PagrindinisProjektų finansavimasLeidinių pristatymasLeidinių pristatymas

Leidinių pristatymas

Kai Lietuvos kultūros tarybos finansuotų projektų pobūdis yra leidyba, projektų vykdytojai, pasirašydami dalinio finansavimo sutartį su Lietuvos kultūros taryba, įsipareigoja dalį leidinių neatlygintinai skirti Lietuvos viešosioms bibliotekoms. 

I. Spausdintiniai leidiniai, CD, DVD, vinilinės plokštelės

1. Pristatomų egzempliorių skaičius

Privalomų pateikti spausdintinių leidinių (t. y. tokiam leidiniui buvo suteiktas ISBN, ISMN, ISSN brūkšninis kodas) kiekis, gali skirtis, priklausomai nuo dalinio finansavimo sutartyje numatytų sąlygų: 

 

Leidinius prašome pristatyti platintojui UAB „Jumbo Transport“, adresu V.A. Graičiūno g. 38, LT-02241, Vilnius, 4 sandėlis. Darbo laikas: I-V 8.00–17.00 val.

Teikiant leidinius platintojui, turi būti pateikiamas ir pristatymo UAB „Jumbo Transport“ važtaraštis. Dėl leidinių atvežimo kviečiame susisiekti su už sandėlį atsakingu asmeniu Emilijumi Karpušenko, tel. +370 64910003 arba e. paštu emilijus@jumbotransport.lt.

II. Elektroniniai leidiniai

Jeigu Lietuvos kultūros tarybos finansuotas leidinys pritaikytas naudojimui elektroninėje erdvėje („on-line“), jis turi būti pateikiamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai prieinamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ ir Lietuvos audiosensorinės bibliotekos elektroninių leidinių valdymo sistemą ELVIS.

Teikiant tokį kūrinį Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, turi būti pateikiamas ir pristatymo „i-bibliotekai“ važtaraštis. Jei kiltų klausimų dėl elektroninių leidinių pristatymo, kreipkitės į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyr. bibliotekininkę Daivą Martinkutę el. paštu ei@lnb.lt

Teikiant leidinį Lietuvos audiosensorinei bibliotekai, turi būti pateikiamas ir pristatymo „ELVIS“ važtaraštis. Jei kiltų klausimų dėl elektroninių leidinių pristatymo, kreipkitės į Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Informacinių išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkę Alvyrą Liaudanskienę tel. +370 658 890 62 el. paštu: e.liaudanskiene@labiblioteka.lt.

III. Atsiskaitymas su Lietuvos kultūros taryba

Leidinius priimančio asmens pasirašyto važtaraščio kopiją Lietuvos kultūros tarybai pateikite kartu su projekto įvykdymo rezultatų ataskaita. Nepateikus važtaraščio kopijos projektas laikomas neįvykdytu.

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į meno sričių ir kultūros programų kuratores

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos