PagrindinisProjektų finansavimasLeidinių pristatymasLeidinių pristatymas

Leidinių pristatymas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotų leidinių pristatymo

viešosioms bibliotekoms tvarka:

 

Kai Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotų projektų pobūdis yra leidyba, projektų vykdytojai, pasirašydami dalinio finansavimo sutartį su Lietuvos kultūros taryba, įsipareigoja dalį leidinių neatlygintinai skirti Lietuvos viešosioms bibliotekoms.

 

I. Spausdintiniai leidiniai, CD, DVD

1. Pristatomų egzempliorių skaičius

Privalomų pateikti spausdintinių leidinių kiekis, gali skirtis, priklausomai nuo dalinio finansavimo sutartyje numatytų sąlygų: 

Jei finansuoto projekto pobūdis yra CV ar DVD leidyba, visų meno sričių ir kultūros programų vykdytojai turi pristatyti 6 egzempliorius

2. Pristatymas platintojui

Leidinių egzempliorius prašome pristatyti platintojui UAB „Sentios“ šia tvarka:

Užpildykite Platinimui pateiktų leidinių važtaraštį (neužpildyti ar netinkamai užpildyti važtaraščiai nepriimami).

Jūsų dalinio finansavimo sutartyje nurodytą leidinių skaičių kartu su tinkamai užpildytu važtaraščiu pristatykite platintojui:

UAB „Sentios“, A. Juozapavičiaus g. 104 B, Kaunas (pastatas yra toliau nuo pagrindinio kelio, t. y. atvažiavus nuo centro pasukti ties pastatu Nr. 114)

Darbo laikas: I –IV 9:00 – 16.00; V 9.00 – 15.00.

Tel.: 8 650 12212

Leidinį išleidusios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, privalo užtikrinti tarpusavio apskaitos operacijų suderinamumą su viešosiomis bibliotekomis.

 

II. Elektroniniai leidiniai

Jeigu Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotas leidinys pritaikytas naudojimui elektroninėje erdvėje („on-line“), jis turi būti pateikiamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai prieinamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt). Teikiant tokį kūrinį Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, turi būti pateikiamas ir pristatymo „i-bibliotekai“ važtaraštis . Jei kiltų klausimų dėl elektroninių leidinių pristatymo, kreipkitės į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyr. bibliotekininkę Daivą Martinkutę el. paštu ei@lnb.lt

 

III. Atsiskaitymas su Lietuvos kultūros taryba

Leidinius priimančio asmens pasirašyto važtaraščio kopiją Lietuvos kultūros tarybai pateikite kartu su projekto įvykdymo rezultatų ataskaita. Nepateikus važtaraščio kopijos projektas laikomas neįvykdytu.

 

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į meno sričių ir kultūros programų kuratores

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos