PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kviečiame į LKT seminarą „Strateginis finansavimas“

2018 m. gegužės 11 d.
Kviečiame į LKT seminarą „Strateginis finansavimas“Vytenio Budrio nuotrauka.

Lietuvos kultūros taryba kviečia į seminarą skirtą dviejų atnaujintų finansavimo programų „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ pareiškėjų atrankos konkurso pristatymui. Semianaras aktualus ilgalaikę veiklą vykdančių kultūros ir meno organizacijų ir tarptautinių festivalių, bienalių ir kitų renginių atstovams. Jis vyks gegužės 18 d. 10 val. Šiuolaikinio meno centro Skaitykloje. Kaip jau tapo įprasta, seminaras bus tiesiogiai transliuojamas internetu.

Siekiant stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių (įvairovė, prieinamumo didinimas, eudkacija) įgyvendinimo, veiklą, remiantis kitų Europos šalių kultūros tarybų patirtimi, bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros tarybos nariais ir socialiniais partneriais, suformuota ilgalaikio „Strateginio kultūros organizacijų finansavimo“ programa. Norint užtikrinti tvarų efektyviai veikiančių kultūros organizacijų finansavimą, atrankos konkurso būdu strateginių organizacijų sąrašas bus sudaromas trejiems metams. Paraiškas atrankos konkursui turi teisę teikti Lietuvoje registruotos kultūros organizacijos (išskyrus meno kūrėjų organizacijas, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas, viešojo sektoriaus subjektus ir pelno siekiančius juridinius asmenis), veikiančios ne mažiau nei 3 metus. Kultūros organizacijų pateiktas paraiškas vertins LKT narių sprendimu sudaryta kviestinių ekspertų komisija. Atrenkant kultūros organizacijas strateginiam finansavimui bus vertinama: organizacijos paskutinių trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba, planuojamų veiklų kultūrinė ir meninė vertė, planai didinti kultūros prieinamumą, numatomos edukacinės veiklos, viešinimo strategija, vadybos ir finansų valdymo įgūdžiai.

Atnaujinta ir Lietuvoje rengiamiems tarptautiniams meno renginiams skirta programa, kuri nuo šiol vadinsis „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“. Kaip ir iki šiol konkurso būdu bus sudaromas tarptautinių renginių, kurie šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojami trejus metus, sąrašas. Paraiškas renginių atrankos konkursui gali teikti ilgiau nei trejus metus Lietuvoje rengiamų tarptautinių renginių, kurių tikslas – šalies visuomenei pristatyti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, organizatoriai. Atrankos konkursui pateiktas paraiškas vertins LKT narių sudaryta ekspertų komisija, kurią sudarys ne mažiau kaip 5 ekspertai iš Lietuvos ir ne mažiau kaip 5 ekspertai iš užsienio. Ekspertai iš užsienio bus atrenkami iš Europos festivalių asociacijos ir užsienio šalių meno tarybų deleguotų asmenų. Vertindami į strateginį finansavimą pretenduojančių tarptautinių renginių paraiškas ekspertai analizuos: pastarųjų trejų metų renginio programos ir veiklų kokybę ir vertę, kitų trejų metų numatomos renginio programos kultūrinę, meninę kokybę, auditorijų plėtros strategiją, numatomas edukacines veiklas, viešinimo strategiją, numatomą sukurti pridėtinę vertę, vadybos ir finansų valdymo įgūdžius.

Šioms programoms numatoma ir suteikto finansavimo skyrimo tvarkos naujovė. Jei organizacija ar renginys bus atrinktas į trejus metus finansuojamų kultūros organizacijų ar tarptautinių renginių sąrašą ir LKT sprendimu bus suteiktas finansavimas Kultūros rėmimo fondo lėšomis, pasirašius sutartį, renginio vykdytojui bus išmokama 90 procentų skirtos sumos, o sprendimą dėl likusių 10 procentų ar jų dalies išmokėjimo LKT priims po projekto įgyvendinimo, įvertinus pasiektų projekto rezultatų atitiktį paraiškoje išsikeltiems tikslams ir jų kokybę.

Detali informacija apie abiejų programų konkurso ir finansavimo sąlygas bus pristatyta LKT seminaro metu, gegužės 18 d. 10 val. Šiuolaikinio meno centro Skaitykloje (Vokiečių g. 2, Vilnius).

Programų „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ pareiškėjų atrankos konkursai prasidės birželio 1 d., paraiškų bus laukiama iki birželio 29 d. (imtinai).« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos