PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kviečiame teikti siūlymus stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemai

2021 m. kovo 2 d.

Lietuvos kultūros taryba kviečia kultūros ir meno kūrėjus, tyrėjus, vadybininkus, kultūros ir meno organizacijų atstovus ir kitus kultūros bendruomenės narius teikti pastabas ir rekomendacijas tyrimo „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“ santraukoms. Tyrimą atliko 34 ekspertai, jį sudaro 15 kultūros ir meno sričių apžvalgų.

Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistema

Kultūros ir meno projektai pasižymi ne tik meniniu ir kultūriniu poveikiu, bet ir socialine bei ekonomine dimensija. Tad dėl šios srities ypatybių, kultūros raidos procesų stebėsenai sunku pritaikyti kitose srityse sukurtus ir naudojamus modelius. Siekdama tikslingo valstybės lėšų investavimo į kultūros ir meno projektus ir ieškodama efektyviausių būdų užtikrinti šių projektų įgyvendinimo stebėseną, Lietuvos kultūros taryba iniciavo specialaus, kultūros ir meno projektams pritaikyto įrankio – Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos (SAMS) sukūrimą. 

Įgyvendindama šią iniciatyvą, Lietuvos kultūros taryba kreipėsi į daugiau nei tris dešimtis kultūros ir meno sričių ekspertų, kurie atliko 15 sričių tyrimus ir pateikė pasiūlymus kokybinių vertinimo rodiklių ir kriterijų nustatymui. Remiantis kultūros ir meno sričių ekspertinėmis apžvalgomis, buvo parengos santraukos, kurias sudaro kultūros ir meno sričių, jų raidos ir projektų apibrėžimai, siūlomi kokybės vertinimo kriterijai ir rodikliai, galimų veiklų sąrašai. Ši medžiaga taps pagrindu leisiančiu Lietuvos kultūros tarybai stebėti kokybinį pokytį kultūros ir meno lauke – atpažinti svarbiausias konkrečios kultūros ar meno srities plėtrai aktualias veiklas, jų sukuriamus produktus ar suteikiamas paslaugas.

Viešos konsultacijos 

Lietuvos kultūros taryba siekia dialogo su kultūros bendruomene ir skatina atviras diskusijas kultūros sričiai svarbiais klausimais, todėl į Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kūrimo procesą kviečia įsitraukti ir kultūros bendruomenę. Kultūros ir meno organizacijų atstovų, meno ir kultūros kūrėjų, tyrėjų, vadybininkų ir kitų kultūros bendruomenės narių pastabų, pasiūlymų ir rekomendacijų Lietuvos kultūros taryba laukia interneto svetainėje www.ltkt.lt iki kovo 15 d. 12 valandos. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti architektūros, atminties institucijų, dizaino, etninės kultūros, kultūros paveldo, literatūros, scenos menų ir vizualiųjų menų sričių apžvalgų santraukoms. 

Pasibaigus konsultacijoms su kultūros bendruomene, apibendrinus pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Lietuvos kultūros taryba kvies socialinius partnerius į apskritojo stalo diskusijas, kurių metu bus aptarta ne tik tyrėjų pateikta medžiaga, jų suformuluotos išvados, bet ir kultūros bendruomenės pateikti siūlymai.

Projekto įgyvendinimą užbaigs konsoliduota ataskaita, kuri apims ir tyrėjų įžvalgas, ir kultūros bendruomenės indėlį, ir ataskaitų rengimo procese dalyvavusių Lietuvos kultūros tarybos administracijos darbo grupių pastabas. Kultūros ir meno sričių vertinimo rodikliai bus apibendrinti ir galutinai suformuluoti bendradarbiaujant su išoriniais partneriais – procesų valdymo sistemų kūrėjais. Šiais rodikliais Lietuvos kultūros taryba remsis analizuodama kultūros raidos procesus ir teiks siūlymus kultūros politikos įgyvendinimo procesų tobulinimui. 

Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir išbandymas“ finansuojamas pagal 2014–2020 m. etapo Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 10.1.1- ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ finansavimo sąlygas. Projektą įgyvendinančioji institucija — Europos socialinio fondo agentūra.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos