PagrindinisProjektų finansavimasLeidinių pristatymasLeidinių pristatymas

Leidinių pristatymas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotų spausdintų leidinių ir CD bei DVD pristatymo  viešosioms bibliotekoms tvarka:

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotų leidinių egzempliorius, kuriuos pagal su Lietuvos kultūros taryba sudarytas projekto dalinio finansavimo sutartis esate įsipareigoję neatlygintinai skirti viešosioms bibliotekoms, prašome pristatyti platintojui AB Lietuvos paštas tokia tvarka:

1. Užpildykite Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštį. Jį galite parsisiųsti paspaudę čia.
DĖMESIO! Neužpildyti ar netinkamai užpildyti važtaraščiai nepriimami.

2. Pristatykite to leidinio egzempliorius, kurio leidyba buvo finansuota Jūsų važtaraštyje nurodomos sutarties pagrindu. Priimamas tik sutartyje nurodytas leidinio egzempliorių skaičius.

3. Leidinius kartu su tinkamai užpildytu važtaraščiu pristatykite:

AB Lietuvos paštas adresu:  Servečės g. 1, Vilnius.
Darbo laikas: I – IV 9:00-17:00; V 9:00 – 16:00.
Kontaktinis asmuo: Darius Pakalniškis, mob. 8 638 60 494, el. pašto adresas darius.pakalniskis@lpexpress.lt.

4. Leidinį išleidusios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, privalo užtikrinti tarpusavio apskaitos operacijų suderinamumą su viešosiomis bibliotekomis.

***

Jeigu Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotas leidinys pritaikytas naudojimui elektroninėje erdvėje („on-line“), jis turi būti pateikiamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai prieinamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt). Teikiant tokį kūrinį Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai taip pat pateikiamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštis. Jį galite parsisiųsti paspaudę čia.

Leidinius priimančio asmens pasirašyto važtaraščio kopiją Tarybai pateikite kartu su projekto įvykdymo rezultatų ataskaita. Nepateikus važtaraščio kopijos projektas laikomas neįvykdytu.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į:
Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialistę 
Saulę Milerienę
Tel.: 8 5 2559374
el. p.: saule.mileriene@ltkt.lt

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos