PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Konkursų paieška

Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
ArchitektūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
DizainasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
DailėFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
FotografijaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Tarpdisciplininis menasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TeatrasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
ŠokisFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
CirkasFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje 2. Renginiai 3. Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida 4. Leidyba 5. Profesionali kritika ir analizė 6. Tin...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Ugdymas kultūra: kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą. Finansuojama veikla ...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Menas žmogaus geroveiProgramos tikslas Skatinti kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą tikslingai siekiant teigiamo meno pov...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Atminties institucijos: Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimaiProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rink...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: tremties ir palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius. Finansuojama veikla 1. Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir pol...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Etninė kultūraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą, didinančius etninės kultūros sklaidą. Fi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveikaProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gyventoj...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės bendruomenių iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų menine...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida 1. Muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių projek...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas 1. Tradiciniai etnokultūros (įskaitant mėgėjų meną) projektai (renginiai, š...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis bendradarbiavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Tarpsritinis bendradarbiavimas 1. Projektai, apimantys profesionaliąją kūrybą ir jos sklaidą (naujų produktų, kūrinių sukūrimas i...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė  1. Projektai, kurie įtraukia gyventojus į aktyvią kūrybinę veiklą, orientuotą į pokyči...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Klaipėdos aps. prioritetas kultūros ir aplinkos sinergijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir aplinkos sinergija 1. Projektai, kurie padeda naujomis kultūros formomis atrasti ir atskleisti regiono ir (ar) vietos...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas 1. Kultūros lauko specialistų, kvalifikuotų edukatorių bei lyderi...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas 1. Panevėžio regiono kultūrinę savastį aktualizuojantys profesionalaus ir mėgėjų me...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas 1. Istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reik...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono reprezentavimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Panevėžio regiono reprezentavimas Projektai, pristatantys Panevėžio regiono kultūrą ir meną užsienio valstybėse. Prioriteto ve...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Panevėžio aps. prioritetas: menininkų rezidencijos Panevėžio regioneProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Menininkų rezidencijos Panevėžio regione Projektai, sudarantys galimybes Panevėžio regione reziduoti Lietuvos ir užsienio šalių k...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės iniciatyvos  1. Skirtingų kultūros ir meno sričių jungtiniai projektai, apimantys naujų netradicinių meno formų ...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: istorinės atminties puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Istorinės atminties puoselėjimas 1. Ekspozicijos, parodos, jų pagrindu sukurtos edukacinės programos, išleisti katalogai, kt. lei...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas 1. Projektai, formuojantys Šiaulių regiono identitetą ir jo išskirtinumą (šventės, ...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės inovacijosProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės inovacijos 1. Šiuolaikinio profesionalaus muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių pr...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinė menų sintezėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinė menų sintezė 1. Projektai, įtraukiantys kultūrines ir interaktyvias veiklas, formuojančias asmens vertybines nuostatas,...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinis tapatumasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinis tapatumas 1. Projektai, kurie atskleidžia regiono stipriąsias etnokultūrines savybes, išryškina regiono savitumą, aute...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Tauragės aps. prioritetas: ugdymas kultūra ir menuProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Ugdymas kultūra ir menu 1. Projektai, skatinantys bendradarbiavimo būdu organizuoti ugdymą kultūra ir menu: meninės iniciatyvos, ...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida 1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros tęstinumą, išsaug...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Telšių aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimasProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinių iniciatyvų skatinimas 1. Projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą. 2. Vietos kultūr...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionalaus meno sklaida 1. Projektai, jungiantys įvairias meno sritis ir menines veiklas (architektūra, dizainas, vizualieji ...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūros edukacijaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūros edukacija 1. Projektai, skatinantys etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimą. 2. Projektai, įtraukiantys Utenos re...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Utenos aps. prioritetas: kultūrinių inovacijų partnerystėProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kultūrinių inovacijų partnerystė 1. Projektai, skatinantys kūrybinę įvairovę. 2. Projektai, įtraukiantys profesionaliojo ir mėgė...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Utenos aps. prioritetas: kūrybinės patirtysProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Kūrybinės patirtys 1. Profesionalaus meno sklaidos projektai. 2. Menininkų rezidencijų ir mobilumo projektai. 3. Projektai, ska...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaidaProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida 1. Profesionalaus ...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumąProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą 1. Projektai, skatinantys įvairių tautinių bendrij...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2020 m. sausio 31 d.
TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyjeProgramos tikslas Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Finansuojama veikla Regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje 1. Projektai, užtikrinantys regioninio, tarpregioninio ir tarpta...Būsimas kvietimas
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos