PagrindinisNaujienos

Naujienos

Skelbiami strateginio finansavimo programų atrankos konkursai

2021 m. birželio 28 d.

Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros organizacijų, tarptautinių ir mėgėjų meno renginių strateginio finansavimo atrankos konkursus. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu iki liepos 27 d. (imtinai). 

Kad būtų lengviau susigaudyti konkursų sąlygose, visus planuojančius teikti paraiškas kviečiame į nuotolinį seminarą liepos 2 d. 10 val., adresu www.kulturostaryba.zoomtv.lt. Seminaro metu bus pristatytos pagrindinės konkursų sąlygos, naujovės ir kiti paraiškų teikimo aspektai. 

Pagrindinė naujovė – įvedami finansavimo rėžiai. Be to, greta kultūros organizacijų, meno kūrėjų organizacijų ir tarptautinių renginių, strateginio finansavimo lėšomis nuo šiol atskiromis programomis bus finansuojamos ir asociacijos, skėtinės organizacijos, bei mėgėjų meno renginiai.

Strateginis renginių finansavimas

Strateginiam renginių finansavimui skirtos dvi programos: „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ ir „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“. 

Pagrindinė naujovė, kuri planuojama tarptautinių renginių finansavimui skirtoje programoje – finansavimo rėžiai. Tai yra šių renginių organizatoriai teikdami paraišką turės nusimatyti, į kokias finansavimo ribas pretenduoja (40–65 tūkst. eurų, 66–90 tūkst. eurų, 91–115 tūkst. eurų, 116–140 tūkst. eurų). Organizatorių ar rėmėjų indėlis į bendrą projekto biudžetą turės siekti bent 30 procentų. Vertinant paraiškas bus vertinama tarptautinių renginių programų kultūrinė, meninė kokybė, išsikelti meniniai ir kūrybiniai iššūkiai, renginių prieinamumo didinimas, edukacinės veiklos, sukuriama ekonominė vertė, vadyba ir strateginis planavimas, finansų valdymas ir paskutinių trijų įgyvendintų renginių apžvalga bei (savi)analizė. 

Nuo šių metų Lietuvos kultūros taryba iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro perima strateginių mėgėjų meno renginių atrankos organizavimą. Šių renginių organizatorių atrankai pateiktas paraiškas vertins jungtinė 7 mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų deleguotų ir išorinių Lietuvos kultūros tarybos ekspertų komisija. Maksimali vieneriems metams skirto finansavimo suma, į kurią gali pretenduoti mėgėjų meno renginių organizatoriai – 40 tūkst. eurų. Vertinant mėgėjų meno renginių paraiškas bus vertinama programų kultūrinė, meninė kokybė, renginių prieinamumo didinimas, vadyba ir strateginis planavimas, biudžetas ir finansų valdymas ir paskutinių trijų įgyvendintų renginių apžvalga ir (savi)analizė. 

Strateginis kultūros organizacijų finansavimas

Atsižvelgus į kultūros bendruomenės poreikius ir lūkesčius, strateginio kultūros organizacijų finansavimo programos lėšomis nuo šiol bus finansuojamos ne tik kultūros ir meno produktus ar paslaugas kuriančios ir teikiančios organizacijos ir meno kūrėjų organizacijos, bet ir kitų asociacijų ir skėtinių organizacijų veikla. Kaip ir tarptautinių renginių finansavimo programoje, strateginis kultūros organizacijų finansavimas nuo šiol taip pat bus skiriamas pagal iš anksto nustatytus rėžius. Kultūros ir meno organizacijoms numatyta 10 tokių rėžių (nuo 50-70 tūkst. eurų iki 231–250 tūkst. eurų). Asociacijos ir skėtinės organizacijos galės pretenduoti į metinį veiklos finansavimą nuo 40 iki 120 tūkst. eurų. 

Vertinant kultūros ir meno organizacijų paraiškas visų prima bus vertinama organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė, o asociacijų ir skėtinių organizacijų paraiškas – organizacijos veiklų indėlis atstovaujamai kultūros ir meno sričiai. Kiti vertinimo kriterijai abiejų tipų organizacijoms bus tie patys, t. y. bus vertinamas kultūros prieinamumo didinimas, edukacinės veiklos, organizacijos valdymas: strateginis planavimas, vadybiniai pajėgumai, biudžetas ir finansų valdymas, pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba. 

Strateginis finansavimas ir jo kryptys

Strateginės kryptys, į kurias turi orientuotis paraiškų strateginio finansavimo programoms teikėjai, išlieka tos pačios kaip ir pastaruosius trejus metus: įvairovė, edukacija ir prieinamumas

Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo paketą sudaro 7 finansavimo programos: Tolygi kultūrinė raida, Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai, Nacionaliniai paviljonai Venecijos šiuolaikinio meno ir architektūros bienalėse, Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas, Strateginis kultūros organizacijų finansavimas, Strateginis tarptautinių renginių finansavimas, Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas. Šioms programoms kasmet vidutiniškai paskirstoma apie 7,7 mln. Eurų, arba 43 proc. Kultūros rėmimo fondo lėšų. 

Atrankos konkursas

Atrankos konkursas vyks birželio 29–liepos 27 d. (imtinai). Paraiškų formas būtina atsisiųsti ir išsaugoti savo kompiuteryje prieš pradedant jas pildyti. Užpildytos paraiškos strateginių programų atrankos konkursams bus priimamos el. paštu: tarptautinių ir mėgėjų meno renginių renginiai@ltkt.lt, kultūros ir meno organizacijų, asociacijų ir skėtinių organizacijų organizacijos@ltkt.lt.  Atrankos konkursų rezultatus planuojama paskelbti iki pirmojo 2022 m. kultūros projektų finansavimo konkurso paskelbimo rugsėjį. 

Rengiant paraišką bus prašoma pristatyti organizacijos pastarųjų trejų metų patirtį arba trijų paskutinių renginių apžvalgas ir artimiausių trejų metų planus. Atrankos konkurso metu bus atrinktos kultūros organizacijų, tarptautinių ir mėgėjų meno renginių, kurie bus finansuojami trejus metus, grupės. Atrinktos organizacijos ir renginių organizatoriai paraiškas kitų metų finansavimui gauti turės teikti I-ojo 2022 m. projektų finansavimo konkursų metu. 

Lietuvos kultūros tarybą sudaro: pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos