. Nuo pat atidarymo MO muziejausveikloje vadovaujamasi ekologiniu mąstymu, kurį suvokiame dviem kryptimis: socialinis tvarumas irekologinis tvarumas. 2024 metų rudens sezonas bus skirtas abiem šioms temoms: pasitelkus šiuolaikiniųmenininkų kūrinius bus keliami šiandien plačiai nagrinėjami ir aktualūs klausimai, susiję su žmogaus irgamtos santykiu: kokia yra žmogaus vaidmens gamtoje prasmė ir jo įtaka ekosistemoms, kokios galimosateities perspektyvos ir scenarijai, kaip žmogus keičia gamtą ir kaip tai daro poveikį aplinkai irbiologinei įvairovei.MO lankytojams ypatingai svarbus interaktyvumas, todėl lankytojų patirtį plėsime žaidybiška, įtraukiainterakcija MO vestibiulyje. Siekiant holistinio požiūrio į muziejaus lankytojo patirtį, vestibiulio turinįtematiškai siesime su tuo metu veiksiančia didžiaja paroda „Per arti“, kurioje bus nagrinėjamakūniškumo tema.MO muziejus yra ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos muziejus, todėl stengiamės kad kuo didesnė dalisveiklų bei kuriamo turinio būtų prieinama kuo didesniam skaičiui žmonių visoje šalyje, tai pasiekiamene tik per virtualų muziejų, bet ir per keliaujančias parodas, edukacijas, įvairius projektus, buriančiusvisos šalies mokytojus, įtraukiančius moksleivius ir šeimas.Bus įgyvendinamas platus, įvairių tikslinių grupių interesus atliepiantis kultūrinės edukacijos tinklelis:paskaitos, diskusijos, susitikimai su kultūros profesionalais, veiklos, skirtos išplėsti parodų kontekstui,supažindinti su kūrėjais, parodose nagrinėjamomis temomis, lietuvišku menu ir jo pasauliniaiskontekstais.240000
Lithuanian ShortsViešoji įstaiga„Lithuanian Shorts“ – vienintelė trumpametražiu kinu profesionaliai besirūpinanti organizacijaLietuvoje, teikianti ypatingą dėmesį filmų kūrėjų ir jų darbų pristatymui, taip pat jų profesiniamtobulėjimui, partnerysčių ir tinklaveikos mezgimui, kompetencijų kėlimui ir edukacijai bei siekiantididinti visuomenės susidomėjimą profesionaliais trumpametražiais filmais ir šio žanro populiarinimą.Agentūros vykdomi projektai užpildo labai didelę kompetencijų kėlimo, edukacijos veiklos nišą, skirtątrumpametražių filmų kūrėjams, o plačiąja prasme ir visiems Lietuvos kino kūrėjams. Kino studijaspabaigę jauni ir talentingi kino kūrėjai neretai sunkiai ar tik per ilgą laiką atranda savo kelią įprofesionalųjį kiną, juolab – tarptautinį. „Lithuanian Shorts” sklaidos projektai – festivalis, dalyvavimastrumpųjų filmų mugėje Prancūzijoje, filmų programų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje – suteikia jiemsgalimybę būti pastebėtiems, susitikti su savo žiūrovais, o atvirų pokalbių renginiai, seminarai,kompetencijų kėlimo iniciatyvos tokios kaip „Lithuanian Shorts Mentorship“, „Baltic ShortsResidency“, „Baltic Pitching Forum” jiems atveria galimybę įgyti taip reikalingų praktinių įgūdžių iržinių, užmegzti reikiamus kontaktus ir tinkamai pradėti profesionaliąją savo karjerą kine. Agentūrosvykdoma veikla yra itin reikšminga ne tik kiną kuriančiai, bet ir lietuvišku kinu besidominčiaibendruomenei, kadangi įvairiomis edukacinėmis ir filmų viešinimo iniciatyvomis sukuriama erdvėpamatyti naujausius lietuviškus trumpametražius filmus, susipažinti su naujais kino kūrėjų vardais.Prioriterinės veiklos kryptys:- profesionalaus trumpametražio kino programų įvairovė. Rengti aktyvią lietuviško trumpametražio kinosklaidą ir platinimą Lietuvos kino teatruose, regionų kultūros, švietimo centruose bei tarptautiniuoserenginiuose;- kino kūrėjų edukacija, kvalifikacijos kėlimas. Tęsti ilgametes agentūros rengiamas kvalifikacijoskėlimo, edukacijos programas ir projektus bei sėkmingai įgyvendinti naujas iniciatyvas, skirtaspradedančiųjų kino kūrėjų profesinių žinių, įgūdžių tobulinimui;- naujų auditorijų plėtra. Jaunojo ir vyresnio amžiaus žiūrovo nekomercinio autorinio kino žiūrėjimotradicijos Lietuvoje plėtra;- lyčių lygybės iniciatyvos. Agentūros veiklose laikytis lyčių lygybės principo bei rengti projektus šiaitemai aktualizuoti;- trumpųjų filmų sklaida ir integracija socialiniuose projektuose. Trumpametražį kiną naudoti kaip„įrankį“ kalbant apie socialines, politines problemas.Strateginiai tikslai:1. Didinti profesionalaus trumpametražio kino prieinamumą Lietuvos regionų gyventojams, mažinantregionų kultūrinę atskirtį.2. Didinti lietuviškų trumpametražių filmų matomumą ir populiarumą regioniniu, nacionaliniu irtarptautiniu lygmeniu.3. Ugdyti pradedančiųjų kino kūrėjų profesines kompentecijas ir įgūdžius.4. Aktyviai bendradarbiauti su Europos kino organizacijomis ir insitucijomis, kartu įgyvendinanttarptautinius edukacijos, kvalifikacijos ir kino sklaidos projektus.5. Pasiūlyti Lietuvos kultūros vartotojams trumpametražio kino programų ir renginių įvairovę, tokiubūdu skatinant profesionalaus kino meno pažinimą visoje Lietuvoje.6. Ugdyti jauniausių kino žiūrovų nekomercinio kino žiūrėjimo tradiciją.7. Dalyvauti kino kultūros sklaidos politikos Lietuvoje ir Europoje formavime.8. Edukacinių ir auditorijos plėtros veiklų pagalba didinti visuomenės sąmoningumą įvairovės ir lyčiųlygybės klausimais.„Lithuanian Shorts" yra šių asociacijų ir tinklų narė: Europos trumpametražio kino rodytojų ir platintojųtinkle „Short Circuit", Tarptautiniame trumpametražio kino institucijų asociacijoje „Short FilmConference", Europos audiovizualinių industrijų moterų tinkle „EWA Network", Šiaurės ir Baltijos šaliųtrumpametražių filmų festivalių tinkle „Nordic Baltic Shorts Network", Nacionalinėje kūrybinių irkultūrinių industrijų asociacijoje ir Moterų kine ir televizijoje asociacijoje. 2024 m. ir toliau planuojamatęsti aktyvų bendradarbiavimą su kultūros atašė Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, JungtinėjeKaralystėje, Švedijoje, Danijoje. Taip pat, su Lietuvos regionine kultūros taryba bei vietinėmis kultūros iršvietimo bendruomenėmis regionuose, ypač Klaipėdos regione. Rengiant tęstinius ir naujus agentūrosprojektus, bus bendradarbiaujama su šalies ir užsienio partneriais: Lietuvos kultūros institutu,Oberhauseno filmų festivaliu, Klermono-Ferano filmų muge, Kanų kino festivalio trumpųjų filmų muge,Talino universtitetu, Latvijos kultūros akademija, Rygos tarp. filmų festivaliu, Cineuropa, WIFT LT,„Jaunimo linija“, Menų agentūra „Artscape“, NARA, Diversity Development Group ir kt. Rengiantprojektą „Kino kelionės“ bus glaudžiai bendradarbiaujama su socialinių paslaugų, globos centraisPrienuose, Gargžduose, N. Akmenėje, Mielagėnuose ir kt., ir su viešosiomis bibliotekomis regionuoserengiant tyrimą „Nekomercinio kino žiūrėjimo tradicijos plėtra šeimoje“.–> https://lithuanianshorts.com/projektai/85000
Viešoji įstaiga „Skalvijos“ kino centrasViešoji įstaiga„Skalvijos“ kino centras – seniausias kino teatras Vilniuje, pristatantis išskirtinį, išliekamąją vertę turintįfilmų repertuarą bei vykdantis edukacines programas, ugdančias žiūrovų kultūrines bei kūrybineskompetencijas. Pagrindinis repertuaro sudarymo principas – kultūrinė, geografinė, tematinė, žanrinėįvairovė.„Skalvijos“ kino centras rengia kino festivalius, kino klasikos seansus, retrospektyvas ir kitus kinorenginius, padedančius pristatyti svarbius kino reiškinius bei asmenybes, plėtoja edukacinę veiklą,prisideda prie mažiau galimybių turinčių visuomenės grupių (žmonių su negalia, vaikų ir jaunimo išrizikos šeimų, senjorų, didelių šeimų ir t. t.) kultūrinės integracijos didinimo. Plečiant ir stiprinant kinoedukacijos procesus regionuose, „Skalvijos“ kino centras bendradarbiauja su kino teatrais visojeLietuvoje, vykdo kompetencijų kino edukacijos srityje stiprinimo programą, skatina tinklaveiką.Svarbiausi projektai – Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, Kino klasikos vakarai,autorinės retrospektyvos, filmų ir edukacinių užsiėmimų ciklas šeimoms „Karlsono kinas“, kinoedukacijos programa bendrojo lavinimo mokykloms „Mokausi iš kino“, kino mokykla vyresniųjų klasiųmoksleiviams „Skalvijos“ kino akademija.87000
Šeiko šokio teatrasViešoji įstaigaŠeiko šokio teatras – šiuolaikinį šokį puoselėjanti trupė, kurios veikla apima šokio ir muzikos spektaklių,meno netradicinėse erdvėse, performanso žanrus bei šokio edukacijos, teatro laboratorijos kryptis.Aukščiausius scenos menų apdovanojimus pelnęs kolektyvas, vadovaujamas choreografės AgnijosŠeiko, savo veiklą pradėjęs Klaipėdoje, per dešimtmetį spektaklių geografiją išplėtė į daugybę šalių.Teatro misija – kalbėti universalia šokio kalba be suvaržymų, cenzūros, politinių, kultūrinių, etninių,religinių ar socialinių apribojimų.Strateginė trejų metų programa „Šokis+“ yra skirta skatinti kūrybinę teatralų veiklą, pritraukiant jaunuosiusmenininkus, keliant aukščiausius kokybės ir meninio lygio reikalavimus teatro produkcijai, edukacinėmsveikloms, pristatant spektaklius šalies ir tarptautiniuose festivaliuose, buriant stiprias kūrybineskomandas pastatymams, vykdant tarptautines koprodukcijas, kviečiant užsienio pripažintus choreografusstatyti spektaklius, dalintis patirtimi edukacinėse veiklose tiek šokio profesionalams, tiek miestobendruomenei, vystyti šokio meno sklaidos strategiją Vakarų Lietuvos tripolio (Klaipėda – Neringa –Palanga) regione, kuri sudarytų galimybes nuosekliam šiuolaikinio šokio regione pristatymui, darbui subendruomene bei online veiklų plėtotei. Tai leidžia kurti ilgalaikius ir tvarius meno produktus, augintiauditoriją bei siekti gyventojų įtraukties į kultūrinį Vakarų ir visos Lietuvos gyvenimą, kūrybos dėkatrinti atskirties ribas ir atrasti naujus socialinius ryšius tarp bendruomenės narių, didinti kultūrosprieinamumą.125000
Klaipėdos lėlių teatrasViešoji įstaigaKlaipėdos lėlių teatras – atviras, modernus, lėlių teatro tradicijas puoselėjantis ir nuo šiuolaikiniųpasaulinių tendencijų neatsiliekantis, tarptautinius ryšius mezgantis lėlių teatras, kuriame kuria lėliųteatro meną mylintys ir gerbiantys profesionalai. Vienintelio profesionalaus lėlių teatro VakarųLietuvoje pagrindinis siekis – vykdyti profesionalią, kokybišką lėlių teatro kūrybinę veiklą ir sklaidąKlaipėdos mieste, Klaipėdos krašte ir Lietuvos regione, jungti ir auginti Lietuvos lėlininkųbendruomenę, skleisti žinią apie Lietuvos lėlių teatrą užsienyje. 2024 m. Klaipėdos lėlių teatrasplanuodamas veiklas išsikėlė kūrybinius, edukacinius, socialinius ir ekonominius tikslus. 2024 m.planuojama pastatyti 2 naujus spektaklius jaunimui ir suaugusiesiems, kuriuos kurs kartu su kūrėjais išLietuvos ir Prancūzijos, taip ne tik papildant repertuarą naujais aukštos meninės kokybės spektakliais,bet ir sudarant lietuvių lėlininkams galimybę tobulėti, vystyti kūrybiškumą ir laisvą mintį dirbant su savosrities profesionalais iš kitų šalių. Teatras ir toliau planuoja vystyti repertuarinę veiklą, siekti, kad lėliųteatro menas būtų prieinamas visiems, dalyvauti bendruomenių projektuose, rodant spektaklius beiteatralizuotas edukacijas. Klaipėdos lėlių teatre bus ir toliau vykdoma nenutrūkstama edukacinė veiklaKlaipėdoje ir visoje Lietuvoje, kurios pagrindinis veiklos kryptys edukacija vaikams ir paaugliams beiedukacija profesionalams: trūkstant lėlių teatro studijų ir tobulinimosi galimybių Lietuvoje, planuojamarengti kūrybines dirbtuves profesionaliems lėlininkams (priešingai nei rengiamos kitų teatrų, šios būtųatviros visos šalies lėlininkams). Kita ypatingai svarbi teatro teatrologų ir lėlininkų įvertinta veikla –tarptautinis lėlių teatro festivalis MATERIA MAGICA. 2024 m. vyks parengiamieji festivalio darbai,kurių metu bus kuriama festivalio koncepcija, sudaroma programa važinėjant po festivalius užsienyje,ieškoma festivalio partnerių, rėmėjų, planuojamas festivalio viešinimo planas. Klaipėdos lėlių teatras yrasocialiai aktyvus teatras. Savo veiklomis siekia tapti visoms socialinėms grupėms prieinamu teatru: permetus parodyti 10 spektaklių socialinę atskirtį turintiems žiūrovams (neįgaliesiems, socialiai remtiniemsvaikams, kūdikių namams), bendradarbiauti su Klaipėdos socialines paslaugas teikiančiomisorganizacijomis, vaikų dienos centrais, dalyvaujant šių įstaigų vykdomuose projektuose. Taip pat,Klaipėdos lėlininkai dalinsis patirtimi ir savo pavyzdžiu stengsis įkvėpti jaunus žmones, todėl kartu suLMTA rengia studijų programą „Lėlių ir objektų teatras“ Klaipėdoje, į kurią studentų priėmimas vyksjau 2024 metų birželio mėnesį.Klaipėdos lėlių teatre kuriantys lėlininkai žvelgia į lėlių teatro meną plačiau – prisideda kuriant stipresnęlėlininkų bendruomenę, bendradarbiauja su Lietuvos lėlininkais: inicijuoja bendrus projektus,konsultuojasi su lėlių teatro meistrais, organizuoja seminarus, dalijasi savo sukaupta patirtimi.Klaipėdos lėlių teatras siekia tapti ekonomiškai stabiliu teatru. Teatro planuose: senų darbo vietųišlaikymas ir darbuotojų motyvacinės sistemos gerinimas, atsižvelgiant į šiuolaikinio darbuotojoporeikius, verslo partnerių ir partnerių iš užsienio pritraukimas, uždirbamų pajamų didinimas.105000
Lietuvos muzikos informacijos centrasViešoji įstaigaLietuvos muzikos informacijos centras 2024 metais tęs savo įvairialypes veiklas: portale „mic.lt“lietuvių ir anglų kalbomis rašys apie įdomiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius ir reiškinius,atnaujins informaciją ir kaups didžiausią šalyje muzikos archyvą, plėtos e. parduotuvės„MusicLithuania.com“ asortimentą, užsakys naujus kūrinius Lietuvos kompozitoriams, leis šiuolaikinės,eksperimentinės ir džiazo muzikos albumus, edukacinius natų leidinius vaikams ir aktualiausius kūriniusprofesionalams, aktyviai ruošis M. K. Čiurlionio ir Vytauto Bacevičiaus metams. Taip pat, tęs žurnalo„Lithuanian Music Link“ kūrimą, verslumo mokymus muzikos profesionalams, organizuos muzikoskritikų inkubatorių. Tarptautiniame kontekste LMIC sieks stiprinti Lietuvos muzikos eksportą, kartu suLietuvos kultūros institutu tęs bendradarbiavimą su Jungtinės Karalystės Hadersfildo festivaliu, toliaubendradarbiaus su Latvijos ir Estijos atstovais muzikos industrijos renginiuose, inicijuos naujustinklaveikos projektus regione, aktyviai dalyvaus IAMIC tinkle, sieks leidinius pristatyti Japonijosrinkai, taip pat stiprins savo veiklų sklaidą Lietuvos regionuose bei bendradarbiavimą su įvairaus profiliošalies organizacijomis ir kolektyvais.180000
Bažnytinio paveldo muziejusViešoji įstaigaBažnytinio paveldo muziejaus misija – saugoti, tirti, restauruoti ir pristatyti visuomenei sakralinįpaveldą. Šis paveldas buvo smarkiai niokojimas Pasaulinių karų metais, sovietinės okupacijoslaikotarpiu, daug kas nesugrąžinamai prarasta, daug kam būtinas restauravimas ir apsauga. Muziejusįkurtas siekiant, kad išlikusi vertingiausia bažnytinio paveldo dalis būtų tinkamu būdu, integruojantreliginę, meninę, istorinę objektų prasmę bei vertę, pristatyta Lietuvos žmonėms ir užsienio svečiams.Muziejaus misija: vykdant mokslinius tyrimus ir pasitelkiant inovatyvias edukacines raiškas, tapti gyvakultūrine erdve, įvairių visuomenės grupių dialogo vieta, kurioje pristatomas ir Lietuvos istorinissakralinis paveldas, ir keliantis egzistencinius klausimus, polemizuojantis su tradicija šiuolaikinis menas.Bažnytinis paveldas – architektūros paminklai, dailės kūriniai, amatininkų dirbiniai, archyviniaidokumentai, knygos – sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo sritį, siejančią šalį suEuropa. Vis dėlto, religinis dalykų turinys šiandienos žmogui yra tolimas, sunkiai suprantamas. Todėlmuziejaus vizija, steigėjų skambiai apibrėžta šūkiu „Nulemti ateitį!“, praktiškai yra įgyvendinamavykdant edukacinę ir leidybinę veiklas, rengiant parodas, organizuojant mokslinio ir šviečiamojopobūdžio renginius. Juose iškeliami ne tik meniniai istoriniai objektų aspektai, bet pirmiausia kuriamasdialogas su muziejaus lankytoju, siekiama atskleisti kokią prasmę objektai turėjo savo istorinio laikožmogui ir ką juos kūrusiųjų istorijos bei pastangos gali reikšti mums šiandien. Muziejus ne tik siekiasudominti, bet trokšta būti tarpininku, perduoti žinią, parodyti, ką išskirtinės, nacionalinį pasidžiavimąkeliančios meno vertybės pasako apie mus ir kaip istorijos pažinimas prisideda prie ateities kūrimo.115000
RupertasViešoji įstaigaRupert yra privačia iniciatyva įkurtas, Lietuvos kultūros tarybos ir tarptautinių kultūros projektųpagrindu finansuojamas meno, rezidencijų ir edukacijos centras. Rupert misija yra užmegzti glaudųmenininkų, mąstytojų, tyrėjų ir kitų kultūros veikėjų bendradarbiavimą, pasitelkiant tarpdisciplines,edukacijos programas ir rezidencijas bei proaktyviai perteikti šių partnerysčių rezultatus Lietuvos iružsienio publikai. Rupert centras mato integravimąsi į socialinį ir kultūrinį Vilniaus ir kitų Lietuvosmiestų gyvenimą kaip pamatinį veiklų aspektą, tačiau kartu skiria didelį dėmesį tarptautinių ryšiųmezgimui ir plėtrai. Rupert misija atsiskleidžia per tris programas: rezidencijų, alternatyvios edukacijosir viešąją. Rupert veiklos grindžiamos atvirumo, plačiosios visuomenės ir socialiai jautrių grupiųįtraukimo, tarpusavio empatijos, palaikymo ir aplinkos tausojimo principais. Pastarieji yra integruoti įcentro misiją, vidinę struktūrą, sprendimų priėmimą ir Rupert programas.Rezidencijų programa skirta meno srityje įsitvirtinusiems Lietuvos ir užsienio menininkams,kuratoriams, rašytojams, tyrėjams ir kitų kūrybinių veiklų atstovams, kurie atrenkami viešo konkursometu. Rezidencijų programa atrinktiems dalyviams 2024 m. suteikia galimybę gyventi irdirbti Vilniuje 1–2 mėnesius, įgyvendinant individualius projektus ar tyrimus, susijusius su vietoskultūra bei aktyviai įsitraukiant į Lietuvos kultūros lauką. 2024 m. rezidencijų programoje viešės 25tarpdisciplininiai menininkai/ės. Programos tikslas yra suteikti dalyviams profesionalią mentorystę ir skatinti informacijos sklaidą ir apykaitą tarp skirtingų vietos ir tarptautinių, kultūrinių ir mokslinių kontekstų. Paraleliai veikiančios Rupert edukacinė ir viešoji programos leidžia rezidencijų programos dalyviams bendradarbiauti su jose dalyvaujančiais karjerą pradedančiais menininkais bei profesionalais iš įvairių kultūros sričių, įsitraukiant į jų vedamas paskaitas, kūrybines dirbtuves ir kitus renginius.Alternatyvios edukacijos programa skirta karjerą pradedantiems skirtingų disciplinų atstovams išLietuvos ir užsienio (iki 10 dalyvių grupėje kasmet) plėtoti savo kūrybines praktikas 6 mėnesiustrunkančioje edukacinėje programoje ir aktyviai permąstyti šiandien vykstančius edukacinius procesus.2012 m. prasidėjusi kaip nomadiška mokymosi iniciatyva, programa išsiskyrė gebėjimu reaguoti į kintatįmeno ir edukacinės kultūros klimatą, kartu išlaikydama aiškų, kuratorine vizija pasižymintįmetodologinį pagrindą. Esminiai šio pagrindo dėmenys: praktinių žinių ir tinklaveikos galimybiųsuteikimas karjerą pradedantiems menininkams, kuratoriams ir kitiems kultūros lauko atstovams;tarpdisciplinių mainų skatinimas; alternatyvių edukacinių (teorinių ir praktinių) įgūdžių lavinimas. 2024m. ši programa vystoma tarp Lietuvos ir Prancūzijos bei surengs baigiamuosius dalyvių darbųpristatymus ir juos lydinčius diskursyvius renginius Lietuvoje ir Prancūzijoje. Šios programos veiklosyra iš dalies viešos: per bendras veiklas, paskaitas ir kūrybines dirbtuves inicijuojamos Rupert kuratorių,partnerių ar pačių dalyvių.Viešoji programa skirta supažindinti Lietuvos ir tarptautinę publiką su institucijoje vykstančiaisprocesais ir nagrinėti aktualias meno lauko temas. Viešoji programa yra kuruojama formuluojantaktualias temas, kuri 2023–2024 plėtojasi apie „Pasaulių keliavimo“ bendrinę temą. Ruošdami temas,institucijos kuratoriai atlieka tyrimus ir siekia, kad jos būtų aktualios vietiniam ir tarptautiniamkontekstui bei integruojamos vykdant kitas veiklas. Programą 2024 metais sudarys: 2 didesni, keliųdienos apimties sezoniniai renginiai, įtrauksiantys 8 šioms programoms išvystytus performansus,instaliacijas ir kitas eksperimentines meno kūrinių formas; 6 vieši renginiai, pristatantys Rupertrezidentų ir alumnių kūrybą; mažiausiai 4 kūrybines dirbtuvės, pasiūlytos Alternatyvios edukacijosprogramos plačiąjai auditorijai; parengtos 4 autorinės tinklalaidės ir Alternatyvios edukacijos programaiskirtas Rupert žurnalas. Siekdamas platesnės ir įvairesnės programos sklaidos, Rupert suteikiaprogramos dalyviams galimybę dalyvauti partnerių rengiamose parodose, pasirodymuose ar programose.Daugelis viešosios programos veiklų sėkmingai įgyvendinami drauge su stiprių tarptautinių partneriųparama.137000
Meno avilysViešoji įstaigaPrioritetinės organizacijos „Meno avilys“ VEIKLOS KRYPTYS: kultūros edukacija ir kultūrinėatmintis. Remdamiesi 15 metų patirtimi ir pasitelkdami audiovizualines medijas ir toliau teiksimepaslaugas bei produktus, kurie:- ugdo vaikų ir jaunimo bendrąsias kompetencijas, jų santykį su artima aplinka ir tarpkultūrine erdve;- kelia kultūros edukatorių kvalifikaciją;- skatina socialiai jautrių grupių ir regionų įtrauktį;- aktualizuoja kultūrinę atmintį, kaip bendruomenės tapatumo principą;- didina kultūros ir meno paslaugų įvairovę.Organizacija sieks kūrybinių, socialinių ir ekonominių STRATEGINIŲ TIKSLŲ:1. Kurti, diegti ir skleisti inovatyvius kultūros edukacijos metodus; vystant dialogą ir kuriant bendruskultūros produktus, paslaugas su Lietuvos ir užsienio kultūros ir švietimo organizacijomis, skatintikultūros ir švietimo sektorių sinergiją; kelti kultūros edukatorių ir pedagog(i)ų kompetencijas.2. Tirti, dokumentuoti kultūrinę atmintį, ją pristatyti visuomenei įvairiomis meno formomis; sukurtierdvę (mokymus) naujų kūrinių, susijusių su kultūrine atmintimi, atsiradimui; didinti prieinamumą prieįvairių audiovizualinių medijų formų.3. Regioninius partnerius įtraukti ne tik į projektų įgyvendinimą, bet ir į vystymą; surengti daugiau nei60 proc. edukacinių veiklų ne didžiuosiuose miestuose; dalį veiklų ir renginių pritaikyti žmonėms suspecialiaisiais poreikiais bei nuolatinio gyventojo Lietuvoje statusą tik ką gavusiems žmonėms; įprojektus įtraukti socialiai jautrias grupes bei aktualizuoti lyčių lygybės ir įvairovės klausimus.4. Prisitaikyti prie įvairių globalių krizių keliamų iššūkių. Lanksčiai į tai reaguojant, tobulinantnuotolines ir hibridines veiklų formas ir plečiant renginių auditoriją, išpildyti ne tik numatytusprojektinių veiklų planus, bet ir pritaikant juos prie susidariusios situacijos, elgtis socialiai atsakingai.5. Skatinti profesionalumą ir darbo vietos patrauklumą, didinti darbuotojų, dirbančių organizacijoje, kaippagrindinėje darbovietėje (pilnu etatu), skaičių, užtikrinti kvalifikacijos kėlimo galimybes, didinti darboužmokestį; diversifikuoti pajamų šaltinius, stambinti projektus ir ilginti finansavimo periodus.6. Kurti ir įgyvendinti tvarią komunikacine-rinkodarinę strategiją, kur viešinimo kampanijos būtųnukreiptos: pabrėžti organizacijos profesionalumą, komunikuotų apie veiklų kokybę bei jų rezultatus;supažindintų su organizacijose dirbančiomis(-iais) savo sričių specialistėmis(-ais), kurios(-ie) savo gerąjapatirtimi dalijasi tiek su kolegėmis(-omis), tiek su plačiąja visuomene.135000
Kūrybinės jungtysAsociacijaAsociacija „Kūrybinės jungtys” yra kūrybos profesionalų bendruomenė, kurianti gilius mokymosiprocesus, išjudinanti ir įkvepianti pokyčiams kultūros ir švietimo organizacijas. „Kūrybinių jungčių”veikla apima tęstines mokymosi ir inovacijų diegimo programas, mokymus, konsultacijas, tyrimus,švietimo ir kultūros laukui aktualių renginių organizavimą.Savo vykdoma veikla ,,Kūrybinės jungtys” siekia:kurti ir stiprinti jungtis tarp kultūros ir švietimo;kultūros ir švietimo organizacijose kryptingai, nuosekliai ir kokybiškai ugdyti kūrybingumą, kritinįmąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas;telkti ir ugdyti kūrybos profesionalų bendruomenę, kuri būtų pajėgi įgyvendinti pokyčius, inovacijas irkūrybiško mokymosi procesus švietime, kultūroje ir visuomenėje;kurti ir įgyvendinti kūrybinio ugdymo inovacijas, stiprinti bendruomeninius ryšius;atstovauti kūrybingumo, kaip kasdienės praktikos svarbą.80000
Klaipėdos jaunimo teatrasViešoji įstaigaKJT per metus Lietuvoje parodo apie 120 spektaklių, 70 % jų rodoma ne Klaipėdoje, o įvairiuose šaliesmiestuose ir miesteliuose. Nuoseklią ir kasmet vis intensyvesnę kūrybos sklaidą Klaipėdos jaunimoteatras vykdo nuo įkūrimo 2011 m. KJT sklaidą galima skirti į dvi dalis: naujų spektaklių pristatymasLietuvos miestuose ir repertuarinių spektaklių sklaida regionuose. Abi šios sklaidos kryptys yra itinsvarbi KJT veiklos dalis, padedanti įsitvirtinti Lietuvos teatriniame kontekste bei suteikianti galimybędidelę publikos dalį supažindinti su KJT kūryba. Kūrybinėje veikloje KJT derina skirtingus spektakliųtipus ir taip plečia tiek kūrėjų universalumą, tiek publikos akiratį. KJT repertuare įdomių ir aktualiųspektaklių sau gali atrasti įvairaus amžiaus ir interesų publika visoje Lietuvoje. KJT repertuarą sudaro 19spektaklių.160000
Thomo Manno kultūros centrasViešoji įstaigaThomo Manno kultūros centras (toliau – TMKC) yra aukščiausios intelektinės ir kultūrinės kokybėssiekianti tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų viešoji institucija. Remdamasis Nobelio premijoslaureato, rašytojo Thomo Manno, kaip tarptautinio pasaulinės literatūros, Europos kultūros irhumanistinių vertybių simbolio atminimo saugojimo Nidoje, bendradarbiaudamas su tarptautiniu ThomoManno centrų tinklu ir su Baltijos regiono kultūros institucijomis ir veikėjais, TMKC siekia sukurtiplatformą tarptautiniam ir atviram skirtingų kultūrų, socialinių partnerių ir kartų dialogui, apmąstančiamBaltijos regiono kultūrinę ir intelektualinę tapatybę ir jos kismą.Thomo Manno kultūros centro organizuojami renginiai, ypač tarptautinis Thomo Manno festivalis arNidos forumas, suteikia galimybę jaunajai kartai, vietos bendruomenei ir Neringos svečiams susipažintisu aukšto profesinio lygio kūrybine veikla, prisideda prie Kuršių nerijos krašto savitumo sklaidos, siekiaį kultūrinę veiklą įtraukti vietos gyventojų ir atvykstančios publikos įvairias socialines grupes, sudarosąlygas lankytojų savišvietai ir kūrybiškumo ugdymui. Thomo Manno festivalio muzikos, diskusijų,dailės ir kino programoms atrenkami aukščiausio lygio ne tik Lietuvos, bet visos Europos ar net Pasaulioreprezentantai. Renginiuose sudarant menines programas, nuolat orientuojamasi į šiandienos aktualijasper įvairias visuomenės, ekologijos, ekonomikos, politikos, geopolitikos ir kultūros prizmes.Rengiant kultūrines ir edukacines programas, Thomo Manno kultūros centras analizuoja auditoriją iratsižvelgia į auditorijos socialinę charakteristiką, t.y. edukacinę ir komunikacinę programą rengia pagalatskiras socialines grupes ir šių grupių sociokultūrinę charakteristiką. Pastebima, kad vykdydamiugdomąją veiklą, įtraukiant mokinius ir studentus tiek tarptautinio Nidos forumo, tiek įgyvendinant esėkonkurso projektą Thomo Manno festivalio metu, jaunimo auditorija didėja.Įgyvendinant VšĮ Thomo Manno kultūros centro strateginę renginių ir projektų programą, nuolatbendradarbiaujama tiek su Lietuvos, tiek užsienio organizacijomis. Būtina pabrėžti, kad Thomo Mannokultūros centro strategija paremta savanorystės programos skatinimu ir puoselėjimu. Savanorystėsprincipais veikia ir tarptautinis kuratoriumas, t.t. aukščiausio lygio profesionalios kultūros Lietuvos iružsienio atstovai, jau daugiau kaip 20 metų negailėdami laiko ir intelekto, prisideda prie Thomo Mannokultūros centro veiklų puoselėjimo ir tvarumo, ilgaamžiškumo, plataus tarptautinio bendradarbiavimovisuose lygiuose, tuo pačiu integruojantis į Lietuvos Vakarų regiono kultūros veiklas.91000
Anykščių menų inkubatorius-menų studijaViešoji įstaigaInformaciją viešam projekto pristatymui norėčiau pradėti nuo inkubatoriuje apsilankiusio svečioatsiliepimo apie inkubatorių – „ši tobulos formos „mega-troba“ realiai yra tarsi PORTALAS į kosminesmodernias meno ir renginių erdves su fantastiška terasėle gamtos apsupty“. Dar niekas nebuvoinkubatoriaus palyginęs su „kosmosu“, to tikrai nebūtų ir atsitikę, jei ne palankus Lietuvos kultūrostarybos dėmesys ir pagalba, mažame miestelyje, provincijoje jau dešimtus metus veikiančiam menųinkubatoriui.Menų inkubatorius – tai gyva ir besikeičianti kūrybinių procesų erdvė, kurioje menininkai ne tik kuria,bet ir mokosi, čia gimsta meno dialogas su visuomene. VšĮ Anykščių menų inkubatoriui-menų studijaiskirtas Lietuvos kultūros tarybos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ne tiksudaro galimybes augti įstaigos profesionalumui, žinomumui, bet ir prisideda prie regiono kultūriniolauko formavimo. Šio finansavimo dėka galime regiono kultūros lauką papildyti išskirtiniais meniniaisakcentais, pritraukiant vietinius, Lietuvoje ir pasaulyje žinomus menininkus. Projekte suplanuotirenginiai didina miesto patrauklumą svečiams, tampa paskata Lietuvos ir užsienio svečiams aplankytiAnykščius. Anykščiai garsėja kaip turistus traukiantis miestas dėl šiuolaikinės kultūros ir meno renginiųgausos bei gebėjimo inovatyviai įveiklinti paveldą.Patirtis, įgyta įgyvendinant organizacijos strategiją, ir pasiekti rezultatai leidžia ateityje projektuotiprofesionalesnes, didesnės apimties, sudėtingesnes, meniškesnes, kartais net regiono žiūrovąšokiruojančias menines instaliacijas, renginius, parodas. Strategijos įgyvendinimas mums yra gyvybiškaireikalingas (svarbus), nes tai – unikali proga suburti stiprių, profesionalių partnerių ratą; paskatinti visasAukštaitijos regiono kultūrines veiklas; pristatyti visuomenei mažiau žinomus kūrėjus, kurių darbaikartais ne ką mažiau iškalbingi negu žinomų, ir tapti įtraukios kultūros centru, šiuolaikinio meno irinovacijų centru.50000

Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacijaAsociacijaŽurnalistai žurnalistams: individuali kūryba ir išgyvenimo menasNacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija siekia skatinti profesionalią ir humanistinėmis vertybėmis grįstą žurnalistiką. Siekiame skatinti visuomenę domėtis aukščiausius profesinius standartus atitinkančia ir pilietiška Lietuvos ir išeivijos bei pabėgėlių iš kaimyninių šalių žurnalistika. Prestižinių premijų laureatų pasiekimai bus plačiai žinomi, o naujų žurnalistų įvertinimas prestižinėmis premijomis ir jų veiklos sklaida bei vykdomi mokymai padės įkvėpti kitus žurnalistus Lietuvoje ir užsienyje ambicingiems projektams.10000.00
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungaAsociacijaKraštovaizdžio architektūros stiprinimo, profesinio tobulėjimo ir informacijos sklaidos projektasLietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) veiklos programa padės plėtoti Lietuvos kraštovaizdžio architektų bendradarbiavimą su savivaldybėmis, bendruomenėmis ir giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Bus rengiamos paskaitos, seminarai ir parodos, kurios prisidės prie želdynų (parkų, skverų, kapinių) kokybės gerinimo, žaliosios infrastruktūros viešosiose erdvėse diegimo ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo.12000.00
Lietuvos meno kūrėjų asociacijaAsociacijaLMKA 2024 m. programaPagrindinių organizacijos tikslų vykdymas: Menininkų atstovavimas teisėkūroje ir kultūros politikos formavime bei įgyvendinime. Meno kūrėjų socialinės ir kūrybinės būklės apklausa. Kasmetinis nacionalinis renginys „Meno kūrėjų apdovanijimai“, LMKA premijos konkursas. Konferencijoje „Kūrėjas visuomenei, kūrėjas ekonomikai“ kviečiame diskutuoti tema „Menas kaip žaidimas ar žaidimas kaip menas?“.
Sutelktinio finansavimo galimybės ir jų potencialo išnaudojimas meno kūrėjams ir jų organizacijoms. Mobilumo programa „Džiaugsmas ir dėmesys“.
15000.00
Lietuvos chorų sąjungaAsociacijaLietuvos chorų sąjungos 2024 m. strateginė programaPastebėti ir įvairiomis formomis paskatinti visos Lietuvos chorų vadovus organizuoti naujus ir tradiciniais tapusius renginius, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, aktyvinti LCHS narių kūrybinę veiklą, skatinti profesinį tobulėjimą. Inicijuoti naujo repertuaro atsiradimą, prisidėti prie visuomenės kultūrinio švietimo. Didinti LCHS žinomumą visuomenėje, pasiekiamumą VISIEMS chorų vadovams. Dalyviai: profesionalūs chorų dirigentai, Lietuvos chorai ir jų vadovai, choro dirigavimo spec. studentai, chor. bendruomenė. Veikla apims visą šalį ir kelias užsienio valstybes.53000.00
Lietuvos rašytojų sąjungaAsociacijaLietuvos rašytojų sąjungos kūrybinė programa 2024Lietuvos rašytojų sąjunga vienija 353 literatūros profesionalus: prozininkus, poetus, dramaturgus, vertėjus, literatūros kritikus ir mokslininkus. Daugiau nei šimtą metų veikianti organizacija projektu „Lietuvos rašytojų sąjungos kūrybinė programa 2024“ siekia aktyviai prisidėti prie profesionaliosios literatūros raidos, sklaidos, refleksijos, palaikyti glaudžius ryšius tarp Lietuvos ir pasaulio literatūros kūrėjų, kurti bei puoselėti tvarias literatūrines iniciatyvas (daugiau nei 20 programoje nurodytų veiklų yra tęstinės).140000.00
Šiuolaikinio šokio asociacijaAsociacijaŠiuolaikinio šokio kūrėjų ir atlikėjų meistriškumo skatinimas ir šokio sklaidaProjekto tikslas – kurti diskusijų, mokymosi ir šiuolaikinio šokio idėjų sklaidos terpę, skirtą plačiajai visuomenei bei užtikrinti profesinės veiklos galimybes ŠŠA nariams, šokio profesionalams ir jauniesiems kūrėjams bendrai. Veiklos sudarytos vadovaujantis ilgalaikiais ŠŠA tikslais, siekiant atskleisti įvairialypį požiūrį į šiuolaikinio šokio meną, sukurti kuo palankesnę terpę šiuolaikinio šokio profesionalų visokeriopam tobulėjimui. Projektu siekiama aprėpti kuo platesnį amžiaus bei geografinį diapasoną, užtikrinant tolygią kultūros sklaidą.62000.00
Lietuvos kompozitorių sąjungaAsociacijaLietuvos kompozitorių sąjungos strateginė programa2024 metais bus tęsiama Lietuvos kompozitorių sąjungos veikla, pagrįsta įstaigos strateginėmis gairėmis (2021–2024 m.), kurios apima aktualiausių Lietuvos šiuolaikinės muzikos kultūros aspektų stiprinimą ir potencialo atskleidimą. Rengiant programą remiamasi gerąja užsienio šalių praktika (Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos kompozitorių sąjungų veikla), kaimyninių valstybių patirtimi bei tvaraus ES kultūros vystymosi gairėmis. Sąjungos veikla orientuota į Lietuvos šiuolaikinės muzikos ekosistemos puoselėjimą bei plėtrą.210000.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungaAsociacijaAsociacijos „Lietuvos fotomenininkų sąjunga“ 2024 m. strateginė veiklos programaLietuvos fotomenininkų sąjunga yra pagrindinė institucija Lietuvoje, plėtojanti fotografijos estetinę ir konceptualią raidą, siekianti užtikrinti idėjų apyvartos, paveldo kaupimo ir saugojimo funkcijas. Fotografijos gyvybingumas ir tradicijos išsaugojimas yra pagrindiniai LFS uždaviniai. Dvejose galerijose pristatomos menininkų kaip Algimantas Kunčius, Irena Giedraitienė, Rein Jelle Terpstra, Arūnas Baltėnas, Pijus Ganusauskas, Saulius Paukštys, Agnė Gintalaitė ir kt. parodos. Visą informaciją apie LFS veiklą galima rasti www.photography.lt.130000.00
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungaAsociacijaLietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2024 m. kūrybinė programaLietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2024 metų kūrybinės programos tikslas – literatūros vertimo meno sklaida ir tradicijų puoselėjimas, šios profesijos populiarinimas, jaunosios literatūros vertėjų kartos ugdymas, kūrybinės ir socialinės literatūros vertėjų padėties stebėsena, atstovavimas jų interesams, vertėjų – kaip lit. vertimų autorių – teisių gynimas, profesionalių vertėjų kvalifikacijos kėlimas. Stengsimės visuomenę supažindinti su geriausia dabar išleidžiama verstine literatūra, kūrybiniais vertėjų laimėjimais ir darbo specifika.60000.00
Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijaAsociacijaTeatro sąjungos meno kūrėjų asociacijos strateginė veikla 2024 m.Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija – organizacija, vienijanti profesionalius Lietuvos teatro meno kūrėjus. 2024 metais asociacija savo projektais siekia užtikrinti Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijos veiklą ir jos tęstinumą; organizuoti iniciatyvas profesiniam asociacijos narių tobulėjimui; kurti tamprų kūrybinį ryšį tarp tradicinio ir modernaus teatro kūrėjų, siekiant profesinio ir vertybinio šiandienos teatro konteksto suvokimo; prisidėti prie visuomenės kultūros švietimo, ugdant vertybinį profesionalaus teatro poreikį visoje Lietuvoje.19000.00
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungaAsociacijaLietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos 2024 m. programaLTMKS programa 2024-iesiems – tai Lietuvos kultūros lauke aktyviai veikiančios meno kūrėjų organizacijos idėjų ir veiklų planas asociacijos narių aktyvinimui ir kūrybos sklaidai, profesionaliojo tarpdisciplininio meno renginių pristatymui, populiarinimui ir auditorijų auginimui, kultūros organizacijų bendradarbiavimo skatinimui ir bendruomenių stiprinimui. Projekto vieta – visa Lietuva ir toliau už jos ribų. Dalyviai: LTMKS nariai, komanda ir bendradarbiaujančios kultūros organizacijos bei kūrėjai.110000.00
Lietuvos muzikų sąjungaAsociacijaMUZIKOS ATLIKIMO MENO PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDASąjungos strategijos principus galima įvardinti lakoniškai: svarbiausia – suprasti, kas vertinga praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Atlikėjų meno specifika atsiskleidžia per interpretaciją. Nors ir noriai atlikdami nūdienos muziką, visgi įvertinimo mūsų nariai sulaukia atlikdami gerai žinomus, laiko patikrintus kūrinius. Pastaraisiais metais sukūrėme unikalaus miniatiūrinio eksperimentinio teatro modelį – 50 vietų MEDIJŲ OPEROS TEATRĄ: LMS nariams atsirado galimybė kurti instrumentinį teatrą, mono operas, teatralizuotus repertuarinius koncertus.80000.00
Lietuvos dailininkų sąjungaAsociacijaLietuvos dailininkų sąjungos 2024 m. kūrybinės ir socialinės strategijos programaTvari, istorinę atmintį puoselėjanti, šiuolaikinio meno klausimus sprendžianti, 1542 narių vienijanti Lietuvos dailininkų sąjunga 2024 m. veiklos programą įgyvendina atstovaudama narius nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; skatindama, reprezentuodama ir viešindama narių kūrybą kone šimte lokalių ir tarptautinių projektų, parodų, renginių, diskusijų, pristatymų, edukacijų, kuriose dalyvaus keli šimtai menininkų, kuratorių ir kultūros lauko atstovų; įgyvendindama socialinės pagalbos ir tinklaveikos veiklas.200000.00
Scenos meno kritikų asociacijaAsociacijaScenos meno kritikų asociacijos metinė veiklaĮgyvendindama 2024 m. metinę veiklą Scenos meno kritikų asociacija sieks didinti scenos meno reikšmę viešojoje erdvėje, skatinti profesionalias Lietuvos regionuose ir užsienio šalyse kuriamo scenos meno refleksijas nacionalinėje žiniasklaidoje, rūpintis narių profesinio meistriškumo tobulėjimu ir atstovauti jų interesams valstybės institucijose bei tarpininkaujant dialoguose su kitomis institucijomis ir organizacijomis.27000.00
Lietuvos architektų sąjungaViešoji įstaigaLietuvos architektų sąjungos kūrybinė programa 2024Siekdama didesnio kokybiškos architektūros ir architekto-kūrėjo pripažinimo visuomenėje, architekto profesijos prestižo kilimo, Lietuvos architektų sąjunga parengė plačią kūrybinę programą. Joje numatyta parodomis, viešais renginiais, publikacijomis tradicinėje žiniasklaidoje, internete ir socialinėje medijoje Lietuvos didžiųjų miestų ir regionų visuomenę supažindinti su geriausiais šiuolaikinės Lietuvos architektūros pavyzdžiais; konkursais ir profesionaliais renginiais paskatinti kūrybiškumą ir architektūros raidą.110000.00
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijaAsociacijaStrateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų organizacijos programaRezultatas – visuomenei pateikta meno kūrėjų kūryba, pakelta kvalifikacija, įvykdytas 2024 m. monitoringas, atspausdinta monografija „Regina Juodžbalienė“, įvardintas geriausias metų tautodailininkas, įvykdyta sklaida virtualioje erdvėje, pateikta kūrybos proceso kronika, surinkta dokumentinė medžiaga, kūrybos eksponavimas užsienyje, patobulinti tapytojų, audėjų įgūdžiai. Pagrindiniai dalyviai: virš 300 LTKA kūrėjų, menotyrininkai, fotografai, kuratoriai, etninės kultūros ekspertai, žiūrovai.25000.00
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijaAsociacijaVilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijos kūrybinė programa 2024Savo programa siekiame didinti kultūros vaidmenį visuomenėje, didinti gyventojų įsitraukimą ir indėlį į kultūrą, skatinti kūrėjus kurti, stiprinti istorinę atmintį, atgaivinti visuomenei ir vietos bendruomenėms svarbų kultūros paveldą. Taip pat, siekiame sudaryti geresnes sąlygas tautodailininkams, skatinti juos kurti ir pristatyti savo kūrinius savo šalyje ir užsienyje.7000.00

Strateginis meno mėgėjų renginių finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Kauno kultūros centrasBiudžetinė įstaigaDainų diena „Miškais kalnai žaliuoja“„Kauno dainų ir šokių šventė“ – vienas svarbiausių kultūrinių renginių Kauno regione. Šventės stiprybė, ypatybė – masiškumas, dalyvių ir žiūrovų gausa. Kas dveji metai organizuojamame renginyje dalyvauja ne tik Kauno chorinio dainavimo, tautinių šokių, mėgėjų ir profesionalų muzikantų kolektyvai, bet kiekvieną kartą sulaukiama ir svečių iš kitų Lietuvos miestų bei rajonų. Ne mažiau kaip 40 proc. renginyje dalyvaujančių mėgėjų meno kolektyvų yra ne žemesnės nei 2-osios kategorijos. „Kauno dainų ir šokių šventė“ sulaukia daug žiniasklaidos dėmesio, teigiamai vertinama dalyvių, žiūrovų, visuomenės. Visos projekto veiklos, siekiant skatinti kultūros prieinamumą visų amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių žmonėms, žiūrovams ir dalyviams – nemokamos. 2024 m. birželio 29 d. Kauno dainų slėnyje įvyks Jubiliejinė dainų diena „Miškais kalnai žaliuoja“. Tai yra šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ vienas iš renginių. Visi renginiai vyks nuo 2024 m. birželio 29 d. iki 2024 m. liepos 6 d. Lietuvos Dainų šventės renginių ciklas, prasidedantis Kaune, įprasmina pirmąją Dainų šventę, įvykusią 1924 m. Tai išskirtinis renginys, kurio pagrindinė ašis – tautiškumas, vertybės ir emocinis patyrimas, puoselėjantis tautinį identitetą. Projekte dalyvaus specialiai suburtos komisijos atrankas praėję vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mišrūs, vyrų ir moterų chorai, vokaliniai ansambliai, liaudies šokių grupės ir ansambliai, folkloro ansambliai, tradicinės instrumentinės muzikos grupės, orkestrai, dainų ir šokių ansambliai, kapelos. Renginyje dalyvauti bus pakviesti Kauno ir kitų miestų bei rajonų kolektyvai, numatoma sulaukti svečių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Baltijos šalių. Jubiliejinė šventė vyks rekonstruotame ir šiuolaikiškame Kauno dainų slėnyje. Šventės metu bus galima išgirsti daugiau nei 30 kūrinių – lietuvių klasikos ir visiškai naujų. Išskirtinai jubiliejinę Dainų dieną „Miškais kalnai žaliuoja“ puoš lietuvių liaudies šokiai, meninės projekcijos. Pagrindinis projekto tikslas – išsaugoti dainų švenčių, vykdomų kas dveji metai Kaune, tradicijos tęstinumą. Didinti kultūros prieinamumą, įtraukiant vietos gyventojų ir atvykstančių svečių auditorijas, skatinti kultūros raiškos įvairovę ir plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas, nematerialaus paveldo vartojimą ir išsaugojimą. Puoselėti demokratines vertybes, pilietinį ir tautinį išprusimą, visuomenės solidarumą, kartų dialogą. Prisidėti prie kultūrinio turizmo plėtros Kaune. Projekto įgyvendinimo komandos siekis – tradicinius ir autentiškus kūrinius perteikti moderniu ir šiuolaikišku stiliumi, išlaikant originalumą ir vertę, kad dalyviams ir lankytojams, ypatingai vaikams ir jaunimui, būtų patrauklu ir naudinga stebėti bei dalyvauti renginių veiklose. „Dainų švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“ (2003 m.) yra įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Meno mėgėjai, dalyvaudami švenčių veiklose, prisideda prie tradicijos išsaugojimo ir puoselėjimo. Įgyvendinant projekto veiklas skatinamas įvairių sričių mėgėjų meno kolektyvų kūrybinis aktyvumas, mėgėjų ir profesionalų kultūrinis bendradarbiavimas, užtikrinamas kokybiškas ir turiningas laisvalaikio praleidimas. Dalyvavimas renginiuose skatina pasididžiavimo jausmą savo miestu ir šalimi, jos istorija. Dalyvaudami projekte dalyviai ir žiūrovai prisideda prie Kauno ir Lietuvos vardo garsinimo.15000
Plungės rajono savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija „Mažoji Melpomenė“Tęstinis tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija „Mažoji Melpomenė“ yra vienas didžiausių tokio pobūdžio projektų šalyje ir 2024 m. gegužės mėnesį vyks jau 13-tą kartą. Projektas vyksta kas antri metai nuo 1998 metų. Projekto baigiamosios veiklos vyksta Plungės miesto viešosiose erdvėse ir Plungės kultūros centre. Paruošiamojo etapo metu veiklos apima visų projekto partnerių veiklų vietas. Nors projektas oficialiai vyksta kas antri metai, tačiau tai nepertraukiamas kūrybinis veiksmas, nes pasibaigus vienam projektui, organizatoriai vertina įgytas patirtis, veiklas, gautus rezultatus, refleksijų būdu išsakytus atsiliepimus ir įtraukdami vis naujus partnerius, iš karto pradeda ruoštis naujo projekto etapui, pripildydami jį kūrybinių ieškojimų. Projektą organizuoja Plungės kultūros centras ir jame kūrybingai dirbantis, turintis didžiulę tarptautinių projektų vykdymo patirtį vaikų ir jaunimo teatras „Saula“, kuris apjungia daugiau nei 90 jaunų žmonių bendruomenę. Ši bendruomenė lengvai leidžia pritraukti į projekto vykdymą vietos jaunimą, savanorius ir pagalbininkus. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinio kultūros centro Teatro poskyriu, Dainų švenčių Teatro dienos rengėjais, LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro katedra, Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga, Pasauline mėgėjų teatrų organizacija AITA/IATA, šalies profesionaliais teatrais, teatro aktoriais, pedagogais, šalies ir užsienio kultūros organizacijomis, rajono švietimo įstaigomis, jaunimo klubu „Krantas“ ir Plungės Interact klubu. Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija „Mažoji Melpomenė“ užtikrina šalies vaikų ir jaunimo teatrų veiklos kūrybiškumą, didina jų mobilumą, tarptautiškumą, sudaro galimybes nuolatiniams kūrybiniams atradimams, Dainų švenčių tradicijos tąsai. Projektas savo meninėmis-edukacinėmis veiklomis, pasitelkiant teatro meno daugiafunkciškumą, siekia užtikrinti nuoseklią praktiką praktiškai pažinti ir įsitraukti jauniems žmonėms, praktiškai dalyvauti, sužadinti smalsumą, pažinti, domėtis ir teatro pagalba derinti skirtingas sritis. Projektas svarbus ir užtikrinant regiono kultūrinio išskirtinumo kūrimą, regiono vaikams ir jaunimui sudarant visavertes, profesionaliojo meninio ugdymo sąlygas ir galimybę kurti, mokytis ir bendrauti iš srities profesionalų.27500
Anykščių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaTarptautinis lietuviškų mėgėjų teatrų festivalis „ARTimi“Tarptautinis lietuviškų mėgėjų teatrų festivalis ,,ARTimi" 2024 m. birželio mėn. Anykščiuose bus organizuojamas 9-tą kartą. Projekto veiksmo vietos: Anykščių kultūros centras, Anykščių menų inkubatorius – menų studija, Anykščių r. Niūronių kaimas – Arklio muziejaus patalpos ir teritorija. Festivalio vykdymu siekiama Anykščių ir Lietuvos žiūrovams pristatyti užsienio šalyse gyvenančių ir dirbančių lietuviškų mėgėjų teatrų, menininkų kūrybą, skatinti tarptautinį, kūrybinį bendradarbiavimą, puoselėjant lietuviško teatro, lietuviško žodžio tradicijas. Projekto tikslas: pritraukti ir paskatinti projekte dalyvauti Lietuvoje bei užsienyje kuriančius lietuviškus teatrus bei pristatyti žiūrovams teatro spektaklių premjeras; inicijuoti kūrybines teatro dirbtuves, skatinant teikti Anykščių krašto bei kitų Lietuvos regionų žmonėms pažintinę, švietėjišką kokybiškos kultūros prieinamumo naudą; kokybiškos kultūros pagalba, skatinant tarptautinę partnerystę, ugdyti visavertę, kūrybišką asmenybę, siekiančią pažinti, lavėti, tobulėti, vertinti ir per teatro formas gilinti savirealizaciją, savišvietą bei kokybišką laisvalaikio praleidimą. Festivalyje kviečiami dalyvauti užsienio šalių lietuviškų mėgėjų teatrų kolektyvai ir režisieriai bei produktyviai, inovatyviai, kūrybiškai ir naujus teatrinius sumanymus pateikiantys Lietuvos teatrų kolektyvai ir jų vadovai. Festivalio vykdomos veiklos suteikia galimybę rajono ir Lietuvos bendruomenių nariams stebėti spektaklius, dalyvauti teatro kūrybinėse dirbtuvėse ir gauti pakankamai žinių bei informacijos apie teatro poveikį ir naudą žmogui.10500
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“AsociacijaLietuvos vakarų krašto dainų šventėTradicinė Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė vyksta kasmet. 2024 m. ji vyks birželio 8–9 dienomis.Ją rengia Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Lietuvos nacionaliniu kultūros centru. Dėl pandemijos ji nebuvo rengiama nei 2020 metais, nei 2021 metais ir tik nuo 2022 m. bei 2023 m. vėl rengiama pastoviai. Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje atsispindi esminiai dainų švenčių bruožai, principai ir siekiamybės: šventės tautinis-etninis pobūdis, nūdienos aktualumas, chorinės bei muzikinės kultūros tradicijų puoselėjimas, jų tęstinumas, šventės dalyvių įvairovė ir gausa, programos universalumas, žanrinė darna bei jos geras pasirengimas, meninio lygio ir kokybės siekis, daugiažanrinis jų pobūdis ir visų tradicinių meno sričių apjungimas bei darna vienai idėjai. Lietuvos Vakarų krašto dainų šventės dalyviai tai: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų chorai, tautinių ir pramoginių šokių kolektyvai, folkloro bei liaudies instrumentų orkestrai ir ansambliai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir kiti atlikėjai. Tradiciškai į Klaipėdos Vakarų krašto dainų šventę suvažiuoja per 250 mėgėjų meno kolektyvų, tai daugiau nei 7000 dalyvių iš visos Lietuvos. Lietuvos Vakarų krašto dainų šventės renginiai vyks dvi dienas (2024 m. birželio 8–9 dienomis). Be pagrindinio dainų šventės koncerto Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje bus rengiami ir kiti renginiai, tai: atskirų žanrų (chorų, šokių, orkestrų pasirodymo koncertai Klaipėdos miesto Atgimimo aikštėje, Laikrodžių muziejaus kiemelyje, senamiesčio bei kitose erdvėse. Dainų šventės dieną vyks dalyvių eitynės (nuo miesto savivaldybės iki Vasaros koncertų estrados), eitynių metu vyks kariliono muzikos koncertas šventės dalyviams, gėlių padėjimo ceremonijos prie paminklų tremtiniams, Mažvydui ir Dainų švenčių žymioms asmenybėms. Abi dienas Vasaros koncertų estrados teritorijoje bus organizuojama tautodailininkų mugė, kiti renginiai miesto bendruomenei ir svečiams. Dainų šventės pasirengimo metu chorų vadovams, muzikos pedagogams ir kitiems dalyviams bus organizuojami seminarai, kursai kuriuose bus detaliai analizuojama šventės programa, pasirengimo šventei problemos bei kiti aktualūs su švente susiję klausimai. Dainų šventei rengti padės didelis būrys savanorių (per 100), kurie pagelbės šventės dalyvių priėmimo, registracijos, apgyvendinimo, maitinimo ir visų renginių metu. Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, rengdama tradicinę Lietuvos Vakarų krašto dainų šventę, aktyviai bendradarbiauja su daugelio Lietuvos regionų savivaldybėmis, meno kolektyvais bei Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, kitomis organizacijomis: Lietuvos chorų sąjunga, Lietuvos muzikos sąjunga ir t.t. Jų meno kolektyvai bei nariai aktyviai dalyvauja ne tik pasirengimo darbuose, bet ir veda seminarus, diriguoja dainų šventei, yra atskirų žanrų kolektyvų kuratoriai, o ir su savo kolektyvais atvyksta į Klaipėdą, dalyvauja koncertuose ir kituose renginiuose, pristato savo organizacijų veiklą, dalinasi patirtimi ir pan. Palaikome tamprius ryšius su visų žanrų šakinėmis organizacijomis (Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“, VšĮ „Edukateka”, Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija ir kt.). Apie Lietuvos Vakarų krašto dainų šventę informacija bus viešinama vietinėje ir respublikinėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, internete bei socialiniuose tinklapiuose, o tiesioginės dainų šventės transliacijos internete sulaukia daugiau nei 500 tūkst. peržiūrų bei puikių atsiliepimų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso Pasaulio. Be to rengiama reklama mieste, atspausdintos ir platinamos afišos, bukletai, skrajutės ir t.t. Informaciją apie Tradicinę Lietuvos Vakarų krašto dainų šventę galima rasti internete: https://www.youtube.com/watch?v=9WrcMVvbjOE arba https://www.youtube.com/results search_query=Vakar%C5%B3+Lietuvos+kra%C5%A1to+dain%C5%B3+%C5%A1vent%C4%97 bei Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinėje svetainėje: https://www.aukuras.org/renginiai/lvkds . Visa tai daro teigiamą poveikį miesto bendruomenei, ženkliai prisideda prie kultūrinės atskirties mažinimo, o platus dainų šventėse meno mėgėjų žanrų, dalyvių spektras dar daugiau prisideda bei suaktualina renginį atskirose bendruomenėse, daro jį populiarų, mėgstamą ir laukiamą. 32000
Lietuvos chorų sąjungaAsociacijaFestivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“Festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ – tęstinis (šį kartą – berniukų jaunučių), kas antrus metus vykstantis festivalis, pritraukiantis įvairiuose Lietuvos regionuose veikiančius berniukų chorus. 2024 m. lapkričio 23 arba 24 dieną (data tikslinama) festivalis-akcija vyks Jurbarke (kultūros centre arba Raudonės pilyje). Festivalis įgyvendina regioninės kultūros plėtros programą, kuria stengiamasi pritraukti vaikų chorus iš atokiausių Lietuvos kampelių. Programoje: 10–12 lietuvių autorių kūrinių chorams, kuriuos atliks 10–15 Lietuvos berniukų jaunučių chorų Jungtinis choras. Vienas iš jų – festivalio himnu tapęs B. Gorbulskio „Ant kiekvieno kalnelio“, eilės Just. Marcinkevičiaus. Kadangi šie (2023) metai paženklinti Juozo Gudavičiaus, gimusio Sklausčiuose (Jurbarko r.), 150-sioms gimimo metinėms, bus bandoma įtraukti ir jo kūrinius, sukurtus vaikams. Jis pirmas Lietuvoje 1906 metais Kaune prie „Dainos“ draugijos įkūrė pasaulietinį lietuvių vaikų chorą. Šių metų festivalio meno vadovė – Danutė Lapienė. Projekto vadovas – Vytautas Miškinis. Bendras projekto tikslas – sudominti berniukus ir jaunuolius popamokine chorinio dainavimo veikla, taip atitraukiant juos nuo galimų blogų įpročių, lavinti muzikinį skonį bei ugdyti visapusišką asmenybę.12000
Šiaulių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaLietuvos moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“Projektas „Lietuvos moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė““ vyksta nuo 2005 metų. Iki pat šiol tai vienintelis Lietuvoje moksleiviams skirtas konkursas folklorinių šokių žanre. Jos yra patrauklios metodiškai kolektyvų vadovams ir mokytojams, nes padeda supažindinti su nematerialiu kultūros paveldu ir ugdyti žmogiškąsias vertybes. Varžytuvių atrankiniai turai ir neformalios folklorinių šokių vakaronės vyksta dvidešimtyje Lietuvos savivaldybių. Ruošiantis varžytuvėms ir vakaronėms mokomasi folklorinio šokio specifikos ir atlikimo suvokimo. Įgyti įgūdžiai pritaikomi įvairiuose etnokultūriniuose renginiuose bei neformalioje aplinkoje. Folklorinis šokis yra Dainų švenčių folkloro dienos ar Moksleivių dainų švenčių programų viena iš pagrindinių sudedamųjų dalių. Projektas ženkliai prisideda prie šių programų paruošimo ir pateikimo vartotojui. Taip pat folklorinį šokį lengva pritaikyti neformalioje aplinkoje (folklorinių šokių vakaronės), kultūrinės socializacijos erdvėse jungiant visas visuomenės grupes. Jis yra lengvai pateikiamas ir įsisavinamas. 2024 m. varžytuvės bus organizuojamos 18-tąjį kartą (2020 m., 2021 m. dėl COVID-19 neįvyko). Lietuvos kultūros įstaigose ir mokyklose planuojama pravesti mokymus, atrankinius turus, folklorinių šokio vakarones – 29 renginiai (5 mokymai, 20 varžytuvių atrankinių turų savivaldybėse, 1 finalinis turas, 3 vakaronės). Juose dalyvaus apie 1500 dalyvių. Finalinis varžytuvių turas vyks Šiaulių kultūros centre. Varžytuvių ir vakaronių renginių forma pasirinkta dėl priimtinumo šiuolaikiniams vaikams ir jaunimui. Organizuojant minėtas veiklas siekiama išryškinti tautinį identitetą ir asmens individualius bruožus – įgyjama patirtis, bendrystės jausmas, siekimas būti šauniausiu, bendravimas šokyje su partneriu ir konkurentais, nugalėjimo džiaugsmas, žinių ir patirties pritaikymas neformalioje aplinkoje bei kitose veiklose15000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaAukštųjų mokyklų studentų chorų festivalisAukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis yra vienas reikšmingiausių šalies mėgėjų meno chorinių renginių, 2024 metais vyksiantis jau 24-tą kartą. Festivalis užtikrina Dainų švenčių ir studentiško chorinio dainavimo tradicijų tęstinumą, padeda ugdyti išsilavinusią, veiklią ir kultūringą jaunąją kartą. Pagrindiniai renginio tikslai yra pristatyti visuomenei pajėgiausius studentų chorus, suteikti jiems galimybę koncertuoti kartu su orkestru ir solistais, stiprinti dainų švenčių tradicijų tęstinumą ir aukštųjų mokyklų chorų tarpusavio bendradarbiavimą. Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivaliai yra reikšminga pasirengimo Dainų šventei programos dalis. Studentų chorai – vieni pajėgiausių šalies meninių kolektyvų, aktyviai dalyvaujantys tarptautiniuose bei nacionaliniuose festivaliuose, konkursuose ir juose pelnantys solidžius apdovanojimus. 2023 metų pavasarį vykusiame Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse beveik visi Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorai išlaikė labai aukštą meninio lygio kartelę: kolektyvai pelnė pirmojo laipsnio diplomus ir pateko į finalinį konkurso etapą. Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis yra renginys, kuriame susirenka stipriausi akademiniai kolektyvai ir dalinasi savo gerąja patirtimi. Organizuojant šiuos festivalius choristams suteikiama galimybė koncertuoti su ryškiais šalies atlikėjais, parengti koncertines programas kartu su orkestru bei solistais. Tęsiant susiklosčiusias renginio tradicijas, kiekvienais metais baigiamajame jungtiniame festivalio dalyvių koncerte yra atliekamas naujas užsakomasis kūrinys arba dar neskambėjęs užsienio autoriaus chorinis opusas. Numatoma, jog 2024 metais festivalio jungtinio koncerto muzikine ašimi taps lietuvių ir užsienio kompozitorių muzika kino filmams bei miuziklams, atliekama jungtinio Lietuvos aukštųjų mokyklų choro ir kviestinių svečių – Latvijos universiteto vyrų choro „Dziedonis“ (meno vadovas ir dirigentas Uldis Kokars) bei Latvijos universiteto pučiamųjų orkestro (meno vadovas ir dirigentas Janis Purinš). Siekiant užtikrinti renginių prieinamumą ir sudominti platesnę auditoriją, visi Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalio renginiai būna nemokami. Nors atsižvelgiant į renginio formatą, jis labiau yra orientuotas į jaunąją auditoriją – akademinį jaunimą, festivalio metu rengiamuose koncertuose aktyviai lankosi įvairaus amžiaus publika. Ateinančiais metais jungtinio festivalio koncerto data sutaps su tarptautine studentų diena (lapkričio 17 d.), tad renginys gražiai įprasmins ir šią progą.27000
Lietuvos nacionalinis kultūros centrasBiudžetinė įstaigaSkudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ VIII skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ vyks Rokiškio krašte, spalio 11–12 d. Tai tęstinis projektas, vykstantis kas dveji metai vis kitame Aukštaitijos mieste. Jame dalyvaus tiek atskiri, tiek folkloro ansambliams ar liaudies instrumentų orkestrams priklausantys, taip pat naujai šiam renginiui susibūrę vaikų ir suaugusiųjų arba įvairių amžiaus grupių ansambliai. Numatoma festivalio programa: Spalio 11 d. 17 val. festivalio „Dudutis“ atidarymo koncertas „Iš praeities į ateitį“ Rokiškio krašto muziejuje. Dalyvaus Zarasų, Pasvalio, Rokiškio folkloro ansamblių skudutinininkai ir ragininkai. Skambės skudučių sutartinės. Koncerto svečiai: Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokiniai, kurie atliks B. Kutavičiaus oratoriją „Magiškas sanskrito ratas“. Spalio 12 d. 14 val. Diskusija-seminaras „Skudučiai nudienoje“. Diskusiją moderuos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto doc. dr. Algytė Merkelienė. Spalio 12 d. 17 val. jungtinis festivalio „Dudutis“ dalyvių koncertas „Skambėkime!“ Rokiškio kultūros centre. Festivaliniame koncerte bus atliekamas premjerinis kompozitorės Zitos Bružaitės kūrinys skudučių ansambliams, liaudies instrumentams, balsui ir elektronikai – „Skudutynės“ (7 dalys). Koncerte pasirodys atskiri festivalio dalyvių kolektyvai bei skambės jungtinio skudutininkų ansamblio atliekami kūriniai. Festivalio meno vadovė – Algytė Merkelienė, koncertų režisierė – Leokadija Dabužinskaitė. Dalyvauja įvairių regionų, miestų ir miestelių skudutininkų, ragininkų, daudyčių ansambliai.15000
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“AsociacijaXXIII Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursasTarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas Klaipėdoje gyvuoja jau daugiau nei 47 metus (rengiamas nuo 1976 m.). Savo aktualumu, originalumu, renginių gausumu ir jų kokybe patraukia į save didelį dėmesį ne tik Lietuvos, bet ir užsienio specialistų. Jis tvirtai parodo, kad tokio pobūdžio renginys yra prestižinis, labai prasmingas ir reikšmingas bei tęstinis įvykis ne tik Klaipėdoje, turintis didžiulį rezonansą Lietuvoje ir užsienyje. Konkursas garsina Klaipėdos miestą, prasmingai puoselėja jos kultūrinį paveldą, daro nenuginčijamą įtaką ne tik regiono chorinei kultūrai, o ir visos muzikinės, ypač chorinės, kultūros raidai Lietuvoje. Svarbu paminėti ir tą faktą, kad konkurse dalyvauja geriausi Lietuvos bei užsienio chorai, kad tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas vis aktyviau įsilieją į Europos chorinę kultūrą. Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas sukviečia per 25 užsienio šalių kolektyvų, o konkurso vertinimo komisiją sudaro žymiausi Lietuvos ir užsienio chorinio meno specialistai. XXIII Tarptautinio Stasio Šimkaus konkurso vertinimo komisiją sudaro žymūs pasaulio ir Europos chorinio meno ir tarptautinių organizacijų nariai. Konkursas vyks 2024 metais gegužės 16–19 dienomis. Konkurso programą sudaro eilė renginių: tai konkursai (konkursas vyks dviem turais –Klaipėdos koncertų salėje ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje); konkurso dalyvių koncertai (Klaipėdoje, Palangoje, Gargžduose, Kretingoje, Nidoje ir kt.); seminarai konkurso dalyviams bei chorinei bendruomenei; konkurso chorų dalyvių vakaronės ir ekskursijos po Vakarų Lietuvos miestus bei žymias vietas. Šiame konkurse dalyvauja atrinkti aukšto meninio lygio Lietuvos ir užsienio vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų chorai bei ansambliai. Kviečiami kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos, Vengrijos, Anglijos, Danijos, Švedijos, JAV, Prancūzijos, Italijos ir kitų šalių. Konkursas aktualus tuo, kad skatina lietuvių chorus siekti meninių aukštumų. Konkursas tampa didžiuliu meniniu įvykiu visoje Vakarų Lietuvoje, kurio koncertus turi galimybę išgirsti ir plačioji visuomenė. Kita vertus, tai labai svarbi sklaidos priemonė supažindinant užsienio kolektyvus su Lietuva ir jos kultūra bei chorinėmis tradicijomis, garsinant pasauliui Lietuvos iškiliųjų kompozitorių kūrybą. Konkursas garsina Lietuvos vardą pasaulyje, jis yra įtrauktas į Europos chorų konkursų ir festivalių rejestrą, informacija apie jį skelbiama žurnale „Europa Cantat“, tarptautinių festivalių ir konkursų tinkle Choral Festival Network - CFN bei CETR - Central European Trade Register, ICB Choral Journal. Konkursas skatina Lietuvos kultūros ir meno atsinaujinimą, kultūros sklaidą regionuose; puoselėja Lietuvos chorinę kultūrą, propaguoja Lietuvos chorinę muziką, stimuliuoja Lietuvos chorinę veiklą, kelia Lietuvos chorinės kultūros prestižą; skatina chorinės muzikos kūrybą bei Lietuvos ir užsienio chorų bendradarbiavimą; ugdo visuomenės susidomėjimą ir pagarbą choriniam menui; skatina chorų kūrimąsi, sudaro sąlygas Lietuvos chorams kelti meninį meistriškumą ir pelnyti tarptautinį pripažinimą; puoselėja Lietuvos istorinio nematerialaus dvasinio paveldo išsaugojimą bei tradicijas. Tradiciškai jis rengiamas kas dvejus metus. Konkursas buvo rengiamas rudenį, tačiau apsvarsčius visus teigiamus ir neigiamus faktorius, buvo nuspręsta konkurso laiką perkelti į pavasarį. Tokiu laiku rengiamas konkursas daugiau pritraukia užsienio kolektyvų, o tuo pačiu galima plačiau juos supažindinti su Vakarų Lietuva. Rengiant šį projektą pastebėta ir tai, kas mus labai neramina. Visų pirma tai bendros tendencijos, kurios nėra labai palankios chorinės kultūros bei dainų švenčių tradicijų puoselėjimo ir plėtros raidai. Todėl keldami konkurso strateginius tikslus, koncentruojamės į lemiamus chorinės kultūros iššūkius, visuomenės poreikius, socialinius, ekonominius faktorius, akcentuojame chorinės kultūros tvarumo principus, meninius bei sociakultūrinius veiksnius, ieškome sąlyčio taškų su konkrečiomis bendruomenėmis, atsižvelgdami į atskiras bendruomenių grupes bei jų poreikius pagal amžių, jų socialinius ekonominius bei kultūrinius-meninius poreikius. Pagal galimybes stengiamės mažinti tų grupių atskirtis: rengiami seminarai, koncertai, vakaronės, susitikimai, pokalbiai ir pan. Siekdami efektyviau priartinti bei pasiekti mėgėjų meno kolektyvus, pagal jų veiklos pobūdį praplėtėme dalyvaujančių chorų kategorijų skaičių (įtraukėme sakralinės muzikos ir folklorinių chorų kategorijas bei vokalinius ansamblius). Pakoregavome ir konkurso koncertų strategiją įtraukdami į juos ir geriausius mėgėjų chorus, kurie nedalyvauja konkurse, tačiau jie tampa konkurso svečiais ir noriai dalyvauja programose. Tokiu būdu pritraukiami geriausi Lietuvos vaikų bei jaunimo chorai, kurie potencialiai ateityje gali tapti ir konkurso dalyviais, tuo pačiu pritraukiame ženkliai didesnį bendruomenės sluoksnį: didėja konkurso sklaida ir reikšmė miestui, regionui bei visai chorinei Lietuvos kultūrai.25500
Vilkaviškio kultūros centrasBiudžetinė įstaigaII Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursas „Supynėm šokių pynę“Išskiriant Sūduvos krašto kultūrinį tapatumą, siekiant puoselėti liaudiško šokio tradicijas, ugdyti potencialų Dainų švenčių žiūrovą ir dalyvį, rengiamas II Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursinis festivalis „Supynėm šokių pynę – 2024“. Šiais skubios ir vartotojiškos kultūros laikais, svarbu vaikams ir jaunimui aktualizuoti pamatinių vertybių svarbą, skatinti įvairiapusį bendruomenių santykį ir gebėjimą priimti kūrybinius iššūkius. Renginio tikslas – aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą tarp vaikų ir jaunimo, puoselėti sceninio šokio tradicijas, skatinti kolektyvus siekti meistriškumo, originalumo, ugdyti šokėjų ir vadovų meninį skonį, tinkamą sceninių tautinių kostiumų dėvėjimą, remti ir palaikyti veikiančias bei naujai susikūrusias šokių grupes. Siekiamas rezultatas: atrandant Sūduvos krašto kultūrinį tapatumą, regione puoselėti liaudiško šokio tradicijas (nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas ir naujų produktų kūrimas), dėmesį skirti vaikų ir jaunimo amžiaus grupėms, įtraukiant juos į edukacinius ir socialinius procesus, siekiant užtikrinti Dainų švenčių tradicijų pereinamumą ir tęstinumą. Renginio finalinis akordas – LNKC mėgėjų meno skyriaus choreografijos specialistės Ž. Adomaitienės sukurtas šokis, remiantis Sūduvos krašto folklorine medžiaga, kurį atliks visi konkurso-festivalio dalyviai. Kiekvienas kolektyvas papildys savo koncertinę programą nauju sceniniu kūriniu bei savo bendruomenėse pristatys ir viešins renginį.10500

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Poetinis Druskininkų ruduoAsociacija Tarptautinis literatūros festivalis „Poetinis Druskininkų ruduo“Poetinis Druskininkų ruduo – kasmetinis tarptautinis literatūros festivalis, pirmoje spalio mėnesio pusėje rengiamas Druskininkuose ir Vilniuje. Tai festivalis-laboratorija, skirtas pirmiausia poetams, kritikams, literatūros tyrinėtojams ir leidėjams, į kurį maloniai kviečiama publika. Pagrindinis festivalio siekis – telkti poetų bendruomenę, sudaryti sąlygas dalintis savo kūryba, apmąstyti ir vertinti kūrinius, įvardyti kaitos tendencijas. Festivalis, kaip rodo poetų anketos, pirmiausia yra svarbus patiems poetams ir visai literatūros bendruomenei. Tačiau jis svarbus ir Druskininkams – miesto mokyklose kasmet vyksta susitikimai su poetais, tad jau ne vienas mokinys yra užaugęs su festivalio poezijos renginiais mokyklose ir pasirinkęs literatūros studijas. Literatūros renginiai yra esminiai ir vertybiškai svarbūs, norint ugdyti skaitančią, kritiškai mąstančią kartą. Svetainė www.pdr.lt skatina įvairovę, poezijos (ir prozos) skaitymą, analizę, gilesnį žvilgsnį. PDR organizuojantys ir festivalyje dalyvaujantys poetai aktyviai išsako savo pilietinę poziciją: palaiko laisvės kovą Ukrainoje ir ten gyvenančius kolegas rašytojus. Per pastaruosius trejus metus prie PDR renginių ir leidinių yra prisidėję daugiau nei 50 Lietuvos literatūros lauko žmonių: poetų, vertėjų, redaktorių, leidėjų, dailininkų, maketuotojų. Jiems festivalis yra ne tik šventė, tačiau ir galimybė parodyti savo darbus, užsidirbti, bendrauti su kolegomis, išgirsti atsiliepimus ir vertinimus. Jaunus poetus dalyvavimas festivalyje skatina žengti toliau (ne vienas iš jaunųjų poetų skaitymų laureatų vėliau yra laimėję Pirmosios knygos konkursą (Laura Kromalcaitė, Greta Ambrazaitė, Dovydas Grajauskas, Justina Žvirblytė). Almanachas augina ir puikius poezijos vertėjus (Dominykas Norkūnas 2021 m. buvo įvertintas Dominyko Urbo premija už vertimo debiutą;
Agnė Bernotaitė, verčianti iš estų kalbos, ta pačia premija buvo įvertinta 2020 metais).
46100
Viešoji įstaiga „JJJAZZ“Viešoji įstaiga34-asis TARPTAUTINIS DŽIAZO FESTIVALIS KAUNAS JAZZ 2024Vienas iš lyderių Lietuvoje, Europoje bei pasaulyje – TARPTAUTINIS DŽIAZO FESTIVALIS
KAUNAS JAZZ, nuo 1991-ųjų metų puoselėjantis tradicijas, 2024 metais neužleis pozicijų ir vėl stebins bei džiugins gyvos muzikos gerbėjus profesionaliais, aukščiausio lygio pasirodymais.
Festivalis vyks balandžio, gegužės, rugsėjo, gruodžio mėnesiais Kaune, Kauno r. (Zapyškyje), Vilniuje, Jurbarke, Panevėžyje, Palangoje, Joniškyje. Festivalio metu numatoma suorganizuoti 43 koncertus/renginius, kuriuose tikimąsi sulaukti virš 30 000 ištikimų, džiazo ir vertinančių profesionalią muziką, klausytojų iš Lietuvos, Europos bei kitų pasaulio šalių. Festivalis skirtas įvairioms visuomenės grupėms: didmiesčių ir socialinės atskirties regionų gyventojams; vaikams, jaunimui, vidutinio amžiaus ir vyresniems lankytojams bei įvairias finansines galimybes turintiems žmonėms (daug nemokamų koncertų/renginių).
Festivalio „Kaunas Jazz 2024“ programoje – aukšto profesinio lygio Lietuvos džiazo kūrėjai, nauji talentai (numatoma: Kauno bigbendas, Broliai Bazarai, Silvia Leonzio, Kasparas Petkus, Giedrius Nakas, Eglė Vakarinaitė, Artūras Anusauskas, Kauno miesto simfoninis orkestras, Egidijus Buožis, Saulius Šiaučiulis, Liutauras Janušaitis bei kt.) ir pasaulio džiazo kritikų pripažinti, aukščiausiai vertinami užsienio džiazo meistrai bei nauji talentai iš JAV, Kubos, Italijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos, Lenkijos (numatoma: Ledisi, Stanley Clarke, Samara Joy, Kinga Glyk, Alfredo Rodriguez, Jorge Luis Pacheco, Organix (Piero Bianculli), Sunshine Jocelyn Sian Anderson, Magnus Lindgren ir kt.). 34-asis TARPTAUTINIS DŽIAZO FESTIVALIS KAUNAS JAZZ 2024 pristatys išskirtinio stiliaus koncertus, renginius, pasirodymus, stebins netikėtomis improvizacijomis bei naujomis spalvomis klausytojams/žiūrovams sukurs galimybes dalyvauti festivalyje, nepriklausomai nuo jų socialinės ar finansinės padėties, sieks ugdyti/lavinti lankytojų muzikinį skonį, supratimą, estetinę jauseną, vykdys edukacines programas, skatinančias jaunuosius atlikėjus atsiskleisti, augti, dalintis muzika, savo patirtimi ir vertybėmis bei suteiksiančias jiems profesionalią aplinką tobulėti; plės ir populiarins džiazo
muziką Lietuvos regionuose, skatins kultūrinį turizmą; vystys glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio partneriais, įvairiomis Lietuvos mokslo institucijomis, bendruomenėmis. „Kaunas Jazz 2024“ – ne tik profesionalus, kūrybiškų atradimų ir aukšto meninio lygio festivalis, bet ir vienijantis, skatinantis domėtis, teikiantis geriausias emocijas kiekvienam muzikos mylėtojui!
88000
Viešoji įstaiga „Rašytojų klubas“Viešoji įstaigaTarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ – gilias tradicijas saugantis, kiekvienais metais naujomis formomis ir idėjomis atgimstantis literatūros festivalis – yra vienas seniausių
nenutrūkstamai organizuojamų literatūros renginių Europoje. 2024-aisiais metais „Poezijos pavasaris“ bus rengiamas jau 60-ąjį kartą. Jubiliejinis „Poezijos pavasaris“ vyks gegužės 12–26 d. Per 15 festivalio dienų planuojame surengti per 120 profesionaliosios literatūros ir su ja susijusių ir/ar ją papildančių meno sričių renginių. Festivalyje inovatyviomis renginių formomis bus atspindima visa metų Lietuvos literatūrinio gyvenimo panorama – ir žymiausių plunksnos meistrų, ir gabių jaunų autorių, ir primirštų vyresnės kartos poetų kūryba. Ji taip pat atsispindės ir nuo pat festivalio įkūrimo leidžiamame „Poezijos pavasario“ almanache. 2024 m. „Poezijos pavasario“ almanachą sudarys poetas Viktoras Rudžianskas, festivalio užsienio svečių kūrybą atrinks poetė Indrė Valantinaitė. Kartu su almanachu bus išleista kompaktinė plokštelė su poetų balsais – „Poezija ir balsas“ (kompaktinės plokštelės perklausa bus galima ir per QR kodą). Festivalio tikslas yra rengti aukštos meninės vertės literatūros renginius, siekiant plėsti profesionaliojo meno sklaidą Lietuvoje ir užsienio šalyse, pateikti Lietuvos kultūrinei visuomenei praėjusių metų Lietuvos poetų kūrybos panoramą, fiksuoti ir atspindėti lietuvių poezijoje vykstančius procesus, tradicijos ir naujovių sąveikos ypatumus, pateikti literatūros proceso dalyvių (poetų, kritikų, redaktorių bei leidėjų) nuomonę apie dabarties poezijos raidos tendencijas, priminti jų kontekstą (paminint svarbiausias metų sukaktis), skleisti lietuvių poezijos žodį plačiajai Lietuvos ir užsienio šalių skaitytojų auditorijai. Tradicijos ir naujovės festivalyje bus derinamos ir plačiai atskleidžiamos ne tik visoje Lietuvoje (Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Nidoje, Birštone, Alytuje, Panevėžyje bei Akmenės, Vilkaviškio, Telšių, Prienų, Švenčionių, Pagėgių, Biržų, Šilalės, Tauragės, Skuodo, Šakių, Raseinių, Molėtų, Zarasų, Kaišiadorių, Utenos, Varėnos ir kituose rajonuose), bet ir keliose užsienio šalyse: (Lenkijoje, JAV, Šveicarijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Vokietijoje ir kt.). Renginiuose dalyvaus per 100 šiuo metu aktyviai kuriančių lietuvių poetų, taip pat 9 užsienio poetai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Prancūzijos, Rumunijos/JAV, Japonijos, Ispanijos, Italijos. Siekiant kuo didesnio visuomenės įsitraukimo ir kūrybinių bendrysčių puoselėjimo, dalį renginių planuojame rengti užsienio šalyse: Lenkijoje, JAV, Šveicarijoje, Airijoje ir kt., kuriose mūsų šalies poetai susitiks ir kūrybą pristatys šiose šalyse gyvenančioms lietuvių bendruomenėms bei kitiems svečiose šalyse gyvenantiems poezijos kūrėjams ir tų šalių literatūros mėgėjams. Siekdami, kad festivalis būtų įdomus ir įvairus, į festivalio renginius kviesime įvairių kartų Lietuvos ir užsienio poetus, kritikus bei kitų sričių profesionalius menininkus: aktorius, muzikus, dainuojamosios poezijos autorius ir atlikėjus, dailininkus, fotografus su specialiai festivaliui paruoštomis programomis ar parodomis. Žiūrovus kviesime susitikti su lietuvių kūrėjais, įvairių literatūros premijų laureatais, jaunaisiais poetais, taip pat bus prisiminti jau išėję poetai, jų kūryba. Festivalyje planuojame rengti poetų autorinius kūrybos vakarus, susitikimus su poetais, skaitymus, poezijos ir muzikos vakarus, literatūrines diskusijas, taip pat edukacinius renginius: literatūros pamokas, slemo varžytuves, literatūrines ekskursijas, kūrybines dirbtuves, moksleivių poezijos skaitymus. Bus surengta tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija. Konferencijoje dalyvaus ne tik Lietuvos poetai ir literatūros kritikai, bet ir užsienio šalių kūrėjai, o tai leis į gvildenamą temą pažvelgti plačiau ir išplėsti ją į tarptautinį-tarpkultūrinį lygmenį. Festivalio renginiams ir 2024 m. rinksimės kuo įvairesnes vietas: aikštes, skverus, piliakalnius, muziejus, bažnyčias, vienuolynus, dvarus, bibliotekas, kultūros centrus, mokyklas, universitetus, galerijas, skaitymus laive ir kitur. Festivalyje vyks ir virtualūs renginiai su poetais gyvenančiais Danijoje, Švedijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Meksikoje ir kt. Visa tai padės pritraukti įvairaus amžiaus ir kultūrinio išsilavinimo žiūrovų auditoriją. Organizuojant festivalį siekiame
skatinti profesionalaus meno sklaidą, literatūros ir jos autorių žinomumą Lietuvoje ir užsienio šalyse, kūrybines menininkų bendrystes, tarptautinius kūrybinius saitus ir bendradarbiavimo tinklus. Siekiame skatinti ir palengvinti jaunųjų kūrėjų įsitraukimą į profesionaliojo meno pasaulį. Taip pat norime skatinti visuomenės įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, domėjimąsi literatūra ir menu apskritai, kurti kiekvienam pasiekiamą vietą – įdomiam ir prasmingam laisvalaikio praleidimui kartu su menu. Visi festivalio renginiai nemokami, todėl prieinami įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinio sluoksnio žmonėms.
46100
Vilniaus džiazo klubasViešoji įstaigaTarptautinis džiazo muzikos festivalis „Vilnius Mama Jazz 2024“Dvidešimt dvejus metus vykstantis festivalis „Vilnius Mama Jazz“ yra labai ženklus Lietuvos kultūros gyvenime: festivalis ryškiai išsiskiria profesionaliu atlikėjų parinkimu ir dinamiška programa, kurią vienija trys esminiai veiksniai: muzikos kokybė, originalumas ir aktualumas. Naujų iššūkių paieška atvedė prie sumanymo sukurti ir įgyvendinti Mentorystės programą. Sukaupęs daugiau nei 20-ties metų tarptautinę patirtį, festivalis siekia ja pasidalinti su mažesniais ir jaunesniais džiazo festivaliais, vykstančiais regionuose: pristatyti juos tarptautinės konferencijos rėmuose; pasidalinti gerąja patirtimi pritraukiant rėmėjus ir kitą, įvairių fondų teikiamą, finansinę paramą; užmezgant naujus ryšius, pažintis, verslo kontaktus; gerinti žiūrovui/klausytojui pateikiamo turinio kokybę. 2022 metais ypatingai sėkmingas prasidėjęs bendradarbiavimas su pirmuoju partneriu – festivaliu „Tauragė Jazz“, tęsėsi su festivaliu „Jonava Jazz“. 2022 metais festivalis paskelbė savo Ambasadorių. Juo tapo ilgametis festivalio dalyvis ir bičiulis, reprezentuojantis „Vilnius Mama Jazz“ Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vladimiras Tarasovas. Nuo 2002-ųjų metų sostinėje vykstantis spalvingas ir jokių stiliaus rėmų nevaržomas festivalis „Vilnius
Mama Jazz“ per du dešimtmečius pristatė daug žymių atlikėjų: Marcus Miller, Chick Corea, John McLaughlin, Ravi Coltrane, Bill Frisell, Christian McBride, Medeski Martin and Wood, Wayne Shorter, Terence Blanchard, Pharoah Sanders, Chris Potter, The Bad Plus (2007, 2019), Kneebody, Gerald Clayton, Snarky Puppy, Steve Coleman and Five Elements, The Ambrose Akinmusire, Robert Glasper (2010, 2011), OREGON, Dee Dee Bridgewater, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, GHOST-NOTE, Ben Wendel, Joe Sanders, Greg Hutchinson, Anthony Braxton, Nicole Mitchell, Myra Melford (visi – iš JAV), Shai Maestro, Avishai Cohen Trio (bass, 2015, 2021, Izraelis), Vienna Art Orchestra (Austrija), Peter Brötzmann (Vokietija), Copenhagen Art Ensemble, Marilyn Mazur, Maria Faust (Danija), Jean-Luc Ponty, Louis Sclavis, Marcas Ducret, Emile Parisien Quartet, Erik Truffaz Quartet, Joelle Leandre, Airelle Besson (visi – iš Prancūzijos), Miroslavas Vitous (Čekija), Arve Henriksen, Jan Bang & Stian Westerhus, Marius Neset, Jaga Jazzist, Mathias Eick, Nilsas Petteris Molværis, Eivind Aarset: Sonic Codex 4tet, Beady Belle (visi – iš Norvegijos), Larsas Danielsson (Švedija), Rosario Giuliani, Flavio Boltro (visi – iš Italijos), Sons of Kemet, Get The Blessing, Neil Cowley, GoGo Penguin, Portico Quartet, The Comet Is Coming (visi – iš Didžiosios Britanijos), Phronesis (Danija, Didžioji Britanija, Švedija), RYMDEN (Norvegija, Švedija) ir kiti. Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ vyks 2024-ųjų metų balandžio–liepos mėn. Vilniuje. Klausytojams bus pristatytos programos ir atlikėjai iš Europos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Viena iš festivalio programos sudėtinių dalių – „Džiazo vitrina“ (Showcase Stage), kuri veikia nuo 2016 metų. Į šį forumą atvyksta muzikos industrijos atstovai: Europos festivalių prodiuseriai, organizatoriai, reprezentuojantys savo šalies džiazo festivalius, klubus ir agentūras, džiazo muzikos ekspertai, tarptautinės muzikos žiniasklaidos atstovai, kritikai, žurnalistai. Mūsų šalies atlikėjų tarptautinėje aplinkoje įgytas konkurencinis pranašumas stiprina jų motyvaciją. Programa pasitarnauja Lietuvos džiazo sklaidai užsienyje. Vitrinos programa sudaroma atvirumo
principu: be amžiaus, rasės, džiazo stilistinės krypties cenzo. Vienintelis reikalavimas – aukšto
tarptautinio meninio lygio profesionali programa. Tradiciškai vykstanti Lietuvos džiazo muzikantų vitrina 2024 metais kviečia joje dalyvauti Ukrainos džiazo atlikėjus, kurių atranka vyks tokiu pačiu principu. Tarpdiscipliniškumo formavimui festivalio diskusijų platforma „Vilnius Mama Jazz paraštės“ subūrė kitų sričių menininkus, žurnalistus, kritikus ir intelektualus. Festivalio didžioji naujovė – šių diskusijų virsmas į tarptautinę konferenciją: užsienio festivalių vadovai, džiazo prodiuseriai ir ekspertai „Džiazo vitrinoje“ ne tik žvalgosi grupių savo renginiams, bet ir dalinasi patirtimi. Edukacija išlieka viena pagrindinių festivalio funkcijų nuo pat jo įkūrimo. Renginio organizatoriai, siekdami skatinti Lietuvos muzikantų profesinį tobulėjimą, nuolat bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, sudaro sąlygas jauniesiems menininkams dalyvauti festivalio programoje, meistriškumo pamokose ir diskusijose.
100000
Teatro informacijos centrasViešoji įstaigaVilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ 2024Vilniaus tarptautinis teatro festivalis “Sirenos” vyks 2024 m. rugsėjo 24–spalio 6 dienomis. Programoje: Lietuvos teatro pristatymas (10–12 spektaklių, kuratorės – teatrologės Alma Braškytė ir Kristina Steiblytė), tarptautinė teatro programa (5–6 spektakliai iš Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, kt. šalių), edukacinė programa (meistriškumo kursai profesionalams, seminarai, rezidencijos), žiūrovų klubas (diskusijos, susitikimai su menininkais). Festivalio bazė – Vilnius, tačiau dalis veiklų vyks kituose Lietuvos miestuose bei užsienyje. Festivalis sudaro sąlygas spektakliuose lankytis žmonėms su negalia (kai kurie spektakliai specialiai tam pritaikyti), taikomos nuolaidos jautrioms kainai žiūrovų grupėms. Lietuviški spektakliai pristatomi užsienio svečiams (teatro profesionalams) su anglišku vertimu (svečių kasmet būna apie 60), juos vertina tarptautinė komisija ir žiūrovai, skiriami trys nepiniginiai apdovanojimai. Festivaliu siekiama skatinti apykaitą tarp Lietuvos ir užsienio teatrų, inicijuoti Lietuvoje sukurtų spektaklių sklaidą užsienyje, pristatyti garsiausius užsienio kūrėjus, burti teatro bendruomenę Lietuvoje, pastebėti ir įvertinti ryškiausius darbus, suteikti kvalifikacijos kėlimo galimybes teatro profesionalams, atskleisti šiuolaikinio teatro naujausias tendencijas visiems besidomintiems teatru.116000
Lietuvos meno galerininkų asociacijaAsociacijaArtVilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugėArtVilnius kasmet pristatoma nauja, originali, tarptautinio lygio programa. Remdamiesi garsių pasaulio meno mugių, tokių kaip Frieze London, ArtBasel, Viennacontemporary ir kt. organizavimo, komunikacijos ir viešųjų ryšių kompanijų analizėmis, nuolat mokomės, ieškome geriausių sprendimų ir juos pritaikome organizuojant ArtVilnius. Vykdant vidinę Lietuvos potencialių dalyvių, meno rinkos ir šiuolaikinio meno lauko analizę, buvo sudaryta aiški ArtVilnius programa, komunikacijos ir viešinimo strategija, apimtis. Išlaikant mugės struktūrą, didinama atrankos konkurencija tarp galerijų, menininkų, kviečiami tarptautiniai kuratoriai, meno konsultantai, bendradarbiaujama su meno institucijomis, institutais, meno fondais, muziejais ir kolekcijomis; vykdoma atranka, analizuojant pasaulines šiuolaikinio meno tendencijas, atsižvelgiant į savo regiono specifiką, poreikį ir pabrėžiant išskirtinumą.
ArtVilnius kupinas žanrų įvairovių, dėl dėkingo parodų centro išplanavimo, turime galimybę rodyti daug performansų, vaizdo ir garso instaliacijų, didelio gabarito skulptūras ir objektus.
2024 m. meno mugė „ArtVilnius‘24“ vyks spalio 4–6 d. 2024 m. skirsime dėmesį šiaurės šalims (#FocusNordic), planuojame kviesti ir bendradarbiauti su šiaurės šalių meno galerijomis institucijomis, fondais ir muziejais iš Suomijos, Norvegijos, Danijos, Islandijos, Švedijos ir kt. Menininkams ir kuratoriams pasiūlysime temas, kurios ryškiai deklaruojamos šiaurės regione: kaip ekologija, tvarumas, lygios galimybės. Pakviesime užsienio kuratorių, kurie išgrynintų pristatomų projektų zonoje temas. Planuojame pakviesti ir pristatyti keletą garsių šiaurės šalių menininkų solo parodų (kuratorių atrinkti ir pakviesti menininkai). Atrinkti iki 65 šiuolaikinio meno galerijų, atsižvelgiant į siūlomas programas pagal mugės akcentą – dėmesį šiaurės šalių šiuolaikiniam menui. Tikimės, kad su dėkinga parodų centro erdve ir ekspozicinėmis architektūrinėmis galimybėmis, pristatysime šias sritis ir išsiskirsime iš kitų meno mugių tarptautiniame kontekste. Pagrindinis meno mugės „ArtVilnius“ tikslas – stiprinti ir plėsti Lietuvos ir viso Baltijos regiono meno rinką. Skatinti meno galerijų verslumą, įsitvirtinimą regiono ir Europos meno rinkoje. Didinti meno kūrinių pardavimus, plėtoti tarptautinė bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio meno galerijų, meno institucijų, menininkų, kuratorių. Didinti įsitraukimą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sinergiją tarp meno, kultūros, verslo ir žiniasklaidos atstovų. Aktyvinti šiuolaikinio meno kolekcionavimą – plėsti
Lietuvos kolekcininkų ratą, pritraukti užsienio meno kolekcininkus, muziejininkus, pasikviesti meno kūrinių įsigijimo patarėjus iš užsienio.
91000
Kristupo festivalisViešoji įstaigaKristupo vasaros festivalisKristupo vasaros festivalis, vadovaudamasis motto „Daugiau muzikos pasaulio“, siekia išplėsti
profesionaliosios muzikos suvokimo ribas, kviesdamas klausytojus patirti stilių, žanrų įvairovę bei jų sintezės grožį. Todėl jis išsiskiria savo demokratiškumu, kuriamu pasitelkiant turinį, naujus formatus, aktyvuojant netikėtas koncertams erdves. Tai – paveikūs įrankiai auditorijos vystymui, edukacijai, prieinamumo didinimui, ką patvirtina pelnytas tarptautinis pripažinimas – EFFE Label (Europe for Festivals, Festivals for Europe) tarptautinis kokybės ženklas bei kūrybiškumo ir inovatyvumo tarptautinis pažymėjimas FestLabPass. 2024-aisiais Kristupo vasaros festivalis žengs į jubiliejinę, trisdešimtąją savo vasarą. Ši sukaktis, tuo pat metu simbolizuojanti tiek brandą, tiek veržlumą, atsiskleis per festivalio legendos ašį – Šv. Kristoforą. Kristupas – tai vedinys iš vardo Kristoforas. O Šv. Kristoforas – keliautojų ir Vilniaus miesto globėjas. Štai kodėl jau pavadinime užkoduota Kristupo vasaros festivalio esmė – plati (tiek geografine, tiek žanrų, stilių prasme) muzikinė panorama bei priklausymas Vilniui. Taigi, 30 metų intensyviai keliavęs po pasaulį, Šv. Kristoforas siųs muzikinius atvirukus iš įvairiausių žemės kampelių. Ši jungiamoji festivalio programos tema koduoja kultūrų, muzikos, požiūrių įvairovės ir tolerancijos bei smalsumo šios įvairovės pažinimui, žinutę. Ji itin aktuali šiandien: vis labiau ryškėjant visuomenės poliarizacijai, netgi radikalėjimui vertybiniame kontekste, užsidarant informaciniuose, kultūriniuose, socialiniuose burbuluose, būtina atsvara, dekonstruojanti baimes, nuostatas, nepasitikėjimą. Šioje vietoje atsidaro galimybių langas muzikai – universaliai pasaulio kalbai, turinčiai fenomenalią žmonių suvienijimo galią. Apie tai savo programoje siekiantis kalbėti 30-asis Kristupo vasaros festivalis, į savo žinutę integruoja tiek festivalio misijos, tiek strateginių LKT krypčių siekiamybes, prisidedant prie atviros, tolerantiškos, kūrybiškos visuomenės ugdymo. Liepos 8–rugpjūčio 27 dienomis į Šv. Kazimiero bažnyčią, Sereikiškių parko Bernardinų sodą, Šv. Kotrynos bažnyčią, Mickevičiaus bibliotekos kiemą skries Šv. Kristoforo atvirukai iš Ukrainos, Kubos, Austrijos, Italijos, Prancūzijos, Australijos ir net iš ateities (atlikėjų geografija bei teminės programos). Greta įsitvirtinusių ir publikos mylimų koncertų ciklų „Kristupo pikinikai“, „Sakralinės muzikos valandos“ bei pagrindinės programos, kurioje pasirodys ryškiausi Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjai, numatomi specialieji renginiai, skirti dabartinės lietuvių vargonavimo mokyklos įkūrėjo, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato prof. Leopoldo Digrio 90-mečiui, Dainų šventės, ES metams ir kt. paminėjimui. Edukacinės veiklos įtrauks skirtingos auditorijos segmentus ir bus rengiamos su ilgamečiais, didelę patirtį būtent edukacinėje veikloje sukaupusiais partneriais. O plėtojant festivalio prieinamumo principus, toliau tęsiamas renginių pritaikymas skirtingas negalias turintiems lankytojams bei tradicinis, draugiškas visiems, tame tarpe ir autizmo spektre esantiems vaikams, muzikinis piknikas su muzikinės terapijos elementais. Dalį programos Kristupo vasaros festivalis, bendradarbiaudamas su vietiniais partneriais, pristatys Lietuvos regionuose.
130000
TeatronasAsociacija Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“.
Data: 2024 m. gegužės 30 d. – birželio 16 d. Vieta: Kaunas ir Kauno rajonas, Vilnius, Alytus, Tauragė, Kaišiadorys. Atlikėjai: AneMoia Circus (JK), Companie AR (Brazilija, Prancūzija), Dora Komenda (Kroatija), Kerttu Pussinen (Suomija), Accompany ME (Prancūzija, Italija, Lietuva), Gabriela Munoz (Meksika). Aštuntą kartą vykstantis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“ kelia sau naujus iššūkius ir klausimus. Pradėję nuo stereotipinio cirko dekonstrukcijos, festivalis kasmet stengiasi parodyti, koks įvairus gali būti šiuolaikinis cirkas. 2023 metais itin plačiai panagrinėjus cirko autorystę ir jos georafiją, artėjanti programa nagrinės kiek daug ir įvairiai galima pasakyti cirko kalba. Programą sudarys šeši spektakliai iš skirtingų šalių, kurie skirtingomis priemonėmis pasakos asmenines menininkų istorijas. Kai kurie spektakliai naudoja kalbą ir jungtis su kitomis meno šakomis, kai kurios griežtai laikosi tik cirko dramaturgijos. Tai itin aktuali panorama tiek naujiems žiūrovams pažinti šiuolaikinio cirko galimybes, tiek lojaliems festivalio lankytojams panirti į gilų, nepaviršutinišką cirko artikuliavimo galimybių pažinimą. Siekdami apimti vis platesnę auditoriją geografiškai, šiemet festivalis įgalina įvairių miestų kultūros operatorius patiems pasirinkti spektaklius iš tarptautinės programos, prisidėti prie festivalio ne tik žmogiškais ištekliais, bet ir finansiniais resursais, tuo paklojant pamatą savarankiškiems tarptautiniams mainams ateityje (kurie jau prasidėjo šiemet „Cirkuliacijos“ dėka ir mentorystės pagalba). Edukacinė programa apims itin tikslias auditorijas bei fesitvalis vėl taps vieta tarptautiniams procesams vykti: festivalio metu vyks metinis Baltic Nordic Circus Network tinklo suvažiavimas bei laukiama gana gausios prancūzų profesionalų delegacijos.
85000
VšĮ „Vilniaus festivaliai“Viešoji įstaigaTarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA 2024Nuo 1991 metų Vilniuje kasmet rengiamas tarptautinis festivalis GAIDA – pagrindinis ir didžiausias šiuolaikinės muzikos forumas Lietuvoje. Tai vienintelis iš Lietuvos ir Baltijos šalių festivalių, kuris yra pelnęs išskirtinį tarptautinį įvertinimą – Europos festivalių laureato vardą „EFFE Laureate“, suteikiamą tik patiems geriausiams senojo žemyno festivaliams. Festivalis GAIDA supažindina Lietuvos visuomenę su aktualiausia dabarties muzikine kūryba, su ypatingais viso pasaulio muzikos pasiekimais – į festivalį kviečiami žymiausi dabarties kompozitoriai ir atlikėjai iš įvairių šalių, skamba tarptautinio pripažinimo sulaukę kūriniai ir pasaulinės bei Lietuvos premjeros. GAIDA išsamiausiai iš visų šalies muzikos festivalių atspindi gyvąjį kūrybinį procesą, festivalio programos nuo kitų muzikinių renginių išsiskiria itin ambicingais meniniais projektais, įvairių žanrų šiandienos kūrėjų darbais. Po festivalio neretai įdomiausi projektai iškeliauja ir į kitus Lietuvos miestus bei į užsienio šalis. Festivalis kasmet didelį dėmesį skiria edukacijai, festivalio programose vis daugiau edukacinių renginių, atvirų meistriškumo kursų su įvairiais kompozitoriais, atlikėjais. Be to, festivalio vykdoma edukacija nėra vien tik edukaciniai renginiai, ji apima ir beveik visą festivalio programą, kadangi didžioji dauguma festivalyje parengtų kūrinių Lietuvoje nuskamba pirmą kartą ir publika tokiu būdu edukuojama bei supažindinama su naujausia muzika, jos žanrais, stilistinėmis tendencijomis, autorių kūrybinėmis kryptimis ir pan. 2024 m. Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA numatytas spalio 16 – lapkričio 10 d. pagrindinėse Vilniaus koncertų salėse ir kitose originaliose sceninėse erdvėse. GAIDA 2024 metais planuoja programą, kurioje bus stiprinama festivalio kryptis, nukreipianti į naujų talentų paiešką, į artimiausiu metu iškilsiančių kompozitorių ir atlikėjų atskleidimą bei jų kūrybinių projektų pristatymą festivalyje. Festivalis taip pat planuoja tęsti itin ambicingų meninių projektų įgyvendinimą, pristatyti pasaulinio garso muzikos kūrėjus bei atlikėjus, kurių visuomenė iki šiol neturėjo galimybės išgirsti Lietuvoje gyvai. Ypatingai svarbu, kad festivalis neapsiribos vienos krypties šiuolaikine muzika – festivalis dar labiau plės žanrinę, stilistinę, tarpdisciplininę įvairovę: bus inicijuojami nauji kūriniai, suteikiamos galimybės pasirodyti jauniesiems kompozitoriams (Gaida Open Call), publika bus supažindinama ir su alternatyviąja kūryba (eksperimentinė, elektroninė muzika, tarpsritiniai projektai, multimedija ir kt.). Festivalis, kaip įprasta, didžiulį dėmesį skirs ir Lietuvos menininkams. Festivalyje dalyvaus geriausių Lietuvos atlikėjų pajėgos: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentai Modestas Pitrėnas, Robertas Šervenikas, Modestas Barkauskas ir kt. Į festivalį kviečiami pasaulinio garso atlikėjai ir menininkai iš Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Suomijos, JAV ir kitų šalių. Festivalyje numatomos 5–7 naujų kūrinių premjeros, kurių autoriai – lietuvių ir kitų šalių kompozitoriai. Festivalis numato tęsti pasisekimo sulaukusius nemokamus edukacinius renginius: susitikimus su įžymiais atlikėjais, kūrėjais, meistriškumo kursus ir kūrybines dirbtuves. Festivalis planuoja nuosekliai didinti visuomenės prieinamumą savo muzikiniuose, sceniniuose ir edukaciniuose renginiuose. Prieinamumas bus didinamas visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės padėties, tautybės ir pan. Numatyta lanksti bilietų platinimo sistema, taikomos įvairios nuolaidos, kai kurie renginiai planuojami nemokami (be bilietų) ir pan.116000
Mokyklų tobulinimo centrasViešoji įstaigaVaikų ir paauglių literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ Literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ siekia kelti vaikų literatūros prestižą ir pabrėžti jos svarbą asmenybės raidai; kurti vaikams ir paaugliams skirtų literatūros renginių tradiciją Lietuvoje; skatinti šeimas rinktis skaitymą kaip vieną iš smagių ir prasmingų laisvalaikio praleidimo formų; burti aktyvią vaikų knygų kūrėjų bendruomenę; pabrėžti vaikų ir jaunimo literatūros ir leidybos industrijos svarbą Lietuvos ir tarptautiniame kultūros, ekonomikos ir skaitmeninių inovacijų kontekste; suteikti galimybę Lietuvos kūrėjams ir leidykloms prisistatyti įvairiems industrijos profesionalams; padėti užmegzti tvarias, abipusiai naudingas partnerystes. Atliepdami pasaulines vaikų literatūros tendencijas, festivalio veiklomis siekiame kultūrinės ir socialinės įvairovės, socialinės įtraukties didinimo, platesnio įvairių visuomenės grupių reprezentavimo vaikų literatūroje. Didelį dėmesį skiriame vaikų, švietimo ir vaikų literatūros bendruomenių edukacijoms, tokiu būdu prisidėdami prie ateities kultūros vartotojų ugdymo, šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros integravimo į ugdymo procesą, vaikų literatūros industrijos lauko stiprinimo. Festivalį sudaro dvi pagrindinės dalys – vaikams (šeimoms) skirta renginių programa ir vaikų literatūros industrijos profesionalams skirti renginiai. Festivalio veiklos vyksta įvairiose Vilniaus miesto erdvėse (Vilniaus mokytojų namai, Menų spaustuvė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus literatų namai, Vilniaus universiteto filologijos fakultetas), o dalis keliauja į kitus Lietuvos miestus ir miestelius. 2024 m. festivalį, kuris vyks lapkričio 13–17 d., organizuojame drauge su Lietuvos kultūros institutu ir partneriais iš Ispanijos Associació Tantàgora Serveis Culturals. Renginio partneriai Lietuvoje – Vilniaus dailės akademija, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilniaus universiteto filologijos fakultetas ir kiti. 2024 metų festivalio renginių tema – vaikų literatūros (savi)cenzūra.45000
Pažaislio muzikos festivalisViešoji įstaigaXXIX Pažaislio muzikos festivalis XXIX Pažaislio muzikos festivalis vyks 2024 m. gegužės 31–rugpjūčio 25 dienomis Kaune, Kauno rajone ir kituose Lietuvos regionuose. Festivalyje dalyvaus atlikėjai iš Lietuvos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Kubos, Ukrainos, Danijos, Turkijos, Estijos, Austrijos, Šveicarijos. Pažaislio muzikos festivalio programos moto „Kuriame meilę muzikai“ ir paantraštė „Tolimos planetos“ atskleidžia festivalio tikslą kviesti klausytojus vis iš naujo atrasti klasikinės muzikos žanrą. Didieji festivalio simfoninės ir vokalinės muzikos koncertai – tai unikali galimybė klasikinę muziką išgirsti išskirtinėje erdvėje – Pažaislio vienuolyno ansamblio didžiajame kieme. Didžiuosiuose koncertuose skamba Lietuvoje dar neskambėję arba retai atliekami simfoninės ir vokalinės muzikos opusai, naujų kūrinių premjeros. Šie renginiai žiūrovams sudaro galimybę išgirsti ryškiausius Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių atlikėjus, pasaulinio garso solistus. Svarbi festivalio organizatorių misija yra siekti, kad didžiųjų koncertų serijoje klausytojai kasmet išgirstų ir Lietuvos kompozitorių didelės apimties kūrinius. 2024 m., minint šviesaus atminimo kompozitoriaus Vidmanto Bartulio 70-ąsias gimimo metines, bus atlikta jo oratorija „Nelaimėlis Jobas“, o baigiamuoju programos akcentu taps kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus miuziklo „Pasaulio sutvėrimas“ atlikimas. Koncertą Kaune 2024 m. liepos mėnesį surengs pirmą kartą Šiaurės Europos regione koncertuosiantis Belgijos kamerinis orkestras CASCO Phil – novatoriškas ir drąsus kolektyvas, užsitarnavęs tvirtą reputaciją tiek klasikinės muzikos, tiek eksperimentinių tarpžanrinių projektų srityje, diriguojamas Benjamin Haemhouts. Į išskirtinius rečitalius ir kamerinės muzikos koncertus pakvies ryškiausi Lietuvos ir kitų šalių menininkai. 2024 m. bus surengtas 80-ąjį jubiliejų švęsiančio kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus kamerinės muzikos koncertas, kurio programoje numatyti nauji kūriniai, kaip sveikinimai jubiliejų pasitinkančiam menininkui, parašyti jo kolegų – Kauno kompozitorių. Tenoras Edgaras Montvidas ir pianistas Simon Lepper savo rečitalyje pakvies į pasaulinę premjerą – naują vokalinį ciklą, kurį šių atlikėjų užsakymu rašo viena ryškiausių nūdienos lietuvių kompozitorių – Žibuoklė Martinaitytė. Tarpžanrinių koncertų dalyviai savo programose atskleis egzotinių šalių muzikines tradicijas bei originalias jų jungtis su klasikine muzika, o gražia tradicija tapęs teatralizuotas koncertas visai šeimai 2024 m. vėl lauks jaunųjų klausytojų gamtininko Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus parke. Kiekvienais metais plečiasi festivalio edukacinės veiklos, apimančios įvairių amžiaus tarpsnių klausytojus. Reikšminga projekto dalis yra nemokami renginiai Kaune ir kituose Lietuvos regionuose, kurie sudaro galimybę mažas pajamas turinčioms gyventojų grupėms lankytis aukščiausio lygio klasikinės muzikos koncertuose. Pažaislio festivalis siekia, kad klasikinę muziką išgirstų ir tie asmenys,
kurie dėl įvairių fizinių, psichinių bei kitų priežasčių neturi galimybės dalyvauti festivalio koncertuose. Todėl jau penktus metus bus rengiamas renginių ciklas „Susitikimai muzikoje“, skirtas įvairių Kauno miesto bei rajono socialinių bei globos institucijų globotiniams, ugdytiniams bei gyventojams.
105000
Kauno bienalėViešoji įstaigaPasiruošimas 15-ajai Kauno bienaleiKauno bienalė kuria prieinamus, įtraukiančius ir įkvepiančius šiuolaikinio meno projektus. Vienas didžiausių šiuolaikinių meno renginių – 15-oji Kauno bienalė – vyks 2025 m. rugsėjo – lapkričio mėn., Kaune. Paroda siekiama užtikrinti šiuolaikinio meno prasmingumą ir aktualumą, suteikiant įrankius šiuolaikiniam menui pažinti bei laisvę įvairioms šiuolaikinio meno interpretacijoms. Kuriant tarptautines partnerystes, inicijuojant naujų meno kūrinių sukūrimą ir pristatant tiek gerai žinomus, tiek ką tik karjerą pradėjusius Lietuvos ir užsienio menininkus bei kuratorius, Kauno bienalė siekia stiprinti ir įvairinti šiuolaikinio meno lauką, pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir meno raidą šalyje, skatinti kultūros produktų vartojimą ir jų
prieinamumą bei pristatyti Lietuvos kultūros pasiekimus tarptautiniu mastu.
34800
Menų FabrikasViešoji įstaigaTarptautinis miesto muzikos ir meno festivalis „LOFTAS FEST 2024“„Loftas fest“ – tai nuo 2012 m. vykstantis tarptautinis miesto muzikos ir šiuolaikinio meno festivalis, kasmet vilniečiams bei miesto svečiams pristatantis kruopščiai atrinktą aktualią, pasaulines tendencijas atspindinčią šiuolaikinės muzikos ir meno festivalio programą, kurioje kiekvienais metais siekiama pateikti kuo platesnę šiuolaikinės muzikos bei scenos ir audiovizualinių menų pasirodymų ar šiuolaikinių meninių išraiškų įvairovę ir jų tarpusavio sintezę. Festivalio metu pristatomi tiek jau žinomi ir pripažinti vardai bei kartu ypatingas dėmesys kreipiamas į kylančių naujų talentų paiešką ir jų pristatymą plačiai auditorijai. Taip pat – į edukacinę ir savanorystės skatinimo veiklas. Festivalis vyksta Vilniaus centre, Naujamiestyje esančiame post-industrinio „Elfos“ gamyklos kieme. Festivalis yra pripažintas tarptautiniu mastu, kasmet pritraukia užsienio žurnalistų dėmesį. Projektas siekia didinti
kokybišką šiuolaikinio meno ir kultūros įvairovę ir prieinamumą visų amžiaus, socialinių grupių auditorijai. Taip pat, sukurti ilgalaikį kultūrinį poveikį visuomenei, prisidėti prie kultūros bei meno raidos, supažindinti žiūrovus su įvairiomis šiuolaikinės kultūros išraiškomis, naujais šiuolaikinės muzikos ir meno talentais, prisidėti prie gyvo ir kūrybiško Lietuvos bei Vilniaus miesto įvaizdžio kūrimo, kultūrinės edukacijos, skatinti kultūrinį turizmą ir profesionalų tinklaveiką. To siekiant, festivalis yra visiškai nemokamas ir atviras visiems.
Planuojama festivalio data: 2024m. rugsėjo 12–14 d. 2024 m. aktualią urbanistinės šiuolaikinės muzikos ir meno tarptautinę programą auditorijai planuojama nemokamai pristatyti per 3 festivalio dienas. Festivalyje numatomos šiuolaikinio meno ir muzikos scenos (ne mažiau 4 scenų), šiuolaikinio meno instaliacijų ekspozicija, edukacinė ir profesionalų tinklaveikos zonos. Viso ne mažiau nei 60 šiuolaikinės muzikos, šokio, teatro, tarpdisciplininių ar audiovizualinių pasirodymų bei instaliacijų. Festivalio metu bus siekiama pristatyti mažiausiai 200 atlikėjų ir menininkų iš Lietuvos ir užsienio. Bendradarbiaujant su partneriais, didelis dėmesys bus kreipiamas ir į tikslinių profesionalų sukvietimą ir meno ir muzikos profesionalų tinklaveiką.
91000
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaiga15-oji Baltijos trienalėBaltijos trienalė – didžiausias ir ambicingiausias Šiuolaikinio meno centro kas tris metus įgyvendinamas projektas, vienas svarbiausių šiuolaikinio meno renginių Šiaurės Europoje. 15-oji Trienalė atsidarys naujai po renovacijos atidarytame pagrindiniame Šiuolaikinio meno centro pastate Vokiečių g., Vilniuje. 15-ąją Baltijos trienalę pakviesti kuruoti Tom Engels ir Maya Tounta – Graco kunshalės meno vadovas, kilęs iš Belgijos, ir erdvės „Akwa Ibom“ Atėnuose įkūrėja, viena iš „Montos Tattoo“ meno erdvės Vilniuje meno vadovų. 15-oje Baltijos trienalėje dalyvaus keliasdešimt menininkų iš įvairių pasaulio valstybių, dirbančių performanso, instaliacijos, dizaino, skulptūros, kino ir videomeno srityse. 2023 m. vasaros pabaigoje Lietuvos nacionaliniame dramos teatre organizuotas įžanginis projekto renginys –
prologas, kurio metu vieno vakaro trukmės programoje atsispindėjo pagrindinės Trienalės kuratorių nuostatos ir užmojai. Pasak ŠMC direktoriaus Kęstučio Kuizino: „Kuratorinė vizija 15-ajai Baltijos trienalei kviečia mus įsivaizduoti šviesos spindulį, lūžtantį per prizmę ir pavirstantį daugybe atskirų, vienas kitą papildančių, pratęsiančių ir kartais net iššūkiais vienas kitam virstančių naratyvų. Daugiaplanis Engelso žvilgsnis krypsta į intuityvų, poetiniais principais grįstą pasaulio suvokimą, ir būtent poezijos dėka siekia įsitraukti į sudėtingą tikrovę bei suvokti nuolat kintančią (geopolitinę) pasaulio realybę. Tikiu, kad būtent toks, jautriai subalansuotas kuratorinis požiūris prasmingai pratęs Baltijos trienalės istoriją.“ Baltijos trienalės metu siekiama pritraukti ne tik meno bendruomenę, bet ir kitas, įprastai mažiau šiuolaikiniu menu besidominčias ar Šiuolaikinio meno centre besilankančias, auditorijas. Jos metu planuojama organizuoti ekskursijas bei dirbtuves senjorams, žmonėms su negalia, regionuose besimokantiems paaugliams. Projekto metu bus įgyvendinamos kelios edukacinės programos, skirtos moksleiviams, studentams ir suaugusiems – tiek vilniečiams, tiek mieste viešintiems kitakalbiams.
135000
Kauno šokio teatras „Aura“Biudžetinė įstaigaTarptautinis šokio festivalis AURA 34Tarptautinis šokio festivalis AURA 34 – tai nuo 1989 m. vykstantis vienas ryškiausių modernaus šokio festivalių Lietuvoje, pristatantis pasaulinio lygio trupes ir formuojantis Lietuvos modernaus šokio veidą. 2024 m. spalio 3–6 d. vyksiantis festivalis akcentą deda į moteris choreografes ir į Kauną pakvietė pasaulinio garso įžymybes pristatyti savo naujausių bei garsiai pasaulio scenoje nuskambėjusių darbų. Šių metų programa kaip niekada gausi: penkios trupės iš Europos, AURA premjera, interaktyvi paroda-spektaklis vaikams bei kūrybinių dirbtuvių metu sukurtas intriguojantis pasirodymas. Festivalio scenoje savo šokio spektaklį „Kreatur“ (2017 m.) parodys vokiečių choreografė Sasha Waltz – tikra pasaulinė šokio įžymybė, įkūrusi „Sasha Waltz & Guests“, kuri neabejotinai yra ne tik viena sėkmingiausių, bet ir brangiausiai apmokamų tarptautinių šokio kompanijų, pasirodanti įžymiausiose pasaulio scenose ir festivaliuose. Šalia vokiečių žvaigždės, festivalyje naujausią savo darbą „Giselle(s)“ (2023 m.) atveš Marie-Claude Pietragalla – prancūzų šokio pasaulio pasididžiavimas, kartu su Julien Derouault 2004 m. Paryžiuje įkūrusi kūno teatrą „Theatre du Corps“, jungiantį šokį, teatrą, kūną, poeziją. „Giselle(s)“ naudojama naujausia ir geriausia muzikos, šviesų ir kostiumų technika nukelia į kitą pasaulį, kuriame kartu su 18 šokėjų šoka ir pati choreografė. Moterų ir motinystės temą AURA 34 festivalyje tęsia pripažinta nepriklausoma choreografė iš Izraelio Inbal Oshman, kurios darbai – įvairių pasaulinių mitų, istorinių ir kultūrinių elementų junginys ir tą puikiai iliustruoja jos išskirtinis darbas su gyvai atliekama baroko ansamblio muzika – „M Stabat Mater“ (2013 m.) šokio spektaklis pagal to paties pavadinimo G. B. Pergolesi kūrinį. Tai jausmingas, galingas, moteriškas kūrinys, kuriame nagrinėjami universalūs motinystės aspektai. Šių metų festivalio dovana miestui – lietuvių režisierės, choreografės, aktorės Ievos Jackevičiūtės, kartu su AUROS šokėjais, 2024 m. pastatytas interaktyvus spektaklis-paroda 1–5 m. amžiaus vaikams, remiantis E. Leškevičiūtės instaliacija „Paukščiai“. Šokio spektaklio trukmė – 3 val., per kurias veiksmas suksis ratu ir kartosis, o žiūrovai galės ateiti bei išeiti bet kuriuo metu ir būti tiek laiko, kiek norės. Spektaklis-paroda bus instaliuota T. Ivanausko muziejaus salėje ir bus atvira visą spalio mėnesį. Ne mažiau įdomius šokio spektaklius pristatys trupės iš Izraelio ir Italijos. Shahar Binyamin – choreografas ir šokėjas iš Izraelio, pasižymintis nepaprasta judesių kalba ir neįtikėtinu jautrumu, su publika dalinsis savo „MORE THAN“ (2023 m.) šokio spektakliu, kuriame tyrinėja kūno, sielos ir dvasios sąsajas ir kelia filosofinius klausimus: kur yra riba tarp fizinio intymumo ir mūsų sielos? Kokia yra žmogaus kūno paskirtis? EgriBiancoDanza teatras iš Turino atvyks su naujausiu darbu „EartHeart” – choreografinė kūryba skirta gamtos galiai. Projektas jungia du žodžius: žemė ir širdis.80000
Viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto musicale“ Viešoji įstaiga Tarptautinis senosios muzikos festivalis BANCHETTO MUSICALE 2024Tarptautinis senosios muzikos festivalis „Banchetto Musicale“, rengiamas nuo 1989 m., yra vienas seniausių, svarbiausių ir didžiausio šio neakademinio pobūdžio renginių Lietuvoje, kuriame autentiškai pristatoma muzika nuo pirmųjų rašytinių šaltinių iki ankstyvosios romantikos. Labai svarbi švietėjiška edukacinė festivalio misija – supažindinti Lietuvos publiką su pasaulyje pripažintais senosios muzikos kolektyvais, dar negirdėtais kūriniais arba naujomis jų interpretacijomis, puoselėti negausų mūsų šalies muzikinį palikimą, kurti svarius ir reikšmingus mūsų paveldą prikeliančius projektus. Per daugiau nei trisdešimt savo gyvavimo metų festivalis išaugino didžiulę klausytojų auditoriją, pristatydamas viduramžių, renesanso ir baroko epochų projektus įvairiausiomis formomis. Glaudus bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybe, Nacionaliniu muziejumi LDK Valdovų rūmais, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muziejais ir kultūros centrais visoje Lietuvoje, užsienio institucijomis ir atstovybėmis, paskatino festivalį pereiti į kokybės prasme aukštesnį etapą: 2008 m. festivalis tapo viešosios įstaigos „Vilniaus festivaliai“ nariu. 2013 m. tapęs tarptautinės senosios muzikos festivalių asociacijos REMA nariu, kiekvienų metų programai pradėjo taikyti aktualias temas: 2018 m festivalis buvo pavadintas „Meilė stipresnė už neapykantą”, 2019 m. – „Moterys“, 2020 m. – „Gyvenimas ir mirtis“, 2021 m. – „Dievo motina“, 2022 m. –„Jeruzalė“, 2023 m. - „Tremtis“. XXXIV-ojo festivalio, planuojamo 2024 m. rugsėjo 7–28 d., pagrindinė tema – Brolybė. Brolybė, kaip variklis, žmoniją įkvėpė įvairiems vieningiems idealams ir darbams, siekiant aukštesnio gėrio, traukė į bendrą veiklą, socializavo ir bendrino. Šių metų festivalis pagerbia brolybės idėją, primindamas kas šiais laikais vis dar yra labai svarbu. Festivalio organizatoriai šiais metais iškilmingai atidarys festivalį su W. A. Mocarto ankstyvosios kūrybos opera „Apolonas ir Hiacintas“ apie draugystę, ištikimybę ir meilę. Opera buvo skirta Zalcburgo universiteto studentų pasirodymui universiteto teatre. Šiam atlikimui vadovaus naujasis festivalio meno vadovas, italų dirigentas Christianas Frattima, grieš jo vadovaujamas baroko orkestras „Coin du Roi“ iš Italijos, dainuos berniukų choras „Varpelis“ bei tarptautinė solistų sudėtis. Vienas iš geidžiamiausių italų ansamblių „Girandole Armoniche“ – Esther Crazzolara, smuikas, Teodoro Baù, viola da gamba ir Federica Bianchi, klavesinas, atliks savo iškalbingiausią programą „Tirolis XVII amžiuje: Italijos ir Austrijos kultūrų sankryža“. Programoje skambės Johann Heinrich Schmelzer ir kitų Insbruko mokyklos autorių muzika, dirbusių Habsburgų dvaruose Vienoje ir Insbruke. Šveicarijoje įsikūręs ansamblis „La Morra“ su programa „Universum Petri“ nukels mus į vieno ryškiausių lenkų viduramžių kompozitorių Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392–1480) ir jo kolegų muzikinį pasaulį. Hamburgo kompozitorius Matthias Weckmannas Hanzos mieste sukūrė tarptautinės meno draugijos „Collegium Musicum“ atskirą skyrių, kuriame rinkosi vietos intelektualai ir menininkai. Europoje minint šio išskirtinio menininko 350-asias mirties metines, šių metų festivalyje suskambės jo klavyrinės muzika, atliekama klavesininikės Alinos Rotaru. 40-metų kūrybinę sukaktį minintis ansamblis „Ensemble Micrologus“ buvo vieni pirmųjų muzikantų, skatinusių iš naujo atrasti viduramžių muziką Italijoje, pasitelkdami naujus interpretavimo būdus, kurie padėjo šiai muzikai tapti vis labiau vertinamai, visoje Europoje. Jų programa „Banchetto in musica“ – maistas, geopolitika ir gyvenimas viduramžio Italijoje, kvies panirti į kvapų, erotikos ir nusižengimų pasaulį, kurį aptinkame XV a. pab. ir XVI a. istoriniuose muzikiniuose šaltiniuose. Šių metų festivalį pabaigs išskirtinis renginys, kaip ryškus brolybės pavyzdys, nukels mus į XVIII a. Leipcige veikusios draugijos aplinką ir Gottfriedo Zimmermanno kavos namus, kuriuose gimė ne vienas Telemanno ir Bacho pasaulietinės muzikos šedevras. Šio nuotaikingo teatralizuoto muzikinio spektaklio režisierius Claudio Levati pažvelgs į šią menininkų broliją iš mūsų laikų perspektyvos. Kaip visada, festivaliui svarbi edukacinė ir šviečiamoji misija: planuojami vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo muzikos interpretacijos kursai instrumentalistams ir dainininkams bei lotynų ir italų kalbos tarimo kursai dainininkams. Kursų dalyviai surengs dieninį operos „Apollo et Hyacinthus“ pasirodymą „Varpelio“ berniukų choro mokykloje (Kaunas). Taip pat festivalis surengs trečiąjį Žygimanto Liauksmino vardo klavesino konkursą, skirtą mūsų šalies šviesuliui, Vilniaus universiteto profesoriui bei Abiejų Tautų Respublikos muzikiniam paveldui apskritai. Konkurso pagrindinės premijos laureato koncertas suskambės šio festivalio programoje.73000

Taikomieji menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Juvelyrikos mokykla „Vilnensis“Viešoji įstaigaVII Šiuolaikinio metalo meno ir juvelyrikos bienalė „Metalofonas: nepasakok man istorijų“Projekto tikslas – suaktyvinti profesionaliojo metalo meno Lietuvoje dinamiką, surengiant VII-ąjį Šiuolaikinio
metalo meno ir juvelyrikos bienalę, suteikiančią progą Lietuvos visuomenei susipažinti su J. Obermaier
kūryba ir naujausiais E. Čėjauskaitės darbais jų solo parodose TDDM ir galerijoje „Vilnensis“.
Bienalėje dalyvaus daugiau nei 100 autorių iš Lietuvos ir ES šalių. Surengiant susitikimus su menininkais, kūrybines dirbtuves ir ekskursijas, siekiama pristatyti Lietuvos visuomenei užsienio kūrėjų darbus ir šiuolaikinės juvelyrikos tendencijas.
17630.00
Kultūros leidinys „Nemunas“Viešoji įstaigaDIZAINAS: nuo idėjos iki koncepcijos, IIProjekto „Dizainas: nuo idėjos iki koncepcijos“ tikslas – dizaino srities kūrėjų bei jų darbų viešinimas, populiarinimas ir aktualizavimas. Jį rengia suburta menotyrininkų, kritinių ir istorinių tekstų autorių, redaktorių komanda, kuri skaitytojui pristato: Lietuvos dizaino klasikos atstovus bei jų palikimą; Lietuvos šiuolaikinio dizaino kūrėjus, skatinančius atkreipti dėmesį į taikomosios dailės darbus bei šį lauką ištinkančias kūrybines problemas; taip pat, itin marginalizuotą dizaino šaką – madą (jos istoriją ir tendencijas).5000.00
Kauno Technologijos UniversitetasViešoji įstaigaMaterial DesignLibraryProjekto tikslas – kataloguoti, eksponuoti bei į gamybos grandinę grąžinti pramonės medžiagų likučius. MatDesignLibrary siekia per produkto ir komunikacijos dizainą edukuoti prekinius ženklus žiedinės ekonomikos kontekste bei suteikti prieigą prie skaitmeninės medžiagų mokslo leidinių kolekcijos.

Projekto veiklas vykdo KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Dizaino centras, DesignLibraryKaunas ir vietiniai bei tarptautiniai partneriai.

Projekto vadovė: Prof. Dr. Rūta Valušytė
20000.00
VšĮ „Medžiagotyra“Viešoji įstaigaKūrybinės biomedžiagų dizaino dirbtuvėsProjekto tikslas yra suorganizuoti ir įgyvendinti aštuonis, skirtingomis temomis parengtus, nemokamus kūrybinių biomedžiagų dizaino dirbtuvių užsiėmimus su vietiniais bei užsienio menininkais ir dizaineriais, kurie vyks menų komplekse SODAS2123, Biomedžiagų bibliotekos erdvėje. Biomedžiagų dizaino dirbtuvės prisidės prie kultūrinės ir meninės vertės skatinimo dizaino srityje, suteikiant naujų technologinių žinių, edukuojant apie tvarumą ir aplinkosauginį sąmoningumą, palengvinant tarpdisciplininį menininkų bei dizainerių bendradarbiavimą.15000.00
Architektūros kokybės vystymo asociacijaAsociacijaPaskaitų ciklas „Subalansuotas miestų tankinimas“6 viešų nuotolinių paskaitų ciklas „Subalansuotas miestų tankinimas“, kviečiantis architektūros profesionalus, vietos politikus ir visuomenę gilintis į įvairius miesto tankinimo aspektus: urbanistinius, socialinius, gamtinius, jų poveikį miestui ir gyventojams, galimas priemones vengiant neigiamų padarinių. Lektoriai: M. Berghauser Pont, D. Čiupailaitė-Višnevska, E. Kögelis, D. Baltrušaitis, M. Pakalnis, R. Skorupskas. Paskaitų įrašai skelbiami YouTube, straipsniai - sa.lt („Statyba ir architektūra“).8000.00
Bendruomenė „Miško uostas“AsociacijaMeno rezidencija: kontekstualus baldų dizainasUrbanistiniame geležinkelio infrastruktūros ir architektūros kraštovaizdyje rengiamos programos siekis – pritaikyti geležinkelio pastatų erdves kultūrinėms ir edukacinėms veikloms. „Trainspotting“ rezidencija remia naujų ir novatoriškų darbų kūrimą ir eksponavimą, daugiausia dėmesio skiriant bendradarbiavimui, komunikacijai ir vietokūrai. Reziduojantys menininkai –Vytautas Gečas ir Vladas Suncovas – kviečiami prisidėti prie naujų platformų įveiklinimo kuriant kontekstualaus dizaino objektus renginių ir edukacijų erdvei „Lentpjūvės Respublika“.11000.00
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaiga„Krasnucha“. Rajonas, kurio nėraProjekto metu tirsime vieną neformalų Vilniaus rajoną – „Krasnuchą“ – ir tyrimo pagrindu parengsime parodą apie šią miesto dalį ir jos gyventojus, kurie bus įtraukti į parodos pasakojimo kūrimą. Projektas siekia: 1) atkreipti dėmesį į periferinius miesto rajonus ir juose „užgyventą“ lokalią, nefiksuotą ir sparčiai nykstančią istoriją; 2) reabilituoti ir aktualizuoti „neįdomią“ urbanistinę teritoriją; 3) didinti rajono gyventojų prisirišimą prie vietos, ugdyti bendruomeniškumą, šeimininkiškumą ir atsakomybę už gyvenamąją aplinką.16500.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaEglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos Vazalinskienės sukurta tvarios mados koncepcija, apibendrinta leidinyje „NEMADINGA MADA“Projekto tikslas – atspausdinti E. G. Bogdanienės ir J. Vazalinskienės tyrimą „Inovatyvių kūrybos metodų tekstilės ir mados dizaine plėtotė Lietuvoje“, pristatantį leidinį „Nemadinga mada“, kuriame pristatoma šiuolaikinio, socialiai aktyvaus, tvaraus dizaino paradigma, pagrįsta aktualiausių mados problemų refleksija, sprendimų paieška ir analize. Leidinys, išleistas lietuvių ir anglų kalbomis, bus platinamas mokymo istaigose ir plačiajai visuomenei Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje.8000.00
Lietuvos grafinio dizaino asociacijaAsociacija„Kalbėk vaizdu“ – vizualinio raštingumo dirbtuvės vyresniųjų klasių mokiniamsProjekto „Kalbėk vaizdu“ tikslas – didinti Lietuvos regionų vyresniųjų klasių moksleivių vizualinio raštingumo kompetencijas per praktinę-kūrybinę veiklą ir tuo pačiu suteikti žinių pedagogams apie vizualinio raštingumo įrankius savo dėstomo dalyko planavime ir įgyvendinime. Projektas įgyvendinamas įvairiuose Lietuvos regionuose esančiose mokyklose ir daugiafunkciuose centruose. Informacija apie įvykusias kūrybines dirbtuves pasiekiama dalyvavusių mokyklų ar daugiafunkcių centrų interneto svetainėse ir socialinių medijų profiliuose.9100.00
Dizaino draugaiViešoji įstaigaBiodiverCities II: laukinės miesto bioįvairovės matavimų laboratorija ir aplinkai nekenksmingų 3D technologijų dizainasBiodiverCites II projekto tikslas – dizaino priemonių pagalba mokslinius gamtos tyrimų duomenis paversti bioįvairovės mieste gerinimo įrankiais. Kauno fortų teritorijoje, Lakūnų sode, planuojama sukurti atvirą dizaino ir botanikos laboratoriją-šiltnamį. Dizainerių, architektų, botanikų ir mokslininkų komanda renovuoja apleistą šiltnamį ir pritaiko jį naujoms paskirtims: laukinių vabzdžių elgsenos stebėjimams, oro salygų matavimams, laukinių augalų daiginimui, natūralių konstravimo medžiagų mišinių bandymams. Projekto vadovas – Lorenzo Piazzi.11000.00
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrasBiudžetinė įstaigaKnygos meno festivalisKnygos meno festivalis – tęstinis Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro projektas. Festivalio metu vyks paroda, edukaciniai ir kūrybiniai užsiėmimai šeimoms, studentams ir profesionalams, rezidentūros programa ir kiti renginiai.15500.00
Architektūros kokybės vystymo asociacijaAsociacijaPaskaitų ciklas „Pojūčių turtinga architektūra“6 viešų nuotolinių paskaitų ciklas „Pojūčių turtinga architektūra“, prabylantis apie kol kas Lietuvoje menkai aptariamą temą architektūroje – žmogaus jusles ir architektūrinės aplinkos poveikį jam. Juslės susieja individus su aplinka. Juslinė patirtis suteikia suvoktam objektui ir subjektui jų daugiasluoksniškumo. Lektoriai: A. Ambrasas, A. Stenslund, T. S. Butkus, P. - W. Vermeerschas, D. Čiupailaitė-Višnevska, M. Valevičius. Paskaitų įrašai skelbiami YouTube, straipsniai – sa.lt („Statyba ir architektūra“).5500.00
VšĮ Kūrybiška edukacijaViešoji įstaigaMenas kaip mokslas 3.0„Menas kaip mokslas“ – tai tęstinė meno edukacijos iniciatyva, kuria paaugliai ir plačioji auditorija yra pažindinama su tarpdisciplininėmis Lietuvos kūrėjų praktikomis, o menininkai plečia ir edukuoja savo auditoriją. Šio projekto metu du taikomojo meno kūrėjai – Ignas Meilūnas bei Petro Išoros ir Onos Lozuraitytės duetas – sukurs po video pamoką apie savo praktikas. Šios pamokos bus patalpintos „Kūrybingumo mokyklos“ edukacinėje platformoje.10000.00
Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriusAsociacija„Kaunas – modernizmo architektūros miestas“Projekto tikslas yra išleisti Kauno tarpukario architektūrą reprezentuojantį meno leidinį “Kaunas – modernizmo architektūros miestas“ – įtaigų vizualinį Kauno tarpukario architektūros pasakojimą ir fotoarchyvą kaip dabarties dokumentą ateičiai. Leidinyje Ginatro Česonio objektyvo užfiksuoti Kauno modernizmo pastatai ir vienos pirmaujančių fotoknygų dizaino agentūros pasaulyje „Kummer & Herrman“ (K&H) dizainerio – Jeroen Kummer [Nyderlandai] – dizainas sugula į paveikų ir įtaigų Kauno modernizmo architektūros pasakojimą.17000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaJaunojo dizainerio prizas 2024Konkurso tikslas – išskirti ir apdovanoti ryškiausius ir didžiausią potencialą demonstruojančius jaunuosius dizainerius, taip skatinant jų konkurencingumą ir tobulėjimą.
Siekiamas rezultatas – pristatyti jaunųjų dizainerių darbus parodoje (verslo ir pramonės atstovams bei visuomenei). Nešališka tarptautinė komisija išrinks parodos dalyvius (autorius).
Projekto įgyvendinimo vietovė – Vilnius, Telšiai, Viena.
Detali informacija kiekvienais metais pateikiama leidinyje, kuris yra nemokamas ir dalijamas plačiajai visuomenei.
26000.00
Asociacija „Dizaino forumas“AsociacijaLietuvos dizaino savaitė 2024Dizaino savaitė'24 – tradicinis dizaino festivalis, kuris birželio 3–9 dienomis vyks 6-iuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose, Anykščiuose ir Alytuje. Šių metų tema – KISMAS. Visi mes šiuo metu ieškome atsąkymų į klausimus: O kaip gyvensime toliau? Ar tesingai pasirenkame pragmatinius sprendimus? Ar žinome visas naujausias tendencijas ir technologijas? Ar esame madingi? Į šiuos klausimus atsakys Dizaino savaitėje'24 dalyvaujantys dizaineriai. Sekite mus www.dizainosavaite.lt26000.00
Lietuvos grafinio dizaino asociacijaAsociacijaTarptautiniai NAPA Baltic 2024 pakuotės dizaino apdovanojimaiTarptautiniai NAPA Baltic 2024 pakuotės dizaino apdovanojimai – tai vienintelis Lietuvoje organizuojamas plataus mąsto ir svarbos pakuotės dizaino konkursas.

Projekto tikslas – įvertinti ir pristatyti Lietuvoje ir Baltijos regiono valstybėse kuriamą kokybišką, inovatyvų, aktualų produktų pakuotės dizainą bei didinti Lietuvos dizaino vardo ir kūrėjų žinomumą nacionaliniu ir tarptautiniu mąstu.

Projekto organizatorius – Lietuvos grafinio dizaino asociacija.
18000.00
Dizaino fondasViešoji įstaigaDizainerio ir architekto Šarūno Šlektavičiaus (1977–2023) kūrybos parodaDizainerio, architekto Šarūno Šlektavičiaus (1977–2023) kūrybos paroda siekiama pristatyti šiuolaikiniam Lietuvos dizainui svarbaus pedagogo kūrybinius darbus, suteikti retą galimybę susipažinti su viduriniosios kartos dizainerio keliu ir kūrinių įvairove. Taip pat bus rengiamos ekskursijos po parodą, edukacinis užsiėmimas vaikams, vieša diskusija. Įgyvendintas projektas turės poveikį dizaino bendruomenei, stiprins jos savimonę, atskleis profesijos ypatumų, prisidės prie dizaino istorijos kaupimo.16682.00
7 Kauno dienosViešoji įstaigaModernizmo maršrutai „Nuo Brno iki Tel Avivo“ (TV dok. serijos „Stop juosta“)Įgyvendinant projektą siekiama tarptautinei auditorijai pristatyti ryškiausius tarpukario modernizmo architektūros objektus ir maršrutus skirtingose šalyse, jų sąsajas su Kaunu ir Lietuva, tarpukario Lietuvos architektais modernistais. Šiam tikslui pasiekti planuojama anglų kalba sutitruoti 18 TV laidų „Stop juosta“, kurios būtų talpinamos internetinėje erdvėje ir viešai prieinamos tarptautinei bendruomenei.5000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaAlice Rawsthorn knygos „Design as an Attitude“ vertimas ir leidybaLeidykla LAPAS ruošiasi išleisti garsios britų dizaino teoretikės Alice Rawsthorn knygą „Design as an Attitude“ (2018), kviečiančią permąstyti dizaino prasmę ir aktualumą. Šios knygos išleidimas taptų įvykiu, pradžia kalbėtis apie dizainą plačiuoju mastu, kurti santykį tarp dizaino profesionalų ir dizaino naudotojų, mėgėjų. Knyga taptų aktuali ne tik produkto, vizualiųjų komunikacijų dizaino, architektūros specialistams ar studentams, bet ir smalsiems, pasaulio tendencijomis ir aktualijomis besidomintiems žmonėms.5000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaAmbraso architektų biuro albumo „Architektūra kaip galvosūkis“ rengimas ir leidybaAudrius Ambrasas – architektas, 2017 metais įvertintas Nacionaline kultūros ir meno premija už jautrų miesto erdvių planavimą ir profesinę atsakomybę. Šioje knygoje-albume bus pristatoma Ambraso architektų studijos kūryba ir kūrybiniai procesai. Albumas bus gausiai iliustruotas realizacijų ir statybų nuotraukomis, brėžiniais, konkursinių projektų vizualizacijomis bei Audriaus Ambraso ranka pieštais eskizais ir maketų nuotraukomis.10000.00
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijaAsociacijaKlaipėdos senamiesčio architektūrinių detalių katalogas (KSADEK)Projektu tęsiamas pokalbis apie Klaipėdos architektūrinės aplinkos autentiškumą ir kompleksiškumą. Atskaitos tašku pasirinktas istorinis Klaipėdos senamiestis ir jo urbanistinė bei architektūrinė panorama: viešosios erdvės, morfologinė struktūra, spalvų ir faktūrų paletė; pastatų tipologija, erdviniai modeliai ir kompoziciniai principai; architektūrinės detalės (langai, durys, cokolio, sienų ir stogų papuošimai); taip pat mažosios architektūros elementai – vartai, tvorelės, žibintai. Tai pirmasis tokios apimties projektas Lietuvoje.20000.00
Bluma collectiveMažoji bendrijaEdukacinės lauko erdvės ir gamta paremtas mokymasisŠvietimo įstaigų lauko erdvės yra ypač svarbios dabartinėje kasdienybėje, kai vis didesnė dalis vaikų laisvalaikio yra praleidžiama uždarose patalpose. Siekiant edukacinių lauko erdvių vystymą Lietuvoje padaryti nuoseklesnį, projektas surinktų informaciją apie aktualiausius, labiausiai įkvepiančius užsienio šalių pavyzdžius, apžvelgtų Lietuvos mokyklų lauko erdvių esamą situaciją ir surinktą medžiagą siektų pateikti vizualiu, interaktyviu, tikslinėms grupėms labiausiai prieinamu parodos formatu bei viską apibendrinančiu leidiniu.9862.00
VšĮ „Kultūros dirbtuvė“Viešoji įstaigaGyvasis mikrorajono archyvasGyvasis mikrorajono archyvas – VšĮ „Kultūros dirbtuvė“ ir menininkės E.Šimkutės bei bendrakūros dizainerės R. Lukošiūnaitės ir kitų dalyvių siekis kūrybiškai ir įtraukiai atverti įpaveldinimo procesus sovietmečiu statytų mikrorajonų gyventojams. Šių rajonų pasakojimai yra neatsiejama XX–XXI amžiaus istorijos dalis. Įvairių renginių ir fotografijos dirbtuvių metu bus renkamos fotografijos ir audio pasakojimai, atspindintys pastarųjų 50-ies metų Šilainių mikrorajono gyventojų kasdienybę. Visa tai bus perduota Kauno miesto muziejui archyvuoti.17828.00
Architektūros kokybės vystymo asociacijaAsociacijaArchitektūros laboratorija „Žaidžianti biblioteka“ ElektrėnuoseAKVA Elektrėnų bibliotekoje įgyvendina ARCHLAB „Žaidžianti biblioteka“. Atliepiant pasaulines architektūros vaikams tendencijas, architektūros studentai, vadovaujami R. Kilčiausko ir kt., tyrinės jos erdves su vaikais ir sociologais D. Čiupailaite-Višnevska ir kt., kurs joje ir instaliuos iki 3 žaidimų leidžiančių instaliacijų. Taip siekiama prisidėti prie architektūros vaikams skirtų kultūrinių erdvių srityje plėtros, ugdant jaunų architektų meistriškumą. Įgyta patirtimi dalinamasi su architektų, bibliotekininkų bendruomenėmis ir kt.9500.00
Vilniaus miesto muziejusViešoji įstaigaBendraujantis VilniusProjekto metu įgyvendintą tyrimą bei jo rezultatus pristatanti paroda atkreips dėmesį į kasdienę vilniečių komunikaciją. Besimezgančius miesto gyventojų ryšius užtikrina, ir tuo pačiu formuoja, komunikacijos dizaino objektai: telefonai, faksai, peidžeriai ir kompiuteriai. Tačiau svarbūs ir materialių pėdsakų nelinkę palikti papročiai, kalba bei neverbalinės raiškos būdai. Muziejus apžvelgs šias miestiečių gyvenimo ir sugyvenimo raiškos formas ne tik parodoje, bet ir ją lydinčiuose edukaciniuose užsiėmimuose.10180.00
Artnews.ltViešoji įstaigaTekstų ciklas apie šiuolaikinės architektūros ir šiuolaikinio meno jungtįPublikuota tekstų serija apie šiuolaikinės architektūros ir šiuolaikinio meno integralų vystymąsi Lietuvos istorijoje. Į tai bus pažvelgta pamatiniais pjūviais – viešuoju, privačiu/komerciniu, valstybiniu, keliant klausimus apie dažnai nematomus šių dviejų šakų jungtinius procesus ir, kokią įtaką jie daro visuomenei.3000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaSerija „Architekstai“: Robert Venturi, Denise Scott Brown ir Steven Izenour knygos „Learning from Las Vegas“ ir Aldo Rossi knygos „L‘architettura della citta“ leidybaLeidykla LAPAS planuoja kokybiškai išversti, suredaguoti ir išleisti dvi kanonines knygas apie postmodernizmo architektūrą – R. Venturi, D. S. Brown, S. Izenour „Learning from Las Vegas“ bei Aldo Rossi „L‘architettura della citta“. Tęsti kritinių tekstų apie architektūrą seriją „Architekstai“, ugdyti visuomenės supratimą apie skirtingus būdus skaityti architektūrinę raišką, ugdyti gebėjimą informuotai ir kritiškai vertinti architektūros palikimą, plėsti architektūrinį žodyną lietuvių kalbą. Knygos platinamos visoje Lietuvoje.6500.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaŠiaulių architektūros gido rengimasŠiaulių architektūros gidas – daugiasluoksnis leidinys, pratęsiantis leidyklos „Lapas“ architektūros gidų seriją. Projektu siekiama parengti profesionalią Šiaulių miesto architektūros apžvalgą. Šiaulių architektūros gidą kuria prof. dr. M. Drėmaitė, doc. dr. L. Nekrošius, doc. dr. V. Petrulis, dr. M. Mankus, dr. V. Butkus, V. Ulinskytė-Balzienė, dr. A. Černauskienė, J. Vilimaitienė, D. Traškinaitė, V. Soltonaitė-Puslienė. Prie komandos taip pat prisijungia „Lapo“ architektūros redaktorė E. Paleckytė ir leidyklos redakcinė komanda.8000.00
Gatvės gyvosViešoji įstaigaKnyga ir ekskursijų ciklas „Vilniaus periferijos. IV dalis“Viešoji įstaiga „Gatvės gyvos“ 2024 metais žingeidiems vilniečiams ir miesto svečiams siūlys atrasti 7 sostinės miegamuosius ir pramoninius rajonus.
Tai trijų ankstesnių renginių ir knygų „Vilniaus gatvės gyvos“ tęsinys, kuriuo bus pristatomi Pašilaičiai, Justiniškės, Valakampiai, Bukčiai, Baltupiai, ir kiti miesto rajonai. Projekto metu bus išleista serijos „Vilniaus gatvės gyvos“ 4-oji knyga ir surengtos 7 nemokamos ekskursijos rajonuose.
11000.00
Vilniaus mados savaitėViešoji įstaigaJaunųjų mados talentų konkursas „Injekcija 2024“INJEKCIJA – vienintelis tokio tipo mados dizaino tarptautinis renginys Lietuvoje. Tai jaunųjų mados dizainerių konkursas, kurių nugalėtojai gali pristatyti savo pirmąsias sukurtas kolekcijas ant profesionalaus podiumo, o tarptautinės komisijos išrinkti nugalėtojai įgyja teisę pristatyti savo kolekcijas festivalyje „Mados infekcija”, taip pelnyti matomumą ir dažnai – žinomumą.13000.00
Vilniaus mados savaitėViešoji įstaigaTarptautinis mados festivalis MADOS INFEKCIJA 2024„Mados infekcija“ – didžiausias Baltijos šalyse mados festivalis, kuris visada buvo ir visuomet išliks už originalumą, savitą mąstyseną ir kultūrą, nesustabarėjusį profesionalumą ir meną. „Mados infekcija“ niekada nesikartoja, joje nėra standartų ar klišių. Įspūdinga scenografija ir apšvietimas, iki smulkmenų apgalvotos detalės – per daugelį metų idealų festivalio receptą atradusi profesionalų komanda sukuria visas sąlygas įdomiems ir netikėtiems kolekcijų pristatymams. Festivalio idėjinė vadovė – Sandra Straukaitė.24500.00

Tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaDešimtasis tarptautinis Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursasTarptautinis S. Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas yra vienas iš populiariausių Lietuvoje rengiamų muzikos atlikimo meno konkursų. Įprastai jame dalyvauja apie 30 pianistų ir 20 įvairios sudėties ansamblių – jaunų ir talentingų muzikų, išreiškiančių stiprų norą varžytis šiame Lietuvoje vykstančiame konkurse. Žiuri kompetencija, įvairialypis repertuaras ir plati dalyvių geografija – tai dedamosios, kurių dėka atlikėjai su nekantrumu kaskart laukia šio renginio, jame lavina savo profesinius įgūdžius ir užmezga naujas draugystes.108000.00
Tarptautinių kultūros projektų centrasViešoji įstaigaKetvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursasTarptautinis V. Noreikos konkursas yra vienas iš populiariausių Lietuvoje rengiamų profesionalaus atlikimo meno konkursų. Įprastai beveik 200 jaunų ir talentingų dainininkų pareiškia norą dalyvauti šiame Vilniuje vykstančiame konkurse. V. Noreikos asmenybė paliko didžiulį pėdsaką Lietuvos ir užsienio dainininkų bendruomenėje bei kultūrinėje veikloje. Todėl šis vardas neabejotinai pritraukia ir žiūrovus, ir dalyvius, proproguoja profesionalaus meno kokybę, nepriekaištingą atlikimą ir garsina Lietuvą tarptautiniu mastu.118000.00

Tinklaveika

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Galerija „Meno niša“Viešoji įstaigaVolta Basel 2024Galerija „Meno niša“ 2024 m. birželio 10–16 d. dalyvaus Volta Basel meno mugėje Šveicarijoje. Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti ir atstovauti profesionalius Lietuvos menininkus: Gintarą
Makarevičių, Jeleną Škulis, Jolantą Kyzikaitę, Jurgį Tarabildą, Moniką Plentauskaitę; Atsižvelgiant į Šveicarijos ir šalia esančių šalių – Vokietijos ir Prancūzijos – meno rinkos pasiūlą, profesionaliai parengti meno mugės ekspoziciją, pristatyti galerijos menininkų kūrybą; Vykdyti suplanuotą komunikacijas
strategiją.
18100.00
AV17Viešoji įstaigaDalyvavimas POSITIONS meno mugėje Berlyne (Vokietija)2024 m. rugsėjo mėn. galerija (AV17) dalyvaus tarptautinėje meno mugėje POSITIONS, Berlyne, kur pristatys šiuolaikinių Lietuvos menininkų – Rimanto Milkinto, Andriaus Ermino, Algio Kasparavičiaus – kūrybą. Mugėje bus eksponuojami specifiškai Vokietijos meno rinkai atrinkti kūriniai, kurie atlieps menininkų kūrybą bei formuos Lietuvos šiuolaikinės skulptūros identitetą tarptautiniu mastu.13800.00
Mobili GalerijaViešoji įstaigaDalyvavimas tarptautinėje meno mugėje Art Dubai 2024Jaunosios kartos menininkų kūrybą reprezentuojančios galerijos „The Rooster Gallery“ dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje „Art Dubai 2024“.20000.00
UPĖ MediaViešoji įstaigaBLON AWARE GAMES tinklaveikaBLON AWARE GAMES tinklaveika – tai tęstinis projektas, kurį įgyvendina BLON festivalis kartu su partneriu, garsiausiu Europoje žaismingų medijų ir art-House žaidimų festivaliu A MAZE (Berlynas) ir jo kuratoriumi Thorsten S. Wiedemann. Šis renginių ciklas numatytas 2024 m. rugsėjo 12–15 d. Klaipėdoje. Juo siekiame pratęsti sėkmingai 2023 metais įgyvendintą naujos kartos medijų tinklaveikos projektą, visiškai atitinkantį besivystančių kūrybinių industrijų poreikius tinklaveikai, eksperimentavimui, kūrybai ir įkvėpimui.19000.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriusAsociacijaLietuvos fotografijos leidinių pristatymas tarptautinėse meno knygų mugėse (tęstinis projektas)Šio projekto tikslas yra pristatyti Lietuvos fotografijų albumus ir leidybos kultūrą užsienyje, dalyvaujant tarptautinėse specializuotose fotografijos knygų mugėse. Nuoseklus Lietuvos fotografijos atstovavimas tarptautinėse knygų mugėse yra svarbus ir itin daug perspektyvų atveriantis projektas. Ilgalaikis dalyvavimas šiuose renginiuose susitiprino Lietuvos fotografijos aktualumą tarptautiniame lauke, tad jo tęstinumas – esminis dėmuo.18600.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaKauno kultūros mugė 2024: tinklaveika, kompetencijų kėlimas, kultūros paslaugų ir produktų pardavimaiKauno kultūros mugė – tai kasmetinis Kauno menininkų namų organizuojamas kultūros sezono atidarymas bei partnerysčių mezgimo platforma, kuria skatinama kultūros atstovų ir visuomenės bendrystė. Mugė, suburianti kelias dešimtis kultūros organizacijų ir iniciatyvų po vienu stogu, skirta visiems išsiilgusiems kultūros renginių, norintiems sužinoti naujo sezono naujienas ir geriau pažinti miesto kultūrinį gyvenimą. Kultūros operatoriams – tai proga priartėti arčiau visuomenės, padidinti kultūros organizacijų ar iniciatyvų renginių lankytojų srautus.15300.00
„Editorial“Viešoji įstaiga„Editorial“ ir „Drifts“ meno erdvių dalyvavimas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ART-O-RAMA“ Marselyje, Prancūzijoje„Editorial“ ir „Drifts“ meno erdvės jungtine prezentacija siekia Prancūzijos publikai pristatyti Lietuvos menininkus, dalyvaujant šiuolaikinio meno mugėje ART-O-RAMA Marselyje. 2024-ieji yra paskelbti Lietuvos kultūros metais Prancūzijoje, oficiali Lietuvos sezono Prancūzijoje pradžia yra rugsėjo mėnuo. Dalyvavimas ART-O-RAMA mugėje, vykstančioje rugpjūčio pabaigoje, veiktų lyg neoficiali įžanga į prasidėsiančius Lietuvą pristatančius renginius.16000.00
UAB „Rekūrai LT“Uždaroji akcinė bendrovėRevolution 2024UAB „Rekūrai LT“ 2024 m. gegužės mėn. organizuos antrąjį multidisciplininį idėjų ir tendencijų festivalį REVOLUTION: apjungiantį meną, kultūrą, pramogų industriją, dizainą bei suburiantį kūrėjus, inovatorius, lyderius ir verslą iš Lietuvos ir įvairių Europos šalių, siekiant skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, renginių inovacijų plėtrą, stiprinti profesines kompetencijas. Tai vienintelis tokio masto kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) renginys Lietuvoje, skirtas renginių sektoriui.15600.00
Mobili GalerijaViešoji įstaigaArt Brussels 2024Jaunosios kartos Lietuvos menininkų kūrybą reprezentuojančios galerijos „The Rooster Gallery“ debiutinis dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje „Art Brussels 2024“.14910.00
Menų FabrikasViešoji įstaigaMuzikos inkubatorius Novus 2024Muzikos inkubatorius NOVUS – tai tęstinis, tarptautiniu mastu pripažintas, muzikos tinklaveikai skirtas projektas. Projektu siekiama tęsti ir vystyti platformą, skatinančią Lietuvos ir Baltijos regiono jaunosios kartos debiutuojančių atlikėjų ir industrijos profesionalų tinklaveiką, jaunos kartos kūrėjų autorinę kūrybą ir jų kompetencijų augimą, tarptautinį konkurencingumą ir auditorijos plėtrą.17320.00
Kultūrinės ir organizacinės idėjosViešoji įstaigaLietuvos-Japonijos kultūros ir kūrybinių industrijų tinklaveika „Creative Lithuania 2024“Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) tinklaveika Japonijoje: susitikimai, konferencija. Tinklaveika, įgyvendinama nuo 2017 metų, yra vienintelė tęstinė nepriklausoma Lietuvos kūrybiškumo pristatymo Japonijai iniciatyva.13440.00
Lietuvos Džiazo FederacijaAsociacijaLietuvos džiazo federacijos tinklaveikos projektasProjektą sudaro dvi viena nuo kitos neatsiejamos dalys: dalyvavimas tinklaveikos mugėse, kurio misija yra Lietuvos įvaizdžio Europoje gerinimas bei tarptautinių tarporganizacinių kontaktų užmezgimas ir palaikymas bei „Jazz from Lithuania“ rinktinio, kuris yra pagrindinis įrankis ir pirminis impulsas pasiekti tikslinę projekto auditoriją, CD leidyba.

Tinklaveikos mugės ir konferencijos numatomos projekte: jazzahead! (Vokietija), Europe jazz Network, Jazz I Am (Ispanija), Vilnius Mama Jazz showcase programos tinklaveikos veiklos (Vilnius).
11500.00

Ugdymas kultūra

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
CantatesViešoji įstaigaVaikų chorinės muzikos stovykla „Junior Choir Camp 2024“„Junior Choir Camp“ – ketvirtą kartą Birštone vykstanti vaikų chorinės muzikos stovykla, kurioje susirenka jaunieji dainininkai iš visos Lietuvos. Šiemet programas ves dirigentai iš užsienio: Rohan Poldevaart (Nyderlandai), Sanna Valvane (Suomija) ir dirigentas iš Lietuvos. Programose vaikai ir jų mokytojai mokysis nuo improvizacijų iki šiuolaikinių ir populiariosios muzikos kūrinių. Rugpjūčio 9 d. baigiamasis koncertas vyks Birštono kultūros centro didžiojoje salėje.11000.00
Kūrybiška edukacijaViešoji įstaigaKurianti mokykla: integruotos meninink(i)ų pamokos„Kurianti mokykla: integruotos meninink(i)ų pamokos“ – tai meno edukacijos iniciatyva, kuria mokyklų auditorija, turinti ribotas galimybes dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, pažindinama su tarpdisciplininėmis Lietuvos kūrėjų praktikomis, o menininkės (-ai) plečia ir edukuoja savo auditoriją. Šio projekto metu penki profesionaliojo meno kūrėjai (-os) sukurs po pamoką, leidžiančią išbandyti jų praktikuojamas metodikas. Šios pamokos bus viešinamos „Kūrybingumo mokyklos“ edukacinėje platformoje.11000.00
Nacionalinė vargonininkų asociacijaAsociacijaEdukacinis ciklas „Instrumentų karalius kviečia“Projektas kviečia vaikus pažinti muzikos instrumentų karaliumi tituluojamus vargonus iš arčiau: apsilankyti prie tikrų vamzdinių vargonų; pasižvalgyti po vargonų vidų, pamatyti sudėtingą didelio instrumento mechanizmą; pabandyti pagroti rankomis, kojomis; sujungti ir išgirsti įvairius registrų derinius, pasiklausyti vargonų muzikos. Projekte naudojama ir unikali transportuojama vargonų surinkimo priemonė vaikams „Orgelkids“ (vargonų lego) – jos pagalba vaikai savomis rankomis gali sukonstruoti tikrus grojančius vamzdinius vargonėlius.10000.00
Ulna šokio trupėViešoji įstaigaKūrybinių/edukacinių šokio laboratorijų ciklo „Įšok“ vykdymuiULNA trupės projekto tikslas – sukurti ir vykdyti edukacines/kūrybines šokio/judesio laboratorijas jaunimui, suteikiant sąlygas giliau ir visapusiškai pažinti šiuolaikinį šokį, savo kūną; ugdyti kūrybiškumo kompetenciją, tobulėti drauge su šokio profesionalais. Laboratorijas ves: Sebastiano Geronimo, Vilma Pitrinaitė, Marine Fernandes, Oksana Griazanova, Julija Strupaitė, Adrian Carlo Bibiano, Džiugas Kunsmanas, Ema Senkuvienė ir kt. šokio profesionalai. Susitikimai vyks Kaune, ULNA trupės edukacinėje erdvėje.8000.00
Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“Biudžetinė įstaigaKoncertas „muzika PUČIA“Projekto tikslas – parengti unikalaus turinio edukacinę programą (kūrybinės dirbtuvės, koncertas ir mainų koncertai) su pučiamųjų instrumentų orkestrais ir jas atlikti Kaune, Panevėžyje. Pagrindinis šio projekto dalyvis – Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, 7-tą kartą rengiantis šį projektą. Siekiama įvairių veiklų dėka sujungti pajėgas su jaunaisiais solistais, profesionaliais atlikėjais, skleisti ir populiarinti pučiamųjų instrumentų programas.5500.00
Akmenės rajono savivaldybės viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaĮtraukus festivalis „akMENĖJAM“Įtraukiojo festivalio „akMENĖJAM“ tikslas aktyvinti vaikų ir jaunimo įsitraukimą į kūrybinį procesą, ugdant jų kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir suvokimą apie skirtingas kultūros ir meno sritis. Gerinti kultūrinių renginių prieinamumą ir didinti jų pasiūlą ne tik Akmenės viešojoje bibliotekoje, bet ir jos filialuose įtraukiant Akmenės miesto, Kruopių miestelio bei Agluonų kaimo bibliotekas. Festivalio veiklos parinktos įtraukiant vaikus nuo 2 metų amžiaus iki jaunimo bendruomenės norinčioms išmokti viešojo kalbėjimo paslapčių ir subtilybių.5000.00
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKultūrinių patirčių festivalis jaunimui „Nuo ART'isto iki Me(n)talisto“Kultūrinių patirčių festivalis jaunimui „Nuo ART'isto iki Me(n)talisto“ – pirmasis tokio pobūdžio festivalis jaunimui Alytuje, kurio metu įvairių edukacijų/susitikimų/kūrybinių dirbtuvių pagalba bus ugdomas jaunų žmonių emocinis intelektas, skatinamas poreikis knygoms ir skaitymui, stiprinamas bendruomeniškumo jausmas. Taip pat bus praturtintos meninės, kūrybinės, kultūrinės kompetencijos, įtraukiant ir jaunimą, kuris per mažai dalyvauja kultūrinėse veiklose (dėl socialinės bei kultūrinės atskirties, geografinio nutolimo ar kitų priežasčių).9000.00
Šiaulių kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKūrybinės dirbtuvės „Molio forma“Kūrybinės dirbtuvės „Molio forma“ – įvairų edukacinių veiklų programa leis įvertinti keramikos technologijų įvairovę kūrybiniuose darbuose. Tai kūrybinių dirbtuvių ciklas, trunkantis ištisus metus, skirtas užtikrinti kultūros edukacijos veiklų tęstinumą. Kūrybinės-edukacinės veiklos yra orientuotos į vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo ugdymą, pristatant profesionalųjį meną.4150.00
Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centrasBiudžetinė įstaiga„Žingsniuok ir fiksuok“Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, Atviros jaunimo erdvės „100's metų", globos centro šeimose gyvenančių, Mažeikių miesto ir rajono ugdymo įstaigų jaunimas per numatomas aktyvias edukacines veiklas bei išvykas profesionaliau išmoks fiksuoti gyvenimo akimirkas ir jomis dalinsis ne tik su draugais, bet ir su visuomene. Projekto metu vyks 10 teorinių-praktinių užsiėmimų, dvi išvykos, dvi edukacinės dienos su profesionaliais fotografais. Pasaulinės fotografijos dieną vyks baigiamas renginys bei fotografijų parodos pristatymas.5000.00
TeatriukasViešoji įstaigaSidabražolės vainikas – Laumių sutartinėsMolėtų ir Trakų rajonų moksleivių grupės dalyvaus kultūrinėse laboratorijose; dalyvaus stovykloje, kur gilinsis į savo apylinkių ir regiono tautosaką, mitologiją, istoriją, gamtą ir tuo pagrindu sukurs scenarijų ir su profesionalų (VšĮ „Teatriukas“ ir VšĮ „Monoklis“) pagalba sukurs iki 5 min. video filmuką Onuškiui ir Dubingiams – Mažosioms 2024 metų kultūros sostinėms !9800.00
Meno ir mokslo laboratorijaAsociacijaJaunųjų astronomų sąskrydis 2024„Jaunųjų astronomų sąskrydis“ (JAS) – vienintelė tęstinė astronomijos stovykla mokyklinio amžiaus jaunimui. JAS veiklose jungiamas akademinis turinys ir kūrybinės veiklos, siekiant ugdyti visapusišką jauną asmenybę ir ateities kultūros vartotoją. Jaunųjų astronomų sąskrydžio veiklos 2021 m. įvertintos LRKM Kultūros edukacijos, o 2023 m. – Lietuvos mokslų akademijos Mokslo populiarinimo premijomis.5700.00
MB „Misteris Pinkmanas“Mažoji bendrijaEdukacija pagal grafinį romaną „Mergaitė su šautuvu. Istorija apie mergaitę partizanę“Projekto – Edukacija pagal grafinį romaną „MERGAITĖ SU ŠAUTUVU. Istorija apie mergaitę partizanę“ – tikslas – supažindinti vaikus su Lietuvos partizaninio karo istorija ir reikšme Lietuvai; sudominti, paskatinti aplankyti atkurtus bunkerius ir muziejus, domėtis Lietuvos kultūra ir istorija.
Pagrindiniai dalyviai: rašytojas Marius Marcinkevičius, iliustruotoja Lina Itagaki, bibliotekos, moksleiviai, mokytojai. Projektas bus įgyvendinamas nuo sostinės nutolusiuose miestuose ir mažesniuose miesteliuose.
8500.00
Tylus kinasMažoji bendrijaEdukacinis ciklas: Sluoksniuotas Animacinis KinasAnimatest komandos rengiamas edukacinis ciklas „Sluoksniuotas Animacinis Kinas“ nuo 2024 metų gegužės 1 iki lapkričio 3 dienos pristatys paskaitas, diskusijas ir dirbtuves, įtraukiant Vilniaus rajono jaunimą. Jaunoji karta šeštadieniais bus kviečiama į nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką skirtingais animavimo būdais kurti trumpus filmus, bendrauti su industrijos profesionalais, lektoriais, studentais. Naudojant animacijos metodus kaip ugdymo priemonę, diskutuosime apie pasauliui aktualias problemas, skatinsime kritinį ir kūrybinį mąstymą.12500.00
Visagino kultūros centrasBiudžetinė įstaigaDj klasėKūrybinė šokių muzikos kūrimo laboratorija, kurios metu dvi profesionalios Dj, iš labai skirtingų kontekstų, savo žiniomis ir patirtimis dalinsis su Visagino jaunimu, siekdamos atskleisti muzikos žanrų įvairovę bei įgalinti jaunimą toliau vystyti šokių muzikos, kaip erdvės socializacijai, sceną Visagine. Edukacinio proceso metu bus ruošiamasi rezulatų pristatymo renginiui –diskotekai, kurioje savo muzikines kompozicijas pristatys šių dirbtuvių dalyviai.7000.00
Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijaAsociacijaEdukacinė-kūrybinė stovykla „BRASS VASARA 2024“Edukacinė-kūrybinė stovykla „Brass vasara 2024“ – jau nuo 2008 m. organizuojamas projektas, skirtas tęstiniam orkestrų muzikantų žinių ir įgūdžių tobulinimui bei naujų jaunųjų atlikėjų pritraukimui. Siekiame suteikti galimybę gabiems 14–29 m. vaikams ir jaunimui mokytis iš geriausių Lietuvos bei užsienio valstybių pedagogų, skatinti jų kūrybinį potencialą. Taip pat, dar nesimokantiems muzikos ir menų mokyklose vaikams – išbandyti muzikavimo galimybes, skatinti jų motyvaciją domėtis jiems patiems naudingomis kultūrinėmis veiklomis.14000.00
Muzikos mokykla UgnelėViešoji įstaigaJungtinis Lietuvos vaikų chorasJungtinis Lietuvos vaikų choras – tai chorinio dainavimo populiarinimo projektas, kviečiantis vaikus iš visos Lietuvos patirti dainavimo džiaugsmą. Projekto dirigentė ir meno vadovė – Valerija Skapienė, projektą organizuoja muzikos mokykla „Ugnelė“ ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.8400.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaLiteratūros edukacijos programa „Trenksmas“Literatūros edukacijos programa „Trenksmas“ – tai tęstinė sakytinės poezijos ir literatūros populiarinimo programa, skirta paaugliams ir jaunimui. Programa, pagrįsta sakytinio žodžio poezijos žanru ir interaktyviais šiuolaikiniais literatūros formatais, siekia parodyti, kad literatūra gali peržengti žanrų ribas ir įgauti netikėtų interaktyvių formatų, o jos kūrėju ir atlikėju gali tapti kiekvienas.10000.00
Bardai LTViešoji įstaigaXII jaunųjų dainų autorių stovyklaNuo 2013 m. Rūdiškėse (Trakų raj.) rengiama Jaunųjų dainų autorių stovykla – erdvė kuriančiam jaunimui. Joje vienai savaitei susirenka bendraminčiai iš visos Lietuvos. Čia ieškoma, atrandama, užmezgamos kūrybinės draugystės, o patyrę pedagogai, savo srities profesionalai – aktoriai G. Arbačiauskas, G. Storpirštis, D. Miniotas ir V. Radvilė – padeda jaunimui atsiskleisti. Visos stovyklos veiklos koncentruojasi į kūrybinį procesą, o visuma formuoja harmoningą kūrėjo santykį su savimi ir jį supančiu pasauliu.9500.00
MB „No Shoes teatras“Mažoji bendrijaKūrybinė ekspedicija „Kiemas plius“„Kiemas plius“ – tai No Shoes teatro, Ramygalos kultūros centro ir Ramygalos gimnazijos rengiamas projektas: kūrybinė ekspedicija, kurios metu trys profesionalūs meno kūrėjai keturias dienas, drauge su vietos gimnazijos 9–12 klasių mokiniais, organizuos kūrybines veiklas. Jų metu bus bendraujama su miestelio gyvnetojais ir pasitelkus išskirtines istorijas, projekto pabaigoje surengtas pasirodymas ir fotografijų paroda. Šalia edukacinių veiklų, visai miestelio bendruomenei bus pristatyti du šiuolaikinio meno spektakliai.6500.00
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaKūrybinės dirbtuvės „Istorijos įkvėpti komiksai“Projektas – Kūrybinės dirbtuvės „Istorijos įkvėpti komiksai“ –yra skirtas įtraukti Kretingos rajono vaikus į aktyvias kūrybines veiklas, ugdančias vaikų kūrybinį potencialą, pristatančias besiformuojančią kokybiškų komiksų kultūrą Lietuvoje, profesionalių komiksų kūrimo procesus, kartu stiprinant pilietiškumo, atminties pažinimo, meno, kultūros kompetencijas. Projekto metu vaikai kurs komiksus padedami profesionalių kūrėjų, tokių kaip Miglė Anušauskaitė, Lina Itagaki, Akvilė Misevičiūtė ir kt.5000.00
Šilutės turizmo informacijos centrasBiudžetinė įstaigaMemelando beieškantProjektu siekiama sukurti galimybę vietiniams gyventojams ir svečiams įtraukiai ir nauju būdu pažinti Klaipėdos krašto (Memelando) istoriją. Šilutės mieste bus sukurta šešėlių teatro edukacinė programa moksleiviams ir šeimoms su vaikais, kurios metu dalyviai patys taps istorijos veikėjais ir patirs jų likimus, įsijausdami į teatrinius vaidmenis. Edukacinės programos kūrėjai: Šilutės turizmo informacijos centras, Klaipėdos lėlių teatro režisierė ir aktorė A. Bakanaitė, Šilutės Hugo Šojaus muziejus.4000.00
VšĮ „Pasaulio virtuvė"Viešoji įstaigaAudiovizualinės kūrybos laboratorija „Patys”Audiovizualinės kūrybos laboratorija „Patys” – intensyvi dviejų mėnesių mokymų programa, kuri supažindina 18–25 m. Lietuvos jaunimą su profesionaliais, trumpos formos, kelių dalių skaitmeninių dokumentinių filmų kūrybos, gamybos ir pristatymo procesais bei suteikia galimybes praktiškai šiuos procesus išmėginti, ugdant gebėjimus dirbti komandoje, gerbti bendraamžių savitumą ir kūrybiškai, originaliai bei socialiai atsakingai mąstyti ir veikti.9500.00
Lietuvos žmonių su negalia sąjungaAsociacijaSocialinis edukacinis kino pleneras „Jaunieji kino kūrėjai 2024“Edukacinis pleneras, kurio metu kino kalba bus iškeltos ir nagrinėjamos jaunimui svarbios temos, su kuriomis susiduria ir jaunimas po mokyklos, ir jauni žmonės su negalia. Trumpo metražo filmų kūrybinio proceso metu bus siekiama užmegzti dialogą tarp jaunų menininkų ir jaunų žmonių su negalia, ugdyti toleranciją, pilietiškumo ir solidarumo jausmą, įgauti profesinių žinių ir įgūdžių kino medijos srityje.12500.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaGrafikos laboratorijaTęstinis edukacinis projektas, skirtas įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui. Programos metu kviečiama sudalyvauti įvairių grafikos meno ir jam artimų technologijų kūrybiniuose užsiėmimuose, ekskursijose po Vilniaus grafikos meno centre veikiančias meno dirbtuves bei centro galerijoje vykstančias parodas. Dalyviai gauna progą praktiškai išmėginti įvairias technologijas ir susitikti su žinomais meno kūrėjais.9000.00
Kirtimų kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKūrybinės dirbtuvės „Garso sienos“„Garso sienos“ – Kirtimų kultūros centro vykdomos garso meno kūrybinės dirbtuvės, kuriose regionuose gyvenantys muzikos kūrėjai galės ne tik išbandyti įvairias garso apdirbimo priemones ir susipažinti su jų nauda kūryboje, tačiau ir išgirsti 3 garso menininkų pasirodymus bei aptarti jų kompozicijos principus. Menininkai: Gediminas Jakubka, Lietuvos kino apdovanojimų laureatas; Gintautas Rožė, filmo „Dėmės ir įbrėžimai“, rodomo didžiausiame Europos modernaus meno muziejuje „Centre Pompidou“, garso takelio kūrėjas; Vietiniai menininkai.9500.00
AV17Viešoji įstaigaKūrybinės-edukacinės dirbtuvės jaunimui: skulptūra ready-made kūrybojeProjektu „Kūrybinės-edukacinės dirbtuvės jaunimui: skulptūra ir ready-made kūryboje“ siekiama skatinti šiuolaikinio meno pažinimą Lietuvos regionų miestuose, nutolusiuose nuo pagrindinių kultūros centrų, kur jaučiamas tokio pobūdžio veiklų trūkumas. Projekto metu, atokesniuose miestuose gyvenantys jaunuoliai, besidomintys menu, bus ne tik teoriškai supažindinami su šiuolaikinio meno sritimis, bet ir galės prisiliesti prie kūrybos proceso dalyvaudami praktiniuose užsiėmimuose su sričių specialistais.8000.00
Naujosios muzikos komunikacijos centrasViešoji įstaigaĮtraukios muzikos kūrybinės dirbtuvės jaunimui „Aplinkos muzika“Projekto tikslai: suburti bendrai kūrybinei veiklai akademinį jaunimą bei žmones su skirtingomis negaliomis; Jų kūrybinės kooperacijos pagrindu, psichologiniu testų bei užduočių pagalba, instrumentais bei garso įrašymo technika, muzikos sveikatai metodais, dalyvauti muzikos inovacijų plenere „Aplinkos muzika“. Taip siekiama skatinti jaunimo domėjimąsi kultūros ir sveikatos sanglauda, paskatinti didesnį aktyvumą kultūrinėje aplinkoje, padėti atrasti save. Meninio tyrimo rezultatus pristatyti LKS ir LMTA kaip metodinę priemonę jaunimui.8500.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaigaMentorystės klasė „Šviesos keliu“Projekto tikslas – suteikti mokiniams prieigą prie įvairių fotografijos žanrų ir profesionalios fotografijos kultūrinio lauko, mentorystės principu mokantis iš savo srities profesionalų. Šis projektas – svarbus žingsnis fotografijos mentorystės lauke, vykdant jį atsiranda galimybė „Pragiedrulių“ fotografijos veiklą išplėtoti iki nuolatinės mentorystės platformos. Programoje dalyvauja 19 savo srities profesionalų įvairiose fotografijos meno ir amato šakose. Įgyvendinimas numatomas Pragiedruliuose, įvairiose įmonėse bei kultūros įstaigose.13000.00
Urbanistinio šokio teatras „Low Air“Viešoji įstaigaKultūros edukacijos Lietuvoje, pasitelkiant „Savos Krūvos“ metodą, tęsimasSudaryti regionuose (Baisogaloje, Rokiškyje, Anykščiuose, Alytuje) gyvenančiam jaunimui po mokyklos baigimo sąlygas pažinti ir aktyviai įsitraukti į kultūrines veiklas, pritaikant šokio spektaklio (ne)paaugliams – me two / SAVOJ KRŪVOJ – kūrybinės komandos sukurtus metodus darbui su jaunimu. Suteikiant teorinių ir praktinių žinių bei pristatant darbo pavyzdį (spektaklį), ugdyti projekto dalyvių menines žinias, kūrybinį potencialą ir raišką meninėmis priemonėmis. Tai užtikrins aktyvesnį tolimesnį dalyvių įsitraukimą į ir dalyvavimą kultūroje. A. Gudaitė.12000.00
Kamerinės muzikos rėmimo fondasLabdaros ir paramos fondasV tarptautiniai J. Naujalio kamerinės muzikos kursai„V tarptautiniai J. Naujalio kamerinės muzikos kursai“ jauniesiems Lietuvos stygininkams – vienintelis tokio pobūdžio ir apimties renginys Lietuvoje. Data: 2023–06–26 – 07–02 d. Vieta: Kauno kunigų seminarija. Dėstytojai: žymūs muzikantai bei pedagogai iš Europos ir Lietuvos. Veikla: grojimas ansambliuose bei orkestre, susitikimai su įdomiais žmonėmis, įsimenančios ekskursijos, spalvingas laisvalaikis su draugais, vieši koncertai puikiose Kėdainių, Birštono ir Kauno salėse, flashmob'e ir 100-mečio Dainų Dienoje Kaune.12000.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaŽAIDIMŲ GALERIJA: VILNIAUS LEGENDOSŽAIDIMŲ GALERIJA – tęstinis, nuo 2016 metų Dailininkų sąjungos galerijos rengiamas edukacinis projektas, paremtas profesionalaus meno, dalyvaujamosios kultūros ir meno edukacijos sanglauda. 2024 m. projekto tema – VILNIAUS LEGENDOS – kuriama kartu su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, menininku Kęstučiu Grigaliūnu. Interaktyvi naujų objektų paroda yra skiriama jaunesnio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams bei specialiųjų ugdymo centrų globotiniams.13000.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDaugiau nei plyta: kūrybinių dirbtuvių ciklas moksleiviamsProjekto tikslas – skatinti 5–7 klasių moksleivių domėjimąsi architektūra kaip kultūros ir meno sritimi; ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą; lavinti kritinio mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo kompetencijas, pasitelkiant kartu su ekspertais sukurtą, įtraukiantį tarpdisciplininį kūrybinių dirbtuvių ciklą „Daugiau nei plyta“. Edukacijų ciklo metu bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės Šiaulių ir Telšių apskrities bibliotekose. Užsiėmimų metu dalyviai kviečiami tyrinėti kaip mokslininkai, matyti kaip menininkai ir mąstyti kaip architektai.8000.00
Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaUgdymas literatūra. Komiksų kūrėjų klubasProjekto metu 30 vaikų dalyvaus komiksų kūrėjų klube. Projekto tikslas – skatinti literatūra nesidominčių vaikų įsitraukimą į kultūrines veiklas, kūrybinę saviraišką ir domėjimąsi skaitymu, pasitelkiant šiuolaikiškas interaktyvias literatūros pažinimo ir kūrybinio rašymo priemones. Dalyvaudami 11-oje susitikimų, kuriuos ves iliustruotoja Greta Alice, vaikai įgis teorinių ir praktinių žinių, kurs komiksus, surengs savo sukurtų darbų parodą, išleis spalvingą atvirukų/skirtukų seriją ir fanziną.4900.00
Pagėgių savivaldybės kultūros centrasBiudžetinė įstaigaKultūros edukacijų veiklos. Pasimatuok kultūros marškinius – 2024Norime atskleisti ir ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą, gilinti jaunimo žinias apie kultūros ir meno procesus, išlaisvinti smalsumą ir norą išeiti iš įprastų rėmų – „pasimatuoti kitokius, neįprastus kultūros marškinius“. Šiems tikslams pasiekti pasirinktas graffiti menas. Projekte dalyvauja jaunimas iš socialinės rizikos šeimų, proto ir/ar psichikos negalią turintys jaunuoliai. Projektas vyks Marijampolėje, Pagėgiuose. Jo rezultatas – bendras graffiti paveikslas ir 3 žymių Klaipėdos krašto žmonių portretai ant žymių žmonių sienos.5000.00
Panevėžio miesto dailės galerijaBiudžetinė įstaigaKeramika pro mikroskopąProjektas sudarys galimybę 14–19 metų jaunimui įsitraukti į šiuolaikinės keramikos meno procesą, pradedant medžiagų tyrimu ir eksperimentavimu laboratorijoje iki kūrinio formavimo, degimo krosnyje bei parodos eksponavimo. Per patyriminę kūrybinę veiklą atskleidžiant mokslinio tyrimo svarbą šiuolaikiniame vizualiajame mene, bus ugdomas jaunų žmonių gebėjimas pritaikyti skirtingų sričių žinias naujovėms generuoti, taip pat ugdoma saviraiška ir kritinis požiūris.3000.00
Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaiga„Kūrybinio rašymo savaitė su rašytoju bibliotekoje“Projekto tikslas – organizuoti nemokamas kūrybinio rašymo dirbtuves su profesionaliu rašytoju jaunimui Kėdainių bibliotekoje ir taip padidinti kultūrinių bei edukacinių paslaugų prieinamumą, kokybiškų ir įdomių veiklų pasiūlą Kėdainių mieste ir rajone, tenkinti jaunimo saviraiškos ir bendravimo poreikius, skatinti jaunimo kūrybiškumą, gerinti rašymo įgūdžius. Projekto dalyviai: Kėdainių miesto ir rajono jaunimas nuo 14 iki 29 m. Daugiau informacijos rasite bibliotekos interneto svetainėje www.kedainiai.rvb.lt.2550.00

Vizualieji menai

Organizacijos pavadinimasJuridinis statusasProjekto pavadinimasProjekto aprašymasFinansavimo suma, Eur
Antano Sutkaus fotografijų archyvasViešoji įstaigaSUTKAUS FOTOGRAFIJŲ ALBUMO „PRAVDA“ LEIDYBA STEIDL LEIDYKLOJENemaža dalis Antano Sutkaus fotografijų serijų apima sovietmetį, tačiau tai pirmas albumas, skirtas pažvelgti į gyvenimą Lietuvoje diktatūros laikais. Knygos kuratoriaus Thomo Schirmböcko kartu su Antano Sutkaus fotografijų archyvu kuriama knyga leis išvysti autentiškus komunistų valdžios gyvenimo kadrus, pabrėžiančius socialinę atskirtį, propagandinį ir ideologinį mechanizmą. Išleistas albumas Lietuvoje, Vilniuje bus platinamas meno naujienų portalų bei pristatomas Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, parodos, įkvėptos albumo „PRAVDA“ metu.11000.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriusAsociacija45 Kauno fotografijos galerijos sezonas45-ojo Kauno fotografijos galerijos sezono metu bus pristatytos jau klasikinėmis tapusios fotografijos, tuo pačiu bus pristatomos mažiau žinomų vyresniosios kartos fotografų darbai. Galerijos ir viešosiose erdvėse eksponuojamas parodas lydės edukacinės veiklos, paskaitos, vyks projekcijų vakarai.45000.00
KultfliuksasViešoji įstaiga2024 m. dailės parodos APIECE galerijojeAPIECE – pirma tokia galerija Vilniaus Naujamiesčio rajone ir Lietuvoje apskritai, kurios novatoriškumas slypi tiek jos koncepcijoje, tiek veiklos modelyje. Galerijoje rengiamos menininkų iš Lietuvos bei užsienio vaizduojamojo meno parodos. Projekto tikslas yra pristatyti naujus, išskirtinai galerijai skirtus arba anksčiau sukurtus, tačiau specialiai galerijos erdvei pritaikytus dailės kūrinius, kurie žiūrovams prieinami 24 valandas, 7 dienas per savaitę ir yra apžiūrimi pro vitrininius langus.7900.00
EditorialViešoji įstaigaKūnai ir materijos – jungtinė jaunosios kartos lietuvių menininkės Urtės Janus ir lenkų kūrėjo Paweł Olszewski paroda „Editorial“Jungtinėje, dviejų jaunosios kartos menininkų – lietuvės Urtės Janus bei lenkų kūrėjo Pawel Olszewski – parodoje „Editorial“ erdvėje pinsis kūnų ir medžiagų procesualumai. Paroda kurs tarptautinį dialogą tarp skirtingų medijų bei santykių su meno istorija ir šiandieninėmis technologijomis.13800.00
VšĮ „Mirror Matter“Viešoji įstaiga„Æqualia“: personalinė Emilijos Škarnulytės paroda2024 m. balandžio mėn. Emilija Škarnulytė pristatys personalinę parodą „Æqualia“ Niujorke, JAV.
„Æqualia“ – ribų ir ekologinių temų meditacija Amazonėje, matuojanti žmogaus mastelį didesnių visatos procesų akivaizdoje.
13000.00
Vilniaus Jeruzalės meno centrasViešoji įstaigaParoda „Jeruzalė. Šeši dešimtmečiai sode: Kazė“Paroda „Jeruzalė. Šeši dešimtmečiai sode: Kazė“ – tai parodos apie Vladą ir Mariją Vildžiūnus Vilniaus Jeruzalėje tąsa. Tik šį kartą bus pasakojama apie Kazę (Kazimierą Zimblytę, 1933–1999), taip pat „tyliąją modernistę“, minimalistę, abstrakcionistę tapytoją. Parodoje bus eksponuojami menininkės 1967–1991 laikotarpio darbai: tapyba, tekstilė, piešiniai, eskizai, archyvinė foto ir filmuota medžiaga iš Vilniaus Jeruzalės meninio gyvenimo. Paroda bus eksponuojama spalio–gruodžio mėn. Vlado Vildžiūno galerijoje.5500.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaRytojaus horizontai 2024Projektas RYTOJAUS HORIZONTAI sudaro sąlygas per jaunų, profesionalių menininkų ir kuratorių kūrybą tyrinėti ir išsaugoti Lietuvos dailės tapatybę, formuoti naujas jos kryptis, užtikrinti jos tęstinumą, ir ypač, atsinaujinimą. Projektas pasiūlys turtingą programą, susidarančią iš dešimties jauno, aktualaus meno parodų LIetuvoje ir užsienyje.25000.00
KultfliuksasViešoji įstaiga2024 m. tarpdisciplininio meno parodos APIECE galerijojeAPIECE – pirma tokia galerija Vilniaus Naujamiesčio rajone ir Lietuvoje apskritai, kurios novatoriškumas slypi tiek jos koncepcijoje, tiek veiklos modelyje. Galerijoje rengiamos menininkų iš Lietuvos bei užsienio vaizduojamojo meno parodos. Projekto tikslas yra pristatyti naujus, išskirtinai galerijai skirtus arba anksčiau sukurtus, tačiau specialiai galerijos erdvei pritaikytus kūrinius, kurie žiūrovams prieinami 24 val. / 7 d. ir yra apžiūrimi pro vitrininius langus.12350.00
Aleknaičių bendruomenėAsociacijaMolio aikštelėPasitelkiant šiuolaikinio meno, architektūrinio ir edukacinio kūrimo ir veikimo strategijas, Aleknaičių k., kuriama ir instaliuojama ilgalaikė eksperimentinė molio žaidimų aikštelė. Eigoje įveiklinamas vietoje randami molis ir karklai, jie apmąstomi kaip aplinką kuriančios, sociokultūrines ir ekonomines įtampas turinčios medžiagos. Rezultatai (paroda ir edukacinė programa) perkeliami i regioninę kultūros instituciją. Pagrindiniai dalyviai: A. Polukord, G. Černiavskaja, K. Markevičiūtė. Įgyvendinama: Panevėžyje ir Pakruojo r. Viešinama: Šiaulių reg. ir kultūros lauko spaudoje, soc. medijose.10000.00
Dailininkų sąjungos galerijaViešoji įstaigaKUO DAR JIE TURĖTŲ BŪTI / WAS SOLLTEN SIE SONST SEINProjekto KUO DAR JIE TURĖTŲ BŪTI tikslas – surengti Austrijos šiuolaikinių menininkų parodą Vilniuje, kurioje bus pristatytos tarpdisciplininio meno praktikos (instaliacijos, objektai, videomeno kūriniai). Paroda suteikia Lietuvoje retai pasitaikančią progą sužinoti, kuo įdomus ir kuo domisi šiuolaikinis menas Austrijoje. Parodos idėja veikia kaip nuoroda į įvairių identitetų (tautinio, lyties, socialinio) daugialypumą, takumą, problemiškumą, o kartu kvestionuoja normas ir lūkesčius, kuriuos visuomenė kelia įvairioms savo pačios grupėms.12000.00
NerutinaViešoji įstaigaAlgio Griškevičiaus personalinė paroda parodų salėje „Titanikas“Agio Griškevičiaus pastarojo meto kūrybą apibendrinanti paroda, sumanyta kaip analitininis kūrybinių praktikų pristatymas. Puikiai meno gerbėjams žinomas autorius galėtų būti įvardintas kaip tarpdisciplininis menininkas. Projekto siekis – 2024 m. pabaigoje surengti išsamiausią iki šiol fotografijų, tapybos bei objektų parodą ir organizuoti edukacines veiklas. Ironija ir satyra, vyraujančios visose autoriaus kūrybos sferose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, atkreipia ir profesionalų, ir plačios gyventojų grupės dėmesį bei pelno simpatiją.18000.00
Sodas 2123Viešoji įstaigaKrosnies paviljonas: renginių programaProjektas „Krosnies paviljonas: renginių programa“ siekia profesionaliais trapdisciplininio meno vyksmais įveiklinti naujai atsirasiantį objektą. „Krosnies paviljonas“ – dualus autorinis kūrinys, įgyvendinamas bendradarbiaujant tarpdisciplinino meno kūrėjai Kamilei Krasauskaitei ir architektams Onai Lozuraitytei-Išorei ir Petrui Išorai-Lozoraičiui. Objektas organiškai susipina į visumą apjungdamas bendrą kūrėjų konceptą, objekto funkcionalumą – veikiančią krosnį, funkcionalią architektų sukurtą aplinką bei specialiai krosniai sukurtas detales.18000.00
Kūrėjų sąjungaAsociacijaRemigijus Treigys. TribūnaProjektu siekiama surengti ir pristatyti aktualaus lietuvių menininko, gyvenančio ir kuriančio Klaipėdoje, Remigijaus Treigio fotografinę kūrybą. Organizuoti jo retrospektyvinę parodą, apimančią visą kūrybos periodą – 1978–2023 m., išryškinant ir akcentuojant svarbiausius jos momentus. Paroda bus surengta Vilniuje ir Telšiuose. Atidarymų metu vyks susitikimai su autoriumi ir menotyrininke, parodos kuratore D. Ruškiene. Tokiu būdu siekiama populiarinti Lietuvos fotografijos meną ir šioje srityje kuriančius menininkus.11000.00
MTR art foundationViešoji įstaigaKnygos-albumo anglų kalba „Marija Teresė Rožanskaitė. X-Rays of Art and Life“ leidybaKnygos anglų kalba „Marija Teresė Rožanskaitė. X-Rays of Ar and Life“ parengimas ir leidyba. Knyga pristatys tarptautinei auditorijai vieną iš reikšmingiausių Lietuvos menininkių – Mariją Teresę Rožanskaitę (1933–2007) ir per jos kūrybą: Lietuvos ir Lietuvos meno istoriją, moters kūrėjos istoriją. Knyga pasitarnaus didesniam Lietuvos kultūros žinomumui ir sklaidai pasaulyje. Knygos sudarytoja – dr. Laima Kreivytė. Tekstų autoriai: Anders Kreuger, Anu Allas, Inga Lace, Alfonnsas Andriuškevičius, Laima Laučkaitė etc.22000.00
Leidykla LAPASViešoji įstaigaVizualumo sąsiuviniaiLeidyklos LAPAS rengiami „Vizualumo sąsiuviniai“ – tai lanksti svarbiausių vizualumo studijų tekstų antologija, kurią tematiškai galima surikiuoti į nuosavą, individualius interesus atitinkantį rinkinį. Pirmieji Vizualumo sąsiuviniai apžvelgs temas „Karas“, kurį kuruoja Natalija Arlauskaitė ir „Gyvūnas“, kurį kuruoja Kristupas Sabolius. Kiekvieną sąsiuvinį lydės sudarytojų įžanga, rodanti atrinktų tekstų vietą platesniame kontekste ir pristatanti konkrečią problematiką iš mūsų laiko ir vietos.6100.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriusAsociacijaKauno fotografijos galerijos rezidencijų programaKauno fotografijos galerijos rezidencija – jau nuo 2010 metų vykdoma programa. Ši programa svarbi kultūros ir fotografijos laukui dėl sukuriamų plačių bendradarbiavimo galimybių tarp Lietuvos ir užsienio kuratorių, meno kritikų ir istorikų, fotografų, edukatorių. Vienas esminių kriterijų kviečiant rezidentus – tai indėlis į Lietuvos fotografijos sklaidą, naujas bendradarbiavimo galimybes ar vertingus fotografijos projektus, kuriamus ar tęsiamus Lietuvoje bei vietinės bendruomenės įtraukimas.14713.00
Baltish Arts MagazineViešoji įstaigaRaimundo Malašausko knygaBerlyno „KW“ šiuolaikinio meno institutas, vadovaujamas Kristo Gruijthuijseno, inicijuoja naują – peržiūrėtą ir stipriai papildytą – Raimundo Malašausko tekstų rinktinės „Paper Exhibition“ (2012, Sternberg Press ir kt.) leidimą. Knygą papildys paskutiniųjų 12-os metų šio tarptautiniame lauke gerai žinomo lietuvių kuratoriaus tekstai: esė, scenarijai, atidarymų metu sakytos kalbos, dainos ir rekomendacijos, o taip pat ir keletas jo gautų laiškų. Knygos maketą (kaip ir pirmojo „Paper Exhibition“ leidimo) kuria grafikos dizainerė Goda Budvytytė.10000.00
Viešoji įstaiga „Vandens bokštas“Viešoji įstaigaArt post artArt post art – tai tarptautinis projektas, įgyvendinamas jau šešerius metus sėkmingai veikiančiose Meno kūrinių kapinėse, Plungės rajone. Juo siekiama apjungti skirtingų amžiaus grupių kūrėjus, įgyvendinant atskirų meno sričių tarpdisciplininių jungčių kompetencijas. Šiame projekte vaizduojamojo ir kitų meno žanrų atstovai apsijungia iš principo panašiai kūrybinei veiklai. Į 2024 metų vasarą planuojamus renginius žadama pakviesti ne tik mūsų šalies kūrėjus, bet ir menininkus iš Šveicarijos bei Prancūzijos.10000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaTRYS JUDANČIO VAIZDO DEŠIMTMEČIAI„Trys judančio vaizdo dešimtmečiai“ – vienas iš VDA Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros 25-mečiui skirtų projektų, kurio tikslas – inicijuoti išsamesnius judančio vaizdo Lietuvos mene tyrimus, atveriant VDA FAMM katedros audiovizualinį archyvą šiuolaikinio meno, videomeno ir eksperimentinio kino tyrėjams. Tai – į medijų archeologiją ir vizualinę antropologiją orientuotas, menininkų kuriamą judantį vaizdą ir jo raidą analizuojantis projektas, kurio rezultatas – tyrėjų kuruotų judančio vaizdo programų sudarymas ir jų pristatymas NDG.15500.00
Kauno menininkų namaiBiudžetinė įstaigaSapnas pilvu į viršų (šuo ar žuvis?)Parodų, jas lydinčių edukacijų ir renginių ciklas „Sapnas pilvu į viršų (šuo ar žuvis?)“ Kauno menininkų namuose pristatys daugiabriaunės liūdesio analizės galimybes. Žinome, kad egzistuoja laimės industrija, bet ar įmanoma įsteigti liūdesio industriją? Kokią vertę ši industrija įgija šiuolaikinio meno kontekste? Ciklą sudarys: menininkų/ių, Lilianos Zeic, Zoe Williams, dueto „Liudmila“, Žygimanto Kudirkos, Ievos Rižės ir Kristofer Ala Ketola autorinės parodos, jas lydintys diskursyvūs renginiai ir edukacijų programa su specialiu leidiniu.27000.00
Krantų redakcijaAsociacijaKULTŪRŲ IR KARTŲ DIALOGAI. STRAIPSNIŲ APIE DAILĘ CIKLAS MENO KULTŪROS ŽURNALE „KRANTAI“Projekto tikslas – fiksuoti ir tyrinėti Lietuvos dailės gyvenimą, jo paveldą bei šiuolaikinius pavidalus, kurti grįžtamąjį ryšį, padedantį menininkams suvokti savo kūrybos vietą visuomeniniame gyvenime. Projekto metu planuojama išleisti 4 žurnalo numerius, juose publikuoti straipsnius, kurių autoriai – profesionalūs dailėtyrininkai, besigilinantys į dailės gyvenimo problemas. Projektas įgyvendinamas Vilniuje, bet jo dalyviai gyvena įvairiose Lietuvos vietose. Projekto rezultatai skelbiami ir www.kranturedakcija.lt8500.00
Galerijų savaitgalisViešoji įstaigaVilniaus galerijų savaitgalis 2024Vilniaus galerijų savaitgalis – nuo 2016 metų organizuojamas renginys, siekiantis supažindinti plačiąją visuomenę su mieste veikiančiomis meno erdvėmis, pristatyti naujas iniciatyvas ir ugdyti ilgalaikį lankymosi galerijose įprotį. Vilniaus galerijų savaitgalis simboliškai žymi naujo parodų sezono pradžią bei siekia atkreipti lankytojų dėmesį į plačią sostinės šiuolaikinio meno panoramą. 2024 metų VGS akcentas – tarpgaleriniai mainai kaip įpročius keičiantis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis.31000.00
Antano Gudaičio kūrybos fondasViešoji įstaigaParoda „Antanas Gudaitis. Kompozicijos“, skirta paminėti dailininko 120 metų gimimo sukaktįParoda „Antanas Gudaitis. Kompozicijos“ skirta paminėti dailininko 120 metų gimimo jubiliejų ir priminti plačiajai visuomenei, meno laukui bei dailę studijuojančiam jaunimui apie jo kūrybą, pasiekimus bei asmenybę, iš naujo pažvelgti į jo aplinką ir laikotarpio kultūrinę situaciją. VDA „Titanike“ per du aukštus organizuojamoje parodoje bus pristatomi autoriaus darbai iš svarbiausio kūrybinio laikotarpio: 1960–1989 metų (apie 60 tapybos darbų ir 150 piešinių) bei Gudaitį ir jo aplinką atskleidžianti Algimanto Kunčiaus foto ir video medžiaga.20000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaNidos meno kolonijos rezidencijų, parodų ir renginių programa 2024 m.2024 metų menininkų rezidencijų programoje dėmesys skiriamas finansuojamoms rezidencijoms, naujiems kūrinių užsakymams, tarp jų – leidiniui „Diderot Kuršių nerija“, išleistam 250-ųjų metinių proga, kai Diderot pašto karieta perplaukė Kuršių neriją. Renginių programoje numatytas meno istorikės Ayos Soikos pokalbių ciklas apie Pechsteino portretus ir Briukės muziejaus direktoriaus pranešimas apie institucijų rinkinių dekonstravimą. 2024 metų programoje numatytos ekskursijos, filmų peržiūros ir pokalbiai apie bibliotekų kūrimą ir leidybą meno srityje.33000.00
Asociacija „Aikas Žado“AsociacijaAikas Žado Laboratorija 2024: gijimo ontologijosProjektas „Aikas Žado Laboratorija 2024: gijimo ontologijos“ siekia periferiniame Žeimių miestelyje, Žeimių dvaro sodyboje, visuomenei pristatyti šiuolaikinio meno pasaulyje garsią ir Lietuvoje dar nerodytą Tabitos Rezaire meninę kūrybą, kuri skatina plėtoti bendruomeniškumą bei kolektyvines savi-gijimo ir savi-gydymo praktikas.13000.00
VšĮ „Verpėjos“Viešoji įstaigaVerpėjų kūrybinės ganyklos 24'Projekto „Verpėjų kūrybinės ganyklos 24’” tikslas – tarpdisciplininio meno kūrėjų rezidencijų serija Šilų Dzūkijos regione, skatinanti permąstyti tradicinės kaimo gyvensenos ir gamtos apsaugos temas, įgalinti diskursą apie procesus ir pokyčius, pasitelkiant tarpdisciplininio meno ir tradicines praktikas: piemenavimą, vilnos verpimą ir kitas. Viešų renginių serija, leidinio „Piemenų užrašai” ir projekto pristatymas vyks Kabelių kaime ir Vilniuje.12000.00
AV17Viešoji įstaigaMarijos Šnipaitės personalinė paroda SlovėnijojeProjekto metu galerijoje „Ravnikar”, Liublianoje, bus pristatyta skulptorės Marijos Šnipaitės naujausių kūrinių paroda, kurioje atveriamos nerimo, laukimo jausenos, aktualios tiek Lietuvos, tiek Slovėnijos istoriniame bei šiandieniniame kontekstuose. Šis projektas prisidės prie tarptautinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir Lietuvos kultūrinio identiteto sklaidos.8000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaiga"Mindaugo Skudučio kūryba"Būsimoje knygoje Skudučio kūryba analizuojama XX a. 8‒10-ojo ir vėlesnių dešimtmečių Lietuvos tapybos kontekste, pasitelkiant tiek ikonografinius, tiek plastikos savybių palyginimus. Skudutis buvo vienas iš 1976 m. susikūrusios neformalios Penketo grupės (kiti – Bronius Gražys, Henrikas Natalevičius, Raimundas Sližys, Romanas Vilkauskas,) įkūrėjų ir lyderių.8500.00
Six Chairs BooksViešoji įstaigaLietuvos jaunosios fotografijos apžvalginis leidinys „Kasinėjant šiuolaikybę: fotografiniai procesai ir impulsai“Apžvalginiame leidinyje „Kasinėjant šiuolaikybę“ bus pristatyti 12 Lietuvos fotografų kūrėjų. Grupuojant gerai žinomus, bet dar jaunus fotomenininkus (-es) su fotomeno lauke naujais dalyviais, bus paliekama vietos ir į atvirą kvietimą atsiliepusiems kūrėjams (-oms). Jų atvaizdų dialoge – polifoniškame fragmentiškumo ir besiblaškančios kasdienybės veidrodyje – išryškėja tam tikri egzistencijos simptomai, trapumo bei autentiškumo signalai. Kūrybinė komanda: G. Kinčinaitytė, P. Petraitis, M. Janulevičiūtė, J. Zubaitė-Bundzė.12700.00
DriftsViešoji įstaigaMortos Jonynaitės personalinė paroda „Lengvas lietus su dideliais lašais“Personalinėje parodoje „Lengvas lietus su dideliais lašais“ menininkė Morta Jonynaitė pristatys naują seriją tekstilės darbų, grįstų atminties tema. Ši paroda originaliai sujungs literatūros ir vizualiojo meno disciplinas, aktualizuos tekstilės mediją, sieks apmąstyti meno ir amato ryšį, įtraukiant feministines teorijas. Parodą kuruos Paulius Andriuškevičius. Paroda vyks 2024 m. rudenį Drifts galerijoje. Apie parodą bus komunikuojama galerijos interneto puslapyje, socialinės medijos kanaluose, meno spaudoje.10000.00
MarginaliaViešoji įstaigaGrupinė paroda „Exit Elephantine“ Talino Kunsthalėje2024 m. birželio 14 d. Vilniaus projektų erdvė „Swallow“ kartu su Talino kunsthale (Tallinna Kunstihoone) organizuoja grupinę parodą pavadinimu „Exit Elephantine“, kuri kelia klausimą „kaip riba vieno žmogaus gyvenime, gali tapti linija kito žmogaus piešinyje?“. Joje nagrinėjama, kaip radikalūs įvykiai žmogaus ar bendruomenės gyvenime įkvepia menininkus bei menininkes interpretuoti ir perpasakoti šiuos įvykius plastinių menų priemonėmis.6100.00
Dailininkų Sąjungos Skulptūros ir Vitražo CentrasViešoji įstaigaSkulptūros ir vitražo centro Meno festivalis 20242024 m. liepos 27 d. organizuojamas šeštasis „Skulptūros ir vitražo centro Meno festivalis“. Šių metų festivalio tema – „Akmens perspektyvos“, o fokusas – dalyvaujamasis ir bendruomenių menas. Projekte: kūrybinės dirbtuvės, kuruota akmens skulptūrų paroda, performansai, video darbai bei paskaitos, siekiančios atverti tradicinį ir šiuolaikinį žvilgsnį į akmenį bei skirtingas jo perspektyvas, o taip pat aprėpiant bendruomenių ir dalyvaujamojo meno sritis bei įtrauktį į kultūros formavimą. Festivalį sudaro meninė ir muzikinė programos.15800.00
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaigaSugrįžimo dienos. Garso ir performanso renginių programaProjektas planuojamas kaip ypatinga įžanginė Šiuolaikinio meno centro atvėrimo publikai renginių programa po ŠMC pastato kapitalinio remonto, pristatant specialiai pastato erdvėms tarptautiniu mastu žinomų menininkų sukurtus garso ir choreografijos kūrinius, tuo būdu vėl atveriant atsinaujinusį pastatą ir jame įsikūrusią meno instituciją.30000.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriusAsociacijaFotografijos meno rezidencija KlaipėdojeProjekto tikslas – vykdyti Klaipėdos fotografijos meno rezidencijų programą kaip profesionalią kūrybinę erdvę užsienio bei šalies fotografams, idėjinių, kūrybinių mainų platformą, menininkus ir miesto bendruomenę jungiančią grandį. 2024 m. planuojame tęsti pradėtą fotografijos meno rezidencijų programą Klaipėdoje. Didelis dėmesys ir prioritetas teikiamas fotografams iš Ukrainos. 2024 m. į Klaipėdos fotografijos meno rezidenciją planuojame pakviesti 5-7 fotografijos meno kūrėjus iš Ukrainos ir Lietuvos.10000.00
Twelve fifteenMažoji bendrijaCAConrado ir Beatričės Mockevičiūtės taktilinės knygos leidyba ir renginiaiSkulptorė Beatričė Mockevičiūtė kurs knygą Amerikos poeto CAConrado eilėraščiams. CAConrado eilėraščiai knygoje bus spausdinami Brailio raštu ir B. Mockevičiūtės vizualiniai intarpai knygoje bus pateikiami taktiliniu būdu. Tai bus pirma knyga iš taktilinių knygų neregiams ir matantiems serijos.10000.00
„Editorial“Viešoji įstaigaGerdos Paliušytės personalinė paroda „Editorial“ erdvėje„Lūpų dažai“ – pirmoji jaunosios kartos menininkės Gerdos Paliušytės personalinė paroda „Editorial“ erdvėje. Parodos pagrindas – įvietinta skulptūrinė instaliacija bei Paliušytės kelis metus vystomos kūrinių serijos (fotografijų serijos „Vaikinai“ ir „Mėlynos gėlės“). Fotografijų bei skulptūrinės instaliacijos pagalba Paliušytė sieks atkreipti dėmesį į nusistovėjusius kanonus vaizduojant vyriškus kūnus bei vyrams priskiriamas menines praktikas. 11400.00
DriftsViešoji įstaigaPersonalinė Lino Jablonskio paroda „Linas Capote – Truman Jablonskis“Lino Jablonskio naujausio piešinių ciklo centre vienas žymiausių Amerikos rašytojų – Trumenas Kapotė. Nedideliuose popieriaus lapuose pilkų pieštuko štrichų ir blausių akvarelės dažų pagalba skleidžiasi spalvinga rašytojo asmenybė. Intymiuose piešiniuose išryškėja dar nematytas numylėto bei pasmerkto genijaus portretas, atspindintis amerikietiškąją svajonę. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į unikalią Lino Jablonskio kūrybą, aktualizuoti piešinio mediją bei įdomiai pristatyti Trumeno Kapotės gyvenimą ir laikus Lietuvos auditorijai.10000.00
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekaBiudžetinė įstaigaDvidešimt penktoji Lietuvos ekslibriso parodaProjektu siekiama pristatyti Lietuvos menininkų darbus organizuojant jubiliejinę respublikinę ekslibrisų parodą fiziniu ir virtualiu formatu, be to, šiuo projektu siekiama miniatiūrinį vaizduojamąjį meną maksimaliai priartinti prie visuomenės, sudarant galimybes nelankant meno galerijų pažinti mažąją grafiką-ekslibrisą. Dvidešimt penktajai nacionalinio lygmens ekslibrisų parodai planuojama sutelkti daugiau nei pusę šimto Lietuvos profesionalių dailininkų. Visi jie bus pristatyti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu.6400.00
Vilniaus rotušėViešoji įstaigaGintaro Zinkevičiaus fotografijų ir tekstų paroda "IŠSĖTINĖ KONSTIBACIJA C"Projektas suteiks galimybę surengti Gintaro Zinkevičiaus fotografijų ir tekstų parodą „Išsėtinė konstibacija C“, kurioje bus pristatyta 100 autoriaus fotografijų ir 15 tekstų. Paroda skirta reflektuoti drastiškai niokojamą Vilniaus paveldą ir vilniečiams brangias vietas, dialogui apie Rotušės vaidmenį miesto plėtros procesuose, miesto tapatybę ir vilniečių santykį su savo miestu. Parodos kuratorė Agnė Narušytė praves 2 ekskursijas po parodą ir kalbins menininką apie jo išrastą visuomenės kastų sistemą ir kas, jo manymu, iš tiesų vyksta mieste.9000.00
Meno parkasViešoji įstaigaEteris. 2024Populiarinamas medijų menas: Lietuvoje pristatoma kurdų, austrų ir ukrainos autorių kūryba, nagrinėjanti aktualias temas bei naujausi Lietuvos autorių – K. Latvytės, S. Žemaitytės ir K. Dubausko – kūriniai. Pagalba autoriams įgyvendinant kūrybinius užmanymus. Lietuvos menas prisatomas tarptautinėje videomeno mugėje LOOP Barselona.25000.00
Vilniaus dailės akademijaViešoji įstaigaKonferencija „Meno ir darbo santykis Rytų ir Centrinės Europos šalių šiuolaikiniame mene po 1991-ųjų“2024 m. gegužės 9–10 d. Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas organizuoja tarptautinę dviejų dienų konferenciją „Meno ir darbo santykis Rytų ir Centrinės Europos šalių šiuolaikiniame mene po 1991-ųjų.“ Konferencija, kurioje pranešimus skaitys tyrėjai, menininkai ir doktorantai, kviečia kelti klausimus apie darbo reprezentacijos pokyčius šiuolaikiniame mene, jų savitumą skirtingose geografinėse vietovėse ir bendruomenėse, meno ir darbo santykių teorines prielaidas ir raidą, menininkų tapatybę, meno kūrinių gamybos būklę.4900.00
Meno parkasViešoji įstaigaMeno linija. 2024Nuo 1999-ųjų m. galerijos „Meno parkas“ vykdomo tarptautinio kultūrinių mainų projekto „Meno linija“ dėka, 2024 m. Kaune planuojama surengti keturias parodas. Personalinę Italijoje gyvenančios menininkės Morgan O‘Hara parodą, grupinę Vakarų Vokietijos dailininkų sąjungos (WKB) parodą, amerikiečių menininkės Chelsea Coon personalinę parodą bei švedų menininko Joakime Stampe personalinę parodą.20000.00
Galerija „Meno niša“Viešoji įstaigaII-osios Vilniaus performanso meno bienalės paruošiamieji darbaiVilniaus performanso meno bienalė (Vilniaus bienalė arba VB) – tai naujas tęstinis tarptautinis renginys, skirtas šiuolaikiniam performanso menui, organizuojamas Vilniaus miesto galerijos „Meno niša“. Bienalės direktorė – Diana Stomienė, meno vadovė – Neringa Bumblienė. Inauguracinės bienalės programa 2023 m. sulaukė plataus lankytojų rato, didelio žiniasklaidos dėmesio ir rimto meno profesionalų palaikymo tiek vietos, tiek tarptautiniu mastu. Šis renginys tapo nauju sostinės reiškiniu, todėl prasminga ir svarbu jį tęsti.15000.00
AV17Viešoji įstaiga„Profesionaliojo Lietuvos meno sklaida Lietuvos regionuose”Tai projektas, apimantis profesionalių Lietuvos menininkų parodas Lietuvos regionuose: Jurgos Barilaitės parodą Molėtų krašto muziejuje, Dano Aleksos – Alytaus audiovizualiųjų menų centre ir Evaldo Janso – Jonavos kultūros centre. Į projektą įtraukia ir susitikimus su autoriais, edukacinių paskaitų ciklą, leidinio sukūrimą bei pristatymą. Projektas skatins kultūros plėtrą Lietuvos regionuose, šiuolaikinio meno pažinimą bei stiprins bendradarbiavimo ryšius su regionuose įsikūrusiomis kultūros institucijomis.10000.00
Stasio Eidrigevičiaus menų centrasBiudžetinė įstaigaAustrų menininko Hermann Nitsch pirmoji solo paroda Lietuvoje„Austrų menininko Hermann Nitsch pirmoji solo paroda Lietuvoje“ – pirmasis naujai atidaromo Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) strateginis projektas, siekiantis nuosekliai reprezentuoti pasaulinio lygio Vakarų Europos profesionalųjį meną ir parodos metu kuriamą patyrimą lankytojui išryškinantis jo prasmę ir vertę visuomenei. Projektas prisideda prie aukščiausio lygio profesionalaus meno sklaidos Šiaurės Lietuvos regione, mažindamas regiono atskirtį nuo didžiųjų kultūros centrų. Parodos kuratoriai Lina Albrikienė ir Roman Grabner30000.00
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrasBiudžetinė įstaiga2-osios tarptautinės trienalės „Unpredictable futures. Water/Nenuspėjamos ateitys. Vanduo“ paroda ir simpoziumas KKKCKlaipėdos kultūrų komunikacijų erdvėse bus rengiama 2-osios tarptautinės trienalės „Unpredictable futures. Water/Nenuspėjamos ateitys. Vanduo“ paroda ir simpoziumas. Projekto tikslas – pristatyti menininkus, kuriančius mokslo-meno temomis, tapti naujų reiškinių užuomazga Klaipėdos regione ir paskatinti mokslininkų ir menininkų bendradarbiavimą ateities projektams.18000.00
EditorialViešoji įstaigaErdvės galia –erdvės kaip veikėjai Kamilės Krasauskaitės ir Darios Melnikovos solo parodose „Editorial“Dviejų skirtingų kartų menininkių – jaunos lietuvių kūrėjos Kamilės Krasauskaitės ir žinomos Latvijos menininkės Darios Melnikovos – personalinėmis tarpdisciplininėmis parodomis „Editorial“, erdvės ir jų galios bei charakteriai taps kūrybinių tyrimų objektais.15500.00
Vaizdų archyvasViešoji įstaigaKatalogo „Pandemijos dienoraštis“ paruošimo ir spaudos darbaiIšleistas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato K. Grigaliūno pandemijos laikotarpį reflektuojančių kūrinių – piešinių ir objektų – reprodukcijų albumas, pavadinimu „Pandemijos dienoraštis“. Knyga bus pristatyta Vilniaus grafikos meno centre bei knygų mugių renginiuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriuose dalyvaus menotyrininkės dr. E. Grigoravičienė ir M. Valatkaitė, knygos dailininkas G. Skudžinskas ir menininkas K. Grigaliūnas. Renginių metu planuojama diskusija apie menininkų kūrybinę krizę pandemijos laikotarpiu.5935.00
Artišokai, VšĮViešoji įstaigaParoda „KolizijosProjektas „Kolizijos“ pristatys trijų Lietuvos menininkių naujus kūrinius istorinės reikšmės Neapolio mokslo muziejuose. Kuratorė A.Troncone kviečia apmąstyti materialųjį ir nematerialųjį paveldą, kvestionuoti žinių rinkimo, kolekcionavimo būdus. Projekto dalyvės: menininkės O. Juciūtė, M. Frėjutė ir S. Žemaitytė. Tokio tipo kolaboracija su Neapolio gamtos mokslų muziejumi vyks pirmą kartą.12000.00
AV17Viešoji įstaigaDano Aleksos personalinė paroda Lietuvoje ir VokietijojeProjekto metu, gegužės–birželio mėn. galerijoje (AV17) bus pristatyta tyarpdisciplinio menininko Dano Aleksos naujausių kūrinių paroda, aptarianti žmogaus tapatybės bei globalumo temas. Ši paroda spalio mėn. taip pat bus pristatoma Kunstverein Wagenhalle šiuolaikinio meno centro projektų erdvėje (Vokietijoje), kaip tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir Lietuvos kultūrinio identiteto sklaidos dalis.7000.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaLaisvydės Šalčiūtės solo parodaPristatoma žinomos šiuolaikinio vizualaus meno kūrėjos – Laisvydės Šalčiūtės – naujausių kūrinių paroda. Joje, pasitelkdama muziejinių keistenybių, Viduramžių bestiariumų ir populiarių mitologinių naratyvų prieigą, menininkė kvestionuoja ir ironiškai vizualizuoja priešpriešą Kultūra versus Gamta. Projektas siekia tapti meniniu-socialiniu komunikavimo su plačiąja visuomene įrankiu, atkreipiant dėmesį į ekologijos, tvarumo problemas bei siekį mažinti vartotojiškumą. Numatoma išleisti parodos bukletą, organizuoti lydinčiąją programą.13300.00
Vilniaus grafikos meno centrasViešoji įstaigaPiešinio parodų ciklas'242024 m. parodų ciklo metu bus surengtos dviejų menininkų – Mikalojaus Povilo Vilučio ir Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės – piešinių parodos. Iki šiol nerodytomis kūrinių kolekcijomis siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į piešinio mediją, didinti piešinio kaip savarankiškos kūrybos formos sampratą. Bus išleisti parodų katalogai-bukletai, organizuojama parodas lydinti programa.14000.00
Šv. Jono gatvės galerijaViešoji įstaigaGedimino G. Akstino personalinė parodaŠio projekto tikslas – sukurti, įgyvendinti ir Lietuvos bei užsienio auditorijoms pristatyti lietuvių menininko Gedimino G. Akstino personalinę parodą. Parodoje bus pristatomi nauji ir įvietinti kūriniai, kurie iš esmės transformuos „Medūzos“ parodų salę. Natūraliai su eksponuojamais kūriniais susiliejanti ekspozicijos architektūra ją pačią pavers savotiška iškarpa ar modeliu, kurdama žaismę tarp stichišku tapusio matematinio pasaulėvaizdžio, sužmogintos gamtos ir tarp šių ašių balansuojančio meno kūrinio.11700.00
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijaBiudžetinė įstaigaTarptautinė grupinė paroda „Liminal Old Growth“Medinės miesto architektūros muziejus, bendradarbiaudamas su šiuolaikinio meno galerija Vienoje „Improper Walls“, siekia pristatyti tarptautinę grupinę parodą „Liminal Old Growth“ (liet. Ribinė Sengirė), kurioje būtų reflektuojamas pasaulio sengirių būvis, prarastos nefikcinės istorijos bei žmogaus santykis su gamta. Parodoje bus pristatomi Joannos Zabielskos, Almos Bektas ir Zosios Holubowskos kūriniai, dalinai sukurti reziduojant ir kuriant Vilniuje.6700.00
Šviesos raštasViešoji įstaigaM. Kavaliausko fotoalbumo „A-SPOT leidyba ir sklaidaMindaugo Kavaliausko fotografijų serija „A-SPOT“ pasakoja apie pasauliniu mastu paplitusį daugialypį reiškinį – lėktuvų stebėjimą penkiuose kontinentuose. Projekto rezultatai: fotoalbumas, kurio pristatymo renginiai numatomi penkiuose Lietuvos miestuose ir Prancūzijoje, Lietuvos kultūrinio sezono metu.18000.00
VšĮ NerutinaViešoji įstaigaNoRoutine Books renginių ir pristatymų ciklasLeidybinė platforma „NoRoutine Books“ (VšĮ „Nerutina“) jau 10 metų užsiima specifine leidybine praktika, įsiterpiančia tarp tradicinių meno knygų, monografijų ir autorinės menininko knygos. Planuojama savo leidinius pristatyti šiuose renginiuose: Riga Photography Biennial (Ryga, Latvija), Knygų paroda ir pristatymas Billband Berlynas (Vokietija) meno leidinių knygyne ir galerijoje, NYABF Printed Matter’s (Niujorkas, JAV) meno knygų festivalis, Tokyo Art Book Fair (Tokijas, Japonija) meno knygų festivalis.16000.00
Šv. Jono gatvės galerijaViešoji įstaigaDonato Jankausko-Duonio personalinė paroda „Medūzos požemių erdvėseŠio projekto tikslas – suprodiusuoti, sukuruoti ir pristatyti šiuolaikinio meno auditorijai lietuvių menininko Donato Jankausko-Duonio personalinę parodą „Metų laikai“, specialiai pritaikytą LDS šiuolaikinės kultūros ir meno erdvės „Medūza“ požemių erdvėms. Ši paroda pradės „Medūzos“ lėtųjų parodų ciklą požemių erdvėse.15000.00
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaigaMeno kritikos apdovanojimai ir juos lydinti renginių serija2023 metais Šiuolaikinio meno centras, bendradarbiaudamas su LNDM Nacionaline dailės galerija, skaitmeniniu žurnalu apie šiuolaikinį meną Artnews.lt bei meno kritikų ir periodinių kultūros renginių asociacijomis, organizavo pirmuosius Lietuvoje vizualaus meno kritikos apdovanojimus. Didžiulio palaikymo ir susidomėjimo sulaukęs renginys sumanytas kaip tęstinis projektas, kuris prisidės prie vizualaus meno lauke pasirodančių tekstų kokybės, padės pritraukti į rašymo veiklas daugiau autorių ir taps įrankiu kuriant solidarumą tarp rašančiųjų.22000.00
Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriusAsociacijaAlmyra Weigel: Ar esu kas esu? 30 metų kūrybos parodaŠis projektas pristato šiuolaikinės meno kūrėjos Almyros Bartkevičiūtės-Weigel 30 metų kūrybą. Parodos tikslas – atskleisti kūrėjos individualybę ir parodyti tekstilinės prigimties šiuolaikinio (tarpdisciplininio) meno įtaigumą bei įvairias jo galimybes kalbėti visuomenei ir atskiram jos nariui aktualiomis temomis.25000.00
Šiuolaikinio meno centrasBiudžetinė įstaigaŠiuolaikinio meno centro (ŠMC) skaityklos renginių programa 2024 m.Skaityklos programa sieks reflektuoti, dalintis ir atskleisti ne visada iš pirmo žvilgsnio pastebimas skaityklos darbo praktikas reikalingas, kurti tvarią ir dinamišką kultūrinių žinių mainų sistemą. 2024 m. programos centre – tarptautinis meno bibliotekininų simpoziumas, savaitei subursiantis įvairialypių specialistų būrį, kurie Vilniuje dalinsis žiniomis ir požiūriais į archyvavimą, rinkimą, kaupimą, saugojimą, švietimą, leidybą ir skaityklų, bibliotekų, meno knygynų veiklų organizavimą.9500.00
Šiuolaikiniai meno projektaiViešoji įstaigaFotografijos paroda „Sulaikytas kvėpavimas“Parodoje „Sulaikytas kvėpavimas“ Paryžiaus galerijoje Sabine Bayasli bus pristatomos archyvinės Antano Sutkaus fotografijos, Audros Vau siurrealistinių peizažų ciklo fotografijos, o Svajonė ir Paulius Stanikai specialiai galerijos erdvėje sukurs atmosferinę instaliaciją, apimsiančią piešinius, fotografijas ir skulptūras. Visų jų kūriniai kalbės apie tai, kaip svarbu yra išlikti ištikimam savo asmeniniams įsitikinimams, istorinei atminčiai, tautinei savimonei. Apie tai, kaip svarbu neprarasti kritinio mąstymo ir esminių žmogiškųjų vertybių.9000.00
VšĮ „Literatūra ir menas“Viešoji įstaigaDailės puslapiai. Mažos didelės istorijos„Dailės puslapiai. Mažos didelės istorijos“ – tai įvairiažanris „Literatūros ir meno“ tyrimas, kuriuo bus siekiama atskleisti vizualiųjų menų vyksmą Lietuvos miesteliuose ir kaimuose: fotoreporatažai, interviu, apžvalginiai straipsniai ir publicistika ištisus metus nagrinės, analizuos ir pasakos apie provincijos galerijų, dirbtuvių, rezidencijų, menininkų ir pan. gyvenimą. Pagrindiniai projekto dalyviai: fotografė Daiva Kairevičiūtė, „Literatūros ir meno“ meno kritikų bendruomenė ir plačiosios Lietuvos meno galerijos, rezidencijos, dirbtuvės.12000.00
Kultūros leidinys „Nemunas“Viešoji įstaigaVIZUALAS: tarp mirgėjimo ir kalbėjimo, IIProjektas „VIZUALUSIS MENAS: tarp mirgėjimo ir kalbėjimo“ yra skirtas šiuolaikinio meno žinovams bei gerbėjams ir leidžia skaitytojams susipažinti su Lietuvos ir užsienio kūrėjais, procesais, tendencijomis. Jį rengia suburta menotyrininkų, kritinių ir istorinių tekstų autorių, redaktorių komanda, kuri siekia viešinti, populiarinti ir aktualizuoti lietuvių meną, išskirti kuratorystės vaidmenį, pastebėti retrospektyvos svarbą bei susivokti globalaus šiuolaikinio meno lauko dilemose.5000.00
Artnews.ltViešoji įstaigaŠiuolaikinio meno žurnalas internete „Echo Gone Wrong“ 2024Projektas tęsia internetinio žurnalo „Echo Gone Wrong“ veiklas, papildant jas analitiniais tekstais, nagrinėjančiais Baltijos šiuolaikinio meno lauko reiškinius. „Echo Gone Wrong“ yra vienintelis Lietuvos ir Baltijos šalių šiuolaikinio meno sklaidos kanalas publikuojamas anglų kalba, kuriame skelbiamos parodų recenzijos, apžvalginiai tekstai, foto/video reportažai iš parodų, renginių anonsai. Žurnalas itin svarbus skleidžiant žinią apie Lietuvos meną tarptautinei bendruomenei, jis aktualus ir tuo, jog vykdo archyvavimo funkciją, veikia kaip įrankis.13000.00
Artnews.ltViešoji įstaiga„Artnews.lt" meno žurnalas interneteArtnews.lt meno žurnalo internete turinio kūrimas ir plėtotė. Siekiama aktualizuoti šiuolaikinės dailės diskursą, ugdyti visuomenės kritinį mąstymą, savireflektyvumą ir kūrybiškumą, skatinti domėjimąsi šalies kultūriniais procesais ir augti kaip kultūrinei visuomenei.14000.00
7 meno dienosViešoji įstaigaVizualaus meno procesų refleksija ir kritikaSavaitraštis „7 meno dienos“ reflektuoja dailės, tarpdisciplininio meno ir fotografijos meno procesus, kritiškai vertina ir analizuoja Lietuvos parodinį gyvenimą, pristato reikšmingus įvykius užsienyje, formuoja vizualiųjų menų bendruomenės diskursą aktualiais klausimais, rašo vizualiųjų menų metraštį autoriniais tekstais ir parodų anonsų sklaida. Projektas suteikia galimybę publikuoti profesionalią meno kritiką nekomerciniame kultūros leidinyje, kurio prioritetai yra analizės kokybė, išsilavinusios auditorijos poreikiai.9000.00
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijaViešoji įstaigaVido Poškaus paroda „Karalius nuogas“Projekto tikslas – surengti Vido Poškaus – menininko, kuratoriaus, meno kritiko ir rašytojo – parodą „Karalius nuogas“, sudarytą iš visiškai naujai sukurtų, dar niekur nerodytų tapybos darbų, piešinių, rankraštinių tekstų. „Karalius nuogas” kvies visuomenę į atvirą diskusiją apie nepatogias, trikdančias pačios visuomenės ir atskiro individo būsenas. Panardins žiūrovą į savotišką sapno atmosferą, kurioje įmanoma viskas, o išėjus gali suprasti, kad būtent tu ir esi tas nuogas karalius. Parodą lydės ekskursijos, edukacijos, susitikimai su meninku.5300.00
Šiuolaikiniai meno projektaiViešoji įstaigaPersonalinė Mykolo Saukos paroda ParyžiujeLietuvos kultūros sezono Prancūzijoje programos metu, prestižinėje Paryžiaus galerijoje „Olivier Waltman“ bus pristatyta personalinė Mykolo Saukos medžio skulptūrų paroda. Ši paroda – pirmoji menininko personalinė paroda Paryžiuje. Jos tikslai yra keli: pristatyti Lietuvos šiuolaikinės skulptūros meną, pristatyti jauną potencialų Lietuvos kūrėją bei diskutuoti apie šiuolaikinį meną pasaulio meno sostinėje – Paryžiuje – ir jo fokusą į kitus regionus, keliant klausimą „Ar Baltijos šalių menas yra patrauklus aktyviame Prancūzijos meno megapolyje?“10000.00
Artnews.ltViešoji įstaigaLaiškai nuo menininkų ir kuratorių: Artbooks.lt leidybos serijaArtbooks.lt leidinių apie menininkų ir kuratorių tekstus serijos tęsinys – leidinio apie laiškus kaip menininio teksto formą sudarymas, išleidimas, sklaida.10000.00
Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondasViešoji įstaigaTarptautinis fotografijos simpoziumas „NIDA. Sutikti fotografiją“Tarptautinis fotografų simpoziumas „NIDA. Sutikti fotografiją“ tapo svarbiu kultūriniu reiškiniu, apibendrinančiu praėjusių metų fotografų darbus, skatinančiu bendradarbiavimą, kūrybingumą, naujus kūrybinius procesus. Renginyje planuojami 24 edukaciniai užsiėmimai, 3 meninės dirbtuvės, 3 parodos, 1 rezidencja, 2 projekcijų vakarai, 2 kino vakarai. Po renginio įvyksta daug bendradarbiavimo projektų, kurie buvo pradėti diskutuoti ar apgalvoti renginio metu.47000.00
VšĮ „Šv. Jono gatvės galerija“Viešoji įstaiga„Keteros“ – grupinė paroda, renginių programa ir leidinysŽvelgdama į visuotinį klimato krizės paveiktą kraštovaizdžį, menininkių paroda „Keteros“ siekia paminti autorystės ir izoliuoto meno pasaulio sąvokas. Tai yra aktyvus nuosavybės, godumo, posthumanistinio laiko supratimo ir santykių tyrimas. Daugiasluoksnės paralelinės struktūros iškyla galerijoje kaip scenografija, muzikinis kūrinys, švietimo erdvė. Paroda siekiama permąstyti kas ir kodėl laikoma liaudies menu, menkaverčiais rankdarbiais, niekais, kiču ir taip atverti meno erdvę naujiems bendruomeniškiems meno praktikavimo būdams.17000.00
VŠĮ „Naujoji praktika“Viešoji įstaigaBAXT (romų k. reikšmė likimas, sėkmė) – Lietuvos romų likimasAndrew Miksio fotoalbumas BAXT apie lietuvos romus. Projektas buvo fotografuojamas 20 metų įvairiose Lietuvos vietose. Knyga didins žinomumą apie romų mažumą šalies ir tarptautiniu mastu. Be fotografijų, knygoje bus tekstas ir interviu su Lietuvos romais, kurie bus verčiami į lietuvių, romų ir anglų kalbas. Jie padės išplėsti šios knygos ir lydinčių parodų, knygų mugių auditoriją ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.10000.00
VŠĮ SODAS 2123Viešoji įstaigaTarpdisciplininio meno renginių serija „Entity: Unisona“„Entity: Unisona“ – renginių ciklas kertantis disciplinas, kuriantis bei edukuojantis bendruomenę per meno veiklas.
„Entity: Unisona“ suteiks galimybę ne tik stebėti ir klausytis paruoštos programos, bet ir įsitraukti į bendrai kuriamus projektus, kuriuose bus galima išbandyti savo jėgas bendradarbiaujant, kuruojant bei išreiškiant ir įgyvendinant savo idėjas.
17000.00
VšĮ „Šv. Jono gatvės galerija“Viešoji įstaiga„Sudrumstos tikrovės “ –menininkų kolektyvo Lou Cantor paroda ir speciali edukacinė programaParodoje „Sudrumstos tikrovės“ Medūzoje „Lou Cantor“ pasitelkia per pastarąjį dešimtmetį įvairiose pasaulio vietose (nuo JAV iki Brazilijos, Lenkijos iki Ukrainos) įvykusių politinių ir socialinių neramumų (protestų, mitingų ir kt.) vaizdiniją ir užklausia: ar dirbtinio intelekto, stebėjimo technologijų ir socialinių medijų algoritmų laikais vis dar egzistuoja sociali viešoji erdvė ir ar joje įmanomas politinis veiksmas?15200.00
Vijo vijoMažoji bendrijaGulbės nugara: kūrinio pabaigimas ir sklaida„Gulbės nugara” – tai naujausias menininkės Marijos Nemčenko darbas. Tai video instaliacija, kurioje du herojai iš skirtingų pasaulių susiduria su savo praeities šešėliais. Šie herojai: Marija Nemčenko, meninio tyrimo metu apjungusi kolektyvines migracijos iš Rytų Europos išgyvenimus su savo patirtimi ir šokėjas Oliver Connew, kurio kelionė nuo baleto iki semantinio šokio, siekiant įveikti imperialistinės meno šakos įskiepytą smurtą savo kūne, tampa šio kūrinio dokumentinio naratyvo ašimi.5850.00
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos