PagrindinisProjektų finansavimas

Projektų finansavimas

2017 m. Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuoti tyrimai

- Lietuvos muziejų asociacija tyrimas „Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas ir rekomendacijos dėl jos gerinimo pateikimas

Tyrimo tikslas: Atskleisti vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklę ir potencialą
bei pateikti rekomendacijas dėl edukacinių priemonių paveikumo gerinimo.