PagrindinisNaujienos

Naujienos

Skelbiamas pareiškėjų atrankos strateginio finansavimo programoms konkursas

2018 m. gegužės 31 d.

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia finansavimo programų „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ pareiškėjų atrankos konkursus.

Paraiškas kviečiamos teikti ilgiau nei trejus metus veikiančios nepriklausomos kultūros ir meno organizacijos bei per pastaruosius aštuonerius metus ne mažiau nei tris kartus surengtų tęstinių tarptautinių renginių organizatoriai. Paraiškas elektroniniu paštu galima pateikti iki birželio 29 d. (imtinai).

Apie konkursus

Siekiant stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių (įvairovė, prieinamumo didinimas, edukacija) įgyvendinimo, veiklą, remiantis kitų Europos šalių kultūros tarybų patirtimi, bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros tarybos nariais ir socialiniais partneriais, suformuota ilgalaikio Strateginio kultūros organizacijų finansavimo programa. Norint užtikrinti tvarų efektyviai veikiančių kultūros organizacijų finansavimą, atrankos konkurso būdu strateginių organizacijų sąrašas bus sudaromas trejiems metams. Paraiškas atrankos konkursui turi teisę teikti Lietuvoje registruotos kultūros organizacijos (išskyrus meno kūrėjų organizacijas, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas, viešojo sektoriaus subjektus ir pelno siekiančius juridinius asmenis), veikiančios ne mažiau nei 3 metus. Kultūros organizacijų pateiktas paraiškas vertins LKT narių sprendimu sudaryta kviestinių ekspertų komisija. Atrenkant kultūros organizacijas strateginiam finansavimui bus vertinama: organizacijos paskutinių trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba, planuojamų veiklų kultūrinė ir meninė vertė, planai didinti kultūros prieinamumą, numatomos edukacinės veiklos, viešinimo strategija, vadybos ir finansų valdymo įgūdžiai.

Atnaujinta ir Lietuvoje rengiamiems tarptautiniams meno renginiams skirta programa, kuri nuo šiol vadinsis „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“. Kaip ir iki šiol konkurso būdu bus sudaromas tarptautinių renginių, kurie šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojami trejus metus, sąrašas. Paraiškas renginių atrankos konkursui gali teikti ne mažiau nei tris kartus 2010–2018 m. laikotarpiu Lietuvoje surengtų tarptautinių renginių, kurių tikslas – šalies visuomenei pristatyti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, organizatoriai. Atrankos konkursui pateiktas paraiškas vertins LKT narių sudaryta ekspertų komisija, kurią sudarys ne mažiau kaip 5 ekspertai iš Lietuvos ir ne mažiau kaip 5 ekspertai iš užsienio. Ekspertai iš užsienio bus atrenkami iš Europos festivalių asociacijos ir užsienio šalių meno tarybų deleguotų asmenų. Todėl paraiškas būtina parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Vertindami į strateginį finansavimą pretenduojančių tarptautinių renginių paraiškas ekspertai analizuos: pastarųjų trejų metų renginio programos ir veiklų kokybę ir vertę, kitų trejų metų numatomos renginio programos kultūrinę, meninę kokybę, auditorijų plėtros strategiją, numatomas edukacines veiklas, viešinimo strategiją, numatomą sukurti pridėtinę vertę, vadybos ir finansų valdymo įgūdžius.

Šioms programoms numatoma ir suteikto finansavimo skyrimo tvarkos naujovė. Jei organizacija ar renginys bus atrinktas į trejus metus finansuojamų kultūros organizacijų ar tarptautinių renginių sąrašą ir LKT sprendimu bus suteiktas finansavimas Kultūros rėmimo fondo lėšomis, pasirašius sutartį, renginio vykdytojui bus išmokama 90 procentų skirtos sumos, o sprendimą dėl likusių 10 procentų ar jų dalies išmokėjimo LKT priims po projekto įgyvendinimo, įvertinus pasiektų projekto rezultatų atitiktį paraiškoje išsikeltiems tikslams ir jų kokybę.

Paraiškas programų „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ pareiškėjų atrankos konkursams reiktų siųsti elektroniniu paštu („Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ – organizacijos@ltkt.lt, ir „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ – renginiai@ltkt.lt ) iki birželio 29 d. 23.59 val.

Reikalavimai paraiškų pateikimui

Strateginis kultūros organizacijų finansavimas:

Paraiška (Kultūros organizacijų atrankos paraiškos lydraštis, Kultūros organizacijų atrankos paraiška, pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), pareiškėjo įstatų kopija, pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija), Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką pateikti 1 rinkmena (failas) PDF formatu, Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma ir 2019–2021 m. organizacijos veiklų planas pateikti 2 rinkmenose (failuose) Excel formatu), iki 2018 m. birželio 29 d. 23.59 val. turi būti išsiųsta Tarybai tik elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt.

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas:

Lietuvių ir anglų kalbomis parengtos paraiškos (Tarptautinių renginių atrankos paraiškos lydraštis, Tarptautinių renginių atrankos paraiška, pagrindinių renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką, pateikti 2 rinkmenose (failuose) PDF formatu: 1 lietuvių kalba ir 1 anglų kalba; Renginio biudžeto ir finansų valdymo forma, 2019–2021 m. renginio veiklų planas 4 rinkmenose (failuose) Excel formatu: 2 lietuvių kalba  ir 2 anglų kalba) iki 2018 m. birželio 29 d. 23.59 val. turi būti išsiųstos Tarybai tik elektroninio pašto adresu renginiai@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

LKT seminarai

Planuojančiuosius teikti paraiškas strateginio finansavimo programoms kviečiame į seminarus, kuriuose bus detaliau pristatyti konkursų dokumentai, vertinimo kriterijai ir atsakyta į rengiant paraiškas kylančius klausimus:

Birželio 8 d. 11.00 Lietuvos kultūros taryba (Naugarduko g. 10, Vilnius, I aukštas)

LKT seminaras. Strateginis finansavimas tarptautiniams renginiams

Birželio 12 d. 11.00 Lietuvos kultūros taryba (Naugarduko g. 10, Vilnius, I aukštas)

LKT seminaras. Strateginis finansavimas kultūros organizacijoms

LKT seminaro „Strateginis finansavimas“ vaizdo medžiaga:

Seminaro „Strateginis finansavimas“ skaidrės.

LKT seminaro „Strateginis finansavimas tarptautiniams renginiams“ vaizdo medžiaga:

Seminaro „Strateginis finansavimas tarptautiniams renginiams“ skaidrės.

LKT seminaro „Strateginis finansavimas kultūros organizacijoms“ vaizdo medžiaga:

Seminaro „Strateginis finansavimas kultūros organizacijoms“ skaidrės.

LKT forumo 2018 vaizdo medžiaga:

LKT forumo 2018 skaidrės.

Strateginės 2019–2021 m. Lietuvos kultūros tarybos kryptys« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos