PagrindinisNaujienos

Naujienos

Strateginio finansavimo programų seminarų medžiaga

2018 m. birželio 22 d.

Iki birželio 29 d. tęsiasi finansavimo programų „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ pareiškėjų atrankos konkursai. Rengiantiems paraiškas pateikiame atsakymus į birželio pradžioje vykusių seminarų metu pateiktus aktualius klausimus ir seminarų vaizdo įrašus.

Strateginis kultūros organizacijų finansavimas

Apie konkursą

Siekiant stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių (įvairovė, prieinamumo didinimas, edukacija) įgyvendinimo, veiklą, remiantis kitų Europos šalių kultūros tarybų patirtimi, bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros tarybos nariais ir socialiniais partneriais, suformuota ilgalaikio Strateginio kultūros organizacijų finansavimo programa. Norint užtikrinti tvarų efektyviai veikiančių kultūros organizacijų finansavimą, atrankos konkurso būdu strateginių organizacijų sąrašas bus sudaromas trejiems metams. Paraiškas atrankos konkursui turi teisę teikti Lietuvoje registruotos kultūros organizacijos (išskyrus meno kūrėjų organizacijas, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas, viešojo sektoriaus subjektus ir pelno siekiančius juridinius asmenis), veikiančios ne mažiau nei 3 metus. Kultūros organizacijų pateiktas paraiškas vertins LKT narių sprendimu sudaryta kviestinių ekspertų komisija. Atrenkant kultūros organizacijas strateginiam finansavimui bus vertinama: organizacijos paskutinių trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba, planuojamų veiklų kultūrinė ir meninė vertė, planai didinti kultūros prieinamumą, numatomos edukacinės veiklos, viešinimo strategija, vadybos ir finansų valdymo įgūdžiai.

LKT seminaro metu kelti klausimai

Kuo skiriasi paraiškos formoje pateikiamos sąvokos „sklaida“ ir „viešinimas“?

Viešinimas – tai informacinė veikla, padedanti pristatyti visuomenei įgyvendinamą projektą, jo tikslus, eigą, pasiektus rezultatus. Viešinimas turėtų būti skirtas tikslinei auditorijai ir juo galima siekti formuoti tikslingą pasirinktos auditorijos nuomonę.

Sklaida – konkrečių projekto veiklų pristatymas/įgyvendinimas Lietuvoje ir (ar) užsienyje, taip pat pristatymas skirtingoms, sunkiau pasiekiamoms kultūrinėms ir (ar) socialinėms grupėms .

Kaip vertinant projektus traktuojama aukšta kultūrinė, meninė kokybė?

Vertinant organizacijos paraišką pagal kriterijų „Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė“ atsižvelgiama į veiklų dalyvių profesionalumą, kompetencijas, jų aktualumą, numatomą ilgalaikį poveikį visuomenei ir kultūros ar meno srities raidai.

Ar teikiant paraišką abiejų programų pareiškėjų atrankos konkursams jas reikėtų susieti?

Projekto vykdytojai, kurie teikia paraiškas abiem – „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ – atrankos konkursams, programai „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ teikiamoje paraiškoje turėtų numatyti ir renginį, kurio paraišką teikia programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ atrankos konkursui. Tai reikėtų padaryti ir paraiškoje, ir sąmatoje (pažymint tai komentaruose).

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas

Apie konkursą

Tai atnaujinta Lietuvoje rengiamiems tarptautiniams meno renginiams skirta programa, kuri nuo šiol vadinsis „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“. Kaip ir iki šiol konkurso būdu bus sudaromas tarptautinių renginių, kurie šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojami trejus metus, sąrašas. Paraiškas renginių atrankos konkursui gali teikti ne mažiau nei tris kartus 2010–2018 m. laikotarpiu Lietuvoje surengtų tarptautinių renginių, kurių tikslas – šalies visuomenei pristatyti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, organizatoriai. Atrankos konkursui pateiktas paraiškas vertins LKT narių sudaryta ekspertų komisija, kurią sudarys ne mažiau kaip 5 ekspertai iš Lietuvos ir ne mažiau kaip 5 ekspertai iš užsienio. Ekspertai iš užsienio bus atrenkami iš Europos festivalių asociacijos ir užsienio šalių meno tarybų deleguotų asmenų. Todėl paraiškas būtina parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Vertindami į strateginį finansavimą pretenduojančių tarptautinių renginių paraiškas ekspertai analizuos: pastarųjų trejų metų renginio programos ir veiklų kokybę ir vertę, kitų trejų metų numatomos renginio programos kultūrinę, meninę kokybę, auditorijų plėtros strategiją, numatomas edukacines veiklas, viešinimo strategiją, numatomą sukurti pridėtinę vertę, vadybos ir finansų valdymo įgūdžius.

LKT seminaro metu kelti klausimai

Kaip paraiškos formoje pildyti grafą „2. Informacija apie 2016–2018 metais įgyvendintą renginį“, jei Jūsų organizuojamas renginys vyksta ne kasmet?

Jei renginys yra įvykęs ne mažiau nei 3 kartus 2010–2018 m. laikotarpiu, tačiau vyko ne kiekvienais kalendoriniais metais, pateikiant informaciją apie renginį 2016–2018 metams skirtoje grafoje pateikite paskutinių trijų kartų įgyvendinto renginio duomenis, t. y.:
skiltyje 2016 m. – pateikite informaciją už pirmus įgyvendinto renginio metus 2010–2018 m. laikotarpiu,
skiltyje 2017 m. – pateikite informaciją už antrus įgyvendinto renginio metus 2010–2018 m. laikotarpiu,
skiltyje 2018 – pateikite informaciją už trečius įgyvendinto renginio metus 2010–2018 m. laikotarpiu.
Renginio biudžeto ir finansų valdymo formoje, 2019–2021 m. veiklų plane komentarų skiltyje, pažymėkite už kokius metus pateikiat
duomenis apie įgyvendintą renginį.

Į ką atsižvelgiama vertinant renginių socialinę, ekonominę pridėtinę vertę?

Renginio skurta/planuojama sukurti socialinė, ekonominė pridėtinė vertė vertinama atsižvelgiant į tai, ar renginys:
skatina socialinių santykių kūrimąsi ir vystymąsi;
prisideda prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimo užsienio šalyse;
prisideda prie miesto ir (ar) regiono tapatumo kūrimo;
prisideda prie ekonomikos augimo, generuoja pelną;
skatina kultūros produktų ir paslaugų vartojimo;
kuria naujas darbo vietas;
skatina kultūrinį turizmą.

Kas įvardijama, kaip jautrios socialinės grupės?

Jautrios socialinės grupės – tai asmenys ar asmenų grupė patiriantys socialinę ar ekonominę atskirtį.

Strateginės 2019–2021 m. Lietuvos kultūros tarybos kryptys

LKT seminaro „Strateginis finansavimas“ vaizdo medžiaga:

Seminaro „Strateginis finansavimas“ skaidrės.

LKT seminaro „Strateginis finansavimas tarptautiniams renginiams“ vaizdo medžiaga:

Seminaro „Strateginis finansavimas tarptautiniams renginiams“ skaidrės.

LKT seminaro „Strateginis finansavimas kultūros organizacijoms“ vaizdo medžiaga:

Seminaro „Strateginis finansavimas kultūros organizacijoms“ skaidrės.

LKT forumo 2018 vaizdo medžiaga:

LKT forumo 2018 skaidrės.

 « Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos